Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo"

Transkript

1 Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale: Kan downloades på (lovforslag mm) Deltagere Lars Dahl Nielsen DIF Willy Rasmussen DIF Peter Unold Finn Larsen Jan Darfelt Jan Munkholm Nanna Ilmer Ole Tikjøb Peter Nielsen Peter Sørensen Vibeke Preisler Christian Schmidt Lau Larsen Niels-Peter Andersen Peter Carlsen Bjarne Kongstad Jørgen Andersen John Ludwig Gorm Larsen Peter T. K. Olsen Ballerup Kano- og Kajakklub Tove Hansen Ballerup Kano- og Kajakklub Annemette Kristensen Charlottenlund Kajakklub Palo Gitte Kristensen Charlottenlund Kajakklub Palo Stig Lundin Charlottenlund Kajakklub Palo Tormod Kristensen Charlottenlund Kajakklub Palo Jørn Mathisen Esrum/ Jørgen Eybye Flensborg Roklub Palle Lund-Jensen Føns Søsport Johnnie Bøtker Laursen GIV Kajakpolo Christian Petersen Gladsaxe Kano og Kajakklub Gitte Seiler Gladsaxe Kano og Kajakklub Søren Ellebæk Gladsaxe Kano og Kajakklub Jakob Thinggaard HEI Rosport Susse Bøgh Hobro Ro- og Kajakklub Helle Stuart Hvidovre Kajakklub Inge Ribers Hvidovre Kajakklub Nina Mortensen Hvidovre Kajakklub Søren Andersen Hvidovre Kajakklub Ejlev Kuur Kajakklubben Viking Marianne Nissen Kajakklubben Viking Svend Pedersen Kajakklubben Viking Carsten Tripsen Larsen Kano- og Kajakklubben 361 Kim Kristensen Kano- og Kajakklubben 361 Side 1 af 14

2 Per Arentoft Kano- og Kajakklubben 361 Esben Kjær Kristensen Kano og Kajakklubben Gudenaa Jeanett Nielsen Kano og Kajakklubben Gudenaa Flemming Grønborg Kano og Kajakklubben Limfjorden Thim Bæk Kano og Kajakklubben Limfjorden Vibeke Høgh Kano og Kajakklubben Limfjorden Frede Nilsson Kano og Kajakklubben Nord Niels Bak Kano og Kajakklubben Nord Mai-Britt Søndberg K-polo Mette Schmidt K-polo Anders Hauge Sørensen Køge Kano og Kajak Klub Jan Seremet Køge Kano og Kajak Klub Lotte Rahbek Kajakklubben Nova Thomas Gjerlufsen Lyngby Kanoklub Jane Hinge Lyngby Kanoklub John Bahr Lyngby Kanoklub Marianne Gjerlufsen Lyngby Kanoklub Niels Andersen Lyngby Kanoklub Claus Jørgensen Maribo Kajakklub Jan Wandy Maribo Kajakklub Bjørn Gregersen Marselisborg Kajak Club Esben Østergaard Kjeldsen Marselisborg Kajak Club Mathilde Glesner Marselisborg Kajak Club Rolf Nikolajsen Marselisborg Kajak Club Jesper Juhl Norsminde Kajakklub Erik Friis Nielsen Nybro Furå Kano og Kajakklub Hans Stokholm Nybro Furå Kano og Kajakklub Kristian Nielsen Nybro Furå Kano og Kajakklub Leif Pededrsen Nybro Furå Kano og Kajakklub Lone Stokholm Nybro Furå Kano og Kajakklub Mai-Britt Joost Nybro Furå Kano og Kajakklub Kurt Erik Jensen Næstved Kajak- og Canoklub Ole Porsbo Næstved Kajak- og Canoklub Preben Sten Jensen Næstved Kajak- og Canoklub Finn Pape Silkeborg Kajakklub Jes Hansen Silkeborg Kajakklub Marianne Hansen Silkeborg Kajakklub Peter Nyegaard Jensen Silkeborg Kajakklub Rune Kristensen Silkeborg Kajakklub Tom Fauerschou Silkeborg Kajakklub Ulrik Kofoed Silkeborg Kajakklub Kristian Lambaa Struer Kajakklub Andy Ludwig Sundby Kajakklub Ditte Friis-Pedersen Sundby Kajakklub Maja Kristiansen Sundby Kajakklub Ulla Stuart Sundby Kajakklub Birgitte Windeballe Sønderborg Kajakklub Marianne Nielsen Sønderborg Kajakklub Per Holdam Sønderborg Kajakklub Poul Erik Pedersen Tønder Roklub Bjørn Ole Ejlersen Vedbæk Kano og Kajakklub Anne Fjeldvig Vejle Kajakklub Side 2 af 14

3 John Broe Rasmussen Lars Jønsson Lennart Bo Kristiansen Bent Ahlgren Bodil Andersen Johnny Steen Andersen Preben Sørensen Christian Højby David Clement Nicolai Vangsgaard Lars Bøjesen Michael Jakobsen Jakob Tue Christensen Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Vejle Kajakklub Viborg Kajakklub Viborg Kajakklub Vallensbæk Kano og Kajak Club Vallensbæk Kano og Kajak Club Vallensbæk Kano og Kajak Club Vallensbæk Kano og Kajak Club Vallensbæk Kano og Kajak Club Aalborg Kajakklub Aalborg Kajakklub Struer Kajakklub Odense Kajakklub Odense Kajakklub 1. Velkomst Ole Tikøb: Hjerteligt velkommen ikke mindst til æresmedlemmerne og til Lars Dahl- Nielsen, Medlem af DIF's bestyrelse. Vi mindes de vi mistede i 2009: Kai Stuart, Sundby, Finn Mollerup. SBBU og Erik Larsen, Næstved. Æret være deres minde. Lars Dahl-Nielsen har ordet: DIF håber I får et godt og inspirerende årsmøde. Som Medlem af DIF's bestyrelse repræsenterer han båndet til specialforbundene. Lars Dahl-Nielsen glæder sig over mangfoldigheden i danske specialforbund og er glad for det store arbejde, de yder. Ligeledes er han glad for Vibeke Preislers kandidatur til DIF s bestyrelse. Danmarks Idræts-Forbund står over for mange udfordringer - nogen af disse er desværre af økonomisk art. Der skal skæres på budgettet. Foreløbig har man afskediget 11 i Danmarks Idræts-Forbund. Der går dog ikke ud over specialforbundenes bloktilskud. Disse går fri. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som mødeleder og vælges. Willy konstaterede, at årsmødet bliver refereret og båndet. Formalia gennemgås og er i orden og det konstateres, at årsmødet er beslutningsdygtigt i forhold til lovene. 77 stemmerberettigede er til stede. 3. Valg af stemmeudvalg Dirigenten valgte at afvente om der måtte være behov for dette. 4. Formanden aflægger beretning Skriftlig beretning foreligger i materialet her er Ole Tikjøbs tilføjelser: Siden sidst: Der er optaget en ny klub, Århus Kano og Kajakklub. På det internationale område arbejdes der på: Copenhagen Springregatta, Nordiske Mesterskaber i maj og World Cup maraton i juni. Der lægges billet ind på Maraton EM i Resultatet kommer i løbet af året. Der arbejdes på Kajakpolo World Cup og ICF kongres i arbejder tæt sammen med DIF og Sportevent Danmark. Side 3 af 14

4 Svære tider i DIF arbejder på alle niveauer for at gøre sin indflydelse gældende, også hvor der IKKE skal spares. Meldingen er foreløbig, at der ikke bliver skåret i breddekonsulentordningen. spørger igen d. 2. maj til DIF s årsmøde. Selvom der ikke skæres i breddekonsulentordningen betyder det ikke, at specialforbundene går fri. Vi må regne med, at DIF sætter egenbetalingen for service op - eksempelvis på IT området. Der er valg til DIF s bestyrelse på DIF s årsmøde d. 2. maj, og har besluttet at indstille Vibeke Preisler til DIF s bestyrelse. Kommunikation: Der arbejdes på ny hjemmeside og blad. Oplæg om blad til bestyrelsesmødet 18. maj. Sponsorarbejdet: Det er blevet sværere. Vi arbejder med Sport One resultaterne kunne være bedre. Hvis I kender nogen, så er I velkomne til at byde ind. Elite: De aktive er p.t. på træningslejr i Florida, og det går rigtig godt. Spørgsmål til beretningen Thomas Gjerlufsen: Vil gerne høre mere om EPP. Vil gerne høre mere om Herning Rostadion. Sponsor: Vi bør have mere omtale af vores resultater. Ansættelse af freelance pressemedarbejder var måske en ide. Vil gerne også høre, om Lyngby skylder til. Ad: Epp Ole Tikjøb henviser til Christian Jacobsen 7 lande er p.t. med i samarbejdet. Det går godt. Aktuelt er udfordringen den, at aftalelandene hver især skal tilpasse deres standard til internationalt niveau. I Danmark har vi altså vores egen standard, men den svarer til EPP. Ad: Lyngby skylder ,- til Ole Tikjøb henviser til Christian Jacobsen: Der er egentlig ikke ændret noget på kroner/øre plan, men der er ændret lidt på principperne for opkrævning, og revisionen (Deloitte) arbejder på at spørge på en anden, mere meningsgivende måde i Ad: Herning Rostadion: Der er intet at tilføje. Ad: Sponsorarbejde: har holdt møde med Sport One som efterfølgende ikke er interesseret i selv at sælge sponsorater. Bestyrelsen prøver at finde nye veje. Thomas Gjerlufsen: Påpeger at der er store muligheder i at tænke anderledes og henviser til Lyngbys erfaringer med samarbejde med bl.a. kunsthandlere. Side 4 af 14

5 Beretningen blev enstemmigt godkendt. 5. Den eliteansvarlige aflægger beretning. Jan Darfelt, elitesansvarlig: Det er virkeligt gode resultater i For 2009 gælder, at det er et ungt hold, der har leveret gode resultater, og den eliteansvarlige har stor tiltro til denne gruppe. Team Danmark har indstillet kajak til at være eliteforbund Dette er meget tilfredsstillende. Der er kæmpet hårdt de sidste par år for at nå dette niveau. Ligeledes skal der arbejdes hårdt for at blive på niveauet. har dog med den nuværende struktur, hvor kraftcentrene er blevet rekrutteringsgrundlag, et bedre grundlag end nogensinde for at opretholde succesen. Aldersrelateret træningskonceptudvikling sættes i gang med støtte fra Team Danmark. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 6. Børne- og breddeudvalget aflægger beretning Peter Nielsen, formand BBU: Supplerende bemærkninger til beretningen: Danske Bank Cup har haft god opbakning, det største stævne med 104 deltagere. Danske Bank har forhøjet tilskuddet for 2009, hvilket betyder, at man går fra 6 til 8 løb i Børneworkshops har været en succes og gentages i Børnepakken er opgraderet, så klubber, der ønsker at prøve, kan låne et fuldt sæt. Havkajakarbejdsgruppen ønsker at blive selvstændigt udvalg. I første omgnag arbejdes der på at få en selvstændig observatør i bestyrelsen. Surfaktiviteter: 2 gode arrangementer er afholdt. Der er indkøbt 2 surfkajakker, som man kan låne, hvis man ønsker afprøvning af surfdisciplinen. Sea Challenge Fyn: Desværre var der ikke så mange deltagere i 2008, men ellers var det et meget vellykket arrangement. Arrangementet havde et underskud, hvilket kræver, at deltagerantallet skal hæves i ellers ønsker de Fynske kommuner ikke mere at yde tilskud efter Forsamlingen blev opfordret til at udbrede budskabet om deltagelse. Divisioner: Der kom gode input på workshoppen, som vil blive samlet op efterfølgende. 2 breddekonsulenter er fratrådt i 2008 og 2 nye er tiltrådt. BBU ser frem til et godt samarbejde. Peter Nielsen/BBU tager ansvar for forbundets overskud, da BBU ikke har formået at gennemføre alle planlagte aktiviteter, og derved ikke har brugt BBU s budget. Ny Klub i Århus er stiftet - lokaler er stillet til rådighed af Århus Kommune i havnen lige ned til vandet. Stiftende generalforsamling er afholdt. 2 flydende klubhuse på vej: 1 i Københavns Havn og 1 i Vejle (Vejle Kajakklub). Det evt. kommende klubhus i Københavns havn kræver opstart af en ny klub. Der overvejes en tæt kontakt til Bygge- og Anlægsfonden, for i et samarbejde at finde nye placeringer for nye klubber, da Bygge- og Side 5 af 14

6 Anlægsfonden har mange projekter i de danske havne. Spørgsmål til beretningen Poul Erik Pedersen, Tønder Roklub, ønskede lidt uddybning af divisionerne. Peter Nielsen svarede: Divisionerne er et samarbejde mellem BBU og KU, inspireret af det engelske system. Man har valgt at tage emnet op på baggrund af diskussioner på s forum omkring supermotionister, der ønsker en form for klasseinddeling til de danske maratonstævner. Christian Jacobsen supplerende svaret til Poul Erik Petersen med power point vedr. divisioner fra workshoppen lørdag. Materialet lægges på hjemmesiden. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 7. Miljøudvalget aflægger beretning Nanna Ilmer, formand MU: Supplement til beretningen: Vi har arbejdet med havneomdannelse i samarbejde med roforbundet og sejlforbundet. Der er endvidere arbejdet med tilladelse til at ro på åer og vandløb. De der vil skal have muligheder for at kunne komme på og til vandet. 29. april er der møde i Friluftsrådet, hvor vil være fortaler for, at forskellige søer ikke lukkes for offentlig adgang. Thomas Gjerlufsen, Lyngby: Tager hatten af for miljøudvalget, der arbejder mod umenneskelige kræfter. Opfordrer til, at der bakkes op om arbejdet for bevarelsen af Rostadion på Bagsværd Sø Ole Tikjøb, : Nanna indstilles til at fortsætte som medlem af Friluftsrådets bestyrelse. Ole håbede endvidere, at der er en eller to personer, der vil gå ind i miljøudvalgsarbejdet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 8. Kaproningsudvalget aflægger beretning Finn Larsen, formand KU: Supplement til beretningen: Divisioner: Er et positivt skridt, som KU tager i samarbejde med BBU v. Peter Unold og KU v. Michael Fjeldvig og Finn Larsen. divisioner havde en særskilt workshop på s temadag. Målgruppen er i virkeligheden dem, der ikke er deltagere nu vi vil have flere med til vores løb. Der er gode erfaringer at høste fra det engelske system. Vi prøver på 6 udvalgte løb i år og evaluerer bagefter. Næste gang er til Havneræs i Skanderborg. Side 6 af 14

7 Officialgruppen arbejder p.t. med: 2 DM er, World Cup på Bagsværd og Spring Regatta. Odense arrangerer DM maraton 2009 i stedet for Kerteminde. Dansprint Maraton Cup ændres lidt for at synliggøre den. Der er planlagt workshop om DM konceptet i november. Spørgsmål til beretningen Niels Andersen Lyngby: Terminslisteprocedure: Terminslisten på Internettet bør også afspejle den officielle terminsliste. Randers Maraton ligger samtidigt med MBB. Det er kedeligt, da det er et løb af præcis samme type og derfor bejler til den samme gruppe roere. John Ludwig: KU gør et stort og godt arbejde, men der mangler noget i beretningen: Der mangler omtale af Masters, nemlig at Helle og Ulla Stuart vandt VM masters Mai-Britt Joost, Nybro-Furå: Mange gode roere på landsholdet for U16 og U18. De mangler information. Roerne måtte selv meddele bestyrelsen, at de var udtaget til landshold. Mere info. Finn Larsen: Ad Terminsliste: Procedurerne bliver drøftet i november. Det er uheldigt, at der er datosammenfald her. Ad Masters: Tillykke til Helle og Ulla Stuart når det ikke blev markeret, er det fordi det er en tilmeldingssport. Men det skal tages med fremover. Endnu en gang tillykke til dem. Jan Darfelt: Tillykke Helle og Ulla det skal afklares, hvilket udvalg der markerer hvad men fremover skal Masters også markeres. Ad manglende U16 og U18 information: Til Mai-Britt: Vi har haft en travl sæson og har nu styrket arbejdet med ansættelsen af Michael Fjeldvig. Vi kan derfor love, at det bliver i orden i år. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 9. Kajakpoloudvalget aflægger beretning Peter Sørensen, kommenterer ikke yderligere på den skriftlige beretning, men giver en stort tak til de frivillige og en stor tak til Martin Dagnæs, som desværre ikke kan varetage posten som landstræner længere pga. en alvorlig skiulykke. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 10. Appeludvalget aflægger Ingen sager at behandle. Side 7 af 14

8 beretning Beretningen blev enstemmigt godkendt. 11. Næstformand aflægger regnskab for 2008 Jan Munkholm, næstformand, supplerende bemærkninger til regnskabet: Jan Munkholm er internt af bestyrelsen udnævnt som årets sparegris. Jan har fulgt strategien siden man i 2007 havde et overforbrug på ,- kr. og har vendt underskud til overskud. Finanskrisen har også gjort sit til vores område, og det har kunnet mærkes på investeringerne som er foretaget. Værdien er dog ikke faldet de sidste 3 mdr. Spørgsmål til regnskabet Peter Nygaard, Silkeborg: Dejligt med overskud. Tilgodehavender i regnskabet er et stort beløb, kan der gøres noget? Jan Munkholm: Der er stort fokus på dette område, men det er ikke de samme, der har udeståender som sidste år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 12. Næstformand præsenterer budget 2009 Jan Munkholm, beklager, at han af arbejdsmæssige grunde må fratræde posten, men glæder sig over at kunne aflevere et overskud til efterfølgeren. Den 4 årige aftale med Team Danmark, giver ro til elitedelen. s kursusafholdelse går fremad, og der er forventning til øget omsætning. Elitebudgettet er hævet efter aftale med Team Danmark. Vigtigt! Aktiviteter = tilskud fra DIF, så husk at registrere, når der afholdes arrangementer. Spørgsmål til budgettet: Thomas Gjerlufsen, Lyngby: Sponsorindtægt er budgetteret med ,- kr., men i indeværende regnskab er der kun en indtægt på ,- kr, hvorfor forventer man denne stigning? BBU har stadig en stor del af budgettet på trods af, at de ikke bruger det fulde beløb! Peter Nygaard, Silkeborg: Aktivitetsniveauet stiger, og balancen stiger med 2 mill. Er der en sikkerhed for denne stigning? Jan Munkholm som svar til Thomas: Flere penge til BBU på trods af, at de ikke bruger alle pengene i det afsluttede regnskabsår. Mener fortsat, at det er den rigtige strategi, så der er plads til breddeaktiviteter. Sponsorer gennem kurser og markedsføring, skulle genere synlighed og hermed indtægter. Jan Munkholm som svar til Peter Nygaard: Sikkerhed for indtægter: I 2009 ligger aftaler med DIF og TD fast. Aftalerne holder, og der forventes ikke de store udsving. Side 8 af 14

9 Budgettet blev herefter taget til efterretning Orientering om budget 2010 En prognose, hvor der kigges i krystalkuglen. Der kigges på et samlet forbund i fremtiden. (Præsentationsmaterialet findes på Med TD-aftalen, er der sikre indtægter i den næste 4 årige periode. Kontingent er sat lidt lavt, men fremskrivningen er gjort med forsigtighed. Der er ikke skruet helt op for stigningerne. Vi håber, at fordelingsnøglen fra DIF fortsætter, men DIF s besparelse kan worst case koste op til ca kr. i budgetåret vil kæmpe politisk for breddekonsulentordningen. Medlemsvækst på 6% - det er en del af s strategi og realiteten de seneste år er ikke medregnet i fuldt omfang økonomisk. Det kunne i lyset af den seneste udvikling have været hensigtsmæssigt at hæve kontingentet i 2010, for at imødekomme evt. nedgang i tilskud fra DIF. Imidlertid er et forslag om uændret kontingent forslag meddelt til klubberne forud for mødet og det fastholdes derfor. Spørgsmål til orienteringen: Thomas Gjerlufsen, Lyngby: 20 % af budgettet kommer fra kontingenter. Er det undersøgt i andre forbund, om der er den samme ydelsesfordeling. Christian Jacobsen, chefkonsulent: Vi er hverken dyrere eller billigere det gøres på mange forskellige måde i de enkelte forbund. Orienteringen godkendes Vedtagelse af klubbernes kontingent for 2010: Forslag: Uændret kontingent kr. pr. klub 100 kr. pr. medlem Nye klubber betaler kun for klubben det første medlemsår. Kontingentforslaget blev enstemmigt vedtaget. 14. Orientering om forbundets planer for 2009 Eliten Jan Darfelt: Vi har nu et elitecenter. Vi har et godt kraftcentersamarbejde. Der er lavet samarbejdsaftaler med alle kraftcentre. Pt. har de ca. 70 aktive på disse centre. I 2009 er der afsat kr. til de 6 kraftcentre. Vi lægger nu yderligere midler i og et U18 og et U23 samarbejde med Michael Fjeldvig som koordinator. Her udvider vi i alle aktiviteter de næste år. Vi har lavet en 4 årig Team DK aftale med midtvejsevaluering om 2 år. Side 9 af 14

10 Elitecenteret fortsætter uændret med landstræner Thor Nielsen og sportschef Klavs Klavsen. Kajakpolo Peter Sørensen formand for poloudvalget: Junior Camp og Dame Camp forsætter i Polo lånesætordningen udvides. Der er venteliste på de sæt, der er! Efterskolesamarbejdet med hensyn til turneringer, håber vi på kan udvides, specielt i Østdanmark, herunder også højskoler. Kurser for gymnasium- og folkeskolelærere med uddannelse inden for polo er undervejs. Et udvalg arbejder på at oversætte EPP inden for polo. Martin Van Arkens fortsat landstræner for herrerlandsholdet. Martin har tidligere gjort store ting for landsholdet. Damelandsholdet er pt. uden træner, da Martin Dagnæs beklageligvis er kommet svært til skade. Poloudvalget søger ny træner. Det er et mål med ca. 1 månedlig samling. Deltagelse ved 4 stævner samt deltagelse ved EM i Essen - placering i Top 10 er målet. U 21 holder samlinger sammen med herrelandsholdet. Deltager i 4 turneringer samt EM med top 8 som mål. Jakob Rasmussen, Silkeborg arbejder på et U18 landshold. Der arbejdes på afholdelse af samlinger samt deltagelse i internationale stævner. 3 turneringer, 1 bredde i øst 1 i vest, samt Danmarks Turneringen. Håber på at flere breddedeltagere vil spille i sommerturneringen. På sigt er der et ønske om at udvide divisionerne samt lave en række for unge. Man vil gøre stor indsats for at øge interessen blandt de helt unge. Dommeruddannelse og Teorikurser fortsætter. Håber på at flere går igennem, så der er uddannede dommere til alle Danmarks turneringer. Kikker til det tyske system efter inspiration. Børne- og Breddeudvalget Peter Nielsen formand BBU. Sommerskolekoncept afholdes i samarbejde med DIF. Det betyder meget, hvis der indberettes, når man afholder sådanne arrangementer, da det vil øge tilskuddet fra DIF. Desuden afholdt vi en workshop på temadagen. Opfordrede til at arbejde med at udvikle tilbud til årige. Kaproningsudvalget Finn Larsen kommenterer ikke yderligere på programmet for 2009, da materialet blev gennemgået på gårsdagens workshop. Derudover henvises der til beretningen. Miljøudvalget Nana Ilmer, formand Miljøudvalget: Miljøudvalget kæmper for retten til vores tilstedeværelse på søer og åer. Side 10 af 14

11 15. Indkomne forslag 15.1 Lovforslag Arbejdet omkring Bagsværd har hovedsagligt været varetaget af Vibeke Preisler ( næstformand). Deltager løbende i Friluftsrådets møder. Der er mange lokale aktiviteter, der varetages. Adgang til bræmmer og brinker ved de lokale åer - vi kæmper fortsat for at fastholde denne adgang. Vandkraftsøen i Holstebro skal måske omlægges planer sættes i høring. Håber der bliver tid nok til indsigelse. Der er udarbejdet en pjece i samarbejde med DIF Hvordan opfører man sig i naturen. Friluftsrådet samarbejder og stiller fortsat spørgsmålet: Hvad vil Friluftsrådet? Der har været meget stor debat, med deltagelse fra miljøudvalget. Der er udgivet en pjece, som Jørn Mathisen (medlem i miljøudvalget) har deltaget i udarbejdelsen af. Der samarbejdes med Lokale- og Anlægsfonden omkring opførelse af overnatningssteder i naturen. Stor opfordring til, at alle klubber får en miljøobservatør. Der afholdes et Miljøseminar sidste weekend i januar Havde et rigtig godt seminar Forslag nr. 1 Ændring af kriteriet for at kunne kaldes amatør. Fremsat af Bestyrelsen. Jan Darfelt knytter en kommentar til lovforslaget. Den tekst, der tidligere har været i lovforslaget, har kunnet tolkes på flere måder. Det nye lovforslag ønsker at præcisere loven. Der er tale om en præcisering af begrebet amatør i den nye lovtekst. Forslag 1 blev vedtaget. Forslag nr. 2 Ændringer i Reklameregulativet. Fremsat af Bestyrelsen. Maribo Kajakklub spørger om følgende i de tilfælde, hvor udøveren selv kan modtage sponsorkontrakter: Bliver klubben automatisk orienteret om dette fra s side, og bliver udøveren automatisk informeret om skatteforhold, ligeledes fra s side. Derudover vil Maribo Kajakklub gerne høre, om klubberne fortsat - i tilfælde af at en roer har indgået individuel sponsorkontrakt - bliver opkrævet deltagergebyr fra s side. Christian Jacobsen svarer, at det er en mulighed, at der indskrives i vejledningen, at klubberne bliver orienteret om individuelle sponsoraftaler. Mht. reklameplads på tøjet, så vil der være plads på tøjet til at markere klubtilhørsforhold. Det vil være et samarbejde mellem klub og udøver, som i dette tilfælde skal blive enige i den specifikke sag. Derudover kommenterer han på skatteforholdene for den enkelte roer. De personer, der kan komme på tale i denne forbindelse laver allerede dette arbejde i forbindelse med deres sportsregnskab. Det vil stadig være fra klubberne, opkræver betaling for deltagelse i stævner og træningssamlinger. Udøveren kan i princippet inddrage klubben i sponsoraftalen. Der er ikke i dette forslag indgået aftale om andet. Side 11 af 14

12 Forslag 2 vedtaget ved håndsoprækning. Maribos formand stemmer imod. Forslag nr. 3 Bortfald af bestemmelsen om stævnearrangørers pligt til at indhente tilladelse hos om anvendelse af kontante præmiebeløb over 500 kr. el. lign. i forbindelse med stævner. Fremsat af Bestyrelsen Forslag 3 blev vedtaget. Forslag nr. 4 Tilladelse til deltagelse i Danmarksmesterskaber for personer, der har fast bopæl i Sydslesvig. Fremsat af Bestyrelsen Jørgen Eybye, Flensborg Roklub knytter en kommentar: Flensborg Roklub er en del af det Sydslesvigske mindretal. Dansk i såvel skrift som talesprog. Der er tale om et dansk parallelsamfund i Sydslesvig. Flensborg Roklub opfatter sig selv som en dansk klub og ønsker derfor at blive fuldgyldige medlemmer af. På nuværende tidspunkt deltager de fuldgyldigt i kajakpoloturneringen og kan vinde denne (hvilket de også gør), men de kan ikke vinde i andre stævner og løb. Flensborg Roklub håber derfor på, at lovforslaget vedtages. Forslag 4 blev vedtaget Formål Norsmindefonden 2010 Peter Sørensen, formand for kajakpoloudvalget, vil gerne arbejde på at styrke børn- og ungeaktiviteter inden for kajakpolo i Ingen kommentarer. Forslaget er vedtaget. 16. Valg i.h.t Valg af 1. næstformand Vibeke Preisler afgår efter tur - blev genvalgt for 2 år Valg af 1. næstformand Jan Munkholm afgår uden for tur. Peter Nielsen, er valgt for 1 år Valg af Formand for kaproningsudvalget Finn Larsen afgår efter tur. Lau Larsen er valgt for 2 år Valg af formand for Poloudvalget Peter Sørensen afgår efter tur - blev genvalgt for 2 år Valg af formand for miljøudvalget Side 12 af 14

13 Nana Ilmer afgår efter tur - blev genvalgt for 2 år Valg af formand for Børne- Breddeudvalget Peter Nielsen afgår uden for tur. Peter Unold er valgt for 1 år Valg af 2-4 medlemmer til udvalgene: Følgende blev valgt for 1 år: Kaproningsudvalget: Christian Schmidt, Hvidovre Kajakklub, Peter Carlsen, Kajakklubben Neptun, Finn Larsen, Maribo Kajakklub og Niels- Peter Andersen, Kano og Kajakklubben 361. Børne/Breddeudvalget: Lone Bro Madsen, Vallenbæk Ene Lindhardt, Nybro-Furå, Gorm Rønved Larsen, Kerteminde Kajakklub. Udvalget har en vakant post. Kajakpoloudvalget: Mai-Britt Søndberg, K-polo, Martin Dagnæs, Skovshoved Roklub, Bjørn Drübe, Flensborg Roklub, Troels Holm Pedersen, Københavns Kajakpoloklub. Miljøudvalget: Bjarne Kongstad, Odense Kajakklub, Jørgen Andersen, Næstved Kajak og Canoklub og Jørn Mathisen, Kajakklubben Esrum Sø. Udvalget har en vakant post Valg af medlem til appeludvalg Torben Hansen blev genvalgt for 2 år Valg af suppleant til appeludvalg Johannes Bang blev genvalgt for 2 år Valg af revisor Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt for 1 år. 17 Eventuelt Vibeke Preisler, 1. næstformand: Bagsværd Sø har været en hård kamp, da de tre kommuner indledningsvist var indstillet på at støtte Danmarks Naturfredningsforenings forslag. Der har været stor opbakning fra s medlemmer i kampen tak for det. Peter Sørensen, formand kajakpoloudvalget: Glemte at efterlyse erfarne klubber til at arrangere Nordisk Mesterskab, som polo søger om at få til Danmark. K-Polo sender et damehold til World Masters i Australien. Thomas Gjerlufsen, Lyngby: Thomas er blevet ambassadør for UNISEF, og der vil ved nationale regattaer gå indsamlingskasser rundt. Thomas opfordrer igen til at gå alternative veje i sponsorsøgningen Side 13 af 14

14 forslaget er konkret omkring salg af kunst. Johnny Bødtker Laursen, GIV kajakpolo: Jeg repræsenterer en af de mindste klubber. Tillykke til for det stykke arbejde, der ydes på alle fronter. Der samles en masse kræfter i havkajak fra havkajaksamrådet - og nu tages der fat på kano arbejdet sammen med kanosamrådet. De unge der er i skoler og institutioner vil få øjnene op for sporten. Det kan give mange medlemmer. Foss- surf- og polokajak de nye grene er en del af en kultur, der kan være en del af fremtiden. Alt, hvad der er gang i, er der fremtid i. Mødet slut Ole Tikjøb, formand takker de afgående medlemmer af bestyrelsen, samt Willy Rasmussen for indsatsen som dirigent. Velkommen til de nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. På gensyn den marts 2010 Hæder og ære uddelt på mødet Dansk kano Kajak Forbund s diplom blev tildelt: Claus Jørgensen, Maribo Kajaklub Vibeke Preisler, Kano og Kajakklubben 361 og s bestyrelse Jan Munkholm, Københavns Kajakklub og s bestyrelse Lone Bro Madsen, Vallensbæk blev tildelt Kongshvilepokalen (der overrækkes senere, da Lone pt. er på træningslejr) Lyngbypokalen gik til Kano og Kajakklubben 361 Gladsaxepokalen gik til Silkeborg Kajakklub Maratonpokalen gik til Maribo Kajakklub Arrangørpokalen blev uddelt efter en ny procedure hvor at det først lørdag havde været muligt at nominerer kandidater. Søndag kunne der derefter stemme på disse. Bagsværd Regattaen og Gladsaxe Kano og Kajakklub endte som vindere til sidst. Side 14 af 14

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges. Idrættens hus Brøndby Stadion 20 DK.-2605 Brøndby Danmark Tlf. +45 43262094 Fax.+45 43262095 dkf@kano - kajak.dk www.kano - kajak.dk Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 27. marts 2011 Sted: Hotel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere