Referat af repræsentantskabsmødet sep mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse"

Transkript

1 Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet sep mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage og blev gennemført uden ændringer i henhold til dagsordenen Fredag den 21. sep. kl Valg af stemmetællere Michael Leuenhagen og Jørgen Hadberg foreslået og valgt 2 Valg af dirigent Ib Jensen, LFM foreslået og valgt 3 Prøvelse af deltagernes stemmeret. Listen udviste 58 stemmeberigtigede. Karl Aage Christensen vil være fraværende fredag aften (kommer lørdag). 4 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen oplæst og godkendt idet Leif Dannerfjord går lørdag kl Kan genvælges Kaj Åge Lund: forslag om at pausen ændres til 1 time til Michael Leuenhagen fastholder at vi skal vise flaget overfor de nye. "Vi har langt hjem så jeg vil gerne have pausen forkortet". Forslaget trukket tilbage 5 Formandens beretning Oplæstes ikke. Formanden havde bl. a. følgende kommentarer: Hvervning. Tak til Viborg for arbejdet med udsendelsen af hvervematerialet Veteranmærket er en stor succes Vi nærmer os nu kr. stk. En stor del beder samtidig om at blive medlemmer af DBB WVF har 29 mill. medlemmer. Generalforsamlingen 2009 holdes i Købh. (Forsvarsministeriet bevilliger ca. 2 mill. til dette arrangement, samt relevant militær bistand). National flagdag DBB anbefaler 29. maj. Godt image for foreningen BNBB. Især af KSO der koordineres. Også 50 års jubilæet gav stort udbytte. Svenskerne er nu også med. Selv Finnerne har nu erkendt, at de nye tider ikke er Vinterkrigen, men Balkan og videre frem. Vi skal være gode til at tage imod de nye de skal følge sig hjemme Samarbejde med museet. Her kan familierne komme med og få orientering hvad "far eller bedstefar" har lavet og hvor det var. DBB er hovedaktionær i museet og DBB kan derfor ikke forstå Museets holdning. Museet er et væsentligt led i forståelse af foreningen DBB. Patronhylstret overraktes til Mogens Larsen Nordsjælland applaus Faneplader til de to foreninger, der har afholdt sommerstævnet blev overrakt. Mads Tonsgaard TMS og Carl Aakerlund Nordvestjylland modtog - applaus Landsformand: Bjarne Hesselberg, Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg Tlf Fax: Mobil: Landssekretær: Hans Høg, Birkebakken 9, 4160 Herlufmagle DK. Tlf.: og Foreningen for personel, der har været udsendt under FN, NATO, OSCE og EU -

2 Debat i forlængelse af formandens beretning: Thomas L. Smith København lokale problemer. Kan der skaffes bedre lokaler gennem KSO? Svar: DSL kæmper også for samme sag. Alle skulle kunne få en kontrakt på et lokale, der kan betales. KSO kan i princippet ikke betale for lokaler til DBB. Hans Pihl LFM de har tilbudt lokaler til KSO. Hvorfor bliver dette ikke brugt. Svar: Det er glædeligt, at LFM har taget initiativet til at støtte KSO aktiviteter på Lolland-Falster. Aktuelt handler det om, at KSO i Tønder har udviklet et koncept, hvor man mødes på et lokalt værtshus. Værtshuset skal ligge centralt i forhold til brugerkredsen. KSO indgår normalt en aftale om, at værtshuset er til rådighed i 2 timer, hvor der udskænkes f.eks. fadøl til deltagerne. KSO betaler så en i forvejen aftalt pris for arrangementet, som indbefatter lokaler og drikkevarer. Arrangementet er gennemført 2 gange i Tønder, én gang i København og én gang i Viborg. Der er planlagt et arrangement i Århus. Der kommer veteraner vi ellers ikke ville have set. Formanden for LFM supplerede med at oplyse at LFM godt vil have KSO aktiviteter, og at der for nylig var gennemført et fælles møde mellem KSO og LFM. Der blev aftalt 4 fælles møder hvoraf de 3 ligger forskellige steder på Lolland-Falster. Det første placeres i Marinestuen i Nykøbing og det sidste hos LFM i Tingsted. Carl Aage Lund: Han kan ikke forstå Københavnernes problemer med lokaler. Tre gange er der afholdt sommerstævne i Jylland. Det kunne Københavnerne godt tage over og de kunne godt lærer af jyderne. Jens Simonsen: Hvervning DSL rep. for at de vil lave et stort stævne for at skaffe nye medlemmer. WVF holder generalforsamling i København. Vil gerne have sagen med Museet uddybet igen, samt hvad der menes med fundamentalisme i vores forening: Svar: Udtalelsen om fundamentalisme baserede sig på et par nye medlemmers oplevelse i en lokalforening, hvor de følte sig klart uvelkomne, fordi de ikke havde været på Cypern. De pågældende meldte sig ud af DBB igen efter denne oplevelse. Det er forhåbentlig en enkeltstående oplevelse. World Veterans Federations generalforsamling havnede i Danmark efter ansøgning til Forsvarsministeren. Sagsbehandlingen i ministerium og forsvarskommando tog ca. 7 måneder, inden der forelå tilsagn om økonomisk støtte. Forsvaret bakker nu helt op om arrangementet. Det er formelt De Blå Baretter, der står som arrangør, så der bliver nok at gøre for et antal af vore medlemmer. Planlægningen påbegyndes for alvor i november 07, hvorefter der vil tilgå lokalforeningerne løbende orientering om status og ønsker om opgaver der skal løses. Vedr. museet skal det understreges, at formuleringen i den skriftlige beretning er den gældende. Bemærkningerne vedr. holdninger og manglende fælles forståelse af sammenhængen mellem DBB og museet var uddybende, men de ændre ikke på, at museet er et vigtigt aktiv for De Blå Baretter og mulighederne for at kunne vise befolkningen, hvad det er for opgaver, soldaterne løser på de internationale missioner. Det er vigtigt, at vi alle bakker op om museet, og at vi i fællesskab gør det så godt som muligt. Michael Leuenhagen Sydvestjylland. Hvad med Flyvere og dem fra marinen! Svar: Alle kan komme ind i foreningen. Vi sender meget materiale til både flyvere og marinen. Der er allerede nogen med og der kommer flere. Per Hjortshøj. Hilsen fra museet også til HB. Kender ikke noget til de trakasserier, kender ikke til disse besværligheder. Vi reklamerer for hinanden. Årsskriftet har hele bagsiden til DBB. Lidt om at annoncere i bladet. God og fyldig formandsberetning. Savner: Hvor langt er man med at skrive DBB historie? Det var Erik Blyme, der startede, og det skal ikke standse fordi nogle ikke har det så godt med hinanden. Roser til stævnet i Holstebro. Det med Østrigerne var ikke nogen succes. Får en person fra hold nr.4 et veteranmærke, hvis han ber' om det. Svar: Vedr. Veteranmærket kan det oplyses, at alle få ét eksemplar gratis. Hvis man ikke har modtaget det i forbindelsen med udsendelsen af bladet Den Blå Baret i august 2007 eller i forbindelse med hjemsendelsesparaderne fra august 2007, skal man bare henvende sig til Bjarne Hesselberg, så får man 2

3 det. Der er ca der er berettiget til at få mærket. På nuværende tidspunkt har ca modtaget det. Det skal så bemærkes, at Veteranmærket ikke er et foreningsmærke for DBB eller KSO, men et hæderstegn, som med stolthed kan bæres af alle veteraner. Vedr. skrivningen af De Blå Baretters historie, så er indsamling af informationer fortsat i hænderne på Erik Blyme, støttet af Torben Andreasen. HB har afgjort, at der ikke skal udgives en bog i anledning af 40 års jubilæet, idet der ikke er økonomiske muligheder for at gøre det. DBB har med undren konstateret, at der ikke er synderlig interesse for bogen De Første, der blev udgivet i anledning af 50 året for udsendelsen af de første FN styrker. Det er en glimrende bog, som Erik Blyme og de andre medforfattere har stor ære af. Det er bare trist, at ingen gider eje den. Ikke en gang dem der har gjort tjeneste i Gaza. Der har været udsendt ca mand til Gaza. DBB havde regnet med, at ca. 10 % af dem var interesseret i at anskaffe bogen, så vi lod den trykke i eksemplarer. Bortset fra de ca. 200 bøger der blev udleveret i forbindelse med markeringen af 50 års dagen i Fredericia, har vi alle bøgerne endnu (små 700 eksemplarer tilbage) Det binder en anseelig del af DBB kapital. Erik Blyme og Torben Andreasen har til opgave at indsamle alt historisk materiale, således at det ikke forsvinder, og er til rådighed, når det engang bliver besluttet at udgive en bog om foreningens historie. Vedr. østrigerne er der tilsyneladende delte meninger om størrelsen af succesen. Østrigerne var f.eks. meget glade for deres besøg i Danmark. Østrigerne havde anmodet om at blive orienteret om det nye danske forsvarsforlig og samtidig få mulighed for at møde nogle af deres kammerater fra de internationale missioner. Østrigerne havde et langt og meget flot program arrangeret af Forsvaret, som i øvrigt betalte for alle udgifterne i Danmark, samt stillede en bus til rådighed. De arrangerende foreninger for sommerstævnet Nordvestjylland og Thy-Mors-Salling havde på glimrende vis fået østrigerne indpasset i sommerstævnets program. De Blå Baretter er en forening for personer, der har gjort international tjeneste i fredsstøttende missioner. Vi er vant til at arbejde sammen med andre nationaliteter, og østrigerne har i stort omfang været med på de samme missioner som danskerne, så det var da meget naturligt, at de skulle kunne hygge sig sammen med deres danske kammerater. Hvis østrigernes besøg af nogle danske deltagere i sommerstævnet ikke blev betragtet som en hyggelig mulighed for at møde peacekeepers fra andre nationer, kan det måske skyldes sprogproblemer eller manglende åbenhed. Torben Andreasen København: Om det historiske. Torben arbejdes stadig sammen med Erik, og det kører. Der er ingen tidshorisont. Det kommer hele tiden nyt, som skal afdækkes Thomas L. Smith: Tryk af større værker. Kunne man ikke bruge forsvarets trykkeri? Ang, hvervning. Kan vi ikke selv skrive ud til dem. Svar: Vi er private og kan ikke få trykt billigere. KSO kan skaffe adresserne på Balkan folkene, men ikke DBB. Egon Bak: Ad bagdøren kan vi godt skaffe adresserne. Om betalingen. Vi sendte to rykkere ud og nu sender man kun en ud. Det anbefales at man går over til at sende to rykkere. Svar Mads: Alle lokalforeninger får en liste over dem, der ikke har betalt. Landsforeningen udsender kun en rykker. Svar Bjarne: Der er kommet ca. 100 nye medlemmer Jonny Rinds: Hvordan er fordelingen mellem Gaza, Cypern osv. i %. Svar: Det redegør vi for i morgen Sten Boye Poulsen: Statistik: Det kan blive besværligt, da nogen har været flere steder. Leif Rye Dannerfjord: Jeg sender brev ud til dem, og svarer de ikke, ringer jeg til dem og spørge hvorfor. Jørgen Hadberg Midtjylland: Gennemgik en sag med lokaler fordeling, hvori der gik politik i sagen 3

4 Arne Tørnstrøm Bornholm: Vi bor i øjeblikket på Almegårds Kasserne helt gratis. De har 64 m 2 til deres rådighed. Hold jer gode venner chefen på kasernen. Tommy Harder: God formandsberetning. Gennemgik priserne. De bruger nu et medborgerhus, som er gratis. Håber der sker noget gennem DSL Ib Jensen: Hvad er det med museet. Uddybes lidt mere. Svar: BH: DBB vil og har et godt samarbejde med museet Formandens beretning taget til efterretning Lørdag den 22. sep. kl mødet fortsat 6 Indkomne forslag 6a (bilag 1) BjHe oplægget er behandlet på formandsmødet. Gennemgang af bilagets enkelte punkter med henvisninger til referatet fra formandsmødet. Jens Simonsen Målgruppe "Militært personelt" Sammenslutning af erhvervs aktive Svar: Det er en undergruppe under Veteranernes landsforbund Carl Åge: ad oplægget pkt. 3c Hvad med at medtage Iran, Mellemøsten og Afrika? Svar: Flere af dem er små grupper især observatører. Egon Bak: Hvorfor er Gaza ikke en målgruppe? Gaza har nu haft mange år til at melde sig. Svar: Hvor finder vi arbejdskraften til det fremtidige arbejde i foreningen? Thomas L. Smith København. De nye fremmedord: corporate image og dress code. Svar: corporate image betyder "Det skal være sådan, at alle kender hinanden og alle andre ved, at det er en veteran. Hvad forbinder befolkningen med det at være veteran, hvilket billede har man, når ordet veteran lyder"? Ang. dress code blev der drøftet forskellige muligheder men intet fastlagt. Forslaget sendt til afstemning 58 stemte for, ingen imod 6 b (bilag 2) Thomas L Smith: oplæste forslaget. Ingen yderligere uddybning. Svar: Jf. de gældende vedtægter er der mulighed for at oprette "tværfaglige foreninger" som foreslået. Det ser ud til, at Navnet DBB er ved at brede sig rundt i verden og det er den forening, der organiserer veteraner. Kaj Åge Lund bad om uddybning af afsnit to. Svar.: Thomas forklarede, at det betød, at chauffører, nødhjælpsarbejdere uden medalje kunne blive medlem i en selvstændig forening med tilknytning til DBB. Det blev foreslået, at der skulle tages en "Time out". Dirigenten suspenderede mødet, og man samledes i forskellige grupper. Da mødet blev genoptaget meddelte Niels Bannergaard som talsmand: Forslagene trækkes. Der opfordres til at så store sager efter behandling på formandsmøderne sendes til de enkelte lokalforeninger, således at det kan blive behandlet før det kommer til behandling på rep. mødet. 4

5 6 c (bilag 3) Hans Pihl: oplæste bilag 3 og kom med en henstilling til formanden, om at han ikke skal ringe rundt til lokalforeningerne for at tale om et forslag Svar: Formanden forbeholder sig ret til at tale med dem, han synes. Det er ikke muligt at afholde urafstemning, da det ikke er nævnt i vedtægterne. Egon Bak: Han var utilfreds med at HB på forhånd havde beskrevet deres stilling. Svar: HB har behandlet forslagene på et HB møde. Referater af HB møder udsendes til alle lokalforeninger, hvorfor HB stilling til de enkelte forslag var kendt i Lokalforeningerne siden sidste HB møde. Ib Jensen: Forslaget trækkes 6 d (Bilag 4) BH fremlagde problematikken omkring bæring af FN emblemet på den blå baret. Ved vedtagelse legaliseres det at bære den blå baret med FN emblemet, når der samtidig anlægges veteranmærke. Forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget 6 e (Bilag 5) Vedtægtsændringer. Forslagene blev gennemgået enkeltvis med følgende resultat: 5a vedtaget 5b vedtaget 5c vedtaget 5d vedtaget 5e der indføres "for fraværet" vedtaget 5f vedtaget 5g vedtaget (evt. ændring til næste år således at formandsmøde og rep. møde ligestilles m.h.t betaling) 5h vedtaget 5i vedtaget. Bemærkning: Hvis antallet af bladet reduceret skal lokalforeningerne have besked i god tid. Kaj Lund Aage: ad 7 stk. 4 pkt. 4: kunne der tilføjes "1. lørdag i marts". Hans Hammer: det er kun det fremhævede, der er til afstemning 5j vedtaget 5k vedtaget en stemme imod 5l vedtaget 5m vedtaget 5n vedtaget Per Hjortshøj: Hvordan vil en overgang til andre personer evt. kunne finde sted. Svar: Der foreligger en kontrakt mellem DBB og Varesalget, som regulerer disse forhold. 5x Vedtaget uden yderligere bemærkninger 7 Regnskab Hovedforeningen Kassereren fremlagde kort regnskabet Jens Simonsen: Der er uoverensstemmelse mellem forskellige opgørelser over antal medlemmer. Svar: Det kan skyldes dødsfald, forudbetalinger, halvtidsbetalere mv. Jubilarstævnet gav også anledning til enkelte bemærkninger Per Hjortshøj: Det er utrolig flot at PR udgifter kan holdes indenfor 6000,- kr. Svar: denne udgift er kun en begrænset del af de reelle PR udgifter. Bladet Den Blå Baret er udover at være et meddelelsesorgan også et PR middel. Yderligere investeres der en del penge i hvervekampagnerne, men her forsøger DBB at skaffe sponsorer, hvilket er lykkedes indtil nu (GBgrafisk) Jens Simonsen: Hvorfor har vi solgt nogle aktier: Svar: DBB skulle bruge likvide midler til indledende finansiering af 50 års markeringen. (Arrangement i Fredericia, bog, medaljer mv.) Da kurserne var gunstige anbefalede revisor at vi solgte. Regnskabet godkendt uden modstemmer 5

6 Fond til særlige formål Godkendt uden modstemmer Bogen "De første" Vagn: Prøv at bruge bogen som en gave, til foræring ved alle mulige lejligheder. Poul Erik: Må vi forære den til biblioteker uden at få penge for den. Svar: Lokalforeningerne er velkomne til at forære bogen væk gratis. De skal bare købe den hos Landsforeningen først. Hans: Den er for dyr. Svar fra Vagn: Det er markedsprisen Stævnekonto Blomsterkonto Vagn redegjorde for sagen. Godkendt uden modstemmer Orientering om fredsmedaljeregnskab Der var spørgsmål om dette regnskab skal til behandling i rep. Det blev bekræftet, at det er Knud Lunds private regnskab og det skal ikke drøftes på repræsentantskabet. BH bemærkede at der bør laves en aftale mellem Knud Lund og DBB om, hvad der skal ske med forvaltningen af medaljen, når Knud af en eller anden grund ikke ønsker at varetage dette ansvar mere. Varesalg BH: Består af 2 dele: Over stregen og under stregen Bjarne gav en grundig orientering om salg. 8 Budget og fastsættelse af kontingent for 2008 Spørgsmål: Hvorfor skal der trykkes 7000 eks., når vi er 3200 medlemmer. Svar: Vi sender ud til alle hjemkomne det første år. Denne ekstraudgift betales af KSO. En PBS koster ca. det samme som porto for at sende breve ud. Godkendt ingen stemte imod. 9 Valg til HB Formanden, Bjarne Hesselberg, genvalgt uden modkandidat og med applaus Der fremkom 5 forslag til de tre pladser, der var på valg. Afstemning gav følgende resultat: Ingerlise Klaris 54 Michael Leuenhagen 50 Leif Rye Dannefjord 42 Christian T. Jensen 12 Jørgen Hegelund Knudsen 10 Ingerlise Klaris, Leif Rye Dannefjord og Michael Leuenhagen er hermed valgt Valg af suppleanter Der fremkom 3 forslag til de to pladser, der var på valg. Afstemningen gav følgende resultat: Christian T. Jensen 46 Poul Erik Scroll 38 Thomas 27 Christian T Jensen og Poul Erik Scroll er hermed valgt Kritiske revisorer Orla Christensen og Torben Andreasen foreslået og valgt. Kritiske revisorer suppleanter Thorkild Kay og Tomme Harder foreslået og valgt 6

7 10 Eventuelt: Aage Pedersen Kronjylland: HB gør et godt arbejde og det har været et godt rep. møde KSO fylder for meget og lige så snart, der bedes om arbejde så er de væk Det er Sveriges tur til at afholde "6th Northern European Conference on Veteran Support. Mødet holdes i samme weekend som der er rep. møde næste år Bladet: Skriften er så lille at det moderne har overskredet det praktiske Bjarne svarede på alle spørgsmålene Thomas L. Smith Indbydelse til møde i Købh. med besøg af forsvarsministeren Poul Erik: Tillykke til HB medlemmerne for deres arbejde. Tak for valget. Hvervekampagnen var ikke nogen succes. Bjarne forklarede årsagerne til det knap så gode resultat. Det var HB der havde udvalgt målgruppen. Ved en beklagelig fejl, havde HB overset hele Balkan-gruppens ca veteraner. De fik intet hvervemateriale. Det er ellers denne gruppe der er mest moden til at melde sig ind i en soldaterforening. Der forsøges at rette op på den fejl ved at indføre 15 års jubilarer ved Jubilarstævnet. Bisgaard: ERFA gruppen: lav et veteranmærke til at sætte i bilernes bagrude på indersiden. Hvervekamp. Vi skal have hævekort. Hjemmesiderne hjælper. Torben Andreasen: Jeg har fået over 850 breve retur. Kommentar fra BH: Der blev udsendt ca hvervebreve. De ca var med helt dugfriske adresser, og nåede deres mål. De ca usikre adresser stammede fra DBB kartotek, og disse adresser var mindre sikre, og hovedparten af de returnerede breve kom fra denne gruppe. Per Hjortshøj: Hvor mange ved, at der er noget der hedder "De Blå Baretters March"? Hvorfor bruger vi ikke den ved stævnerne. Der fremkom mange eks. på hvor musikstykket var blevet brugt. Kommentar fra BH: Marchen bliver faktisk flittigt anvendt af Landsforeningen. Den blev spillet i Fredericia i NOV 06, Næstved og Omegn holder julekoncert med et HJV orkester, hvor den bliver spillet, og den bliver spillet til Jubilarstævnerne på Antvorskov Kaserne. Jeg kan ikke huske, om den blev spillet til Sommerstævnet. Det regnede så meget, at man hverken kunne høre eller se på marchen ind til byen. Den kan naturligvis spilles mere, så lokalforeningerne opfordres til at anvende den ved enhver given lejlighed. Per Krog har originalen til optagelsen af marchen på video. Vagn Erik Hoved: Han vil gerne have lokalforeningernes bankkonto ind på hjemmesiden, så vil det være nemmere at overføre pengene. Bjarne takkede Jørgen Hegelund Knudsen, som havde forladt mødet, for hans store arbejde inden for DBB. Bjarne bød Velkommen til de to nye Michael og Poul Erik Formanden takkede HB for det meget store og selvstændige arbejde i løbet af året. Mange lokalforeninger skal i den nærmeste fremtid fejre 40 år jubilæum, så der bliver meget at gøre. Dirigenten takkede for det gode møde og tilbageleverede repræsentantskabsmødet til Landsformanden, der takkede dirigenten for hans sikre styring af mødet, hvorefter han lukkede repræsentantskabsmøde Dato og underskrift: Ib Jensen Bjarne Hesselberg Hans Høg 7

8 Dirigent Landsformand Landssekretær/Referent 8

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere