Værd at vide om Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om Skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Værd at vide om Skoleåret Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: , tryk 1. Kontortid: (fredag til kl ) Hjemmeside: Telefon skoleleder Trine Stampe: Telefon FRI:

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Bregninge-Bjergsted Friskole... side 3 Personalet... side 4 Bestyrelsen... side 5 Klasser, ferieplan og ringetider... side 6 Pasningsordningen FRI... side 7 Forventninger... side 8 Samarbejdet mellem skole og hjem Den løbende kontakt og det kontaktløse samarbejde, ForældreIntra... side 9 Funktioner på ForældreIntra... side 10 Klager... side 10 Forældremøder, skole-hjem-samtaler og evaluering, karakterer... side 10 Fravær/ fritagelse fra undervisning... side 11 Forældreråd, forældrebesøg i klassen... side 12 Bestyrelsens arbejdsområde... side 12 Forældrearbejde... side 12 Pædagogiske oplysninger Vikardækning... side 13 Differentiering... side 13 Specialundervisning/ pædagogisk støtte, skolens testplan... side 13 Særlige undervisningstilbud... side 13 Børnevenner og skolevenner... side 13 Elevmedbestemmelse via børnemøder... side 13 Konflikter/ uønsket adfærd... side 14 UU-vejledning... side 14 Traditioner og anderledes dage Traditioner, temauger, ekskursioner, festival, studieture... side 14 Skolefoto... side 14 Forældrearrangementer... side 14 Aktivitetskalender... side 14 Praktiske oplysninger Morgensang, bevægelse og læsning hver dag... side 15 Tilsyn med eleverne, ud i frikvarteret, glemt tøj... side 15 Transport til og fra skole... side 15 Skolemælk, køleskab til madpakker... side 15 Kostpolitik, tandpleje, sundhedsplejerske... side 16 Rygning, alkoholpolitik, lus... side 16 Mobiltelefoner, medbragt IT-udstyr og trådløst netværk, legetøj... side 17 Aflåste elevskabe... side 17 Forsikringsforhold... side 18 Undervisningsmaterialer, skolebibliotek... side 18 Klassekasse, Støttekredsen... side 18 Indmeldelse i skole og FRI, indskrivning til børnehaveklasse... side 19 Skolepenge og tilskud... side 19 Udmeldelse af Bregninge-Bjergsted Friskole... side 19

3 Velkommen til Bregninge-Bjergsted Friskole Med dette hæfte ønsker vi at give jer forældre de mest nødvendige oplysninger om Bregninge-Bjergsted Friskole. Skolen tager udgangspunkt i ideen om det hele menneske og bygger på høj faglighed, social ansvarlighed personlig udvikling og livsduelighed. Skolens mål er at skabe gode betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab. For at styrke fællesskabet på skolen starter vi altid dagen med fælles morgensang for hele skolen. Forældre er meget velkomne til at deltage i morgensang. På Bregninge-Bjergsted Friskole vil vi gøre alt, hvad vi kan for at skabe et godt læringsmiljø med høj trivsel i hverdagen for såvel børn som voksne. En forudsætning for dette er, at vi har en behagelig daglig omgangstone, hvor ansatte, forældre og børn behandler hinanden ordentligt. På Bregninge-Bjergsted Friskole anser vi et tæt, positivt og konstruktivt samarbejde med jer forældre som en afgørende forudsætning for, at vi som skole kan være med til at give jeres børn gode kundskaber og færdigheder og sammen med jer udvikler dem optimalt i forhold til deres muligheder og evner. I forældre kan forvente et højt informationsniveau og stor villighed til samarbejde fra skolens side, og skolen har tilsvarende en forventning om, at I forældre bakker skolen op ved at møde op, når skolen inviterer til skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældrearbejde og andre arrangementer, at I deltager i forældrerengøring og de to årlige arbejdslørdage, samt at I holder jer orienteret om jeres børns skoleliv på ForældreIntra og skolens hjemmeside. I er også altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor, ledelsen, lærere, pædagoger eller bestyrelsen for at få yderligere oplysninger om skolen og jeres børns hverdag. Det er vores ønske, at I forældre altid vil føle jer velkomne på Bregninge-Bjergsted Friskole, og at jeres børn vil blive glade for at gå i skole her. Med håb om et godt samarbejde, med venlig hilsen skoleleder Trine Stampe 3

4 Personalet på Bregninge-Bjergsted Friskole Mille Holst Lærer Trin 1 Ulla Jelstrup Lærer Trin 1, valghold Dorte Frederiksen Lærer Trin 1, FRI Karin Caspersen Pædagogmedhjælper Trin 1, FRI, vikar Malene Allpass Pædagogmedhjælper Trin 1, FRI, vikar Jeanette Jensen Pædagog Trin 1, FRI, vikar Karina Sørensen Pædagog Trin 1, FRI, vikar Mai-Britt Mohr Støttepædagog Trin 1, vikar Jakob Søborg Lærer, souschef Mellemtrin, overbygning Dorthe Larsen Lærer Mellemtrin Jens Boesen Lærer Sp.uv, Nørdehold Tom Lindby Musiker Mellemtrin, valghold Kenneth Frederiksen Lærer Mellemtrin, overbygning Sisse Baden Rasmussen, lærer Mellemtrin, overbygning Lene Andersen Volden, lærer Mellemtrin, overbygning Heidi Montan Lærer Overbygning Beth Nørgård Psykolog PPR Kalundborg Trine Stampe Lærer, skoleleder Trin 1, mellemtrin Janne Petersen Sekretær Anne Mette Mosdal, sundhedsplejerske Tlf Kan findes på Intra. 4 Ulrik Perera Pedel, FRI Ellen Andreassen UU-vejleder Kan findes på Intra Tlf

5 Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole Trine Jørgensen, formand Vigga 1.kl. Valter 3.kl., Mikkeline 5.kl. Christina Morsing, næstformand Rasmus M. 9.kl. Jesper Frederiksen, kasserer Dagmar 3.kl. Kim Petersen Jeppe 9.kl. Anne Echberg Marcussen Casper 4.kl., Cecilie 6.kl. Henrik Rohde Ezekiel 2.kl., Gabriel 4.kl., Melina 9.kl. Bine Siefert Max T. 9.kl. Heidi Vilder, suppleant Noah 6.kl., Elias 8.kl. Medarbejderrepræsentant: Lærer Lene Andersen Volden Ledelsesrepræsentanter: Souschef Jakob Søborg, skoleleder Trine Stampe 5 Tina Olsen, suppleant Nicholai 3.kl. Anja E. Nielsen, suppleant Emil 2.kl., Emelie 6.kl. Noah 6.kl., Elias 8.kl.

6 Trin Klasser og kontaktlærere Ugentligt antal lektioner Klasser Kontaktlærere Team Trin klasse Mille Holst Mille Holst, Ulla Jelstrup, Dorte 2-3 klasse Ulla Jelstrup Frederiksen, Karin Caspersen, Malene Allpass, Jeanette Jensen, Karina Sørensen Mellemtrin 30* 4. klasse Jakob Søborg Jakob Søborg, Dorthe Larsen, 5-6 klasse Dorthe Larsen Trine Stampe Overbygning 32* 7-8 klasse Sisse Baden Rasmussen Sisse Baden Rasmussen, Heidi Førskole 9. klasse Heidi Montan Montan, Kenneth Frederiksen, Lene Andersen Volden Fra d. 1. maj tilbydes de kommende børnehaveklassebørn at gå i førskole. Der er undervisning kl hver dag. * Der er efter aftale mellem skole og forældre mulighed for at tilvælge nørdehold og/eller valghold ud over det obligatoriske timetal Ringetider Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensang 1. lektion Bevægelse Læsning 2. lektion Frikvarter 3. lektion 4. lektion Spisning + frikvarter 5. lektion 6. lektion Frikvarter 7. lektion 8. lektion Ferieplan for skoleåret 2014/2015 Skoleårets start Onsdag d. 13/8 Efterårsferie uge 42 Lørdag d. 11/10 - søndag d. 19/10 Juleferie Søndag d. 21/12 - søndag d. 4/1 Vinterferie uge 7 Lørdag d. 7/2 - søndag d. 15/2 Påskeferie Lørdag d. 28/3 - mandag d. 6/4 St. Bededag Fredag d. 1/5 Kr. Himmelfartsferie Torsdag d. 14/5 - søndag d. 17/5 Pinseferie Lørdag d. 23/- mandag d. 25/5 Grundlovsdag Fredag d. 5/6 Sommerferie Lørdag d. 27/6 tirsdag d. 11/8 Alle dage inkl. 6

7 Pasningsordningen Natur-FRI FRI er et pasningstilbud til børn på alle klassetrin. Åbningstider: Kl og mandag-torsdag, fredag til kl Lukkedage: Der er lukket mellem jul og nytår, mandag-onsdag efter Palmesøndag samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag. I øvrige skoleferier kan det forekomme, at der er så få tilmeldte børn, at vi opfordrer forældrene til at finde andre løsninger, eller at vi samarbejder med Bregnen Naturbørnehave om pasning af børnene. Fra august 2014 overgår vores pasningsordning til at blive en Natur-FRI, hvor vi som udgangspunkt er ude i al slags vejr. Vi får sat en bålhytte op i september, og har tillige købt en tipi, så der er muligheder for at krybe i tørvejr og varme sig ved bålet. FRI har desuden mulighed for at benytte skolekøkkenet, krea-lokalet, bibliotek, gymnastiksal, og musiklokale. Om morgenen tilstræber vi, at børnene får en fredelig og hyggelig start på dagen. Vi serverer morgenmad til dem, der ønsker dette. Vi samles omkring et let måltid eller frugt kl Under denne samling aftales eftermiddagens aktiviteter. Vi tilbyder voksenstyrede aktiviteter flere gange om ugen, men da en del af børnene har lange arbejdsdage, lægger vi vægt på, at der i FRI er mulighed for at slappe af stille og roligt uden krav om, at børnene skal lave bestemte aktiviteter. Der er mulighed for at lege, lave kreative ting, spille spil, og lave udendørs aktiviteter sammen med børn og voksne under hyggelige former. Selve indholdet af aktiviteterne i vores Natur-FRI vil blive udviklet i løbet af det kommende skoleår. Gode ideer modtages gerne. Vi arbejder målrettet på at udvikle børnenes sociale forståelse for sig selv og de andre børn gennem nærvær og interesse for det enkelte barn. FRI skal være et trygt sted at komme for både børn, forældre og personale, og alle skal føle glæde ved at være her. Ligesom på skolen lægger vi vægt på et godt forældresamarbejde en god og ordentlig omgangstone, så alle kan opleve en høj grad af trivsel. I forældre er altid velkomne til at blive lidt, når I henter jeres børn, der er altid kaffe på kanden. Dette er en god mulighed for at deltage i jeres børns hverdag, og kan give jer mulighed for at få en snak med personalet om jeres børns trivsel i FRI. Når I henter jeres børn i FRI, vil det være en stor hjælp for personalet, at I hjælper dem med at få ryddet op efter sig selv, på forhånd mange tak! 7

8 Dette forventer vi af forældre og børn Der er en gensidig respekt og en ordentlig omgangstone børnene imellem, de voksne imellem og mellem børn og voksne Børnene udviser ansvarlighed overfor egne og andres ting Børnene kan tage hensyn til hinanden Børnene kan modtage en besked og udføre den Børnene kan være stille når de bliver bedt om det Børnene møder veludhvilede og velsoignerede Børnene har fået morgenmad og har madpakke med Børnene møder til tiden Børnene er velforberedte og medbringer de ting de skal bruge til dagens undervisning (tøj der passer til vejret, evt. skiftetøj, relevante bøger, idrætstøj, blyant, viskelæder, lineal m.m.) Forældrene interesserer sig for skolens/ FRI s arbejde. Bl.a. ved jævnligt at orientere sig på ForældreIntra og skolens hjemmeside. Forældrene er loyale over for skolen/fri og dens lærere og pædagoger Forældrene deltager i skolens/ FRI s arrangementer Forældrene er samarbejdsvillige omkring alle aspekter i barnets skolegang Forældrene kontakter klasselæreren, når de har spørgsmål at drøfte eller vigtige informationer at give om deres eget barn Forældrene støtter børnene i at blive selvhjulpne Dette kan forældre og børn forvente af os Der etableres et åbent, fleksibelt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole/ FRI og hjemmet Der er hurtig kontakt fra skole/ FRI til forældrene, hvis der er optræk til problemer for at undgå at problemer vokser sig store Der bliver slået hårdt ned på mobning gennem konfliktløsning og kontakt til de implicerede elevers forældre Skolen laver spændende og interessant undervisning med høj faglighed Skolen tilpasser undervisningen efter den enkelte elevs forudsætninger Børnene er i trygge rammer Skole/ FRI s personale skaber respekt på en positiv måde Skole/ FRI s personale er veloplagte og engagerede Skole/ FRI s personale lægger vægt på at arbejde med relationer Der skabes den fornødne arbejdsro Der tages hensyn til det enkelte barn Personalet medvirker til at give børnene arbejdsglæde/skoleglæde 8

9 Samarbejdet mellem skole og hjem Bregninge-Bjergsted Friskole løser sin opgave i tæt samarbejde med forældrene. Samarbejdet evalueres løbende, for at vi hele tiden kan tilbyde børnene det bedst mulige skoleliv. I skoleåret foregår samarbejdet mellem skole og hjem på følgende måde: Den løbende kontakt mellem skole og hjem I løbet af et barns/en klasses skoleliv opstår der ofte småproblemer og behov for at drøfte barnets/ klassens forhold med skolen. Ved spørgsmål omkring det enkelte barns trivsel (både fagligt og socialt) og klassen som helhed skal der altid rettes henvendelse til klasselæreren, der har ansvaret for at inddrage klassens øvrige lærere, og evt. ledelsen. Er der tale om småproblemer i enkelte fag eller omkring enkelte ansatte rettes henvendelsen direkte til den relevante ansatte. Den løbende kontakt mellem skole og hjem kan foregå ad følgende kanaler: Personlige møder der aftales med de pågældende ansatte. Telefonisk henvendelse. Beskedsystemet på ForældreIntra. Kontaktbogen på ForældreIntra. Vær opmærksom på, at alle ansatte samt den anden forælder kan se beskeder i kontaktbogen. Det anbefales desuden, at beskeden stiles til udvalgte ansatte, der ellers ikke vil få en advisering om beskeden. Det kontaktløse forældresamarbejde Skole og forældre er samarbejdspartnere omkring barnet til hver en tid også uden for selve skole-hjem-samarbejdet. Det er utrygt for et barn at opleve, at der er uenigheder mellem skole og forældre, og det er derfor af afgørende betydning, at skole og hjem taler respektfuldt, loyalt og tillidsfuldt til og om hinanden til hver en tid også i tilfælde af uenighed. Skulle I opleve ting i samarbejdet, som undrer jer, eller som I ikke finder i orden, opfordrer vi jer til straks at kontakte os, så I kan få en forklaring, eller så vi sammen kan finde en god løsning. Personlig henvendelse er som regel at foretrække frem for skriftlig henvendelse, da det skrevne sprog let kan mistolkes af modtageren. SkoleIntra Al skriftlig information mellem skole og forældre foregår på skolens intranet SkoleIntra, som består af ForældreIntra, ElevIntra og PersonaleIntra. Skolen benytter siderne til at informere om projekter og arrangementer m.m. På ForældreIntra kan forældre holde sig orienterede om aktuelle begivenheder på skolen samt være i dialog med skolen. Større elever kan holde sig informerede på ElevIntra efter aftale med klassens lærere. Hver forælder får sin egen adgangskode, som sikrer, at informationerne kun er tilgængelige for den enkelte forælder til den enkelte elev. Eleverne logger sig på ElevIntra med deres unilogin. Adgangskoden skal ændres til en personlig kode første gang der logges på. 9

10 Funktioner på ForældreIntra Beskedsystemet: Her kan forældrene skrive til alle medarbejdere og til resten af skolens forældre, og de kan modtage beskeder fra personale og øvrige forældre Opslagstavlen: Her opslår personalet informationer af fælles interesse Kontaktbogen Dokumenter fra kontoret Ugeplaner, skemaer og aktivitetskalender Kontaktlærerne tjekker Intra dagligt. Klassens lærere udgiver hver uge på ForældreIntra skriftlige meddelelser til hjemmet om kommende arrangementer og emner af fælles interesse på ugeplanen, som udgives senest søndag kl Bemærk at det er muligt at indstille ForældreIntra, så I bliver adviseret på en mailadresse af jeres eget valg, når der sker noget på ForældreIntra. På denne måde undgår I at kigge forgæves efter nyt på ForældreIntra. Brug for hjælp til at bruge ForældreIntra? Henvend dig til dit barns kontaktlærer eller til skoleleder Trine Stampe. Klager Hvis I forældre oplever forhold på skolen, som I er utilfredse med eller som I ønsker ændret, opfordres I til først at kontakte den/ de relevante ansatte med henblik på at få løst problemet inden det bliver alt for stort. Det er også muligt at kontakte bestyrelsen eller skolens ledelse. Hvis I kontakter ledelsen, vil vi altid undersøge, om et problem kan løses ved at iværksætte den fornødne dialog. Hvis jeres henvendelse har karakter af en klage over en medarbejder, vil medarbejderen altid blive inddraget i belysningen af problemet, inden skolelederen foretager sig yderligere. Bestyrelsen behandler ikke personsager, men kan tage sager op af principiel karakter. Forældremøder Der afholdes forældremøde i august eller september på hvert af de tre trin, hvor forældrene orienteres om årsplanen for klassen, klassens trivsel m.m. Der afholdes desuden forældremøde i foråret eller i forbindelse med studietur i overbygningen. Herudover kan der afholdes forældremøder efter behov. Skole-hjem-samtaler og evaluering Der afholdes to skole-hjem-samtaler i alle grupper. Til brug for første runde samtaler i efteråret udgives en elevplan på ForældreIntra senest 1 uge før samtalen. Elevplanen danner grundlag for samtalen, og den evalueres på den efterfølgende samtale i foråret, hvor årets testresultater desuden gennemgås. Skolen forventer, at alle hjem er repræsenteret ved forældremøder og samtaler. Karakterer Eleverne får karakterer fra 8. klasse. Standpunkts- og terminsprøvekarakterer gives i januar, og prøve- og årskarakterer gives ved udgangen af skoleåret. 8. klasse deltager i terminsprøverne for 9. klasse, og prøverne lægges i november eller december af hensyn til deadline for indberetning af karakterer til 10

11 Fravær/ fritagelse fra undervisning Sygdom: Hvis en elev er syg, bedes forældrene skrive i kontaktbogen på ForældreIntra samme dag, helst om morgenen inden undervisningens begyndelse. Der skal således ikke ringes til kontoret. Kun hvis der foreligger en aftale med kontaktlæreren, kan/ skal der sendes sms eller ringes til pågældende kontaktlærer om fravær, ellers benyttes Intra. Kontaktlæreren kontakter hjemmet dagen efter en elevs udeblivelse, såfremt der ikke er besked i kontaktbogen. Er eleven syg i mere end 1 uge, bedes forældrene kontakte skolen. Bliver en elev syg i skoletiden kontaktes hjemmet. Ingen elev sendes hjem uden forudgående aftale med forældrene eller andre kontaktpersoner. Vi forventer, at forældrene er til at træffe telefonisk i den tid, hvor barnet er på skolen. Fritagelse 1 dag eller mindre: Ønsker forældre at fritage barnet fra skole 1 dag eller mindre, kan dette aftales med kontaktlæreren gennem beskedsystemet på ForældreIntra. Fritagelse i mere end 1 dag: Skolelederen skal efter gældende regler give lov til fritagelse i mere end 1 dag, og forældrene skal henvende sig skriftligt på ForældreIntra. Afgørelsen om ekstraordinære ferier træffes på baggrund af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, fritagelsen vil indebære. Ved fritagelse for undervisningen af flere dages varighed overtager forældrene forpligtelsen for børnenes undervisning. Skolen stiller klassens sædvanlige materialer, ugeplaner og årsplaner til rådighed, men udarbejder ikke særlige planer til forældrene. Evt. lektier i forbindelse med fritagelse aftales med lærerne. Ulovligt fravær: Er en elevs fravær ikke sygdomsrelateret eller adviseret forud for fraværet, vil dette efter gældende regler blive betragtet og noteret som ulovligt fravær. Statistik: Lærerne fører hver måned statistik over elevernes sygdomsrelaterede, lovlige samt ulovlige fravær. Ved særligt højt fravær må forældrene forvente en henvendelse fra skolen omkring hvordan vi sammen får nedbragt fraværet. Udeblivelse fra enkelte timer: Udebliver en elev fra en time orienteres forældrene om fraværet på ForældreIntra. Sker det ofte, må forældrene forvente en henvendelse fra skolen omkring hvordan vi sammen får nedbragt fraværet. Udeblivelse i skoletiden: Skolen har ikke ressourcer til at lede efter børn, der forlader skolen i skoletiden, hvorfor forældrene straks orienteres telefonisk og dermed overtager ansvaret for eleven. Forældre og skole mødes så vidt muligt senere samme dag for at løse det problem, der fik eleven til at forlade skolen. Fritagelse fra idræt: Enkelte timer: Kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet, dette kan dog undlades ved akut opstået sygdom hos eleven. Op til 4 uger: Kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Mere end 4 uger: Lægeattest sendes fra lægen til skolens leder, hvis elevens sygdom ikke er umiddelbart synlig. Skolen kan fritage elever fra idrætsundervisningen, såfremt der er helbredsmæssige grunde, der taler for det. Normalt anses menstruation ikke for at være en sygdom. Endvidere er det skolens praksis, at elever, der er fritaget fra idræt, overværer idrætsundervisningen, medmindre andet er aftalt med hjemmet. OBS: Glemt idrætstøj medfører ikke fritagelse, idet man forventes at deltage i sit almindelige tøj. Badning efter idræt er ikke påkrævet men et tilbud. 11

12 Forældreråd På hvert trin kan vælges et forældreråd, som i samarbejde med klasselæreren udarbejder en aktivitetsplan for klassen (forældrerådsmøder, udflugter, fester, m.m.). Besøg af forældre og bedsteforældre Det er til stor glæde for jeres børn, at forældre og bedsteforældre deltager i skolens arrangementer og at I en gang imellem besøger os i klassen eller tager med på tur og får nogle fælles oplevelser, som I kan tage med hjem. Hvis I vil besøge os i skoletiden, bedes I senest dagen før træffe aftale med den pågældende lærer for nærmere aftale. Det er ønskeligt, at vi om muligt kan udnytte jer som hjælpere, mens I er til stede, hvorved jeres tilstedeværelse kan blive en naturlig del af den daglige undervisning. Hvis der er tale om et ønske om at overvære undervisningen, skal dette aftales med skoleleder. Bestyrelsens arbejdsområde Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole består af syv forældrevalgte medlemmer, to eller flere forældrevalgte suppleanter, som deltager i møderne, en repræsentant for medarbejderne samt skolelederen. Souschefen inviteres til at deltage i møderne. Skoleleder fungerer som sekretær for bestyrelsen og har endvidere pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle beslutninger i strid med gældende regler. Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at fremme et godt samarbejde mellem børn, forældre, ansatte og ledelse på skolen. Bestyrelsen fastlægger rammer og principper for skolens virke og fører desuden tilsyn med skolens økonomi. Bestyrelsen har ingen kompetence vedrørende det enkelte barn og de enkelte ansatte. Bestyrelsen afholder ca. 10 årlige møder, hvor bestyrelsen holdes orienteret om dagligdagen på skolen, budgettets tilstand m.m., og hvor der tages stilling til løbende spørgsmål fortrinsvis af principiel karakter. Skolens forældre orienteres om bestyrelsens arbejde gennem formandens nyhedsbrev en gang i kvartalet. Forældrearbejde: Skolen er økonomisk afhængig af forældrenes arbejdsindsats Obligatorisk forældrerengøring: Forældrene bidrager til at holde skolen ren ved at deltage i forældrerengøring ca. 1½ -2 timer 3 fredage om året. Rengøringsplan og vejledning ligger på ForældreIntra. Bliver man forhindret i at passe sin rengøringsfredag, forventes det at man prøver at bytte med andre forældre eller at man kommer i weekenden eller mandag. Misser man helt en rengøringsfredag træffer man aftale med skoleleder om en erstatningsfredag eller andet forældrearbejde. Kan det ikke lade sig gøre at træffe en aftale, koster det 250 kr. at udeblive fra en rengøringsfredag. Obligatorisk deltagelse i arbejdslørdage: Forældrene bidrager til vedligeholdelse af skolen på to arbejdslørdage om året, hvor hver familie skal være repræsenteret. Disse lørdage er skoledage med mødepligt for eleverne. Er familien forhindret i at deltage i en arbejdslørdag, forventes det at man yder en anden indsats på et andet tidspunkt efter aftale med skoleleder. Kan det ikke lade sig gøre at træffe aftale om andet forældrearbejde, koster det 1000 kr. at udeblive. Frivilligt forældrearbejde/ forældrebidrag: Det er altid yderst velkomment, hvis forældre kan bidrage til skolens drift gennem håndværksmæssige bidrag eller donationer af møbler eller andet, ligesom det er meget velkomment, hvis forældre har mulighed for at deltage i ture eller undervisning, da vi på den måde kan bruge vores sparsomme ressourcer bedst muligt. Når vi har akutte opgaver, der skal løses, vil vi ofte spørge på ForældreIntra, om nogen kan hjælpe os. 12 Tak for hjælpen!

13 Pædagogiske oplysninger Vikardækning Som på alle skoler oplever vi også på vores skole, at lærere bliver syge, skal på kursus, har fri eller afspadserer. Vi forsøger i disse tilfælde så vidt muligt at benytte de voksne, som eleverne kender i forvejen. Vi til stræber, at der altid foregår undervisning eller selvstændigt arbejde, når der er vikar, og vi aflyser kun timer i yderste nødstilfælde. Aflyses timer for elever under 7. klasse, sendes eleverne først hjem, når hjemmet har givet grønt lys herfor. For overbygningens vedkommende kan det ske, at der ved planlagt fravær laves aftaler om selvstændigt arbejde hjemme. Differentiering et fast indsatsområde Skolen arbejder bevidst på at differentiere undervisningen og den pædagogiske tilgang til den enkelte elev, så alle elever får mulighed for at lære så meget, som de har forudsætninger for i alle fag. Nærmere beskrivelse af dette indsatsområde kan findes på skolens hjemmeside. Specialundervisning/ pædagogisk støtte Skolen samarbejder med PPR i Kalundborg omkring elever med særlige behov. Skolen kan i samarbejde med forældrene søge SU-Styrelsen om tilskud til undervisning af elever med særlige behov. Tilskud fra SU-Styrelsen ydes enten i form af individuel undervisning, holdundervisning eller pædagogisk støtte i klassen, og der kan kun søges til elever, der har behov for mindst 12 timers støtte om ugen. Støtten anvendes efter aftale med de enkelte forældre. Udformning af ansøgninger påbegyndes allerede i oktober for kommende skoleår, idet ansøgningerne skal nå at behandles af PPR i Kalundborg inden de sendes til SU-Styrelsen, som skal have dem i hænde senest d. 1. februar. Testplan For løbende at sikre at eleverne får den rette undervisning, tester vi hvert år eleverne i læsning, stavning og matematik. Skolens testplan kan findes på skolens hjemmeside. Særlige undervisningstilbud VAKS: Intensiv læseundervisning af ordblinde og læsesvage elever. Holdet oprettes ved behov. Lille Nørd, Mellem Nørd og Store Nørd: Hold for elever med særlig begavelse/ interesse for særlige områder, som de ønsker at fordybe sig i Valghold i musik Talentdage tilrettelagt ud fra elevernes særlige talenter/ kompetencer Der er mulighed for at tilmelde sig frivillig musikundervisning gennem de omkringliggende musikskoler. Information kan hentes på kontoret. Børnevenner og skolevenner Nye elever på skolen får tildelt børnevenner fra gruppen. Børnevennerne er ansvarlige for at nye kammerater falder godt til på skolen, og altid har nogen at være sammen med. Førskolebørnene får desuden tildelt ældre skolevenner, som hjælper dem i frikvartererne med at lege, løse konflikter, finde rundt på skolen, regler m.m. Elevmedbestemmelse via børnemøderne Skolen har ikke noget elevråd, men afholder i stedet i alle grupper ugentlige børnemøder (børnestyrede møder), hvor elevernes ønsker og temaer sættes på dagsorden. Ønsker og ideer fra børnemøderne behandles efterfølgende på det ugentlige lærermøde og evt. på bestyrelsesmøder. Læreren deltager ikke i børnemødet med sine holdninger og ideer, da det udelukkende er børnenes demokratiske forum. Læreren fungerer i stedet som sekretær for den elev, der fungerer som ordstyrer, og er desuden ansvarlig for, at mødet foregår i god ro og orden og i en respektfuld tone. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, der lægges på ElevIntra og ForældreIntra, så forældrene hjemme kan følge med i, hvad der rører sig i deres børns klasser, og derved kan bakke elever og skole op i de processer, der foregår i klassen. 13

14 Konflikter/ uønsket adfærd Elever ønsker som udgangspunkt altid at opføre sig på den måde, som de voksne forventer. Udviser en elev en uønsket adfærd, er det vores opgave gennem dialog med eleven og evt. hjemmet at opnå forståelse for, hvorfor den uønskede adfærd opstår, samt at lave de nødvendige en aftale med eleven om, at den uønskede adfærd stopper. Eksempler på aftaler med elever: Gå ud/ gå væk for at køle af og komme tilbage, sidde andre steder for at arbejde, tegn mellem lærer og elev, aftaler om hvad eleven øver sig særligt på i en periode. Er det ikke muligt at hjælpe en elev til en bedre adfærd gennem dialog, kan følgende sanktionsmuligheder benyttes: Sidde på gangen ved kontoret, inddragelse af frikvarter, hjemsendelse (skal aftales med ledelsen). Alle sanktioner skal følges op med samtale med eleven af pågældende lærer samme dag og evt. kontakt til hjemmet. Elever skal altid have hjælp til at løse konflikter. Der søges at opnå en fælles forståelse for, hvorfor konflikten opstod, og hvordan en bedre adfærd havde været, og hvordan den kan løses. Der aftales altid, hvordan en lignende situation søges løst i fremtiden. Hvis elever er fysiske over for andre eller kommer i fysiske konflikter, tages desuden et kort og et langt frikvarter, og hjemmet og teamet orienteres. Hvis elever gennem længere tid ofte kommer i konflikt eller kommer i en meget voldsom konflikt, underrettes ledelsen, og forældrene kontaktes med henblik på at medvirke til at hjælpe eleven til en bedre adfærd. Ved meget voldsomme fysiske konflikter sendes eleven hjem efter kontakt med forældrene. Hvis det er muligt, afholdes samtale med ledelse og forældre samme dag, ellers hurtigst muligt herefter. UU-vejledning Skolens uddannelsesvejleder hedder Ellen Andreassen. Ellen besøger jævnligt eleverne i overbygningen, og hjælper dem med udarbejdelse af uddannelsesplaner, praktik, ønsker om videreuddannelse, efterskole m.m. Ellen kan kontaktes på ForældreIntra eller på eller på tlf Traditioner og anderledes dage Faste traditioner: Skolen har en lang række faste traditioner, som er nærmere beskrevet på skolens hjemmeside. Temauger: I 4-6 uger om året er undervisningen omlagt til temauger med et overordnet tema. Indhold og struktur på temaugerne veksler fra år til år. Ekskursioner: Klasserne har mulighed for at tage på endagsture/ ekskursioner til steder, der kan underbygge og understøtte et undervisningsemne. Festival og studietur for overbygningen: 7. og 8. klasse deltager hvert år i lilleskolernes musik- og teaterfestival. Denne tur betales af skolen. 8. og 9. klasse tager hvert år på en forældrebetalt studietur. Turen kan enten gå til udlandet eller til et sted i Danmark. Dette aftales år for år, ligesom prisen kan variere fra år til år. Klasserne kan med fordel gennem klassekassen spare op/ tjene penge fra de tidlige år for at mindske prisen på studieturene. Skolefoto: Vores dygtige fotograf Elisa Hauerbach har i sin egenskab af forælder på skolen igen i år tilbudt at fotografere elever og ansatte ganske gratis som forældrearbejde Datoen udmeldes i god tid på ForældreIntra. Et link til billederne lægges efterfølgende ud på ForældreIntra, hvorfra forældre frit kan downloade dem. Forældrearrangementer: Det er meget velkomment at forældrene afholder arrangementer for deres børns klasser. Skolen kan altid lånes til disse arrangementer, og kan desuden lånes til afholdelse af fødselsdage med deltagelse af hele gruppen/ trinnet. Aktivitetskalender: Årskalenderen opdateres løbende og kan findes på skolens hjemmeside under fanebladet Kalender. De enkelte aktiviteter er desuden oprettet i ForældreIntra under fanebladet Aktivitetskalender. 14

15 Praktiske oplysninger Morgensang - bevægelse - læsning hver dag Hver dag starter med fælles morgensang i musiklokalet. Mellemtrinnet har herefter 20 minutters bevægelse og 20 minutters læsning. Eleverne deltager i bevægelse i deres almindelige tøj i al slags vejr, så husk påklædning og fodtøj der passer til vejret hver dag. De øvrige klasser lægger bevægelse og læsning ind i den daglige undervisning. Tilsyn med eleverne På Bregninge-Bjergsted Friskole er der opsyn med eleverne imens de spiser. Der er en gårdvagt ude og en gårdvagt inde i hvert frikvarter, og lærerne kan altid hentes på lærerværelset. Grupperne kan på skift låne salen til boldspil og hygge (ingen brug af redskaber, tove og ribber). Den gårdvagt, der er inde, tilser eleverne i salen med jævne mellemrum. Ud i frikvarteret Da vi på Bregninge-Bjergsted Friskole lægger vægt på, at alle børn dagligt får rørt sig og får frisk luft, så de er undervisningsparate, skal klasse være ude i alle frikvarterer, og der lægges desuden luftere ind efter behov på alle klassetrin klasse skal være ude i halvdelen af 12-frikvarteret fra kl Glemt tøj På skolen/ FRI glemmes jævnligt en del tøj og andre genstande. Glemte genstande kan fremlyses til morgensang, og kan desuden opbevares på kontoret for en kortere periode. Glemt tøj uden navn i hænges på knagerne eller lægges i kurven i FRI. Navn i tøjet vil være en stor hjælp til at kunne give eleverne tøjet tilbage!!! Uafhentet, glemt tøj sendes til hjælpeorganisationer med jævne mellemrum. Tidspunkt for dette annonceres i god tid på ForældreIntra. Transport til og fra skole Der går offentlig bustransport direkte til skolen, og ringetiderne er afpasset bustiderne. Orientering om buslinjer til og fra skolen ligger på skolens hjemmeside. Der er mulighed for at søge tilskud til dækning af jeres børn transportudgifter til skole, læs mere om dette på side 19 i dette hæfte. Skolemælk Skolen hjælper Arla med at distribuere skolemælk til børnene. Forældrene kan tilmelde deres børn på hvor der også kan læses mere om ordningen. Køleskab til madpakkerne Eleverne har mulighed for at lægge madpakken i mælkekøleskabet i mellemgangen ved salen. 15

16 Kostpolitik Slik, sodavand og chips må ikke medbringes i skole. Til fødselsdage kan eleverne medbringe kage til uddeling i klassen. Læs mere om vores kostpolitik på skolens hjemmeside. Tandpleje Eleverne på Bregninge-Bjergsted Friskole er tilknyttet den kommunale tandpleje i deres hjemkommune. Det påhviler forældrene at sørge for transport til og fra tandlægen. Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Anne Mette Mosdal er tilknyttet skolen. Hun indkalder eleverne i bh.kl., 1.kl., 6.kl. og 9.kl. Forældre vil blive orienteret på forhånd. Rygning Folketinget har vedtaget et totalt rygeforbud på alle landets skoler. Personale og bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer for skolens forvaltning af rygeforbuddet: Der må ikke ryges på skolens område, hverken i skoletiden eller efter skoletid. Rygeforbuddet gælder også til og fra fysikundervisning i Jyderup. Selv om man ikke selv ryger, er det ikke tilladt at opholde sig sammen med andre elever, der er i gang med at overtræde rygeforbuddet. Der henstilles desuden til, at der ikke ryges ved busstoppestedet og parkeringspladsen selv om dette er offentligt område. Det er ikke tilladt at forlade skolens område i skoletiden. Ved overtrædelse: Forældrene vil hurtigst muligt blive orienteret om rygningen, og eleven vil den efterfølgende dag i frikvartererne blive sat til at udføre skoletjeneste (gå pedellen til hånde, rydde op på biblioteket m.m.). Tredje gang en elev gribes i at overtræde rygereglerne, vil eleven blive sendt hjem. Forældre og elev indkaldes herefter til en samtale med ledelsen. Alkoholpolitik Alle arrangementer, der afholdes på skolen/ FRI med deltagelse af børn, skal være uden alkohol. Se desuden skolens alkoholpolitik på skolens hjemmeside. Lus På Bregninge-Bjergsted Friskole oplever vi ligesom på alle andre skoler, at lusene med jævne mellemrum holder deres indtog. Skolen bruger ikke ressourcer på at tjekke eleverne for lus. Der kan dog forekomme tilfælde hvor en ansat tjekker en elev, hvis der er mistanke om levende lus i håret. Har en elev levende lus i håret, kontaktes hjemmet for at træffe aftale om, at eleven sendes hjem, så lusene ikke spredes til de øvrige elever. Er der fundet lus i en klasse informeres alle klassens forældre på ForældreIntra. Eleven kan komme i skole, når der er iværksat behandling for lus. Vi opfordrer forældre til jævnligt at tjekke børnene for lus!!! 16

17 Mobiltelefoner For bh.kl. - 1.kl. gælder det: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk hele skoledagen med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. For kl. gælder det: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i timerne med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. I frikvartererne må mobiltelefonen benyttes. For alle klassetrin gælder det: God mobil-etik forventes også udenfor skoletid Mobiltelefonen må kun benyttes til at tage billeder og optage film af andre elever, hvis disse tillader det. Mobiltelefon må benyttes i FRI, hvis det er aftalt med personalet. Ved sygdom og konflikter kontaktes skolens/ FRI s personale ikke forældrene da det er vigtigt at personalet ved, hvad der foregår mellem børnene, så de kan hjælpe. Personalet er altid behjælpelig med at skabe telefonisk kontakt mellem forældre og børn, hvis det er nødvendigt. Ved gentagne overtrædelser af reglerne eller ved uetisk brug af mobiltelefonen (f.eks. spil i timerne eller mobning) kan personalet vælge at inddrage telefonen i kortere eller længere tid, forældrene orienteres herom. Se desuden Undervisningsministeriets regler for inddragelse af elevernes ejendele her: 0412%20Nye%20regler%20skal%20fremme%20god%20orden%20i%20folkeskolen.aspx Trådløst netværk og medbragt IT-udstyr Eleverne kan medbringe og benytte eget IT-udstyr, som de må benytte efter personalets anvisninger. Der er etableret trådløst netværk på det meste af skolen. Eleverne logger på netværket via deres unilogin og en kode, der udleveres af lærerne. Det trådløse netværk og medbragt IT-udstyr må benyttes efter personalets anvisninger. Medbragt IT-udstyr er ikke dækket af skolens forsikring og medbringes derfor på eget ansvar. I klasse må eleverne kun bruge elektronisk legetøj om fredagen. Legetøj I klasse kan børnene på eget ansvar medbringe legetøj på en aftalt dag om ugen. Aflåste elevskabe Forældre har mulighed for at leje et aflåst skab gennem firmaet MYLOCKER. Aftalen er en aftale mellem forældre og MYLOCKER. Bestilling af skab foregår ved at logge på hvor der vælges skole og herefter det ønskede skab, hvorefter der betales for skabet. Aftalen om leje af skab er en sag mellem skole og A4 Systemer. Yderligere informationer om aftalen kan findes på skolens hjemmeside under fanebladet Div. Informationer. 17

18 Forsikringsforhold Ulykkesforsikring (personskade): Elever kan komme til skade under leg eller idrætsudøvelse mens de er i skole. Skolen har ingen forsikring, der dækker i disse tilfælde. Forældre opfordres til at være opmærksomme på, om familiens forsikringer også omfatter en Børneulykkesforsikring eller en Familieulykkesforsikring. Tjek også, om antallet af børn på policen er korrekt. Familiens ansvarsforsikring: Mange tror, at en familieforsikring eller en husstandsforsikring også dækker ulykkestilfælde for deres børn. Det gør den ikke. Den dækker skade på ting, og den dækker ansvar for skade på ting eller personer. Forældrene opfordres til at have tegnet en husstands-/familieforsikring til imødegåelse af udgifter, der skyldes barnets pådragelse af erstatningsansvar. Hvis elever forvolder skade på skolens bygninger, inventar og materialer ved en uagtsom eller forsætlig handling, er eleven erstatningsansvarlig. Skolen underretter forældrene om erstatningsbeløbets forventede størrelse, hvorefter forældrene kan anmelde kravet til egen husstands-/familieforsikring. Skolens ansvarsforsikring: Hvis elever kommer til skade som følge af fejl eller forsømmelse fra skolens side og skolen gøres erstatningsansvarlig, er eleverne dækket af skolens ansvarsforsikring. Skolen påtager sig ikke ansvar for skader på tøj eller andre medbragte ting, der benyttes under barnets ophold på skolen/ FRI. Skolebiblioteket Alle elever har mulighed for at låne bøger med hjem. Regler for udlån kan variere fra trin til trin, og aftales derfor med klassens lærere. Undervisningsmaterialer Eleverne er ansvarlige for de undervisningsmaterialer, som de låner på skolen, og er således erstatningspligtige, hvis undervisningsmaterialer forsvinder eller beskadiges. Dette gælder også engangsmaterialer. Støttekredsen Støttekredsen består af engagerede forældre og andre, der ønsker at støtte skolen praktisk og økonomisk. Støttekredsen laver forskellige arrangementer i løbet af skoleåret. Alle forældre opfordres til at melde sig ind i Støttekredsen. Læs mere om Støttekredsens virke på skolens hjemmeside. Klassekasse Forældrene opfordres til løbende gennem skolegangen at hjælpe klasserne med at tjene penge til klassekassen, som kan benyttes til ture, bolde m.m. samt som tilskud til de forældrebetalte studieture i 8. og 9. klasse. 18

19 Indmeldelse i skole og/ eller FRI Elever kan indskrives i skole og FRI hele året. Indskrivning foregår efter besøg på skolen med rundvisning og samtale med skoleleder. Forældre har altid mulighed for at bede om en prøveperiode på højst to uger, inden de forpligter sig til endelig indmeldelse. Der er som udgangspunkt ingen prøvetid inden en elevs endelige optagelse på skolen, men skolen vil i de fleste tilfælde forbeholde sig ret til at kontakte barnets nuværende skole eller børnehave for at sikre sig, at skolen er i stand til at varetage elevens pædagogiske og sociale behov. Skolen kan i særlige tilfælde vælge at aftale en prøveperiode for at sikre, at Bregninge-Bjergsted Friskole er det rette sted for den pågældende elev. Der er ikke i skolens værdigrundlag fastsat et maksimum for antallet af elever i de enkelte klasser/ grupper, da vores gruppestruktur bevirker, at vi kan have meget vekslende elevtal i klasserne/ grupperne. Der er dog taget en beslutning i bestyrelsen om, at vi i skoleåret undlader at udvide elevtallet væsentligt, da skolens elevtal er steget fra 75 til 100 i løbet af de sidste to skoleår. Vi ønsker et skoleår, hvor vi forankrer frem for at udvide, og ventelister kan derfor forekomme i de enkelte klasser/ grupper. Indskrivning til børnehaveklasse Det er muligt at indskrive elever til kommende børnehaveklasse, så tidligt forældrene måtte ønske dette. Forældre til elever, der er indskrevet til kommende børnehaveklasse, vil blive kontaktet af skolen i efteråret forud for barnets skolestart. Skolepenge og tilskud Skolepengene betales hver måned i 12 måneder: (Indmeldelsesgebyr kr. 750) 1. barn: Skole: kr * FRI: kr barn: Skole: kr. 725 FRI: kr barn og op efter er gratis i skole og FRI *Der gives kr. 425 i rabat, hvis der er søskende i Bregnen Naturbørnehave, som holder til i en af skolens bygninger. Der er mulighed for i september at ansøge Fordelingssekretariatet om økonomisk tilskud til skolepengene. Kontakt skolens kontor for rekvirering af ansøgningsskema. Læs mere om mulighederne for at søge tilskud på Skolen får besked i december, og evt. tilskud vil blive udbetalt i januar. Ansøgningsskema kan rekvireres på kontoret. Der er mulighed for at søge tilskud til dækning af udgifter til transport til skole. Tilskuddet dækker ikke hele udgiften, så forældre skal betale størsteparten af transporten. Tilskuddet vil afhænge af, hvor mange børn der ansøger om buskort og hvor mange km jeres barn/børn har til skole. Det er Fordelingssekretariatet der måler km og godkender ansøgningerne. I skal selv købe buskort/rejsekort til jeres børn og gemme dokumentationen, som afleveres på kontoret i december og juni. Vi overfører tilskuddet for første halvdel af skoleåret i januar og anden halvdel i juni. Kontoret udsender en reminder i god tid forud for dette. Udmeldelse af skole og/ eller FRI Udmeldelse før udgangen af 9. klasse skal ske via henvendelse til skolens kontor på eller ved at skrive til skoleleder Trine Stampe på ForældreIntra. Der betales til og med den sidste påbegyndte måned, hvor eleven går på skolen/ i FRI. 19

20

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere