liberal katolsk kirke i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "liberal katolsk kirke i Danmark"

Transkript

1 liberal katolsk kirke i Danmark

2 Præsteordination i København Åben invitation til alle om at deltage Det er med glæde og taknemmelighed, at Helligåndskirken hermed kan invitere alle, der er interesseret i liberal katolsk kirke til at deltage i præsteordinationen af Natascha Annie Høyer Den ordinerende biskop bliver Evert Sundien fra Stockholm. Handlingen finder sted lørdag, d. 1. juli, kl (bemærk tidspunktet) i Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30, 2100 København Ø. Efter ordinationen vil der være frokost i kirkens krypt. Det bliver første gang nogensinde i Norden, at der ordineres en kvinde til præstens embede af en biskop med den apostolske succession. Vi håber at se så mange som muligt på denne store og historiske dag, hvor Kristi kærlighed byder jer velkommen. Den danske komponist Frederik Magle vil til lejligheden komponere et lille stykke specielt til liberal katolsk kirke. Den følgende dag, søndag, d. 2. juli, kl.11.00, vil Natascha Høyer samme sted celebrere sin første messe, medens Evert Sundien pontifikerer. Der vil også være konfirmation, efter hvilken menigheden vil synge en salme på islandsk. Hvis der er nogen, der har brug for overnatning i København, er medlemmerne af Helligåndskirkens menighed parat til at tilbyde logi. Unitarernes Hus ligger 10 min. gang fra Østerport Station. Det er som regel muligt at parkere lige uden for kirken.

3 Frederik Magle Liberal katolsk kirkes nye hoforganist Da Frederik Magle i november blev spurgt, om han kunne tænke sig at komponere et lille stykke til en præsteordination i liberal katolsk kirke oven i købet den første i Norden, hvor det handler om en kvindelig kandidat var han straks positiv over for idéen. Det lød som et spændende projekt, sagde han, og håbede, at han ville kunne afse tid til det. Stykket der kommer ud af det, får en længde på ca minutter, og bliver så vidt vides det første stykke, som komponeres specielt til LKK siden kirkens start. I løbet af foråret vil Frederik Magle aflægge kirken et besøg og prøve at tune sig ind på, hvad kirken står for, så han kan sætte musikken sammen, så det passer til kirkens særlige stil. Stykket, der kommer ud af det, vil kirken herefter på verdensplan have udvidet brugsret til. Dvs. vi behøver ikke at spørge om godkendelse, hver gang det skal bruges til en tjeneste, foredrag, møde eller, hvad vi nu finder på. Blot kan vi ikke udgive musikken uden om komponisten. Da noget af stykket bliver improvisationer, vil der ikke umiddelbart forelægge noder, så for at kunne spille stykket igen, vil der blive foretaget en digital indspilning på en harddisk under udførelsen på det elektroniske kirkeorgel i Unitarernes Hus. På et senere tidspunkt vil musikken så køre den anden vej fra harddisken, ud gennem orglet og optages akustisk i kirkerummet. På et særligt computerprogram vil man ud fra den indspillede musik kunne udskrive noderne, og efter en tilretning, vil stykket kunne genopføres af en af kirkens organister. Frederik Magle er gjort bekendt med kirkens økonomiske tilstand og har tilbudt os arbejdet til en meget billig pris. Desværre har han ikke mulighed for at give os kompositionen gratis, selv om han gerne ville. Da stykket her bliver hele kirkens ejendom opfordres alle, som har lyst, derfor hermed til at give et bidrag til komponistens honorar. Donationer indsættes på liberal katolsk kirke i Danmarks konto og mærkes komponist. Det er også muligt at sende en check eller give bidraget direkte til kirkens kasserer Simone Andersen, Brumleby 18, 2100 Kbh. Ø. Læs evt. mere om Frederik Magle på

4 Tanker i tiden Den Kosmiske Moder v. Natascha Høyer Mon ikke vi alle mærker hvordan verden af i dag forandrer, forvandler sig, så hurtigt, så fuldstændigt, at det kan være vanskeligt at finde fodfæste. Det er som om guddommen har besluttet, at jorden og menneskeheden skal hæves usædvanlig hurtigt i vibration for at hjælpe jorden ud af den lidelsessfære, den er i. Vi befinder os i denne forandring af livets kodeks, hvor Hierakiets nærmen sig bringer en formidabel energi til Jorden, hvor to mægtige gudevæsner vil træde frem side om side Kristus-Maitrya og Den Kosmiske Moder. Verdenslæreren i Den Nye Tidsalder er forbundet med afsløringen og manifestationen af Den Kosmiske Moder. Hun er lysets princip og den store kærlighedsenergi, som er ensbetydende med det rigtige menneskeriges energi, det gudsrige, om hvilket Kristus sagde mit rige. Den Kosmiske Moder er det guddommelige aspekt som giver de nødvendige betingelser for menneskehedens frelse og sjælens udvikling. Gennem hende vil alle se det som en opgave at skabe en ny jord af den nye himmel, man ser åbne sig, og som ved sin magnetiske kraft vil forene alle jordens mennesker i åndelig forståelse. For at dette kan ske må forholdene i verden forandres radikalt. Når Den Store Moder kommer for at bringe gudsrigets kraft ned på Jorden, er hendes tilsynekomst en chance for Jordens mennesker til at optage denne kraft i sig og undergå den forvandling, som vil gøre hendes fulde manifestation mulig. Så vi må arbejde for en forandring af bevidstheden i os selv og i verden. Vi må tillade både den maskuline og feminine side i os at udvikles for fred og indfrielse i menneskeheden kan kun opstå ved enhed og ved at integrere modsætningerne. Det fysiske gudesymbol Kristus måtte af kulturhistoriske og symbolske grunde fremstå med mandlig krop!

5 Den genfødte Kristus må af de samme grunde fremstå som kvinde-ånd for at balancen skal oprettes mellem modsætningerne En blind verden venter Kristi tilbagekomst iført en ny mandlig krop Det sker aldrig! Noget langt større skal blive menneskets redning: Kristi fødsel i det enkelte menneske som lys, kærlighed og kreativ tankekraft- Opsamlede kraftreserver frigøres for at overvinde den historiske hungersnød og drømmen går i opfyldelse! Kristus illustrerer den fuldkomne krafts dualisme halvt mand, halvt kvinde. Den maskuline Gud har fået en hustru Adam patriark er sat på sin rette plads ved kvindens side! Den Guddommelige Moder, som eksisterer i alle dimensioner, har for længst åbnet op for en stor vækkelse af den feminine bevidsthed, der finder sted som følge af de feminine energier fra det sig stærkt nærmende rigtige menneskerige, som er ved at bryde igennem i jordens bevidsthed. For vi taler her om jordklodens polforvandling, som kræver en ny bevidstgørelse af dens feminine hjerneceller, nu på et højere åndeligt plan og omfattende hele det andet køn, hvis bundne kræfter har ventet på denne genfødsel for at komme til udfoldelse på verdensplan og få direkte indflydelse på skabelsen af den nye verden og den nye menne-

6 skerace, hvis integrerede androgyne natur vil blive resultatet af polernes balance i såvel jordklodens som dens hjernecellers bevidsthed. Det bliver tiden, i hvilken den duale oprindelse vil stråle i vor bevidsthed, som værende én Og Gud Fader-Moder vil blive kendt og accepteret i alle verdener. Meget er sagt om den feminine strøm i tidens løb. Her skal i særdeleshed nævnes den store styrke ved den feminine form for åndelighed er, at den kan give os muligheden for at glæde os over livet her og nu den kan hjælpe os til at integreres i en større helhed den kan hjælpe os til accept af vores personlighed med alle dens facetter den kan hjælpe os til at sanse og formidle den indre verden den feminine strøm er således overordentlig væsentlig i den fase, som menneskeheden går ind i nu, hvor det indre og ydre skal ind i en dyb form for samarbejde, hvor jorden skal helliggøres, og hvor healing bliver en naturlig del af fremtidens åndelighed Vi bliver alle lyspunkter på verdens hvælving, så nu forbereder vi vejen for Den Kosmiske Moders rige her på Jorden, og arbejder frem mod det øjeblik da åndens glød skal tændes i os, og den hellige fødsel stråle, da natten skal vågne til stjernernes hymne, og dagene blive en lykkelig pilgrimsvandring, da vores vilje er en styrke af det eviges kraft, og tanken strålerne fra den åndelige sol. Mange skal se, hvad ingen endnu forstår, Gud skal vokse frem, mens vise mennesker sover, og vi vil ikke vide, hvad der kommer før timen er inde, og arbejdet gjort!

7 Påkaldelse af verdensmoderen En ny andagt viet til Guds feminine aspekt Leder: VOR KOSMISKE MODER Fra jorden kalder vi på dig på menneskehedens vegne søger vi dig. Vi åbner vore hjerter, kom ind i vor verden, og skab en vej af lys til os, så vi kan forenes med dig. Leder: MODER GUD Universets allestedsnærværende, levende og frelsende visdom, vi takker dig, fordi du åbenbarer dig gennem det feminine princips påvirkning af menneskeheden. Tak også fordi vi ved, du forstår, og altid tilgiver os på vor pilgrimsvandring. Hjælp os ligeledes at forstå og tilgive os selv og hverandre, at vi må gå fremad og arbejde for lysets tilsynekomst i os og i verden. Alle: GUDDOMMELIGE MODER Kom til os som forvandlingens kraft, kom til os som kærlighedens velsignende lys. Lad åndens glød tændes i os, at vi må levendegøres i din stråleglans.

8 Oh du, som giver liv til universet fra hvem alle ting kommer, til hvem alle ting vender tilbage, afslør for os den sande, åndelige sols ansigt, skjult bag en skive af gyldent lys, at vi må kende sandheden og fuldt ud opfylde vor sjæls bestemmelse på rejsen til dine hellige fødder. Må vore hænder være rene og gavmilde, må de være rede til at tjene må de velsigne alt, hvad de rører og lindre alle smerter. Lad jorden blive en levende gral for din uendelige visdom og kærlighed OM SHANTI

9 Nyt fra Helligåndskirkens menighedsråd Mulighed for at blive konfirmeret I forbindelse med biskop Everts besøg d 1-2. juli vil der blive mulighed for at modtage konfirmationens sakramente under messen om søndagen. For mens en præst kan døbe børn og voksne, forrette vielser og begravelser eller foretage husvelsignelser hos dem, der mærker et behov for det, er det kun en biskop, der kan ordinere og altså konfirmere. Hvis du ønsker at modtage konfirmationens sakramente, bedes du give besked til Kenneth Christensen på tlf Referat fra årsmøde den 26. februar 2006 Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Mødeleder: Peter Bantz, referant: Karsten. 2. Det konstateredes, at årsmødet var indkaldt rettidigt. 3. Referat fra stiftende generalforsamling blev godkendt. 4. Formandens beretning: Vi er kommet godt i gang. Der er en jævn men stille medlemsfremgang. Økonomien er ikke prangende, men ser rimelig ud. Menigheden glæder sig over, at der snart er hele 3 præster tilknyttet kirken. 5. Ansvarshavende præsts beretning: I dag er der 4 liberalkatolske menigheder i København. Der ser ud til, at der fremover kan etableres et fornuftigt samarbejde med 3 af disse menigheder. Niels Diderik har fået status af emeritus. Dette betyder, at også han kan komme og hjælpe her en gang imellem. Det går godt på den nuværende lokalitet, og det er positivt, at vi kan have alteret stående fremme hele tiden. Frederik Magle (komponist) har lovet at komponere et lille stk. musik til præsteordinationen. Fremover får kirken udvidet brugsret til musikstykket.

10 6. Kassererens beretning: Årsregnskab for 2005 blev fremlagt med følgende kommentarer. Gaverne har gjort, at økonomien kan løbe rundt p.t. Vi er fra Told og Skat blevet gaveberettiget. Det betyder, at hvis man vil give kirken en eller flere gaver, kan man trække det samlede beløb fra i skat. Dog er de første 500 kr. ikke fradragsberettiget, og maksimumbeløbet, der kan trækkes fra, er 5000 kr. pr. år. Altså hvis man giver Kirken en gave på 1000 kr. kan man trække de 500 kr. fra i skat, hvis man giver Kirken en gave på 5500 kr. kan man trække de 5000 kr. fra i skat. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det blev foreslået, at det fremover fremgår af girokortet, at der kan betales kontingent for et år af gangen. 7. Vedtægtsændringer: 5,4 Kirkens bestyrelse rettes til Menighedsrådet 6 Mindst 1 2/3 rettes til 2/3 8. Valg til menighedsrådet: Kasserer: Simone Andersen modtager genvalg. Nyt menighedsrådsmedlem: Josepha Ostrowski. Suppleant: Karsten Kring Lauridsen modtager genvalg. Revisor: Karsten Kring Lauridsen vælges. Benny Vejen: trækker sig. I forvejen sidder i menighedsrådet: formand Peter Bantz sekretær Bertha Sørensen Øvrige ansvarsområder: Blomsterudsmykning: Bertha Kirkekaffe: Simone 9. Eventuelt: Intet til punktet.

11 Nyt fra Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark Afgørelse fra kirkeministeriet Kirkeministeren har afgjort, at liberal katolsk kirke ikke kan godkendes som trossamfund. For at komme i betragtning skal man i almindelighed have 150 medlemmer, og der er vi endnu ikke nået op. Program for maj-juli Sankt Gabriels Kirke, Århus Alle tjenesterne finder sted i Sankt Gabriels Kirke, Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Århus C Alle tjenesterne begynder kl Sønd. 7. maj Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjeneste, 3. søndag efter påske Sønd. 4. juni Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjeneste, pinsedag Sankt Maria Kirken, Aalborg Alle tjenesterne finder sted i Sankt Maria Kirken, Engvej 8, 9400 Nørresundby Alle tjenesterne begynder kl Sønd. 28. maj Messe og helbredelsestjeneste, søndag efter Kristi himmelfartsdag Sønd. 4. juni Messe og helbredelsestjeneste, Pinsedag

12 Helligåndskirken, København Alle tjenesterne finder sted i Helligåndskirken, Teosofisk Fellowship/ Heart Flow, Sankt Peders Stræde 27 B, 3., 1453 København K Lørdage kl Søndage kl Lørd. 6. maj Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse Sønd. 7. maj Sangmesse, 3. søndag efter påske Lørd. 20. maj Sønd. 21. maj Lørd. 27. maj Lørd. 3. juni Sønd. 4. juni Lørd. 17. juni Sønd. 18. juni Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse Sangmesse, 5. søndag efter påske Sangmesse m. præsteordination af Stefan Brauer i Petersgårdens Kirke i Lund. For samkørsel og information kontakt pastor Kenneth Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse Sangmesse, pinsedag. Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse Sangmesse, Corpus Christi NB: for følgende to tjenester gælder det at de finder sted i Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30 Lørd. 1. juli Sønd. 2. juli Sangmesse m. præsteordination af Natascha Høyer. NB: bemærk tidspunkt kl ! Pontifikal højmesse m. konfirmation, vor Frues besøgelse Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Indlæg sendes til Kenneth Christensen, Egegårdsparken 5, Himmelev, 4000 Roskilde eller

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 18 juli 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

Sanctus Nr. 7 November 2007

Sanctus Nr. 7 November 2007 Sanctus Nr. 7 November 2007 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 25 februar 2014 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår 2010 66. Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2005

ASSISI-NYT APRIL 2005 ASSISI-NYT APRIL 2005 Pave Johannes Paul II Kæreste Assisi-venner. Efter 3 uger med daglig sol og lunt vejr er Assisi nu præget af forårets mange glade budbringere. Det saftigt grønne græs er prydet af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær /

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Nyt fra Pottemagerens Hus

Nyt fra Pottemagerens Hus Nr. 1. marts 2015 Nyt fra Pottemagerens Hus Gl Glædelig Jul og Godt Nytår Derpå sagde Herren: Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede straks: Herre, det vil jeg! Send mig! Esajas 6: 8

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere