Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011."

Transkript

1 Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde Tid: Mandag 22. august 2011 kl Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen Hedevang (NJH), Jytte Ransborg (JR), Flemming Petersen (FP), Best. Suppl. Jan Gudiksen (JG). Desuden deltog klubbens tilknyttede revisor P. Bonnevie den første halve time m.h.p. fremlæggelse af halvårsregnskab Afbud til mødet: Best. Suppl. Hanne Jørgensen (HJ) og Webradaktør Ulrich Predelli (UP) Dagsordenen var udsendt 2. august 2011, med oplysningerne om en klubbens revisor P. Bonnevie deltagelse i forbindelse med økonomisk status (halvårsregnskabet). 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde fra den 30. maj Gennemgang af korrespondance. 3. økonomi-, regnskab og budget. 4. Status i strategierne 5. Nyt fra udvalgene: a. Kapsejlads b. Tursejlads c. Arrangementer d. Klubhus e. Vinterliggeplads f. Materiel g. Ungdomsudvalget h. Sejlerskolen i. Hjemmesiden 6. Eventuelt 7. Næste bestyrelsesmøde

2 Ad 1: Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 1. Klublokalet er lånt ud til vindsurferafdelingen i perioden 29. august til 3. september De opstillede affaldscontainere er ikke blevet tømt regelmæssigt i henhold til aftale. Betaling tilbageholdes indtil afklaring foreligger. Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 1. Revisor P. Bonnevie gennemgik lovgivningen for skattefrie -, kørsels- og kostgodtgørelser for trænere og hjælpere i klubben. 2. Det blev besluttet at udbetale maximumgrænsen for skattefri godtgørelse til samtlige af ungdomsafdelingens trænere/hjælpere. Formanden lader udfærdige kontrakter. (UM og AD) 3. Revisor P. Bonnevie gennemgik endvidere halvårsregnskabet der indeholdt et specifikt overblik: Medlemskontingenter (+) Skive Festival (+) Klubarrangementer (jf. budget) Ungdomsafdelingen (-) Materiel (jf. budget) Vinterliggeplads (stigninger i el. udg.) Sejlerskolen (afventer nærmere afklaring) Regnskabet udviser tilsammen et lille overskud. Kassereren udsender det officielle regnskab til bestyrelsen umiddelbart efter dette møde (er modtaget) 4. Mellemværende med Værftet - bl.a. til turbøjer afklares (AD). Ad 4: Status i strategierne Jytte, Lars, Jan, Henrik Neve og Konsulent Lillian Kusk Hundahl (LKH) fra Landbo Limfjord havde sammen udarbejdet et oplæg til strategiplan for Skive Sejlklub med nøgleordene Mission, Vision, Succeskriterier og Værdier.

3 Lars gennemgik idegrundlaget der bygger på klubbens mål om forøget tilgang, fastholdelse af medlemmer gennem oplevelsen af en klub med værdier som medlemmer gerne skulle blive en aktiv og positiv del af. Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens idé om en workshop på 1 til 2 dage, til afholdelse inden jul 2011, og hvor der afsættes økonomiske midler til betaling af LKH. (LH) Ad 5: Nyt fra udvalgene (a) Kapsejlere 1. Udvalget har modtaget positive tilbagemeldinger fra sejladserne. Til trods for at der var tale om afvikling af to samtidige stævner, nemlig hhv. Sparbank Cup (se ungdom) og Hancock Cup. Sejladserne har tilsammen udvist et beskedent økonomisk overskud. 2. Efterårssejladserne har 24 tilmeldte både. 3. Dommerbåden betjenes med fin faglighed og motivation. (b) Tursejlads I.a.b. (c) Arrangementer 1. Der er planlagt onsdagsspisninger for resten af sommeren (JR). 2. Arrangementet stander ned vil d.å. blive afholdt med levende musik (JR). Sejlklubben har i den forbindelse bevilget udvalget et tilskud til betaling af musikerne (JR). 3. Der mangler et betydeligt antal tallerkener og bestik i klubhusets køkken. Bør undersøges (JR). 4. Niels Mortensen afholder et foredrag om Skive Havns Historie. 5. Henrik Kjær fortæller om sin tid på skoleskibet. (d) Klubhus 1. Baderummmet i klubhuset skal have forbedret sine udluftningsforhold (NJ) 2. Hjørnearealet på græsplænen foran klubhuset bør reorganiseres i samarbejde med Skive Søsportshavn (NJ). En udvidelse af flisearealet midt på plænen til brug for teltopstilling blev nævnt men ikke besluttet (NJ). 3. Nøgleskabet i klubhuset et endnu ikke kommet op. (NJ)

4 (e) Vinterliggeplads 1. Status over hvilke bådstativer der kan fjernes og hvilke der forbliver på pladsen er nu klar. Der iværksættes fjernelse af ikke brugbare stativer (FP) 2. El. målere i bådehus er aflæst og tallene er oplyst til AD. (f) Materiel 1. Service er udført på joller, RIB- og ledsagebåde. Klubbens pumpeudstyr er konstateret til stede. 2. Der skal anskaffes 3 x el bokse og vandslanger til brug i ungdomsafdelingen (NJ) (g) Ungdomsudvalget 1. Sparbank Cup blev desværre adviseret i Skive Folkeblad som Salling Cup. Det er bragt i orden og HJ har haft en god kommunikation med Ole Tang omkring dette forhold. Sparbank blev bl.a. nævnt adskillige gange i den omtale Sparbank Cup fik i bladet om onsdagen. 2. Kommende weekend gennemføres to jollesejladser lørdag med ABC, Zoom. Der anvendes to ledsagebåde 3. Søndag deltager jollerne i 4 sejladser i Struer. 4. Udarbejdelse af logbøger til respektive både blev overvejet. 5. I forbindelse med Åbent Hus skal der fordeles nye brochurer bl.a. til oplægning på biblioteket. 6. Joller og både kan udlånes, også i weekender, til de sæsonbetalende sejlere der er medlemmer af Skive Sejlklub. (h) Sejlerskole Der er fremmødt 6 nye elever til efterårssæsonen. Kassereren imødeser afregning (AD) (i) Hjemmesiden I.a.b. Ad 5: Eventuelt 1. Jan foreslog at der bør overvejes en anskaffelse af en trådløs ITrouter, der kan anvendes on-line i havneområdet.

5 2. Der blev foreslået anskaffelse af en vindmåler til brug for kapsejladser, der bør placeres på dommerbåden. 3. Hiltopskolen har forespurgt klubben om sejlads med deres elever, men kan ikke betale leje af Matchraserbådene. Sejladsen kan ikke blive afholdt i klubregi. Ad 6: Næste møde Tirsdag den 29. september kl Jytte indkøber lidt sund forplejning. Preben Wassmann

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere