1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5."

Transkript

1 Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) og Kim Gordon (KG) Dagsorden: 1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5. Næste møde CL bød KG velkommen. KG spurgte hvorfor Bent Nielsen, ikke var til stede. CL oplyste, at Bent ikke ønskede at sidde i bestyrelsen, fordi tonen i bestyrelsen var for hård. 1. Kim Gordons notater KG havde udarbejdet to notater baseret på en gennemgang af vandværkets bilag i 2010 og første halvdel af KG indledte med, at det var kommet bag på ham, at der var så meget rod i regnskabet. Han havde ikke troet, at der var så meget arbejde forbundet med at være intern revisor, men derimod, at der måske ikke var andet end et par bemærkning til regnskabet en gang om året. KG sagde, at i notaterne var en blanding af noget der var meget vigtigt og andet der blot var til oplysning. KG havde inden mødet, flere gange kontaktet både forretningsfører og den eksterne revisor Jens Sondrup, for at få en forklaring på det meget store momstilgodehavende, der optræder i både 2009 og 2010 regnskabet på omkring Bortset fra, at det regnskabsteknisk er misvisende at modregne et så stort tilgodehavende i anden gæld så er det bekymrende, at ingen rigtig ved hvad og hvorfor. Forretningsføreren har oplyst, at han har afregnet 4. kvartal 2010 moms med kr det vil alt andet lige betyde, at denne gæld er korrekt bogført og gemmer sig i det i note 8 optagne momstilgodehavende på kr ,-. Det betyder, at har et gammelt aktiveret momstilgodehavende på ca. kr ,- - som ingen åbenbart kræver tilbagebetalt. Opgjort på samme måde, var det tilsvarende momstilgodehavende pr. 31/ kr

2 KG håber, han får afdækket denne alvorlige problemstilling indenfor kort tid. KG vil godt ha, at bestyrelsen har den samme bekymring som han har til momsbeløbet. ME spurgte om Jens Sondrup var vendt tilbage med et svar, som han havde lovet i mail af 12. september. KG svarede nej. CL oplyste, at han havde talt med Jens Sondrup, som havde sagt, at han mangler at få oplyst, hvad det er KG mangler. KG mente ikke at han kunne spørge mere præcist end har gjort og undrer sig over Jens Sondrups svar og opførsel. OZ spurgte CL, hvad han havde foretaget sig i det år, han havde siddet som formand for vandværket i forhold til driften af vandværket. CL svarede, at han ikke havde forstand på regnskab, men at han måtte forvente, at den tidligere kasserer havde gjort, hvad han skulle, og at han i øvrigt ikke kunne tjekke alt. KG sagde, at det var meget nemt at se, at der er noget galt i både måden der er faktureret på eller alle de mangler, der er i bilagene. OZ spurgte CL om, hvorfor han ikke havde ringet til KG, da han modtog KGs notater. Det kunne CL ikke se nogen grund til, da vi jo skulle holde møde om dem. JMJ sagde, at hun havde forventet at CL havde svaret på KG mail, da bestyrelsen modtog det første notat. CL sagde at han ikke havde haft tid, der var noget, der var vigtigere, han havde jo også et arbejde, der skulle passes. KG håbede blot, at bestyrelsen vil forholde sig kritisk til bilagene fremover. KG oplyste, at det var forretningsføreren, der ikke har gjort, hvad han skulle. Kassereren har accepteret bilagene og den interne revisor Kirsten Hasfeldt har ikke været kritisk. Endvidere har den eksterne revisor heller ikke revideret regnskabet på ordentlig vis. CL kommenterede, at det var for dårligt, at forretningsføreren ikke var sin opgave voksen. OZ mente, at forretningsføreren ikke har overholdt sin aftale med vandværket. Han har ikke passet sit job. Det blev besluttet at opsige forretningsføreren. ME fortalte KG, at vi i den nye bestyrelse allerede havde taget skridt til en del besparelser og ændringer. 2

3 Notat 1 (2010) Bilag 14 KG spurgte til byggekontrakten, alle tillægsarbejderne og om de var bestyrelsesgodkendt. CL svarede, at de var udlagt til daværende formand og kasserer. Regnskabet ligger hos forretningsføreren John Serritslev Bilag Bog og Ide KG har i sit notat skrevet, at det mere er undtagelsen end reglen, hvis der er et underbilag fra indkøb hos Bog og Ide. Det blev besluttet, at der fremover skal vedhæftes en bon på regningen fra bog og ide, så det fremgår, hvad der er købt. Bilag Alle KG havde konstateret, at der ingen fortløbende fakturanumre er på vandværkets fakturaer. OZ oplyste, at han lige har talt med Erik om det. Han var først lige ved at fakturere noget, som var lavet i foråret og hen over sommeren. Der skal fremover faktureres, så snart arbejdet er lavet. OZ har lavet et forslag til en standardfaktura, hvor der er fortløbende numre. I den forbindelse blev der spurgt til, om bestyrelsen overhovedet vidste, hvad Erik lavede i løbet af dagen. Om der eksisterede en timeseddel for hver dag. CL regnede med, at Erik sendte sine arbejdssedler til John Serritslev, men John har oplyst, det gør han ikke. Det blev besluttet, at der for fremtiden skal foreligge en timeseddel. KG spurgte, om forretningsføreren havde lavet en kvartalsrapport til bestyrelsen. CL oplyste, at det havde han gjort. Bilag 51 KG gjorde opmærksom på de meget dyre toner fra firmaet Thrusty. Det koster ca kroner pr. tonerpatron. På årsbasis er der indkøbt toner for over kroner. Det synes at være et stort forbrug til et lille vandværk, der får hovedparten af trykningsopgaver løst eksternt. Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet at stoppe indkøbene fra Thrusty. Bilag 57 og 59 KG sagde, at det virkede som om, at Erik Frederiksen ringede efter Claus Lomholt, hver gang der var noget arbejde, der skulle gøres, som ikke har noget med hans kontrakt at gøre. Det virker lige lovlig voldsomt. Der er brugt små kroner. KG spurgte, om ikke noget af det var typiske interne opgaver. Bestyrelsen måtte i hvert fald godt fremadrettet tænke over, hvornår man betaler for ekstern hjælp. 3

4 Bilag 60, 169 og 321 Entrep. Claus Lomholt afregnes diverse gange i løbet af året for tilsyn og aflæsning. Koster ca. 500 kroner pr. dag. Det har CL allerede stoppet. Claus skal ikke længere holde tilsyn med vandværket, når Erik har ferie. Erik er på ferie nu. CL oplyste, at han havde givet Erik tilladelse til at være på nettet i Tyrkiet, men at det ikke koster vandværket mere end ca. 100 kroner i alt for hele ferien, med mindre der sker nedbrud. CL har lavet den aftale med Erik, at Erik selv skal betale alt over et forbrug på 100 kroner. OZ spurgte om, hvorfor Erik også har fået telefonen med, selv om bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde, var blevet enige om, at der skulle spares, og OZ havde tilbudt at passe telefonen. CL svarede, at det havde han truffet beslutning om. JMJ spurgte, hvordan han kunne tillade sig det, når vi på bestyrelsesmødet havde truffet en anden beslutning. CL svarede, at han havde gjort det med et flertal i bestyrelsen. JMJ spurgte til, hvilket flertal, der var tale om. CL svarede, at han og ME havde talt sammen og var blevet enige om den beslutning. JMJ undrede sig over hvordan 2 personer i bestyrelsen kunne træffe en sådan beslutning uden at underrette resten af bestyrelsen. OZ synes ikke, at det virkede som om CL havde overblik over hele situationen i vandværket. CL svarede, at han havde forstand på den tekniske del. KG sagde, at han var sikker på at Carsten ville blive meget gladere, hvis han kun tog sig af den tekniske del og overlod overblikket til en anden i bestyrelsen. Bilag 61 CL oplyste, at de regninger der var fra Claus Lomholt var for gravning. Resten laver Erik selv. KGs anbefaling er, at det vil være formålstjenstligt at der laves en dagsrapport, så vi kan se, hvor der kan spares, når vi skal finde ud af, hvordan der udformes en kontrakt til den nye driftsleder. Bilag 62 Indkøb af tøj fra Bechs Herremagasin på 800 kroner. Det er formodentlig arbejdstøj, men der mangler et købsbilag. Der er kun en dankort bon. Bilag 87 KG sagde, at med de udgifter til IT konsulenthjælp og installation af netværksløsning for 2 arbejdsstationer på forskellige adresser ser det ud til, at vi er ved at opbygge et større firma. Det er svært at se, hvad man skal med 2 nøjagtig ens laserprintere. Printeren på dette bilag koster kroner inkl. toner. Hvad er det man kopiere, andet end regninger. Som i øvrigt bliver kopieret og sendt med post til forretningsføreren, når de kan scannes og sendes via mail. 4

5 Der er lige sendt aflæsningskort ud, hvorfor er de igen sendt til trykning, når de meget fine og dyre printere kan trykke dem. OZ var enig i vurderingen, bortset fra at printerne er for langsomme og reelt er et fejlkøb Bilag 104 KG omtalte de regninger, der lå fra Hereford Steak house. Der er intet skrevet på regningerne om, hvem der har deltaget eller hvad årsagen er til, at der er spist der. KG kommenterede de dyre bestyrelsesmøder, da de blev afholdt på Hereford Steak house CL mente, at bestyrelsesmøderne nu var blevet dyrere i forhold til kørselsgodtgørelse, da han skulle køre meget længere end før, hvor han kun skulle til Høje Tåstrup. I øvrigt var der nu flere fra København, som skulle køre længere. JMJ mente, at det blev opvejet af, at Bent er udtrådt og Erik fremover skal køre i firmabilen, og JMJ kører med OZ. KG meddelte, at han ikke ville blande sig i, hvor bestyrelsesmøderne blev afholdt. Det må bestyrelsen selv beslutte. ME oplyste, at vi nu holder møderne på vandværket og spiser smørrebrød (altså en besparelse) og at han var sikker på, at JMJ vil sørge for, at bilagene bliver noteret korrekt fremover. Bilag 53 m.fl. Diverse abonnementer. Bestyrelsen oplyste KG om, at de allerede havde besluttet at opsige VIVA IT på sidste bestyrelsesmøde. OZ fortalte han i forbindelse med fjernback-up fra VIVA IT havde undersøgt det system, som vi har stående. Vi har det man kalder et raid system. Det betyder, at 2 harddiske spejler hinanden. Det samme ligger også på Eriks pc. Altså 2 steder. Samtidig tager VIVA IT fjernback-up, som dog aldrig er læst ind igen. Det betyder, at man faktisk ikke ved, om den kan indlæses. Endvidere er det, der tages fjernback-up af et forældet kort, som fylder 11 GB. Det er ca. halvdelen af, hvad der kan være på en USB nøgle. Vi skal derfor bare købe en USB nøgle og selv tage back-up. OZ viser Erik hvordan man gør. Bilag 229, 231, 288 Der er betalt ekstern bistand for at fjerne gamle og samle nye reoler, samt lægning af fliser under skraldespand og ophængning af små lamper på kontor. KG mente, at man måske burde se på, om det var nødvendigt hver gang, der skal laves noget på kontoret på vandværket, at hyre ekstern bistand. CL svarede, at det drejede sig om meget store ting, der skulle ryddes ud fra kontoret. 5

6 Bilag 245, 290 Køb fra Brugsen indeholder også køb af 3 pakker Cecil. CL mente, der måtte være sket en fejl. Til det svarede KG, at det var sket flere gange. CL svarede, at han måske havde givet Erik tilladelse til at købe cigaretter, som han kunne bruge til at dele ud af, når han var ude hos kunder. KG sagde, at han ikke røg, og derfor ikke havde cigaretter med ud til kunder. Bestyrelsen var enig om, at det naturligvis ikke skal ske fremover. Bilag 275, 300, 326 De handlede kun om udgifter til generalforsamlingen. KG mente, at bestyrelsen på baggrund af generalforsamlingens utilfredshed med de store udgifter på denne post, burde se på om ikke det kunne gøres billigere. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at indhente tilbud fra andre. Bilag 290, 401 Indkøb af 2 ens headset. CL oplyste at Erik havde tabt det ene derfor var der købt et til. Bilag 301 Advokatbistand 21 timer kroner. Var igen et bilag uden konkrete oplysninger om, hvad det dækker. Bilaget er accepteret af den tidligere formand Mogens Taarup. Taget til efterretning 302 2JS Revision modtager for årsrapport for ændringer i kontoplanen. CL oplyste, at den tidligere kasserer havde ændringer til årsrapporten. Det var derfor blevet dyrere. 304 Igen et bilag fra Revicom for revision af regnskabsåret Der ligger i øjeblikket en regning fra den statsautoriseret revisor på kroner. Den bliver ikke betalt, før vi hører fra ham. CL oplyste, at han havde indhentet tilbud fra Dansk Revision i Holbæk. Tilbuddet blev omdelt. OZ ønskede, at der blev indhentet flere tilbud. ME mente, at det nu gjaldt om at få et godt revisionsfirma, som kender til vandværker, så vi ikke igen sidder i samme situation om et år. Bilag 305. KG mente at generelforsamlingerne er meget dyre i omkostninger. Det drejer sig om trykning og pakning af indkaldelserne med regnskaber til Generalfor- 6

7 samlingen. I alt Heraf udgør Resten er til tryk, kuverter og pakning. En dyr løsning, når vandværket har kopimaskiner. I øvrigt fakturerer firmaet deres portoudlæg med 12,50 pr. brev. Altså 1 kroner mere end brevet var frankeret med. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at reducere omkostningerne. En af mulighederne at pakke det selv. Derudover skal mail bruges mest muligt. Diverse bilag om Forretningsføreren KG oplyste at der bruges i gennemsnit 20 timer pr. måned og han aflønnes med 423,51 pr. time. Der foreligger kun delvis specifikation af tidsforbruget. Det er derfor svært at vurdere tidsforbruget, men vandværket råder over både formand, næstformand, kasserer, intern revisor, moderne IT udstyr, ca andelshavere, der i al væsentlighed betaler via PBS, ca. 400 årlige kassebilag og en fuldtidsansat driftsleder. Det er en meget omfattende administration for vandværket. Det er tidligere besluttet at kassereren nu overtager regnskabet måske med hjælp - og at formanden selv indkalder til bestyrelsesmøderne og bestyrelsen selv tager de referater, der skal tages på bestyrelsesmøderne. Diverse bilag omkring driftslederen KG spurgte til driftslederens løn. Der var en del efterreguleringer. KG er i tvivl om vi indberetter korrekt. CL oplyste, at han havde spurgt John Serritslev og fået oplyst, at de var indberettet. I årets 4 første måneder modtog driftslederens kone en fast månedsgage på 8.589,36. For 2009 havde hun en årsindkomst på , hvortil der kom en efterregulering i 2010 på Hvad er det for opgaver hun har varetaget, og hvem varetager dem i dag. CL var ikke helt klar over, om det var driftslederen eller hans kone, som havde overtaget nogle af Bojes opgaver. OZ spurgte om det virkelig kunne være rigtigt, at vi både betalte til en forretningsfører for at overtage Bojes administrative arbejde og samtidig betalte driftslederens kone for det samme arbejde. Det kunne CL ikke svare på. Men det var han sikker på at driftslederen selv kunne. Der er også bilag, der viser udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel til Fyn den 4. og 6. maj med i alt kroner, trods det, at driftslederen har fri bil til rådighed. Der er samtidig i perioden tanket diesel både 2. og 5. maj. Driftslederen er allerede bedt om at undersøge det. Der er et blåt udgiftsbilag for græsslåning på kroner. Vandværket har desuden i årets løb betalt for flere gange service af Klippo græsmaskine. Bilaget er i øvrigt ikke godkendt af andre end driftslederen. 7

8 OZ mente ikke at kunne se en græsmaskine på vandværkets adresse. CL oplyste, at vandværket ejede en maskine, som blev brugt til at slå græsset, de steder som driftslederens egen store maskine ikke kunne tage. KG sagde, at man ikke måtte udbetale 2000 kroner skattefrit til en mand, der er ansat. ME mente, at det skulle tages op på næste bestyrelsesmøde. Så er der udgifterne til TDC s datatrafik til Tyrkiet af flere omgange. Der efter KGs opfattelse bør være en ren privat udgift. Dels betaler vandværket for fremmedassistance i Eriks ferieperiode, og dels betaler vandværket for leg på nettet fra Tyrkiet. Hertil kommer konsulenthjælp i forbindelse med opsætning til Tyrkiet. I øvrigt kan det ikke ses, at der indberettes fri telefon og data (multimedie skat) på driftslederens årsoplysninger. Det mente CL heller ikke, at Erik betalte. KG oplyste bestyrelsen om, at hvis driftslederen anvender sin arbejdsbil til private gøremål, uanset hvor meget eller hvor lidt, så skal han beskattes af fri bil. Det er også bestyrelsens pligt og ansvar at sikre, at der sker korrekte indberetninger til Skat. Råd og anbefalinger til bestyrelsen KGs råd og anbefalinger til bestyrelsen er alle taget til efterretning og vil blive taget op på kommende bestyrelsesmøde. Notat nr. 2 (2011) KG oplyste at der er rigtig mange regninger, som ikke bliver betalt til tiden. Det giver ekstraudgifter så som rykkergebyrer. Det bør der strammes op på. Bilag 32 Der er betalt 2 mand for 4 timer for forgæves kørsel på kroner. CL oplyste, at der skulle flyttes en brønd. Der var blevet fældet træer, som ikke var fjernet, derfor den forgæves kørsel. Checkbilag Checkbilag på 3 x x indsat på konto i januar 2011 Det er udbetaling til de 5 bestyrelsesmedlemmer kroner til administration og kroner til enten honorar eller andre administrative udgifter. JMJ oplyste, at hvis det var honorar, så var det ikke så godt, selv om det var et mindre beløb. For i vandværkets vedtægter står der, at det er generalfor- 8

9 samlingen, der beslutter, om bestyrelsen skal have udbetalt honorar. CL undersøger om det er honorar. Bilag 44 KG kunne oplyse, at privatkørsel fra Erik er steget i 2011 i forhold til 2010 Det er tidligere besluttet at Erik ikke skal benytte sin private bil Bilag 61, 72 KG kommenterede at der er indkøb af Whirlpool opvaskemaskine til installation Det virker voldsomt med kun 1 ansat, som i øvrigt ikke bruger kontoret, og med ganske få møder. CL mente, at det var som en del af byggeriet. Bilag 148 KG undrede sig over, at samtlige kvartalsvise indberetninger i 2010 og 2011 til Skat for ledningsført vand altid er præcis det samme tal. Det tyder på, at der ikke sker en korrekt registrering, men heller ikke en årsjustering. CL oplyste, at vandværket normalt ved årsafslutning ser på hvor meget, der er brugt og deler det op i 4 kvartaler. Forretningsføreren har fået tallene fra Erik. KG oplyste, at det var det samme tal også i 2011, i hvert fald de sidste 6 gange. Erik kan måske svare på, hvorfor tallene er ens de sidste 6 gange. Vandværket har et forbrug på ca km3. og vi må ha et overforbrug på ca. 10% uden at betale afgift af dette. Det svarer til ca km3 Vi afregner ca km3 i kvartalet. Altså kun km3. Det betyder umiddelbart et overforbrug på km3. Disse tal bør tjekkes Bilag 167, 254 KG kommenterede at der er sket flere lønreguleringer til Erik. Både vedrørende 2006/2007 samt 4 måneder for De 4 måneder er udbetalt 2 gange. Ny månedsløn til Erik = ,- plus bil, tlf. avis og pc samt et ikke navngivet tillæg på 4.500,- pr. måned. CL mente, at der var tale om en efterregulering som man havde glemt ifølge Eriks kontrakt KG spurgte til de grunde med egne boringer. Skulle man eventuelt tilbyde dem en ultra billig tilslutningspris i eksempelvis CL vidste ikke, hvor mange der egentlig var med egne boringer. Han kunne oplyse, at det koster kroner at lave en tilslutning, hvorfor vi dårligt kan gøre det meget billigere end vi gør det i dag. OZ sagde, at vi kunne se på, hvor der er huller i forhold til tegningsmaterialet, så ved vi hvor mange med privat brønde. 9

10 Notat 3 KG sagde, at der skal følges op på både Erik og John og foreslog, at CL tog sig af den tekniske del som næstformand og lod OZ tage sig af at lede vandværket som formand. CL oplyste, at han var tilfreds med at arbejde som næstformand og i øvrigt altid havde været det. Han ville dog godt tænke over sin rolle, da han var sikker på, at OZ ville af med ham. OZ sagde, at han var sikker på, at CL var rigtig god til at tage sig af den tekniske del af vandværket. Det var som formand OZ ikke var tilfreds med CL. CL vil tage kontakt til forretningsføreren om overdragelsesforretningen. KG vil godt have, at det bliver i København. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 ME godkendte referatet med de ændringer han havde og med JMJs kommentarer dertil. OZ godkendte også referatet. Vi mangler derfor kun CL eventuelle kommentarer. Det aftaltes, at CL vil maile sine kommentarer til referatet af 15. august 2011, så vi kan få det lagt på hjemmesiden. 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger Da ME var nødt til at forlade mødet, blev punktet udsat til næste møde. 4. Eventuelt Ingen havde noget til eventuelt 5. Næste møde 3. november 2011 kl på Vandværket Mødet sluttede kl For referatet Jeanette 10

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN) Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS).

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN) Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS). Til bestyrelsen, driftsleder og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Referat fra bestyrelsesmøde. Mandag den 10/01-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse i Tåstrup. Til stede var: Carsten Lebrecht (CL),

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysning Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. Kildevangsvej 10 4540 Fårevejle Hjemmeside: www.skamlebaekvand.dk CVR-nummer: 23373114 Regnskabsperiode:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk 23. juni 2017 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 29. juli 2017 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk Til medlemmer af Skamlebæk Vandværk 28 juni 216 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 3. juli 216 kl.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen 1. Valg af dirigent. Jørgen Olsen, Kredsen. 2. Valg af stemmeudvalg. Frede, Kredsen. Have 8. Have 149. 3. Regnskab fra 2013. (Bilag 1).

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere