Værd at vide om Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om Skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Værd at vide om Skoleåret Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: , tryk 1. Kontortid: (fredag til kl ) Hjemmeside: Telefon skoleleder Trine Stampe: Telefon FRI:

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Bregninge-Bjergsted Friskole... side 3 Personalet... side 4 Bestyrelsen... side 5 Klasser, ferieplan og ringetider... side 6 Pasningsordningen FRI... side 7 Forventninger... side 8 Samarbejdet mellem skole og hjem Den løbende kontakt og det kontaktløse samarbejde, ForældreIntra... side 9 Funktioner på ForældreIntra... side 10 Klager... side 10 Forældremøder, skole-hjem-samtaler og evaluering, karakterer... side 10 Fravær/ fritagelse fra undervisning... side 11 Forældreråd, forældrebesøg i klassen... side 12 Bestyrelsens arbejdsområde... side 12 Forældrearbejde... side 12 Pædagogiske oplysninger Vikardækning... side 13 Differentiering... side 13 Specialundervisning/ pædagogisk støtte, skolens testplan... side 13 Særlige undervisningstilbud... side 13 Børnevenner og skolevenner... side 13 Elevmedbestemmelse via børnemøder... side 13 Konflikter/ uønsket adfærd... side 14 UU-vejledning... side 14 Traditioner og anderledes dage Traditioner, temauger, ekskursioner, festival, studieture... side 14 Skolefoto... side 14 Forældrearrangementer... side 14 Aktivitetskalender... side 14 Praktiske oplysninger Morgensang, bevægelse og læsning hver dag... side 15 Tilsyn med eleverne, ud i frikvarteret, glemt tøj... side 15 Transport til og fra skole... side 15 Skolemælk, køleskab til madpakker... side 15 Kostpolitik, tandpleje, sundhedsplejerske... side 16 Rygning, alkoholpolitik, lus... side 16 Mobiltelefoner, medbragt IT-udstyr og trådløst netværk, legetøj... side 17 Aflåste elevskabe... side 17 Forsikringsforhold... side 18 Undervisningsmaterialer, skolebibliotek... side 18 Klassekasse, Støttekredsen... side 18 Indmeldelse i skole og FRI, indskrivning til børnehaveklasse... side 19 Skolepenge og tilskud... side 19 Udmeldelse af Bregninge-Bjergsted Friskole... side 19

3 Velkommen til Bregninge-Bjergsted Friskole Med dette hæfte ønsker vi at give jer forældre de mest nødvendige oplysninger om Bregninge-Bjergsted Friskole. Skolen tager udgangspunkt i ideen om det hele menneske og bygger på høj faglighed, social ansvarlighed personlig udvikling og livsduelighed. Skolens mål er at skabe gode betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab. For at styrke fællesskabet på skolen starter vi altid dagen med fælles morgensang for hele skolen. Forældre er meget velkomne til at deltage i morgensang. På Bregninge-Bjergsted Friskole vil vi gøre alt, hvad vi kan for at skabe et godt læringsmiljø med høj trivsel i hverdagen for såvel børn som voksne. En forudsætning for dette er, at vi har en behagelig daglig omgangstone, hvor ansatte, forældre og børn behandler hinanden ordentligt. På Bregninge-Bjergsted Friskole anser vi et tæt, positivt og konstruktivt samarbejde med jer forældre som en afgørende forudsætning for, at vi som skole kan være med til at give jeres børn gode kundskaber og færdigheder og sammen med jer udvikler dem optimalt i forhold til deres muligheder og evner. I forældre kan forvente et højt informationsniveau og stor villighed til samarbejde fra skolens side, og skolen har tilsvarende en forventning om, at I forældre bakker skolen op ved at møde op, når skolen inviterer til skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældrearbejde og andre arrangementer, at I deltager i forældrerengøring og de to årlige arbejdslørdage, samt at I holder jer orienteret om jeres børns skoleliv på ForældreIntra og skolens hjemmeside. I er også altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor, ledelsen, lærere, pædagoger eller bestyrelsen for at få yderligere oplysninger om skolen og jeres børns hverdag. Det er vores ønske, at I forældre altid vil føle jer velkomne på Bregninge-Bjergsted Friskole, og at jeres børn vil blive glade for at gå i skole her. Med håb om et godt samarbejde, med venlig hilsen skoleleder Trine Stampe 3

4 Personalet på Bregninge-Bjergsted Friskole Mille Holst Lærer Trin 1 Ulla Jelstrup Lærer Trin 1, valghold Dorte Frederiksen Lærer Trin 1, FRI Karin Caspersen Pædagogmedhjælper Trin 1, FRI, vikar Malene Allpass Pædagogmedhjælper Trin 1, FRI, vikar Jeanette Jensen Pædagog Trin 1, FRI, vikar Karina Sørensen Pædagog Trin 1, FRI, vikar Mai-Britt Mohr Støttepædagog Trin 1, vikar Jakob Søborg Lærer, souschef Mellemtrin, overbygning Dorthe Larsen Lærer Mellemtrin Jens Boesen Lærer Sp.uv, Nørdehold Tom Lindby Musiker Mellemtrin, valghold Kenneth Frederiksen Lærer Mellemtrin, overbygning Sisse Baden Rasmussen, lærer Mellemtrin, overbygning Lene Andersen Volden, lærer Mellemtrin, overbygning Heidi Montan Lærer Overbygning Beth Nørgård Psykolog PPR Kalundborg Trine Stampe Lærer, skoleleder Trin 1, mellemtrin Janne Petersen Sekretær Anne Mette Mosdal, sundhedsplejerske Tlf Kan findes på Intra. 4 Ulrik Perera Pedel, FRI Ellen Andreassen UU-vejleder Kan findes på Intra Tlf

5 Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole Trine Jørgensen, formand Vigga 1.kl. Valter 3.kl., Mikkeline 5.kl. Christina Morsing, næstformand Rasmus M. 9.kl. Jesper Frederiksen, kasserer Dagmar 3.kl. Kim Petersen Jeppe 9.kl. Anne Echberg Marcussen Casper 4.kl., Cecilie 6.kl. Henrik Rohde Ezekiel 2.kl., Gabriel 4.kl., Melina 9.kl. Bine Siefert Max T. 9.kl. Heidi Vilder, suppleant Noah 6.kl., Elias 8.kl. Medarbejderrepræsentant: Lærer Lene Andersen Volden Ledelsesrepræsentanter: Souschef Jakob Søborg, skoleleder Trine Stampe 5 Tina Olsen, suppleant Nicholai 3.kl. Anja E. Nielsen, suppleant Emil 2.kl., Emelie 6.kl. Noah 6.kl., Elias 8.kl.

6 Trin Klasser og kontaktlærere Ugentligt antal lektioner Klasser Kontaktlærere Team Trin klasse Mille Holst Mille Holst, Ulla Jelstrup, Dorte 2-3 klasse Ulla Jelstrup Frederiksen, Karin Caspersen, Malene Allpass, Jeanette Jensen, Karina Sørensen Mellemtrin 30* 4. klasse Jakob Søborg Jakob Søborg, Dorthe Larsen, 5-6 klasse Dorthe Larsen Trine Stampe Overbygning 32* 7-8 klasse Sisse Baden Rasmussen Sisse Baden Rasmussen, Heidi Førskole 9. klasse Heidi Montan Montan, Kenneth Frederiksen, Lene Andersen Volden Fra d. 1. maj tilbydes de kommende børnehaveklassebørn at gå i førskole. Der er undervisning kl hver dag. * Der er efter aftale mellem skole og forældre mulighed for at tilvælge nørdehold og/eller valghold ud over det obligatoriske timetal Ringetider Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensang 1. lektion Bevægelse Læsning 2. lektion Frikvarter 3. lektion 4. lektion Spisning + frikvarter 5. lektion 6. lektion Frikvarter 7. lektion 8. lektion Ferieplan for skoleåret 2014/2015 Skoleårets start Onsdag d. 13/8 Efterårsferie uge 42 Lørdag d. 11/10 - søndag d. 19/10 Juleferie Søndag d. 21/12 - søndag d. 4/1 Vinterferie uge 7 Lørdag d. 7/2 - søndag d. 15/2 Påskeferie Lørdag d. 28/3 - mandag d. 6/4 St. Bededag Fredag d. 1/5 Kr. Himmelfartsferie Torsdag d. 14/5 - søndag d. 17/5 Pinseferie Lørdag d. 23/- mandag d. 25/5 Grundlovsdag Fredag d. 5/6 Sommerferie Lørdag d. 27/6 tirsdag d. 11/8 Alle dage inkl. 6

7 Pasningsordningen Natur-FRI FRI er et pasningstilbud til børn på alle klassetrin. Åbningstider: Kl og mandag-torsdag, fredag til kl Lukkedage: Der er lukket mellem jul og nytår, mandag-onsdag efter Palmesøndag samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag. I øvrige skoleferier kan det forekomme, at der er så få tilmeldte børn, at vi opfordrer forældrene til at finde andre løsninger, eller at vi samarbejder med Bregnen Naturbørnehave om pasning af børnene. Fra august 2014 overgår vores pasningsordning til at blive en Natur-FRI, hvor vi som udgangspunkt er ude i al slags vejr. Vi får sat en bålhytte op i september, og har tillige købt en tipi, så der er muligheder for at krybe i tørvejr og varme sig ved bålet. FRI har desuden mulighed for at benytte skolekøkkenet, krea-lokalet, bibliotek, gymnastiksal, og musiklokale. Om morgenen tilstræber vi, at børnene får en fredelig og hyggelig start på dagen. Vi serverer morgenmad til dem, der ønsker dette. Vi samles omkring et let måltid eller frugt kl Under denne samling aftales eftermiddagens aktiviteter. Vi tilbyder voksenstyrede aktiviteter flere gange om ugen, men da en del af børnene har lange arbejdsdage, lægger vi vægt på, at der i FRI er mulighed for at slappe af stille og roligt uden krav om, at børnene skal lave bestemte aktiviteter. Der er mulighed for at lege, lave kreative ting, spille spil, og lave udendørs aktiviteter sammen med børn og voksne under hyggelige former. Selve indholdet af aktiviteterne i vores Natur-FRI vil blive udviklet i løbet af det kommende skoleår. Gode ideer modtages gerne. Vi arbejder målrettet på at udvikle børnenes sociale forståelse for sig selv og de andre børn gennem nærvær og interesse for det enkelte barn. FRI skal være et trygt sted at komme for både børn, forældre og personale, og alle skal føle glæde ved at være her. Ligesom på skolen lægger vi vægt på et godt forældresamarbejde en god og ordentlig omgangstone, så alle kan opleve en høj grad af trivsel. I forældre er altid velkomne til at blive lidt, når I henter jeres børn, der er altid kaffe på kanden. Dette er en god mulighed for at deltage i jeres børns hverdag, og kan give jer mulighed for at få en snak med personalet om jeres børns trivsel i FRI. Når I henter jeres børn i FRI, vil det være en stor hjælp for personalet, at I hjælper dem med at få ryddet op efter sig selv, på forhånd mange tak! 7

8 Dette forventer vi af forældre og børn Der er en gensidig respekt og en ordentlig omgangstone børnene imellem, de voksne imellem og mellem børn og voksne Børnene udviser ansvarlighed overfor egne og andres ting Børnene kan tage hensyn til hinanden Børnene kan modtage en besked og udføre den Børnene kan være stille når de bliver bedt om det Børnene møder veludhvilede og velsoignerede Børnene har fået morgenmad og har madpakke med Børnene møder til tiden Børnene er velforberedte og medbringer de ting de skal bruge til dagens undervisning (tøj der passer til vejret, evt. skiftetøj, relevante bøger, idrætstøj, blyant, viskelæder, lineal m.m.) Forældrene interesserer sig for skolens/ FRI s arbejde. Bl.a. ved jævnligt at orientere sig på ForældreIntra og skolens hjemmeside. Forældrene er loyale over for skolen/fri og dens lærere og pædagoger Forældrene deltager i skolens/ FRI s arrangementer Forældrene er samarbejdsvillige omkring alle aspekter i barnets skolegang Forældrene kontakter klasselæreren, når de har spørgsmål at drøfte eller vigtige informationer at give om deres eget barn Forældrene støtter børnene i at blive selvhjulpne Dette kan forældre og børn forvente af os Der etableres et åbent, fleksibelt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole/ FRI og hjemmet Der er hurtig kontakt fra skole/ FRI til forældrene, hvis der er optræk til problemer for at undgå at problemer vokser sig store Der bliver slået hårdt ned på mobning gennem konfliktløsning og kontakt til de implicerede elevers forældre Skolen laver spændende og interessant undervisning med høj faglighed Skolen tilpasser undervisningen efter den enkelte elevs forudsætninger Børnene er i trygge rammer Skole/ FRI s personale skaber respekt på en positiv måde Skole/ FRI s personale er veloplagte og engagerede Skole/ FRI s personale lægger vægt på at arbejde med relationer Der skabes den fornødne arbejdsro Der tages hensyn til det enkelte barn Personalet medvirker til at give børnene arbejdsglæde/skoleglæde 8

9 Samarbejdet mellem skole og hjem Bregninge-Bjergsted Friskole løser sin opgave i tæt samarbejde med forældrene. Samarbejdet evalueres løbende, for at vi hele tiden kan tilbyde børnene det bedst mulige skoleliv. I skoleåret foregår samarbejdet mellem skole og hjem på følgende måde: Den løbende kontakt mellem skole og hjem I løbet af et barns/en klasses skoleliv opstår der ofte småproblemer og behov for at drøfte barnets/ klassens forhold med skolen. Ved spørgsmål omkring det enkelte barns trivsel (både fagligt og socialt) og klassen som helhed skal der altid rettes henvendelse til klasselæreren, der har ansvaret for at inddrage klassens øvrige lærere, og evt. ledelsen. Er der tale om småproblemer i enkelte fag eller omkring enkelte ansatte rettes henvendelsen direkte til den relevante ansatte. Den løbende kontakt mellem skole og hjem kan foregå ad følgende kanaler: Personlige møder der aftales med de pågældende ansatte. Telefonisk henvendelse. Beskedsystemet på ForældreIntra. Kontaktbogen på ForældreIntra. Vær opmærksom på, at alle ansatte samt den anden forælder kan se beskeder i kontaktbogen. Det anbefales desuden, at beskeden stiles til udvalgte ansatte, der ellers ikke vil få en advisering om beskeden. Det kontaktløse forældresamarbejde Skole og forældre er samarbejdspartnere omkring barnet til hver en tid også uden for selve skole-hjem-samarbejdet. Det er utrygt for et barn at opleve, at der er uenigheder mellem skole og forældre, og det er derfor af afgørende betydning, at skole og hjem taler respektfuldt, loyalt og tillidsfuldt til og om hinanden til hver en tid også i tilfælde af uenighed. Skulle I opleve ting i samarbejdet, som undrer jer, eller som I ikke finder i orden, opfordrer vi jer til straks at kontakte os, så I kan få en forklaring, eller så vi sammen kan finde en god løsning. Personlig henvendelse er som regel at foretrække frem for skriftlig henvendelse, da det skrevne sprog let kan mistolkes af modtageren. SkoleIntra Al skriftlig information mellem skole og forældre foregår på skolens intranet SkoleIntra, som består af ForældreIntra, ElevIntra og PersonaleIntra. Skolen benytter siderne til at informere om projekter og arrangementer m.m. På ForældreIntra kan forældre holde sig orienterede om aktuelle begivenheder på skolen samt være i dialog med skolen. Større elever kan holde sig informerede på ElevIntra efter aftale med klassens lærere. Hver forælder får sin egen adgangskode, som sikrer, at informationerne kun er tilgængelige for den enkelte forælder til den enkelte elev. Eleverne logger sig på ElevIntra med deres unilogin. Adgangskoden skal ændres til en personlig kode første gang der logges på. 9

10 Funktioner på ForældreIntra Beskedsystemet: Her kan forældrene skrive til alle medarbejdere og til resten af skolens forældre, og de kan modtage beskeder fra personale og øvrige forældre Opslagstavlen: Her opslår personalet informationer af fælles interesse Kontaktbogen Dokumenter fra kontoret Ugeplaner, skemaer og aktivitetskalender Kontaktlærerne tjekker Intra dagligt. Klassens lærere udgiver hver uge på ForældreIntra skriftlige meddelelser til hjemmet om kommende arrangementer og emner af fælles interesse på ugeplanen, som udgives senest søndag kl Bemærk at det er muligt at indstille ForældreIntra, så I bliver adviseret på en mailadresse af jeres eget valg, når der sker noget på ForældreIntra. På denne måde undgår I at kigge forgæves efter nyt på ForældreIntra. Brug for hjælp til at bruge ForældreIntra? Henvend dig til dit barns kontaktlærer eller til skoleleder Trine Stampe. Klager Hvis I forældre oplever forhold på skolen, som I er utilfredse med eller som I ønsker ændret, opfordres I til først at kontakte den/ de relevante ansatte med henblik på at få løst problemet inden det bliver alt for stort. Det er også muligt at kontakte bestyrelsen eller skolens ledelse. Hvis I kontakter ledelsen, vil vi altid undersøge, om et problem kan løses ved at iværksætte den fornødne dialog. Hvis jeres henvendelse har karakter af en klage over en medarbejder, vil medarbejderen altid blive inddraget i belysningen af problemet, inden skolelederen foretager sig yderligere. Bestyrelsen behandler ikke personsager, men kan tage sager op af principiel karakter. Forældremøder Der afholdes forældremøde i august eller september på hvert af de tre trin, hvor forældrene orienteres om årsplanen for klassen, klassens trivsel m.m. Der afholdes desuden forældremøde i foråret eller i forbindelse med studietur i overbygningen. Herudover kan der afholdes forældremøder efter behov. Skole-hjem-samtaler og evaluering Der afholdes to skole-hjem-samtaler i alle grupper. Til brug for første runde samtaler i efteråret udgives en elevplan på ForældreIntra senest 1 uge før samtalen. Elevplanen danner grundlag for samtalen, og den evalueres på den efterfølgende samtale i foråret, hvor årets testresultater desuden gennemgås. Skolen forventer, at alle hjem er repræsenteret ved forældremøder og samtaler. Karakterer Eleverne får karakterer fra 8. klasse. Standpunkts- og terminsprøvekarakterer gives i januar, og prøve- og årskarakterer gives ved udgangen af skoleåret. 8. klasse deltager i terminsprøverne for 9. klasse, og prøverne lægges i november eller december af hensyn til deadline for indberetning af karakterer til 10

11 Fravær/ fritagelse fra undervisning Sygdom: Hvis en elev er syg, bedes forældrene skrive i kontaktbogen på ForældreIntra samme dag, helst om morgenen inden undervisningens begyndelse. Der skal således ikke ringes til kontoret. Kun hvis der foreligger en aftale med kontaktlæreren, kan/ skal der sendes sms eller ringes til pågældende kontaktlærer om fravær, ellers benyttes Intra. Kontaktlæreren kontakter hjemmet dagen efter en elevs udeblivelse, såfremt der ikke er besked i kontaktbogen. Er eleven syg i mere end 1 uge, bedes forældrene kontakte skolen. Bliver en elev syg i skoletiden kontaktes hjemmet. Ingen elev sendes hjem uden forudgående aftale med forældrene eller andre kontaktpersoner. Vi forventer, at forældrene er til at træffe telefonisk i den tid, hvor barnet er på skolen. Fritagelse 1 dag eller mindre: Ønsker forældre at fritage barnet fra skole 1 dag eller mindre, kan dette aftales med kontaktlæreren gennem beskedsystemet på ForældreIntra. Fritagelse i mere end 1 dag: Skolelederen skal efter gældende regler give lov til fritagelse i mere end 1 dag, og forældrene skal henvende sig skriftligt på ForældreIntra. Afgørelsen om ekstraordinære ferier træffes på baggrund af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, fritagelsen vil indebære. Ved fritagelse for undervisningen af flere dages varighed overtager forældrene forpligtelsen for børnenes undervisning. Skolen stiller klassens sædvanlige materialer, ugeplaner og årsplaner til rådighed, men udarbejder ikke særlige planer til forældrene. Evt. lektier i forbindelse med fritagelse aftales med lærerne. Ulovligt fravær: Er en elevs fravær ikke sygdomsrelateret eller adviseret forud for fraværet, vil dette efter gældende regler blive betragtet og noteret som ulovligt fravær. Statistik: Lærerne fører hver måned statistik over elevernes sygdomsrelaterede, lovlige samt ulovlige fravær. Ved særligt højt fravær må forældrene forvente en henvendelse fra skolen omkring hvordan vi sammen får nedbragt fraværet. Udeblivelse fra enkelte timer: Udebliver en elev fra en time orienteres forældrene om fraværet på ForældreIntra. Sker det ofte, må forældrene forvente en henvendelse fra skolen omkring hvordan vi sammen får nedbragt fraværet. Udeblivelse i skoletiden: Skolen har ikke ressourcer til at lede efter børn, der forlader skolen i skoletiden, hvorfor forældrene straks orienteres telefonisk og dermed overtager ansvaret for eleven. Forældre og skole mødes så vidt muligt senere samme dag for at løse det problem, der fik eleven til at forlade skolen. Fritagelse fra idræt: Enkelte timer: Kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet, dette kan dog undlades ved akut opstået sygdom hos eleven. Op til 4 uger: Kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Mere end 4 uger: Lægeattest sendes fra lægen til skolens leder, hvis elevens sygdom ikke er umiddelbart synlig. Skolen kan fritage elever fra idrætsundervisningen, såfremt der er helbredsmæssige grunde, der taler for det. Normalt anses menstruation ikke for at være en sygdom. Endvidere er det skolens praksis, at elever, der er fritaget fra idræt, overværer idrætsundervisningen, medmindre andet er aftalt med hjemmet. OBS: Glemt idrætstøj medfører ikke fritagelse, idet man forventes at deltage i sit almindelige tøj. Badning efter idræt er ikke påkrævet men et tilbud. 11

12 Forældreråd På hvert trin kan vælges et forældreråd, som i samarbejde med klasselæreren udarbejder en aktivitetsplan for klassen (forældrerådsmøder, udflugter, fester, m.m.). Besøg af forældre og bedsteforældre Det er til stor glæde for jeres børn, at forældre og bedsteforældre deltager i skolens arrangementer og at I en gang imellem besøger os i klassen eller tager med på tur og får nogle fælles oplevelser, som I kan tage med hjem. Hvis I vil besøge os i skoletiden, bedes I senest dagen før træffe aftale med den pågældende lærer for nærmere aftale. Det er ønskeligt, at vi om muligt kan udnytte jer som hjælpere, mens I er til stede, hvorved jeres tilstedeværelse kan blive en naturlig del af den daglige undervisning. Hvis der er tale om et ønske om at overvære undervisningen, skal dette aftales med skoleleder. Bestyrelsens arbejdsområde Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole består af syv forældrevalgte medlemmer, to eller flere forældrevalgte suppleanter, som deltager i møderne, en repræsentant for medarbejderne samt skolelederen. Souschefen inviteres til at deltage i møderne. Skoleleder fungerer som sekretær for bestyrelsen og har endvidere pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle beslutninger i strid med gældende regler. Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at fremme et godt samarbejde mellem børn, forældre, ansatte og ledelse på skolen. Bestyrelsen fastlægger rammer og principper for skolens virke og fører desuden tilsyn med skolens økonomi. Bestyrelsen har ingen kompetence vedrørende det enkelte barn og de enkelte ansatte. Bestyrelsen afholder ca. 10 årlige møder, hvor bestyrelsen holdes orienteret om dagligdagen på skolen, budgettets tilstand m.m., og hvor der tages stilling til løbende spørgsmål fortrinsvis af principiel karakter. Skolens forældre orienteres om bestyrelsens arbejde gennem formandens nyhedsbrev en gang i kvartalet. Forældrearbejde: Skolen er økonomisk afhængig af forældrenes arbejdsindsats Obligatorisk forældrerengøring: Forældrene bidrager til at holde skolen ren ved at deltage i forældrerengøring ca. 1½ -2 timer 3 fredage om året. Rengøringsplan og vejledning ligger på ForældreIntra. Bliver man forhindret i at passe sin rengøringsfredag, forventes det at man prøver at bytte med andre forældre eller at man kommer i weekenden eller mandag. Misser man helt en rengøringsfredag træffer man aftale med skoleleder om en erstatningsfredag eller andet forældrearbejde. Kan det ikke lade sig gøre at træffe en aftale, koster det 250 kr. at udeblive fra en rengøringsfredag. Obligatorisk deltagelse i arbejdslørdage: Forældrene bidrager til vedligeholdelse af skolen på to arbejdslørdage om året, hvor hver familie skal være repræsenteret. Disse lørdage er skoledage med mødepligt for eleverne. Er familien forhindret i at deltage i en arbejdslørdag, forventes det at man yder en anden indsats på et andet tidspunkt efter aftale med skoleleder. Kan det ikke lade sig gøre at træffe aftale om andet forældrearbejde, koster det 1000 kr. at udeblive. Frivilligt forældrearbejde/ forældrebidrag: Det er altid yderst velkomment, hvis forældre kan bidrage til skolens drift gennem håndværksmæssige bidrag eller donationer af møbler eller andet, ligesom det er meget velkomment, hvis forældre har mulighed for at deltage i ture eller undervisning, da vi på den måde kan bruge vores sparsomme ressourcer bedst muligt. Når vi har akutte opgaver, der skal løses, vil vi ofte spørge på ForældreIntra, om nogen kan hjælpe os. 12 Tak for hjælpen!

13 Pædagogiske oplysninger Vikardækning Som på alle skoler oplever vi også på vores skole, at lærere bliver syge, skal på kursus, har fri eller afspadserer. Vi forsøger i disse tilfælde så vidt muligt at benytte de voksne, som eleverne kender i forvejen. Vi til stræber, at der altid foregår undervisning eller selvstændigt arbejde, når der er vikar, og vi aflyser kun timer i yderste nødstilfælde. Aflyses timer for elever under 7. klasse, sendes eleverne først hjem, når hjemmet har givet grønt lys herfor. For overbygningens vedkommende kan det ske, at der ved planlagt fravær laves aftaler om selvstændigt arbejde hjemme. Differentiering et fast indsatsområde Skolen arbejder bevidst på at differentiere undervisningen og den pædagogiske tilgang til den enkelte elev, så alle elever får mulighed for at lære så meget, som de har forudsætninger for i alle fag. Nærmere beskrivelse af dette indsatsområde kan findes på skolens hjemmeside. Specialundervisning/ pædagogisk støtte Skolen samarbejder med PPR i Kalundborg omkring elever med særlige behov. Skolen kan i samarbejde med forældrene søge SU-Styrelsen om tilskud til undervisning af elever med særlige behov. Tilskud fra SU-Styrelsen ydes enten i form af individuel undervisning, holdundervisning eller pædagogisk støtte i klassen, og der kan kun søges til elever, der har behov for mindst 12 timers støtte om ugen. Støtten anvendes efter aftale med de enkelte forældre. Udformning af ansøgninger påbegyndes allerede i oktober for kommende skoleår, idet ansøgningerne skal nå at behandles af PPR i Kalundborg inden de sendes til SU-Styrelsen, som skal have dem i hænde senest d. 1. februar. Testplan For løbende at sikre at eleverne får den rette undervisning, tester vi hvert år eleverne i læsning, stavning og matematik. Skolens testplan kan findes på skolens hjemmeside. Særlige undervisningstilbud VAKS: Intensiv læseundervisning af ordblinde og læsesvage elever. Holdet oprettes ved behov. Lille Nørd, Mellem Nørd og Store Nørd: Hold for elever med særlig begavelse/ interesse for særlige områder, som de ønsker at fordybe sig i Valghold i musik Talentdage tilrettelagt ud fra elevernes særlige talenter/ kompetencer Der er mulighed for at tilmelde sig frivillig musikundervisning gennem de omkringliggende musikskoler. Information kan hentes på kontoret. Børnevenner og skolevenner Nye elever på skolen får tildelt børnevenner fra gruppen. Børnevennerne er ansvarlige for at nye kammerater falder godt til på skolen, og altid har nogen at være sammen med. Førskolebørnene får desuden tildelt ældre skolevenner, som hjælper dem i frikvartererne med at lege, løse konflikter, finde rundt på skolen, regler m.m. Elevmedbestemmelse via børnemøderne Skolen har ikke noget elevråd, men afholder i stedet i alle grupper ugentlige børnemøder (børnestyrede møder), hvor elevernes ønsker og temaer sættes på dagsorden. Ønsker og ideer fra børnemøderne behandles efterfølgende på det ugentlige lærermøde og evt. på bestyrelsesmøder. Læreren deltager ikke i børnemødet med sine holdninger og ideer, da det udelukkende er børnenes demokratiske forum. Læreren fungerer i stedet som sekretær for den elev, der fungerer som ordstyrer, og er desuden ansvarlig for, at mødet foregår i god ro og orden og i en respektfuld tone. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, der lægges på ElevIntra og ForældreIntra, så forældrene hjemme kan følge med i, hvad der rører sig i deres børns klasser, og derved kan bakke elever og skole op i de processer, der foregår i klassen. 13

14 Konflikter/ uønsket adfærd Elever ønsker som udgangspunkt altid at opføre sig på den måde, som de voksne forventer. Udviser en elev en uønsket adfærd, er det vores opgave gennem dialog med eleven og evt. hjemmet at opnå forståelse for, hvorfor den uønskede adfærd opstår, samt at lave de nødvendige en aftale med eleven om, at den uønskede adfærd stopper. Eksempler på aftaler med elever: Gå ud/ gå væk for at køle af og komme tilbage, sidde andre steder for at arbejde, tegn mellem lærer og elev, aftaler om hvad eleven øver sig særligt på i en periode. Er det ikke muligt at hjælpe en elev til en bedre adfærd gennem dialog, kan følgende sanktionsmuligheder benyttes: Sidde på gangen ved kontoret, inddragelse af frikvarter, hjemsendelse (skal aftales med ledelsen). Alle sanktioner skal følges op med samtale med eleven af pågældende lærer samme dag og evt. kontakt til hjemmet. Elever skal altid have hjælp til at løse konflikter. Der søges at opnå en fælles forståelse for, hvorfor konflikten opstod, og hvordan en bedre adfærd havde været, og hvordan den kan løses. Der aftales altid, hvordan en lignende situation søges løst i fremtiden. Hvis elever er fysiske over for andre eller kommer i fysiske konflikter, tages desuden et kort og et langt frikvarter, og hjemmet og teamet orienteres. Hvis elever gennem længere tid ofte kommer i konflikt eller kommer i en meget voldsom konflikt, underrettes ledelsen, og forældrene kontaktes med henblik på at medvirke til at hjælpe eleven til en bedre adfærd. Ved meget voldsomme fysiske konflikter sendes eleven hjem efter kontakt med forældrene. Hvis det er muligt, afholdes samtale med ledelse og forældre samme dag, ellers hurtigst muligt herefter. UU-vejledning Skolens uddannelsesvejleder hedder Ellen Andreassen. Ellen besøger jævnligt eleverne i overbygningen, og hjælper dem med udarbejdelse af uddannelsesplaner, praktik, ønsker om videreuddannelse, efterskole m.m. Ellen kan kontaktes på ForældreIntra eller på eller på tlf Traditioner og anderledes dage Faste traditioner: Skolen har en lang række faste traditioner, som er nærmere beskrevet på skolens hjemmeside. Temauger: I 4-6 uger om året er undervisningen omlagt til temauger med et overordnet tema. Indhold og struktur på temaugerne veksler fra år til år. Ekskursioner: Klasserne har mulighed for at tage på endagsture/ ekskursioner til steder, der kan underbygge og understøtte et undervisningsemne. Festival og studietur for overbygningen: 7. og 8. klasse deltager hvert år i lilleskolernes musik- og teaterfestival. Denne tur betales af skolen. 8. og 9. klasse tager hvert år på en forældrebetalt studietur. Turen kan enten gå til udlandet eller til et sted i Danmark. Dette aftales år for år, ligesom prisen kan variere fra år til år. Klasserne kan med fordel gennem klassekassen spare op/ tjene penge fra de tidlige år for at mindske prisen på studieturene. Skolefoto: Vores dygtige fotograf Elisa Hauerbach har i sin egenskab af forælder på skolen igen i år tilbudt at fotografere elever og ansatte ganske gratis som forældrearbejde Datoen udmeldes i god tid på ForældreIntra. Et link til billederne lægges efterfølgende ud på ForældreIntra, hvorfra forældre frit kan downloade dem. Forældrearrangementer: Det er meget velkomment at forældrene afholder arrangementer for deres børns klasser. Skolen kan altid lånes til disse arrangementer, og kan desuden lånes til afholdelse af fødselsdage med deltagelse af hele gruppen/ trinnet. Aktivitetskalender: Årskalenderen opdateres løbende og kan findes på skolens hjemmeside under fanebladet Kalender. De enkelte aktiviteter er desuden oprettet i ForældreIntra under fanebladet Aktivitetskalender. 14

15 Praktiske oplysninger Morgensang - bevægelse - læsning hver dag Hver dag starter med fælles morgensang i musiklokalet. Mellemtrinnet har herefter 20 minutters bevægelse og 20 minutters læsning. Eleverne deltager i bevægelse i deres almindelige tøj i al slags vejr, så husk påklædning og fodtøj der passer til vejret hver dag. De øvrige klasser lægger bevægelse og læsning ind i den daglige undervisning. Tilsyn med eleverne På Bregninge-Bjergsted Friskole er der opsyn med eleverne imens de spiser. Der er en gårdvagt ude og en gårdvagt inde i hvert frikvarter, og lærerne kan altid hentes på lærerværelset. Grupperne kan på skift låne salen til boldspil og hygge (ingen brug af redskaber, tove og ribber). Den gårdvagt, der er inde, tilser eleverne i salen med jævne mellemrum. Ud i frikvarteret Da vi på Bregninge-Bjergsted Friskole lægger vægt på, at alle børn dagligt får rørt sig og får frisk luft, så de er undervisningsparate, skal klasse være ude i alle frikvarterer, og der lægges desuden luftere ind efter behov på alle klassetrin klasse skal være ude i halvdelen af 12-frikvarteret fra kl Glemt tøj På skolen/ FRI glemmes jævnligt en del tøj og andre genstande. Glemte genstande kan fremlyses til morgensang, og kan desuden opbevares på kontoret for en kortere periode. Glemt tøj uden navn i hænges på knagerne eller lægges i kurven i FRI. Navn i tøjet vil være en stor hjælp til at kunne give eleverne tøjet tilbage!!! Uafhentet, glemt tøj sendes til hjælpeorganisationer med jævne mellemrum. Tidspunkt for dette annonceres i god tid på ForældreIntra. Transport til og fra skole Der går offentlig bustransport direkte til skolen, og ringetiderne er afpasset bustiderne. Orientering om buslinjer til og fra skolen ligger på skolens hjemmeside. Der er mulighed for at søge tilskud til dækning af jeres børn transportudgifter til skole, læs mere om dette på side 19 i dette hæfte. Skolemælk Skolen hjælper Arla med at distribuere skolemælk til børnene. Forældrene kan tilmelde deres børn på hvor der også kan læses mere om ordningen. Køleskab til madpakkerne Eleverne har mulighed for at lægge madpakken i mælkekøleskabet i mellemgangen ved salen. 15

16 Kostpolitik Slik, sodavand og chips må ikke medbringes i skole. Til fødselsdage kan eleverne medbringe kage til uddeling i klassen. Læs mere om vores kostpolitik på skolens hjemmeside. Tandpleje Eleverne på Bregninge-Bjergsted Friskole er tilknyttet den kommunale tandpleje i deres hjemkommune. Det påhviler forældrene at sørge for transport til og fra tandlægen. Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Anne Mette Mosdal er tilknyttet skolen. Hun indkalder eleverne i bh.kl., 1.kl., 6.kl. og 9.kl. Forældre vil blive orienteret på forhånd. Rygning Folketinget har vedtaget et totalt rygeforbud på alle landets skoler. Personale og bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer for skolens forvaltning af rygeforbuddet: Der må ikke ryges på skolens område, hverken i skoletiden eller efter skoletid. Rygeforbuddet gælder også til og fra fysikundervisning i Jyderup. Selv om man ikke selv ryger, er det ikke tilladt at opholde sig sammen med andre elever, der er i gang med at overtræde rygeforbuddet. Der henstilles desuden til, at der ikke ryges ved busstoppestedet og parkeringspladsen selv om dette er offentligt område. Det er ikke tilladt at forlade skolens område i skoletiden. Ved overtrædelse: Forældrene vil hurtigst muligt blive orienteret om rygningen, og eleven vil den efterfølgende dag i frikvartererne blive sat til at udføre skoletjeneste (gå pedellen til hånde, rydde op på biblioteket m.m.). Tredje gang en elev gribes i at overtræde rygereglerne, vil eleven blive sendt hjem. Forældre og elev indkaldes herefter til en samtale med ledelsen. Alkoholpolitik Alle arrangementer, der afholdes på skolen/ FRI med deltagelse af børn, skal være uden alkohol. Se desuden skolens alkoholpolitik på skolens hjemmeside. Lus På Bregninge-Bjergsted Friskole oplever vi ligesom på alle andre skoler, at lusene med jævne mellemrum holder deres indtog. Skolen bruger ikke ressourcer på at tjekke eleverne for lus. Der kan dog forekomme tilfælde hvor en ansat tjekker en elev, hvis der er mistanke om levende lus i håret. Har en elev levende lus i håret, kontaktes hjemmet for at træffe aftale om, at eleven sendes hjem, så lusene ikke spredes til de øvrige elever. Er der fundet lus i en klasse informeres alle klassens forældre på ForældreIntra. Eleven kan komme i skole, når der er iværksat behandling for lus. Vi opfordrer forældre til jævnligt at tjekke børnene for lus!!! 16

17 Mobiltelefoner For bh.kl. - 1.kl. gælder det: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk hele skoledagen med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. For kl. gælder det: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i timerne med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. I frikvartererne må mobiltelefonen benyttes. For alle klassetrin gælder det: God mobil-etik forventes også udenfor skoletid Mobiltelefonen må kun benyttes til at tage billeder og optage film af andre elever, hvis disse tillader det. Mobiltelefon må benyttes i FRI, hvis det er aftalt med personalet. Ved sygdom og konflikter kontaktes skolens/ FRI s personale ikke forældrene da det er vigtigt at personalet ved, hvad der foregår mellem børnene, så de kan hjælpe. Personalet er altid behjælpelig med at skabe telefonisk kontakt mellem forældre og børn, hvis det er nødvendigt. Ved gentagne overtrædelser af reglerne eller ved uetisk brug af mobiltelefonen (f.eks. spil i timerne eller mobning) kan personalet vælge at inddrage telefonen i kortere eller længere tid, forældrene orienteres herom. Se desuden Undervisningsministeriets regler for inddragelse af elevernes ejendele her: 0412%20Nye%20regler%20skal%20fremme%20god%20orden%20i%20folkeskolen.aspx Trådløst netværk og medbragt IT-udstyr Eleverne kan medbringe og benytte eget IT-udstyr, som de må benytte efter personalets anvisninger. Der er etableret trådløst netværk på det meste af skolen. Eleverne logger på netværket via deres unilogin og en kode, der udleveres af lærerne. Det trådløse netværk og medbragt IT-udstyr må benyttes efter personalets anvisninger. Medbragt IT-udstyr er ikke dækket af skolens forsikring og medbringes derfor på eget ansvar. I klasse må eleverne kun bruge elektronisk legetøj om fredagen. Legetøj I klasse kan børnene på eget ansvar medbringe legetøj på en aftalt dag om ugen. Aflåste elevskabe Forældre har mulighed for at leje et aflåst skab gennem firmaet MYLOCKER. Aftalen er en aftale mellem forældre og MYLOCKER. Bestilling af skab foregår ved at logge på hvor der vælges skole og herefter det ønskede skab, hvorefter der betales for skabet. Aftalen om leje af skab er en sag mellem skole og A4 Systemer. Yderligere informationer om aftalen kan findes på skolens hjemmeside under fanebladet Div. Informationer. 17

18 Forsikringsforhold Ulykkesforsikring (personskade): Elever kan komme til skade under leg eller idrætsudøvelse mens de er i skole. Skolen har ingen forsikring, der dækker i disse tilfælde. Forældre opfordres til at være opmærksomme på, om familiens forsikringer også omfatter en Børneulykkesforsikring eller en Familieulykkesforsikring. Tjek også, om antallet af børn på policen er korrekt. Familiens ansvarsforsikring: Mange tror, at en familieforsikring eller en husstandsforsikring også dækker ulykkestilfælde for deres børn. Det gør den ikke. Den dækker skade på ting, og den dækker ansvar for skade på ting eller personer. Forældrene opfordres til at have tegnet en husstands-/familieforsikring til imødegåelse af udgifter, der skyldes barnets pådragelse af erstatningsansvar. Hvis elever forvolder skade på skolens bygninger, inventar og materialer ved en uagtsom eller forsætlig handling, er eleven erstatningsansvarlig. Skolen underretter forældrene om erstatningsbeløbets forventede størrelse, hvorefter forældrene kan anmelde kravet til egen husstands-/familieforsikring. Skolens ansvarsforsikring: Hvis elever kommer til skade som følge af fejl eller forsømmelse fra skolens side og skolen gøres erstatningsansvarlig, er eleverne dækket af skolens ansvarsforsikring. Skolen påtager sig ikke ansvar for skader på tøj eller andre medbragte ting, der benyttes under barnets ophold på skolen/ FRI. Skolebiblioteket Alle elever har mulighed for at låne bøger med hjem. Regler for udlån kan variere fra trin til trin, og aftales derfor med klassens lærere. Undervisningsmaterialer Eleverne er ansvarlige for de undervisningsmaterialer, som de låner på skolen, og er således erstatningspligtige, hvis undervisningsmaterialer forsvinder eller beskadiges. Dette gælder også engangsmaterialer. Støttekredsen Støttekredsen består af engagerede forældre og andre, der ønsker at støtte skolen praktisk og økonomisk. Støttekredsen laver forskellige arrangementer i løbet af skoleåret. Alle forældre opfordres til at melde sig ind i Støttekredsen. Læs mere om Støttekredsens virke på skolens hjemmeside. Klassekasse Forældrene opfordres til løbende gennem skolegangen at hjælpe klasserne med at tjene penge til klassekassen, som kan benyttes til ture, bolde m.m. samt som tilskud til de forældrebetalte studieture i 8. og 9. klasse. 18

19 Indmeldelse i skole og/ eller FRI Elever kan indskrives i skole og FRI hele året. Indskrivning foregår efter besøg på skolen med rundvisning og samtale med skoleleder. Forældre har altid mulighed for at bede om en prøveperiode på højst to uger, inden de forpligter sig til endelig indmeldelse. Der er som udgangspunkt ingen prøvetid inden en elevs endelige optagelse på skolen, men skolen vil i de fleste tilfælde forbeholde sig ret til at kontakte barnets nuværende skole eller børnehave for at sikre sig, at skolen er i stand til at varetage elevens pædagogiske og sociale behov. Skolen kan i særlige tilfælde vælge at aftale en prøveperiode for at sikre, at Bregninge-Bjergsted Friskole er det rette sted for den pågældende elev. Der er ikke i skolens værdigrundlag fastsat et maksimum for antallet af elever i de enkelte klasser/ grupper, da vores gruppestruktur bevirker, at vi kan have meget vekslende elevtal i klasserne/ grupperne. Der er dog taget en beslutning i bestyrelsen om, at vi i skoleåret undlader at udvide elevtallet væsentligt, da skolens elevtal er steget fra 75 til 100 i løbet af de sidste to skoleår. Vi ønsker et skoleår, hvor vi forankrer frem for at udvide, og ventelister kan derfor forekomme i de enkelte klasser/ grupper. Indskrivning til børnehaveklasse Det er muligt at indskrive elever til kommende børnehaveklasse, så tidligt forældrene måtte ønske dette. Forældre til elever, der er indskrevet til kommende børnehaveklasse, vil blive kontaktet af skolen i efteråret forud for barnets skolestart. Skolepenge og tilskud Skolepengene betales hver måned i 12 måneder: (Indmeldelsesgebyr kr. 750) 1. barn: Skole: kr * FRI: kr barn: Skole: kr. 725 FRI: kr barn og op efter er gratis i skole og FRI *Der gives kr. 425 i rabat, hvis der er søskende i Bregnen Naturbørnehave, som holder til i en af skolens bygninger. Der er mulighed for i september at ansøge Fordelingssekretariatet om økonomisk tilskud til skolepengene. Kontakt skolens kontor for rekvirering af ansøgningsskema. Læs mere om mulighederne for at søge tilskud på Skolen får besked i december, og evt. tilskud vil blive udbetalt i januar. Ansøgningsskema kan rekvireres på kontoret. Der er mulighed for at søge tilskud til dækning af udgifter til transport til skole. Tilskuddet dækker ikke hele udgiften, så forældre skal betale størsteparten af transporten. Tilskuddet vil afhænge af, hvor mange børn der ansøger om buskort og hvor mange km jeres barn/børn har til skole. Det er Fordelingssekretariatet der måler km og godkender ansøgningerne. I skal selv købe buskort/rejsekort til jeres børn og gemme dokumentationen, som afleveres på kontoret i december og juni. Vi overfører tilskuddet for første halvdel af skoleåret i januar og anden halvdel i juni. Kontoret udsender en reminder i god tid forud for dette. Udmeldelse af skole og/ eller FRI Udmeldelse før udgangen af 9. klasse skal ske via henvendelse til skolens kontor på eller ved at skrive til skoleleder Trine Stampe på ForældreIntra. Der betales til og med den sidste påbegyndte måned, hvor eleven går på skolen/ i FRI. 19

20

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere