Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46"

Transkript

1 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Decembe 2011 nr. 46 Glælig jul å gåt nytåe

2 Nyt fra æ bestyrels Æ sommeti æ fobi o æ auslutning a æ å nærme sæ haste, 2012 stæ fo æ dør. Vå sidst arangemang i æ forening i 2011 va æ adventsgudstjenst i Gråsten Slotskirk Synda den 27. novembe. Æ tøs æ ti gæ rask, men dæ ha nok naue mæ æ olde o gøe. Æ dæ it sån, at jo gamle man blye, jo raske tøs man æ tid den gæ? I æ forenings bestyrels ha vi væt i gang mæ o planlæg hva vi ska lau i Dæ æ generalforsamling den 7. marts 2012, kl o Ageskov Kro. Haus o mæl dæ tæ, vis do vil ha naue o spis. For æ kroman er det vægte o vee vo manne dæ komme, dæ sku jo gærn væ solæg tæ olle dæ komme. Den 28. marts ska vi en tue ue i æ marsk for o se æ stæe, då æ samlet i flok, sort sol heje dæ. Se oplysning om klokslet, møeste m.m. i Æ Blaj. Den 13. juni 2012 ha vi fåt lav tæ o se Gråsten Landbrugsskole. Dæ æ mæ rundvisning o æ skol, æ ko- o svinstol o hva de essen tøs vi ska se. Æ forstande Peder Damgaard vil fortæl om æ skol o møje meje. Den 2. september 2012, kl. 14 æ dæ sang o Trøjborg. Den 3. oktobe 2012 ha vi væt så heldich å få fat i Erling Jepsen tæ å kom å hol et foredrach som vel foregå å æ Folkehjem i Affenraa. Vi slutte æ å mæ advendtsgudstjenste o synnejysk den 2. december Oplysning om klokslet, pris o vo dæ æ ken, komme i Æ Blaj. I æ bestyels vil vi gærn høje om hvad do tøs dæ æ gavn got eller hvad do tøs dæ æ gaun knap så got. Hæ do bemærkninger la os ænle høj fra dæ. Hæ do forslau om naue, f.eks. et besøg å en virksomhed, et historisk stej, en fordragsholde, så kom ænle mæet. Do ka sen et brev, skriv en mail, ælle ring tæ jen a æ bestyels. Æ væl slut mæ o ønsk dæ o din familie en richte goj jul o et lykle nytår. Vi ses, mojn mojn. Tage Æ bild å æ forsie: Vinte i Tørning er fotografe e a majoe Jørgen Elmelund fra Has le stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

3 Æ Synnejysk Forening Indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 7. marts 2012 Kl på Agerskov Kro. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsessuppleant. 7. Valg af Revisor eller revisorfirma. 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skulle være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar Og det er it engang løjn Min 7 x oldfar Thomas Kylling va livtjene ve æ kong Christian 4 s hof. Da han gik o pension fik han forær Kegnæsgård så han haj nav å lev af. Men han haj jo nok it møj forstand o æ bynneri så han sol æ gård vie til Hertug Hans den yngre. I 1667 kom den ind ynde æ hertug af Augustenborg, og han brugt æ jord til jaut. I 1718 kom admiral Peder Tordenskjold (ham o æ tændstikæsker) o besøch i æ jauttid. Dengang var der en voldgrau rundt om æ gård, og der va en træbro aue. Tordenskjold vil rie ind o æ gårdsplads aue æ bro, men man haj advar ham fordi den var dårle. Men som den stoe vovehals han va, vil han da it tæj sæ af det og red allichevel aue. Æ bro den brast og æ hest den draune, men Tordenskjold blev hængen ve sin bøs. Så råft han: Taj den din dævvel, nu ska du få Han blev så gal i æ hoj og vil ha fat i æ gårdmand, men han va blevn så bang, at han haj gemt sæ i æ kjølle. Fortalt af Knud Kylling Petersen, Synneborre (historien stammer fra Degn Jens Grevsens bog Alsiske Egnshistorie)... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Sønderjysk leksikon er udkommet Det ny leksikon dækker 1000 emner skrevet af næsten 100 fagfolk og er en oplagt julegave. Har man spørgsmål til sønderjyske forhold, bliver svarene nu nemme at finde i Danmarks første regionale leksikon. Leksikonet udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland og retter sig mod brugere i hele Danmark og også syd for grænsen. Det hedder Sønderjylland A-Å og indeholder opslag om landsdelens natur, geografi, historie, mennesker, erhvervsliv, kultur og kunst. I korte tekster gives kontante oplysninger om konkrete emner, og i længere artikler skabes overblik og vises sammenhænge. Tidsmæssigt spænder leksikonet fra oldtid til nutid. Rumligt omfatter det Sønderjylland i den oprindelige betydning: landet mellem Kongeåen og Ejderen. Hele dette område beskrives frem til Derefter lægges hovedvægten på den nordlige del, der ved afstemningen blev dansk, dvs. det nuværende Sønderjylland. Det er sammensat og redigeret af Inge Adriansen, Elsemarie Dam- Jensen og Lennart S. Madsen fra Museum Sønderjylland. De tre har selv bidraget med over en tredjedel af teksterne på de 432 sider med ca. 600 billeder/illustrationer. Det ny leksikon er kompakt og let læsbart og afspejler den nyeste forskning. Det retter sig mod brugere både i og uden for Sønderjylland og kan bruges overalt i samfundet. På avisredaktioner, gymnasier, videregående uddannelser, tekniske skoler, folkeskoler, højskoler, i offentlige institutioner og private hjem. Sønderjylland A-Å er et selvstændigt værk, men også et nyttigt supplement til Sønderjyllands Historie i to bind, som Historisk Samfund for Sønderjylland udgav i Med de tre bøger kommer man landsdelen rundt i dybden såvel som i bredden. For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er prisen 248 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 348 kr. Samtidig med udgivelsen af det ny leksikon nedsættes priserne på Sønderjyllands Historie. Se mere på De tre redaktører af Sønderjylland A-Å, fra venstre Inge Adriansen, Sønderborg, Elsemarie Dam-Jensen, Tønder, og Lennart S. Madsen, Haderslev, glæder sig over, at flere års arbejde med leksikonet er færdigt. Foto: Karin Riggelsen 4... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Vi hae osse væt i Hasle Kulturfestival 2011 i Haderslev haej invite vos te å deltaej, å selfølle såej vi ja tak. Årets kulturfestivaltema var: Ud med sproget Så va va meeje naturle end å finn jen, som haj forstan å vos sproch. Å de va let ve Syddansk Universitet i Synneborre æ det et Institut for Grænseregionsforskning. Vi ringet dernee å fik å vee at Karen Margrethe Petersen lich va den vi sku ha fat i, men at hun haej ferie. Va gø man så, jo man SMS er mæ hin, å vi blev jens um at vi sku hol et foredrach um: Det Søndejyske Sprog Den Sønderjyske Identitet Æ Kulturfestival betal æ lokale å æ Harmoni (dvs. Hasle kommun), å vi invitee oll interessee, dels i Æ Blaj dels i den husstandsomdelt Kultur- Festival-avis. Så ålt i ålt va vi 50 som høe en unnerholdende å objektiv Karen Margrethe Petersen fortæl um sin unnesøchelse a det Synnejyske sproch s uvikling gennem æ tie besteforælle / forælle / børn, men osse um æ sproch s fremtie. Det va et spænnende å opløftenne indlæch. Æ budskab va helt kort, at æ sproch hae en god fremtie for sæ, men at det æ vos det æ augørenne for at viereføre det te vos børn å it minst børnebørn. Vi sluttet a mæ kaffe å laukach men vi glemt å syng. Mikkel... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 Køf din jul gav på Mangler du en jul gav idé, så prøv å besøch vo hjemmeside. Hæ ka du køf synnejysk bøche å CD er via æ webbutik. Ælle hva mæ å gi et mælemskab te Æ Synnejysk Forening? I æ webbutik ka do blant andt køf: Sangboch fra Æ Synnejysk Forening Marskens Guld CD mæ spændende kompositioner mæ rø er i den synnejysk marsk a Halvor Bogh samt æ datter Maja Bogh stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 Synnejysk historie æ osse ue gien å CD boks mæ 8 CD er Synnejysk Historie Skrevn a Jørn Buch Tegninger a Peter Heydenreich Følgende løjs synnejysk å æ CD: Andreas Carstensen Anna Schmidt Christian Jessen Christian Tychsen Emmy Petersen Greta Jepsen Henry Madsen Jørn Buch Minna Jensen Tove Birk Vagn Rasmussen Rigsdansk: Jørn Buch Valdemar Rasmussen spille osse et numme som heje Synnejysk Min føøst tusin oe å synnejysk Ue gien novembe Skrevn a Elin Fredsted Sønderjylland A Å Danmarks føøst landsdelsleksikon inneholle 1000 opslag om Synnejylland å kryds å tværs... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Marskens Guld Så æ Halvor Bogh klar me numme 2 cd i æ serie Marskens Guld. Vi sell dem beche via våres webbutik. Den føest præsente e Halvor tæ æ generalforsamling sist åe. Nå æ numme to klar. Den inneholle 15 melodie. Æ CD spænde vit, fra Erik Lassens sang, (Ham som fant det 2. gulhorn i 1734 å virre tæ æ sang I et land uden høje bjerge som Halvors gymnasiekammerat Michael Falch har skrevn å så tæ en vals, som Halvor har kompone e specielt tæ ære fo han ku en Marianne. Køf dem via voes webbutik! Halvor Bogh synge sammen mæ æ datte Maja stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 Indseen a den gammel høgge fra Nr. Hostrup: Winne æ natue gæ øve sin optugtels!! Tosde den 4. august kl. 19 ha vi guistjenest i Nr. Hostrup i Rosa og Thyges køhn kalgo o i den fobindels komme æ i tanke om en episode som ske i fobindels mæ en friluftsguistjenest øve o Lakolk campingplas fo manne å si en. Faktisk skul æ fotæl den o tysk, fo de vo nemle di tysk campiste, som en syndemorn vil lau en friluftsguistjest. Di hai bygget op et flot Altar, mæ to lys o naue køhn blomste ovenå!! Den tysk præst, - selfølle i fuld ornat stoi frem fo æ olte. Slau op å Johannes kapittel 4 ves 4 tæ 8 o sku lich tæ o løis. Da kam eine Möve en måch flyven ind øve fra Helgoland o ind øve æ plads. O så laut den en stoe klat, lich ne e i æ biffel! Der Pfarrer, æ præst vo it sorn o slå ue. Han follet æ hinne o så op i æ hemmel! Ich danke Dir Gott, dass die Kühe nicht fliegen kann! Æ takke de gui tæ æ køe it ka flyv! Så kom o tosde o opløv en guistjenest, vo de æ højt te æ hemmel! Æ ha en naen opløvels fra min barndom hjem i Svejlund: TRO Vos hjemmesychplejesk vo Søste Kjestine hun vo diakonisse o cyklet sefølle rondt i hele Helleva sogn, de vo faktisk naue rechte lang tue hun hai ve dau. Vi vo 10 søsken i vo barndomshjem, så de ske eda, te søste Kjestine osse sku op te jen af vos knejte, vinne vi knystet galt moi, elle naue ant. Ette æ kri fik søste Kjestine en bil, en gammel Daf, billich i bensin,. Hun vo no ber e te o syggel!! En gong hun vo i Svejlund, sku hun vir e tæ Hinnerp. Got o vel halvejs mel Svejlund o Ma jus Hørløk køe æ bil tør. Søste Kjestine strøvt sæ ne æ tæ Majus! Majus! Æ æ kø tø, ka æ it lån ledt bensin!? Saut så e Majus Men æ ha kon tratobensin o æ ha it naue o kom met i Jamen de ha æ sjal, Hin rask tebach tæ æ Daf, tau en natpot o re en te bach te Majus, fæk fylt op, o gek sinne tebach tæ æ bil. Æ dækkel a te æ bensin o helt i; Øve o æ mark støj Tinne o Pe Terp vo di hakket roe. Pe Terp støttet sæ te æ haggeskaut o so i galt etteteksom! DE KOLLE Æ TRO!!... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 Stærreballetten (Sort Sol) Vi møes å Slotsfeld i Møcheltynne onsda d. 28. marts 2012 ca. æ kl , vo vi kigge å æ Guldhornsudstilling. Nåe så æ sol gåe nee, kør vi ue å see æ stærre gå te ro i æ sivskov. Bachette for vi æ kaffe å Rudbøl Grænsekro. Tæmelling te Ann Pris kr. 50 pr. person Indlæg til Æ Blaj gern å dialekt sendes tæ æ redaktøe Peder Luckmann, Synnegae 28 B, 6520 Tautlund Tlf mail: stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Arrangemente: Onsda 7. marts 2012 Generalforsamling på Ageskov Kro kl kr. inklusif 1 snaps å kaffe. Onsda 28. marts 2012 Stæreballetten kl kr. pr. mand inklusif kaffe Onsda 13. juni 2012 Gråsten Landbrugsskole kl kr. pr. mand Tæmælling te ålle arrangemente: Ann Posselt, mobil elle å mail, Bemærk nyt telefonnumme!... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i februar 2012 Æ Synnejysk Forening Forman: Kjeld Andresen Nørregade 8, 6534 Acheskau mail: Næstforman: Tage Lametsch, Ulkebøl. Tlf Øvrich bestyrels: Ann Posselt, Røjekro. Tlf , mail: Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge. Ingrid Pedersen, Gram. Tlf H.C. Clausen, Affenraa. Tlf Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf Peder Luckmann, Tautlund. Tlf , mail: Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Kjeld Andresen. Kontingente for 2012: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Afsender: Æ Synnejysk Forening att. Kjeld Andresen Nørregade Agerskov

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten

Læs mere

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang Nr. 2. 2015 ISSN:0906-2939 ASRA NYT,udgivet af ASRA Ålykkevej 3. 7400 Herning mail: info@asra.dk ASRAs hjemmeside www.asra.dk Formand: Steen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Masser af vand. Brandværn fra Ullerup, Sottrup og Gråsten pumpede bl.a. vand i Bojskovskov i timevis torsdag d. 11. august

Masser af vand. Brandværn fra Ullerup, Sottrup og Gråsten pumpede bl.a. vand i Bojskovskov i timevis torsdag d. 11. august 4. årgang 3. udgave august 2011 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Det fornægter sig ikke. Der sker noget omkring kirkepladsen i denne tid.

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012

Nyhedsbrev Marts 2012 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2012 Kære medlemmer På grund af vort nye regnskabsår, der nu følger kalenderåret, udkom der ikke et Nyhedsbrev

Læs mere

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014)

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014) April 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØS PRIS Mel.: På min lysegrønne ø Alle gæster fra fjern og nær, glæd jer, jeg vil fortælle jer alt om tiden, ja, lige siden at verden

Læs mere

Langbenede gæster i Tranekær

Langbenede gæster i Tranekær 5. årgang 2. udgave maj 2012 nr. 16. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Så kom den, den med spænding ventede motorvej, meningerne er delte

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00)

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede,

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

. en rigtig God Jul og Godt Nytår. December 2002 Nr.10 /26.årgang

. en rigtig God Jul og Godt Nytår. December 2002 Nr.10 /26.årgang December 2002 Nr.10 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Annonce: Zoneterapi 2 Børneklubben 3 Spareforeningen Lottospil 3 Nyt fra Kirken 4 Svenstrup Vandværk Vandværkets historie

Læs mere

Fastelavn er mit navn..

Fastelavn er mit navn.. Nr. 1 Februar 2014 26. årgang Fastelavn er mit navn.. Indhold Lidt fra formanden 3 Det nytter!!! 4 Indkaldelse til generalforsamling 5 PARKINSONSKOLEN SYD Tal om demens! 6 Motionens betydning for parkinsonramte

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Alssundgymnasiet i Sønderborg

Alssundgymnasiet i Sønderborg December 2008 Kære gamle AGS ere I sidder nu med det 25. nummer af Mojn-NYT i hånden, og i anledning af jubilæet er bladet lidt fyldigere end de foregående år. Kigger man bagud, vil man se at de tidligste

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 4 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Arrangementskalender 2009 6. november: Legeaften Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.: PV Sport 81 14. november kl. 18.00:

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

ALMEN - NYT. Se side 10. Kom til afdelingsmøde. NR. 1 februar-marts 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

ALMEN - NYT. Se side 10. Kom til afdelingsmøde. NR. 1 februar-marts 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING ALMEN - NYT NR. 1 februar-marts 2015 Kom til afdelingsmøde Se side 10 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Udlejning: Anita Marcussen Rita Paulsen Finn Boysen - kontorbud Boligforeningernes kontor, Humlehaven

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere