74 Marts geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3"

Transkript

1 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum s aktiviteter i 2005 Side 6-7 Se hvilke emner, der vil blive arbejdet med i 2006 Side 8 Forslag til ændring af kontingenterne Side 9 Der blev gjort status over FOT i Århus Side 10 Anja Philip fra DR2 s Viden Om besøger Geoforum Side 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf.: Fax Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Jacob Gadd Geoforum Danmark Tlf Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr april 2006 Nr maj 2006 Nr august 2006 Nr september 2006 Nr oktober 2006 Nr november 2006 Nr december 2006 Indholdsfortegnelse Leder: På vej mod fælles europæisk referencegrundlag... 3 Hvad får man for pengene?... 4 Beretning af selskabets aktiviteter i Geoforum s fokus for 2006/ Forslag til Generalforsamlingen Ændring af kontingent... 9 Status for servicefællesskabets FOT-aktiviteter m.m Referat af Anders Bo Andersen Generalforsamling Geoforum s arrangementer...15 Kongresser og møder Geoforum mødekalender...19 Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, Geoforum, Geodataudveksling Vakant INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk 74 marts 2006

3 Leder: På vej mod fælles europæisk referencegrundlag INSPIRE, EU s projekt om den fælles europæiske infrastruktur for geodata, udvikler sig om end langsomt. Direktivet, der indeholder den konkrete opbygning af og indhold i infrastrukturen blev behandlet på miljøministrenes Rådsmøde i EU den 24. juni Der arbejdes nu videre på det politiske plan i bestræbelserne på at opnå enighed om den endelige formulering. På nuværende tidspunkt forventes det, at direktivet vedtages ved årsskiftet 2006/07. Parallelt med de politiske tiltag, er det mere praktiske arbejde med at fastlægge specifikationer og implementeringsprocedurer for dataindholdet, også så småt ved at blive løbet i gang. I dette arbejde er Danmark repræsenteret med 2 medarbejdere fra KMS, men ser man på det nordiske engagement, er det ganske flot med i alt 11 deltagere i de nedsatte grupper. Dette europæiske initiativ er helt i tråd med de nationale tiltag, som de formuleres i basisdatarapporten, som i 2005 afleveredes til Servicefællesskabet for Geodata. INSPIRE er ligeledes indholdsmæssigt i tråd med FOT, der gennem den seneste periode har udviklet sig fra fælles kommunal-statslig kortlægning til fælles geografisk administrationsgrundlag. Kommissionen illustrerer sammenhængen mellem core -skrivegrupper, supportgrupper og omgivelserne med ovenstående figur. For Geoforum er disse tiltag med at etablere infrastruktur på geodataområdet, selvsagt i centrum af vores interessefelt med det overordnede mål: at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum følger derfor også med i tiltagene gennem deltagelse i grupper, drøftelser på kontaktmøder med relevante instanser og formidling af informationer gennem vore mange kanaler. Herunder har Geoforum fået mulighed for at deltage i den danske følgegruppe, dog kun som observatør. Når man vil gennemføre et sådant stort tiltag, skal der opbygges en særskilt organisation i hvert land. KMS er naturligt nok i fokus til den danske organisation, der planlægges. Og for at succesen reelt skal kunne nås, skal alle aktører på geodataområdet involveres rettidigt - men hvor har vi set BRUGEREN involveret indtil nu? INSPIRE kan forekomme som et fjernt og uoverskueligt projekt, men projektet vil med tiden utvivlsomt påvirke brugen af geodata voldsomt. For at opnå en effektiv implementering og gennemslagskraft af de mange anstrengelser, er det derfor meget væsentligt, at brugerne involveres. Det er vigtigt, at brugerne kan påvirke udviklingen og at brugerne kan inddrage deres hidtidige erfaringer i det videre arbejdet. Geoforum har med sin brede medlemskreds kontakt til rigtig mange af de brugere, som ellers vanskeligt nås. Geoforum vil derfor fortsat arbejde for at formidle de udviklinger, der sker. Geoforum deltager derfor gerne AKTIVT i den planlagte organisation ikke kun som observatør. Inge Flensted geoforum.dk 74 marts

4 Hvad får man for pengene? Det er formentlig de færreste, der dagligt tænker over om eller hvad, man får ud af sit medlemskab i Geoforum. Men begynder man at kigge lidt på det, er det i grunden ikke så ringe endda. Lad os først gennemgå, hvad man bliver tilbudt som personligt medlem af Geoforum i dag. Herefter kommer en kort gennemgang hvilke tilbud man får som kollektivt medlem. Med et medlemskab af Geoforum bliver man en del af foreningen, og får dermed adgang til faglig viden, som man ellers ikke ville kunne nå så nemt og effektivt. Et medlemskab betyder, at man modtager bladet Geoforum.dk 10 gange om året og tidsskriftet Perspektiv 2 gange årligt. Samtidig får man mulighed for at deltage i de ca gratis foredragsarrangementer og virksomhedsbesøg, der afholdes årligt. Man har muligheden for at deltage i de fagspecifikke kurser, med nogle af landets dygtigste fagfolk som undervisere, der løbende arrangeres af Geoforum. Og ikke mindst man får muligheden for at deltage i den største danske konference indenfor geoinformationsverden: Kortdagene Bladet Geoforum.dk er et rummeligt magasin i mere end en forstand. Indholdet er primært artikler med store og små nyheder fra Geo-verdenen set i enhver tænkelig vinkel. Geoforum.dk indeholder typisk referater fra de mange gratis arrangementer. Lederen i bladet er som reglen en retningsviser for, hvor Bestyrelsens opmærksom er rettet. Der er artikler med både et stærkt fagligt indhold og artikler om den mere politiske udvikling inden for vores fagverden. Den kommende tids arrangementer annonceres, ligesom en række fagligt relevante arrangementer i udlandet også annonceres i bladet. Geoforum.dk kan også være stedet, hvor du finder dit nye job, da en række af virksomhederne i medlemskredsen benytter bladet til annoncering af mere specialiserede stillinger. Geoforum.dk er bladet for teknikeren, for den salgsansvarlige, for beslutningstageren, for eksperten, for underviseren, for chefen for alle med en interesse indenfor geografiske informationer. Og så er Geoforum.dk også dit blad - hvis du er medlem. Det betyder, at har man en relevant fortælling eller problemstilling, er man meget velkommen til rejse den her i bladet. 4 geoforum.dk 74 marts 2006

5 Perspektiv er et flot videnskabeligt tidsskrift, der udkommer 2 gange årligt. Hvert nummer af Perspektiv er en spændende artikelsamling indenfor et tema. Perspektiv rummer artikler fra nogle af de dygtigste personer inden for deres arbejds- eller forskningsfelter fra både Danmark og udlandet. Dette betyder, at du gennem Perspektiv får en nem adgang til vidensområder som ikke altid er let tilgængelige og du får en nem mulighed for at være opdateret på stofområder, som du finder relevante. I øvrigt er det muligt at køb Perspektiv i løssalg. Det koster kr. 100 for et eksemplar. Er man tålmodig kan artiklerne dog findes på nettet ca. et halvt år efter tidsskriftets udkomst. Geoforums vifte af arrangementer er unik Hvert år afholdes omkring gratis foredragsarrangementer og virksomhedsbesøg. Arrangementerne er fordelt, så der er nogenlunde lige mange i løbet af året, henholdsvis øst og vest for Storebælt. Emnerne for arrangementerne spænder vidt - og det gør det spændende. Arrangementerne kan være status på store og brede udviklingsorienterede eller politiske sager, som eksempelvis udvalgte kommuners og Kort & Matrikelstyrelsens bestræbelser på at nå frem til en fælles kommunal-statslig kortlægning. Det kan være udvikling af fagspecifikke datamodeller og standarder. Det kan være foredrag fra tilstødende fagområder. Det kan være foredrag fortalt af personer med stor indlevelse og en rygsæk fyldt med geografiske oplevelser. Det kan være foredrag om ny teknik. Arrangementerne bliver etableret gennem en solid flot og frivillig arbejdsindsats fra en række kompetente fagfolk fra det private og offentlige erhvervsliv i Geoforums medlemskreds. Prisen for et Personligt medlemskab har hidtil været kr. 350 for et år. For den pris får man således direkte adgang til en masse viden, som man på ingen anden måde vil kunne få til så billige penge. Dette midt i en tid, hvor vi lever i et informationssamfund. Medlemskabet for de kollektive medlemmer ser umiddelbart lidt dyrere ud. Dette er selvfølgelig afhængigt af, hvor mange personlige medlemskaber kontingentet skal sammenlignes med. Ud over alle de nævnte ydelser, der gælder for personlige medlemmer, knytter der sig flere fordele til det måske lidt dyrere kollektive medlemskab. Fælles for de kollektive medlemskaber er, at alle medarbejdere hos et kollektivt medlem har adgang til geoforums foredragsarrangementer. De kollektive medlemmer inviteres til deltagelse i forskellige faglige seminarer, høringer og workshops. De kollektive medlemmer har mulighed GIS-koordinator for at udstille deres produkter og ydelser på Kortdagene, og på stedet få den direkte kontakt med både kunder og samarbejdspartnere. I forbindelse med Kortdage gives der i øvrigt en rabat på kr. 300 pr deltager, når deltageren kommer fra et kollektivt medlem. Dertil kommer at Geoforum i dag blandt andet også fungerer som: Det naturlige mødested for kollegaer og andre relationer indenfor branchen Et godt omdrejningspunkt ved udarbejdelse af forskellige faglige standarder og specifikationer En konstruktiv platform for den løbende dialog mellem det private og det offentlige erhvervsliv Et effektivt afsæt ved udbredelse af fagrelevante informationer til gavn for samfundet om eksempelvis initiativer indenfor referencesystemer, veje og adresser Alt i alt har vi et rigtig godt og levedygtigt Geoforum, som vi alle har god grund til at være stolte af og værne om. Jeg synes godt man kan sige, at vi får noget for pengene. Ønsker du en hverdag med mange forskellige opgaver, så bliv Herlev Kommunes GIS-koordinator. Vi søger en engageret, struktureret og selvstændig medarbejder med bred erfaring inden for GIS og IT. Vi forestiller os, at du er ingeniør, landinspektør, geograf eller lignende. Ansøgningsfrist den 19. april kl. 12. Rekvirer stillingsopslag på tlf eller læs mere på Jacob Gadd geoforum.dk 74 marts

6 Beretning om selskabets aktiviteter i 2005 Med afslutningen af 2005 har Geoforum Danmark nu har passeret sit 5. leveår. Geoforum har i lighed med de foregående år haft et højt aktivitetsniveau, om end niveauet på enkelte områder har været en smule lavere end Mens Geoforums forår 2005 var præget af høringer og debatter om Basisdata, BBR, INSPIRE og kommunalreformen blev Geoforums efterår præget af et stigende behov for at lade sig involvere i udviklingen hos nogle af vores traditionelle forskningsog uddannelsessteder. Og så gav efteråret 2005 os nogle særdeles velbesøgte kortdage blev også året, hvor vores hidtidige sekretariatschef, Vagn Laursen, valgte at lade sig pensionere med virkning fra februar Bestyrelsen måtte således i gang med at finde en passende afløser til funktionen. Valget faldt på Jacob Gadd, der tiltrådte 1. februar De faglige arrangementer I 2005 blev der afholdt i alt 12 faglige arrangementer i form af møder og virksomhedsbesøg. Traditionen tro, har vi haft en flot brede i emnerne ved vores arrangementer. For 2005 ser listen således ud: Kommunalreform og miljødata (øst) Publicering af GIS-data på internettet (vest) Metadata og GML (øst) Matrikulære projekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika (øst) Vedligehold og brug af geodata i organisationen (vest) Den Virtuelle Verden 3D kortlægning via satellit (i fm. generalforsamlingen) Besøg i DR-byen (virksomhedsbesøg i øst) Hvorfor er det svært at publicere geodata på internettet? (øst) Byen, Vejen og Landskabet (øst) Virksomhedsbesøg hos Hvenegaard A/S (vest) WMS/WFS hvad er det og hvordan fungerer det? (vest) Logistik i PostDanmark (virksomhedsbesøg i øst) Kurser og seminarer I 2005 blev der kun afholdt et enkelt seminar, nemlig: 3D by- og landskabsmodellering blev gennemført i Jylland. Seminaret var velbesøgt og afspejler den stigende interesse for 3D. Høringssvar til bl.a. Ændring af lov om BBR I Januar afgav Geoforum høringssvar til Erhvervs- og Boligstyrelsens forslag til ændring af Lov om Bygnings- og Boligregistrering. Svaret kan læses i Geoforum.dk nr. 62. Geoforum bliver i stigende grad inddraget i forskellige fag-relevante høringer. Således svarede vi i 2005 også på Vejdirektoratets høring om vejidentifikation samt IT & Telestyrelsens forberedelser til standardiseret integration mellem GIS og administrative systemer (se også: Geoforum.dk nr. 68). Udredning om kommunalreformen I starten af 2005 januar udsendte Geoforum rapporten Ny Struktur på Geodataområdet. Rapporten bør opfattes som Geoforums bidrag som led i forberedelserne på overgangen til kommunalreformen. Rapporten afspejler Geoforums holdning til en del af de problemstillinger, der knytter sig til geodata i forbindelse med den kommende implementering af kommunalreformen. Rapporten blev fremsendt til Servicefællesskabet for Geodata. Rapporten kan hentes på www. geoforum.dk under: rapporter Forskningen omkring GI I 2005 valgte vi også at fokusere på forskningens vilkår indenfor vores fagområde. For at få en klart opfattelse af forskningsinstitutionernes syn på den politiske udvikling, har Geoforum i slutningen af 2005 og starten af 2006 besøgt: DTU, Danmarks Rumcenter, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Det er bestyrelsens opfattelse, at Geoforum forsat skal have fokus på forskningens vilkår, hvilet også vil afspejle sig i arbejdsplanen for den kommende periode. Kortdage 2005 blev et rekordår for de danske kortdage, hvad antal deltagere angår. 425 personer deltog i en eller flere dage på vores konference: GIS i Tiden Bestyrelsen vil endnu en gang takke arrangementsgruppen med Inge Flensted som formand for den store indsats, der førte til årets flotte resultat. Ud over den faglige oplevelse, som Kortdagene er for den enkelte deltager, yder Kortdagene et fornuftigt bidrag til Geoforums løbende drift, et bidrag som står i en fin balance med den indsats, som sekretariatet lægger i det praktiske arbejde. Men vi må heller ikke i denne sammenhæng glemme den store støtte, som vore sponsorer/udstillere yder i form af økonomiske tilskud, etablering af udstillingen og fagligt input. Udstillingen er utvivlsomt en både levende og væsentlig del af Kortdagene for rigtigt mange af os. Meget tyder på, at Kortdage opleves som en fast årligt tilbagevende og positiv begivenhed, hvor man dels får givet sin faglige viden en opdatering og dels får plejet sit faglige netværk. 6 geoforum.dk 74 marts 2006

7 Der var forsøgsvis arrangeret en session, hvor studerende præsenterede deres projekter til stor interesse for private og offentlige arbejdsgivere. Geoforum ønsker med sådanne initiativer at hjælpe til med at bringe de studerende lidt tættere på det erhvervsliv, der venter dem efter afsluttede studier. Servicefællesskabet for Geodata Bestyrelsen er glad for det fortsatte gode samarbejde med Servicefællesskabet for Geodata. Geoforum har tidligere gennemført et udviklingsarbejde omkring WFS (Web Feature Services) og omkring GML, begge projekter med økonomiske støtte fra Servicefællesskabet for Geodata. I 2005 forsatte de gode dialoger, som har banet vejen for nye samarbejder omkring standardisering, der udføres i to nedsatte projektgrupper her i Kort & Matrikelstyrelsen Der er i 2005 gennemført regelmæssige møder mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforum, hvor mange emner af fælles interesse er diskuteret. Det primære formål er en gensidig information om forskellige faglige aktiviteter. Bl.a. har INSPIRE og FOT løbende været på dagsorden ligesom uddannelse og forskning også diskuteres. geoforum.dk Der er udsendt 10 numre af geoforum.dk i I geoforum.dk s leder giver bestyrelsen, gennem indlæg om eksterne og interne forhold, sit bidrag til debatten om fagpolitiske spørgsmål samt bidrag til den forhåbentligt fortsatte debat om Geoforums kortog langsigtede udvikling. Emnerne, der blev berørt i geoforum.dk s ledere var blandt andet: Forskningen indenfor GI Geosektorens manglende synlighed hos politikerne Geoforums rolle som høringspart Danmarks Rumcenter Servicefællesskabet for Geodata Basisdata og INSPIRE kommunalreformen I denne forbindelse er det oplagt at opfordre til at flere i medlemskredsen vil levere bidrag til vores blad. Her tænkes på både aktuelle faglige artikler, debatskabende synspunkter eller idéer til eksempelvis nye initiativer i regi af Geoforum. Geoforum Perspektiv I 2005 udgav geoforum, i lighed med de tidligere år, to numre af Geoforum Perspektiv med et solidt fagligt og videnskabeligt niveau. Temaerne var: Geografisk Information i uddannelsessektoren Fjernanalyse og fotogrammetri Der er i bestyrelsen enighed om, at Geoforum Perspektiv er et meget flot vidnesbyrd på den faglige styrke, der eksisterer i Geoforum. Arbejdsgrupper i Geoforum Geoforum Danmark er selvsagt helt afhængig af opbakningen fra medlemmerne og i høj grad afhængige af den store arbejdsindsats fra deltagerne i de forskellige arbejdsgrupper. Der er på nuværende tidspunkt ca. 70 medlemmer, som er aktive i de forskellige arbejdsgrupper, hvilket må siges at være et meget flot niveau for aktiv medvirken. Bestyrelsen vil gerne hermed takke alle arbejdsgrupperne for den store indsats, der er ydet i det forløbne år: Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) (formand Lars Tyge Jørgensen) Jyske arrangementsgruppe (Arr- Vest) (formand Carsten Sandgaard Christensen) Tidsskriftsgruppen (ansvarshavende Henning Sten Hansen) geoforum.dk (ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen) Uddannelsesudvalg (formand vakant)) Geodataudveksling (formand Søren Nørmølle) Danske Kortdage 2006 (formand Bo Overgaard) INSPIRE Back-Up (formand Inge Flensted) Ortofotogruppen (formand Søren Buch) Formændene for arbejdsgrupper har, som de foregående år, været indbudt til og i stort omfang deltaget i bestyrelsesmøderne, hvilket har givet mulighed for at udveksle synspunkter og drøfte spørgsmål af fælles interesse. Denne praksis vil blive fortsat. Geoforums økonomi På Generalforsamlingen i april 2004 vedtog man på opfordring fra Bestyrelsen et budget med en omsætning på ca. 3 mill. kr. og et underskud på samlet kr Meget tyder på at resultat for Geoforum for 2005 bliver et underskud en anelse større end budgetteret, nemlig et minus på knap kr (Årsregnskabet er i skrivende stund ikke afleveret fra den eksterne revisor) Peter Normann Hansen geoforum.dk 74 marts

8 Geoforum s fokus for 2006/2007 Geoforum har også i den kommende periode en række vigtige driftsopgaver. Disse opgaver er vigtige fordi de er meningsfyldte og fordi medlemmerne i høj grad identificerer Geoforum med disse opgaver. Det drejer sig især om: Medlemsarrangementerne i Øst og Vest Udgivelse af Geoforum.dk Udgivelse af Perspektiv Afholdelse af Kortdage Det er såvel bestyrelsens som de relevante udvalgs holdning, at disse aktiviteter som minimum skal fastholde deres nuværende niveau og kvaliteter i den kommende periode. Geoforum skal forsat arbejde for at fremme den samfundsmæssige brug og nytte af geodata. Dette betyder, at der vil være en række forhold og problemstillinger, som vi ønsker at være aktive omkring. Vi ønsker at fastholde opfattelsen i det politiske system af Geoforum som en naturlig og seriøs høringsog samarbejdspartner. En opfattelse som blandt andet kan aflæses af Årsberetningen. Vi vil forsat aktivt samarbejde med blandt andre Servicefællesskabet for Geodata og Kort & Matrikelstyrelsen om udvikling af standarder og vejledninger. Konkret er et par projekter i gang og forventes afsluttet inden vi går ud af Samtidig er der fra medlemsside udtrykt behov for samarbejde og etablering af standarder i det vok- sende marked omkring 3D by og landskabsmodeller. Derfor opretter Geoforum snart et 3D udvalg. Geoforum ønsker at kæmpe aktivt for at undgå en udvanding af de geo-informationsorienterede forsknings- og uddannelsesområder. I de foregående måneder har problemstillingen været berørt gennem mødeaktiviteter og beskrevet i flere Leder-artikler i geoforum.dk. De næste skridt bliver oprettelsen af et Forsknings- og uddannelsesudvalg, et internt bestyrelsesseminar og senere et åbent debat seminar, hvor vi vil bringe erhvervslivet og forskningsstederne tættere sammen. Geoforum skal forsat etablere seminarer og workshop med oplysning og debatter om tidens aktuelle emner. Der er forsat behov for at behandle emner som strukturreformen og dens konsekvenser, Basisdata, FOT og Inspire. Geoforum vil forsat gerne give sit bidrag til forskellige efteruddannelsesbehov gennem etablering af korte kurser. For nuværende tilbyder vores uddannelsesudvalg pt. et kursus i Grundlæggende GIS og har flere andre kurser i den mulige støbeske. Vi skal håndtere de kontingentmæssige, og dermed økonomiske konsekvenser ved kommunalreformen. En forudsætning for Geoforums forsatte eksistens er foreningens driftsøkonomi. Det betyder, at både bestyrelsen og sekretariatet ser det som en naturlig opgave at arbejde for en løbende sund økonomi. Dette har medført at bestyrelsen nu indstiller til Generalforsamlingen, at vi justerer vores medlemskontingenter. Vi har længe ønsket at etablere forskellige initiativer med det formål at øge Geoforums bredde gennem samarbejder og en udvidelse af medlemskredsen. Dette har vist sig vanskelligt, men ønsket er ikke opgivet, og bestyrelsen vil i den kommende periode blandt andet beskæftige sig med etablering af en realiserbar udviklingsstrategi for Geoforum. Geoforum skal forsat følge udviklingen på såvel nordisk, europæisk som globalt plan. Dette sker blandt andet gennem vores medlemskab af GI Norden, ICA, ISPRS og vores observatørrolle i Inspire. Endvidere følges udviklerne på forskellige områder gennem medlemmers personlige netværk og vores gode relationer til vores nordiske søsterorganisationer. Der er ingen tvivl om at den kommende periode bliver ligeså krævende, givende og spændende som den foregående. I kraft af den løbende opbakning og store indsats fra medlemmerne i arbejdsgrupperne, ser Geoforum forsat sund og stærk ud. Peter Normann Hansen 8 geoforum.dk 74 marts 2006

9 Forslag til Generalforsamlingen: Ændring af kontingent fra 2007 Geoforums medlemskontingent har været uændret siden Geoforums stiftelse, altså uændret i godt 5 år. I samme periode er Geoforums omkostninger vokset både som et udslag af et stigende aktivitetsniveau og som en konsekvens af den generelle prisudvikling giver os et mindre underskud på driften og meget tyder på at 2006 vil give os et noget større driftsunderskud. Fra 1. januar 2007 er kommunalreformen en realitet, hvilket udfordrer vores medlemstal, da flere medlemmer slås sammen til en enhed. Den mest alvorlige konsekvens i denne sammenhæng er dog nedlæggelsen af amterne, hvoraf en del hidtil har været store kollektive medlemmer. Derfor er opfattelsen i Bestyrelsen, at vi er nødt til at justere vores kontingenter nu, for at sikre muligheden for et forsat sundt og velfungerende Geoforum. Det er Bestyrelsens holdning at ændringen af de kollektive medlemskaber bør være en simpel procentuel stigning. Hvad angår det personlige medlemskab er der et behov for at redefinere dette. Bestyrelsen mener at vi fremtidig bør operere med to forskellige typer af personlige medlemskaber. De fleste vil nok hævde, at udgiften på de årlige 350 kroner har været ganske rimelig, når den pæne mængde af tilbud anskues (se venligst artiklen Hvad får man for pengene? på side 4). Desværre har tiden vist, at en række virksomheder og kommuner ikke ønsker at bakke op om idéen med de forskellige former for kollektive medlemskaber. Disse virksomheder har i stedet tegnet et personligt medlemskab. Samtidig har en væsentlig del af disse insisteret på at sekretariatet skal bruge en del ressourcer på at indhente korrekte EAN-numre til brug for faktureringen. Dette betyder, at vi er ved at være et stykke fra den oprindelige idé med det personlige medlemskab. Bestyrelsen ønsker dog helt klart, at det forsat ikke må være dyrt for den enkelte person at være medlem. På den baggrund stiller Bestyrelsen forslag om fremtidigt at have to former for personligt medlemskab: Personligt Privat Personligt Erhverv Personligt Privat giver de nuværende ydelser, dog uden mulighed for deltagelse i erhvervsrettede seminarer, workshops og lignende. Endvidere er det ikke muligt at blive faktureret via sin arbejdsgivers eventuelle EAN-nummer. Et Personligt Privat medlemskab kan ikke overdrages til andre personer. Den fremtidige pris bliver kr. 425 pr år Personligt Erhverv giver de nuværende ydelser inklusive adgang til erhvervsrettede seminarer, workshops og lignende. Et Personligt Erhverv medlemskab kan faktureres via arbejdsgivers eventuelle EAN-nummer. Endvidere er det betaleren (virksomheden), der ejer medlemskabet. Dette betyder at virksomheden kan overdrage medlemskabet til en anden person i virksomheden, eksempelvis i forbindelse med jobskifte. Den fremtidige pris bliver kr. 725 pr år Bestyrelsen foreslår at medlemskabet for studerende og pensionister forbliver uændret, hvilket vil sige kr. 200 pr år. Bestyrelsen foreslår, at prisen for de kollektive medlemskaber hæves med 20% Dette betyder at prisen for: Et lille kollektivt medlemskab bliver kr pr år Et mellemstort kollektivt medlemskab bliver kr pr år Et stort kollektivt medlemskab bliver kr pr år I tilknytning hertil udvides pakkerne til mellemstort og stort kollektivt medlemskab, således at disse medlemmer fremover får stillet et antal jobannoncer på www. geoforum.dk til rådighed. Type \ Ydelse Geoforum blad Perspektiv Arrangement Kortdage Seminar & workshop Job-annoncer på nettet Studerende/pens x x x x - - Personligt Privat x x x x - - Personligt Erhverv x x x x x - Lille Kollektivt 2 2 a A a 0 Mellem Kollektivt 4 4 a A a 2 Stort Kollektivt 8 8 a A a 4 x = personligt / personlig adgang a = alle medarbejdere har adgang geoforum.dk A = alle medarbejdere 74 marts har adgang 2006med rabat 9

10 Status for Servicefællesskabets FOT-aktiviteter ang. specifikationer Fra et arrangement i Jylland den 14.marts på Århus Kommunale Værker, referat af Anders Bo Andersen Efter indledningen ved Anders Bo Andersen, gav Inge Flensted, Herning kommune, et godt overblik over FOT styregruppens organisering og specielt arbejdet med specifikationerne. Hun betonede at udover processen med udarbejdelse af de tekniske specifikationer, er ønskerne om indførelse af digital forvaltning med til at drive udviklingen. FOT er i høj grad genbrug mht. brug af eksisterende data der skal ajourføres og opgraderes, men nytænkning når det gælder økonomi og organisation. Version 2 specifikationen byggede på TK-standarden + de topografiske objekter, hvor udvalgte objekter var samlet i en fællesmængde. Version 3 sammenfatter de tidligere specifikationer og definerer en foreningsmængde af objekter. Hertil kommer forvaltningsspecifikke data, f. eks. beskyttede naturtyper, administrative veje - herunder digitale grundplaner (DGP) - og administrative bygninger (BBR) samt indarbejdelse af Ledningsejernes/ Forsyningsselskabernes krav til data. Justering af nuværende FOT objekttypedefinitioner Justering af datamodel og metadatamodel for FOT Specificering af registreringsog opdateringsregler Udarbejdelse af ortofotospecifikation Justering af struktur og layout på FOT specifikationen I fremtidens digitale forvaltning kan behov og krav til de geografiske objekter beskrives således: FOT er den geografiske komponent i den digitale forvaltning: Definition på et FOT objekt skal matche en fælles samfundsmæssig definition. Egenskaber som vedrører et FOT objekt skal tilknyttes via referencer. Registrering af FOT objekter skal matche myndighedernes krav. Krav til den digitale forvaltning ved anvendelse af FOT: FOT opdateres tættest på kilden hos den ansvarshavende myndighed. Indarbejdelse af opdaterings- og valideringsprocesser for FOT i de enkelte sagsbehandlingstyper. Heri ligger naturligvis en masse udfordringer vedr. organisering af processerne til validering og opdatering under de respektive sagsbehandlingstyper. Inge eksemplificerede dette ved at give en beskrivelse af hvor mange definitioner og objektinteressenter der relaterer sig til begrebet en sø. Herefter gav hun en liste over de fordele som f. eks. kan opnås med FOT i naturforvaltningen og på vejområdet med hensyn til standardisering og fremtidig registrering. Også resultaterne af høringen gav anledning til positive kommentarer, idet et repræsentativt udsnit af kortbrugere havde afgivet svar, som nu i mange tilfælde er indarbejdet i version 3. Det videre forløb: Godkendelse af specifikation i FOT Danmark og SFG den 7. marts. Endelig specifikation offentliggøres den 16. marts Afrapportering fra gruppen den 24. marts Arbejdsgruppen som Inge er medlem af, blev bedt om at løse følgende hovedaktiviteter: Specificering af nye objekttypedefinitioner 10 geoforum.dk 74 marts 2006

11 Indstilling til FOT Danmark vedrørende det videre arbejde herunder fremtidig organisering af arbejdet med FOT specifikationer den 6. april Til slut var der mulighed for en åben drøftelse af indlægget, herunder blev det bl.a. foreslået at der udarbejdes en engelsk oversættelse af specifikationen, til brug hos kortfirmaernes udenlandske produktionssteder. Efter kaffe/the med hjemmebagt kage ilede v. Bente Nerup fra Hjørring kommune videre i dagens program med indlægget: Status for servicefællesskabets FOT-aktiviteter ang. økonomi/ organisation Bente er medlem af Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet. Gruppen følger denne tidsplan: August - oktober 2005 Opstart af forretningsmodelgruppen Økonomisk vurdering inkl. afrapportering Januar - marts 2006 Arkitekturprojekt April juni Udkast til forretningsmodel og driftsorganisation Det har naturligvis været sådan at man stillet spørgsmålet: Er der samfundsmæssig økonomi i at implementere FOT? Derfor er rapporten Økonomisk vurdering af implementering af FOT-konceptet i Danmark udarbejdet, i nov Rapportens metode har været at sammenligne to udviklingsscenarier: Baseline og GrundFOTdk. Vilkår for analysen: Scenarier og tidshorisont skulle defineres og opstilles FOT-specifikation 3 var ikke kendt på daværende tidspunkt Ikke meget kilde- og datamateriale til rådighed Hovedkilder til input har været KTC s betalingsstrømsanalyse og økonomi-tal fra KMS. Analysens overordnede konklusioner er at der vil blive en samfundsmæssig økonomisk gevinst ved at implementere FOT, selvom usikkerheden i beregningsgrundlaget tages i betragtning. Det er nødvendigt med større investeringer, men væsentlige driftsbesparelser retter op herpå, dertil kommer at de afledte gevinster ikke er kapitaliseret. Noget af det mest spændende er ikke med i analysen, nemlig en vurdering af rammerne for organisation, drift, rettigheder og finansiering, herunder spørgsmål som: skal det offentlige eje alle data? fordeling mellem stat og kommuner er tallene gode nok hertil? hvor lang skal overgangsperioden være? Principper for: Ejerskab og objektansvar (Foreløbig udgave) Ét sammenhængende Basis FOT-system med veldefineret ejerskab: Systemejerskab offentligt forretningsmodel skal fastlægges men dækker både infrastruktur og specifikation Dataejerskab offentligt - forretningsmodel skal fastlægge hvordan Entydigt ansvar for hvert objekt skal defineres minimum pr. objekttype (regler kan indeholde geografisk inddeling og områderne kan være forskellige for hver objekttype eller for hver objektklasse) alternativt defineres ansvaret for enkeltobjekter Retteret til objekter, primære egenskaber og referencer følger tildelingen af ansvar. Der skal desuden være defineret retteret for alle sekundære egenskaber. Ansvarshaveren kan uddelegere retteretten, MEN ikke ansvaret Ambitionsniveau for rettepligt fastsættes af FOTdanmark med mindre det allerede er fast-lagt ved cirkulære/lov?? geoforum.dk 74 marts

12 Status for Servicefællesskabets FOT-aktiviteter ang. specifikationer Fortsat... hvordan løses behovet for dobbeltsystemer i overgangsperioden? Her blev Bente meget naturligt afbrudt af kommentarer som gik på de i analysen benyttede priser for kortdata. Hvis man benytter de priser som en enkelt kommune skal betale for ajourføring af små områder, påvirker startomkostninger til flyvefotografering, datahåndtering osv. naturligvis hektarprisen meget i forhold til de priser som store ledningsejere eller kortsamarbejder kan opnå. Arkitekturprojektet En vigtig del af FOT projektets nytænkning på kortområdet er at hele organiseringen bliver gennemarbejdet. Dette er undervejs i et fælles projekt mellem systemarbejdsgruppen og forretningsmodelarbejdsgruppen. Der er indtil videre arbejdet med: Principper Roller Arbejdsgange Arbejdsgruppen har suppleret sig med konsulent Peter Huber fra firmaet Strand og Donslund. De forventede resultater af dette projekt er at der bliver udarbejdet en overordnet systemarkitektur og at man når en række delresultater, der kan anvendes i det fortsatte udviklingsarbejde, f.eks. arkitekturprincipper og en overordnet forretnings- og informationsarkitektur. Et eksempel på arbejdet i gruppen, er måden at isolere og bearbejde begreberne på som vist i denne boks: Bemærk lige ordet retteret, et nyt og dejligt ord som er selvskrevet til at indgå i en verbal spiritusprøve Principperne for etablering, fotogrammetrisk ajourføring og LSA (Løbende Sagsorienteret Ajourføring) er behandlet på tilsvarende vis, ligesom man har taget rollefordelingen for de besluttende, bestillende og udførende parter ind i projektet. Især snitfladerne mellem disse rolleindehavere kræver klare beskrivelser, således at ansvar og pligter bliver defineret tydeligt. Det videre arbejde i denne gruppe omfatter opstilling af forretningsmodel, driftsorganisation og økonomi for aktører, herunder principper for økonomisk fordeling og organisation. Læs gerne mere på hjemmesiden: Dagens sidste programpunkt var: Geokodning af bygningstemaet, v. Bente Nerup og Marianne Tomra Alstrup Hvorfor geokode, vil nogen måske spørge? Bente kunne opstille følgende forventninger til benefit: Bedre kvalitet af BBR = lettelser i byggesagsbehandlingen = bedre beregnings- og beskatningsgrundlag Bedre kvalitet af kortgrundlag og adressetema Effektive ajourføringsrutiner (LSA: Løbende Sagsorienteret Ajourføring) Øgede muligheder for GIS-analyser og visualisering = fordele både på kommunalt og statsligt niveau! FOT-Bygning er pr. definition en tilknyttet reference, dog accepteres bygninger uden reference ved etableringen af FOT, mens bygninger med reference kan enten repræsenteres ved flade eller punkt. Kun bygninger berørt af ajourføring skal geokodes jf.fot-specifikationen dvs. at FOT vil i en længere periode indeholde både geokodede og ikke-geokodede bygninger. FOT kræver derfor ikke geokodning i den nuværende specifikation. Der er forskellige former for bygningsgeokodning i FOT: Ved fotogrammetrisk ajourføring af bygninger skal der ved manuel efterbearbejdning tilknyttes Bygning ID og evt. yderligere adskillelseslinier (kommunen). Ved LSA skal der altid tilknyttes Bygning ID, men man kan nøjes med at registrere bygningen som et punkt. Hvis geokodningsprojekter gennemføres kan Bygning ID indmeldes i FOT via snitflade til reference-administration. Det vil naturligvis ikke være muligt at opnå 100 % fuldstændighed! Det skyldes især: uensartet baggrund og definitioner i BBR og kort man kan opsætte delmål for at komme i gang: forskellig kvalitet af geokodningen geografisk opdeling (by/land) fordeling på samlet projekt og på løbende udførelse Desuden skal der tages stilling til valg af punkt- eller fladereference: Reference kan dannes til punkter, der senere kan knyttes til fladen, og evt. supplerende bygningsadskillelseslinier tilføjes ifb. geokodning. 12 geoforum.dk 74 marts 2006

13 Til udførelse af processen skal følgende datagrundlag og materiale benyttes: teknisk kort, (Kort10), ortofotos BBR byggesagsarkiv Processer: automatiske: nødvendige for at lette processen, kan give match 1:1 ca % manuelle: Alle bygninger skal efterfølgende gennemgås manuelt, vha. kort og ortofotos (de lette) eller vha. byggesager (de svære) Aktører: kommunen: hovedaktør - både kort og BBR/byggesagsmedarbejdere - skal udføre hele eller dele af den manuelle proces KMS: automatisk proces på Kort10-bygninger konsulentfirmaer: automatisk proces på TK-bygninger - samt noget af den manuelle proces (minus byggesager) Værktøjer: applikationer til GIS-programmer BGN (+ kommunale data som wms-service) Hvilke kommuner har udført eller er i gang med geokodning? Århus, Herning, Frederiksberg, Odense, Vejle, Brøndby, Hvidovre, Ribe, Ringkøbing, Helsingør, Tårnby, Frederiksværk, Hundested og Hjørring er i hvert fald på listen. Nogle har udført arbejdet over en længere årrække, mens andre især de der har benyttet sig af ekstern assistance er blevet færdige på relativ kort tid. Der er anvendt forskellige processer og værktøjer så resultaterne er også forskellige, men ingen systematisk erfaringsopsamling er tilgængelig endnu. Odense kommune har dog oplyst, at de fandt 3000 bygninger som der ikke blev betalt ejendomsskat af Hjørring kommune har valgt selv at geokode bygningstemaet, og Marianne overtog som udførende medarbejder ordet for at redegøre for pilotprojektets forløb. Det omfatter i alt ca bygninger fra hhv. sommerhusområdet i Lønstrup og den nordlige del af Hjørring by. Programmet BGN (BygningsGeoNøglen) fra KMS er benyttet på matrikelniveau. Det har vist sig at 86 % af bygninger kunne geokodes umiddelbart, 10.3% blev geokodet med anvendelse af byggesager, og til 3,7% af bygningerne måtte der bruges yderligere assistance fra en byggesagsmedarbejder. Der er i alt brugt 270 timer, og det blev konstateret at der vel ret forventeligt er store forskelle i tidsforbruget pr. bygning, afhængigt af bl.a. deres alder og type. De forventede benefits er blevet opnået, f. eks. findes frem til: bygninger, der mangler i BBR, men findes i kortet bygninger, der mangler i kortet, men findes i BBR bygninger med forkert matrikelnummer tilkoblet bygninger med forkert adresse tilknyttet Desuden er der gjort erfaringer med BGN som kan komme andre fremtidige brugere til nytte. Mariannes systematiske brug af beskrivende noter viste også at der nu er grundlag for at kommunes kort og registre nu forbedres betydeligt! Når geokodning er udført vil man have betydelig større tillid til disse data og det vil være muligt at udføre troværdige GIS-analyser på bygningsniveau, som f. eks. nedenstående visualisering af varmeinstallationerne i et område. Fotos: Kim Kallestrup Referent: Anders Bo Andersen geoforum.dk 74 marts

14 Generalforsamling 2006 Programmet for tirsdag den 25. april 2006 Kl. 16:30 Kl. 17:00 Kl. 18:30 Kl. 19:30 Ankomst Velkomst Anja Philips fortæller om populær formidling af videnskabeligt stof Buffet Generalforsamling Dagsorden for Generalforsamlingen den 25. april Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident - hvert andet år (og det er ikke i 2006) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor - 1 intern revisor - 1 intern revisorsuppleant. 10. Eventuelt. HUSK TILMELDING TIL BUFFET PÅ Generalforsamlingen holdes i: Festauditoriet på KVL (ind igennem Centralgården) Bülowsvej Frederiksberg C 14 geoforum.dk 74 marts 2006

15 Arrangementer i Geoforum Formidling i øjenhøjde Naturvidenskab er svært og kun interessant for en mindre, nørdet del af befolkningen. Som optakt til årets generalforsamling har Geoforum inviteret Anja Philip, kendt som studievært på DR2 s populære videnskabsprogram Viden Om, til at holde et foredrag om vidensskabsformidlingens svære kunst. Anja Philip er uddannet cellebiolog men forlod tidligt forsker-karrieren til fordel for formidlingen. I 1987 blev hun ansat som pilotchef i det unge Experimentarium, som hun var med til at bygge op fra grunden frem til åbningen i Herefter fungerede hun som projektleder og videnskabelig medarbejder på en række interaktive udstillinger og programaktiviteter, indtil hun i 1999 blev hentet ind som tv-vært og stedfortrædende redaktør til det populære naturvidenskabelige program VidenOm på DR2. Igennem mere end 7 år har hun hver tirsdag aften formidlet alt fra hardcore fysik til blød adfærdsbiologi primært til voksne danskere, men også børnene har kigget med. I 2003 udgav hun en bog særligt til de 8-12 årige - nemlig den interaktive børnebog Se hvad du tror. Anja Philip har desuden fungeret som underviser, foredragsholder, ordstyrer og konsulent samt deltaget i redaktionelt arbejde. Anja Philip vil holde et foredrag med titlen Formidling i øjenhøjde, som hun selv betegner som et meget konkret værktøjsforedrag. Der vil blive givet gode råd til, hvad man skal tænke på, når man selv vil formidle videnskab til helt almindelige mennesker. Foredraget er krydret med eksempler fra tv, hvor vi sammen ser på hvad der er godt og skidt. Digitalt kamera aften i Geoforum d. 4. april Den teknologiske udvikling af kameraer til optagelse af billeder fra fly til kortlægningsformål går hastigt mod digitale kameraer. For snart en del år siden fremkom det første digitale kamera, der med rimelighed kunne siges at kunne anvendes til digital kortlægning. Siden er det gået stærkt, væsentligt hurtigere end forudset for blot nogle få siden. Lantmäteriverket i Sverige, et norsk firma og 2 fotogrammetriske firmaer i Danmark har allerede eller er ved at anskaffe sig digitale kameraer. Man skulle tro at det bare handlede om at skifte et kamera ud i den samlede produktionskæde, så fungerede at til alles tilfredshed, men så let går det ikke. Det har vist sig, at mange forhold bliver påvirket og at det er nødvendigt at tage hele produktionskæden op til overvejelse og redesign. Siden begyndelsen af 2005 har en projektgruppe i KMS arbejdet med disse digitale fotogrammetriske kameraer. Gruppen er bemandet med folk fra KMS, de 3 danske private fotogrammetriske firmaer og fra Danmarks Rumcenter. Formålet med gruppens arbejde er at finde ud af hvilke konsekvenser, både tekniske og økonomiske, introduktionen af sådanne kameraer har på den kortlægningsproces, der gennem mange år næsten er blevet rygmarvsreflekser i den danske kort kortverden. Arbejdet er langt fra færdigt og på mødet vil der blive givet en status for arbejdet. Aftenen forventes at få følgende disposition: Præsentation af Projekt Digital Kameraer Digitale kameraer med hovedvægt på Vexcel Kameraet Digitale billeder og deres brug Ændringsudpegning Perspektiver geoforum.dk 74 marts

16 Arrangementer i Geoforum Hvad kan masseudtræk af tingbogen anvendes til? Arrangementgruppe vest indbyder til medlemsmøde torsdag d. 6. april kl på Fyn Sammenstilling af Tingbog, ESR, Matrikelregister på baggrund af masseudtrækaf tingbogen og OIS (Middelfart kommune). Tingbogens registrering af lokalplaner og byplanvedtægter sammenholdt med en PlanDK2 registrering. Tematisering af off. retlige tinglyste rådighedsindskrænkninger på baggrund af tingbogsudtrækket: IT udviklingen stræber mod digital forvaltning som vil give det offentlige mulighed for at lave digital sagsbehandling eller f.eks. give borgere mulighed for at se samtlige forhold vedrørende sin ejendom. En afdækning af sammenhænge mellem registrene kan være med til at belyse forskellige ulemper, fejl eller mangler i de tre registre. Tinglysningsloven har til formål at registrere rettighedsforhold af samlede og bestemte faste ejendommen. Tingbogens føres således med dette for øje. Matriklen reguleres gennem udstykningsloven, hvis formål er at identificere fast ejendom. Denne identifikation anvendes i Tingbogen, men der ikke overensstemmelse mellem ejendomsbegreberne i Matrikelen og Tingbogen. Ejendomsvurderingen har til formål at vurdere en ejendom. En vurderingsejendom er ikke et ejendomsretligt begreb - dvs. det har ikke som formål at afgrænse og identificere ejdomsretten eller andre rettigheder vedrørende en fast ejedom, som sker i Matrikelregistret og Tingbogen. LIFA har i samarbejde med ESBT og Middelfart kommune lavet forskellige spændende analyser der afdækker ovenstående problemstillinger. Oplægget afholdes af bl.a. Lennart Hansen fra LIFA Mødet finder sted: Landbrugcenter Fyn, Damsborgvej 11, Vissenbjerg. Afkørsel 54 fra motorvejen. Deltagelse er gratis - men vi vil gerne have tilbagemelding på antal tilmeldte 16 geoforum.dk 74 marts 2006

17

18 Kongresser og møder 2006 DATO TITEL OG STED 2006 I 2006 Alle 7 kommisioner i det Internationale selskab for fotogrammetri og remote Sensing, ISPRS afholder midvejskongreser/symposier. Oplysninger herom findes på marts Geoforum 2006, De Norske Kortdage, se: marts The introductory Seminar takes place March 30 - March 31, 2006, in Enschede / The Netherlands. More details are published at april Co-ordinate Systems and Transformations for Spatial Data Position (K. Mooney, A. Martin, Dublin Institute of Technology) april EuroSDR/EuroGeographics Workshop on Feature/Object Data Models taking place from Monday 24th April to Tuesday 25th April 2006 Bavarian Landesamts für Vermessung und Geoinformation, Alexandrastraße 4, Munich, Germany maj Positional Accuracy Improvements in GI Databases (C. Rönsdorf, Ordnance Survey UK, F. Gielsdorf, TU Berlin) maj 25th Urban Data Management Symposium, Aalborg, Danmark, se: juni The 12th edition of the EC GI & GIS Workshops, Innsbruck, Austria, June se: juni Quality of Geospatial Data and on Related Statistical Concepts (A. Stein, T. Bouloucos, ITC) juni Methods for Checking and Improving of DTMs (J. Höhle, M.Potuckova, Aalborg University) juni CaGIS, Auto-carto 2006, the Cartography and Geographic Information Society (CaGIS) is hosting a research symposium on cartography in the 21st century august InterCarto-InterGIS 12, Berlin Germany se: sep. GIScience-2006, 4th International Conference on Geographic Information Science, Muenster, Germany oktober The Nordic GIS Conference in Helsinki, se: For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 74 marts 2006

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2006 Man. - ons april København Kursus i Grundlæggende GIS Tirsdag 4. april København Digitalt kamera Torsdag 6. april Fyn Hvad kan masseudtræk af tingbogen anvendes til? Tirsdag 25. april København Generalforsamling Søndag 30. april København Matriklen før den første matrikel Tirsdag 9. maj København Registeraften hos EBST Tirsdag 13. juni København Titel endnu ikke fastlagt Tirsdag 5. september København Titel endnu ikke fastlagt Tirsdag 3. oktober København Titel endnu ikke fastlagt Man. - ons november Herning Danske Kortdage 2006 Tirsdag 21. november København Titel endnu ikke fastlagt Tirsdag 12. december København Julemøde Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg geoforum.dk 74 marts

20 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Kong Svends Park, Ledøje-Smørum Kommune, 2001 Kong Svends Park, Ledøje-Smørum Kommune, 2005

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere