1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5."

Transkript

1 Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) og Kim Gordon (KG) Dagsorden: 1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5. Næste møde CL bød KG velkommen. KG spurgte hvorfor Bent Nielsen, ikke var til stede. CL oplyste, at Bent ikke ønskede at sidde i bestyrelsen, fordi tonen i bestyrelsen var for hård. 1. Kim Gordons notater KG havde udarbejdet to notater baseret på en gennemgang af vandværkets bilag i 2010 og første halvdel af KG indledte med, at det var kommet bag på ham, at der var så meget rod i regnskabet. Han havde ikke troet, at der var så meget arbejde forbundet med at være intern revisor, men derimod, at der måske ikke var andet end et par bemærkning til regnskabet en gang om året. KG sagde, at i notaterne var en blanding af noget der var meget vigtigt og andet der blot var til oplysning. KG havde inden mødet, flere gange kontaktet både forretningsfører og den eksterne revisor Jens Sondrup, for at få en forklaring på det meget store momstilgodehavende, der optræder i både 2009 og 2010 regnskabet på omkring Bortset fra, at det regnskabsteknisk er misvisende at modregne et så stort tilgodehavende i anden gæld så er det bekymrende, at ingen rigtig ved hvad og hvorfor. Forretningsføreren har oplyst, at han har afregnet 4. kvartal 2010 moms med kr det vil alt andet lige betyde, at denne gæld er korrekt bogført og gemmer sig i det i note 8 optagne momstilgodehavende på kr ,-. Det betyder, at har et gammelt aktiveret momstilgodehavende på ca. kr ,- - som ingen åbenbart kræver tilbagebetalt. Opgjort på samme måde, var det tilsvarende momstilgodehavende pr. 31/ kr

2 KG håber, han får afdækket denne alvorlige problemstilling indenfor kort tid. KG vil godt ha, at bestyrelsen har den samme bekymring som han har til momsbeløbet. ME spurgte om Jens Sondrup var vendt tilbage med et svar, som han havde lovet i mail af 12. september. KG svarede nej. CL oplyste, at han havde talt med Jens Sondrup, som havde sagt, at han mangler at få oplyst, hvad det er KG mangler. KG mente ikke at han kunne spørge mere præcist end har gjort og undrer sig over Jens Sondrups svar og opførsel. OZ spurgte CL, hvad han havde foretaget sig i det år, han havde siddet som formand for vandværket i forhold til driften af vandværket. CL svarede, at han ikke havde forstand på regnskab, men at han måtte forvente, at den tidligere kasserer havde gjort, hvad han skulle, og at han i øvrigt ikke kunne tjekke alt. KG sagde, at det var meget nemt at se, at der er noget galt i både måden der er faktureret på eller alle de mangler, der er i bilagene. OZ spurgte CL om, hvorfor han ikke havde ringet til KG, da han modtog KGs notater. Det kunne CL ikke se nogen grund til, da vi jo skulle holde møde om dem. JMJ sagde, at hun havde forventet at CL havde svaret på KG mail, da bestyrelsen modtog det første notat. CL sagde at han ikke havde haft tid, der var noget, der var vigtigere, han havde jo også et arbejde, der skulle passes. KG håbede blot, at bestyrelsen vil forholde sig kritisk til bilagene fremover. KG oplyste, at det var forretningsføreren, der ikke har gjort, hvad han skulle. Kassereren har accepteret bilagene og den interne revisor Kirsten Hasfeldt har ikke været kritisk. Endvidere har den eksterne revisor heller ikke revideret regnskabet på ordentlig vis. CL kommenterede, at det var for dårligt, at forretningsføreren ikke var sin opgave voksen. OZ mente, at forretningsføreren ikke har overholdt sin aftale med vandværket. Han har ikke passet sit job. Det blev besluttet at opsige forretningsføreren. ME fortalte KG, at vi i den nye bestyrelse allerede havde taget skridt til en del besparelser og ændringer. 2

3 Notat 1 (2010) Bilag 14 KG spurgte til byggekontrakten, alle tillægsarbejderne og om de var bestyrelsesgodkendt. CL svarede, at de var udlagt til daværende formand og kasserer. Regnskabet ligger hos forretningsføreren John Serritslev Bilag Bog og Ide KG har i sit notat skrevet, at det mere er undtagelsen end reglen, hvis der er et underbilag fra indkøb hos Bog og Ide. Det blev besluttet, at der fremover skal vedhæftes en bon på regningen fra bog og ide, så det fremgår, hvad der er købt. Bilag Alle KG havde konstateret, at der ingen fortløbende fakturanumre er på vandværkets fakturaer. OZ oplyste, at han lige har talt med Erik om det. Han var først lige ved at fakturere noget, som var lavet i foråret og hen over sommeren. Der skal fremover faktureres, så snart arbejdet er lavet. OZ har lavet et forslag til en standardfaktura, hvor der er fortløbende numre. I den forbindelse blev der spurgt til, om bestyrelsen overhovedet vidste, hvad Erik lavede i løbet af dagen. Om der eksisterede en timeseddel for hver dag. CL regnede med, at Erik sendte sine arbejdssedler til John Serritslev, men John har oplyst, det gør han ikke. Det blev besluttet, at der for fremtiden skal foreligge en timeseddel. KG spurgte, om forretningsføreren havde lavet en kvartalsrapport til bestyrelsen. CL oplyste, at det havde han gjort. Bilag 51 KG gjorde opmærksom på de meget dyre toner fra firmaet Thrusty. Det koster ca kroner pr. tonerpatron. På årsbasis er der indkøbt toner for over kroner. Det synes at være et stort forbrug til et lille vandværk, der får hovedparten af trykningsopgaver løst eksternt. Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet at stoppe indkøbene fra Thrusty. Bilag 57 og 59 KG sagde, at det virkede som om, at Erik Frederiksen ringede efter Claus Lomholt, hver gang der var noget arbejde, der skulle gøres, som ikke har noget med hans kontrakt at gøre. Det virker lige lovlig voldsomt. Der er brugt små kroner. KG spurgte, om ikke noget af det var typiske interne opgaver. Bestyrelsen måtte i hvert fald godt fremadrettet tænke over, hvornår man betaler for ekstern hjælp. 3

4 Bilag 60, 169 og 321 Entrep. Claus Lomholt afregnes diverse gange i løbet af året for tilsyn og aflæsning. Koster ca. 500 kroner pr. dag. Det har CL allerede stoppet. Claus skal ikke længere holde tilsyn med vandværket, når Erik har ferie. Erik er på ferie nu. CL oplyste, at han havde givet Erik tilladelse til at være på nettet i Tyrkiet, men at det ikke koster vandværket mere end ca. 100 kroner i alt for hele ferien, med mindre der sker nedbrud. CL har lavet den aftale med Erik, at Erik selv skal betale alt over et forbrug på 100 kroner. OZ spurgte om, hvorfor Erik også har fået telefonen med, selv om bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde, var blevet enige om, at der skulle spares, og OZ havde tilbudt at passe telefonen. CL svarede, at det havde han truffet beslutning om. JMJ spurgte, hvordan han kunne tillade sig det, når vi på bestyrelsesmødet havde truffet en anden beslutning. CL svarede, at han havde gjort det med et flertal i bestyrelsen. JMJ spurgte til, hvilket flertal, der var tale om. CL svarede, at han og ME havde talt sammen og var blevet enige om den beslutning. JMJ undrede sig over hvordan 2 personer i bestyrelsen kunne træffe en sådan beslutning uden at underrette resten af bestyrelsen. OZ synes ikke, at det virkede som om CL havde overblik over hele situationen i vandværket. CL svarede, at han havde forstand på den tekniske del. KG sagde, at han var sikker på at Carsten ville blive meget gladere, hvis han kun tog sig af den tekniske del og overlod overblikket til en anden i bestyrelsen. Bilag 61 CL oplyste, at de regninger der var fra Claus Lomholt var for gravning. Resten laver Erik selv. KGs anbefaling er, at det vil være formålstjenstligt at der laves en dagsrapport, så vi kan se, hvor der kan spares, når vi skal finde ud af, hvordan der udformes en kontrakt til den nye driftsleder. Bilag 62 Indkøb af tøj fra Bechs Herremagasin på 800 kroner. Det er formodentlig arbejdstøj, men der mangler et købsbilag. Der er kun en dankort bon. Bilag 87 KG sagde, at med de udgifter til IT konsulenthjælp og installation af netværksløsning for 2 arbejdsstationer på forskellige adresser ser det ud til, at vi er ved at opbygge et større firma. Det er svært at se, hvad man skal med 2 nøjagtig ens laserprintere. Printeren på dette bilag koster kroner inkl. toner. Hvad er det man kopiere, andet end regninger. Som i øvrigt bliver kopieret og sendt med post til forretningsføreren, når de kan scannes og sendes via mail. 4

5 Der er lige sendt aflæsningskort ud, hvorfor er de igen sendt til trykning, når de meget fine og dyre printere kan trykke dem. OZ var enig i vurderingen, bortset fra at printerne er for langsomme og reelt er et fejlkøb Bilag 104 KG omtalte de regninger, der lå fra Hereford Steak house. Der er intet skrevet på regningerne om, hvem der har deltaget eller hvad årsagen er til, at der er spist der. KG kommenterede de dyre bestyrelsesmøder, da de blev afholdt på Hereford Steak house CL mente, at bestyrelsesmøderne nu var blevet dyrere i forhold til kørselsgodtgørelse, da han skulle køre meget længere end før, hvor han kun skulle til Høje Tåstrup. I øvrigt var der nu flere fra København, som skulle køre længere. JMJ mente, at det blev opvejet af, at Bent er udtrådt og Erik fremover skal køre i firmabilen, og JMJ kører med OZ. KG meddelte, at han ikke ville blande sig i, hvor bestyrelsesmøderne blev afholdt. Det må bestyrelsen selv beslutte. ME oplyste, at vi nu holder møderne på vandværket og spiser smørrebrød (altså en besparelse) og at han var sikker på, at JMJ vil sørge for, at bilagene bliver noteret korrekt fremover. Bilag 53 m.fl. Diverse abonnementer. Bestyrelsen oplyste KG om, at de allerede havde besluttet at opsige VIVA IT på sidste bestyrelsesmøde. OZ fortalte han i forbindelse med fjernback-up fra VIVA IT havde undersøgt det system, som vi har stående. Vi har det man kalder et raid system. Det betyder, at 2 harddiske spejler hinanden. Det samme ligger også på Eriks pc. Altså 2 steder. Samtidig tager VIVA IT fjernback-up, som dog aldrig er læst ind igen. Det betyder, at man faktisk ikke ved, om den kan indlæses. Endvidere er det, der tages fjernback-up af et forældet kort, som fylder 11 GB. Det er ca. halvdelen af, hvad der kan være på en USB nøgle. Vi skal derfor bare købe en USB nøgle og selv tage back-up. OZ viser Erik hvordan man gør. Bilag 229, 231, 288 Der er betalt ekstern bistand for at fjerne gamle og samle nye reoler, samt lægning af fliser under skraldespand og ophængning af små lamper på kontor. KG mente, at man måske burde se på, om det var nødvendigt hver gang, der skal laves noget på kontoret på vandværket, at hyre ekstern bistand. CL svarede, at det drejede sig om meget store ting, der skulle ryddes ud fra kontoret. 5

6 Bilag 245, 290 Køb fra Brugsen indeholder også køb af 3 pakker Cecil. CL mente, der måtte være sket en fejl. Til det svarede KG, at det var sket flere gange. CL svarede, at han måske havde givet Erik tilladelse til at købe cigaretter, som han kunne bruge til at dele ud af, når han var ude hos kunder. KG sagde, at han ikke røg, og derfor ikke havde cigaretter med ud til kunder. Bestyrelsen var enig om, at det naturligvis ikke skal ske fremover. Bilag 275, 300, 326 De handlede kun om udgifter til generalforsamlingen. KG mente, at bestyrelsen på baggrund af generalforsamlingens utilfredshed med de store udgifter på denne post, burde se på om ikke det kunne gøres billigere. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at indhente tilbud fra andre. Bilag 290, 401 Indkøb af 2 ens headset. CL oplyste at Erik havde tabt det ene derfor var der købt et til. Bilag 301 Advokatbistand 21 timer kroner. Var igen et bilag uden konkrete oplysninger om, hvad det dækker. Bilaget er accepteret af den tidligere formand Mogens Taarup. Taget til efterretning 302 2JS Revision modtager for årsrapport for ændringer i kontoplanen. CL oplyste, at den tidligere kasserer havde ændringer til årsrapporten. Det var derfor blevet dyrere. 304 Igen et bilag fra Revicom for revision af regnskabsåret Der ligger i øjeblikket en regning fra den statsautoriseret revisor på kroner. Den bliver ikke betalt, før vi hører fra ham. CL oplyste, at han havde indhentet tilbud fra Dansk Revision i Holbæk. Tilbuddet blev omdelt. OZ ønskede, at der blev indhentet flere tilbud. ME mente, at det nu gjaldt om at få et godt revisionsfirma, som kender til vandværker, så vi ikke igen sidder i samme situation om et år. Bilag 305. KG mente at generelforsamlingerne er meget dyre i omkostninger. Det drejer sig om trykning og pakning af indkaldelserne med regnskaber til Generalfor- 6

7 samlingen. I alt Heraf udgør Resten er til tryk, kuverter og pakning. En dyr løsning, når vandværket har kopimaskiner. I øvrigt fakturerer firmaet deres portoudlæg med 12,50 pr. brev. Altså 1 kroner mere end brevet var frankeret med. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at reducere omkostningerne. En af mulighederne at pakke det selv. Derudover skal mail bruges mest muligt. Diverse bilag om Forretningsføreren KG oplyste at der bruges i gennemsnit 20 timer pr. måned og han aflønnes med 423,51 pr. time. Der foreligger kun delvis specifikation af tidsforbruget. Det er derfor svært at vurdere tidsforbruget, men vandværket råder over både formand, næstformand, kasserer, intern revisor, moderne IT udstyr, ca andelshavere, der i al væsentlighed betaler via PBS, ca. 400 årlige kassebilag og en fuldtidsansat driftsleder. Det er en meget omfattende administration for vandværket. Det er tidligere besluttet at kassereren nu overtager regnskabet måske med hjælp - og at formanden selv indkalder til bestyrelsesmøderne og bestyrelsen selv tager de referater, der skal tages på bestyrelsesmøderne. Diverse bilag omkring driftslederen KG spurgte til driftslederens løn. Der var en del efterreguleringer. KG er i tvivl om vi indberetter korrekt. CL oplyste, at han havde spurgt John Serritslev og fået oplyst, at de var indberettet. I årets 4 første måneder modtog driftslederens kone en fast månedsgage på 8.589,36. For 2009 havde hun en årsindkomst på , hvortil der kom en efterregulering i 2010 på Hvad er det for opgaver hun har varetaget, og hvem varetager dem i dag. CL var ikke helt klar over, om det var driftslederen eller hans kone, som havde overtaget nogle af Bojes opgaver. OZ spurgte om det virkelig kunne være rigtigt, at vi både betalte til en forretningsfører for at overtage Bojes administrative arbejde og samtidig betalte driftslederens kone for det samme arbejde. Det kunne CL ikke svare på. Men det var han sikker på at driftslederen selv kunne. Der er også bilag, der viser udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel til Fyn den 4. og 6. maj med i alt kroner, trods det, at driftslederen har fri bil til rådighed. Der er samtidig i perioden tanket diesel både 2. og 5. maj. Driftslederen er allerede bedt om at undersøge det. Der er et blåt udgiftsbilag for græsslåning på kroner. Vandværket har desuden i årets løb betalt for flere gange service af Klippo græsmaskine. Bilaget er i øvrigt ikke godkendt af andre end driftslederen. 7

8 OZ mente ikke at kunne se en græsmaskine på vandværkets adresse. CL oplyste, at vandværket ejede en maskine, som blev brugt til at slå græsset, de steder som driftslederens egen store maskine ikke kunne tage. KG sagde, at man ikke måtte udbetale 2000 kroner skattefrit til en mand, der er ansat. ME mente, at det skulle tages op på næste bestyrelsesmøde. Så er der udgifterne til TDC s datatrafik til Tyrkiet af flere omgange. Der efter KGs opfattelse bør være en ren privat udgift. Dels betaler vandværket for fremmedassistance i Eriks ferieperiode, og dels betaler vandværket for leg på nettet fra Tyrkiet. Hertil kommer konsulenthjælp i forbindelse med opsætning til Tyrkiet. I øvrigt kan det ikke ses, at der indberettes fri telefon og data (multimedie skat) på driftslederens årsoplysninger. Det mente CL heller ikke, at Erik betalte. KG oplyste bestyrelsen om, at hvis driftslederen anvender sin arbejdsbil til private gøremål, uanset hvor meget eller hvor lidt, så skal han beskattes af fri bil. Det er også bestyrelsens pligt og ansvar at sikre, at der sker korrekte indberetninger til Skat. Råd og anbefalinger til bestyrelsen KGs råd og anbefalinger til bestyrelsen er alle taget til efterretning og vil blive taget op på kommende bestyrelsesmøde. Notat nr. 2 (2011) KG oplyste at der er rigtig mange regninger, som ikke bliver betalt til tiden. Det giver ekstraudgifter så som rykkergebyrer. Det bør der strammes op på. Bilag 32 Der er betalt 2 mand for 4 timer for forgæves kørsel på kroner. CL oplyste, at der skulle flyttes en brønd. Der var blevet fældet træer, som ikke var fjernet, derfor den forgæves kørsel. Checkbilag Checkbilag på 3 x x indsat på konto i januar 2011 Det er udbetaling til de 5 bestyrelsesmedlemmer kroner til administration og kroner til enten honorar eller andre administrative udgifter. JMJ oplyste, at hvis det var honorar, så var det ikke så godt, selv om det var et mindre beløb. For i vandværkets vedtægter står der, at det er generalfor- 8

9 samlingen, der beslutter, om bestyrelsen skal have udbetalt honorar. CL undersøger om det er honorar. Bilag 44 KG kunne oplyse, at privatkørsel fra Erik er steget i 2011 i forhold til 2010 Det er tidligere besluttet at Erik ikke skal benytte sin private bil Bilag 61, 72 KG kommenterede at der er indkøb af Whirlpool opvaskemaskine til installation Det virker voldsomt med kun 1 ansat, som i øvrigt ikke bruger kontoret, og med ganske få møder. CL mente, at det var som en del af byggeriet. Bilag 148 KG undrede sig over, at samtlige kvartalsvise indberetninger i 2010 og 2011 til Skat for ledningsført vand altid er præcis det samme tal. Det tyder på, at der ikke sker en korrekt registrering, men heller ikke en årsjustering. CL oplyste, at vandværket normalt ved årsafslutning ser på hvor meget, der er brugt og deler det op i 4 kvartaler. Forretningsføreren har fået tallene fra Erik. KG oplyste, at det var det samme tal også i 2011, i hvert fald de sidste 6 gange. Erik kan måske svare på, hvorfor tallene er ens de sidste 6 gange. Vandværket har et forbrug på ca km3. og vi må ha et overforbrug på ca. 10% uden at betale afgift af dette. Det svarer til ca km3 Vi afregner ca km3 i kvartalet. Altså kun km3. Det betyder umiddelbart et overforbrug på km3. Disse tal bør tjekkes Bilag 167, 254 KG kommenterede at der er sket flere lønreguleringer til Erik. Både vedrørende 2006/2007 samt 4 måneder for De 4 måneder er udbetalt 2 gange. Ny månedsløn til Erik = ,- plus bil, tlf. avis og pc samt et ikke navngivet tillæg på 4.500,- pr. måned. CL mente, at der var tale om en efterregulering som man havde glemt ifølge Eriks kontrakt KG spurgte til de grunde med egne boringer. Skulle man eventuelt tilbyde dem en ultra billig tilslutningspris i eksempelvis CL vidste ikke, hvor mange der egentlig var med egne boringer. Han kunne oplyse, at det koster kroner at lave en tilslutning, hvorfor vi dårligt kan gøre det meget billigere end vi gør det i dag. OZ sagde, at vi kunne se på, hvor der er huller i forhold til tegningsmaterialet, så ved vi hvor mange med privat brønde. 9

10 Notat 3 KG sagde, at der skal følges op på både Erik og John og foreslog, at CL tog sig af den tekniske del som næstformand og lod OZ tage sig af at lede vandværket som formand. CL oplyste, at han var tilfreds med at arbejde som næstformand og i øvrigt altid havde været det. Han ville dog godt tænke over sin rolle, da han var sikker på, at OZ ville af med ham. OZ sagde, at han var sikker på, at CL var rigtig god til at tage sig af den tekniske del af vandværket. Det var som formand OZ ikke var tilfreds med CL. CL vil tage kontakt til forretningsføreren om overdragelsesforretningen. KG vil godt have, at det bliver i København. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 ME godkendte referatet med de ændringer han havde og med JMJs kommentarer dertil. OZ godkendte også referatet. Vi mangler derfor kun CL eventuelle kommentarer. Det aftaltes, at CL vil maile sine kommentarer til referatet af 15. august 2011, så vi kan få det lagt på hjemmesiden. 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger Da ME var nødt til at forlade mødet, blev punktet udsat til næste møde. 4. Eventuelt Ingen havde noget til eventuelt 5. Næste møde 3. november 2011 kl på Vandværket Mødet sluttede kl For referatet Jeanette 10

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere