Københavns Havn får nyt lystfiskecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Havn får nyt lystfiskecenter"

Transkript

1 70 år med bøger og papir Bryggens Boghandel kan fejre sin 70 års-fødselsdag efter den i en menneskealder har forsynet bryggeboerne med læsestof, papir og penne. Tag med ind i en duft af bøger og tilbage til dengang indehaverne gik på arbejde i jakkesæt og var Des med sine kunder. Læs KULTUR Side 4 Ladcyklerne skal have p-pladser s Lokalråd ønsker at nedlægge parkeringspladser på det gamle Bryggen for at etablere parkering til 50 ladcykler, så de ikke skal fylde op på fortovene. Forslaget er en udbygning af projektet Et Grønnere Bryggen. Læs Side 3 Kærlighed til musik Britta Bugge Madsen har været organist i Hans Tausens Kirke i 35 år. Og det er ikke kun orgelmusik, der står hendes hjerte nær. Hun arrangerer både rytmiske og klassiske koncerter med anerkendte musikere, så bryggeboerne får mulighed for at opleve kvalitetsmusik i kirken. Læs KULTUR Side 3 1. SEKTION 22. MARTS 20. ÅRGANG NR. 6 Københavns Havn får nyt lystfiskecenter Af Marlena Reimer Pedersen Snart går byggeriet af et nyt lystfiskecenter ved Sjællandsbroen i gang. Centeret skal give gode lystfiskerfaciliteter til Københavnerne og vise os glæden ved at fiske. De nye fiskecenter bliver åbent for alle og kommer til at bestå af et hus med bro- og terrasseanlæg ved Slusen. Tanken med centeret er at det skal huse et videnscenter for lystfiskeri, hvor borgere børn, unge og voksne kan lære om alle mulige former for lystfiskeri og låne udstyr. Det bliver de omkring 50 frivillige lystfiskere tilknyttet lystfiskecenteret, som vil gøre et stykke arbejde for at dele deres erfaringer og viden med borgerne. - Alle skal kunne deltage. Derfor er der heller ikke noget, der hedder medlemskab eller betaling. Vi vil gerne give børn og unge nogle sociale kompetencer gennem lystfiskeri, siger Stig Jørgensen, som er passioneret lystfisker og en af initiativtagerne til projektet. Københavns Kommune har afsat 1 million kroner til byggeri af lystfiskecenteret, som i alt kommer til at koste cirka 2,5 millioner kroner. Resten af beløbet skal finansieres af fonde. KULTUR side 6 Foto: Ricardo Ramirez Chokolade Vi har frisklavet chokolade og flødeboller. f.eks. 6 flødeboller: 50,- Økologisk Købmand Køb fødevarer for mere end 200,- og få en gave med hjem. Værdi: 250,- Gælder resten af ugen. Café Langebro Prøv nogle af verdens bedste øl... Husk sommeråbningstider fra den 1. april: Vi åbner alle dage kl. 11. Kom ned og drik en formiddagsøl! Åbningstider: man-tors fre-lør søn B & Telefon: Tlf Læs mere på TOBI S CAFÉ LEIFSGADE 3

2 2 BRYGGEBLADET DEBAT 22. MArts 2012 Alt for meget støj på Bryggen Debat af Casper Steenholdt, Jeg har på vegne af 124 beboere på sendt en klage til Københavns Kommunes teknikog miljøborgmester Ayfer Baykal vedrørende støj på i sommerhalvåret. Klagen blev udarbejdet i forlængelse af mit læserbrev i Bryggebladet nummer 6, 2011, hvor jeg ytrede mig kritisk overfor den store støjbelastning fra Havneparken om sommeren. Læserbrevet afstedkom mange tilkendegivelser fra bryggebeboere, der var generede af støjen. Det fremgår af Ayfer Baykals svar, at der ikke er politisk vilje fra borgmesterens side til at løse problemet. Det er bemærkelsesværdigt, at borgmesteren ikke ønsker at mødes med repræsentanter for de 124 underskrivere af klagen. Klagen er ligeledes sendt til Københavns Politi den 14. februar 2012 og genfremsendt den 8. marts Københavns Politi har endnu ikke svaret på klagen. På baggrund af ovenstående har gruppen af klagere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe,»bryggebeboere mod støj«, der skal forsøge at finde måder at håndtere støjproblematikken på. Der vil blive afholdt møde for alle interesserede, støjplagede bryggebeboere mandag den 16. april klokken 19 i beboerlokalet, Egilsgade 36. Vi er naturligvis interesserede i, at så mange som muligt får kendskab til og mulighed for at medvirke i vores arbejde omkring støjreduktion på Islands Brygge. SKRIV DIT DEBATINDLÆG til Brygggens Opkøb Vi køber Møbler, dødsboer, rydder loft- og kælderrum. Vi støvsuger efter os Hilsen Loppe II Peter: Bryggebladet Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf.: Redaktør: Marlena Reimer Pedersen (mrp) (ansvarshavende) Redaktion: Nethe Plenge (npl), Tina Marie Kragh, Ida Bischoff, Pernille Kofoed, Lotte Mathilde Nielsen. Skribenter: Jarl Cordua, Steen Larsen (sl), Elna Barsøe, Lasse Telling Foto: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt Webmaster: William Gauthier Annoncer: Marlena Reimer Pedersen DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen, Marlena Reimer Pedersen Korrektur: Asger Jeppesen (asj) Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos) Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast Oplag: Avisen husstandsomdeles på hele samt i Ørestad Nord og på Havneholmen af Bryggebladets egne bude. Avisen leveres desuden til butikker, cafeer og kontorer i bydelen Næste nummer udkommer den 19. april 2012 Deadline: 12. april 2012 Havnepromenade vs roklubområdet (1) Debat af Carsten Hoff, arkitekt maa Københavns Kommune sætter en ære i at inddrage byens borgere, at de giver deres mening til kende, deltager i beslutningsprocesserne. Sammen om byen! Ikke sandt? Arbejdet med udviklingsplanen for roklubområdet på Amager, som Center for Bydesign overdrog Gunhild Witt og mig selv som arkitekter, forløb da også helt efter bogen: Analyse af programmet, fremlæggelse af alternative forslag for forvaltning og områdets brugere, videre bearbejdning af det valgte forslag i samarbejde med forvaltningen, og endelig præsentation ved et offentligt møde. Det var indlysende, at en promenade foran roklubberne ville give problemer, og man enedes derfor om at placere broforbindelsen over vigen i forlængelse af og lade de hurtige cyklister køre bagom klubområdet. Amager Vest Lokaludvalg var positiv over for såvel planen som den gennemførte borger- og brugerinddragelsesproces. Udviklingsplanen blev herefter vedtaget»som udgangspunkt for den videre udvikling af området«af Kultur- og Fritidsudvalget, af Teknik- og Miljøudvalget, af Økonomiudvalget og senest den 26. august 2010 af Borgerrepræsentationen. I samme forbindelse blev der bevilget to millioner kroner»til nybygning af Amager Ro- og Kajakklubs klubhus, som er 1. etape af udviklingsplanen«. Forundringen er derfor stor over, at Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2012 imod forvaltningens indstilling tilsidesætter udviklingsplanen med beslutningen om, at promenaden skal anlægges på opfyldt jord foran roklubberne, og broforbindelsen placeres herefter. Halvandet år efter den endelige vedtagelse af udviklingsplanen! Vi arkitekter, Gunhild Witt og jeg selv, har med afsæt i udviklingsplanens rammebestemmelser projekteret nye bygninger for Amager Ro- og Kajakklub. Der er givet byggetilladelse, og byggeriet er i gang. Hvad er gået galt på rådhuset? Er beslutningen fra februar udtryk for et systemskifte? Er vi ikke mere sammen om byen? Har man mistet viljen til at bakke op om sportslivet? Kan en plan, som er vedtaget på alle politiske niveauer, og som borgerne disponerer efter, omgøres af et senere udvalg med anden opfattelse? Er man på rådhuset bekendt med forvaltningsret eller i det mindste god forvaltningsskik? Hvis den nye beslutning fastholdes, vil det få meget uheldige konsekvenser for roklubberne. Amager Roog kajakklubs byggeri ville være disponeret anderledes. Havnepromenade vs roklubområdet (2) Debat af Carsten Hoff, arkitekt maa Konsekvenserne af gennemførelse af havnepromenaden langs vandet: Skitsen illustrerer, hvor meget ro- og kajaksporten vil blive forringet ved en promenade foran klubhusene. Promenaden skal ifølge lokalplanen være mindst fem meter bred. Den kan løbe parallelt med vandet, løsning A. Eventuelt kan den svinge væk fra vandet, løsning B. Ingen racerbane tværs gennem Nokken Debat af Søren Bald, Gunløgsgade Jeg er ikke roer. Jeg bor ikke på Nokken, men jeg synes ikke om forslaget om en racerbane langs vandet. Jeg bor på Bryggen, men cykler ind imellem ud mod Sjællandsbroen og videre ud mod Kalvebod Fælled. Her kan man nyde både naturen og de vidt forskellige miljøer. Idyllen kan nu og da blive brudt af raketcyklister, hvis hastighed er en trussel mod alle ikke mindst gående og børn. Jeg tænker så på, at der faktisk er byer i Europa, der har hastighedsgrænser for cyklister, men det vil næppe påvirke denne gruppe raketcyklister, som er beslægtede med mountainbike-terroristerne i skovene. Denne cykelfamilie er formodentlig den største trafikale anarkistgruppe i landet. Hvis forslaget om at indrette en ren racerbane langs vandet og gennem roklubbernes område gennemføres, må der etableres vejbump, indsnævringer, trafikchikaner og spærringer, så hastigheden kan tvinges ned uden at genere fredsommelige gående, almindelige cyklister og rofolkene. Hvorfor skal rolige 1. Broen. Koten, det vil sige højden, over vandet er cirka to meter. 2. Rampen. Af hensyn til handicappedes tilgængelighed skal rampen have en hældning på 1:20. Den skal lande på cirka 0,4 meter over vandet, det vil sige, dens længde bliver 32 meter. 3. Stensætning Terrænbefæstelsen mod vandet sker ved en stensætning eller lignende. 4. Kajakker Hvor højdeforskellen mellem terræn og vandet er stor, det vil sige ud for rampens nordlige halvdel, må der laves trapper, for at roerne kan få deres kajakker i vandet. 5. Robåde Robåde er tunge. Klargøring og transport på tværs af hurtig cykelkørsel er i åbenlys konflikt. Cykelsatsning. Hollandsk inspiration Debat af Lars Weiss, MB (S) teknik- og miljøordfører Efter trængselsringens død og begravelse vrimler det med kreative forslag til begrænsning af bilkøerne og luftforureningen i København, som uanfægtet af politiske modsætninger vokser år for år med udvidede motorvejsnet omkring byen og nye tilflyttere hver eneste måned. I organisationen Eurocities, som er et forum for 140 europæiske storbyer, har Hollands fjerdestørste by Utrecht vakt interesse. Byen forsøger at komme ud af sin onde cirkel med et vejnet, som er et af Europas mest tilproppede. Bilejerne betales for at lade vognen stå i myldretiden. Beregninger viser, at det er billigere for samfundet end at udvide vejene, og at 75 procent af bilisterne har ændret adfærd, når de får fire euro, altså cirka 30 kroner. I Holland er det arbejdsgiveren, der på denne måde kan betale de ansattes transport mellem hjem og arbejde og afskrive omkostningen. Skatteloven giver mulighed for en ny cykel til medarbejderen hvert tredje år. Flere virksomheder belønner brugen af cykel eller offentligt transportmiddel frem for bilen. Ved det nye rådhus i Utrecht, som er under opførelse, er der næsten ikke afsat plads til bilparkering men til tusinder af cykler. Det samme gælder ved Centralstationen med trafikanter og roere generes af tohjulsterroristerne? Lys til både Amager Vest Lokaludvalg og Bryggens Lokalråd, som ikke vil være med til racerbanen. Begge har et lokalkendskab, der sikrer fornuft i deres indstillinger. Der var da heldigvis to partier i Borgerrepræsentationen, der stemte imod racerbanen. Husk det til november 2013, hvor der er kommunalvalg! daglige pendlere. Kun 100 meter fra perronerne skabes i øjeblikket plads til cykler og et stort antal udlejningscykler. Flere af de hollandske initiativer kan umiddelbart lyde eksotiske, men udvidelse af cykelparkeringen ved de københavnske stationer vil være en naturlig investeringsopgave for den pulje, som det nye trafikforlig har afsat til fremme af den kollektive trafik.

3 22. MARTS 2012 NYHEDER Lokalråd: Der skal også være plads til ladcyklerne s Lokalråd vil nedlægge 14 bilparkeringspladser på Bryggen for at skabe plads til 50 parkeringspladser til ladcykler. BRYGGEBLADET 3 Lotte Mathilde Nielsen I storbyen er ladcyklerne blevet utrolig populære, særligt iblandt børnefamilier, der bruger cyklen til at hente børnene efter skole og klare dagligvareindkøbene på vej hjem fra arbejde. s Lokalråd ønsker at skabe plads til ladcyklerne i gaderne ved at nedlægge nogle af de eksisterende parkeringspladser på. Cyklister har lige så meget ret til at parkere som bilister. Og det er kun omkring parkeringspladser, vi tænker at nedlægge. Til gengæld vil det skabe plads til 50 ladcykler, siger Jørgen Thyregod medlem af s Lokalråd. Det gamle Bryggen s Lokalråd har ikke et konkret forslag endnu, men tanken er at nedlægge parkeringspladser på det gamle Bryggen, for der er problemet størst, mener lokalrådet. Vi vil gerne nedlægge parkeringspladser i Egilsgade, Gunløgsgade og Bergthorasgade. Og det skyldes, at der er pladsmangel i de gader. Fortovene er smalle, det flyder med cykler, og det er svært at komme til, siger Jørgen Thyregod. Han påpeger, at selv om man fjerner et par parkeringspladser, er der stadig masser af mulighed for finde en parkeringsplads til bilen. er det eneste sted i København, hvor der er så mange parkeringspladser i forhold til antallet af biler. Vi har en parkeringskælder i Leifsgade, der står halvtom. Så dér er i hvert fald plads til 200 flere biler, siger Jørgen Thyregod. Lokalrådet har ikke et præcist tal på, hvor mange ladcykler der er på Bryggen, men: Vi har fået henvendelser fra børnefamilier, som Ladcykler. Det er ofte et problem at finde plads til at parkere ladcyklen og låse den fast til noget, uden den spærrer på fortovet. jo oftest er dem, der køber ladcykel i stedet for bil. Og de har givet udtryk for, at det er et problem, at de ikke kan finde plads til at parkere ladcyklen, siger Jørgen Thyregod. Ladcyklen fylder for tre En af de bryggebeboere, der har oplevet problemer med at parkere sin ladcykel på Bryggen, er Thomas Husmer. Parkeringsmulighederne på Bryggen er tålelige. Der er cykelstativer langs husmurene på vores ejendom. Problemet er blot, at en ladcykel tager tre almindelige cykelparkeringspladser. Så der skal tit omrokeres, inden man finder plads til sin ladcykel. Og det er essentielt, at man kan låse den fast til noget. For en ladcykel er dyr og efter sigende eftertragtet blandt professionelle tyve, siger Thomas Husmer. Han er positivt stemt over for lokalrådets forslag om at nedlægge 14 parkeringspladser på Islands Brygge. Nu har vi på Bryggen fået et spritnyt og dyrt underjordisk parkeringsanlæg. Så jeg kan ikke se nogen skade ved, at 14 parkeringspladser i gadeplan nedlægges. At 14 bilpladser kan vige for 50 ladcykelpladser, det synes jeg er fantastisk. I det hele taget påskønner jeg tiltag, der gør det nemmere for cyklisterne, siger Thomas Husmer. I 2011 lavede Islands Brygge Lokalråd sammen med Amager Vest Lokaludvalg et forslag til en handlingsplan for et grønnere Bryggen. Et grønnere Bryggen Målene for et grønne Bryggen er at få bedre cykelparkering, bedre forhold for fodgængere og kørestolsbrugere og mere grønt i bybilledet. Det nye forslag om parkering til ladcykler er ikke en del af forslaget om et grønne Bryggen, men en udvidelse af det. Foto: Ricardo Ramirez Vi arbejder videre med at skabe et grønnere Bryggen. Og det gør vi med forslag til mindre projekter som for eksempel det her forslag om cykelparkering, siger Jørgen Thyregod og fastslår, at forslaget skal spille sammen med de overordnede mål om at skabe et grønnere Bryggen, hvor man arbejder for at få flere biler væk fra gaden for at gøre plads til cykelparkering, vejtræer og andre grønne tiltag. Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi Behandling af negle, hård hud, ligtorne, hælrevner, bøjlebehandling af nedgroede negle samt fremstilling af individuelt tilpassede indlæg Gavekort udstedes - se mere på hjemmesiden fodexpert.dk Ørestads Boulevard 37A - lige ved Bella Center metrostation Åbningstider: Mandag 8-17, tirsdag 10-18, onsdag 8-17, torsdag 10-19, fredag 8-16 Tandlægerne på Bryggen Stephen A. Pedersen Pernille Molin Tandklinik på 17 st.th Lars Nielsen H A I R D E S I G N CABELLO INVITERER TIL 2 ÅRS FØDSELSDAG OG RELANCERING AF SALONEN. INVITATION KOM FORBI LØRDAG D. 31 MARTS TIL MASSER AF GODE TILBUD, OG LIDT GODT TIL GANEN. MVH KIRSTINE TEL GUNLØGSGADE 19 ØKOLOGISK FRISØR

4 4 BRYGGEBLADET POLITIK 22. MArts 2012 BAG KULIssERNE MED JARL CORDUA Freelancejournalist Jarl Cordua skriver om københavnsk politik i Bryggebladet. Klummen går bag om magten i Københavns Kommune, analyserer det politiske spil i kulissen og sætter fokus på politikernes skjulte dagsordener, hvor de måtte være. Københavnsk overflod Skal overskuddet gå til fattige provinskommuner, lufthavnsaktier eller missoirs? Jarl Cordua blogger om dansk politik på har sit eget ugentlige radioprogram på Radio24-syv. Han laver fra tid til anden politiske analyser og kommentarer for blandt andet P4 København og Information og fast for Bryggebladet. Jarl Cordua er tidligere bryggebo og var engang aktiv i partiet Venstre. Af Jarl Cordua Som beskrevet i forrige klumme, så er Københavns Kommune regnskab for 2011 gjort op og viser et endnu ukendt trecifret beløb, der skal fordeles til at opfylde politiske ønsker fra alle Borgerrepræsentationens (BR) partier minus Enhedslisten. Som det eneste parti stod Liste Ø uden for det seneste budgetforlig. Det store slagsmål finder sted under forhandlinger i denne uge, men har allerede skabt en interessant uenighed mellem to borgerlige partier. De konservatives Rasmus Jarlov øjner en mulighed for at nedsætte skatten en smule til næste år, mens Venstres kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev mener, at pengene skal gå til at gøre noget ved det dokumenterede vedligeholdelsesefterslæb, der blandt andet er på kommunens ejendomme. Køb lufthavnen Overborgmester Frank Jensen har for nylig markeret sig i dagbladet Børsen ved at foreslå, at København skal bruge penge sammen med staten til at købe aktiemajoriteten af Københavns Lufthavne tilbage fra dets australske og canadiske ejere. Jensen er efter eget udsagn meget optaget af at få sat mere gang i væksten i hovedstaden og er derfor på en nærmest evig besøgsturné på Storkøbenhavns større danske, men internationalt orienterede virksomheder. Her hvisker erhvervslederne Jensen i øret, at usikkerheden om lufthavnens evne til at opretholde et onestop-rutenetværk til vigtige internationale destinationer giver virksomhederne rekrutteringsproblemer i forhold til nøglemedarbejdere. De gider simpelthen ikke arbejde i København, hvis de skal skifte fly, når de for eksempel skal hjem til familien. Den socialdemokratiske finansminister har til trods for, at staten stadig ejer 39,2 procent af lufthavnens aktier afvist at øge aktieandelen sammen med København. Jensen har dog fuld opbakning til sin idé fra SF i København. På Christiansborg er de i forvejen hårdt pressede partifæller næppe taknemmelige over, at Jensen får udstillet, at regeringen hverken politisk økonomisk evner at finansiere et sådant køb. Rige København Måske bør Jensen være mere påholdende, selv om kommunens økonomi bliver stadigt bedre. For i forbindelse med Kommunernes Landsforening årsmøde i sidste uge i Aalborg kom den kommunale udligningsordning atter til debat.»her hvisker erhvervslederne Jensen i øret, at usikkerheden om lufthavnens evne til at opretholde et onestop-rutenetværk til vigtige internationale destinationer giver virksomhederne rekrutteringsproblemer i forhold til nøglemedarbejdere. De gider simpelthen ikke arbejde i København, hvis de skal skifte fly, når de for eksempel skal hjem til familien. Det skete, da den Radikale indenrigsminister Margrethe Vestager meldte, at der var plads til mere ligelig fordeling af kommunernes velstand. Siden foreslog Venstre og Dansk Folkeparti på Christiansborg, at København bør aflevere flere midler til provinsens stadigt fattigere kommuner. Det er især faldet venstrefolkene i øjnene, at København uanset beboernes indkomst får lov at beholde ganske mange penge på grund af de mange udlejningslejligheder, der findes i byen. Derfor vil de to partier nu ændre det såkaldte»boligkriterium«, der regulerer pengestrømmen. Hos»regnedrengene«i Overborgmesterens sekretariat har man dog regnet på tingene, og der når man frem til, at en afskaffelse af det nuværende boligkriterium faktisk vil forbedre Københavns tilskud med 200 millioner kroner. Det bliver spændende at se, om de borgerlige»køber«beregningerne fra Jensens sekretariat. Missoiroptrinet Det sker stort set aldrig, at pressen refererer fra, hvad der måtte blive sagt fra talerstolen i BR s mødesal. Det var dog tilfældet under en farverig debat om et SF-forslag, om hvorvidt kommunen i ligestillingens navn bør opstille kvindelige urinaler såkaldte»missoirs«i den indre by. De fleste partier havde sympati for forslaget, så længe at det handlede om at give kvindelige fest- og eventdeltagere mulighed for hurtigere at træde af på naturens vegne, end det sker i dag. For SF s ordfører i sagen, Iben Wiene Rathje, gik der imidlertid efter mange af hendes kollegers vurdering lige lovlig meget ligestillingskamp i sagen. Måske opildnet af at BR-mødet fandt sted netop på kvindernes internationale kampdag. Og da Liberal Alliances ordfører Lasse Grosbøl provokerede SF eren ved at spørge til, hvorvidt hun led af»penismisundelse«, eksploderede debatten. SF eren, der gerne fortæller, at hun lever sammen med en anden kvinde, havde intet imod at bekræfte Grosbøls forespørgsel og fortsatte i øvrigt med at delagtiggøre tilhørerne i de praktiske udfordringer ved at urinere oprejst.»og da Liberal Alliances ordfører Lasse Grosbøl provokerede SF eren ved at spørge til, hvorvidt hun led af»penismisundelse«, eksploderede debatten. SF eren, der gerne fortæller, at hun lever sammen med en anden kvinde, havde intet imod at bekræfte Grosbøls forespørgsel og fortsatte i øvrigt med at delagtiggøre tilhørerne i de praktiske udfordringer ved at urinere oprejst. Den debat blandede også den konservative Jakob Næsager sig i med sine iagttagelser omkring dette så vigtige emne. De borgerlige ordførere (mænd) holdt sig herefter ikke tilbage med at forsøge at udstille SF eren i en grad, så det til sidst blev for meget for Enhedslistens Rikke Lauritzen, der ophidset fastslog, at de borgerlige»brøleaber«var gået for vidt med deres»voksenmobning«. I den borgerlige lejr mente man derimod, at Rathje med sine provokationer lå, som hun havde redt, og her kritiserer man overborgmesteren for at give SF eren»for meget snor«. Jensen havde i al fald sit hyr med at styre BR-medlemmerne og måtte henstille til, at man nu»højnede debatten«, og påtalte, at tonen i øvrigt»ikke var BR værdigt«. (Det var så her, at nogle BR-medlemmer med indforstået mine kiggede smilende på hinanden. De syntes nemlig ikke, at Jensen selv er den helt store autoritet på området henset til overborgmesterens ikke specielt værdige optræden med sin»glade dans«under Økonomiforvaltningens seneste julefrokost. Frit underliv De borgerlige anser SF s forslag om»missoirs«som både plat og latterligt. Begejstringen for forslaget er heller ikke udtalt blandt de røde partier. Hos SF er man delte i sagen. Man noterer sig den hovedsageligt negative presseomtale, som sagen har givet partiet og dens ordfører, men man tror ikke, at den gør den store skade. Blandt nogle iagttagere bemærker man, at hverken SF s ansvarlige borgmester på området, Ayfer Bajkal, eller Ninna Thomsen ytrede sig om»missoirs«på BRmødet. Andre undrer sig over, hvorfor SF-toppen ikke i god tid udviste mere politisk ledelse og fik stoppet Rathje og det i deres øjne fjollede forslag. For nogle ligger svaret i, at Thomsen og compagni er meget forsigtige med at lægge sig ud med en måske mere frustreret og dermed uregerlig BR-gruppe, der, hvis meningsmålingerne holder, også risikerer at blive kraftigt beskåret ved næste kommunalvalg. Man behandler derfor Rathje og alle andre i SFgruppen som sarte planter og derfor meget nænsomt, for at tingene ikke eksploderer. Rathjes udgangsreplik for debatten satte dog en tyk streg under, at dele af SF s gruppe kan være svær at styre. BR måtte også lægge ører til denne umisforståelige opfordring fra SF eren:»sæt kussen fri!«så vidt kom det næppe, men forslaget om missoirs blev af det røde flertal henvist til Teknik- og Miljøudvalget, hvor Rathjes partifælle Baykal og resten af udvalget nu kan arbejde videre med sagen. Spidskandidater i stilling Tiden nærmer sig for, at partierne begynder at opstille deres spids- og borgmesterkandidater. Den 24. marts ventes SF at vælge sundhedsborgmester Ninna Thomsen som ny spidskandidat. Indtil videre har hun ingen modkandidater. Venstre vil formentlig også beslutte at møde vælgere med en kvinde i front. Hvis det går som planlagt, så vil de københavnske venstrefolk ikke alene pege på kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, men også som noget nyt allerede nu også opstille nummer to på listen. Venstrefolkene oplevede forud for det seneste BRvalg et uventet kampvalg om andenpladsen. Det undgår partiet nu, og derved sikrer man sig også et politisk talent og en særdeles vigtig trækkraft for partiet arbejdsro, når den umiddelbart eneste kandidat, BR-medlem Cecilia Lonning dermed kan være rimelig sikker på et genvalg til BR. De Konservative har nu lagt sig fast på et opstillingsmøde i september, hvor det endnu er uklart, om BR-medlem Rasmus Jarlov bliver spidskandidat. Officielt overvejer man flere kandidater, men indtil videre peger pilen på Jarlov, hvis han selv vil. Schrøder Old Timer 3 gear 2.995,- NU KUN SCHRØDER CYKLER Amager Boulevard 4 tlf Mandag-fredag Lørdag Hansens på Bryggen åbner søndag den 1. april kl.12 Hansens vil forkæle jer med lækre iskugler, gammeldags isvafler og fantastisk hjemmelavet softice fra Hansens Flødeis! I finder den flotte lyseblå retro isvogn lige ved siden af Kulturhuset og Havnebadet. For mere info er der mulighed for at tilmelde sig vores Facebook-side på: facebook.com/hansens.is.bryggen eller ved at skanne QR-koden. Vi glæder os til at se jer! Kinesisk akupunktur Dr. Can Hong Yao Frank Akupunktur kombineret med Moxa, Glaskopping, Gua Sha & Laser. Medlem af PA og RAB under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Birkevej 22, Dragør og Egilsgade 22 st. Ring tlf for aftale

5 22. MARTS 2012 NYHEDER Fra skoleleder til (næsten) fuldtidspolitiker Efter knap 14 år som skoleleder på Blågård Skole takkede bryggebo Klaus Mygind af for en stund. Han har taget to års orlov for at kunne hellige sig lokalpolitik i Københavns Kommune. BRYGGEBLADET 5 Klaus Mygind får nu mere tid til at gøre noget for unges uddannelsesvilkår, integration og en grønnere by. Foto: Ricardo Ramirez Af Ida Bischoff Onsdag den 14. marts tog Blågård Skole afsked med sin skoleleder, som nu går benhårdt ind i det politiske arbejde i Københavns Kommune. Klaus Mygind tager hul på et nyt kapitel i sit liv, når han nu får mere tid til sit politiske arbejde. Jeg har haft to job, hvor jeg har følt, at jeg har løbet efter for at nå det hele. Nu håber jeg, at jeg får tid til at være meget mere politiker, end jeg hidtil har været, siger Klaus Mygind, der også er gruppeformand for SF i København. En af Klaus Myginds politiske kæpheste er især unge og beskæftigelse, som han bruger tid på som medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Praktikpladser nu! En af mine mærkesager er situationen med praktikpladser. Vi taler hele tiden om, at der bliver mangel på arbejdskraft, og samtidig står vi med unge, der ikke kan gennemføre deres uddannelse. Det er jo helt grotesk. Det skal vi gøre noget ved nu, siger Klaus Mygind, som håber på, at der kan komme en praktikpladsgaranti i løbet af de kommende år. Integration gennem sociale netværk Som skoleleder på indre Nørrebro, har Klaus Mygind også med egne øjne set problematikkerne omkring integration i København. Derfor er han glad for nye tiltag som»bland dig i Byen«, der handler om, hvordan kommunen tager imod nye borgere. Hver gang der kommer en ny familie til København, så har de muligheden for, at der er en værtsfamilie i Tag en dukkert den 13. april byen, som hjælper dem med at finde sig til rette. Det handler om at skabe sociale netværk. Både højtuddannede, der kommer og skal arbejde i fem år, eller flygtningefamilien, som har helt særlige behov, har jo brug for at blive taget godt imod og få et socialt liv, siger Klaus Mygind. Han har derfor også kun rosende ord om kulturhusets initiativ om et velkomstmøde i februar for de nye bryggeboere. På er der jo også rigtig mange mennesker, der kommer fra hele verden. Det er sådan, vi fremadrettet skaber god integration, siger Klaus Mygind. Et blandet kvarter Praktikpladser og integration er dog ikke det eneste på Klaus Myginds dagsorden, og selv om han kun har boet på i tre år, arbejder han for en dynamisk bydel. Det er vigtigt at huske på, at når vi bygger det nye på Bryggen, skal de gamle bymiljøer også fastholdes og styrkes. Vi har både kolonihaverne og Nokken, der skal bestå. Der bliver bygget nyt, og det er fint, men de gamle områder skal beskyttes, så vi får den blandede bydel og den blandede befolkning, siger han. Derfor er tiltaget omkring et grønnere Bryggen også noget, han kæmper for. Vi vil lave lidt om på det gamle, centrale Bryggen. Parkeringspladserne skal fjernes, så der kan komme bedre butiksarealer og gaderum, siger Klaus Mygind, som vil satse på et café- og forretningsliv, der kan konkurrere med både Fisketorvet og Fields. Han er sikker på, at det vil gøre området til et mere attraktivt kvarter og få beboerne i det nye Bryggen til at bruge det gamle Bryggen som lokalområde. Speed på grøn kommer forhåbentlig også til at kunne mærke Klaus Myginds arbejde på trafikområdet. Nu kom betalingsringen jo ikke, men der er andre problemer at tage fat på. Den bus, vi har, hænger for eksempel dårligt sammen med metroen, siger han. Helt generelt vil han have et særligt fokus på København som en grønnere by. Vi skal have sat speederen på København som en grønnere by. Vi er en progressiv miljøby, som vil være CO2-neutral, så vi er nødt til at fremme grøn trafik, siger Klaus Mygind. Giver ikke helt slip Klaus Mygind har dog ikke sluppet uddannelsesverdenen fuldstændig. Ud over arbejdet i Borgerrepræsentationen har han nemlig et halvdagsjob i Uddannelsesog Ungdomsforvaltningen i København, hvor han skal arbejde med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Vi skal se på, hvordan vi skaber en bedre overgang og forhåbentlig bedre gennemførelsesprocenter inden for ungdomsuddannelserne, siger han. Orloven betyder også, at Klaus Mygind kan vende tilbage om to år som skoleleder på en københavnsk skole. Bliver jeg ikke genvalgt ved kommunevalget til Borgerrepræsentationen, så skal jeg ind og være skoleleder igen. Det er mit job, siger han. KLAus Myginds blå bog n Klaus Myginds har tre voksne børn og en hund, der hedder Freja. Han bor i Erik Eriksens Gade sammen med sin kæreste gennem mange år. n Politisk menneske siden han var ung, medlem af SF i over 20 år. Han har været aktiv i lokalpolitik i seks år og medlem af Borgerrepræsentationen i to år. n Tager ikke selv springet til Christiansborg. Har rigeligt i det her. Lynettefællesskabet inviterer sammen med livreddere i Københavns Kommune og Vinterbad Bryggen alle vinterbadere til at tage en dukkert fredag den 13. april klokken 14 til 15 i havnebadet på, der i dagens anledning har åbent. Vandmiljøkampagne Havnehoppet den 13. april er en lancering af kampagnen:»brug en sjat mindre i hovedstadsområdet!«københavn er i dag en af de byer i verden med det reneste badevand. Det er Lynettefællesskabet med til at sikre. De renser spildevand fra borgere i hovedstadsområdet, inden vandet bliver sendt ud i Øresund. Kampagnen skal gøre alle borgere opmærksomme på, at man selv kan bidrage til et endnu renere vandmiljø. Kampagnen har til hensigt at reducere udledningen af sæbe, vaskepulver, rengørings- og skyllemidler, fordi det belaster vandmiljøet og dermed også badevandet. Hvis vi alle sammen bruger en sjat mindre, gør det faktisk en stor forskel. Ved at bruge en sjat mindre eller benytte miljømærkede produkter, bidrager vi til et endnu bedre vandmiljø, lyder opfordringen. Vind et års rengøring Fra den 10. april kan du læse mere om kampagnen på ensjatmindre. Her er der også mulighed for at deltage i en konkurrence om at vinde et helt års rengøring i hjemmet, ligesom I kan se en række kendte, der fortæller om, hvorfor de støtter op om kampagnen. Læs fra den 10. april: ensjatmindre Kampagnen»Brug en sjat mindre i hovedstadsområdet«af sæbe og vaskepulver bliver lanceret med en tur i havnebadet den 13. april. Alle vinterbadere inviteres til at hoppe i havnen. Foto: Nina Bruun

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

Bryggeboer kæmper for bemandet legeplads

Bryggeboer kæmper for bemandet legeplads Indbrudstyve Flere stuelejligheder har i de seneste uger været hjemsøgt af tyveknægte, som har sparket døren ind mens folk var på arbejde. Også butikslokaler har været udsatte. Politiet understreger dog,

Læs mere

Vores ølreporter var forbi Nokken for at finde øl, men kom hjem med en helt anden historie. Læs side 4

Vores ølreporter var forbi Nokken for at finde øl, men kom hjem med en helt anden historie. Læs side 4 Kæmpe skraldespand Islands Brygge firmaet Vipp erklærer»ren kærlighed til København«. Nokkeliv Vores ølreporter var forbi Nokken for at finde øl, men kom hjem med en helt anden historie. Hvad med en kop

Læs mere

Jul som i oldtiden LÆS KULTUR SIDE 4 ØNSKER ALLE EN SMUK JUL OG ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR

Jul som i oldtiden LÆS KULTUR SIDE 4 ØNSKER ALLE EN SMUK JUL OG ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR Støttefest for legepladsen Bryggeboerne trodsede den øsende regn og holdt en hjertevarm støttefest for den lukningstruede legeplads. Bål med snobrød, kaffe og lækre kager og snak om legepladsens fremtid.

Læs mere

Bryggen Afghanistan tur retur

Bryggen Afghanistan tur retur Bryggeprotester Bryggebørn fra den ældste del af Islands Brygge skal sandsynligvis ud af Bryggens skoledistrikt og over på Amager Fælled Skole. Indsigelser i massevis fra forældre, skolebestyrelse og lokalråd

Læs mere

Brøler. Tandlægerne på Bryggen. Trine Hedelund

Brøler. Tandlægerne på Bryggen. Trine Hedelund Bygge update Der bygges ikke kontorer og erhverv for tiden, men der er alligevel godt gang i gravkøerne på Bryggen. Vi giver en opdatering fra de adskillige byggepladser SIDE 6 OG 7 Brøler Dit hemmelige

Læs mere

Hvorfor kan vi ikke få svar?

Hvorfor kan vi ikke få svar? Njal Foto Fælledmad Erling Jepsen Cai Sørensen fejrer 45-års jubilæum. Læs om årene på Islands Brygge. Læs side 10 Efter en lang vinter spirer det på Fælleden. Steen Larsen springer ud med årets første

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

Ring på. Læs Side 4. dagsordenen torsdag aften. Illustration: Københavns Kommune. udgangspunkt en linjeføring

Ring på. Læs Side 4. dagsordenen torsdag aften. Illustration: Københavns Kommune. udgangspunkt en linjeføring Bycykler igen Først skulle bycyklerne sløjfes i 2013. Nu er kommunen vendt halvvejs på en tallerken og gået med til et reduceret projekt. Der er tale om et pendlerprojekt. Læs Side 4, 5 og 12 Ring på Bryggeboerne

Læs mere

Ikke for børn. møde en naturvejleder, der vil fortælle om naturen i lokalområdet

Ikke for børn. møde en naturvejleder, der vil fortælle om naturen i lokalområdet Ny skive fra Per Vers Bryggens rapper Per Vers udgiver nu sin anden soloplade»ego«om kærlighed, familieliv og lortebleer. Mød Per Uldal aka Per Vers, som forelskede sig i rapmusik, da han som 12-årig hørte

Læs mere

Benny Holst Trio på Nokken

Benny Holst Trio på Nokken Spring ud med en Venstre-mand! Bryggebladet opfordrer læserne til at springe i sammen med Leslie Arentoft, borgerrepræsentant for Venstre, når han hopper i havnen den 1. juni i protest mod at havnebadet

Læs mere

Skolebørn kan vælte Bryggens grimmeste bygning

Skolebørn kan vælte Bryggens grimmeste bygning MANDAG DEN 1. SEPTEMBER BORGERMØDE OM SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE Læs mere side 3 ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER BORGERMØDE OM ENGHAVE BRYGGE Læs mere side 8 LØRDAG DEN 6. SEPTEMBER BRYGGENS 109 ÅRS FØDSELSDAG Læs

Læs mere

endelig: islands Brygge får ny skole

endelig: islands Brygge får ny skole teknologisk epicenter Nordeuropas største koncentration af teknologivirksomheder er lige så stille rykket til Bryggen. Bryggen hjalp Trine Bjørn gjorde en forskel for syriske flygtninge, og Bryggen hjalp

Læs mere

Er løbet kørt for Enghave Brygge? Det er nu, Københavns borgere kan blive hørt i forbindelse med den kommende lokalplan for Enghave Brygge.

Er løbet kørt for Enghave Brygge? Det er nu, Københavns borgere kan blive hørt i forbindelse med den kommende lokalplan for Enghave Brygge. Gå under jorden med Bryggebladet Bryggebladet inviterer sammen med Center for Parkering på rundvisning i parkeringskælderen i Leifsgade. Læs side 5 Modeuge På Bryggebladet går vi ikke op i den meget omtalte

Læs mere

Nu med quiz SIDE 14 OG KULTUR 4

Nu med quiz SIDE 14 OG KULTUR 4 Boligpriser Der er faldet lidt ro på ejerboligmarkedet. Priserne på Bryggen er stabile med en lille pil opad. Til gengæld er der lidt tvivl om andelsboligmarkedet. Den offentlige ejendomsvurdering spøger.

Læs mere

Bryggen indtager Dansk Melodi Grand Prix 2013

Bryggen indtager Dansk Melodi Grand Prix 2013 Alternativ ulandshjælp Louise Torbensen hjælper sin gambianske veninde i Afrika. En unik og personlig historie om direkte kontakt mellem hjælper og modtager. Førstehjælp i 3.Y Eleverne på Skolen på Islands

Læs mere

»Man kan ikke lukke alle erhverv fordi man laver en ny vej«

»Man kan ikke lukke alle erhverv fordi man laver en ny vej« Arbejdsløshed De fleste bryggeboer er i job. Procentvis ligger vi over gennemsnittet. Ikke desto mindre er der nogle af os, der har svært ved at finde fodfæste på jobmarkedet. Vi har talt med Rebound Management,

Læs mere

Ungdomshuset kommer ikke til Bryggen Både Socialdemokraterne og de unge selv afviser, at Bryggen er i spil som placering for et nyt ungdomshus.

Ungdomshuset kommer ikke til Bryggen Både Socialdemokraterne og de unge selv afviser, at Bryggen er i spil som placering for et nyt ungdomshus. Morderiske Egilsgade Havde Egill Skallagrimsson levet i 2007, havde Egilsgade nok set anderledes blodig ud. Egill, der er en af de islandske sagaers antihelte, har lagt navn til gaden her på det forholdsvis

Læs mere

SF: Bryggen kan bevare små fritidshjem

SF: Bryggen kan bevare små fritidshjem Klage afvist Modstanderne af bådpavillonen på Islands Brygge fi k ikke medhold i Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har ikke fundet graverende fejl i kommunens sagsbehandling. indkørsel forbudt Politibiler

Læs mere

Budgettekst skaber tvivl om ny skole på Bryggen

Budgettekst skaber tvivl om ny skole på Bryggen Færre fritidshjem på Bryggen Københavns Kommune er på vej med en ny plan for fremtidens fritidstilbud. Det kan få konsekvenser for de fem fritidshjem på Bryggen. Kabells første år Morten Kabell (EL) har

Læs mere

Bølgen LÆS SIDE 3. Grillsæsonen er startet:

Bølgen LÆS SIDE 3. Grillsæsonen er startet: Bryan fra Bryggen Bølgen Popstjernen Bryan Rice er bryggebo af hjertet. Han har netop udgivet titelsangen til U-21 EM. Bryggebladets skribent fik en snak med ham om udfordringen med at skelne mellem Brian

Læs mere

CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de billige priser

CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de billige priser Job med tilskud Fuldtidsarbejde på dagpengesats: Er det et job eller et aktiveringsprojekt? Næsten alle er enige: Det er godt at få arbejdsløse i gang. Men tager de aktiverede arbejdspladser fra andre?

Læs mere

»En lille stribe indbrud«

»En lille stribe indbrud« En slagter Tilbage i 2006 savnede 55 procent af bryggeboerne en slagter i bydelen. Det var således det største ønske, da de blev spurgte om, hvilken butik de savnede på Bryggen. Den 1. juni bliver ønsket

Læs mere

Trafikforbedringer. Kom ind og kig! Vi har vinen til sommerens hyggestunder Spændende spiritus til de listige drinks. Stort udvalg i spændende øl

Trafikforbedringer. Kom ind og kig! Vi har vinen til sommerens hyggestunder Spændende spiritus til de listige drinks. Stort udvalg i spændende øl VIDSTE DU AT BRYGGEBLADETS LEGENDARISKE OPEN I PETANQUE-POKAL KAN STÅ PÅ DIN POKALHYLDE HELT FREM TIL SOMMEREN 2008? Sådan får du dit navn indgraveret 2. sektion side 12 Sommeroplevelser Bryggen Open i

Læs mere

Småt er godt LÆS SIDE 14 OG 15 LÆS SIDE 4 OG 5

Småt er godt LÆS SIDE 14 OG 15 LÆS SIDE 4 OG 5 Thomas ta r skraldet Thomas Christoffersen gider ikke se på alt det skrald, der flyder på Bryggen. Så han snupper en snapper og gør sin del for at holde bydelen ren. Småt er godt Store institutioner sendes

Læs mere

Debat. Vi får temmelig mange læserbreve og indlæg fra offentlige instanser. Nogle af dem er sjove, andre er kedelige, men vi elsker det!

Debat. Vi får temmelig mange læserbreve og indlæg fra offentlige instanser. Nogle af dem er sjove, andre er kedelige, men vi elsker det! Butiksliv Trods usikkerheden om fremtiden, satser en del iværksættere på nye ideer og koncepter. Debat Vi får temmelig mange læserbreve og indlæg fra offentlige instanser. Nogle af dem er sjove, andre

Læs mere

en god gammeldags hundefest 150 bulldogs skabte festivalstemning ved rekordtræf på Bryggen Karin Blach Nielsen Stentøjsserier af Ånder og videnskab

en god gammeldags hundefest 150 bulldogs skabte festivalstemning ved rekordtræf på Bryggen Karin Blach Nielsen Stentøjsserier af Ånder og videnskab ny tangobar Efter ti år på Bryggen har Tangoskolen Urquiza nu fået egne lokaler. Det blev fejret med hede dansetrin og kølige, boblende drikke. Det er ikke kun tango, der bliver danset i de nye lokaler.

Læs mere

drømmen om kunstgræs gror

drømmen om kunstgræs gror modstand virker En halv løsning Poetisk postbud De mange protester mod Fremtidens fritidstilbud har gjort indtryk på Pia Allerslev (V). Meget tyder på, at børnene på Bryggen bevarer deres fritidshjem eller

Læs mere