Dansk Selskab for. DATA logi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for. DATA logi"

Transkript

1 Dansk Selskab for DATA logi /2012 Maj 2012

2 - fra bestyrelsen Selskabets møder afholdes på Copenhagen Business School Foredrags og aktivitets oversigt: Torsdag d. 14. juni 2012: Kl. 16:00: Generalforsamling Se indkaldelse inde i bladet Ca. 16:30: Foredrag Jonas Hedman, Associate professor, Department of IT Management, CBS: To be or not to be cash free Ca. 17:30 18:00 Specialeprisoverrækkelsen for bedste datalogiske speciale 2011 Der er i år udvalgt 5 specialer i konkurrencen om specialeprisen. Anbefalingerne fra specialevejlederne kan læses i dette blad. Ca. 18:00 19:00 Reception I bladet findes endvidere oversigt over afholdte arrangementer i sæsonen På bestyrelsens vegne Tom Skovgaard, redaktør Oplysning om Dansk Selskab for Datalogi (afholdte medlemsmøder, vedtægter, adresser mv.) kan findes på Internet på adressen: Forespørgsler bedes sendt til et bestyrelsesmedlem. 1

3 Medlemsmøde To be or not to be cash free Jonas Hedman, Associate professor Department of IT Management, CBS Torsdag 14. juni 2011 kl. 16:30 18:00 CBS, Institut for IT Ledelse, Howitzvej 60, 6.sal, 2000 Frederiksberg Resumé: A cashless society is a dream to be realized at some time in the future. The business case of a cashless society is promising, including lower costs for business, higher productivity, reduction in environmental impact, less crime, and higher tax revenues. But, meanwhile there are situations and context where cash is still king. In the presentation findings from ongoing research on the cashless society will be illustrated and discussed. Furthermore, design issues for payment solutions are outlined Tilmelding til medlemsmøderne er ikke nødvendig Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til medlemsmøderne hos Dansk Selskab for Datalogi. Gæster er velkomne, hvis de har modtaget denne indbydelse direkte eller fra et medlem. 2

4 Generalforsamling Hermed indkaldes i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling Torsdag den 14. juni kl ca Generalforsamlingen afholdes på CBS, Institut for Informatik, Howitzvej 60, 6.sal, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Studerende: kr. 60 Pensionister: kr. 30 Andre: kr Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er følgende: Tom Skovgaard Birgitte Tågholt Jacob Nørbjerg Alle 3 nævnte er villige til genvalg. Alle medlemmer har lov til at stille op. 6. Valg af revisorer Revisorer er: Nils Andersen Kim Ørtved 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling. 3

5 Vedtægter 1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Datalogi. Selskabet har til opgave at arbejde for kendskabet til datalogi. 2 I selskabet kan optages enhver, der arbejder med praktisk eller teoretisk datalogi. Anmodning om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem. 3 Gæster kan overvære selskabets møder efter tilladelse af bestyrelsen. 4 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker på en generalforsamling for to år. 6 Selskabets møder ledes af et bestyrelsesmedlem. Der føres en protokol over møder og generalforsamlinger. 7 Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Den årlige generalforsamling holdes i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og kan forlanges af 1/5 af medlemmerne. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af det af to revisorer reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. 5. Eventuelt Beslutning træffes ved simpel majoritet. Selskabets vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og når medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med forslag til ændringer. 4

6 Specialeprisen 2011 Der er i år udvalgt 5 specialer til konkurrencen om specialeprisen. Disse er listet nedenfor med anbefalingen fra specialevejlederne. Forfatter: Arek Stopczynski Titel: "Multi-level contextual event detection" Vejleder: Lektor Jakob Eg Larsen, Ph.D., DTU Censor: Gert Hvedstrup Jensen, Ph.D., Forskningschef ved Forsvarets Materieltjeneste Karakter: 12 Arek Stopczynski s (AS) kandidatspeciale har titlen Multi-level contextual event detection og er udført på DTU Informatik i samarbejde med Nokia Danmark. Projektet har som mål at forbedre menneskers interaktion med mobile enheder (såsom smartphones) på basis af en model af brugeren og dennes interaktion med den mobile enhed. Ud fra modellen tilpasses interaktionen til den aktuelle kontekst. Fremfor at introducere en radikal ændring i interaktionen på basis af kontekstdetektion, tillader modellen at introducere gradvise ændringer i brugergrænsefladen. Enten i form af ændringer i den visuelle fremstilling af grænsefladen med ændringer af eksempelvis størrelser eller ved ændringer i bagvedliggende interaktive zoner. Sidstnævnte har AS demonstreret ved implementation af et adaptivt tastatur til touch skærm, som løbende tilpasser sig brugeren ved at modificere på størrelserne af de interaktive områder på og omkring tasterne. Dermed skabes et tastatur med større fejltolerance og overordnet en bedre brugeroplevelse. Projektet udmærker sig ved at kombinere flere forskellige avancerede teknikker for at skabe et kontinuerligt feedback-loop med brugeren hvor modellen af brugeren løbende opdateres i forhold til adfærd og interaktion. Kontekst detekteres ved brug af indlejrede sensorer i en smarthone, såsom accelerometer og mikrofon. Machine learning metoder benyttes til at detektere og klassificere mønstre i brugerens interaktion. Derudover har AS gennemført en omfattende evaluering af de foreslåede metoder, som indikerer det væsentlige i individuelt tilpasset interaktion. Med sit projekt demonstere AS med udmærkede nyttige eksempler hvorledes avancerede tekniske metoder kan bringes i anvendelse for derigennem at skabe basis for en forbedret interaktion mellem menneske og maskine og dermed hvorledes maskiner potentielt kan tilpasses menneskers adfærd og interaktion. Forfatter: Jakob Lykke Andersen, SDU Titel: "Computational Methods for Graph Grammar Analysis Finding Chemical Patterns" Vejleder: Daniel Merkle, Associate Professor, SDU Censor: Christian Storm Pedersen, Århus Universitet Karakter: 12 The thesis Computational Methods for Graph Grammar Analysis Finding Chemical Patterns by Jakob Lykke Andersen (submitted on Dec., 1st, 2011) is an exceptional example of how Computer Science results impacts basic approaches in chemistry. Together with chemists we developed graph grammar based approaches to automatically explore chemical spaces and find reaction pattern within these spaces. The integration of explicit chemical modeling, theoretical results on hypergraphs, and sophisticated Integer Linear Programming approaches al- 5

7 lows for automatically finding of reaction pattern and will bias traditional chemistry to be able to handle highly complex spaces to produce practical and desirable products and synthesis plans. Jakob s thesis is the foundation stone for this. The explicitness of the models will actually allow for direct wet lab experimental design and verification. We are already using the complex chemistry of hydrogen cyanide (HCN) polymerization and hydrolysis as a test system for our models that will be analyzed with analytical chemical techniques, most notably LC- MS (triple quadrapole mass spectrometry). The thesis will very likely lead to four rather diverse publications. The NP-completeness proof has already been published in a highly interdisciplinary Journal [1] (just between two publications of the 2009 Nobel Prize laureate Jack W. Szostak). The rule composition results applied to the well-known Formose cycle was recently submitted to CPM 2012 [2]. The main application results of the thesis are currently being prepared for publication: i.) The Integer Linear Programming approaches to find chemical reaction patterns and ii.) the analysis of autocatalytic compounds in living species. Results were already presented in the prestigious Gordon Research Conference series in January 2012 (by invitation only, [3], presented by C. Flamm) and at the ESF High-Level Research Conference Systems Chemistry III [4], among other interdisciplinary meetings. Jakob is now working towards a PhD at the Deptartment of Mathematics & Computer Science (IMADA), at the University of Southern Denmark. His thesis was the basis for enrolling him within the framework of a newly setup cotutelle agreement (i.e., joint international supervision on doctoral level and double degree) between the Univsersity of Southern Denmark and the University of Leipzig, Germany. Forfatter: Bo Li, RUC Titel: "Research on Chinese Word Segmentation and Proposals for Improvement" Vejleder: Henning Christiansen, professor i Datalogi, ph.d., RUC Censor: Lektor Erik Frøkjær, DIKU Karakter: 12 Bo Lis arbejde tager udgangspunkt i den såkaldte Chinese Word Segmentation (CWS) Problem. I sin korthed går det ud på, at skrevet kinesisk tekst normalt skrives uden adskillelse mellem de enkelte ord. Som udgangspunkt for stort set enhver form for maskinel analyse af kinesisk tekst må man derfor først opdele teksten i ord. De eksisterende metoder er langt fra perfekte og på trods af problemets indlysende relevans er disse fortrinsvis beskrevet i forskningsartikler af blandet kvalitet, hvor jeg selv i flere tilfælde vil stille spørgsmålstegn ved de rapporterede tests generalitet. Bo Lis rapport giver en meget levende og præcis analyse af de særlige egenskaber ved det kinesiske sprog, som gør CWT til et meget svært problem, og han redegør i den lys for de kendte metoder, og hvor mere detaljeret de aktuelle problemer ligger. Denne del af rapporten fremstår som decideret spændende læsning, og den er skrevet på en måde så den både giver en engagerende introduktion (med velvalgte eksempler) for en person som ikke kender til kinesisk, og (formoder jeg) som en afklarende redegørelse for læsere med indsigt i kinesisk og elektronisk behandling heraf. Dækningen af den eksisterende litteratur er omfattende og udtømmende med velvalgte dyk ind i udvalgte artikler. På baggrund heraf giver Bi Li sit eget bidrag til den aktuelle forskning omkring CWT; jeg citerer her fra den engelsksprogede specialebedømmelse: 6

8 »... with his own experimental system, an integrated word segmentation system which includes the following facilities: (a) pre-segmentation, (b) ambiguity detection, (c) proper noun detection, and (d) disambiguation. The author proposes a character-by-character maximum matching segmentation technique and compare this with two well-known segmentation techniques, the bi-directional maximum matching technique and the omni-segmentation technique. The test results indicate that the character-by-character maximum matching technique gives better performance the two well-known techniques. Further, the idea of a web-based technique for maximum overlapping ambiguity string disambiguation is proposed. Also this technique shows promising results.«det ligger udenfor specialets omfang at implementere et helt fuldt kørende til CWS, men til test af sin egen metode har han benyttet en delvis manuel fremgangsmåde, som på overbevisende måde demonstrerer relevansen af hans metode. Udover dets generelt høje kvalitet som redegjort ovenfor, er arbejdet også bemærkelsesværdigt ved at forfatteren tager udgangspunkt i et problem fra sin egen kinesiske kulturelle baggrund, behandlet det på bedste måde i forhold til den vestlige videnskabelige tradition, han er blevet en del af gennem sit bachelor- og kandidatstudium på RUC, og han har opnået stærke resultater, som kan værdsættes begge steder. Forfatter: Patrick Cording, DTU Titel: "Algorithms for Web Scraping" Vejleder: Philip Bille, DTU Censor: Thore Husfeldt, ITU Karakter: 12 Specialet omhandler design af algoritmer til automatisk at identificere og udtrække information fra hjemmesider, der approksimativt ligner et givet mønster. Et konkret eksempel er at automatisk genkende og udtage sportsresultater fra nyhedshjemmesider. Udfordringen her er, at sportsresultaterne ofte er indlejrede dybt i strukturen på hjemmesiden, og at formatet af sportsresultaterne er meget forskellige fra side til side. Specialet udmærker sig særligt ved overbevisende at binde bro fra solide teoretiske algoritmer til sammenligning af træer og hele vejen til et praktiske anvendeligt produkt. Det samlede omfang og niveau af det videnskabelige arbejde og kvaliteten af præsentation af det er meget imponerende. Derudover er specialet yderst selvstændigt udført. Forfatter: Kaspar Lyngsie, Martin Skouboe Pedersen og Kim Fiedler Vestergaard, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Titel: "Texting while driving: The impact of common cell phones and head-up display based interaction on safety in simulated driving." Vejleder: Professor Jan Stage, Aalborg Universitet Censor: Lektor Erik Frøkjær, DIKU Karakter: 12 Resumé: Specialet ligger inden for området menneske-maskin interaktion. Det handler om interaktion med mobiltelefoner, mens man kører bil, med fokus på afsendelse af sms er. Brug af mobiltelefoner under bilkørsel er som bekendt ulovligt og til stor fare for trafiksikkerheden, men mange gør det desværre alligevel. Specialet undersøger problemet og kommer med specifikke løsninger. Det er opbygget som en sammenfatning og tre videnskabelige artikler. 7

9 Den første artikel handler om udviklingen af en bil-simulator til undersøgelse af trafiksikkerhed. Test af interaktion under kørsel kan ikke udføres i en bil i normal trafik, da det er alt for farligt. Derfor er state-of-the-art praksis inden for området at udføre sådanne eksperimenter i en simulator. Men simulatorer er typisk meget dyre eller meget lidt naturtro/realistiske. Artiklen beskriver udviklingen af en simulator, som både er billig og naturtro. Software og hardware til simulatoren blev udviklet gennem to iterationer, hvor der også indgik evalueringer med brugere. Evalueringerne viste, at det var muligt at udvikle en naturtro simulator til en relativt lav pris. Den anden artikel handler om faren ved at skrive sms er, mens man kører bil. Det er et kendt problem, at denne aktivitet er tiltagende i trafikken og til stor fare for sikkerheden. Spørgsmålet er imidlertid, om det hurtigt stigende antal smartphones ændrer dette billede i forhold til mere traditionelle mobiltelefoner med taktilt feedback. Artiklen beskriver et studium af, hvordan skrivning af sms er påvirker trafiksikkerheden under simuleret bilkørsel på henholdsvis en traditionel mobiletelefon og en smartphone. Resultaterne viser, at brug af smartphone til dette formål er en endnu større fare for trafiksikkerheden end traditionelle mobiltelefoner. Den tredje artikel undersøger en mulig løsning på problemet. Den er baseret på en ide om at bruge head-up display, så interaktion med mobiletelefonen foregår på bilens forrude i stedet for på telefonens lille display. Artiklen beskriver et studium af fire interaktionsformer til skrivning af sms er baseret på head-up display. Resultaterne viser, at disse interaktionsformer Page 2 of 2 giver en væsentligt forbedret trafiksikkerhed sammenlignet med smartphones og traditionelle mobiltelefoner. I specialets sammenfatning præsenteres det overordnede forskningsspørgsmål, de tre artikler præsenteres oversigtsmæssigt og der svares på forskningsspørgsmålet. Der er også en diskus sion af den anvendte forskningsmetode og de deraf følgende styrker og begrænsninger ved resultaterne. Specialet bidrager med disse elementer både med viden på et begrebsmæssigt og et praktisk, eksperimentelt niveau, og med konkret realisering af en omgivelse til brug for simulering af bilkørsel. Der er også i til hver af artiklerne dokumenteret et betydeligt litteraturstudium. Vurdering: Specialet indeholder alle væsentlige elementer: et grundigt begrebsmæssigt arbejde, et litteraturstudium, udvikling af et større software- og hardwaresystem (simulatoren), analyse og eksperimentel undersøgelse af en konkret anvendelse af IT (skrivning af sms er under bilkørsel) samt design, realisering og evaluering af en ny og spændende interaktionsform, som til en vis grad løser problemet. Specialet er nyskabende i udviklingen af en billig bil-simulator og i udviklingen af forslagene til nye interaktionsformer baseret på et head-up display. Det rummer klart selvstændige nye resultater, specielt om faren ved at sms-skrivning på smartphones under bilkørsel og om interaktion baseret på head-up display. Det er gennemgående baseret på praktisk konstruktion og efterfølgende empirisk evaluering. Specialet er med disse bidrag enestående i sin kvalitet og repræsenterer et meget modent arbejde med en central datalogisk problemstilling. Siden afleveringen og bedømmelsen af specialet i juni 2011 er der foreløbigt skrevet to videnskabelige artikler, som indeholder nogle af de væsentligste resultater. Disse artikler er indsendt til to af de førende konferencer inden for menneske-maskin interaktion og er for øjeblikket under review. 8

10 Omtale af møde afholdt i maj 2012 Resumé: Tirsdag 8. Maj 2012: Nicholas Francis, Unity Om spildesign, forretningsudvikling og hvordan Unity ser spilverdenen udvikle sig In this talk, Nicholas Francis will reflect over the larger trends happening in game development and what that means for developers. His talk will cover the practical implications of appliance-inspired design, the use of analytics (why developers should use it, and why they're largely not), and touch on amification. He will also cover the rise of indies, new distribution trends, how those two fit together and how Unity is working to make small developers be more successful Parkering ved CBS Der er enkelte parkeringspladser på Howitzvej, Kilevej og Smallegade. Der er desuden offentlig parkering (afmærkede pladser) ved Solbjerg Plads komplekset. Indkørsel fra Solbjerg Plads overfor Frederiksberg Centeret. Links CBS, Institut for Informatik: Find vej til CBS, Institut for Informatik: et Adresseændringer Husk venligst at meddele adresse- og -ændringer til kassereren på 9

11 Afholdte medlemsmøder Tirsdag 6. september 2011: Dobbeltforedrag Specialeprisvinderne for bedste datalogiske speciale 2010 Henrik Møller Rasmussen og Johan Musaeus Bruun, DTU: Detection, Recognition, and Georeferencing of Traffic Signs in Street-Level Imagery Michal Terepeta, DTU: Data Flow Analysis using Program Graphs Onsdag d. 16. november 2011 kl. 16,30: Professor Peter Bro Miltersen, Datalogisk Institut, AU Fra IT i alting til mikroøkonomi i alting? Tirsdag 7. februar 2012: Associate professor Ravi Vatrapu, Department of IT Managament, CBS Current Projects at the Computational Social Science Laboratory (CSSL) Torsdag d. 19. april 2012: Årets faglige eftermiddag Philip Bille, lektor, DTU Informatik: Algoritmer for massive datamængder Klaus Marius Hansen, professor i softwarearkitektur, DIKU: Development studio Ravi Vatrapu, associate professor, Department of IT Management, CBS: Social Media Analytics Tirsdag d. 8. maj 2012: Nicholas Francis, Unity: Om spildesign, forretningsudvikling og hvordan Unity ser spilverdenen udvikle sig Torsdag d. 14. juni 2012: Jonas Hedman, Associate professor, Department of IT Management, CBS: To be or not to be cash free 10

12 Adresser Bestyrelsesmedlemmer Formand Lektor Inge Li Gørtz DTU Informatik DTU, Bygning Lyngby Tlf.: (DTU: ) Næstformand Lektor Jakob Grue Simonsen Datalogisk Institut Kbh. Universitet (DIKU) Universitetsparken København Ø Tlf.: (DIKU: ) Kasserer Cand. Scient. Birgitte Tågholt Oracle Danmark Metalbuen Ballerup Tlf.: (Oracle ) Sekretær Lektor Jacob Nørbjerg CBS, Institut for IT Ledelse Howitzvej Frederiksberg Tlf.: Redaktør Cand. Scient. Tom Skovgaard Rejsekort A/S Borgergade 14, København K Tlf.: Lektor Niels Jørgensen Roskilde Universitet, Datalogi, Hus 43-2 Universitetsvej Roskilde Danske Bank: Kontingent 2010/2011 Studerende 60 kr pr år Pensionister 30 kr pr år Andre 150 kr pr år 11

13

14 Dansk Selskab for DATALOGI

Dansk Selskab for. DATA logi

Dansk Selskab for. DATA logi Dansk Selskab for DATA logi Maj 2014 fra bestyrelsen Foredrags- og aktivitetsoversigt: Torsdag den 22. maj 2014: Kl. 16:30: Generalforsamling Se indkaldelse inde i bladet Ca. 17:00: Foredrag Roslyn Layton,

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs) Studie: Cand.merc.aud Type: Kandidatafhandling Navn: Toke Grønlund CPR: xxxxxx-xxxx Afleveret: 31/8-2012 Vejleder: Kurt Keldebæk Antal anslag: 155.827 Normalsider: 76 Copenhagen Business School 2012 Computer

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Analyse af freemium som forretningsmodel indenfor mobile game markedet. An analysis of freemium as a business model for the mobile game market

Analyse af freemium som forretningsmodel indenfor mobile game markedet. An analysis of freemium as a business model for the mobile game market Analyse af freemium som forretningsmodel indenfor mobile game markedet An analysis of freemium as a business model for the mobile game market Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation...

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation... ABSTRACT In this thesis we investigate how the circumstances for strategic or planned communication has changed as a consequence of the social semantic internet. Furthermore we seek to understand how these

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. udvalgt empiri, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller,

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Scrum i spilvirksomheder

Scrum i spilvirksomheder Scrum i spilvirksomheder Søren Buus Andersen, 10. semester Multimedier, Aalborg Universitet 2008, vejledt af Thessa Jensen Titelblad Dette speciale er udarbejdet af Søren Buus Andersen Studie: 10. semester

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Rettighedsstyring i federeret miljø. Jesper Gerved

Rettighedsstyring i federeret miljø. Jesper Gerved Rettighedsstyring i federeret miljø Jesper Gerved Kongens Lyngby 2008 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351,

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere