FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum"

Transkript

1 DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum Telefon: Cvr-nr FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR

2 INDhoLD INDhoLD Indledning 3 Før Indledning graver omkring vores kabler 4 3 Sikkerheden Før graver i omkring fokus vores kabler 5 4 Hvad Sikkerheden mener vi i fokus med jordkabler? Lavspænding (0,4 kv-kabel) 7-10 kv-kabler Hvad mener vi med jordkabler? kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler 9 Lavspænding (0,4 kv-kabel) 7-10 kv-kabler 8 Hvis graver inden for en meters afstand til vores kabler kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler 9 Hvis Hvis graver graver ned inden til for dæksten en meters eller afstand dækplast til vores kabler INDLEDNING INDLEDNING Denne folder er udviklet som en vejledning til dig, der som entreprenør graver i umiddelbar nærhed af vores kabler og ledninger. Vi Denne beder folder dig være er udviklet opmærksom som en på, vejledning at folderen til ikke dig, fritager der som dig entreprenør for at læse graver og følge i retningslinjerne umiddelbar nærhed i Regler af vores for arbejde kabler og tæt ledninger. på DONG Energy s ledninger, som får udleveret sammen med ledningsoplysningerne. Når graver i nærheden af vores kabler Vi beder eller dig ledninger, være opmærksom det ske på, i at overensstemmelse folderen ikke fritager med dig ledningsejerregisterloven for at læse og følge og retningslinjerne efter aftale med i Regler os. for arbejde tæt på DONG Energy s ledninger, som får udleveret sammen med ledningsoplysningerne. Når graver i nærheden af vores hvis NB! kabler Flytning, eller vil vide ledninger, skæring mere eller det fjernelse ske i overensstemmelse af DONG Energys kabler med ledningsejerregisterloven er ikke tilladt uden skriftlig og tilladelse efter Har spørgsmål, aftale fra med DONG er os. Energy. velkommen til at kontakte os på telefon eller at sende en til hvis vil vide mere Med Har venlig spørgsmål, hilsen er velkommen til at kontakte os på telefon eller at DONG sende en Energy Eldistribution til A/S Med venlig hilsen DONG Energy Eldistribution A/S Hvis Hvis graver grave ned et til kabel dæksten fri eller dækplast Hvis Hvis grave grave højspændingskabler et kabel fri fri Sådan Hvis kablerne grave højspændingskabler beskyttes fri Hvis Sådan kablerne lave en styret beskyttes underboring Regler Hvis i forbindelse lave en med styret reetablering underboring af kabelgrave Kort Regler og i godt forbindelse om materialer, med reetablering som bruger af kabelgrave i arbejdet Etablering Kort og godt af om spunse materialer, som bruger i arbejdet Krydsning Etablering af af elkabler spunse med fjernvarmerør Afstande Krydsning mellem af elkabler el- og med fremmede fjernvarmerør ledninger Afstande mellem el- og fremmede ledninger 23

3 SIkkERhEDEN I FOkuS Du altid overholde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, når graver. både for din egen sikkerheds skyld og af hensyn til forsyningssikkerheden. De bestemmelser, som være særligt opmærksom på, finder i bekendtgørelsens afsnit 5a Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg : For grave-, bore- og nedramningsarbejde i nærheden af jordkabler gælder: Ved arbejde i nærheden af jordkabler med tilhørende kabelskabe og -kasser, der udvises forsigtighed for at undgå at beskadige disse anlæg. Ved arbejde i jorden inden for en respektafstand på 1 meter fra den af en elleverandør angivne placering af et jordkabel, der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos elleverandøren. Frigravning af jordkabler foregå efter elleverandørens anvisninger. Afmærknings- og dækmateriale for jordkabler må ikke fjernes uden elleverandørens tilladelse. Genetablering ske efter elleverandørens anvisning. Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med elleverandørens anvisninger. FØR DU GRaVER omkring VORES kabler Inden begynder at grave i nærheden af vores kabler, altid indhente ledningsoplysninger i ledningsejerregisteret (LER) kontrollere, at ledningsplanerne er mindre end tre uger gamle kontakte os på , hvis grave inden for en meters afstand til kablerne. hvis vil vide mere Læs mere i stærkstrømsbekendtgørelsen, som finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, Hvem betaler for sikkerheden? Alle udgifter til sikring af, at arbejder nær kabler bliver udført sikkkerhedsmæssigt forsvarligt påhviler bygherren / entreprenøren, der udfører arbejdet

4 LaVSpæNDING (0,4 kv-kabel) Lavspændingskabler af denne type findes både som forsyningskabler ejet af DONG Energy, kabler til gade-, udendørsbelysning og trafikanlæg og stikkabler, der oftest er ejet af grundejeren. Lavspændingskablerne kan enten være jernbåndsarmerede eller lavet af plast oftest i en sort eller grå farve. kablernes yderdiameter varierer fra Ø 10 mm til Ø 70 mm. Spændingen til kablerne bliver normalt ikke afbrudt, når der arbejdes nær ved lavspændingskabler. hvad mener VI MED jordkabler? Det er vigtigt at forstå, hvad vi mener med betegnelsen 'jordkabelanlæg'. jordkabelanlæg kan f.eks. være: lavspænding (0,4 kv-kabel) 10 kv-kabler 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler. Du kan læse mere om de forskellige typer jordkabler på de følgende sider. 6 7

5 10 kv-kabler Præcis som lavspændingskablerne, kan 10 kv-kablerne være jernbåndsarmerede eller lavet af plast. Yderkappen på 10 kv-kablerne er dog typisk rød, blå eller sort. Yderdiameteren på denne type kabler varierer fra Ø 35 mm til Ø 70 mm. Arbejder i nærheden af 10 kv-kabler, afbrydes spændingen normalt ikke. Vær opmærksom på, at 10 kv-kablet afbrydes, hvis graver muffer fri. Herudover muffen understøttes. Skal graven være åben længere end et døgn, sørge for at sikre muffen med en afdækning, og kablet tilsluttes igen. 30kV-, 50kV- og 132 kv-kabler Denne type kabler kan både være runde eller flade jernbåndsarmerede kabler eller runde kabler med plastkappe. Farven på begge typer er oftest sort. kablerne kan derudover være dækket af betonsække, betonfliser, dækplast eller være støbt ind i en særlig blød type beton. Er der behov for at grave denne type kabler fri, spændingen altid afbrydes. Skitserne viser normal ledningsdybde. På grund af terrænændringer og særlige forhold kan kablerne ligge højere. evt. plastnet dækplast dækplast Eksempel på ledningstrace fra tæt byområde med mange kabler i samme grav. Mellemsten er anvendt til sikring af afstanden mellem kablerne. Skitsen viser normal ledningsdybde. På grund af terrænændringer og særlige forhold kan kablerne ligge højere eller dybere

6 hvis DU GRaVER INDEN FoR EN METERS AFSTAND TIL VORES kabler Skal grave inden for en meters afstand til vores kabler, inden da altid kontakte gravetilsynet på telefon Gravetilsynet kan hjælpe dig med at afklare, præcis hvordan grave og derudover aftale med dig, hvornår kan udføre arbejdet. hvis skære i og fjerne faste belægninger Du kan normalt indgå en aftale med gravetilsynet om at fjerne belægningen med maskine

7 hvis DU GRaVER NED TIL DækSTEN ELLER DækPLAST Skal grave ned til dæksten eller dækplast, kan som regel indgå en aftale med os om at gøre det med en minigraver. Dog der i forbindelse med denne type arbejde altid være en observatør med en håndskovl til stede. Observatøren kunne vejlede og varsko føreren af minigraveren. bemærk, at ethvert ansvar for eventuelle skader på kablerne er entreprenørens. Skal belægningen fjernes med en skæremaskine, passe på, at ikke skærer for dybt

8 hvis DU SkaL GRaVE ET kabel FRI Skal grave et kabel fri eller blot grave ned på siden af kablet, det altid gøres ved hjælp af en håndskovl. Du må således ikke bruge en drænspade, en entreprenørgreb eller lignende redskaber. Skal grave kablet fri på en strækning, der er længere end en meter, sørge for, at kablet bliver hængt op. hvis DU SkaL GRaVE HØjSPæNDINGSkAbLER FRI Vær opmærksom på, at i forbindelse med frigravning af højspændingskabler (herunder 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler) altid : indgå en aftale med vores gravetilsyn, der planlægger, hvornår spændingen afbrydes Ophænget kan udføres med solide stropper, som er fastgjort til bomme over graven. bemærk, at stropperne ikke må kunne beskadige kablet. Du kan bruge dækplast til at lave den del af ophænget, som kablet hvile i se illustrationen på side 15. sikre dig, at først graver kablet fri, når vi har meddelt dig, at spændingen er afbrudt indstille gravearbejdet, hvis det af hensyn til forsyningssikkerheden bliver nødvendigt at tilslutte spændingen igen

9 SåDaN SkaL kablerne beskyttes Hvis højspændingskablerne (herunder 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler) være gravet fri i mere end et døgn, altid: indgå en aftale med vores gravetilsyn, der planlægger, hvornår spændingen afbrydes hvis DU SkaL LaVE EN STYRET underboring Er det nødvendigt for dig at lave en styret underboring, være opmærksom på, at : altid indgår en aftale med gravetilsynet om, at laver en styret underboring sikre, at først går i gang med at grave kablet fri og bygge en beskyttelseskasse, når vi har meddelt dig, at spændingen er afbrudt få godkendt beskyttelseskassen og dens ophæng af os, inden spændingen på kablet sluttes til igen sikrer, at kablerne i det pågældende område bliver gravet fri ved krydsningerne. altid først foretager en prøvegravning ved skydning og cracking i nærheden af elkabler, for at sikre sikker afstand mellem rør og kabel. stoppe gravearbejdet, hvis det af hensyn til forsyningssikkerheden bliver nødvendigt at tilslutte spændingen igen kontakte gravetilsynet når beskyttelseskassen fjernes, så de kan planlægge hvornår spændingen afbrydes. brug af beskyttelseskasser Du bør lave beskyttelseskassen til kablerne af 25 mm tykke, ru brædder eller af krydsfinerplader, som minimum er 16 mm tykke. Sørg i den forbindelse for, at kablet hviler solidt på beskyttelseskassens bund, herunder at kablet er understøttet i jorden ved begge ender af kassen. kassen desuden understøttes af solide stolper eller hænges op i kraftige bomme. Husk endelig, at de brædder eller plader, som bruger til beskyttelseskassen, være fri for søm

10 REGLER I FoRbINDELSE med REETAbLERING AF kabelgrave kort og GoDT om materialer, SOM Du bruger I ARbEjDET Når kabelgraven fyldes op efter endt arbejde, sikre dig: at der bliver lagt 20 cm kabelsand rundt om kablet at evt. mellemsten, som er taget op i forbindelse med arbejdet, sættes fast mellem kablerne at sandlagene bliver komprimeret, men uden at bruge en maskine at der bliver lagt rød dækplast 10 cm over hvert kabellag at der bliver fyldt 20 cm jord over dækplasten, før der bliver brugt komprimeringsmaskiner. Læs mere om reetablering af kabelgrave i figuren herunder. Har yderligere spørgsmål, kan kontakte os på telefon Du være opmærksom på, at det kabelsand, bruger ikke må indeholde skarpe korn og heller ikke humussyre, klor- eller svovlforbindelser. Sandet i øvrigt opfylde kravene i AAb Ledningsanlæg, men må af hensyn til kablerne ikke indeholde sten eller sandkorn, der er større end 4 mm. Gennemfald på 0,075 mm sigte <9 % og uensformighedstal <3. Når er i gang Vi beder dig være opmærksom på, at sandlagene i komprimeret stand svare til de mål, som optræder på de tegninger, som bruger i forbindelse med gravearbejdet. Når graver i nærheden af vores kabler, vælge dit komprimeringsudstyr og din metode, så ikke beskadiger kablerne. Du må altså kun bruge maskiner til at komprimere med på de steder, hvor dækplasten eller blokledningerne er dækket af mindst 0,2 meter tilfyldning. Vi beder dig om at sikre, at der altid bliver lagt rødt plastdæk over kablerne, og at mellemsten og muffefliser bliver sat på plads. Er i tvivl om, hvordan dække af, så kontakt vores gravetilsyn. Vi beder dig derudover om ikke at efterlade gamle rester af plastafdækning i jorden

11 ETabLERING AF SPuNSE Når etablere en spuns, sikre dig: krydsning af ELkabLER MED FjERNVARMERØR at inden går i gang har talt med os om, hvorvidt kablet flyttes eller sikres at der bliver lavet prøvegravninger ned til kablets dæksten eller dækplast at spunsjern bliver afskåret i halvanden meters dybde at straks indstiller arbejdet, hvis der sker forskydninger eller udskridninger i jorden, herunder at hurtigt tilkalder os, så kablerne kan sikres. Skal krydse et elkabel med et fjernvarmerør, det altid ske efter aftale med os. krydsningen være vinkelret, og derudover sørge for, at har aftalt afstanden mellem elkabel og fjernvarmerør med os. I forbindelse med krydsninger af elkabler og fjernvarmerør vil vi ofte stille krav om indbygning af ekstra isolering. Du kan læse mere om indbygning af ekstra isolering med styroformplader på tegningen herunder. Her kan også se de normale afstandskrav og isoleringstykkelser. Lavsp. kabler y = 10 cm b = 0 y = 10 cm b = 0 cm y = 10 cm * b = 0 cm y = 10 cm * b = 0 cm 10 kv kabler y = 10 cm b = 0 y = 10 cm b = 10 cm y = 20 cm b = 0 cm y = 20 cm b = 10 cm 30/50 kv kabler b = 10 cm b = 20 cm b = 10 cm b = 20 cm 132/145 kv kabler b = 20 cm b = 20 cm b = 20 cm b = 20 cm x = dybde af kabel eller kabelbok (max 2 m) y = mindsteaftand mellem kabel/kabelblok og ydersiden af fjernvarmerrør b = tykkelse af isolering * For kabelblokke med 6 huller og derover gælder, at hvis ikke alle huller i blokken er brugt, afstanden til varmeledningen regnes som for et 10 kv kabel - se reglerne for disse

12 Fortsat krydsning af ELkabLER MED FjERNVARMERØR I de tilfælde, hvor der udføres ekstra isolering af varmeledningen på krydsningssteder, sørge for, at isoleringspladerne bliver lagt direkte på varmeledningen og strakt ud, så de ligger en meter uden for det yderste kabel i hver side. Derudover de lodrette sider af varmeledningen isoleres med isoleringsplader af samme tykkelse. De minimumsafstande (y), som kan se i tabellen på side 21, kan ikke receres yderligere. Hverken ved at anvende isoleringsplader eller på de steder, hvor der i forvejen anvendes isoleringsplader ved at øge tykkelsen på pladerne. afstande Afstande mellem mellem el- EL- OG og fremtidige FREMMEDE LEDNINGER ledninger afstand Afstandskrav i meter i meter ved krydsning ved krydsning mellem mellem el- og el- afløbs-,vand- og afløbs-,vand- tele, gas- tele, og gas- fjernvarmeledninger og fjernvarmeledningerledninger Elledning 0,4kV 0,4kV 10 kv 10 kv 30 og 5030 kv og 50 kv 132 kv 132 kv Afløb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Særlig Særlig vurdering vurdering Vand 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Særlig Særlig vurdering vurdering Tele 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Gas transmision Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering transmisionsledning 5-8MPa 0,3 0,3 0,3 Særlig vurdering Gas distributions- fordeling1-4mpa 0,1 0,3 0,3 Særlig vurdering og stikledninger 0,3 0,3 0,75 Særlig vurdering Gas distribution- 0,1 0,3 0,7 Særlig vurdering Fjernvarme og stik af PM Se side 21 Se side 21 Se side 21 Se side 21 Gas distribution- 0,1 0,3 0,3 Særlig vurdering NB! og stik Når ikke der er af problemer PM med at opnå tilstrækkelig afstand leningsejerne kontaktes. Ledningsejerne vil da sammen foretrage en særlig vurdering og forskrive en løsning. Fjernvarme Se side 21 Se side 21 Se side 21 Se side 21 Afstand i meter ved parallelføring af el- og afløbs-,vand- tele, gasafstand og fjernvarmeledningerledninger i meter ved parallelføring af el- og afløbs-,vand- tele, gas- og fjernvarmeledninger Elledning 0,4kV 10 kv 30 og 50 kv 132 kv Elledning Afløb 0,4kV 0,3 0,3 10 kv 30 og 50 kv 0,3 132 kv Særlig vurdering Vand Afløb 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 Særlig Særlig vurdering vurdering Tele Vand 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 Særlig 0,3 vurdering Gas Tele transmisionsledning 5 0,2 5 0,3 0,3 Særlig vurdering 0,3 Særlig vurdering Gas transmision Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Gas 5-8MPa distributionsog stikledninger 0,3 0,3 0,75 Særlig vurdering Fjernvarme Gas fordeling1-4mpa 1 0,3 1 0,3 1,5 0,7 Særlig Særlig vurdering vurdering Gas distribution- og stik 0,3 0,3 0,7 Særlig vurdering NB! af PM Når der er problemer med at opnå tilstrækkelig afstand leningsejerne kontaktes. Ledningsejerne vil da sammen Gas distribution- foretrage og en stik særlig vurdering 0,3 og forskrive en løsning. 0,3 0,5 Særlig vurdering ikke af PM Fjernvarme 1 1 1,5 Særlig vurdering

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 3 Forord Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere