NR ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn."

Transkript

1 NR ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn.

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Martin Vahls Vej 21 st.tv Århus C. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Tirsdagsaftener kl Obs Obs Obs Husk at vores mødeaftener fremover er den anden tirsdag i måneden. Tirsdag d. 6. maj Juni juli august sommerferie Deadline for indlæg til næste nummer 10. juli 2014 Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Husk sæt allerede nu x i din kalender. Annoncer Henvendelse til redaktionen Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

3 Dødsfald. Mindeord - Frode Sørensen elev i togt Med sorg må jeg meddele jer, at vores ven og faste deltager i de årlige generalforsamlinger, samt flere møder er gået fra borde for sidste gang. Mit personlige bekendtskab med Frode stammer fra 1970, hvor jeg som styrmand på Georg Stage havde fornøjelsen, at møde Frode som inspektør i Skibstilsynet. Igennem alle årene hvor jeg var styrmand på øvelsesskibet Hans Christian Andersen var det hvert år en fornøjelse at møde Frode som tilsynsførende skibsinspektør. Desuden var Frode lige til sin pensionering i 2005 Søfartsstyrelsens tilsynsførende skibsinspektør om bord i Georg Stage. Igennem årene spurgte Frode om jeg ikke var interesseret i, at gå i land og få et job som inspektør i Søfartsstyrelsen. I året 1990 blev jeg kollega med Frode og har haft mange gode timer sammen med Frode. Frode blev ved en smuk højtidelighed begravet fra Vindinge Kirke torsdag den 20. marts. Æret være Frodes minde! Jan Hamilton Clausen Æret være hans minde GSF Jylland Torsdag den 19. juni 2014 arrangeres en tur til Springeren Maritimt oplevelsescenter i Ålborg. Her er der blandt andet mulighed for at se en udstilling om skoleskibe, hvor en del af Århus Søfartsmuseums Georg Stage udstilling vil være at finde. Foreningen betaler indgang, og sørger for at vi får en kop kaffe og lidt blødt brød senere. Foreningen vil gerne være behjælpelig med at arrangere samkørsel i det omfang det er muligt, så hvis man vil dele sin bil med andre eller har brug for at få en lift, så kan man give besked ved tilmelding. Af hensyn til den aftale som vi har lavet, er vi nødt til at komme mindst 15 personer, så hvis der ikke er tilmelding nok må vi desværre aflyse så derfor kom - frem på banen og mød talstærkt op. Tilmeding senest torsdag den. 12. juni 2014 til: Formand Viggo Lund Hansen Kasserer Ronald P. Grassmé Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem John Byg SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service 3

4 Akogare Khersones 4

5 Årets baksmønstring arrangeres af Fyns Afdeling søndag den 1. juni i Svendborg. Mønstringen finder sted på Honnørkajen kl (eller i tilfælde af regnvejr inde i Maritimt Center). Parkering findes på Frederiksøen, lige over broen, eller bag det Gule Pakhus med indkørsel fra Kullinggade. Der er 5 minutters gang fra jernbanestationen og busterminalen. Derefter spisning i Marinestuen, indgang fra Honnørkajen. Efter spisningen kan interesserede sejle en havnerundfart med museumsskibene VIKING eller HJORTØ. Der kan også blive mulighed for at se DanPilots overvågningscentral i det Gule Pakhus. Eller man kan gå en tur langs havnen eller op i byen. Senere på eftermiddagen er der kaffe og kage i Marinestuen og kammeratligt samvær Prisen bliver 200 kr. pr. pers. Tilmelding gennem afdelingernes formænd eller direkte til bestyrelsen i Fyns Afd. senest den 17. maj. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: a. valg af medlemmer til bestyrelse. På valg: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Ahlmann Svensson. b. Suppleanter. c. Valg af revisorer. d. Valg af revisorer for fonden samt revisor suppleant. 8. Eventuelt. Der var 14 medlemmer af foreningen til stede ved den ordinære generalforsamling. Formanden bød velkommen og forsamlingen mindedes stående de afdøde medlemmer. Ad pkt.1: Formanden foreslog Jan Hamilton som dirigent. Jan Hamilton blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. REFERAT AF GENERALFORSAMLING. Afholdt i ny Georg Stage stue d. 11. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Fondskassererens fremlæggelse af fondens regnskab. Ad pkt.2: Formanden fremlagde sin beretning for generalforsamlingen. Beretningen om foreningens aktiviteter i året der gik, kommer meget til at ligne beretningen fra det forgående år. Det er jo fordi de samme ting faktisk gentager sig år efter år, og derfor vil det altid være svært at fremkomme med noget nyt. Så beretningen bliver af den grund en slags opsummering af, hvad der allerede har været skrevet om i årets fire numre af Fuldriggeren. Jeg vil derfor begynde med medlemstallet: Det falder for hvert år der går. I dag er vi under 500 5

6 medlemmer og kun omtrent 300 medlemmer har p.t. betalt deres kontingent. Jeg kan huske da jeg stoppede på Georg Stage i 1993 var vi oppe på 950 medlemmer. Læser vi i de gamle beretninger har medlemstallet en årgang været lige over 3000 medlemmer. Det er ikke bare vores forening, som har svært ved at få nye medlemmer. Alle forskellige foreninger har det samme problem. Efter TV, internettet, Facebook, mobiltelefonen m.m. har indtaget vores dagligdag, er det lige som om foreningsarbejdet er valgt fra. Om et par år bliver vore forening 80 år. Det syntes jeg er flot gået, og derfor er det endnu mere kedeligt, at se den negative tendens vi i dag må slås med. Bestyrelsen har gjort alt gennem årene, lige fra at inviterer alle årets Georg Stage elever en tur ned på vores værtshus og vores stue i Rabes Have. Bowling i Sydhavnens Bowlingklub med hjemtransport til skibet i taxier.(det var billigere end leje en bus.) Vi har skrevet et personligt brev til hver elev om bord og fortalt om foreningen. Vores overskydende blade er blevet delt ud på skibet. Georg Stage får under deres togt tilsendt bladet. Vi har personligt mødt op og fortalt om foreningen. Men det var måske en fejl, da vi alle i elevernes øjne er nogle meget gamle mennesker. Men vi har desværre ikke nogle yngre medlemmer vi kan sende i stedet. Hvert år har foreningen foræret et ur til årets Georg Stage Dreng, men der er endnu aldrig nogen som har skrevet blot et par enkelte ord, og sagt os tak for uret. Sådan noget gør man åbenbart ikke i dag. Foreningen har sidste år lavet vores tirsdagsaftener om fra den første tirsdag i måneden, til den anden tirsdag i måneden, i håb af den vej at få fat i nogle af vores medlemmer som måske af en eller anden grund altid var forhindret netop af den grund. Men det gav heller ikke noget resultat. 6 Nu er vi en lille trofast skare som næsten alle kommer når vi har møde den anden tirsdag i måneden. Her sidder vi og hygger os, og bytter løgnehistorier, og de er ikke kedelige. Foreningen giver kaffe og ostemadder. Anden tirsdag i februar som er den første mødedag i det nye år, er Sing-Song aften. Her spiller Axel Ravn på sin harmonika, og vi andre synger med på de sange fra hans medbragte sanghæfter. I de senere år har vi fået besøg af 4 kvinder udefra, som syntes det er hyggeligt at være med til at synge. Bladet Fuldriggeren er af meget stor betydning for os, og det gælder derfor om at fylde det ud med stof, så der er noget både for den ene og den anden. Som ansvarshavende for at finde stof til bladet, må jeg erkende at det er meget lidt jeg får tilsendt fra medlemmerne, ud over lokalforeningernes årlige indkaldelse til deres generalforsamlinger og julefrokoster er der ikke andet. Derfor glæder det mig ekstra meget når jeg en sjælden gang får tilsendt noget stof. Niels Jørgen også kaldet Tabasco Jensen har via sin slægtsforskning fundet mange historier frem fra sin familie som næsten alle havde sejlet, ja selv hans mor. Den første beretning er blevet bragt i Fuldriggeren nr En meget vigtig ting, og som er en stor hjælp, hvis man har en historie eller noget andet man vil fortælle om, så skriv bare lige ud af landevejen. Lad være med at sætte teksten op, som om det er en ansøgning eller et dokument i skriver. Bare den rene tekst, så er det let at gå til. Ellers kan teksten opføre sig højest ejendommelig i det program vi laver bladet med, og kan forstyrre det vi allerede har lavet. Det er heller ingen hjælp, hvis i sender en håndskreven historie eller fotokopi eller scanning af noget tekst. Billederne skal være af en god kvalitet, og i skal tænke over, de bliver meget mindre i bladet. Så kom bare i gang. Jeg er sikker på mange af jer har oplevet ting, som vi andre gerne vil høre om.

7 Årets Georg Stage elev 2013 blev nr. 44 Rune Dragland Galsgaard. Årets baksmønstring skulle afholdes af os her i København. Som en undtagelse fra de foregående år, hvor det er en kutyme at afholde den i maj måned, ville vi strække den til det nye Søfartsmuseum var kommet på plads. Som i er bekendt med det fra pressen, så blev det udsat et par gange, og endelig blev datoen sat til den 5. oktober Det syntes vi var for sent på året, så vi gik over til plan B, som var et besøg på Georg Stage og på Holmen. Lørdag den 28. september 2013 afviklede vi baksmønstringen kl lidt forsinkede, da vi ventede på vores venner fra Jylland, som desværre ikke dukkede op. Vi var 42 til frokosten på forbanjen. Flere havde taget deres hustruer med. Blandt deltagerne var også Stiftelsens nye direktør Asser Amdisen. Efter frokosten tog direktør Asser Amdisen deltagerne med på en rundvisning på Flådestationen. Det fik han bagefter megen ros for. Især for hans måde at fortælle på. Herefter blev der serveret kaffe og Sletten stang på forbanjen. 9 elever fra 1993 havde helt uafhængig sat hinanden stævne på Georg Stage samme dag, for at fejre deres 20 års jubilæum. De fik en lang snak med de øvrige deltagere. Nogle havde været medlem af foreningen de første år efter deres togt, men p.g.a. mange adresseskift, havde de mistet kontakten med foreningen. Men inden de forlod skibet gav de udtryk for, at de igen havde fået lysten til at melde sig ind. Lørdag den 16. november kl afholdt vi vores julefrokost om bord på Georg Stage. Sidste år blev vi lidt for mange i vores egen stue, og sad lidt klemt, og igen havde Stiftelsen velvillig stillet skibet til rådighed. Menuen bestod af Alt godt fra havet. Jan Hamilton havde fået røgeriet i Hundested til at sammensætte en lækker buffet, med en masse dejlige retter. Ja, vi kunne ikke spise op, så resterne blev uddelt til dem som meldte sig. Alle gav udtryk for det havde været en dejlig dag. Året sluttede med den obligatoriske Juletræsfest for børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre. Det var søndag den 1. december kl , igen på Georg Stages forbanje. Her var fyldt helt op. Axel Ravn var julemand og underholdt børnene med historier og uddelte julegaver og godteposer. Der blev danset rundt om juletræet, og sunget julesange. Drukket kaffe og spist ostemadder og wienerbrød, samt drukket sodavand, øl, og julegløgg og spist en masse æbleskiver. Selv om nogle af børnene er begyndt at blive store, vil de åbenbart stadig med hvert år. Igen en rigtig hyggelig dag. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt.3: Kasserer Viggo Billstrøm fremlagde det det reviderede regnskab. (uddelt) Kassereren Viggo Billstrøm pointerede de store udgiftsposter til trykning og udsendelse af bladet 4 gange årligt. Dette beløb var lige så stort som halvdelen af kontingentindtægterne. Udgiftsbeløbene blev grundigt belyst over for forsamlingen. Kassereren Viggo Billstrøm oplyste, at revisorerne ikke havde fundet anledning til påtale i år. 7

8 Ad pkt.4: Ad pkt.5: Ad pkt.6: Ad pkt.7: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Fondskasserer Peter Armfelt fremlagde det reviderede fondsregnskab. (uddelt) Gennemgik posterne, hvorefter regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Kontingent blev fastsat til 250,00 kr. pr. år pr. medlem. Begrundelsen er, at antallet af betalende medlemmer er dalende. Der var par kommentarer til dette punkt, men kontingentstigningen blev vedtaget af en enig generalforsamling. Der var ingen indkomne forslag. Valg: A. På valg til bestyrelse var: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Ahlmann Svensson, Alle blev genvalgt. B. Valg af suppleanter: På valg var Niels Peter Winther Petersen og Torben Dam, begge blev genvalgt. På valg var Steffen Schultz og Jan Hamilton, som blev genvalgt. D. Valg af revisorsuppleant: På valg var Hans Bach Jeppesen, som blev genvalgt. Ad pkt.8: Direktør for ApS. Viggo Billstrøm gav en kort orientering om GGSD Mindestue ApS. Per Tornbo ønskede at takke for et rigtig godt traktement ved Baksmønstringen. Han havde talt med flere, som var meget tilfredse med traktementet. Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Viggo Billstrøm Referent. Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: C. Valg af revisorer: 8

9 Sejlplan april Eleverne Møder april Weekend på Sundet 07. maj Store Vinkedag maj Sejltræning i Isefjorden maj Åland maj Umeå maj Visby juni Aabenraa juni Folkemøde på Bornholm juni Dundee, Skotland juli Skærgårdssejlads Göteborg/Arendal 18. juli Nordheimsund juli Bergen, Tall Ships Race august Esbjerg, Tall Ships Race august Mundtlige prøver august Skriftlige prøver, Skagen 29. august Slut på Søfartsskoletog Min mor Marie Jensens oplevelse under anden verdenskrig: Uddrag fra min mors dagbogs blade: 20 til 21 april Kl afsejlede færgen Christian d. IX fra Nyborg og kl. ca blev færgen minesprængt i Storebælt. Alle ombord gik straks i redningsbådene. Der var et besætningsmedlem der var såret ellers skete det kun skade på færgen. De reddede blev taget ombord på et tysk flådefartøj, hvor de blev beværtet med mad og drikke mm. Kl blev alle fra færgen igen sat ned i redningsbådene udfor Halskov, hvorefter besætningen fra færgen roede ind til kajen ved Korsør station. På stationen blev de afhørt af det danske politi og kl fil alle lov at gå. Min mor slutter af med at skrive Det var slutningen på dagens og nattens begivenheder. Marie Jensen. P.s. Det var oveni købet på Hitlers fødselsdag! Min mor og søster var på besøg hos min mormor og morfar i Korsør i bededags ferien i 1940 dvs. i fra fredag d. 19 april til søndag d. 21 april. På det tidspunkt boede de i København, min far var underkvartermester på en torpedobåd der lå i Slipshavn ved Nyborg. Min mor tog over til Slipshavn for at besøge min far. Da hun senere på dagen skulle sejle tilbage til Korsør fulgte min far hende til færgen, men inden, havde min far spurgt, om hun ikke hellere ville sejle til Korsør om bord på en fiskekutter hvis ejer min far kendte, dertil svarerede min mor, at hun ikke turde sejle med et sådan lille fartøj, hun ville tage en færge tilbage. Min far sagde så Marie så ses vi aldrig mere, det fløj ham nærmest ud af munden! Storebælts færgen Christian d.ix efter minesprængningen d.20 april Hvad ingen af dem vidste var, at Royal Airforce 3 dage tidligere havde nedkastet magnetiske miner for at sænke tyske flådefartøjer og måske også den danske færgefart for at sabotere det tyske militær, hvem ved? 9

10 Elever fra togtet 1960, vi mødes lørdag den 30/ Elever fra togtet 1960, vi mødes som aftalt sidste år den sidste lørdag i august. Det bliver lørdag den 30. august Alle som ikke har været med de foregående år opfordres hermed ligeledes til at deltage. Hver eneste gang har været en rigtig hyggelig oplevelse, og det er derfor vi har besluttet, at fortsætte denne tradition. Hver især opfordres til at lade rygtet gå videre, så vi efterhånden kan samle så mange som muligt. Alle er også velkomne til at komme med kreative ideer om, hvor vi skal afholde vores møde med mulighed for overnatning. Prisen har vi holdt på omkring 300 kr. pr. person. Alle skulle gerne økonomisk have en chance. De første gange var vi hos Peder nr. 58 på Fyn og sidste år var det hos Claus nr. 52 i Skelskør. Eivind nr. 13 har sagt, at der var muligheder hos ham. Det er ved Fredericia. Men intet er fastlagt endnu. Sæt kryds i din kalender, og meld gerne tilbage, hvis du allerede kan se du kan deltage. Antallet af deltagere kommer til at afgøre hvor vi kan mødes. Kontakten fremover bliver via mails I de forgående år har følgende deltaget: Understyrmand John Gade, nr. 1 Peter, nr. 9 Jørn, nr. 13 Eivind, nr. 21 Gorm, nr. 22 Ernst, nr. 24 Ernst H. nr. 27 Kurt, nr. 29 Tommy, nr. 52 Claus, nr. 56 Frederik, nr. 57 Max, nr. 58 Peder, nr. 78 Henrik Med venlig hilsen Nr. 1 Peter Armfelt Formanden Beretning om min morfar Niels Henriksen født d. 12 jan Bøjden. Horne. Svendborg Amt, søn af indsidder Lars Henriksen og hustru Karen Marie Kirstine Nielsen. Horne Mark. Allerede i en alder af 9 år måtte min morfar hjælpe til med roelugning, kartoffel - pasning og andre ting i landbruget. Efter sin konfirmation tjente han en tid i landbruget, hvilket han dog 10 blev ked af. Mod sin mors vilje stak han til søs. I de første 3-4 år sejlede han nærmest i de hjemlige farvande, hvorefter han rejste til Hamborg og derfra til Glasgow hvor han mønstrede på Fanø barken Nor Wester af Nordby. Det var i oktober Under rejsen til Glasgow fulgtes han med skibets kaptajn Th. Nielsens hustru Anna Nielsen som skulle sejle med. Kaptajn Thomas Nielsens kone Anna har under hele hendes tid ombord skrevet dagbog som blandt andet er udgivet i bogen I storm og stille- den sikre havn udgivet af Fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg. Min morfar var påmønstret Nor`Wester i 25 måneder som hovmester. I et interview af min morfar i anledningen af hans 80 års fødselsedag d. 12 jan skriver avisen Sjællands Posten udtaler han, at da han mønstrede Nor Wester i Glasgow skulle skibet på langfart. Skibets kaptajn havde foruden sin kone også 6 børn med 1 søn og 5 døtre. Inden rejsen var forbi fødte fra Nielsen yderligere 2 døtre. Hvoraf den ene blev født under en forfærdelig storm. 2 af døtrene havde fået navn efter hvor de var blevet født, den ene hed Atlanta hun var født i Atlanter havet den anden hed India hun var født i det Indiske hav. Rejserne med Nor Wester var ellers rig på dramatiske oplevelser. Udfor Brasiliens kyst måtte skibet ligge stille p.g.a. rorskade og på den videre rejse til Australien kom skibet ind i en orkan, så det blev nødvendigt at kaste en stor del af stykgodslasten over bord for at redde skibet, der var ved at drive i land på Tasmanien, men nåede dog at komme i god behold til Australien. Derfra forsatte rejsen til Bombay i Indien. I Bombay var der udbrudt pest og en meget stor del af befolkningen døde. Derfra gik rejsen til forskellige små øer i Stillehavet og fra øerne tilbage til Australien, derfra til New Zealand. I Dunedin på New Zealand mønstrede han af for derfra at mønstre på en skotsk bark Norna der skulle sejle til London med en uldlast. (Hvorfor han mønstrede af fra Nor Wester ved jeg ikke) for skibet skulle tilbage til London med en uldlast ligesom Norna

11 Jeg har på Rigsarkivet forsøgt at løse gåden,ved at gå den danske konsul i Dunedins post igennem fra 1897 uden resultat. Ved ankomst til London afmønstrede min morfar Norna det viste sig senere at det ikke kunne være bedre for Norna forsvandt med mand og mus på den efterfølgende rejse. Nor Wester var ankommet 2 dage før til London. På passagerbåden fra Harwich til Esbjerg mødte han både Kpt. Th. Nielsen med frue samt 8 børn de skulle hjem til Fanø før den næste rejse som blev den sidste for Nor Wester. Skibet forliste udfor Australiens kyst i Besætningen overlevede. På havnen i Esbjerg tog min morfar afsked d. 23 juli 1898 afsked med familen Nielsen. Min morfar så og hørte ikke noget fra familien i over 50 år indtil han en dag traf en af døtrene på en jernbanestation. De blev venner helt til min morfars død i Livet ombord med Kpt. Nielsen og hans hustru samt alle deres børn 7 stk. var som en stor familie. Der var altid mundert liv ombord med sang, musik og leg, hvor alle uden undtagelse kunne deltage og var vejret godt, gik dansen lystig på agter-dækket. Nor`Wester under bugsering i en australsk havn i ( Kilde: lokalarkivet i Nordby på Fanø) Min morfar aftjente sin værnepligt i marine. I den forbindelse blev han fartøjsfører af officersskolens lystkutter Svanen. Min morfar Niels Henriksen står i bagerste række med forklæde. (Kilde: lokalarkivet i Nordby på Fanø) Min morfar skriver i et efterskrift omkring 1960 i forbindelse med en udgivelse til Anna Nielsens dagbogsbladet som på et senere tidspunkt blev en del af den ovenfornævnte bog. Han skrev : Nor`Wester var med hensyn til forholdende ombord det bedste skib han havde sejlet med og hvorfra han kun havde gode og lyse minder. Niels Henriksen ombord på Svanen

12 Som sagt var han en tid fartøjsfører af Svanen hvor han ofte sejlede med Prinsesse Maud og Prins Carl den senere Kong Haakon af Norge. Det bekendskab skulle nogle år senere få stor betydning for min morfars fremtid. feb og Anders født d. 2 april 1904 og Henrik født d. 14 dec alle i Horne, Svendborg Amt. Efterfølgende vil jeg berette om deres færden på havet. Efter sin værnepligtstid beskæftigede han sig med fiskeri og i 1901 blev han viet til min mormor. På billedet ses min morfar Niels Henriksen til højre om bord på en færge. Til venstre ses en af hans kolleger med hans børn. Han gik under øgenavnet Røde Henriksen Ungkarl Niels Henriksen og Pigen Caroline Rasmine Jørgensen f.d. 22/ Dyreborg I 1907 ville han søge ind i DSB som matros i færgefarten, men han var blevet for gammel, hvad skulle han gøre? Morfar fik en kugle skør ide, han ville skrive til den nye Norske Kong Haakon for at få en anbefaling fra ham, det fik han og smut, han blev antaget som matros i DSB hvor familien startede ved Gedser overfarten men kun i et par år. I 1911 flyttede familien til Korsør, Engvej 23. Familien bestod på det tidspunkt af min mormor og morfar og sønnerne Lars, Anders min mor Marie og endnu en bror Henrik. I 1912 kom så Helge og i 1917 kom Margit som det sidste barn. Niels Henriksen forblev i DSB senest som overmatros til han gik på pension i 1943, hvor efter han lavede flaskeskibe, halvskibe hele modeller af sejlskibe og alle former for sømandsflid. 3 af mine morbrødre stod til søs efter deres konfirmation. D.v.s. Lars født d Hermed slutter beretningen om min morfar mm. Barnebarn af Niels og Caroline Henriksen Niels Jørgen Peder Jensen Greve. 14 jan. 2014

13 Billeder fra Georg Stages hjemmeside. 13

14 Georg Stage nr. 1 14

15 Fødselsdage juni Ejner Meyer Uni-Safe A/S Amager Strandvej 124, DK-2300 København S Fylder 87 den Peter Heilmann Gl. Kirkesti 33 C, DK-9990 Skagen Fylder 81 den Erik Alslev Holm Lodsstræde 17, DK-2791 Dragør Fylder 81 den Peter Jersing Landfogedvej 2, DK-2400 København NV Fylder 70 den H. Emil Guldberg Mikkelsen Damløkkevej 3, DK-3790 Hasle Fylder 84 den Bent Vilby Rasmussen Gl. Virringvej 3, Gram, DK-8660 Skanderborg Fylder 60 den Hans Alberg Kromann- Andersen Møllevejen 17, DK-5960 Marstal Fylder 88 den Fødselsdage juli Torben Fritz Christianhavns Kanal 12, 2. tv,. DK-1406 København K Fylder 55 den Jens Peter Nielsen Pilegårdsvænget 13 A, DK-5800 Nyborg Fylder 81 den Henri Leonard Geisshirt Fjordvej 48, DK-3390 Hundested Fylder 80 den Ann-Katrine Klavsen Jacobsen Tofthøjvej 43, DK-9280 Storvorde Fylder 30 den Stig Anders Larsen Vinkelvej 16, DK-3540 Lynge Fylder 55 den Skjold Krøyer Tuenvej 77, Elling, DK-9900 Frederikshavn Fylder 82 den Christian Colding Humlehusvej 24, DK-8200 Århus N Fylder 80 den Heidi Maria Uotila Tibastvägen 12, FIN Mariehamn Åland Fylder 30 den Søren Haurum Konradi Parkgade 32 DK-6400 Sønderborg Fylder 30 den Freddie Wagner Rolfsvej 6, 4. th., DK-2000 Frederiksberg Fylder 65 den Hans Bach Jeppesen Engvej 60 D, 1. th., DK-2791 Dragør Fylder 89 den Torben Emanuel Dam Galionsvej 7, , DK-1437 København K Fylder 84 den Egon Hansen Råkærvej 52, DK-6100 Haderslev Fylder 80 den Jesper Madsen Kjærsager 6, DK-4330 Hvalsø Fylder 50 den Fødselsdage august Ole Pinstrup Olesen Skovbogade 25, DK-6000 Kolding Fylder 40 den Flemming Troest Petersen Neergaardsparken 5, DK-4140 Borup Fylder 50 den Hans Aage Pedersen Rypelyngvej 6, DK-2670 Greve Fylder 81 den Henning Kastbjerg Karleby Strandvejen 96, 3. th., DK-2900 Hellerup Fylder 81 den Niels H. Kallesen Vesterhavnen 16, 2. th., DK-5800 Nyborg Fylder 70 den Jørn Ladegaard Dampskibsmolen 7, 2. th., DK-5800 Nyborg Fylder 70 den Erik Nygaard Nielsen Valdemarsgade 11, st. tv., -0013, DK-7100 Vejle Fylder 81 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Aphrodite Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14.

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14. Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR 3 2014 77. ÅRGANG. Fregatten Jylland.

NR 3 2014 77. ÅRGANG. Fregatten Jylland. NR 3 77. ÅRGANG Fregatten Jylland. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/12 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til Sønderjylland Side 4 HUMØR - Til hverdag og fest Side 7 Aalborg Post Orkesters 60 års jubilæum Side 8 Årets generalforsamling

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere