PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune"

Transkript

1 PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

2 STRUER KOMMUNE Befolkning i kommunen Struer by Landets 15. mindste kommune Én af 19 kommuner i region Midtjylland Beliggende i Nordvestjylland - byen ved Limfjorden med 6 meter kyststrækning til hver borger Struer landets yngste købstad (100 år i 2017) 15% af tilflytterne er internationale - kommunen rummer 70 nationaliteter Den kommune relativt til befolkning med flest beskæftigede i it-branchen 2

3 Hvem er jeg? Udviklingskonsulent - arbejder med den strategiske udvikling af kommunen samt konkrete udviklingsprojekter indenfor erhverv, turisme, by og land Placeret i Organisation & Udvikling - stabsfunktion under direktionen med reference til kommunaldirektøren Tidligere placeret i planafdelingen under det tekniske område Tilgang til planstrategien: generalistens 3

4 FORHISTORIEN PLANSTRATEGI 2007 den der skulle det hele Første planstrategi efter kommunalreformen dvs. forløber for en helt ny slags kommuneplan MÅLET - en bred inddragende planstrategi Skulle omsættes til en samlende kommuneplan for Struer og Thyholm Kommuner samt indeholde regionplanen for det gl. Ringkøbing Amt Kobles til forvaltningernes politikker samt budgetlægningen 4

5 PROCES OG SETUP Et planhold Sektorgrupper Konsulentbistand 5

6 PLANSTRATEGI 2007 PROCESSEN Detaljeret køreplan med fire faser: 1.Indsamling af information planberetning (100 s) skulle samle forvaltningen i ét fælles fokus 2.Vision og Strategi 3.Borgerdebat Fremtidsværkssted med oplæg ved livsstilsekspert Rundbordsamtaler med ressourcepersoner Debatforum på nettet 4. Opsamling Handlingskatalog 6

7 BREDT FOKUS FOKUSOMRÅDER: Synsvinkler til Kommuneplan 09 Landsbyerne og det åbne land Bymidten og havnen Bosætning Erhvervsudvikling Detailhandel Turisme Sundhed Masterplan for byudviklingen Agenda 21 7

8 VISION 2020 Byrådets visionsproces - en parallel proces Holistisk tilgang visioner for alle politikområder Kun for byrådet på foranledning af borgmesteren Endte med at blive det overordnede værdigrundlag for Struer Kommune 8

9 RESULTATET AF PLANSTRATEGI 2007 Ville meget - men dokumentet fik begrænset betydning efterfølgende En træthed og forvirring i forvaltning såvel som hos borgere og ressourcepersoner Havde svært ved at indarbejde synsvinklerne i Kommuneplan

10 PLANSTRATEGI 2011 Forløbet omkring Planstrategi 2007 og Vision 2020 betød, at ambitionerne med processen blev sænket for Planstrategi 2011 Derudover var tiden en anden: Global økonomisk krise Struer i krise! Generelt færre ressourcer i kommunerne Det skæve DK og udkantsdanmark kom for alvor på mediernes dagsorden i 2010 Paradigme for vækst tag udgangspunkt i områdets særlige kompetencer og kvaliteter 10

11 UDGANGSPUNKTET På et temamøde blev det nye byråd præsenteret for den kommende planstrategi: Hvad er og kan en planstrategi vores definition: Planstrategien skuer fremad og tager afsæt i aktuelle problemer og muligheder. Den skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen En planstrategi ser som udgangspunkt samlet på hele kommunens udvikling - MEN skal nødvendigvis ikke forsøge at indeholde alt! Den skal i stedet koncentrere sig om det byrådet mener, er MEST aktuelt for udviklingen i den nuværende situation 11

12 UDFORDRINGER FOR STRUER Geografi langt væk fra alting.. Som så mange andre danske provinsbyer ramt af global trend med centralisering og urbanisering Demografi flere ældre, færre unge Mange afskedigelser fra ca

13 PROGNOSEN Fald i befolkningen på 293 fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011 Fald i antallet af børn og personer i den erhvervsaktive alder Stor stigning i antallet af ældre især de årige 172 personer flere flyttede fra kommunen end der flyttede til kommunen Historik Prognose De næste ti år falder arbejdsstyrken 1.100, mens der kommer flere pensionister 13

14 LIGGETIDER VILLAER I STRUER 14

15 STYRKEPOSITIONER 15

16 VERDENSKLASSE KOMPETENCER I STRUER 16

17 LIMFJORDEN EUROPAS BEDSTE SEJLERVAND 17

18 NORDVESTJYLLAND NORDEUROPAS SPISEKAMMER 18

19 VALG AF TEMA Byrådet valgte på temamødet bosætning som det centrale emne for Planstrategi 2011 Øget bosætning ses som den overordnede udfordring mhp at fastholde og styrke mulighederne for udvikling og vækst i Struer Kommune 19

20 MÅL FOR PLANSTRATEGI 2011 Politisk fokus på kommunens udvikling derfor Udviklingsstrategi En positiv tilgang til værdierne i Struer Kommune udfordringer er muligheder! En kobling mellem kommunens værdigrundlag og planstrategien Politikernes prioritering af konkrete indsatser ifm. budgetlægning En kort men klar formuleret strategi! 20

21 EN MERE SIMPEL PROCES 21

22 SKAL OPGAVER Ifølge Planloven skal planstrategien indeholde: Oplysninger om den planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen Bevidst valg om ikke at have for meget udenomssnak med Det forvirrer budskabet! Blev i stedet placeret i et tillæg - Redegørelsen (og udarbejdet af en rigtig planlægger:-) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen og en beslutning om enten: 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed en samlet revision af hele kommuneplanen, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommuneplanen Samtidig er man forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en strategi for en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21) indenfor samme tidshorisont som planstrategien Miljøvurdering Disse skal opgaver indgår i Følgebrevet til Udviklingsstrategien 22

23 INDDRAGELSE OG SETUP Interview med direktion + nøglemedarbejdere i forvaltningen Politikerne blev inddraget ad to omgange (temamøde hvor de blev præsenteret for en række oplæg om kommunens udfordringer og i forbindelse med et budgetseminar var med til at pege på indsatsområder) Ingen borgermøder Smal projektorganisering i udarbejdelsen. To planmedarbejdere + planchef (+ afprøvning på interessenter) Ingen konsulentbistand Ingen fokusgrupper 23

24 Valg af strategiske indsatsområder Omdrejningspunktet for samtalerne: Vi skal med planstrategien skabe en ny fortælling med det særlige ved Struer Kommune. Derfor var det naturligt at bygge ovenpå det Overordnede Grundlag for Struer Kommune Dvs.: Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er, og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur 24

25 ARGUMENTET Sikre en rød tråd mellem det vi vil og det vi gør! Konkretisering af kommunens overordnede værdigrundlag Tiltrække nye borgere - og i måske endnu højere fastholde dem der er allerede bor her Det handler i høj grad om image! 25

26 TÆT PÅ DET HELE De tre underoverskrifter: -Mennesker -Teknologi -Natur indeholder brede og tværgående betragtninger om fx erhverv, foreningsliv, kultur, ældre og uddannelse Altså flere politikområder og bosætning i bred forstand 26

27 INDDRAGELSE AF BYRÅDET Byrådet skulle bestemme indsatserne og prioritere i mellem dem: BYRÅDET VIL: Dur de / er der bedre alternativer? Overvejelser: er tiltaget en god historie som skal prioriteres og som kan realiseres? har det bosætningsmæssig effekt? 27

28 KOBLINGEN TIL DEN FYSISKE UDVIKLING Der blev udpeget tre fyrtårnsprojekter: - Et fritidscenter - En udviklingspark - Struer Havn Alle tre projekter havde vi haft på tegnebrættet i kortere eller længere tid, ved at fremhæve og sætte politisk fokus på dem forsøgte vi at løfte dem ind i planlægningen fremadrettet Og på papiret i hvert fald strategiske indsatser, der kunne bane vejen for mere bosætning! 28

29 RESULTATET Kort og klart budskab 10 sider Layout enkelt gør det selv blev ikke trykt Sprog - positivt Modtagelsen - Politisk - Administrativt - Borgeren 29

30 LYKKEDES MISSIONEN? Politisk fokus på kommunens udvikling JA Kobling mellem værdigrundlag og planstrategi JA Kobling mellem strategi og budgetlægning NEJ Den selektive inddragelse JA og NEJ Positiv tilgang til værdierne i Struer Kommune JA Et brugbart dokument til eftertiden JA OG NEJ Øget fokus på fyrtårnsprojekter JA og NEJ En kort men klar formuleret strategi JA 30

31 DET VIL VI GERNE GØRE BEDRE.. Endnu mere konkret - færre generelle men virkelige tiltag Tydeligere målsætning hvad skal den omsættes til efterfølgende handleplaner? Bedre inddragelse af politikerne - tænk den ind det politiske årshjul Mere fokus på udvikling end udfordringer Bedre kobling til den fysiske planlægning Mere hype omkring strategien (kommunikation / visuel identitet) 31

32 KOM DER NOGET UD AF DET? Ingen fantastisk kobling til Kommuneplan Ingen effekt mht bosætningen i tørre tal Men alligevel et bosætningsforum, en erhvervspolitik og. 32

33 STRUER LYDENS BY EN STRATEGISK SATSNING MED UDGANGSPUNKT I KOMMUNENS DNA

34 BY OG HAVN PROJEKT 34

35 NATUR: HELHEDSPLAN ODDESUND 35

36 NATUR: ENJOY LIMFJORDEN

37 NEXT.. PLANSTRATEGI 2015 en ny visionsproces. derfor fint med strategi i år 2 37

38 PLANSTRATEGI 2015 Nyt byråd nye visioner som bygger ovenpå eksisterende værdigrundlag (dvs. slogan) og Planstrategi 11 Endelig vision formuleres ifm. budgettemadag igen Hvert politisk udvalg skal sætte handling på visionen Handlinger skal indarbejdes i ny Udviklingsstrategi 38

39 PLANSTRATEGI 2015 Samme udfordringer Igen politisk fokus på kommunens udvikling mere fokuseret og væk med skal opgaver Selektiv inddragelse gentages men udvides sikkert En positiv tilgang til værdierne i Struer Kommune En kobling mellem kommunens værdigrundlag og planstrategien Politikernes prioritering af konkrete indsatser ift. eksisterende strategiske udviklingsprojekter (LYDENS BY) og fysisk planlægning mere end budgetlægning Omfang gerne det samme - en kort men klar formuleret strategi 39

40 Tak for opmærksomheden! KONTAKT Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Mail: Tlf.: / Organisation & Udvikling Struer Kommune 40

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune Juni 2014 www.skive.dk Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning...

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere