Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade Billed taget d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59. Billed taget d. 24-03-2011"

Transkript

1 Wismann Property Consult A/S Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade Billed taget d Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold Kvarter, København. 1

2 2 1. Rekvirent: AB Nørre Farimagsgade c/o Aleksandar Glavas Nørre Farimagsgade København K. Tlf Vurderingsmand: Lars Wismann, projektchef og direktør cand. merc., statsaut. ejd. mgl. & valuar Wismann Property Consult A/S Åboulevard 1, st København V. Tlf: CVR.: Vurderingsobjekt: AB Nørre Farimagsgade 57-59, beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold Kvarter, København. 4. Vurderingsformål: Rekvirenten skal bruge denne vurdering til ansættelse af ejendomsværdien på andelsforeningens ejendom jf. Andelsloven 5 stk. 2 litra b) jf. nedenstående, hvor lovteksten er anført: ABL 5. Ved overdragelse af en andel i en andelsforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Stk. 2. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue: a) Anskaffelsesprisen. b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 2 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Stk. 3. Til de i stk. 2 anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen. 5. Vurderingstema: Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom ud fra den værdi som ejendommen efter valuarvurdering skønnes at have pr. 31. december 2010 med én ledig.

3 3 6. Dokumenter og bilag: Vi har bl.a. modtaget kopi af følgende bilag: Ejendomsvurdering pr. 01. oktober 2010 BBR oversigt Vedtægter Referat af ordinær generalforsamling 2010 Årsregnskab 2010 Ejendommens forsikringspapirer. Vi har den 24. marts 2011 beset ejendommen ude fra. Vi har vurderet ejendommen årligt siden Tingbogen Vi har den 27. marts 2011 gennemgået tinglysninger på ejendommens og har ikke fundet byrder eller rettigheder, som væsentligt påvirker ejendommens prissætning eller omsættelighed. 8. Forudsætninger: at der ikke påhviler ejendommen uoplyste rettigheder og byrder at de vurderede ers anvendelse er lovlig, herunder at bygninger og installationer er lovligt opført og/eller indrettet at, der på ejendommen ikke er jordforening 9. Forsikringer: Foreningen er forsikret i Assurance Partners Forsikringsmæglerselskab forsikringscertifikat. Ansvarsprogram igennem Nassau VAS , Arbejdsskade If , Bygningsprogram If og Glasforsikring Dansk Glasforsikring Forsikringen omfatter bygningsbrand, byggeskader, glas og sanitet, svamp og insektskader og Forenings- og bestyrelsesansvar mm. Ejendommen er forsikret på almindelige vilkår. 10. Lokalplaner: Området er ikke omfattet af Københavns Kommunes lokalplaner. 11. Beskrivelse: Ejendommen består af 1 bygning opført i 1878 og væsentligt ombygget i Bygningen er opført i mursten med tagdækning af naturskifer. Bygningerne er opført med kælder, stueetage, etage. Der er 2 hovedtrapper og 2 bagtrapper og der er ikke elevator. Ejendommen har ifølge BBR et samlet bebygget på 407 m 2, et grund på 642 m 2 og et samlet bygnings på m 2. Ejendommen har kælder på 407 m 2 og et udnyttet på tagetagen på 260 m 2. Det samlede udgør m 2 og der er et s på 317 m 2. Ejendommen anvendes til og. Ejendommen rummer 30 lejemål på mellem på m 2. Alle lejligheder har køkken, bad eller brusekabine og WC. Alle lejemål er forsynet med fjernvarme og der er bredbånd og IP-telefoni.

4 4 Ejendommen fremstår i en god vedligeholdelsesmæssig stand. 12. Beliggenhed: Ejendommen ligger i Den indre by, tæt på både rekreative er, offentlig transport, indkøbsmuligheder og et spændende café- og restaurantmiljø. Ejendommen ligger således små 100m fra H.C. Ørstedsparken til den ene side og 500m til Botanisk Have og Kongens Have til den anden side. Der er ca. 300m til trafikknudepunktet på Nørreport på Nørre Voldgade, med såvel busser, S-tog som Metro. På Nørre Voldgade er der desuden gode indkøbsmuligheder med en række forskellige dagligvareforretninger. 13. Omkostningsbestemt husleje (skyggebudget/beregnet): Ifølge BBR er der 30 er. Ejendommen vil som udlejningsejendom være omfattet af Lov om Omkostningsbestemt husleje. Nedenfor er beskrevet lejeindtægt ved beregnet omkostningsbestemt husleje for er på 489 kr./ m 2.

5 5 AB Nørre Farimagsgade Antal m Antal lejligheder 30 Ejendomsværdi ansat pr. m2 600 Vurdering Afkast 15. alm. Vurdering Anslået værdi= 7% af offentlig vurdering Afkast Driftsudgifter: 2009 Ejendomsskatter mm El Fjernvarme 0 Vand Renovation Forsikringer Ejendomsservice Elevator 0 Bredbånd/Kabeltv 0 Diverse Afkast plus drift Fordeles imellem og efter m2 Husleje Husleje Husleje prgf. 18 måles pr. m2 i ejeren lomme prgf. 18 B måles pr. m2-, i GI Summa Fordeles pr. m2 omkostningsbestemt husleje 144 Administration pr. lejlighed Omkostningsbestemte leje ex. Forbedringsforhøjelser pr. m Erhvervsleje - markedsmæssig Anslåede individuelle forbedringer, der tilhører grundejer pr. lejl % Tillæg for prgf. 18, (idet Grundejer ikke skal bruge likviditet til udlæg til GI) Omkostningsbestemt leje Omkostninger Nettoleje Ny nettoleje Henlæggelser til fornyelser fra 1994 (skøn): 18 18B Fjernvarme ,18% Køleskabe % gaskomfur % Porttelefon % Antenneanlæg % Vaskeri % /3 af dette beløb Beløb til henlæggelse pr. m2 13,22 Plus indeksering fra ,07% 29,07% 3,84 Summa beløb afkast pr. m2. 17,06 17,06 17,06 Paragraf 18 ansat pr. m2. 56,79 Paragraf 18B ansat pr. m2. 50,80 73,85 67,86 Fra 1. januar 1995 blev satserne for hensættelser forøget med en andel af de tekniske installationer. Denne andel er ikke medregnet. AB Nørre Farimagsgade antal årlig leje leje pr. m2 Omkostningsbestemt leje Omkostninger-2006 excl. GI Markedsmæssig sleje Nettoleje Kontant depositum som udlejningsejendom depositum Boliglejer, anslået depositum svarende til 3 mdr. husleje Erhvervslejer, anslået depositum svarende til 6 mdr. husleje I alt Markedsmæssig sleje leje pr. m2. yield Forrentning af nettoleje: 489 1,91% Forrentning efter potentiel forhøjelse af lejer til: ,06%

6 6 14. Driftsbudget, aktuelt Indtægter i flg. årsregnskab 2010 Boligafgift -andele Boligafgift- 0 Lejeindtægt - er Lejeindtægt Vaskeri 0 Øvrige indtægter Summa Omkostninger i flg. årsregnskab 2010 Ejendomsskatter El Vandafgift Forbrændingsafgift 0 Affaldsgebyr 0 Renovation Rottebekæmpelse 0 Vedligehold Forsikring mm Vicevært mm. 0 Ejendomservice, renholdelse, snerydning mm Bestyrelsesudgifter 360 Mødeudgifter mm. 0 Varmeregnskab Valuar/advokat 0 Revisor Kontorhold mm Administration Rådgivning Advokat 0 Abonnementer og kontingenter 0 skat 0 Bredbånd/Kabeltv 0 Diverse Summa Renteomkostninger i flg. Årsregnskab Renteudgifter Renteudgifter 2. prio Renteindtægter 0 Nettorenter Offentlig vurdering: Ejendommen har en offentlig vurdering pr på kr heraf grundværdien på kr Ejendomsvurderingen nedsat med 3%, men grundværdien er nedsat med 18%.

7 7 Generelt virker de offentlige vurderinger i Københavnsregionen helt tilfældige. De varierer fra kr /m 2 til kr /m 2 og der ses eksempler på ejendomme, hvor den offentlige vurdering fra til d er uforandret. På den senest vurdering har vi set helt umotiverede ændringer af den off. vurdering fra -13% til +32%. Skattedirektør Jens Perch Nielsen blev af TV Finans bedt om at forklare sig d , men skattedirektøren mente ikke, at han som embedsmand havde pligt til at redegøre for SKATs vurderingsprincipper. Skat kommenterer ikke sine vurderinger, men oplyser, at den enkelte grundejer har lov til at klage. De off. ejd. vurderinger har generelt meget langt fra den kontante handelsværdi. Grundejerne kan kun få oplyst grundlaget for SKATs vurdering på egen ejendom, hvorfor uigennemsigtighed fastholdes komplet. Eksempler på SKATs tilfældige vurderinger pr : På basis af udførlig økonomisk analyse af mere end 750 ejendomme i København bør det være indlysende, at SKATs vurderinger er helt tilfældige. Den højeste vurdering blandt 6 tilfældigt udvalgte ejendomme målt pr. m2 er en byfornyet ejendom beliggende på Enghavevej 32 på Vesterbro. Den laveste vurdering målt pr. m2 er en pragtejendom opført i 1924 beliggende lige ud til Øresund og Hellerup Strand måske Danmarks bedst beliggende ejendom. Det er en komplet absurditet, hvordan SKAT fastsætte de offentlige vurderinger der her er kr /m2 på Vesterbro og kr /m2. lige ud til Øresund. Endnu værre er det, når ABF anbefaler andelsforeningerne at bruge de offentlige vurderinger til beregning af andelskronen. ABF siger at man kan klage over vurderingen om den menes at være for høj eller for lav. ABF burde vide, at det alene er valuarer, der har en professionel indsigt i den kontante handelsværdi på ejendomme. SKATs vurderinger pr offentliggjort d nr. Ejendom post nr. off vurdering heraf grundværdi s samlet 2010 off. vurdering/m2 1 Enghavevej kr kr kr Enghavevej kr kr kr Vodroffsvej kr kr kr Cort Adelers Gade kr kr kr Kornblomstvej kr kr kr Sundvej kr kr kr Rothesgade kr kr kr Istedgade kr kr kr

8 8 kr off. vurdering/m2 kr kr kr kr kr kr kr kr - Enghavevej 32 Enghavevej 28 Vodroffsvej 2 Cort Adelers Gade 5 Kornblomstvej 5 Sundvej 4 Rothesgade 8 Istedgade 44 Offentlige vurderinger pr Enghavevej 32, Blæsenborgdelers Gade 5 Sundvej 4 kr /m 2 kr /m 2 kr /m 2 Skattedirektør Jens Perch Nielsen afviser, at vurderingerne er tilfældige, men erkender, at de ikke altid er præcise. Dette har han udtalt til JP d Følgende stod i Jyllandsposten d Der er jo nærmest en ren tilståelse fra skattedirektør Jens Perch Nielsen. I Danmark er der tradition for, at embedsmænd aldrig erkender at have begået fejl, selv der hvor de er helt indlysende.

9 9 16. Uudnyttet udviklingspotentiale: Der skønnes ikke at være uudnyttede udviklingspotentiale på ejendommen efter at man har frasolgt det meste af tagetagen. 17. Værdien af en ledig lejlighed: Lejlighederne i ejendommen har en gennemsnitlig størrelse på 65 m 2 med en vurderet markedsværdi på ca. kr / m 2, såfremt lejligheden var en ejerlejlighed. Boligerne i AB Nørre Farimagsgade er i den kontante handelsværdi værdiansat til kr /m 2 svarende til 58 % af m 2 -prisen på tilsvarende m 2 -størrelse i tilsvarende ejerlejlighedsforeninger. Værdien af en ledig lejlighed udgør herefter kr Referenceværdierne er dokumenteret i værdiberegning ud fra 4 tilsvarende ejerlejligheder udbudt af anerkendte ejendomsmæglere medlemmer af DE. 18. Afkastprocenterne: Det forholder sig desværre således, at der ikke er en markedskonform reference for, hvad afkastprocenten (yielden) bør være af en ejendom beliggende i København. Derimod er der en høj konformitet hvad angår m 2 -prisen for er. Det kan dokumenteres, at ca. 75 % af alle ejendomme, der handles, købes af lejerne med henblik på at stifte nye andelsforeninger. For de nye andelshavere er den meget lave omkostningsbestemte husleje uinteressant, da den ikke gælder for andelshavere. Afkastprocenterne indretter sig efter, hvilken m 2 -pris markedet er villig til at betale, og det er dokumenteret i udbuddet af aktuelle ejendomme. Det er af samme grund, at afkastprocenterne varierer fra 0,39 % til 4,50 % på 21 tilfældigt udvalgte ejendomme udbudt til salg i Københavnsregionen i 2007/08: Afkastprocent (yield) 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Overgaden oven Vandet Dr. Prismes Vej Prinsesse Maries Allé 9 Godthåbsvej Kronprinsesse Sofies Vej Koldinggade Nyelandsvej Upsalagade Upsalagade Viborggade Odinsvej Egegade Ewaldsvej Fyensgade Amiciesvej Vølundsgade Åboulevard Amagerbrogade Mellemtoftevej Søgårdsvej Ordrupvej Hvor afkastprocenten er 4,40% ganges nettolejen/afkastet med 22,7, og hvor afkastprocenten er 0,4% ganges nettolejen/afkastet med 250. Det siger sig selv, at en høj nettoleje må afstedkomme en høj afkastprocent og vice versa. Først dokumenteres den markedsmæssige m 2 pris, dernæst beregnes afkastprocenten og ikke omvendt.

10 10 Bolig kr/ Ordrupvej Søgårdsvej Odinsvej Mellemtoftevej Amagerbrogade Åboulevard Vølundsgade Fyensgade Ewaldsvej Egegade Viborggade Upsalagade Upsalagade Koldinggade Nyelandsvej Kronprinsesse Sofies Vej Godthåbsvej Prinsesse Maries Allé 9 Dr. Prismes Vej Amiciesvej Overgaden oven Vandet Det fremgår tydeligt af ovenstående graf, at m 2 -prisen for de udbudte ejendomme ligger omkring kr /m 2 +/- 25%. I modsætning hertil var varianten i afkastprocenten +/ %. Det er derfor en modelfejl, når valuaren begynder med en afkastprocent for at slutte med en m 2 -pris. Som det fremgår af foranstående grafer, så er det tydeligt, at den gennemsnitlige m 2 -pris for de udbudte ejendomme ligger på i gennemsnit kr /m 2. Det er naturligvis muligt at fremvise andre eksempler end dem, vi her har fremlagt, men vi mener at vores analyse er så solid og uangribelig, at ingen bør kunne angribe den uden at fremlægge dokumentation herfor. Wismann Property Consult A/S har analyseret snesevis af vore kollegers udbudte udlejningsejendomme. Generelt kan det udledes af vores analyse, at i ejendomme med en meget lav omkostningsbestemt husleje, som det typisk er tilfældet for andelsforeningers ejendomme, er der en meget lav afkastprocent: helt ned til 0,39%. Når lejen er lav f.eks. kr. 555/m 2, så har ejeren af ejendommen et større lejestigningspotentiale, end hvis lejen er høj f.eks. kr. 700/m 2. Derfor vil en investor acceptere et lavere startafkast ved en lav leje end ved en høj leje. Derimod kan afkastprocenten for ejendomme med meget eller for helt nyopførte ejendomme komme helt op på 4-5%. Der er dog ingen tommefingerregler, udover at ejendomme i 2008 i reglen værdiansættes ud fra en m 2 -pris, der ligger på % af m 2 -prisen for tilsvarende ejerer i området. Hvad afkastprocenten så bliver, er helt irrelevant, da køberne typisk er lejerne, der stifter nye andelsforeninger. I 2006 blev efter vore oplysninger ca. 75 % af alle de 33 ejendomme, som JØP solgte, omdannet til nye andelsforeninger. Afkastprocenterne varierer fra 0,39% til 5%:

11 11 Afkastprocenter på ejendomme i udbud ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ordrupvej Kongelystvej Kirkevej Jyllingevej Frederikssundsvej Arnesvej Bytoften Vigerslevvej Mellemtoftevej Folehaven Frederikssundsvej Dortheavej Amagerbrogade Vølundsgade Solitude Ewaldsvej Østbanegade Upsalagade Nyborggade Nyelandsvej Kronprinsesse Sofies Vej Godthåbsvej Borups Allé Sankt Knuds Vej Amiciesvej Gammel Kongevej Dannebrogsgade Dantes Plads Overgaden oven Vandet Store Kongensgade Store Kongensgade Rosengården Nyhavn Enhver andelshaver, administrator eller revisor, der sidder med en andelsforenings valuarrapport i hånden bør derfor sikre sig, at værdien er dokumenteret med referencer og oplysninger om, hvad tilsvarende ejendomme udbydes til. 19. Andelser eller ejerer: I Københavnsområdet findes der ca andelser. Især andelsforeninger med ejendomme påbegyndt opført før 01. juli 1966, ejendomme, der ikke er fredet og ejendomme med en meget høj liebhaverværdi f.eks. blokke lige ud til Øresund, er % billigere at bo i for andelshaverne målt på den samlede månedlige ydelse end hvad der gør sig gældende for tilsvarende ejerer. I bro kvartererne findes eksempler på fuldstændig identiske ejendomme, hvor den ene er en ejerlejlighedsforening og den anden en andelsforening. Den eneste væsentlige forskel er, at medlemmerne i andelsforeningen ejer et værdipapir; andelsbeviset, der giver ret til at leje en særlig lejlighed, og i ejerforeningen er hver enkelt lejlighed særskilt matrikuleret. Bofællesskabet i de to former er næsten identiske. Alle sædvanlige driftsmæssige omkostninger såsom, forsikring, udvendig vedligeholdelse, renholdelse, administration, udarbejdelse af regnskab og økonomisk rådgivning er den samme for andelsformen som for ejerformen. I reglen ligger de driftsmæssige omkostninger ved at drive en vel vedligeholdt ejendom i størrelsesordenen: ca. kr /m 2.. Der er dog en klar tendens til, at andelsforeningernes ejendomme ud fra en byggeteknisk standard ofte fremstår i bedre stand end ejerforeningernes ejendomme. Private grundejeres ejendomme fremstår ofte i langt ringere stand end de to førnævnte ejer kategorier. Det er typisk de private grundejeres ejendomme der handles, da det i dag yderst sjældent ses, at en andelsforening opløser sig selv for at sælge ejendommen. Når andelsbeviserne stadig er så billige, som de er, og det er billigere at bo i en andelsforening end i en ejerlejlighedsforening, så skyldes det, at prisen på andelsbeviserne har en lovmæssig styret regulering med maksimalpriser.

12 12 Det er således, at en tilsvarende i en ejerlejlighedsforening vil være 16 % dyrere pr. måned frem for den tilsvarende i andelsforeningen. Det kan illustreres ved efterfølgende regneeksempel, hvor alle indlagte værdier er de faktiske værdier ud fra vores valuarvurdering og de aktuelle rentesatser. AB Nørre Farimagsgade Hvad koster det at bo i en lejlighed andelser ejerer Kontant handelspris pr. m Gæld i A/B Foreningen pr. m Driftsomkostninger pr. m Kontant købesum Finansieret købesum Rente før skat i % 5,5% 5,5% Skat 33% 33% Netto rente 3,69% 3,69% Ejerskat Aktuel ydelse Boligydelse - minimum Renteydelse A/B lån Samlet ydelse ved minimum Boligydelse pr. måned Ekstra ydelse -14% 16% Ekstra ydelse pr. måned i kr I regneeksemplet er opstillet en sammenlignelig model, hvor der for de to former er taget udgangspunkt i samme driftsmæssige omkostninger og i gældfri ejendomme, uden anvendelse af den p.t. aktuelle gældsbrevsmulighed. 20. Den generelle prisudvikling for udlejningsejendomme. Samlet for hele 2009 og 2010 har priserne på markedet bevæget sig sidelæns. Antallet af transaktioner har været lavere end normalt. Priserne nåede bunden i maj juni måned Efter sommerferien 2009, har det akkumulerede købsefterslæb samt den kraftigt faldende rente medført stigende udbuds og handelspriser ca. 8-13% i de bedste dele af København. Siden 4. kvartal 2009 er udbudspriserne på tilsvarende ejerer med central beliggenhed i København steget tæt på 10%. Trods en forsat finansiel modvilje fra pengeinstitutter på at finansiere handel med investerings og hermed ejendomme, må dette ubetinget medføre en afledet effekt, når vi kommer til at se de næste åbne gennemsigtige handler med ejendomme. Tvangshandler er ikke almindelige handler og kan dermed ikke bruges til at dokumentere den kontante handelsværdi. I 3. kvartal 2010 har vi set en handel med en ejendom, men det var et salg fra et realkreditinstitut til en eksklusiv VIP kunde. Udvikling i priser pr. m 2 i perioden Boligudlejningsejendomme i København og Frederiksberg.

13 m2 -pris Afsluttede handler Trendlinie De faktiske salg viser imidlertid en anden tendens, nemlig at priserne på udlejningsejendomme i perioden indtil 2007 har været svagt faldende, og i perioden 2007 til 2008 stagnerende. Over hele perioden har der været en svag faldende tendens. I 2008 og 2009, 2010 har der været meget få transaktioner med udlejningsejendomme og næsten ingen med et reelt normalt og åbent udbud. Mange pengeinstitutter har helt lukket for udlån til investeringsejendomme, ovenpå finanskrisen, bankpakke I og finanspakke II. Det er derfor vanskeligt at tale og den kontante handelsværdi jf. ABL 5 stk. 2 litra b, da begrebet alene giver mening, om der er faktuelle og retningsvisende handler. De mest oplagte købere til udlejningsejendomme er lejerne til stiftelse af AB- Forening. Under normale finansielle forhold vil deres markedspris typisk ligge på 55-65% af prisen for tilsvarende ejerejendomme i samme område. 21. Valuarvurdering Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingsnorm vedtaget d om værdiansættelse af andelsforeningers udlejningsejendomme, skal der udover ejendommens markedsmæssige værdi, medregnes værdien af en ledig lejlighed. Herudover kan medregnes værdien af et eventuelt udviklingspotentiale, der ikke har været beskrevet ved seneste udbud på ejendommen af den formidlende ejendomsmægler. Det skal bemærkes at uanset, at der foretages en afkastberegning, så forholder det sig således ved den markedsmæssige værdiansættelse for udlejningsejendomme, at disse kun i mindre udstrækning værdiansættes ud fra det driftsmæssige afkast, men i større udstrækning værdiansættes ud fra den forventede værdistigning. Boligudlejningsejendomme i København handles typisk på afkast, der ligger på niveau 0,7-2,5 % p.a. Når der er købere til disse priser så skyldes det, at udlejningsejendomme over de sidste 50 år i gennemsnit er steget 11 % p.a.

14 14 Vores nyeste analyser af værdiudviklingen på andelsforeningers ejendomme peger på, at disse over tid har en stærkere stigning i den kontante handelspris end udlejningsejendomme, der ejes af private grundejere. Dette skyldes, at andelsforeningerne generelt investerer flere penge i vedligeholdelse og bygningsmæssig udvikling end tilfældet er for private grundejere. I andelsforeninger ses hyppigt nye tage, tagrender, nedløbsrør, termoruder, fælles vaskeri, tagterrasser, nye renoverede hovedtrapper, bagtrapper måske endda jacuzzi i kælderen m.m. I private grundejeres udlejningsejendomme er det reglen frem for undtagelsen, at der kun bruges ressourcer på vedligehold og kun når tingene går i stykker, og bygningsmæssig forbedring er kun aktuelt såfremt at det medfører forbedringsforhøjelseshusleje. AB samlede offentlig aktuel kontant samlet stigning AB i Stiftet efter købesummer vurdering handelsværdi værdistigning % p.a. antal % % % % % 2 Summa * Denne tabel er et udtog af analyse af 26 tilfældige andelsforeninger frem til og med Uden at være uforsigtig, kan man derfor som tommefingerregel konkludere, at en andelsforening efter mere en 10 års ejerskab til ejendommen typisk vil have en ejendom, der grundet den bedre tekniske tilstand. Dette vil medføre at denne ejendom typisk vil have en kontant handelsværdi, der gør den % mere værdifuld en den tilsvarende udlejningsejendom, der aldrig har været anvendt til andet end udlejningsejendom. Valuaren er i sin vurdering af den kontante handelsværdi forpligtet til at vurdere værdien af en over middel teknisk tilstand på ejendommen, frem for en ejendom, hvor grundejeren igennem årene kun har udført det absolut mest nødvendige. Det er valuarens opgave jf. ABL 5 stk. 2. litra b, at værdiansætte ejendommen ud fra den kontante handelsværdi. Den kontante handelsværdi som vurderet af valuaren må være den samme, hvad enten ejendommen skal handles eller den ikke skal handles. Denne mulighed for andelsforeningen til at anvende valuarmetoden har af lovgiverne haft til formål at bringe andelshaverne i en position, hvor de ikke presses til at opløse foreningen og sælge ejendommen for at få værdien af deres investering/ejendom frem i lyset. Et andet formål har været at undgå, at tilkøbende andelshavere er blevet mødt med et krav om yderligere betalinger under bordet. Jørgen Møller, Dansk Ejendomsmæglerforening skrev således i Børsen Bolig fredag d. 5. januar 2007, at værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i, hvad tilsvarende ejendomme handles til. Det er derfor vores holdning, at valuaren er forpligtet til at kunne dokumentere den af valuaren vurderede kontante handelsværdi ud fra reference til tilsvarende ejendomme handlet eller udbudt i det samme område eller i den samme by indenfor en rimelig periode i forhold til vurderingsdatoen. Den af valuaren ansatte kontante handelsværdi er en øjebliksvurdering. Det er vores fortolkning at en afvigelse ud fra referencehandler på +/ % vil kunne accepteres. Såfremt, at valuaren bevæger sig udover dette

15 15 vurderingsinterval mener vi, at man kan spørge om valuaren nu også har udført sin opgave og/eller om han har optrådt ansvarspådragende. Dette krav vi har kæmpet for i årevis, indgår nu i vurderingsnormen. Uden reference til tilsvarende ejendomme handlet eller udbudt er enhver udtalelse om den kontante handelsværdi udokumenteret og grundløs. Valuaren er jf. ABL 5 stk. 2 litra b ikke berettet til selv at anlægge et andet vurderingstema end den kontante handelsværdi. Valuaren må således ikke ændre på vurderingstemaet og værdiansætte lavere eller højere end den kontante handelsværdi, f.eks. ved at gradbøje vurderingstemaet med ord som forsigtig eller konservativ. Værdiansættelse af andelsforeningens ejendom til den kontante handelsværdi kan medføre, at andelsforenings medlemmer især de gamle foreninger med kun lille eller ingen gæld kan komme i en situation, hvor den beregnede andelskrone let kommer op i flere mio. kr. Det er dog ikke valuaren, der beslutter andelskronen, men derimod andelsforeningens medlemmer. Den maksimale andelskrone bliver derfor, som det er lovens intension, til en maksimalpris og ikke en garantipris. Tilsvarende gør sig allerede i dag gældende for meget dårligt beliggende lejligheder i en andelsforening. Typisk er der samme andelskrone uanset om en andel giver ret til at leje en lejlighed i foreningen, der ligger lige ved siden af en hashklub, ovenpå en massageklub og lige ud for en stærkt trafikeret holdeplads for omnibusser eller om andelen giver ret til at leje en lejlighed i samme ejendom beliggende på 5. sal med dejlig terrasse med udsigt over havnen. I takt med at andelshaverne udnytter deres økonomiske interesse f.eks. ved at benytte sig af muligheden for at beregne andelskronen efter valuarmetoden, da må andelshaverne forvente, at ventelisterne vil skrumpe radikalt ind, at det kan blive nødvendigt med et professionelt salg af andelen f.eks. ved anvendelse af ejendomsmægler samt at vi måske kommer til at se et marked for andelser. 22. Referencepriser Aktuelle handler med udlejningsejendomme i Københavnsområdet Aktuelle handler i København Ø Ejendomme Købesum Postnummer Handelsdato Nrd.Frihavnsgade J.E.Ohlsens Gade Kildevældsgade Nyborggade Willemoesgade Østerbrogade Koldinggade Østerbrogade Gennemsnit

16 16 Aktuelle handler i København V Ejendomme Købesum Handelsdato Istedgade Saxogade Vesterbrogade Gasværksvej Gennemsnit Aktuelle handler på indre Frederiksberg Ejendomme Købesum Handelsdato Sankt Knuds Vej Hostrups Have Thorvaldsensvej J.M.Thieles Vej Thorvaldsensvej Gennemsnit Aktuelle handler på ydre Frederiksberg Ejendomme Købesum Handelsdato Falkoner Alle Peter Bangs Vej Ærøvej Hospitalsvej Dalgas Boulevard Thurøvej Falkoner Alle Nyelandsvej Nyelandsvej Nyelandsvej Godthåbsvej Frederiksberg Alle xx Gennemsnit Aktuelle handler i Gentofte Ejendomme Købesum Handelsdato Onsgården xx Gennemsnit Aktuelle handler i København N Ejendomme Købesum Postnummer Postnummer Postnummer Postnummer Postnummer Handelsdato Elmegade Hillerødgade Poppelgade Egegade Nørrebrogade Rådmandsgade Gennemsnit Tabellerne viser et udsnit af vores registrerede handler med udlejningsejendomme beliggende i København. Tabellerne indeholder kun 2 handler indgået i 2009

17 17 Antallet af referencehandler har været meget ringe siden Priserne i 2010 er søgt dokumenteret med nedenstående oversigt over ejendomme til salg i København: Ejendomme p.t. til salg i København Ejendomme til salg i indre Frederiksberg (postnummer ) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Kocksvej Gammel Kongevej ,94% Dr. Priemes Vej ,39% Chr. Winthers Vej ,10% Bülowsvej ,20% Sankt Knuds Vej ,70% Prinsesse Maries Allé ,55% Skt. Jørgens Allé Gammel Kongevej ,32% Gennemsnit Ejendomme til salg på Frederiksberg (postnummer 2000) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Borups Allé ,21% Godthåbsvej Kronprinsesse Sofies Vej ,22% Kronprinsesse Sofies Vej ,60% Nyelandsvej ,73% Mariendalsvej ,40% Falkoner Allé ,90% Ejendomme til salg i København V (postnummer ) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Vesterbrogade ,30% Vesterbrogade ,40% Dannebrogsgade ,00% Skt. Jørgens Alle ,42% Vesterbrogade ,00% Vester Voldgade ,76% Gennemsnit Ejendomme til salg i København K (postnummer ) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Afkastprocent Afkastprocent Afkastprocent Afkastprocent Nyhavn ,66% Hausergade ,31% Købmagergade ,50% Rosengården ,80% Toldbodgade ,13% Store Kongensgade 1734/ ,36% vestergade ,00% Badstuestræde ,40% Nyhavn ,85% Holbergsgade ,00% Gennemsnit ,91%

18 18 Ejendomme til salg i København Ø (postnummer 2100) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Lyngbyvej ,41% Nyborggade ,10% Nygårdsvej ,22% Østbanegade ,80% Viborggade ,00% Østerbrogade ,00% Krogsgade ,75% Gennemsnit Ejendomme til salg på København N (postnummer 2200) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Afkastprocent Afkastprocent Wesselsgade ,00% Fælledvej ,77% Solitudevej ,24% Nørrebrogade Åboulevard ,25% Gennemsnit Advarsel imod diffuse ejendomsværdibegreber, referater samt revisorer og administratorer der grundløst men som autoritet udtaler sig om den kontante handelsværdi jf. ABL 5 stk. 2. litra b. Alene en statsaut. ejd. mgl. der samtidig er valuar kan værdiansætte en ejendom efter Andelslovens ABL 5 stk. 2. litra b. Statsaut. revisorer, administratorer og andre der ikke samtidig er registreret som statsaut. ejd. mgl. og valuarer har derfor ingen formel berettigelse til at valuarvurdere og hermed til at forholde sig til en valuarvurdering. Det er udbredt, at de gør det alligevel. Herunder er det udbredt, at de referer til anonyme kolleger, der har udtalt sig om en værdiansættelse. Det må de ganske enkelt ikke og det er uprofessionelt. Alene valuarer kan valuarvurdere. Det er afgørende, at valuarens vurdering dokumenteres med reference til aktuelle handler og udbud af tilsvarende ejendomme. Gør den ikke det så kan værdien være trukket lige ud af den blå himmel. På trods heraf, har vi oplevet, at revisor Morten Normann Alsted fra Beierholm i et GF referat i en A/B forening (GF d ) blev citeret for at han måtte tage forbehold for en valuarvurdering fordi to anonyme vurderingsfolk, der end ikke havde besigtiget ejendommen havde udtalt sig om den kontante handelsværdi hhv. 10% og 18% forskellig fra valuarens gennemarbejdede vurderingsrapport. Revisoren svarede, at da han ikke havde skrevet referatet eller godkendt det, ville han gerne leve med, at det forsat stod der, frem for at anmode om at få referatet til at fremstå retvisende. Vi mener, at revisoren burde have fået referatet ændret, da det forkerte referat kom til hans vidende. Enhver tilkøbende andelshaver og andelshaver vil jo som udgangspunkt stole på indholdet i et referat.

19 19 Fra samme revisionsfirma Beierholm har partner stats.aut. revisor Flemming M. Jacobsen anfægtet en valuars vurderingsrapport i 2009 årsrapporten til A/B Gothersgade 156 A-B-C, idet han hævdede, at have set en række tilsvarende ejendomme i 2009 med langt lavere kontante handelsværdier en valuarens vurdering. På en direkte henvendelse senest d til Beierholm Flemming M. Jacobsen viste det sig, at revisoren ikke kunne oplyse adressen på en eneste af de ejendomme han hævdede at have set handlet i 2009 med langt lavere kontante handelsværdier. Med en professionel adfærd fra Beierholm havde man enten oplyst adressen på de ejendomme man hævdede at have set med markant lavere kontante handelsværdier eller også så havde man erkendt, at der ingen er havde erkendt sin fejl og have rettet den. Vores erfaring fra markedet med investeringsejendomme er, at der stort set ikke er handlet udlejningsejendomme i fri handel siden medio Vi har beskrevet dette i en række medier herunder Børsen, JP og Økonomisk Ugebrev. Man skal ikke som Beierholm hævde, at have set kontante handelsværdier uden at man samtidig kan og vil oplyse hvad det er for ejendomme, der er blevet handlet. Det er min påstand, at Beierholm ikke opfylder kravene til en akademisk professionel adfærd. Det er skammeligt, at revisorer både fremturer med løse påstande samt mener sig i stand til at anfægte en stats.aut. valuars autoriserede vurderingsarbejde og så endda anfægte den kontante handelsværdi på en ejendom, som revisoren fra Beierholm end ikke har besigtiget. Anfægter en stats. aut. revisor revisorens kontante handelsværdi eller SKATs off. vurdering, da bør revisoren som minimum anføre, hvad han selv mener, er den korrekte handelsværdi burde være samt oplyse adresse og handelsdetaljer på de referenceejendomme som han har anvendt til sin egen værdiansættelse samt oplyse, hvornår han har besigtiget ejendommen. Hos Beierholm mener firmaets ledende revisorer/partnere sig tilsyneladende i stand til at anfægte valuarens eller SKATs off. vurdering uden den mindste form forudgående professionelt vurderingsarbejde. Man kan frygte, at Beierholms revisionsarbejde udføres på samme lemfældige grundlag. Vi har i uge gentagne gange opfordret Revisionsfirmaet Beierholms direktør Tage Borregaard til, at vi fik redegjort for Beierholm handlemåde ved, at vi og Beierholm tog en dialog om vore divergenser på et direkte møde. Beierholm besvarer ikke vore mails, breve, telefonopringninger men forholder sig i gold tavshed. Beierholm mener sig i sin gode ret til at miskreditere og så tvivl om et autoriseret vurderingsarbejde uden at Beierholm mener sig forpligtet til at fremføre den ringeste form for konkret dokumentation.

20 20 Det er denne form for magtfuldkommen slet revisionsarbejde, der fører til skandalesager som Roskilde Bank, Amagerbanken og Nordisk Fjer. I Danmark er det udbredt med så stor en autoritetstillid, at man ikke anfægter hvad et stort anerkendt revisionsfirma som Beierholm udtaler at have set uanset, at det er så tomt som et rotteforsøg udført af hjerneforskeren Milena Penkowa-Københavns Universitet. I en anden skandalesag A/B Ringertoften havde to valuarer vurderet samme ejendom i foråret 2009 til hhv. kr. 550 mio. og kr. 251,25 mio. På trods heraf fandt formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening Steen Winther Pedersen sig i sin gode grund til at udtale sig til Jyllandsposten d. 25. august 2009, at muligvis var begge valuarvurderinger udarbejdet lige efter bogen. Sagen er absurd og mindst en af de to vurderinger på A/B Ringertoften må være forkerte muligvis er de det begge. Alle udtalelser benævnt forhåndsvurdering, priskontrol, værdiansættelse, markedsværdi eller tilsvarende bør derfor forkastes af såvel revisor, administrator og andelsforeningen. Alene en valuarvurdering der opfylder vurderingsnormens formelle krav, er udarbejdet skriftligt under ansvar kan bruges i relation til at udtale sig om den kontante handelsværdi jf. ABL 5 stk. 2 litra b. 24. Hvor stor en nøjagtighed bør der være på en valuarvurdering: Vi er os bekendt eneste valuar der i vore rapporter anfører, at valuarvurderingen bør ligge indenfor +/ %. Vi har kendskab til juridiske artikler, der på tilsvarende vis har behandlet, hvor meget et skøn må afvige. Disse artikler opererer med et skøn indenfor +/- 30%. I forhold til vores vurdering kan man derfor anlægge følgende følsomhed: kr. Valuarværdi -30% -15% 15% 30% Kontant handelsværdi Boliger, værdi pr. m Besvarelse Der er indhentet referencepriser på tilsvarende ejerlejligheder og her ligger markedsværdierne på fire udvalgte ejerlejligheder på i gennemsnit kr /m 2. Ejendommen vurderes ud fra vurderingstemaet til markedsværdien for en udlejningsejendom med 1 ledig lejlighed, der ikke tidligere har været ejet af en andelsforening:

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København. 2 1. Rekvirent:

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Kontakt os på lw@wismann-as.dk (mobil 4088 1998) og modtag en gratis uforpligtende analyse om jeres økonomiske muligheder, minimal boligydelse

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Herudover tilbyder jeg medlemmerne at formidle salg af deres andele på følgende vilkår:

Herudover tilbyder jeg medlemmerne at formidle salg af deres andele på følgende vilkår: www.wismann-as.dk, CVR: 28 31 27 17, Vesterbrogade 2 D, 5. sal, 1620 København V, Tlf..: 7020 1658, fax.: 7020 1657, e-mail: lw@wismann-as.dk, Lars Wismann, cand. merc. stats. aut. ejd. mgl & valuar MDE

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige

Læs mere

Andelsboligforeninger 2011

Andelsboligforeninger 2011 Copenhagen Business School Kandidatafhandling: Cand.merc.(jur.) Andelsboligforeninger 2011 - en boligform under forandring Cooperative housing 2011 a form of housing in transition Udarbejdet af: Katarina

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne home køberguide Indholdsfortegnelse 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne 5 Hvordan skal du bo? 6 Villa 6 Rækkehus 7 Ejerlejlighed 7 Forældrekøb af ejerlejlighed 8 Andelsbolig 8 Salg

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere