BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang"

Transkript

1 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Oktober 2008 Foto: David Brown Vellykket festival i København Af Jørgen Andersen Barbershop-festival 2008 Læberne væk fra tænderne form en trutmund, sæt hagen i nederste position, det hele vil nu mest ligne forstadiet til at bide i et frisk sommeræble! Og tungen? Ja, den skal helst beskrive en bue med spidsen lige bag fortænderne i undermunden og den anden ende i sin laveste position bagerst i mundhulen. Og hvis der så sættes lyd på, skulle der gerne komme en smuk vokallyd svarende til f. eks. calm, smile, heart, osv, ud af det. Men der er som bekendt talrige andre vokallyde, særlig når det gælder barbershop. Thi, dels er den amerikanske sprogtone rig på vokaler, og dels er det tilsyneladende lykkedes tekstforfatterne til de store, udødelige barbershop-evergreen at anbringe dem de strategisk helt rigtige steder i arrangementerne. Læs også i dette nummer: Festival 2008 Formandsnyt Generalforsamling 2008 Vokalkalenderen Coaching i København i februar 2008: Artikler af Kirsten Stangerup, Copenhagen Hot Notes og Christine Ekelund, Fever Pitch Barbershoptræf hos Ladybirds i Roskilde og lidt om kvartetten Fra medlem til medlem Biblioteksbeholdning Fortsættes side 3

2 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement: 200 kr. for et kalenderår (4 numre) Annoncer og distribution: DABA/Per Marrer, Oplag: stk. Redaktion: Sven Aaskilde (Ansv.), Per Marer (Fotos, layout), Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Dansk Barbershopforening (DABA) Indmeldelse Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren, Konto Formandsnyt Af Per Nørby Holm Vi har nu overstået vores årlige festival, som i år blev gennemført efter en ny model. Vi delte grupperne op i hold, således at når et hold fik coaching, holdt det andet hold seminarer. Dette gjorde seminarerne mere intense, og vi fik da også megen ros for dette nye tiltag. I år havde vi ikke nogen optræden i storcenter, så det gav plads til flere seminarer. Vi var desværre kun 5 grupper til festivalen, og det kan jo ærgre, når festivalen var så vellykket. Vi påtager os i bestyrelsen ansvaret for dette, da vi var meget sent ude med information om festivalen, men lover at rette op på det til næste år. Næste projekt bliver opgradering af biblioteket, og I kan i dette nummer se en liste over, hvad vi påtænker os at anskaffe. Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil bruge dette nye materiale flittigt. Det skal her påpeges, at dette kun er materialer til mænd. Et tilsvarende bibliotek for kvinder vil blive indkøbt snarest med hjælp fra Ann-Louise Blixt. Planlægning af næste års festival starter meget snart, og det er mit inderlige håb, at flere af medlemmerne vil bakke op om dette og stille med en repræsentant fra hver gruppe til en festivalkomite. Det er et stort arbejde at arrangere en sådan begivenhed, når vi er så få arbejdsheste. Meld jer allerede nu, så vi kan komme godt i gang. Keep The Whole World Singing DABA s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten Per Nørby Holm, formand, Fourtune Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse Tlf Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks, Pragtstjernevej 29, 1-4, 2400 København NV Tlf Fremtidige numre af Barberbladet Bestyrelsen har besluttet at udsende bladet elektronisk, da det sparer både penge og tid. Hvis nogle medlemmer fortsat ønsker at modtage et trykt eksemplar bedes i sende en til: David Brown, sekretær, Close Harmony Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup Tlf Torsten Hay, Close Harmony Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte Tlf Næste nummer af Barberbladet kommer meget snart.

3 Selv om akkorderne i mange barbershop-arrangementer Festival 2008 fortsat er komponeret sådan, at de lægger op til at der opstår overtoner, så kræver det som vi alle ved, en hygiejne Men, hvorfor nu starte i denne ende af programmet for med vokalerne af en vis standart før det faktisk sker. DABA-festivalen 2008 den 15. af slagsen? Jo, efter at festival-weekendens mange oplevelser nu hvor der er gået en uges tid, har kondenseret sig lidt, må jeg konstatere at netop dette emne har fæstnet sig særligt. Men lad os vende tilbage til vokalerne lidt senere! Barbershop Banden Cocktail Programmet Festivalen i år var delt i to hovedområder, SEMINAR og COACHING. Måske ikke usædvanligt, men nyt var det, at deltagerne blev delt i to hold. Sådan at mens hold 1 fik coaching, deltog hold 2 i seminar, og vice versa. Herudover indeholdt årsmødet emner som masterclass, offentlig koncert, ordinær generalforsamling (som refereres et andet sted i bladet) og ikke at forglemme lørdagens festmiddag med sang ad libitum. Nyt var også at festivalen i år havde til huse i FDF-spejdernes hovedkvarter, Rysensteensgade 3, København V. I stedet for at synge i Slotsarkaderne i Hillerød, havde det været overvejet at optræde i et butikscenter i københavnsområdet, men det havde der ikke været stemning for blandt deltagerne. Från hinsidan havde DABA engageret tre dygtige instruktører. Maria Hansson, Anna Rosenberg og Henrik Rosenberg. Henrik er i øvrigt præsident for SNOBS, den nordiske barbershop-organisation. Vokalerne Og lad os så vende tilbage til vokalerne! David Brown fra DABA præsenterede os for en videofilm med den amerikanske sangpædagog Bill Meyers. Han forklarede om og gav eksempler på hvordan man frembringer en række forskellige vokallyde. Det vil sige gav anvisning på mundens stilling, tungens position, osv Hele 12 lydgrupper gennemgik han, og David Brown supplerede dygtigt undervejs. Vejen til succes når det gælder om at fortolke et barbershop-arrangement, er jo at forsøge at synge præcist og samtidigt og med eksakt enslydende vokaler. Lyden opfattes så, hvis dette lykkes, som fyldig og homogen, og der fremkaldes overtoner som kan høres, til trods for at ingen synger dem. Det betaler sig derfor, hvis man er en kvalitetsbevist gruppe, at ofre tid i øvelokalet på at synge vokalerne ensartet og homogent. Her er lørdagens videofilm og det skriftlige materiale vi fik med hjem, værdifulde. Coaching Disse sessioner er det vanskeligt for referenten at sige noget generelt om, da han selvsagt kun stiftede bekendtskab med de to seancer, hans egen gruppe deltog i. De var til gengæld ganske fortættede og effektive, og vi fik meget med hjem, syn s vi. Der er i øvrigt ingen tvivl om at de tre svenskere både her og på de andre fronter i weekendens løb, var meget kompetente. Masterclass Til søndagens masterclass-arrangement havde Cocktail og Barbershop Banden stillet sig til rådighed, og Marie Hansson var den strenge læremester. Det var rigtig, rigtig godt men!, lød det ustandselig fra den kritiske svensker mens hun hersede med de to grupper. Cocktail, som var årsmødets eneste kvindegruppe, sang et let, lyst og svingende nummer, og blev berettiget rost for sin høje kvalitet. Men! gjaldede det i spejdernes højborg, og heldigvis for det, for ellers havde vi andre jo slet ikke lært noget!: Bassen blev flyttet hen til tenoren som blev styrket ved hjælp af bassens klang. Det er vigtigt at man står i den opstilling, hvor man støtter hinanden bedst, fik vi at vide. Der er ikke noget bestemt opstillings-koncept der er mere rigtigt end et andet. Videre er det meget vigtigt at man synger med samme resonans. Og bassen må gerne synge glissandoer, men med finesse. Frase-slutningerne skal man gøre sig umage med. Teksten skal afleveres med tydelige diftonger og slutkonsonanter. De syv medlemmer af Barbershop Banden landets største kvartet, som de ynder at kalde sig leverede også en masse vellyd. Men, lød det også her. Historien skal afleveres på en underholdende måde, med mere legato og mere luft under. Tænk mere resonans end dynamik, formanede Maria Hansson. 3

4 Og syng med samme store resonans, ellers bliver der ingen overtoner. ros til foreningens nye formand Per Nørby Holm, til bestyrelsesmedlem David Brown og kasserer Andreas Markeprand Reiff for deres måde at afvikle årsmødet på. Basement Quartet Barbershop generelt Henrik Rosenberg gennemgik på lørdagens afsluttende seminar forskellige generelle temaer. Han anbefalede at anvende hjemmesider som f.eks. og naturligvis Han omtalte den store hjælpsomhed og åbenhed der råder inden for hele barbershop-samfundet, så man skal ikke betænke sig på at rette henvendelse om alt, sagen vedrørende. Og han anbefalede at danske grupper i højere grad deltager i udenlandske konventer og konkurrencer. Samt omtalte et par kommende svenske af slagsen, nemlig april og maj 2008 i Stockholm, begge to med flere gæstekvartetter fra udlandet. Koncert Søndag eftermiddags såkaldt offentlige koncert blev overvejende besøgt af familie og venner, men den var heller ikke blevet annonceret. Selvom der kun var et halvt hundrede publikummer til stede, så blev der skam klappet og jublet ganske godt. Der blev leveret i alt 20 numre fra scenen, deriblandt et fælles indlednings- og afslutningsnummer. Kommentar fra bestyrelsen. Festivalen var faktisk annonceret på Kultunaut og Der kom 10 personer der havde set disse annonceringer. Harmony Rocks Afslutning Og så var det hele forbi. Familiebillederne blev taget, og man sagde farvel og tak for en indholdsrig barbershop-weekend. Afslutningsvis skal der lyde en fortjent Jørgen Andersen Basement Quartet Deltagende grupper og kor: Barbershop Banden Basement Quartet Cocktail Fourtune Harmony Rocks Foto fra festivalkoncerten: David Brown Generalforsamling for Dansk Barbershop Forening 8. marts 2008 Ad 1: Jørgen Kamp valgtes til dirigent. Jørgen Kamp konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt for sent (kun 3 ugers varsel), men ingen af de forsamlede og ingen af foreningens øvrige medlemmer havde noget at indvende mod dette. Ad 2: Formand Per Nørby Holm forelagde formandens beretning. Der blev spurgt til foreningens vedtægter paragraf 11 efter at koret unoderne er blevet selvstændige, og det blev foreslået at ændre vedtægterne til næste års generalforsamling. Foreningens medlemmer kunne godkende formanden beretning. Ad 3: Foreningens regnskab inkluderer regnskab for sidste års festival, som er lavet af dette års revisor Tom Budde Jensen, som var kasserer i Da det virker underligt at Tom således har skullet revidere sit eget regnskab, blev det vedtaget at den nyvalgte revisor (som ikke bliver Tom, da han ikke stiller op til genvalg) skal kigge 2007 regnskabet igennem for en god ordens skyld. Ad 4: Bestyrelsen indstillede til at fastholde foreningens kontingent på 100 kr. per person eller 400 kr. per gruppe. Dette blev vedtaget. 4

5 Ad 5: Bestyrelsen er ikke på valg, da alle bestyrelsesmedlemmer team, mhp. at uddanne kor og kvartetter i kunsten at blev valgt sidste år for en toårig periode. optræde Der blev opfordret til at flere stillede op til bestyrelsen, men ingen af de tilstedeværende ønskede at indgå i De kommer alle tre fra Harmony on the Sound Chorus bestyrelsen. Bestyrelsen har imidlertid fået lov af generalforsamlingen i Connecticut, Amerika og er medlemmer af Sweet til at supplere bestyrelsen i årets løb. Adelines. Ad 6: Steen Schjønning blev enstemmigt valgt til revisor. Ad 7: Ingen indkomne forslag. Ad 8: Ingen punkter til eventuelt. Dirigenten gav ordet tilbage til formanden, som takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet. Vokalkalenderen Vi opfordrer stadig til, at alle giver os meddelelse om aktiviteter, som kan have interesse for vores medlemmer. 29. maj 2008 Forårskoncert Copenhagen Hot Notes holder sin sæsonafslutning med en koncert torsdag den 29. maj 2008 kl i musiksalen på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20, København. Gratis adgang. Alle er velkomne. The Tuscany Project 16th Annual Intensive Voice & Song Workshop in Italy - July 7 18, 2008:www.tuscanyproject.com Se nærmere i mail udsendt pr. liste. Jane Tamarkin er uddannet skuespiller, og er nu teater/drama direktør for koret. Gina Hodges er uddannet indenfor gymnastik og dans, og er korets koreograf, fungerer også som dommer i showmanship kategorien i kor- og kvartet konkurrencer. Karen Sweeters er dirigent og direktør i koret, og er en anerkendt dommer i ekspression kategorien. Disse tre kvinder holdt kog i de 155 sangere i to dage. I en blanding af fællesundervisning, foredrag, koreografiøvelser, fællessang, holdundervisning, med emner som Det fysiske udtryk, stemmemotion, coaching af et kor, hvordan udtrykker man følelserne i en sang, komik m.m. Det var intensivt og lærerigt, og man mærkede og havde stor glæde af, at disse tre kvinder kendte hinanden så godt, at de ingen problemer havde med at begynde at diskutere med den der var på, eller supplere, når de fandt det nødvendigt de var meget åbne for spørgsmål, og gjorde meget ud af at sikre sig at vi forstod, hvad de sagde. Og så blev der både grinet og grædt under det hele. Og når der blev grædt, var det fordi et kor blev coachet til at synge deres sang så smukt og følsomt, så hårene rejste sig, og tårerne trillede. Rent fagligt fik jeg meget ud af det, jeg spekulerede lidt på om det var fordi kvinder har et fælles sprog og en fælles opfattelse af nogen ting, men jeg talte også med nogen af mændene, som sagde at de bestemt havde fået meget ud af det. Så det var jo herligt. Stages Coaches d. 2. og 3. februar 2008 på Rødkilde skole i Brønshøj. Arrangør: Copenhagen Hot Notes Af Kirsten Stangerup Det blev en forrygende weekend, med tre veloplagte, dygtige og inspirerende Amerikanske coaches og 155 lærevillige, og entusiastiske barbershoppere fra Sverige, Danmark og Norge, af begge køn. Stage coaches er 3 kvinder der har stor erfaring inden for barbershop, kor, kvartetter og coaching. De har organiseret deres respektive ekspertiser i et coaching Lørdag aften sluttede vi af med en skøn middag og sang for hinanden, og det var smukt, selv om jeg nok må sige at skønheden faldt omvendt proportionelt med at vores gode, men billigt solgte vin kom i blodet. 5

6 Rent praktisk fungerede det også godt. Dorte og Liselotte fra Copenhagen Hot notes havde det praktiske ansvar, og det klarede de super godt ved dels at have overblik, have alt planlagt i detaljer, og så havde de hyret deres ægtefæller til at være i køkkenet, så kormedlemmerne ikke skulle være fraværende for at lave kaffe og andet. Korets øvrige medlemmer fik forskellige opgaver uddelegeret så alt blev ordnet. Ja, det var faktisk en af de dage hvor jeg var rigtig stolt over at være en Hot node. Dels havde vores dirigent Ann-Louise Blixt atter taget et rigtig godt initiativ, og lagt et enormt arbejde i at få aftaler i hus, samt få annonceret det i barbershopkredse i hele norden. Dorte og Lise-Lottes flotte indsats strakte sig også langt ud over weekenden, og jeg oplevede faktisk også, at hele koret følte sig ansvarlige for værtinderollen, og det gav et rigtig dejligt skub i den gode retning i korets fællesfølelse. Så, vi gør det nok igen, men ikke lige med det samme. Hvis man ønsker mere dybtgående informationer om indholdet i weekenden, og de tre coaches kan jeg varmt anbefale, at man går ind på dk, og dobbeltklikker på Stage coaches, hvor der også ligger en del undervisningsmateriale. Der deltog medlemmer fra følgende Kor/grupper. Barbapappas, Basement Quartet, Close Harmony, Quaterstones alle herrer, og på damesiden Coda, Farsta Harmony Bells, Ladybirds kvartet, Malmø Limelight og Pearls of the Sound og Copenhagen Hot Notes. skillnaden mellan karaktär- och skämtuppbyggda filmer. De karaktäruppbyggda filmerna är givetvis att föredra, filmer som t ex Big, Something s gotta give, When Harry met Sally, Jerry McGuire och The odd couple etc. Filmer i vilka skådespelarna inte medvetet gör roliga saker, de skrattar inte åt sig själva och har ofta någon tragisk bakgrund i sitt liv. Det är från filmer liknande dessa vi kan hitta de rätta karaktärerna. Jane skriver vidare i sin artikel: Movies are an effective tool when creating a package because they allow singers to identify with a character, her story and her emotions. This identification triggers the emotional context for songs. Jane Tamarkin är bl a skådespelerska och regissör och har varit medlem i The Harmony On The Sound Chorus i 20 år där hon har ansvar för teater- och dramadelen. Men Jane är ingen överspelad teaterapa. Man lyssnar på henne, tar till sig det hon säger och man märker att hon tror på det hon säger. Kirsten Stangerup Bas i Copenhagen Hot Notes. Stages Coaches d. 2. og 3. februar 2008 på Rødkilde skole i Brønshøj. Af Christine Ekelund, Fever Pitch It is more difficult to do comedy well than it is to do drama, because comedy including slapstick and parody depends upon exquisite timing and unshakeable commitment to character and story to actually being funny. Detta skriver Jane Tamarkin i sin artikel i tidningen Pitch Pipe nummer 2, oktober Inom SAI (Sweet Adelines International) har det blivit allt vanligare att använda sig av en karaktär i sitt tävlingspaket. Ett arbetssätt som det märktes tydligt att Jane Tamarkin brinner oerhört mycket för. Under Stage Coaches helgen i Köpenhamn den 2-3 februari 2008 fick vi uppleva hennes passion för karaktäruppbyggnad och hon gav tydliga förslag på 6 Fever Pitch fra Sverige Den 5 februari 2008 coachade Jane Tamarkin vår kvartett, Fever Pitch. Under endast en timme (!) hjälpte hon oss att sätta en karaktär till vårt tävlingspaket, hon hjälpte oss att få fram känslan i sångerna på olika sätt genom att tänka på olika scener i filmen. Strof för strof bearbetade hon med stort tålamod och med massor med kunskap om karaktären och gav förslag på vad vi skulle kunna tänka på och vilka av karaktärens känslor och erfarenheter vi kan ta till oss och använda oss utav. Det var en mycket givande timme och Jane hann med båda låtarna på så kort tid. Hon fastnade inte vid ett speciellt ställe i låten utan arbetade sig smidigt igenom båda. En mycket effektiv och givande timme för vår kvartett. Det vi i Fever Pitch har tagit till oss mest under denna coachning är hur viktigt det är att föreställa sig en färdig scen, att i tanken vara på plats innan du sjunger första tonen. För hur ska du annars kunna förmedla känslan till de som lyssnar. Med våra sånger berättar vi ju en story då måste du befinna dig i storyn själv. Du måste vara personen som berättar storyn. Som

7 Jane sa under Stage Coaches helgen: Du kan inte göra så att publiken känner sången, men visualisera känslan Vi har optrådt en del til firmafester og vennernes fødselsdage. med planen och en färdig miljö. Var på plats i scenen i filmen och det gäller givetvis alla sångare i en kvartett eller i en kör - innan du börjar sjunga. Föreställ Sidste år fik vi den idé at arrangere en barbershopaften dig att publiken är din motskådespelare och att du till i Roskilde på Café Gimle. Vi skyndte os at reservere en honom ska berätta det du har att säga dvs sångtexten. dato i oktober. Vi var meget glade for den store tilslutning, Hur reagerar han på det du säger? Hur lockar du honom der viste sig at være. Som aftenen nærmede sig till dig? Hur får du honom att lyssna på dig? Hur får du blev vi helt nervøse for, om der overhovedet kunne honom att förstå? Helt enkelt försök få fram känslan være så mange mennesker i lokalet. Der blev da også av att du talar med någon istället för att du framför ett stuvende fuldt, stemningen var god og mange af gæsterne tävlingspaket för fyra domare. Trots allt är det ju så att uden for barbershop miljøet har siden givet ud- domaren i Expression dömer i teknik 40 % och i tryk for begejstring over al den sangglæde, som de framförande 60 %. Och åtminstone vi i Fever Pitch oplevede denne aften. väljer att tro på Jane s ord: Teknik kommer man långt med men agerar man inte är man ingenting! Ann-Louise sørgede for fællessangene: I like Coffee Goodnight Sweethard Og Jonas fik alle til at synge med på en Stafetten skåååååååååååål.. Af Annette Roesen, Ladybirds Vi begyndte at synge sammen sommeren Vi opdagede meget hurtigt, at det var vigtigt at ha et navn. Ladybirds er et navn, der var lang tid undervejs. Faktisk brugte vi rigtig lang tid på at finde ud af, hvad vi skulle hedde. Året inden havde vi været med vores kvindekor Roskilde Krukkerne i Hillerød til Barbershopfestival. Her fik vi lyst til at synge rigtig barbershop. Annette fik i en periode lidt bedre tid og spurgte 3 andre fra koret, om vi havde lyst og tid til at synge kvartet. Siden da mødes vi hos hinanden så meget vi har tid til, ca. en gang om ugen. Der skal helst ikke gå mere end 14 dage - så får vi abstinenser. Når vi synger sammen er det altid over et glas rødvin og en kop the, lidt ost og kage og lidt godt fra slikbutikken så er vores stemmer smurt. Opvarmningen består af veninde-snak og latter, og efter en times tid er vi klar til at synge. Når vi så synger, er vi til gengæld meget koncentrerede. Jonas har coachet os en enkelt gang, og det lærte vi rigtig meget af. Vi har haft stor fornøjelse af Sweet Adelines begyndermateriale på cd, som vi kan takke Ann-Louise for. Vi har lige fra starten følt os meget velkomne i barbershopfamilien, og vi glæder os over, at vi lærer familien bedre at kende hver gang, vi ses. Vi har deltaget i julearrangementer på Café Bartof og Kellerdirk og Ann- Louises juleshow. Vi har kun deltaget i festivalen en enkelt gang som gruppe, og kommer gerne så vidt muligt til fremtidige arrangementer. I sommer optrådte vi en dejlig sommerdag på Kildemarkedet i Tisvilde. Kildemarkedet er et stort marked for kunsthåndværkere. På markedets scene optræder amatører, der repræsenterer mange forskellige genrer. Vi har stor lyst til at gentage succes en næste år, måske er det basis for endnu en årlig tradition? Annette Rosen, Ladybirds De optrædende var ud over Ladybirds: Barberpapas Barbie Shop n Roskilde Krukkerne Parkoret Fourtune Close Harmony Fra medlem til medlem Er der nogen barbershoppere ude i landet, som kunne tænke sig at tage livtag med nyskrevne sange a la barbershop? Undertegnede har som medlem af barbershop-gruppen "Barforsjov" skrevet foreløbig en sang - med dansk tekst og skrevet ud for fire herrestemmer. Desuden har jeg skrevet foreløbig to melodier - også firestemmige - som dog mangler tekst. Så har du lyst til at prøve noget nyt og anderledes? Enten teste en færdig sang eller sætte tekst til en ny melodi (på dansk eller engelsk)? Så kan du kontakte undertegnede på Med venlig hilsen Mikael B. Hansen 7

8 Bibliotek Her er en liste over kommende nyanskaffelser til vores mandlige medlemmer. Et til svarende indkøb til vores kvindelige medlemmer vi blive lavet i samråd med Ann- Louise Blixt. Bøger: Barbershop arranging Manual Directing a Barbershop Chorus Manual Improving Vocal Techniques Through The Warm Ups Information Manual for Barbershop Quartets Music Fundamentals For Barbershoppers The Music Leadership Team Manual A Road To Better Singing m. CD Sightsinging Made Really Easy m. CD Successful Performance Manual Youth In Harmony Resource Guide CD er & DVD er Max Q: Discovery Acoustics: The New Science of Sound Four Voices II Fred: FreDinci Code The Gas House Gang: A Little Night Music Gotcha: At Last Michigan Jake: For The Record Platinum: Be Our Guest Power Play: Love At Home Realtime: Ain t That A Kick Vocal Spectrum: Vocal Spectrum 2006 Indianapolis Convention Quartet & Chorus 2006 Indianapolis Convention Quartet DVD 2007 Denver Convention Quartet & Chorus CD 2007 Denver Convention Quartet & Chorus DVD Learning Materials: Barberpole Cat Songbook med. 4 CD er Just Plain Barbershop Songbook I&II med 4 CD er Yuletide Favourites med. 4 CD er Learning DVD s: A Voice Building Program For The Warm-Up Period Effective Choral Warm-Ups 2 DVD er What Are We Trying To Preserve Barbie Shop n Spontant sammarbejde mellem Basement Quartet, Close Harmony, Barberpapas og Harmony Rocks! 8

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Februar 2009 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Af Gitte Skovgren Copenhagen Hot Notes gjorde det

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 1 Februar 2005 Fællesbillede Festival 2004 Så er der festival!!! Af Jørgen Kampp kor som tragter efter årets inspirerende

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING

AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING Efteruddannelseskursus ved Rytmisk Korcenter, Det Jyske Musikkonservatorium Instruktør: Peder Karlsson, tidligere medlem af The Real Group, Sverige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening. Nr. 3 September 2006

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening. Nr. 3 September 2006 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 3 September 2006 "Koralkor med stjernedirigent" var et fantastisk indslag i korkonkurrencen. Foto af Dan Proctor. Mit livs

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

BarberBladet. Kom til Festival 2006. Nr. 1 Februar 2006

BarberBladet. Kom til Festival 2006. Nr. 1 Februar 2006 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Februar 2006 Kom til Festival 2006 Af Jens Kildebo Efter at have modtaget Barber- Bladet med omtalen af Festival 2005

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere