Drejebog for udgående aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for udgående aktiviteter"

Transkript

1 Drejebog for udgående aktiviteter Drejebogen er en vejledning til, hvordan en typisk udgående aktivitet planlægges og hvilke overvejelser, der er gavnlige at gøre i forbindelse med den type aktiviteter. Forebyggelsescentrets udgående aktiviteter finder ofte sted i anledning af events i lokalområdet, fx kulturelle arrangementer, markedsdage og sommerfester i boligforeninger, sundhedsdage, sundhedsevents, festivaler, åbent hus afholdt ude i lokalområdet mv. Disse events kan både være arrangeret af andre aktører, af forebyggelsescentret selv eller typisk i et samarbejde mellem flere parter. Se årshjulet (indsæt hyperlink) for en oversigt over tilbagevendende kampagner og arrangementer i lokalområdet, som forebyggelsescentret kan deltage ved. De udgående aktiviteter tager ofte form som en stand med forskellige aktiviteter (udvikles løbende i samarbejde med FCs medarbejdere og evt. samarbejdspartner). Der er bl.a. gode erfaringer med: Sundhedstjek; blodtryksmåling, blodsukkermåling, kuliltemåling, hofte-talje mål, impedansmåling og BMI. Debatoplæg (Café arrangementer) Quiz om rygning, kost eller lignende Konkurrencer; fx sjip en flødebolle mm., konditionstest, styrkekonkurrencer, forhindringsbaner Uddele frugt og grønt, nødder, tørret frugt og evt. alkoholfrie drinks (som metode til at komme i kontakt med borgerne) Formål med udgående aktiviteter Det overordnede formål med udgående aktiviteter er at være til stede i lokalområdet, der hvor borgerne færdes, og aktivt opsøge og skabe kontakt til både borgerne og de lokale aktører, som arbejder i området. Gennem de udgående aktiviteter arbejder vi for at opfylde følgende mål: 1. At øge kendskabsgraden til forebyggelsescentret blandt borgere og lokale aktører. 2. At borgerne kan få en kort samtale om sundhed i deres lokalområde, og herigennem får forståelse for deres egen sundhed, og hvad de kan gøre for at øge sundheden. 3. At være til stede over for aktører og samarbejdspartnere i lokalområdet; bidrage til lokale arrangementer ( vise flaget ), skabe nye forbindelser og vedligeholde eksisterende. 4. At repræsentere forebyggelsescentret i sin helhed - være billedet ud ad til. 1

2 Succeskriterier For at bidrage til at målene nås, skal hver udgående aktivitet gerne opfylde følgende succeskriterier: 1. Aktiviteten giver anledning til XX borgerkontakter (antal generelle FC-gavekort/pjecer uddelt, antal sundhedstjek gennemført, antal rygestopgavekort og alkoholsamtalekort uddelt) 2. Den korte samtale om sundhed har haft betydning for den enkeltes forståelse af egen sundhed. 3. Aktiviteten giver anledning til kontakt til nye samarbejdspartnere og styrker eksisterende samarbejdsrelationer. 4. Flere borgere i lokalområdet kender til forebyggelsescenteret. Succeskriterierne indikerer, om en aktivitet er vellykket og om aktiviteten bør gentages ved lejlighed. Foruden de kvantitative målinger er det vigtigt at foretage en kvalitativ vurdering af aktivitetens forløb, fx i form af tilbagemelding fra de deltagende medarbejdere om deres vurdering af forløbet (noteres i aktivitetsbeskrivelsens sidste del om evaluering af indsatsen). Tovholders funktion og ansvarsområde Hver udgående aktivitet har en tovholder, som er ansvarlig for planlægning, udførelse og opfølgning af aktiviteten. Tovholderen har det overordnede overblik over aktiviteten og rollen indebærer at: Før aktiviteten: Påbegynde planlægningen i god tid. Invitere medarbejdere til aktiviteten, afholde et formøde hvor det aftales, hvem der er ansvarlige for hvad (pakke materialer og udstyr, medbringe materialer og udstyr, rollefordeling og nedpakning). Udfylde aktivitetsbeskrivelsen (indsæt hyperlink til aktivitetsbeskrivelse) Lav aftale med samarbejdspartner omkring evt. lån og opsætning af stole, borde, pavillion. Arrangere/aftale transport af eget materiel inkl. FCs aktivitetskasse. Koordinere eventuel PR med kommunikationsmedarbejder og informere leder om aktivitet. Under aktiviteten: Informere de deltagende medarbejdere, så de kender deres rolle og ved præcis, hvad deres funktion er. Det er vigtigt at tovholderen udviser engagement for opgaven og klæder medarbejderne godt på. Tovholder deltager om muligt selv på aktiviteten. Efter aktiviteten: Udfylde sidste del af aktivitetsbeskrivelsen med registrering af måltal og vurdering af aktivitetens forløb. Spørg de deltagende medarbejdere om deres indtryk af dagen. Genopfylde materialekassen efter aktiviteten. Overveje PR efter arrangementet og i så fald koordinere med kommunikationsmedarbejder og ledelse 2

3 Det anbefales at være omhyggelig med registrering af samarbejdspartnere og udgående aktiviteter samt at videreformidle evt. nye kontakter til relevante kollegaer. Den udgående medarbejder Som udgående medarbejder repræsenterer man forebyggelsescenteret og dermed Københavns Kommune. Man er så at sige forebyggelsescenterets ansigt ud af til. Alle borgere mødes med en respektfuld, anerkendende og positiv tilgang. Kampagneperioder er en god anledning til at opsøge borgerne på gadeplan Start med at skabe en kontakt: øjenkontakt, smil, sig hej,.. Nedenstående er forslag til spørgeguide, ved uddeling af gavekort til rygestop på gadeplan, fx i forbindelse med en kampagneperiode: Må jeg have lov at forstyrre dig et øjeblik? Jeg er sygeplejerske fra Københavns Kommune. Lige nu er der en kampagne om Rygestop. Ryger du eller kender du nogen der ryger? Hvis svaret er Ja : Så har jeg et gavekort til dig. Københavns Kommune tilbyder gratis rygestopkurser og der er mulighed for at få op til 1000,- kr. i tilskud til rygestopmedicin. Eller Hvis svaret er Nej: Så må du fortsat have en god dag. Goddag / Hej, har du tid et øjeblik? Jeg er rygestoprådgiver* og kommer fra forebyggelsescenteret, må jeg spørge til dine rygevaner? (eller: må jeg spørge om du ryger? ) Hvis Ja: Så har jeg et gavekort til dig. Når du sender en sms med dit tlf. nummer, vil du blive ringet op af Stoplinien, der kan fortælle dig om rygestoptilbuddene i KK. Er svaret Nej: Så må du fortsat have en god dag. *sygeplejerske/sundhedsformidler/sundhedskonsulent Hvis fokus er på alkohol kan der afholdes en kort samtale om alkohol. En kort samtale indeholder tre elementer: Afdækning af vaner Er der tale om storforbrug eller afhængighed? Betydning for hverdagsliv Fordele/ulemper ved at ændre/ikke ændre vaner Motivation og handlemuligheder Er der et ønske om forandring Hvor kan man få hjælp? Læs Samtaleguide til Den korte samtale om alkohol (indsæt hyperlink til samtaleguide) for at få elementerne uddybet yderligere. Til en event eller på gaden kan man indlede en samtale på følgende måde: Har du lyst til at teste dine alkoholvaner? 3

4 Hvis ja, udleveres alkohol-test kortet og en kuglepen. Når testen er lavet gives der feedback på resultatet. Hvis scoren er over fem kan man sige: Testen viser at dine alkoholvaner kan være problematiske. Kender du til SST s alkohol grænser / anbefalinger for alkohol? Kan det få dig til at overveje at ændre vaner? Må jeg fortælle dig om vores tilbud? I forebyggelsescentret kan du få støtte til at nedsætte dit forbrug/ få op til fem samtaler der kan hjælpe dig med at ændre vaner Hvis scoren er under fem kan man sige: Det ser ud til at du har nogle fornuftige alkoholvaner/ du holder dig inden for SST s anbefalinger Kender du nogen der drikker for meget? Må jeg fortælle om forebyggelsescentrets tilbud til pårørende? Vi tilbyder to samtaler til pårørende Ved events hvor man serverer alkoholfrie drinks kan man sige: Eller Har du lyst til en opskrift på alkoholfrie drinks? Vi er her i dag for at fordi vi gerne vil tale med folk om deres alkoholvaner Herefter kan de ovenstående replikker bruges. Materialer Forebyggelsescentret har en/flere materialekasse(r), som indeholder det materiale og udstyr, som oftest anvendes ved udgående aktiviteter. Materialekassen findes XXX. Uden på kassen er en liste over kassens indhold. Efter hver aktivitet er det tovholderens ansvar at sørge for, at kassen indeholder det der står på listen (fylde op med postkort, pjecer mv. Ligger i naturlig forlængelse af, at uddelt materiale tælles op til registrering af måltal). Foruden materialekassen, skal følgende oftest medbringes ved udgående aktiviteter: Huskeliste: Beach-flag eller roll-ups, 2 stk. Klapborde (spørg arrangører om mulighed for at låne) Klapstole (spørg arrangører om mulighed for at låne) T-shirts (FC eller kampagne) Pavillon (spørg arrangører om mulighed for at låne) Evt. oppyntning (balloner, flagkæde med fx A4 plakater fra kampagne el.lign.) Evt. spiseligt til uddeling Evt. aktuelt kampagnemateriale (ved Kære cigaret husk roll-up) Evt. materiale til aktiviteter, konkurrencer mv. Evt. forplejning til personale Idéer til uddeling (fordelagtigt at gå ud i folkemængden og dele ud for at gøre opmærksom på stand NB vær opmærksom på hygiejne): 4

5 Ærter i bundter med sløjfe omkring Små vakuumposer med frugt og grønt Nødder og tørret frugt Alkoholfrie drinks Merchandise fra div. kampagner Ressourcer Medarbejderressourcer Neden for gives en vejledende fordeling af medarbejdere ved forskellige typer udgående aktiviteter. Alt efter hvilke aktiviteter der indgår i et arrangement, bør det overvejes, hvilke medarbejdere det er hensigtsmæssigt, der deltager. Skal der foretages biometriske målinger, er det nødvendigt, at der deltager mindst en sygeplejersker eller anden medarbejder kvalificeret til opgaven. Opgaver der består af en generel snak om forebyggelsescentrenes tilbud, uddeling af postkort, kampagneaktivitet eller lignende kan med fordel varetages af sundhedsformidlere, frivillige sundhedsambassadører eller personer fra sundhedseventkorps (hvis et korps oprettes) i samarbejde med en eller flere sundhedsfaglige medarbejdere fra forebyggelsescentret. Ved arrangementer, hvor der deltager mange borgere med anden etnisk baggrund, anbefales det at booke en eller flere sundhedsformidlere til opgaven. Ved de fleste arrangementer er det en fordel, at en af de deltagende medarbejdere, fx tovholderen, har til opgave at bevare det samlede overblik over arrangementet, kan tage imod borgerne og henvise videre til de øvrige medarbejdere samt træde til, hvor der er særligt behov. Vejledende fordeling af medarbejderressourcer Arrangementets størrelse Medarbejderressourcer borgere (fx beboercafé, 1 tovholder, 1 sundhedstjek på samværs- og sundhedsformidler/sundhedsambassadør/korpsmedarbejder aktivitetssteder, ) og 1 medarbejder der kan foretage biometriske målinger (hvis relevant) borgere (fx sundhedsstand på 1 tovholder, 2 aktiveringstilbud, sommerfester, ) sundhedsformidler/sundhedsambassadør/korpsmedarbejder, 1-2 medarbejder der kan foretage biometriske målinger (hvis relevant) (evt. andet sundhedsfagligt personale afhængigt af de specifikke fokusområder ved aktiviteten) 50+ borgere (fx Åbent Hus, ) 1 tovholder, 3 sundhedsformidler/sundhedsambassadør/korpsmedarbejder, 2-3 medarbejder der kan foretage biometriske målinger (hvis relevant), 1 kostvejleder, 1-2 træningsvejledere (evt. flere) Medarbejderne repræsenterer hele forebyggelsescentret, når de er ude til aktiviteter og skal være i stand til at fortælle om alle centrets tilbud. Enkelte områder kan med fordel udvælges til at være i 5

6 særligt fokus på standen (fx sundhedstjek/biometriske målinger, kost, fysisk aktivitet mv.), da det kan være vanskeligt at dække alle områder fyldestgørende. Spørgsmål vedr. afspadsering/løn i forbindelse med aften- og weekendarbejde afklares med ledelsen. Ressourcer til materialer mv. Ressourcer til indkøb af frugt, oppyntning mv. afklares med ledelsen. Kommunikation og presse Det kan være en god idé at gå til kommunikationsmedarbejder Anne Clausen eller centerets kommunikationsansvarlige, hvis aktiviteten skal annonceres, eller medarbejdere skal udtale sig til pressen i forbindelse med en aktivitet. De kan hjælpe med at udpege vigtige budskaber og talepinde. Lokalavisen er en vigtig kommunikationsvej til at nå mange borgere fra målgruppen og anbefales at kontakte, når der er aktiviteter, der kan have interesse for borgere i lokalområdet. Registrering og evaluering Hver udgående aktivitet evalueres kort ved at besvare evalueringsspørgsmålene og udfylde måltallene i aktivitetsbeskrivelsen. Det er vigtigt at udfylde denne del, da det giver en indikation om de udgående aktiviteters udbytte og bidrag til forebyggelsescenteret i form af borgerkontakter og kendskabsgrad. Registrering af borgerkontakter foretages ved, at hver udgående medarbejder noterer hvert sundhedstjek de foretager (fx sætte en streg) og ved at tælle antal uddelte gavekort/pjecer (fx 100 med som standard tælle hvor mange der er tilbage efter aktivitet). 6

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere