FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/ HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART."

Transkript

1 FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/ HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen sidste år, så det er min første formandsberetning. Jeg vil prøve på at få dækket de vigtigste ting i årets løb og prøve at redegøre for de største udfordringer og opgaver vi har nu - og i den kommende tid. Vi har en ny minister for fiskeri til stede. Det går lidt ofte på med de ministerskifter. Det er vel ikke sådan, at så snart ministeren for fiskeri begynder at forstå fiskeriets specielle forhold, så bliver han eller hun skiftet ud af statsministeren. Du skal under alle omstændigheder være hjertelig velkommen Henrik Høegh. Vi håber på et godt og tæt samarbejde med dig og dine embedsmænd, det har vort erhverv i allerhøjeste grad brug for. Danmarks Fiskeriforening er en gammel sag. Foreningen blev dannet som en landsforening af lokale fiskeriforeninger i

2 Det er stadig en landsforening, med de lokale fiskeriforeninger som medlemmer. Der sker hele tiden ændringer i sammensætningen af medlemmerne. Senest er Esbjerg og Hvide Sande lagt sammen til én fiskeriforening, hvilket i øvrigt har ført til forslaget på generalforsamlingen i dag om ændring af vore vedtægter, så kredsen kan gøre brug af alle sine pladser i hovedbestyrelsen. I hovedforeningen hverken kan eller vil vi blande os i, hvordan lokalforeningerne udvikler sig. Det er ikke vores opgave at lave lokale strukturer. Det er heller ikke vores opgave at organisere urafstemninger blandt fiskerne om det ene eller det andet, hvis man i en eller anden sammenhæng synes, at medlemmerne af hovedbestyrelsen ikke lige er i overensstemmelse med den holdning, man har personligt eller lokalt. Medlemmerne af hovedbestyrelsen udpeges af kredsene. Hvis ikke de duer, så må man fra kredsene skifte dem ud. I PO en er der en anden struktur, for her er det fartøjerne, der er medlemmer. Her er det Medlemsrådet, der vælger bestyrelsen. 2

3 På trods af de forskellige strukturer har vi en fælles administration, som fungerer godt det er jo også til syvende og sidst danske fiskeres interesser, vi skal varetage både i forening og i PO. Jeg vil gerne her nævne, at formanden for PO en, Kurt Madsen, og jeg i det daglige har et godt og tæt samarbejde. Det er også nødvendigt med den konstruktion, vi har lavet. For nogen år siden havde vi nedsat en kommission til at se på den overordnede organisering i dansk fiskeri. Dette arbejde er ikke glemt, men det har måske været lidt gemt af vejen, fordi så mange andre vigtige emner har taget tiden. I det kommende år vil vi forsøge at kigge nærmere på organiseringen igen, og vi vil også inddrage de andre organisationer, der er fiskerejede. Vi har et godt samarbejde med de 3 producentorganisationer, det skal naturligvis fortsætte og vi skal have kigget på, hvad vi vil med de fiskerejede forsikringsselskaber, både skibsforsikringerne og Ulykkesforsikringsforbundet. Hvad kommer det Danmarks Fiskeriforening ved?, vil nogen spørge.svaret på det er, at vi fiskere, som er valgt til at varetage interesserne for sektoren, er valgt til at skaffe bedst mulige forhold, både på indtægtssiden og på udgiftssiden, så fiskerne får mest muligt for pengene. Så tag dette som en åben udmelding og en opfordring til, at vi ikke skifter holdning fra mødested til mødested i Danmark. Det har vi ikke råd til. Og nu vi er ved pengene. Danmarks Fiskeriforenings regnskab bliver aflagt senere på generalforsamlingen. Vores drift har givet underskud. 3

4 Lad mig skynde mig at sige, at det ikke bliver tilfældet i Underskuddet i 2009 skyldes primært det negative forhold, at omsætningen i dansk fiskeri faldt katastrofalt i forhold til 2008 og dermed også promilleindtægterne til foreningen. Underskuddet skyldes også det - kan man vel sige - positive forhold, at vi har haft stigende tilgang af lærlinge i fiskeriet. Vi har i øjeblikket 84 lærlinge og dermed også 84 lærlinge ansat i foreningen, hvoraf de 79 er ude i praktik. Jo flere lærlinge, jo dyrere og dermed jo dyrere for foreningen - når der ikke er penge nok i Fiskeafgiftsfonden, til at sponsorere dem. Bag mig kan I se, hvor lærlingene kommer fra. Det er fra hele landet, det er dejligt, så virker vores rekrutteringsindsats. På det næste billede kan I se, hvor vi har lærlinge i praktik i øjeblikket. Det er ikke så jævnt fordelt. Jeg kan kun opfordre til at stille praktikpladser til rådighed i alle størrelser fartøjer. Det behøver ikke at være enkeltfartøjer, men kan for eksempel også være en lokal havn eller en pulje, hvor lærlingen har tilknytningen i en praktikperiode. 4

5 Nu jeg har været inde på lærlingene vil jeg godt nævne, at Fiskeriskolen i Thyborøn er ved at tage skikkelse i det tidligere rådhus. Der står en super moderne skole til ungdoms- og efteruddannelser klar efter sommerferien. I Skagen påbegyndes byggeriet af en ny skipperskole i løbet af kort tid, så vi også til skipperuddannelserne får de bedst tænkelige forhold. I Danmarks Fiskeriforening beskæftiger vi os i det daglige med alle de emner, der har betydning for danske fiskere eller næsten dem alle sammen. Det er ikke muligt at dække alt i alle detaljer. Vi er nødt til at foretage en prioritering og vi er naturligvis nødt til løbende at definere, hvad der naturligt er foreningsopgaver og hvad, der naturligt er POopgaver. Vi laver et arbejdsprogram for året, diskuterer det i bestyrelsen og håber så på, at der ikke kommer alt for mange nye emner til. Til varetagelse af opgaverne har vi vores ansatte, som efterhånden dækker mange specialer, og de bliver så suppleret af hovedbestyrelsens medlemmer. Jeg mener, at vi har et godt samspil mellem de ansatte og de valgte fiskere både i de nationale sammenhænge og i de internationale. Ud over det tætte samarbejde med PO en arbejder vi også sammen med de andre organisationer inden for vores sektor. Vi har en naturlig snak kørende, fordi vi i København har samme adresse. 5

6 I det arbejde, der handler om afsætningsfremme i den fælles organisation Fiskebranchen, altså bl.a. Minna og Gunnar reklamen, har vi direkte ansat de to sekretariatsmedarbejdere i Danmarks Fiskeriforening, og det er så i øvrigt formelt set med afsæt i PO en at aktiviteterne foregår. Der har for nylig været kørt en kampagne om torsk under navnet torskegilde og der vil om kort tid køre kampagne fokuseret på bl.a. rødspætter. I kan se sommerens opskrifter omdelt på bordene. Jeg skal også nævne, at vi har de øvrige organisationer siddende i bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden, hvor vi stadig har den forståelse, at alle pengene fortrinsvis skal anvendes til uddannelse i sektoren. Fiskeafgiftsfonden blev, som foreningen, ramt af omsætningstibagegangen i dansk fiskeri, så vi fik ikke det provenu, vi havde budgetteret med. Bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden har derfor set sig nødsaget til at bede ministeriet forhøje promilleindbetalingen fra 2 til 3 promille. Det trådte i kraft den 8. januar i år. Vi arbejder på hurtigst muligt at få sat promillen ned igen, når vi forhåbentlig 6

7 kan koble Fiskeafgiftsfondspengene med midler fra EU, hvilket tidligere har været gjort. For at effektivisere arbejdet i Danmarks Fiskeriforening nedsatte vi sidste år et forretningsudvalg i Hovedbestyrelsen. Det består af formanden, de to næstformænd, den kritiske revisor og formanden for PO en. Forretningsudvalget har ikke nogen selvstændig kompetence, men letter arbejdet i hovedbestyrelsen, fordi det forberedende arbejde foretages i udvalget. Vi gennemførte i september/oktober en møderække i kredsene, hvor vi med oplæg fra mig og fra administrationen diskuterede aktuelle emner. Nogen steder var tilslutningen stor, andre steder ikke imponerende. Vi fik mange interessante diskussioner og fik meget med hjem fra disse møder, så vi vil også i 2010 afholde sådan en møderække. Vi deltager også i generalforsamlinger i lokalforeninger og i kredse i det omfang, det er muligt. Jeg vil her gerne sige, at jeg som formand ikke kan dække dem alle sammen, bl.a. fordi I lægger dem på de overlappende datoer, men jeg og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer forsøger at komme hele vejen rundt, så vi ved, hvad der rører sig og kan bringe det videre. Vi møder ofte det synspunkt: I er ikke nok i medierne. Til det vil jeg godt knytte et par kommentarer. For det første er det en gratis udtalelse, den kan altid fyres af og lyder godt i en forsamling af fiskere. For det andet er det at komme i medierne ikke noget, man selv bestemmer, de bestemmer hvilket stof, de vil bringe og fiskeri står måske ikke altid øverst på hitlisten i TV eller radio. For det tredje, og det er vigtigt at huske på, er det at komme i medierne ikke noget mål i sig selv, det skal have et formål. 7

8 Men selvfølgelig kan det gøres bedre og det bestræber vi os på. Vi bestræber os også på, at det er Fiskeri Tidende og vores hjemmeside, der er de centrale omdrejningspunkter for informationsformidling i og omkring fiskerisektoren i Danmark. Efter min opfattelse er det lykkedes og det er ikke for ingenting at Fiskeri Tidende har slogan et Så ved du det. I kan lægge trykket som I vil i den sætning. En stadig stigende del af vores arbejde i foreningen - og dermed også tidsforbrug og direkte omkostninger - foregår internationalt. Det hænger sammen med, at både fiskeripolitikken og alle andre forhold omkring fiskeriet og udnyttelsen af havterritoriet er internationale emner. Vi deltager i de forskellige internationale organisationer som de regionale rådgivende råd og Europakommissionens rådgivende komite, men vi deltager også mere og mere i specielle møder. Det kan være om vindmølleparker eller Natura 2000 områder, det kan være om sporbarhed, eller om arbejds- og hviletidsdirektivet for fiskeriet, eller, som tilfældet er i juni, hvor jeg sammen med Ole Lundberg Larsen deltager i en hel uges møde i Europakommissionens rådgivningsorgan STECF, hvor der skal ske en behandling af kw-dageordningen. Vi mener, at det er vigtigt at være med ved bordet. 8

9 Et andet sted, hvor det er vigtigt at være med, er ved Norgesforhandlingerne. De betyder utrolig meget for dansk fiskeri. Her omkring årsskiftet udviklede det sig til lidt af en endeløs føljeton så ministrene i Bruxelles stort set var koblet af og for de fælles bestande måtte fastsætte midlertidige kvoter på 65% af 2009 niveauet. Som en sidebemærkning kan jeg nævne, at denne beslutning fik de tyske medier til at skrive, at de fleste af fiskekvoterne var sat ned med 35% - og det fremmer jo ikke fiskeforbruget. Betydningen af Norgesaftalerne i politisk sammenhæng blev klart illustreret ved forhandlingerne omkring årsskiftet. Den kæmpe betydningen i det direkte fiskeri er for os også fuldstændig klar både i Nordsøen og i Skagerrak. Forhandlingerne med Norge startede med forsøget på at få en makrelaftale. Det lykkedes ikke umiddelbart og derfor blev makrel inddraget i de generelle forhandlinger om fælles bestande. Efter alle de seje forhandlinger endte vi med en 10-årig makrelaftale og i øvrigt med den sejr, at uopfisket kvote i 2009 kan fiskes i 2010 samtidig med, at der er lavet en år-til-år fleksibilitet. Vi kan håbe på, at denne fleksibilitet kan være murbrækker, så vi i de kommende år kan få indført år-til-år fleksibilitet på alle bestande. Det er nemlig Norge, der blokerer. 9

10 Inden jeg forlader emnet Norge vil jeg nævne, at Norge har opsagt den gamle aftale om Skagerrak fra Den skal så genforhandles inden for opsigelsesperioden på 3 år. Det er stærkt bekymrende, for hvem skal forhandle? Europakommissionen på Danmarks og Sveriges vegne og skal både Ministerrådet og Europaparlamentet give forhandlingsmandat. Hvor ender vi henne med de tekniske regler. Det allerbedste var om Norge trak opsigelsen tilbage, men tør de det? Slutningen af året er også tiden, hvor generalforsamlingssæsonen i lokalforeningerne for alvor går igang. Til generalforsamlingen i Thyborøn Fiskeriforening i december var oberst Lund, der er folketingsmedlem for Socialdemokraterne, til stede. De øvrige folketingsmedlemmer fra området havde ikke tid, de skulle lave klimaftale med præsident Obama i Bella Centret. Oberst Lund sagde, at han troede, at militæret var det sted, hvor man brugte flest forkortelser, men han var blevet klogere. Det er fiskeriet. Det føg i luften med TAC er og RAC er og også LAG er foruden IOK, FKA, FLA, MAF, ØF og FE eller EFF eller FAS I og FAS II. Jeg skal ikke gå ind i de enkelte forkortelser, her i lokalet kender vi dem alle sammen, men bruge dem som afsæt til en kort omtale af fiskeriet i Hvis vi lige et øjeblik skubber priserne og markedssituationen til side er det min opfattelse, at fiskeriet har fungeret godt, der hvor vi ikke har været udsat for specielle bespænd. Vi har været udsat for unødigt restriktive regler omkring havneanløb uden losning i Østersøområdet. Jeg tror, vi er ved at have lagt den problematik bag os. 10

11 Vi har et ulovligt lukket område i Kattegat. Det er i hvert fald konklusionen på en rapport i to omgange fra advokatfirmaet KromannReumert, uanset hvad Fødevareministeriet mener. Det er spændende, om Europakommissionen er enig med KromannReumert eller Fødevareministeriet om Danmark og Sverige selvstændigt kan lukke for danske fiskere i svensk område og svenske fiskere i dansk område. Lad mig sige det helt klart: Vi skal have den ulovlige lukning ophævet og så skal vi være enige om, at drastiske begrænsninger af fiskeriet i Kattegat betyder friholdelse for kw-havdagebegrænsninger. Hvis vi både skal have et permanent lukket område og kw-havdagebegrænsning er det kun benspænd for fiskeriet, ikke andet. Vi fanger i øvrigt kun ca. 1/3 af vores kvote af torsk i Kattegat. På det åbne samråd i Folketinget forleden kunne jeg forstå på ministeren, at man nu vil bruge det lukkede område til at købe kw-dage. Risikerer vi nu, at man med et begrænset tilbagekøb, som skaffer os lidt flere kw-havdage i realiteten skaber et permanent lukket område i Kattegat, som vi aldrig kan slippe af med, selv om det biologisk ingen betydning har og juridisk er ulovligt? Tobisfiskeriet og det øvrige industrifiskeri er også omfattet af benspænd eller næsten benspænd. Vi ved aldrig, hvor det ender. Heldigvis fik vi i 2009 en god sæson med et godt fiskeri, men det er med stor nervøsitet, at vi har taget hul på en ny sæson, for hvordan kører moniteringsfiskeriet? er formelen rigtig? Bortset fra disse og andre specielle problemer synes jeg vi skal slå fast, at den danske fiskerflåde nu er kommet ned på et niveau, hvor vi hvis vi altså ikke udsættes for andre, unødige benspænd kan fiske de danske kvoter på fornuftig 11

12 vis, og hvor vi kan gennemføre den tiltrængte flådefornyelse i takt med, at økonomien i fiskeriet giver mulighed for det. Når det så er sagt, så er vi jo netop afhængige af priserne og markedet for at få vores erhverv til at fungere økonomisk tilfredsstillende. Markedssituationen i 2009 har været præget af katastrofalt lave priser på de vigtigste arter i dansk fiskeri. Her bag mig ses udviklingen for torsk, rødspætter og jomfruhummer. Vi kan ikke i længere perioder holde til priser på dette niveau, så dør vi. Så enkelt er det. Totalt set faldt omsætningen i dansk fiskeri med 500 millioner kr. fra 2007 til 2009 fra 2,7 milliarder til 2,2 milliarder. På bordene er der omdelt nogen tal, som I kan studere nærmere. I kan også se, hvad torskefangsterne har udgjort af de totale fangster farvand for farvand. Lad mig påpege to ting i tallene: Betydningen af Skagerrak som fiskeområde og dermed betydningen af Skagerrakaftalen, som jeg var inde på tidligere. Og så det modsatte: Den manglende betydning af torsk i Kattegat. Torsk udgør 1,43% af omsætningen i Kattegat, men det er torsken, der skal regulere det hele. De lave priser skyldes forskellige forhold. Finanskrisen med tilbageholdenhed i forbruget. Et stort udbud af torsk fra Norge og fra Island, som skal skaffe valuta og et nærmest bortfald af markedet for rødspætter i Tyskland, bl.a. på grund af den enorme import af billige opdrætsprodukter som Pangasius. Vi kan kun håbe på, at markedet retter sig, og appellere til myndighederne om at gennemføre den samme kontrol for importerede varer, som den vi er underlagt inden for EU s grænser. 12

13 Fiskeriets resultat er sammensat både af en indtægts- og den udgiftsside. På udgiftssiden har vi ikke haft de samme voldsomme brændstofpriser, som i de tidligere år, men der lurer hele tiden en ny bølge af høje oliepriser. Vi har i Danmark, som et af de få lande i EU, gjort brug af den såkaldte brændstofpakke, som EU s fiskeriministre besluttede den 15. juli 2008 og hvor i øvrigt den danske minister stemte imod. Det er blevet udmøntet i en FAS I og en FAS II ordning. FAS betyder Fleet Adjustment Scheme, altså flåde tilpasnings ordning. FAS I omfatter gratis energisyn og tilskud til udskiftning af motorer, propeller osv. for at optimere brændstofeffektiviteten. FAS II omfatter udtagning af stærkt energiforbrugende fartøjer og udskiftning med mere energieffektive eller modernisering af eksisterende fartøjer. Både FAS I og FAS II har været meget efterspurgte, men tidsfristerne i ordningerne har været nærmest umuligt snævre og har efter min opfattelse betydet, at en række gode projekter simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre. Man lægger jo ikke firmaer sammen, fjerner produktionskapaciteten og erstatter den med en nybygget eller nyimporteret fra den ene dag til den anden. 13

14 Som i alle andre erhverv er omkostningerne til løn naturligvis en stor part af de samlede omkostninger. Vi kan notere med tilfredshed, at vi fik indgået en ny overenskomst med 3F, som stort set blot er en fortsættelse af den gamle. Sammen med den nye regulering af fiskeriet fik vi muligheden for at danne puljer. Det er et af de vigtigste elementer i reguleringen, fordi det giver fleksible muligheder i fiskeriet og puljerne bidrager i øvrigt væsentligt til at minimere discard af fisk. Hvad der er årsagen til, at man i store dele af det pelagiske fiskeri er modstandere af puljer, forstår jeg ikke, for det er jo op til de enkelte fartøjer, hvad man ønsker og hvad man deltager i. Vi har, som i tidligere år, gennemført en lang række kvotebytter med andre lande. Nu er det både på individuelt niveau for IOK arterne og generelt for FKA arterne. Kvotebytterne er med til at give Danmark bedre fiskemuligheder, ellers ville vi jo ikke gå ind i dem, og det er i øvrigt et hurtigt og smidigt instrument, selv om f.eks. Europakommissionen ikke kan indse det. Vores specielle kystfiskerordning har nu fungeret i 3 år og der skal ske en afklaring omkring den næste periode. Tilmeldingerne til ordningen har været lidt færre denne gang, måske fordi der også har været sammenlægninger i kystfiskersegmentet. Ved udgangen af april udløber fristen for framelding, så vi efter 1. maj ved hvem, der er omfattet af ordningen de næste 3 år. I Danmarks 14

15 Fiskeriforening har vi hvis jeg må udtrykke det på den måde værtskabet for kystfiskerudvalget og vi har kystfiskerkonsulenten ansat i organisationen. Jeg og den øvrige hovedbestyrelse vil arbejde på, at vi får den stærkest mulige og direkte sammenhæng mellem kystfiskerudvalget og vores øvrige daglige arbejdsområder. Det samme gælder naturligvis for vores bundgarnsudvalg, vores hummerudvalg, vores industri- og pelagisk udvalg eller IP-udvalg og alle de andre specifikke interessefelter for vore medlemmer. Sammen med formanden for kystfiskerudvalget, Steen Jensen, rettede jeg henvendelse til ministeren for fiskeri, og Kim Kær Hansen, der er formand for Baltic Fishermen s Association, rettede henvendelse til Europakommissionen for at undgå aprilstoppet i vestlige Østersø, fordi fartøjerne havde været frosset inde i februar og marts og vel derigennem havde bidraget til fredning af torsken. Alle forstod problemerne, men ingen kunne gøre noget ved dem af bureaukratiske grunde, bl.a. som følge af den nye Lissabon traktat i EU. Den kommer jeg tilbage til. Jeg synes, at det er værd at referere hvad en kontorchef i Fødevareministeriet udtalte til Fiskeri Tidende i den anledning. Jeg citerer fra Fiskeri Tidende: Han nævner, at EU-Kommissionen allerede i dag har mulighed for at træffe hurtige beslutninger i force-majeure-situationer Men det er i tilfælde, hvor der er fare for en bestand. Jeg tror ikke man har forudset, at det kunne blive nødvendigt at gøre noget hurtigt af hensyn til fiskerne 15

16 Er det sært, at vi som fiskere af og til føler os som brikker i et politisk spil og ikke som en erhvervsgruppe, der er af værdi for samfundet? Vinteren har været hård for bundgarnsfiskerne. Denne del af erhvervet har store omkostninger til redskaber og meget arbejde med redskabernes vedligeholdelse. Forholdsmæssigt større omkostninger end andre, mobile dele af fiskeriet. Isvinteren betyder at mange nok vil overveje, om de skal fortsætte fiskeriet. Bundgarnsfiskerne er jo som alle andre også ramt af de dårlige priser, og vi må her endvidere huske på, at den gennemførte ålehandlingsplan, som er EU bestemt, lægger store begrænsninger på ålefiskeriet. Endelig er der naturligvis stadig skarven, som gør voldsomt indhug i fiskeriet. Vi har fået en ny skarvforvaltningsplan, men den er ikke restriktiv nok, og vi arbejder i Danmarks Fiskeriforening på den internationale front for, at man overordnet i EU tager fat i problemerne. 16

17 Sammen med PO en arbejder vi på at få gennemført MSC certificering af dansk fiskeri. Pelagisk PO har fået gennemført certificering for sild og makrel i Nordsøen og for Atlantoskandisk sild. I første række går vi efter sej og rødspætte i Nordsøen og torsk i den østlige Østersø og jeg forventer, at disse arter er på plads til september. Hvorfor netop disse arter i de områder? Fordi dem kan vi komme hurtigst igennem med, og så kan vi også lære systemet at kende i detaljer, så vi bagefter kan styre køreplanen for de øvrige arter og fiskerier. En del af muslingefiskeriet i Limfjorden er også certificeret og vi bokser med tyskerne og hollænderne omkring hesterejerne i Vadehavet. I de omdelte papirer kan I læse nærmere om status for MSC certificeringen. Der kan stilles mange spørgsmål ved certificering og ved MSC certificering. Vi må bare konstatere, at det er markedets krav lige nu. Vil vi være med eller vil vi ikke? Vi har valgt at være med for at have adgang til alle markeder med dansk fisk. En af de væsentligste forudsætninger for at kunne drive et bæredygtigt fiskeri er, at den biologiske rådgivning fungerer og at de tal, som hele vores system bygger på, er up to date. For at medvirke til det er Danmarks Fiskeriforening meget optaget af vores Fisker/Forsker samarbejde med DTU Aqua. Specielt de store projekter omkring torskebestandene, REX i Nordsøen og OSKAR i Skagerrak har været værdifulde. Når det gælder andre, enkeltstående projekter er vore erfaringer mere blandede: vi finder fiskere, som er friske til at deltage i forsøgene og så er det for tit, som om, vi aldrig når i hus med en afrapportering. Det er ikke tilfredsstillende for os og de medvirkende fiskere. De biologiske data fodres ind i det biologiske rådgivningssystem, ICES, som giver rådgivning til Europakommissionen og så bevæger jeg mig ind på de internationale emner. 17

18 Lad mig først tage fat i noget af det, der er sket. Der er vedtaget en ny kontrolforordning. Af den fremgår det nemlig, at fra 1. januar 2011 skal fangster fra videnskabelige forsøgsfiskerier, der er solgt, fratrækkes den nationale kvote, hvis de overstiger 2% heraf. Altså slut med REX og OSKAR og lignende forsøg, hvor afsætningen af forsøgsfangsterne har været med til at styrke forsøgene. Hvorfor nu det. Jo, for at undgå misbrug af forsøgsfiskeri i Spanien. Altså igen et forsøg på at løse et problem i et land ved at indføre restriktioner for alle. Kontrolforordningen blev hastet igennem af Kommissionen og det svenske formandskab i EU. Nogle regler er trådt i kraft, andre træder i kraft i 2011, 2012, 2013, og Der er for mig at se ingen vej uden om at få kontrolforordningen brudt op igen. Det er noget makværk. Hvis man skal have en forenkling af fiskeripolitikken, hvis man skal have incitamenter som f.eks. større muligheder ved kameraovervågning eller lignende hvis man skal have større fleksibilitet fra år til år, så er det nødvendigt med en ny kontrolforordning igen. Lige en enkelt kommentar yderligere. Tolerancemarginen er fastsat til 10% for alle arter. Det har været diskuteret over alt: 5%, 8%,20%. Hvad er det, der betyder noget for trækket på kvoten? Ikke tolerancemarginen, nej, det er mængden på salgsnotaen. Vi kan konstatere, at kontrolforordningen er en OM er. Vi kan også konstatere, at den nye OMEGA måler er en OM er. Ved alle de demonstrationer, vi har set, 18

19 har der været usikkerhed, både fra måling til måling og fra person til person. Jeg kan kun anbefale, at måleren bliver trukket tilbage, indtil den er sikker, og at den så introduceres med tilstrækkelig lang indkøringsperiode, f.eks. et år. Kontrolforordningen er en del af den fælles fiskeripolitik. Alle de andre dele er også i spil, men det er som om den fælles fiskeripolitik zoomer ind: 1. Først har vi alle EU-landene 2. Så kobler vi de sydlige og centraleuropæiske lande af og har Nordeuropa. 3. Når så vi har Nordeuropa, så fokuserer vi ensidigt på torskebestandene. I slutningen af 90 erne var det silden, der var i fokus bl.a. med en halvering af kvoten i Nordsøen i Lad os håbe på, at vi i den fremtidige fiskeripolitik kan komme bort fra denne enkeltartspanik og begynde at se arterne og fiskerierne i den rette sammenhæng. 19

20 Fiskeripolitikken skal reformeres eller revideres eller i hvert fald kigges efter, før 1.januar Derfor udsendte Europakommissionen en Grønbog, en slags idéoplæg, i april 2009 med 66 spørgsmål til diskussion. Man bad om input og fik ca høringssvar, hvoraf de 1300 var nogenlunde enslydende og vel nok havde deres udspring hos Greenpeace i Tyskland. Vi kom med input sammen med de øvrige organisationer i Danmark. I kan se vores hovedkrav til den fremtidige fiskeripolitik omdelt på bordene. Vi deltog i høringssvarene både i de europæiske organisationer, i Kommissionens rådgivende komité og i de regionale rådgivende råd. Der kom også høringssvar fra den danske regering. Det drejer sig i høj grad om mulighederne for fangstkvoter og incitamenter, altså ekstra fordele, ved indførelse af kameraovervågning i den fremtidige politik. Som nævnt er det tvivlsomt, om den nye kontrolforordning overhovedet giver mulighed for dette. Regeringen sætter i deres høringssvar spørgsmålstegn ved om muligheden for PO-udtag skal fortsættes i den fremtidige politik. Det forstår vi ikke, vi har virkelig haft brug for en bund i markedet i 2009 og her i

21 Også Folketinget i form af et fællesbrev fra Fødevareudvalget og Europaudvalget har givet input til grønbogen. Jeg ved ikke hvor gennemarbejdet brevet har været, men man kan umiddelbart få det indtryk, at et flertal i Folketinget går ind for en speciel kystfiskerordning og så internationalt individuelle omsættelige kvoter, ligesom Spanien ønsker det. Revisionen af den fælles fiskeripolitik bliver en stor mundfuld, hvor vi skal forsøge at være meget tæt med i processen. Jeg vil ikke her gå i detaljer, men blot skitsere omfanget. For det første skal der udarbejdes en ny grundforordning, altså den forordning hvor vi har bestemmelserne om den relative stabilitet og om 6-12 sømileordningen. For det andet skal der udarbejdes en ny forordning om den fælles markedsordning, altså det, der bl.a. er grundlaget for PO ernes virksomhed og arbejdsområde. For det tredje skal der udarbejdes en ny forordning om de tekniske regler. Svenskerne og Europakommissionen forsøgte at luske en ny teknisk forordning igennem i efteråret 2009, men forslaget blev taget af bordet i november måned, heldigvis. Forslaget vil, hvis det var blevet vedtaget, have ført til umulige tilstande i forskellige fiskerier, ikke mindst i industrifiskeriet. Der skete en udsættelse til 1. juli 2011, men det er nu klart, at det heller ikke kan nås, så det bliver 1. januar Og for det fjerde skal der udarbejdes en ny forordning om den fremtidige strukturfond for fiskeriet, det vi i daglig tale kalder EFF. Den skal først træde i kraft i 2014, men skal jo helst have sammenhæng med den øvrige fiskeripolitik. 21

22 Ingen ved på nuværende tidspunkt helt hvordan arbejdet med reformen kommer til at køre. Kommissionen fremlægger forslag i begyndelsen af 2011, men så skal både fiskeriministrene i ministerrådet og medlemmerne af Europaparlamentet træffe beslutninger i fællesskab. Det er et resultat af den nye Lissabon-traktat, som trådte i kraft pr. 1. december. Kun de årlige kvoter og de årlige priser kan ministerrådet selv fortsat træffe beslutning om alt andet skal også i Europaparlamentet. Vi håber, at de nye procedurer kan komme til at betyde, at de enkelte regler kan blive vedtaget i en eller anden form for regional organisering, hvor vi kan være med. Ud over de store politikområder skal vi ikke glemme, at torskegenopretningsplanerne skal evalueres og eventuelt revideres i Der er for os ingen tvivl om, at vi skal have fjernet havdagereguleringen i forbindelse revisionen af torskeplanerne. Det er det eneste fornuftige med de flådereduktioner, vi har været igennem både som følge af de mange ophugningsrunder i Danmark i årenes løb og som følge af det store udtag af kapacitet efter gennemførelse af vores nye regulering med IOK og FKA. Som det ses på billedet bag mig er Danmark det land, der suverænt har reduceret mest siden 1992, med 46%. Oven i købet, og det er lidt teknisk, lå vi væsentligt lavere end de andre i referenceårene til kw-havdagene, så vi er i færd med at blive ramt dobbelt hårdt, fordi vi har været foran med reduktion af flåden. 22

23 Jeg vil gerne her erindre om, hvad der står i aftalen om Ny regulering af dansk fiskeri fra 3. november 2005 Jeg citerer og I kan læse med på skærmen: Fødevareministeren vil endvidere arbejde for, at havdageordningen, der følger af EU s genopretningsplaner, afskaffes Vi har det samme flertal i folketinget og samme regeringskonstellation nu, som dengang, så man har vel ikke ændret opfattelse. I løbet af 2009 og igen her i 2010 har hovedbestyrelsen arbejdet utrolig meget med kw-havdagene. Vi troede, at vi havde en løsning i sigte i juni 2009, som danske fiskere kunne leve med. I løbet af efteråret kom så beskeden om fejl i beregningerne, som trak tæppet væk under denne løsning. Det er noget uacceptabelt rod. Derfor anbefalede en enig hovedbestyrelse i oktober at tage en time-out, således at dagene ikke blev uddelt til fartøjerne i Den tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen fulgte denne anbefaling. Med den beslutning forventer vi, at fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak kan foregå uden begrænsninger fra kwhavdage i

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 18. september 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling.

I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling. Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 mail@dkfisk.dk www.dkfisk.dk Jeg skal som formand aflægge den årlige beretning. Det burde i år være en positiv beretning efter et fornuftigt år,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2010 Sag: 6906 / 147532 TALEPUNKT til samråd DV + DW (Miljø-

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv - miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens tale til konferencen Fremtidens Øresund 3. februar 2016 (Det talte ord gælder) Indledning 1.

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 NaturErhvervstyrelsen att. Lisbeth Nielsen Center for fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V H. C. Andersens Boulevard 37

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING I DANMARKS FISKERIFORENING

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING I DANMARKS FISKERIFORENING FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING I DANMARKS FISKERIFORENING Munkebjerg Hotel, Vejle, 13. april 2013 ---------------------------------------------------------------------- Jeg

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Systematisk piratfiskeri i Kattegat

Systematisk piratfiskeri i Kattegat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 333 Offentligt Systematisk piratfiskeri i Kattegat Greenpeace afslører omfattende piratfiskeri i beskyttet område. Siden marts har

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Camilla Benedikte Riemer Penn 27. januar 2016 15:48 Tanja Franck; Thure

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 ANTENNENYT (?) Arbejdet munder desværre ud i "Viel Geschrei und wenig Wolle", som tysken siger, for konklusionen af vores arbejder bliver: DESVÆRRE..... Vi springer lige

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt NaturErhvervstyrelsen/Departementet Den 16. juni 2016 MFVM 95 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til plan for indførelse af udsmidsforbuddet

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

ICES fra innsiden - Fiskeriforsker ansat af den Danske Pelagiske fiskerinæring

ICES fra innsiden - Fiskeriforsker ansat af den Danske Pelagiske fiskerinæring ICES fra innsiden - Fiskeriforsker ansat af den Danske Pelagiske fiskerinæring 24.04.2014 Indholdsfortegnelse Indledning Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO), Mig og min ansættelse i DPPO. ICES

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere