FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum"

Transkript

1 DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum Telefon: Cvr-nr FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR

2 INDhoLD INDhoLD Indledning 3 Før Indledning graver omkring vores kabler 4 3 Sikkerheden Før graver i omkring fokus vores kabler 5 4 Hvad Sikkerheden mener vi i fokus med jordkabler? Lavspænding (0,4 kv-kabel) 7-10 kv-kabler Hvad mener vi med jordkabler? kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler 9 Lavspænding (0,4 kv-kabel) 7-10 kv-kabler 8 Hvis graver inden for en meters afstand til vores kabler kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler 9 Hvis Hvis graver graver ned inden til for dæksten en meters eller afstand dækplast til vores kabler INDLEDNING INDLEDNING Denne folder er udviklet som en vejledning til dig, der som entreprenør graver i umiddelbar nærhed af vores kabler og ledninger. Vi Denne beder folder dig være er udviklet opmærksom som en på, vejledning at folderen til ikke dig, fritager der som dig entreprenør for at læse graver og følge i retningslinjerne umiddelbar nærhed i Regler af vores for arbejde kabler og tæt ledninger. på DONG Energy s ledninger, som får udleveret sammen med ledningsoplysningerne. Når graver i nærheden af vores kabler Vi beder eller dig ledninger, være opmærksom det ske på, i at overensstemmelse folderen ikke fritager med dig ledningsejerregisterloven for at læse og følge og retningslinjerne efter aftale med i Regler os. for arbejde tæt på DONG Energy s ledninger, som får udleveret sammen med ledningsoplysningerne. Når graver i nærheden af vores hvis NB! kabler Flytning, eller vil vide ledninger, skæring mere eller det fjernelse ske i overensstemmelse af DONG Energys kabler med ledningsejerregisterloven er ikke tilladt uden skriftlig og tilladelse efter Har spørgsmål, aftale fra med DONG er os. Energy. velkommen til at kontakte os på telefon eller at sende en til hvis vil vide mere Med Har venlig spørgsmål, hilsen er velkommen til at kontakte os på telefon eller at DONG sende en Energy Eldistribution til A/S Med venlig hilsen DONG Energy Eldistribution A/S Hvis Hvis graver grave ned et til kabel dæksten fri eller dækplast Hvis Hvis grave grave højspændingskabler et kabel fri fri Sådan Hvis kablerne grave højspændingskabler beskyttes fri Hvis Sådan kablerne lave en styret beskyttes underboring Regler Hvis i forbindelse lave en med styret reetablering underboring af kabelgrave Kort Regler og i godt forbindelse om materialer, med reetablering som bruger af kabelgrave i arbejdet Etablering Kort og godt af om spunse materialer, som bruger i arbejdet Krydsning Etablering af af elkabler spunse med fjernvarmerør Afstande Krydsning mellem af elkabler el- og med fremmede fjernvarmerør ledninger Afstande mellem el- og fremmede ledninger 23

3 SIkkERhEDEN I FOkuS Du altid overholde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, når graver. både for din egen sikkerheds skyld og af hensyn til forsyningssikkerheden. De bestemmelser, som være særligt opmærksom på, finder i bekendtgørelsens afsnit 5a Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg : For grave-, bore- og nedramningsarbejde i nærheden af jordkabler gælder: Ved arbejde i nærheden af jordkabler med tilhørende kabelskabe og -kasser, der udvises forsigtighed for at undgå at beskadige disse anlæg. Ved arbejde i jorden inden for en respektafstand på 1 meter fra den af en elleverandør angivne placering af et jordkabel, der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos elleverandøren. Frigravning af jordkabler foregå efter elleverandørens anvisninger. Afmærknings- og dækmateriale for jordkabler må ikke fjernes uden elleverandørens tilladelse. Genetablering ske efter elleverandørens anvisning. Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med elleverandørens anvisninger. FØR DU GRaVER omkring VORES kabler Inden begynder at grave i nærheden af vores kabler, altid indhente ledningsoplysninger i ledningsejerregisteret (LER) kontrollere, at ledningsplanerne er mindre end tre uger gamle kontakte os på , hvis grave inden for en meters afstand til kablerne. hvis vil vide mere Læs mere i stærkstrømsbekendtgørelsen, som finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, Hvem betaler for sikkerheden? Alle udgifter til sikring af, at arbejder nær kabler bliver udført sikkkerhedsmæssigt forsvarligt påhviler bygherren / entreprenøren, der udfører arbejdet

4 LaVSpæNDING (0,4 kv-kabel) Lavspændingskabler af denne type findes både som forsyningskabler ejet af DONG Energy, kabler til gade-, udendørsbelysning og trafikanlæg og stikkabler, der oftest er ejet af grundejeren. Lavspændingskablerne kan enten være jernbåndsarmerede eller lavet af plast oftest i en sort eller grå farve. kablernes yderdiameter varierer fra Ø 10 mm til Ø 70 mm. Spændingen til kablerne bliver normalt ikke afbrudt, når der arbejdes nær ved lavspændingskabler. hvad mener VI MED jordkabler? Det er vigtigt at forstå, hvad vi mener med betegnelsen 'jordkabelanlæg'. jordkabelanlæg kan f.eks. være: lavspænding (0,4 kv-kabel) 10 kv-kabler 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler. Du kan læse mere om de forskellige typer jordkabler på de følgende sider. 6 7

5 10 kv-kabler Præcis som lavspændingskablerne, kan 10 kv-kablerne være jernbåndsarmerede eller lavet af plast. Yderkappen på 10 kv-kablerne er dog typisk rød, blå eller sort. Yderdiameteren på denne type kabler varierer fra Ø 35 mm til Ø 70 mm. Arbejder i nærheden af 10 kv-kabler, afbrydes spændingen normalt ikke. Vær opmærksom på, at 10 kv-kablet afbrydes, hvis graver muffer fri. Herudover muffen understøttes. Skal graven være åben længere end et døgn, sørge for at sikre muffen med en afdækning, og kablet tilsluttes igen. 30kV-, 50kV- og 132 kv-kabler Denne type kabler kan både være runde eller flade jernbåndsarmerede kabler eller runde kabler med plastkappe. Farven på begge typer er oftest sort. kablerne kan derudover være dækket af betonsække, betonfliser, dækplast eller være støbt ind i en særlig blød type beton. Er der behov for at grave denne type kabler fri, spændingen altid afbrydes. Skitserne viser normal ledningsdybde. På grund af terrænændringer og særlige forhold kan kablerne ligge højere. evt. plastnet dækplast dækplast Eksempel på ledningstrace fra tæt byområde med mange kabler i samme grav. Mellemsten er anvendt til sikring af afstanden mellem kablerne. Skitsen viser normal ledningsdybde. På grund af terrænændringer og særlige forhold kan kablerne ligge højere eller dybere

6 hvis DU GRaVER INDEN FoR EN METERS AFSTAND TIL VORES kabler Skal grave inden for en meters afstand til vores kabler, inden da altid kontakte gravetilsynet på telefon Gravetilsynet kan hjælpe dig med at afklare, præcis hvordan grave og derudover aftale med dig, hvornår kan udføre arbejdet. hvis skære i og fjerne faste belægninger Du kan normalt indgå en aftale med gravetilsynet om at fjerne belægningen med maskine

7 hvis DU GRaVER NED TIL DækSTEN ELLER DækPLAST Skal grave ned til dæksten eller dækplast, kan som regel indgå en aftale med os om at gøre det med en minigraver. Dog der i forbindelse med denne type arbejde altid være en observatør med en håndskovl til stede. Observatøren kunne vejlede og varsko føreren af minigraveren. bemærk, at ethvert ansvar for eventuelle skader på kablerne er entreprenørens. Skal belægningen fjernes med en skæremaskine, passe på, at ikke skærer for dybt

8 hvis DU SkaL GRaVE ET kabel FRI Skal grave et kabel fri eller blot grave ned på siden af kablet, det altid gøres ved hjælp af en håndskovl. Du må således ikke bruge en drænspade, en entreprenørgreb eller lignende redskaber. Skal grave kablet fri på en strækning, der er længere end en meter, sørge for, at kablet bliver hængt op. hvis DU SkaL GRaVE HØjSPæNDINGSkAbLER FRI Vær opmærksom på, at i forbindelse med frigravning af højspændingskabler (herunder 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler) altid : indgå en aftale med vores gravetilsyn, der planlægger, hvornår spændingen afbrydes Ophænget kan udføres med solide stropper, som er fastgjort til bomme over graven. bemærk, at stropperne ikke må kunne beskadige kablet. Du kan bruge dækplast til at lave den del af ophænget, som kablet hvile i se illustrationen på side 15. sikre dig, at først graver kablet fri, når vi har meddelt dig, at spændingen er afbrudt indstille gravearbejdet, hvis det af hensyn til forsyningssikkerheden bliver nødvendigt at tilslutte spændingen igen

9 SåDaN SkaL kablerne beskyttes Hvis højspændingskablerne (herunder 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler) være gravet fri i mere end et døgn, altid: indgå en aftale med vores gravetilsyn, der planlægger, hvornår spændingen afbrydes hvis DU SkaL LaVE EN STYRET underboring Er det nødvendigt for dig at lave en styret underboring, være opmærksom på, at : altid indgår en aftale med gravetilsynet om, at laver en styret underboring sikre, at først går i gang med at grave kablet fri og bygge en beskyttelseskasse, når vi har meddelt dig, at spændingen er afbrudt få godkendt beskyttelseskassen og dens ophæng af os, inden spændingen på kablet sluttes til igen sikrer, at kablerne i det pågældende område bliver gravet fri ved krydsningerne. altid først foretager en prøvegravning ved skydning og cracking i nærheden af elkabler, for at sikre sikker afstand mellem rør og kabel. stoppe gravearbejdet, hvis det af hensyn til forsyningssikkerheden bliver nødvendigt at tilslutte spændingen igen kontakte gravetilsynet når beskyttelseskassen fjernes, så de kan planlægge hvornår spændingen afbrydes. brug af beskyttelseskasser Du bør lave beskyttelseskassen til kablerne af 25 mm tykke, ru brædder eller af krydsfinerplader, som minimum er 16 mm tykke. Sørg i den forbindelse for, at kablet hviler solidt på beskyttelseskassens bund, herunder at kablet er understøttet i jorden ved begge ender af kassen. kassen desuden understøttes af solide stolper eller hænges op i kraftige bomme. Husk endelig, at de brædder eller plader, som bruger til beskyttelseskassen, være fri for søm

10 REGLER I FoRbINDELSE med REETAbLERING AF kabelgrave kort og GoDT om materialer, SOM Du bruger I ARbEjDET Når kabelgraven fyldes op efter endt arbejde, sikre dig: at der bliver lagt 20 cm kabelsand rundt om kablet at evt. mellemsten, som er taget op i forbindelse med arbejdet, sættes fast mellem kablerne at sandlagene bliver komprimeret, men uden at bruge en maskine at der bliver lagt rød dækplast 10 cm over hvert kabellag at der bliver fyldt 20 cm jord over dækplasten, før der bliver brugt komprimeringsmaskiner. Læs mere om reetablering af kabelgrave i figuren herunder. Har yderligere spørgsmål, kan kontakte os på telefon Du være opmærksom på, at det kabelsand, bruger ikke må indeholde skarpe korn og heller ikke humussyre, klor- eller svovlforbindelser. Sandet i øvrigt opfylde kravene i AAb Ledningsanlæg, men må af hensyn til kablerne ikke indeholde sten eller sandkorn, der er større end 4 mm. Gennemfald på 0,075 mm sigte <9 % og uensformighedstal <3. Når er i gang Vi beder dig være opmærksom på, at sandlagene i komprimeret stand svare til de mål, som optræder på de tegninger, som bruger i forbindelse med gravearbejdet. Når graver i nærheden af vores kabler, vælge dit komprimeringsudstyr og din metode, så ikke beskadiger kablerne. Du må altså kun bruge maskiner til at komprimere med på de steder, hvor dækplasten eller blokledningerne er dækket af mindst 0,2 meter tilfyldning. Vi beder dig om at sikre, at der altid bliver lagt rødt plastdæk over kablerne, og at mellemsten og muffefliser bliver sat på plads. Er i tvivl om, hvordan dække af, så kontakt vores gravetilsyn. Vi beder dig derudover om ikke at efterlade gamle rester af plastafdækning i jorden

11 ETabLERING AF SPuNSE Når etablere en spuns, sikre dig: krydsning af ELkabLER MED FjERNVARMERØR at inden går i gang har talt med os om, hvorvidt kablet flyttes eller sikres at der bliver lavet prøvegravninger ned til kablets dæksten eller dækplast at spunsjern bliver afskåret i halvanden meters dybde at straks indstiller arbejdet, hvis der sker forskydninger eller udskridninger i jorden, herunder at hurtigt tilkalder os, så kablerne kan sikres. Skal krydse et elkabel med et fjernvarmerør, det altid ske efter aftale med os. krydsningen være vinkelret, og derudover sørge for, at har aftalt afstanden mellem elkabel og fjernvarmerør med os. I forbindelse med krydsninger af elkabler og fjernvarmerør vil vi ofte stille krav om indbygning af ekstra isolering. Du kan læse mere om indbygning af ekstra isolering med styroformplader på tegningen herunder. Her kan også se de normale afstandskrav og isoleringstykkelser. Lavsp. kabler y = 10 cm b = 0 y = 10 cm b = 0 cm y = 10 cm * b = 0 cm y = 10 cm * b = 0 cm 10 kv kabler y = 10 cm b = 0 y = 10 cm b = 10 cm y = 20 cm b = 0 cm y = 20 cm b = 10 cm 30/50 kv kabler b = 10 cm b = 20 cm b = 10 cm b = 20 cm 132/145 kv kabler b = 20 cm b = 20 cm b = 20 cm b = 20 cm x = dybde af kabel eller kabelbok (max 2 m) y = mindsteaftand mellem kabel/kabelblok og ydersiden af fjernvarmerrør b = tykkelse af isolering * For kabelblokke med 6 huller og derover gælder, at hvis ikke alle huller i blokken er brugt, afstanden til varmeledningen regnes som for et 10 kv kabel - se reglerne for disse

12 Fortsat krydsning af ELkabLER MED FjERNVARMERØR I de tilfælde, hvor der udføres ekstra isolering af varmeledningen på krydsningssteder, sørge for, at isoleringspladerne bliver lagt direkte på varmeledningen og strakt ud, så de ligger en meter uden for det yderste kabel i hver side. Derudover de lodrette sider af varmeledningen isoleres med isoleringsplader af samme tykkelse. De minimumsafstande (y), som kan se i tabellen på side 21, kan ikke receres yderligere. Hverken ved at anvende isoleringsplader eller på de steder, hvor der i forvejen anvendes isoleringsplader ved at øge tykkelsen på pladerne. afstande Afstande mellem mellem el- EL- OG og fremtidige FREMMEDE LEDNINGER ledninger afstand Afstandskrav i meter i meter ved krydsning ved krydsning mellem mellem el- og el- afløbs-,vand- og afløbs-,vand- tele, gas- tele, og gas- fjernvarmeledninger og fjernvarmeledningerledninger Elledning 0,4kV 0,4kV 10 kv 10 kv 30 og 5030 kv og 50 kv 132 kv 132 kv Afløb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Særlig Særlig vurdering vurdering Vand 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Særlig Særlig vurdering vurdering Tele 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Gas transmision Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering transmisionsledning 5-8MPa 0,3 0,3 0,3 Særlig vurdering Gas distributions- fordeling1-4mpa 0,1 0,3 0,3 Særlig vurdering og stikledninger 0,3 0,3 0,75 Særlig vurdering Gas distribution- 0,1 0,3 0,7 Særlig vurdering Fjernvarme og stik af PM Se side 21 Se side 21 Se side 21 Se side 21 Gas distribution- 0,1 0,3 0,3 Særlig vurdering NB! og stik Når ikke der er af problemer PM med at opnå tilstrækkelig afstand leningsejerne kontaktes. Ledningsejerne vil da sammen foretrage en særlig vurdering og forskrive en løsning. Fjernvarme Se side 21 Se side 21 Se side 21 Se side 21 Afstand i meter ved parallelføring af el- og afløbs-,vand- tele, gasafstand og fjernvarmeledningerledninger i meter ved parallelføring af el- og afløbs-,vand- tele, gas- og fjernvarmeledninger Elledning 0,4kV 10 kv 30 og 50 kv 132 kv Elledning Afløb 0,4kV 0,3 0,3 10 kv 30 og 50 kv 0,3 132 kv Særlig vurdering Vand Afløb 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 Særlig Særlig vurdering vurdering Tele Vand 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 Særlig 0,3 vurdering Gas Tele transmisionsledning 5 0,2 5 0,3 0,3 Særlig vurdering 0,3 Særlig vurdering Gas transmision Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Gas 5-8MPa distributionsog stikledninger 0,3 0,3 0,75 Særlig vurdering Fjernvarme Gas fordeling1-4mpa 1 0,3 1 0,3 1,5 0,7 Særlig Særlig vurdering vurdering Gas distribution- og stik 0,3 0,3 0,7 Særlig vurdering NB! af PM Når der er problemer med at opnå tilstrækkelig afstand leningsejerne kontaktes. Ledningsejerne vil da sammen Gas distribution- foretrage og en stik særlig vurdering 0,3 og forskrive en løsning. 0,3 0,5 Særlig vurdering ikke af PM Fjernvarme 1 1 1,5 Særlig vurdering

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Pas på gasledningerne!

Pas på gasledningerne! Pas på gasledningerne Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger 1 Udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi 7. udgave, 2012 2 Pas

Læs mere

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber 5. udgave, 2002 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Der er 4 forskellige

Læs mere

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007 Kontrolordningen for styret boring og gennempresning ERFA Konference i Middelfart november 2007 Formålet med Kontrolordningen Sikre bedst mulig kvalitet i forbindelse med ledningens etablering. Sikre veldokumenteret

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Elleparken den v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Velkomst/Der serveres kaffe Kl. 19.35 19.45: Renoveringer af fjernvarmeledninger

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Graveskader i juridisk perspektiv

Graveskader i juridisk perspektiv Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising (she@dahllaw.dk ) og Advokat Jakob Sønder Larsen (jsl@dahllaw.dk ) Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet.

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Oversigtskort Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Plottidspunkt: 13-03-2014 10:00 Afløb: Side 1 af 1 er tages forbehold overfor de på tegningen angivne mål, herunder koter. Alle mål skal kontrolleres

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup -i hjertet af Danmark... PARCELHUSGRUNDE SÆLGES MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup Martine Christoffersens Vej.indd 1 07-05-2015 09:50:10 MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ centralt til by og

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere