København. September Gangprøve hmmm Tja hvorfor ikke Skoven er så smuk om efteråret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København. September 2009. Gangprøve hmmm Tja hvorfor ikke Skoven er så smuk om efteråret"

Transkript

1 København September 2009 Gangprøve hmmm Tja hvorfor ikke Skoven er så smuk om efteråret

2 Bestyrelsen Formand: Torben Amskov Ludvig Holsteins Alle Ballerup Tlf Kasserer; Erik Nielsen Tårnvej 381 B 2610 Rødovre Tlf Badmintonleder: Birger Madsen Støvnæs Alle København NV Tlf Motions/Atletikleder: Arne Hedstrøm Utterslevgård 1, st København NV Mobil tlf Næstformand: Carsten Hansen Godthåbsvej 18, D 1. tv Frederiksberg Tlf Sekretær: Norma Poulsen Lundebjerggårdsvej 4 st 2740 Skovlunde Tlf. mobil Kegleafdelingen: Curt Gylling Tårnvej Rødovre Tlf Klubblad: Jørgen Gyldenbo Hyacintgården 5, 2. Dør København S Mobil tlf Hjemmeside: aikkbh.dk Webmaster: John Nielsen Tyrens kvarter Ballerup Tlf.: :

3 Referat generalforsamling d. 15.april 2009 kl. l9.30 på Genforenings Pl. Der var mødt 13 deltagere. 1. Valg af dirigent: bestyrelsen foreslog Jørgen Gyldenbo som forsamlingen godkendte dette. Herefter erklærede han at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne 2. Beretning om foreningens virksomhed Formandens fremlagde foreningens beretning, hvorefter beretningen fra kegleafdelingen blev fremlagt af keglelederen, medens formanden fremlage beretning for motion og læste beretningen fra badminton op. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Erik gennemgik regnskabet punkt for punkt samt budgettet. Regnskabet udviste et overskud på DKK 1,80, medens formuen Udgjorde ca. DKK ,- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Fastsættelse af kontingent. Uændret. 5. Indkomne forslag Ingen 6. Valg. a. Næstformanden Carsten Hansen Genvalgt. b. Kasserer Erik Nielsen Genvalgt. c. Motionsleder Arne Hedstrøm Genvalgt. f. Badmintonleder Birger Madsen valgt i henhold til beretningen. g. Kegleleder Curt Gylling Genvalgt. h. Redaktører - John Nielsen og Jørgen Gyldenbo Genvalgte i. Revisorer - Ebbe Engmark og Henrik Hansen Genvalgte j. Revisorsupp. John Nielsen k. Bestyrelsessuppl. - Ole Pedersen Genvalgt. 7. Fremtidig virke. Bankospil og nåle Fredag d. 27. nov. 09 Klubfest lørdag 23. jan. 10 Veteranerne d marts 10 Generalforsamling Onsdag d. 14.april 10 Datoen for gangprøven vil blive fastsat senere Dirigenten takkede herefter bestyrelsen og de fremmødte for et godt samarbejde, dette indbefattede også John og hans hjemmeside, det er er fortsat et stort og flot arbejde. Tak for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten Referenten Jørgen Gyldenbo Curt Gylling

4 Generalforsamling April Formandens beretning. Det forløbende forenings år i AIK, har kørt stille og roligt, og jeg vil gerne, som det første takke bestyrelsen, som har udført et godt stykke arbejde ved de arrangementer som klubben har stået for, men der skal også i år lyde en tak til John Nielsen og Jørgen Gyldenbo for det store og flotte arbejde de lægger i at få vores hjemmeside op at stå og det dejlige klubblad, som bliver flottere og flottere for hver gang det udkommer. Brugerbestyrelsen for Genforeningspladsen. Hermed først et udpluk af årsberetningen for 2008 fra brugerbestyrelsen for Team Brønshøj: Genforeningspladsen. Også her er arbejdet fra genopretningsplanen gået i gang. Desværre i mindre målestok end først vedtaget en konsekvens af de politiske forhandlinger, som vi ikke kan gøre så meget ved, selvom det naturligvis er surt. Den store renovering af tennisbanerne gav ikke den ønskede gevinst. Åbningen af kunstgræsbanen bag Grøndal Centret har til gengæld været en stor succes. Banen har fra dag 1 været fyldt op fra morgen til sen aften. Da bygge tilladelsen i sin tid blev givet af fredningsnævnet, var det med nogle begrænsninger m.h.t. benyttelse af lyset. Da der ikke har været nogen klager eller negative henvendelser vedr. dette, har vi nu søgt om at få fjernet disse begrænsninger, så banen kan benyttes med lys også hele efteråret. Petanquespillerne har også fået forbedret lysforholdene i På grund af en påtale fra arbejdstilsynet, blev skøjtebanen i år lagt ovenpå udlagte jernplader. En bekostelig affære men til gavn for banen generelt. Derudover har den forøgede strømkapacitet i. f. m. skøjtebanen også betydet, at vi de seneste 2 vintre har kunnet fremvise den bedste is hidtil. Heller ikke omkring skøjtebanen er brugerne altid de mest hensynsfulde. Både knallertkørsel og glidebaner i grusfyldte støvler slider på isen. Sluttelig skal nævnes, at brugerbestyrelsen har udlejet flagstangen. Den nyopsatte flagstang indeholder en masse elektronisk udstyr og fungerer som antenne for mobilkommunikation. Ikke alle er begejstrede for flagstangen men den årlige lejeindtægt er velkommen. Grøndals Centret. Herfra et enkelt udpluk. Henover sommeren var centerets parkeringsplads blevet fast holdeplads

5 for utallige busser, lastbiler og andre køretøjer uden ærinde i centret. På den baggrund blev der indført tidsbegrænset parkering (5 timer) Resultatet er heldigvis, at førnævnte er forsvundet, så idrætsudøverne igen kan komme til at parkere. Curt Gylling og jeg repræsenterer AIK i brugerbestyrelsen. Beretning Kegleafdelingen 2008 I begge afdelinger, (damer og herrer) har vi ikke fået nye medlemmer. Antallet vi er pt. er nok tæt på det vi kan være. Der har i 2008 været 22 spillere i herreafdelingen medens der har været 21 i dameafdelingen ved det månedlige kegletrillen i Nørrebrohallen. Disse tal viser for damerne en tilbagegang i forhold til 2007 på 1, medens det for herrernes vedkommende er status Que var som de foregående år også et spændende år, hvor vi som i de sidste år, først fik afgjort præmiepladserne for både damerne og herrerne på sidste spilledag. Mesterskabet fik for både damernes og herrernes vedkommende en ny vinder, i forhold til sidste år. Mester 2008 for damerne blev Birgit Jensen Mester 2008 for herrerne blev Ole Madsen Desværre kunne Birgit ikke deltage i festen, så det var kun Ole Madsen der blev fejret ved afslutningsfesten. Også i år var det kegleafdelingen, der stod for arrangementet ved den kombinerede klub- og kegle-afslutningsfest. Dette var år 2 med den nye forpagter, og i forhold til året før var det i år et helt igennem godt arrangement med god mad og drikke hele aftenen. Jeg vil godt her takke de personer der deltog i planlægningen og udførelsen af festen. I år havde vi ikke afbrydelser i starten af festen på grund af Håndbold WM. Vi startede derfor som sædvanlig med velkomstdrink og vor lille konkurrence, som Grethe Hostrup vandt. Deltagerantallet var 37 (inkl. Vort Æresmedlem med frue). De 33 var keglespillere, medens 2 passive medlemmer og æresmedlemmet + frue mødte op. Antallet kunne godt være lidt større, hvilket vi håber på. Vi kan afsløre

6 at festen næste år afholdes lørdag den 23. januar Bestyrelsen har senere evalueret festen, og var enige om, at det var en god fest og der manglede ikke noget i løbet af aftenen. Som det fremgår tidligere blev der en lille medlemsafgang i Jeg vil også i år benytte lejligheden til at takke alle de personer der i den forgangne sæson har deltaget i alle de gøremål der skal udføres i både dame og herre kegleafdelingen. Jeg vil også i år sige tak til de personer der altid velvilligt træder hjælpende til med de små praktiske ting på spilledagene i begge afdelinger Jeg ser frem til et ligeså godt kegle år i Rødovre den 03. april allerede nu Curt Gylling Beretning fra badminton Det gik ned ad bakke med fremmødet og antallet af medlemmer. Den lille hårde kerne, der trofast mødte op hver mandag begyndte at snakke om, at det måske lakkede mod enden. Halbestyrelsen havde også observeret det ringe fremmøde, og de fratog os en bane fra 20 22, således at vi kun disponerede over tre baner. Undertiden stod den 3. bane tom, og vi var glade, hvis et par gratister listede ind og spillede, det gav jo indtryk af, at klubben benyttede alle banerne. Men det vendte. Nu er alle banerne optaget gennem hele aftenen. Klokken spiller en gruppe damer på 4 på den ene af banerne, mens der spilles single på den 2. bane. Klokken møder den faste stok og vi benytter alle 3 baner. Vi har fået 4 5 nye unge medlemmer. Ung betyder omkring de 30 år. Der spilles på livet løs i forskellige kombinationer frem til klokken ca Så stopper de gamle og overlader pladsen til energiske unge spillere, der så får plads til at spille single. De 6 spillere der har banerne fra og en gruppe på 4 mandlige spillere, som undertiden dukker op klokken 20 og benytter bane 3 går under betegnelsen privatister, da de ikke blander sig med de andre medlemmer.

7 Dukker de sene privatister op, mangler vi baner, og så er der spillere, som sidder over. Dette medfører små gener, så vi har igen ansøgt om at få 4 baner fra Vi håber at dette kan lade sig gøre. Juleturneringen var igen en stor succes. Samtlige spillere møder op i godt humør. Vi får nogle gode kampe, og alle er glade under præmieuddelingen, da der er præmier til alle. Jeg har opgivet at snakke om ny formand for badminton, da medlemmerne synes tilfredse, og afdelingen tilsyneladende har fået nyt liv. Jeg håber at fremgangen varer ved, men er ikke overoptimistisk, da badminton indenfor arbejderidrætten lider af en kraftig nedgang. Sidst men ikke mindst, skal der fra samtlige i badmintonafdelingen lyde en varm tak for det store arbejde bestyrelsen i moderklubben udfører. Især har kassereren haft sit hyr med ind og udmeldinger. Venlig hilsen Birger Madsen Motionsafdelingen. Der er efterhånden ikke meget liv i motionsafdelingen, men der har dog været 3 arrangementer i årets løb. AIK deltog med et stavgangs hold til DAI, DAF og DGF landsmesterskab i klassen for mænd fra 65 til 74 år. Turen udgik fra Glostrup stadion og de 5 kilometer, blev gået på veje og stier omkring Glostrup. Resultatet blev, at AIK vandt holdmesterskabet og individuelt kom AIK ind son nr. 1 4 og 7. Det bedste ved turen var at AIK København igen blev nævnt på resultatlisterne i DAI og DAF. Datoen for gangprøven i Dyrehaven, var vi i år længe om at fastlægge, men vi fik dog aftalt at mødes ved Peter Lieb i Dyrehaven den 4. oktober. Der var mindst 6 tilmeldinger, men efter et par afbud og udeblivelser, mødte kun formanden og næstformanden op. Vi valgte at gennemføre ruten, for vejret var dejligt. Vi kom samlet til målet i tiden for de 8 kilometer på 1 time og 9 minutter, så Carsten og jeg fik alligevel en dejlig formiddag ud af turen. Der blev også i år gået Julemærkemarch og vi gik i år i Rødovre. Det blev en hyggelig tur, med mange små stop på vejen, hvor vi fik lidt til halsen.

8 AIK veteranerne. Veteranernes 12 weekend tur gik i år til Sønderjylland, hvor vi boede på hotel Tønderhus. Fredag aften spillede vi bowling i det lokale bowlingcenter og lørdagens bustur blev rundt i marsken, hvor vi besøgte flere interessante steder, lørdag aften flot middag og senere dans, inden vi søndag tog med toget til København. Fremtidig virke. Bestyrelsen har ikke de store planer om ændringer, så derfor har vi følgende datoer for næste forenings år. Gangprøve i Dyrehaven i efteråret Bankospil og uddeling af nåle fredag den. 27. november 2009, Klubfest og Kegleafslutning, lørdag den 23. januar AIK veteranernes weekend tur den 5. til 7. marts AIK generalforsamling onsdag den 14. april Formanden. Efter at have været gift i 30 år, tog manden en dag et kritisk blik på konen og sagde: "Hør skat, for 30 år siden havde vi to en billig lejlighed, en billig, lille bil, vi sov på sofaen i stuen, og så på et 10" sort/hvid TV, og hver aften gik jeg i seng med en hed kvinde på 25 år. Nu har jeg et hus til 4 millioner, en bil til , en kæmpestor dobbeltseng og et 50" fladskærms-tv, men nu må jeg gå i seng med en træt kvinde på 55 år. Så vidt jeg kan se, er du ikke helt fulgt med her?" Konen kiggede håbløst på manden og svarede: "Gå du bare ud og find dig en hed tøs på 25 år, så skal jeg straks sørge for, at du får en billig lejlighed, en billig bil, en sofaseng og et billigt sort/hvid TV!!".

A I. ^ uxç{täç. Årets AIK er 2009. AIK ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår. December 2009. Linda Groth

A I. ^ uxç{täç. Årets AIK er 2009. AIK ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår. December 2009. Linda Groth A I ^ uxç{täç December 2009 K Årets AIK er 2009 Linda Groth AIK ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår Bestyrelsen Formand: Torben Amskov Ludvig Holsteins alle 39 2750 Ballerup Tlf.: 4466 0380 E-mail:

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 APRIL 2005 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Ikke

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere