Nordic Design in Shanghai

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Design in Shanghai"

Transkript

1 Nordic Design in Shanghai My name is Janus Heisterberg, I work for a project called house of Scandinavian Design. The project is meant as a help to Nordic designers who for one reason or another is unable or has before not wanted to engage in export to Asia, who through our project will be able to exhibit and sell their art and design without having to worry about financial problems or practical issues as we will be taking care of or assisting with all practical and financial issues. The project is also meant as a window for Asians to see a much bigger variety of Nordic art and Design than what is usually shown in China. In the exhibition in Shanghai there will be designers from; Denmark, Norway, Sweden, Finland, Faroe Islands, Island and Greenland. What we are looking for now in the different countries is designers that are interested in exhibiting in our showroom and companies/organizations that can help to establish contact between us and designers from the different countries. The designers only have to pay for minor things such as Visa and trademark registration for which we will provide assistance so that it will be as easy as possible. After the products have been sold we will deduct the expenses for transport and insurance of the products, and then we will share the profits of the sales according to the contract. The project is supported by the Danish Foreign ministry and the Danish Chamber of Commerce. I have included a short introduction to the project and also the prospect for the project if you should be interested in reading in more detail about the project. I hope you find this project interesting and I looking forward to hearing from you. I will of course also be happy to answer any questions you may have regarding this project, and if there are other persons/organizations you feel would also be interested in this project you are welcome to forward this information to them or let me know their contact details and I will contact them directly. Venlig Hilsen/Kind Reagrds Janus Heisterberg SDC Invest Bredgade 31, 4. Denmark Office Mobile Fax

2 House of Scandinavian design House of Scandinavian Design is where East meets West in East. It is the result of thoughts and ideas of people who have travelled lived and educated themselves in China and Asia. House of Scandinavian Design is a gallery, exhibition, showroom and shop in one, but first and foremost it is an exclusive representation of the unique Scandinavian design, art, culture, fashion, warmth and passion. The House is (500 m 2 ) of ever changing designs in clothing, fur, glassware, furniture, art and many other things meant to inspire, thrill and intrigue the guests leaving them with fresh energy and new ideas. We wish to provide all our guests with a unique experience and the highest levels of service. House of Scandinavian Design is unique, but in order to fulfill our ideas and ambitions of enhancing cultural exchange and trade between Scandinavia and Asia we will also establish a number of concept stores in major Asian cities and capitals like Tokyo, Seoul, Taipei, Beijing, Hong Kong, Macau and Singapore. Every three months the House will host two exhibitions changing with the seasons of the year. With every new exhibition it will be possible for the guests to meet and talk with the designers. The first five days is reserved for V.I.P s and specially invited guests. After this time the doors will be open to the public though still keeping the morning and afternoon till 4 p.m. reserved for V.I.P s, procurers and special events. Some of the exhibited items are only available in limited numbered editions which will only be sold in House of Scandinavian Design, whilst other items after a period of three weeks also will be sold from our concept stores, and another two weeks later also from selected stores that are allowed to buy from us. House of Scandinavian Design which is the only one of its kind will open in Shanghai in the fall of We believe that Shanghai is the ideal place for this kind of exhibition as Shanghai has been, and is again together with cities like New York, London, Tokyo and Paris placing itself on the map as one of the foremost cities in the world when it comes to culture, fashion, design and innovation. House of Scandinavian design is founded by SDC Invest plc with the help and support of Danish Chamber of Commerce 1 that has provided valuable assistance and advice to help ensure success of this centre for the benefit of Scandinavian export and further trade, exchange and harmony between East and West. Danish Chamber of Commerce will also be a trusted partner in finding the right designers to exhibit in the House. The combination of the experience of the team behind House of Scandinavian Design, the support of Danish Chamber of Commerce, the Chinese people s love of Scandinavian design and the booming Chinese Economy gives this project a very strong potential for success. 1 Chamber of Commerce is a Danish government organisation working to promote working to promote trade as well as help and assist industry in foreign countries.

3 Investering i

4 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary 2. Udbydererklæring 3. Hvem er Investeringsselskabet SDC 3.1 Personerne bag 3.2 Daglig ledelse 4. Præsentation af SDC projektet 5. Kina 6. SDC sikkerhed, risiko og potentiale 6.1 Hvorfor investere i Kina? 6.2 Hvorfor investere i SDC? 6.3 Eksempel på danske virksomheder som allerede har succes i Kina 6.4 Sikkerhed 6.5 Risikofaktorer 7. Kapitalstruktur og finansiering 7.1 Eventuelle lån 7.2 Egenkapital, m.v. 7.3 Optionsprogram 8. Budgetter 8.1 Afkast 8.2 Driftsomkostninger 9. Skat 9.1 Beskatning i Kina 9.2 Beskatning i 9.3 Beskatning for anparthavere 10. Tegningsaftale

5 1. Executive summary SDC Invest CVR-nr (herefter benævnt "SDC"), indbyder hermed, via dette prospekt (herefter benævnt "Prospektet"), en lukket investorkreds til at deltage i House of Scandinavian Design i Shanghai. Prospektet er udarbejdet af ledelsen i SDC med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om SDC, investering i House of Scandinavian Design i Kina samt om anparterne, der hermed udbydes til nytegning. SDC gør opmærksom på, at investering i SDC indebærer de risici, der altid vil være forbundet med investering i anparter. Se hertil risici-beskrivelsen under punkt 6.5. SDC vil foretage alle investeringer i Kina via 100% ejede datterselskaber. SDC har kontor på Bredgade 31, København. Markedet for design produkter i Kina er enormt, og i takt med den støt stigende økonomiske udvikling vokser markedet dag for dag. Kinesernes ønske om at være med helt fremme når det gælder mode og design er ikke noget nyt, og Shangahi som før den kinesiske borgerkrig var en by som på højde med eller ligefrem foran byer som New York, Paris og London er igen ved at indtage en position blandt de vigtigeste byer i verden når det gælder mode, design og udvikling. SDC's forretnings -model og -strategi er at etablere få store design centre i udvalgte asiatiske byer samt flere konceptbutikker som sælger skandinavisk design plus forskelligt tilbehør som ikke egner sig til design centrene. For at sikre en høj forrentning og lav risiko etablerer SDC det første design center i Shanghai som er det absolutte mekka for design og nyskabelse i Kina og det meste af Asien. Anparterne i SDC kan tegnes til 25 kr. per anpart. Investeringen i SDC sker ved, at hele investeringsbeløbet indbetales til SDC på en konto i Alm. Brand Bank Efter gennemførelsen af emissionen vil der blive valgt en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt investorkredsen og vil forestå den overordnede ledelse af SDC.

6 2. Udbydererklæring SDC erklærer hermed som udbyder, at Prospektet indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at kunne bedømme SDC's aktiver og passiver, finansielle stilling og fremtidsudsigter der er knyttet til de anparter, der udbydes til potentielle investorer. Efter SDC's opfattelse er de i Prospektet indeholdte oplysninger korrekte, og SDC bekendt er Prospektet ikke behæftet med udeladelser eller fortielser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet giver. Prospektet er fortroligt og må ikke videregives da der er tale om et inviteret udbud af anparter. København, den

7 3. Hvem er SDC? 3.1 Personerne bag Allan Rasmussen Allan Rasmussen har været bosiddende i udlandet siden 1982 og har arbejdet med international handel siden I de sidste 5 år har Allan arbejdet med sportprodukter fra bl.a. Kina. Allan har et indgående kendskab til kulturen og de handelsskikke, som findes i Asien, og er herudover i besiddelse af et omfangsrigt netværk i Kina, Hong Kong, Taiwan, Thailand og Cambodja. Allan er derudover engageret i sport og deltager aktivt i KFUM s idræts forbund som medlem i Forbunds bestyrelsen. Marc Danciu Marc Danciu har baggrund indenfor licensering og håndtering af rettigheder. Marc har de sidste 4 år beskæftiget sig med international licensering af rettigheder til nye medier som Internet, mobiltelefoner og PDA. Marc vil specielt være aktiv i forhold til licensaftaler. Rene Holmgren Rene Holmgren har i de sidste 5 år beskæftiget sig med selskabsrådgivning i forbindelse med internationale selskabsetableringer. Rene har gennem de sidste 5 år etableret mere end 600 selskaber for klinter over det meste af verden. 3.2 Daglig ledelse Den daglige ledelse forestås af Allan Rasmussen, der, udover ansvaret for kontoret i Kina, ligeledes vil forestå ledelsen af front-office-funktioner, samt være ansvarlig for kontakt til Dansk Erhvervsråd, revisorer, advokater og bankforbindelser i såvel som i Kina. Derudover vil der være tilknyttet 4 administrative medarbejdere til kontoret i Kina. 4. Præsentation af SDC projektet House of Scandinavian Design er resultatet af mange menneskers tanker, ideer og erfaringer på det Kinesiske marked. Tanken er opstået med baggrund i det kinesiske markeds størrelse, den voksende middelklasse og Kinesernes store kærlighed for Skandinaviske produkter og design. SDC skal udstille og sælge Skandinavisk design i egne design huse i Kina. House of Scandinavian Design Slår dørene op i Shanghai 1 Oktober 2008 og herfter udvides der løbende, og målet er at have 8 konceptbutikker i Kina indenfor de første 2 år. SDC har indgået aftale med Dansk Erhverv om samarbejde omkring åbningen af House of Scandinavian Design og de vil yde støtte i form af konsulent bistand, kontant støtte til start, drift og markedsføring af projektet i Kina samt rekruttering af medarbejdere. Herudover vil SDC og Dansk Erhverv samarbejde om at tilbyde Danske / Skandinaviske designere muligheden for at udstille og markedsføre deres produkter i Kina. I House of Scandinavian Design udstilles design fra forskellige skandinaviskse designere. Der vil være udstillet 3-4 designere af gangen og der vil på en tre måneders periode være to udstillinger som følger årstidernes skiften. Vi ønsker at give en bred vifte af designere mulighed for at blive eksponeret, og samtidig ønsker vi at gøre vores gæster bekendt med en bred palet af skandinavisk design. Derfor har vi valgt at udstillingerne skal harmonere med årstidernes skiften både hvad angår indhold og tidsmæssig udstrækning. De forskellige designs vil blive solgt dels i House of Scandinavian Design og dels i vore egne konceptbutikker og udvalgte detailbutikker. Nogle designs vil kun være tilgængelige i et så begrænset udvalg at de kun vil blive solgt i House of Scandinavian design i Shanghai hvorimod andre designs efter en periode på 3-4 uger vil være tilgængelige først i vores konceptbutikker og derefter i udvalgte detailbutikker

8 Vi vil med tiden opbygge et netværk af udvalgte eksisterende detailforretninger som har lov at købe varer fra vores udstilling til vidersalg, dog kan disse butikker somt tidligere nævnt ikke sælge produkterne før efter den periode hvor produkterne eksklusivt sælges fra vores udstilling og konceptbutikker. Udover House of Scandinavian Design i Shanghai vil vi, for at opnå en bedre geografisk dækning, også åbne et mindre antal koncept butikker i større asiatiske byer såsom Beijing, Tokyo, Seoul, Taipei o.lign. Det forventes at denne udvidelse vil blive påbegyndt indenfor 1-2 år.

9 5. Kina Folkerepublikken Kina i daglig tale kaldet Kina er det største land i Asien og det 3. eller 4. største land i verden. Med en befolkning på mere end 1,3 milliard mennesker, hvilket er ca. en femtedel af jordens befolkning, er det verdens mest folkerige land. Hovedstaden er Beijing. Historie Kina, af kineserne betegnet som "Riget i midten", er den eneste civilisation i verden som har kontinuerlige skriftlige kilder fra de sidste 3500 år tilbage og frem til i dag. Civilisationen opstod ved floden Huáng Hé i nord-øst-kina, og bredte sig sydover og nåede under Qīngdynastiet omtrent det geografiske område som omfatter Kina i dag. Kineserne brugte - og bruger - oftest dynastiene opkaldt efter den regenrede familie til at inddele historien i epoker. Dette hænger sammen med at dynastiskiftene ofte også indebar ændring i styreform, hovedstad og herskerklasse. Der blev udviklet en relativt effektiv administration hvor embedsmændene (ideelt set) skulle udvælges efter eksamenskarakterer, ikke arv (som i datidens Europa). Den tidlige udvikling af en statsideologi baseret på konfucianismen (som blev "statsfilosofi" under Hàn-dynastiet 100-tallet f.kr.), og udviklingen af et alment udbredt skriftsystem (standardiseret i 220-tallet f.kr.) styrkede også den kinesiske civilisation. Politisk har Kina vekslet mellem at være et forenet storrige og at være opsplittet i mindre stater. Landet blev regelmæssigt angrebet og også to gange erobret af folkeslag som ikke tilhørte Hàn-etnisiteten. Interaktion med den asiatiske omverden og en række immigrations- og emigrationsbølger skabte det billede man i dag har af kinesisk folk og kultur. I 1911 pga frustration over Qing-dynastiets manglende vilje til reformer og Kinas svage militære styrke begyndte officerer i hæren og studenter at udtrykke støtte til Kina som republik. En militær opstand begyndte i Wuchang den 10. oktober Lederen af opstanden var Dr. Sun Yat-sen men da han ikke var militær stærk lavede han en aftale med Yuan Shikai, der var en højtstående leder af Qing-dynastiet militær. Sun Yat-sen acceptere at Yuan Shikai blev republikkens præsident mod at Yuan Shikai sørgede for at få kejserinden til at underskrive den unge kejsers abdikation (kejseren var kun 6 år gammel). Det lykkedes og Yuan Shikai blev præsident den 22. marts I 1915 udråbte Yuan Shikai sig selv til kejser hvilket mødte kraftig modstand og i 1916 abdicerede han og døde kort tid efter. Det kastede Kina ud i en længere periode hvor flere krigsherrer kæmpede om magten. I løbet af 1920'erne lykkedes for Sun Yat-sens protege Chiang Kai-shek at få kontrol over Midt- og Sydkina og få drevet kommunisterne på flugt (Den lange march). Kommunisternes leder Mao Zedong fik genopbygget kommunisternes militære styrke med hjælp fra Sovjetunionen og endte med at få tvunget Chiang Kai-sheks styrker til at trække sig tilbage så Chiang Kai-shek kun kontrollerede Taiwan mens kommunisterne kontrollerede resten og Mao Zedong kunne udråbe Folkerepublikken Kina i Større krigshandlinger i den kinesiske borgerkrig sluttede i 1949 og Kinas kommunist parti havde kontrol med næsten hele landet og Kuomintang, som havde regeret Republikken Kina mellem 1911 og 1949, havde kun kontrol over Taiwan og nogle omkring liggende øer. Den 1. oktober 1949 udråbte Mao Zedong Folkerepublikken Kina. På grund af landets meget store befolkning og kraftige økonomiske vækst og store investeringer i forskning og udvikling bliver Kina ofte anset for at være en kommende supermagt Politik Selvom Kina af mange eksperter i statskundskab bliver anset for at være kommunistisk har det siden 1980'erne ikke være muligt at give en simpel beskrivelse af Kinas politiske system. Kinas regering er af forskellige internationale observatører blevet betegnet som autoritær, kommunistisk og socialistisk med stærke restriktioner på mange områder som fx internet, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ret til at få børn og religionsfrihed men sammenlignet med hvor lukket Kina var i 1970'erne er Kina nu langt mindre restriktivt men stadig langt fra demokratisk som i Europa og Nordamerika. Landet regeres på grundlag af forfatningen fra Kinas nuværende præsident er Hu Jintao og nuværende premierminister er Wen Jiabao.

10 Landet styres af Kinas kommunistparti, der er sikret magten via forfatningen. Der er andre partier i Kina, der i Kina omtales som "demokratiske", der deltager i Det Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference og Den Nationale Folkekongres. Der er åbnet lidt op for muligheden for valg på lokalt niveau/by-niveau men på regeringsniveau har kommunistpartiet den fulde magt. Nogle af de store politiske emner i Kina er bekymringen for den stigende forskel mellem rig og fattig, og utilfredsheden med den udbredte korruption blandt kommunistpartiets ledere og embedsmænd. Kommunistpartiets støtte i den kinesiske befolkning er uklar, da der ikke er nationale valg. Mange i Kina ser ud til at være tilfredse med den sociale stabilitet og voksende økonomiske velstand, som regeringen giver. Økonomi Siden 1978 har Folkerepublikken Kina forsøgt at reformere den kinesiske økonomi fra sovjet-inspireret planøkonomi til en mere markedsorienteret økonomi, men stadig inden for en forholdsvis rigid politisk ramme under kommunistpartiets kontrol. Blandt andet er ansvaret for landbrug flyttet fra kollektive instanser til den enkelte husholdning, industriens daglige ledere har fået mere autoritet og ansvar, tilladt mindre og større firmaer inden for en lang række service- og forarbejdningsfag samt åbnet økonomien for at øge international samhandel og investering. Man har også slækket på den tidligere udstrakte priskontrol. Dette har forårsaget et skift i kinesisk økonomi fra planøkonomi til en blandet økonomi med både kommunistiske og kapitalistiske tendenser. Kina har ry for at være et land, der kan fremstille varer for små omkostninger, hvilket primært skyldes en stor, ikkeorganiseret, billig arbejdsstyrke. Timelønnen for en ufaglært arbejder på en kinesisk fabrik i det rurale område af Kina er under $1 i timen. Det skal selvfølgelig sammenholdes med, at leveomkostninger (prisen for varer og services) er betydeligt lavere i Kina end i mere udviklede lande. Oveni dette kommer, at mange kinesiske arbejdere ikke er organiseret i fagforeninger. En mulig årsag til dette kan være den kinesiske arbejdskultur og -etik, men det kan også skyldes en frygt for, at fagforeninger vil blive udnyttet af kommunistpartiet til at identificere dissidenter. Et andet ofte overset aspekt af den kinesiske økonomi er den lave udgift til andre omkostninger end arbejdskraft (for eksempel faciliteter, råvarer med videre). Dette skyldes et stærkt konkurrencepræget marked med mange producenter og en generel tendens til overudbud og lave priser. Der er også stadig spor af priskontrollen og leveringsgarantier fra planøkonomiens tid. Efterhånden som statskontrollerede virksomheder bliver udliciteret og arbejdere skifter til andre sektorer vil denne deflatoriske effekt sætte et større pres på økonomien. Kinas vækst på det globale marked har skabt bemærkelsesværdige konflikter - især i forbindelse med ubalancen i handelsforholdet mellem Kina og USA. Dette skyldes, at Kina kan producere varer, som er eftertragtede i USA, langt billigere end øvrige asiatiske eller latinamerikanske lande, mens USA sjældent kan levere varer til Kina, der kan konkurrere med tilsvarende fra Europa eller Asien. En anden faktor (nævnt af flere kilder) er vekselkursen mellem den kinesiske yuan og den amerikanske dollar, der i en periode har været fastlåst. Først den 21. juli 2005 annoncerede Kinas Folkebank at man ville have en mere flydende vekselkurs, hvor man tillod, at valutaen nærmede sig den amerikanske dollar med 0,3% om dagen. Der er også en begrænsning på den omvekslede mængde af Yuan til udenrigs valutaer på max 3% om dagen. Disse føderale restriktioner har gjort det svært for mange amerikanske virksomheder at eksportere til det kinesiske marked og har bidraget til den skæve handelsbalance I 2003 steg Kinas BNP udtrykt som købekraftsparitet til $6.4 billioner (40 billioner danske kroner) og blev dermed den næststørste i verden[5]. Udtrykt i sædvanlige størrelser forventes Kinas BNP i 2005 at blive den sjettestørste i verden. Dog grundet den store befolkningsstørrelse giver det kun estimeret $5.600 per indbygger, hvilket placerer Kina som nummer 90. Kinas officielt rapporterede vækst var i 2003 på 9.1%. Nøgletal Nedenfor følger en række væsentlige nøgletal for Kina: Generelle nøgletal Areal, km2 9,596,960 Valutakurs (22. maj 2008) DKK 68 for CNY 100

11 Økonomiske nøgletal: BNP (mio. USD) Kina (i mia. US$) Vækst i BNP 9,5% 9,8% 10,7% 11,4% Kilde: CIA World factbook s samhandel med Kina (mio DKK) Import fra 6.927, ,880 Eksport til , ,200 Kilde: s Statistik Korruption CPI (Corruption Perceptions Index 2006): 3,3 Nr. 70 Kilde: Transparency International 6. SDC projektet sikkerhed, risiko og potentiale 6.1. Hvorfor investere i Kina? Kina har i de sidste 10 år gennemgået en fantastisk økonomisk udvikling med årlige vækstrater på over 10 pct., og omend der stadig er en enorm økonomisk skævvridning i det kinesiske samfund betyder det stadigvæk at der er en meget stor og voksende middelklasse samt en voksende gruppe af millionærer. Dette kombineret med at den gennemsnitlige kineser bruger op imod 75 pct. af sin løn på forbrug gør markedet enormt interessant. Kina taler med sin store vækst og økonomiske opgang samt meget positive holdning til skandinaviske designs for sig selv. Hvis vi ser på andre skandinaviske virksomheder som er i Kina i dag har alle stor success, og vores erfaring er at der mangler et skandinavisk udstillings vindue som kan profilere nye produkter til verdens mest folkerige land. 6.2 Hvorfor investere i SDC? Kineseres levestandard er som mange Asiaters levestandard steget betragteligt igennem de seneste år og udover at vestlig mode er trendsættende i Kina bliver vestlig standard også meget brugt som et mål for levestandard og opstigen på den sociale rangstige.

12 SDC har i samarbejde med Dansk Erhvervsråd og en række Danske firmaer som er etableret i Kina udarbejdet et koncept der dækker en fler årrig periode hvilket giver en god basis for at starte et successfuldt projekt. Udover et stærkt hold af kompetente medarbejdere indenfor ledelse og erhverv har SDC har gennem sine medarbejdere et meget stærkt kendskab tl det asiatiske marked og i særdeleshed til det kinesiske marked og dets stadigt stigende vækst og efterspørgsel på skandinaviske designs og produkter. En stærk kombination af praktisk erfaring, uddannelse, folk der brænder for deres arbejde og kontakter i erhvervslivet gør at SDC står enddog meget stærkt ifht. det potentiale det kinesiske marked opbyder Konceptet er nu klar til at søsættes i tæt samarbejde med Dansk Erhverv. Ud fra de ovennævnte faktorer ser SDC følgende forretningsmæssige potentiale: Etablering af flere centre i Kina. Månedlig omsætning på over 5 mio. Udbygning af SDC til omkringliggende Asiatiske lande såsom Syd Korea og Japan. 6.3 Eksempel på danske virksomheder som allerede har succes i Kina B & O ECCO sko Dyreberg & Kern Lindberg Junkers samt Hummel som er på vej ind på det kinesiske marked med ikke mindre end 500 butikker. SDC har tæt kontakt til de fleste af disse virksomheder i Kina, og drager derigennem nytte af deres erfaringer og kontaktflade Sikkerhed Kina har gjort meget for at regulerer deres financielle markeder og deres penge politik. Det er derfor utrolig svært at få penge ud af Kina. Det kræver meget af få lov til at få oprettet valuta konti i en kinesisk bank til et kinesisk selskab. Dette bliver derfor gjort ved hjælp fra det danske konsulat og dansk erhvervsråds rådgivere i Kina. Lovgivning og retssikkerhed: Kriminalitet straffes hårdt i Kina, hvilket er en fordel især når man som udenlandsk virksomhed skal opererer i et fremmed land. Risikoen for at blive snydt er stor hvis ikke man sikre sig at have de rigtige samarbejdspartnere. 6.5 Risikofaktorer Ingen investering er uden risiko, og således er investering i SDC og Kina naturligvis heller ikke uden risiko. Kinesisk lovgivning og udøvelse af magt kan til tider virke arbitrær og er meget ofte forbundet med et begreb kaldet "Guanxi". Guanxi dækker i Kina i dag over tre ting: Betalt Guanxi eller korruption og bestikkelse, som er et onde man prøver at slippe af med, men som stadig er meget fremherskende og som man er nødt til at forholde sig til. Magt Guanxi som betyder at man kan slippe af sted med forskellige ting såfremt man har en god kontakt som er over den instans der skal forbyde, stoppe eller straffe for det man har gjort eller vil gøre. Ægte Guanxi som er den goodwill og og hjælpsomhed man kan opnå gennem sine kontakter og ens forhold til disse som kan være enddog meget vigtig og betydningsfuld. SDC vil i meget høj grad kunne beskytte sig mod disse problemer gennem sin størrelse og tætte forbindelser til bl.a. Dansk Erhverv og vil i videst muligt omfang forsøge at holde sig fri af korruption og bestikkelse.

13 SDC's koncept kan ikke, udover navnet,varemærkeregistreres eller på anden måde beskyttes mod kopiering, og således kan andre organisationer naturligvis forsøge at oprette tilsvarende operationer i Kina. Dette vil naturligvis være en udfordring og vil kunne reducere SDC's overskud. Dog er der visse faktorer som reducerer denne trussel; 1. Kina er et meget stort land og vil sagtens kunne rumme mere end blot en forretning med dette koncept. 2. Et konkurrende center vil ikke på noget tidspunkt kunne udstille de samme varer som vi har i vores center. 3. Værdien af at være først på marked betyder at det er væsentligt sværere for en konkurrent succesfuldt at åbne et lignende center. Kina er i Vesten kendt som kopiernes mekka, og et hvert successfuldt produkt må på et tidspunkt påregne at blive kopieret. Dog er det således at de fleste kopi produkter sælges til Vesten da de fleste kinesere ikke ønsker at købe kopi produkter hvilket altså således formentlig vil have ne begrænset indvirkning på SDC's success. Herudover betyder vores hurtige udskiftning af varer at det bliver væsentligt mindre interessant at kopiere vores varer da de ikke ligger på hylderne i længere tid. 7. Kapitalstruktur og finansiering 7.1 Eventuelle lån Selskabet vil ikke optage lån på nuværende tidspunkt. Det er dog bestemt at udvide kapitalen yderligere ultimo. Se mere i punkt Egenkapital, m.v. Med nærværende kapital udvidelse udvides kapitalen med DKK. Det samlede antal anparter vil efter udvidelsen være anpart. Det er vedtaget af udvide kapitalen kapitalen yderligere med anparter. Prisen på disse forventes af være betydeligt højere end nuværende pris, da centeret er etableret inden udgangen af november. 7.3 Options program For hver anpart solgt i nærværende kapital udvidelse tilbydes 2 stk. optioner ellers købsret. Hver option giver ret til at købe en ekstra anpart til 25 kr. over de næste 24 måneder. Disse optioner kan frit sælges såfremt man ikke selv ønsker at udnytte disse.

14 8. Budgetter 8.1. Afkast Der forventes ikke afkast de første 2 regnskabsår. I denne periode vil et overskud i selskabet blive brugt til investering i vækst Driftsomkostninger Driftbudgetter ser således ud: 2008: Indtægter Tilskud Lokale leje Indretning af lokaler Indkvartering Rejse omkostninger Advokat Øvrige omkostninger Lønninger EU personale Lønninger lokal Konsulenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Der er i budgettet kun medtaget begrænsede indtægter. Det forventes af vi i 2008 går ud med et underskud på ca DKK. Underskudet kan dog blive noget større hvis center nr. 2 etableres inden udgangen af Dette øget underskud vil dog skyldes investeringer i expension. 9. Skat 9.1. Beskatning i Kina Beskatningen på retail og wholesale vil være 4% til 15% alt efter hvor stor overskudet er i selskabet Beskatning i I danmark beskattes alene udbyttet i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem og Kina Beskatning for anpartshavere Indkomst fra anparter, der overstiger kr. skal fra indkomståret 2008 beskattes med 45%. Personers indkomst fra investering i aktier (aktieavancer og udbytter) beskattes med 28% for beløb indtil kr. og med 43% for beløb indtil kr. (alle tal er for indkomståret 2008). Beløbsgrænserne fordobles, hvis man er gift.

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Pandoras internationalisering

Pandoras internationalisering Bachelorafhandling Forfatter: FREDERIK LEVIN TRÆSBORG (286691) Vejleder: MAI SKJØTT LINNEBERG Pandoras internationalisering Handelshøjskolen i Århus 2011 Abstract This paper s subject is the internationalization

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Etablering af en ejendomsadministration

Etablering af en ejendomsadministration HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter Jesper Rasmussen Vejleder Bent Høgsted HD Afhandling (R): Etablering af en ejendomsadministration Handelshøjskolen i Århus April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Introduktion af Danmarks største jobmarked

Introduktion af Danmarks største jobmarked Introduktion af Danmarks største jobmarked på Vigtig information før investering på First North First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 2013 Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 Forfatter: Morten Hukiær Jensen Uddannelse: Cand.Ling.Merc Vejleder: Lars Abel Ekstern lektor Department

Læs mere

DI s Executive Program 2009

DI s Executive Program 2009 DI s Executive Program 2009 Modul 3: Studietur til Kina fra den 16.-23. januar 2010 KINA RAPPORT Deltagere Direktør Flemming Poulsen, Nordvestjysk Elforsyning A/S - Økonomidirektør Jan Østerskov, SK Service

Læs mere

En Østjydsk fusion? en tænkt situation

En Østjydsk fusion? en tænkt situation En Østjydsk fusion? en tænkt situation HDFR speciale 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af Nana Christiansen og Kirstine Jørgensen Studie nr. 20111612 og 20111639 Vejleder Christian Farø 1 Indhold 1.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 5. maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard

Læs mere

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2007 HANDEL & INVESTERING I LATINAMERIKA Novo Nordisk s nye fabriksanlæg i Montes Claros,

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

HD Finansiel Rådgivning. Fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank

HD Finansiel Rådgivning. Fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank HD Finansiel Rådgivning Fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank Kim Kvist Hansen Studienr. 20091895 29. april 2011 INDLEDNING... 1 ENGLISH SUMMARY:... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 METODE... 3 AFGRÆNSNING...

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Forfattere: Helle H. Rasmussen Christina Mielec. Vejleder: Lars Henriksen. Generationsskifte.

Erhvervsøkonomisk Institut. Forfattere: Helle H. Rasmussen Christina Mielec. Vejleder: Lars Henriksen. Generationsskifte. HD 8. semester Erhvervsøkonomisk Institut HD-afhandling Forfattere: Helle H. Rasmussen Christina Mielec Vejleder: Lars Henriksen Generationsskifte i Frisøren ApS Handelshøjskolen i Århus 1. maj 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afhandling 2009 Terkel Præst 6. Maj 2009

Afhandling 2009 Terkel Præst 6. Maj 2009 HD Finansiel rådgivning Ledelse & Projektledelse Vejleder: Uffe Nørgaard - En analyse af muligheden for en risikofri merindtjening uden kapitalbinding - Afhandling 8. semester 2009 Afleveringsdato: 6.

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

En østjysk bankfusion?

En østjysk bankfusion? En østjysk bankfusion? Specialeafhandling HD-FR Udarbejdet af Rikke Dall Hardt Hove, studienr. 20091880 Aalborg Universitet 29.04.2011 Vejleder, Christian Farø Summary The purpose of this assignment is

Læs mere