Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1

2 Aftenens program Ordinær generalforsamling Pause Orientering om Utterslev Fællesspisning Oplæg vedr. Utterslev Mose Tak for i aften Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere - efter dirigentens bestemmelse. 3. Bestyrelsens beretninger - se efterfølgende sider. 4. Det reviderede regnskab - fremlægges af kassereren. 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer a. Bestyrelsen foreslår uændret kr. til medlemsaktiviteter. Der er et alternativt forslag om kr. b. Der er medlemsforslag om genanskaffelse af det afbrændte legehus til kr. c. Bestyrelsen fremlægger forslag til strategi med hensyn til at sikre områdets grønne og åbne karakter 6. Bestyrelsens budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og rykkergebyr a. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent 600 kr. år og uændret rykkergebyr 100 kr. 2

3 7. Vejudvalget a. Beretning - se efterfølgende sider b. Regnskab c. Forslag vedrørende vejudvalget: Der er forslag til renovering af Andestien, Gåsestien, Svanestien og Mågestien. Uglestien (Mosebakken - Hareskovvej) er renoveret i d. Budget og fastsættelse af bidrag samt rykkergebyr: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 900 kr. for vejvedligehold og snerydning samt uændret rykkergebyr 100 kr. 8. Valg til bestyrelsen a. Valg af kasserer: Søren Sørensen genopstiller. Desuden opstiller Hans Schou til kassererposten. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Hanne Rasmussen genopstiller. Hans Schou opstiller også til posten som bestyrelsesmedlem, såfremt han ikke vælges som kasserer. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Karsten Engsager modtager genvalg. b. Valg af 1 revisor: Torben Andersen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Søren Skjold Jensen. Valg af 1 revisorsuppleant: Ejnar Christiansen genopstiller ikke, der skal vælges ny revisorsuppleant. c. Evt. valg af supplerende medlemmer til vejudvalget, jf. 12, stk Eventuelt 3

4 Pkt. 3: Bestyrelsens beretninger 2014/2015 Der har i 2014/2015 været flere gode medlemsaktiviteter. Mange børn og voksne deltog i slå katten af tønden i februar 2014 og igen i 2015, og som sædvanlig med boller og varme drikke. Senere på sommeren blev der arrangeret en vellykket sommerfest. Festudvalget har gjort det godt - også til sommerfesten - tak for det. Samlet oplever bestyrelsen meget flot opbakning om arrangementerne, og ikke mindst når både forældre og børn deltager sammen. Der har desværre været en del indbrud i vores område i efteråret. Derfor tog bestyrelsen initiativ til en tryghedsvandring i november med politiet. Der var fint fremmøde med ca. 50 deltagere. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig Nabohjælps-ordningen. Der er godt gang i foreningen, hvilket også ses på Facebook, hvor tanker om alt fra fælleshus og fælles indkøb til hønsehold og økologiske grønsagsordninger deles. Seneste tiltag er en ugentlig fællesspisning på HF-centret Efterslægten, som er startet i marts 2015 med stor succes (alt udsolgt ved 1. fællesspisning!). Forrige år udarbejdede bestyrelsen en forretningsorden og en fordeling af bestyrelsens opgaver for at sikre fælles fodslaw og lette indkøringen af nye bestyrelsesmedlemmer. Dette værktøj har vi testet af og justeret, efter at vi blev beriget med et nyt bestyrelsesmedlem ved sidste generalforsamling. På sidste generalforsamling var der oplæg om fornyelse og forbedring af anlægget på Enemærket. Bestyrelsen arbejder videre med disse planer der er dog ikke noget konkret på tegnebrættet lige nu. UGNYT er i 2014/15 udgivet 2 gange. 4

5 Regnskabet kan også downloades fra Pkt. 4: Regnskab nr. 1 (foreningen) 5

6 Pkt. 5a: Forslag vedr. medlemsaktiviteter Bestyrelsen foreslår uændret kr. årligt til medlemsaktiviteter. Disse dækker primært over 3 arrangementer: Fastelavn, Skt. Hans og sommerfesten. Men midlerne kan anvendes til mange andre aktiviteter, f.eks. petanque-turnering på Enemærket med små præmier, leje af æblemostpresse i efteråret til fælles fremstilling af cider, foredragsaftener med lokalhistoriske emner osv. Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Hans Schou, Horsebakken 78, om nedsættelse af posten Medlemsaktiviteter til kr. årligt med følgende motivation: Jeg foreslår at budgettet for medlemsaktiviteter for 2015 bliver sat til kr 4000,-. De sidste par år, har der været afholdt koncerter på Enemærket, for grundejerforeningens penge, hvilket jeg finder er uden for grundejerforeningens virke. Lydniveauet er væsentligt højere, og det er ikke til at tale sammen, hvilket skulle være et af formålene med sommerfesten. Dernæst er det mindre end 20 % af medlemmerne, der deltager i sommerfesten, så det er alt for få, der får gavn af det. Var det 80 % af medlemmerne, der deltog, var situationen en anden. Vi er tvunget til at være medlem af grundejerforeningen, og det sætter en naturlig grænse for, hvad foreningens penge kan bruges til. Jeg mener, koncerter er et skred i den forkerte retning. Mvh Hans Schou, Horsebakken 78, 2400 NV. Til afstemning: Der skal således stemmes om, om der til posten Medlemsaktiviteter skal afsættes kr. eller kr. på budgettet vedr

7 Pkt. 5b: Forslag vedr. legehus I 2009 blev legepladsen på Enemærket gennemgående renoveret bl.a. med støtte fra Lokaludvalget. Den blev bygget som en naturlegeplads i en "professionel" kvalitet og benyttes meget af områdets børnefamilier. I januar blev der desværre sat ild til legehuset, og det er så tilredt, at det må rives ned. I det beløb, der normalt afsættes til vedligehold i foreningen, er der ikke økonomi til et nyt legehus i samme kvalitet, der passer ind med resten af legepladsen, men et billigere byggemarkedshus som f.eks. dette >>>>> Forslag: Det nedbrændte legehus på Enemærket erstattes med et magen til >>>>> Kvalitet og stil vil således svare til resten af legepladsen. Prisen vil være ca incl. opsætning. 7

8 Pkt. 5c: Foreningens strategi mht. at sikre områdets grønne og åbne karakter Problem: Gennem de senere år har der været stigende tendens til, at enfamiliehuse efter salg er revet ned og erstattet med dobbelthuse. Det medfører, at bebyggelsesprocenten ofte øges udover, hvad der er tilladt iflg. bygningsreglementet og tinglyste servitutter. Bestemmelserne bliver nemlig ikke i tilstrækkelig grad håndhævet af Københavns Kommune. Det betyder mindre plads til træer, buske, græs og blomster. Kort sagt: Større huse > mindre haver > mindre åbenhed. Hvad gør vi? Grundejerforeningen ønsker at bevare områdets grønne, åbne karakter og vil gerne bremse udviklingen. Bestyrelsen vil derfor kontakte Fællesforeningen af Grundejerforeninger med henblik på en samlet henvendelse til Miljøudvalget i Københavns Kommune. Vores opfordring vil være, at kommunen fremover håndhæver eksisterende servitutter og bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocenter m.m. samt genoptager processen med nabohøringer. Vi vil i den forbindelse bl.a. fremføre flg. argumenter: Det er vigtigt at bevare det grønne, åbne præg i villaområderne Der er ikke behov for at opføre dobbelthuse, da der er rigeligt med byggegrunde i København Opførelse af dobbelthuse vil presse grundværdierne i vejret Strategien vil også indebære, at vi i samarbejde med Fællesforeningen udtrykker vores synspunkter gennem indlæg i lokalaviser o.a. Der bør på længere sigt udarbejdes en samlet plan for villabyernes fremtidige udvikling, da disse områder er en vigtig del af byens grønne profil. Til afstemning: Der skal stemmes om godkendelse eller forkastelse af strategien og ikke om alternative formuleringer. 8

9 Pkt. 7a: Vejudvalgets beretning Vejbelysning: I 2014 blev det meldt ud, at vejbelysningen ville blive udskiftet dec marts Arbejdet er dog ikke startet endnu, og senest nyt er, at kommunen forventer at nå til Utterslevhøj til juli. Kablerne til den nye belysning er allerede lagt ned i vejen, så det er kun arealet umiddelbart rundt om de enkelte lygtepæle, der berøres. Stier: Efter afslutningen af renoveringen af Uglestien i 2013 afventer vi udskiftning af gadebelysningen, før vi evt. går i gang med de næste stier. På årets generalforsamling stiller bestyrelsen og et medlem forslag om, hvordan dette kan gribes an. DONG s nedgravning af kabler har efterladt Andestien i dårligere stand. Det er derfor aftalt med kommunen, at den udbedrer skaderne, der er sket, senest i forbindelse med udskiftning af lygtepælene på stien. Veje: Der er foretaget 5 års gennemgang med P.P. brolægning efter fortovsprojektet i 2009, forestået af vores tidligere formand, Hans Bo. Børge er nu ny mand på posten mht. fortove og veje. Vejbrøndene er blevet renset i november, men ellers er der ikke sket det store på vejfronten i Skaderne samles sammen og repareres, men der er ikke ingen aktuelle planer om større renovering af vejbanerne. Sagen om overdragelse af Mosesvinget til kommunen er ikke afsluttet i kommunen. Da bestyrelsen ikke er direkte part i sagen, afventer vi. Snerydning: Som det ses af regnskabet, har snerydningen været gennemført omkring kr. billigere end budgetteret pga. ringe snefald i vinter. Standarden har efter bestyrelsens opfattelse været ok, selvom der stadig er nogle problemer med glatte stier, og der er fortsat ønske om, at brugen af salt begrænses til et lavt niveau. Vejbidrag: Bestyrelsen forslår uændret vejbidrag for

10 Regnskabet kan også downloades fra Pkt. 7b: Regnskab nr. 2 (Vejudvalget) 10

11 Regnskabet kan også downloades fra Pkt. 7b: Regnskab nr. 3 (10-årigt byggelån) 11

12 Pkt. 7c: Forslag vedr. Vejudvalget Forslag vedr. stier fra bestyrelsen: Når udskiftningen af lygtepælene i området er afsluttet (forventes i 2015) iværksættes renovation af Andestien inklusiv trappen mod Mosesvinget. Den forventede udgift til dette vil være ca kr. Bestyrelsen vil herefter lægge en plan for evt. renovering af Svanestien, Mågestien og Gåsestien. Planen baseres på stiernes stand, anvendelse og økonomi og fremlægges til afstemning på generalforsamlingen Forslag vedr. stier fra Hans Schou, Horsebakken 78: Bestyrelsen iværksætter i 2015 en samlet undersøgelse af alle stiernes tilstand og lægger en samlet plan for genopretningen samt et økonomisk overslag. 12

13 Kl. 20:45 - Orientering om fællesspisning 13

14 EGNE NOTATER 14

15 EGNE NOTATER 15

16 EGNE NOTATER Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening Se skriv til os på eller kontakt: Elin Hausle Ebbesen (formand), Storkebakken 41. tlf Hanne Rasmussen (næstformand), Nebbegårdsbakken 10 tlf Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27 tlf Allan Danfær (sekretær), Harespringet 27 tlf Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9 tlf

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET. Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00. i Egholmskolens festsal

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET. Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00. i Egholmskolens festsal Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00 i Egholmskolens festsal April 2010 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere