Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011"

Transkript

1 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2011

2 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, København V Tlf Sekretariat Lene Vind, projektleder Winnie Carlsen, adm. Telefontid Tirsdag Onsdag Torsdag Lauget andele 2268 andelshavere Bestyrelse Erik Frølund-Thomsen, formand Erik Christiansen, næstformand Hans Christian Sørensen Knud Erik Larsen Frank A. Olsen

3 Indhold Indkaldelse til interessentskabsmøde side 4 Kort, transport og parkering side 5 Årets produktion side 6 Rådighedstal og prisudvikling side 7 Budget og resultat 2010, forslag til budget side 8 Nyt fra sekretariatet side 9 Nyt fra ledelsen side 10 Tekst: Erik Frølund-Thomsen og Lene Vind. Fotos: Ole Mikkelsen,, Erik Frølund-Thomsen, Flemming S. Hansen og Lene Vind. Trykkeri: KLS Grafisk Hus, Hvidovre. Februar

4 Indkaldelse til interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S Tirsdag den 15. marts 2011 Hvidovre Medborgerhus Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre Kl Indskrivning Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf fremgår dit andelshavernummer. Eller medbring anden personlig identifikation. Kl Velkomst ved formand for lauget, Erik Frølund-Thomsen 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Ledelsens beretning. Orientering om opstart og driften, servicebrevet m.v. 4. Regnskab og budget. 5. Indkomne forslag. Pause med kaffe, te og kage 6. Valg af ledelse i ulige år: Erik Frølund-Thomsen og Erik Christiansen modtager genvalg til ledelsen. Valg af to suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. avller tatet Med venlig hilsen, Bestyrelsen Hvidovre den 10. februar

5 Vejviser Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre Med bus 200 S fra Lyngby St. til Frihedens St. Stå af ved Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej fra Valby St. til Rødovre Centrum (Bus 132 stopper bl.a. ved Frihedens St. og Hvidovre St.). Stå af ved Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej fra Valby St. til Avedøre St. Stå af ved hjørnet Arnold Nielsens Boulevard / Hvidovrevej (gå herfra til Hvidovrevej 280 (300 m). Med S-tog S-togslinie A eller A+ fra Hovedbanegården mod Hundige. Stå af på Frihedens St. Herfra bus 132. S-togslinie B eller B+ fra Hovedbanegården mod Høje Taastrup. Stå af på Hvidovre St. Herfra bus 132 til Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. Parkering Der er gode parkeringsforhold omkring Hvidovre Rådhus, som er nabo til Medborgerhuset. 5

6 Årets produktion Det er muligt at følge vindmøllens el-produktion online via hjemmesiden eller Internet-adressen Informationerne fra møllen går direkte til Siemens Wind Power og under Online - park view ses den øjeblikkelige produktion fra laugets mølle (WTG-2). Under Status view - Avedøre opgives dagens hidtidige produktion og vindhastigheden samt bemærkninger om møllen kører eller er under reparation. Punktet History er statistik for den forløbne tid og her kan interesserede selv angive det tidsum, de vil kende produktionstallene for. Tallene i tabellen er kwh. Vind = Forventet produktion i øst DK i fht. vindstatistikken fra Danmarks Vindmølleforening.Budget= Gns. vindfordeling per måned de sidste ti år. avller tatet Produktionen for 2010 blev kwh - lidt mindre end budgetet på kwh og det er ikke dårligt, når det tages i betragtning, at vinden i østsjælland kun har været 83,6 % af et normalt år, jf. Danmarks Vindmølleforening. Den gode produktion skyldes hovedsaglig, at møllen når maksimal produktion ved cirka 10 m/sek. Det er væsentligt bedre end forventet, da andre møller opnår maksimal produktion ved m/sek. Det lover godt for fremtiden. Hvis vinden øges mere, stiger produktionen dog ikke, men ligger stabilt på 3,6 MWh. Når DONG Energy s sidste mølle bliver rejst ved siden af, vil det bevirke et fald i produktionen på grund af læ. 6

7 Prisudvikling Prisudviklingen på strøm er afhængig af fyldningsgraden af vandmagasinerne i Norden. I uge 46 gik den under det laveste siden 1990, men selvom årets sidste måneder også var kolde og har tæret på vandreserverne, er priserne faktisk faldet fra ca. 60 øre i december til ca. 40 øre pr. kwh i januar 2011 og årsagen er formentlig, at de svenske atomkraftværker er kommet i gang med at levere energi. Desuden er et nyt højspændingskabel mellem Norge og Holland blevet taget i brug den 12. januar I fremtiden vil prisen på fossile brændsler og CO2- afgifter spille en afgørende rolle, så på lang sigt forventes el-priserne at stige afhængig af udviklingen af verdensøkonomien. Rådighedstal Møllens drift afspejler sig i rådighedstiden. Udviklingen siden maj 2010 har været således: Maj 95,6%, juni 99,7%, juli 99,8%, august 66,5%, september 99,2%, oktober 95%, november 94,7% og december 98,1%. Siden overtagelsen den 8. marts 2010 og frem til 1. januar 2011 har den gennemsnitlige rådighedstid været 94%. Den lave rådighed i august skyldes eftersyn og forstærkning af vingelejer samt udbedring af andre børnesygdomme. Siemens Wind Power således optimeret driften af møllen. Overvågning af møllen Ledelsen arbejder på at få mulighed for at overvåge møllen via DONG Energy s anlæg, hvilket vil være den billigste løsning. I skrivende stund er der ikke kommet svar fra DONG. 7

8 Budget 2010, resultat 2010 og budget 2011 Budget 10 Resultat 10 Forslag budget 11 Produktion KWH Indtægter: Salg af el kr kr kr Recs beviser Gebyrer og fortrudt forhåndstegning Renter Driftsindtægter i alt Udgifter: Service og driftsledelse Driftsleder El-forbrug minus el-afgift Forsikring Produktionsomkostninger Administration Kontorhold EDB, hjemmeside,tlf Forsendelse, porto, gebyr Nyhedsbrev I/S Møde, ledelse Revision Bogholderi Kontingenter Diverse Administrationsomkostninger Driftsudgifter i alt Resultat af primær drift Henlæggelser Årets resultat før afskrivninger avller tatet Udbetaling pr. andel

9 Nyt fra sekretariatet Afkast Afkast fra produktionen af strøm fra møllen blev første gang udbetalt den 1. oktober 2010, og det var for produktionen de første 10 måneder. Afkastet fra resten af 2010 vil blive udbetalt 1. april De kommende år udbetales afkastet hver den 1. april og 1. oktober. Ændring af bankoplysninger Mange penge kom retur til lauget ved udbetalingen den 1. oktober 2010, fordi bankoplysningerne for en række andelshavere ikke var korrekte. Derfor denne opfordring til at orientere lauget om ændringer enten via hjemmesiden under menupunktet Ændring af personoplysninger ( ny facilitet under oprettelse netop nu) eller ved at sende sekretariatet et brev/mail med de nye oplysninger. Det koster tid og penge til administration, hver gang der skal foretages en efterbetaling. Derfor fratrækkes et gebyr, når afkastet udbetales påny. Mange benytter efterhånden , og det vil lauget også gerne kunne i forbindelse med udsendelse af nyheder og andre informationer, da det er langt billigere end at udsende 2268 breve. Indtil videre er hjemmesiden dog først og fremmest stedet, hvor nyheder om møllen eller beskeder fra bestyrelsen offentliggøres, da ikke alle andelshavere har mailadresser, og lauget således ingen sikkerhed har for, at alle kan modtage en nyhedsmail. Hvis du får en mailadresse eller du ændrer den nuværende, bedes du venligst give sekretariatet besked. Større skattefrit fradrag Private kan nu skattefrit eje flere vindmølleandele end hidtil, fordi regeringen har vedtaget, at vindmølleejerne først skal beskattes af den indkomst fra afkastet, som ligger over kroner og ikke længere kun over kroner. 9

10 Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven vedrørende investering i vedvarende energi blev vedtaget den 21. december 2010 og får tilbagevirkende kraft, så ejere med flere andele i 2010 også får skattefordelen for dette år. Lovteksten kan læses i sin helhed på Skatteministeriets hjemmeside: Køb og salg af andele Hvis en andelshaver vil sælge nogle af sine andele, skal andelsbeviset først deles op, således at den nye ejer kun får bevis på de andele, som vedkommende køber. Det sker ved, at sælger sender sit andelsbevis til sekretariatet, som herefter returnerer beviser på de opdelte andele. Køb og salg foregår via handelsplads på hjemmesiden. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden. Sælger udfylder overdragelseskontrakten, som også findes på hjemmesiden og sender den til køber, der også udfylder og underskriver kontrakten. Herefter sendes den til sekretariatet. Når salget er godkendt i sekretariatet, får køber og sælger kopi af overdragelseskontrakten. Sælger sender selv andelsbeviset til den nye ejer. Ændrede kontortider Fra den 1. september 2010 har sekretariatet på Rådhuspladsen 77, 4., fået nye telefontider, således at der nu er åbent for laugets telefon tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 10 til klokken 12. avller tatet Nyt fra ledelsen Mølledagen Omkring 300 andelshavere fra nær og fjern lagde vejen forbi vindmøllen lørdag den 29. maj 2010, og vejret viste sig fra den allerbedste side med jævn vind og en masse sol. Rigtigt vindmølle-vejr. 10

11 Af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager var det ikke muligt at komme op i møllen, men det tog de besøgende med godt humør og fik i stedet en snak med andre vindmølleejere samt lidt at drikke og spise. Både den lokale presse og et japansk tv-hold var på besøg og fik nogle gode historie med hjem - blandt andet om den japanske andelshaver, som var rejst helt til Hvidovre for at se møllen sammen med sin familie - se billedet tv. Opmaling af møllen Møllen er ikke kun et vartegn for Hvidovre og omegn, den er også en del af undervisningen af Hvidovres skoleelever, når de skal lære om energi og miljø. Derfor er den blevet malet op på asfalten af Hvidovres Vej og Park afdeling, så eleverne har en fornemmelse af dimensionerne. Det er naturvejleder og initiativtager Flemming S. Hansen, som har taget de to øverste billeder, dengang formanden markerede fikspunkterne til opmalingen. God presse Hvidovre vindmøllelaug har løbende været omtalt i Hvidovre Avis gennem hele processen fra de første møder og senest til udbetalingen af afkastet og det har været en stor fordel for projektet. Også Politiken har interesseret sig for den folkeejede vindmølle og 23. oktober 2010 bragte avisen et stort opslag om Mormor og morfars vindmølle med et dejligt foto af Susanne og Stig Sørensen foran møllen. Studiebesøg Interessen for møllen kommer ikke kun fra pressen. Også fagfolk er nysgerrige efter at vide mere. Derfor har bestyrelsesformand Erik Frølund-Thomsen været en særlig hyppig gæst foran møllen. På billedet nederst er det svenske landskabsarkitektstuderende fra Landbrugsuniversitetet ved Malmø, som besøgte møllen i november måned. Salg af strøm Vindenergi Danmark er blevet udvalgt til at stå for salget af den strøm, som Hvidovre vindmøllelaugs mølle producerer. 11

12 Nye vindmøller Hvidovre vindmøllelaug er heldigvis ikke det sidste laug, der er blevet etableret i Danmark. I øjeblikket er ildsjæle fra Århus ved at samle medlemmer til Vindmøllelaug Århus Bugt I/S. Her vil selskabet Havvind Århus Bugt A/S (HÅB) opstille 20 styk 3.6 MW vindmøller i området syd for det udpegede Natura 2000-område nordvest for Samsø. HÅB s stiftere er de fem elselskaber omkring A rhus Bugten Brabrand Elselskab, Galten Elværk, NRGi, Viby Elværk og Østjysk Energi samt Vindmøllelaug Århus Bugt I/S. Læs mere på Også i København er der vindmøller på vej. I skrivende stund drejer det sig om fire forskellige placeringer, som Københavns Kommune har fået anbefalet: Kalvebod Syd, Prøvestenen, Lynetten og Nordhavnen. VVM-undersøgelsen for projektet på Kalvebod Syd er under udarbejdelse. Her bliver højst sandsynligt tale om seks vindmøller og forhåbentlig bliver det til mange folkeejede møller og gerne 20 procent udbudt i andele til områdets beboere. DONG Energy opsætter i løbet af 2011 endnu en mølle på Avedøre Holme og afslutter således det oprindelige projekt med opstilling af tre vindmøller. Vindmøllen vil blive placeret i naturlig forlængelse af de to eksisterende møller mod Brøndby. I følge tidsplanen starter bygge- og anlægsarbejdet i marts. Installationen af turbinen begynder i august. Læs evt. mere på hjemmesiden under Nyheder. Kommende arrangementer Bestyrelsen har overvejet den fremtidige afholdelse af mølledagen, men da det desværre ikke kan lade sig gøre af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, at vise møllen frem indefra, vil bestyrelsen ikke umiddelbart følge traditionen med en årlig mølledag den 3. søndag i juni. Men alle andelshavere er altid velkomne til at cykle forbi møllen med madpakken, for der er fri adgang til møllen udefra hver dag.

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere