1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 5. MARTS 2009 NUMMER 2"

Transkript

1 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur ved forkert adresse og du risikerer at blive slettet som medlem, bl.a. ved manglende betaling. Du kan selv rette det på vor hjemmeside eller du kan sende en mail til kontoret, som så vil sørge for ændringen. Nelly Velkommen til... Henrik Hellesøe Hansen Anders Feibert Betina Astrup Clemmensen Hanne S. Søndergaard Nielsen Holger Grohganz Kim Larsen Søren Korsholm Jakob Nielsen Jakob Dahl Jacob Dahl Redaktionen ønsker GOD VIND! Erling Larsen Industrilakering ApS Sprøjtelakering af Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

3 G E N E R A L F O R S A M L I N G 3 Der indkaldes hermed til Generalforsamling onsdag den 25. marts 2009 kl i klubhuset Dagsorden: a) Valg af dirigent b) Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år c) Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status d) Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år e) Behandling af indkomne forslag f) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år g) Valg af formand h) Valg af bestyrelsesmedlemmer i) Valg af revisor og interne revisorer j) Eventuelt OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2: Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder. Ad punkt e: Indkomne forslag - Ingen Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret, kr. 660,- pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret kr. 600,- Ad punkt g: Formanden er ikke på valg Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Margit Arentoft (næstformand) på valg - villig til genvalg Jørgen Warming (kasserer) ikke på valg Signe Foverskov på valg - villig til genvalg Helle Hagelund genopstiller ikke Lennart Hansen ikke på valg Johan Piil-Henriksen på valg - villig til genvalg Allan Jensen ikke på valg Leif Vinghof på valg - ikke villig til genvalg Ad punkt i: Valg af revisor og interne revisorer Som revisor foreslår bestyrelsen Christensen Kjærulff Interne revisorer Tine Nørregaard - ikke på valg Poul Støvhase - villig til genvalg Med venlig hilsen - Bestyrelsen

4 4 F A R T Ø J S U D V A L G E T Bådchefer efterlyses 2 bådchefer til Thor og 2 bådchefer til Freja søges Har du lyst til nye udfordringer i klubben, er denne annonce måske noget for dig. Vi søger i fartøjsudvalget fire venlige og ansvarsfulde personer til, at være bådchefer for Thor og Freja. Klubbens både benyttes af mange medlemmer til undervisning, kapsejlads samt weekend- og sommerture. Det betyder meget for brugerne, at bådene er i god stand og rare at sejle i. Bådcheferne leder teamet af elever, som er ansvarlige for at bådene afrigges om efteråret og tilrigges om foråret. Derudover organiserer de efterårs- og forårsarbejdet, hvor bådene klargøres til næste sæson. Bådcheferne har stor indflydelse på indretningen af bådene. Der er dog tradition for at bådene er nogenlunde ens. Det flotte klargøringsarbejde hvert team udfører hvert år, er meget vigtigt for klubben og bidrager væsentligt til at holde klubkontingent og sejlerskolens kursusafgifter nede. Er du til gamle traditionsrige træbåde matcher du perfekt til Freja. Gaffelriggerne tilhører klubbens hjerteblod, og som bådchef kommer du til at arbejde med træhåndværk i fornemmeste klasse. I fartøjsudvalget har vi tradition for at hjælpe hinanden. De kvalifikationer du eventuelt mangler, skal vi nok lære dig. Det vi har brug for er din tid og dit engagement. What s in it for me? Er du den rigtige person, får du den tid du investerer i jobbet mangfoldigt igen. Du lærer at lave båd, og du får et meget personligt forhold til båden. Du lærer at lede og motivere et team af elever med vidt forskellige kvalifikationer. Derudover lærer du de aktive i klubben godt at kende. Du bliver hen af vejen en af dem og bidrager på den måde til at udvikle klubben. Med 5 år i benene som bådchef, er du top kvalificeret til at købe dit eget skib. Du vil kunne af og tilrigge masten med en puls langt under 250. Du ved hvordan man klodser båden op, så bunden af kølen er fri og kan klargøres. Du kan kort sagt løse enhver opgave på båden, enten selv eller ved at kontakte de rigtige personer omkring havnen. Derudover opnår du som bådchef gode færdigheder i blandet håndværk, hvilket både kan bruges derhjemme og overfor familie og venner. Mener du at ovenstående passer til din profil, hører vi meget gerne fra dig. Du kan henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner. Bådchefer har lov til at sejle i bådene vederlagsfrit om dagen og i weekenderne, såfremt bådene ikke er reserveret til andre formål eller af andre klubmedlemmer. Med venlig hilsen Helle Hagelund Tlf.: Søren Werk Tlf.: Jesper Ravn Mobil:

5 D A N S K S E J L U N I O N 5 Udvikling af DH målereglen Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyeste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har som altid været at forbedre reglen, så der sikres en fair regel til gavn for de mange sejlere, som deltager i aftenkapsejladser og distancekapsejladser over hele landet. Det teoretiske grundlag, som DH reglen er baseret på, er revideret på grundlag af den nyeste teori fra Delft serien, som baseres på forsøgsresultater med båd modeller. Ved at benytte disse nye resultater opnås en mere korrekt handicapberegning og forhåbentlig morsommere kapsejlads. Endvidere er der internt i programmet justeret, således at der skiftes sejlføring ved den kurs, hvor sejlføringen på den enkelte båd med lænsestel giver større fart end krydsstel. Der opnås ved beregningen optimal fart ved alle kurser mellem kryds og læns samt en glidende overgang ved skiftet mellem de forskellige mulige sejlføringer. Ændringen betyder tillige, at både, som ikke fører spiler, får godskrevet bidraget fra det spilede forsejl på læns og derved vil skulle sejle hurtigere fremover. DH2009 beregningen reber også sejlene, når de er for store til at båden kan sejles optimalt. Der kan altså ikke længere tjenes billige point på måletallet ved at indmåle for store sejl. Dansk Sejlunion

6 6 S K O L E U D V A L G E T Brandbekæmpelseskursus Kvindelig Sejlklub afholder brandbekæmpelseskursus i Kalkbrænderihavnen lørdag den 14. marts kl Deltagere fra andre klubber er velkomne. Kurset starter i Sundkrogens klubhus og koster 75 kr pr. person. Interesserede kan kontakte Stella fra skoleudvalget i KVS på telefon Allan Stenbæk Skoleudvalget Bojsen-Møller Sails Få et godt tilbud på nye sejl Reparation af sejl og canvas Nye sejl Rullesystemer Sejlloft 9 min. kørsel fra Svanemøllehavnen Mesterlodden Gentofte (ved Ikea) Tlf.:

7 S K O L E U D V A L G E T 7 Teoretisk prøve i navigation Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her: Den teoretiske prøve i navigation er fordelt på 2 dage. Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokaler. Mandag den 23. marts kl er der skriftlig prøve. Lørdag den 28. marts kl er der mundtlig prøve. Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet senest den 5. marts. Den skriftlige prøve består i en 2-timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandskab. Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon som lommeregner. Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 minutter inden for hele stoffet. Der lægges særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler. En foreløbig plan med cirkatider for den mundtlige prøve, slås op ved den skriftlige prøve. Den endelige plan bliver lagt ind på når de skriftlige prøver er rettet. Skoleudvalget Ole M. Pedersen

8 8 Kom og hyld de nye førere og byd de ny elever og medlemmer velkommen. Efter en dejlig middag bydes der op til dans med surprise band. Middagen er endnu ikke fastsat - men følg med på hvor der vil komme information om pris, menu og tilmelding. S K O L E U D V A L G E T Forårsfest Lørdag den 18. april 2009 kl. 18 Kom og vær med til at gøre starten på sommersæsonen festlig. Hvis du ikke har internet, er du velkommen til at ringe til Charlotte Andersen på tlf Husk at tilmelding er bindende. Vi glæder os til at se dig! Skoleudvalget Charlotte

9 B Å D P L A D S U D V A L G E T Bådejermøde Onsdag den 11. marts kl i Jomsborg Mød op til bådejermødet, få en hyggelig aften og vær med til at have indflydelse på forholdene på bådpladserne. Der bliver serveret kaffe og der er mulighed for at købe øl og vand. Bådpladsudvalget Lennart Hansen Sidste nyt Som de fleste sikkert har set har adgangsvejen og trapperne til vores opholdsrum på bådpladsen gennemgået en større renovering. Næsten alt træværk var råddent. Det var betydeligt værre end tømrerfirmaet havde regnet med. I har sikkert hørt rygter om at det har været rigtig dyrt, og det passer. Når man først er gået i gang, så er det svært at stoppe igen, men vi kan trøste os med at resultatet er rigtig godt og kommer til at holde længe. Det kan vi være meget tilfredse med. Vi har i år været lidt sent ude med søsætningsdatoerne, da vi har undersøgt markedet for at finde et konkurrencedygtigt tilbud på krankørslen. Det lykkedes ikke at finde et bedre tilbud end vores eksisterende ordning, så vi kører foreløbig videre med Johannesen, dog med en lille prisreduktion. Vores trofaste hjælpere Bent og Erik er i øjeblikket igang med at udbedre skørterne/ brædderne på broen osv. så ingen kan falde igennem eller få beskadiget fribordet. Mastekranen er også blevet renoveret efter Dagsorden 1. Valg af referent 2. Søsætning forår Nyt fra bådpladserne 4. Nyt fra havnen 5. Ideer og ønsker for bådpladserne 6. Eventuelt at en bådejer har forsøgt at tage masten af ved at ligge i slæbestedet. Det kunne den ikke tåle. Hvis du ved hvem det er, så kontakt mig, så vi kan få forsikringsforholdene i orden. Jeg har i årets løb holdt møder med havnefogeden og de andre bådpladsformænd for at undersøge, om klubberne kunne spare på omkostningerne ved at slå os sammen om større indkøb som fx en traktor. Vi er også i gang med at undersøge prisen på en mobilkran. De 3 klubber bruger tilsammen ca kr. på kranhjælp. Hvis vi sammen købte en kran, kunne vi afskrive på den. Vi er også i gang med undersøge muligheden for hjemkøbe stativer fra USA som man så kan leje af klubben - herom senere. Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommerklargøring med masser af solskinstimer. Søsætnings datoerne er: og 24. april samt den 1. og 6. maj. Alle både på Kulpladsen søsættes fredag den 17. april. Bådpladsudvalget - Lennart Hansen 9

10 10 K A P S E J L A D S Invitation til Onsdagsmatch Danmarks største aftenkapsejlads Kapsejladserne sejles på en op-ned bane, i bugten ud for Svanemøllehavnen/ Tuborg havn/skovshoved havn. Alle onsdage i maj, juni samt august, og 2. september. Sæsonen forlænges med lørdagene og 19. september. Onsdagsmatcher er træningssejladser, hvor alle sejlere er meget velkomne. Pris pr. tilmeldte båd: 350 kr. Tilmeldings- og betalingsfrist samt informationsmøde er: Mandag d. 20. april 2009 kl Informationsmødet holdes i Sejlklubben København (SKK), Sundkrogsgade 19, København Ø Yderligere oplysninger på: Indbydelse, tilmelding, baneskitse, banemærker, resultater, gastebørs mm. Arrangørklubber: KvS, K.A.S., ØSF, SS og SKK. Med venlig hilsen Svanemøllekredsens Kapsejladsudvalg Claus V. Hansens Eftf. Vordingborggade København Ø Tlf Medlem af

11 S V A N E M Ø L L E H A V N E N 11 Nyt fra havnen Østmolen Byggeriet på Østmolen skrider planmæssigt frem og C.G. Jensen udtaler, at de har haft meget få uforudsete problemer, der har drillet. Mest højvande. Man har ikke kunnet lægge strikket til at ramme flagevæggen efter når der er højvande. CC Design, som leverer flydebroerne, er også godt igang med at samle Y-bomme og broer. Det foregår ved roklubben Skjold, hvor man har lånt arealet foran deres klubhus - også her følger man tidsplanen. Havnepladser Januar / februar er tiden hvor der bliver kigget på rokeringer, ledige pladser og lånepladser, og hvis der allerede nu er nogle bådejere der har søgt om ændringer og ikke skal gøre brug heraf, så giv havnekontoret besked. Forbudt bundmaling Skærpede krav far kystdirektoratet om brug af TBT holdigt bundmaling rammer også Svanemøllehavnen og vi vil nu indføre i havnereglementet en standardformulering vedrørende brug af forbudt bundmaling. Foruden at forurene miljøet kan det også koste havnen mange penge hvis der er forurenet, især med TBT. Husk også når I til foråret sliber og vasker bund, at alt bliver samlet og bortskaffet i de containere, der står på miljøstationerne. Er du i tvivl om din bundmaling er lovlig kan du kontakte producenten af malingen og indeholder den TBT, så lad være med at bruge den. El / Landstrøm Husk at tjekke jeres elinstallationer for defekter. Det er typisk nu, i det omskiftelige vejr med kulde og varme, at kondensvand opstår og kan give problemer. Lige ved nytårstid brændte tre både i Hundige Havn, og man mener at kunne finde brandårsagen i det elektriske. Bukke / stativer Der er nu åbnet mulighed for indkøb af bukke / stativer gennem en fælles ordning med de 3 sejlklubber og havnen. Står du for at skulle udskifte / nyanskaffe et bådstativ eller bukke kan vi hjælpe dig til en fornuftig pris gennem fælles indkøb. Billeder og priser på bukke og stativer kan hentes på havnekontoret. Frihavns ordningen Igen i år kan alle med fast bådplads i Svanemøllehavnen købe et frihavnsmærke. Med mærket påsat båden giver det ret til at anløbe et større antal danske, svenske, tyske og enkelte norske havne, i optil 3 døgn, uden at skulle betale havnepenge. Husk at følge de enkelte havnes regler om fx melde sin ankomst o.s.v. Hjertestartere Havnen køber 2 nye hjertestartere til opsætning på øst- og nordmolen således at der er 3 hjertestartere ialt. (den 3 er opsat ved midtermolen / havnekontoret). Det giver således mulighed for at komme på kursus i førstehjælp og brug af hjertestartere torsdag d. 16/4 kl Alle der har lyst til at lære førstehjælp og har mulighed for at komme denne dag kan melde sig til på havnekontoret. John Vestergaard Havnefoged

12 12 N E K R O L O G Æret være Birthes minde Efter et langt og indholdsrigt liv er Birthe Frost ikke iblandt os mere, hun døde den 20. januar Birthes interesse for sejlsport var betydelig, og vi er mange, som gennem sejladser sammen med hende har oplevet hendes store indlevelsesevne og opmærksomhed for sine omgivelser. Som 55-årig blev hun medlem af K.A.S. og tog undervisning på sejlerskolen, fik førerprøven og fortsatte med uddannelsen til yachtskipper 3. Birthe deltog i flere sommertogter med gaffelriggerne, hvor hun nød at være sammen med klubkammaraterne under primitive forhold. Det viste hvor sej hun var. Senere blev hun medlem af Søulkene, og med bopæl i Århus tog hun ofte til København for at sejle med gaffelriggerne et par timer! Birthes interesse for store sejlskibe førte hende ind i bestyrelsen for Tjalfefonden, hvor hun var med til at arrangere sejladser med Lilla Dan, Frem og Velsheda, den gamle Amerikas Cup 12-meter, mm. For to år siden var hun med sin datter i Antarktis med et passagerskib. Sammen med sin mand Erik tilbragte hun mange vinterferier i Norge, hvor parret dyrkede langrend fra hytte til hytte, og de gik ikke af vejen for at grave sig ned i sneen for natten, hvis de ikke kunne nå frem før mørkets frembrud. Vi er mange, der kommer til at savne hende. Æret være hendes minde. Peer Ussing ALT UNDER ET TAG APS Tømrer og Snedkermester Hans Larsen Bellahøjvej Vanløse Tlf

13 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 13 SØULKE Sejlads med gaffelriggere O nsdag den 21. januar 2009 var Søulkene på Nationalmuseet. På 1 time kom vi igennem år af Danmarks historie. En af museets arkæologer guidede os rundt i tiderne. Hun fortalte at de mange vådområder har været med til bevare så meget af vor kulturarv. Der er så meget at se på, så det giver nok lyst til at komme igen og på egen hånd se på herlighederne. Derefter gik turen til Tivolihallen, hvorfra der ikke er så meget at berette ud over en god frokost. Se i øvrigt de dejlige billeder i fotoalbummet på K.A.S. hjemmeside. Hans Henning Eriksen Niels Purup Hans Henning Eriksen Knud Erik Gleie

14 14 K. A. S. F O R S I D E N Her i vinter har Erik Skovgaard og Bent Struck renoveret mastekran og spil så alt går som en drøm. Mange dele er fornyet bl.a. lejet på nokken af bommen og kranbommen har fået sidestop. Foto: Niels Laursen INFORMATIONSUDVALG B A R K A S S E N Allan Jensen (formand) Jeppe Andrup Margit Arentoft Søren Werk (internet) Vagn Hoffmann (internet) Sidste frist for aflevering af materiale til næste nummer af BARKASSEN er den 20. marts 2009 på til medmindre andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som muligt. Tryk Hellbrandt A/S Trykcenter INTERNETI N T E R N E T Hjemmeside Formand Sejlerskolen Barkassen Webmaster Teknisk webmaster Fest-og tursejlerudvalg Klubhusudvalget K O N T O R Forretningsfører Nelly Lisby Brefelt Klubkontorets åbningstider: Telefon tirsdag og torsdag kl Personlig onsdag kl (vinter) Telefon Fax Bank STRANDBERG R E S T A U R A N T Restaurant Strandberg Telefon HAVNEKONTOR H A V N E K O N T O R Havnefoged John Vestergaard Mandag og tirsdag kl og og kl Onsdag-fredag kl og Lørdag og søndag LUKKET KØS K Sejlsport Ø S - S E J L S P O R T Formand Ulrik Andreasen Juniorleder (8-15 år) Gunnar Bjørnsson Ungdomsleder (13-25 år) Claus Brünger A N N O N C E R I B A R K A S S E N Annoncesalg Margit Arentoft , job K.A.S. s medlemsblad BARKASSEN udkommer 8 gange i Oplag 1100 stk. Format A 5. Udgivelsesdatoer Deadline aprilnummeret af BARKASSEN er den 20. marts Desuden udkommer BARKASSEN 1. juni, 15. august, 15. sep., 1. nov. og 15. dec. Priser 1/1 side kr. 1000,-, 1/2 side kr. 550,-, 1/4 side kr. 300,- Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%. Priserne gælder for reproklart (dtp) materiale, som sendes til redaktionens adresse: BARKASSEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø

15 K. A. S. 15 BESTYRELSEN B E S T Y R E L S E Formand, Niels Erik Andersen Næstf., Margit Arentoft Kasserer, Jørgen Warming Signe Foverskov Helle Hagelund Lennart Hansen Allan Jensen Johan Piil-Henriksen Leif Vinghof K.A.S. UDVALG U D V A L G Klubhusudvalg Margit Arentoft Fartøjsudvalg Helle Hagelund Bådpladsudvalg Lennart Hansen Kapsejladsudvalg Jan Mørk Larsen Havneudvalg Jørgen Warming Karsten Møller-Hansen Søulke Knud Erik Gleie Skoleudvalg Signe Foverskov Fest- og tursejlerudvalg Johan Piil-Henriksen Informationsudvalg Allan Jensen Kasserer Jørgen Warming MARTS M A R T S 11. Bådejermøde kl K.A.S. 118 års fødselsdag 14. Brandbekæmpelseskursus 18. Søulkearrangement til Stevnsfortet med efterfølgende frokost 19. Bestyrelsesmøde kl Teoretisk prøve i navigation (skriftlig kl ) 25. Generalforsamling kl Klubmiddag kl. 18 (tilmelding) 23. Teoretisk prøve i navigation (mundtlig kl ) APRIL A P R I L 16. Hjertestarterkursus kl Forårsfest De ny førere hyldes med middag og fest 20. Tilmeldingsfrist og informationsmøde om onsdagskapsejladserne kl. 19 i Sejlklubben København 22. Søulkearrangement i Jomsborg med foredrag og frokost 22. Informationsaften for sejlerskolens elever MAJ M A J 3. Standerhejsning Kanonsalut, morgenbord og sejlads 4. Første undervisningsaften på sejlerskole 6. Søulkearrangement 20 års jubilæum JUNI J U N I K.A.S. Træf Sejlads, middag og fest AUGUST A U G U S T HØST-træf Kapsejlads om Puks Mindepokal Sejlads, grillmiddag og fest

16 16 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø B K.A.S. fejrer 118 års fødselsdag den 13. marts kl Fredag den 13. marts 2009 kan K.A.S. fejre sin 118 års fødselsdag. Det markeres med en hyggelig aften i Jomsborg fra kl Der serveres en let buffet, fødselsdagslagkage, vin/øl/vand og kaffe og hvad huset ellers kan byde på. Da det er en fredag håber vi i Fest-og Tursejlerudvalget at vi kan hænge lidt ud og hygge os med et glas vin og lidt musik. Tilmelding nødvendig (først til mølle pricippet) på eller direkte til Johan Piil-Henriksen på telefon senest den 10. marts kl Fest-og Tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2014 NUMMER 2 K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med nyheden om, at Restauratør

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1 Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmødet Alt for

Læs mere

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. OKT. 2014 NUMMER 6 H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Sejlsæsonen 2014 er ved at være slut. Vi har

Læs mere

1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6

1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6 2 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T K.A.S. Cup en vil i år forme sig i to løb 1) Gaffelriggere (Freja, Ydun,

Læs mere

H Sommertogt H Nytårsfester H Førerprøven H

H Sommertogt H Nytårsfester H Førerprøven H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. DEC. 2014 NUMMER 7 H Sommertogt H Nytårsfester H Førerprøven H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme K.A.S. var sammen med Svanemøllekredsen vært for

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere