Nye broer. Ny formand. Side 29. Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye broer. Ny formand. Side 29. Side 7"

Transkript

1 NR 1 / / febr u a r Nye broer Side 29 Ny formand Side 7

2 Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf Næstformand: Steffen Torvits tlf Kasserer: Sten Emborg tlf Pladsudvalgsformand: Jan Bredde Andersen tlf Bestyrelsesmedlem & sekretær: Ole Holm tlf Bestyrelsesmedlem: Erik Kragh-Hansen tlf Bestyrelsesmedlem: Karsten Linderskov tlf Bestyrelsesmedlem: Jens Rosengaard tlf Bestyrelsessuppleant: Henrik Bjerregaard Jensen tlf Bestyrelsessuppleant: Søren Larsen tlf til klubben: Om økonomi, opkrævning o.lign.: Om bøjepladser, ventelisten og skur: Om indmeldelse o.lign. til Sejlskolen: Om kapsejlads: Om klubhuset: Om alle øvrige driftsforhold: Om sociale aktiviteter: Indlæg o.lign. til klubbladet: Indlæg o.lign. til hjemmesiden: Om indmeldelser, adresseændringer o.lign. samt alle andre henvendelser: Klubbens hjemmeside: klubbenkbh.dk Bestyrelsens udvalgsansvar: Pladsudvalg: Driftsudvalget: Klubhusudvalg: Sejlerskole: Kapsejladsudvalg: Bladudvalg: Fest/Aktivitetsudvalg: Web udvalg: Nordre Klubhusudvalg: Havnelavets bestyrelse: Jan Bredde Andersen Karsten Linderskov Birgit Thejls Søren Larsen Erik Kragh-Hansen Steffen Torvits/Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Steffen Torvits Sten Emborg Birgit Thejls, Jens Rosengaard og Erik Kragh-Hansen Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 600 stk. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Poul Poulsen Web-udvalget: 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra havnekontoret... 4 Mand over bord i havnen... 5 Generalforsamling 10. april... 6 Birgits sidste nytårsskål... 7 Fiskekonkurrence og kuling Andespil Store forandringer på Nordhavnen Nyt om bøjeplads Nyt fra sejlerskolen Til kur ved dronningen Tanker efter sommerferie Whiskyaften Nye broer i Sundkrogen? Nye medlemmer og åbningstider VIGTIGT Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset, ved køkkenet! Anbefal en havn til sommerturen Du har sikkert en dejlig oplevelse, du har lyst til at dele med dine klubkammerater. Send kort artikel og foto til 3

4 Nyt fra havnekontoret Nu nærmer sig tiden hvor alt bliver lysere og lidt grønnere, bådene skal klargøres, og havnekontoret er igen åbent hver torsdag fra kl Stormene og især højvandet har gjort sit til, at elforsyning på broerne har været ude af drift, men elektrikerne arbejder kraftigt på at få strøm på alle broer. Skulle der være nogle både, der skal bruge strøm, kan man flytte til en af broerne, hvor der er strøm. Nøgle til klubhuset (elektronisk bib nøgle) Da det gamle system brød ned, har havnelavet fået et nyt system, der kræver, at alle nøgler bliver kodet om. Dette gøres ved at henvende sig på havnekontoret og der få kodet sin gamle nøgle om. Det er desværre ikke muligt at kode nøglen om på havnekontoret i Svanemøllehavnen. Husk ved forårsklargøring at affaldet kommer de rigtige steder, malerbøtter pensler i malercontaineren, brandbart affald i den store container o.s.v. HUSK, at agterfortøjningerne altid skal være under de horn (tovholdere), der sidder øverst på pælen, ellers giver det et meget stort træk i pælen med skade til følge, pælen bukker eller bliver trukket så langt ned, at fortøjningen kan glide af. Hvis man ikke vil have sine fortøjninger i vandet, så de bliver beskidte, kan man evt. montere en lille snor fra hornet og ned til fortøjningen, så den Havnefoged John Vestergaard ikke glider ned i vandet. De el ledninger, der bliver brugt i havnen, er ikke altid lige fornuftige. En el ledning skal efter stærkstrømsreglementet for marinaer være af god kvalitet og ubrudt, hvilket vil sige, at der ikke må forefindes samlinger fra udtaget på broen og til båden samt at ledningen skal være en 3 leder ( m. jord ). Alle ledninger, der bliver brugt i vintersæsonen 2013/14, vil blive gennemgået af havnens elektriker sammen med havnefogeden, og ledninger, der ikke opfylder stærkstrømsreglementet, vil blive markeret og bådejeren vil derved få besked om at bringe det i orden. Alle ønskes en god forårsstart Med venlig hilsenjohn Vestergaard / Havnefoged 4

5 Husk, hvor der er stiger - før du falder i. Mand over bord i december Ved dette års 1. fredags-arrangement talte jeg med Per, som næsten altid er med, når der foregår noget i sejlklubben. Denne aften havde Per inviteret sin lillebror Ebbe med. Jeg er ikke sejler, jeg er med som vagthund, sagde Ebbe. Og så fortalte Per om sin oplevelse i december. Per ejer Dorly, en Albin Vega, som overvintrer i vandet ved bro 5. Per har ikke sejlet i 2013, hans ben klarer det ikke mere. Hvorfor han alligevel ville om bord en dag i december, har Per svært med at forklare. Han prøver det nok heller ikke igen, han kom ikke om bord, men faldt i vandet! Per ved ikke, hvor nærmeste redningsstige findes på broen, han holdt fast i fortøjningerne og råbte om hjælp. To personer kom løbende, men kunne ikke hive Per op. Der blev hentet to kokke fra restauranten, og så lykkedes det at få Per op på broen. Det endte godt for Per, og jeg forstår, hvorfor Ebbe ikke lader sin storbror færdes alene i i vores havn. Til slut min opfordring til alle, der færdes på broerne: Læg mærke til, hvor redningsstigerne er monteret! Skrevet af Rolf 5

6 Dagsorden: 6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Torsdag, den 10. april 2014 kl i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 8. Valg af formand Birgit Thejls ønsker ikke genvalg 9. Valg af næstformand ikke på valg i lige år 10. Valg af kasserer ikke på valg i lige år 11. Valg af pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen ønsker ikke genvalg/bestyrelsen indstiller Henrik Bjerregaard Jensen 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard er på valg, og modtager genvalg - Karsten Lindskov fratræder i utide og der skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleant Søren Larsen ønsker ikke genvalg, Hvis Henrik Bjerregaard Jensen vælges som pladsudvalgsformand, skal der vælges en suppleant for et år 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant En revisor og revisorsuppleanten er ikke på valg. Der skal vælges en revisor 14. Valg af ekstern revisor bestyrelsen indstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 15. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til formandspost, medlemspost, suppelantposter og intern revisor. Der er altid plads til og brug for aktive medlemmer - og indstillingen til hvem der anbefales kan sagtens ændres! Forslag fra medlemmerne til dagsordens pkt. 5 og forslag til alle valg jf. pkt. 7 til 13 - skal være formanden i hænde senest d. 13. marts gerne på adressen Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest d. 27. marts. Bestyrelsen Sejlklubben København

7 Birgit sidste nytårstale Rigtig mange klubmedlemmer var mødt op 1. januar for at ønske hinanden GODT NYTÅR. De kunne høre formand Birgit Thejls udbringe sin sidste nytårsskål for klubben og den kommende sæson. Birgit har meddelt, at hun efter næsten ni år på posten ikke går efter at holde 10 års jubilæum. Birgit begyndte som formand i Øst i efteråret 2005 og forventede max at sidde der i fire år, som vedtægterne fastslog. Men så kom der en klubfusion, og i efteråret 2008 blev Birgit Thejls formand for Sejlklubben København, der bestod af de tre selvstændige klubber, Triton, Søhesten og Øst. I nytårstalen i klubhuset kom hun ind på de store udfordringer, der venter bestyrelsen i de kommende år. Lejeaftalen er sagt op og skal genforhandles. Nye broer er måske på vej med hvad dertil hører - og så spøger en havnetunnel, der kan indebære, at halvdelen af Svanemøllehavnen bliver en byggeplads i flere år -og at arbejdet kan spærre for udsejling fra Sundkrogen i kortere - eller længere tid. Der er nok at tage fat på. Afløseren skal vælges på generalforsamlingen 10. april. Kandidater søges. 7

8 Fisk om bord. 8

9 Drogden meldte 11 fra sydøst FISKEKONKURRENCE 2013 Det var lørdag den 5. 5ktober, jeg stod op ved 6 tiden og tjekkede DMI udsigt for Øresund. Det lød ikke godt, Drogden meldte 11 fra sydøst. Det er ensbetydende med, at sundet står på højkant med nogle gevaldige dønninger rundt om Saltholm. Der var otte både tilmeldt konkurrencen, og jeg forventede et kraftigt mandefald, når sejlerne havde set vejrmeldingen. Da jeg kom ind til klubhuset med morgenmaden, sad der 16 sultne lystfiskere og ventede på en bid brød. Jesper havde disponeret en gammel Dansk til at styre nerverne inden start. Store Bjørn holdt en kort briefing, fortalte om reglerne og gav grønt lys for start af konkurrencen. Det var ikke storfangerne, som kom ind med præmiefisk ved indvejningen. Det blev til fire små torsk, den største på 2,2 kg. Sildefanger Jørgen havde heller ikke det store held i år. Derimod kom Jomfru Bedsted i havn med 20 udmagrede sild og tog 3. præmien. Undertegnede fangede én sild, som jeg brugte som madding.maddingen gav gevinst på en lille bitte makrel, som fik lov til at komme tilbage i vandet og vokse sig stor til næste år. og vinden tog lidt af til 7 8 m. sek og gik mere over i vest. Næste år bliver der ændret lidt på reglerne af hensyn til familien Bedsted, som stryger sin andel af præmierne hvert år. De får et handicap på 2 kg for største fisk og 20 sild i handicap på flest sild. Til orientering er konkurrencen åben for alle medlemmer af sejlklubben, og det er det eneste arrangement, som er gratis at deltage i. Gratis morgenmad og en lille hjertestyrkning. MVH: M/S SNUS Tilbage til vejret. De første par timer på sundet var som at køre i sne på en pukkelpist. Vorherre forbarmede sig, Mad på bord 9

10 En aften med super-energi

11 Andespil 2013

12 Alan sørgede som sædvanlig for et herligt måltid. Sprød flæskesteg med det hele - og en dejlig hjemmelavet æbledessert. Festudvalgets skønne kvinde Margit havde været rundt og finde sponsorer blandt de lokale handlende på Østerbro. Og det lykkedes at få rigtig mange attraktive præmier, som der var stor rift om at vinde. I alt blev der spillet om 96 pakker/gavekort (hovedpræmier som sidegevinster). Et par og tres voksne som børn - spillede med. Så rigtig mange fik en eller flere gaver med hjem. Festudvalget vil gerne sige stor tak til sponsorerne og opfordrer alle til at handle lokalt. 12

13 Sponsorerne: A.B. Legetøj I Trianglen 4 Andersen Østerbro I Østerbrogade 103 Dagens Fisk I Østerbrogade 156 D nell Blomster I Strandboulevarden 103 Frihavn Pizza & Grillbar I Strandboulevarden 93 Gourmandiet I Rosenvængets Allé 7A Gunnar Madsen Vinhandel I Østerbrogade 156 Kaffebaren Havnelyst I Skudehavnsvej 6 Johnnie Walker Whisky Matas I Østerbrogade 142 Mortens Pølser I Stubbeløbsgade Ryding Maritime I Vordingborggade 93 Stark I Kattegatvej 21 The Taco Shop 2 I Østerbrogade 87 Zacapa Rom Øbro-træ - XL-byg Proffcenter I Kattegatvej 8 13

14

15 Store forandringer på Nordhavnen

16 Som sejlklub i et stort udviklingsområde kan man godt få fornemmelsen af at være en lille brik, der kan flyttes på efter behag. En tunnel til Nordhavnen vil få betydning for samtlige bådejere i Svanemøllehavnen og i Kalkbrænderihavnen. Spørgsmålet er hvordan og hvornår? I løbet af de kommende ca. 50 år vil der ske en gradvis, men voldsom forandring af Nordhavnsområdet, som vi kender det i dag. Kommuneplanen åbner mulighed for etablering af en ny bydel i Nordhavnen, omfattende ca arbejdspladser og boliger til ca indbyggere. Udviklingen er startet med erhvervs- og boligbyggeri i Århusgade-kvarteret, vedtagelse af etablering af en Metrolinje til Nordhavnen og de igangværende store opfyldninger mod NØ til den nye kajstrækning til krydstogtskibe og efterfølgende til den kommende containerterminal som vist på 3D-visualiseringen. Af oversigtsplaner herunder og til venstre fremgår den aktuelle udvikling af vores baghave. Århusgadekvarteret får de første nye beboere i Samtlige grundarealer er solgt og forventes bebygget de kommende år. Lokalplaner for Trælastholmen, Sundmolen og et område, indeholdende en ny international skole forventes vedtaget i nærmeste fremtid. Område 1, Nordhavn Plads vil først blive bebygget, når metrolinjen er etableret Som det fremgår af planen, vil der blive etableret en kanal, som forbinder Kalkbrænderiløbet med inderhavnen. Kanalen vil sikre vandudskiftningen samt give kajakker og robåde lettere adgang til de øvrige havneområder. Udbygningen af Nordhavnen forventes at ske gradvist fra syd mod nord og i takt med flytning af containerterminalen til det nye opfyldte område mod nord. I alt med en tidshorisont på år. DE NÆSTE ETAPER Afventer Område 1 Århusgadekvarteret : Lokalplan vedtaget Byggemodning pågår

17 Den nordvestlige del af Nordhavnen, bl.a. omfattende Fiskerihavnen påregnes bevaret eller udlagt som rekreative områder. Havnetunnel Et flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har truffet en principbeslutning om linjeføringen for en Østlig Ringvej som en Havnetunnel, der forbinder Lyngbymotorvejen med motorvejsudfletningen ved Sjællandsbroen og med af- og tilkørsler, som vist nedenfor. Der er tale om en både statslig og kommunal anlægsinvestering. Dette kræver en statslig anlægslov for projektet og end ikke en første etape med tunnelforbindelse til Nordhavnen er medtaget på statens budget. En udbygning af Nordhavnen, som Kommuneplanen lægger op til vil kun være mulig, såfremt der etableres en alternativ forbindelsesvej. Det er åbenlyst, at det ene vejkryds ved Århusgade ikke alene kan afvikle trafikken fra et område på størrelse med en stor dansk provinsby. En ny forbindelsesvej forventes således at skulle stå klar senest Med en projekteringsperiode på 2 år og en anlægsperiode på 4 år vil en beslutning herom skulle træffes senest Produktivitetskommissionen har i sin nye rapport, januar 2014 gentaget sin anbefaling af at investere, hvor den største samfundsmæssige gevinst opnås (Min. 4 % forrentning over en 50-årig finansieringsperiode). Transportministeriet offentliggjorde december 2013 sin strategiske analyse af en Østlig Ringvej/ Havnetunnel i København. Første etape har et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 %, selv med en kalkuleret brugerbetaling, som naturligvis vil mindske anvendelsen. Januar 2014 Erik Kragh- Hansen

18 Status: 1. Beslutning om etablering af en Nordhavnsforbindelse er ikke truffet. 2. Udformningen af en evt. forbindelse forventes udført som en sænketunnel, men grundet den lave vanddybde (Ca. 3 m) over en færdig tunnel kan den også udføres som cut and cover. Dvs. bygget på stedet, omsluttet af spunsvægge, hvilket vil medføre hindring af sejlads i hele byggeperioden på ca. 4 år. 3. De radikale på Rådhuset har foreslået en dæmning i stedet for en tunnel, da en sådan vil kunne anlægges meget billigere, men også definitivt lukke Svanemølle- og Kalkbrænderihavnen for sejlbåde. 4. Sejl- og roklubber m.v. vil blive hørt i forbindelse med planlægningsfasen. 5. Der kræves et tillæg til Kommuneplanen, samt en godkendt lokalplan og i denne forbindelse en VVW-redegørelse inden et projekt kan gennemføres. (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 6. Vores adgang til havnene forventes således ikke at blive generet de først kommende år. 7. Endvidere kunne det tænkes, at der etableres en ny, stor marina i området nord og øst for Fiskerihavnen til samtlige både i Svanemølle- og Kalkbrænderihavnen.

19 Bøjeplads til alle i 2014 Nyt fra pladsudvalget februar 2014 Det har lige været kyndelmisse, der er stadig lidt is mellem bådene. Men det er blevet lysere, og snart er det tid til søsætning. Pladsudvalget er i gang med bøjepladsfordelingen. Det ser godt ud. Bådejere, der havde fast plads sidste år, og som ikke har ønsket anden plads, fik opkrævning i januar. Vi kan nok tilbyde alle, der har søgt til tiden, en fast- eller låneplads. 16 bådejere har i år fået fast plads fra i år, og 20 er blevet tilbudt låneplads. Bådejere på låneplads skal søge igen til næste år. På opkrævningerne, der udsendes i slutningen af februar, står det pladsnummer, båden skal ligge på i den kommende sæson. Forholdet mellem pladsernes størrelse og bådstørrelsen har gjort det svært at vælge en ideel plads. Vi har for få korte/brede pladser. F.eks.: En båd på 3 x 8 meter har fået tildelt en plads der er 3 x 12 meter. Når Byoghavn vil udskifte flydebroerne om 1 1½ år kan vi forsøge at ændre det så, vi får en bedre fordeling. På hjemmesiden er der, under pladsudvalget og i kalenderen, en oversigt over, hvilken dag bådene skal søsættes. Listen er lavet ud fra bådoptagningerne i efteråret. I næste nummer af Brisen skriver vi mere om de praktiske opgaver på søsætningsdagene. Pladsudvalget søger frivillige Har du lyst til at deltage i arbejdet med at optage/søsætte vores både? Har du krancertifikat, eller måske lyst til at køre traktor? Kan du lide at lave mad til folk, der virkelig påskønner det? Har du ideer til at effektivisere arbejdet på landpladsen eller ved kranen? Vi er et godt hold, der hygger os med at håndtere bådene og alt, der rør sig omkring dette, og vi vil meget gerne velkomme flere til dette fællesskab. På hjemmesiden under pladsudvalget finder du bøjepladslisten. Den er indtil videre ikke endelig. Der kan komme afbud og ændringer helt frem til slutningen af marts. Skriv en mail til - så vil du blive inviteret til middag og møde i klubhuset snarest.

20 Nye tiltag i sejlerskolen - når førerprøven er bestået Den kommende sæson vil der blive tilbudt nye aktiviteter for medlemmer, der har bestået klubbens førerprøve. Det er der blevet mulighed for på baggrund af aftale mellem skoleudvalg og bestyrelsen om, at vi beholder de 3 nuværende klubbåde (Mor-fin, Rødhætte og Ulven) og indtil videre indstiller den planlagte udskiftning af de to folkebåde med endnu en spækhugger. P.t. er to både for lidt til at det ville være muligt at give tilbud om sejlads til de nye førere på hverdagsaftner, da vi er i den heldige situation at tilgangen til vores sejlerskolen er så god, at det lægger beslag på to både. Tre både derimod, giver i nuværende situation fleksibilitet, så vi f.eks. visse dage kan sejle med tre hold elever og andre dage kan bruge bådene til f.eks. kapsejlads eller spilerhåndtering og rutinesejlads afhængig af interesse. Følgende tilbud har været diskuteret som mulige aktiviteter for medlemmer med førerprøve: Rutinesejlads Sejlads på hold uden instruktør med henblik på at holde rutinen ved lige, hvis man ikke selv har båd. Spilerhåndtering og trim Indgår ikke i den almindelige 20 undervisning på elevholdene. Derfor håber vi, at det er muligt at finde instruktører, der kan undervise førere i spilerhåndtering og trim af spækhugger evt. kombineret med kapsejladstræning sammen med de andre sejlerskolers både i Svanemøllekredsen. Kapsejladstræning/praksis Der er mulighed for at deltage enten i kapsejladstræning i spækhugger sammen med de andre sejlerskoles både i Svanemøllekredsen eller at få styr på startprocedure og kapsejladsbanen i Folkebåde ved onsdagskapsejladsen, eller deltage i den nye kapsejlads efter lystal om tirsdagen, hvor man selv skal starte og måltage. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke med sikkerhed sige, hvilke af ovenstående aktiviteter, der bliver mulighed for, da nogle af tilbuddene kræver at der er instruktører til opgaverne, og ikke mindst, at der er tilstrækkelig interesserede deltagere, så vi kan få sat nogle hold. Kontakt undertegnede på hvis du har førerprøven og oplys, hvad du er interesseret i. Grete Ørskov

21 Til kur ved dronningen Søsportens Sikkerhedsråd til dronningens nytårskur Søsportens Sikkerhedsråd har kronprins Frederik som protektor. Rådet var derfor inviteret til dronningens nytårskur blandt SCHHH - Respekter eksamensro Vinterens Navigationsundervisning afsluttes med eksamen, som afholdes i klubhuset følgende dage: Skriftlig eksamen: mandag den 3. marts 2014 landsorganisationer og protektorater. Sekretariatsleder Sten Emborg repræsenterede rådet ved kuren og ønskede den kongelige familie et godt nytår. Sten Emborg er også medlem af Sejlklubben Københavns bestyrelse, og han er klubbens kasserer. Mundtlig eksamen: lørdag den 8. marts 2014 Medlemmerne anmodes om at respektere, at der skal være eksamensro i klubhuset i disse to dage, hvor det er forbeholdt eksamenen. 21

22 22 Tanker

23 For en pensionist, der har frihed til at sejle lange sommertogter, er det de seneste år blevet meget dyrt at gå i havn for natten. En havneafgift på 250 kr. pr. nat er ikke længere ualmindeligt for en båd på 10 m s længde. Er sommertogtet af længere varighed, kan det derfor hurtigt løbe op i mere end kr for en sommer, og dermed i sig selv begrænse togtets varighed. Hvad er der sket? Vil den tendens bare eskalere de kommende år? I mange havne får man intet for pengene - ud over en tvivlsom, fast fortøjning. Derfor skrev jeg følgende artikel: efter sommertogtet 23

24 Får vi valuta for havnepengene? Tanker efter årets sommertogt For en pensionist, der har frihed til at sejle lange sommertogter, er det de seneste år blevet meget dyrt at gå i havn for natten. En havneafgift på 250 kr. pr. nat er ikke længere ualmindeligt for en båd på 10 m s længde. Er sommertogtet af længere varighed, kan det derfor hurtigt løbe op i mere end kr for en sommer, og dermed i sig selv begrænse togtets varighed. Hvad er der sket? Vil den tendens bare eskalere de kommende år? I mange havne får man intet for pengene - ud over en tvivlsom, fast fortøjning. Har man som jeg sejlet i mere end 40 år, er det en meget kedelig og negativ udvikling, der har fundet sted, og spørgsmålet rejser sig om man nu også får valuta for havnepengene? Det indtryk breder sig, at sejlere opfattes som en interessant målgruppe af forbrugere, der er nemme ofre for lokale takstforhøjelser. Det er ofte vanskeligt at finde plads, da mange havne er overfyldte, og den tilbudte service tilsvarende ringe. Ofte er det helt unge mennesker, der opkræver havnepenge, og de kan ikke afhjælpe eller bistå med noget som helst. Ansvaret herfor ligger naturligvis hos personer/ledelser, der blot gemmer sig bag de unge. Er der kodelås på toilet/dusch, bliver den ofte først oplyst, når havnepenge er betalt - tit sent på dagen. En gæstehavn er ikke en P-plads, men et 24 kommercielt anlæg, hvor man forventer at få samme service og tjenstvillighed som f.eks. på en campingplads. Men der er langt igen, før den forventning bliver opfyldt. På Vejrø - så jeg på TV - tilbydes denne service fuldt ud, men så er taksten også 450 DKK/nat. Ikke underligt at havnen lå øde hen, og omsætningen 50% af det budgetterede. Jeg har været på Vejrø (i 1969), længe før der kom entreprenante ejere. Derfor blev det af mange sejlere hilst velkomment, da Frihavnsordningen blev etableret af kloge hoveder i Skive havn, for snart 30 år siden (jeg mener det var omkring 1985), og det er meget glædeligt at Sundkrogen er med i Frihavnsordningen. I enkelte havne er indført en eller anden rabatordning for at lokke sejleren til at blive en ekstra dag, og på det seneste er oplevet en beskeden rabat, hvis havnepengene betales med Dankort/Visa. Forud for sommertogtet i 2013, der gik til Oslo tur/retur, var der derfor lagt et stort forarbejde. Det blev et delmål for turen, at begrænse havnepengene mest muligt. Det kan gøres på flere måder: 1. Der findes nogle få havne, hvor man ikke betaler havnepenge. Disse blev identificeret hjemmefra. 2. Havne under Frihavnsordningen blev udvalgt til overnatning allerede under planlægningen 3. SXK-bojar, udlagt af Svenske Kryssarklub

25 Daftö blev omhyggeligt registreret (der er 68 på den svenske Västkust) 4. Svajbøyer udlagt af Norsk turistforening i Oslo-fjorden ligeså (der findes 48) 5. Beskyttede naturhavne for ankring blev omhyggeligt identificeret inden afgang (listet efter breddegrad) 6. Havne-og Kystguides fundet frem og nye indkøbt (en billig investering), og suppleret med egne erfaringer fra tidligere togter. Resultatet for årets sommertogt - for de 46 nætter, hvor jeg var om bord, blev derfor så beskedent et beløb som DKK/ SEK/NOK - eller 38 kr pr nat i gennemsnit. Dyrest blev havnen Son i Oslofjorden med 300 NOK (vi måtte forlade en urolig ankerplads, derfor!), tæt forfulgt af Strömstad med 270 SEK (her kom familien om bord). Billigst - og det er bl. a. det, jeg gerne vil fortælle med denne lille artikel, blev 6 dejlige dage/nætter i selve Oslo. Årsagen hertil: netop i 2013 er 3 havne tilmeldt Frihavnsordningen: 1007 Skøyen Båtforening (10 NOK/nat), 1004 Kgl Norsk Seilforening (Dronningen, gratis) og 1005 Frognerkilens Båtforening. Især Skøyen Båtforening vil jeg anbefale. Vi var blevet advaret om, hvor dyrt der var i Norge (især madpriserne), men fra den aflåste og bevogtede havn i Skøyen, inderst i Frognerkilen (se kortet) ligger der i gangafstand et KIWI-supermarked, og der kan gøres gode indkøb. Der er desuden gode trafikforbindelser til Oslo centrum (bus og tog samt havnebus til/fra Bygdøy). Og så kan man tanke billig diesel i Dron- 25

26 anduve inden kl. 17. Derfor var båden gerne let tidligt på morgenen. Indkøbene gøres i passende havn ved middagstid, og der holdes frokost/middagshvil, hvorefter båden atter afgår til en fredelig, idyllisk eller naturskøn nathavn (type ). Der tørnes tidligt ind, for at blive klar til næste dags oplevelser. ningen (9,80 NOK/liter). Fra havnen i Skøyen er der en herlig vandretur gennem den grønne kile Frognerelvdalen langs elven til Vigelandsparken, og desuden museerne på Bygdøy: FRAM, Søfartsmuseet, Kontiki og Vikingeskibene. I Oslo afmønstrede 3 børnebørn: de fløj med Norwegian til Nederland på 3 ugers familiebesøg, og med min søn (skipperen om bord) gennemførtes en herretur fra Oslo via Tønsberg, Vestfjorden, Kragerø til Risør - inden Skagerak blev krydset til Skagen. Her var der imidlertid dømt Hellerup-uge (lokal jargon), og bådene lå i 4-5 lag uden på hinanden. Det gider vi ikke (havneafgift 180 DKK), så efter et par timers hvil, fortsattes til Frederikshavn Marina, hvor der altid er plads. Bilen skulle hentes i Strömstad via færgen til Göteborg. En vigtig årsag til den beskedne sum i havnepenge kan bedst forklares med den svenske sejladsform, som blev praktiseret: i alle havne gælder, at det er gratis at Enkelte dårlige oplevelser kunne ikke undgås: i Varberg (Getterön) viste det sig, at listen over Frihavne var forkert: havnebestyrelsen havde meldt havnen ud. Så bliver man forbandet: nærmest lokket i en fælde! Göteborg (Saltholmen) viste sig alligevel ikke at være gratis, men havnefogeden havde fri lørdag/søndag, så først mandag fik man den besked - og sejlede straks videre. Det samme gjaldt i Strömstad (Hålkedalskilen i byens sydlige udkant). Så er samvittigheden ren. At benytte Turbøjer/SXK-bojar/Svajbøyer i henholdsvis DanmarK/Sverige/Norge hviler på forskellige nationale regler. I Danmark antager (forventer) jeg at svenske og norske sejlere bare er velkomne. De norske Svajbøyer kan frit benyttes af alle, medens de svenske SXK-bojar omhyggeligt er påmalet: SXK-members only. Jeg var tidligere været medlem af SXK-klubben, men betaler i dag kun for at modtage (Nordens bedste) bådblad På Kryss. Inden næste sommertogt i svensk farvand, vil jeg derfor løse fuldt SXK-medlemskab (for det pågældende år). 26

27 Som man vil forstå, blev ankeret brugt flittigt på dette års sommertogt (14 nætter af 46), medens SXK-bojar/Svajbøyer blev benyttet 7 nætter og Frihavnsordningen: 10 nætter. I Randers overtog min søn + familie atter båden, og jeg kørte hjem i bilen. De sejlede til Stavns Fjord på Samsø, hvor de holder af at ligge. SEDNA sejlede i alt 952 sømil, og turen blev på 56 sejldage. Som afslutning et helt andet og uventet problem: det er blevet dyrt og besværligt, at langtidsparkere en bil visse steder. Det gælder i havne og storbyer generelt. I Strömstad, som vi brugte som mødested, koster det nu 40 SEK i døgnet, at lade bilen stå. Når den skal efterlades i 16 døgn, bliver det (også) et anseligt beløb. Det var nærmest umuligt at undgå betaling. Men det lykkedes alligevel - ved kløgt. Til slut en lille advarsel: i Oslo-fjorden kunne 2 broer ikke åbnes, da vi ville igennem: i Fredrikstad var der fejl på den, og i Moss er den helt enkelt svejst fast for stedse, fordi biltrafikken fra overfarten Horten - Moss er for tæt på og for omfattende. Thomas S/Y SEDNA Medlem Opsskrift på næste side 27

28 På hjemturen lagde vi ind i Fladstrand = Frederikshavn (Marinaen) I modsætning til overfyldte Skagen, er her altid plads,og havnepengene er beskedne DKK 150. Det ligner signal-master, men her tørres fladfisk i hyggeligt miljø. Opskriften lyder: Saltes i 4 timer, lufttørres ca. 1 døgn; herefter flåes skindet af, og de steges på panden.citat: Der findes ikke bedre spise Desværre mødte jeg ikke ejermanden,selv om jeg ledte efter ham flere gange 28

29 Fredag den 17. januar blev som lovet en aften med fokus på smagsløgene. Firmaet Diago, Rasmus Just bød på Smoky Zacapa Brownie 100 g smør, 2 æg, 3 dl. sukker, 1½ dl mel, 4 spsk. kakao, 1½ tsk. vanillesukker, 1 knivspids salt, 100 g. mørk chokolade (70% eller over), 1 vaniljestang (kun kornene), Ca cl. Lagavulin 4-5 cl. Ron Zacapa Tænd ovnen på 175 grader. Smør smeltes i en gryde på svag varme. Tilsæt indholdet af vaniljestangen i smørret. Chokoladen smeltes i et vandbad. Disse ting kan passe sig selv mens du pisker æg og sukker sammen til en luftig masse. Mel, kakao, vanillesukker og whisky og rom. Menuen bestod af pork chops a la Johnnie Walker samt smoky zacapa brownie med is. salt blandes i en anden skål. Melblandingen tilføres i æggemassen via en sigte. Pisk imens. Hæld det smeltede lunkne smør i og pisk. Hæld den smeltede chokolade i og pisk. Hæld whiskyen i og pisk grundigt. Hæld kagedejen i en bradepande. Jo tykkere lag, jo mere cremet bliver kagen. Så lav gerne en dobbeltportion, hvis dette ønskes. Giv kagen 25 min. I midten af ovnen på bagefunktion. Giv kagen yderligere 5 min. På varmluft. Tag kagen ud og lad den stå og køle af. Og lad den gerne stå i to dage og samle smagen 29

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011

Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011 NR 1 Februar 2011 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011 Foto: Johnny Kaagaard Bestyrelsen: WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19-2100 København Ø Formand

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere