NR ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn."

Transkript

1 NR ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn.

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Martin Vahls Vej 21 st.tv Århus C. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Tirsdagsaftener kl Obs Obs Obs Husk at vores mødeaftener fremover er den anden tirsdag i måneden. Tirsdag d. 6. maj Juni juli august sommerferie Deadline for indlæg til næste nummer 10. juli 2014 Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Husk sæt allerede nu x i din kalender. Annoncer Henvendelse til redaktionen Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

3 Dødsfald. Mindeord - Frode Sørensen elev i togt Med sorg må jeg meddele jer, at vores ven og faste deltager i de årlige generalforsamlinger, samt flere møder er gået fra borde for sidste gang. Mit personlige bekendtskab med Frode stammer fra 1970, hvor jeg som styrmand på Georg Stage havde fornøjelsen, at møde Frode som inspektør i Skibstilsynet. Igennem alle årene hvor jeg var styrmand på øvelsesskibet Hans Christian Andersen var det hvert år en fornøjelse at møde Frode som tilsynsførende skibsinspektør. Desuden var Frode lige til sin pensionering i 2005 Søfartsstyrelsens tilsynsførende skibsinspektør om bord i Georg Stage. Igennem årene spurgte Frode om jeg ikke var interesseret i, at gå i land og få et job som inspektør i Søfartsstyrelsen. I året 1990 blev jeg kollega med Frode og har haft mange gode timer sammen med Frode. Frode blev ved en smuk højtidelighed begravet fra Vindinge Kirke torsdag den 20. marts. Æret være Frodes minde! Jan Hamilton Clausen Æret være hans minde GSF Jylland Torsdag den 19. juni 2014 arrangeres en tur til Springeren Maritimt oplevelsescenter i Ålborg. Her er der blandt andet mulighed for at se en udstilling om skoleskibe, hvor en del af Århus Søfartsmuseums Georg Stage udstilling vil være at finde. Foreningen betaler indgang, og sørger for at vi får en kop kaffe og lidt blødt brød senere. Foreningen vil gerne være behjælpelig med at arrangere samkørsel i det omfang det er muligt, så hvis man vil dele sin bil med andre eller har brug for at få en lift, så kan man give besked ved tilmelding. Af hensyn til den aftale som vi har lavet, er vi nødt til at komme mindst 15 personer, så hvis der ikke er tilmelding nok må vi desværre aflyse så derfor kom - frem på banen og mød talstærkt op. Tilmeding senest torsdag den. 12. juni 2014 til: Formand Viggo Lund Hansen Kasserer Ronald P. Grassmé Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem John Byg SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service 3

4 Akogare Khersones 4

5 Årets baksmønstring arrangeres af Fyns Afdeling søndag den 1. juni i Svendborg. Mønstringen finder sted på Honnørkajen kl (eller i tilfælde af regnvejr inde i Maritimt Center). Parkering findes på Frederiksøen, lige over broen, eller bag det Gule Pakhus med indkørsel fra Kullinggade. Der er 5 minutters gang fra jernbanestationen og busterminalen. Derefter spisning i Marinestuen, indgang fra Honnørkajen. Efter spisningen kan interesserede sejle en havnerundfart med museumsskibene VIKING eller HJORTØ. Der kan også blive mulighed for at se DanPilots overvågningscentral i det Gule Pakhus. Eller man kan gå en tur langs havnen eller op i byen. Senere på eftermiddagen er der kaffe og kage i Marinestuen og kammeratligt samvær Prisen bliver 200 kr. pr. pers. Tilmelding gennem afdelingernes formænd eller direkte til bestyrelsen i Fyns Afd. senest den 17. maj. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: a. valg af medlemmer til bestyrelse. På valg: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Ahlmann Svensson. b. Suppleanter. c. Valg af revisorer. d. Valg af revisorer for fonden samt revisor suppleant. 8. Eventuelt. Der var 14 medlemmer af foreningen til stede ved den ordinære generalforsamling. Formanden bød velkommen og forsamlingen mindedes stående de afdøde medlemmer. Ad pkt.1: Formanden foreslog Jan Hamilton som dirigent. Jan Hamilton blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. REFERAT AF GENERALFORSAMLING. Afholdt i ny Georg Stage stue d. 11. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Fondskassererens fremlæggelse af fondens regnskab. Ad pkt.2: Formanden fremlagde sin beretning for generalforsamlingen. Beretningen om foreningens aktiviteter i året der gik, kommer meget til at ligne beretningen fra det forgående år. Det er jo fordi de samme ting faktisk gentager sig år efter år, og derfor vil det altid være svært at fremkomme med noget nyt. Så beretningen bliver af den grund en slags opsummering af, hvad der allerede har været skrevet om i årets fire numre af Fuldriggeren. Jeg vil derfor begynde med medlemstallet: Det falder for hvert år der går. I dag er vi under 500 5

6 medlemmer og kun omtrent 300 medlemmer har p.t. betalt deres kontingent. Jeg kan huske da jeg stoppede på Georg Stage i 1993 var vi oppe på 950 medlemmer. Læser vi i de gamle beretninger har medlemstallet en årgang været lige over 3000 medlemmer. Det er ikke bare vores forening, som har svært ved at få nye medlemmer. Alle forskellige foreninger har det samme problem. Efter TV, internettet, Facebook, mobiltelefonen m.m. har indtaget vores dagligdag, er det lige som om foreningsarbejdet er valgt fra. Om et par år bliver vore forening 80 år. Det syntes jeg er flot gået, og derfor er det endnu mere kedeligt, at se den negative tendens vi i dag må slås med. Bestyrelsen har gjort alt gennem årene, lige fra at inviterer alle årets Georg Stage elever en tur ned på vores værtshus og vores stue i Rabes Have. Bowling i Sydhavnens Bowlingklub med hjemtransport til skibet i taxier.(det var billigere end leje en bus.) Vi har skrevet et personligt brev til hver elev om bord og fortalt om foreningen. Vores overskydende blade er blevet delt ud på skibet. Georg Stage får under deres togt tilsendt bladet. Vi har personligt mødt op og fortalt om foreningen. Men det var måske en fejl, da vi alle i elevernes øjne er nogle meget gamle mennesker. Men vi har desværre ikke nogle yngre medlemmer vi kan sende i stedet. Hvert år har foreningen foræret et ur til årets Georg Stage Dreng, men der er endnu aldrig nogen som har skrevet blot et par enkelte ord, og sagt os tak for uret. Sådan noget gør man åbenbart ikke i dag. Foreningen har sidste år lavet vores tirsdagsaftener om fra den første tirsdag i måneden, til den anden tirsdag i måneden, i håb af den vej at få fat i nogle af vores medlemmer som måske af en eller anden grund altid var forhindret netop af den grund. Men det gav heller ikke noget resultat. 6 Nu er vi en lille trofast skare som næsten alle kommer når vi har møde den anden tirsdag i måneden. Her sidder vi og hygger os, og bytter løgnehistorier, og de er ikke kedelige. Foreningen giver kaffe og ostemadder. Anden tirsdag i februar som er den første mødedag i det nye år, er Sing-Song aften. Her spiller Axel Ravn på sin harmonika, og vi andre synger med på de sange fra hans medbragte sanghæfter. I de senere år har vi fået besøg af 4 kvinder udefra, som syntes det er hyggeligt at være med til at synge. Bladet Fuldriggeren er af meget stor betydning for os, og det gælder derfor om at fylde det ud med stof, så der er noget både for den ene og den anden. Som ansvarshavende for at finde stof til bladet, må jeg erkende at det er meget lidt jeg får tilsendt fra medlemmerne, ud over lokalforeningernes årlige indkaldelse til deres generalforsamlinger og julefrokoster er der ikke andet. Derfor glæder det mig ekstra meget når jeg en sjælden gang får tilsendt noget stof. Niels Jørgen også kaldet Tabasco Jensen har via sin slægtsforskning fundet mange historier frem fra sin familie som næsten alle havde sejlet, ja selv hans mor. Den første beretning er blevet bragt i Fuldriggeren nr En meget vigtig ting, og som er en stor hjælp, hvis man har en historie eller noget andet man vil fortælle om, så skriv bare lige ud af landevejen. Lad være med at sætte teksten op, som om det er en ansøgning eller et dokument i skriver. Bare den rene tekst, så er det let at gå til. Ellers kan teksten opføre sig højest ejendommelig i det program vi laver bladet med, og kan forstyrre det vi allerede har lavet. Det er heller ingen hjælp, hvis i sender en håndskreven historie eller fotokopi eller scanning af noget tekst. Billederne skal være af en god kvalitet, og i skal tænke over, de bliver meget mindre i bladet. Så kom bare i gang. Jeg er sikker på mange af jer har oplevet ting, som vi andre gerne vil høre om.

7 Årets Georg Stage elev 2013 blev nr. 44 Rune Dragland Galsgaard. Årets baksmønstring skulle afholdes af os her i København. Som en undtagelse fra de foregående år, hvor det er en kutyme at afholde den i maj måned, ville vi strække den til det nye Søfartsmuseum var kommet på plads. Som i er bekendt med det fra pressen, så blev det udsat et par gange, og endelig blev datoen sat til den 5. oktober Det syntes vi var for sent på året, så vi gik over til plan B, som var et besøg på Georg Stage og på Holmen. Lørdag den 28. september 2013 afviklede vi baksmønstringen kl lidt forsinkede, da vi ventede på vores venner fra Jylland, som desværre ikke dukkede op. Vi var 42 til frokosten på forbanjen. Flere havde taget deres hustruer med. Blandt deltagerne var også Stiftelsens nye direktør Asser Amdisen. Efter frokosten tog direktør Asser Amdisen deltagerne med på en rundvisning på Flådestationen. Det fik han bagefter megen ros for. Især for hans måde at fortælle på. Herefter blev der serveret kaffe og Sletten stang på forbanjen. 9 elever fra 1993 havde helt uafhængig sat hinanden stævne på Georg Stage samme dag, for at fejre deres 20 års jubilæum. De fik en lang snak med de øvrige deltagere. Nogle havde været medlem af foreningen de første år efter deres togt, men p.g.a. mange adresseskift, havde de mistet kontakten med foreningen. Men inden de forlod skibet gav de udtryk for, at de igen havde fået lysten til at melde sig ind. Lørdag den 16. november kl afholdt vi vores julefrokost om bord på Georg Stage. Sidste år blev vi lidt for mange i vores egen stue, og sad lidt klemt, og igen havde Stiftelsen velvillig stillet skibet til rådighed. Menuen bestod af Alt godt fra havet. Jan Hamilton havde fået røgeriet i Hundested til at sammensætte en lækker buffet, med en masse dejlige retter. Ja, vi kunne ikke spise op, så resterne blev uddelt til dem som meldte sig. Alle gav udtryk for det havde været en dejlig dag. Året sluttede med den obligatoriske Juletræsfest for børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre. Det var søndag den 1. december kl , igen på Georg Stages forbanje. Her var fyldt helt op. Axel Ravn var julemand og underholdt børnene med historier og uddelte julegaver og godteposer. Der blev danset rundt om juletræet, og sunget julesange. Drukket kaffe og spist ostemadder og wienerbrød, samt drukket sodavand, øl, og julegløgg og spist en masse æbleskiver. Selv om nogle af børnene er begyndt at blive store, vil de åbenbart stadig med hvert år. Igen en rigtig hyggelig dag. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt.3: Kasserer Viggo Billstrøm fremlagde det det reviderede regnskab. (uddelt) Kassereren Viggo Billstrøm pointerede de store udgiftsposter til trykning og udsendelse af bladet 4 gange årligt. Dette beløb var lige så stort som halvdelen af kontingentindtægterne. Udgiftsbeløbene blev grundigt belyst over for forsamlingen. Kassereren Viggo Billstrøm oplyste, at revisorerne ikke havde fundet anledning til påtale i år. 7

8 Ad pkt.4: Ad pkt.5: Ad pkt.6: Ad pkt.7: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Fondskasserer Peter Armfelt fremlagde det reviderede fondsregnskab. (uddelt) Gennemgik posterne, hvorefter regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Kontingent blev fastsat til 250,00 kr. pr. år pr. medlem. Begrundelsen er, at antallet af betalende medlemmer er dalende. Der var par kommentarer til dette punkt, men kontingentstigningen blev vedtaget af en enig generalforsamling. Der var ingen indkomne forslag. Valg: A. På valg til bestyrelse var: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Ahlmann Svensson, Alle blev genvalgt. B. Valg af suppleanter: På valg var Niels Peter Winther Petersen og Torben Dam, begge blev genvalgt. På valg var Steffen Schultz og Jan Hamilton, som blev genvalgt. D. Valg af revisorsuppleant: På valg var Hans Bach Jeppesen, som blev genvalgt. Ad pkt.8: Direktør for ApS. Viggo Billstrøm gav en kort orientering om GGSD Mindestue ApS. Per Tornbo ønskede at takke for et rigtig godt traktement ved Baksmønstringen. Han havde talt med flere, som var meget tilfredse med traktementet. Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Viggo Billstrøm Referent. Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: C. Valg af revisorer: 8

9 Sejlplan april Eleverne Møder april Weekend på Sundet 07. maj Store Vinkedag maj Sejltræning i Isefjorden maj Åland maj Umeå maj Visby juni Aabenraa juni Folkemøde på Bornholm juni Dundee, Skotland juli Skærgårdssejlads Göteborg/Arendal 18. juli Nordheimsund juli Bergen, Tall Ships Race august Esbjerg, Tall Ships Race august Mundtlige prøver august Skriftlige prøver, Skagen 29. august Slut på Søfartsskoletog Min mor Marie Jensens oplevelse under anden verdenskrig: Uddrag fra min mors dagbogs blade: 20 til 21 april Kl afsejlede færgen Christian d. IX fra Nyborg og kl. ca blev færgen minesprængt i Storebælt. Alle ombord gik straks i redningsbådene. Der var et besætningsmedlem der var såret ellers skete det kun skade på færgen. De reddede blev taget ombord på et tysk flådefartøj, hvor de blev beværtet med mad og drikke mm. Kl blev alle fra færgen igen sat ned i redningsbådene udfor Halskov, hvorefter besætningen fra færgen roede ind til kajen ved Korsør station. På stationen blev de afhørt af det danske politi og kl fil alle lov at gå. Min mor slutter af med at skrive Det var slutningen på dagens og nattens begivenheder. Marie Jensen. P.s. Det var oveni købet på Hitlers fødselsdag! Min mor og søster var på besøg hos min mormor og morfar i Korsør i bededags ferien i 1940 dvs. i fra fredag d. 19 april til søndag d. 21 april. På det tidspunkt boede de i København, min far var underkvartermester på en torpedobåd der lå i Slipshavn ved Nyborg. Min mor tog over til Slipshavn for at besøge min far. Da hun senere på dagen skulle sejle tilbage til Korsør fulgte min far hende til færgen, men inden, havde min far spurgt, om hun ikke hellere ville sejle til Korsør om bord på en fiskekutter hvis ejer min far kendte, dertil svarerede min mor, at hun ikke turde sejle med et sådan lille fartøj, hun ville tage en færge tilbage. Min far sagde så Marie så ses vi aldrig mere, det fløj ham nærmest ud af munden! Storebælts færgen Christian d.ix efter minesprængningen d.20 april Hvad ingen af dem vidste var, at Royal Airforce 3 dage tidligere havde nedkastet magnetiske miner for at sænke tyske flådefartøjer og måske også den danske færgefart for at sabotere det tyske militær, hvem ved? 9

10 Elever fra togtet 1960, vi mødes lørdag den 30/ Elever fra togtet 1960, vi mødes som aftalt sidste år den sidste lørdag i august. Det bliver lørdag den 30. august Alle som ikke har været med de foregående år opfordres hermed ligeledes til at deltage. Hver eneste gang har været en rigtig hyggelig oplevelse, og det er derfor vi har besluttet, at fortsætte denne tradition. Hver især opfordres til at lade rygtet gå videre, så vi efterhånden kan samle så mange som muligt. Alle er også velkomne til at komme med kreative ideer om, hvor vi skal afholde vores møde med mulighed for overnatning. Prisen har vi holdt på omkring 300 kr. pr. person. Alle skulle gerne økonomisk have en chance. De første gange var vi hos Peder nr. 58 på Fyn og sidste år var det hos Claus nr. 52 i Skelskør. Eivind nr. 13 har sagt, at der var muligheder hos ham. Det er ved Fredericia. Men intet er fastlagt endnu. Sæt kryds i din kalender, og meld gerne tilbage, hvis du allerede kan se du kan deltage. Antallet af deltagere kommer til at afgøre hvor vi kan mødes. Kontakten fremover bliver via mails I de forgående år har følgende deltaget: Understyrmand John Gade, nr. 1 Peter, nr. 9 Jørn, nr. 13 Eivind, nr. 21 Gorm, nr. 22 Ernst, nr. 24 Ernst H. nr. 27 Kurt, nr. 29 Tommy, nr. 52 Claus, nr. 56 Frederik, nr. 57 Max, nr. 58 Peder, nr. 78 Henrik Med venlig hilsen Nr. 1 Peter Armfelt Formanden Beretning om min morfar Niels Henriksen født d. 12 jan Bøjden. Horne. Svendborg Amt, søn af indsidder Lars Henriksen og hustru Karen Marie Kirstine Nielsen. Horne Mark. Allerede i en alder af 9 år måtte min morfar hjælpe til med roelugning, kartoffel - pasning og andre ting i landbruget. Efter sin konfirmation tjente han en tid i landbruget, hvilket han dog 10 blev ked af. Mod sin mors vilje stak han til søs. I de første 3-4 år sejlede han nærmest i de hjemlige farvande, hvorefter han rejste til Hamborg og derfra til Glasgow hvor han mønstrede på Fanø barken Nor Wester af Nordby. Det var i oktober Under rejsen til Glasgow fulgtes han med skibets kaptajn Th. Nielsens hustru Anna Nielsen som skulle sejle med. Kaptajn Thomas Nielsens kone Anna har under hele hendes tid ombord skrevet dagbog som blandt andet er udgivet i bogen I storm og stille- den sikre havn udgivet af Fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg. Min morfar var påmønstret Nor`Wester i 25 måneder som hovmester. I et interview af min morfar i anledningen af hans 80 års fødselsedag d. 12 jan skriver avisen Sjællands Posten udtaler han, at da han mønstrede Nor Wester i Glasgow skulle skibet på langfart. Skibets kaptajn havde foruden sin kone også 6 børn med 1 søn og 5 døtre. Inden rejsen var forbi fødte fra Nielsen yderligere 2 døtre. Hvoraf den ene blev født under en forfærdelig storm. 2 af døtrene havde fået navn efter hvor de var blevet født, den ene hed Atlanta hun var født i Atlanter havet den anden hed India hun var født i det Indiske hav. Rejserne med Nor Wester var ellers rig på dramatiske oplevelser. Udfor Brasiliens kyst måtte skibet ligge stille p.g.a. rorskade og på den videre rejse til Australien kom skibet ind i en orkan, så det blev nødvendigt at kaste en stor del af stykgodslasten over bord for at redde skibet, der var ved at drive i land på Tasmanien, men nåede dog at komme i god behold til Australien. Derfra forsatte rejsen til Bombay i Indien. I Bombay var der udbrudt pest og en meget stor del af befolkningen døde. Derfra gik rejsen til forskellige små øer i Stillehavet og fra øerne tilbage til Australien, derfra til New Zealand. I Dunedin på New Zealand mønstrede han af for derfra at mønstre på en skotsk bark Norna der skulle sejle til London med en uldlast. (Hvorfor han mønstrede af fra Nor Wester ved jeg ikke) for skibet skulle tilbage til London med en uldlast ligesom Norna

11 Jeg har på Rigsarkivet forsøgt at løse gåden,ved at gå den danske konsul i Dunedins post igennem fra 1897 uden resultat. Ved ankomst til London afmønstrede min morfar Norna det viste sig senere at det ikke kunne være bedre for Norna forsvandt med mand og mus på den efterfølgende rejse. Nor Wester var ankommet 2 dage før til London. På passagerbåden fra Harwich til Esbjerg mødte han både Kpt. Th. Nielsen med frue samt 8 børn de skulle hjem til Fanø før den næste rejse som blev den sidste for Nor Wester. Skibet forliste udfor Australiens kyst i Besætningen overlevede. På havnen i Esbjerg tog min morfar afsked d. 23 juli 1898 afsked med familen Nielsen. Min morfar så og hørte ikke noget fra familien i over 50 år indtil han en dag traf en af døtrene på en jernbanestation. De blev venner helt til min morfars død i Livet ombord med Kpt. Nielsen og hans hustru samt alle deres børn 7 stk. var som en stor familie. Der var altid mundert liv ombord med sang, musik og leg, hvor alle uden undtagelse kunne deltage og var vejret godt, gik dansen lystig på agter-dækket. Nor`Wester under bugsering i en australsk havn i ( Kilde: lokalarkivet i Nordby på Fanø) Min morfar aftjente sin værnepligt i marine. I den forbindelse blev han fartøjsfører af officersskolens lystkutter Svanen. Min morfar Niels Henriksen står i bagerste række med forklæde. (Kilde: lokalarkivet i Nordby på Fanø) Min morfar skriver i et efterskrift omkring 1960 i forbindelse med en udgivelse til Anna Nielsens dagbogsbladet som på et senere tidspunkt blev en del af den ovenfornævnte bog. Han skrev : Nor`Wester var med hensyn til forholdende ombord det bedste skib han havde sejlet med og hvorfra han kun havde gode og lyse minder. Niels Henriksen ombord på Svanen

12 Som sagt var han en tid fartøjsfører af Svanen hvor han ofte sejlede med Prinsesse Maud og Prins Carl den senere Kong Haakon af Norge. Det bekendskab skulle nogle år senere få stor betydning for min morfars fremtid. feb og Anders født d. 2 april 1904 og Henrik født d. 14 dec alle i Horne, Svendborg Amt. Efterfølgende vil jeg berette om deres færden på havet. Efter sin værnepligtstid beskæftigede han sig med fiskeri og i 1901 blev han viet til min mormor. På billedet ses min morfar Niels Henriksen til højre om bord på en færge. Til venstre ses en af hans kolleger med hans børn. Han gik under øgenavnet Røde Henriksen Ungkarl Niels Henriksen og Pigen Caroline Rasmine Jørgensen f.d. 22/ Dyreborg I 1907 ville han søge ind i DSB som matros i færgefarten, men han var blevet for gammel, hvad skulle han gøre? Morfar fik en kugle skør ide, han ville skrive til den nye Norske Kong Haakon for at få en anbefaling fra ham, det fik han og smut, han blev antaget som matros i DSB hvor familien startede ved Gedser overfarten men kun i et par år. I 1911 flyttede familien til Korsør, Engvej 23. Familien bestod på det tidspunkt af min mormor og morfar og sønnerne Lars, Anders min mor Marie og endnu en bror Henrik. I 1912 kom så Helge og i 1917 kom Margit som det sidste barn. Niels Henriksen forblev i DSB senest som overmatros til han gik på pension i 1943, hvor efter han lavede flaskeskibe, halvskibe hele modeller af sejlskibe og alle former for sømandsflid. 3 af mine morbrødre stod til søs efter deres konfirmation. D.v.s. Lars født d Hermed slutter beretningen om min morfar mm. Barnebarn af Niels og Caroline Henriksen Niels Jørgen Peder Jensen Greve. 14 jan. 2014

13 Billeder fra Georg Stages hjemmeside. 13

14 Georg Stage nr. 1 14

15 Fødselsdage juni Ejner Meyer Uni-Safe A/S Amager Strandvej 124, DK-2300 København S Fylder 87 den Peter Heilmann Gl. Kirkesti 33 C, DK-9990 Skagen Fylder 81 den Erik Alslev Holm Lodsstræde 17, DK-2791 Dragør Fylder 81 den Peter Jersing Landfogedvej 2, DK-2400 København NV Fylder 70 den H. Emil Guldberg Mikkelsen Damløkkevej 3, DK-3790 Hasle Fylder 84 den Bent Vilby Rasmussen Gl. Virringvej 3, Gram, DK-8660 Skanderborg Fylder 60 den Hans Alberg Kromann- Andersen Møllevejen 17, DK-5960 Marstal Fylder 88 den Fødselsdage juli Torben Fritz Christianhavns Kanal 12, 2. tv,. DK-1406 København K Fylder 55 den Jens Peter Nielsen Pilegårdsvænget 13 A, DK-5800 Nyborg Fylder 81 den Henri Leonard Geisshirt Fjordvej 48, DK-3390 Hundested Fylder 80 den Ann-Katrine Klavsen Jacobsen Tofthøjvej 43, DK-9280 Storvorde Fylder 30 den Stig Anders Larsen Vinkelvej 16, DK-3540 Lynge Fylder 55 den Skjold Krøyer Tuenvej 77, Elling, DK-9900 Frederikshavn Fylder 82 den Christian Colding Humlehusvej 24, DK-8200 Århus N Fylder 80 den Heidi Maria Uotila Tibastvägen 12, FIN Mariehamn Åland Fylder 30 den Søren Haurum Konradi Parkgade 32 DK-6400 Sønderborg Fylder 30 den Freddie Wagner Rolfsvej 6, 4. th., DK-2000 Frederiksberg Fylder 65 den Hans Bach Jeppesen Engvej 60 D, 1. th., DK-2791 Dragør Fylder 89 den Torben Emanuel Dam Galionsvej 7, , DK-1437 København K Fylder 84 den Egon Hansen Råkærvej 52, DK-6100 Haderslev Fylder 80 den Jesper Madsen Kjærsager 6, DK-4330 Hvalsø Fylder 50 den Fødselsdage august Ole Pinstrup Olesen Skovbogade 25, DK-6000 Kolding Fylder 40 den Flemming Troest Petersen Neergaardsparken 5, DK-4140 Borup Fylder 50 den Hans Aage Pedersen Rypelyngvej 6, DK-2670 Greve Fylder 81 den Henning Kastbjerg Karleby Strandvejen 96, 3. th., DK-2900 Hellerup Fylder 81 den Niels H. Kallesen Vesterhavnen 16, 2. th., DK-5800 Nyborg Fylder 70 den Jørn Ladegaard Dampskibsmolen 7, 2. th., DK-5800 Nyborg Fylder 70 den Erik Nygaard Nielsen Valdemarsgade 11, st. tv., -0013, DK-7100 Vejle Fylder 81 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Aphrodite Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere