Referat af repræsentantskabsmødet sep mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse"

Transkript

1 Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet sep mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage og blev gennemført uden ændringer i henhold til dagsordenen Fredag den 21. sep. kl Valg af stemmetællere Michael Leuenhagen og Jørgen Hadberg foreslået og valgt 2 Valg af dirigent Ib Jensen, LFM foreslået og valgt 3 Prøvelse af deltagernes stemmeret. Listen udviste 58 stemmeberigtigede. Karl Aage Christensen vil være fraværende fredag aften (kommer lørdag). 4 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen oplæst og godkendt idet Leif Dannerfjord går lørdag kl Kan genvælges Kaj Åge Lund: forslag om at pausen ændres til 1 time til Michael Leuenhagen fastholder at vi skal vise flaget overfor de nye. "Vi har langt hjem så jeg vil gerne have pausen forkortet". Forslaget trukket tilbage 5 Formandens beretning Oplæstes ikke. Formanden havde bl. a. følgende kommentarer: Hvervning. Tak til Viborg for arbejdet med udsendelsen af hvervematerialet Veteranmærket er en stor succes Vi nærmer os nu kr. stk. En stor del beder samtidig om at blive medlemmer af DBB WVF har 29 mill. medlemmer. Generalforsamlingen 2009 holdes i Købh. (Forsvarsministeriet bevilliger ca. 2 mill. til dette arrangement, samt relevant militær bistand). National flagdag DBB anbefaler 29. maj. Godt image for foreningen BNBB. Især af KSO der koordineres. Også 50 års jubilæet gav stort udbytte. Svenskerne er nu også med. Selv Finnerne har nu erkendt, at de nye tider ikke er Vinterkrigen, men Balkan og videre frem. Vi skal være gode til at tage imod de nye de skal følge sig hjemme Samarbejde med museet. Her kan familierne komme med og få orientering hvad "far eller bedstefar" har lavet og hvor det var. DBB er hovedaktionær i museet og DBB kan derfor ikke forstå Museets holdning. Museet er et væsentligt led i forståelse af foreningen DBB. Patronhylstret overraktes til Mogens Larsen Nordsjælland applaus Faneplader til de to foreninger, der har afholdt sommerstævnet blev overrakt. Mads Tonsgaard TMS og Carl Aakerlund Nordvestjylland modtog - applaus Landsformand: Bjarne Hesselberg, Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg Tlf Fax: Mobil: Landssekretær: Hans Høg, Birkebakken 9, 4160 Herlufmagle DK. Tlf.: og Foreningen for personel, der har været udsendt under FN, NATO, OSCE og EU -

2 Debat i forlængelse af formandens beretning: Thomas L. Smith København lokale problemer. Kan der skaffes bedre lokaler gennem KSO? Svar: DSL kæmper også for samme sag. Alle skulle kunne få en kontrakt på et lokale, der kan betales. KSO kan i princippet ikke betale for lokaler til DBB. Hans Pihl LFM de har tilbudt lokaler til KSO. Hvorfor bliver dette ikke brugt. Svar: Det er glædeligt, at LFM har taget initiativet til at støtte KSO aktiviteter på Lolland-Falster. Aktuelt handler det om, at KSO i Tønder har udviklet et koncept, hvor man mødes på et lokalt værtshus. Værtshuset skal ligge centralt i forhold til brugerkredsen. KSO indgår normalt en aftale om, at værtshuset er til rådighed i 2 timer, hvor der udskænkes f.eks. fadøl til deltagerne. KSO betaler så en i forvejen aftalt pris for arrangementet, som indbefatter lokaler og drikkevarer. Arrangementet er gennemført 2 gange i Tønder, én gang i København og én gang i Viborg. Der er planlagt et arrangement i Århus. Der kommer veteraner vi ellers ikke ville have set. Formanden for LFM supplerede med at oplyse at LFM godt vil have KSO aktiviteter, og at der for nylig var gennemført et fælles møde mellem KSO og LFM. Der blev aftalt 4 fælles møder hvoraf de 3 ligger forskellige steder på Lolland-Falster. Det første placeres i Marinestuen i Nykøbing og det sidste hos LFM i Tingsted. Carl Aage Lund: Han kan ikke forstå Københavnernes problemer med lokaler. Tre gange er der afholdt sommerstævne i Jylland. Det kunne Københavnerne godt tage over og de kunne godt lærer af jyderne. Jens Simonsen: Hvervning DSL rep. for at de vil lave et stort stævne for at skaffe nye medlemmer. WVF holder generalforsamling i København. Vil gerne have sagen med Museet uddybet igen, samt hvad der menes med fundamentalisme i vores forening: Svar: Udtalelsen om fundamentalisme baserede sig på et par nye medlemmers oplevelse i en lokalforening, hvor de følte sig klart uvelkomne, fordi de ikke havde været på Cypern. De pågældende meldte sig ud af DBB igen efter denne oplevelse. Det er forhåbentlig en enkeltstående oplevelse. World Veterans Federations generalforsamling havnede i Danmark efter ansøgning til Forsvarsministeren. Sagsbehandlingen i ministerium og forsvarskommando tog ca. 7 måneder, inden der forelå tilsagn om økonomisk støtte. Forsvaret bakker nu helt op om arrangementet. Det er formelt De Blå Baretter, der står som arrangør, så der bliver nok at gøre for et antal af vore medlemmer. Planlægningen påbegyndes for alvor i november 07, hvorefter der vil tilgå lokalforeningerne løbende orientering om status og ønsker om opgaver der skal løses. Vedr. museet skal det understreges, at formuleringen i den skriftlige beretning er den gældende. Bemærkningerne vedr. holdninger og manglende fælles forståelse af sammenhængen mellem DBB og museet var uddybende, men de ændre ikke på, at museet er et vigtigt aktiv for De Blå Baretter og mulighederne for at kunne vise befolkningen, hvad det er for opgaver, soldaterne løser på de internationale missioner. Det er vigtigt, at vi alle bakker op om museet, og at vi i fællesskab gør det så godt som muligt. Michael Leuenhagen Sydvestjylland. Hvad med Flyvere og dem fra marinen! Svar: Alle kan komme ind i foreningen. Vi sender meget materiale til både flyvere og marinen. Der er allerede nogen med og der kommer flere. Per Hjortshøj. Hilsen fra museet også til HB. Kender ikke noget til de trakasserier, kender ikke til disse besværligheder. Vi reklamerer for hinanden. Årsskriftet har hele bagsiden til DBB. Lidt om at annoncere i bladet. God og fyldig formandsberetning. Savner: Hvor langt er man med at skrive DBB historie? Det var Erik Blyme, der startede, og det skal ikke standse fordi nogle ikke har det så godt med hinanden. Roser til stævnet i Holstebro. Det med Østrigerne var ikke nogen succes. Får en person fra hold nr.4 et veteranmærke, hvis han ber' om det. Svar: Vedr. Veteranmærket kan det oplyses, at alle få ét eksemplar gratis. Hvis man ikke har modtaget det i forbindelsen med udsendelsen af bladet Den Blå Baret i august 2007 eller i forbindelse med hjemsendelsesparaderne fra august 2007, skal man bare henvende sig til Bjarne Hesselberg, så får man 2

3 det. Der er ca der er berettiget til at få mærket. På nuværende tidspunkt har ca modtaget det. Det skal så bemærkes, at Veteranmærket ikke er et foreningsmærke for DBB eller KSO, men et hæderstegn, som med stolthed kan bæres af alle veteraner. Vedr. skrivningen af De Blå Baretters historie, så er indsamling af informationer fortsat i hænderne på Erik Blyme, støttet af Torben Andreasen. HB har afgjort, at der ikke skal udgives en bog i anledning af 40 års jubilæet, idet der ikke er økonomiske muligheder for at gøre det. DBB har med undren konstateret, at der ikke er synderlig interesse for bogen De Første, der blev udgivet i anledning af 50 året for udsendelsen af de første FN styrker. Det er en glimrende bog, som Erik Blyme og de andre medforfattere har stor ære af. Det er bare trist, at ingen gider eje den. Ikke en gang dem der har gjort tjeneste i Gaza. Der har været udsendt ca mand til Gaza. DBB havde regnet med, at ca. 10 % af dem var interesseret i at anskaffe bogen, så vi lod den trykke i eksemplarer. Bortset fra de ca. 200 bøger der blev udleveret i forbindelse med markeringen af 50 års dagen i Fredericia, har vi alle bøgerne endnu (små 700 eksemplarer tilbage) Det binder en anseelig del af DBB kapital. Erik Blyme og Torben Andreasen har til opgave at indsamle alt historisk materiale, således at det ikke forsvinder, og er til rådighed, når det engang bliver besluttet at udgive en bog om foreningens historie. Vedr. østrigerne er der tilsyneladende delte meninger om størrelsen af succesen. Østrigerne var f.eks. meget glade for deres besøg i Danmark. Østrigerne havde anmodet om at blive orienteret om det nye danske forsvarsforlig og samtidig få mulighed for at møde nogle af deres kammerater fra de internationale missioner. Østrigerne havde et langt og meget flot program arrangeret af Forsvaret, som i øvrigt betalte for alle udgifterne i Danmark, samt stillede en bus til rådighed. De arrangerende foreninger for sommerstævnet Nordvestjylland og Thy-Mors-Salling havde på glimrende vis fået østrigerne indpasset i sommerstævnets program. De Blå Baretter er en forening for personer, der har gjort international tjeneste i fredsstøttende missioner. Vi er vant til at arbejde sammen med andre nationaliteter, og østrigerne har i stort omfang været med på de samme missioner som danskerne, så det var da meget naturligt, at de skulle kunne hygge sig sammen med deres danske kammerater. Hvis østrigernes besøg af nogle danske deltagere i sommerstævnet ikke blev betragtet som en hyggelig mulighed for at møde peacekeepers fra andre nationer, kan det måske skyldes sprogproblemer eller manglende åbenhed. Torben Andreasen København: Om det historiske. Torben arbejdes stadig sammen med Erik, og det kører. Der er ingen tidshorisont. Det kommer hele tiden nyt, som skal afdækkes Thomas L. Smith: Tryk af større værker. Kunne man ikke bruge forsvarets trykkeri? Ang, hvervning. Kan vi ikke selv skrive ud til dem. Svar: Vi er private og kan ikke få trykt billigere. KSO kan skaffe adresserne på Balkan folkene, men ikke DBB. Egon Bak: Ad bagdøren kan vi godt skaffe adresserne. Om betalingen. Vi sendte to rykkere ud og nu sender man kun en ud. Det anbefales at man går over til at sende to rykkere. Svar Mads: Alle lokalforeninger får en liste over dem, der ikke har betalt. Landsforeningen udsender kun en rykker. Svar Bjarne: Der er kommet ca. 100 nye medlemmer Jonny Rinds: Hvordan er fordelingen mellem Gaza, Cypern osv. i %. Svar: Det redegør vi for i morgen Sten Boye Poulsen: Statistik: Det kan blive besværligt, da nogen har været flere steder. Leif Rye Dannerfjord: Jeg sender brev ud til dem, og svarer de ikke, ringer jeg til dem og spørge hvorfor. Jørgen Hadberg Midtjylland: Gennemgik en sag med lokaler fordeling, hvori der gik politik i sagen 3

4 Arne Tørnstrøm Bornholm: Vi bor i øjeblikket på Almegårds Kasserne helt gratis. De har 64 m 2 til deres rådighed. Hold jer gode venner chefen på kasernen. Tommy Harder: God formandsberetning. Gennemgik priserne. De bruger nu et medborgerhus, som er gratis. Håber der sker noget gennem DSL Ib Jensen: Hvad er det med museet. Uddybes lidt mere. Svar: BH: DBB vil og har et godt samarbejde med museet Formandens beretning taget til efterretning Lørdag den 22. sep. kl mødet fortsat 6 Indkomne forslag 6a (bilag 1) BjHe oplægget er behandlet på formandsmødet. Gennemgang af bilagets enkelte punkter med henvisninger til referatet fra formandsmødet. Jens Simonsen Målgruppe "Militært personelt" Sammenslutning af erhvervs aktive Svar: Det er en undergruppe under Veteranernes landsforbund Carl Åge: ad oplægget pkt. 3c Hvad med at medtage Iran, Mellemøsten og Afrika? Svar: Flere af dem er små grupper især observatører. Egon Bak: Hvorfor er Gaza ikke en målgruppe? Gaza har nu haft mange år til at melde sig. Svar: Hvor finder vi arbejdskraften til det fremtidige arbejde i foreningen? Thomas L. Smith København. De nye fremmedord: corporate image og dress code. Svar: corporate image betyder "Det skal være sådan, at alle kender hinanden og alle andre ved, at det er en veteran. Hvad forbinder befolkningen med det at være veteran, hvilket billede har man, når ordet veteran lyder"? Ang. dress code blev der drøftet forskellige muligheder men intet fastlagt. Forslaget sendt til afstemning 58 stemte for, ingen imod 6 b (bilag 2) Thomas L Smith: oplæste forslaget. Ingen yderligere uddybning. Svar: Jf. de gældende vedtægter er der mulighed for at oprette "tværfaglige foreninger" som foreslået. Det ser ud til, at Navnet DBB er ved at brede sig rundt i verden og det er den forening, der organiserer veteraner. Kaj Åge Lund bad om uddybning af afsnit to. Svar.: Thomas forklarede, at det betød, at chauffører, nødhjælpsarbejdere uden medalje kunne blive medlem i en selvstændig forening med tilknytning til DBB. Det blev foreslået, at der skulle tages en "Time out". Dirigenten suspenderede mødet, og man samledes i forskellige grupper. Da mødet blev genoptaget meddelte Niels Bannergaard som talsmand: Forslagene trækkes. Der opfordres til at så store sager efter behandling på formandsmøderne sendes til de enkelte lokalforeninger, således at det kan blive behandlet før det kommer til behandling på rep. mødet. 4

5 6 c (bilag 3) Hans Pihl: oplæste bilag 3 og kom med en henstilling til formanden, om at han ikke skal ringe rundt til lokalforeningerne for at tale om et forslag Svar: Formanden forbeholder sig ret til at tale med dem, han synes. Det er ikke muligt at afholde urafstemning, da det ikke er nævnt i vedtægterne. Egon Bak: Han var utilfreds med at HB på forhånd havde beskrevet deres stilling. Svar: HB har behandlet forslagene på et HB møde. Referater af HB møder udsendes til alle lokalforeninger, hvorfor HB stilling til de enkelte forslag var kendt i Lokalforeningerne siden sidste HB møde. Ib Jensen: Forslaget trækkes 6 d (Bilag 4) BH fremlagde problematikken omkring bæring af FN emblemet på den blå baret. Ved vedtagelse legaliseres det at bære den blå baret med FN emblemet, når der samtidig anlægges veteranmærke. Forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget 6 e (Bilag 5) Vedtægtsændringer. Forslagene blev gennemgået enkeltvis med følgende resultat: 5a vedtaget 5b vedtaget 5c vedtaget 5d vedtaget 5e der indføres "for fraværet" vedtaget 5f vedtaget 5g vedtaget (evt. ændring til næste år således at formandsmøde og rep. møde ligestilles m.h.t betaling) 5h vedtaget 5i vedtaget. Bemærkning: Hvis antallet af bladet reduceret skal lokalforeningerne have besked i god tid. Kaj Lund Aage: ad 7 stk. 4 pkt. 4: kunne der tilføjes "1. lørdag i marts". Hans Hammer: det er kun det fremhævede, der er til afstemning 5j vedtaget 5k vedtaget en stemme imod 5l vedtaget 5m vedtaget 5n vedtaget Per Hjortshøj: Hvordan vil en overgang til andre personer evt. kunne finde sted. Svar: Der foreligger en kontrakt mellem DBB og Varesalget, som regulerer disse forhold. 5x Vedtaget uden yderligere bemærkninger 7 Regnskab Hovedforeningen Kassereren fremlagde kort regnskabet Jens Simonsen: Der er uoverensstemmelse mellem forskellige opgørelser over antal medlemmer. Svar: Det kan skyldes dødsfald, forudbetalinger, halvtidsbetalere mv. Jubilarstævnet gav også anledning til enkelte bemærkninger Per Hjortshøj: Det er utrolig flot at PR udgifter kan holdes indenfor 6000,- kr. Svar: denne udgift er kun en begrænset del af de reelle PR udgifter. Bladet Den Blå Baret er udover at være et meddelelsesorgan også et PR middel. Yderligere investeres der en del penge i hvervekampagnerne, men her forsøger DBB at skaffe sponsorer, hvilket er lykkedes indtil nu (GBgrafisk) Jens Simonsen: Hvorfor har vi solgt nogle aktier: Svar: DBB skulle bruge likvide midler til indledende finansiering af 50 års markeringen. (Arrangement i Fredericia, bog, medaljer mv.) Da kurserne var gunstige anbefalede revisor at vi solgte. Regnskabet godkendt uden modstemmer 5

6 Fond til særlige formål Godkendt uden modstemmer Bogen "De første" Vagn: Prøv at bruge bogen som en gave, til foræring ved alle mulige lejligheder. Poul Erik: Må vi forære den til biblioteker uden at få penge for den. Svar: Lokalforeningerne er velkomne til at forære bogen væk gratis. De skal bare købe den hos Landsforeningen først. Hans: Den er for dyr. Svar fra Vagn: Det er markedsprisen Stævnekonto Blomsterkonto Vagn redegjorde for sagen. Godkendt uden modstemmer Orientering om fredsmedaljeregnskab Der var spørgsmål om dette regnskab skal til behandling i rep. Det blev bekræftet, at det er Knud Lunds private regnskab og det skal ikke drøftes på repræsentantskabet. BH bemærkede at der bør laves en aftale mellem Knud Lund og DBB om, hvad der skal ske med forvaltningen af medaljen, når Knud af en eller anden grund ikke ønsker at varetage dette ansvar mere. Varesalg BH: Består af 2 dele: Over stregen og under stregen Bjarne gav en grundig orientering om salg. 8 Budget og fastsættelse af kontingent for 2008 Spørgsmål: Hvorfor skal der trykkes 7000 eks., når vi er 3200 medlemmer. Svar: Vi sender ud til alle hjemkomne det første år. Denne ekstraudgift betales af KSO. En PBS koster ca. det samme som porto for at sende breve ud. Godkendt ingen stemte imod. 9 Valg til HB Formanden, Bjarne Hesselberg, genvalgt uden modkandidat og med applaus Der fremkom 5 forslag til de tre pladser, der var på valg. Afstemning gav følgende resultat: Ingerlise Klaris 54 Michael Leuenhagen 50 Leif Rye Dannefjord 42 Christian T. Jensen 12 Jørgen Hegelund Knudsen 10 Ingerlise Klaris, Leif Rye Dannefjord og Michael Leuenhagen er hermed valgt Valg af suppleanter Der fremkom 3 forslag til de to pladser, der var på valg. Afstemningen gav følgende resultat: Christian T. Jensen 46 Poul Erik Scroll 38 Thomas 27 Christian T Jensen og Poul Erik Scroll er hermed valgt Kritiske revisorer Orla Christensen og Torben Andreasen foreslået og valgt. Kritiske revisorer suppleanter Thorkild Kay og Tomme Harder foreslået og valgt 6

7 10 Eventuelt: Aage Pedersen Kronjylland: HB gør et godt arbejde og det har været et godt rep. møde KSO fylder for meget og lige så snart, der bedes om arbejde så er de væk Det er Sveriges tur til at afholde "6th Northern European Conference on Veteran Support. Mødet holdes i samme weekend som der er rep. møde næste år Bladet: Skriften er så lille at det moderne har overskredet det praktiske Bjarne svarede på alle spørgsmålene Thomas L. Smith Indbydelse til møde i Købh. med besøg af forsvarsministeren Poul Erik: Tillykke til HB medlemmerne for deres arbejde. Tak for valget. Hvervekampagnen var ikke nogen succes. Bjarne forklarede årsagerne til det knap så gode resultat. Det var HB der havde udvalgt målgruppen. Ved en beklagelig fejl, havde HB overset hele Balkan-gruppens ca veteraner. De fik intet hvervemateriale. Det er ellers denne gruppe der er mest moden til at melde sig ind i en soldaterforening. Der forsøges at rette op på den fejl ved at indføre 15 års jubilarer ved Jubilarstævnet. Bisgaard: ERFA gruppen: lav et veteranmærke til at sætte i bilernes bagrude på indersiden. Hvervekamp. Vi skal have hævekort. Hjemmesiderne hjælper. Torben Andreasen: Jeg har fået over 850 breve retur. Kommentar fra BH: Der blev udsendt ca hvervebreve. De ca var med helt dugfriske adresser, og nåede deres mål. De ca usikre adresser stammede fra DBB kartotek, og disse adresser var mindre sikre, og hovedparten af de returnerede breve kom fra denne gruppe. Per Hjortshøj: Hvor mange ved, at der er noget der hedder "De Blå Baretters March"? Hvorfor bruger vi ikke den ved stævnerne. Der fremkom mange eks. på hvor musikstykket var blevet brugt. Kommentar fra BH: Marchen bliver faktisk flittigt anvendt af Landsforeningen. Den blev spillet i Fredericia i NOV 06, Næstved og Omegn holder julekoncert med et HJV orkester, hvor den bliver spillet, og den bliver spillet til Jubilarstævnerne på Antvorskov Kaserne. Jeg kan ikke huske, om den blev spillet til Sommerstævnet. Det regnede så meget, at man hverken kunne høre eller se på marchen ind til byen. Den kan naturligvis spilles mere, så lokalforeningerne opfordres til at anvende den ved enhver given lejlighed. Per Krog har originalen til optagelsen af marchen på video. Vagn Erik Hoved: Han vil gerne have lokalforeningernes bankkonto ind på hjemmesiden, så vil det være nemmere at overføre pengene. Bjarne takkede Jørgen Hegelund Knudsen, som havde forladt mødet, for hans store arbejde inden for DBB. Bjarne bød Velkommen til de to nye Michael og Poul Erik Formanden takkede HB for det meget store og selvstændige arbejde i løbet af året. Mange lokalforeninger skal i den nærmeste fremtid fejre 40 år jubilæum, så der bliver meget at gøre. Dirigenten takkede for det gode møde og tilbageleverede repræsentantskabsmødet til Landsformanden, der takkede dirigenten for hans sikre styring af mødet, hvorefter han lukkede repræsentantskabsmøde Dato og underskrift: Ib Jensen Bjarne Hesselberg Hans Høg 7

8 Dirigent Landsformand Landssekretær/Referent 8

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 VAT 10. 2. 2005 Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 11 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere