BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang"

Transkript

1 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Oktober 2008 Foto: David Brown Vellykket festival i København Af Jørgen Andersen Barbershop-festival 2008 Læberne væk fra tænderne form en trutmund, sæt hagen i nederste position, det hele vil nu mest ligne forstadiet til at bide i et frisk sommeræble! Og tungen? Ja, den skal helst beskrive en bue med spidsen lige bag fortænderne i undermunden og den anden ende i sin laveste position bagerst i mundhulen. Og hvis der så sættes lyd på, skulle der gerne komme en smuk vokallyd svarende til f. eks. calm, smile, heart, osv, ud af det. Men der er som bekendt talrige andre vokallyde, særlig når det gælder barbershop. Thi, dels er den amerikanske sprogtone rig på vokaler, og dels er det tilsyneladende lykkedes tekstforfatterne til de store, udødelige barbershop-evergreen at anbringe dem de strategisk helt rigtige steder i arrangementerne. Læs også i dette nummer: Festival 2008 Formandsnyt Generalforsamling 2008 Vokalkalenderen Coaching i København i februar 2008: Artikler af Kirsten Stangerup, Copenhagen Hot Notes og Christine Ekelund, Fever Pitch Barbershoptræf hos Ladybirds i Roskilde og lidt om kvartetten Fra medlem til medlem Biblioteksbeholdning Fortsættes side 3

2 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement: 200 kr. for et kalenderår (4 numre) Annoncer og distribution: DABA/Per Marrer, Oplag: stk. Redaktion: Sven Aaskilde (Ansv.), Per Marer (Fotos, layout), Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Dansk Barbershopforening (DABA) Indmeldelse Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren, Konto Formandsnyt Af Per Nørby Holm Vi har nu overstået vores årlige festival, som i år blev gennemført efter en ny model. Vi delte grupperne op i hold, således at når et hold fik coaching, holdt det andet hold seminarer. Dette gjorde seminarerne mere intense, og vi fik da også megen ros for dette nye tiltag. I år havde vi ikke nogen optræden i storcenter, så det gav plads til flere seminarer. Vi var desværre kun 5 grupper til festivalen, og det kan jo ærgre, når festivalen var så vellykket. Vi påtager os i bestyrelsen ansvaret for dette, da vi var meget sent ude med information om festivalen, men lover at rette op på det til næste år. Næste projekt bliver opgradering af biblioteket, og I kan i dette nummer se en liste over, hvad vi påtænker os at anskaffe. Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil bruge dette nye materiale flittigt. Det skal her påpeges, at dette kun er materialer til mænd. Et tilsvarende bibliotek for kvinder vil blive indkøbt snarest med hjælp fra Ann-Louise Blixt. Planlægning af næste års festival starter meget snart, og det er mit inderlige håb, at flere af medlemmerne vil bakke op om dette og stille med en repræsentant fra hver gruppe til en festivalkomite. Det er et stort arbejde at arrangere en sådan begivenhed, når vi er så få arbejdsheste. Meld jer allerede nu, så vi kan komme godt i gang. Keep The Whole World Singing DABA s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten Per Nørby Holm, formand, Fourtune Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse Tlf Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks, Pragtstjernevej 29, 1-4, 2400 København NV Tlf Fremtidige numre af Barberbladet Bestyrelsen har besluttet at udsende bladet elektronisk, da det sparer både penge og tid. Hvis nogle medlemmer fortsat ønsker at modtage et trykt eksemplar bedes i sende en til: David Brown, sekretær, Close Harmony Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup Tlf Torsten Hay, Close Harmony Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte Tlf Næste nummer af Barberbladet kommer meget snart.

3 Selv om akkorderne i mange barbershop-arrangementer Festival 2008 fortsat er komponeret sådan, at de lægger op til at der opstår overtoner, så kræver det som vi alle ved, en hygiejne Men, hvorfor nu starte i denne ende af programmet for med vokalerne af en vis standart før det faktisk sker. DABA-festivalen 2008 den 15. af slagsen? Jo, efter at festival-weekendens mange oplevelser nu hvor der er gået en uges tid, har kondenseret sig lidt, må jeg konstatere at netop dette emne har fæstnet sig særligt. Men lad os vende tilbage til vokalerne lidt senere! Barbershop Banden Cocktail Programmet Festivalen i år var delt i to hovedområder, SEMINAR og COACHING. Måske ikke usædvanligt, men nyt var det, at deltagerne blev delt i to hold. Sådan at mens hold 1 fik coaching, deltog hold 2 i seminar, og vice versa. Herudover indeholdt årsmødet emner som masterclass, offentlig koncert, ordinær generalforsamling (som refereres et andet sted i bladet) og ikke at forglemme lørdagens festmiddag med sang ad libitum. Nyt var også at festivalen i år havde til huse i FDF-spejdernes hovedkvarter, Rysensteensgade 3, København V. I stedet for at synge i Slotsarkaderne i Hillerød, havde det været overvejet at optræde i et butikscenter i københavnsområdet, men det havde der ikke været stemning for blandt deltagerne. Från hinsidan havde DABA engageret tre dygtige instruktører. Maria Hansson, Anna Rosenberg og Henrik Rosenberg. Henrik er i øvrigt præsident for SNOBS, den nordiske barbershop-organisation. Vokalerne Og lad os så vende tilbage til vokalerne! David Brown fra DABA præsenterede os for en videofilm med den amerikanske sangpædagog Bill Meyers. Han forklarede om og gav eksempler på hvordan man frembringer en række forskellige vokallyde. Det vil sige gav anvisning på mundens stilling, tungens position, osv Hele 12 lydgrupper gennemgik han, og David Brown supplerede dygtigt undervejs. Vejen til succes når det gælder om at fortolke et barbershop-arrangement, er jo at forsøge at synge præcist og samtidigt og med eksakt enslydende vokaler. Lyden opfattes så, hvis dette lykkes, som fyldig og homogen, og der fremkaldes overtoner som kan høres, til trods for at ingen synger dem. Det betaler sig derfor, hvis man er en kvalitetsbevist gruppe, at ofre tid i øvelokalet på at synge vokalerne ensartet og homogent. Her er lørdagens videofilm og det skriftlige materiale vi fik med hjem, værdifulde. Coaching Disse sessioner er det vanskeligt for referenten at sige noget generelt om, da han selvsagt kun stiftede bekendtskab med de to seancer, hans egen gruppe deltog i. De var til gengæld ganske fortættede og effektive, og vi fik meget med hjem, syn s vi. Der er i øvrigt ingen tvivl om at de tre svenskere både her og på de andre fronter i weekendens løb, var meget kompetente. Masterclass Til søndagens masterclass-arrangement havde Cocktail og Barbershop Banden stillet sig til rådighed, og Marie Hansson var den strenge læremester. Det var rigtig, rigtig godt men!, lød det ustandselig fra den kritiske svensker mens hun hersede med de to grupper. Cocktail, som var årsmødets eneste kvindegruppe, sang et let, lyst og svingende nummer, og blev berettiget rost for sin høje kvalitet. Men! gjaldede det i spejdernes højborg, og heldigvis for det, for ellers havde vi andre jo slet ikke lært noget!: Bassen blev flyttet hen til tenoren som blev styrket ved hjælp af bassens klang. Det er vigtigt at man står i den opstilling, hvor man støtter hinanden bedst, fik vi at vide. Der er ikke noget bestemt opstillings-koncept der er mere rigtigt end et andet. Videre er det meget vigtigt at man synger med samme resonans. Og bassen må gerne synge glissandoer, men med finesse. Frase-slutningerne skal man gøre sig umage med. Teksten skal afleveres med tydelige diftonger og slutkonsonanter. De syv medlemmer af Barbershop Banden landets største kvartet, som de ynder at kalde sig leverede også en masse vellyd. Men, lød det også her. Historien skal afleveres på en underholdende måde, med mere legato og mere luft under. Tænk mere resonans end dynamik, formanede Maria Hansson. 3

4 Og syng med samme store resonans, ellers bliver der ingen overtoner. ros til foreningens nye formand Per Nørby Holm, til bestyrelsesmedlem David Brown og kasserer Andreas Markeprand Reiff for deres måde at afvikle årsmødet på. Basement Quartet Barbershop generelt Henrik Rosenberg gennemgik på lørdagens afsluttende seminar forskellige generelle temaer. Han anbefalede at anvende hjemmesider som f.eks. og naturligvis Han omtalte den store hjælpsomhed og åbenhed der råder inden for hele barbershop-samfundet, så man skal ikke betænke sig på at rette henvendelse om alt, sagen vedrørende. Og han anbefalede at danske grupper i højere grad deltager i udenlandske konventer og konkurrencer. Samt omtalte et par kommende svenske af slagsen, nemlig april og maj 2008 i Stockholm, begge to med flere gæstekvartetter fra udlandet. Koncert Søndag eftermiddags såkaldt offentlige koncert blev overvejende besøgt af familie og venner, men den var heller ikke blevet annonceret. Selvom der kun var et halvt hundrede publikummer til stede, så blev der skam klappet og jublet ganske godt. Der blev leveret i alt 20 numre fra scenen, deriblandt et fælles indlednings- og afslutningsnummer. Kommentar fra bestyrelsen. Festivalen var faktisk annonceret på Kultunaut og Der kom 10 personer der havde set disse annonceringer. Harmony Rocks Afslutning Og så var det hele forbi. Familiebillederne blev taget, og man sagde farvel og tak for en indholdsrig barbershop-weekend. Afslutningsvis skal der lyde en fortjent Jørgen Andersen Basement Quartet Deltagende grupper og kor: Barbershop Banden Basement Quartet Cocktail Fourtune Harmony Rocks Foto fra festivalkoncerten: David Brown Generalforsamling for Dansk Barbershop Forening 8. marts 2008 Ad 1: Jørgen Kamp valgtes til dirigent. Jørgen Kamp konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt for sent (kun 3 ugers varsel), men ingen af de forsamlede og ingen af foreningens øvrige medlemmer havde noget at indvende mod dette. Ad 2: Formand Per Nørby Holm forelagde formandens beretning. Der blev spurgt til foreningens vedtægter paragraf 11 efter at koret unoderne er blevet selvstændige, og det blev foreslået at ændre vedtægterne til næste års generalforsamling. Foreningens medlemmer kunne godkende formanden beretning. Ad 3: Foreningens regnskab inkluderer regnskab for sidste års festival, som er lavet af dette års revisor Tom Budde Jensen, som var kasserer i Da det virker underligt at Tom således har skullet revidere sit eget regnskab, blev det vedtaget at den nyvalgte revisor (som ikke bliver Tom, da han ikke stiller op til genvalg) skal kigge 2007 regnskabet igennem for en god ordens skyld. Ad 4: Bestyrelsen indstillede til at fastholde foreningens kontingent på 100 kr. per person eller 400 kr. per gruppe. Dette blev vedtaget. 4

5 Ad 5: Bestyrelsen er ikke på valg, da alle bestyrelsesmedlemmer team, mhp. at uddanne kor og kvartetter i kunsten at blev valgt sidste år for en toårig periode. optræde Der blev opfordret til at flere stillede op til bestyrelsen, men ingen af de tilstedeværende ønskede at indgå i De kommer alle tre fra Harmony on the Sound Chorus bestyrelsen. Bestyrelsen har imidlertid fået lov af generalforsamlingen i Connecticut, Amerika og er medlemmer af Sweet til at supplere bestyrelsen i årets løb. Adelines. Ad 6: Steen Schjønning blev enstemmigt valgt til revisor. Ad 7: Ingen indkomne forslag. Ad 8: Ingen punkter til eventuelt. Dirigenten gav ordet tilbage til formanden, som takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet. Vokalkalenderen Vi opfordrer stadig til, at alle giver os meddelelse om aktiviteter, som kan have interesse for vores medlemmer. 29. maj 2008 Forårskoncert Copenhagen Hot Notes holder sin sæsonafslutning med en koncert torsdag den 29. maj 2008 kl i musiksalen på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20, København. Gratis adgang. Alle er velkomne. The Tuscany Project 16th Annual Intensive Voice & Song Workshop in Italy - July 7 18, 2008:www.tuscanyproject.com Se nærmere i mail udsendt pr. liste. Jane Tamarkin er uddannet skuespiller, og er nu teater/drama direktør for koret. Gina Hodges er uddannet indenfor gymnastik og dans, og er korets koreograf, fungerer også som dommer i showmanship kategorien i kor- og kvartet konkurrencer. Karen Sweeters er dirigent og direktør i koret, og er en anerkendt dommer i ekspression kategorien. Disse tre kvinder holdt kog i de 155 sangere i to dage. I en blanding af fællesundervisning, foredrag, koreografiøvelser, fællessang, holdundervisning, med emner som Det fysiske udtryk, stemmemotion, coaching af et kor, hvordan udtrykker man følelserne i en sang, komik m.m. Det var intensivt og lærerigt, og man mærkede og havde stor glæde af, at disse tre kvinder kendte hinanden så godt, at de ingen problemer havde med at begynde at diskutere med den der var på, eller supplere, når de fandt det nødvendigt de var meget åbne for spørgsmål, og gjorde meget ud af at sikre sig at vi forstod, hvad de sagde. Og så blev der både grinet og grædt under det hele. Og når der blev grædt, var det fordi et kor blev coachet til at synge deres sang så smukt og følsomt, så hårene rejste sig, og tårerne trillede. Rent fagligt fik jeg meget ud af det, jeg spekulerede lidt på om det var fordi kvinder har et fælles sprog og en fælles opfattelse af nogen ting, men jeg talte også med nogen af mændene, som sagde at de bestemt havde fået meget ud af det. Så det var jo herligt. Stages Coaches d. 2. og 3. februar 2008 på Rødkilde skole i Brønshøj. Arrangør: Copenhagen Hot Notes Af Kirsten Stangerup Det blev en forrygende weekend, med tre veloplagte, dygtige og inspirerende Amerikanske coaches og 155 lærevillige, og entusiastiske barbershoppere fra Sverige, Danmark og Norge, af begge køn. Stage coaches er 3 kvinder der har stor erfaring inden for barbershop, kor, kvartetter og coaching. De har organiseret deres respektive ekspertiser i et coaching Lørdag aften sluttede vi af med en skøn middag og sang for hinanden, og det var smukt, selv om jeg nok må sige at skønheden faldt omvendt proportionelt med at vores gode, men billigt solgte vin kom i blodet. 5

6 Rent praktisk fungerede det også godt. Dorte og Liselotte fra Copenhagen Hot notes havde det praktiske ansvar, og det klarede de super godt ved dels at have overblik, have alt planlagt i detaljer, og så havde de hyret deres ægtefæller til at være i køkkenet, så kormedlemmerne ikke skulle være fraværende for at lave kaffe og andet. Korets øvrige medlemmer fik forskellige opgaver uddelegeret så alt blev ordnet. Ja, det var faktisk en af de dage hvor jeg var rigtig stolt over at være en Hot node. Dels havde vores dirigent Ann-Louise Blixt atter taget et rigtig godt initiativ, og lagt et enormt arbejde i at få aftaler i hus, samt få annonceret det i barbershopkredse i hele norden. Dorte og Lise-Lottes flotte indsats strakte sig også langt ud over weekenden, og jeg oplevede faktisk også, at hele koret følte sig ansvarlige for værtinderollen, og det gav et rigtig dejligt skub i den gode retning i korets fællesfølelse. Så, vi gør det nok igen, men ikke lige med det samme. Hvis man ønsker mere dybtgående informationer om indholdet i weekenden, og de tre coaches kan jeg varmt anbefale, at man går ind på dk, og dobbeltklikker på Stage coaches, hvor der også ligger en del undervisningsmateriale. Der deltog medlemmer fra følgende Kor/grupper. Barbapappas, Basement Quartet, Close Harmony, Quaterstones alle herrer, og på damesiden Coda, Farsta Harmony Bells, Ladybirds kvartet, Malmø Limelight og Pearls of the Sound og Copenhagen Hot Notes. skillnaden mellan karaktär- och skämtuppbyggda filmer. De karaktäruppbyggda filmerna är givetvis att föredra, filmer som t ex Big, Something s gotta give, When Harry met Sally, Jerry McGuire och The odd couple etc. Filmer i vilka skådespelarna inte medvetet gör roliga saker, de skrattar inte åt sig själva och har ofta någon tragisk bakgrund i sitt liv. Det är från filmer liknande dessa vi kan hitta de rätta karaktärerna. Jane skriver vidare i sin artikel: Movies are an effective tool when creating a package because they allow singers to identify with a character, her story and her emotions. This identification triggers the emotional context for songs. Jane Tamarkin är bl a skådespelerska och regissör och har varit medlem i The Harmony On The Sound Chorus i 20 år där hon har ansvar för teater- och dramadelen. Men Jane är ingen överspelad teaterapa. Man lyssnar på henne, tar till sig det hon säger och man märker att hon tror på det hon säger. Kirsten Stangerup Bas i Copenhagen Hot Notes. Stages Coaches d. 2. og 3. februar 2008 på Rødkilde skole i Brønshøj. Af Christine Ekelund, Fever Pitch It is more difficult to do comedy well than it is to do drama, because comedy including slapstick and parody depends upon exquisite timing and unshakeable commitment to character and story to actually being funny. Detta skriver Jane Tamarkin i sin artikel i tidningen Pitch Pipe nummer 2, oktober Inom SAI (Sweet Adelines International) har det blivit allt vanligare att använda sig av en karaktär i sitt tävlingspaket. Ett arbetssätt som det märktes tydligt att Jane Tamarkin brinner oerhört mycket för. Under Stage Coaches helgen i Köpenhamn den 2-3 februari 2008 fick vi uppleva hennes passion för karaktäruppbyggnad och hon gav tydliga förslag på 6 Fever Pitch fra Sverige Den 5 februari 2008 coachade Jane Tamarkin vår kvartett, Fever Pitch. Under endast en timme (!) hjälpte hon oss att sätta en karaktär till vårt tävlingspaket, hon hjälpte oss att få fram känslan i sångerna på olika sätt genom att tänka på olika scener i filmen. Strof för strof bearbetade hon med stort tålamod och med massor med kunskap om karaktären och gav förslag på vad vi skulle kunna tänka på och vilka av karaktärens känslor och erfarenheter vi kan ta till oss och använda oss utav. Det var en mycket givande timme och Jane hann med båda låtarna på så kort tid. Hon fastnade inte vid ett speciellt ställe i låten utan arbetade sig smidigt igenom båda. En mycket effektiv och givande timme för vår kvartett. Det vi i Fever Pitch har tagit till oss mest under denna coachning är hur viktigt det är att föreställa sig en färdig scen, att i tanken vara på plats innan du sjunger första tonen. För hur ska du annars kunna förmedla känslan till de som lyssnar. Med våra sånger berättar vi ju en story då måste du befinna dig i storyn själv. Du måste vara personen som berättar storyn. Som

7 Jane sa under Stage Coaches helgen: Du kan inte göra så att publiken känner sången, men visualisera känslan Vi har optrådt en del til firmafester og vennernes fødselsdage. med planen och en färdig miljö. Var på plats i scenen i filmen och det gäller givetvis alla sångare i en kvartett eller i en kör - innan du börjar sjunga. Föreställ Sidste år fik vi den idé at arrangere en barbershopaften dig att publiken är din motskådespelare och att du till i Roskilde på Café Gimle. Vi skyndte os at reservere en honom ska berätta det du har att säga dvs sångtexten. dato i oktober. Vi var meget glade for den store tilslutning, Hur reagerar han på det du säger? Hur lockar du honom der viste sig at være. Som aftenen nærmede sig till dig? Hur får du honom att lyssna på dig? Hur får du blev vi helt nervøse for, om der overhovedet kunne honom att förstå? Helt enkelt försök få fram känslan være så mange mennesker i lokalet. Der blev da også av att du talar med någon istället för att du framför ett stuvende fuldt, stemningen var god og mange af gæsterne tävlingspaket för fyra domare. Trots allt är det ju så att uden for barbershop miljøet har siden givet ud- domaren i Expression dömer i teknik 40 % och i tryk for begejstring over al den sangglæde, som de framförande 60 %. Och åtminstone vi i Fever Pitch oplevede denne aften. väljer att tro på Jane s ord: Teknik kommer man långt med men agerar man inte är man ingenting! Ann-Louise sørgede for fællessangene: I like Coffee Goodnight Sweethard Og Jonas fik alle til at synge med på en Stafetten skåååååååååååål.. Af Annette Roesen, Ladybirds Vi begyndte at synge sammen sommeren Vi opdagede meget hurtigt, at det var vigtigt at ha et navn. Ladybirds er et navn, der var lang tid undervejs. Faktisk brugte vi rigtig lang tid på at finde ud af, hvad vi skulle hedde. Året inden havde vi været med vores kvindekor Roskilde Krukkerne i Hillerød til Barbershopfestival. Her fik vi lyst til at synge rigtig barbershop. Annette fik i en periode lidt bedre tid og spurgte 3 andre fra koret, om vi havde lyst og tid til at synge kvartet. Siden da mødes vi hos hinanden så meget vi har tid til, ca. en gang om ugen. Der skal helst ikke gå mere end 14 dage - så får vi abstinenser. Når vi synger sammen er det altid over et glas rødvin og en kop the, lidt ost og kage og lidt godt fra slikbutikken så er vores stemmer smurt. Opvarmningen består af veninde-snak og latter, og efter en times tid er vi klar til at synge. Når vi så synger, er vi til gengæld meget koncentrerede. Jonas har coachet os en enkelt gang, og det lærte vi rigtig meget af. Vi har haft stor fornøjelse af Sweet Adelines begyndermateriale på cd, som vi kan takke Ann-Louise for. Vi har lige fra starten følt os meget velkomne i barbershopfamilien, og vi glæder os over, at vi lærer familien bedre at kende hver gang, vi ses. Vi har deltaget i julearrangementer på Café Bartof og Kellerdirk og Ann- Louises juleshow. Vi har kun deltaget i festivalen en enkelt gang som gruppe, og kommer gerne så vidt muligt til fremtidige arrangementer. I sommer optrådte vi en dejlig sommerdag på Kildemarkedet i Tisvilde. Kildemarkedet er et stort marked for kunsthåndværkere. På markedets scene optræder amatører, der repræsenterer mange forskellige genrer. Vi har stor lyst til at gentage succes en næste år, måske er det basis for endnu en årlig tradition? Annette Rosen, Ladybirds De optrædende var ud over Ladybirds: Barberpapas Barbie Shop n Roskilde Krukkerne Parkoret Fourtune Close Harmony Fra medlem til medlem Er der nogen barbershoppere ude i landet, som kunne tænke sig at tage livtag med nyskrevne sange a la barbershop? Undertegnede har som medlem af barbershop-gruppen "Barforsjov" skrevet foreløbig en sang - med dansk tekst og skrevet ud for fire herrestemmer. Desuden har jeg skrevet foreløbig to melodier - også firestemmige - som dog mangler tekst. Så har du lyst til at prøve noget nyt og anderledes? Enten teste en færdig sang eller sætte tekst til en ny melodi (på dansk eller engelsk)? Så kan du kontakte undertegnede på Med venlig hilsen Mikael B. Hansen 7

8 Bibliotek Her er en liste over kommende nyanskaffelser til vores mandlige medlemmer. Et til svarende indkøb til vores kvindelige medlemmer vi blive lavet i samråd med Ann- Louise Blixt. Bøger: Barbershop arranging Manual Directing a Barbershop Chorus Manual Improving Vocal Techniques Through The Warm Ups Information Manual for Barbershop Quartets Music Fundamentals For Barbershoppers The Music Leadership Team Manual A Road To Better Singing m. CD Sightsinging Made Really Easy m. CD Successful Performance Manual Youth In Harmony Resource Guide CD er & DVD er Max Q: Discovery Acoustics: The New Science of Sound Four Voices II Fred: FreDinci Code The Gas House Gang: A Little Night Music Gotcha: At Last Michigan Jake: For The Record Platinum: Be Our Guest Power Play: Love At Home Realtime: Ain t That A Kick Vocal Spectrum: Vocal Spectrum 2006 Indianapolis Convention Quartet & Chorus 2006 Indianapolis Convention Quartet DVD 2007 Denver Convention Quartet & Chorus CD 2007 Denver Convention Quartet & Chorus DVD Learning Materials: Barberpole Cat Songbook med. 4 CD er Just Plain Barbershop Songbook I&II med 4 CD er Yuletide Favourites med. 4 CD er Learning DVD s: A Voice Building Program For The Warm-Up Period Effective Choral Warm-Ups 2 DVD er What Are We Trying To Preserve Barbie Shop n Spontant sammarbejde mellem Basement Quartet, Close Harmony, Barberpapas og Harmony Rocks! 8

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Den 18. Danske Barbershop Festival

Den 18. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 18. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 5.-6. marts 2011 i København Vi holder festival og fejrer Copenhagen Hot

Læs mere

14. Danske Barbershop Festival

14. Danske Barbershop Festival Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til 14. Danske Barbershop Festival Barbershop og Showsang Lørdag-søndag den 24.-25. marts 2007 i Hillerød Fællesbillede 2006 Mød de mange talentfulde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Barber Bladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1-2001

Barber Bladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1-2001 Barber Bladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1-2001 Læs i bladet om: Foreningen for rytmisk sang Formanden har ordet Festival siden 1992 Rytmiske sanggrupper og kor

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 2 Juni7 Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 2 Januar 2008 Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen blev på et møde i marts udskudt til 27. maj på grund af arbejdet med orkesterets tur til Litauen.

Generalforsamlingen blev på et møde i marts udskudt til 27. maj på grund af arbejdet med orkesterets tur til Litauen. Odense Bra s Band www.odensebrassband.dk Generalforsamling i Odense Brass Band 27. maj 2013 Generalforsamlingen blev på et møde i marts udskudt til 27. maj på grund af arbejdet med orkesterets tur til

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

BarberBladet. Vellykket minifestival. Nr. 2 Maj 2006

BarberBladet. Vellykket minifestival. Nr. 2 Maj 2006 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 2 Maj 2006 Af Jørgen Kampp Vellykket minifestival Med kort varsel måtte DABA s festival 2006 forkortes og ændres til en

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening. Nr. 2 September 2004. Fællesbillede Festival 2004

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening. Nr. 2 September 2004. Fællesbillede Festival 2004 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 2 September 2004 Fællesbillede Festival 2004 Festival 2004 i fin stil Af Jørgen Kampp Billeder og billedtekster: Tom Budde

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Vedtægter for Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Præambel Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening er udsprunget af Dansk Canadisk Venskabsforening grundlagt i 1962. I 1964 ændredes navnet til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Tidsskrift for rytmisk sang

Tidsskrift for rytmisk sang BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 3 Juni 2003 Fællesbillede festivalen 2003 Årets Festival Læs om vores vellykkede festival. Pennen Ny rubrik i BarberBladet:

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Mødereferat fra Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Tilstede: Alle aktive medlemmer i koret Afbud: Ingen Dato for møde: 24.01.2011 Sted: Holmens kirke Mødeleder og referent: Ordstyrer: Anni Mogensen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

BarberBladet. Barbershop i Stockholm Den svenske barbershopforening SNOBS holdt i maj sit årlige barbershop-konvent.

BarberBladet. Barbershop i Stockholm Den svenske barbershopforening SNOBS holdt i maj sit årlige barbershop-konvent. BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 2 November 2002 Cocktail Cocktail fylder 10 år Vokalgruppen COCKTAIL, der består af 4 kvindelige vokalister, nemlig Grethe

Læs mere

MAGISKE MEDDELELSER 2015/16 Information fra præsidenten nr. 1

MAGISKE MEDDELELSER 2015/16 Information fra præsidenten nr. 1 12. MAJ 2015 MAGISKE MEDDELELSER 2015/16 Information fra præsidenten nr. 1 Kære Medlemmer! Efter generalforsamlingen fik vi en ny bestyrelse inkl. gengangere: Erik Bo Bruhn (Pæsident), Mads Fencker (kasserer),

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 3 september 2001 Reportage fra de nordiske mesterskaber i herrebarbershop. Sven Aaskilde ville ikke hjem. Netnyheder. Supergod

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater marts 2014 nr. 62. Datoer for Bag scenen. Ultimo juni Medio september Ultimo december Medio marts

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater marts 2014 nr. 62. Datoer for Bag scenen. Ultimo juni Medio september Ultimo december Medio marts Lidt fra formanden Foråret ligger og lurer Så ligger foråret og lurer lige rundt om hjørnet, ja ind imellem kigger Silkeborg Ny Teater marts 2014 nr. 62 Datoer for Bag scenen det frem og vi kan nyde det

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturmøllen!

Kære medlemmer af Kulturmøllen! Kære medlemmer af Kulturmøllen! 12/2 2012 Kulturmøllen har nu afholdt den årlige generalforsamling i særdeles vellykket stil. Fremmødet var større end nogensinde før, formanden berettede om mange vellykkede

Læs mere

Referat fra Folkets Hus spillefolks generalforsamling 19. april 2009

Referat fra Folkets Hus spillefolks generalforsamling 19. april 2009 Referat fra Folkets Hus spillefolks generalforsamling 19. april 2009 Tilstede fra start: 18 Valg af Dirigent og referent: Dirigent: Inge B. Referent TrineW. Gf er lovligt indkaldt. 1. Formandens beretning.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere