Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:"

Transkript

1 2 19 Indhold: Formanden har ordet... 3 Stenklubbens kommende aktiviteter... 4 Strandstenstur til Hirtshals Klint (referat)... 7 Tur til Fyns Hoved (referat)... 8 Omtale af udstilling om sporfossiler, Naturhistorisk Museum I Aarhus... 9 Anmeldelse og resume af hæftet, Sporfossiler Natur og Museum Kurser og foredrag på Folkeuniversitetet Indkaldelse til generalforsamling Information om Vendsyssel Stenklub Billedsiden Bordplader til salg Vendsyssel Stenklub har et antal 22 mm. spånplader på lager. Pladerne har været anvendt som bordplader på vore messer i Skagen. Da vi ikke længere anser det for sandsynligt, at vi fremover kommer til at arrangere messer, sætter vi hermed pladerne til salg. Pladerne er savet af i bredden, så de måler 100 X 244 cm. Der er også et større antal bordbukke. Vi forestiller os en pris på kr. 25,- pr. plade og kr. 10,- pr. buk Er du interesseret i at købe nogle plader, kan du rette henvendelse til Poul Erik Friis på tlf for nærmere aftale om afhentning. Side Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Redaktør af Hjemmeside Bestyrelsesmedlem Redaktør af Poul Erik Friis tlf Erik Arentsen tlf Allan Andersen tlf Susanne Schmidt tlf Hanne Glassau tlf Henrik Arildskov tlf Tommy Hatting Sørensen tlf Ugiltvej Hjørring Sønderbro 19 4.t.v Aalborg Åkandevej Hjørring Revlingebakken Aalborg Sdr. Trandersvej Aalborg SØ Ilbjergevej 25, 9800 Hjørring Gerdavej 1, 9520 Skørping Vendsyssel Stenklub s hjemmeside findes på adressen: Stenklubbens stensav og slibemaskine Kan lejes af medlemmer i perioder på to uger ad gangen. Priserne er: stensav 100 kr., slibemaskine 50 kr. slibebåndene 20 kr. pr. stk. (korn 400 og 600). Klubben har også en poléremaskine. Interesserede kan kontakte Poul Erik Friis, tlf Klubbens mikroskop kan lejes for 100 kr. for 14 dage. Ønsker om at leje mikroskopet rettes til Allan Andersen, tlf Mikroskopet skal afhentes. Deltagelse i Vendsyssel Stenklubs arrangementer sker på eget ansvar Enkeltperson kr.. Pensionist Studerende kontingentet i Vendsyssel Stenklub: Par kr. Pensionistpar Unge under 18 år Stenklubbens gironummer: Andre stenklubbers medlemsblade bedes sendt til redaktøren af

2 4 17 Kommende aktiviteter Vi er nu klar med forårets program. Vi håber at se mange af jer på ture og til møder, kurser og foredrag. HUSK: Hvis det er et problem med f.eks. kørsel, så ring til turlederen eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads. 24. januar : 7. februar : 4. marts : 7. marts : 1. april : maj : maj : 17. juni : Foredrag om søpindsvin Møde i strandstensgruppen Generalforsamling Møde i strandstensgruppen Fossiltur til Aggersund Stenhuggerweekend Tur til Sønderjylland Strandtur til Limfjorden Det nyåbnede, Midtsønderjyllands Naturhistoriske Museum Gram Lergrav Foredrag om søpindsvin Men landet er også overraskende grønt. Overalt, hvor der er rigeligt med vand til rådighed, vælder plantevæksten frem. I lavlandet findes nogle af Islands arts- og farverigeste plantesamfund domineret af græsser og urter. Hvor jordbunden tillige er næringsrig, og hvor sneafsmeltningen om foråret sker hurtigt typisk langs kyster, vandløb og på sydeksponerede arealer møder man frodige heder og kær (urtelier), som i artsrigdom og skønhed let tåler sammenligning med tilsvarende plantesamfund i Skandinavien. På smeltevandssletterne langs sydkysten og på de forskelligaldrede lavamarker er der rige muligheder for at se, hvorledes plantelivet også er i stand til at kolonisere ekstremt ugæstfrie miljøer. Der findes i Island omkring 550 forskellige arter af blomsterplanter, hvoraf de fleste kan genfindes i nabolandene. Antallet af plantegrupperne mosser og laver ligger tilsvarende på godt 500 arter for begges gruppers vedkommende. Islands geologi.ved lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Museum. De fleste kender denne beskrivelse af Island, og dog er det ikke ild, man ser, når de islandske vulkaner, som Hekla, Aska, Surtsey eller Heimey er i udbrud, men derimod lys fra en smeltet stenmasse, som med en temperatur på omkring gr.c udsender synligt lys. Island er siden landnam kendt for sine mange vulkaner, nogle mere aktive end andre, men de indgår alle i et globalt system af vulkanisme. Nemlig den vulkanisme, der knytter sig til det geologerne kalder en åbningszone. En zone, som strækker sig ned gennem den centrale del af Atlanterhavet, gennem Det Indiske Ocean og videre ud i Stillehavet. Her åbner jordskorpen sig med mellemrum, når Jordens lithosfæreplader går fra hinanden. Gigantiske varmestrømninger i Jordens kappe, der som varmebuler lig mælk i varm kaffe, til stadighed fører varme fra Jordens indre frem til Jordens overfladen. Denne varmetilførsel bevirker at en del af kappematerialet lige under jordskorpen smelter op og derefter trænger frem enten som lava eller vulkanske aske. Netop under Island strømmer særlig megen varme op fra dybe del af Jorden Kappe og afstedkommer at åbningszonen her hæves op over havoverfladen. Island er derfor det sted, hvor man bedst kan studere, hvad der foregår langs den km lange midtoceanryg der på med en havdybde ca m vand strækker sig gennem de store oceaner. Vi har fået Henrik Madsen fra Molermuseet til at komme og holde et foredrag om søpindvin. Henrik har jo sidste år haft en særudstilling på museet, netop om søpindsvin. Se nærmere i opslaget side 12. Tid: Tirsdag den 24. januar kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Fri entré Temadagen afsluttes med en præsentation af Folkeuniversitetets natur- & kulturrejse til Island i sommeren 2006 Lørdag den 11/3 kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 295,-.

3 6 Stenhuggerweekend Tid: Weekenden den maj kl Sted: Hos Joan og Poul Erik Friis, Ugiltvej 758, Hjørring Pris: 200,00 kr. til dæknig af fællesudgifter (morgenmad, strøm, værktøj) Tilmelding: Senest 1. april til Poul Erik Tlf Tur til Sønderjylland i Kr. Himmelfartsferien. Dette års flerdagestur skal, hvis traditionen skal holdes, være indenlands. Da det efterhånden er nogle år siden, vi har været i det sønderjydske, og der for nylig er åbnet et helt nyt museum ved lergraven i Gram, faldt valget på dette. Vi skal se museet, og så skal vi selvfølgelig også bruge en dags tid i pløret i selve lergraven, hvor vi forhåbentlig finder en masse spændende fossiler. Nu skal de ikke fossilintereserede ikke fortvivle helt, vi vil også bruge en dag på at tage ud til Emmerlev Klev, som er en enestående lokalitet for løse blokke, det gælder både fossilførende blokke og ledeblokke.vi har også planer om at besøge Vadehavscenteret, som ligger lige ved dæmningen til Mandø tæt ved Ribe, det er måske nok mest et naturcenter, men vadehav og marsk jo også noget med geologi at gøre.vi har tradition for, at vore ture arrangeres billigst muligt. Derfor må deltagerne ikke forvente nogen luksus. Vi skal bo i et sommerhus og 2 hytter, i Arrild-Ferieby-Camping. Turen foretages i egne biler, hvor vi forsøger at fylde bilerne op, så vi kan dele udgifterne rimelig retfærdigt, og hver bil afregner selv kørsel. Det meste af maden medbringes hjemmefra, og deltagerne får tildelt arbejdsopgaver med madlavning, oprydning, rengøring m.m. Herved holdes deltagerbetalingen så langt nede som muligt. Vi tilstræber at kunne arrangere turen for et beløb på omkring kr. 600,- pr. deltager, alt inklusive (kørsel undtaget). Prisen er selvfølgelig lidt afhængig af deltagerantal. Der er tilmelding på denne tur, og deltagerne får tilsendt nærmere oplysninger om turen, når alle brikkerne er faldet på plads. Tid: Onsdag eftermiddag d. 24. maj til sødag d. 28. Sted: Nærmere oplysninger senere Pris: Ca. kr. 600,- +kørsel Tilmelding: Til Tommy Sørensen tlf senest den 1. marts Strandtur til Limfjorden ved Nørholm. Denne dag skal vi på en frisk travetur langs Limfjorden sammen med Alice, dette sted er en af hendes favoritlokaliteter, det er her Alice finder de fleste af sine flotte fossiler, bl.a. de fantastiske kisel- og kalksvampe, der kan også findes fine strandsten og hvis man er heldig et stykke rav. Tid: Lørdag den 17. juni kl Sted: Vi mødes ved Klitgårds fiskerleje mellem Aalborg og Nibe Turleder: Alice 15 Af praktiske grunde bedes alle, der ønsker at deltage i ekskursionen, møde på den sidste undervisningsgang i kurset Klinterne i Limfjordsområdet (hold 06006), mandag den 24/4 kl , hvor de nærmere praktiske detaljer omkring turen (lokaliteter og rute, udstyr og ikke mindst samkørsel) bliver aftalt. Ved tilmeldingen er det vigtigt at angive, om man kan stille bil til rådighed og evt. antallet af frie pladser. Er man forhindret i at møde til introaftenen den 24/4, bedes dette også oplyst ved tilmelding. Heldagsekskursion lørdag 29/4 kl til mellem kl. 18 og 19. Mødested og -tid: P-pladsen ved Aalborg Universitet, Strandvejen kl præcis. Pris: Kr. 295,- (ekskl. kørselsudgifter). Naturens egne kunstværker I samarbejde med Vendsyssel Stenklub, Foreningen Norden og lokale arkiver og museer. Ved seniorforsker Stig Schack Pedersen, GEUS Geologiekskursion til Hirtshals-Lønstrup, Nr. Lyngby. Hvordan bliver de former til, som vi ser rundt om os i landskabet? Hvad er dynamikken bag moduleringen af flyvesandets sabelagtige former? Kan man forklare stenenes former? Ekskursionen er bygget op om 5 emner, som hver er tilknyttet en bestemt lokalitet. Tid: Søndag den 9. april kl Mødested: ved campingpladsen i Hirtshals (transport i egen bil) Pris: 100,00 kr. Tilmelding: senest den 20. marts til FU Hjørring Tlf: Messekalender 2005 marts... september... oktober... oktober... Esbjerg Ry Næstved Assentoft

4 8 13 TUR TIL FYNS HOVED Langt tilbage i tiden har man værdsat forstenede søpindsvin og tillagt dem magiske kræfter. Fund fra vikingetiden viser, at de har været brugt som amuletter. Lokale dialekter i Danmark har mange forskellige navne for søpindsvin, fx seppedejesten og tordensten. Den første egentlige videnskabelige undersøgelse af søpindsvins udviklingrække omfattende flere arter fremkom i 1899, 28 år efter Darwins teori om livets udvikling. Foredraget behandler inddelingen af søpindsvin, gennemgang af forskellige arter og deres opbygning, samt en grundig og forståelig forklaring af de variationer i bevaringsformer, vi kan finde søpindsvinene i. Du er velkommen til selv at medbringe et par søpindsvin og få dem bestemt med artsnavn og alder. Tirsdag den 24/1 kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Fri entré. Der var masser af fine sten til samlingen på Fyns Hoved. Lørdag den13.august var medlemmer af stenklubben på en spændende til Fyns Hoved og stenmuseet i Tarup-Davinde, inviteret af Fynske Fossilsamlere. Vi mødtes kl på Fyns Hoved, hvor Mogens Hansen fra den fynske klub gav en grundig beskrivelse af landskabsformer og fundmuligheder, inden vi blev sluppet løs på den stenrige strand. Klinten er en randmoræne med materiale fra flere istider, men rummer også smeltevandsaflejringer fra det gammelbaltiske isfremstød i begyndelsen af Weichsel. Der blev fundet mange fine fossiler, især ordoviciske trilobitter og orthoceratitter samt paleocæne muslinger i grønsandsten. Senere på dagen besøgte vi under ledelse af Peter Mortensen museet i Tarup- Davinde. Peter gav os et særdeles engageret og fagligt velfunderet indblik i museets samlinger af flotte fossiler og fine ledeblokke, primært indsamlet i de omkringliggende grusgrave. Fossilafdelingen er unik, og selv garvede palæontologer valfarter til museet for at studere samlingen, der har en bredde og kvalitet, der får de fleste større danske museer til at blegne. Vi besluttede på stedet at arrangere en tur på et senere tidspunkt, hvor vi udover en rundvisning kan få lejlighed til at samle fossiler i grusgravene. Tak til Fynske Fossilsamlere - og ikke mindst til Peter Mortensen - for en lærerig dag på Fyns land. Henrik. Det danske istidslandskabs udvikling I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Museum. Det danske istidslandskabs udvikling gennem de sidste år: Udgivelsen af bogen Geologisk Seværdigheder på Politikens Forlag i 2004 afstedkom efterfølgende en, til tider meget heftig debat, især i geologiske kredse. Denne debat resulterede i en vis forvirring og usikkerhed blandt amatørgeologer, arkæologer, skolefolk, samt hos mennesker med en almen interesse i det danske landskab og dets dannelse. En ny publikation i serien Geoviden fra Geocenter København De seneste år i Danmark i efteråret 2005 forsøger at råde bod på denne forvirring. På kurset gennemgås de forskellige synspunkter og en vis klarhed forsøges tilvejebragt bl.a. ud fra observationer af istidsdannelser forskellige steder i Danmark, samt fra igangværende studier af randområderne foran jøklerne på Island. Weekenden den 25-26/2; lørdag kl og søndag kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 450,-.

5 10 11 Sporfossiler kan forstås som forstenet adfærd. De er aftryk af dyrs færden på denne planet, længe før der overhovedet var tænkt på mennesker. Fodspor, gravegange og krybespor udgør en række forstende øjebliksbilleder, snapshots af punkter i tiden, der sætter det moderne menneskes små hundrede tusinde års eksistens i et perspektiv, som giver gåsehud og sitren ned ad rygraden. Spørgsmålet om, hvem der har gjort hvad, må løses ved at iagttage og sammenligne med nulevende dyr. Men i mange tilfælde er der ikke nogen tilfredsstillende forklaring. Visse sportyper har man først lært at kende som fossiler, men selv om de er blevet genfundet i dybhavet i dag, har man endnu ikke været i stand til at identificere spordannerne. Udstillingens tekster giver mange svar, men efterlader også mange ubesvarede spørgsmål. Spor i Tiden bygger bro over kulturkløften mellem kunst og videnskab med den umiddelbare visuelle appel som virkemiddel. Seilacher selv siger om udstillingen: Hvad angår genstande fra naturen, så er kunst og videnskab ikke modsætninger. Der er et stort overlap i de to måder at opfatte verden på.fascination er en meget personlig følelse og vanskelig at formulere, men viljen til at skabe netop denne udstilling lyser ud af hver enkelt af de udstillede klippeflader. Naturhistorisk Museum har udvidet udstillingen med en række danske sporfossiler. Det er spor, som enhver kan finde på stranden, hvis man først lige får søgebilledet ind på nethinden. Der er også en afstøbning af et sensationelt fund, der blev gjort for nylig - nemlig fodsporet efter en primitiv, pansret dinosaurus, der gik rundt på Bornholm for 170 millioner år siden! Kilde: Pressemeddelelse fra museet Tilbehør til slibning Vi har slibemaskiner, tromler, vibratorer, stensave Vi har slibepulver, rå sten, sten i skiver, rå rav Vi har indfatninger, både forsølvede og sterlingsølv Vi har arbejdende værksted, ravmuseum m. fossiler Vi sender gerne katalog over maskiner og tilbehør Ravsliberen i Skagen Aps Frants Kristensen Sct. Laurentiivej 6 (v. Skagen Museum) 9000 Skagen Tlf af Jan Gruwier Larsen Natur og Museum 44.årg. nr. 4, sider, pris: 60 kr. I forbindelse med udstillingen er der udgivet et nummer af Natur og Museum, der omhandler sporfossiler. Det er et meget fint og overskueligt hæfte, som jeg tror vil være en stor hjælp til at sætte navn på nogle af de ofte underlige fossiler, mange af os har liggende i et hjørne af samlingen. Der er mange flotte illustrationer med navn på de fleste, og ikke mindst en god oversigtstavle på de to sidste sider. Herunder er Naturhistorisk Museums egen omtale af hæftet: Rundt omkring i verden findes spor af noget, som dyr har gjort engang. Ofte kan man slutte sig til, hvordan dyret har frembragt sporet, men i mange tilfælde har man kun en formodning om, hvilken slags dyr, der har været på færde. Sporfossiler er fantastiske naturlige kunstværker - sten med sære tegn, forunderlige figurer og sirligt slynget ornamentik - ofte flere kvadratmeter store og hundreder af millioner år gamle. Alle skabninger, der bevæger sig på eller i jorden og havbunden, efterlader spor. Sporene forsvinder igen ved næste regnskyl, med næste bølge, eller når et nyt lag mudder lægger sig ovenpå. Ved en kæde af næsten usandsynlige begivenheder kan spor også blive spor i tiden - nemlig hvis de forstener og bevares under nye aflejringer. Nogle sporfossiler er umådeligt sjældne, mens andre er så almindelige, at de kan findes på næsten enhver strand i Danmark - hvis man altså ved, hvad man skal kigge efter. Hæftet Sporfossiler viser en lang række eksempler fra både ind- og udland og fortæller historien bag fossilerne. Det kan være lidt af en detektivopgave at finde frem til, hvem der har gået, løbet, krøbet, boret, gravet eller gnavet i aflejringerne. Sporene kan stamme fra for længst uddøde dyr, men også fra arter, som stadig graver og efterlader sig spor - der måske bliver bevaret. Hæftets emne og de mange fine fotos åbner en for de fleste ukendt verden, der fascinerer ved sin egenart og skønhed. Til fossil-finderen er der desuden en oversigt, som kan være til hjælp ved bestemmelse af sporfossiler.

6 12 9 Kurser og foredrag på Folkeuniversitetet Spor i Tiden Stor international udstilling på Naturhistorisk Museum i Århus 10. januar april 2006 Melbjerg Hoved, en af de mange flotte istidsklinter ved Limfjorden Danske forstenede søpindsvin I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved Henrik Madsen, leder af Molermuseet på Mors. Når vi går tur på stranden eller ad en grusvej, er vi af og til så heldige at finde et forstenet søpindsvin. Det kalder vi det for, men faktisk er der ikke tale om en del af selve søpindsvinet, men derimod en indvendig afstøbning af søpindsvinets skal. Skallen har været stærk nok til at bevare et hulrum, efter at dyrets bløde dele er forsvundet, og ud af en kemisk suppe er flinten dannet og har udfyldt hulrummet. Senere er skallen slidt eller slået af. Men der er andre bevaringsformer, og en sjælden gang kan man finde perfekt bevarede søpindsvin, dvs. med en komplet skal bevaret i hvidlig calcit, bestående af mange små plader. Nogle søpindsvin var forsynet med pigge eller køller, og yderst sjældent kan man finde nogle af disse tæt på det søpindsvin, de stammer fra. De ældste fossiler af søpindsvin kendes tilbage fra Nedre Karbon for ca. 400 million år siden, men i Danmark stammer langt de fleste fund fra Kridt og Danien (75-60 million år siden). Spor efter dyr, der har pløjet gennem havbunden og stukket en snorkel op gennem mudderet for 500 mio. år siden. Trilobitter var de dominerende leddyr for ca. 540 mio. år siden. Deres fødesøgning har efterladt disse spor. Spor i Tiden er den danske udgave af udstillingen Fossil Art, der på sin verdensturné har gæstet USA, Canada, Brasilien, Portugal - og nu kommer til Århus. Udstillingen viser monumentale afstøbninger af sporfossiler - en række forstenede, naturlige kunstværker af stor skønhed. Det er den største geologiske udstilling her i landet i mange år. Sporfossil-forskningens fader, Dr. A. Seilacher, har i en årrække rejst rundt i verden og taget de mest fantastiske afstøbninger af klippeflader med spor efter dyrs aktivitet. Udstillingens 45 paneler er visuelt meget smukke og kan nydes af et stort publikum. Fortsættes næste side

7 14 7 Klinterne i Limfjordsområdet Strandstenstur til Hirtshals Klint I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen, København. I de varierede kystlandskaber omkring Limfjorden indgår der talrige klinter med smukke geologiske profiler. Lagene, der er blottede i disse klinter, fortæller om vigtige perioder i Danmarks geologiske historie. Undergundslagene stammer fra de geologiske tidsperioder Paleocæn/Eocæn til Oligocæn og Tidlig Miocæn og fortæller om mere end 30 millioner års historie; blandt andet om det enestående Moler med de usædvanlige fossiler af fisk, fugle og insekter m.m. Lagene fortæller fx også historien om de oligænemiocæne lag af glimmerler med de mange fossile snegle, muslinger, krabber og endda sjældne ting som hajer, delfiner, nautiler og planter. Istidslagene er ikke mindre spændende med deres beretning om mere end år af Istidens senere historie. På strandene under klinterne træffer man utroligt mange forskellige sten. Nogle stammer fra de lokale undergrundslag, mens andre er ført hertil af Istidens gletschere fra forskellige egne og til forskellige tider i løbet af Istiden. Kurset belyser alt dette og kan afsluttes med en heldagsekskursion til Limfjordsområdet lørdag den 29/4 5 mandage kl (13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 24/4). Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 545,-. Ekskursion til Limfjordsområdet I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen, København Under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning afholdes der en geologisk heldags-ekskursion til klinter i Limfjordsområdet lørdag den 29/4. Turen afholdes i private biler. Udgifterne betales separat af deltagerne med afregning af kørselsudgifterne deltagerne imellem bil for bil. Ekskursionen henvender sig ikke kun til deltagerne i ovenstående kursus, men er åben for alle med interesse for at deltage, uanset om man har deltaget i kurset eller ej. Den flotte klint neden for fyret i Hirtshals. Lørdag den 1. oktober stod der strandstenstur på programmet. Vi mødtes ved fyret i Hirtshals kl , hvorefter vi fulgtes ad til den lille parkeringsplads neden for fyret. Her startede Henrik Arildskov op med en kort, men grundig gennemgang af de forskellige stentyper, som der er mulighed for at finde på lokaliteten. Henriks medbragte sten blev nøje betragtet, og folk hæftede sig ved, hvilke sten man skulle holde særligt udkig efter. Nede på stranden gjorde det lidt fugtige vejr det nemt at genkende nogle af de omtalte stentyper. (Vi har aldrig dårligt vejr på stenture)! Da de fleste havde fået fyldt rygsækkene, gik turen videre op til Orla, hvor madpakkerne kunne nydes i tørvejr. Først blev Orlas imponerende samling af kaktusser studeret (samlingen har været meget større)! Derefter så vi hans store samling af sten og mineraler fra både ind- og især udland. Tak til Henrik og Orla for en spændende dag. Erik

8 16 5 Alfred Wegener og de vandrende kontinenter Ved lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Museum. De fleste mennesker har sikkert hørt om Wegeners vilde teori, der gik ud på at Verdens kontinenter bevægede sig i forhold til hinanden. Alfred Wegener fremsatte i 1915 første gang sin teori, der ved sin fremkomst mødte stærk kritik i videnskabelige kredse. 50 år senere slog hans idé dog endeligt igennem med baggrund i den moderne naturvidenskabs resultater. Wegener teori kom til at betyde en videnskabelig revolution inden for den geologiske og geofysiske videnskab af samme målestok som Darwins teori om arternes oprindelse inden for Zoologi og Botanik. De færreste kender imidlertid personen bag teorien. Hvordan var denne Alfred Wegener, som i november 1930 for 75 år siden omkom på Grønlands indlandsis? Det var i november 2005 samtidig 125 år siden han blev født i Berlin i Wegener var en meget særpræget personlighed, som bl.a. nærede en grænseløs kærlighed til Grønland og derfor deltog i flere ekspeditioner hertil bl.a. Mylius Eriksens Danmarksekspedition og senere sammen med I.P. Koch i 1913 hvor de krydsede Indlandsisen mellem Danmarks Havn og Upernavik. Foredraget/causeriet omhandler en beskrivelse af personen Alfred Wegener, hans liv og virke inden for europæisk videnskabskultur. Desuden vises en ret ukendt kort filmoptagelse af Wegeners sidste ekspedition til Eismitte på Grønlands indlandsis i Torsdag den 20/4 kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 95,-. Islands natur og geologi Islands planteliv.ved rejseleder, botaniker Flemming Thorning-Lund. Ifølge sagaerne var Island, da de første nordboere slog sig permanent ned, bevokset med en tæt og sammenhængende kratagtig skov domineret af birk. De beretninger skal dog tages med forbehold, idet vidtstrakte områder i dag som også dengang henligger og har henligget som ødemark uegnet for plantevækst af betydning. Den oprindelige urskov er borte for altid, men i dag gøres der et stor indsats for at genrejse skov i Island, såvel ved udplantning af oprindelige træarter som af en række indførte. Den islandske natur overvælder alle besøgende i kraft af et enestående dramatisk landskab præget af voldsomme processerer, hvis resultater ses overalt og som stadig finder sted. Møde i strandstensgruppen Emnet for begge gange er blokke fra Småland og det øvrige SØ-Sverige Tid: Tirsdag den 7. februar kl Sted: Hos Hugo Richner, Nejstlunden 13, 9850 Hirtshals Tid: Tirsdag den 7. marts kl Sted: Hos Anni og Henning Nielsen, Mosevang 9, Overlade, 9670 Løgstør Generalforsamling Vendsyssel Stenklub afholder ordinær generalforsamling. Igen i år bliver det en lørdag kombineret med kaffe, rundstykker og en lille travetur. Dagsorden: se opslaget side 18. PS. Husk, at kontingent skal være indbetalt senest februar måned. Tid: Lørdag den 4. marts kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie2, Rubjerg Fossiltur til Aggersund Kalkværk Stenklubben har været så heldig at få skabt kontakt til Aggersund Kalkværk, som ellers har stået som et meget interessant, men lukket land for de medlemmer, hvis vej faldt forbi. I efteråret var bestyrelsen på et forbesøg i kalkværket, og vi blev modtaget meget venligt og vist rundt på det store område. Kalkværket er aktivt, og der er derfor nogle enkle og klare sikkerhedsregler, som skal overholdes, men på de områder, som er interessante for os, kunne vi færdes frit. Vi indleder besøget med en rundvisning på kalkværket og en orientering om produktionen, og derefter går vi ud og leder efter fossiler. Der er tale om skrivekridt fra det øverste Maastrichtien, og fossilindholdet er noget anderledes end det, vi finder i Rørdal, som er fra Nedre Maastrichtien. Der kan bl.a. findes køller og skaldele fra Tylocidaris baltica og store flotte kiselsvampe i flint. Medbring solidt fodtøj og tøj, som passer til vejr og kridtstøv, rygsæk med sædvanligt kridt-udstyr : hammer/mejsel, måske en lille økse, æsker til det fine, aviser til det grovere, poser samt mad og drikke. Tid: Lørdag den 1. april kl Sted: Aggersund Kalkværk, Aggersundvej 50, Løgstør. Vi mødes på kalkværkets P-plads. Vi går så ind samlet. Turleder: Susanne

9 18 3 Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2006 kl på Strandfogedgården, Nr. Rubjerg. Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Efter generalforsamlingen tager vi en tur ud i naturen. Den endelige rute fastlægges først, når vi ser, hvordan vejret arter sig på dagen. Er vejret fint, tager vi en tur på stranden. Er vejret blæsende, vælger vi en tur i klit og skov eller evt. Mårup Kirke. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent for 2007 Formanden har ordet Tiden flyver af sted, og pludselig er endnu et år gået. Vi har i det forløbne år tilbragt mange gode timer i selskab med klubmedlemmer på ture ud i naturen eller til møder i foreningen. Dejligt er det her ved årsskiftet at kunne sidde og se tilbage på det forgangne år og mindes mange pragtfulde oplevelser, jeg har haft sammen med medlemmerne, og jeg håber, at medlemmerne har nydt det lige så meget som jeg har. I årets løb har jeg også deltaget i flere af Folkeuniversitetets kurser og herved fået suppleret min viden om geologi. Mange af stenklubbens medlemmer har ligeledes deltaget i flere af disse kurser. Dette er meget tilfredsstillende, da vi derved, i samarbejde med folkeuniversitetet, får mulighed for også fremover at k medvirke til at kunne tilbyde flere spændende kurser med toppen af kvalificerede undervisere. Jeg ved, at dette ofte i andre af landets stenklubber er problematisk. I dette nummer indkalder vi til den årlige generalforsamling. Sidste års generalforsamling blev afviklet på en lørdag med efterfølgende travetur ud i den vinterklædte natur. Dette arrangement oplevede vi i bestyrelsen som en succes. Igen i år forsøger vi os med en frisk forårstur ud i den frie natur. Den nøjagtige rute fastlægges først, når vi på dagen ser, hvordan vejret arter sig, men ét er sikkert: turens udgangspunkt bliver som sidste år Strandfogedgården i Nr. Rubjerg. Dagsordenen for generalforsamlingen er den traditionelle og kan ses andet sted her i bladet. Jeg håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen og på denne måde gøre deres indflydelse gældende. Har du forslag til bestyrelsen, skal disse ifølge vedtægterne indleveres til et bestyrelsesmedlem forud for generalforsamlingen. Hermed vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår, og jeg ser frem til at se rigtig mange af foreningens medlemmer som deltagere i vore arrangementer i det nye år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tommy, Susanne og Poul Erik. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt STENHUGGER-VÆRKTØJ Poul Erik Efter traveturen mødes vi igen på Strandfogedgården til en kop varm kaffe eller the. Vi håber, at medlemmerne møder talstærkt op og deltager i årets generalforsamling. Vandværksvej Hjørring. Tlf

10 Billedsiden Nr årgang Januar 2006 Kalkgraven ved Aggersund Peter Mortensen fortæller ivrigt ved museet i Tarup-Davinde Turitellasandsten,en af de mange flotte sten i museets samling, Fine ting bliver gravet frem Ved stenklubbens præparationskursus For første gang skal vi dette forår besøge kalkgraven ved Aggersund Inde i bladet Juleafslutning, denne gang på Strandfogedgården Godt nytår Forårets program Hirtshals (referat) Fyns Hoved (referat) Kurser på Folkeuniversitetet Indkaldelse til generalforsamlig Side 4 Side 7 Side 8 Side 12 Side 18

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Side Formanden har ordet... 3 Stenklubbens næste arrangementer... 4 Kursustilbud på Folkeuniversitetet... 8 Referat fra turen til Møn og Fakse... 10 Referat fra turen til Melbjerg Hoved...

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra turen til Møn og Fakse... Referat fra fossiltur til Rørdal... Referat fra Stenklubbens

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra stenhuggerweekend... Referat fra fossiltur til Rørdal... Iskerneprojekt afsluttet...

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens kommende arrangementer... Opslag: Tur til Fyns Hoved... Workshop i præparation af fossiler (referat)... Etablering af strandstensgruppe... Geologisk feltkursus

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Offentlige ture og arrangementer 2010

Offentlige ture og arrangementer 2010 Offentlige ture og arrangementer 2010 GeoCenter Møns Klint arrangerer en lang række af udendørs ture, aktiviteter og oplevelser i 2010. Vi spreder os over forskellige emner og steder og alle er velkomne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i naturgeografi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: line@kvuc.dk Med venlig hilsen Line Andersen Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen Nr. 3 22. årgang September 2007 Det er så godt på Gotland Der ledes efter minifossiler ved Vavle, se referat inde i bladet I dette blad Efterårets program Referat Albæk Hoved Referat Gotlandsturen Referat

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere