NR ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn."

Transkript

1 NR ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn.

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Martin Vahls Vej 21 st.tv Århus C. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Tirsdagsaftener kl Obs Obs Obs Husk at vores mødeaftener fremover er den anden tirsdag i måneden. Tirsdag d. 6. maj Juni juli august sommerferie Deadline for indlæg til næste nummer 10. juli 2014 Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Husk sæt allerede nu x i din kalender. Annoncer Henvendelse til redaktionen Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

3 Dødsfald. Mindeord - Frode Sørensen elev i togt Med sorg må jeg meddele jer, at vores ven og faste deltager i de årlige generalforsamlinger, samt flere møder er gået fra borde for sidste gang. Mit personlige bekendtskab med Frode stammer fra 1970, hvor jeg som styrmand på Georg Stage havde fornøjelsen, at møde Frode som inspektør i Skibstilsynet. Igennem alle årene hvor jeg var styrmand på øvelsesskibet Hans Christian Andersen var det hvert år en fornøjelse at møde Frode som tilsynsførende skibsinspektør. Desuden var Frode lige til sin pensionering i 2005 Søfartsstyrelsens tilsynsførende skibsinspektør om bord i Georg Stage. Igennem årene spurgte Frode om jeg ikke var interesseret i, at gå i land og få et job som inspektør i Søfartsstyrelsen. I året 1990 blev jeg kollega med Frode og har haft mange gode timer sammen med Frode. Frode blev ved en smuk højtidelighed begravet fra Vindinge Kirke torsdag den 20. marts. Æret være Frodes minde! Jan Hamilton Clausen Æret være hans minde GSF Jylland Torsdag den 19. juni 2014 arrangeres en tur til Springeren Maritimt oplevelsescenter i Ålborg. Her er der blandt andet mulighed for at se en udstilling om skoleskibe, hvor en del af Århus Søfartsmuseums Georg Stage udstilling vil være at finde. Foreningen betaler indgang, og sørger for at vi får en kop kaffe og lidt blødt brød senere. Foreningen vil gerne være behjælpelig med at arrangere samkørsel i det omfang det er muligt, så hvis man vil dele sin bil med andre eller har brug for at få en lift, så kan man give besked ved tilmelding. Af hensyn til den aftale som vi har lavet, er vi nødt til at komme mindst 15 personer, så hvis der ikke er tilmelding nok må vi desværre aflyse så derfor kom - frem på banen og mød talstærkt op. Tilmeding senest torsdag den. 12. juni 2014 til: Formand Viggo Lund Hansen Kasserer Ronald P. Grassmé Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem John Byg SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service 3

4 Akogare Khersones 4

5 Årets baksmønstring arrangeres af Fyns Afdeling søndag den 1. juni i Svendborg. Mønstringen finder sted på Honnørkajen kl (eller i tilfælde af regnvejr inde i Maritimt Center). Parkering findes på Frederiksøen, lige over broen, eller bag det Gule Pakhus med indkørsel fra Kullinggade. Der er 5 minutters gang fra jernbanestationen og busterminalen. Derefter spisning i Marinestuen, indgang fra Honnørkajen. Efter spisningen kan interesserede sejle en havnerundfart med museumsskibene VIKING eller HJORTØ. Der kan også blive mulighed for at se DanPilots overvågningscentral i det Gule Pakhus. Eller man kan gå en tur langs havnen eller op i byen. Senere på eftermiddagen er der kaffe og kage i Marinestuen og kammeratligt samvær Prisen bliver 200 kr. pr. pers. Tilmelding gennem afdelingernes formænd eller direkte til bestyrelsen i Fyns Afd. senest den 17. maj. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: a. valg af medlemmer til bestyrelse. På valg: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Ahlmann Svensson. b. Suppleanter. c. Valg af revisorer. d. Valg af revisorer for fonden samt revisor suppleant. 8. Eventuelt. Der var 14 medlemmer af foreningen til stede ved den ordinære generalforsamling. Formanden bød velkommen og forsamlingen mindedes stående de afdøde medlemmer. Ad pkt.1: Formanden foreslog Jan Hamilton som dirigent. Jan Hamilton blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. REFERAT AF GENERALFORSAMLING. Afholdt i ny Georg Stage stue d. 11. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Fondskassererens fremlæggelse af fondens regnskab. Ad pkt.2: Formanden fremlagde sin beretning for generalforsamlingen. Beretningen om foreningens aktiviteter i året der gik, kommer meget til at ligne beretningen fra det forgående år. Det er jo fordi de samme ting faktisk gentager sig år efter år, og derfor vil det altid være svært at fremkomme med noget nyt. Så beretningen bliver af den grund en slags opsummering af, hvad der allerede har været skrevet om i årets fire numre af Fuldriggeren. Jeg vil derfor begynde med medlemstallet: Det falder for hvert år der går. I dag er vi under 500 5

6 medlemmer og kun omtrent 300 medlemmer har p.t. betalt deres kontingent. Jeg kan huske da jeg stoppede på Georg Stage i 1993 var vi oppe på 950 medlemmer. Læser vi i de gamle beretninger har medlemstallet en årgang været lige over 3000 medlemmer. Det er ikke bare vores forening, som har svært ved at få nye medlemmer. Alle forskellige foreninger har det samme problem. Efter TV, internettet, Facebook, mobiltelefonen m.m. har indtaget vores dagligdag, er det lige som om foreningsarbejdet er valgt fra. Om et par år bliver vore forening 80 år. Det syntes jeg er flot gået, og derfor er det endnu mere kedeligt, at se den negative tendens vi i dag må slås med. Bestyrelsen har gjort alt gennem årene, lige fra at inviterer alle årets Georg Stage elever en tur ned på vores værtshus og vores stue i Rabes Have. Bowling i Sydhavnens Bowlingklub med hjemtransport til skibet i taxier.(det var billigere end leje en bus.) Vi har skrevet et personligt brev til hver elev om bord og fortalt om foreningen. Vores overskydende blade er blevet delt ud på skibet. Georg Stage får under deres togt tilsendt bladet. Vi har personligt mødt op og fortalt om foreningen. Men det var måske en fejl, da vi alle i elevernes øjne er nogle meget gamle mennesker. Men vi har desværre ikke nogle yngre medlemmer vi kan sende i stedet. Hvert år har foreningen foræret et ur til årets Georg Stage Dreng, men der er endnu aldrig nogen som har skrevet blot et par enkelte ord, og sagt os tak for uret. Sådan noget gør man åbenbart ikke i dag. Foreningen har sidste år lavet vores tirsdagsaftener om fra den første tirsdag i måneden, til den anden tirsdag i måneden, i håb af den vej at få fat i nogle af vores medlemmer som måske af en eller anden grund altid var forhindret netop af den grund. Men det gav heller ikke noget resultat. 6 Nu er vi en lille trofast skare som næsten alle kommer når vi har møde den anden tirsdag i måneden. Her sidder vi og hygger os, og bytter løgnehistorier, og de er ikke kedelige. Foreningen giver kaffe og ostemadder. Anden tirsdag i februar som er den første mødedag i det nye år, er Sing-Song aften. Her spiller Axel Ravn på sin harmonika, og vi andre synger med på de sange fra hans medbragte sanghæfter. I de senere år har vi fået besøg af 4 kvinder udefra, som syntes det er hyggeligt at være med til at synge. Bladet Fuldriggeren er af meget stor betydning for os, og det gælder derfor om at fylde det ud med stof, så der er noget både for den ene og den anden. Som ansvarshavende for at finde stof til bladet, må jeg erkende at det er meget lidt jeg får tilsendt fra medlemmerne, ud over lokalforeningernes årlige indkaldelse til deres generalforsamlinger og julefrokoster er der ikke andet. Derfor glæder det mig ekstra meget når jeg en sjælden gang får tilsendt noget stof. Niels Jørgen også kaldet Tabasco Jensen har via sin slægtsforskning fundet mange historier frem fra sin familie som næsten alle havde sejlet, ja selv hans mor. Den første beretning er blevet bragt i Fuldriggeren nr En meget vigtig ting, og som er en stor hjælp, hvis man har en historie eller noget andet man vil fortælle om, så skriv bare lige ud af landevejen. Lad være med at sætte teksten op, som om det er en ansøgning eller et dokument i skriver. Bare den rene tekst, så er det let at gå til. Ellers kan teksten opføre sig højest ejendommelig i det program vi laver bladet med, og kan forstyrre det vi allerede har lavet. Det er heller ingen hjælp, hvis i sender en håndskreven historie eller fotokopi eller scanning af noget tekst. Billederne skal være af en god kvalitet, og i skal tænke over, de bliver meget mindre i bladet. Så kom bare i gang. Jeg er sikker på mange af jer har oplevet ting, som vi andre gerne vil høre om.

7 Årets Georg Stage elev 2013 blev nr. 44 Rune Dragland Galsgaard. Årets baksmønstring skulle afholdes af os her i København. Som en undtagelse fra de foregående år, hvor det er en kutyme at afholde den i maj måned, ville vi strække den til det nye Søfartsmuseum var kommet på plads. Som i er bekendt med det fra pressen, så blev det udsat et par gange, og endelig blev datoen sat til den 5. oktober Det syntes vi var for sent på året, så vi gik over til plan B, som var et besøg på Georg Stage og på Holmen. Lørdag den 28. september 2013 afviklede vi baksmønstringen kl lidt forsinkede, da vi ventede på vores venner fra Jylland, som desværre ikke dukkede op. Vi var 42 til frokosten på forbanjen. Flere havde taget deres hustruer med. Blandt deltagerne var også Stiftelsens nye direktør Asser Amdisen. Efter frokosten tog direktør Asser Amdisen deltagerne med på en rundvisning på Flådestationen. Det fik han bagefter megen ros for. Især for hans måde at fortælle på. Herefter blev der serveret kaffe og Sletten stang på forbanjen. 9 elever fra 1993 havde helt uafhængig sat hinanden stævne på Georg Stage samme dag, for at fejre deres 20 års jubilæum. De fik en lang snak med de øvrige deltagere. Nogle havde været medlem af foreningen de første år efter deres togt, men p.g.a. mange adresseskift, havde de mistet kontakten med foreningen. Men inden de forlod skibet gav de udtryk for, at de igen havde fået lysten til at melde sig ind. Lørdag den 16. november kl afholdt vi vores julefrokost om bord på Georg Stage. Sidste år blev vi lidt for mange i vores egen stue, og sad lidt klemt, og igen havde Stiftelsen velvillig stillet skibet til rådighed. Menuen bestod af Alt godt fra havet. Jan Hamilton havde fået røgeriet i Hundested til at sammensætte en lækker buffet, med en masse dejlige retter. Ja, vi kunne ikke spise op, så resterne blev uddelt til dem som meldte sig. Alle gav udtryk for det havde været en dejlig dag. Året sluttede med den obligatoriske Juletræsfest for børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre. Det var søndag den 1. december kl , igen på Georg Stages forbanje. Her var fyldt helt op. Axel Ravn var julemand og underholdt børnene med historier og uddelte julegaver og godteposer. Der blev danset rundt om juletræet, og sunget julesange. Drukket kaffe og spist ostemadder og wienerbrød, samt drukket sodavand, øl, og julegløgg og spist en masse æbleskiver. Selv om nogle af børnene er begyndt at blive store, vil de åbenbart stadig med hvert år. Igen en rigtig hyggelig dag. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt.3: Kasserer Viggo Billstrøm fremlagde det det reviderede regnskab. (uddelt) Kassereren Viggo Billstrøm pointerede de store udgiftsposter til trykning og udsendelse af bladet 4 gange årligt. Dette beløb var lige så stort som halvdelen af kontingentindtægterne. Udgiftsbeløbene blev grundigt belyst over for forsamlingen. Kassereren Viggo Billstrøm oplyste, at revisorerne ikke havde fundet anledning til påtale i år. 7

8 Ad pkt.4: Ad pkt.5: Ad pkt.6: Ad pkt.7: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Fondskasserer Peter Armfelt fremlagde det reviderede fondsregnskab. (uddelt) Gennemgik posterne, hvorefter regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Kontingent blev fastsat til 250,00 kr. pr. år pr. medlem. Begrundelsen er, at antallet af betalende medlemmer er dalende. Der var par kommentarer til dette punkt, men kontingentstigningen blev vedtaget af en enig generalforsamling. Der var ingen indkomne forslag. Valg: A. På valg til bestyrelse var: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Ahlmann Svensson, Alle blev genvalgt. B. Valg af suppleanter: På valg var Niels Peter Winther Petersen og Torben Dam, begge blev genvalgt. På valg var Steffen Schultz og Jan Hamilton, som blev genvalgt. D. Valg af revisorsuppleant: På valg var Hans Bach Jeppesen, som blev genvalgt. Ad pkt.8: Direktør for ApS. Viggo Billstrøm gav en kort orientering om GGSD Mindestue ApS. Per Tornbo ønskede at takke for et rigtig godt traktement ved Baksmønstringen. Han havde talt med flere, som var meget tilfredse med traktementet. Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Viggo Billstrøm Referent. Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: C. Valg af revisorer: 8

9 Sejlplan april Eleverne Møder april Weekend på Sundet 07. maj Store Vinkedag maj Sejltræning i Isefjorden maj Åland maj Umeå maj Visby juni Aabenraa juni Folkemøde på Bornholm juni Dundee, Skotland juli Skærgårdssejlads Göteborg/Arendal 18. juli Nordheimsund juli Bergen, Tall Ships Race august Esbjerg, Tall Ships Race august Mundtlige prøver august Skriftlige prøver, Skagen 29. august Slut på Søfartsskoletog Min mor Marie Jensens oplevelse under anden verdenskrig: Uddrag fra min mors dagbogs blade: 20 til 21 april Kl afsejlede færgen Christian d. IX fra Nyborg og kl. ca blev færgen minesprængt i Storebælt. Alle ombord gik straks i redningsbådene. Der var et besætningsmedlem der var såret ellers skete det kun skade på færgen. De reddede blev taget ombord på et tysk flådefartøj, hvor de blev beværtet med mad og drikke mm. Kl blev alle fra færgen igen sat ned i redningsbådene udfor Halskov, hvorefter besætningen fra færgen roede ind til kajen ved Korsør station. På stationen blev de afhørt af det danske politi og kl fil alle lov at gå. Min mor slutter af med at skrive Det var slutningen på dagens og nattens begivenheder. Marie Jensen. P.s. Det var oveni købet på Hitlers fødselsdag! Min mor og søster var på besøg hos min mormor og morfar i Korsør i bededags ferien i 1940 dvs. i fra fredag d. 19 april til søndag d. 21 april. På det tidspunkt boede de i København, min far var underkvartermester på en torpedobåd der lå i Slipshavn ved Nyborg. Min mor tog over til Slipshavn for at besøge min far. Da hun senere på dagen skulle sejle tilbage til Korsør fulgte min far hende til færgen, men inden, havde min far spurgt, om hun ikke hellere ville sejle til Korsør om bord på en fiskekutter hvis ejer min far kendte, dertil svarerede min mor, at hun ikke turde sejle med et sådan lille fartøj, hun ville tage en færge tilbage. Min far sagde så Marie så ses vi aldrig mere, det fløj ham nærmest ud af munden! Storebælts færgen Christian d.ix efter minesprængningen d.20 april Hvad ingen af dem vidste var, at Royal Airforce 3 dage tidligere havde nedkastet magnetiske miner for at sænke tyske flådefartøjer og måske også den danske færgefart for at sabotere det tyske militær, hvem ved? 9

10 Elever fra togtet 1960, vi mødes lørdag den 30/ Elever fra togtet 1960, vi mødes som aftalt sidste år den sidste lørdag i august. Det bliver lørdag den 30. august Alle som ikke har været med de foregående år opfordres hermed ligeledes til at deltage. Hver eneste gang har været en rigtig hyggelig oplevelse, og det er derfor vi har besluttet, at fortsætte denne tradition. Hver især opfordres til at lade rygtet gå videre, så vi efterhånden kan samle så mange som muligt. Alle er også velkomne til at komme med kreative ideer om, hvor vi skal afholde vores møde med mulighed for overnatning. Prisen har vi holdt på omkring 300 kr. pr. person. Alle skulle gerne økonomisk have en chance. De første gange var vi hos Peder nr. 58 på Fyn og sidste år var det hos Claus nr. 52 i Skelskør. Eivind nr. 13 har sagt, at der var muligheder hos ham. Det er ved Fredericia. Men intet er fastlagt endnu. Sæt kryds i din kalender, og meld gerne tilbage, hvis du allerede kan se du kan deltage. Antallet af deltagere kommer til at afgøre hvor vi kan mødes. Kontakten fremover bliver via mails I de forgående år har følgende deltaget: Understyrmand John Gade, nr. 1 Peter, nr. 9 Jørn, nr. 13 Eivind, nr. 21 Gorm, nr. 22 Ernst, nr. 24 Ernst H. nr. 27 Kurt, nr. 29 Tommy, nr. 52 Claus, nr. 56 Frederik, nr. 57 Max, nr. 58 Peder, nr. 78 Henrik Med venlig hilsen Nr. 1 Peter Armfelt Formanden Beretning om min morfar Niels Henriksen født d. 12 jan Bøjden. Horne. Svendborg Amt, søn af indsidder Lars Henriksen og hustru Karen Marie Kirstine Nielsen. Horne Mark. Allerede i en alder af 9 år måtte min morfar hjælpe til med roelugning, kartoffel - pasning og andre ting i landbruget. Efter sin konfirmation tjente han en tid i landbruget, hvilket han dog 10 blev ked af. Mod sin mors vilje stak han til søs. I de første 3-4 år sejlede han nærmest i de hjemlige farvande, hvorefter han rejste til Hamborg og derfra til Glasgow hvor han mønstrede på Fanø barken Nor Wester af Nordby. Det var i oktober Under rejsen til Glasgow fulgtes han med skibets kaptajn Th. Nielsens hustru Anna Nielsen som skulle sejle med. Kaptajn Thomas Nielsens kone Anna har under hele hendes tid ombord skrevet dagbog som blandt andet er udgivet i bogen I storm og stille- den sikre havn udgivet af Fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg. Min morfar var påmønstret Nor`Wester i 25 måneder som hovmester. I et interview af min morfar i anledningen af hans 80 års fødselsedag d. 12 jan skriver avisen Sjællands Posten udtaler han, at da han mønstrede Nor Wester i Glasgow skulle skibet på langfart. Skibets kaptajn havde foruden sin kone også 6 børn med 1 søn og 5 døtre. Inden rejsen var forbi fødte fra Nielsen yderligere 2 døtre. Hvoraf den ene blev født under en forfærdelig storm. 2 af døtrene havde fået navn efter hvor de var blevet født, den ene hed Atlanta hun var født i Atlanter havet den anden hed India hun var født i det Indiske hav. Rejserne med Nor Wester var ellers rig på dramatiske oplevelser. Udfor Brasiliens kyst måtte skibet ligge stille p.g.a. rorskade og på den videre rejse til Australien kom skibet ind i en orkan, så det blev nødvendigt at kaste en stor del af stykgodslasten over bord for at redde skibet, der var ved at drive i land på Tasmanien, men nåede dog at komme i god behold til Australien. Derfra forsatte rejsen til Bombay i Indien. I Bombay var der udbrudt pest og en meget stor del af befolkningen døde. Derfra gik rejsen til forskellige små øer i Stillehavet og fra øerne tilbage til Australien, derfra til New Zealand. I Dunedin på New Zealand mønstrede han af for derfra at mønstre på en skotsk bark Norna der skulle sejle til London med en uldlast. (Hvorfor han mønstrede af fra Nor Wester ved jeg ikke) for skibet skulle tilbage til London med en uldlast ligesom Norna

11 Jeg har på Rigsarkivet forsøgt at løse gåden,ved at gå den danske konsul i Dunedins post igennem fra 1897 uden resultat. Ved ankomst til London afmønstrede min morfar Norna det viste sig senere at det ikke kunne være bedre for Norna forsvandt med mand og mus på den efterfølgende rejse. Nor Wester var ankommet 2 dage før til London. På passagerbåden fra Harwich til Esbjerg mødte han både Kpt. Th. Nielsen med frue samt 8 børn de skulle hjem til Fanø før den næste rejse som blev den sidste for Nor Wester. Skibet forliste udfor Australiens kyst i Besætningen overlevede. På havnen i Esbjerg tog min morfar afsked d. 23 juli 1898 afsked med familen Nielsen. Min morfar så og hørte ikke noget fra familien i over 50 år indtil han en dag traf en af døtrene på en jernbanestation. De blev venner helt til min morfars død i Livet ombord med Kpt. Nielsen og hans hustru samt alle deres børn 7 stk. var som en stor familie. Der var altid mundert liv ombord med sang, musik og leg, hvor alle uden undtagelse kunne deltage og var vejret godt, gik dansen lystig på agter-dækket. Nor`Wester under bugsering i en australsk havn i ( Kilde: lokalarkivet i Nordby på Fanø) Min morfar aftjente sin værnepligt i marine. I den forbindelse blev han fartøjsfører af officersskolens lystkutter Svanen. Min morfar Niels Henriksen står i bagerste række med forklæde. (Kilde: lokalarkivet i Nordby på Fanø) Min morfar skriver i et efterskrift omkring 1960 i forbindelse med en udgivelse til Anna Nielsens dagbogsbladet som på et senere tidspunkt blev en del af den ovenfornævnte bog. Han skrev : Nor`Wester var med hensyn til forholdende ombord det bedste skib han havde sejlet med og hvorfra han kun havde gode og lyse minder. Niels Henriksen ombord på Svanen

12 Som sagt var han en tid fartøjsfører af Svanen hvor han ofte sejlede med Prinsesse Maud og Prins Carl den senere Kong Haakon af Norge. Det bekendskab skulle nogle år senere få stor betydning for min morfars fremtid. feb og Anders født d. 2 april 1904 og Henrik født d. 14 dec alle i Horne, Svendborg Amt. Efterfølgende vil jeg berette om deres færden på havet. Efter sin værnepligtstid beskæftigede han sig med fiskeri og i 1901 blev han viet til min mormor. På billedet ses min morfar Niels Henriksen til højre om bord på en færge. Til venstre ses en af hans kolleger med hans børn. Han gik under øgenavnet Røde Henriksen Ungkarl Niels Henriksen og Pigen Caroline Rasmine Jørgensen f.d. 22/ Dyreborg I 1907 ville han søge ind i DSB som matros i færgefarten, men han var blevet for gammel, hvad skulle han gøre? Morfar fik en kugle skør ide, han ville skrive til den nye Norske Kong Haakon for at få en anbefaling fra ham, det fik han og smut, han blev antaget som matros i DSB hvor familien startede ved Gedser overfarten men kun i et par år. I 1911 flyttede familien til Korsør, Engvej 23. Familien bestod på det tidspunkt af min mormor og morfar og sønnerne Lars, Anders min mor Marie og endnu en bror Henrik. I 1912 kom så Helge og i 1917 kom Margit som det sidste barn. Niels Henriksen forblev i DSB senest som overmatros til han gik på pension i 1943, hvor efter han lavede flaskeskibe, halvskibe hele modeller af sejlskibe og alle former for sømandsflid. 3 af mine morbrødre stod til søs efter deres konfirmation. D.v.s. Lars født d Hermed slutter beretningen om min morfar mm. Barnebarn af Niels og Caroline Henriksen Niels Jørgen Peder Jensen Greve. 14 jan. 2014

13 Billeder fra Georg Stages hjemmeside. 13

14 Georg Stage nr. 1 14

15 Fødselsdage juni Ejner Meyer Uni-Safe A/S Amager Strandvej 124, DK-2300 København S Fylder 87 den Peter Heilmann Gl. Kirkesti 33 C, DK-9990 Skagen Fylder 81 den Erik Alslev Holm Lodsstræde 17, DK-2791 Dragør Fylder 81 den Peter Jersing Landfogedvej 2, DK-2400 København NV Fylder 70 den H. Emil Guldberg Mikkelsen Damløkkevej 3, DK-3790 Hasle Fylder 84 den Bent Vilby Rasmussen Gl. Virringvej 3, Gram, DK-8660 Skanderborg Fylder 60 den Hans Alberg Kromann- Andersen Møllevejen 17, DK-5960 Marstal Fylder 88 den Fødselsdage juli Torben Fritz Christianhavns Kanal 12, 2. tv,. DK-1406 København K Fylder 55 den Jens Peter Nielsen Pilegårdsvænget 13 A, DK-5800 Nyborg Fylder 81 den Henri Leonard Geisshirt Fjordvej 48, DK-3390 Hundested Fylder 80 den Ann-Katrine Klavsen Jacobsen Tofthøjvej 43, DK-9280 Storvorde Fylder 30 den Stig Anders Larsen Vinkelvej 16, DK-3540 Lynge Fylder 55 den Skjold Krøyer Tuenvej 77, Elling, DK-9900 Frederikshavn Fylder 82 den Christian Colding Humlehusvej 24, DK-8200 Århus N Fylder 80 den Heidi Maria Uotila Tibastvägen 12, FIN Mariehamn Åland Fylder 30 den Søren Haurum Konradi Parkgade 32 DK-6400 Sønderborg Fylder 30 den Freddie Wagner Rolfsvej 6, 4. th., DK-2000 Frederiksberg Fylder 65 den Hans Bach Jeppesen Engvej 60 D, 1. th., DK-2791 Dragør Fylder 89 den Torben Emanuel Dam Galionsvej 7, , DK-1437 København K Fylder 84 den Egon Hansen Råkærvej 52, DK-6100 Haderslev Fylder 80 den Jesper Madsen Kjærsager 6, DK-4330 Hvalsø Fylder 50 den Fødselsdage august Ole Pinstrup Olesen Skovbogade 25, DK-6000 Kolding Fylder 40 den Flemming Troest Petersen Neergaardsparken 5, DK-4140 Borup Fylder 50 den Hans Aage Pedersen Rypelyngvej 6, DK-2670 Greve Fylder 81 den Henning Kastbjerg Karleby Strandvejen 96, 3. th., DK-2900 Hellerup Fylder 81 den Niels H. Kallesen Vesterhavnen 16, 2. th., DK-5800 Nyborg Fylder 70 den Jørn Ladegaard Dampskibsmolen 7, 2. th., DK-5800 Nyborg Fylder 70 den Erik Nygaard Nielsen Valdemarsgade 11, st. tv., -0013, DK-7100 Vejle Fylder 81 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Aphrodite Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere