VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR ÅRGANG NR Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand: Martin Lindgaard, Korsbakken 17, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Mail: Næstformand: Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf Mail: Kasserer, Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Tlf Mail: Sekretær, Kåre Foss Johannesen, Boruphedevej 5, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Christian Brøns Nielsen, Vesterheden 99, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Peter Henrik Worsøe, Kragehøjen 6, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant, Per Ellitsgaard, Løngdalen 7, Vammen, 8830 Tjele, Mail: Suppleant, Niels Ove Jespersen, Vesterheden 85, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Leif Tørring Tlf Revisor. Ole Boel Pedersen, Tlf Revisorsuppleant Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant Erik Fårup.. Tlf

3 Virksund Sejlklubs bestyrelse: 3 Formand: Erling Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Næstformand: Jørgen Christiansen, Hindbærvej 7, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer: Karin Henriksen, Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Sven Primdal, Kærvej 11 B, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: René Rosenlund Fjellerup, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant: Anne-Marie Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Kristian Brøns Nielsen Tlf Revisor. Anne Dorte Jespersen Revisorsuppleant. Milter Mogensen Tlf

4 4 Virksund Lystbådehavns festudvalg. Ella og Kurt Gravgaard, tlf , mail: Susanne og Elo Fogtmann, tlf , mail: Birgitte og Kristian Hansen, tlf , mail: Deadline for klubbladet februar, 29. marts, 31. maj, 9. august, 21. september og 1. november. Adresseændring: Skal du selv foretage. Ring til kasseren på telefon Mail: Forside billede: Martin og Jacob på kapsejlads i forbindelse med havnefesten.

5 5

6 Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn, Sandkrogen 10, 7840 Højslev. Referat Bestyrelsesmøde den 11. august 2015 kl Referat bestyrelsesmøde den 11. august 2015 kl Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Beslutning: Referat godkendt det blev aftalt at referatet rundsendes inden 2 dage efter mødet. Herefter har alle 2 dage til evt. bemærkninger. Martin sørger herefter for at referatet kommer på hjemmesiden.. 2. Orientering: a. Formanden Kræmmermarkedet: Der blev foretaget en evaluering af kræmmermarkedet. Det var generelt tilfredshed, selvom parkeringsforholdene volder problemer. Der skal være vagter på. Strømforbruget blev registreret og afregnes. Gæstesejlere/kuvertsystem Synes at fungere efter hensigten. Kran/mastekran uden for sæson blev drøftet. Små reparationer i huset der blev aftalt at få undersøgt og forbedret udsugningsforholdene på gæstetoiletter Bådpladser Martin og Mogens gav en orientering om status. Mentorordning for nye medlemmer ideen drøftes på kommende bestyrelsesmøde. Oprydning uden for mastehuset igangsættes. b. Orientering om økonomien v. Mogens Beslutning: Mogens gav en orientering om den generelle økonomiske situation. Det ser fint ud og balancen er bedre end sidste år. Udgifter til kiosken blev gennemgået Evt. bestilling af båd stativer, drøftes på næste bestyrelsesmøde Drøftelse af plads som ikke har været anvendt de sidste år c. Øvrige medlemmer Beslutning: Peter Worsøe gav en orientering om status for møderne omkring planlægningen af evt. nyt mastehus mm. Møde med Kajaklubben om fremtiden aftales. 3. Evaluering af: 1. Skiftende tilsyn med havnen Beslutning: Der var generelt tilfredshed med ordningen som den har fungeret i sommer. 4. Evt. opsigelse af Marinaguiden (MH) Beslutning: Efter nogen drøftelse af punktet, blev det besluttet at opsige Marinaguiden. Den synes for dyr i forhold til udbyttet. Flere og flere havne melder fra og det gør guiden mindre attraktiv. Vedrørende Marine Booking undersøges fortsat medlemskab. 5. Båd optagningen til efteråret (KJ/ML) Beslutning: a. Plan med datoer: - Den udsendte plan blev godkendt offentliggøres ved opslag i klubhuset. b. Liste over kranførere og mastekranførere: - Den udsendte plan blev godkendt. Bestyrelsen opfordrer generelt til at der fra de enkelte både bliver hjulpet til med anretning af stativer mm. forud for og under optagningen. Gerne med 2 personer.

7 7 Gennemgang af priser for medlemmer ikke medlemmer: Takstbladet for 2016 drøftes / vedtages på næste bestyrelsesmøde. Eftersyn med broerne: - Der planlægges en arbejdsdag hertil inden bådene isættes næste forår. Nyt til hjemmesiden Beslutning: Deadline næste klubblad: 21 sep Sidste nyt/punkt Beslutning: -Der opstilles et par kummer med sand til cigaretskodder ud for vores sejlerafsnit og ud for de offentlige toiletter. -Der laves forsøg med opstilling af bøjler med tynde stålvejre på bro 7 for at forhindre måger i at tilsvine broer mm. -Der er kommet en henvendelse fra Dansk Sejlunion omkring Projekt Vild med vand Der er mange gode tiltag og muligheder ved at medvirke i projektet. Det kræver at havnen i samarbejde med Sejlklubben mf. udarbejder en perspektivplan for havnes fremtid. Der arbejdes videre med projektet, idet vi regner med at kunne indsende en første interessetilkendegivelse snarest. Eventuelt Beslutning: Næste bestyrelsesmøde den 8. sep kl Martin Lindgaard Kåre F. Johannesen Peter Worsøe Mogens Hansen Leif Folke Kristian Brøns Nielsen (ref.) Kære medlemmer m.fl. Først og fremmest en stor tak til et fantastisk festudvalg. Uden jer ingen fest Forstået på den måde, at da vejret ved starten af dagen ikke artede sig fra sin bedste side, var I ikke i tvivl om bare at sætte konkurrencerne m.m. i gang. Det var fine tiltag, som jo også viste sig at give pote. Flere mennesker kom til i løbet af eftermiddagen. Så alt i alt en rigtig fin eftermiddag. Håbet må så bare være, at vi alle spreder det gode budskab om en dejlig eftermiddag, så mange flere vælger at deltage til næste år. Også en tak til Tina og Meran for en sikker håndtering af hele dagen. Tak for dejlig mad til festen og for den venlige betjening. Til sidst vil jeg også gerne takke alle jer som havde tilmeldt jer festen og var med til at gøre det til en hyggelig aften. På bestyrelsens vegne, Martin.

8 8 Turen til Glyngøre i weekenden juni Flere sejlere havde valgt at afsejle mod Glyngøre fredag, og vi mødtes derfor på havnen i Glyngøre lørdag eftermiddag. Vejret var rimeligt uden regn, men sommeren er endnu ikke nået helt til Danmark. Turudvalget havde fået indkøbt kul, vin, øl og et par flasker Dr. Nielsen, så ingen skulle tørste. Nogle af pigerne var gået igang med at lave salat i køkkenet og mændene måtte herefter tage det sure job at grille kødet. Vi fik dækket op i klubhuset med to lange borde, hvorefter vi gik i gang med at indtage festmåltidet. Skikonkurrencen blev også afviklet, hvorefter vi fik sunget nogle sange med deltagelse af en lokal spillemand. Da det efterhånden var blevet søndag fandt vi alle ned i vores køjer. Søndag sejlede vi igen mod Virksund efter et fælles morgenmåltid i klubhuset. Tak til alle sejlerene for godt humør og festlige indslag. P.v.a. turudvalget Niels-Ove En VHF QUICKGUIDE På mange både er det sådan, at kun en enkelt person typisk skipperen har VHF-certifikat og dermed kendskab til, hvordan bådens VHF-anlæg anvendes korrekt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i en nødsituation, hvor skipperens tilstedeværelse i cockpittet er påkrævet. Det er langt bedre, hvis alle på båden har et basalt kendskab til bådens VHFanlæg og kan betjene det på korrekt måde. Skipperen på Tøsen, Kenneth Mortensen, har til sin egen båd lavet en VHF QUICKGUIDE med de nødvendige oplysninger og tilhørende vejledning, som gør det muligt for alle på båden at anvende VHF-anlægget. Kenneth stiller sin VHF QUICKGUIDE til rådighed for andre medlemmer af sejlklubben, og da den er lavet i word-format, kan den nemt tilpasses til andre både. Hent VHF quickguiden på de følgende sider. Venlig hilsen, Erling.

9 XrayPapaEcho6588 Opkald til anden båd/kyst-/landstation Kanal 16 til anden båd, arbejdskanal for kyststation, se kort XXX XXX XXX Her er Tøsen Tøsen Tøsen kaldesignal XPE6588 Vent 3 min med nyt opkald Tøsen foreslår ved opkald til anden båd på 16 ny arbejdskanal : L1, L2, 6, 8, 9, 10, 13, 67, 69, 72, 73, 77. Tjek før opkald om den er ledig. Kyststation foreslår arbejdskanal Broer og havne benytter som oftest kanal 12 og 13 (og 16) 9 Nødmelding kun ved livstruende Sæt radio på fuld effekt på kanal 16 Mayday Mayday Mayday Her er Tøsen Tøsen Tøsen kaldesignal XPE6588 Mayday - Her er Tøsen kaldesignal XPE6588 Vores position er xxxxxxxxxxxxx (koordinater eller beskrivelse) Beskrivelse af situationen, hvor mange personer, fartøjets art Hvilken hjælp ønskes samt anden nyttig information Hører en nødmelding - kvittering, hvor man kan hjælpe (vent lidt så Lyngby Radio kan komme til) Mayday XXX XXX XXX Her er Tøsen Tøsen Tøsen kaldesignal XPE6588 Recived Mayday Mayday XXX Her er Tøsen kaldesignal XPE6588 Vores position er xxxx og vores fart er xxxx og vi kan være fremme om x tid Videresende en Mayday Vent på svar fra Lyngby Radio, ved ingen svar (5 min) så Sæt radio på fuld effekt på kanal 16 Mayday Relay Mayday Relay Mayday Relay Alle stationer Alle stationer Alle stationer Her er Tøsen kaldesignal XPE6588 på positionen xxxxx Mayday - Følgende nødmelding modtaget fra XXX:

10 10 Ilmelding ikke livstruende Sæt radio på fuld effekt på kanal 16 Pan Pan Pan Evt. Alle stationer Alle stationer Alle stationer Her er Tøsen kaldesignal XPE6588 Vores position er xxxxxxxxxxxxx (koordinater eller beskrivelse) Beskrivelse af situationen, hvor mange personer, fartøjets art Hvilken hjælp ønskes Sikkerhedsmelding Sæt radio på kanal 16 evt med fuld effekt Sécurité Sécurité Sécurité Evt. Alle stationer Alle stationer Alle stationer Her er Tøsen kaldesignal XPE6588 (Evt. Skift til kanal xxxx ) Vores position er xxxxxxxxxxxxx (koordinater eller beskrivelse) Beskrivelse af situationen Hold kæft: Seelonce Mayday Afslutning: Seelonce Fenee Fonetiske alfabet VHF kanaler A Alfa O Oscar B Bravo P Papa C Charlie Q Quebec D Delta R Romeo E Echo S Sierra F Foxtrot T Tango G Golf U Uniform H Hotel V Victor I India W Whisky J Juliet X X-ray K Kilo Y Yankee L Lima Z Zulu M Mike Æ Ægir N November Ø Ødis Å Åse

11 11 Spærring af Aggersund Arbejdet ved Aggersund skrider frem som planlagt, men der vil i august være et par kortvarige spærringer, sådan som det fremgår af nedenstående mail. Der vil på de berørte tidspunkter være afvisningsfartøjer på begge sider. Venlig hilsen Erling Kære brugere af farvandet Aggersund og berørte parter. Energinet.dk planlægger at demontere to fjordmaster og mastefundamenter / maste-øer ved Aggersund. Fjordmaster og mastefundamenter i fjorden forventes nedtaget og fjernet i perioden 10. august til 17. september I forbindelse med demonteringen vil Aggersund blive afspærret for sejllads ca. 2 x 30 min. Energinet.dk forventer, at afspærringen vil finde sted i uge 33, i perioden fra 10. august til 14. august. Arbejdet vil så vidt muligt blive udført indenfor almindelig arbejdstid. Venlig hilsen Martin Scheuerlein Konsulent Plan og Miljø Eltilslutning på bådene Kære medlemmer Jeg har fået en henvendelse om, at der på det sidste er mange som forlader deres båd med elstikket i. Efter en drøftelse på generalforsamlingen i 2011, ligger der en bestyrelsesbeslutning også fra 2011 om, at stikket skal være fjernet, når man forlader båden. Hvis man undtagelsesvis har brug for, at der er strøm på natten over, kan man rette henvendelse til den som har tilsynet med havnen se opslag på tavlen ved kontoret. Hvis der i grove tilfælde kan blive tale om at fjerne stikket til en båd, vil jeg opfordre til, at det kun gøres af bro formanden eller et bestyrelsesmedlem. Vi kan ikke styre det, hvis ethvert medlem bare går rundt og fjerner stikkene. Men for alles skyld bedes i overholde ovenstående På bestyrelsens vegne Martin

12 12

13 13 Manddomsprøven. Til alle glade sejlere i Hjarbæk og Virksund. Glæd jer til mandeturen, hvor temaet i år er MANDDOMSPRØVEN. Turen foregår fra onsdag 9. september søndag 13. september Vi sørger som sædvanlig for godt sejlervejr i denne uge. Nærmere om turen kommer senere på hjemmesiden. P.v. af turudvalget, Niels-Ove.

14 14

15 15 Har nogen set min mast? Heller ikke 3. gangs forsøg på at komme rundt om Fyn i Palby Fyn Cup gik godt for Timeless. 1. Sejladsen aflyst pga. blæst. 2. Opgav pga. for lidt vind. 3. Tab af mast. 4. Hvad sker der mon denne gang? Min mast er sidst set i farvandet mellem Hou og endelave torsdag den 28. maj m2015 omkring kl I forbindelse med nogen blæst og bølger sagde de pludselig et kraftig smæld, og masten lå i vandet, knækket ca 1 meter over dækket. Pga. vind og sø, var det helt umuligt at bjærge rig eller sejl, og ved hjælp af boltsaks som selvfølgelig var ombord, og brødkniv blev riggen afmonteret på få minutter. Heldigvis ingen skader på besætningen Steen Hørup og Søren Ringgaard og kun små skader på båden. Herefter en meget lang tur for motor, hjem til Virksund. Heldigvis kan man jo hurtig komme under broerne med sådan en lille maste stump. Måske skulle jeg overveje en motorbåd Søren Ringgaard

16 16 Nyt fra Havnecaféen Sikke en fest vi har haft:) Lige først en stort tak til Festudvalget, der virkelig havde lagt mange kræfter i at sammensætte et program fuld af aktiviteter, sjove indslag samt musik dagen/aftenen lang. Her fra caféen vil vi selvfølgelig også takke alle de tilmeldte for en fantastisk fest det gør vi næste år igen. Besøg af flygtninge Lørdag formiddag forud for festen søgte en gruppe flygtninge på rundtur i Jylland ly for regnen i vores klubhus. Jeg har idag fået en stor tak fra arrangørerne af flygtningenes rundtur for den meget fine og varme behandling, de oplevede i klubhuset. Dejligt at en gruppe flygtninge oplevede, at danskere også kan være imødekommende og varme mennesker, for det er desværre ikke den oplevelse, de får alle vegne. Takken og de mange roser er hermed givet videre til Tina og Meehan i cafeen og andre, der var involveret i besøget. Venlig hilsen Erling Til alle sejlere i Hjarbæk og Virksund. Glæd jer til uge 37, hvor vi igen skal på mandetur. Turen i år har temaet manddomsprøven, så alle mændene kommer veltrænet hjem til familien. Turen er fra onsdag den 9. september - søndag den 14 september. Hold øje med hjemmesiden søndag den 6. september, hvor turen vil blive publiceret. Skippermøde i klubhuset i Virksund onsdag den 9. september kl I skal selv sørge for morgenmad og frokost i bådene, samt grill/aftensmad onsdag og torsdag. Festaften holder vi fredag, hvor hver båd sørger for mad til ta selv bord. Hver båd skal også sørge for et festlig indslag til denne aften.ved skippermødet vil der blive opkrævet et beløb til fortæring m.v., havnepenge sørger i selv for. Tilmelding pr. mail til eller på opslag i klubhuset i Virksund. Af tilmeldingen skal der fremgå: Navn på skib, gaster, skipper samt mobilnr. Tilmelding senest den 1/9-15. På vegne af tur udvalget, Niels-Ove

17 Stemningsbilleder fra en dejlig havne sommerfest lørdag den 16. august, hvor der var fuldt 17 hus af glade sejlere og gæster. STOR tak til festudvalget og alt personale i cafe.en for dejlig mad.

18 18 Virksund Sejlklub REFERAT BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 13. AUGUST 2015 KL. 17 I klubhuset i Virksund Deltagere: Svend, René, Jørgen, Anne-Marie og Erling. Afbud fra Karin. 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 2. Siden sidst/gensidig info-runde a. Sejlerskolen det går rigtig godt, igen i år har et par af deltagerne købt egen båd. b. Ungdomsafdelingen 2 af eleverne er stoppet pga efterskole og efteråret indledes med 5 elever. Det er nødvendigt med yderligere mindst 1 voksen som hjælper henvendelse til René. Skals Efterskole vil gerne leje ungdomsafdelingens joller og udstyr et antal gange i sensommeren - René og Svend aftaler de praktiske forhold indbyrdes. c. Andet? intet at bemærke. 3. Klubbens økonomi Karin arbejder med regnskabet opdateret udgave til næste møde. Der er p.t. godt kr i banken/kassen. Der er brugt kr på gummibåd og påhængsmotor, og der er kommet kr. ind på duelighed og sejlerskole. Samlet set ser regnskabet fornuftigt ud. 4. Forberedelse af samarbejdsmøde med Havnen og Kajakklubben a. Erling samt Jørgen og/eller Svend deltager i mødet. b. Sejlklubbens ønsker til en brainstorm om en udviklingsplan for havnen: i. Uddannelse af kranførere. ii. Udvidelsen af masteskuret. iii. En åben hal til vinteropbevaring af både. iv. Mulighed for at lade masterne blive på bådene om vinteren. v. Bedre internet i Havnen c. Landsdækkende Vild med Vand (Åben havn) - arrangement i 2016 (Dansk Sejlunion). Havnen, sejlklubben og kajakklubben har sendt en fælles interessetilkendegivelse til DS, selvom tidspunkt og vilkår ikke kendes endnu. En egentlig ansøgningsrunde kommer i løbet af efteråret. DS har fået et betydeligt millionbeløb af Nordea-fonden til formålet. 5. Aktiviteter i sensommeren og efteråret a. DJS-Cup (tidl. Fransgaard Cup) lørdag d. 29/8 Svend snakker hurtigst muligt med kapsejladsudvalget om info, annoncering m.m. b. Natsejlads 21/8 Jørgen lægger en invitation på hjemmesiden og inviterer mundtligt ved onsdagskpsejladsen d. 19/8.

19 19 C. Efterårsarrangementer: - Præmieaften og foredrag d.18/11 kl Overvejelser om en Tøseaften med journalist Signe Storr (fast klummeskriver i Bådnyt) - Foredrag om lokalhistorien i Virksund og omegn ( Udsigten fra Marens patter el. lign.) Erling forsøger at finde en foredragsholder. - Fortsat brainstorm om emnet ved næste bestyrelsesmøde. 6. Måltagere/(startere til onsdagssejladserne A. Vi mangler assistance til Vibeke til start og måltagning ved onsdagskapsejladserne. Interesserede kan kon takte bestyrelsen og Erling forsøger noget opsøgende arbejde. 3. Evt Referat/Anne-Marie

20 20 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3.december kl. 18:00. Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Leif Folke, Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen. Fraværende: Kristian Brøns Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober Siden sidst. 3. Handle og vedligeholdelsesplan Muren. 4. Sikkerhavn udvalg. 5. Ansvarsområder. 6. Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus. 7. Havnens økonomi, og vedtagelse af budget for Andre emner. 9. Eventuelt.

21 21 Ad. 1 Referater godkendt. c. Bestyrelsen besluttede at undlade kontingent til Limfjordskredsen, da vi p.t. tilsyneladende intet få Ad. 2 Skilte med om, at hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren, fortekst pengene. er sat op, så må vi se om det bliver respekteret. Kære medlem af Virksund Sejlklub, 4. Klubbens forsikringer Indsigelse vedr. Gas lageret i Ll. Torup s ønske om, yderligere udledninger til fjorden, er indsendt, a. Som medlem af DS er Virksund Sejlklub omfattet af en række kollektive forsikringer - vedhæftet som tak til Claus, for hans arbejde med det. bilag. Med dette sidste nyhedsbrev i 2014 ønsker bestyrelsen dig en rigtig glædelig jul og et godt sejler-nytår. b. Erling har fra DS s forsikringspartner Der har i år været følgende gæster i havnen: First skaffet et forsikringstilbud vedr. klubbens både samt sejl skuret. Det viser sig ikke at være billigere end vores nuværende forsikringer hos Codan, så i første 372 frihavns både. gang besluttede bestyrelsen af fastholde disse. Erling vil tilses et kommende møde sammenligne Aktivitetskalenderen for første halvår 2015 er nu opdateret og kan nedenfor og ligger desuden på hjem117 almindelige gæstesejlere. forsikringsdækningen hos de to firmaer. 86 autocampere. mesiden. Alt i alt et flot resultat. 5. Klub-jakker a. Bestyrelsen besluttede indkøbe med som tak for indsatsen til alle friv Flid messen i Fredericia, Peter,at Niels Ove, et ogantal Ole, Softshell-jakker deltog fra havnen, oglogo de kunne fortælle: lige hjælpere. Erling undersøger muligheden for via hjemmesiden/nyhedsbrevet at tilbyde alle Vi hørteklubmedlemmer om hvordan manenkan få skrottet sin båd, kan læse på tilsvarende jakke medinteresserede logo til en attraktiv pris. at det internet vi tilbyder i havnen, er fuldt på højde, med det der kan forventes, af en havn som vores. 6. Kalender 2015 APRIL MAJhavn, er udskudt til 2016, sejlklubben JUNI Projektet, Vild med vand, som meget ligner vores Åben er pigesejlads informeret a. Aktivitetskalender blev gennemgået, og der blev tilføjet punkter om Livø rundt, om projektet, og vil gerne deltage når det bliver aktuelt. og ungdomsejlads. To 02: Skærtorsdag Fr 01: St. Bededag Ma 01: Pigesejlads 4 b. Der er aftalt en medlemsaften d. 21/ med Birgit og Anders Boye, der sejlede verden rundt i Ove oplyse, at det syd øhav en sejlads class nuungdomssejlere samarbejder med 4 Flid, Fr 03:Niels Langfredag Mafynske 4: Ungdomssejlere 1 destination i worldma 01: 5 årkunne med to teenagedøtre. og kan ses på den nye portal guiden vil blive opdateret med oplysninger om events proviantec. I forbindelse med regelaftenen april d. 15/4 få et foredrag med Lø 05: Påskedag Ma 4: ipigesejlads 1 eller d. 22/4 forsøgestidet 02:at Sejlerskole 5 ringssteder spisesteder m.v. for alle lystbådehavne. single-sejleren Ole Larsen, der har banerekorden på Fyn Rundt ( Sølvroret ) og som planlægger en singlesejlads jorden rundt iden sin lille Mini650-båd. Tursejleren ser ud til at have glemt sydlige del tager kontakt til dem Ti 05: Sejlerskole 1 af Limfjorden, Peter Worsøe Sø 06: 2. Påskedag On 3:og Onsdagskapsejlads d. Peter Worsøe har sendt en række forslag vedr. næste sæson (tak for det!) som opfølgning på 5. det fortælle, besluttede at 06: opgradere turudvalget og flere opgaver, bl.a. On 22: Regelaften samt KlubOnsdagskapsejlads 1med flere medlemmer Lø 6:men Livø Rundt Ole kunne at bestyrelsen Codan var On kommet med en stormflodsforsikring for havne, den var nok lige til flotillesejlads og familiekapsejlads i weekends. arrangement: m/ole dyre side,singlesejlads da det mindste beløb man kunne forsikre var ,- Kr. med en selvrisiko på ,- Kr. og e.bestyrelsen er Kr. positiv over for et samarbejde med havnen om Åben Havn 2015, meget gerne Larsen en præmie på 7.600,koordineret det landsdækkende arrangement Vild med Vand, som FLID står for. Ellers en ok messe, med dog lige stor nok, med hensyn til overskueligheden. Ma 11: Pigesejlads 2 Ma 08: Pigesejlads 5 On 29: TuneErling up sejlads kontakter Ole. Der er kommet en forespørgelse,ma fra 11: et medlem af havnen, om han kan leje klubhuset til et bryllup d. 20/6, Ungdomssejlere Ma 08: Ungdomssejlere 5 dette er der sagt ja til, med den betingelse, at kiosken er med på det. 7. Virksund Sejlklubs aktiviteter Niels a. OveKapsejladserne vil forsøge at lave fællesturen i denne weekend. Ti 12: Sejlerskole 2 Ti 9: Sejlerskole 6 næste år Kapsejladsudvalget gennemgår og justerer kapsejladsbestemmelserne. Weekend-kapsejladserne har On Onsdagskapsejlads 2 10: Onsdagskapsejlads 6 En sommerhusejer har spurgt det13: er muligt, parkere, og oplade enmedlemmernes elbil On på pladsen ved klubhuset, i år haft meget ringeom tilslutning, og detatblev besluttet at høre synspunkter herom på Det kan det ikke da vores el installationer ikke er til nye det. ideer til weekend-sejladser og Jørgen tager dem med i Regelaftenen i april. Bestyrelsen drøftede To 14: Kristi Himmelfartsdag Ma 15: Ungdomssejlere 6 kapsejladsudvalget og vender tilbage med deres synspunkter. Bestyrelsen foreslog desuden, at der Ad.3 Det ser ud til, at den sidste behandling som muren har fået holder, så vi venterma og ser til foråret. 6 Ma 18: Ungdomssejlere 3 i Virksund laves et papir med de vigtigste regler for kapsejlads sejlklub, 15: sompigesejlads kan tages med på bådene, og vi vil drøfte medma Claus, hvilke regler der især skal lægges vægt på i forbindelse med regelafte18:dog Pigesejlads Ti 16: Sejlerskole 7 til, så Ad.4 Ansøgning er stadig under behandling, kniber det 3med at få et klart svar på, hvad det er der skal nen. vi vil prøve, at hører hvilke erfaringer de har i Hobro, Niels Ove tager kontakt. 19:vanligt Sejlerskole OnSejlklub 17: Onsdagskapsejlads b. Fransgaard-Cup afviklestisom i næste3 sæson, men uden Viborg som medarrangør.o7 Jørgen er tovholder og drøfter tilmeldings-problematikken i kapsejladsudvalget. Ad.5 Der er blevet lukket for vandet, for Onvinteren. 20: Onsdagskapsejlads 3 Ma 22: Pigesejlads 7 c. Sejlerskolen i sæson 2014 Vi satser påmed deltagere tilsø2-3 både er på, tovholdere. laver et opslag hjemmesiden Ad.6 Der har været møde Skive kommune, d.- Jørgen 1/12, ogogdeerling holder at vi ikkevi må bygge på det på område der 24: Pinsedag Ma 22: Ungdomssejlere 7 d. Pigesejlads i sæson 2014 er afmærket på tegningen, Peter har været ved at undersøge, hvad der egentlig står i lokalplanen, og det Ma 2.etfra pinsedag Ti 23: Sejlerskole tovholder. Vi laver opslag på hjemmesiden. stemmer Anne-Marie umiddelbarter ikke med det vi25: hører kommunen, Peter arbejder videre med projektet i 8forhold til kommunen. Ti 26: Sejlerskole 4 On 24: VM 1 8. Diverse skriv Ad.7 Økonomien ser fin vedr. ud, budgettet blev27: godkendt med Erling fremlagde forsikringsforhold udkast til enkelte diverse rettelser. skriv til brug i ungdomsafdelingen, sejlerskolen On Onsdagskapsejlads 4 og ved brug af egen båd til foreningsformål. Efter nogle forskellige justeringer blev de godkendt af bestyrelfr 29: Palby Fyn Rundt Cup Ad.8 Ingen sen. emner. Erling renskriver dem. Løkl. 30: Trekantbane Ad.9 Næste møde bliver den klubhuset.1 9. Medlemmernes ønsker og januar, forventninger tili sejlklubben Deadline for klubbladet er den Rundt 1 Søfebruar 31: Rotholm Bestyrelsen besluttede at sætte et punkt på den forestående generalforsamling d. 21/2 2015, der skal kaste lys på, hvad medlemmerne af Virksund Sejlklub forventer af deres klub. Ønsker de flere, færre andre arrangementer eller? Det vil blive organiseret som brainstorm i grupper og derefter en fælles drøftelse i plenum. Erling laver et udkast til spørgsmål til medlemmerne, som fremlægges på Blandt de mange begivenheder vil jeg specielt henlede opmærksomheden på de to medlemsarrangemennæste Ref.: Kårebestyrelsesmøde. F. Johannesen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. ter i januar og i april, så I allerede nu kan sætte X i jeres kalender.

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

27. årgang Nr. 4. December 2010.

27. årgang Nr. 4. December 2010. 27. årgang Nr. 4. December 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere