Nordic Design in Shanghai

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Design in Shanghai"

Transkript

1 Nordic Design in Shanghai My name is Janus Heisterberg, I work for a project called house of Scandinavian Design. The project is meant as a help to Nordic designers who for one reason or another is unable or has before not wanted to engage in export to Asia, who through our project will be able to exhibit and sell their art and design without having to worry about financial problems or practical issues as we will be taking care of or assisting with all practical and financial issues. The project is also meant as a window for Asians to see a much bigger variety of Nordic art and Design than what is usually shown in China. In the exhibition in Shanghai there will be designers from; Denmark, Norway, Sweden, Finland, Faroe Islands, Island and Greenland. What we are looking for now in the different countries is designers that are interested in exhibiting in our showroom and companies/organizations that can help to establish contact between us and designers from the different countries. The designers only have to pay for minor things such as Visa and trademark registration for which we will provide assistance so that it will be as easy as possible. After the products have been sold we will deduct the expenses for transport and insurance of the products, and then we will share the profits of the sales according to the contract. The project is supported by the Danish Foreign ministry and the Danish Chamber of Commerce. I have included a short introduction to the project and also the prospect for the project if you should be interested in reading in more detail about the project. I hope you find this project interesting and I looking forward to hearing from you. I will of course also be happy to answer any questions you may have regarding this project, and if there are other persons/organizations you feel would also be interested in this project you are welcome to forward this information to them or let me know their contact details and I will contact them directly. Venlig Hilsen/Kind Reagrds Janus Heisterberg SDC Invest Bredgade 31, 4. Denmark Office Mobile Fax

2 House of Scandinavian design House of Scandinavian Design is where East meets West in East. It is the result of thoughts and ideas of people who have travelled lived and educated themselves in China and Asia. House of Scandinavian Design is a gallery, exhibition, showroom and shop in one, but first and foremost it is an exclusive representation of the unique Scandinavian design, art, culture, fashion, warmth and passion. The House is (500 m 2 ) of ever changing designs in clothing, fur, glassware, furniture, art and many other things meant to inspire, thrill and intrigue the guests leaving them with fresh energy and new ideas. We wish to provide all our guests with a unique experience and the highest levels of service. House of Scandinavian Design is unique, but in order to fulfill our ideas and ambitions of enhancing cultural exchange and trade between Scandinavia and Asia we will also establish a number of concept stores in major Asian cities and capitals like Tokyo, Seoul, Taipei, Beijing, Hong Kong, Macau and Singapore. Every three months the House will host two exhibitions changing with the seasons of the year. With every new exhibition it will be possible for the guests to meet and talk with the designers. The first five days is reserved for V.I.P s and specially invited guests. After this time the doors will be open to the public though still keeping the morning and afternoon till 4 p.m. reserved for V.I.P s, procurers and special events. Some of the exhibited items are only available in limited numbered editions which will only be sold in House of Scandinavian Design, whilst other items after a period of three weeks also will be sold from our concept stores, and another two weeks later also from selected stores that are allowed to buy from us. House of Scandinavian Design which is the only one of its kind will open in Shanghai in the fall of We believe that Shanghai is the ideal place for this kind of exhibition as Shanghai has been, and is again together with cities like New York, London, Tokyo and Paris placing itself on the map as one of the foremost cities in the world when it comes to culture, fashion, design and innovation. House of Scandinavian design is founded by SDC Invest plc with the help and support of Danish Chamber of Commerce 1 that has provided valuable assistance and advice to help ensure success of this centre for the benefit of Scandinavian export and further trade, exchange and harmony between East and West. Danish Chamber of Commerce will also be a trusted partner in finding the right designers to exhibit in the House. The combination of the experience of the team behind House of Scandinavian Design, the support of Danish Chamber of Commerce, the Chinese people s love of Scandinavian design and the booming Chinese Economy gives this project a very strong potential for success. 1 Chamber of Commerce is a Danish government organisation working to promote working to promote trade as well as help and assist industry in foreign countries.

3 Investering i

4 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary 2. Udbydererklæring 3. Hvem er Investeringsselskabet SDC 3.1 Personerne bag 3.2 Daglig ledelse 4. Præsentation af SDC projektet 5. Kina 6. SDC sikkerhed, risiko og potentiale 6.1 Hvorfor investere i Kina? 6.2 Hvorfor investere i SDC? 6.3 Eksempel på danske virksomheder som allerede har succes i Kina 6.4 Sikkerhed 6.5 Risikofaktorer 7. Kapitalstruktur og finansiering 7.1 Eventuelle lån 7.2 Egenkapital, m.v. 7.3 Optionsprogram 8. Budgetter 8.1 Afkast 8.2 Driftsomkostninger 9. Skat 9.1 Beskatning i Kina 9.2 Beskatning i 9.3 Beskatning for anparthavere 10. Tegningsaftale

5 1. Executive summary SDC Invest CVR-nr (herefter benævnt "SDC"), indbyder hermed, via dette prospekt (herefter benævnt "Prospektet"), en lukket investorkreds til at deltage i House of Scandinavian Design i Shanghai. Prospektet er udarbejdet af ledelsen i SDC med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om SDC, investering i House of Scandinavian Design i Kina samt om anparterne, der hermed udbydes til nytegning. SDC gør opmærksom på, at investering i SDC indebærer de risici, der altid vil være forbundet med investering i anparter. Se hertil risici-beskrivelsen under punkt 6.5. SDC vil foretage alle investeringer i Kina via 100% ejede datterselskaber. SDC har kontor på Bredgade 31, København. Markedet for design produkter i Kina er enormt, og i takt med den støt stigende økonomiske udvikling vokser markedet dag for dag. Kinesernes ønske om at være med helt fremme når det gælder mode og design er ikke noget nyt, og Shangahi som før den kinesiske borgerkrig var en by som på højde med eller ligefrem foran byer som New York, Paris og London er igen ved at indtage en position blandt de vigtigeste byer i verden når det gælder mode, design og udvikling. SDC's forretnings -model og -strategi er at etablere få store design centre i udvalgte asiatiske byer samt flere konceptbutikker som sælger skandinavisk design plus forskelligt tilbehør som ikke egner sig til design centrene. For at sikre en høj forrentning og lav risiko etablerer SDC det første design center i Shanghai som er det absolutte mekka for design og nyskabelse i Kina og det meste af Asien. Anparterne i SDC kan tegnes til 25 kr. per anpart. Investeringen i SDC sker ved, at hele investeringsbeløbet indbetales til SDC på en konto i Alm. Brand Bank Efter gennemførelsen af emissionen vil der blive valgt en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt investorkredsen og vil forestå den overordnede ledelse af SDC.

6 2. Udbydererklæring SDC erklærer hermed som udbyder, at Prospektet indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at kunne bedømme SDC's aktiver og passiver, finansielle stilling og fremtidsudsigter der er knyttet til de anparter, der udbydes til potentielle investorer. Efter SDC's opfattelse er de i Prospektet indeholdte oplysninger korrekte, og SDC bekendt er Prospektet ikke behæftet med udeladelser eller fortielser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet giver. Prospektet er fortroligt og må ikke videregives da der er tale om et inviteret udbud af anparter. København, den

7 3. Hvem er SDC? 3.1 Personerne bag Allan Rasmussen Allan Rasmussen har været bosiddende i udlandet siden 1982 og har arbejdet med international handel siden I de sidste 5 år har Allan arbejdet med sportprodukter fra bl.a. Kina. Allan har et indgående kendskab til kulturen og de handelsskikke, som findes i Asien, og er herudover i besiddelse af et omfangsrigt netværk i Kina, Hong Kong, Taiwan, Thailand og Cambodja. Allan er derudover engageret i sport og deltager aktivt i KFUM s idræts forbund som medlem i Forbunds bestyrelsen. Marc Danciu Marc Danciu har baggrund indenfor licensering og håndtering af rettigheder. Marc har de sidste 4 år beskæftiget sig med international licensering af rettigheder til nye medier som Internet, mobiltelefoner og PDA. Marc vil specielt være aktiv i forhold til licensaftaler. Rene Holmgren Rene Holmgren har i de sidste 5 år beskæftiget sig med selskabsrådgivning i forbindelse med internationale selskabsetableringer. Rene har gennem de sidste 5 år etableret mere end 600 selskaber for klinter over det meste af verden. 3.2 Daglig ledelse Den daglige ledelse forestås af Allan Rasmussen, der, udover ansvaret for kontoret i Kina, ligeledes vil forestå ledelsen af front-office-funktioner, samt være ansvarlig for kontakt til Dansk Erhvervsråd, revisorer, advokater og bankforbindelser i såvel som i Kina. Derudover vil der være tilknyttet 4 administrative medarbejdere til kontoret i Kina. 4. Præsentation af SDC projektet House of Scandinavian Design er resultatet af mange menneskers tanker, ideer og erfaringer på det Kinesiske marked. Tanken er opstået med baggrund i det kinesiske markeds størrelse, den voksende middelklasse og Kinesernes store kærlighed for Skandinaviske produkter og design. SDC skal udstille og sælge Skandinavisk design i egne design huse i Kina. House of Scandinavian Design Slår dørene op i Shanghai 1 Oktober 2008 og herfter udvides der løbende, og målet er at have 8 konceptbutikker i Kina indenfor de første 2 år. SDC har indgået aftale med Dansk Erhverv om samarbejde omkring åbningen af House of Scandinavian Design og de vil yde støtte i form af konsulent bistand, kontant støtte til start, drift og markedsføring af projektet i Kina samt rekruttering af medarbejdere. Herudover vil SDC og Dansk Erhverv samarbejde om at tilbyde Danske / Skandinaviske designere muligheden for at udstille og markedsføre deres produkter i Kina. I House of Scandinavian Design udstilles design fra forskellige skandinaviskse designere. Der vil være udstillet 3-4 designere af gangen og der vil på en tre måneders periode være to udstillinger som følger årstidernes skiften. Vi ønsker at give en bred vifte af designere mulighed for at blive eksponeret, og samtidig ønsker vi at gøre vores gæster bekendt med en bred palet af skandinavisk design. Derfor har vi valgt at udstillingerne skal harmonere med årstidernes skiften både hvad angår indhold og tidsmæssig udstrækning. De forskellige designs vil blive solgt dels i House of Scandinavian Design og dels i vore egne konceptbutikker og udvalgte detailbutikker. Nogle designs vil kun være tilgængelige i et så begrænset udvalg at de kun vil blive solgt i House of Scandinavian design i Shanghai hvorimod andre designs efter en periode på 3-4 uger vil være tilgængelige først i vores konceptbutikker og derefter i udvalgte detailbutikker

8 Vi vil med tiden opbygge et netværk af udvalgte eksisterende detailforretninger som har lov at købe varer fra vores udstilling til vidersalg, dog kan disse butikker somt tidligere nævnt ikke sælge produkterne før efter den periode hvor produkterne eksklusivt sælges fra vores udstilling og konceptbutikker. Udover House of Scandinavian Design i Shanghai vil vi, for at opnå en bedre geografisk dækning, også åbne et mindre antal koncept butikker i større asiatiske byer såsom Beijing, Tokyo, Seoul, Taipei o.lign. Det forventes at denne udvidelse vil blive påbegyndt indenfor 1-2 år.

9 5. Kina Folkerepublikken Kina i daglig tale kaldet Kina er det største land i Asien og det 3. eller 4. største land i verden. Med en befolkning på mere end 1,3 milliard mennesker, hvilket er ca. en femtedel af jordens befolkning, er det verdens mest folkerige land. Hovedstaden er Beijing. Historie Kina, af kineserne betegnet som "Riget i midten", er den eneste civilisation i verden som har kontinuerlige skriftlige kilder fra de sidste 3500 år tilbage og frem til i dag. Civilisationen opstod ved floden Huáng Hé i nord-øst-kina, og bredte sig sydover og nåede under Qīngdynastiet omtrent det geografiske område som omfatter Kina i dag. Kineserne brugte - og bruger - oftest dynastiene opkaldt efter den regenrede familie til at inddele historien i epoker. Dette hænger sammen med at dynastiskiftene ofte også indebar ændring i styreform, hovedstad og herskerklasse. Der blev udviklet en relativt effektiv administration hvor embedsmændene (ideelt set) skulle udvælges efter eksamenskarakterer, ikke arv (som i datidens Europa). Den tidlige udvikling af en statsideologi baseret på konfucianismen (som blev "statsfilosofi" under Hàn-dynastiet 100-tallet f.kr.), og udviklingen af et alment udbredt skriftsystem (standardiseret i 220-tallet f.kr.) styrkede også den kinesiske civilisation. Politisk har Kina vekslet mellem at være et forenet storrige og at være opsplittet i mindre stater. Landet blev regelmæssigt angrebet og også to gange erobret af folkeslag som ikke tilhørte Hàn-etnisiteten. Interaktion med den asiatiske omverden og en række immigrations- og emigrationsbølger skabte det billede man i dag har af kinesisk folk og kultur. I 1911 pga frustration over Qing-dynastiets manglende vilje til reformer og Kinas svage militære styrke begyndte officerer i hæren og studenter at udtrykke støtte til Kina som republik. En militær opstand begyndte i Wuchang den 10. oktober Lederen af opstanden var Dr. Sun Yat-sen men da han ikke var militær stærk lavede han en aftale med Yuan Shikai, der var en højtstående leder af Qing-dynastiet militær. Sun Yat-sen acceptere at Yuan Shikai blev republikkens præsident mod at Yuan Shikai sørgede for at få kejserinden til at underskrive den unge kejsers abdikation (kejseren var kun 6 år gammel). Det lykkedes og Yuan Shikai blev præsident den 22. marts I 1915 udråbte Yuan Shikai sig selv til kejser hvilket mødte kraftig modstand og i 1916 abdicerede han og døde kort tid efter. Det kastede Kina ud i en længere periode hvor flere krigsherrer kæmpede om magten. I løbet af 1920'erne lykkedes for Sun Yat-sens protege Chiang Kai-shek at få kontrol over Midt- og Sydkina og få drevet kommunisterne på flugt (Den lange march). Kommunisternes leder Mao Zedong fik genopbygget kommunisternes militære styrke med hjælp fra Sovjetunionen og endte med at få tvunget Chiang Kai-sheks styrker til at trække sig tilbage så Chiang Kai-shek kun kontrollerede Taiwan mens kommunisterne kontrollerede resten og Mao Zedong kunne udråbe Folkerepublikken Kina i Større krigshandlinger i den kinesiske borgerkrig sluttede i 1949 og Kinas kommunist parti havde kontrol med næsten hele landet og Kuomintang, som havde regeret Republikken Kina mellem 1911 og 1949, havde kun kontrol over Taiwan og nogle omkring liggende øer. Den 1. oktober 1949 udråbte Mao Zedong Folkerepublikken Kina. På grund af landets meget store befolkning og kraftige økonomiske vækst og store investeringer i forskning og udvikling bliver Kina ofte anset for at være en kommende supermagt Politik Selvom Kina af mange eksperter i statskundskab bliver anset for at være kommunistisk har det siden 1980'erne ikke være muligt at give en simpel beskrivelse af Kinas politiske system. Kinas regering er af forskellige internationale observatører blevet betegnet som autoritær, kommunistisk og socialistisk med stærke restriktioner på mange områder som fx internet, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ret til at få børn og religionsfrihed men sammenlignet med hvor lukket Kina var i 1970'erne er Kina nu langt mindre restriktivt men stadig langt fra demokratisk som i Europa og Nordamerika. Landet regeres på grundlag af forfatningen fra Kinas nuværende præsident er Hu Jintao og nuværende premierminister er Wen Jiabao.

10 Landet styres af Kinas kommunistparti, der er sikret magten via forfatningen. Der er andre partier i Kina, der i Kina omtales som "demokratiske", der deltager i Det Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference og Den Nationale Folkekongres. Der er åbnet lidt op for muligheden for valg på lokalt niveau/by-niveau men på regeringsniveau har kommunistpartiet den fulde magt. Nogle af de store politiske emner i Kina er bekymringen for den stigende forskel mellem rig og fattig, og utilfredsheden med den udbredte korruption blandt kommunistpartiets ledere og embedsmænd. Kommunistpartiets støtte i den kinesiske befolkning er uklar, da der ikke er nationale valg. Mange i Kina ser ud til at være tilfredse med den sociale stabilitet og voksende økonomiske velstand, som regeringen giver. Økonomi Siden 1978 har Folkerepublikken Kina forsøgt at reformere den kinesiske økonomi fra sovjet-inspireret planøkonomi til en mere markedsorienteret økonomi, men stadig inden for en forholdsvis rigid politisk ramme under kommunistpartiets kontrol. Blandt andet er ansvaret for landbrug flyttet fra kollektive instanser til den enkelte husholdning, industriens daglige ledere har fået mere autoritet og ansvar, tilladt mindre og større firmaer inden for en lang række service- og forarbejdningsfag samt åbnet økonomien for at øge international samhandel og investering. Man har også slækket på den tidligere udstrakte priskontrol. Dette har forårsaget et skift i kinesisk økonomi fra planøkonomi til en blandet økonomi med både kommunistiske og kapitalistiske tendenser. Kina har ry for at være et land, der kan fremstille varer for små omkostninger, hvilket primært skyldes en stor, ikkeorganiseret, billig arbejdsstyrke. Timelønnen for en ufaglært arbejder på en kinesisk fabrik i det rurale område af Kina er under $1 i timen. Det skal selvfølgelig sammenholdes med, at leveomkostninger (prisen for varer og services) er betydeligt lavere i Kina end i mere udviklede lande. Oveni dette kommer, at mange kinesiske arbejdere ikke er organiseret i fagforeninger. En mulig årsag til dette kan være den kinesiske arbejdskultur og -etik, men det kan også skyldes en frygt for, at fagforeninger vil blive udnyttet af kommunistpartiet til at identificere dissidenter. Et andet ofte overset aspekt af den kinesiske økonomi er den lave udgift til andre omkostninger end arbejdskraft (for eksempel faciliteter, råvarer med videre). Dette skyldes et stærkt konkurrencepræget marked med mange producenter og en generel tendens til overudbud og lave priser. Der er også stadig spor af priskontrollen og leveringsgarantier fra planøkonomiens tid. Efterhånden som statskontrollerede virksomheder bliver udliciteret og arbejdere skifter til andre sektorer vil denne deflatoriske effekt sætte et større pres på økonomien. Kinas vækst på det globale marked har skabt bemærkelsesværdige konflikter - især i forbindelse med ubalancen i handelsforholdet mellem Kina og USA. Dette skyldes, at Kina kan producere varer, som er eftertragtede i USA, langt billigere end øvrige asiatiske eller latinamerikanske lande, mens USA sjældent kan levere varer til Kina, der kan konkurrere med tilsvarende fra Europa eller Asien. En anden faktor (nævnt af flere kilder) er vekselkursen mellem den kinesiske yuan og den amerikanske dollar, der i en periode har været fastlåst. Først den 21. juli 2005 annoncerede Kinas Folkebank at man ville have en mere flydende vekselkurs, hvor man tillod, at valutaen nærmede sig den amerikanske dollar med 0,3% om dagen. Der er også en begrænsning på den omvekslede mængde af Yuan til udenrigs valutaer på max 3% om dagen. Disse føderale restriktioner har gjort det svært for mange amerikanske virksomheder at eksportere til det kinesiske marked og har bidraget til den skæve handelsbalance I 2003 steg Kinas BNP udtrykt som købekraftsparitet til $6.4 billioner (40 billioner danske kroner) og blev dermed den næststørste i verden[5]. Udtrykt i sædvanlige størrelser forventes Kinas BNP i 2005 at blive den sjettestørste i verden. Dog grundet den store befolkningsstørrelse giver det kun estimeret $5.600 per indbygger, hvilket placerer Kina som nummer 90. Kinas officielt rapporterede vækst var i 2003 på 9.1%. Nøgletal Nedenfor følger en række væsentlige nøgletal for Kina: Generelle nøgletal Areal, km2 9,596,960 Valutakurs (22. maj 2008) DKK 68 for CNY 100

11 Økonomiske nøgletal: BNP (mio. USD) Kina (i mia. US$) Vækst i BNP 9,5% 9,8% 10,7% 11,4% Kilde: CIA World factbook s samhandel med Kina (mio DKK) Import fra 6.927, ,880 Eksport til , ,200 Kilde: s Statistik Korruption CPI (Corruption Perceptions Index 2006): 3,3 Nr. 70 Kilde: Transparency International 6. SDC projektet sikkerhed, risiko og potentiale 6.1. Hvorfor investere i Kina? Kina har i de sidste 10 år gennemgået en fantastisk økonomisk udvikling med årlige vækstrater på over 10 pct., og omend der stadig er en enorm økonomisk skævvridning i det kinesiske samfund betyder det stadigvæk at der er en meget stor og voksende middelklasse samt en voksende gruppe af millionærer. Dette kombineret med at den gennemsnitlige kineser bruger op imod 75 pct. af sin løn på forbrug gør markedet enormt interessant. Kina taler med sin store vækst og økonomiske opgang samt meget positive holdning til skandinaviske designs for sig selv. Hvis vi ser på andre skandinaviske virksomheder som er i Kina i dag har alle stor success, og vores erfaring er at der mangler et skandinavisk udstillings vindue som kan profilere nye produkter til verdens mest folkerige land. 6.2 Hvorfor investere i SDC? Kineseres levestandard er som mange Asiaters levestandard steget betragteligt igennem de seneste år og udover at vestlig mode er trendsættende i Kina bliver vestlig standard også meget brugt som et mål for levestandard og opstigen på den sociale rangstige.

12 SDC har i samarbejde med Dansk Erhvervsråd og en række Danske firmaer som er etableret i Kina udarbejdet et koncept der dækker en fler årrig periode hvilket giver en god basis for at starte et successfuldt projekt. Udover et stærkt hold af kompetente medarbejdere indenfor ledelse og erhverv har SDC har gennem sine medarbejdere et meget stærkt kendskab tl det asiatiske marked og i særdeleshed til det kinesiske marked og dets stadigt stigende vækst og efterspørgsel på skandinaviske designs og produkter. En stærk kombination af praktisk erfaring, uddannelse, folk der brænder for deres arbejde og kontakter i erhvervslivet gør at SDC står enddog meget stærkt ifht. det potentiale det kinesiske marked opbyder Konceptet er nu klar til at søsættes i tæt samarbejde med Dansk Erhverv. Ud fra de ovennævnte faktorer ser SDC følgende forretningsmæssige potentiale: Etablering af flere centre i Kina. Månedlig omsætning på over 5 mio. Udbygning af SDC til omkringliggende Asiatiske lande såsom Syd Korea og Japan. 6.3 Eksempel på danske virksomheder som allerede har succes i Kina B & O ECCO sko Dyreberg & Kern Lindberg Junkers samt Hummel som er på vej ind på det kinesiske marked med ikke mindre end 500 butikker. SDC har tæt kontakt til de fleste af disse virksomheder i Kina, og drager derigennem nytte af deres erfaringer og kontaktflade Sikkerhed Kina har gjort meget for at regulerer deres financielle markeder og deres penge politik. Det er derfor utrolig svært at få penge ud af Kina. Det kræver meget af få lov til at få oprettet valuta konti i en kinesisk bank til et kinesisk selskab. Dette bliver derfor gjort ved hjælp fra det danske konsulat og dansk erhvervsråds rådgivere i Kina. Lovgivning og retssikkerhed: Kriminalitet straffes hårdt i Kina, hvilket er en fordel især når man som udenlandsk virksomhed skal opererer i et fremmed land. Risikoen for at blive snydt er stor hvis ikke man sikre sig at have de rigtige samarbejdspartnere. 6.5 Risikofaktorer Ingen investering er uden risiko, og således er investering i SDC og Kina naturligvis heller ikke uden risiko. Kinesisk lovgivning og udøvelse af magt kan til tider virke arbitrær og er meget ofte forbundet med et begreb kaldet "Guanxi". Guanxi dækker i Kina i dag over tre ting: Betalt Guanxi eller korruption og bestikkelse, som er et onde man prøver at slippe af med, men som stadig er meget fremherskende og som man er nødt til at forholde sig til. Magt Guanxi som betyder at man kan slippe af sted med forskellige ting såfremt man har en god kontakt som er over den instans der skal forbyde, stoppe eller straffe for det man har gjort eller vil gøre. Ægte Guanxi som er den goodwill og og hjælpsomhed man kan opnå gennem sine kontakter og ens forhold til disse som kan være enddog meget vigtig og betydningsfuld. SDC vil i meget høj grad kunne beskytte sig mod disse problemer gennem sin størrelse og tætte forbindelser til bl.a. Dansk Erhverv og vil i videst muligt omfang forsøge at holde sig fri af korruption og bestikkelse.

13 SDC's koncept kan ikke, udover navnet,varemærkeregistreres eller på anden måde beskyttes mod kopiering, og således kan andre organisationer naturligvis forsøge at oprette tilsvarende operationer i Kina. Dette vil naturligvis være en udfordring og vil kunne reducere SDC's overskud. Dog er der visse faktorer som reducerer denne trussel; 1. Kina er et meget stort land og vil sagtens kunne rumme mere end blot en forretning med dette koncept. 2. Et konkurrende center vil ikke på noget tidspunkt kunne udstille de samme varer som vi har i vores center. 3. Værdien af at være først på marked betyder at det er væsentligt sværere for en konkurrent succesfuldt at åbne et lignende center. Kina er i Vesten kendt som kopiernes mekka, og et hvert successfuldt produkt må på et tidspunkt påregne at blive kopieret. Dog er det således at de fleste kopi produkter sælges til Vesten da de fleste kinesere ikke ønsker at købe kopi produkter hvilket altså således formentlig vil have ne begrænset indvirkning på SDC's success. Herudover betyder vores hurtige udskiftning af varer at det bliver væsentligt mindre interessant at kopiere vores varer da de ikke ligger på hylderne i længere tid. 7. Kapitalstruktur og finansiering 7.1 Eventuelle lån Selskabet vil ikke optage lån på nuværende tidspunkt. Det er dog bestemt at udvide kapitalen yderligere ultimo. Se mere i punkt Egenkapital, m.v. Med nærværende kapital udvidelse udvides kapitalen med DKK. Det samlede antal anparter vil efter udvidelsen være anpart. Det er vedtaget af udvide kapitalen kapitalen yderligere med anparter. Prisen på disse forventes af være betydeligt højere end nuværende pris, da centeret er etableret inden udgangen af november. 7.3 Options program For hver anpart solgt i nærværende kapital udvidelse tilbydes 2 stk. optioner ellers købsret. Hver option giver ret til at købe en ekstra anpart til 25 kr. over de næste 24 måneder. Disse optioner kan frit sælges såfremt man ikke selv ønsker at udnytte disse.

14 8. Budgetter 8.1. Afkast Der forventes ikke afkast de første 2 regnskabsår. I denne periode vil et overskud i selskabet blive brugt til investering i vækst Driftsomkostninger Driftbudgetter ser således ud: 2008: Indtægter Tilskud Lokale leje Indretning af lokaler Indkvartering Rejse omkostninger Advokat Øvrige omkostninger Lønninger EU personale Lønninger lokal Konsulenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Der er i budgettet kun medtaget begrænsede indtægter. Det forventes af vi i 2008 går ud med et underskud på ca DKK. Underskudet kan dog blive noget større hvis center nr. 2 etableres inden udgangen af Dette øget underskud vil dog skyldes investeringer i expension. 9. Skat 9.1. Beskatning i Kina Beskatningen på retail og wholesale vil være 4% til 15% alt efter hvor stor overskudet er i selskabet Beskatning i I danmark beskattes alene udbyttet i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem og Kina Beskatning for anpartshavere Indkomst fra anparter, der overstiger kr. skal fra indkomståret 2008 beskattes med 45%. Personers indkomst fra investering i aktier (aktieavancer og udbytter) beskattes med 28% for beløb indtil kr. og med 43% for beløb indtil kr. (alle tal er for indkomståret 2008). Beløbsgrænserne fordobles, hvis man er gift.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Det Radikale Venstre 20. maj 2005

Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Emne: Globale politiske og økonomiske udfordringer med sigte på Asien. Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. www.oerstroemmoeller.com

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

House of Amber. Since 1933

House of Amber. Since 1933 House of Amber Since 1933 Få gang i salget til kineserne Henrik Busch Bestyrelsesformand i House of Amber Mere end 30 år i detailhandlen, herunder Magasin, Illums Bolighus, Georg Jensen, Royal Copenhagen,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere