Referat af repræsentantskabsmødet sep mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse"

Transkript

1 Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet sep mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage og blev gennemført uden ændringer i henhold til dagsordenen Fredag den 21. sep. kl Valg af stemmetællere Michael Leuenhagen og Jørgen Hadberg foreslået og valgt 2 Valg af dirigent Ib Jensen, LFM foreslået og valgt 3 Prøvelse af deltagernes stemmeret. Listen udviste 58 stemmeberigtigede. Karl Aage Christensen vil være fraværende fredag aften (kommer lørdag). 4 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen oplæst og godkendt idet Leif Dannerfjord går lørdag kl Kan genvælges Kaj Åge Lund: forslag om at pausen ændres til 1 time til Michael Leuenhagen fastholder at vi skal vise flaget overfor de nye. "Vi har langt hjem så jeg vil gerne have pausen forkortet". Forslaget trukket tilbage 5 Formandens beretning Oplæstes ikke. Formanden havde bl. a. følgende kommentarer: Hvervning. Tak til Viborg for arbejdet med udsendelsen af hvervematerialet Veteranmærket er en stor succes Vi nærmer os nu kr. stk. En stor del beder samtidig om at blive medlemmer af DBB WVF har 29 mill. medlemmer. Generalforsamlingen 2009 holdes i Købh. (Forsvarsministeriet bevilliger ca. 2 mill. til dette arrangement, samt relevant militær bistand). National flagdag DBB anbefaler 29. maj. Godt image for foreningen BNBB. Især af KSO der koordineres. Også 50 års jubilæet gav stort udbytte. Svenskerne er nu også med. Selv Finnerne har nu erkendt, at de nye tider ikke er Vinterkrigen, men Balkan og videre frem. Vi skal være gode til at tage imod de nye de skal følge sig hjemme Samarbejde med museet. Her kan familierne komme med og få orientering hvad "far eller bedstefar" har lavet og hvor det var. DBB er hovedaktionær i museet og DBB kan derfor ikke forstå Museets holdning. Museet er et væsentligt led i forståelse af foreningen DBB. Patronhylstret overraktes til Mogens Larsen Nordsjælland applaus Faneplader til de to foreninger, der har afholdt sommerstævnet blev overrakt. Mads Tonsgaard TMS og Carl Aakerlund Nordvestjylland modtog - applaus Landsformand: Bjarne Hesselberg, Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg Tlf Fax: Mobil: Landssekretær: Hans Høg, Birkebakken 9, 4160 Herlufmagle DK. Tlf.: og Foreningen for personel, der har været udsendt under FN, NATO, OSCE og EU -

2 Debat i forlængelse af formandens beretning: Thomas L. Smith København lokale problemer. Kan der skaffes bedre lokaler gennem KSO? Svar: DSL kæmper også for samme sag. Alle skulle kunne få en kontrakt på et lokale, der kan betales. KSO kan i princippet ikke betale for lokaler til DBB. Hans Pihl LFM de har tilbudt lokaler til KSO. Hvorfor bliver dette ikke brugt. Svar: Det er glædeligt, at LFM har taget initiativet til at støtte KSO aktiviteter på Lolland-Falster. Aktuelt handler det om, at KSO i Tønder har udviklet et koncept, hvor man mødes på et lokalt værtshus. Værtshuset skal ligge centralt i forhold til brugerkredsen. KSO indgår normalt en aftale om, at værtshuset er til rådighed i 2 timer, hvor der udskænkes f.eks. fadøl til deltagerne. KSO betaler så en i forvejen aftalt pris for arrangementet, som indbefatter lokaler og drikkevarer. Arrangementet er gennemført 2 gange i Tønder, én gang i København og én gang i Viborg. Der er planlagt et arrangement i Århus. Der kommer veteraner vi ellers ikke ville have set. Formanden for LFM supplerede med at oplyse at LFM godt vil have KSO aktiviteter, og at der for nylig var gennemført et fælles møde mellem KSO og LFM. Der blev aftalt 4 fælles møder hvoraf de 3 ligger forskellige steder på Lolland-Falster. Det første placeres i Marinestuen i Nykøbing og det sidste hos LFM i Tingsted. Carl Aage Lund: Han kan ikke forstå Københavnernes problemer med lokaler. Tre gange er der afholdt sommerstævne i Jylland. Det kunne Københavnerne godt tage over og de kunne godt lærer af jyderne. Jens Simonsen: Hvervning DSL rep. for at de vil lave et stort stævne for at skaffe nye medlemmer. WVF holder generalforsamling i København. Vil gerne have sagen med Museet uddybet igen, samt hvad der menes med fundamentalisme i vores forening: Svar: Udtalelsen om fundamentalisme baserede sig på et par nye medlemmers oplevelse i en lokalforening, hvor de følte sig klart uvelkomne, fordi de ikke havde været på Cypern. De pågældende meldte sig ud af DBB igen efter denne oplevelse. Det er forhåbentlig en enkeltstående oplevelse. World Veterans Federations generalforsamling havnede i Danmark efter ansøgning til Forsvarsministeren. Sagsbehandlingen i ministerium og forsvarskommando tog ca. 7 måneder, inden der forelå tilsagn om økonomisk støtte. Forsvaret bakker nu helt op om arrangementet. Det er formelt De Blå Baretter, der står som arrangør, så der bliver nok at gøre for et antal af vore medlemmer. Planlægningen påbegyndes for alvor i november 07, hvorefter der vil tilgå lokalforeningerne løbende orientering om status og ønsker om opgaver der skal løses. Vedr. museet skal det understreges, at formuleringen i den skriftlige beretning er den gældende. Bemærkningerne vedr. holdninger og manglende fælles forståelse af sammenhængen mellem DBB og museet var uddybende, men de ændre ikke på, at museet er et vigtigt aktiv for De Blå Baretter og mulighederne for at kunne vise befolkningen, hvad det er for opgaver, soldaterne løser på de internationale missioner. Det er vigtigt, at vi alle bakker op om museet, og at vi i fællesskab gør det så godt som muligt. Michael Leuenhagen Sydvestjylland. Hvad med Flyvere og dem fra marinen! Svar: Alle kan komme ind i foreningen. Vi sender meget materiale til både flyvere og marinen. Der er allerede nogen med og der kommer flere. Per Hjortshøj. Hilsen fra museet også til HB. Kender ikke noget til de trakasserier, kender ikke til disse besværligheder. Vi reklamerer for hinanden. Årsskriftet har hele bagsiden til DBB. Lidt om at annoncere i bladet. God og fyldig formandsberetning. Savner: Hvor langt er man med at skrive DBB historie? Det var Erik Blyme, der startede, og det skal ikke standse fordi nogle ikke har det så godt med hinanden. Roser til stævnet i Holstebro. Det med Østrigerne var ikke nogen succes. Får en person fra hold nr.4 et veteranmærke, hvis han ber' om det. Svar: Vedr. Veteranmærket kan det oplyses, at alle få ét eksemplar gratis. Hvis man ikke har modtaget det i forbindelsen med udsendelsen af bladet Den Blå Baret i august 2007 eller i forbindelse med hjemsendelsesparaderne fra august 2007, skal man bare henvende sig til Bjarne Hesselberg, så får man 2

3 det. Der er ca der er berettiget til at få mærket. På nuværende tidspunkt har ca modtaget det. Det skal så bemærkes, at Veteranmærket ikke er et foreningsmærke for DBB eller KSO, men et hæderstegn, som med stolthed kan bæres af alle veteraner. Vedr. skrivningen af De Blå Baretters historie, så er indsamling af informationer fortsat i hænderne på Erik Blyme, støttet af Torben Andreasen. HB har afgjort, at der ikke skal udgives en bog i anledning af 40 års jubilæet, idet der ikke er økonomiske muligheder for at gøre det. DBB har med undren konstateret, at der ikke er synderlig interesse for bogen De Første, der blev udgivet i anledning af 50 året for udsendelsen af de første FN styrker. Det er en glimrende bog, som Erik Blyme og de andre medforfattere har stor ære af. Det er bare trist, at ingen gider eje den. Ikke en gang dem der har gjort tjeneste i Gaza. Der har været udsendt ca mand til Gaza. DBB havde regnet med, at ca. 10 % af dem var interesseret i at anskaffe bogen, så vi lod den trykke i eksemplarer. Bortset fra de ca. 200 bøger der blev udleveret i forbindelse med markeringen af 50 års dagen i Fredericia, har vi alle bøgerne endnu (små 700 eksemplarer tilbage) Det binder en anseelig del af DBB kapital. Erik Blyme og Torben Andreasen har til opgave at indsamle alt historisk materiale, således at det ikke forsvinder, og er til rådighed, når det engang bliver besluttet at udgive en bog om foreningens historie. Vedr. østrigerne er der tilsyneladende delte meninger om størrelsen af succesen. Østrigerne var f.eks. meget glade for deres besøg i Danmark. Østrigerne havde anmodet om at blive orienteret om det nye danske forsvarsforlig og samtidig få mulighed for at møde nogle af deres kammerater fra de internationale missioner. Østrigerne havde et langt og meget flot program arrangeret af Forsvaret, som i øvrigt betalte for alle udgifterne i Danmark, samt stillede en bus til rådighed. De arrangerende foreninger for sommerstævnet Nordvestjylland og Thy-Mors-Salling havde på glimrende vis fået østrigerne indpasset i sommerstævnets program. De Blå Baretter er en forening for personer, der har gjort international tjeneste i fredsstøttende missioner. Vi er vant til at arbejde sammen med andre nationaliteter, og østrigerne har i stort omfang været med på de samme missioner som danskerne, så det var da meget naturligt, at de skulle kunne hygge sig sammen med deres danske kammerater. Hvis østrigernes besøg af nogle danske deltagere i sommerstævnet ikke blev betragtet som en hyggelig mulighed for at møde peacekeepers fra andre nationer, kan det måske skyldes sprogproblemer eller manglende åbenhed. Torben Andreasen København: Om det historiske. Torben arbejdes stadig sammen med Erik, og det kører. Der er ingen tidshorisont. Det kommer hele tiden nyt, som skal afdækkes Thomas L. Smith: Tryk af større værker. Kunne man ikke bruge forsvarets trykkeri? Ang, hvervning. Kan vi ikke selv skrive ud til dem. Svar: Vi er private og kan ikke få trykt billigere. KSO kan skaffe adresserne på Balkan folkene, men ikke DBB. Egon Bak: Ad bagdøren kan vi godt skaffe adresserne. Om betalingen. Vi sendte to rykkere ud og nu sender man kun en ud. Det anbefales at man går over til at sende to rykkere. Svar Mads: Alle lokalforeninger får en liste over dem, der ikke har betalt. Landsforeningen udsender kun en rykker. Svar Bjarne: Der er kommet ca. 100 nye medlemmer Jonny Rinds: Hvordan er fordelingen mellem Gaza, Cypern osv. i %. Svar: Det redegør vi for i morgen Sten Boye Poulsen: Statistik: Det kan blive besværligt, da nogen har været flere steder. Leif Rye Dannerfjord: Jeg sender brev ud til dem, og svarer de ikke, ringer jeg til dem og spørge hvorfor. Jørgen Hadberg Midtjylland: Gennemgik en sag med lokaler fordeling, hvori der gik politik i sagen 3

4 Arne Tørnstrøm Bornholm: Vi bor i øjeblikket på Almegårds Kasserne helt gratis. De har 64 m 2 til deres rådighed. Hold jer gode venner chefen på kasernen. Tommy Harder: God formandsberetning. Gennemgik priserne. De bruger nu et medborgerhus, som er gratis. Håber der sker noget gennem DSL Ib Jensen: Hvad er det med museet. Uddybes lidt mere. Svar: BH: DBB vil og har et godt samarbejde med museet Formandens beretning taget til efterretning Lørdag den 22. sep. kl mødet fortsat 6 Indkomne forslag 6a (bilag 1) BjHe oplægget er behandlet på formandsmødet. Gennemgang af bilagets enkelte punkter med henvisninger til referatet fra formandsmødet. Jens Simonsen Målgruppe "Militært personelt" Sammenslutning af erhvervs aktive Svar: Det er en undergruppe under Veteranernes landsforbund Carl Åge: ad oplægget pkt. 3c Hvad med at medtage Iran, Mellemøsten og Afrika? Svar: Flere af dem er små grupper især observatører. Egon Bak: Hvorfor er Gaza ikke en målgruppe? Gaza har nu haft mange år til at melde sig. Svar: Hvor finder vi arbejdskraften til det fremtidige arbejde i foreningen? Thomas L. Smith København. De nye fremmedord: corporate image og dress code. Svar: corporate image betyder "Det skal være sådan, at alle kender hinanden og alle andre ved, at det er en veteran. Hvad forbinder befolkningen med det at være veteran, hvilket billede har man, når ordet veteran lyder"? Ang. dress code blev der drøftet forskellige muligheder men intet fastlagt. Forslaget sendt til afstemning 58 stemte for, ingen imod 6 b (bilag 2) Thomas L Smith: oplæste forslaget. Ingen yderligere uddybning. Svar: Jf. de gældende vedtægter er der mulighed for at oprette "tværfaglige foreninger" som foreslået. Det ser ud til, at Navnet DBB er ved at brede sig rundt i verden og det er den forening, der organiserer veteraner. Kaj Åge Lund bad om uddybning af afsnit to. Svar.: Thomas forklarede, at det betød, at chauffører, nødhjælpsarbejdere uden medalje kunne blive medlem i en selvstændig forening med tilknytning til DBB. Det blev foreslået, at der skulle tages en "Time out". Dirigenten suspenderede mødet, og man samledes i forskellige grupper. Da mødet blev genoptaget meddelte Niels Bannergaard som talsmand: Forslagene trækkes. Der opfordres til at så store sager efter behandling på formandsmøderne sendes til de enkelte lokalforeninger, således at det kan blive behandlet før det kommer til behandling på rep. mødet. 4

5 6 c (bilag 3) Hans Pihl: oplæste bilag 3 og kom med en henstilling til formanden, om at han ikke skal ringe rundt til lokalforeningerne for at tale om et forslag Svar: Formanden forbeholder sig ret til at tale med dem, han synes. Det er ikke muligt at afholde urafstemning, da det ikke er nævnt i vedtægterne. Egon Bak: Han var utilfreds med at HB på forhånd havde beskrevet deres stilling. Svar: HB har behandlet forslagene på et HB møde. Referater af HB møder udsendes til alle lokalforeninger, hvorfor HB stilling til de enkelte forslag var kendt i Lokalforeningerne siden sidste HB møde. Ib Jensen: Forslaget trækkes 6 d (Bilag 4) BH fremlagde problematikken omkring bæring af FN emblemet på den blå baret. Ved vedtagelse legaliseres det at bære den blå baret med FN emblemet, når der samtidig anlægges veteranmærke. Forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget 6 e (Bilag 5) Vedtægtsændringer. Forslagene blev gennemgået enkeltvis med følgende resultat: 5a vedtaget 5b vedtaget 5c vedtaget 5d vedtaget 5e der indføres "for fraværet" vedtaget 5f vedtaget 5g vedtaget (evt. ændring til næste år således at formandsmøde og rep. møde ligestilles m.h.t betaling) 5h vedtaget 5i vedtaget. Bemærkning: Hvis antallet af bladet reduceret skal lokalforeningerne have besked i god tid. Kaj Lund Aage: ad 7 stk. 4 pkt. 4: kunne der tilføjes "1. lørdag i marts". Hans Hammer: det er kun det fremhævede, der er til afstemning 5j vedtaget 5k vedtaget en stemme imod 5l vedtaget 5m vedtaget 5n vedtaget Per Hjortshøj: Hvordan vil en overgang til andre personer evt. kunne finde sted. Svar: Der foreligger en kontrakt mellem DBB og Varesalget, som regulerer disse forhold. 5x Vedtaget uden yderligere bemærkninger 7 Regnskab Hovedforeningen Kassereren fremlagde kort regnskabet Jens Simonsen: Der er uoverensstemmelse mellem forskellige opgørelser over antal medlemmer. Svar: Det kan skyldes dødsfald, forudbetalinger, halvtidsbetalere mv. Jubilarstævnet gav også anledning til enkelte bemærkninger Per Hjortshøj: Det er utrolig flot at PR udgifter kan holdes indenfor 6000,- kr. Svar: denne udgift er kun en begrænset del af de reelle PR udgifter. Bladet Den Blå Baret er udover at være et meddelelsesorgan også et PR middel. Yderligere investeres der en del penge i hvervekampagnerne, men her forsøger DBB at skaffe sponsorer, hvilket er lykkedes indtil nu (GBgrafisk) Jens Simonsen: Hvorfor har vi solgt nogle aktier: Svar: DBB skulle bruge likvide midler til indledende finansiering af 50 års markeringen. (Arrangement i Fredericia, bog, medaljer mv.) Da kurserne var gunstige anbefalede revisor at vi solgte. Regnskabet godkendt uden modstemmer 5

6 Fond til særlige formål Godkendt uden modstemmer Bogen "De første" Vagn: Prøv at bruge bogen som en gave, til foræring ved alle mulige lejligheder. Poul Erik: Må vi forære den til biblioteker uden at få penge for den. Svar: Lokalforeningerne er velkomne til at forære bogen væk gratis. De skal bare købe den hos Landsforeningen først. Hans: Den er for dyr. Svar fra Vagn: Det er markedsprisen Stævnekonto Blomsterkonto Vagn redegjorde for sagen. Godkendt uden modstemmer Orientering om fredsmedaljeregnskab Der var spørgsmål om dette regnskab skal til behandling i rep. Det blev bekræftet, at det er Knud Lunds private regnskab og det skal ikke drøftes på repræsentantskabet. BH bemærkede at der bør laves en aftale mellem Knud Lund og DBB om, hvad der skal ske med forvaltningen af medaljen, når Knud af en eller anden grund ikke ønsker at varetage dette ansvar mere. Varesalg BH: Består af 2 dele: Over stregen og under stregen Bjarne gav en grundig orientering om salg. 8 Budget og fastsættelse af kontingent for 2008 Spørgsmål: Hvorfor skal der trykkes 7000 eks., når vi er 3200 medlemmer. Svar: Vi sender ud til alle hjemkomne det første år. Denne ekstraudgift betales af KSO. En PBS koster ca. det samme som porto for at sende breve ud. Godkendt ingen stemte imod. 9 Valg til HB Formanden, Bjarne Hesselberg, genvalgt uden modkandidat og med applaus Der fremkom 5 forslag til de tre pladser, der var på valg. Afstemning gav følgende resultat: Ingerlise Klaris 54 Michael Leuenhagen 50 Leif Rye Dannefjord 42 Christian T. Jensen 12 Jørgen Hegelund Knudsen 10 Ingerlise Klaris, Leif Rye Dannefjord og Michael Leuenhagen er hermed valgt Valg af suppleanter Der fremkom 3 forslag til de to pladser, der var på valg. Afstemningen gav følgende resultat: Christian T. Jensen 46 Poul Erik Scroll 38 Thomas 27 Christian T Jensen og Poul Erik Scroll er hermed valgt Kritiske revisorer Orla Christensen og Torben Andreasen foreslået og valgt. Kritiske revisorer suppleanter Thorkild Kay og Tomme Harder foreslået og valgt 6

7 10 Eventuelt: Aage Pedersen Kronjylland: HB gør et godt arbejde og det har været et godt rep. møde KSO fylder for meget og lige så snart, der bedes om arbejde så er de væk Det er Sveriges tur til at afholde "6th Northern European Conference on Veteran Support. Mødet holdes i samme weekend som der er rep. møde næste år Bladet: Skriften er så lille at det moderne har overskredet det praktiske Bjarne svarede på alle spørgsmålene Thomas L. Smith Indbydelse til møde i Købh. med besøg af forsvarsministeren Poul Erik: Tillykke til HB medlemmerne for deres arbejde. Tak for valget. Hvervekampagnen var ikke nogen succes. Bjarne forklarede årsagerne til det knap så gode resultat. Det var HB der havde udvalgt målgruppen. Ved en beklagelig fejl, havde HB overset hele Balkan-gruppens ca veteraner. De fik intet hvervemateriale. Det er ellers denne gruppe der er mest moden til at melde sig ind i en soldaterforening. Der forsøges at rette op på den fejl ved at indføre 15 års jubilarer ved Jubilarstævnet. Bisgaard: ERFA gruppen: lav et veteranmærke til at sætte i bilernes bagrude på indersiden. Hvervekamp. Vi skal have hævekort. Hjemmesiderne hjælper. Torben Andreasen: Jeg har fået over 850 breve retur. Kommentar fra BH: Der blev udsendt ca hvervebreve. De ca var med helt dugfriske adresser, og nåede deres mål. De ca usikre adresser stammede fra DBB kartotek, og disse adresser var mindre sikre, og hovedparten af de returnerede breve kom fra denne gruppe. Per Hjortshøj: Hvor mange ved, at der er noget der hedder "De Blå Baretters March"? Hvorfor bruger vi ikke den ved stævnerne. Der fremkom mange eks. på hvor musikstykket var blevet brugt. Kommentar fra BH: Marchen bliver faktisk flittigt anvendt af Landsforeningen. Den blev spillet i Fredericia i NOV 06, Næstved og Omegn holder julekoncert med et HJV orkester, hvor den bliver spillet, og den bliver spillet til Jubilarstævnerne på Antvorskov Kaserne. Jeg kan ikke huske, om den blev spillet til Sommerstævnet. Det regnede så meget, at man hverken kunne høre eller se på marchen ind til byen. Den kan naturligvis spilles mere, så lokalforeningerne opfordres til at anvende den ved enhver given lejlighed. Per Krog har originalen til optagelsen af marchen på video. Vagn Erik Hoved: Han vil gerne have lokalforeningernes bankkonto ind på hjemmesiden, så vil det være nemmere at overføre pengene. Bjarne takkede Jørgen Hegelund Knudsen, som havde forladt mødet, for hans store arbejde inden for DBB. Bjarne bød Velkommen til de to nye Michael og Poul Erik Formanden takkede HB for det meget store og selvstændige arbejde i løbet af året. Mange lokalforeninger skal i den nærmeste fremtid fejre 40 år jubilæum, så der bliver meget at gøre. Dirigenten takkede for det gode møde og tilbageleverede repræsentantskabsmødet til Landsformanden, der takkede dirigenten for hans sikre styring af mødet, hvorefter han lukkede repræsentantskabsmøde Dato og underskrift: Ib Jensen Bjarne Hesselberg Hans Høg 7

8 Dirigent Landsformand Landssekretær/Referent 8

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 23. 24. april 2010

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 23. 24. april 2010 Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Angående fremmødte henvises til deltagerlisten 1. 2. 3 4. 5 Dagsordenen iflg. vedtægterne 6 stk. 2 Valg af stemmetællere Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 22. 23. september 2006.

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 22. 23. september 2006. Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Vordingborg den 15. august 2006 Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 22. 23. september 2006. Det er nu tredje gang

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Receptions of Medal of Honour in bronze Kaj Mortensen Gaza 12 Finn Leo Nielsen Gaza 18 og 19. Cypern 5 Leif Rye Dannerfjord,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 21. 22. september 2007.

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 21. 22. september 2007. Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Vordingborg den 30. august 2007 Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 21. 22. september 2007. Det er nu fjerde gang

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet den april 2017 på Flyvestation Karup.

Referat fra Repræsentantskabsmødet den april 2017 på Flyvestation Karup. Danmarks Veteraner Landsforeningen Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 21. - 22. april 2017 på Flyvestation Karup. Generelt Inden Landsformanden bød velkommen beordrede

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe.

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 16. januar 2012, kl. 12.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) Jørgen Fried Pedersen

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze 2003 Kaj Mortensen Nordsjælland Gaza 12 Finn

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere