Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 HO.N 103 argan g (2008-)2009

2 REGENSIANE RS. \l\'ifi NDET ÅRGANG Inclllolclslortenelse Referat af generalforsamling nov Kloleleerberetning 2008 Hans Møllojerg: Forlatter og Regensianer Sommerudflugt til Holmen Lincletalen 2008 Talen vecl Regensens Lindefroleost Formandens beretning Frolzost på Carlsberg Tale vetl afsløring af portræt af tllv. regensprovst Eva Smitl'l En stor kanon., Bil/ejet er taget på Ho/men, eller var mä/et for årøfs.sommeruawugl

3 REGENSIANERSAMFUNDET ÅRGANG Reterat at generalforsamling i Regensianersamtunclet, 30. november Referent: Jesper Nørregaard 1. Valg af dirigent Rasmus Gutlzneclit valgtes og lzonstatermle at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Valg af referent Jesper Nørregaarct valgtes. 3. Formandens beretning Formancl Camilla Slølzs tremlagecle året alztiviteter og redegjorde lieruntler tor, at bestyrelsen liavtle udpeget en "at l'ioc" leasserer, Niels JOllS. Willumsen, idet den generallorsamlingsvalgte lzasserer, Morten Samuelsen, liavtle metlclelt bestyrelsen, at lian at personlige årsager tratråctte med øjetzlilelzelig virlening. Beretningen blev vedtaget. 4. Kassererens fremlæggelse at regnskabet Niels Iotxs. Willumsen tremlagde regnskabet for perioden 1. olztolaer 2006 til 30. september Revisorernes beretning Revisor Peter Bøggild og revisor Henrila Teide tremlagde (leres beretning tor forsamlingen mecl indstilling til goctlzenclelse at regnskabet. Herefter godkendte generaltorsamlingen regnskabet. 6. Valg af formand Camilla Slølz genvalgtes som Jrormantt med alelelamation. De afdøde varmer op til revyen

4 REGENSIÅ N IZRSÅMFUNI'ÆT ÅRGANG 7. Valg at lzasserer Niels Jolis. Willumsen valgtes som leasserer med alalalamation. 8. Valg at øvrige Lestyrelsesmecllemmer Mette Korsholm, Thomas Rørsig Thomsen, Karsten B. Knudsen og Hans Jørgen Steenbereg valgtes med alzlelamation. 9. Valg af 2 revisorer Peter Bøggild og Henrilz Teide genvalgtes som revisorer. 10. Eventuelt Til næste generalforsamling lovede Lestyrelsestormanáen at sende de tilmeldte mecllemrners navne til reterenten, som på (lette grundlag Jiremstiller selvklæbende navneslzilte i MAGNAPRINT, således at deltagerne lean identificere hinanden! Regensen er (stadig) ;lavet [for os. Det /I'gner en bølge. En enkelt afdød] er livet vældigt op.

5 REGENS]ÅNERSAIVIFLTNDET ÅRGANG Kloleleerberetning tor toråret 2 O 0 8 At Mads Møller Langtved 8 Jens Christian Jørgensen, Forårslelolzleere 2008 Som så otte Jrør var Generalforsamlingen i teljruar 2008 en nervepirrende attære. I lang tid havde et aspirerende lzlolaleerpar tra Slerap liængt veludtørte valgplaleater op, besnalzleet og loeluxet. Uden medleandidater syntes lelolzleervalget at være i llus. Sådan sleulle det ilelze gå. På Generaltorsamlingen er aftenens torløla som Lelzendt ganslze utorudsigeligt. Som en direlete tølge at Nettos portvin og gruppepres opstod der således i 11. time en alliance mellem de ærede toreninger PING og PIP. Uden J[aorudgående lzampagne var tiden lenap. Gårdens øvrige toreninger sleulle på leort tid overtales. Da tiden 120m, llvor regensianerne var samlet i Store Sal, og der slzulle stemmes, var udtaldet yderst usilzlzert. Det tegnede til at blive dødt løl), livis ilzlze J[lordelen lå l'los slerapianerne. Salen deltes i to, og optællingen gilz i gang. Tre omtællinger måtte der til, Jrør Mads og IC lzunne erlzlaeres Jror Regensens nye Klolzleere med en margin på to stemmer. Tiden var nu laommet, hvor de mange valgløtter slzulle tøres ud i livet. Og livad var det nu lige, vi havde lovet? Vist nolz noget med renovering at tægtelzælderen, billigere tester, mindre overslzud i lelolelzerlzassen (W), Jrilere slålnrolzs, og så en hel del andet, som tortaber sig i tågerne. Første egentlige alztion var som altid Indtlyttertesten. Det stod liurtigt lzlart, at der leun var ni indtiyttere til rådighed, så det blev et llesteartæjde. Alligevel lylzlzedes det at skabe en sand dionysislz Asterix-atten med gallere, romere, laarlnarer og Jrønileer, som alle gile til tadet med den gode vin, de gode oste og de gode pølser. Som semestret slered JErem, syntes den største diplomatiske lerise Provsti og alumner imellem at være "tlagdelaatten", som tornyet liv. På regensiel slzala er den vel at sammenligne med Muhammedtegningerne. Grundstenen til lzrisen blev lagt tor over et år tilbage, livor Regensens Flagmand tog tilløb til at indkøbe et FN-tlag med den hensigt at lade det vejre på de militære tlagdage 4 samt FN_dagen året igennem. Dette Her står alen ene [ala/ejeren Jens Christian [ørgensen med, blev vedtaget med snævert flertal På Regensens mest stjålne syméol: Kloleleen

6 REGENSIANERSAMHJNDET ÅRGANG Lille Regensrådsmøde i Jriorrige sommerferie, men faldt senere en det regensianere antørt at Provsten tor brystet. Heretter måtte den stalzlzels leloleteerprotolzoi lægge sider til alenlange indlæg tor og imod nationalisme, Symboler og internationalt samarbejde. Den slags er set tør på Regensen. Nyt var det dog, da FN-tlaget pludselig torsvandt eller rettere blev stjålet. I ægte gyser-tilm-stil havde tyvene skrevet en besked til den Jrorargede tlagmand ved hjælp at ugebladsudlzlip, i hvilken de torlangte tiejsningen at et sørøvertlag på Frie. Linds tødselsdag. Når dette ville tinde sted, skulle FN-tlaget komme tilbage. Heretter rasede debatten på ny tor og imod dette antiautoritære indslag. Fiagmanden strejkede i protest, og Provsten truede med at atmontere tlagemtoedet ved en spattning og lade Portneren Hage, så der i det mindste kunne J;tages med Dannebrog på Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag. Etter tortiandlinger på "topniveau" med Flagmand, Klotelzere og Provst i Provstetoligen blev kompromiset, at Flagmanden genoptog Dannebrogstlagningen, mod at tå lovning på et nyt i., Og ;ler er aiet alen analen klokker, Mads Mø//er Langå/Wea, med 50/ øjnene 6

7 FN-tlag, såtremt tlagtyvene skulle hryde deres løtte. Således blev en del tid altså tordrevet i den regensielle andedam. Tid til test vendte dog tilbage til Gården. Føromtalt tødselsdag tor Frk. Lind skulle jo [inde sted i torm at den årlige Lindetrokost. Vejrguderne var, på trods at den manglende J;lagnng med Dannebrog, med Regensen denne dag. Det skrækkeligt dårlige toto hlev taget, og Jirokosten Jiorløl) Så er ale" dømt fest På med 100 0/0 hjemmelavet pålæg, rugbrød og tarteletter. Som Regensen i kulmination på Hagdehatten blev Regensen tilmed hegunstiget med en sjælden provstesjotling til Flagmanden. Som eftermiddagen hlev til atten, blev vandkampen afløst at et incident, som skulle erstatte tlagdehatten i den kommende tid: Regensens dyrehare porcelæn hlev otter tor visse personers vanvidsudhrud, hvilket resulterede i et underskud på ca kr. Jror Porcelænsdirektricens semesterregnskah. Imellem testerne hlev det hla. til slåhroks om det amerikanske præsidentvalg ved USA-ekspert Mads Fuglede, kvinderettigheder i Tanzania ved Portnertruen og en vurdering at det politiske landskah ved chefredaktør Lisheth Knudsen. Endelig blev der plads til en hahyslåhrok med ølsmagning ved Mads Møller Langtved. Næste test på plakaten var Lindehallet. Gourmetmenuen hlev udført på mesterlig vis at den hårde kerne at heredvillige indflyttere, og ærtesuppen med kammuslinger, kalverouladen med hvidvinssaucen og vanilleisen med hrændte tigner satte nye standarder Jror Regensens Jiester. Midnatsgæsten var teatergruppen Sort Samvittighed, som hestod at seks stramme lektorinder, der transtormerede Lindehallet til et Linnet-hal med sekteriske ritualer, tællessang, LC. Hostrup, egern-voodoo og svirpende pegepinde. Som altid endte attenen om morgenen under Frk. Lind med Provstindens hjemmehag. Etter den stille periode i juli og august var vel overstået, vendte de regensielle aktiviteter tilhage. Regensens sommerfest blev atholdt tor andet år i træk og med Regensens korte kollektive hukommelse taget i hetragtning, er der allerede nu tale om en urokkelig tradition. Der skulle denne gang gøres noget ekstra for at tå de tre andre gamle kollegier inddraget. Vi startede dertor alle testlighederne på Valkendort, tor derefter at hesøge Borchs og til sidst det Kristelige Gøglerkollegium Elers. Aftenen kulminerede på Regensen med grillmad, jazz, folkemusik og et par testosteronpumpende DJ-sets. Blot én uge senere hlev Kasernens 100 års juhilæum tejret med manér. Dette skulle naturligvis toregå på Kasernens tire køkkener. Vi startede på Bunden og hevægede os herefter op igennem bygningen tor til sidst at ende på Admiralitetet. Forårssemestret endte med Generaltorsamlingen, hvor etterårets embedsmænd skulle vælges under de sædvanlige vanskelige akustiske og lidet ædruelige torhold. Det hele mindede vel egentlig meget om den foregående generalforsamling, hortset tra valget at et kvindeligt Klokkerpar. Alt er vel dermed (næsten) ved det gamle.

8 REGENSIANERSAMFUN DET ÅRGANG Hans Mølhjerg: Fortatter 0 g Af Niels Willumsen Engang tor mange mange år siden, mens jeg hoede på Regensen, det var i 1977, dehuterede jeg som digter i litteraturtidsskrittet 'Hvedekornl med et hidrag med titlen 1Nlen i Byen'. Det var mens den legendariske iortatter, digter, anmelder og kulturdehattør Poul Borum var tidsskrittets redaktør. Borum havde netop etahleret den sidenhen så herømmede institution Foriatterskolen, som jeg kortvarigt var (passivt) medlem at, og som hetød at jeg gennem nogen tid modtog originalhidrag tra en række at datidens unge håhetulde digtere, herihlandt navne som Michael Strunge, EP. Jac, Søren Ulrik Thomsen mil. Egentlig var det J[lor mig hlot en nysgerrig og pikant tlirt med poesien - i virkeligheden var jeg rodtæstet naturvidenskahsmand. Og udover et enkelt senere, at den litterære elite ligeledes ganske overset Hvedekorn-hidrag ('iire rejsedigte tra Latinamerika), Jiulgte jeg da heller aldrig op på min digterdehut. Muligvis uretfærdigt overtor den danske litteratur - men lad nu det ligge. Så tor nyligt, i septemher 2008, Jiandt jeg under oprydning tiltældigvis en ældre hog i hrunt papomslag med den ordknappe titel 'Regenseni Bogen, som jeg ikke erindrede at have erhvervet - endsige hørt om, er en roman skrevet at den at mig ukendte iortatter Hans Mølhjerg. Formodentlig har jeg køht den antikvarisk engang i hegyndelsen at 90'erne. Men læst den havde jeg i al fald aldrig. Det tog ikke lang tid at læse denne lille roman på 112 sider (Schultz, torlag, 1965), som er ioriatterens prosaværk nummer to etter en prishelønnet roman 'Gården tra 'Regensen' handler om to unge studenter, som etter en rygsækrejse til Frankrig (implicit henlagt til sommeren 1939) vender hjem til Danmark, til Nordjylland, tor kort etter at hegive sig videre til Køhenhavn, til deres studier på universitetet og deres holig på Regensen. Man tølger deres studie-, Regens- og kærlighedsliv i iragmentariske glimt, og tornemmer Tysklands krigsmaskine rumle i det Jgjerne. Kort etter faldt jeg en dag i Helligåndshusets Hollandske hogudsalg tiltældigvis - og til min store og glædelige overraskelse - over en raritet: Et eksemplar at netop 'mit gamle dehut-hvedekorn, nr. 2 tra Det var på udsalgets næstsidste dag, hvor prisen var faldet til sølle 10 kr. pr. 130g. jeg køhte naturligvis tidsskriftet uden tøven og glædede mig til at genlæse mit dehut-værk. Hjemme igen var min overraskelse stor da jeg opdagede, at hættets indledende hidrag var skrevet at ingen andre end - ja, gæt selv: tortatteren Hans Mølhjerg! Bidraget er henævnt 'Sorte ord - to digte: Men ikke nok med det - der er mere indhold relateret til Hans Mølhjerg: Mølhjergs egen anmeldelse at Ole Sarvigs 'I går - om lidt' (Gyldendal 1976), samt Poul Borums anmeldelse at Hans Mølhjergs værk 'Ide-åbninger gennem hilleder' (Gyldendal Disse tre bidrag har jeg ejendommeligt nok ikke hættet mig ved tilhage i Mølhjerg kunne ellers måske ligetrem have været kandidat til et slåhrok-arrangement under mit senere klokkerat'.7 Som det ses at litteraturlisten har Mølhjerg været ganske produktiv: ca. 20 digtsamlinger, 6 romaner og noveller samt omkring 15 iaghøger. Fra 1953 til 1985 var han ansat ved Lynghy Statsskole. En internet-søgning viser at han døde i min tid på Regensen har jeg aldrig hørt om ham og heller ikke senere - lige indtil den ovenior omtalte dag i septemher Findes der mon ældre medlemmer at Regensianersamtundet, der 8

9 REGIiNSIÅN IERSÅMFITNDET 102i HH ÅRGANG lean huslze Mølhjerg? Eller som har hatt lzollegiale Jtorhindelser med ham? Eller som har hatt ham som underviser på Lynghy Statssleole? Det kunne være interessant at høre. Regensen, uddrag' at ottende kapitel Udentor lå et hav at uhestemmelige lyde. Dæhlæt gyngede. Det lange rum var messen om bord. Man var på vej op mod øerne. Haldur Paturson nedslzyllede sin syvende snaps og laastede sin tallerlzen ud gennem vinduet. - Det er til hajerne. Alle accepterede. To timers trampen havde udsleittet alle forestillinger. Man åd og drale sig endnu nogle sømil Jtirem.. Det hanlzede hårdt på døren. En hetjent trådte ind med nogle slzår i hånden. Han hlev modtaget med et latterbrøl. - Det slzal De tå hetalt, vrissede betjenten. Det Ville pynte på rapporten, om han leunne slerive, at servicet var verificeret som tilhørende Regensen. - Slzriv tor tanden den rapport og lad os være i fred, sagde Djurhuus. Han havde aner i den højere emhedsstand og var hævet over dislzussion med en betjent. - De er lelar over at det bliver en meget alvorlig historie tor Dem. Det er et rent svineheld at ingen er lzommen til sleade. - Der lean De selv se, taldt Nolsø ind. Hvad råher De så op tor! Betjenten var rød i hovedet at torargelse. Han troede, det var dannede unge menneslzer, der hoede på Regensen. Han faldt helt igennem og tortrale med et tortrædeligt ansigt. Det var en Sherlock Holmes! Hånede Nolsø. Fantasiløs danslaerl Seleunderede Haldur. - Ned med alle danslee hetjentel Vaagø tørte an i en sleål. Man hældte ildvandet i sig tor at indhente de talote sømil. De holdt leursen. Snart var den lille episode laag dem. Slzæret var lzlaret. Betjenten gile ilelee til VP, men nøjedes med at indsende en rapport. Det tog man med sindsro. Der sad nolz en regensianer eller tæring et eller andet sted i administrationen. I værste fald ville der size en henvendelse til VP, der så ville hesleytte dem mod at blive inddraget i noget. (Regensen, p. 60) Det andet fodslag En sleilzlzelse trådte til, usynlig ved min side, og har min hyrde. Jeg fortsatte, uden at se dig, tavse, mørlee, hroderl Solen min slzæhnel Slayerne mine dages Hugt. (Hvedekorn nr , p.34<.) Kunsten som suhjelzt - Sarvigs lzunstsyn.

10 REGENSIÅNIERSÅ MFITNDET ÅRGANG Denne artikels forfatter, Nie/s Wi//umsen Berømt kasserer i regensianersamfundets bestyrelse. Det er Ole Sarvigs store tortjeneste at have henvist til kunsten som erkendelse, hevidsthed der er tormuleret, tastholdt og givet videre. Han praktiserer dette kunstsyn i sin store bog om Munchs gratik, og vi møder det igen i hans sidste hog I går - om lidt. Og det er ud tra denne indsigt han Jiormår at tegne sin tids hevidsthed. Det sker i en tid, hvor æstetikken generelt tornægtes. Kierkegaard har været med til at gøre den æstetiske dimension suspekt ved at trakende den ethos. Marx så kunsten som udtryk Jror ideologier, genspejlinger at klassetorhold, og den moderne semiologi går så vidt, at den sætter en sådan sociologisk opgørelse lig med hilledanalyse. Freud tandt i kunsten velegnede billeder på ubevidste torestillinger. - Fælles tor disse retninger er, at de tolker kunsten ud tra et synspunkt der er langt uden Jror værket selv: hvad der hekrætter et synspunkt tages op, andet hliver liggende. Kunstværket deles op, reduceres til ohiekt. (Hans Mølhjerg, Hvedekorn nr , p.62.) Lynildsmanden Dette nummer er en hel lille Mølhierg-testival: vi hringer to nye digte at Hans Mølhjerg, han anmelder Ole Sarvig, og her skal hans nye hog omtales. Hvem er Hans Nløhjerg'.7 Nå, ham med "Gården", siger kyndige ældre tolk. Ja, ham. Hans Mølhjerg, 1915, cand.mag , dr.phil på en afhandling om Diderots æstetik - debuterede i med digtsamlingen "Mod nye mål" og vandt 1949 en romankonkurrence med "Gården", som hlev en stor succes og kom i adskillige oplag. Deretter kom et par små prosahøger og endnu en digtsamling og, senest, i 1965 romanen "Regensen" - alle disse høger overset og tilsyneladende glemt. Men kun tor en tid, er jeg så optimistisk at tro. "Gården" hører til hlandt de hedste danske romaner 1rra etterkrigstiden og vil engang hlive placeret etter tortjeneste sammen med en anden overset roman, den tidligt atdøde psykiater Knud Mosegaards "Dagene er korte", som Reitzel udgav i Mølhjerg har siden 54«virket som gymnasielærer og har mest produceret lærehøger, men rigtignok meget usædvanlige lærebøger, som den der skal omtales her. Og videre: Mølhjerg sætter en græsk vase og nogen Homer-Citater sammen med et Kandinsky-hillede, man ser umiddelhart sammenhængen, derpå læser man hans tolkning og indser dens rigtighed/ anvendelighed. Og så slutter kapitlet med en lynsætning: "Den tørste atomspaltning var netop toretaget, og den registreredes i Kandinskijs kunst som en opkøsning at mennesket og en erohring at rummet." Burn! Livs-oplysning. Og sådan myldrer hogen med tankelyn. Se kapitlet der sammenstiller Flauhert, Corot, Kierkegaard, Edvard Munch og Baudelaire - det er ikke nemme "tværkunstneriske" paralleller, men en gennemtænkt og gennemført og dyht historiehevidst tolkning at enhedskulturen (som psykisk og artistisk tænomen). 10

11 REGENSIÅNERSAMFI TNDET ll)2 103 ÅRGANG Hans MøttJjergs litteraturliste Skønlitteratur Mca] nye Maat. Åttzenæum, 1946 (digte) Gáralen. Det Danske For/ag, 1949 (roman) Din t70g. Gy/ctenctal, 1950 (digte) Fatz/er. Gy/a'enrtat, 1950 (roman) Legenden om Lnøsen. Hasse/batch, 1952 (noveller) Regensen. Sctzu/tz, 1965 (roman) 20eme. Gyldendal, 1974 (Periodeserien) Mont-B/anc: suite imot Gy/atenctat, 1977 (digte og prosastylelzer) Skrevet 1' Dana'. Gy/ctenatat, 1978 (roman) Nordenfjorals. Gy/ctenrtat, 1979 (digte) Det sorte tysjorincte gforingel, (digte) en ancten nærmere/se. Gyldendal, 1980 (digte) Spej//sort Brøndum, 1981 (digte) Blå erkende/sejarinate (32]orfnget, 1982 (digte) Græsk alag. Centrum, 1982 (digte) Grøn gestus. Gy/Ltenctat, 1982 (digte) Bevægelsen indeni'. Gy/ctenatat, 1983 (digte) [td-li//ealenjorincte (Filarlinget, 1983 (digte) Sort solskin. Brønalum, 1983 (digte) Skyggernes sat. Gy/atenatat, (roman) Grøn bevidsttzect. [minde ëbringet, 1985 (digte) Gult - og - tzvictt. [orincte gjorl'nget, 1985 (digte) Hvialt lys.]0rinzte (gjorr'nget, 1985 (digte) Solens jçrteant. Gyldendal, 1985 (digte) Gnistrencte virtee/fgtzect. Gy/rtenctat, 1986 (noveller) De tømte ords tandsteat). Gy/rtenalat, 1987 (digte) Faglitteratur Dialerats æstetite. Købentzavn, 1956 (speciale til kandidatelesamen) Moderne franste poesi. Køtzentzavn, 1956 K/assis/e frans/e poesi. København, 1958 Aspects ale l'esttzetique ate Dialerot. H. Sctzu/tz, 1964 (doktordisputats) Facetter afalanste tyrile. Sctzu/tz, Bit/ea'e 0g oral. Sctzu/tz, Facetter afa/ansk og fremmed tyri/e. Scttu/tz, 1968 IaIe-âtming gennem tør/letter. Danmarks Steg/eraalio/ TV, Åbningens poesi: tæsninger den nyeste digtning. Gy/Ltenalat, 1981 Farvepaesien. Centrum, 1983 Et ftag for grøntzeatens ia'é: tæsninger af farvesymtjo/i'teken 1' dansk tyrile fra rømantile til ekspressionisme. Gyldendal, 1987 Europa ser på dig: tanker og bit/eder gennem 3000 år. Gy/(tenaiat, Ku/turernes gent/lite: tai/teatret som usterevet tantee fra stena/aleren tit 1' alag. Spektrum,

12 RIEGENSIÅ N ERSÅ MFIINDE'1' ÅRGANG Sommerudtlugt til Holmen Af Thomas Rørsig Lørdag formiddag den 20. september slog Søværnets Otticersslzole på Holmen portene op tor medlemmerne at Regensianersamtundet. Den tidligere regensianer Erilz Møller Mathiesen er nemlig leletor derude, og sammen med overarlzivar H.C. Bjerg viste han rundt på det smulzlae område, der gemmer på store dele at Danmarks historie som stolt søtartsnation. Således blev gæsterne præsenteret for adskillige store leanoner - herunder batteriet Sixtus, der i dag alene sleyder med løst lzrudt ved lzongelige begivenheder. Den stolte tregat, Peder Sleram, der midt i solerne blev laendt tor at nedlægge et sommerhus i Lumsås med et lzrydsermissil, ligger også til lzaj derude. Slzihet er i øvrigt gået på pension og ejes at en privat interessegruppe - heriblandt Bjerg. Skolen råder også over en imponerende masteleran, som Regensianersamtundets lzonditionsstærlae medlemslzreds lov at bestige. Fra toppen er der en helt tantastislz udsigt over Klaus Bondams København - inlzlusive Operaen og det nye slzuespilhus uden parlzeringslzaelder. Traditionen tro ljlev den spændende rundvisning afsluttet med en let Mums. Italiens/e [Duff/et. I'Iistori/cer H. C. Bjerg og /ektor Eri/c Nic/ler Mathiesen sørgede for, at med/rammerne af Regensianersamfundet en lær/ig formiddag 12

13 REGENSIANERSÅMFUNDET ll)2u103 ÅRGANG imastelranen Har ti] besigtigelse Den smukke sam/i'rzgssa/ - umidde/bart før frokost arbejclstrolzost, (ter denne lørdag blev leveret at Cibi e Vini. Af hensyn til medlemmer, cter ilziee var meet på turen, nævner vi tra menuen: Carpaccio med Lresaola. Lutttørret oksekød marineret med olivenolie og citron på rucosalat serveret med marinerecte artislzolelzer. Cannelloni med ricotta, kød og krydderurter i tomatsovs. For at undgå unødig misundelse standsas beskrivelsen tier... Et strålende arrangement, som bør tå endnu flere medlemmer på banen, når sommerudttugt løber at stabelen! Tilfredsheden C? mætheaien Lommer snigende. 13

14 REGENSIAN IERSA MFUNDET ÅRGANG Lindetalen 2008 At Nynne-Cecilie Kære regensianere, lzære provst og provstinde, leære portner og true. Kære Frøleen Lind, Tillylelee med de 223 år. Eller KAMMERATER....For det er vi vel. Det er os alle, som skaber Regensen. Det er os, som definerer de røde mure, som slzærmer og laeslzytter os tra virkelighedens slzræmmende verden. Min Regens, som har stået mig lai og last og tjrast, siden jeg satte mine tlyttelzasser ude i porten, og jeg tølte det tællesslzal), som jeg inderligt ønslzede at blive en del at. At finde min plads og mine ben herinde i en torunderlig parallelverden med et tællesslzat), som er andet og mere end det, vi linder udentor. Vi har vores eget sprog, og som med alle verdens andre sprog tager det tid at lære at dectlitrere det og torstå dets terminologi. Vi er en ilzlze bare en lille nation - men et ægte tællessleat), tordi vi kender hinanden og er Lotæller og kammerater. Dog er det som om, at vi undertiden glemmer dette vores lzammeratslzat). Og Vi glemmer det måslze især når vi tx har en sag vi brænder tor - noget vi går op i og lzæmper tor. Så lzommer vi måslze til at ligne det der ude lige vel meget på noget, som vi måske netop ilalae slzulle ligne det på, tordi vi i vores stræben etter at gennemføre det, vi hver især synes er det rigtige og vigtige, tilsidesætter kammeratskabet tor sagen og bliver sleingre i tonen. Vi glemmer måslze ligetrem, at Regensen ilelze handler om at gøre tingene på én, bestemt, regensiel måde, men at det er regensielt at være tolerant overfor alternativer. Vi glemmer måslze i farten, at det er regensielt at slaat>e plads til den tioldning eller handlemåde, som ilzlze lige en ens egen. At det rent taktisk er essentielt tor Regensen, at dens beboere liar divergerende meninger, og det netop er der, hvor meninger Lrydes at nye tanlaer opstår - at det er tier, den mentale grundtorslzning tår livgivende næring - det er her regens bliver til reagensl For mig er Regensen rummelighed. Og Regensen slzal blive ved med at være stedet, hvor de små bliver store og de oversete bliver sete. ja, taletisle, hvor alle ER store, tordi her er trygt og rart. Regensen er dér, hvor der er plads til at laomme liinanden ved - i bogstaveligste Jrorstand, hvor der er plads til at tyre den at på luttguitar, hvor der er plads til at overnatte i VPs eller cyleellzælderen, tordi man har svært ved at give slip på sit Regens, l'1vor udødelige venslzalaer opstår, og hvor to lavinder lean t live sportsdirektører ligegyldigt livillzet Hag, som vajer i vores tlagstang. (I parentes bemærket lean jeg oplyse, at jeg toretrælzlzer HOFtlaget - livis nogen sleulle være interesseret). På mange måder begynder Regensens kalenderår, når trølzen Lind itører sig sin konservative og tortørende, lysegrønne sommerkjole, og gør os alle torårslzulrede. Og loleleer os til at åbne vores vinduer og sleippe elzsamenslæsningen for at drilzlze øl i gården hele natten...ja. og minder os om, at laag de røde mure slzal intet torår torsømmes. 14

15 Der lyttes til Nynne- Cecilies lindeta/e Hun er både vores æiiiste og vores mest traditionstmncine beboer til trods tor, at hun både har sin egen sizie på Facebook og har inrigået cyperspaceregistreret partnerskab mert regenskiokken Jrior nyligt. Trartitionslouncien er hun torrii, hun altiti tager det samme tøj på til test og trigjort er kun i øvrigt torcti kun optræder nøgen hele vinteren. Vi lrejrer trøken Lind i dag, vi hylder torårets komme og katencterårets kegyncielse. Vi tejrer tiende, torcti trun står så tålmociigt og tzycter velkommen, når vi J;lytter imi. Hun venter oppe, når vi har vaeret utiengårcts en atten, kun tincler sig i at tative pisset på at Regensianere og urtengårcis gæster, kun venter på os, når vi har været på orlov eller lange udenlandsreiser, tiun står der stadig, når vi (tør og rejser kort. Hun kunne, tlvis kun ellers var i stand til at tale, berette om vores liv, vores op- og nedture, om berømte tænkere og kegavelser, matematiske og humanistiske atvigere, der boede her i tordums tict og hun vil engang - i en tjern tremtict på en at de lune attener i ctecemtner - huske tilbage på kommende tiåers Ørsted og Kierkegaard, på de virtuose tænkere, (ler endeligt løste gåtierne om krætt, HIV og sult - og på dem cter, som i Fagre Nye Verden H torberecter sig til at timie løsninger på globale problemer, vi endnu ikke - selv ikke her - blot kan torestine os det mindste om - så titit som man i 1965 kunne torestiiie sig mokilteletoner og PC'er. 15

16 REGENSIANERSAMFCNDEI' ÅRGANG Men hun vil også - som til alle tider - kunne herette om små og store op og nedture og regenskærestepar, som hånd i hånd går gennem gården i den lyse nat. Hun er smuk at kigge på, Lind, men hun rummer også (hvad de tærreste måske tænker på) en smuk symholik. Heks. kaldes linden Kærlighedens og Glædens træ. Dets spændstige ved bruges til at lave hast at - et at naturens stærkeste hindemidler, og dets mekaniske egenskaher tindes, værdsættes og bruges overalt i verden kla til at hygge musikinstrumenter, møbler og andre hrugsting at. Lindetræet er den stærkeste træsort, når der tages hensyn til massen og massetylden, og træet har sit rodnet i et hjertetormet system. Det kan hlive op til 30 meter højt, og omkring år gammelt, og man siger om det, at det vokser i 300 år, det står i 300 år og det torgår i 300 år. Lindetræets symbolske egenskaber kunne vi regensianere måske godt tillægge os lidt at. Bruge dem i en mere håndgribelig torm i en kold tid, hvor egoisme tit truer med at vinde over humanisme, og hvor den stærke oplever en eksklusiv ret til rydde svagere at vejen - noget der opleves som tilladt i stræhet mod Jriorkromede tælles mål otte styret at vrangtorestillinger om, at otte procents årlig økonomisk vækst er det eneste saliggørende på denne grønne jord. Den selvsamme grønne jord der i øvrigt truer med et snarligt skift til sveden hrun i en global, Vækstdikteret opvarmning, der til syvende og sidst også kan ende med at sønderrive Linds torårsgrønne haute couture og erstatte den med en knapt så tortørende hæ-lârun tra et varekatalog. Nu skal jeg ikke male en vis mand på væggen - og slet ikke på en testatten som denne, og vi er da heller ikke der - endnu. Men lad dog alligevel Lind dagligt minde os om - især i den skønne sommertid - disse nok så alvorlige sammenhænge, mens hun står trodig og grøn. Og lad hende med sit tavse biologiske sprog være tortaler tor sammenhold og kammeratskab og helt nære værdier. På den måde kan hun være med til at sikre smil, glæde, visdom og tremtid. Vi er Frøken Lind, og hun er 05, hvor klicheagtigt og corny symholikken end tager sig ud. For ligesom lindetræet med sine atstikkere i alle retninger, har vi roden tast torankret i jorden i Regensens gård og torhåhentlig i nogle brede, humanistiske værdier, der kan være med til at sikre denne skrøbelige verdens heståen i - hvad vi med vores universelt begrænsede evner - torstår som i al evighed. Dertor tejrer vi også os selv. Skål tor Regensen. For min Regens, tor jeres Regens og Jtor vores Regensl 16

17 REGENSI AN ERSAMFL'N DET 10,2-103 Å RGANC. Tale veå Regensens Lindetroleost Ved Erilz Slayum-Nielsen Rottløse regensianere! Atsporecle alumner! Fortrættelige trolzostspisere! Fire dage torsinlzet tejrer Regensens i (lag Lindens tøctselstiag. Hjerteligt tillylzlze, min leære Lincta, jeg er (la leetl at, at du slzal se os sådan, men jeg vect, at du har set (let, (ter var lige så slemt. Frolzosten i år giver anletining til at marlzere IOO-året tor indvielsen og ibrugtagningen at Kasernen og Buegangen Inoct Købmagergade. Disse to fornyelser 120m uncter min liøjtærecle torgænger Julius Lassen, cter var provst tra 1. april 1896 til 1. olztober 1918, og som i egenslzal) at protessor i jura liavcle gode torlñmielser til administrationen - rigets, byens og universitetets, hvilket tzåtle Gården og alumnerne nøct godt at. I lians titl ljlev tales. kommunitetsstipenáierne lelælaleeligt forhøjet, der blev lagt linoleum på samtlige værelser, Gårtten (let tårnur, cter stadig vælzlzer alle hver nat, man indlzølote et Hygel i stedet tor lelaveret, og der blev sunget, så det gjaldecle, og tægtet, så (let klang. Overskritten tor Lassens periozte kunne måslze lytte: Regensen for Regensianeme. Det var en titi, tivor Gården i liøj grad vendte sig intiacl, hvad der laeclst lean atlæses at Regensianersamtunctets stittelse, som igen ledte til indtørelsen at åen tler leæcte, som Lassen tilz, medens han var svælzlzet som tølge at et tærctselsutielcl på Købmagergade, llvol' provsten påleørtes at en cylzlist. Et godt eksempel på, hvor tarligt (iet lzan være at torlacte Regensen. 17

18 REGENSIAN ERSAMHZNIMFI' ÅRGANG Hvis oprettelsen at de gamle alumners torening - hvillzen vi talzlzer tor snapsen, slzål - er den ene hovedbegivenhed i Lassens provstetid, er den anden den store ombygning, der bl.a. betød en.,4 torvandling at Regensens ydre. De Lidt senere [lynerfroleosten sig Kan han tale?]a, mon [le/ere., snavset-røde selv Meal arme é? ben Jfattige, _ mure med deres næsten frastødende udseende, blev overrii'let med en murhammer, og de nye mure sleønhed og værdighed ved den samme behandling. Sandstensslzjoldene på vor facade Jiornyedes, den forgyldte "morgenstjerne" på toppen at leirlzetløjen vendte tilbage, der 120m teleølaleen og wc i hver etage, viceprovsten en solrig lejlighed mellem 1. og 2. gang, og sådan lzunne man blive ved. Men især jo altså Regensen en ny tilbygning, som indebar en laærlzommen lejlighed til at slerotte lzontubernalsystemet og i stedet tor lzun tilbyde eneværelser. I den oprindelige plan tor tilbygningen på grunden, hvor Trinitatis Kirlzes præstegård tørhen havde ligget, havde man regnet med plads til 38 alumner i todelte værelser; men da det ville betyde, at det samlede beboerantal ville ryge helt ned på 90, tegnede arlzitelet Borch i stedet den nye Høj med 48 fyldige eneværelser. Bygningen valzte den højeste beundring og regnedes længe at mange som en at hovedstadens værdituldeste arkitektoniske erhvervelser i det 20. århundrede, men jo siden hård lzonlzurrence at busterminalen på Rådhuspladsen. Og samtidig vi så Buegangen, der dengang var en arlzitelztonislz pryd, men i dag er ottentlig musilzstue, racerbane J(lor tartgale cyklister, oplagsplads Jtor våde pizzabalzlaer og øllzrus, svinesti tor grattitivandaler og pissepotte tor hundreder og atter hundreder at nådesløse natteravne. Vi har forsøgt at formå Kulturarvstyrelsen til at tillade en otiensiv og lereativ brug at Buegangen, men forgæves. Der blev ellers holdt et møde en morgen med Københavns Bymuseum og Kulturarvstyrelsen repræsenteret ved Mogens Morgen, men lige meget hjalp det, styrelsen fastholder, at byrummet mellem Regensen og Rundetårn udgør et umisteligt lzulturgode - og tænlzer her vel sagtens på de to kæmpemæssige containere, der gennem tlere år har prydet pladsen. Jeg aner ilzlze, hvad tormål de tjener, men tror, at det er der, lzirleegængere forventes at oplægge deres syndige tanker, inden de går til gudstjeneste. Omkring den ombygning og tilbygning, der afsluttedes just i disse dage tor hundrede år siden, har der dannet sig en myte: at byen København betalte gildet. Sandheden er, at Kommunitetet, dvs. Regensen selv, lagde ler. eller 34, mens de resterende , som var, hvad Buegangen beløb sig til, betaltes at laommunen. Og tale tor det, København. Knud Fabricius rejser i sin Regenshistorie det spørgsmål, hvillae tider der mon er de bedste tor Regensen. Er det de perioder, hvor "de almindelige interesser", som han lealder det, griber sindene 18

19 REGENSIÅN ERSA MFUNI'MET ÅRGANG lierinde, altså det omgivende samtunds politislae strømme (med liberalisme, skandinavisme og parlamentarisme), eller er det mon de tider, hvor gården lever sit eget liv, med sanglzor, Gfenlvøerne, tester, toreninger og lzlolzleerater? I det ene tiltælde bliver Regensen en alztuel atspejling at omgivelserne, måslze lzun en atglans. I det andet tiltælde, livor gården risilzerer at lulzlze sig om sig selv, volzser der mere Leslzedne blomster, men de er otte originale. Jeg vil overlade det til jer selv at drøtte, om Gården at i dag står midt i tidens storme, eller der som i Julius Lassens tid leves et sorgtrit og l'iarmløst Regensliv. Til støtte Jror det tørste synspunlzt lean man tremtøre, at det siden sidste lindetrolzost dels har været torsøgt at trelse hele verden tra en tlagstang, dels er lyleleedes jer at liolde velbesøgte politislee møder, ja, Gamle og SF sågar valgt en nylig atdød alumne til Folketinget. Til støtte tor det synspunkt, at I er tillaage ved modellen med Regensen tor Regensianerne, lean nævnes talrige eksempler på studentilzos adfærd, der aldrig, aldrig, aldrig, kunne Jriorelaomme uden tor disse mure. Nogle mener vistnolz, at den standende strid om tlag vidner om levende engagement i verdenspolitilzlzen; men lad mig herovertor antøre det mâslze mest vanvittige torsvar, jeg endnu har hørt, tor den nuværende tlagpolitilz. En alumne, hvis navn jeg ilelee slzal røbe, sagde, at jeg slzulle tage det helt roligt, det lzan være lige meget, hvad tor et flag der hænger deroppe, det lean jo alligevel leun ses l'ierinde tra gården. Med disse ord vil jeg ønslee jer god test og talzlze Gud og Christian IV og Københavns Kommune tor, at jeres mor og tar og naboerne og genlmerne ilzlze lean se, hvad I laver herinde. www, Mange blev grundigt sjof72t til årets /I'nalefroleost 19

20 REGENSI ANERSÅ MFLTNIHET ÅRGANG Formandens beretning V/Camilla Slølz Man sleal vare sit sprog. En at de mere dramatiske oplevelser som tormand tor Regensianersamtundet i valgåret var da jeg en mail i torloindelse med reminderen om kontingent-indbetaling. En dame slcrev til mig, at liun meddelte mig dette på vegne at en ældre veninde, som netop var blevet enlze, at denne tiavde tølt sig tortørnet over ordlyden i vores brev. Jeg tænlete, at godt nolz er det træls at laetale regninger, men tor det tørste er et medlemslealo at Regensianersamtundet vel ren tornøjelse, og tor det andet er der torslzel på at tænlee, at noget er træls og så ligetrem at slerive til den, der har sendt oplzraevningen på et toreningsmedlemslzat). Man leunne jo tx lolot melde sig ud, og så var det enden på den historie. Men det var det ilelae: Modtageren at oplzrævningen viste sig nemlig at have været gitt med en regensianer, som tor et års tid siden var atgået med døden i en høj alder. Enlzen var altså, med rette, blevet stødt over, at jeg i min henvendelse til Regensianersamtundets medlemmer liavde indledt med: "Kære døde regensianer". Enlzen troede ganslze enlzelt, at vi selv ind i det hinsides tortølger tolle tor at lzradse penge ind. På den baggrund lean jeg lean godt forstå, at den ældre lavinde syntes, at det var en mærleeligt sprogbrug. I det liele taget er der mange eksempler på det, at man lærer nye udtryle og sproglige vendinger, når man lzommer til Regenscn. For det tørste dette, at det siges, at "man dør", når man torlader Regensen. Det gjorde man i hvert tald, mens jeg looede der. Vi liavde også dødetest, og nogle at dem, der nlåtte torlade gården pga. noget så tåbeligt som tærdiggjort studie, lzunne tå sig en tur rundt i Indre By i leisten, ovenpå Regenslzærren. Dødeleisten var også i mange år et udtrylz tor leartotelzet over tidligere regensianere, altså en slags "de gule sider", t lot i leassetorm i postrummet. Her stod også den liøje pult med lzlolzlzertiogen, hvor det dengang, da jeg 20 Camilla S/øÅ gummistøvler: Def/ig kran. Den i baggrunden.

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere