G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34"

Transkript

1 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Bremensgade Generalforsamlingen afholdtes i Kvarterløfts mødelokale, Jemtelandsgade 3, 2300 København S. I alt var repræsenteret 12 ejere, heraf 6 ved fuldmagt eller et fordelingstal på 41/100 = 41%. Endvidere deltog ejendomsadministrator A.D. Anders Herbo, Herbo-Administration A/S. Bestyrelsesformand John Schaiffel bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Anders Herbo som dirigent og referent. Da der ikke var andre forslag, blev Anders Herbo valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Ad dagsordenens pkt. 1 a): Formandens beretning. Bestyrelsesformand John Schaiffels beretning var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen: Formandens beretning for 2005 til Generalforsamlingen i EF Bremensgade Denne beretning er i tre dele : 1. Bestyrelsen. 2. Foreningens aktiviteter i Det kommende år. Bestyrelsen. I 2005 har der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Som meddelt på GF 2005 forlod Lise Ekstrand Gulløv bestyrelsen ved årets udgang og blev erstattet af Filip. På foreningens vegne takker jeg for ydet indsats. På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsen suppleret med Christian Koch (Bremensgade 34, 2. tv.). Foreningens aktiviteter i Foreningen har haft følgende aktiviteter i perioden siden sidste ordinære generalforsamling : a. Arbejdsdag. b. Gårdlaug. Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

2 c. Vedligeholdelse. d. Beboerinformation. e. Fælles netværk/telefoni/tv. f. Skift af forsikringsselskab. a. Arbejdsdag. Generalforsamlingen vedtog mulighed for op til to arbejdsdage med det formål at udføre nogle enkle opgaver, som kunne give ejendommen et løft med få midler. I 2004 blev det meste af de tre trappeopgange malet - vi nåede ikke fodsparkene. Bestyrelsen valgte at afsætte en dag til at udføre det resterende arbejde. Derudover blev bagdørene sat i stand og malet. Især bagdøren til nummer 30 skreg på en kærlig hånd og maling. b. Gårdlaug. Gården har generelt fungeret tilfredsstillende i det forløbne år. Enkeltproblemer er : - cykler, som ikke sættes i stativerne. Gårdlauget fjerner dem uden varsel - så sæt dem dog i et stativ. - Affald : Lad være med at overfylde containere - brug den ved siden af. Alt RENT pap skal i papcontaineren - og nej: Pizzaæsker er IKKE rene (helt ærligt???) og nej: flyttekasse & møbelemballage er IKKE storskrald. - Storskrald : Hvis rummet er fyldt, må du ikke sætte mere derind - kontakt Ejerforeningen i stedet! Byggeaffald skal du aflevere på Genbrugsstationen i Vermlandsgade ( og ja: et gammelt toilet er byggeaffald) Lysstofrør & sparepærer er farligt affald - det skal også afleveres på Genbrugsstationen. Overhold reglerne - ellers sætter Gårdlauget kontingentet op. c. Bygningens status og foretaget vedligeholdelse. Generelt vil jeg henvise til den omfattende status, som blev givet ved GF2003. Specielt vil jeg nævne facaderne. Bestyrelsen indkaldte i efteråret 2005 til en ekstraordinær generalforsamling for at sikre informere om facadernes tilstand og sikre opbakning til et budget med større opsparing i. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi hurtigst muligt skal få renoveret den hårdest medtagne facade (vi finder en fagmand til at vurdere dette). Udfra fra de løse overslag vi har fået vurderer vi, at det kan ske i d. Beboerinformation.. Vi står ofte med oplevelsen af, at nyhedsbreve og opslag ikke læses af alle. Vi er modtagelige for forslag til forandringer / forbedringer. e. Fælles netværk/telefoni/tv. ComX-projektet blev gennemført som vedtaget på den ordinære generalforsamling i Jeg har brugt mest tid på den manglende levering af SetTop-boksen og dermed sprogpakker til Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

3 ejere, som tidligere har abonneret på lignende pakker via TDC s Selectorboks samt rigtig meget tid på sikring af levering af Viasat-kanaler. ComX og Viasat er efter ledelsesskiftet i ComX nu i dialog om en aftale, som gerne skulle medfører at Viasatparabolen ved bagtrappen nummer 30 forsvinder. For at give Seeman (32, 3. tv.) mulighed for at se polsk TV, har bestyrelsen givet en dispensation til opsætning af en parabol på bygningen. Parabolen fjernes, så snart ComX leverer polske TV-kanaler via SetTop-boksen. Familierne Özen har opsat paraboler på altanernes gulv - denne løsning skæmmer ikke bygningen, og bestyrelsen har derfor ikke nogen mening om det. Derudover har der ikke været klager.. bortset fra at ComX s support nogle gange er lige så begavet, som de beboere, der ikke kan klare at slukke lyset i kælderen, sortere affaldet, rydde op efter sig osv. Det kan være en prøvelse - det kan TDC, Telia og alle de andre også. f. Skift af forsikringsselskab. Omkring medio marts sprang et vandrør nedstøbt i badeværelsesgulvet i Bremensgade 34, 3.tv. læk. Resultatet var vandskade i lejligheden nedenunder. Vores forsikringsselskab kvitterede for anmeldelsen ved at sige os op - de mente, at vi var for dyrt et bekendtskab. Vi måtte derfor skifte forsikringsselskab. Præmien er steget fra til kroner pr. år. Prisen for en fiks løsning i badeværelset i 1970 erne - vi ekstra betaler om året i de næste mange, mange år. Bestyrelsen opfordrer alle ejere (og lejere) til at tænke sig grundigt om ved ændringer af lejlighederne - forbedringsarbejder kan nogle gange koste alle i bygningen penge. Et eksempel er billige bruseblandingsbatterier i Harald Nyborg til kun kroner... kvaliteten er så ringe, at blandingsbatteriet ikke holder mange år. Resultatet er, at det varme vand render over i det kolde vand - til gene for alle. Man får hvad man betaler for. Det kommende år : Fred Der ikke var spørgsmål til formandens beretning og denne blev den enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 1 b): Godkendelse af årsregnskab Årsregnskab for 2005 blev fremlagt. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev sat til afstemning med overførsel af årets overskud kr ,- til 2006 således, at egenkapitalen pr udgør kr ,-. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 2: Vedtagelse af budget Budget for 2006 blev fremlagt og sat til afstemning. Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

4 Budget for 2006 på i alt kr ,- blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 3: Forslag fra bestyrelsen. a) Mulighed for to arbejdsdage i Man drøftede de forskellige arbejdsopgaver herunder kælderrengøring samt rengøring af trapper m.v. Dato for arbejdsdagen/-dagene vil formodentlig ligge efter sommerferien. Der vil blive sat opslag op i opgangene med datoer mindst fire uger i forvejen. Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. b) Bekræftelse af kryds-listen vedr. ejernes eget vedligeholdelsesansvar. Generalforsamlingen vedtog den fremlagte krydsliste enstemmigt og generalforsamlingen var enige om at denne krydsliste efterfølgende blev påført teksten: vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 16. marts Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne emner/forslag. Ingen forslag indkommet indenfor den angivne frist i vedtægterne og derfor således overstået. Ad dagsordenens pkt. 5. Valg af formand, for så vidt han afgår. John Schaiffel blev i 2005 valgt for en 2-årig periode og er således først på valg i Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt i 2005 og er således først på valg i Carsten Olsen (på valg i 2007) Christian Koch (på valg i 2007) Til de 2 ledige bestyrelsesposter stillede følgende op: Phillip Ekstrand Gulløv Lena Kverneland Begge kandidater blev valgt med akklamation og bestyrelsen består herefter af: John Schaiffel (Formand på valg i 2007) Carsten Olsen (på valg i 2007) Christian xxxx (på valg i 2007) Filip Ekstrand Gulløv (på valg i 2008) Lena Kverneland (på valg i 2008) Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

5 Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af suppleanter. Til suppleanter valgtes Tormod Hagen og Lise Ekstrand Gulløv. Ad dagsordenens pkt. 8: Valg af revisor. Som revisor genvalgtes Deloitte. Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt. Man drøftede kanal 5, som det snarligt vil blive muligt at se ca. pr. 1. april Forsamlingen var enige om at nogle af medlemmerne i ejerforeningen stiller forslag om opsætning/forøgelse af hegn gårdlavet og afleverer dette til Grete fra gårdlavet. Herudover drøftedes forskelligt. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent Anders Herbo Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet Referat af generalforsamling Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet 1. Valg af dirigent Anita blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere