BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang"

Transkript

1 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Oktober 2008 Foto: David Brown Vellykket festival i København Af Jørgen Andersen Barbershop-festival 2008 Læberne væk fra tænderne form en trutmund, sæt hagen i nederste position, det hele vil nu mest ligne forstadiet til at bide i et frisk sommeræble! Og tungen? Ja, den skal helst beskrive en bue med spidsen lige bag fortænderne i undermunden og den anden ende i sin laveste position bagerst i mundhulen. Og hvis der så sættes lyd på, skulle der gerne komme en smuk vokallyd svarende til f. eks. calm, smile, heart, osv, ud af det. Men der er som bekendt talrige andre vokallyde, særlig når det gælder barbershop. Thi, dels er den amerikanske sprogtone rig på vokaler, og dels er det tilsyneladende lykkedes tekstforfatterne til de store, udødelige barbershop-evergreen at anbringe dem de strategisk helt rigtige steder i arrangementerne. Læs også i dette nummer: Festival 2008 Formandsnyt Generalforsamling 2008 Vokalkalenderen Coaching i København i februar 2008: Artikler af Kirsten Stangerup, Copenhagen Hot Notes og Christine Ekelund, Fever Pitch Barbershoptræf hos Ladybirds i Roskilde og lidt om kvartetten Fra medlem til medlem Biblioteksbeholdning Fortsættes side 3

2 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement: 200 kr. for et kalenderår (4 numre) Annoncer og distribution: DABA/Per Marrer, Oplag: stk. Redaktion: Sven Aaskilde (Ansv.), Per Marer (Fotos, layout), Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Dansk Barbershopforening (DABA) Indmeldelse Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren, Konto Formandsnyt Af Per Nørby Holm Vi har nu overstået vores årlige festival, som i år blev gennemført efter en ny model. Vi delte grupperne op i hold, således at når et hold fik coaching, holdt det andet hold seminarer. Dette gjorde seminarerne mere intense, og vi fik da også megen ros for dette nye tiltag. I år havde vi ikke nogen optræden i storcenter, så det gav plads til flere seminarer. Vi var desværre kun 5 grupper til festivalen, og det kan jo ærgre, når festivalen var så vellykket. Vi påtager os i bestyrelsen ansvaret for dette, da vi var meget sent ude med information om festivalen, men lover at rette op på det til næste år. Næste projekt bliver opgradering af biblioteket, og I kan i dette nummer se en liste over, hvad vi påtænker os at anskaffe. Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil bruge dette nye materiale flittigt. Det skal her påpeges, at dette kun er materialer til mænd. Et tilsvarende bibliotek for kvinder vil blive indkøbt snarest med hjælp fra Ann-Louise Blixt. Planlægning af næste års festival starter meget snart, og det er mit inderlige håb, at flere af medlemmerne vil bakke op om dette og stille med en repræsentant fra hver gruppe til en festivalkomite. Det er et stort arbejde at arrangere en sådan begivenhed, når vi er så få arbejdsheste. Meld jer allerede nu, så vi kan komme godt i gang. Keep The Whole World Singing DABA s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten Per Nørby Holm, formand, Fourtune Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse Tlf Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks, Pragtstjernevej 29, 1-4, 2400 København NV Tlf Fremtidige numre af Barberbladet Bestyrelsen har besluttet at udsende bladet elektronisk, da det sparer både penge og tid. Hvis nogle medlemmer fortsat ønsker at modtage et trykt eksemplar bedes i sende en til: David Brown, sekretær, Close Harmony Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup Tlf Torsten Hay, Close Harmony Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte Tlf Næste nummer af Barberbladet kommer meget snart.

3 Selv om akkorderne i mange barbershop-arrangementer Festival 2008 fortsat er komponeret sådan, at de lægger op til at der opstår overtoner, så kræver det som vi alle ved, en hygiejne Men, hvorfor nu starte i denne ende af programmet for med vokalerne af en vis standart før det faktisk sker. DABA-festivalen 2008 den 15. af slagsen? Jo, efter at festival-weekendens mange oplevelser nu hvor der er gået en uges tid, har kondenseret sig lidt, må jeg konstatere at netop dette emne har fæstnet sig særligt. Men lad os vende tilbage til vokalerne lidt senere! Barbershop Banden Cocktail Programmet Festivalen i år var delt i to hovedområder, SEMINAR og COACHING. Måske ikke usædvanligt, men nyt var det, at deltagerne blev delt i to hold. Sådan at mens hold 1 fik coaching, deltog hold 2 i seminar, og vice versa. Herudover indeholdt årsmødet emner som masterclass, offentlig koncert, ordinær generalforsamling (som refereres et andet sted i bladet) og ikke at forglemme lørdagens festmiddag med sang ad libitum. Nyt var også at festivalen i år havde til huse i FDF-spejdernes hovedkvarter, Rysensteensgade 3, København V. I stedet for at synge i Slotsarkaderne i Hillerød, havde det været overvejet at optræde i et butikscenter i københavnsområdet, men det havde der ikke været stemning for blandt deltagerne. Från hinsidan havde DABA engageret tre dygtige instruktører. Maria Hansson, Anna Rosenberg og Henrik Rosenberg. Henrik er i øvrigt præsident for SNOBS, den nordiske barbershop-organisation. Vokalerne Og lad os så vende tilbage til vokalerne! David Brown fra DABA præsenterede os for en videofilm med den amerikanske sangpædagog Bill Meyers. Han forklarede om og gav eksempler på hvordan man frembringer en række forskellige vokallyde. Det vil sige gav anvisning på mundens stilling, tungens position, osv Hele 12 lydgrupper gennemgik han, og David Brown supplerede dygtigt undervejs. Vejen til succes når det gælder om at fortolke et barbershop-arrangement, er jo at forsøge at synge præcist og samtidigt og med eksakt enslydende vokaler. Lyden opfattes så, hvis dette lykkes, som fyldig og homogen, og der fremkaldes overtoner som kan høres, til trods for at ingen synger dem. Det betaler sig derfor, hvis man er en kvalitetsbevist gruppe, at ofre tid i øvelokalet på at synge vokalerne ensartet og homogent. Her er lørdagens videofilm og det skriftlige materiale vi fik med hjem, værdifulde. Coaching Disse sessioner er det vanskeligt for referenten at sige noget generelt om, da han selvsagt kun stiftede bekendtskab med de to seancer, hans egen gruppe deltog i. De var til gengæld ganske fortættede og effektive, og vi fik meget med hjem, syn s vi. Der er i øvrigt ingen tvivl om at de tre svenskere både her og på de andre fronter i weekendens løb, var meget kompetente. Masterclass Til søndagens masterclass-arrangement havde Cocktail og Barbershop Banden stillet sig til rådighed, og Marie Hansson var den strenge læremester. Det var rigtig, rigtig godt men!, lød det ustandselig fra den kritiske svensker mens hun hersede med de to grupper. Cocktail, som var årsmødets eneste kvindegruppe, sang et let, lyst og svingende nummer, og blev berettiget rost for sin høje kvalitet. Men! gjaldede det i spejdernes højborg, og heldigvis for det, for ellers havde vi andre jo slet ikke lært noget!: Bassen blev flyttet hen til tenoren som blev styrket ved hjælp af bassens klang. Det er vigtigt at man står i den opstilling, hvor man støtter hinanden bedst, fik vi at vide. Der er ikke noget bestemt opstillings-koncept der er mere rigtigt end et andet. Videre er det meget vigtigt at man synger med samme resonans. Og bassen må gerne synge glissandoer, men med finesse. Frase-slutningerne skal man gøre sig umage med. Teksten skal afleveres med tydelige diftonger og slutkonsonanter. De syv medlemmer af Barbershop Banden landets største kvartet, som de ynder at kalde sig leverede også en masse vellyd. Men, lød det også her. Historien skal afleveres på en underholdende måde, med mere legato og mere luft under. Tænk mere resonans end dynamik, formanede Maria Hansson. 3

4 Og syng med samme store resonans, ellers bliver der ingen overtoner. ros til foreningens nye formand Per Nørby Holm, til bestyrelsesmedlem David Brown og kasserer Andreas Markeprand Reiff for deres måde at afvikle årsmødet på. Basement Quartet Barbershop generelt Henrik Rosenberg gennemgik på lørdagens afsluttende seminar forskellige generelle temaer. Han anbefalede at anvende hjemmesider som f.eks. og naturligvis Han omtalte den store hjælpsomhed og åbenhed der råder inden for hele barbershop-samfundet, så man skal ikke betænke sig på at rette henvendelse om alt, sagen vedrørende. Og han anbefalede at danske grupper i højere grad deltager i udenlandske konventer og konkurrencer. Samt omtalte et par kommende svenske af slagsen, nemlig april og maj 2008 i Stockholm, begge to med flere gæstekvartetter fra udlandet. Koncert Søndag eftermiddags såkaldt offentlige koncert blev overvejende besøgt af familie og venner, men den var heller ikke blevet annonceret. Selvom der kun var et halvt hundrede publikummer til stede, så blev der skam klappet og jublet ganske godt. Der blev leveret i alt 20 numre fra scenen, deriblandt et fælles indlednings- og afslutningsnummer. Kommentar fra bestyrelsen. Festivalen var faktisk annonceret på Kultunaut og Der kom 10 personer der havde set disse annonceringer. Harmony Rocks Afslutning Og så var det hele forbi. Familiebillederne blev taget, og man sagde farvel og tak for en indholdsrig barbershop-weekend. Afslutningsvis skal der lyde en fortjent Jørgen Andersen Basement Quartet Deltagende grupper og kor: Barbershop Banden Basement Quartet Cocktail Fourtune Harmony Rocks Foto fra festivalkoncerten: David Brown Generalforsamling for Dansk Barbershop Forening 8. marts 2008 Ad 1: Jørgen Kamp valgtes til dirigent. Jørgen Kamp konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt for sent (kun 3 ugers varsel), men ingen af de forsamlede og ingen af foreningens øvrige medlemmer havde noget at indvende mod dette. Ad 2: Formand Per Nørby Holm forelagde formandens beretning. Der blev spurgt til foreningens vedtægter paragraf 11 efter at koret unoderne er blevet selvstændige, og det blev foreslået at ændre vedtægterne til næste års generalforsamling. Foreningens medlemmer kunne godkende formanden beretning. Ad 3: Foreningens regnskab inkluderer regnskab for sidste års festival, som er lavet af dette års revisor Tom Budde Jensen, som var kasserer i Da det virker underligt at Tom således har skullet revidere sit eget regnskab, blev det vedtaget at den nyvalgte revisor (som ikke bliver Tom, da han ikke stiller op til genvalg) skal kigge 2007 regnskabet igennem for en god ordens skyld. Ad 4: Bestyrelsen indstillede til at fastholde foreningens kontingent på 100 kr. per person eller 400 kr. per gruppe. Dette blev vedtaget. 4

5 Ad 5: Bestyrelsen er ikke på valg, da alle bestyrelsesmedlemmer team, mhp. at uddanne kor og kvartetter i kunsten at blev valgt sidste år for en toårig periode. optræde Der blev opfordret til at flere stillede op til bestyrelsen, men ingen af de tilstedeværende ønskede at indgå i De kommer alle tre fra Harmony on the Sound Chorus bestyrelsen. Bestyrelsen har imidlertid fået lov af generalforsamlingen i Connecticut, Amerika og er medlemmer af Sweet til at supplere bestyrelsen i årets løb. Adelines. Ad 6: Steen Schjønning blev enstemmigt valgt til revisor. Ad 7: Ingen indkomne forslag. Ad 8: Ingen punkter til eventuelt. Dirigenten gav ordet tilbage til formanden, som takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet. Vokalkalenderen Vi opfordrer stadig til, at alle giver os meddelelse om aktiviteter, som kan have interesse for vores medlemmer. 29. maj 2008 Forårskoncert Copenhagen Hot Notes holder sin sæsonafslutning med en koncert torsdag den 29. maj 2008 kl i musiksalen på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20, København. Gratis adgang. Alle er velkomne. The Tuscany Project 16th Annual Intensive Voice & Song Workshop in Italy - July 7 18, 2008:www.tuscanyproject.com Se nærmere i mail udsendt pr. liste. Jane Tamarkin er uddannet skuespiller, og er nu teater/drama direktør for koret. Gina Hodges er uddannet indenfor gymnastik og dans, og er korets koreograf, fungerer også som dommer i showmanship kategorien i kor- og kvartet konkurrencer. Karen Sweeters er dirigent og direktør i koret, og er en anerkendt dommer i ekspression kategorien. Disse tre kvinder holdt kog i de 155 sangere i to dage. I en blanding af fællesundervisning, foredrag, koreografiøvelser, fællessang, holdundervisning, med emner som Det fysiske udtryk, stemmemotion, coaching af et kor, hvordan udtrykker man følelserne i en sang, komik m.m. Det var intensivt og lærerigt, og man mærkede og havde stor glæde af, at disse tre kvinder kendte hinanden så godt, at de ingen problemer havde med at begynde at diskutere med den der var på, eller supplere, når de fandt det nødvendigt de var meget åbne for spørgsmål, og gjorde meget ud af at sikre sig at vi forstod, hvad de sagde. Og så blev der både grinet og grædt under det hele. Og når der blev grædt, var det fordi et kor blev coachet til at synge deres sang så smukt og følsomt, så hårene rejste sig, og tårerne trillede. Rent fagligt fik jeg meget ud af det, jeg spekulerede lidt på om det var fordi kvinder har et fælles sprog og en fælles opfattelse af nogen ting, men jeg talte også med nogen af mændene, som sagde at de bestemt havde fået meget ud af det. Så det var jo herligt. Stages Coaches d. 2. og 3. februar 2008 på Rødkilde skole i Brønshøj. Arrangør: Copenhagen Hot Notes Af Kirsten Stangerup Det blev en forrygende weekend, med tre veloplagte, dygtige og inspirerende Amerikanske coaches og 155 lærevillige, og entusiastiske barbershoppere fra Sverige, Danmark og Norge, af begge køn. Stage coaches er 3 kvinder der har stor erfaring inden for barbershop, kor, kvartetter og coaching. De har organiseret deres respektive ekspertiser i et coaching Lørdag aften sluttede vi af med en skøn middag og sang for hinanden, og det var smukt, selv om jeg nok må sige at skønheden faldt omvendt proportionelt med at vores gode, men billigt solgte vin kom i blodet. 5

6 Rent praktisk fungerede det også godt. Dorte og Liselotte fra Copenhagen Hot notes havde det praktiske ansvar, og det klarede de super godt ved dels at have overblik, have alt planlagt i detaljer, og så havde de hyret deres ægtefæller til at være i køkkenet, så kormedlemmerne ikke skulle være fraværende for at lave kaffe og andet. Korets øvrige medlemmer fik forskellige opgaver uddelegeret så alt blev ordnet. Ja, det var faktisk en af de dage hvor jeg var rigtig stolt over at være en Hot node. Dels havde vores dirigent Ann-Louise Blixt atter taget et rigtig godt initiativ, og lagt et enormt arbejde i at få aftaler i hus, samt få annonceret det i barbershopkredse i hele norden. Dorte og Lise-Lottes flotte indsats strakte sig også langt ud over weekenden, og jeg oplevede faktisk også, at hele koret følte sig ansvarlige for værtinderollen, og det gav et rigtig dejligt skub i den gode retning i korets fællesfølelse. Så, vi gør det nok igen, men ikke lige med det samme. Hvis man ønsker mere dybtgående informationer om indholdet i weekenden, og de tre coaches kan jeg varmt anbefale, at man går ind på dk, og dobbeltklikker på Stage coaches, hvor der også ligger en del undervisningsmateriale. Der deltog medlemmer fra følgende Kor/grupper. Barbapappas, Basement Quartet, Close Harmony, Quaterstones alle herrer, og på damesiden Coda, Farsta Harmony Bells, Ladybirds kvartet, Malmø Limelight og Pearls of the Sound og Copenhagen Hot Notes. skillnaden mellan karaktär- och skämtuppbyggda filmer. De karaktäruppbyggda filmerna är givetvis att föredra, filmer som t ex Big, Something s gotta give, When Harry met Sally, Jerry McGuire och The odd couple etc. Filmer i vilka skådespelarna inte medvetet gör roliga saker, de skrattar inte åt sig själva och har ofta någon tragisk bakgrund i sitt liv. Det är från filmer liknande dessa vi kan hitta de rätta karaktärerna. Jane skriver vidare i sin artikel: Movies are an effective tool when creating a package because they allow singers to identify with a character, her story and her emotions. This identification triggers the emotional context for songs. Jane Tamarkin är bl a skådespelerska och regissör och har varit medlem i The Harmony On The Sound Chorus i 20 år där hon har ansvar för teater- och dramadelen. Men Jane är ingen överspelad teaterapa. Man lyssnar på henne, tar till sig det hon säger och man märker att hon tror på det hon säger. Kirsten Stangerup Bas i Copenhagen Hot Notes. Stages Coaches d. 2. og 3. februar 2008 på Rødkilde skole i Brønshøj. Af Christine Ekelund, Fever Pitch It is more difficult to do comedy well than it is to do drama, because comedy including slapstick and parody depends upon exquisite timing and unshakeable commitment to character and story to actually being funny. Detta skriver Jane Tamarkin i sin artikel i tidningen Pitch Pipe nummer 2, oktober Inom SAI (Sweet Adelines International) har det blivit allt vanligare att använda sig av en karaktär i sitt tävlingspaket. Ett arbetssätt som det märktes tydligt att Jane Tamarkin brinner oerhört mycket för. Under Stage Coaches helgen i Köpenhamn den 2-3 februari 2008 fick vi uppleva hennes passion för karaktäruppbyggnad och hon gav tydliga förslag på 6 Fever Pitch fra Sverige Den 5 februari 2008 coachade Jane Tamarkin vår kvartett, Fever Pitch. Under endast en timme (!) hjälpte hon oss att sätta en karaktär till vårt tävlingspaket, hon hjälpte oss att få fram känslan i sångerna på olika sätt genom att tänka på olika scener i filmen. Strof för strof bearbetade hon med stort tålamod och med massor med kunskap om karaktären och gav förslag på vad vi skulle kunna tänka på och vilka av karaktärens känslor och erfarenheter vi kan ta till oss och använda oss utav. Det var en mycket givande timme och Jane hann med båda låtarna på så kort tid. Hon fastnade inte vid ett speciellt ställe i låten utan arbetade sig smidigt igenom båda. En mycket effektiv och givande timme för vår kvartett. Det vi i Fever Pitch har tagit till oss mest under denna coachning är hur viktigt det är att föreställa sig en färdig scen, att i tanken vara på plats innan du sjunger första tonen. För hur ska du annars kunna förmedla känslan till de som lyssnar. Med våra sånger berättar vi ju en story då måste du befinna dig i storyn själv. Du måste vara personen som berättar storyn. Som

7 Jane sa under Stage Coaches helgen: Du kan inte göra så att publiken känner sången, men visualisera känslan Vi har optrådt en del til firmafester og vennernes fødselsdage. med planen och en färdig miljö. Var på plats i scenen i filmen och det gäller givetvis alla sångare i en kvartett eller i en kör - innan du börjar sjunga. Föreställ Sidste år fik vi den idé at arrangere en barbershopaften dig att publiken är din motskådespelare och att du till i Roskilde på Café Gimle. Vi skyndte os at reservere en honom ska berätta det du har att säga dvs sångtexten. dato i oktober. Vi var meget glade for den store tilslutning, Hur reagerar han på det du säger? Hur lockar du honom der viste sig at være. Som aftenen nærmede sig till dig? Hur får du honom att lyssna på dig? Hur får du blev vi helt nervøse for, om der overhovedet kunne honom att förstå? Helt enkelt försök få fram känslan være så mange mennesker i lokalet. Der blev da også av att du talar med någon istället för att du framför ett stuvende fuldt, stemningen var god og mange af gæsterne tävlingspaket för fyra domare. Trots allt är det ju så att uden for barbershop miljøet har siden givet ud- domaren i Expression dömer i teknik 40 % och i tryk for begejstring over al den sangglæde, som de framförande 60 %. Och åtminstone vi i Fever Pitch oplevede denne aften. väljer att tro på Jane s ord: Teknik kommer man långt med men agerar man inte är man ingenting! Ann-Louise sørgede for fællessangene: I like Coffee Goodnight Sweethard Og Jonas fik alle til at synge med på en Stafetten skåååååååååååål.. Af Annette Roesen, Ladybirds Vi begyndte at synge sammen sommeren Vi opdagede meget hurtigt, at det var vigtigt at ha et navn. Ladybirds er et navn, der var lang tid undervejs. Faktisk brugte vi rigtig lang tid på at finde ud af, hvad vi skulle hedde. Året inden havde vi været med vores kvindekor Roskilde Krukkerne i Hillerød til Barbershopfestival. Her fik vi lyst til at synge rigtig barbershop. Annette fik i en periode lidt bedre tid og spurgte 3 andre fra koret, om vi havde lyst og tid til at synge kvartet. Siden da mødes vi hos hinanden så meget vi har tid til, ca. en gang om ugen. Der skal helst ikke gå mere end 14 dage - så får vi abstinenser. Når vi synger sammen er det altid over et glas rødvin og en kop the, lidt ost og kage og lidt godt fra slikbutikken så er vores stemmer smurt. Opvarmningen består af veninde-snak og latter, og efter en times tid er vi klar til at synge. Når vi så synger, er vi til gengæld meget koncentrerede. Jonas har coachet os en enkelt gang, og det lærte vi rigtig meget af. Vi har haft stor fornøjelse af Sweet Adelines begyndermateriale på cd, som vi kan takke Ann-Louise for. Vi har lige fra starten følt os meget velkomne i barbershopfamilien, og vi glæder os over, at vi lærer familien bedre at kende hver gang, vi ses. Vi har deltaget i julearrangementer på Café Bartof og Kellerdirk og Ann- Louises juleshow. Vi har kun deltaget i festivalen en enkelt gang som gruppe, og kommer gerne så vidt muligt til fremtidige arrangementer. I sommer optrådte vi en dejlig sommerdag på Kildemarkedet i Tisvilde. Kildemarkedet er et stort marked for kunsthåndværkere. På markedets scene optræder amatører, der repræsenterer mange forskellige genrer. Vi har stor lyst til at gentage succes en næste år, måske er det basis for endnu en årlig tradition? Annette Rosen, Ladybirds De optrædende var ud over Ladybirds: Barberpapas Barbie Shop n Roskilde Krukkerne Parkoret Fourtune Close Harmony Fra medlem til medlem Er der nogen barbershoppere ude i landet, som kunne tænke sig at tage livtag med nyskrevne sange a la barbershop? Undertegnede har som medlem af barbershop-gruppen "Barforsjov" skrevet foreløbig en sang - med dansk tekst og skrevet ud for fire herrestemmer. Desuden har jeg skrevet foreløbig to melodier - også firestemmige - som dog mangler tekst. Så har du lyst til at prøve noget nyt og anderledes? Enten teste en færdig sang eller sætte tekst til en ny melodi (på dansk eller engelsk)? Så kan du kontakte undertegnede på Med venlig hilsen Mikael B. Hansen 7

8 Bibliotek Her er en liste over kommende nyanskaffelser til vores mandlige medlemmer. Et til svarende indkøb til vores kvindelige medlemmer vi blive lavet i samråd med Ann- Louise Blixt. Bøger: Barbershop arranging Manual Directing a Barbershop Chorus Manual Improving Vocal Techniques Through The Warm Ups Information Manual for Barbershop Quartets Music Fundamentals For Barbershoppers The Music Leadership Team Manual A Road To Better Singing m. CD Sightsinging Made Really Easy m. CD Successful Performance Manual Youth In Harmony Resource Guide CD er & DVD er Max Q: Discovery Acoustics: The New Science of Sound Four Voices II Fred: FreDinci Code The Gas House Gang: A Little Night Music Gotcha: At Last Michigan Jake: For The Record Platinum: Be Our Guest Power Play: Love At Home Realtime: Ain t That A Kick Vocal Spectrum: Vocal Spectrum 2006 Indianapolis Convention Quartet & Chorus 2006 Indianapolis Convention Quartet DVD 2007 Denver Convention Quartet & Chorus CD 2007 Denver Convention Quartet & Chorus DVD Learning Materials: Barberpole Cat Songbook med. 4 CD er Just Plain Barbershop Songbook I&II med 4 CD er Yuletide Favourites med. 4 CD er Learning DVD s: A Voice Building Program For The Warm-Up Period Effective Choral Warm-Ups 2 DVD er What Are We Trying To Preserve Barbie Shop n Spontant sammarbejde mellem Basement Quartet, Close Harmony, Barberpapas og Harmony Rocks! 8

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 1 Februar 2005 Fællesbillede Festival 2004 Så er der festival!!! Af Jørgen Kampp kor som tragter efter årets inspirerende

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

Tango. Tidende Nr. 1 - marts 2008. Der er tango på Cuba!

Tango. Tidende Nr. 1 - marts 2008. Der er tango på Cuba! Tango Tidende Nr. 1 - marts 2008 På 1001 tangorejse nats dans til i Buenos Dubai Aires 36 Når Ukrainsk tangoen tango bliver tur/ passion retur 69 Der er tango på Cuba! 4 Selvom Cuba på dansescenen er mest

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

DVÆRGEFORENINGEN KORT OG GODT NR. 02 NOVEMBER 2011 ÅRGANG 18

DVÆRGEFORENINGEN KORT OG GODT NR. 02 NOVEMBER 2011 ÅRGANG 18 ÅRGANG 18 INDHOLD FORMAND 06 Aksels skolestart 03 FORMAND Dværge i samfund og videnskab 04 05 ekstraordinær generalforsamling 08 10 14 På besøg i det svenske REDAKTØR OG KOLOFON Blandt alverdens dværge

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere