Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Niels Høite Hansen, Jesper Kiel, Erik Risager, Torben Frost Afbud: Pia Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem Forretningsorden til fagudvalg Boligstrategi BaggårdTeatrets regnskab 2012/ Godkendelse af regnskab Borgerforeningen Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning Svendborg Musikskoles vedtægter Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Orientering...15

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant fra indkaldt Torben Frost (A). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen 13/30382 Beslutningstema: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen. Sagsfremstilling: Kim Nguyen, Alpevej 30A, 5771 Stenstrup anmoder om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen p.g.a. travlhed i privatlivet og andet frivilligt arbejde. Suppleant er Otto Kromann, Skovvej 20, 5762 Vester Skerninge. Indstilling: Det indstilles, at anmodningen imødekommes. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 3. Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler 13/14831 Beslutningstema: Fastlæggelse af økonomiske rammer for de skoler, der ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet. Sagsfremstilling: 1

3 Byrådet s møde den I følge forlig om budget af skal Udvalget for Børn og Unge fastlægge de økonomiske rammer for skoler, der måtte ønske at fravige fra idrætsskolekonceptet. I henhold til udvalgets beslutning af vedrørende budget 2014 beregnes den del af den understøttende undervisning, som anvendes til idrætsskoletimer som fagopdelt undervisning svarende til 733 timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, foreslår administrationen, at hele tildelingen til understøttende undervisning beregnes på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med beregning af udgifterne til folkeskolereformen i Svendborg Kommune er en del af reformens understøttende undervisning omlagt til fagopdelt undervisning for at kunne opfylde idrætsskolekonceptet. Ved fuldt udrullet idrætsskole er der omlagt i alt 750 årlige undervisningstimer i klasse (120 timer i klasse og 90 timer i klasse). Såfremt de skoler, der måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet, skal have de pågældende timer tildelt som understøttende undervisning i stedet for som fagopdelt undervisning, vil elevbeløbet i 0.-6.klasse fra og med 2015/16 blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år., idet det er forudsat i beregningerne, at en lærer kan undervise flere timer i den understøttende undervisning (1019 timer) end i den fagopdelte undervisning (733 timer). I skoleåret 2014/15, hvor idrætsskolerne endnu ikke er fuldt udrullet, vil tildelingen til idrætsskolerne fortsat skulle ske som en klassetildeling, jf. evaluering af resursetildelingen på møde i Udvalget for Børn og Unge Dette vil betyde en reduceret tildeling på ca kr. pr. klasse pr. år. Det skal bemærkes, at de endelige beløb, hvad angår elevtildeling og klassetildeling i resursetildelingen til skolerne i 2014/15 og frem, endnu ikke er fastlagt. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, beregnes hele tildelingen til understøttende undervisning på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Dette vil ved fuldt udrullet idrætsskoleprojekt betyde, at elevtildelingen i klasse for ikkeidrætsskoler vil blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år. 2

4 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt med tilføjelse af, at i fald en skole fravælger idrætsskolekonceptet, kan der på baggrund af konkret ansøgning ydes et økonomisk tilskud på op til det tilsvarende beløb til alternative tiltag inden for den understøttende undervisning. Henrik Nielsen (C) og Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen. Jesper Kiel begærede sagen til behandling i Byrådet med baggrund i, at skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Henrik Nielsen (C), Jesper Kiel (Ø) og Jens Munk (O) var imod. Jesper Kiel fordi skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 4. Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal /3654 Beslutningstema: Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2013 Sagsfremstilling: På baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2013 søges om en samlet tillægsbevilling vedr. anlæg, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. forventede mindreforbrug på flere anlægsprojekter, som tilsammen finansierer en negativ anlægspulje opstået vedr. investering i Iværksætterhuset, og negativ anlægspulje vedr. nyt tag og renovering af serviceareal på plejecenter Ådalen, samt etablering af handicaptoilet og billetsalg ved busterminal. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Direktionen indstiller: at der gives en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Beslutning i Økonomiudvalget den : 3

5 Byrådet s møde den Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 5. Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 13/28097 Beslutningstema: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab Sagsfremstilling: På mødet den 27. marts 2012 godkendte Byrådet anlægsbudgettet for opførelse af 8 almene boliger på Trappebæksvej. Boligerne er nu opført inden for rammerne af Byrådets beslutning, med et lille mindreforbrug ift anskaffelsessummen og ift den kommunale udgift. Huslejen er uforandret på kr. Boligerne blev taget i brug 1. april Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. for boligerne inkl. moms. Mindreforbruget for den kommunale udgift er på 0,049 mio. kr. eks.kl. moms. Anskaffelsessum Skema B Skema C Difference inkl. moms Samlet anskaffelse 8,955 8,746 0,209 Kommunal udgift 0,375 0,345 0,030 Anskaffelse boliger 8,580 8,401 0,179 Brutto leje pr mnd kr./mnd kr./mnd 0,000 Bruttohuslejen vil andrage 883 kr. pr kvadratmeter pr år. Lige som der ikke er væsentlige afvigelser i afskaffelsessummen er den kommunale økonomi stort set uforandret i forhold til skema B. Kommunal Skema B Skema C Difference økonomi Eks.kl. moms Grundkapital 1,201 1,176 0,025 Kommunal udgift 0,300 0,276 0,024 I alt kommunal udgift 1,501 1,452 0,049 I forbindelse med nedlæggelse af de tidligere boliger på Trappebæksvej er et resterende indestående i Grundejernes Investeringsfond blevet udbetalt. Beløbet på 0,353 kr. indgår herefter i projektet. 4

6 Byrådet s møde den Det samlede mindreforbrug på 0,402 mio. kr. foreslås overført til kassen. Endelig hjemtagning af lån i boligerne effektueres ved godkendelse af nærværende regnskab. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets, at Skema C med en anskaffelsessum på 8,401 mio. kr. godkendes Huslejen på 883 kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Det samlede regnskab godkendes Mindreforbruget på 0,402 mio. kr. tilgår kassen Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet udvalget anbefaler, at mindreforbruget reserveres til medfinansiering på anlægsområdet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 6. Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem 13/27743 Beslutningstema: Godkendelse af låneoptagelse på 1,72 mio. kr. vedr. verserende rets- og voldgiftssag på Stenstrup Plejehjem. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over afholdte udgifter som kan henføres til den verserende rets- og voldgiftsag på Stenstrup Plejehjem. Der blev oprindelig afsat 20,59 mio. kr. og der er tidligere lånt henholdsvis 9,278 mio. kr. og 5,725 mio. kr. Den resterende budgetlagte låneoptagelse er på 5,59 mio. kr. 5

7 Byrådet s møde den Der kan på nuværende tidspunkt lånes 1,72 mio. kr., hvorefter der overføres en restlåneoptagelse på 3,87 mio. kr. til Økonomiske konsekvenser: Der optages et lån på 1,72 mio. kr. vedrørende Stenstrup Plejehjem hos KommuneKredit med en løbetid på 30 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstilling: Administrationen indstiller at: Der låneoptages 1,72 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid i KommuneKredit. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 7. Forretningsorden til fagudvalg 13/18386 Beslutningstema: Drøftelse af forretningsorden til de politiske udvalg og delegering af politiske sager. Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med den politiske struktur blev der truffet beslutning om, at der skal laves et serviceeftersyn af kompetencefordelingsplanerne med henblik på et mere strategisk fokus og få vigtige sager. Dette med henblik på, at få en præciseret bevidsthed om den politiske rollevaretagelse i udvalgsarbejdet samt præcisering af arbejdsdeling mellem administration og udvalg. Ligeledes er det et politisk ønske, at der politisk skal være rum til at netværke/arbejde med aktivt medborgerskab, hvilket en tilpasning i antallet af sager til politisk behandling vil kunne understøtte. Det er vurderingen, at skriftlige kompetencefordelingsplaner vil øge den administrative byrde og ikke vil ændre væsentligt ved antallet af sager til politisk behandling. Derfor er det valgt at koble kompetencefordeling og forretningsorden. I vedlagte udkast til forretningsorden til de nye fagudvalg er der indarbejdet forslag til emner, som kan delegeres. Konkret drejer det sig om følgende: 6

8 Byrådet s møde den Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. Herudover foreslås det, at der sondres mellem politikker og strategier for Svendborg kommunens borgere m.v. og kommunens ansatte. Det vil betyde, at politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser foregår pt i Byrådet. Det kan overvejes, at delegere dette. Det anbefales dog, at en evt. ændring afventer den nye folkeskolelov. Fordi det forventes, at der bliver åbnet for mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge egen praksis på området. Det skal bemærkes, at forretningsorden for udvalgene fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens 20, stk. 3. Indstilling: Direktionen indstiller, at De forslag til emner, som politisk kan delegeres, oversendes til Byrådet. Økonomiudvalget sender udkast til selve forretningsordnen videre til de nye fagudvalgs 1. møde. Politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Ændring af politisk behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser afventer den nye folkeskolelov. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, for så vidt angår 1. pind. Godkendt, for så vidt angår pind. 7

9 Byrådet s møde den Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 8. Boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Godkendelse af Svendborg Kommunes boligstrategi Sagsfremstilling: Baggrund Boligmarkedet har gennem de senere år været præget af både lavkonjunktur og urbanisering. Såvel det private boligmarked som den almene boligsektor oplever stigende og komplekse udfordringer. Med afsæt i styringsreformen for den almene boligsektor er derfor udarbejdet et udkast til boligstrategi for Svendborg Kommune som en samlet strategisk platform, der er retningsvisende for konkrete handlinger og beslutninger vedrørende bosætning. Sagsfremstilling Administrationen har undervejs i arbejdet med at udforme udkast til boligstrategi været i tæt dialog med primært den almene boligsektor, men også med repræsentanter for den private boligsektor. Der er i alt afholdt to dialogmøder om boligstrategien med afsæt i de tre pointer. Det første i maj måned med den almene boligsektor og det andet i september med repræsentanter for den private boligsektor. Boligstrategien forholder sig overordnet til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for øget bosætning, som leder hen til tre overordnede opmærksomhedspunkter; 1) vækst og bosætning, 2) boligudbud og 3) bæredygtighed. Vækst og bosætning Svendborg Kommune skal fortsat være attraktiv for bosætning. Derfor skal Svendborg Kommune være parat til at imødekomme en stigende efterspørgsel, som følge af strategiske satsninger eller et generelt konjunkturomslag. Erhvervs- og vækststrategiens satsning på bymidte, havn og Tankefuld er generator for vækst også i lokalområderne. Boligudbud En konsekvens af urbaniseringen og den demografiske udvikling er flere ledige boliger, flere seniorer/ældre borgere og flere singler. Derfor rettes opmærksomhed mod det stigende boligudbud til en ændret boligefterspørgsel. Bæredygtighed Bæredygtighed er primært i fokus i styringsdialogen med den almene boligsektor. Bæredygtighed i bred forstand omfatter økonomiske, sociale og fysiske aspekter. I den almene sektor er fuld udlejning og konsolidering et mål. Det har samtidig den fordel at minimere kommunens risikoeksponering af såvel garantier som indskud. Den sociale bæredygtighed er i fokus 8

10 Byrådet s møde den gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Svendborg Kommune i styringsdialogen. Det overordnede mål er en styrket beboersammensætning navnlig i de udsatte boligområder. Den fysiske bæredygtighed er gode og sunde boliger i attraktive boligområder, således at alle borgere sikres en bolig til et godt liv uanset livssituation. Boligstrategien udpeger således en række opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde; Svendborg by Tankefuld Konsolidering Attraktive boligområder Bydele og lokalområder Sunde og gode boliger Udsatte boligområder Senior- og ældreboliger Administrationen udarbejder efterfølgende oplæg til handlingsplan. Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget drøfter og godkender boligstrategien, bilag 1, og baggrundsnotat, bilag 2.. Bilag: Åben - Bilag 1 Dash board.pptx Åben - Bilag 2 Baggrundsnotat og anbefalinger.docx Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Liste V foreslog, at sagen blev udsat til behandling i det nye byråd. Liste Ø stillede følgende ændringsforslag: Alle steder hvor begrebet " Den Martime Byhavn" indgår erstattes det med Svendborg Havn og alle steder hvor der direkte beskrives boliger på havnen udgår dette. Man stemte først om procedureforslaget fra liste V. For stemte: 14 (V, C, Ø, I og Bjarne Hansen) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 1 (O). Forslaget bortfaldt derfor. 9

11 Byrådet s møde den Man stemte herefter om ændringsforslaget fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø, O, C og I) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 11 (V og Bjarne Hansen). Forslaget bortfaldt derfor. Man stemte herefter om indstillingen fra Økonomiudvalget. For stemte: 26 (A, V, F, T, B, I Bjarne Hansen og Erik Risager) Imod: 0 Undlod: 3 (C, Ø og O) Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 9. BaggårdTeatrets regnskab 2012/13 12/21171 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni Sagsfremstilling: Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskab til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 24. september Regnskabet udviser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Resultatet betyder, at teatret på et år har vendt den negative egenkapital på kr. til en positiv egenkapital på kr. Administrationen noterer, at teatret i særlig grad har haft fokus på forestillings- og turnéomkostningerne. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er fra økonomiafdelingen ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at regnskabet godkendes. Bilag: Åben - Regnskab underskrevet.pdf Åben - Revisionsprotokollat underskrevet.pdf Åben - Tiltrædelsesprotokollat.pdf 10

12 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 10. Godkendelse af regnskab Borgerforeningen 13/25990 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab og årsrapport 2012 for Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg. Sagsfremstilling: Borgerforeningen,Kulturhus Svendborg, fremsender regnskab og årsrapport 2012 til godkendelse. Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling: Direktionen indstiller at Regnskab og årsrapport 2012 fremsendes til byrådets godkendelse Bilag: Åben - Svar på sp.mål fra Jens Otto økonomi Åben - Årsrapport 2012 Åben - Årsrapport 2012 ift. Samarbejdsaftalen Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 11

13 Byrådet s møde den Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog 13/794 Beslutningstema: Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Regnskaber for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 17. december Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, der ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. Der er ved gennemgangen ikke fundet grundlag for, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning i nogen tilfælde. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Indstilling: Det indstilles At Byrådet tager regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab til efterretning. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang for 2012 og 2011/

14 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 12. Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning 13/30995 Beslutningstema: Byrådet skal beslutte, hvorvidt man vil godkende de nye vedtægter for Sydfyns Elforsyning (SEF). Sagsfremstilling: Repræsentantskabet i SEF har den 12. november 2013 vedtaget et forslag til nye vedtægter for SEF. I henhold til de gældende vedtægter, skal vedtægtsændringer godkendes i Byrådet. SEF fremsender derfor det nye forslag til byrådets godkendelse. Det bemærkes, at forslaget harmonerer med den anbefaling, som Økonomiudvalget fremsendte til SEF, for så vidt angår 14 om at visse beslutninger skal træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Intet. Indstilling: Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget til nye vedtægter til byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Forslag til nye vedtægter Beslutning i Økonomiudvalget den : Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jesper Ullemose (V) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 13

15 Byrådet s møde den Svendborg Musikskoles vedtægter 13/30407 Beslutningstema: Ændring af musikskolens vedtægter. Sagsfremstilling: Pr. 1. januar 2014 træder ny bekendtgørelse om musikskoler i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår, at musikskoler ikke længere behøver at have en bestyrelse. Svendborg Musikskole ønsker fortsat, at skolen har en bestyrelse, hvorfor der skal ske ændring i vedtægterne pr. 1. januar Ændringer i vedtægterne fremgår af vedlagt bilag og er markeret med rødt. Lovgrundlag: Lov om musik 3a, stk. 4 ændret ved lov nr. 458 af 8. maj Indstilling: Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse, at der forsat skal være en bestyrelse for musikskolen og såfremt dette tiltrædes indstilles tillige, at ændringer til Svendborg Musikskoles vedtægter som fremgår af bilag markeret med rødt godkendes ændringer til musikskolens vedtægter fremover godkendes af fagudvalget. Bilag: Åben - Forslag til ændrede vedtægter pr. 1. jan 2014 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 14. Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej 10 14

16 Byrådet s møde den Lukket - Ejendomshandel 16. Lukket - Ejendomshandel 17. Lukket - Orientering 15

17 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Jørgen Lundsgaard Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Jesper Kiel Erik Risager 16

18 Bilag: 4.1. oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

19 C:\Users\okbjan\Documents\[CaseNo _# _v2_oversigt tillægsbevillinger til ØKbyråd.XLS]Ark1 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport juli kvartal kr Udvalg Mer-/mindreudgift Tilllægsbev. Bemærkninger Anlæg 0 ØKU, Anlægspulje Iværksætterhus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UKP, trafikterminal UMT, Cykelprojekt A.P.Møllersvej + Ø.Havnevej -334 SUNDH, tandklinik -646 ØKU anlægspulje Ådalen plejec, Toilet og billetsalg FynBus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UMT, Adgangsvej til Fakta og posthus -900 UKP, hellikopterpandingsplads -100 UKP, forprojekter Iværksætterhus -400 UMT, rest byggemodning Tankefuld BU, mgl. Finansiering salg af Hjortøhus UMT, rest bygggemodning Tankefuld UMT, Sørup Sø -129 ØKU, rådighedspulje 129 ØKU, rådighedspulje 234 I alt #REF! 0 Modpost kassen + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

20 Bilag: 7.1. Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

21 Forretningsorden til xx udvalg Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder...2 Pressekontakt og formidling af beslutninger...2 Dagsorden...3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse...3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...3 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning...4 Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag...4 Beslutningsprotokol m.v....5 Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse...5 Ændringer i forretningsordenen...5

22 Politiske udvalgs møder 1. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden jf. Styrelseslovens 20, stk. 3 Stk. 2 Bestemmelser i forretningsordenen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning. 2. Udvalgsmøder er lukkede møder. Stk. 2. Udvalgets ansvarsområde er beskrevet i Styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. 3. Som udgangspunkt beslutter udvalget politikker og strategier indenfor udvalgets ansvarsområder og træffer beslutning om sager af principiel karakter. Stk. 2. Orienteringssager sættes som udgangspunkt under punktet orientering. Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. 4. Formanden er bemyndiget til på udvalgets vegne, at indgå aftale om foretræde for udvalget med personer, som ikke er medlem af udvalget. Stk. 2 Direktøren deltager under hele udvalgsmødet, som sekretær for dette. Herudover deltager afdelingschefer og sagsbehandlere efter behov. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde gives formanden besked og der indkaldes en suppleant jævnfør 23, stk. 2 i styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende/tilsted. Pressekontakt og formidling af beslutninger 6. Udvalgsmøder er undergivet lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Dette indebærer, at der f.eks. er tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, eller når det er nødvendigt for at beskytte det offentliges eller privates økonomiske interesser. Stk. 2. Formanden udtaler sig på vegne af udvalget til pressen om udvalgsmødet. Stk. 3. Mødedeltagerne kan referere om hvilke beslutninger der er truffet. Hvad der er sagt og stemt - alt med respekt for lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Side 2 af 5

23 Stk. 4. Ved personsager og lukkede punkter informeres borgeren før pressen. Stk. 5. Udvalgsbehandlede sager besvares senest 3 arbejdsdage efter udvalgsmødet og underskrives af administrationen. Dagsorden 7. Der udarbejdes altid en dagsorden til udvalgsmøder. Dagsordenen følger kommunens koncept og opdeles i en åben og en lukket del. Stk. 2. Administrationen udarbejder i samarbejde med formanden et udkast til dagsorden, som godkendes af udvalget ved mødets start. Stk. 3. Dagsordenen redegør omhyggeligt og kortfattet for hovedindholdet i de enkelte sager evt. suppleret med bilag. Såfremt et udvalgsmedlem herudover ønsker nærmere orientering om en sags detaljerede indhold, vil der altid være adgang til at se samtlige sagsakter. Stk. 4. Sager sættes på udvalgets lukkede dagsorden, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed jf. Styrelsesloven 10. Sager som behandles på den lukkede dagsorden er som udgangspunkt sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom, overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 5. Udformning af dagsorden m.v. sker i henhold Svendborg Kommunes vejledning om dagsordenpunkter. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 8. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse (jf. Styrelseslovens 8, stk. 4), gives besked til hvert af udvalgets medlemmer om at dagsordenen er tilgængelig på politikerweb eller tilsvarende. Stk. 3. Den åbne dagsorden offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 4. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når et flertal forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres. Stk. 5. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 6. Dagsorden til ekstraordinært møde udsendes i videst muligt omfang senest 4 hverdage inden mødets afholdelse jf. Styrelseslovens 8, stk. 2. Stk. 7. Sager kan udsættes, hvis et fravær har betydning for flertallet og sagen ikke haster. Side 3 af 5

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 26-11-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere