Nye broer. Ny formand. Side 29. Side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye broer. Ny formand. Side 29. Side 7"

Transkript

1 NR 1 / / febr u a r Nye broer Side 29 Ny formand Side 7

2 Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf Næstformand: Steffen Torvits tlf Kasserer: Sten Emborg tlf Pladsudvalgsformand: Jan Bredde Andersen tlf Bestyrelsesmedlem & sekretær: Ole Holm tlf Bestyrelsesmedlem: Erik Kragh-Hansen tlf Bestyrelsesmedlem: Karsten Linderskov tlf Bestyrelsesmedlem: Jens Rosengaard tlf Bestyrelsessuppleant: Henrik Bjerregaard Jensen tlf Bestyrelsessuppleant: Søren Larsen tlf til klubben: Om økonomi, opkrævning o.lign.: Om bøjepladser, ventelisten og skur: Om indmeldelse o.lign. til Sejlskolen: Om kapsejlads: Om klubhuset: Om alle øvrige driftsforhold: Om sociale aktiviteter: Indlæg o.lign. til klubbladet: Indlæg o.lign. til hjemmesiden: Om indmeldelser, adresseændringer o.lign. samt alle andre henvendelser: Klubbens hjemmeside: klubbenkbh.dk Bestyrelsens udvalgsansvar: Pladsudvalg: Driftsudvalget: Klubhusudvalg: Sejlerskole: Kapsejladsudvalg: Bladudvalg: Fest/Aktivitetsudvalg: Web udvalg: Nordre Klubhusudvalg: Havnelavets bestyrelse: Jan Bredde Andersen Karsten Linderskov Birgit Thejls Søren Larsen Erik Kragh-Hansen Steffen Torvits/Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Steffen Torvits Sten Emborg Birgit Thejls, Jens Rosengaard og Erik Kragh-Hansen Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 600 stk. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Poul Poulsen Web-udvalget: 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra havnekontoret... 4 Mand over bord i havnen... 5 Generalforsamling 10. april... 6 Birgits sidste nytårsskål... 7 Fiskekonkurrence og kuling Andespil Store forandringer på Nordhavnen Nyt om bøjeplads Nyt fra sejlerskolen Til kur ved dronningen Tanker efter sommerferie Whiskyaften Nye broer i Sundkrogen? Nye medlemmer og åbningstider VIGTIGT Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset, ved køkkenet! Anbefal en havn til sommerturen Du har sikkert en dejlig oplevelse, du har lyst til at dele med dine klubkammerater. Send kort artikel og foto til 3

4 Nyt fra havnekontoret Nu nærmer sig tiden hvor alt bliver lysere og lidt grønnere, bådene skal klargøres, og havnekontoret er igen åbent hver torsdag fra kl Stormene og især højvandet har gjort sit til, at elforsyning på broerne har været ude af drift, men elektrikerne arbejder kraftigt på at få strøm på alle broer. Skulle der være nogle både, der skal bruge strøm, kan man flytte til en af broerne, hvor der er strøm. Nøgle til klubhuset (elektronisk bib nøgle) Da det gamle system brød ned, har havnelavet fået et nyt system, der kræver, at alle nøgler bliver kodet om. Dette gøres ved at henvende sig på havnekontoret og der få kodet sin gamle nøgle om. Det er desværre ikke muligt at kode nøglen om på havnekontoret i Svanemøllehavnen. Husk ved forårsklargøring at affaldet kommer de rigtige steder, malerbøtter pensler i malercontaineren, brandbart affald i den store container o.s.v. HUSK, at agterfortøjningerne altid skal være under de horn (tovholdere), der sidder øverst på pælen, ellers giver det et meget stort træk i pælen med skade til følge, pælen bukker eller bliver trukket så langt ned, at fortøjningen kan glide af. Hvis man ikke vil have sine fortøjninger i vandet, så de bliver beskidte, kan man evt. montere en lille snor fra hornet og ned til fortøjningen, så den Havnefoged John Vestergaard ikke glider ned i vandet. De el ledninger, der bliver brugt i havnen, er ikke altid lige fornuftige. En el ledning skal efter stærkstrømsreglementet for marinaer være af god kvalitet og ubrudt, hvilket vil sige, at der ikke må forefindes samlinger fra udtaget på broen og til båden samt at ledningen skal være en 3 leder ( m. jord ). Alle ledninger, der bliver brugt i vintersæsonen 2013/14, vil blive gennemgået af havnens elektriker sammen med havnefogeden, og ledninger, der ikke opfylder stærkstrømsreglementet, vil blive markeret og bådejeren vil derved få besked om at bringe det i orden. Alle ønskes en god forårsstart Med venlig hilsenjohn Vestergaard / Havnefoged 4

5 Husk, hvor der er stiger - før du falder i. Mand over bord i december Ved dette års 1. fredags-arrangement talte jeg med Per, som næsten altid er med, når der foregår noget i sejlklubben. Denne aften havde Per inviteret sin lillebror Ebbe med. Jeg er ikke sejler, jeg er med som vagthund, sagde Ebbe. Og så fortalte Per om sin oplevelse i december. Per ejer Dorly, en Albin Vega, som overvintrer i vandet ved bro 5. Per har ikke sejlet i 2013, hans ben klarer det ikke mere. Hvorfor han alligevel ville om bord en dag i december, har Per svært med at forklare. Han prøver det nok heller ikke igen, han kom ikke om bord, men faldt i vandet! Per ved ikke, hvor nærmeste redningsstige findes på broen, han holdt fast i fortøjningerne og råbte om hjælp. To personer kom løbende, men kunne ikke hive Per op. Der blev hentet to kokke fra restauranten, og så lykkedes det at få Per op på broen. Det endte godt for Per, og jeg forstår, hvorfor Ebbe ikke lader sin storbror færdes alene i i vores havn. Til slut min opfordring til alle, der færdes på broerne: Læg mærke til, hvor redningsstigerne er monteret! Skrevet af Rolf 5

6 Dagsorden: 6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Torsdag, den 10. april 2014 kl i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 8. Valg af formand Birgit Thejls ønsker ikke genvalg 9. Valg af næstformand ikke på valg i lige år 10. Valg af kasserer ikke på valg i lige år 11. Valg af pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen ønsker ikke genvalg/bestyrelsen indstiller Henrik Bjerregaard Jensen 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard er på valg, og modtager genvalg - Karsten Lindskov fratræder i utide og der skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleant Søren Larsen ønsker ikke genvalg, Hvis Henrik Bjerregaard Jensen vælges som pladsudvalgsformand, skal der vælges en suppleant for et år 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant En revisor og revisorsuppleanten er ikke på valg. Der skal vælges en revisor 14. Valg af ekstern revisor bestyrelsen indstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 15. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til formandspost, medlemspost, suppelantposter og intern revisor. Der er altid plads til og brug for aktive medlemmer - og indstillingen til hvem der anbefales kan sagtens ændres! Forslag fra medlemmerne til dagsordens pkt. 5 og forslag til alle valg jf. pkt. 7 til 13 - skal være formanden i hænde senest d. 13. marts gerne på adressen Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest d. 27. marts. Bestyrelsen Sejlklubben København

7 Birgit sidste nytårstale Rigtig mange klubmedlemmer var mødt op 1. januar for at ønske hinanden GODT NYTÅR. De kunne høre formand Birgit Thejls udbringe sin sidste nytårsskål for klubben og den kommende sæson. Birgit har meddelt, at hun efter næsten ni år på posten ikke går efter at holde 10 års jubilæum. Birgit begyndte som formand i Øst i efteråret 2005 og forventede max at sidde der i fire år, som vedtægterne fastslog. Men så kom der en klubfusion, og i efteråret 2008 blev Birgit Thejls formand for Sejlklubben København, der bestod af de tre selvstændige klubber, Triton, Søhesten og Øst. I nytårstalen i klubhuset kom hun ind på de store udfordringer, der venter bestyrelsen i de kommende år. Lejeaftalen er sagt op og skal genforhandles. Nye broer er måske på vej med hvad dertil hører - og så spøger en havnetunnel, der kan indebære, at halvdelen af Svanemøllehavnen bliver en byggeplads i flere år -og at arbejdet kan spærre for udsejling fra Sundkrogen i kortere - eller længere tid. Der er nok at tage fat på. Afløseren skal vælges på generalforsamlingen 10. april. Kandidater søges. 7

8 Fisk om bord. 8

9 Drogden meldte 11 fra sydøst FISKEKONKURRENCE 2013 Det var lørdag den 5. 5ktober, jeg stod op ved 6 tiden og tjekkede DMI udsigt for Øresund. Det lød ikke godt, Drogden meldte 11 fra sydøst. Det er ensbetydende med, at sundet står på højkant med nogle gevaldige dønninger rundt om Saltholm. Der var otte både tilmeldt konkurrencen, og jeg forventede et kraftigt mandefald, når sejlerne havde set vejrmeldingen. Da jeg kom ind til klubhuset med morgenmaden, sad der 16 sultne lystfiskere og ventede på en bid brød. Jesper havde disponeret en gammel Dansk til at styre nerverne inden start. Store Bjørn holdt en kort briefing, fortalte om reglerne og gav grønt lys for start af konkurrencen. Det var ikke storfangerne, som kom ind med præmiefisk ved indvejningen. Det blev til fire små torsk, den største på 2,2 kg. Sildefanger Jørgen havde heller ikke det store held i år. Derimod kom Jomfru Bedsted i havn med 20 udmagrede sild og tog 3. præmien. Undertegnede fangede én sild, som jeg brugte som madding.maddingen gav gevinst på en lille bitte makrel, som fik lov til at komme tilbage i vandet og vokse sig stor til næste år. og vinden tog lidt af til 7 8 m. sek og gik mere over i vest. Næste år bliver der ændret lidt på reglerne af hensyn til familien Bedsted, som stryger sin andel af præmierne hvert år. De får et handicap på 2 kg for største fisk og 20 sild i handicap på flest sild. Til orientering er konkurrencen åben for alle medlemmer af sejlklubben, og det er det eneste arrangement, som er gratis at deltage i. Gratis morgenmad og en lille hjertestyrkning. MVH: M/S SNUS Tilbage til vejret. De første par timer på sundet var som at køre i sne på en pukkelpist. Vorherre forbarmede sig, Mad på bord 9

10 En aften med super-energi

11 Andespil 2013

12 Alan sørgede som sædvanlig for et herligt måltid. Sprød flæskesteg med det hele - og en dejlig hjemmelavet æbledessert. Festudvalgets skønne kvinde Margit havde været rundt og finde sponsorer blandt de lokale handlende på Østerbro. Og det lykkedes at få rigtig mange attraktive præmier, som der var stor rift om at vinde. I alt blev der spillet om 96 pakker/gavekort (hovedpræmier som sidegevinster). Et par og tres voksne som børn - spillede med. Så rigtig mange fik en eller flere gaver med hjem. Festudvalget vil gerne sige stor tak til sponsorerne og opfordrer alle til at handle lokalt. 12

13 Sponsorerne: A.B. Legetøj I Trianglen 4 Andersen Østerbro I Østerbrogade 103 Dagens Fisk I Østerbrogade 156 D nell Blomster I Strandboulevarden 103 Frihavn Pizza & Grillbar I Strandboulevarden 93 Gourmandiet I Rosenvængets Allé 7A Gunnar Madsen Vinhandel I Østerbrogade 156 Kaffebaren Havnelyst I Skudehavnsvej 6 Johnnie Walker Whisky Matas I Østerbrogade 142 Mortens Pølser I Stubbeløbsgade Ryding Maritime I Vordingborggade 93 Stark I Kattegatvej 21 The Taco Shop 2 I Østerbrogade 87 Zacapa Rom Øbro-træ - XL-byg Proffcenter I Kattegatvej 8 13

14

15 Store forandringer på Nordhavnen

16 Som sejlklub i et stort udviklingsområde kan man godt få fornemmelsen af at være en lille brik, der kan flyttes på efter behag. En tunnel til Nordhavnen vil få betydning for samtlige bådejere i Svanemøllehavnen og i Kalkbrænderihavnen. Spørgsmålet er hvordan og hvornår? I løbet af de kommende ca. 50 år vil der ske en gradvis, men voldsom forandring af Nordhavnsområdet, som vi kender det i dag. Kommuneplanen åbner mulighed for etablering af en ny bydel i Nordhavnen, omfattende ca arbejdspladser og boliger til ca indbyggere. Udviklingen er startet med erhvervs- og boligbyggeri i Århusgade-kvarteret, vedtagelse af etablering af en Metrolinje til Nordhavnen og de igangværende store opfyldninger mod NØ til den nye kajstrækning til krydstogtskibe og efterfølgende til den kommende containerterminal som vist på 3D-visualiseringen. Af oversigtsplaner herunder og til venstre fremgår den aktuelle udvikling af vores baghave. Århusgadekvarteret får de første nye beboere i Samtlige grundarealer er solgt og forventes bebygget de kommende år. Lokalplaner for Trælastholmen, Sundmolen og et område, indeholdende en ny international skole forventes vedtaget i nærmeste fremtid. Område 1, Nordhavn Plads vil først blive bebygget, når metrolinjen er etableret Som det fremgår af planen, vil der blive etableret en kanal, som forbinder Kalkbrænderiløbet med inderhavnen. Kanalen vil sikre vandudskiftningen samt give kajakker og robåde lettere adgang til de øvrige havneområder. Udbygningen af Nordhavnen forventes at ske gradvist fra syd mod nord og i takt med flytning af containerterminalen til det nye opfyldte område mod nord. I alt med en tidshorisont på år. DE NÆSTE ETAPER Afventer Område 1 Århusgadekvarteret : Lokalplan vedtaget Byggemodning pågår

17 Den nordvestlige del af Nordhavnen, bl.a. omfattende Fiskerihavnen påregnes bevaret eller udlagt som rekreative områder. Havnetunnel Et flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har truffet en principbeslutning om linjeføringen for en Østlig Ringvej som en Havnetunnel, der forbinder Lyngbymotorvejen med motorvejsudfletningen ved Sjællandsbroen og med af- og tilkørsler, som vist nedenfor. Der er tale om en både statslig og kommunal anlægsinvestering. Dette kræver en statslig anlægslov for projektet og end ikke en første etape med tunnelforbindelse til Nordhavnen er medtaget på statens budget. En udbygning af Nordhavnen, som Kommuneplanen lægger op til vil kun være mulig, såfremt der etableres en alternativ forbindelsesvej. Det er åbenlyst, at det ene vejkryds ved Århusgade ikke alene kan afvikle trafikken fra et område på størrelse med en stor dansk provinsby. En ny forbindelsesvej forventes således at skulle stå klar senest Med en projekteringsperiode på 2 år og en anlægsperiode på 4 år vil en beslutning herom skulle træffes senest Produktivitetskommissionen har i sin nye rapport, januar 2014 gentaget sin anbefaling af at investere, hvor den største samfundsmæssige gevinst opnås (Min. 4 % forrentning over en 50-årig finansieringsperiode). Transportministeriet offentliggjorde december 2013 sin strategiske analyse af en Østlig Ringvej/ Havnetunnel i København. Første etape har et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 %, selv med en kalkuleret brugerbetaling, som naturligvis vil mindske anvendelsen. Januar 2014 Erik Kragh- Hansen

18 Status: 1. Beslutning om etablering af en Nordhavnsforbindelse er ikke truffet. 2. Udformningen af en evt. forbindelse forventes udført som en sænketunnel, men grundet den lave vanddybde (Ca. 3 m) over en færdig tunnel kan den også udføres som cut and cover. Dvs. bygget på stedet, omsluttet af spunsvægge, hvilket vil medføre hindring af sejlads i hele byggeperioden på ca. 4 år. 3. De radikale på Rådhuset har foreslået en dæmning i stedet for en tunnel, da en sådan vil kunne anlægges meget billigere, men også definitivt lukke Svanemølle- og Kalkbrænderihavnen for sejlbåde. 4. Sejl- og roklubber m.v. vil blive hørt i forbindelse med planlægningsfasen. 5. Der kræves et tillæg til Kommuneplanen, samt en godkendt lokalplan og i denne forbindelse en VVW-redegørelse inden et projekt kan gennemføres. (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 6. Vores adgang til havnene forventes således ikke at blive generet de først kommende år. 7. Endvidere kunne det tænkes, at der etableres en ny, stor marina i området nord og øst for Fiskerihavnen til samtlige både i Svanemølle- og Kalkbrænderihavnen.

19 Bøjeplads til alle i 2014 Nyt fra pladsudvalget februar 2014 Det har lige været kyndelmisse, der er stadig lidt is mellem bådene. Men det er blevet lysere, og snart er det tid til søsætning. Pladsudvalget er i gang med bøjepladsfordelingen. Det ser godt ud. Bådejere, der havde fast plads sidste år, og som ikke har ønsket anden plads, fik opkrævning i januar. Vi kan nok tilbyde alle, der har søgt til tiden, en fast- eller låneplads. 16 bådejere har i år fået fast plads fra i år, og 20 er blevet tilbudt låneplads. Bådejere på låneplads skal søge igen til næste år. På opkrævningerne, der udsendes i slutningen af februar, står det pladsnummer, båden skal ligge på i den kommende sæson. Forholdet mellem pladsernes størrelse og bådstørrelsen har gjort det svært at vælge en ideel plads. Vi har for få korte/brede pladser. F.eks.: En båd på 3 x 8 meter har fået tildelt en plads der er 3 x 12 meter. Når Byoghavn vil udskifte flydebroerne om 1 1½ år kan vi forsøge at ændre det så, vi får en bedre fordeling. På hjemmesiden er der, under pladsudvalget og i kalenderen, en oversigt over, hvilken dag bådene skal søsættes. Listen er lavet ud fra bådoptagningerne i efteråret. I næste nummer af Brisen skriver vi mere om de praktiske opgaver på søsætningsdagene. Pladsudvalget søger frivillige Har du lyst til at deltage i arbejdet med at optage/søsætte vores både? Har du krancertifikat, eller måske lyst til at køre traktor? Kan du lide at lave mad til folk, der virkelig påskønner det? Har du ideer til at effektivisere arbejdet på landpladsen eller ved kranen? Vi er et godt hold, der hygger os med at håndtere bådene og alt, der rør sig omkring dette, og vi vil meget gerne velkomme flere til dette fællesskab. På hjemmesiden under pladsudvalget finder du bøjepladslisten. Den er indtil videre ikke endelig. Der kan komme afbud og ændringer helt frem til slutningen af marts. Skriv en mail til - så vil du blive inviteret til middag og møde i klubhuset snarest.

20 Nye tiltag i sejlerskolen - når førerprøven er bestået Den kommende sæson vil der blive tilbudt nye aktiviteter for medlemmer, der har bestået klubbens førerprøve. Det er der blevet mulighed for på baggrund af aftale mellem skoleudvalg og bestyrelsen om, at vi beholder de 3 nuværende klubbåde (Mor-fin, Rødhætte og Ulven) og indtil videre indstiller den planlagte udskiftning af de to folkebåde med endnu en spækhugger. P.t. er to både for lidt til at det ville være muligt at give tilbud om sejlads til de nye førere på hverdagsaftner, da vi er i den heldige situation at tilgangen til vores sejlerskolen er så god, at det lægger beslag på to både. Tre både derimod, giver i nuværende situation fleksibilitet, så vi f.eks. visse dage kan sejle med tre hold elever og andre dage kan bruge bådene til f.eks. kapsejlads eller spilerhåndtering og rutinesejlads afhængig af interesse. Følgende tilbud har været diskuteret som mulige aktiviteter for medlemmer med førerprøve: Rutinesejlads Sejlads på hold uden instruktør med henblik på at holde rutinen ved lige, hvis man ikke selv har båd. Spilerhåndtering og trim Indgår ikke i den almindelige 20 undervisning på elevholdene. Derfor håber vi, at det er muligt at finde instruktører, der kan undervise førere i spilerhåndtering og trim af spækhugger evt. kombineret med kapsejladstræning sammen med de andre sejlerskolers både i Svanemøllekredsen. Kapsejladstræning/praksis Der er mulighed for at deltage enten i kapsejladstræning i spækhugger sammen med de andre sejlerskoles både i Svanemøllekredsen eller at få styr på startprocedure og kapsejladsbanen i Folkebåde ved onsdagskapsejladsen, eller deltage i den nye kapsejlads efter lystal om tirsdagen, hvor man selv skal starte og måltage. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke med sikkerhed sige, hvilke af ovenstående aktiviteter, der bliver mulighed for, da nogle af tilbuddene kræver at der er instruktører til opgaverne, og ikke mindst, at der er tilstrækkelig interesserede deltagere, så vi kan få sat nogle hold. Kontakt undertegnede på hvis du har førerprøven og oplys, hvad du er interesseret i. Grete Ørskov

21 Til kur ved dronningen Søsportens Sikkerhedsråd til dronningens nytårskur Søsportens Sikkerhedsråd har kronprins Frederik som protektor. Rådet var derfor inviteret til dronningens nytårskur blandt SCHHH - Respekter eksamensro Vinterens Navigationsundervisning afsluttes med eksamen, som afholdes i klubhuset følgende dage: Skriftlig eksamen: mandag den 3. marts 2014 landsorganisationer og protektorater. Sekretariatsleder Sten Emborg repræsenterede rådet ved kuren og ønskede den kongelige familie et godt nytår. Sten Emborg er også medlem af Sejlklubben Københavns bestyrelse, og han er klubbens kasserer. Mundtlig eksamen: lørdag den 8. marts 2014 Medlemmerne anmodes om at respektere, at der skal være eksamensro i klubhuset i disse to dage, hvor det er forbeholdt eksamenen. 21

22 22 Tanker

23 For en pensionist, der har frihed til at sejle lange sommertogter, er det de seneste år blevet meget dyrt at gå i havn for natten. En havneafgift på 250 kr. pr. nat er ikke længere ualmindeligt for en båd på 10 m s længde. Er sommertogtet af længere varighed, kan det derfor hurtigt løbe op i mere end kr for en sommer, og dermed i sig selv begrænse togtets varighed. Hvad er der sket? Vil den tendens bare eskalere de kommende år? I mange havne får man intet for pengene - ud over en tvivlsom, fast fortøjning. Derfor skrev jeg følgende artikel: efter sommertogtet 23

24 Får vi valuta for havnepengene? Tanker efter årets sommertogt For en pensionist, der har frihed til at sejle lange sommertogter, er det de seneste år blevet meget dyrt at gå i havn for natten. En havneafgift på 250 kr. pr. nat er ikke længere ualmindeligt for en båd på 10 m s længde. Er sommertogtet af længere varighed, kan det derfor hurtigt løbe op i mere end kr for en sommer, og dermed i sig selv begrænse togtets varighed. Hvad er der sket? Vil den tendens bare eskalere de kommende år? I mange havne får man intet for pengene - ud over en tvivlsom, fast fortøjning. Har man som jeg sejlet i mere end 40 år, er det en meget kedelig og negativ udvikling, der har fundet sted, og spørgsmålet rejser sig om man nu også får valuta for havnepengene? Det indtryk breder sig, at sejlere opfattes som en interessant målgruppe af forbrugere, der er nemme ofre for lokale takstforhøjelser. Det er ofte vanskeligt at finde plads, da mange havne er overfyldte, og den tilbudte service tilsvarende ringe. Ofte er det helt unge mennesker, der opkræver havnepenge, og de kan ikke afhjælpe eller bistå med noget som helst. Ansvaret herfor ligger naturligvis hos personer/ledelser, der blot gemmer sig bag de unge. Er der kodelås på toilet/dusch, bliver den ofte først oplyst, når havnepenge er betalt - tit sent på dagen. En gæstehavn er ikke en P-plads, men et 24 kommercielt anlæg, hvor man forventer at få samme service og tjenstvillighed som f.eks. på en campingplads. Men der er langt igen, før den forventning bliver opfyldt. På Vejrø - så jeg på TV - tilbydes denne service fuldt ud, men så er taksten også 450 DKK/nat. Ikke underligt at havnen lå øde hen, og omsætningen 50% af det budgetterede. Jeg har været på Vejrø (i 1969), længe før der kom entreprenante ejere. Derfor blev det af mange sejlere hilst velkomment, da Frihavnsordningen blev etableret af kloge hoveder i Skive havn, for snart 30 år siden (jeg mener det var omkring 1985), og det er meget glædeligt at Sundkrogen er med i Frihavnsordningen. I enkelte havne er indført en eller anden rabatordning for at lokke sejleren til at blive en ekstra dag, og på det seneste er oplevet en beskeden rabat, hvis havnepengene betales med Dankort/Visa. Forud for sommertogtet i 2013, der gik til Oslo tur/retur, var der derfor lagt et stort forarbejde. Det blev et delmål for turen, at begrænse havnepengene mest muligt. Det kan gøres på flere måder: 1. Der findes nogle få havne, hvor man ikke betaler havnepenge. Disse blev identificeret hjemmefra. 2. Havne under Frihavnsordningen blev udvalgt til overnatning allerede under planlægningen 3. SXK-bojar, udlagt af Svenske Kryssarklub

25 Daftö blev omhyggeligt registreret (der er 68 på den svenske Västkust) 4. Svajbøyer udlagt af Norsk turistforening i Oslo-fjorden ligeså (der findes 48) 5. Beskyttede naturhavne for ankring blev omhyggeligt identificeret inden afgang (listet efter breddegrad) 6. Havne-og Kystguides fundet frem og nye indkøbt (en billig investering), og suppleret med egne erfaringer fra tidligere togter. Resultatet for årets sommertogt - for de 46 nætter, hvor jeg var om bord, blev derfor så beskedent et beløb som DKK/ SEK/NOK - eller 38 kr pr nat i gennemsnit. Dyrest blev havnen Son i Oslofjorden med 300 NOK (vi måtte forlade en urolig ankerplads, derfor!), tæt forfulgt af Strömstad med 270 SEK (her kom familien om bord). Billigst - og det er bl. a. det, jeg gerne vil fortælle med denne lille artikel, blev 6 dejlige dage/nætter i selve Oslo. Årsagen hertil: netop i 2013 er 3 havne tilmeldt Frihavnsordningen: 1007 Skøyen Båtforening (10 NOK/nat), 1004 Kgl Norsk Seilforening (Dronningen, gratis) og 1005 Frognerkilens Båtforening. Især Skøyen Båtforening vil jeg anbefale. Vi var blevet advaret om, hvor dyrt der var i Norge (især madpriserne), men fra den aflåste og bevogtede havn i Skøyen, inderst i Frognerkilen (se kortet) ligger der i gangafstand et KIWI-supermarked, og der kan gøres gode indkøb. Der er desuden gode trafikforbindelser til Oslo centrum (bus og tog samt havnebus til/fra Bygdøy). Og så kan man tanke billig diesel i Dron- 25

26 anduve inden kl. 17. Derfor var båden gerne let tidligt på morgenen. Indkøbene gøres i passende havn ved middagstid, og der holdes frokost/middagshvil, hvorefter båden atter afgår til en fredelig, idyllisk eller naturskøn nathavn (type ). Der tørnes tidligt ind, for at blive klar til næste dags oplevelser. ningen (9,80 NOK/liter). Fra havnen i Skøyen er der en herlig vandretur gennem den grønne kile Frognerelvdalen langs elven til Vigelandsparken, og desuden museerne på Bygdøy: FRAM, Søfartsmuseet, Kontiki og Vikingeskibene. I Oslo afmønstrede 3 børnebørn: de fløj med Norwegian til Nederland på 3 ugers familiebesøg, og med min søn (skipperen om bord) gennemførtes en herretur fra Oslo via Tønsberg, Vestfjorden, Kragerø til Risør - inden Skagerak blev krydset til Skagen. Her var der imidlertid dømt Hellerup-uge (lokal jargon), og bådene lå i 4-5 lag uden på hinanden. Det gider vi ikke (havneafgift 180 DKK), så efter et par timers hvil, fortsattes til Frederikshavn Marina, hvor der altid er plads. Bilen skulle hentes i Strömstad via færgen til Göteborg. En vigtig årsag til den beskedne sum i havnepenge kan bedst forklares med den svenske sejladsform, som blev praktiseret: i alle havne gælder, at det er gratis at Enkelte dårlige oplevelser kunne ikke undgås: i Varberg (Getterön) viste det sig, at listen over Frihavne var forkert: havnebestyrelsen havde meldt havnen ud. Så bliver man forbandet: nærmest lokket i en fælde! Göteborg (Saltholmen) viste sig alligevel ikke at være gratis, men havnefogeden havde fri lørdag/søndag, så først mandag fik man den besked - og sejlede straks videre. Det samme gjaldt i Strömstad (Hålkedalskilen i byens sydlige udkant). Så er samvittigheden ren. At benytte Turbøjer/SXK-bojar/Svajbøyer i henholdsvis DanmarK/Sverige/Norge hviler på forskellige nationale regler. I Danmark antager (forventer) jeg at svenske og norske sejlere bare er velkomne. De norske Svajbøyer kan frit benyttes af alle, medens de svenske SXK-bojar omhyggeligt er påmalet: SXK-members only. Jeg var tidligere været medlem af SXK-klubben, men betaler i dag kun for at modtage (Nordens bedste) bådblad På Kryss. Inden næste sommertogt i svensk farvand, vil jeg derfor løse fuldt SXK-medlemskab (for det pågældende år). 26

27 Som man vil forstå, blev ankeret brugt flittigt på dette års sommertogt (14 nætter af 46), medens SXK-bojar/Svajbøyer blev benyttet 7 nætter og Frihavnsordningen: 10 nætter. I Randers overtog min søn + familie atter båden, og jeg kørte hjem i bilen. De sejlede til Stavns Fjord på Samsø, hvor de holder af at ligge. SEDNA sejlede i alt 952 sømil, og turen blev på 56 sejldage. Som afslutning et helt andet og uventet problem: det er blevet dyrt og besværligt, at langtidsparkere en bil visse steder. Det gælder i havne og storbyer generelt. I Strömstad, som vi brugte som mødested, koster det nu 40 SEK i døgnet, at lade bilen stå. Når den skal efterlades i 16 døgn, bliver det (også) et anseligt beløb. Det var nærmest umuligt at undgå betaling. Men det lykkedes alligevel - ved kløgt. Til slut en lille advarsel: i Oslo-fjorden kunne 2 broer ikke åbnes, da vi ville igennem: i Fredrikstad var der fejl på den, og i Moss er den helt enkelt svejst fast for stedse, fordi biltrafikken fra overfarten Horten - Moss er for tæt på og for omfattende. Thomas S/Y SEDNA Medlem Opsskrift på næste side 27

28 På hjemturen lagde vi ind i Fladstrand = Frederikshavn (Marinaen) I modsætning til overfyldte Skagen, er her altid plads,og havnepengene er beskedne DKK 150. Det ligner signal-master, men her tørres fladfisk i hyggeligt miljø. Opskriften lyder: Saltes i 4 timer, lufttørres ca. 1 døgn; herefter flåes skindet af, og de steges på panden.citat: Der findes ikke bedre spise Desværre mødte jeg ikke ejermanden,selv om jeg ledte efter ham flere gange 28

29 Fredag den 17. januar blev som lovet en aften med fokus på smagsløgene. Firmaet Diago, Rasmus Just bød på Smoky Zacapa Brownie 100 g smør, 2 æg, 3 dl. sukker, 1½ dl mel, 4 spsk. kakao, 1½ tsk. vanillesukker, 1 knivspids salt, 100 g. mørk chokolade (70% eller over), 1 vaniljestang (kun kornene), Ca cl. Lagavulin 4-5 cl. Ron Zacapa Tænd ovnen på 175 grader. Smør smeltes i en gryde på svag varme. Tilsæt indholdet af vaniljestangen i smørret. Chokoladen smeltes i et vandbad. Disse ting kan passe sig selv mens du pisker æg og sukker sammen til en luftig masse. Mel, kakao, vanillesukker og whisky og rom. Menuen bestod af pork chops a la Johnnie Walker samt smoky zacapa brownie med is. salt blandes i en anden skål. Melblandingen tilføres i æggemassen via en sigte. Pisk imens. Hæld det smeltede lunkne smør i og pisk. Hæld den smeltede chokolade i og pisk. Hæld whiskyen i og pisk grundigt. Hæld kagedejen i en bradepande. Jo tykkere lag, jo mere cremet bliver kagen. Så lav gerne en dobbeltportion, hvis dette ønskes. Giv kagen 25 min. I midten af ovnen på bagefunktion. Giv kagen yderligere 5 min. På varmluft. Tag kagen ud og lad den stå og køle af. Og lad den gerne stå i to dage og samle smagen 29

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. V2, 26 marts 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt. 2011. 15. okt. 2011. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Peter Clemmensen (PC), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ),

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. 25. jan. 2010 Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. 13. marts 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Klar til 2014. Generalforsamling side 6

Klar til 2014. Generalforsamling side 6 NR 2 // marts 2014 www.sejlklubbenkbh.dk Klar til 2014 Generalforsamling side 6 Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer: Sten

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. 14. feb. 2010. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Side 9: Tågen kom snigende...

Side 9: Tågen kom snigende... NR 4 // November 2011 www.sejlklubbenkbh.dk Side 9: Tågen kom snigende... Lillian poulsen WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012. 16. juni 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Erik Kragh-Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Bredde Andersen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Nr 2 // April 2015 www.sejlklubbenkbh.dk

Nr 2 // April 2015 www.sejlklubbenkbh.dk Brisen Nr 2 // April 2015 www.sejlklubbenkbh.dk www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen formand@sejlklubbenkbh.dk 2092 8010 Næstformand

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår.

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120 Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Se det er en havn, der vil nytår Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4 Formanden fortsat

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014. Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere