Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning SuperGros Dagrofa SuperBest...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest..."

Transkript

1 Årsrapport 09

2

3 Indhold Organisation....6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa S-Engros...17 Ledelsespåtegning...18 Den uafhængige revisors påtegning Regnskab...20 Anvendt regnskabspraksis Noter...31

4 4 Dagrofas koncerndirektion (bagerst fra venstre) Carsten Christiansen Mogens Haahr Bagger (forrest fra venstre) Gotfred Christiansen Annette Kreiner Henrik Gundelach

5 5 25% Dagrofa-koncernen dækker 25% af danskernes fødevareforbrug i dagligvarebutikker, nærbutikker, restauranter, kantiner og fastfood-barer. 208 mio. kr. Dagrofa-koncernens driftsresultat (EBITA) blev i 2009 på 208 mio. kr. 336 mio. kr. Dagrofa investerede 336 mio. kr. i butiksmoderniseringer, logistik og IT i Dagrofa forsyner mere end supermarkeder og nærbutikker i Danmark, Grønland, Island og Færøerne med dagligvarer Mere end engagerede medarbejdere arbejder dag og nat for at sikre den bedste fødevareforsyning. Nr. 1 Dagrofa-koncernen er Danmarks største dagligvaregrossist og driver Danmarks største cash & carry-kæde Mere end 400 medarbejdere gennemgik i 2009 uddannelse på Dagrofa University. 23,4 mia. kr. Dagrofa-koncernens omsætning udgjorde i ,4 mia. kr Dagrofa-koncernens historie rækker mere end 200 år tilbage med rødder i tre danske dagligvaregrossister.

6 6 Organisationsdiagram Pr. 19. marts 2010 Dagrofa-koncernen DAGROFA DETAIL SUPERGROS FOODSERVICE DAGROFA SUPERBEST DAGROFA S-ENGROS PISIFFIK CATERING ENGROS KIWI DANMARK Ledende medarbejdere Navn Stilling Selskab Henrik Gundelach Adm. direktør/koncernchef Dagrofa a/s Mogens Haahr Bagger Koncernøkonomidirektør Dagrofa a/s Annette Kreiner Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør Catering Engros a/s - - Adm. direktør Dagrofa S-Engros a/s Carsten Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør SuperGros a/s Gotfred Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s Morten Lund Økonomidirektør SuperGros a/s Per Thau Indkøbs- og kategoridirektør SuperGros a/s Lars Arnløv Jørgensen Logistikdirektør SuperGros a/s Lars Kyed Jakobsen IT-direktør SuperGros a/s Niels Peter Habekost Økonomidirektør Catering Engros a/s Henrik Clausen Markedsdirektør Catering Engros a/s Allan Nielsen HR-direktør Dagrofa a/s Peter Ryhmer Salgs- & marketingdirektør Dagrofa S-Engros a/s Peter Thomsen Driftsdirektør Dagrofa S-Engros a/s Bent Brønd Adm. direktør Dagrofa SuperBest a/s - - Direktør Dreisler Storkøb a/s Anders Mogensen Adm. direktør Dreisler Storkøb a/s - - Direktør Dagrofa SuperBest a/s Bjarne Bak Adm. direktør KIWI Danmark a/s Per Steen Larsen Adm. direktør Pisiffik a/s

7 7 BESTYRELSE Direktør Anders Colding Friis, formand Direktør Aksel Gybel, næstformand Direktør Niels Frederiksen Direktør Per Skov Koncernregnskabschef Michael Klitgaard * Edb-systemplanlægger Keld Lakshøj-Hansen * * Medarbejdervalgt medlem EJERFORHOLD I overensstemmelse med selskabsloven skal oplyses at følgende aktionærer er registreret som indehavere af mere end 5 % af aktiekapitalen i Dagrofa a/s: Skandinavisk Holding A/S, Søborg ApS KFI-Figros, København A/S KFI-Detail, København DIREKTION Henrik Gundelach (adm.) Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger Selskabets årsregnskab indgår i koncernregnskabet for Skandinavisk Holding A/S, Søborg, som den mindste koncern, samt i koncernregnskabet for Augustinus Fonden København som den største koncern. REVISION PricewaterhouseCoopers SELSKABSOVERSIGT MODERSELSKAB ASSOCIEREDE SELSKABER Det Danske Madhus Holding A/S Hjemsted Thisted Dagrofa a/s DATTERSELSKABER SuperGros a/s (53% ejet) FoodService Danmark a/s l Dagrofa Bornholm a/s (51% ejet) l Catering Engros a/s (51% ejet) l HKI Catering ApS (60% ejet) l Kødgrossisten ApS (100% ejet) l KK Engros I/S (38% ejet) Dagrofa SuperBest a/s l Fog Anlæg a/s l Fog Fødevarer a/s Dreisler Storkøb a/s KIWI Danmark a/s (60% ejet) Pisiffik a/s (71,42% ejet) l KK Engros I/S (62% ejet) Hjemsted Vejle Hvidovre Bornholm Varde Brøndby Slagelse Nuuk Odense Vordingborg Vordingborg Aalborg Vejle Sisimiut Nuuk Alle datterselskaber er 100% ejet, hvor intet andet er anført. Herudover ejer Dagrofa a/s en række 100 % ejede datterselskaber uden aktivitet. I ovennævnte associerede selskaber overstiger koncernens stemmeberettigede andel ikke 50%.

8 8 Hoved- og nøgletal Dagrofa-koncernens resultat før skat og minoriteter blev i 2009 på 146 mio. kr., mod -38 mio. kr. i regnskabsperioden 1. juli 31. december Omsætningen blev mio. kr., hvilket er på niveau med kalenderåret Årets samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver var 336 mio. kr. Antallet af fuldtidsansatte medarbejdere i året var i gennemsnit imod i 2008, svarende til en nedgang på 78 medarbejdere. Set over en 5-årig regnskabsperiode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DAGROFA-KONCERNEN 5 års hoved -og nøgletalsoversigt mio. kr / / / H Resultatopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Resultat efter skat og minoriteter Balance Balancesum Investeret kapital Dagrofas andel af egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktiviteter investeringsaktiviteter heraf investeringer i im- og materielle anlægsaktiver finansieringsaktiviteter Årets forskydninger i likvider Antal medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) 1,3% 1,1% 1,2% 0,2% 0,9% Afkastningsgrad (afkast på investeret kapital) 20,1% 15,7% 16,3% 2,9% 10,3% Egenkapitalandele 17,1% 18,2% 19,0% 17,6% 23,0% Forrentning af egenkapital 15,7% 13,1% 17,0% -8,8% 5,4% 1) Dagrofa omlagde i løbet af 2008 regnskabsåret fra 1/7-30/6 til kalenderåret. Seneste reviderede regnskabsperiode er derfor 1/7-31/ , mens seneste reviderede hele regnskabsår er 1/ / Der foreligger således ikke et revideret regnskab for kalenderåret Når der i denne årsrapport vises tal for 2008, er der tale om en simpel sammenlægning af det ureviderede regnskab for 1/1-30/ samt det reviderede regnskab for perioden 1/7-31/ I det omfang der henvises til 2008H drejer det sig alene om det reviderede regnskab for perioden 1/7-31/ ) Nøgletal beregnes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Finansanalytikerforening og som defineret på side 31. 3) Omfatter halvåret 1/7-31/

9 Året i hovedtal 9

10 10 Ledelsesberetning 2009 Fastholdelse af markedsandel og omsætning trods økonomisk krise Dagrofa-koncernen Dagrofa er gennem årene skabt ved opkøb og fusioner, især i grossistleddet af dagligvare- og fødevarehandlen, samt gennem opkøb af en række centrale supermarkedskæder. Dagrofa fremstår i dag med en samlet markedsandel på ca. 25% af danskernes dagligvare- og fødevareforbrug. Det er Dagrofas ambition at være den bedste leverandør af varer til en god hverdag for de danske forbrugere. Dette sker dels gennem købmandsejede og egne detailbutikker (Super- Best, Spar og KIWI), hvor grossistvirksomheden SuperGros sikrer vareforsyningen gennem optimale indkøb og effektiv logistik, og dels gennem Foodservice Danmark-koncernen (S-Engros og Catering Engros), som sikrer, at den andel af danskernes fødevareforbrug, som dækkes gennem virksomhedskantiner, restauranter, kiosker og fastfood-barer, også har en stabil og effektiv vareforsyning. Derudover ejer Dagrofa aktiemajoriteten i Grønlands førende detailkæde Pisiffik samt cateringgrossisten KK Engros I/S, Grønland. Årsresultat Omsætningen blev på 23,4 mia. kr., hvilket var på niveau med kalenderåret Dagrofakoncernens resultat før skat og minoriteter blev i 2009 på 146 mio. kr., mod -38 mio. kr. i regnskabsperioden 1. juli 31. december Resultatet er ikke tilfredsstillende. Medarbejder- og ledelsesforhold Gennemsnittet af fuldtidsansatte medarbejdere i Dagrofa-koncernen var i året 4.301, hvilket er 78 færre end året før. Carsten Lynghøj fratrådte den 31. december 2009 som administrerende direktør for Pisiffik a/s men fortsætter i Dagrofa-koncernen som projektdirektør. Pr. 1. januar 2010 tiltrådte indkøbs- og marketingsdirektør i Pisiffik a/s Per Steen Larsen som administrerende direktør for Pisiffik. I marts 2009 erhvervede Catering Engros 45% af anpartskapitalen i Kødgrossisten, således at selskabet nu er et 100% ejet datterselskab af Catering Engros. Markedet 2009 var et vanskeligt år også i den danske dagligvarebranche. I starten af året var omsætningen i butikkerne især påvirket af den øgede usikkerhed som følge af varslede nedskæringer på en række store og små virksomheder, og som året gik medførte realisering af disse nedskæringer samt yderligere afskedigelser en fortsat købstilbageholdenhed og skift til billigere produkter eller discountbutikker. Samtidig var der gennem året tiltagende prisfald på væsentlige varegrupper, hvilket påvirkede omsætningen i såvel koncernens egne som i tilknyttede butikker. Købet af Danske Købmænd i starten af 2009, som samlede den frie sektors grossist- og kædeaktiviteter under én paraply, er medvirkende til, at omsætningen i dagligvarevirksomhederne under ét kan fastholdes på niveau med Desuden har krisen medført en kraftig nedgang i udespisning, herunder lukning af en række restauranter, hvilket mærkes i foodservice-virksomhederne, hvor også afskedigelser på de danske arbejdspladser påvirker salget til personalekantiner negativt. Til gengæld indgik vi i første halvdel af året to store kontrakter på henholdsvis kantine- og cafe-/restaurantområdet, som har medvirket til at fastholde omsætningsniveauet. Fokusområder Dagrofa arbejder i øjeblikket med at fastlægge koncernens strategi for de næste 5 år. Den nye koncernstrategi skal medvirke til, at Dagrofa gennem en række konkrete handlinger fastholder sin stærke position på det danske dagligvare- og fødevaremarked. I 2010 er de væsentligste fokusområder: l Sikre det bedst mulige og mest effektive bagland for købmandssektoren l Sikre en landsdækkende position i discountsegmentet gennem åbning af nye KIWIbutikker over hele landet l Udvikling af supermarkedsbutiksnettet gennem målrettede investeringer i moderniseringer og eventuelle opkøb l Fortsætte modernisering af butiksnettet i Grønland

11 11 Dagrofas hovedsæde i Brøndby l Omkostningstilpasning blandt andet gennem samordning af indkøb på tværs af koncernen l HR-udviklingsarbejde med målsætning om at skabe branchens mest attraktive arbejdspladser Samfundsansvar I Dagrofa ønsker vi at være og blive opfattet som en ansvarlig virksomhed ved at arbejde på en række områder, der påvirker vores omverden, som for eksempel: l Fødevaresikkerhed l Reduktion af energiforbrug l Sundhedsprofil både blandt medarbejdere og kunder l Engagement i lokalsamfundet Da Dagrofa er en bredt sammensat og decentralt organiseret virksomhed, opererer vi ikke med et samlet sæt af politikker på området, men de forskellige forretningsområder har formuleret politikker på en eller flere af de nævnte områder, ligesom vi har et værdisæt og et sæt af interne spilleregler, som regulerer medarbejderes adfærd. Koncernen har i løbet af 2009 gennemført tiltag på alle 4 områder. I 2010 er der ligeledes planlagt en række aktiviteter. Fremtiden Vi forventer fortsat stor konkurrenceintensitet inden for alle Dagrofas forretningsområder, hvilket stiller store krav til såvel koncernen som hele købmandssektoren. På grossistområdet har Dagrofa nu samlet hele købmandssektoren, og Dagrofa har ligeledes medvirket til at samle detailleddet i tre stærke kæder SuperBest, Spar og KIWI. For at sikre fortsat konkurrencekraft i sektoren er det nødvendigt med en ny tidssvarende struktur, ligesom vi internt skal søge at udnytte synergimuligheder på tværs af koncernen og med de selvstændige købmænd bedst muligt. I 2010 forventes en omsætning på niveau med 2009 og et forbedret resultat før skat.

12 12 SuperGros Lars Kyed (IT-direktør), Morten Lund (økonomidirektør), Lars Arnløv Jørgensen (logistikdirektør), Per Thau (indkøbs- og kategoridirektør) og Carsten Christiansen (administrerende direktør) SuperGros er Danmarks største grossist inden for dagligvarer med SuperBest, Spar og KIWI som de største kunder. Herudover leverer SuperGros dagligvarer til en lang række kiosk- og conveniencekunder samt andre supermarkedskæder i Danmark, Grønland, Færøerne og Island. I Danmark har SuperGros kunder en markedsandel på ca. 22% af det danske dagligvaremarked, mens SuperGros leverer ca. 45% af de varer, som sælges i kiosk-/convenience-markedet. Dagrofa ejer 53% af SuperGros, medens Samkøb Holding A/S ejer 44% og Spar Danmark a/s 3%. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 197 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er på niveau med kalenderåret SuperGros havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 70 færre end et år tidligere. Markedet Det danske dagligvaremarked var under pres i 2009, hvilket også påvirkede SuperGros kunder. Især en del mindre købmænd bukkede under for krisen og måtte lukke bl.a. som følge af likviditetsmæssige udfordringer. Vigtige begivenheder i årets løb I januar 2009 erhvervede SuperGros aktiekapitalen i Danske Købmænd a/s og samlede dermed den frie sektors grossistvirksomhed i én stærk enhed. Integrationen af mere end 100 nye butikker blev i løbet af årets første måneder gennemført i tæt samarbejde med SuperBest, Spar og Letkøb, hvor butikkerne nu indgår. Ligeledes i januar åbnede det nye højlager i Ringsted, og SuperGros har nu en effektiv terminalstruktur med ferskvare- og tørvareterminal i Ringsted, ferskvareterminal i Vejle og tørvareterminal i Herning. Sidst på året påbegyndtes opførelsen af en administrationsbygning ved siden af højlageret i Ringsted, hvor administrationsfunktioner fra Dagrofa, SuperGros, Spar og SuperBest vil blive samlet omkring årsskiftet 2010/2011. I løbet af 2009 gennemførtes et stort indkøbsprojekt i samarbejde med SuperBest, Spar og KIWI, hvilket sammen med en kraftig sortimentssanering forventes at medføre lavere priser for SuperGros kunder. Driftstjenestens økonomiske konsulenter har gennem året deltaget i en række generationsskifter og har også assisteret mange købmænd i forbindelse med de likviditetsmæssige udfordringer, som krisen har medført. Herudover har ButiksUdvikling været involveret i moderniseringer og ombygninger af en række butikker, idet der på trods af krisen fortsat investeres i købmandssektoren. I RegnskabsService er antallet af butikker, hvor Super- Gros har overtaget bogholderistyringen, vokset til 122. Fokusområder Effektiviseringer i hele SuperGros logistiksystem vil også i 2010 være i højsædet, og SuperGros fortsætter derfor det Lean-program, som i 2009 blev igangsat på terminalerne. På varesiden udbygges samarbejdet med kæderne i 2010 især med fokus på udvikling af stærke handelsmærkeserier til gavn for forbrugerne. Der investeres kraftigt på hele indkøbs- og kategoriområdet også gennem udvidelse af medarbejderantallet. Endelig fortsættes den store IT-konverteringsproces, hvor egenudviklede systemer omlægges til systemer baseret på SAP. Projektet trækker mange ressourcer i hele virksomheden, og investeringerne vil også påvirke driftsresultatet i indeværende år. Samtidig er hele Dagrofa-koncernens detail IT-funktioner blevet samlet under SuperGros IT-afdeling, og et fælles butikssystem vil i de kommende år blive udrullet i de mere end 800 tilknyttede SuperBest-, Spar- og KIWI-butikker. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne forventes i 2010 en omsætning på niveau med eller en smule under 2009, mens årets resultat forventes noget lavere på grund af de igangsatte aktiviteter på indkøbs- og IT-området. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 43% 49%

13 Dagrofa SuperBest 13 Dagrofa SuperBest omfatter selskaberne Dreisler Storkøb a/s, Dagrofa Detail a/s, Fog Anlæg a/s og Fog Fødevarer a/s, hvorigennem Dagrofa driver omkring 50 SuperBest-supermarkeder over hele Danmark. Dagrofas SuperBest-butikker udgør ca. 25% af omsætningen i SuperBest-kæden. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev -45 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er 2% højere end i kalenderåret Dagrofa SuperBest havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 330 færre end et år tidligere. Markedet Dagligvaremarkedet har i 2009 været under pres og den samlede dagligvareomsætning faldt således en lille smule sammenlignet med Samtidig har discountsegmentet vundet markedsandele, hvilket har påvirket supermarkederne. Vigtige begivenheder i årets løb I 2009 fortsatte vi modernisering af butiksnettet med bl.a. gennemgribende renoveringer af supermarkederne i Ålborg og Viborg. I forbindelse med SuperGros overtagelse af Danske Købmænd overtog vi i foråret en butik i Tønder, som er blevet omdannet til et SuperBest-supermarked. Året bød også på ommarkering af visse butikker, som har vist sig at være for små til SuperBest-konceptet og derfor er blevet omdannet til enten KIWI-butikker eller Spar-butikker. Derudover er enkelte butikker blevet lukket. Antallet af butikker i Dagrofa SuperBest udgjorde ved udgangen af 2009 derfor 47 butikker mod 53 butikker ved begyndelsen af året. Fokusområder Det driftsmæssige fokus i 2010 vil være optimering af det nuværende butiksnet, herunder også modernisering af en række butikker. Da forventningen til markedsudviklingen er en svag vækst, vil optimeringsfokus især være på en mere rentabel drift af butikkerne gennem en stram omkostningsstyring. Personaleudvikling, herunder tiltrækning af de rigtige elever til butikkerne, vil også være i fokus i 2010, hvor vi også søsætter en ny Dagrofa-elevuddannelse. Fremtiden Markedsudsigterne samt beslutningen om at lukke eller overflytte butikker til andre af Dagrofas butikskoncepter forventes at medføre en lavere omsætning i 2010 end i Med baggrund i de igangsatte optimeringsprojekter forventes et noget bedre resultat i regnskabsåret Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) 4-45 Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 1% -11% Ledelsen i Dagrofa SuperBest pr. 1. juni 2010: Anders Mogensen (direktør) Gotfred Christiansen (administrerende direktør)

14 14 KIWI Danmark Bjarne Bak (administrerende direktør) KIWI Danmark a/s driver discountkæden KIWI, som ved udgangen af 2009 havde 59 butikker primært i Jylland og på Fyn. Dagrofa ejer 60% af aktiekapitalen, mens NorgesGruppen, som med stor succes driver KIWI-kæden i Norge, ejer de resterende 40%. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev -55 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er en fremgang på 19% i forhold til kalenderåret KIWI havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 66 flere end et år tidligere. Markedet Dagligvaremarkedet har i 2009 været under pres og den samlede dagligvareomsætning faldt således en lille smule sammenlignet med Discountsegmentet har vundet markedsandele, og KIWI har opnået sin del af markedsvæksten, idet selskabets markedsandel er øget fra 1,2% til 1,5% af det totale dagligvaremarked. For at understøtte den ekspansive strategi gennemførtes i sommeren 2009 en kapitaltilførsel på 100 mio. kr. fra de to aktionærer. Fokusområder Det er målsætningen at øge antallet af butikker med ca i 2010, således at KIWI ved udgangen af året har ca. 80 butikker. Fokus vil derfor være på succesfulde etableringer på de rigtige placeringer, hvilket i kombination med øget omsætning i de eksisterende butikker skal øge markedsandelen yderligere. Væksten i markedsandel skal opnås på grundlag af KIWIs nuværende tillægsværdier (lange åbningstider, dobbbeltgaranti på frugt og grønt, blerabatter, økologi) kombineret med nye konceptuelle tiltag. Fremtiden I 2010 forventes en omsætning væsentlig højere end i det afsluttede regnskabsår. Der investeres fortsat kraftigt i ekspansionen, hvilket påvirker indtjeningen på den korte bane. Der forventes et bedre resultat end i Vigtige begivenheder i årets løb I løbet af regnskabsåret er der etableret 9 nye butikker heriblandt den første butik på Sjælland første skridt mod ambitionen om en landsdækkende kæde. Etableringstakten har ikke været på niveau med ambitionerne ved indgangen til året, da udbuddet af gode beliggenheder primært på grund af finanskrisen har været begrænset. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital -72% -33%

15 Pisiffik 15 Pisiffik a/s er Grønlands førende detailkæde og består af mere end 30 butikker fordelt på den grønlandske vestkyst. Butikskoncepterne omfatter Pisiffik (større supermarkeder), Spar (nærbutikker), Torrak Fashion (tekstil-modebutikker), Pisattat (isenkram og forbrugerelektronik) samt JYSK-butikker. Desuden ejer Pisiffik a/s sammen med Catering Engros Grønlands førende cateringgrossist, KK Engros. Ilullisat erhvervede Pisiffik a/s en møbelbutik, som blev omdannet til JYSK. Pr. 31/ fratrådte Carsten Lynghøj som administrerende direktør, og indkøbs- og marketingdirektør Per Steen Larsen blev forfremmet til administrerende direktør. Ivan Kristensen, salgschef i Nuuk, tiltrådte samtidig som ny driftsdirektør. Endelig tiltrådte Mogens Henriksen som ny økonomidirektør i løbet af Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 44 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev 993 mio. kr., hvilket er en stigning på 14 mio. kr. i forhold til kalenderåret Pisiffik a/s havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 18 færre end et år tidligere. Markedet Også Grønland har været ramt af den økonomiske krise, dog i langt mindre målestok end Danmark. Detailaktiviteterne udviste derfor en rigtig god udvikling drevet af målrettet prisstrategi og markedsføring, hvilket har været med til at fastholde positionen som Grønlands foretrukne indkøbssted. Engrosaktiviteterne har været påvirket af udviklingen i hotel- og restaurationsbranchen, som også i Grønland har været under pres. Vigtige begivenheder i årets løb 2009 bød på en fortsættelse af Pisiffiks store investeringer i moderniseringer af butiksnettet, således at selskabet i dag står med det mest moderne butiksnet i Grønland. I efteråret blev den udvidede og moderniserede butik i Sisimiut indviet, ligesom Pisiffik-butikkerne Maniitsoq og Ilullisat gennemgik en gennemgribende modernisering. I Fokusområder Der vil i 2010 fortsat være fokus på at modernisere og ombygge butiksnettet, ligesom Pisiffik vil blive ankerbutik i det kommende Nuuk Center, der forventes at åbne i vinteren Medarbejderudvikling gennem relevante uddannelsesaktiviteter samt ledertræning står fortsat højt på agendaen med en række planlagte aktiviteter. Fremtiden I kraft af investeringerne i butiksnettet forventer vi at fortsætte den positive udvikling med vækst i såvel omsætning som resultat. Konkurrencesituationen er en konstant udfordring, og med fokus på særlige profilområder forventes en udbygning af markedspositionen i de seks byer i Vestgrønland. Vi forventer at fortsætte den positive udvikling med vækst i omsætning og et bedre resultat end i Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 10% 10% Mogens Henriksen (økonomidirektør) Ivan Kristensen (driftsdirektør) Per Steen Larsen (administrerende direktør)

16 16 Catering Engros Niels Peter Habekost (økonomidirektør) Henrik Clausen (markedsdirektør) Annette Kreiner (administrerende direktør) Catering Engros en del af FoodService Danmark Catering Engros er en af de førende aktører på det danske foodservice-grossistmarked med virksomhedskantiner, hoteller, restauranter og caféer som de primære kunder. I Grønland drives i fællesskab med Pisiffik Grønlands førende foodservicegrossist, KK Engros I/S. Catering Engros og Dagrofa S-Engros udgør tilsammen FoodService Danmark-koncernen, som fokuserer på catering samt cash & carry. Dagrofa ejer 51 % af Catering Engros og Ole Flensted Holding A/S de resterende 49 % af aktiekapitalen. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 9 mio. kr., og resultat før skat blev -1 mio. kr. for koncernen. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er på niveau med kalenderåret Catering Engros-koncernen havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 119 flere end et år tidligere. Markedet Foodservicemarkedet har i 2009 været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer, og dermed en nedgang i HORECAmarkedet. Set i det lys er det tilfredsstillende, at Catering Engros har haft en omsætningsmæssig fremgang drevet af tilgangen af især to nye store kunder på henholdsvis kantine- og restaurant-/caféområdet, men også fordi afgangen af kunder har været beskeden. Samlet set er der således tale om en væsentlig stigning i markedsandelen. Vi forventer også i 2010 et svært marked for såvel HORECA-segmentet som virksomhedskantiner, men forventer at vi fortsat kan udbygge vores markedsposition. Vigtige begivenheder i årets løb I marts 2009 erhvervede Catering Engros de resterende anparter af datterselskabet Kødgrossisten, som nu er et 100% ejet datterselskab. Erhvervelsen er blandt andet sket for at kunne realisere synergier med koncernens øvrige selskaber, idet et væsentligt fokusområde i 2009 har været øget integration og samhandel mellem Catering Engros-koncernens selskaber og Dagrofakoncernens øvrige selskaber. I løbet af første halvår blev såvel indkøbsfunktionerne som IT-funktionerne i Dagrofa S-Engros og Catering Engros sammenlagt, ligesom der gennem året har været en stigende samhandel på tværs i koncernen. I november måned lanceredes Catering Engros nye logo, som tydeliggør familieskabet med Dagrofa S-Engros i FoodService Danmark-koncernen og med Dagrofa-koncernen som helhed. En fortsat optimering af selskabets logistik set-up har betydet, at frostlageret i Hvidovre i årets løb er nedlagt, idet disse aktiviteter nu er samlet på terminalen i Middelfart. Fokusområder Fokus i 2010 vil være lønsom vækst gennem tilførsel af nye kunder, udvikling af eksisterende kunder til totalkunder samt øgede effektiviseringer af især logistikfunktionerne. Øget samarbejde og samhandel med Dagrofa-koncernens øvrige selskaber står fortsat højt på dagsordenen med henblik på såvel omsætningsvækst som lønsomhedsforbedringer. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne samt de igangsatte tiltag forventes i 2010 en omsætning på niveau med 2009 og et bedre resultat. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) 13 9 Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 4% 3%

17 Dagrofa S-Engros 17 Dagrofa S-Engros er den førende cash & carryaktør på det danske foodservice- og kioskgrossistmarked med kiosker, fastfood-restauranter og caféer som de primære kunder. Dagrofa S-Engros er den eneste landsdækkende cash & carry-aktør med 29 butikker over hele landet. Sammen med Catering Engros udgør S-Engros FoodService Danmark-koncernen, som fokuserer på salg af især fødevarer til professionelle erhvervsdrivende, som enten videresælger fødevarer (f.eks. kiosker) eller bearbejder fødevarer (f.eks. restauranter, kantiner). Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 56 mio. kr., og resultatet før skat blev 53 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev 2,3 mia. kr., hvilket er på niveau med kalenderåret Dagrofa S-Engros havde pr. 31. december fuldtidsog deltidsansatte, hvilket er 69 færre end et år tidligere. november et Fast Food Discount-koncept på det københavnske marked specielt rettet mod fastfood-segmentet. Et væsentligt fokusområde på de indre linjer har været øget samarbejde i FoodService-koncernen. Derfor er såvel indkøbsfunktionerne som IT-funktionerne i Dagrofa S-Engros og Catering Engros sammenlagt i løbet af året, ligesom der har været en stigende samhandel på tværs i koncernen. Fokusområder Udbygning af positionen på cash & carry-salget til catering-segmentet vil være det primære fokus dels gennem initiativer som Fast Food Discount dels gennem modernisering af de få butikker, som endnu ikke er blevet gennemgribende renoveret. Herudover står øget samarbejde og samhandel med Dagrofa-koncernens øvrige selskaber højt på dagsordenen med henblik på såvel Catering omsætningsvækst som lønsomhedsforbedringer. Engros en del af FoodService Danmark Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne samt de igangsatte tiltag forventes i 2010 en omsætning og et resultat på niveau med Annette Kreiner (administrerende direktør) Peter Thomsen (driftsdirektør) Peter Ryhmer (salgs- og marketingdirektør) en del af FoodService Danmark Markedet Foodservicemarkedet har i 2009 været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer, og dermed en nedgang i HORECAmarkedet. Samtidig har kioskmarkedet også været under pres. Set i det lys er omsætningsudviklingen tilfredsstillende og udtryk for en stigende markedsandel. Vigtige begivenheder i årets løb I 2009 fortsatte vi modernisering af butiksnettet og indviede i foråret en helt ny m2 butik i Randers samt i efteråret en ny butik af samme størrelse i Kolding. Endelig åbnede vi i december en ny og moderne butik i Slagelse. Butikkerne er alle indrettet med store og tidssvarende køle- og frostrum for på bedste vis at kunne servicere det stigende cateringmarked. I december påbegyndte vi af samme årsag udvidelse af butikken i Nykøbing Falster med et 400 m2 højlager-frostrum. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 34% 28% For at udbygge Dagrofa S-Engros markedsledende position på det københavnske kioskmarked til også at omfatte cateringmarkedet lanceredes i

18 18 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Dagrofa a/s. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 19. marts 2010 Direktion Henrik Gundelach Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger Bestyrelse Anders Colding Friis Aksel Gybel Niels Jørgen Frederiksen Formand Næstformand Per Skov Keld Lakshøj-Hansen Michael Klitgaard

19 Den uafhængige revisors påtegning 19 Til aktionærerne i Dagrofa a/s Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Dagrofa a/s for regnskabsåret 1. januar december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for koncernen såvel som for moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 19. marts 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Carsten Gerner Statsautoriseret revisor Torben Jensen Statsautoriseret revisor

20 20 Resultatopgørelse Moderselskab Koncern 1/7-31/12 1/1-31/12 1/7-31/12 1/1-31/ T.kr. T.kr. Note T.kr. T.kr. 0 0 Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed Indtægter af værdipapirer, der er anlægsaktiver Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Overført overskud Forslag til resultatdisponering

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS

Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS CVR-nr. 31 86 07 25 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05 2013 Leib Falk Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere