1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 5. MARTS 2009 NUMMER 2"

Transkript

1 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur ved forkert adresse og du risikerer at blive slettet som medlem, bl.a. ved manglende betaling. Du kan selv rette det på vor hjemmeside eller du kan sende en mail til kontoret, som så vil sørge for ændringen. Nelly Velkommen til... Henrik Hellesøe Hansen Anders Feibert Betina Astrup Clemmensen Hanne S. Søndergaard Nielsen Holger Grohganz Kim Larsen Søren Korsholm Jakob Nielsen Jakob Dahl Jacob Dahl Redaktionen ønsker GOD VIND! Erling Larsen Industrilakering ApS Sprøjtelakering af Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

3 G E N E R A L F O R S A M L I N G 3 Der indkaldes hermed til Generalforsamling onsdag den 25. marts 2009 kl i klubhuset Dagsorden: a) Valg af dirigent b) Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år c) Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status d) Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år e) Behandling af indkomne forslag f) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år g) Valg af formand h) Valg af bestyrelsesmedlemmer i) Valg af revisor og interne revisorer j) Eventuelt OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2: Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder. Ad punkt e: Indkomne forslag - Ingen Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret, kr. 660,- pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret kr. 600,- Ad punkt g: Formanden er ikke på valg Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Margit Arentoft (næstformand) på valg - villig til genvalg Jørgen Warming (kasserer) ikke på valg Signe Foverskov på valg - villig til genvalg Helle Hagelund genopstiller ikke Lennart Hansen ikke på valg Johan Piil-Henriksen på valg - villig til genvalg Allan Jensen ikke på valg Leif Vinghof på valg - ikke villig til genvalg Ad punkt i: Valg af revisor og interne revisorer Som revisor foreslår bestyrelsen Christensen Kjærulff Interne revisorer Tine Nørregaard - ikke på valg Poul Støvhase - villig til genvalg Med venlig hilsen - Bestyrelsen

4 4 F A R T Ø J S U D V A L G E T Bådchefer efterlyses 2 bådchefer til Thor og 2 bådchefer til Freja søges Har du lyst til nye udfordringer i klubben, er denne annonce måske noget for dig. Vi søger i fartøjsudvalget fire venlige og ansvarsfulde personer til, at være bådchefer for Thor og Freja. Klubbens både benyttes af mange medlemmer til undervisning, kapsejlads samt weekend- og sommerture. Det betyder meget for brugerne, at bådene er i god stand og rare at sejle i. Bådcheferne leder teamet af elever, som er ansvarlige for at bådene afrigges om efteråret og tilrigges om foråret. Derudover organiserer de efterårs- og forårsarbejdet, hvor bådene klargøres til næste sæson. Bådcheferne har stor indflydelse på indretningen af bådene. Der er dog tradition for at bådene er nogenlunde ens. Det flotte klargøringsarbejde hvert team udfører hvert år, er meget vigtigt for klubben og bidrager væsentligt til at holde klubkontingent og sejlerskolens kursusafgifter nede. Er du til gamle traditionsrige træbåde matcher du perfekt til Freja. Gaffelriggerne tilhører klubbens hjerteblod, og som bådchef kommer du til at arbejde med træhåndværk i fornemmeste klasse. I fartøjsudvalget har vi tradition for at hjælpe hinanden. De kvalifikationer du eventuelt mangler, skal vi nok lære dig. Det vi har brug for er din tid og dit engagement. What s in it for me? Er du den rigtige person, får du den tid du investerer i jobbet mangfoldigt igen. Du lærer at lave båd, og du får et meget personligt forhold til båden. Du lærer at lede og motivere et team af elever med vidt forskellige kvalifikationer. Derudover lærer du de aktive i klubben godt at kende. Du bliver hen af vejen en af dem og bidrager på den måde til at udvikle klubben. Med 5 år i benene som bådchef, er du top kvalificeret til at købe dit eget skib. Du vil kunne af og tilrigge masten med en puls langt under 250. Du ved hvordan man klodser båden op, så bunden af kølen er fri og kan klargøres. Du kan kort sagt løse enhver opgave på båden, enten selv eller ved at kontakte de rigtige personer omkring havnen. Derudover opnår du som bådchef gode færdigheder i blandet håndværk, hvilket både kan bruges derhjemme og overfor familie og venner. Mener du at ovenstående passer til din profil, hører vi meget gerne fra dig. Du kan henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner. Bådchefer har lov til at sejle i bådene vederlagsfrit om dagen og i weekenderne, såfremt bådene ikke er reserveret til andre formål eller af andre klubmedlemmer. Med venlig hilsen Helle Hagelund Tlf.: Søren Werk Tlf.: Jesper Ravn Mobil:

5 D A N S K S E J L U N I O N 5 Udvikling af DH målereglen Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyeste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har som altid været at forbedre reglen, så der sikres en fair regel til gavn for de mange sejlere, som deltager i aftenkapsejladser og distancekapsejladser over hele landet. Det teoretiske grundlag, som DH reglen er baseret på, er revideret på grundlag af den nyeste teori fra Delft serien, som baseres på forsøgsresultater med båd modeller. Ved at benytte disse nye resultater opnås en mere korrekt handicapberegning og forhåbentlig morsommere kapsejlads. Endvidere er der internt i programmet justeret, således at der skiftes sejlføring ved den kurs, hvor sejlføringen på den enkelte båd med lænsestel giver større fart end krydsstel. Der opnås ved beregningen optimal fart ved alle kurser mellem kryds og læns samt en glidende overgang ved skiftet mellem de forskellige mulige sejlføringer. Ændringen betyder tillige, at både, som ikke fører spiler, får godskrevet bidraget fra det spilede forsejl på læns og derved vil skulle sejle hurtigere fremover. DH2009 beregningen reber også sejlene, når de er for store til at båden kan sejles optimalt. Der kan altså ikke længere tjenes billige point på måletallet ved at indmåle for store sejl. Dansk Sejlunion

6 6 S K O L E U D V A L G E T Brandbekæmpelseskursus Kvindelig Sejlklub afholder brandbekæmpelseskursus i Kalkbrænderihavnen lørdag den 14. marts kl Deltagere fra andre klubber er velkomne. Kurset starter i Sundkrogens klubhus og koster 75 kr pr. person. Interesserede kan kontakte Stella fra skoleudvalget i KVS på telefon Allan Stenbæk Skoleudvalget Bojsen-Møller Sails Få et godt tilbud på nye sejl Reparation af sejl og canvas Nye sejl Rullesystemer Sejlloft 9 min. kørsel fra Svanemøllehavnen Mesterlodden Gentofte (ved Ikea) Tlf.:

7 S K O L E U D V A L G E T 7 Teoretisk prøve i navigation Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her: Den teoretiske prøve i navigation er fordelt på 2 dage. Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokaler. Mandag den 23. marts kl er der skriftlig prøve. Lørdag den 28. marts kl er der mundtlig prøve. Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet senest den 5. marts. Den skriftlige prøve består i en 2-timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandskab. Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon som lommeregner. Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 minutter inden for hele stoffet. Der lægges særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler. En foreløbig plan med cirkatider for den mundtlige prøve, slås op ved den skriftlige prøve. Den endelige plan bliver lagt ind på når de skriftlige prøver er rettet. Skoleudvalget Ole M. Pedersen

8 8 Kom og hyld de nye førere og byd de ny elever og medlemmer velkommen. Efter en dejlig middag bydes der op til dans med surprise band. Middagen er endnu ikke fastsat - men følg med på hvor der vil komme information om pris, menu og tilmelding. S K O L E U D V A L G E T Forårsfest Lørdag den 18. april 2009 kl. 18 Kom og vær med til at gøre starten på sommersæsonen festlig. Hvis du ikke har internet, er du velkommen til at ringe til Charlotte Andersen på tlf Husk at tilmelding er bindende. Vi glæder os til at se dig! Skoleudvalget Charlotte

9 B Å D P L A D S U D V A L G E T Bådejermøde Onsdag den 11. marts kl i Jomsborg Mød op til bådejermødet, få en hyggelig aften og vær med til at have indflydelse på forholdene på bådpladserne. Der bliver serveret kaffe og der er mulighed for at købe øl og vand. Bådpladsudvalget Lennart Hansen Sidste nyt Som de fleste sikkert har set har adgangsvejen og trapperne til vores opholdsrum på bådpladsen gennemgået en større renovering. Næsten alt træværk var råddent. Det var betydeligt værre end tømrerfirmaet havde regnet med. I har sikkert hørt rygter om at det har været rigtig dyrt, og det passer. Når man først er gået i gang, så er det svært at stoppe igen, men vi kan trøste os med at resultatet er rigtig godt og kommer til at holde længe. Det kan vi være meget tilfredse med. Vi har i år været lidt sent ude med søsætningsdatoerne, da vi har undersøgt markedet for at finde et konkurrencedygtigt tilbud på krankørslen. Det lykkedes ikke at finde et bedre tilbud end vores eksisterende ordning, så vi kører foreløbig videre med Johannesen, dog med en lille prisreduktion. Vores trofaste hjælpere Bent og Erik er i øjeblikket igang med at udbedre skørterne/ brædderne på broen osv. så ingen kan falde igennem eller få beskadiget fribordet. Mastekranen er også blevet renoveret efter Dagsorden 1. Valg af referent 2. Søsætning forår Nyt fra bådpladserne 4. Nyt fra havnen 5. Ideer og ønsker for bådpladserne 6. Eventuelt at en bådejer har forsøgt at tage masten af ved at ligge i slæbestedet. Det kunne den ikke tåle. Hvis du ved hvem det er, så kontakt mig, så vi kan få forsikringsforholdene i orden. Jeg har i årets løb holdt møder med havnefogeden og de andre bådpladsformænd for at undersøge, om klubberne kunne spare på omkostningerne ved at slå os sammen om større indkøb som fx en traktor. Vi er også i gang med at undersøge prisen på en mobilkran. De 3 klubber bruger tilsammen ca kr. på kranhjælp. Hvis vi sammen købte en kran, kunne vi afskrive på den. Vi er også i gang med undersøge muligheden for hjemkøbe stativer fra USA som man så kan leje af klubben - herom senere. Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommerklargøring med masser af solskinstimer. Søsætnings datoerne er: og 24. april samt den 1. og 6. maj. Alle både på Kulpladsen søsættes fredag den 17. april. Bådpladsudvalget - Lennart Hansen 9

10 10 K A P S E J L A D S Invitation til Onsdagsmatch Danmarks største aftenkapsejlads Kapsejladserne sejles på en op-ned bane, i bugten ud for Svanemøllehavnen/ Tuborg havn/skovshoved havn. Alle onsdage i maj, juni samt august, og 2. september. Sæsonen forlænges med lørdagene og 19. september. Onsdagsmatcher er træningssejladser, hvor alle sejlere er meget velkomne. Pris pr. tilmeldte båd: 350 kr. Tilmeldings- og betalingsfrist samt informationsmøde er: Mandag d. 20. april 2009 kl Informationsmødet holdes i Sejlklubben København (SKK), Sundkrogsgade 19, København Ø Yderligere oplysninger på: Indbydelse, tilmelding, baneskitse, banemærker, resultater, gastebørs mm. Arrangørklubber: KvS, K.A.S., ØSF, SS og SKK. Med venlig hilsen Svanemøllekredsens Kapsejladsudvalg Claus V. Hansens Eftf. Vordingborggade København Ø Tlf Medlem af

11 S V A N E M Ø L L E H A V N E N 11 Nyt fra havnen Østmolen Byggeriet på Østmolen skrider planmæssigt frem og C.G. Jensen udtaler, at de har haft meget få uforudsete problemer, der har drillet. Mest højvande. Man har ikke kunnet lægge strikket til at ramme flagevæggen efter når der er højvande. CC Design, som leverer flydebroerne, er også godt igang med at samle Y-bomme og broer. Det foregår ved roklubben Skjold, hvor man har lånt arealet foran deres klubhus - også her følger man tidsplanen. Havnepladser Januar / februar er tiden hvor der bliver kigget på rokeringer, ledige pladser og lånepladser, og hvis der allerede nu er nogle bådejere der har søgt om ændringer og ikke skal gøre brug heraf, så giv havnekontoret besked. Forbudt bundmaling Skærpede krav far kystdirektoratet om brug af TBT holdigt bundmaling rammer også Svanemøllehavnen og vi vil nu indføre i havnereglementet en standardformulering vedrørende brug af forbudt bundmaling. Foruden at forurene miljøet kan det også koste havnen mange penge hvis der er forurenet, især med TBT. Husk også når I til foråret sliber og vasker bund, at alt bliver samlet og bortskaffet i de containere, der står på miljøstationerne. Er du i tvivl om din bundmaling er lovlig kan du kontakte producenten af malingen og indeholder den TBT, så lad være med at bruge den. El / Landstrøm Husk at tjekke jeres elinstallationer for defekter. Det er typisk nu, i det omskiftelige vejr med kulde og varme, at kondensvand opstår og kan give problemer. Lige ved nytårstid brændte tre både i Hundige Havn, og man mener at kunne finde brandårsagen i det elektriske. Bukke / stativer Der er nu åbnet mulighed for indkøb af bukke / stativer gennem en fælles ordning med de 3 sejlklubber og havnen. Står du for at skulle udskifte / nyanskaffe et bådstativ eller bukke kan vi hjælpe dig til en fornuftig pris gennem fælles indkøb. Billeder og priser på bukke og stativer kan hentes på havnekontoret. Frihavns ordningen Igen i år kan alle med fast bådplads i Svanemøllehavnen købe et frihavnsmærke. Med mærket påsat båden giver det ret til at anløbe et større antal danske, svenske, tyske og enkelte norske havne, i optil 3 døgn, uden at skulle betale havnepenge. Husk at følge de enkelte havnes regler om fx melde sin ankomst o.s.v. Hjertestartere Havnen køber 2 nye hjertestartere til opsætning på øst- og nordmolen således at der er 3 hjertestartere ialt. (den 3 er opsat ved midtermolen / havnekontoret). Det giver således mulighed for at komme på kursus i førstehjælp og brug af hjertestartere torsdag d. 16/4 kl Alle der har lyst til at lære førstehjælp og har mulighed for at komme denne dag kan melde sig til på havnekontoret. John Vestergaard Havnefoged

12 12 N E K R O L O G Æret være Birthes minde Efter et langt og indholdsrigt liv er Birthe Frost ikke iblandt os mere, hun døde den 20. januar Birthes interesse for sejlsport var betydelig, og vi er mange, som gennem sejladser sammen med hende har oplevet hendes store indlevelsesevne og opmærksomhed for sine omgivelser. Som 55-årig blev hun medlem af K.A.S. og tog undervisning på sejlerskolen, fik førerprøven og fortsatte med uddannelsen til yachtskipper 3. Birthe deltog i flere sommertogter med gaffelriggerne, hvor hun nød at være sammen med klubkammaraterne under primitive forhold. Det viste hvor sej hun var. Senere blev hun medlem af Søulkene, og med bopæl i Århus tog hun ofte til København for at sejle med gaffelriggerne et par timer! Birthes interesse for store sejlskibe førte hende ind i bestyrelsen for Tjalfefonden, hvor hun var med til at arrangere sejladser med Lilla Dan, Frem og Velsheda, den gamle Amerikas Cup 12-meter, mm. For to år siden var hun med sin datter i Antarktis med et passagerskib. Sammen med sin mand Erik tilbragte hun mange vinterferier i Norge, hvor parret dyrkede langrend fra hytte til hytte, og de gik ikke af vejen for at grave sig ned i sneen for natten, hvis de ikke kunne nå frem før mørkets frembrud. Vi er mange, der kommer til at savne hende. Æret være hendes minde. Peer Ussing ALT UNDER ET TAG APS Tømrer og Snedkermester Hans Larsen Bellahøjvej Vanløse Tlf

13 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 13 SØULKE Sejlads med gaffelriggere O nsdag den 21. januar 2009 var Søulkene på Nationalmuseet. På 1 time kom vi igennem år af Danmarks historie. En af museets arkæologer guidede os rundt i tiderne. Hun fortalte at de mange vådområder har været med til bevare så meget af vor kulturarv. Der er så meget at se på, så det giver nok lyst til at komme igen og på egen hånd se på herlighederne. Derefter gik turen til Tivolihallen, hvorfra der ikke er så meget at berette ud over en god frokost. Se i øvrigt de dejlige billeder i fotoalbummet på K.A.S. hjemmeside. Hans Henning Eriksen Niels Purup Hans Henning Eriksen Knud Erik Gleie

14 14 K. A. S. F O R S I D E N Her i vinter har Erik Skovgaard og Bent Struck renoveret mastekran og spil så alt går som en drøm. Mange dele er fornyet bl.a. lejet på nokken af bommen og kranbommen har fået sidestop. Foto: Niels Laursen INFORMATIONSUDVALG B A R K A S S E N Allan Jensen (formand) Jeppe Andrup Margit Arentoft Søren Werk (internet) Vagn Hoffmann (internet) Sidste frist for aflevering af materiale til næste nummer af BARKASSEN er den 20. marts 2009 på til medmindre andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som muligt. Tryk Hellbrandt A/S Trykcenter INTERNETI N T E R N E T Hjemmeside Formand Sejlerskolen Barkassen Webmaster Teknisk webmaster Fest-og tursejlerudvalg Klubhusudvalget K O N T O R Forretningsfører Nelly Lisby Brefelt Klubkontorets åbningstider: Telefon tirsdag og torsdag kl Personlig onsdag kl (vinter) Telefon Fax Bank STRANDBERG R E S T A U R A N T Restaurant Strandberg Telefon HAVNEKONTOR H A V N E K O N T O R Havnefoged John Vestergaard Mandag og tirsdag kl og og kl Onsdag-fredag kl og Lørdag og søndag LUKKET KØS K Sejlsport Ø S - S E J L S P O R T Formand Ulrik Andreasen Juniorleder (8-15 år) Gunnar Bjørnsson Ungdomsleder (13-25 år) Claus Brünger A N N O N C E R I B A R K A S S E N Annoncesalg Margit Arentoft , job K.A.S. s medlemsblad BARKASSEN udkommer 8 gange i Oplag 1100 stk. Format A 5. Udgivelsesdatoer Deadline aprilnummeret af BARKASSEN er den 20. marts Desuden udkommer BARKASSEN 1. juni, 15. august, 15. sep., 1. nov. og 15. dec. Priser 1/1 side kr. 1000,-, 1/2 side kr. 550,-, 1/4 side kr. 300,- Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%. Priserne gælder for reproklart (dtp) materiale, som sendes til redaktionens adresse: BARKASSEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø

15 K. A. S. 15 BESTYRELSEN B E S T Y R E L S E Formand, Niels Erik Andersen Næstf., Margit Arentoft Kasserer, Jørgen Warming Signe Foverskov Helle Hagelund Lennart Hansen Allan Jensen Johan Piil-Henriksen Leif Vinghof K.A.S. UDVALG U D V A L G Klubhusudvalg Margit Arentoft Fartøjsudvalg Helle Hagelund Bådpladsudvalg Lennart Hansen Kapsejladsudvalg Jan Mørk Larsen Havneudvalg Jørgen Warming Karsten Møller-Hansen Søulke Knud Erik Gleie Skoleudvalg Signe Foverskov Fest- og tursejlerudvalg Johan Piil-Henriksen Informationsudvalg Allan Jensen Kasserer Jørgen Warming MARTS M A R T S 11. Bådejermøde kl K.A.S. 118 års fødselsdag 14. Brandbekæmpelseskursus 18. Søulkearrangement til Stevnsfortet med efterfølgende frokost 19. Bestyrelsesmøde kl Teoretisk prøve i navigation (skriftlig kl ) 25. Generalforsamling kl Klubmiddag kl. 18 (tilmelding) 23. Teoretisk prøve i navigation (mundtlig kl ) APRIL A P R I L 16. Hjertestarterkursus kl Forårsfest De ny førere hyldes med middag og fest 20. Tilmeldingsfrist og informationsmøde om onsdagskapsejladserne kl. 19 i Sejlklubben København 22. Søulkearrangement i Jomsborg med foredrag og frokost 22. Informationsaften for sejlerskolens elever MAJ M A J 3. Standerhejsning Kanonsalut, morgenbord og sejlads 4. Første undervisningsaften på sejlerskole 6. Søulkearrangement 20 års jubilæum JUNI J U N I K.A.S. Træf Sejlads, middag og fest AUGUST A U G U S T HØST-træf Kapsejlads om Puks Mindepokal Sejlads, grillmiddag og fest

16 16 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø B K.A.S. fejrer 118 års fødselsdag den 13. marts kl Fredag den 13. marts 2009 kan K.A.S. fejre sin 118 års fødselsdag. Det markeres med en hyggelig aften i Jomsborg fra kl Der serveres en let buffet, fødselsdagslagkage, vin/øl/vand og kaffe og hvad huset ellers kan byde på. Da det er en fredag håber vi i Fest-og Tursejlerudvalget at vi kan hænge lidt ud og hygge os med et glas vin og lidt musik. Tilmelding nødvendig (først til mølle pricippet) på eller direkte til Johan Piil-Henriksen på telefon senest den 10. marts kl Fest-og Tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

Julefrokost & vinterarrangementer

Julefrokost & vinterarrangementer S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E SØULKE 17 Sejlads med gaffelriggere Julefrokost & vinterarrangementer 32 søulke og ledsagere deltog i julefrokosten, der i år bl.a. bød på en meget velsmagende

Læs mere

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 2 N Y T F R A K. A. S. Velkommen til... Djordje Cenic Ole Sørensen Lise Bojer Verup Trygve Friedrichsen Dyveke Ann Tobiassen

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2009 NUMMER 3 Forårets ture Standerhejsning Forårsfest 2 ESKADRESEJLADS Ulla og Søren Werk kipper med flaget FEST-OG TURSEJLERUDVALGET 3 Standerhejsning

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 2 N Y T F R A K. A. S. Har du brug for et Skrivebord? Nelly har fået et nyt hæve-sænke skrivebord på kontoret. Derfor er det

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 15. SEP. 2009 NUMMER 6

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 15. SEP. 2009 NUMMER 6 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 15. SEP. 2009 NUMMER 6 2 FEST-OG TURSEJLERUDVALGET Standernedhaling Løbene i K.A.S. Cup en 2009 1) Gaffelriggere (Freja, Ydun, Fylla og Sigyn) 2) Spækhuggere

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I 21 Torskegilde I 25 Gamle & nye arrangementer D 17 Gourmetarrangement P 12 S K O L E U D V A L G E T 50 års hæderstegn til Mads (Jørgen Hoffmann-Madsen) I 2002 indførte K.A.S. et nyt hæderstegn for 40

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

1 5. APRIL 2006 NUMMER 3

1 5. APRIL 2006 NUMMER 3 1 5. APRIL 2006 NUMMER 3 2 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T K.A.S.-træf den 9.-11. juni Program i næste nummer af BARKASSEN og på www.ka.s.dk Med sejlerhilsen Johan Piil-Henriksen ALT UNDER

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. FEB. 2015 NUMMER 1 H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Nu har det været nytår og kalenderen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1 1. MARTS 2006 NUMMER 2. K.A.S. 115 år Sommertogt Navigationsprøve

1 1. MARTS 2006 NUMMER 2. K.A.S. 115 år Sommertogt Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. MARTS 2006 NUMMER 2 K.A.S. 115 år Sommertogt Navigationsprøve 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G Indkomne forslag Punkt e på dagsordenen Bestyrelsen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

H Standerhejsning H K.A.S.-Jubilæumstræf H

H Standerhejsning H K.A.S.-Jubilæumstræf H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2016 NUMMER 3 H Standerhejsning H K.A.S.-Jubilæumstræf H 2 K.A.S. Formandens klumme Det er 125 års jubilæumsår i år. Det gav sig udslag i et

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

1 1.FEBRUAR 2006 NUMMER 1. Jomsborg Tilmelding til sejlerskolen Havnens regnskab

1 1.FEBRUAR 2006 NUMMER 1. Jomsborg Tilmelding til sejlerskolen Havnens regnskab K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1.FEBRUAR 2006 NUMMER 1 Jomsborg Tilmelding til sejlerskolen Havnens regnskab 2 F O R M A N D E N S S I D E Formandens side Vi er nu godt i gang med

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Dagsordenen ifølge vedtægterne. Referat under hvert punkt Referenter Inga og Philipp 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

1 5. APRIL 2005 NUMMER 3. Standerhejsning K.A.S.-træf Skoleweekendture

1 5. APRIL 2005 NUMMER 3. Standerhejsning K.A.S.-træf Skoleweekendture K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. APRIL 2005 NUMMER 3 Standerhejsning K.A.S.-træf Skoleweekendture 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmøderne 16. februar &

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1 Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmødet Alt for

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14.04.2016

Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, John Trolle Fraværende: Harald Jørgensen, Referent: John

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere