Københavns Havn får nyt lystfiskecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Havn får nyt lystfiskecenter"

Transkript

1 70 år med bøger og papir Bryggens Boghandel kan fejre sin 70 års-fødselsdag efter den i en menneskealder har forsynet bryggeboerne med læsestof, papir og penne. Tag med ind i en duft af bøger og tilbage til dengang indehaverne gik på arbejde i jakkesæt og var Des med sine kunder. Læs KULTUR Side 4 Ladcyklerne skal have p-pladser s Lokalråd ønsker at nedlægge parkeringspladser på det gamle Bryggen for at etablere parkering til 50 ladcykler, så de ikke skal fylde op på fortovene. Forslaget er en udbygning af projektet Et Grønnere Bryggen. Læs Side 3 Kærlighed til musik Britta Bugge Madsen har været organist i Hans Tausens Kirke i 35 år. Og det er ikke kun orgelmusik, der står hendes hjerte nær. Hun arrangerer både rytmiske og klassiske koncerter med anerkendte musikere, så bryggeboerne får mulighed for at opleve kvalitetsmusik i kirken. Læs KULTUR Side 3 1. SEKTION 22. MARTS 20. ÅRGANG NR. 6 Københavns Havn får nyt lystfiskecenter Af Marlena Reimer Pedersen Snart går byggeriet af et nyt lystfiskecenter ved Sjællandsbroen i gang. Centeret skal give gode lystfiskerfaciliteter til Københavnerne og vise os glæden ved at fiske. De nye fiskecenter bliver åbent for alle og kommer til at bestå af et hus med bro- og terrasseanlæg ved Slusen. Tanken med centeret er at det skal huse et videnscenter for lystfiskeri, hvor borgere børn, unge og voksne kan lære om alle mulige former for lystfiskeri og låne udstyr. Det bliver de omkring 50 frivillige lystfiskere tilknyttet lystfiskecenteret, som vil gøre et stykke arbejde for at dele deres erfaringer og viden med borgerne. - Alle skal kunne deltage. Derfor er der heller ikke noget, der hedder medlemskab eller betaling. Vi vil gerne give børn og unge nogle sociale kompetencer gennem lystfiskeri, siger Stig Jørgensen, som er passioneret lystfisker og en af initiativtagerne til projektet. Københavns Kommune har afsat 1 million kroner til byggeri af lystfiskecenteret, som i alt kommer til at koste cirka 2,5 millioner kroner. Resten af beløbet skal finansieres af fonde. KULTUR side 6 Foto: Ricardo Ramirez Chokolade Vi har frisklavet chokolade og flødeboller. f.eks. 6 flødeboller: 50,- Økologisk Købmand Køb fødevarer for mere end 200,- og få en gave med hjem. Værdi: 250,- Gælder resten af ugen. Café Langebro Prøv nogle af verdens bedste øl... Husk sommeråbningstider fra den 1. april: Vi åbner alle dage kl. 11. Kom ned og drik en formiddagsøl! Åbningstider: man-tors fre-lør søn B & Telefon: Tlf Læs mere på TOBI S CAFÉ LEIFSGADE 3

2 2 BRYGGEBLADET DEBAT 22. MArts 2012 Alt for meget støj på Bryggen Debat af Casper Steenholdt, Jeg har på vegne af 124 beboere på sendt en klage til Københavns Kommunes teknikog miljøborgmester Ayfer Baykal vedrørende støj på i sommerhalvåret. Klagen blev udarbejdet i forlængelse af mit læserbrev i Bryggebladet nummer 6, 2011, hvor jeg ytrede mig kritisk overfor den store støjbelastning fra Havneparken om sommeren. Læserbrevet afstedkom mange tilkendegivelser fra bryggebeboere, der var generede af støjen. Det fremgår af Ayfer Baykals svar, at der ikke er politisk vilje fra borgmesterens side til at løse problemet. Det er bemærkelsesværdigt, at borgmesteren ikke ønsker at mødes med repræsentanter for de 124 underskrivere af klagen. Klagen er ligeledes sendt til Københavns Politi den 14. februar 2012 og genfremsendt den 8. marts Københavns Politi har endnu ikke svaret på klagen. På baggrund af ovenstående har gruppen af klagere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe,»bryggebeboere mod støj«, der skal forsøge at finde måder at håndtere støjproblematikken på. Der vil blive afholdt møde for alle interesserede, støjplagede bryggebeboere mandag den 16. april klokken 19 i beboerlokalet, Egilsgade 36. Vi er naturligvis interesserede i, at så mange som muligt får kendskab til og mulighed for at medvirke i vores arbejde omkring støjreduktion på Islands Brygge. SKRIV DIT DEBATINDLÆG til Brygggens Opkøb Vi køber Møbler, dødsboer, rydder loft- og kælderrum. Vi støvsuger efter os Hilsen Loppe II Peter: Bryggebladet Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf.: Redaktør: Marlena Reimer Pedersen (mrp) (ansvarshavende) Redaktion: Nethe Plenge (npl), Tina Marie Kragh, Ida Bischoff, Pernille Kofoed, Lotte Mathilde Nielsen. Skribenter: Jarl Cordua, Steen Larsen (sl), Elna Barsøe, Lasse Telling Foto: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt Webmaster: William Gauthier Annoncer: Marlena Reimer Pedersen DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen, Marlena Reimer Pedersen Korrektur: Asger Jeppesen (asj) Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos) Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast Oplag: Avisen husstandsomdeles på hele samt i Ørestad Nord og på Havneholmen af Bryggebladets egne bude. Avisen leveres desuden til butikker, cafeer og kontorer i bydelen Næste nummer udkommer den 19. april 2012 Deadline: 12. april 2012 Havnepromenade vs roklubområdet (1) Debat af Carsten Hoff, arkitekt maa Københavns Kommune sætter en ære i at inddrage byens borgere, at de giver deres mening til kende, deltager i beslutningsprocesserne. Sammen om byen! Ikke sandt? Arbejdet med udviklingsplanen for roklubområdet på Amager, som Center for Bydesign overdrog Gunhild Witt og mig selv som arkitekter, forløb da også helt efter bogen: Analyse af programmet, fremlæggelse af alternative forslag for forvaltning og områdets brugere, videre bearbejdning af det valgte forslag i samarbejde med forvaltningen, og endelig præsentation ved et offentligt møde. Det var indlysende, at en promenade foran roklubberne ville give problemer, og man enedes derfor om at placere broforbindelsen over vigen i forlængelse af og lade de hurtige cyklister køre bagom klubområdet. Amager Vest Lokaludvalg var positiv over for såvel planen som den gennemførte borger- og brugerinddragelsesproces. Udviklingsplanen blev herefter vedtaget»som udgangspunkt for den videre udvikling af området«af Kultur- og Fritidsudvalget, af Teknik- og Miljøudvalget, af Økonomiudvalget og senest den 26. august 2010 af Borgerrepræsentationen. I samme forbindelse blev der bevilget to millioner kroner»til nybygning af Amager Ro- og Kajakklubs klubhus, som er 1. etape af udviklingsplanen«. Forundringen er derfor stor over, at Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2012 imod forvaltningens indstilling tilsidesætter udviklingsplanen med beslutningen om, at promenaden skal anlægges på opfyldt jord foran roklubberne, og broforbindelsen placeres herefter. Halvandet år efter den endelige vedtagelse af udviklingsplanen! Vi arkitekter, Gunhild Witt og jeg selv, har med afsæt i udviklingsplanens rammebestemmelser projekteret nye bygninger for Amager Ro- og Kajakklub. Der er givet byggetilladelse, og byggeriet er i gang. Hvad er gået galt på rådhuset? Er beslutningen fra februar udtryk for et systemskifte? Er vi ikke mere sammen om byen? Har man mistet viljen til at bakke op om sportslivet? Kan en plan, som er vedtaget på alle politiske niveauer, og som borgerne disponerer efter, omgøres af et senere udvalg med anden opfattelse? Er man på rådhuset bekendt med forvaltningsret eller i det mindste god forvaltningsskik? Hvis den nye beslutning fastholdes, vil det få meget uheldige konsekvenser for roklubberne. Amager Roog kajakklubs byggeri ville være disponeret anderledes. Havnepromenade vs roklubområdet (2) Debat af Carsten Hoff, arkitekt maa Konsekvenserne af gennemførelse af havnepromenaden langs vandet: Skitsen illustrerer, hvor meget ro- og kajaksporten vil blive forringet ved en promenade foran klubhusene. Promenaden skal ifølge lokalplanen være mindst fem meter bred. Den kan løbe parallelt med vandet, løsning A. Eventuelt kan den svinge væk fra vandet, løsning B. Ingen racerbane tværs gennem Nokken Debat af Søren Bald, Gunløgsgade Jeg er ikke roer. Jeg bor ikke på Nokken, men jeg synes ikke om forslaget om en racerbane langs vandet. Jeg bor på Bryggen, men cykler ind imellem ud mod Sjællandsbroen og videre ud mod Kalvebod Fælled. Her kan man nyde både naturen og de vidt forskellige miljøer. Idyllen kan nu og da blive brudt af raketcyklister, hvis hastighed er en trussel mod alle ikke mindst gående og børn. Jeg tænker så på, at der faktisk er byer i Europa, der har hastighedsgrænser for cyklister, men det vil næppe påvirke denne gruppe raketcyklister, som er beslægtede med mountainbike-terroristerne i skovene. Denne cykelfamilie er formodentlig den største trafikale anarkistgruppe i landet. Hvis forslaget om at indrette en ren racerbane langs vandet og gennem roklubbernes område gennemføres, må der etableres vejbump, indsnævringer, trafikchikaner og spærringer, så hastigheden kan tvinges ned uden at genere fredsommelige gående, almindelige cyklister og rofolkene. Hvorfor skal rolige 1. Broen. Koten, det vil sige højden, over vandet er cirka to meter. 2. Rampen. Af hensyn til handicappedes tilgængelighed skal rampen have en hældning på 1:20. Den skal lande på cirka 0,4 meter over vandet, det vil sige, dens længde bliver 32 meter. 3. Stensætning Terrænbefæstelsen mod vandet sker ved en stensætning eller lignende. 4. Kajakker Hvor højdeforskellen mellem terræn og vandet er stor, det vil sige ud for rampens nordlige halvdel, må der laves trapper, for at roerne kan få deres kajakker i vandet. 5. Robåde Robåde er tunge. Klargøring og transport på tværs af hurtig cykelkørsel er i åbenlys konflikt. Cykelsatsning. Hollandsk inspiration Debat af Lars Weiss, MB (S) teknik- og miljøordfører Efter trængselsringens død og begravelse vrimler det med kreative forslag til begrænsning af bilkøerne og luftforureningen i København, som uanfægtet af politiske modsætninger vokser år for år med udvidede motorvejsnet omkring byen og nye tilflyttere hver eneste måned. I organisationen Eurocities, som er et forum for 140 europæiske storbyer, har Hollands fjerdestørste by Utrecht vakt interesse. Byen forsøger at komme ud af sin onde cirkel med et vejnet, som er et af Europas mest tilproppede. Bilejerne betales for at lade vognen stå i myldretiden. Beregninger viser, at det er billigere for samfundet end at udvide vejene, og at 75 procent af bilisterne har ændret adfærd, når de får fire euro, altså cirka 30 kroner. I Holland er det arbejdsgiveren, der på denne måde kan betale de ansattes transport mellem hjem og arbejde og afskrive omkostningen. Skatteloven giver mulighed for en ny cykel til medarbejderen hvert tredje år. Flere virksomheder belønner brugen af cykel eller offentligt transportmiddel frem for bilen. Ved det nye rådhus i Utrecht, som er under opførelse, er der næsten ikke afsat plads til bilparkering men til tusinder af cykler. Det samme gælder ved Centralstationen med trafikanter og roere generes af tohjulsterroristerne? Lys til både Amager Vest Lokaludvalg og Bryggens Lokalråd, som ikke vil være med til racerbanen. Begge har et lokalkendskab, der sikrer fornuft i deres indstillinger. Der var da heldigvis to partier i Borgerrepræsentationen, der stemte imod racerbanen. Husk det til november 2013, hvor der er kommunalvalg! daglige pendlere. Kun 100 meter fra perronerne skabes i øjeblikket plads til cykler og et stort antal udlejningscykler. Flere af de hollandske initiativer kan umiddelbart lyde eksotiske, men udvidelse af cykelparkeringen ved de københavnske stationer vil være en naturlig investeringsopgave for den pulje, som det nye trafikforlig har afsat til fremme af den kollektive trafik.

3 22. MARTS 2012 NYHEDER Lokalråd: Der skal også være plads til ladcyklerne s Lokalråd vil nedlægge 14 bilparkeringspladser på Bryggen for at skabe plads til 50 parkeringspladser til ladcykler. BRYGGEBLADET 3 Lotte Mathilde Nielsen I storbyen er ladcyklerne blevet utrolig populære, særligt iblandt børnefamilier, der bruger cyklen til at hente børnene efter skole og klare dagligvareindkøbene på vej hjem fra arbejde. s Lokalråd ønsker at skabe plads til ladcyklerne i gaderne ved at nedlægge nogle af de eksisterende parkeringspladser på. Cyklister har lige så meget ret til at parkere som bilister. Og det er kun omkring parkeringspladser, vi tænker at nedlægge. Til gengæld vil det skabe plads til 50 ladcykler, siger Jørgen Thyregod medlem af s Lokalråd. Det gamle Bryggen s Lokalråd har ikke et konkret forslag endnu, men tanken er at nedlægge parkeringspladser på det gamle Bryggen, for der er problemet størst, mener lokalrådet. Vi vil gerne nedlægge parkeringspladser i Egilsgade, Gunløgsgade og Bergthorasgade. Og det skyldes, at der er pladsmangel i de gader. Fortovene er smalle, det flyder med cykler, og det er svært at komme til, siger Jørgen Thyregod. Han påpeger, at selv om man fjerner et par parkeringspladser, er der stadig masser af mulighed for finde en parkeringsplads til bilen. er det eneste sted i København, hvor der er så mange parkeringspladser i forhold til antallet af biler. Vi har en parkeringskælder i Leifsgade, der står halvtom. Så dér er i hvert fald plads til 200 flere biler, siger Jørgen Thyregod. Lokalrådet har ikke et præcist tal på, hvor mange ladcykler der er på Bryggen, men: Vi har fået henvendelser fra børnefamilier, som Ladcykler. Det er ofte et problem at finde plads til at parkere ladcyklen og låse den fast til noget, uden den spærrer på fortovet. jo oftest er dem, der køber ladcykel i stedet for bil. Og de har givet udtryk for, at det er et problem, at de ikke kan finde plads til at parkere ladcyklen, siger Jørgen Thyregod. Ladcyklen fylder for tre En af de bryggebeboere, der har oplevet problemer med at parkere sin ladcykel på Bryggen, er Thomas Husmer. Parkeringsmulighederne på Bryggen er tålelige. Der er cykelstativer langs husmurene på vores ejendom. Problemet er blot, at en ladcykel tager tre almindelige cykelparkeringspladser. Så der skal tit omrokeres, inden man finder plads til sin ladcykel. Og det er essentielt, at man kan låse den fast til noget. For en ladcykel er dyr og efter sigende eftertragtet blandt professionelle tyve, siger Thomas Husmer. Han er positivt stemt over for lokalrådets forslag om at nedlægge 14 parkeringspladser på Islands Brygge. Nu har vi på Bryggen fået et spritnyt og dyrt underjordisk parkeringsanlæg. Så jeg kan ikke se nogen skade ved, at 14 parkeringspladser i gadeplan nedlægges. At 14 bilpladser kan vige for 50 ladcykelpladser, det synes jeg er fantastisk. I det hele taget påskønner jeg tiltag, der gør det nemmere for cyklisterne, siger Thomas Husmer. I 2011 lavede Islands Brygge Lokalråd sammen med Amager Vest Lokaludvalg et forslag til en handlingsplan for et grønnere Bryggen. Et grønnere Bryggen Målene for et grønne Bryggen er at få bedre cykelparkering, bedre forhold for fodgængere og kørestolsbrugere og mere grønt i bybilledet. Det nye forslag om parkering til ladcykler er ikke en del af forslaget om et grønne Bryggen, men en udvidelse af det. Foto: Ricardo Ramirez Vi arbejder videre med at skabe et grønnere Bryggen. Og det gør vi med forslag til mindre projekter som for eksempel det her forslag om cykelparkering, siger Jørgen Thyregod og fastslår, at forslaget skal spille sammen med de overordnede mål om at skabe et grønnere Bryggen, hvor man arbejder for at få flere biler væk fra gaden for at gøre plads til cykelparkering, vejtræer og andre grønne tiltag. Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi Behandling af negle, hård hud, ligtorne, hælrevner, bøjlebehandling af nedgroede negle samt fremstilling af individuelt tilpassede indlæg Gavekort udstedes - se mere på hjemmesiden fodexpert.dk Ørestads Boulevard 37A - lige ved Bella Center metrostation Åbningstider: Mandag 8-17, tirsdag 10-18, onsdag 8-17, torsdag 10-19, fredag 8-16 Tandlægerne på Bryggen Stephen A. Pedersen Pernille Molin Tandklinik på 17 st.th Lars Nielsen H A I R D E S I G N CABELLO INVITERER TIL 2 ÅRS FØDSELSDAG OG RELANCERING AF SALONEN. INVITATION KOM FORBI LØRDAG D. 31 MARTS TIL MASSER AF GODE TILBUD, OG LIDT GODT TIL GANEN. MVH KIRSTINE TEL GUNLØGSGADE 19 ØKOLOGISK FRISØR

4 4 BRYGGEBLADET POLITIK 22. MArts 2012 BAG KULIssERNE MED JARL CORDUA Freelancejournalist Jarl Cordua skriver om københavnsk politik i Bryggebladet. Klummen går bag om magten i Københavns Kommune, analyserer det politiske spil i kulissen og sætter fokus på politikernes skjulte dagsordener, hvor de måtte være. Københavnsk overflod Skal overskuddet gå til fattige provinskommuner, lufthavnsaktier eller missoirs? Jarl Cordua blogger om dansk politik på har sit eget ugentlige radioprogram på Radio24-syv. Han laver fra tid til anden politiske analyser og kommentarer for blandt andet P4 København og Information og fast for Bryggebladet. Jarl Cordua er tidligere bryggebo og var engang aktiv i partiet Venstre. Af Jarl Cordua Som beskrevet i forrige klumme, så er Københavns Kommune regnskab for 2011 gjort op og viser et endnu ukendt trecifret beløb, der skal fordeles til at opfylde politiske ønsker fra alle Borgerrepræsentationens (BR) partier minus Enhedslisten. Som det eneste parti stod Liste Ø uden for det seneste budgetforlig. Det store slagsmål finder sted under forhandlinger i denne uge, men har allerede skabt en interessant uenighed mellem to borgerlige partier. De konservatives Rasmus Jarlov øjner en mulighed for at nedsætte skatten en smule til næste år, mens Venstres kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev mener, at pengene skal gå til at gøre noget ved det dokumenterede vedligeholdelsesefterslæb, der blandt andet er på kommunens ejendomme. Køb lufthavnen Overborgmester Frank Jensen har for nylig markeret sig i dagbladet Børsen ved at foreslå, at København skal bruge penge sammen med staten til at købe aktiemajoriteten af Københavns Lufthavne tilbage fra dets australske og canadiske ejere. Jensen er efter eget udsagn meget optaget af at få sat mere gang i væksten i hovedstaden og er derfor på en nærmest evig besøgsturné på Storkøbenhavns større danske, men internationalt orienterede virksomheder. Her hvisker erhvervslederne Jensen i øret, at usikkerheden om lufthavnens evne til at opretholde et onestop-rutenetværk til vigtige internationale destinationer giver virksomhederne rekrutteringsproblemer i forhold til nøglemedarbejdere. De gider simpelthen ikke arbejde i København, hvis de skal skifte fly, når de for eksempel skal hjem til familien. Den socialdemokratiske finansminister har til trods for, at staten stadig ejer 39,2 procent af lufthavnens aktier afvist at øge aktieandelen sammen med København. Jensen har dog fuld opbakning til sin idé fra SF i København. På Christiansborg er de i forvejen hårdt pressede partifæller næppe taknemmelige over, at Jensen får udstillet, at regeringen hverken politisk økonomisk evner at finansiere et sådant køb. Rige København Måske bør Jensen være mere påholdende, selv om kommunens økonomi bliver stadigt bedre. For i forbindelse med Kommunernes Landsforening årsmøde i sidste uge i Aalborg kom den kommunale udligningsordning atter til debat.»her hvisker erhvervslederne Jensen i øret, at usikkerheden om lufthavnens evne til at opretholde et onestop-rutenetværk til vigtige internationale destinationer giver virksomhederne rekrutteringsproblemer i forhold til nøglemedarbejdere. De gider simpelthen ikke arbejde i København, hvis de skal skifte fly, når de for eksempel skal hjem til familien. Det skete, da den Radikale indenrigsminister Margrethe Vestager meldte, at der var plads til mere ligelig fordeling af kommunernes velstand. Siden foreslog Venstre og Dansk Folkeparti på Christiansborg, at København bør aflevere flere midler til provinsens stadigt fattigere kommuner. Det er især faldet venstrefolkene i øjnene, at København uanset beboernes indkomst får lov at beholde ganske mange penge på grund af de mange udlejningslejligheder, der findes i byen. Derfor vil de to partier nu ændre det såkaldte»boligkriterium«, der regulerer pengestrømmen. Hos»regnedrengene«i Overborgmesterens sekretariat har man dog regnet på tingene, og der når man frem til, at en afskaffelse af det nuværende boligkriterium faktisk vil forbedre Københavns tilskud med 200 millioner kroner. Det bliver spændende at se, om de borgerlige»køber«beregningerne fra Jensens sekretariat. Missoiroptrinet Det sker stort set aldrig, at pressen refererer fra, hvad der måtte blive sagt fra talerstolen i BR s mødesal. Det var dog tilfældet under en farverig debat om et SF-forslag, om hvorvidt kommunen i ligestillingens navn bør opstille kvindelige urinaler såkaldte»missoirs«i den indre by. De fleste partier havde sympati for forslaget, så længe at det handlede om at give kvindelige fest- og eventdeltagere mulighed for hurtigere at træde af på naturens vegne, end det sker i dag. For SF s ordfører i sagen, Iben Wiene Rathje, gik der imidlertid efter mange af hendes kollegers vurdering lige lovlig meget ligestillingskamp i sagen. Måske opildnet af at BR-mødet fandt sted netop på kvindernes internationale kampdag. Og da Liberal Alliances ordfører Lasse Grosbøl provokerede SF eren ved at spørge til, hvorvidt hun led af»penismisundelse«, eksploderede debatten. SF eren, der gerne fortæller, at hun lever sammen med en anden kvinde, havde intet imod at bekræfte Grosbøls forespørgsel og fortsatte i øvrigt med at delagtiggøre tilhørerne i de praktiske udfordringer ved at urinere oprejst.»og da Liberal Alliances ordfører Lasse Grosbøl provokerede SF eren ved at spørge til, hvorvidt hun led af»penismisundelse«, eksploderede debatten. SF eren, der gerne fortæller, at hun lever sammen med en anden kvinde, havde intet imod at bekræfte Grosbøls forespørgsel og fortsatte i øvrigt med at delagtiggøre tilhørerne i de praktiske udfordringer ved at urinere oprejst. Den debat blandede også den konservative Jakob Næsager sig i med sine iagttagelser omkring dette så vigtige emne. De borgerlige ordførere (mænd) holdt sig herefter ikke tilbage med at forsøge at udstille SF eren i en grad, så det til sidst blev for meget for Enhedslistens Rikke Lauritzen, der ophidset fastslog, at de borgerlige»brøleaber«var gået for vidt med deres»voksenmobning«. I den borgerlige lejr mente man derimod, at Rathje med sine provokationer lå, som hun havde redt, og her kritiserer man overborgmesteren for at give SF eren»for meget snor«. Jensen havde i al fald sit hyr med at styre BR-medlemmerne og måtte henstille til, at man nu»højnede debatten«, og påtalte, at tonen i øvrigt»ikke var BR værdigt«. (Det var så her, at nogle BR-medlemmer med indforstået mine kiggede smilende på hinanden. De syntes nemlig ikke, at Jensen selv er den helt store autoritet på området henset til overborgmesterens ikke specielt værdige optræden med sin»glade dans«under Økonomiforvaltningens seneste julefrokost. Frit underliv De borgerlige anser SF s forslag om»missoirs«som både plat og latterligt. Begejstringen for forslaget er heller ikke udtalt blandt de røde partier. Hos SF er man delte i sagen. Man noterer sig den hovedsageligt negative presseomtale, som sagen har givet partiet og dens ordfører, men man tror ikke, at den gør den store skade. Blandt nogle iagttagere bemærker man, at hverken SF s ansvarlige borgmester på området, Ayfer Bajkal, eller Ninna Thomsen ytrede sig om»missoirs«på BRmødet. Andre undrer sig over, hvorfor SF-toppen ikke i god tid udviste mere politisk ledelse og fik stoppet Rathje og det i deres øjne fjollede forslag. For nogle ligger svaret i, at Thomsen og compagni er meget forsigtige med at lægge sig ud med en måske mere frustreret og dermed uregerlig BR-gruppe, der, hvis meningsmålingerne holder, også risikerer at blive kraftigt beskåret ved næste kommunalvalg. Man behandler derfor Rathje og alle andre i SFgruppen som sarte planter og derfor meget nænsomt, for at tingene ikke eksploderer. Rathjes udgangsreplik for debatten satte dog en tyk streg under, at dele af SF s gruppe kan være svær at styre. BR måtte også lægge ører til denne umisforståelige opfordring fra SF eren:»sæt kussen fri!«så vidt kom det næppe, men forslaget om missoirs blev af det røde flertal henvist til Teknik- og Miljøudvalget, hvor Rathjes partifælle Baykal og resten af udvalget nu kan arbejde videre med sagen. Spidskandidater i stilling Tiden nærmer sig for, at partierne begynder at opstille deres spids- og borgmesterkandidater. Den 24. marts ventes SF at vælge sundhedsborgmester Ninna Thomsen som ny spidskandidat. Indtil videre har hun ingen modkandidater. Venstre vil formentlig også beslutte at møde vælgere med en kvinde i front. Hvis det går som planlagt, så vil de københavnske venstrefolk ikke alene pege på kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, men også som noget nyt allerede nu også opstille nummer to på listen. Venstrefolkene oplevede forud for det seneste BRvalg et uventet kampvalg om andenpladsen. Det undgår partiet nu, og derved sikrer man sig også et politisk talent og en særdeles vigtig trækkraft for partiet arbejdsro, når den umiddelbart eneste kandidat, BR-medlem Cecilia Lonning dermed kan være rimelig sikker på et genvalg til BR. De Konservative har nu lagt sig fast på et opstillingsmøde i september, hvor det endnu er uklart, om BR-medlem Rasmus Jarlov bliver spidskandidat. Officielt overvejer man flere kandidater, men indtil videre peger pilen på Jarlov, hvis han selv vil. Schrøder Old Timer 3 gear 2.995,- NU KUN SCHRØDER CYKLER Amager Boulevard 4 tlf Mandag-fredag Lørdag Hansens på Bryggen åbner søndag den 1. april kl.12 Hansens vil forkæle jer med lækre iskugler, gammeldags isvafler og fantastisk hjemmelavet softice fra Hansens Flødeis! I finder den flotte lyseblå retro isvogn lige ved siden af Kulturhuset og Havnebadet. For mere info er der mulighed for at tilmelde sig vores Facebook-side på: facebook.com/hansens.is.bryggen eller ved at skanne QR-koden. Vi glæder os til at se jer! Kinesisk akupunktur Dr. Can Hong Yao Frank Akupunktur kombineret med Moxa, Glaskopping, Gua Sha & Laser. Medlem af PA og RAB under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Birkevej 22, Dragør og Egilsgade 22 st. Ring tlf for aftale

5 22. MARTS 2012 NYHEDER Fra skoleleder til (næsten) fuldtidspolitiker Efter knap 14 år som skoleleder på Blågård Skole takkede bryggebo Klaus Mygind af for en stund. Han har taget to års orlov for at kunne hellige sig lokalpolitik i Københavns Kommune. BRYGGEBLADET 5 Klaus Mygind får nu mere tid til at gøre noget for unges uddannelsesvilkår, integration og en grønnere by. Foto: Ricardo Ramirez Af Ida Bischoff Onsdag den 14. marts tog Blågård Skole afsked med sin skoleleder, som nu går benhårdt ind i det politiske arbejde i Københavns Kommune. Klaus Mygind tager hul på et nyt kapitel i sit liv, når han nu får mere tid til sit politiske arbejde. Jeg har haft to job, hvor jeg har følt, at jeg har løbet efter for at nå det hele. Nu håber jeg, at jeg får tid til at være meget mere politiker, end jeg hidtil har været, siger Klaus Mygind, der også er gruppeformand for SF i København. En af Klaus Myginds politiske kæpheste er især unge og beskæftigelse, som han bruger tid på som medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Praktikpladser nu! En af mine mærkesager er situationen med praktikpladser. Vi taler hele tiden om, at der bliver mangel på arbejdskraft, og samtidig står vi med unge, der ikke kan gennemføre deres uddannelse. Det er jo helt grotesk. Det skal vi gøre noget ved nu, siger Klaus Mygind, som håber på, at der kan komme en praktikpladsgaranti i løbet af de kommende år. Integration gennem sociale netværk Som skoleleder på indre Nørrebro, har Klaus Mygind også med egne øjne set problematikkerne omkring integration i København. Derfor er han glad for nye tiltag som»bland dig i Byen«, der handler om, hvordan kommunen tager imod nye borgere. Hver gang der kommer en ny familie til København, så har de muligheden for, at der er en værtsfamilie i Tag en dukkert den 13. april byen, som hjælper dem med at finde sig til rette. Det handler om at skabe sociale netværk. Både højtuddannede, der kommer og skal arbejde i fem år, eller flygtningefamilien, som har helt særlige behov, har jo brug for at blive taget godt imod og få et socialt liv, siger Klaus Mygind. Han har derfor også kun rosende ord om kulturhusets initiativ om et velkomstmøde i februar for de nye bryggeboere. På er der jo også rigtig mange mennesker, der kommer fra hele verden. Det er sådan, vi fremadrettet skaber god integration, siger Klaus Mygind. Et blandet kvarter Praktikpladser og integration er dog ikke det eneste på Klaus Myginds dagsorden, og selv om han kun har boet på i tre år, arbejder han for en dynamisk bydel. Det er vigtigt at huske på, at når vi bygger det nye på Bryggen, skal de gamle bymiljøer også fastholdes og styrkes. Vi har både kolonihaverne og Nokken, der skal bestå. Der bliver bygget nyt, og det er fint, men de gamle områder skal beskyttes, så vi får den blandede bydel og den blandede befolkning, siger han. Derfor er tiltaget omkring et grønnere Bryggen også noget, han kæmper for. Vi vil lave lidt om på det gamle, centrale Bryggen. Parkeringspladserne skal fjernes, så der kan komme bedre butiksarealer og gaderum, siger Klaus Mygind, som vil satse på et café- og forretningsliv, der kan konkurrere med både Fisketorvet og Fields. Han er sikker på, at det vil gøre området til et mere attraktivt kvarter og få beboerne i det nye Bryggen til at bruge det gamle Bryggen som lokalområde. Speed på grøn kommer forhåbentlig også til at kunne mærke Klaus Myginds arbejde på trafikområdet. Nu kom betalingsringen jo ikke, men der er andre problemer at tage fat på. Den bus, vi har, hænger for eksempel dårligt sammen med metroen, siger han. Helt generelt vil han have et særligt fokus på København som en grønnere by. Vi skal have sat speederen på København som en grønnere by. Vi er en progressiv miljøby, som vil være CO2-neutral, så vi er nødt til at fremme grøn trafik, siger Klaus Mygind. Giver ikke helt slip Klaus Mygind har dog ikke sluppet uddannelsesverdenen fuldstændig. Ud over arbejdet i Borgerrepræsentationen har han nemlig et halvdagsjob i Uddannelsesog Ungdomsforvaltningen i København, hvor han skal arbejde med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Vi skal se på, hvordan vi skaber en bedre overgang og forhåbentlig bedre gennemførelsesprocenter inden for ungdomsuddannelserne, siger han. Orloven betyder også, at Klaus Mygind kan vende tilbage om to år som skoleleder på en københavnsk skole. Bliver jeg ikke genvalgt ved kommunevalget til Borgerrepræsentationen, så skal jeg ind og være skoleleder igen. Det er mit job, siger han. KLAus Myginds blå bog n Klaus Myginds har tre voksne børn og en hund, der hedder Freja. Han bor i Erik Eriksens Gade sammen med sin kæreste gennem mange år. n Politisk menneske siden han var ung, medlem af SF i over 20 år. Han har været aktiv i lokalpolitik i seks år og medlem af Borgerrepræsentationen i to år. n Tager ikke selv springet til Christiansborg. Har rigeligt i det her. Lynettefællesskabet inviterer sammen med livreddere i Københavns Kommune og Vinterbad Bryggen alle vinterbadere til at tage en dukkert fredag den 13. april klokken 14 til 15 i havnebadet på, der i dagens anledning har åbent. Vandmiljøkampagne Havnehoppet den 13. april er en lancering af kampagnen:»brug en sjat mindre i hovedstadsområdet!«københavn er i dag en af de byer i verden med det reneste badevand. Det er Lynettefællesskabet med til at sikre. De renser spildevand fra borgere i hovedstadsområdet, inden vandet bliver sendt ud i Øresund. Kampagnen skal gøre alle borgere opmærksomme på, at man selv kan bidrage til et endnu renere vandmiljø. Kampagnen har til hensigt at reducere udledningen af sæbe, vaskepulver, rengørings- og skyllemidler, fordi det belaster vandmiljøet og dermed også badevandet. Hvis vi alle sammen bruger en sjat mindre, gør det faktisk en stor forskel. Ved at bruge en sjat mindre eller benytte miljømærkede produkter, bidrager vi til et endnu bedre vandmiljø, lyder opfordringen. Vind et års rengøring Fra den 10. april kan du læse mere om kampagnen på ensjatmindre. Her er der også mulighed for at deltage i en konkurrence om at vinde et helt års rengøring i hjemmet, ligesom I kan se en række kendte, der fortæller om, hvorfor de støtter op om kampagnen. Læs fra den 10. april: ensjatmindre Kampagnen»Brug en sjat mindre i hovedstadsområdet«af sæbe og vaskepulver bliver lanceret med en tur i havnebadet den 13. april. Alle vinterbadere inviteres til at hoppe i havnen. Foto: Nina Bruun

6 6 BRYGGEBLADET NYHEDER 22. MArts 2012 Politiske vandaler truer historisk havneliv Kommentar af Jon Kaldan På sjette etage står en mand med en kikkert. Han får øje på vores lille gyngende træskib og vinker. Vi hilser tilbage og giver et trut med tågehornet. Han smiler og løfter sin kaffekop. Der er kontakt mellem land og vand. Byen har ikke sit navn uden grund. Den er skabt som en havn og har vokset sig stor omkring vandet. Uden de gyngende joller, padlende roere og de sindigt tøffende kuttere var København som en by på den jyske hede med en brakvandet branddam. Engang var her nordatlantiske dampere, kullempere, coastere. Skibe med mål der nærede fantasien og drømmene. Nu er her boligblokke, banker og tømte bolværk. De drømme, vi sejler ud med, er efterhånden beskedne. Tre skrubber, en torsk og lidt havluft. I dag ligger børn på maven og fisker krabber. Besøgende får en sludder om tonkinlak og tovværk. Enkelte drister sig ombord til kaffe og en lille en. Alle er velkommen ombord, så længe pladsen rækker. Badenymfer sænker sig prustende ud fra slæberampen mens de modige tager den fra broen på hovedet. Lige nu er bådene på land. Der begynder snart at dufte af træværk og tjære. Foråret gør rastløst. Fantasiløst dødvande Men nu har politikerne bestemt, at der skal laves ny cykelsti. En motorvej for de særligt rastløse tohjulede. En asfalteret cykelbane langs vandet. Også selv om der i forvejen er masser af cykelvej og gangsti forbi bådeskure, offentlige plæner og pladser. For bådene på Nokken betyder det, at der ikke længere er adgang til havet. Det bliver umuligt at hejse bådene op, når efterårsstormene blæser, og isvinter truer. Og umuligt at få dem i vandet igen når skibene er klargjort, slebet og malet. Tilsyneladende har de bestemmende politikere i Borgerrepræsentationen ikke bevæget sig ud i virkeligheden for ved selvsyn at se, hvordan deres beslutning vil virke. Man har et princip og slår en streg. Fantasiløst! Og resultatet er dødvande. En havn uden skibe, et vand uden liv. København uden navn. Velkommen ombord På Nokken ligger bådene om sommeren ved en række små selvbyggede broer. Her har de ligget i årtier. Engang var her stejleplads og fiskerliv. Erik har været her i 60 år og fanger stadig frisk fisk, som han rundhåndet forærer væk til dem, der ikke er bange for mad med ben. Havneliv ved Nokken. Her langs vandet skal cykelstien skære igennem. Pure Green er sat til salg Bryggebo Charlotte Jans har efter seks år som selvstændig sat sin helsebutik til salg. Hun ønsker mange flere børn. Af Marlena Reimer Pedersen Aftenens retter Foto: Birger Pedersen For tre uger siden satte Charlotte Jans sin butik»pure Green«til salg på Facebook og på sine venners nyhedssites. Der ligger så meget hjerte i butikken, så jeg håber, at køberen vil drive den videre på samme måde enten som økokøbmand eller som helsekost, siger Charlotte Jans, der til maj har haft butikken i seks år. Det har været svært for hende at tage beslutningen, som hun har vendt og drejet i et lille år. Det går godt i butikken, og jeg vil gerne sælge den, mens det går godt, siger Charlotte Jans. Ønsker mange børn Hun elsker at være selvstændig. Og er overhovedet ikke træt af det frie liv som iværksætter. Men som selvstændig holder man aldrig rigtig fri. Og hun vil gerne have flere børn. Da hun fik sin søn Augustus, stod hun allerede i butikken, da han var fem dage gammel. Jeg har prøvet at stå og skulle ned og åbne butikken uden at have sovet. Og alle siger, at det jo er Butiksliv. Indehaver af Pure Green Charlotte Jans med sin søn Augustus. Foto: Ricardo Ramirez meget mere stressende at have flere børn, siger iværksætteren, der drømmer om at få en hel børneflok. Da jeg mødte min mand, sagde jeg til ham, at jeg gerne ville have fire børn. Så grinte han og sagde, at så tager vi fem, ler Charlotte Jans, der synes, det er svært at være selvstændig, når man har små børn. Derfor vil hun finde sig et lønmodtagerjob, indtil hun har fået de børn, hun skal have. Men det kan være, jeg får et kæmpe chok. Det er jo hyggeligt at nusse rundt i butikken. Og sidde på bænken uden for i solen om sommeren mellem kunderne, smiler hun. Fast job med barsel Hun har allerede solgt sin netbutik. Og der er fire interesserede købere til Pure Green, som dog endnu ikke har fundet de penge, der skal til for at overtage butikken. Det første jeg vil gøre, når butikken er solgt, er at holde ordentlig fri og søge nogle job. 13. marts - 19 marts Gullasch med paprika, rød peber, svampe og kartoffelmos. 20. marts marts Chili con carne med bønner, avacado og kartoffelpuré. 27. marts - 2. april Labskovs med syltet rødbede og purløg samt hjemmelavet rugbrød med smør. 3. april - 9. april Kylling chasseur med champignon, hvidvin og estragon. Hertil bagt kartoffel med kryddersmør. 10. april april Boller i karry med ris. Hertil råkost af gulerod, hvidkål og tranebær. 17. april april Coq au vin med svampe, gulerod, perleløg og tørsaltet røget bacon. Hertil kartoffelmos med persille Bagdøren - mad lige hjem i stuen Åbent mandag-søndag Bagdøren, Egilsgade 22, tlf: , 24. april april Italienske kødboller med hvidløg og rosmarin. Hertil kartoffelmos med persille. 1. maj - 7. maj Bøf Lindstrøm med rødbee, kapers og løg. Hertil ovnbagte rodfrugter med honning og timian samt coleslaw Aftenens ret 85. kr. Burger Vælg mellem oksekød med chedder og grillet kyllingbryst. Serveret med jalapenos, syltede agurker Almas kryddermayo og pommes frites. kr. 85

7 22. MARTS 2012 Hele Bryggen skal gynge! NYHEDER Lokalrådet genopliver den lokale byfest»bryggens Virkelighed«. Og du kan være med til at gøre den til en fantastisk festival den 24. til 26. august. BRYGGEBLADET 7 Af Marlena Reimer Pedersen s Lokalråd fik for nylig ideen til, at Bryggen skulle have en byfest ligesom i de gode gamle dage, hvor der blev holdt»bryggens Virkelighed«hver sommer. Så til sommer vil»bryggens Virkelighed 12«sætte skub i Islands Brygge fra fredag den 24. til søndag den 26. august. Hele Bryggen skal gynge, smiler Steen Nørgaard fra s Lokalråd stort. Han står i spidsen for at genskabe byfesten i en ny virkelighed. Derfor har han været en tur rundt i bydelen til Bryggens butikker, cafeer, virksomheder og foreninger med invitationer til de første idémøder. Fed byfest Alle har været meget positive over initiativet, siger Steen Nørgaard, der har fået lovning på, at Kulturhuset er stillet til rådighed for bydelsfesten i den weekend. Lokalrådet planlægger at holde en åbningskoncert i kulturhuset og ønsker at stable en koncert på benene. i skolens nye hal. En af de handlende foreslog, hun kunne grille lam ude på gaden. En anden ville lave en ølbod. Men det vigtigste er, at de lokale selv tager initiativ til og bliver en del af»bryggens Virkelighed«. Flad struktur Der er ikke nogen, der sidder på en høj pind og bestemmer det hele. Når folk selv tager initiativ, så kommer der en helt anden motivation. Det er i hvert fald min erfaring, mener Steen Nørgaard. Bryggen har i den grad ændret karakter, siden den seneste»bryggens Virkelighed«blev afholdt i sommeren 2001 for 11 år siden. Og udviklingen af de nye kvarterer er slet ikke slut. Snart skal der udgraves en vig med sandstrand på det sydlige Bryggen, og flere rækkehuse og højhuse er på tegnebrættet. Derfor bliver temaet for sommerens byfest»bryggen Under Forandring«. Det er gratis Bryggens Virkelighed. skal have sin egen lokale byfest. Her er der liv og glade dage på havnen ved sidste års Kulturhavn. Foto: Ricardo Ramirez s Lokalråd er initiativtager og koordinator på Bryggens Virkelighed. Men du kan også deltage i byfesten. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med. Og du er selv ansvarlig for dine projekter. Strukturen er flad. Alle arrangementer er gratis. Entré eksisterer ikke. Bryggens Virkelighed 12, Bryggen Under Forandring skal samle bryggeboerne om det, vi er fælles om. Nemlig at bo på Bryggen. Det første møde blev holdt i mandags, men du kan nå at være med endnu. For mandag den 23. april klokken 19 i Salonen i Kulturhuset er der endnu et møde, hvor du kan være med til at sætte dit præg på Bryggens egen Festival. Skriv til islandsbryggeslokalraad.dk eller hvis du er forhindret i at komme til mødet, men gerne vil deltage i Bryggens Virkelighed 12. Initiativtagerne vil gerne have hurtige tilbagemeldinger om, hvem der ønsker at medvirke. Peugeut Køb en ny Peugeot 107* og få mindst kr. for din gamle bil Energiklasse: Prisen er ekskl. lev.omk. på kr. og evt. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU-norm) er 23,3 km/l. CO 2 -emissionen er 99 g/km. *Bilen, du bytter med, skal være indregistreret på hvide plader. Tilbuddet gælder kun i forholdet 1:1 (maks. 1 indbytningsbil pr. ny bil). Den garanterede minimumspris (mindst kr.) kan opnås ved en kombination af indbytningspris og rabat på ny bil. Tilbuddet kan ikke benyttes ved køb af dørs Access. **Tilbuddet om skoboxe gælder, så længe lager haves. intropris fra Kr. spar op til Kr. Kom til Fashion Weekend hos Peugeot den marts fra kl og oplev den nye Peugeot 107, der kører længere på literen og har fået ny moderne front. Vi står klar med en lækker skobox til skiftesko til alle kvinder, der tilmelder sig Fashion Weekend på peugeot.dk**. Når du besøger os til Fashion Weekend, får du samtidig mulighed for at vinde lækre Rosemunde-toppe og gavekort. NY PEUGEOT 107 PEUGEOT AmAGEr Henrik Wessel AS, Amager Englandsvej Kastrup Telefon PEUGEOT københavn østerbro Henrik Wessel AS, Østerbro Strandboulevarden København Ø Telefon PEUGEOT LynGby Henrik Wessel AS, Kgs. Lyngby Firskovvej Lyngby Telefon

8 8 BRYGGEBLADET BRyggEJURA 22. MArts 2012 Bryggens tømrer/snedker Udfører alt inden for begge fag Ugifte samlevende Hvis et par har valgt at leve sammen uden vielsesattest, er der en række ting, der kan forvolde problemer, hvis I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort. Af advokat Elna Barsøe Tlf: Leifsgade 6 kld. OGSÅ: vedligeholdskontoer OG forsikringsskader Det kræver mange papirer at leve papirløst. Mens ægtefæller automatisk får en formueordning, der hedder fælleseje, opstår der intet økonomisk fællesskab i et papirløst forhold. Du og din samlever beholder derimod den fulde ejendomsret til de ting og værdier, som I hver især har medbragt i jeres forhold, og I får ejendomsretten til eventuel egen opsparing og de ting, som I hver især køber, medmindre I har aftalt noget andet på skrift. Bryggens Dyreklinik v/ dyrlægerne Alice Thomsen & Frede Kristensen Egilsgade 18 & P Dagsparkering (hverdage ) Døgnparkering (alle dage 0-24) mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl Medicinsk og kirurgisk behandling. Butik med foder, plejemidler og andet til hund og kat. PARKERING Kommandantens Gaard i Klaksvigsgade Kr. 567,56 /md. Kr ,60 /md. Depositum for adgangskort: kr. 625,- Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. De opgivne priser er incl. moms. Henvendelse: A/S Freden-Invest, tlf , 1b, st. th., 2300 København S præsenterer Dronningen og vagabonden af Fernisering Lørdag, den 7.april 2012, kl Samlivskontrakt Hvis papirløse par vil have formaliteterne på plads, vil jeg anbefale, at I opretter en samlivskontrakt om det økonomiske fællesskab, som I ønsker i netop jeres forhold, og hvordan jeres indbo skal deles, hvis samlivet ophører. I skal naturligvis ikke oprette en samlivskontrakt, fordi I tror, at jeres forhold går i stykker på et eller andet tidspunkt, men I skal oprette den som en slags forsikring, hvis nu forholdet skulle gå i opløsning. Nøjagtigt på samme måde som man tegner en brandforsikring. Den tegnes ikke, fordi man tror, at huset på et tidspunkt går op i lys lue, men for at være på den sikre side, hvis det nu alligevel skulle ske. En samlivskontrakt er en juridisk forpligtende aftale, der fastlægger de økonomiske rammer for jeres økonomiske fællesskab og fastsætter nogle klare spilleregler for en eventuel opløsning af det. I kan ikke lovligt aftale, at jeres forhold skal være omfattet af de samme lovregler, som gælder for ægtefæller, men I kan etablere en ordning, der ligner det formuefællesskab, som gælder for ægtefæller. Saml ind! Af Kræftens Bekæmpelse Samliv. Lever I ugift sammen, er en samlivskontrakt en god idé. For eksempel kan I aftale, at alt, hvad I køber til jeres hjem under samlivet, skal være fælles, det vil sige indgå i lige sameje imellem jer, og det uanset hvem af jer der har betalt og fået sit navn på kvitteringen eller købekontrakten. Desuden kan I for eksempel også indgå nærmere aftaler om gældshæftelse, lejemål og fællesudgifter. Samejeoverenskomst omkring boligen Har I købt en bolig sammen, er der kun få regler, der regulerer, hvordan I står i forhold til hinanden. Alle beslutninger om boligen skal træffes i enighed, og er I ikke enige om et salg, kan den ene af jer eksempelvis blokere for et salg, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Der er juridisk set intet til hinder for, at I kan lade en samlivskontrakt omfatte jeres fælles andels- eller ejerbolig, men jeg vil anbefale, at I opretter en mere detaljeret aftale, det vil sige»vi har alle sammen en grund«. Det er sloganet for årets landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse på søndag den 25. marts. Og du kan stadig melde dig som indsamler. Når det ringer på døren søndag den 25. marts, vil mange blive mødt af en indsamler med et personligt budskab på tøjet. Der er mange grunde til at støtte kampen mod kræft, og det er en super idé at gøre indsamlingen mere personlig med det lille flag, siger Mille Geschwendtner Eitmann, leder af landsindsamlingen på. Flagene bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne i Kulturhuset Islands Brygge mellem klokken 10 og 11 den 25. marts. Mille Geschwendtner Eitmann understreger, at det er helt frivilligt, om man vil vise flaget. Indsamlere, som ikke ønsker at bruge flaget, er også meget velkomne. Vores kamp mod kræft er helt afhængig af den hjælp og støtte, som vi får fra befolkningen. Vi får kun fem procent af vores midler fra det offentlige resten samler vi ind blandt danskerne, siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen. Meld dig som indsamler på , eller gå ind på indsamling.dk. Du kan også læse om indsamlingen på Facebook. en samejeoverenskomst for boligen, hvis I køber en bolig sammen. Samejeoverenskomsten indeholder aftaler om blandt andet fordeling af driftsudgifter, forbedringer, pantsætning og salg, der sikrer jer begge, hvis I en dag skulle gå fra hinanden, og boligen skal sælges, enten til en af jer, eller en tredjemand overtager den enes andel. Dermed får I klare rammer for, hvordan de praktiske opgaver i relation til boligen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres indbyrdes disposition over boligen. Desuden kan der i samejeoverenskomsten tages forbehold for en skævdeling af et salgsprovenu i forbindelse med samlivsophævelse, hvis den ene af jer har haft en opsparing og dermed har indskudt et større beløb ved købet end den anden. Næste gang skriver Elna Barsøe:»Hvem arver, hvis samleveren går bort?«elna BARsøe Foto: Ricardo Ramirez Advokat Elna Barsøe er certificeret BOLIGadvokat og FAMILIEadvokat og har kontor på Bryggen. Som et relativt nyt tiltag i Bryggebladet sætter hun fokus på udvalgte juridiske problemområder til inspiration for mennesker på Bryggen. Læs mere på: Bus 250S forlænges til Bella Center Engagerede bryggeboer har gennem længe arbejdet for at skabe bedre busforbindelse til resten af Amager Vest. Den 1. april bliver 250s rute forlænget til Bella Center. Dette vil skabe en god busforbindelse til kolonihaverne, Boldklubben Hekla, motocrossbanen og Slusen samt en bedre forbindelse til bus 4A og 30 på Vejlands Alle og til Metroen på Bella Center Station. Desuden vil det skabe forbindelse fra vandrerhjemmet, campingpladsen og golfbanen til Hovedbanegården. mrp

9 DIT NYE HUS LIGGER MIDT I københavn åbent hus D. 22. MaRTs FRa kl & D. 25. MaRTs FRa kl på ToM kristensens vej københavn s RÆKKEHUSE til priser fra 2,7 MIo. Få by- og familieliv til at hænge sammen. Radiorækkerne, der kun ligger 1,5 km fra Rådhuspladsen, er din enestående mulighed for at give dine børn en tryg opvækst i rolige, grønne omgivelser, uden at miste alle byens mange valgmuligheder og tilbud i forhold til karriere, kultur, fritidsaktiviteter, institutions- og skolevalg. Du får det bedste fra både by og land. Priser fra 2,7 mio. Udbetaling fra bo grønt og klimavenligt midt i byen Vælg mellem 87 bæredygtige huse på m 2, der opføres i et attraktivt kvarter med direkte adgang til byen, Havnebadet, Metroen og Amager Fælled. Du får egen for- og baghave, gratis parkering, køkken/alrum, gæstetoilet, stue, soveværelse, 2 børneværelser og bade-værelse. Alt sammen funktionelt indrettet og fordelt på 3 etager til en husleje fra / brutto/netto ved standardfinansiering. Radiorækkerne; designet til fremtidens boligbehov Flere og flere flytter til eller bliver boende i byen. Fordi mulighederne ligger her. På baggrund af et indgående studie af fremtidens familiers behov og ønsker har en af Danmarks mest visionære arkitekter Kasper Danielsen, skabt et unikt og innovativt, moderne byhuskvarter, inspireret af Kartoffelrækkerne og Brumleby. Husene sættes til salg i forskellige etaper og står klar til indflytning fra 1. februar KontaKt nybolig eller se de fantastiske huse på

10 Nikolaj Møller Andersen Statsaut. ejendomsmægler MDE danbolig Til dig, der tror, det er umuligt at sælge bolig lige nu. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Det giver faktisk mening at sælge bolig lige nu. Selvom din bolig måske er mindre værd end for 5 år siden, kan du regne med, at din kommende bolig er faldet tilsvarende eller mere. Så spørgsmålet er nok nærmere, om det giver mening at vente? Måske savner du et ekstra børneværelse. En større stue. Eller en have, hvor børnene kan lege og de voksne slappe af? Så er det nu, du har muligheden for at gøre en god handel. Ring til mig på og lad os få en snak om boligmarkedet og dine muligheder. danbolig 81D, 2300 København S Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 København S Niels Hald - Amager - Dragør - - Kastrup - Tårnby - Ørestad Statsautoriserde ejendomsmægler og valuarer

11 Få bolig med egen have midt i byen Havnevigen Tæt på byen - lige ved vandet Forestil dig at bo i hus med egen have syv minutter fra Rådhuspladsen og med Fælleden som nabo. I Havnevigen har du mulighed for dette. Her får du et rækkehus på m 2 med en fantastisk udsigt til havn og byens lys. Du kan nyde en rummelig bolig og egen have til priser fra kr ,- Kom til åbent hus søndag d. 25. marts kl i boligshoppen på 99. nccbolig.dk / Niels Hald THORSHAVNSGADE TV, ISLANDS BRYGGE ÅBENT HUS: SØNDAG D.25/3 KL Klassisk ejendom beliggende i hjertet af., - få minutter fra city. Blind vej med en masse små butikker og Havnebadet lige om hjørnet. Lys og veldisponeret bolig med to store stuer og et kæmpe soveværelse med masser af skabsplads. Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 7.399/6.996 Bolig m²: 83 Stue/Vær: 2/1 Byggeår: 1907 Sag: 255NP-L0104 Placering: 4 Energi: D CARL TH. ZAHLES GADE 10, 1. TV, ISLANDS København S Lejligheden indeholder: Entre med skabsplads med badeværelset lige overfor. Det store køkkenstuealrum med køkkenø og udgang til skøn vestvendt solrig altan. Endvidere forefindes der 2 gode værelser, hvor man med de østvendte vinduer kan nyde morgensolen. Kontant/Udb.: / Bolig m²: 117 Placering: 1. sal Brutto/Netto: / Stue/Vær: 1/2 SOLGT Byggeår: 2004 Sag: NA Energi: C EGILSGADE TV, ISLANDS BRYGGE København S Andelsbolig Lejligheden består af to værelser med et soveværelse og en stue. Den er perfekt til yngre par uden alt for mange møbler, men kan også uden problemer fungere som en dele-lejlighed. Købspris: Boligydelse: Anvendelsesudgifter: 500 Bolig m²: 60 Stue/Vær: 1/1 Byggeår: 1911 Sag: 255NA-A0099 Placering: Energi: 3. sal C JENS OTTO KRAGS GADE 8 4. TV, ISLANDS BRYGGE UDSIGT TIL HAVENLØBET OG AFTENSOLEN! Bryggens Huse er et kvalitetsbyggeri fra 2006/2007. Lejligheden er skønt indrettet: Du træder direkte ind i det store lyse køkken/stue alrum, med tidsløst køkken og massive træ-gulve. Herfra er der udgang til 2 store altaner. Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 8.411/7.921 Bolig m²: 85 Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2006 Sag: 255NA-L1011 Placering: 4 Altan 2 styk. Energi: B CARL TH. ZAHLES GADE TV, ISLANDS København S Stor lys stue i forbindelse med køkkenet. Fra stuen er der udgang til en stor solrig vestvendt altan. Køkkenet er HTH og indeholder alt i hårde hvidevarer. Badeværelset er lyst og rigtig rummeligt med stor bruseniché og vaskesøjle. 2 værelser med fin skabsplads. Kontant/Udb.: / Bolig m²: 113 Placering: 2. sal Brutto/Netto: / Stue/Vær: 1/2 SOLGT Byggeår: 2004 Sag: 255NP-L0031 Energi: C ISLANDS BRYGGE 77B, ST. ÅBENT HUS: SØNDAG D.25/3 KL Stor stue og køkkenalrum i ét, - vestvendt. Stor vestvendt altan. Man har 3 værelser, alle med udgang til terrasse område. Badeværelset er lyst og med bruseniche samt vaskemaskine og tørretumbler. Køkkenet er HTH og har alt i hårde hvidevarer. Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 9.830/9.413 Bolig m²: 119 Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2008 Sag: 255NA-L0098 Placering: Altan Energi: stuen Ja B danbolig 81D, 2300 København S Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 København S Niels Hald - Amager - Dragør - - Kastrup - Tårnby - Ørestad Statsautoriserde ejendomsmægler og valuarer

12 12 BRYGGEBLADET FAGREGISTER 22. MArts 2012 Advokat Boghandlere Foreninger Homøopati Psykoterapi Tandlæger FÜRST advokatfirma København S. tlf Afspændingspædagog Mine Camilla Olsen Havnestadsklinikkens Fysioterapi Kigkurren 8B, st.tv Akupunktur Jordemoder & akupunktør yoga & hypnose Langebrogade Antikvariater Kirkegaards Antikvariat v/tommy Kirkegaard Gunløgsgade 3, kld. th. Tlf.: Antikviteter Jantik.dk Dødsboer købes Thorshavnsgade 26 torsdag-fredag: Apoteker s Apotek mandag torsdag fredag lørdag Autoværksteder FP Auto ApS Serviceværksted & Forsikringsskader Artillerivej 141 Tlf Bagerier Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell Egilsgade Banker Danske Bank Njalsgade Nykredit Amagerbrogade København S Begravelse Begravelsesforretningen Leifsgade Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade Blomster Blomstercirklen Leifsgade Deleuran s blomster & brugskunst Thorshavnsgade Isblomsten Isafjordsgade Bryggens Boghandel mandag-fredag 9-18 lørdag Boligrenovering Københavns Boligrenovering ApS Clairvoyance Medium clairvoyance / Tarot v/ Michel Yieng Kows enestående eget system Clairvoyance, sessions og kurser, 40 års erfaring Triskell v/ Anne Le Formal Nielsen Clairvoyance og lifecoaching Computer Have s TV-PC-Service & PC-hjælp og undervisning ( ) Englandsvej 47, kld. tv. Åbent hus: onsdage kl Cykler Bryggen City Cykler Leifsgade Man-fre 9-18 lør Diætister Klinisk diætist Vibeke Mousten Kigkurren 8D, st. th Ejendomsmæglere base1 Holmbladsgade EDC Poul Erik Bech v/ Lasse Ernst Estate mæglerne Michael Musfelth Nybolig Schlichting & Nielsen A/S 7 Tlf.: Ejendomsselskaber Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Udlejning: Administration: Bolux A/S Vester Voldgade København V Tlf (kl.10-14) Fax Elektrikere P. Kilting A/S Egilsgade Seiler Teknik A/S Egilsgade Fiskehandlere Fiskebørsen Thorshavnsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv SAM Sammen om Bryggen Fotohandlere Njal Foto Njalsgade Frisører Cabello Grøn frisørsalon Gunløgsgade 19 kld Eminentia Egilsgade Frisør Gabriela Thorshavnsgade 2 st. th mobil Hair by Dahl 1B Online-bestilling: Kim Q Hair Design Fisketorvet Shopping Center Dæk OnlineBooking på Saxkjær Njalsgade 1 kld. Th Saxkjær (A-huset) 79 F Fysioterapi CopenFysioterapi Gunløgsgade 11, kld Fødselsforberedelse Havnestadsklinikkens Fysioterapi Før- og efterfødselskurser Særlige kurser for»kejserinder« Jordemoder & akupunktør yoga & pilates & babyhold Langebrogade Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Mandag & onsdag kl Lørdag kl Glarmestre DANSK GLAS A/S Artillerivej 52 Galleri-, glas- og indramnings-afd Gulvservice A-Z Gulve ApS Gunløgsgade 35, kld Helsekost PureGreen Hestekørsel Københavns Hestedroche Historiefortælling Historiedamen Mariane Josefsen Homøopati og alternativ medicin v. klassisk homøopat Maj-Britt Brusati Tidsbestilling/info: Hoteller Hotel Copenhagen Egilsgade Kiropraktorer Bryggens Kiropraktor Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund Amager Boulevard 128 A Konfliktrådgivning Nethe Plenge Kropsterapeut Kropsterapeut v/ Body-sds Massage, akupressur, m.m Lokalråd s Lokalråd / Bryggens Borgerforening Beboerhjørnet Leifsgade 7 Læger Lægerne på Bryggen lægerne Louise Kathrine Engell og Susan Rosenberg von Scholten Kigkurren 8M, Malerfirmaer Kasper Hougaard Egilsgade Massører Thai yogamassage & fodmassage v/ Lotte Kramer Egilsgade 30, kld. tv slowmotion v/ Per Jensen Center for sundhed og velvære Massage & kostvejledning Øreakupunktur & pilates Kinesisk akupunktur Murere BSA Byg v/ Toni Bergenhammer Egilsgade 45, kld Murerfirmaet TM2Byg ApS Valby Langgade 39A, 2500 Valby Musikforeninger Bryggens Musikforening Kulturhuset 18 Formand Jan Bauner Psykologer Heidi Sahlgreen Njalsgade aktivforandring.dk Bryggens Psykoterapi Mette Lind Egilsgade 26, kld Brian Sebens, psykoterapeut MPF medlem af Dansk Psykoterapeutforening Isafjordsgade 5, st. th Psykoterapi BRYGGEN Lene Villadsen Psykoterapeut MPF. Gerda Beck Njalsgade 46, 4. og 5. sal tv Psykoterapeut Henriette Galst 27, 4. tv Rosenmetoden Karen Vinding Gunløgsgade 43, kld. tv Sexologer Sexologiskolen v. Yazmin Fox Uddannelse og konsultation Gunløgsgade Skoler & institutioner Bryggens Børne & Ungdomscenter Artillerivej 71C Tlf Fax Skønhedsklinikker JagBeauty Skincare Reykjaviksgade 5, kld. tv Smuk Njalsgade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Snedkere og tømrere Snedkermanden Bergthorasgade 24, 3. tv Systuer Shhhy vi sy r også efter mål Thorshavnsgade Take Away Bryggens Spisehus ibagel il pane di mauro Italiensk bageri og café Sushiya Thorshavnsgade Wokaway Thorshavnsgade Tandklinik på v/lars Nielsen, Trine Hedelund, Stephen Ambrosius Pedersen 17 Tlf Teatre PLAY-CPH Njalsgade 23D, stuen th Viktualier Charcuteriet kød, ost og delikatesser Thorshavnsgade Vinhandlere Lysgaard Vine Åben alle dage kl Hos Aristo, 4, tlf Hver onsdag kl gratis vinsmagning Specialist i vine fra Umbrien Webshop: Toft Vin Vinothek Marquart Thorshavnsgade 24, kld VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Øko-købmænd PureGreen Optagelse i Fagregisteret: Send mail til Pris: 360 kr. for ti udgivelser med tre tekstlinjer (max 35 anslag inkl. mellemrum pr. linje) Ekstra linjer: 80 kr. per linje Priser eksklusiv moms Fagregisteret kan også ses på

13 Vi er eksperter i både ejer- og andelsboliger Karnapstue med skrå havneudsigt NYHED NYHED Isl. Brygge Snorresgade 6 Sagsnr Dejlig stor og lys 2er med pænt og indbydende køkken og brusebadevær. Bl.a. dejlig stor sydvendtkarnapstue med godt og ugeneret lysindfald. God E/F med kajakklub. Hyggelig gårdhave.bryggenet. Pris: Udb.: Brt.: Nt.: Alternativ finansiering: Pauselån F1 Brt./net: 4.984/ /1 3./ Nej Stor andel med solaltan og elevator Andelsbolig Unik andel, 2 plan med tårnværelse! Andelsbolig Luksuslejlighed i Nicolineparken København S Axel Heides Gade 7A Sagsnr Rigtig indbydende lejl. med store lyse rum og tæt på havnen og indkøb. Fremtræder overalt pæn og velholdt og har bl.a. sy/vestvendt stue med altan. Velordnet A/B og gratis parkering ved ejendommen. Andelsbevis: Mdl. boligafgift: Mdl. forbrugsafg. a/c: /2 1./ Ja Isafjordsgade 2 Sagsnr Unik lejlighed i 2 plan. + hems. Indeh. bl.a. tårnværelse på 52 kvm! Stor spisestue, 2 stuer/vær., køkken i hvide elementer m. spiseplads, og badevær. m. brus. En lejlighed der skal ses, og som du sjældent vil finde magen. Andelsbevis: Mdl. boligafgift: Mdl. forbrugsafg. a/c: /3 5./ Nej Isl. Brygge Weidekampsgade 65 Sagsnr Dejlig stor og indbydende lejlighed i et byggeri med vægt på god kvalitet. God planløsning, rigtig flot åbent køkken, stort brusebadeværelse, soveværelse med udg. til altan med udsigt til flot gårdhave. Pris: Udb.: Brt.: Nt.: Alternativ finansiering: Pauselån F1 Brt./net: 6.804/ /1 2./ Ja Billig andel - Lav Boligafgift Andelsbolig NYHED Bergthorasgade 40 Sagsnr God 2 værelses med rigtig mange muligheder. Delvist åbent køkken til spisestue, bad med brus, stort sovevær./stue. Mulighed for at sætte sit eget præg. God og sund andelsforening. Andelsbevis: Mdl. boligafgift: Mdl. forbrugsafg. a/c: /1 1./ Nej Lækker andel - Mulighed for 5 vær. Andelsbolig Altan og skrå havneudsigt Kommandantens Gård Reykjaviksgade 5 Sagsnr Dejlig solrig og meget velindrettet lejl. lige i hjertet af det gamle Isl. Brygge. Bl.a. stort lækkert køk/alrum(lejl. hjerte), stort flot brusebadevær., stuklofter, dejlige lyse rum, hyggelig gårdhave, flot opgang. Pris: Udb.: Brt.: Nt.: Alternativ finansiering: Pauselån F1 Brt./net: 8.410/ /2 3./ Ja Weidekampsgade 51,1.tv. Sagsnr Eftertragtet 4-vær. perfekt beligg. på Islands Brygge. Indeh.: 2 gode vær., stor stue med udgang til sydvest vendt altan mod gården, køk./alrum med østvendt altan, samt 2 lækre badevær.. Muligt at leje P-plads Pris: Udb.: Brt.: Nt.: Alternativ finansiering: Pauselån F1 Brt./net: 7.873/ /2 1./ Ja, 2 Gunløgsgade 61 Sagsnr Indflytningsklar, med masser af kvm. at boltre dig på. Ideel til parret der vil have god plads, eller familien der ønsker at bo centralt, men i en hyggelig og tryg bydel. (Muligt at etab. endnu et værelse) Andelsbevis: Mdl. boligafgift: Mdl. forbrugsafg. a/c: /2 1./ Nej Estate Michael Musfelth STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER MDE 7, 2300 København S Tlf

14 14 BRYGGEBLADET KIRKE 22. MArts 2012 GUDSTJENESTER Søndag kl. 11 Birgitte Kvist Poulsen Søndag kl. 11 Ghita Katz Olsen Søndag kl. 15 Ghita Katz Olsen Børnegudstjeneste Torsdag kl. 17 Ghita Katz Olsen Skærtorsdag - efterfølgende middag Fredag kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Langfredag Musikgudstjeneste - Jesu Krist syv ord på korset Lørdag kl. 12 Lars Ahlmann Olesen Dåbsgudstjeneste Søndag kl. 11 Birgitte Kvist Poulsen Påskedag Mandag kl. 11 Lars Ahlmann Olesen - 2. Påskedag SOGNE- INDSAMLING Søndag den 4. marts gik 24 indsamlere rundt på 15 af de mulige 39 ruter, der var på. Til indsamlerne og de bryggeboere, som mødte dem med varme, smil og penge skal der lyde en stor TAK for de kr ,50, der blev resultatet af året sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Jette Gjerulff, indsamlingsleder HANS TAUSENS KIRKE UD OG SE MED HT (hans TauSEN) ONSDAG den 11. april kl Afgang fra kirken med 250S og skift til 1A på Hovedbanegården Frokost i Café Hjertetræet i Avedøre kirke: Caféen laver og serverer smørrebrød og varme retter: Almindeligt smørrebrød: pr. stk. kr. 12,- / Luksussmørrebrød: pr. stk. kr. 25,- / Dagens salat med brød kr. 30,- / Frokostanretning kr. 30,- / Dagens ret kr. 45,- / Kage kr. 15/ Kaffe kr. 0, Cirkusmuseet i Avedøre: Kom bag om den forunderlige cirkusverden i museets udstilling. Her kan du opleve tryllekunstens magi, gå i klovnens fodspor eller selv træde ÅrSMøde i MENIGhEDSpLEJEN Der indkaldes til årsmøde i Islands Brygges Sogns Menighedspleje torsdag den 19. april 2012 kl i Hans Tausens Kirkes menighedssal. Alle fremmødte medlemmer af folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved menighedsplejens årsmøde. Dagsorden ligger på kirkens kontor og på kirkens hjemmeside: BørNEguDStjeneste OM påsken i MINIFOrMAt Ved børnegudstjenesten Palmesøndag den 1. april kl. 15 skal vi høre om påskens begivenheder ved hjælp af et minidukketeater. Vi skal også synge sammen og bede med kroppen. Efter den halve times gudstjeneste er der saftevand, frugt og kaffe/te i salen. Herefter vil det være mulighed for at male påskeæg og deltage i æggeløb i kirkehaven! gho SkærtorSDAG gudstjeneste og middag ind i manegen. Se en række sjældne filmklip med bl.a. Charlie Rivel, Cirkus Schumanns heste, løver og tigre i Cirkus Benneweis og tryllekunstneren Truxa, for at nævne noget! Entré kr. 40,- HT-klubben er en oplevelsesklub for mobile seniorer, hvor vi tager af sted til museer og andre seværdigheder med selvbetalt offentlig transport. Hvis du vil vide mere, så kan du kontakte vores sognemedhjælper diakon Harald M. Stoltenberg på tlf , eller mail: Ellers mød op i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, kl ! Skærtorsdag den 5. april holder vi gudstjeneste i Hans Tausens Kirke kl. 17:00. Mens påskesolen lyser ind i kirken, fejrer vi nadverens festbord. Skærtorsdag er dagen, hvor vi glædes over, at Jesus Kristus gav os nadverens mulighed. I måltidets nærvær modtager vi livets brød. Det er da en fest værd. Derfor indbyder vi til et godt påskemåltid i menighedssalen efter gudstjenesten med bl.a. lammesteg. Deltagelse i middagen koster 75 kroner. Vi beder om tilmelding til middagen og forudbetaling til kirkekontoret seneste tirsdag den 3. april. gho Kirkens kontor Kordegn Fritz Knüppel (fkn) Olivia Løvenring (ozl) Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Hverdage kl , tirsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognepræst Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho) Tlf: Træffes bedst telefonisk: Tirsdag kl , onsdag-fredag kl Mandag fridag. Sognepræst Lars Ahlmann Olesen Tlf: Træffes i kirken og på tlf: Tirsdag kl og onsdag kl Træffes på Ulrik Birchs Allé 30 torsdag og fredag kl Mandag fridag Sogne- og studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen Træffes i kirken efter aftale. Tirs-fre kl på tlf På Universitetet, Njalsgade 126, : tirsdag, onsdag og torsdag kl Tlf / Mandag fridag Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg Tlf: Træffes bedst telefonisk man-tors kl Fredag fridag. Kirketjener Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen (bbm), Tlf: / Mandag fridag. Hjemmeside: JESu KrISti syv ord på korset MuSIkguDStJENESte Langfredag d. 6. april kl kommer CoMa-kvartetten til Hans Tausens Kirke og spiller Joseph Haydns berømte strygekvartet»jesu Kristi syv ord på korset«. Ud over CoMakvartetten medvirker sognepræst Lars Ahlmann Olesen som liturg samt Britta Bugge Madsen og kirkens kor. Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa, da han i 1786 fik en anmodning fra Spanien: Man ville gerne bestille et stykke musik, der kunne spilles til en oplæsning af Jesu syv ord på korset. I en kirke i Cadiz havde man nemlig den tradition, at præsten læste de syv ord højt og efter hvert af dem gik til alteret og ledte en fællesbøn, mens der blev spillet musik. Musik med skyggetekst Haydn, som var stærkt troende, fandt ideen god. Og den spanske opfordring fik ham til at skrive et af de mest originale værker fra hele den wienerklassiske periode. I sagens natur måtte værket have syv satser, og allerede det var meget usædvanligt. Dertil supplerede Haydn med et dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder»jordskælvet«, fordi der som bekendt udbrød jordskælv, da Jesus udåndende på korset. Hver af satserne er skrevet over en skyggetekst. Dvs. at de syv ord ikke bare fungerer som inspiration, men at teksternes rytme er brugt i musikken. Man kan simpelthen»synge med«på værket, hvis man følger den latinske tekst. Hestehår og fåretarme CoMa-kvartetten består af fire musikere fra den store smeltedigel af musikere fra Copenhagen og Malmø, der har gjort det til deres levevej at spille klassisk musik på originalinstrumenter, dvs. instrumenter, der lyder og ligner de instrumenter, som komponisterne skrev deres musik for. Her bliver spillet med hestehår på fåretarme! Den krævende førsteviolinstemme bliver spillet af Fredrik From, der er koncertmester i flere internationalt kendte barokorkestre. De øvrige musikere er Julia Dagerfelt (violin), Rastko Roknic (bratsch) og Kjeld Steffensen (cello). CoMakvartetten spiller i denne påske, i lighed med sidste år, dette mesterværk i 10 forskellige kirker spredt udover det ganske land. Der er naturligvis fri entré til musikgudstjenesten, som varer knap halvanden time. Hjertelig Tak for venlig deltagelse ved Grethe Jensen Thorshavnsgade bisættelse fra Hans Tausens Kirke Tak for blomster og kranse På familiens vegne Birthe og Egon Tak for venlig deltagelse ved Flemming Nielsen s bisættelse den 16. marts. Hanne, Christina og Peter Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade tlf døgnvagt

15 22. MArts 2012 FRA BRyggEBO TIL BRyggEBO BRYGGEBLADET 15 Vi søger amerikansktyske adoptivbørn Er din biologiske mor tysk, din far afroamerikansk soldat og blev du adopteret til Danmark i perioden omkring ? Hvis det er tilfældet, er vi meget interesserede i at tale med dig. Vi er tre journaliststuderende fra Roskilde Universitet, som skriver speciale om børn af tyske kvinder og afroamerikanske soldater. Derfor leder vi efter adopterede med den baggrund såvel som pårørende eller andre, som kan gøre os klogere på emnet. Det vil være en ære for os at skrive de amerikansk-tyske adoptivbørns livsfortællinger. Deres historier er endnu ikke blevet fortalt, men vi mener, de også bør have en plads i historiefortællingen om efterdønningerne fra 2. Verdenskrig. Vores specialeemne er opstået ved, at en bekendt af os har en mulat mor, som blev adopteret fra Tyskland i Vi vil gerne fortælle hendes og de mange andre amerikansk-tyske adoptivbørns historie. Vi håber, at I vil hjælpe os med at gøre det muligt at skrive det kapitel af historien. I så fald hører vi meget gerne fra jer snarrest muligt. Venlig hilsen Amalie Linde, Amalie Kønigsfeldt og Matilde Hørmand-Pallesen Mail: journalist. Telefon: Til salg Andelshave i Skovlunde ved Harrestrup Å 20 min fra København nær offentlig transport 400 m2 grund med hus på 36 m2 entre, stue, køkken, soveværelse samt anneks og redskabsskur. Have med rododendron, roser, stauder samt frugttræer. Pris ,00 kr. Ring for mere info Rengøringshjælp søges Vi bor i udlandet og vil gerne have kontakt med en, der kan hjælpe med lettere rengøring, når vi er i Danmark. Ring venligst , hvis det har interesse. Spejdergruppen Thorolf. Thorolf har for tredje år afholdt Bjergriseløb på Amager Fælled. I år deltog tropsspejdere fra syv af Amagers blå spejdergrupper i natløbet, der strakte sig over ti timer. Sølle minus 3 grader var ren tropeklima i forhold til temperaturen i 2011 på minus 11 grader, der gav navnet blå spejder sin helt egen betydning. Hvad er Bjergrise for nogle? Mail dit svar til: To præmier: To pizzaer med 1½ liter Cola, værdi: 110 kroner, doneret af henholdsvis Food Palace og Bryggen s Pizzaria. OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere opslagene. Leje/fremleje søges Enlig far med 2 drenge på 5 og 9 år søger 2-3 værelses lejlighed. Helst tidsubegrænset fremleje, men 2 år eller deromkring er også fint. Ring på mobil: Sofabord: stavlimet, olieret: 350,- Sofabord: egetræ m. kakler: 300,- Pæne og velholdte. Peter: En smuk og værdig afsked Leifsgade 6, 2300 København S Døgnvagt Allan Nielsen Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet Leifsgade København S Kundeservice: Netværksopgraderingen er gennemført Når denne avis udkommer, skulle ComX gerne være færdig med at opgradere vores netværk, så vi er klar til fremtiden. Bryggenet betragter processen med opgradering som særdeles vellykket, da tidsplan og budget er holdt, og det er vores opfattelse, at generne for brugerne har været holdt på det mindst mulige. Bryggenet beklager de gener, som opgraderingen alligevel gav, og takker for jeres forståelse. Går det for stærkt for dig? Om knap to uger mandag d. 2. april 2012 opgraderer Bryggenet det store internetabonnement til den svimlende hastighed af 200Mbit/s både op og ned. Dette gør Bryggenet til et af Danmarks klart hurtigste netværk og bør sikre, at vores tilbud forbliver attraktivt i fremtiden. Hvis du har det store internetabonnement og har mere end én computer tilsluttet Bryggenet for eksempel via trådløst netværk er det værd at se efter, om dit eget netværksudstyr kan udnytte den nye hastighed, da mange routere kun har 100Mbit-stik ud mod omverdenen. Det gælder også mange af dem, der er solgt som gigabit-routere. Tilsvarende kan kun de nyeste trådløse netværk i praksis præstere mere end 100Mbit/s, så dér kan også ligge en begrænsning. Hvis du ikke kan mærke den højere hastighed, kan det altså meget vel skyldes, at der er flaskehalse i dit eget netværk i lejligheden. Er der noget galt? Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller andre fejl på Bryggenet, bør du gøre følgende: 1. Se om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside. 2. Undersøg om dine naboer har oplevet samme fejl. Det kunne jo være, at det f.eks. blot er dit fjernsyn eller dit antennekabel, der er i stykker. 3. Har du et ældre antennekabel, så anskaf et nyt med ferritkerner, de nye er et must for alle med fladskærm. 4. Kontakt Kundeservice. Det anbefales at kontakte Kunde-service pr. frem for telefonisk, da både du og de dermed har på skrift, hvad du har oplyst dem om og hvornår. Kundeservice Kundeservice kan hjælpe dig med tilmelding og framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår. Det er også Kundeservice, du skal kontakte, hvis du vil melde om fejl på de tjenester, du modtager. Husk at oplyse dit kundenummer, når du henvender dig til Kundeservice. På telefonen ( ) ydes der personlig betjening på hverdage kl. 09:00-17:00, weekender og helligdage kl. 10:00-14:00. Du kan også sende en til Bryggenets priser Internet: Basis abonnement: 63 kr./md. Stort abonnement: 120 kr./md. (Fra 1. april: 135 kr./md.) Tv: Basispakke: 95 kr./md. Mellempakke: 245 kr./md. Stor pakke: 350 kr./md. Telefon: Forbrugsafregnet: 37 kr./md. Flatrate: 89 kr./md. Læs mere på bryggenet.dk

16 16 BRYGGEBLADET BRyggELIV 22. MArts 2012 Faycal Bachiris yndlingssted på Bryggen Legepladsen også kaldet»legeren«. Selvom legepladsen har mistet meget charme, efter den blev bygget om, vil den altid være Bryggens hjerte, lige meget hvordan den ser ud. Mine kammerater og jeg spiller stadig fodbold hernede om sommeren, og engang imellem går vi ind og hilser på Bjarne (pædagog på den bemandede legeplads, red.) og ser, hvordan han har det. For folk der ikke kender Bryggen så godt, er havnen lig med Bryggen. Legepladsen har altid været dér, hvor»de rigtige«bryggebørn kom. Havnen er blevet det fede sted at sole sig, men her på Legeren er folk bare sig selv. Her kommer man ikke for at vise sig frem. Det er derfor, jeg godt kan lide den. Foto: Ricardo Ramirez Faycal Bachiri er 17 år og bor på. Han laver hiphop-musik og skal begynde på HHX til sommer. Kom ned og se vores udvalg af sko og sandaler fra fra 500,- Restaurant VIVA - Nyt gastronomisk team Så er Ved det siden snart af sommertid Langebro ligger på Viva! Fra mandag d. 2 april har vi åbent alle ugens dage. Mandag til søndag fra kl. vandet Vi er nu Køkkenet parate til lukker at byde kl jer Det er muligt at bestille en skaldyrsmenu gastronomiske oplevelser. på forhånd. Inspireret af det Soldækket vil være åbent for spisende gæster fra 1. maj. Vores Kro 45 og fods sous motoryacht chef Jesper Moby Myrup Dick fra er i Dragsholm vandet og Slot, sejlklar klar til fra at 1 kreere april. en Menu Januar Menu Lim Forret Stenbiderrogn Rimet kammusling / Kartoffel / Agurk / Bladselleri Rugbrød / / Dild Muslingesne / Estragon Forret Kammusling Jomfruhummer Stegt jomfruhummer / Gulerod // Løg Musling i / teksturer Friskost / Kørvel / Sprødt Forret brød Løgbouillon / Løg i forskellige teksturer / Svampebouillon Vesterhavsost / Æggeblomme / Timian Hovedret Pocheret torsk / Porre / Friskost / Pocheret Pocheret torsk pighvar / Røget / Aromat torskerogn af / Brunet november Karse / smør Porre Kartoffel / Karse Hovedret Eller Unghane Glaseret / grisebryst Selleri / / Svampe Rødbede / Langtidsstegt okse Skum af Hybenrose peberrod / Jordskok Ost / Persille Oste tallerken / Brød / Surt Gulerodssorbet / Havtorn / Hvid chokoladecreme Dessert / Yoghurt Mandel / Æble / Estragon 3 retter retter retter Vinmenu retter 500 Vinmenu 450 Egilsgade mandag-fredag: lørdag år Kontakt os for mere information. Tlf: ,

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m²

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m² Gammel Køge Landevej 256 A-C Et godt sted at bo Attraktive boliger 1-3 værelser 51-162 m² M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M. Goldschmidt Ejendomme

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Højbro Plads København K

Højbro Plads København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Højbro Plads 8-10 1200 København K Unik domicil midt i Københavns centrum Enestående udsigt Pulserende

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om musik i lejet 2017

VÆRD AT VIDE - om musik i lejet 2017 VÆRD AT VIDE - om musik i lejet 2017 INDHOLD VELKOMMEN TIL MUSIK I LEJET 2017 VIGTIGE DATOER TRAFIK I LEJET BILFRI HOVEDGADE PARKERING OFFENTLIG TRANSPORT CYKELVENLIG FESTIVAL RENHOLD AF TISVILDE CAMPING

Læs mere

Præsentationsmateriale BOLIGNØGLEN

Præsentationsmateriale BOLIGNØGLEN Stor 4V på 117m2 med stort Køkken-alrum og skøn lukket gård Stor 4V lejlighed på en af Amagers bedste Handelsstrøg - tæt på det hele på Amager. En lejlighed med mange muligheder - der skal opleves!

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Islands Brygge 57, 2. sal, 2300 København S. Udlejningschef. Direkte:

Islands Brygge 57, 2. sal, 2300 København S. Udlejningschef. Direkte: Islands Brygge 57, 2. sal, 2300 København S Pakhuskontor med vandudsigt I den nye bydel, Havnestaden, ligger denne flotte erhvervsejendom med udsigt over Københavns kanal og Islands Brygge havnepark. Ejendommen

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed Indretning: Leder du efter en super billig studielejlighed med 2 altaner og en fantastisk udsigt, så har jeg lige lejligheden til dig. Lejligheden indeholder en lys hjørnestue med udgang til den lille

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Krügers Park. Din foretrukne ejendomsmægler i hele trekantsområdet! Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia

Krügers Park. Din foretrukne ejendomsmægler i hele trekantsområdet! Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia Krügers Park Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia Sandra Nielsen Daglig leder, Fredericia Nicolaj Seelig Fredericia Mette E. Nielsen Fredericia Mette Hjære Projektansvarlig, Kolding Vejle, Fredericia & Vejen

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Nordre Fasanvej 18, 1.th 2000 Frederiksberg

Nordre Fasanvej 18, 1.th 2000 Frederiksberg Nordre Fasanvej 18, 1.th 2000 Frederiksberg Indflytningsklar delevenlig lejlighed med stor altan og CBS i baghaven Sag: 20001854 edc.dk Poul Erik Bech Ejendomsmæglere Valuarer MDE Godthåbsvej 117-2000

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Få en adresse.. Få en adresse.. se lø et d t l A

Få en adresse.. Få en adresse.. se lø et d t l A Få en adresse... ...med front mod fremtiden Velkommen til Islands Brygge 43 I nutidens arbejdsmiljø skal man ikke undervurdere betydningen af en god adresse. For en god adresse er på mange niveauer med

Læs mere