FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum"

Transkript

1 DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum Telefon: Cvr-nr FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR

2 INDhoLD INDhoLD Indledning 3 Før Indledning graver omkring vores kabler 4 3 Sikkerheden Før graver i omkring fokus vores kabler 5 4 Hvad Sikkerheden mener vi i fokus med jordkabler? Lavspænding (0,4 kv-kabel) 7-10 kv-kabler Hvad mener vi med jordkabler? kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler 9 Lavspænding (0,4 kv-kabel) 7-10 kv-kabler 8 Hvis graver inden for en meters afstand til vores kabler kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler 9 Hvis Hvis graver graver ned inden til for dæksten en meters eller afstand dækplast til vores kabler INDLEDNING INDLEDNING Denne folder er udviklet som en vejledning til dig, der som entreprenør graver i umiddelbar nærhed af vores kabler og ledninger. Vi Denne beder folder dig være er udviklet opmærksom som en på, vejledning at folderen til ikke dig, fritager der som dig entreprenør for at læse graver og følge i retningslinjerne umiddelbar nærhed i Regler af vores for arbejde kabler og tæt ledninger. på DONG Energy s ledninger, som får udleveret sammen med ledningsoplysningerne. Når graver i nærheden af vores kabler Vi beder eller dig ledninger, være opmærksom det ske på, i at overensstemmelse folderen ikke fritager med dig ledningsejerregisterloven for at læse og følge og retningslinjerne efter aftale med i Regler os. for arbejde tæt på DONG Energy s ledninger, som får udleveret sammen med ledningsoplysningerne. Når graver i nærheden af vores hvis NB! kabler Flytning, eller vil vide ledninger, skæring mere eller det fjernelse ske i overensstemmelse af DONG Energys kabler med ledningsejerregisterloven er ikke tilladt uden skriftlig og tilladelse efter Har spørgsmål, aftale fra med DONG er os. Energy. velkommen til at kontakte os på telefon eller at sende en til hvis vil vide mere Med Har venlig spørgsmål, hilsen er velkommen til at kontakte os på telefon eller at DONG sende en Energy Eldistribution til A/S Med venlig hilsen DONG Energy Eldistribution A/S Hvis Hvis graver grave ned et til kabel dæksten fri eller dækplast Hvis Hvis grave grave højspændingskabler et kabel fri fri Sådan Hvis kablerne grave højspændingskabler beskyttes fri Hvis Sådan kablerne lave en styret beskyttes underboring Regler Hvis i forbindelse lave en med styret reetablering underboring af kabelgrave Kort Regler og i godt forbindelse om materialer, med reetablering som bruger af kabelgrave i arbejdet Etablering Kort og godt af om spunse materialer, som bruger i arbejdet Krydsning Etablering af af elkabler spunse med fjernvarmerør Afstande Krydsning mellem af elkabler el- og med fremmede fjernvarmerør ledninger Afstande mellem el- og fremmede ledninger 23

3 SIkkERhEDEN I FOkuS Du altid overholde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, når graver. både for din egen sikkerheds skyld og af hensyn til forsyningssikkerheden. De bestemmelser, som være særligt opmærksom på, finder i bekendtgørelsens afsnit 5a Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg : For grave-, bore- og nedramningsarbejde i nærheden af jordkabler gælder: Ved arbejde i nærheden af jordkabler med tilhørende kabelskabe og -kasser, der udvises forsigtighed for at undgå at beskadige disse anlæg. Ved arbejde i jorden inden for en respektafstand på 1 meter fra den af en elleverandør angivne placering af et jordkabel, der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos elleverandøren. Frigravning af jordkabler foregå efter elleverandørens anvisninger. Afmærknings- og dækmateriale for jordkabler må ikke fjernes uden elleverandørens tilladelse. Genetablering ske efter elleverandørens anvisning. Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med elleverandørens anvisninger. FØR DU GRaVER omkring VORES kabler Inden begynder at grave i nærheden af vores kabler, altid indhente ledningsoplysninger i ledningsejerregisteret (LER) kontrollere, at ledningsplanerne er mindre end tre uger gamle kontakte os på , hvis grave inden for en meters afstand til kablerne. hvis vil vide mere Læs mere i stærkstrømsbekendtgørelsen, som finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, Hvem betaler for sikkerheden? Alle udgifter til sikring af, at arbejder nær kabler bliver udført sikkkerhedsmæssigt forsvarligt påhviler bygherren / entreprenøren, der udfører arbejdet

4 LaVSpæNDING (0,4 kv-kabel) Lavspændingskabler af denne type findes både som forsyningskabler ejet af DONG Energy, kabler til gade-, udendørsbelysning og trafikanlæg og stikkabler, der oftest er ejet af grundejeren. Lavspændingskablerne kan enten være jernbåndsarmerede eller lavet af plast oftest i en sort eller grå farve. kablernes yderdiameter varierer fra Ø 10 mm til Ø 70 mm. Spændingen til kablerne bliver normalt ikke afbrudt, når der arbejdes nær ved lavspændingskabler. hvad mener VI MED jordkabler? Det er vigtigt at forstå, hvad vi mener med betegnelsen 'jordkabelanlæg'. jordkabelanlæg kan f.eks. være: lavspænding (0,4 kv-kabel) 10 kv-kabler 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler. Du kan læse mere om de forskellige typer jordkabler på de følgende sider. 6 7

5 10 kv-kabler Præcis som lavspændingskablerne, kan 10 kv-kablerne være jernbåndsarmerede eller lavet af plast. Yderkappen på 10 kv-kablerne er dog typisk rød, blå eller sort. Yderdiameteren på denne type kabler varierer fra Ø 35 mm til Ø 70 mm. Arbejder i nærheden af 10 kv-kabler, afbrydes spændingen normalt ikke. Vær opmærksom på, at 10 kv-kablet afbrydes, hvis graver muffer fri. Herudover muffen understøttes. Skal graven være åben længere end et døgn, sørge for at sikre muffen med en afdækning, og kablet tilsluttes igen. 30kV-, 50kV- og 132 kv-kabler Denne type kabler kan både være runde eller flade jernbåndsarmerede kabler eller runde kabler med plastkappe. Farven på begge typer er oftest sort. kablerne kan derudover være dækket af betonsække, betonfliser, dækplast eller være støbt ind i en særlig blød type beton. Er der behov for at grave denne type kabler fri, spændingen altid afbrydes. Skitserne viser normal ledningsdybde. På grund af terrænændringer og særlige forhold kan kablerne ligge højere. evt. plastnet dækplast dækplast Eksempel på ledningstrace fra tæt byområde med mange kabler i samme grav. Mellemsten er anvendt til sikring af afstanden mellem kablerne. Skitsen viser normal ledningsdybde. På grund af terrænændringer og særlige forhold kan kablerne ligge højere eller dybere

6 hvis DU GRaVER INDEN FoR EN METERS AFSTAND TIL VORES kabler Skal grave inden for en meters afstand til vores kabler, inden da altid kontakte gravetilsynet på telefon Gravetilsynet kan hjælpe dig med at afklare, præcis hvordan grave og derudover aftale med dig, hvornår kan udføre arbejdet. hvis skære i og fjerne faste belægninger Du kan normalt indgå en aftale med gravetilsynet om at fjerne belægningen med maskine

7 hvis DU GRaVER NED TIL DækSTEN ELLER DækPLAST Skal grave ned til dæksten eller dækplast, kan som regel indgå en aftale med os om at gøre det med en minigraver. Dog der i forbindelse med denne type arbejde altid være en observatør med en håndskovl til stede. Observatøren kunne vejlede og varsko føreren af minigraveren. bemærk, at ethvert ansvar for eventuelle skader på kablerne er entreprenørens. Skal belægningen fjernes med en skæremaskine, passe på, at ikke skærer for dybt

8 hvis DU SkaL GRaVE ET kabel FRI Skal grave et kabel fri eller blot grave ned på siden af kablet, det altid gøres ved hjælp af en håndskovl. Du må således ikke bruge en drænspade, en entreprenørgreb eller lignende redskaber. Skal grave kablet fri på en strækning, der er længere end en meter, sørge for, at kablet bliver hængt op. hvis DU SkaL GRaVE HØjSPæNDINGSkAbLER FRI Vær opmærksom på, at i forbindelse med frigravning af højspændingskabler (herunder 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler) altid : indgå en aftale med vores gravetilsyn, der planlægger, hvornår spændingen afbrydes Ophænget kan udføres med solide stropper, som er fastgjort til bomme over graven. bemærk, at stropperne ikke må kunne beskadige kablet. Du kan bruge dækplast til at lave den del af ophænget, som kablet hvile i se illustrationen på side 15. sikre dig, at først graver kablet fri, når vi har meddelt dig, at spændingen er afbrudt indstille gravearbejdet, hvis det af hensyn til forsyningssikkerheden bliver nødvendigt at tilslutte spændingen igen

9 SåDaN SkaL kablerne beskyttes Hvis højspændingskablerne (herunder 30 kv-, 50 kv- og 132 kv-kabler) være gravet fri i mere end et døgn, altid: indgå en aftale med vores gravetilsyn, der planlægger, hvornår spændingen afbrydes hvis DU SkaL LaVE EN STYRET underboring Er det nødvendigt for dig at lave en styret underboring, være opmærksom på, at : altid indgår en aftale med gravetilsynet om, at laver en styret underboring sikre, at først går i gang med at grave kablet fri og bygge en beskyttelseskasse, når vi har meddelt dig, at spændingen er afbrudt få godkendt beskyttelseskassen og dens ophæng af os, inden spændingen på kablet sluttes til igen sikrer, at kablerne i det pågældende område bliver gravet fri ved krydsningerne. altid først foretager en prøvegravning ved skydning og cracking i nærheden af elkabler, for at sikre sikker afstand mellem rør og kabel. stoppe gravearbejdet, hvis det af hensyn til forsyningssikkerheden bliver nødvendigt at tilslutte spændingen igen kontakte gravetilsynet når beskyttelseskassen fjernes, så de kan planlægge hvornår spændingen afbrydes. brug af beskyttelseskasser Du bør lave beskyttelseskassen til kablerne af 25 mm tykke, ru brædder eller af krydsfinerplader, som minimum er 16 mm tykke. Sørg i den forbindelse for, at kablet hviler solidt på beskyttelseskassens bund, herunder at kablet er understøttet i jorden ved begge ender af kassen. kassen desuden understøttes af solide stolper eller hænges op i kraftige bomme. Husk endelig, at de brædder eller plader, som bruger til beskyttelseskassen, være fri for søm

10 REGLER I FoRbINDELSE med REETAbLERING AF kabelgrave kort og GoDT om materialer, SOM Du bruger I ARbEjDET Når kabelgraven fyldes op efter endt arbejde, sikre dig: at der bliver lagt 20 cm kabelsand rundt om kablet at evt. mellemsten, som er taget op i forbindelse med arbejdet, sættes fast mellem kablerne at sandlagene bliver komprimeret, men uden at bruge en maskine at der bliver lagt rød dækplast 10 cm over hvert kabellag at der bliver fyldt 20 cm jord over dækplasten, før der bliver brugt komprimeringsmaskiner. Læs mere om reetablering af kabelgrave i figuren herunder. Har yderligere spørgsmål, kan kontakte os på telefon Du være opmærksom på, at det kabelsand, bruger ikke må indeholde skarpe korn og heller ikke humussyre, klor- eller svovlforbindelser. Sandet i øvrigt opfylde kravene i AAb Ledningsanlæg, men må af hensyn til kablerne ikke indeholde sten eller sandkorn, der er større end 4 mm. Gennemfald på 0,075 mm sigte <9 % og uensformighedstal <3. Når er i gang Vi beder dig være opmærksom på, at sandlagene i komprimeret stand svare til de mål, som optræder på de tegninger, som bruger i forbindelse med gravearbejdet. Når graver i nærheden af vores kabler, vælge dit komprimeringsudstyr og din metode, så ikke beskadiger kablerne. Du må altså kun bruge maskiner til at komprimere med på de steder, hvor dækplasten eller blokledningerne er dækket af mindst 0,2 meter tilfyldning. Vi beder dig om at sikre, at der altid bliver lagt rødt plastdæk over kablerne, og at mellemsten og muffefliser bliver sat på plads. Er i tvivl om, hvordan dække af, så kontakt vores gravetilsyn. Vi beder dig derudover om ikke at efterlade gamle rester af plastafdækning i jorden

11 ETabLERING AF SPuNSE Når etablere en spuns, sikre dig: krydsning af ELkabLER MED FjERNVARMERØR at inden går i gang har talt med os om, hvorvidt kablet flyttes eller sikres at der bliver lavet prøvegravninger ned til kablets dæksten eller dækplast at spunsjern bliver afskåret i halvanden meters dybde at straks indstiller arbejdet, hvis der sker forskydninger eller udskridninger i jorden, herunder at hurtigt tilkalder os, så kablerne kan sikres. Skal krydse et elkabel med et fjernvarmerør, det altid ske efter aftale med os. krydsningen være vinkelret, og derudover sørge for, at har aftalt afstanden mellem elkabel og fjernvarmerør med os. I forbindelse med krydsninger af elkabler og fjernvarmerør vil vi ofte stille krav om indbygning af ekstra isolering. Du kan læse mere om indbygning af ekstra isolering med styroformplader på tegningen herunder. Her kan også se de normale afstandskrav og isoleringstykkelser. Lavsp. kabler y = 10 cm b = 0 y = 10 cm b = 0 cm y = 10 cm * b = 0 cm y = 10 cm * b = 0 cm 10 kv kabler y = 10 cm b = 0 y = 10 cm b = 10 cm y = 20 cm b = 0 cm y = 20 cm b = 10 cm 30/50 kv kabler b = 10 cm b = 20 cm b = 10 cm b = 20 cm 132/145 kv kabler b = 20 cm b = 20 cm b = 20 cm b = 20 cm x = dybde af kabel eller kabelbok (max 2 m) y = mindsteaftand mellem kabel/kabelblok og ydersiden af fjernvarmerrør b = tykkelse af isolering * For kabelblokke med 6 huller og derover gælder, at hvis ikke alle huller i blokken er brugt, afstanden til varmeledningen regnes som for et 10 kv kabel - se reglerne for disse

12 Fortsat krydsning af ELkabLER MED FjERNVARMERØR I de tilfælde, hvor der udføres ekstra isolering af varmeledningen på krydsningssteder, sørge for, at isoleringspladerne bliver lagt direkte på varmeledningen og strakt ud, så de ligger en meter uden for det yderste kabel i hver side. Derudover de lodrette sider af varmeledningen isoleres med isoleringsplader af samme tykkelse. De minimumsafstande (y), som kan se i tabellen på side 21, kan ikke receres yderligere. Hverken ved at anvende isoleringsplader eller på de steder, hvor der i forvejen anvendes isoleringsplader ved at øge tykkelsen på pladerne. afstande Afstande mellem mellem el- EL- OG og fremtidige FREMMEDE LEDNINGER ledninger afstand Afstandskrav i meter i meter ved krydsning ved krydsning mellem mellem el- og el- afløbs-,vand- og afløbs-,vand- tele, gas- tele, og gas- fjernvarmeledninger og fjernvarmeledningerledninger Elledning 0,4kV 0,4kV 10 kv 10 kv 30 og 5030 kv og 50 kv 132 kv 132 kv Afløb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Særlig Særlig vurdering vurdering Vand 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Særlig Særlig vurdering vurdering Tele 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Gas transmision Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering transmisionsledning 5-8MPa 0,3 0,3 0,3 Særlig vurdering Gas distributions- fordeling1-4mpa 0,1 0,3 0,3 Særlig vurdering og stikledninger 0,3 0,3 0,75 Særlig vurdering Gas distribution- 0,1 0,3 0,7 Særlig vurdering Fjernvarme og stik af PM Se side 21 Se side 21 Se side 21 Se side 21 Gas distribution- 0,1 0,3 0,3 Særlig vurdering NB! og stik Når ikke der er af problemer PM med at opnå tilstrækkelig afstand leningsejerne kontaktes. Ledningsejerne vil da sammen foretrage en særlig vurdering og forskrive en løsning. Fjernvarme Se side 21 Se side 21 Se side 21 Se side 21 Afstand i meter ved parallelføring af el- og afløbs-,vand- tele, gasafstand og fjernvarmeledningerledninger i meter ved parallelføring af el- og afløbs-,vand- tele, gas- og fjernvarmeledninger Elledning 0,4kV 10 kv 30 og 50 kv 132 kv Elledning Afløb 0,4kV 0,3 0,3 10 kv 30 og 50 kv 0,3 132 kv Særlig vurdering Vand Afløb 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 Særlig Særlig vurdering vurdering Tele Vand 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 Særlig 0,3 vurdering Gas Tele transmisionsledning 5 0,2 5 0,3 0,3 Særlig vurdering 0,3 Særlig vurdering Gas transmision Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Særlig vurdering Gas 5-8MPa distributionsog stikledninger 0,3 0,3 0,75 Særlig vurdering Fjernvarme Gas fordeling1-4mpa 1 0,3 1 0,3 1,5 0,7 Særlig Særlig vurdering vurdering Gas distribution- og stik 0,3 0,3 0,7 Særlig vurdering NB! af PM Når der er problemer med at opnå tilstrækkelig afstand leningsejerne kontaktes. Ledningsejerne vil da sammen Gas distribution- foretrage og en stik særlig vurdering 0,3 og forskrive en løsning. 0,3 0,5 Særlig vurdering ikke af PM Fjernvarme 1 1 1,5 Særlig vurdering

Før du graver nær ved elkabler. Vejledning til dig som entreprenør

Før du graver nær ved elkabler. Vejledning til dig som entreprenør Før du graver nær ved elkabler Vejledning til dig som entreprenør Indholdsfortegnelse Før du graver nær ved vores elkabler 5 Sikkerheden i fokus 6 Grav sikkert pas på dig selv 7 Typer af elkabler 9 Kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Almindelige bestemmelser Planlægning Elektricitetsrådet har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Det er grav alvorligt Gravning i nærheden af kabler

Det er grav alvorligt Gravning i nærheden af kabler Det er grav alvorligt Gravning i nærheden af kabler Dansk Kabel TV A/S Teglholmsgade 1 0900 København C www.danskkabeltv.dk Før du graver Lov om graveadgang Forud for ethvert bygnings- eller jordarbejde

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg I medfør af 5, stk. 1, nr. 4 og 34, stk. 2 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr 309 af 27/04/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-04-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

"Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket.

Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket. Retten i Nibe Udskrift af dombogen Den 23. august 2002 blev i sag nr. BS 1-551/2000: Nurgas Midt/Nord I/S mod N afsagt DOM I forbindelse med en kloakentreprise, som sagsøgte, N, havde for Viborg Kommune,

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

FOREBYGGELSE AF GRAVESKADER

FOREBYGGELSE AF GRAVESKADER 1 Fotogalleri, med eksempler efter situation og ledningstype kan ses i separat fil på hjemmesiden. Ledningers placering og afmærkning Før der graves Når der graves Hvis skaden sker 2 Ledningers placering

Læs mere

Høringliste for VVM høring "Niveaufri udfletning ved Vigerslev" 15. oktober november 2014

Høringliste for VVM høring Niveaufri udfletning ved Vigerslev 15. oktober november 2014 Høringliste for VVM høring "Niveaufri udfletning ved Vigerslev" 15. oktober - 19. november 2014 Nr. Kat: Navn mailadresse Postadresse Telefon mobil Emner Sendt til Afsnit 1 V/F Dansk Byggeri v/ Britt Rasmussen

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Pas på gasledningerne!

Pas på gasledningerne! Pas på gasledningerne Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi 6. udgave, 2007 2 Pas på

Læs mere

Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol

Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol Ledningsprotokol_tekniske_krav.xlsx Side 1 af 3 Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol I det vedhæftede skema er anført en række specifikke krav

Læs mere

Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Fjernvarmen er nær Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål,

Læs mere

DLF s anbefaling omkring brug af farver og signaturer på ledningsplaner udleveret i forbindelse med LER Udgave 1.0

DLF s anbefaling omkring brug af farver og signaturer på ledningsplaner udleveret i forbindelse med LER Udgave 1.0 DLF s anbefaling omkring brug af farver og signaturer på September 2016 Page 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Generelle krav til ledningsplaner... 3 4. Hvorfor er anbefalingen bygget sådan

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

CTR 40MW El-kedel. Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel Udbudsbekendtgørelse nr Rettelsesblad 03

CTR 40MW El-kedel. Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel Udbudsbekendtgørelse nr Rettelsesblad 03 CTR 40MW El-kedel Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel Udbudsbekendtgørelse nr. 453936-2016 Rettelsesblad 03 Projekt nr 20160014 Version 1.0 / 13022017 Udbudsbekendtgørelse 453936-2016 Udarbejdet

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser KOM IND I VARMEN Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når større virksomheder og større bebyggelser

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse KOM IND I VARMEN Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret fjernvarme.

Læs mere

Pas på gasledningerne!

Pas på gasledningerne! Pas på gasledningerne Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger 1 Udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi 7. udgave, 2012 2 Pas

Læs mere

DLF faggruppe for ledningsregistrering

DLF faggruppe for ledningsregistrering 1 14 feb 2014 Referat Mødedato og tid 13-02-2014 10:00-14:00 Sted Mødeleder Referent Energinet.dk Fredericia Thor Gerner Nielsen Thor Gerner Nielsen Emne Dagsorden DLF faggruppe for ledningsregistrering

Læs mere

GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET

GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET B R A N C H E V E J L E D N I N G O M G R A V E - A R B E J D E I N Æ R H E D E N A F E K S I S T E R E N D E L E D N I N G S N E T Design af omslag:

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A,

Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A, Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A, Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg BEK nr 17701 af 01/05/1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: Dokument: DSF DS 475,

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: Dokument: DSF DS 475, c) 1.2 Side 11 ed Definition af Indvendig foring Det er angivet at der er tale om Etablering af en ny ledning inden i en eksisterende. Det kan være foring med lange sammensvejste rør, stram foring eller

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset 7400 Herning Dato: 11-09-2014 Vor ref.: hwh Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152104 E-mail: hwh@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. 09.T27.1 - Solfangeranlæg nordøst for Aulum

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON REFERAT EMNE Ledningsmøde nr.1 Haderslevvej fra st. 1.280 1.780 Entreprise H325.01, Cykelssti i Damhus DATO 29. april 2013, kl. 10,00 REFERENT Mogens Fischer, COWI

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

INDBYRDES FORHOLD MELLEM LEDNINGER. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

INDBYRDES FORHOLD MELLEM LEDNINGER. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord INDBYRDES FORHOLD MELLEM LEDNINGER DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 4.6 Indbyrdes forhold mellem ledninger 4.6.1 Generelt Ledninger placeres således, at: unødigt pladsspild undgås, dvs.

Læs mere

Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger

Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger 2. udgave, januar 2008 Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger Forord Denne vejledning er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen med henblik

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Elleparken den v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Velkomst/Der serveres kaffe Kl. 19.35 19.45: Renoveringer af fjernvarmeledninger

Læs mere

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber 5. udgave, 2002 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Der er 4 forskellige

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 Kabellægningsmøde den 7. januar 2016 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Martin L. Lausen, Kommerciel direktør Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Rugmarken og Elleparken den 19. marts 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Rugmarken og Elleparken den 19. marts 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Rugmarken og Elleparken den 19. marts 2013 v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Kl. 19.35 19.45: Kl. 19.45 20.15: Kl. 19.45

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende:

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende: 1. Kabel- og anlægsdata 1.1 400 kilovolt kabeldata 400 kilovolt landkablerne er opbygget af følgende: Faktaboks med følgende oplysninger: 1. Vandtæt komprimeret aluminiumsleder med et tværsnitsareal på

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

FRITHIOF Installationsvejledning

FRITHIOF Installationsvejledning 1 1 1 1 1 1 FRITHIOF Installationsvejledning 2 PRISLISTE FEBRUAR 2007 Placering af rør i hjørne med hjørneafdækning Placering af rør i skab. Det er nemt at installere en Frithiof - også i eksisterende

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

VVM anmeldelse. Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm. Projekt nr. 851.

VVM anmeldelse. Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm. Projekt nr. 851. VVM anmeldelse Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm Projekt nr. 851.8190 December 2014 VVM anmeldelse 1. Projektansvarlig HMN Naturgas I/S

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Lene Højbjerre Callesen, marketingchef Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef Stikledningen

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet Jylland-Fyn Kabel - anlægsarbejdet 1 Eksempel på arbejdsbælte under anlægsarbejdet. Arbejdsbæltet ved kabellægning i Jylland Fyn kabel projektet er som udgangspunkt 15 meter. Eksempel på tværsnit gennem

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Tommy Lykkegaard, forretningsudviklingschef Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef Stikledningen

Læs mere

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007 Kontrolordningen for styret boring og gennempresning ERFA Konference i Middelfart november 2007 Formålet med Kontrolordningen Sikre bedst mulig kvalitet i forbindelse med ledningens etablering. Sikre veldokumenteret

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Regler for etablering af ledninger i jord

Regler for etablering af ledninger i jord Regler for etablering af ledninger i jord 10. november 2006 Dansk Ledningsejerforum Indledning Denne redegørelse beskriver fortrinsvis de juridiske forhold som gælder for etablering af ledningsanlæg i

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering 1 Skitse set fra oven A: bredden på udsparingen skal være 78,5 cm, dybden skal være 10,5 cm. B: længden på betondækket er afhængig af køretøjets længde, se

Læs mere

Revideret forslag til Ledningsprotokol. 363 Vejle Grindsted 36320 Motortrafikvej Bredsten - Vandel

Revideret forslag til Ledningsprotokol. 363 Vejle Grindsted 36320 Motortrafikvej Bredsten - Vandel Revideret forslag til Ledningsprotokol 363 Vejle Grindsted 36320 Motortrafikvej Bredsten - Vandel December 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generelt... 4 1.1 Aftalegrundlag... 4 1.2

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Maria Klitgaard. Lone Fiil Ingeniør D: M:

Maria Klitgaard. Lone Fiil Ingeniør D: M: Maria Klitgaard Fra: Sendt: 23. oktober 2012 07:25 Til: Catrina Bjerregaard Kristensen Emne: SV: SV: Brøndenvej og Skævevej Tusinde tak skal du have. Det er rart med den samarbejdsvilje,

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Temahæfte. Kabelarbejde. Tegningslæsning og kabelsøgning

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Temahæfte. Kabelarbejde. Tegningslæsning og kabelsøgning Temahæfte Kabelarbejde Tegningslæsning og kabelsøgning Undervisningsministeriet, den 31.10.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Bjarne Hedegaard

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Ørnedalen og på Ørnebakken den 12. november 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Ørnedalen og på Ørnebakken den 12. november 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Ørnedalen og på Ørnebakken den v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Velkomst Kl. 19.35 19.45: Renoveringer af fjernvarmeledninger

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Kopi til: Mødedeltagerne. Orientering: Sabina Hansen Dansk Energi Dansk Ledningsejerforum s Fællesudvalg LEK, HGS/HNG SHY, HNG/MN

Kopi til: Mødedeltagerne. Orientering: Sabina Hansen Dansk Energi Dansk Ledningsejerforum s Fællesudvalg LEK, HGS/HNG SHY, HNG/MN Kopi til: Mødedeltagerne 3. december 2009 Sagsnr.: 2007080271 Orientering: Sabina Hansen Dansk Energi Dansk Ledningsejerforum s Fællesudvalg LEK, HGS/HNG SHY, HNG/MN Tlf. direkte: 3954 7226 Fax: 3955 7802

Læs mere

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG UDGIVET: MARTS 2017 HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG 2016 Opsummering Der har i 2016 været indberettet 119 elulykker og 10 nær-vedulykker i forsyningsanlæg. Der har ikke været nogen dødsulykker i 2016. Ulykkerne

Læs mere

GOLFPARKEN. Himmerland Boligforening afdeling 14. Udendørs råderet. Udvendige forbedringer og forandringer

GOLFPARKEN. Himmerland Boligforening afdeling 14. Udendørs råderet. Udvendige forbedringer og forandringer GOLFPARKEN Himmerland Boligforening afdeling 14 Udendørs råderet Udvendige forbedringer og forandringer Kataloget er vedtaget på beboermøde i maj 2013. 1 Udendørs råderet I denne folder har vi samlet en

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

 Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI

 Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle

Læs mere

Ledningsregistrering. MR-Consult V/ Mogens Rasmussen Tuekærvej 11 Holeby

Ledningsregistrering. MR-Consult V/ Mogens Rasmussen Tuekærvej 11 Holeby Ledningsregistrering MR-Consult V/ Mogens Rasmussen Tuekærvej 11 Holeby Holeby Vandværk Nøbbøllevej 7 4960 Holeby Vandværket fleksible medarbejder At organisere og ajourføre jeres tegninger og sørge for,

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 CTR... 2 1.2 OMRÅDE... 2 2. ADMINISTRATIV DEL... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 CTR... 2 1.2 OMRÅDE... 2 2. ADMINISTRATIV DEL... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 CTR... 2 1.2 OMRÅDE... 2 2. ADMINISTRATIV DEL... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 ADMINISTRATION... 3 2.3 PROCEDURE... 3 2.4 ANSVAR OG ØKONOMI... 3 2.5 TILLADELSER...

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Forsvarets olieledning (NEPS)

Forsvarets olieledning (NEPS) Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle Forsvarets olieledning (NEPS) Information fra Drivmiddelsektionen, Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Tlf. 72 16 30 30 neps@mil.dk NEPS baggrund og

Læs mere

PEM1076DK 2011-03 DANSK

PEM1076DK 2011-03 DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING PEM1076DK 2011-03 VARMEKRYMPET ENDEAFSLUTNING TIL 3-LEDERKABLER INDENDØRS ENDEAFSLUTNING UDENDØRS ENDEAFSLUTNING DANSK 2/12 PEM1076DK 2011-03 GENEREL INFORMATION - Kontroller at

Læs mere