TRACTIIOINI J'/1/t'/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRACTIIOINI J'/1/t'/11"

Transkript

1 ~ At ~roction l36

2 lo TRACTIIOINI J'/1/t'/11 Gensyn LØrdag den 3/11 kl (den lille redaktion håber på at bladet er læserne ihænde) bliver der mulighed for at se den vidunderlige gamle 7A fra 1934, som blev omtalt i sidste nummer af TS. Den er erhvervet af vort medlem Tonny Larsen i Augustenborg. Vi håber at ~ mange vil møde op for at fejre denne store dag; det bliver jo den ældste traction i Danmark. MØdet foregår hos Citroen i SØnderborg - mon der vil blive buot på en eller anden forfriskning? På gensyn! JØrgen Kjær. Kommende møder: VEST: Dette efterårs-lokalmøde vil Henning i Ars stå for. Det bliver afholdt lørdag d. 10 / 11 fra først på eftermiddagen, sluttende med aftensmad på sammenskudsbasis. Tilmelding sna rest, af hensyn til indkøb. Det bliver spændende at se medlemmernes fotos fra sommerens oplevelser! Medbring selv! Mon ikke Henning viser os sin nyerhvervelse? Hennings telefon: ØST: Der afholdes lokalmøde hos Gunnar Rasmussen i HelsingØr fredag d. 30/11 kl Vi håber på et taltstærkt fremmøde - ikke mindst fra de mange nye medlemmer. Der foreligger endnu ikke noget program, men mon ikke det kommer til at handle om sommerens begivenheder. Tag billeder med! Og ta' lige og meld din ankomst på , senest dagen før, så vi har et indtryk af hvor mange v i bliver! Svares ikke, prøv

3 T.A.D. sommertræf 1984 Vort årlige sommertræf var denne gang henlagt til Feriehotel Kattegat i BØnnerup, på Djurslands nordkyst. Faciliteterne var udmærkede, men mulighederne for socialt samvær var ikke nær på højde med de tidligere års i Hadsten. Men! Der var mødt 15 biler op, heriblandt 2 svenskere og en nordmand, derudover en fransk Acadiane. Den franske indeholdt "den lokale formand", omtalt i beretningen fra Normandiet i sidste nummer. Fredagen gik med almindeligt socialt samvær - dvs. 1 kasse Øl. LØrdag formiddag indfandt de sidste deltagere sig og stumpemarkedet kunne begynde. Det bestod af Christian Friis' og Sanny Holms velassorterede boder; det er helt utroligt hvad disse to fyre kan trylle frem. Resten af dagen gik med småhygge og sludren med de mange interesserede der dukkede op. En planlagt filmforevisning gik også fint. LØrdag eftermiddag afholdtes klubbens generalforsamling, se referat andetsteds her i bladet. LØrdag aften var der fællesspisning på hotellets restaurant. Det var et rigtigt "jydebal", som nogen kaldte det, med en yderst smagløs traktør af et selvspillende hammondorgel med rytmebox. Det medførte at de fleste fortrak til de private gemakker, hvilket dog ikke gjorde hyggen mindre. Hvor er det dog skønt at man hver gang der er træf stadig møder masser af nye hyggelige mennesker, som sammen med de allerede kendte gør turene til uforglemmelige oplevelser. Efter morgenmaden søndag startede den mest vellykkede del af træffet, efter min mening, nemlig den årlige konkurrencetur. FØrste stop var på, r.l. Estrup slot, hvor den første opqave skulle afleveres. Der skulle findes forskellige naturmaterialer, hvis forbogstaver dannede ordene TRACTION AVANT. Mon folk på Djursland glemmer dagen hvor føreren af en 46

4 Bilerne i vifteopstilling Gl. Estrup slot. Pos søren Vestergård, hvor maden kom ned fra loftet Fra Citroen i Randers, hvor vi afholdt manøvreprøve og skønhedskonkurrence Erik P.ougaard og P.roar Toppenberg ved præmieoverrækkelsen, hvor Erik løb med det meste 47

5 flot gammel Citroen standser en mand, der er i gang med efterårsgravningen og beder om en orm!! Efter et passende ophold på Gl. Estrup gik turen videre til næste stop, søren Vestergård i Vester Alling, der havde inviteret alle deltagerne på ostebord og rødvin. Det var en stor oplevelse at se hans værksted. Som Irma belærte Finn: "sådan skal det bare se ud". Efter et let tryk på knappen forsvandt ostebordet op under loftet i gen (det var anbragt på liften) og efter et velbekomme fra søren gik turen videre. En stor tak til søren. Sidste stop på turen var som sidste år hos Citroen i Randers, hvor Birthe og Henning Kjærsgård igen bød på forfriskninger. Her følte vi os som altid velkomne. Hermed en stor tak til Birthe og Henning - næste år skal I nok få fred for os. I Randers løb den sidste store konkurrence af stabelen, nemlig publikumsafstemningen om den flotteste bil. Det blev velfortjent Erik Hougaard,. der løb af med sejren. Samme person vandt også lodtrækningen blandt de afgivne stemmer - hvem Erik havde stemt på skal ikke oplyses her. Da point'ene fra dagens konkurrencer var talt sammen viste det sig at Erik Hougaard havde scoret hattrick. Flot klaret - tillykke Erik og dine medpassagerer! Efter præmieoverrækkelserne sluttede dagens og weekendens arrangementer i strålende solskin. Håber at alle nåede velbeholdent hjem. Jeg og min co-driver gjorde, idet vi i Hennings bod havde sikret os et par fortræffelige flasker Citroen-vin. JØRGEN KJÆR BjØrn Magensen mødte op i sin nyrenoverede Sport Vognen blev samlet færdig natten til fredag. Den er helt hvid! TRACTIIOINI J'/1/fJ!f STOF TIL TRACTION-SPECIAL - sendes til Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 Kbh. N Der ma ngler principielt til enhver tid meteriale - især historisk/teknisk: Vær iøvrigt opmærk-'l!!l!!jjii!rail som på datoen for deadline forrest i Attraction. Kære læsere! I kommer desværre til at undvære STAFETTEN denne gang, da dette nummers bidrag ikke er dukket op på den lille redaktion. J. 48

6 Generalforsainlingen Her ec ko~t referat fra klubbens egentlige stiftende generalforsamling, der som bekendt blev afholdt sammen med årets sommertræf på Feriehotel Kattegat. Hroar Toppenberg lagde ud med at gøre en lille status over vor klubs endnu korte historie. Det til medlemmerne tidligere udsendte forslag til vedtægter for klubben blev gennemlæst og vedtaget uden ændringer. Vedtægterne vil blive udsendt til alle senere på året. Vi kunne derefter gå over til den egentlige generalforsamling, med dagsorden iflg. netop vedtagne vedtægter. Som dirigent valgtes Erik Hougaard. Herefter gennemgik Hroar de mange aktiviteter som klubben har været involveret i, i dette jubilæumsår, herunder også de gennemgående aktiviteter såsom bladet, diskusionen om reservedelsformidling, klubbens muligheder og begrænsninger samt den formaliseringsproces vi har været igennem. Efter formandens beretning gennemgik JØrgen Kjær k-lubbens regnskab og Økonomi - regnskabet godkendtes af forsamlingen, men vi kunne hurtigt enes om at Økonomien kunne være bedre. Kontingentet for 1985 blev herefter fastsat til 150 kr. Under dette punkt diskuterede vi også om vi skulle have et indmeldelsesgebyr for nye medlemmer, da det har vist sig at hvert nyt medlem faktisk har kostet ca. 40 kr. (div. materiale, blade og porto) før indmeldelsen har været en realitet. Vi enedes dog om at droppe det, idet det forhøjede kontingent skulle kunne dække disse udgifter. Herefter gik vi over til valget til den nye bestyrelse. Hroar, JØrgen og Jens har siden Kim Clasen trådte ud siddet som bestyrelse. De tre ønskede alle genvalg. Herudover skulle endnu to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges, ligesom der skulle vælges revisor og revisotsuppleant. Den nye bestyrelse ser sådan ud: Formand: Hroar Toppenberg. Kasserer/medlemsregistrering: JØrgen Kjær. Redaktør: Jens MØller Nicolaisen. Bestyrelsesmedlemmer (nyvalgte): Finn Lyster og BjØrn Mogensen. Bestyrelsessuppleant: Gunnar Rasmussen. Som henholdsvis revisor og revisorsuppleant valgtes Erik og Karen Hougaard. Der var ikke opstillet andre kandidater til bestyrelsen. Under "eventuelt" faldt snakken, som så ofte før, på spørgsmålet om reservedelsformidling til medlemmerne i klubregi. Måske er behovet slet ikke så stort, som vi går og tror. Der var enighed om, at det er begrænset hvad klubben kan og bør gøre - og at den ikke kan involvere sig Økonomisk. Men - lad os fortsætte denne debat, f.eks. i bladet. Vi kunne aligevel konstatere at klubben allerede har gjort en del for sagen, idet de fleste, takket være klubben, nu kender til de ting der find.es at købe rundt omkring, ikke minast hos Chr. Friis og Sanny Polm. Ref.: Jens. 49

7 Bryllupsrejsen JØrgen Emil Engel fra Birkerød har sendt den lille redaktion disse to billeder, med følgende kommentar: IfØlge min far blev bilen registreret den 4 / Den kørte under krigen på kørselstilladelse for Værløse kommune, idet min farfar, som ejede den var ingeniør for kommunen. Han hed J.E. Engel, hvis nu der er nogen, som stadig har registreringsattesten. Billederne er taget på mine forældres bryllubsrejse i Bilen blev solg for 1200 kr. i Eksisterer den stadig? Tak til JØrgen Emil for denne historie. Hvis bilen blev registreret den 4/8-39 h a r det næppe været første gang! Ved granskning af billederne kan man se det drejer sig om en sport af årgang : to ventilationsluger ved forruden, plane lygteglas, forchromet kølerkappe. De små gitre i forskærmene (til bilens dythorn) og chevron'ernes placering udvendigt på kølerkappen kunne tyde på årgang 35. Desuden vide s at flere biler med stelnummer 1934 først indregistreredes her i landet i , med enkelte træk fra disse årgange. P.vad med nummerpladen? J. 50

8 Om tuning Vort medlem Kaj SØrensen fra Næstved har sendt redaktionen en fotokopi af en artikel i det svenske blad "Teknik f6r alla" fra Den er lang, men da den både fortæller noaet om det dengana tilgængelige udstyr og om resultaterne, der kunne opnås mecl. det, kommer her et lille uo.træk. Ved tuning af en 1 1CV Citroen knytter interessen sig i første omgang til indsugnings- og udstødninasmanifoldet, som bør gøres større samt poleres, ventilerne og topstykket. Kompressionen er i standard ca. 6, 5:1 og kan ikke Øges til over 7,5:1 uden risiko. Dette betyder en afhøvling af topstykket med 1,5 mm for type F og 1,1 mm for type BI.. Til begge typer vogne findes seriefremstillede specialtopstykker med kompression 6,8 og 7,2. Eer kan nævnes "SPEED"-topstykket, der tillige har den fordel at forbrændingskamret er specialbehandlet mod korrosion. Desuden fås specialfremstillede cylinderforinger og letmetalstempler, fra "PIONCEON & DU RAGET" og "MONOPOLE". Den originale krumtapaksel bør bibeholdes - og det er en af grundene til, at man ikke bør Øge kompressionen til over 7,5:1. Med en hårdforkromning samt en nøjagtig afbalancering af krumtappen kan man dog tillade sig en nedslibning af topstykket med henholdsvis 2,1 og 1,9 mm for type B og BL, hvorved kompressionen over stiger 7,5:1. Dette nødvendiggør montering af specielle plejlstænger. De franske "C.B.P." er ca 50% lettere end i standard og har meget solide lejer. Når man arbejder med afhøvling af topstykket, er det nærliggende at forøge ventilernes størrelse. Dette vil kræve montering af særligt varmebestandige ventilsæder, i det mindste for udstødningsventilernes vedkommende. Det franske SPEED tuningsudstyr giver to muligheder, hvao angår indsugningsmanifolds; en eller to karburatorer. Normalt udrustes de dobbelte med to stk. Solex 32 PBIC. En del andre firmaer leverer dobbelte ind -spee~ CULBUTEE -- sugningsmanifolds, medens der synes at være ringe interesse for specielle udstødningsmanifolds. SPEED forventes at komme med et udstødningsmanifold med 3 mm større indvendiq diameter. Vigtigt er det, at såvel indsugnings- som udstødningsmanifolds poleres indvendigt. Mec'l. mindre det drejer sig om en ren racertrimning, med en kompression på over 8:1, kan motorens originale tændingssystem anvendes. Noget som ofte har givet anledning til klager p å C~troenerne er kardanakslerne, som ikke sjældent har vist sig at være uholdbare, men 51

9 frem for alt givet vognen en meget ringe styrevinkel på maximuro ca. 34 grader. Især to firmaer, "EROP" og "VILLARD", har taget sig af dette problem. Disse kardaner er væsentligt kraftigere dimensionerede og bedre beskyttet mod fugt og snavs, idet de er helt indkapslede. De to aksler giver en styrevinkel på henholdsvis 48 og 5 1 grader. For at undgå rystelser, der forplanter sig til differentiale og gearkasse, findes vibrationsdæmpere af mærkerne APPLES DEVILJ,E og F.C.CHAR TRAIN, som monteres mellem akslernes kardanled. De førstnævnte koster kun ca. 30,- kroner i Frankrig. De fleste ejere af en tuenet Citroen 11 finder snart ud af, at et fjerde gear ville være på sin plads. Der findes et utal at vælge imellem. Forrest i konkurrencen ligger den nye REDA, som kan monteres uden nogensomhelst forandringer på såvel motor som differentiale. REDA-gearkassen koster ca. 1200,- kr. Den billigere DURIEZ, til ca. 750,- kr., er af væsentlig dårligere kvalitet. "COTAL" fremstiller (desværre nu kun på bestilling) raffinerede 4- og S-trins gearkasser med elektromagnetisk gearvalg; prisen desværre i overkanten: ca ,- kr. ved specialbestilling. Man bør være opmærksom på den lille særegenhed ved Citroen ' en, at ikke to af vognens fem hjul vejer det samme og sjældent er blot nogenlunde afbalancerede. Men ikke nok med at vægten er ujeævn, den er også for høj, hvorfor det under alle omstændigheder er tilrådeligt at anskaffe nogle af de mange letmetalhjul der findes på markedet. Til slut en lille sammenfatning. Med kompressionen forøget til 7,5:1, større ventiler og to karburatorer bliver den maximale ydelse ca 70 hk ved 4500 omdr/min. Med 3-trins gearkasse og højeste udveksling i differentialet giver dette en topfart på ca. 125 km/t. Med REDA 4-trins gearkasse og udveksling 8/35 ca. 130 km/t -og givetvis en strålende acceleration. Med samme gearkasse og udveksling 9/3 1 er topfarten ca 140 km/t. Øges kompressionen i motoren til 8,5:1, hvilket jo fqrudsætter ganske 52

10 omfattende ændringer af motorens vitale dele, når man effekter på op mod 85 hk v omdr/min. Med den S-trins COTAL gearkasse har man opnået hastigheder på omkring 175 km/t! Såvidt trimningseksperten i Teknik for alla. Jeg håber ikke noget er gået tabt eller kan misforstås grundet den kraftige nedkogning af artiklen samt oversættelsen fra svensk. F.n lille ting man kan undre sig over er hvorfor forfatteren mener at topstykket fra en 11B tåler større afhøvling end et fra en 11 BL. Forfatteren kom i sin artikel desuden ind på forbedringer af vognens køreegenskaber ved hjælp af hårdere støddæmpere, krængningsstabilisatorer samt GREGOIRE-affjedring. Dette har jeg udeladt, men det kan måske være med til at danne grundlag for en senere artikel. Jens. BESTYRELSEN: Formand: Hroar Toppenberg, HØjtoften 10, 9000 Alborg. Tlf: Kasserer/medlems- og vognregister: JØrgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: Redaktør/bestyrelsesmedlem: Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 KØbenhavn N. Tlf: Bestyrelsesmedlemmer: Finn Lyster, Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: og BjØrn Mogensen, Lundegade 10A, 3000 Helsingør. Tlf: VærktØj: l Gunnar Rasmussen, Skjoldsvej 21, 3000 Helsingør. Tlf: og BjØrn Mogensen, Lundegade 10A, 3000 HelsingØr. Tlf: el Fra registret NYE MEDLEMMER: Niels Birch Nielsen, Stendyssevej 78, Horne, 9850 Hirtshals. John Pedersen, Egevej 12, 5200 Odense V. Per Carlsen, Otto Ruds Gade 45,1.th., 8200 Arhus N. Henrik Bjerre Petersen, Willemoesgade 54,1.th., 2100 KØbenhavn Ø. Peder GrØnborg, NØrre SØgade 25A,2.tv., 1370 KØbenhavn K. Tonny Larsen, Bygaden 16, Asserballe, 6440 Augustenborg. Leif Halkjær, KlostermØllevej 3, Voerladegård, 8660 Skanderborg. Ole Moust, Skippervænget 34, 6710 Esbjerg V. Knud Petersen, LØvsangervej 5, 8660 Skanderborg. JØrgen Ib Hansen, Bramroersgade 56 st., 8000 Arhus C. Niels JØrgen Hansen, Havnevej 41A, 4000 Roskilde. Gert G. Nielsen, Sporup Kirkevej 35, 8472 Sporup. --- Vi er nu over 80 medlemmer i klubben, så det kan vist siges at der er en helt enestående interesse - den dag er måske ikke fjern, hvor vi kan fejre medlem nummer 100~ 53

11 Taxa75år I anledning af Taxa's 75-års jubilæum har der været arrangeret en stor udstilling på KØbenhavns rådhus, den september. Desuden blev der lavet et stort optog fra Frederiksberg rådhus til KØbenhavns ditto, med et udvalg af de vogntyper Taxa har benyttet gennem tiderne. SelvfØlgelig måtte man have Citroen'erne med -to sorte normaler - Peter Juel Jeppesens 38'er kørte med i optoget, medens Benny Jensens SS'er stod udstillet på rådhuset. Sidstnævnte, som her ses i rådhushallen, har i det forløbne år fået en ansigtsløftning; den forventes synet til foråret. Benny har haft bilen siden 1972 og har kørt i den indtil

12 AUTOMOBilfSCIIlriKl.OIEIIIAKTIESELSKAB 55

13 Køb& salg, bytte, kontakt- TRACTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til: Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 KØbenhavn N. Tlf: (01) Bedst morgen eller sen aften. KØbes: Citroen 11 Sport, årgang 37, 38 eller 39 i god og køreklar stand. JØrgen Emil Engel, Vasevej 89, 3460 Birkerød. Tlf: (privat), eller (arbejde). Sælges: Citroen DS19 årgang 1958 i god stand, mangelliste til syn forefindes. KØbes: Citroen B15six før eventuelt blot et karrosseri. Christian Friis, Bosholmsvej 5, 6261 Bredebro. Tlf: "TRACTION-RESERVEDELSSERVICE" v/ CHR. FRIIS. BOSHOLMVEJ BREDEBRO Sælges: Citroen B11 Familiale 1954, rimelig god stand, komplet. Kr , Citroen 11 Sport 1952 anvises til salg. KØbes: Citroen 11 fra før krigen. Billig synet Citroen Dyane. Tilbydes: Michelin X 165x400 skaffes hjem, 600,- kr. pr. stk. Kun mod bestilling. Var der ingen interesse for et genoptryk af reparationshåndbogen til B11? JØrgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten, Tlf: SØges: Skrivemaskine IBM Executive til den lille redaktion - se TractionSpecial nummer 7/Attraction 133. Sælges/byttes: Et hav af brugte dele til Citroen TA (mest sport før '52). Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 Kbh. N

nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Atlroction l72 nr. 46 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: 44443712. Kasserer, medlems- og vognregister: J ens E. Sanning, Hårbyvej

Læs mere

TRACTIIOINI J!llt'llf

TRACTIIOINI J!llt'llf - Atrroction l38 12 TRACTIIOINI J!llt'llf Traction A vant Kære læser/tad-medlem. På denne dag, hvor du har modtaget dette nummer af vort kluborgan, skulle du gerne have modtaget et tykt brev fra klubben.

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV:

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV: Attraction 197 A Formand: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53. Sekretær: Peder

Læs mere

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584 Attraction 208 A ... MEDLEMSBLAD FOR TRAGTION AVANT DANMARK 1r Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 1 OB, 3., 1401 København K. Tit: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200

Læs mere

Attraction 213. September '97

Attraction 213. September '97 & ~ Attraction 213 September '97 PeterJuel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

~ Attraction 215. Januar '98

~ Attraction 215. Januar '98 ~ Attraction 215 Januar '98 Redaktion: 111 d 1 1 i; 1 ' * 1: Peter Juel Jeppesen Strandgade lob, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N.

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

TlfiACTII@INI J!l/t'/11

TlfiACTII@INI J!l/t'/11 Atrraction l65 39 TlfiACTII@INI J!l/t'/11 Klubblad for Traction Avant Danmark Redaktionelt Endnu et blad blev færdigt til tiden og med masser af stof. I skrivende stund (beg. af aug.) var det varmt at

Læs mere

Nr+f. Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Nr+f. Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Nr+f. Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: 444437 12. Kasser er, medlems- og vognregister: Jens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

TRACTIIINI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat

TRACTII<O>INI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat 24 TRACTIIINI Ktllf Foriu et ~r pa vej - hvor svært det end kan være at fatte! Vi nærmer os en ny køresæson og har man noget at køre i, bliver der rigeligt at køre efter, i savel 1nd- som udland. Her

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet?

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet? MC FOSSILERNE 5.Årgang Nr.2 Marts 2001 For meget varm luft i forhjulet? GeneralforsamlingTurKalenderForårHvaSkerDerEnNybe gynderfortællerkørekurserkalenderformandenharordet NyeMedlemmerKalenderForårBestyrelsesmødeFotosogmeget

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Læs om det hele inde i bladet

Læs om det hele inde i bladet vognen havde tilhørt hendes for nyligt afdøde mor, og nu skulle den sælges. Jeg var selvfølgelig meget yngre dengang, men åbenbart ikke klogere, for det der med, at man helst selv skal have lidt, eller

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 58. Februar 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 58. Februar 2010 Aarhuus Februar 2010 Klub 15 årgang nr. 58 Side 2 Blad 58 Februar 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Indbydelse til klubturnering 2004 (Bjarne Tornbjerg)

Indbydelse til klubturnering 2004 (Bjarne Tornbjerg) Indhold i dette blad. Dansk Skak Unions initiativpræmie 00. Indbydelse til klubturnering 00. Præmieuddeling, by og forsommerturnering. Velkommen til sæson 00/05. Göteborg Cup 00 5. Skak for de skrappe

Læs mere