Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00"

Transkript

1 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl Rasmus Lundby (RL) Tue Hdal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Kristian Fjrdvald (KF) Anna Harbe (AH) Anne Nymand (AN) - skype Mail Afbud: Lea Krag Fgh (LKF) Dagsrden 1 Gdkendelse af dagsrden g valg af referent/rdstyrer Orienteringspunkter Orientering fra kntret /KF /RL Regnskab Budget Internatinal update (MU, ISIA, EU) Punkter til drøftelse Kntrfaciliteter / TH /AH Årsmøde 2015 /RL Bestyrelsesaktivitet /RL Interski Beslutningspunkter Gdkendelse af regnskab 2014 g budget 2015 /RL Manualbudget /RL Eventuelt Refundering/muligheder efter tilmeldingsfrist /KF... 5 Bilag Punkt Dat Bilag side 1 af 6

2 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden 1 Gdkendelse af dagsrden g valg af referent/rdstyrer KF blev valgt sm referent. TH blev valgt sm rdstyrer. 2 Orienteringspunkter 2.1 Orientering fra kntret /KF /RL Status på de nye kntrfaciliteter (KF) DDS g KF er faldet gdt på plads i de nye mgivelser g nyder gdt af de mange faciliteter. DDS mangler stadig at få stillet et kælderrum til rådighed, men frbundet arbejder på sagen. Status på kursuskalenderen g tilmeldinger (KF) PSI2 uge 13: Dette kursus har kun 6 tilmeldinger men vil alligevel blive afviklet, da det et mindre underskud på kurset accepteres. Herudver har den 7. deltager meldt afbud efter tilmeldingsfristen, hvrfr vedkmmende kun har fået refunderet den halve kursuspris, hvrfr der øknmisk set er 6,5 deltagere på dette kursus. Tignes Wrkshp uge 14: Denne wrkshp har indtil videre 12 deltagere via DDS, hvraf 5 deltager skal på Pukler/ffpiste-wrkshppen g de resterende 7 skal på reeksamenstræning-wrkshppen. Eurtrainer uge 15: Sm nget nyt er der i år udtaget 12 deltagere til kurset, der hidtil kun er blevet udtaget 10 til. Herudver vil kurset i år blive kørt af 3 uddannere, hvr ekstraudgiften den 3. uddanner vil medføre pvejes af de 2 ekstra deltagere. Desuden vil dette ikke have indflydelse på udgiften mht. transprt af uddannerne, da DDS-bilen alligevel kører til destinatinen. Hensigten bag de ekstra deltagere g den ekstra uddanner er et generatinsskifte fr uddannere, der kan afvikle Eurtrainer. Teri uge 16 (søndag d. 19. april): Igen i år afvikles teri i Aarhus g København, eksamen såvel sm undervisning. Indtil videre er der her 12 tilmeldinger, hvraf 3 af disse er i Aarhus g de restende 9 i København. PSI3 uge 16 g BSI1 uge 17 med Oure: DDS mangler stadig infrmatin fra Oure angående disse kurser, men BSI1 i uge 17 frventes at have 21 deltagere. Hintertux - uge 20: Dette års frårskursus har indtil videre 117 tilmeldinger, hvr der herudver er prettet ekstra hld g adskillelige tilmeldinger på ventelister er blevet gdkendt side 2 af 6

3 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden AKI uge 9 med Sjælsølund: Dette kursus havde 26 deltagere. I frlængelse af dette blev der drøftet mere generelt angående AKI. Her ses der mulighed fr fremadrettet at i højere grad knytte selve AKI til DDS prdukt. Her kan det evt. være en mulighed at tilbyde AKI til kursisterne i frlængelse af Teknik-kurset fremfr BSI1-eksamen. Dette kan være med til at give teknik-kursisterne bld på tanden i frhld til instruktøruddannelsen g samtidig udgøre en synergieffekt. 2.2 Regnskab 2.3 Budget 2.4 Internatinal update (MU, ISIA, EU) Fredag d. 27. Februar afvikles et møde i EU, hvr DDS ikke deltager. Hertil har vi mdtaget en mail fra Frankrig, hvri de skriver, at de melder sig ud af ISIA/ikke frtsætter medlemskab, da de ikke anerkender ISIA. Her følger Østrig g Italien måske gså med. DDS har ytret sin hldning angående Eurtest til Frankrig g DDS mener, at Eurtesten har et fr højt niveau g er fr svær fr deltagerne, men at der er behv fr en bjektiv test. Hidtil har Danmark fremhævet Frankrig g givet dem vres pbakning. At Frankrig ikke frtsætter sit medlemskab af ISIA får ingen betydning fr de danske instruktører i Frankrig g Østrig, da alle privilegier er via MU, hvr vi frtsat er medlem. Derfr ville dette heller ikke have ngen indflydelse fr beviser pnået via DDS, da PSIbeviset frtsat vil være anerkendt af franskmændene, der blt er ligeglade med ISIAmærket. Dg kan dette blive et prblem i Italien. Grundlaget fr Frankrigs beslutning er, at de vil beskytte sine arbejdspladser, egne interesser samt de franske skiinstruktører, der lever gdt af det, hvrfr dette primært er et arbejdsplitisk spørgsmål, der kan have øknmisk betydning. 3 Punkter til drøftelse 3.1 Kntrfaciliteter / TH /AH Kntrfaciliteter i Idrættens Hus, rammeaftale med DSkiF. AFTALE VEDHÆFTES! DDS g KF er faldet gdt på plads i de nye mgivelser g nyder gdt af de mange faciliteter. DDS mangler stadig at få stillet et kælderrum til rådighed, men frbundet arbejder på sagen. Rammeaftalen mellem DDS g DSkiF er vedhæftet her. Samarbejdet mellem DDS g DSkiF samt rammeaftalen her skal i det fremadrettede samarbejde frtsat frblive ikke fr side 3 af 6

4 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden detaljeret fr at udnytte samarbejdet bedst muligt. DDS bakker fuldt p angående det nye samarbejde, hvr AH sender et gdt signal, bl.a. ved at være medlem af DDS bestyrelse. Dette viser en vis interesse fr at etablere det bedst mulige samarbejde g dermed øget pbakning. Alle parter har lært af tidligere uverensstemmelser g ønsker at løse samtlige tidligere g ptentielle prblematikker gnidningsfrit. Frskellige rller er defineret, hvilket bl.a. var grundlaget fr den tidligere prblematik. AH g TH frtsætter de gde dialger mht. samarbejdet g aftalen herimellem. 3.2 Årsmøde 2015 /RL Daten fr årsmødet er lørdag d. 30. maj Årsmøde 2015 g bestyrelsesknstellatin Kntret g CD får mandat til at arrangere årsmødet ud fra de sidste års mdel. Bestyrelsespster. Der stemmes m de t suppleantpster samt t medlemspster. Bestyrelsens arbejdsmråder skal redefineres af den kmmende bestyrelse, sm et af de første arbejdsmråder. 3.3 Bestyrelsesaktivitet /RL Bestyrelsesaktivitet, dækning af mkstninger ifm. bestyrelsesarbejde. Ved det første bestyrelsesmøde efter valget af den nye bestyrelse skal bestyrelsens rller redefineres, hvilket gælder alt fra den daglige drift til ageren til bestyrelsesmøder. Flere nye flk skal rekrutteres til bestyrelsen. Her skal DDS være pmærksmme på, at bestyrelsesmedlemmer ikke skal have ngen udgifter ved at være medlem af bestyrelsen, deltage på bestyrelsesmøder, etc. RL får dækket al rejseaktivitet i DDS regi (fly t/r Aal.- Kbh.) samt telefni g internet. Anne Nymand stiller ikke p til næste valg. 3.4 Interski Bkning Budget Spnsrat Unifrmer g udstyr er bestilt. Interski køres i de gamle unifrmer, hvrfr de nye først tages i brug efter Interski. Dg har lederne hs Helly Hansen endnu ikke underskrevet spnsrkntrakten, der dg er accepteret mundtligt, bestillingen er i systemet g inderjakkerne er kmmet. Udstyret er bestilt via Hestra g Salmn, hvr Hestra leverer handsker g Salmn leverer ggles g hjelme. RL s Interski-præsentatin vedhæftes side 4 af 6

5 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden 4 Beslutningspunkter 4.1 Gdkendelse af regnskab 2014 g budget 2015 /RL Gdkendelse af regnskab 2014 g budget LKF, RL g revisr har gdkendt regnskabet. Bestyrelsen skal bekræfte gdkendelsen. Budgettet matcher regnskabet, der km i Ikke afsat penge til nye prjekter. Regnskabet er gdkendt. 4.2 Manualbudget /RL LKF varetager budgettet g RL ønsker at udvide manualbudgettet med kr. fr at give manualen helt nye kapitler, der vil være med til at løfte det samlede prdukt samt fremhæve manualens øgede bredde ift. anvendelse. Dette ses sm en meget billig måde til at få et bedre g bredere prdukt, der kan frventes at blive anvendt i mange år. AO har tilkendegivet, at DDS har råd til dette tiltag. Vi har skiftet grafiker, hvem der er mere fleksibel pga. få kunder g billigere, da denne har eget trykkeri. Det frventes stadig, at DDS har den nye manual klar til efterårskurset Herudver ses en elektrnisk versin af manualen stadig sm et prblem i frhld til den stre indtjening DDS har i frbindelse med den fysiske versin. Ambitinen er her, at have en elektrnisk versin klar efter efterårskurset Herudver ses det ikke sm et prblem med en ny manual i frhld til den gamle g dem der har erhvervet denne. Dette skyldes, at den nye manual består af det samme grundlæggende indhld, hvr ændringen ikke vil have en relevant indflydelse på eksaminatinen. Desuden vil et dkument m revideringen blive gjrt tilgængeligt fr alle. Der er i bestyrelsen enighed m, at der skal afsættes ekstra penge til manualbudgettet, hvilket fremver kan frespørges g gdkendes via mail. Afslutningsvis er intentinen, at der skal udarbejdes et PSI2-afsnit: Sne g lavine. AO skal levere dette kapitel, men AO g DDS er her afhængige af, hvad Jens Brgnæs kan/vil lave her, da Jens Brgnæs er leveringsdygtig af den nødvendige knw-hw. 5 Eventuelt 5.1 Refundering/muligheder efter tilmeldingsfrist /KF Hvad kan den fremtidige prcedure være, når et medlem har tilmeldt sig en flere reeksamener/kurser, men deltagelse på det sidste kursus afhænger af bestået/ikke bestået på det første kursus? Eks.: Jens Jensen har tilmeldt sig Wrkshp i uge 14 g BSI2-kntinuant i uge 20, men ønsker ikke at deltage i uge 20, såfremt eksamen bestås i uge 14. Dette kan være prblematisk, da tilmeldingsfristen til uge 20 er før uge 14, hvrfr vi ikke refunderer det fulde beløb til Jens Jensen, hvis han består eksamen i uge 14 g ikke ønsker at deltage i uge side 5 af 6

6 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Svar: DDS mister indtjening ved at refundere det pågældende kursus, men ses samtidig sm en nødvendig service. Sm frsøgsrdning kan vi tilbyde et alternativt kursus til det sidstnævnte g herefter refundere kursusprisen, såfremt kursisten ikke ønsker at deltage på det alternative kursus. Denne situatin er prblematisk, da kursisten ved en refundering fratager en anden muligheden fr at deltage på det pågældende kursus. Risiken ligger i den her situatin hs DDS g ikke medlemmet. Dg skal DDS være pmærksmme på, at der ikke spekuleres i dette blandt medlemmerne, mht. at udnytte dette side 6 af 6

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet)

Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet) Dato Mødested Mødetid Deltagere Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet) Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere