Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August ÅRGANG 4

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev Tlf Arrangementer på landsplan 5. september 2010 Danmarks Friluftsdag september 2010 GM-stævne, Scandic Bygholm Park, Horsens 24. november 2010 Fredslyset føres rundt i Danmark januar 2011 Distriktsforum 2011, Kursuscenter Svenstrupgaard, Korsør International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Øvrige landsgildeadresser side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid tirsdag og torsdag Telefonsvarer og mail tager imod i døgndrift Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Internationale arrangementer november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Nyt fra LGL... 4 What s on international... 5 Højskoleudvalget... 6 Rodbjerggaard... 9 Gilderne og de andre Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden:»Der Pfadfinder Gruss«i Grossarl. Læs om det 42. Europæiske Gilde Forum på side 5. Foto: Birgit Jønsson, 2. Hillerød Gilde

3 Rummelighed Af Lone Erkmann, Landsgildemester Rummelighed, hvad vil det sige? Skal vi rumme alt, hvad der kan krybe og kravle? Således skrev en gildebror til mig for nylig! Selvfølgelig skal vi ikke det! Vi skal stadig være en organisation, der består af tidligere spejdere og andre, der vil gå ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål. 2 Idegrundlag og formål Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en organisation, der har sine rødder i spejderbevægelsen. Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og omsætte disse til praksis. Medlemmerne vil i fællesskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver. 2 er rummelig nok til både at omfatte Vintapperlaug, Naturlaug, Gildernes Højskole, gruppemøder, gildemøder, gildehaller, arbejde med venskabsgilder og meget mere. Indholdet i 2 kan vi godt være tilfreds med måske har nogen lyst til at ændre på sproget. Det må der så arbejdes med. 5 Arbejdsform Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og aktive deltagelse i arbejdet søges udviklet gennem svend-, væbner- og riddertid. a) Gildebrødre (svende) bør straks indtræde i en gruppe. De kan efter 1 års gildetid og skal normalt efter 2 år lade sig optage som væbnere. b) Gildebrødre, der har været væbnere i mindst 5 år, eller som væbnere har været gildeledelsesmedlemmer i mindst 1 år kan optages som riddere. Her er rummeligheden ikke stor. Den eneste arbejdsform, der omtales er svende-, væbner-, riddertid. Ser vi på virkeligheden, er det jo en meget lille del af vores arbejde, der omhandler de tre trin. Vi kan ikke være tilfreds med indholdet eller formen. Vi tramper stier til gruppearbejde, gildemøder, højskole, naturlaug, humanitære opgaver, projektarbejde, ledelsesudvikling og svende-, væbner- og riddertid. Vi benytter os af mange forskellige arbejdsformer. 5 kan slet ikke rumme vores virkelighed. Der skal være en sti til svende-, væbner- og riddertiden. Men der skal også være trampet stier til alt det andet, der fylder i vores gildeliv. Vi må stramme 5 op, så den beskriver, hvad vi gør. I fællesskab arbejder vi med personlig udvikling på mange forskellige niveauer og måder. Vi ønsker at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsmæssige opgaver og fremme international forståelse. Hvis vi vil skabe større rummelighed med hensyn til aktiviteter og arbejdsformer må vi påtage os arbejdet med at formulere 5, således at det klart fremgår, hvorledes Gildebevægelsen støtter medlemmerne i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og gildeløfte. Vi skal gøre det, vi siger vi gør! Foto: Malene Erkmann 3

4 Nyt fra LGL 5. LGL møde juni - i Odense Af Niels Rosenbom, landsgildekansler Dette 5. møde var planlagt som et kort møde i tilslutning til LG-stævnet. Men da dette jo måtte aflyses, blev mødet et helt weekendmøde. Der blev således tid til en grundig gennemgang af de lovforslag, som vi arbejder med. På trods af kritik fra nogle gilder og distrikter er der enighed om, at vi vil arbejde videre med forslagene og skabe den nødvendige rummelighed i gildebevægelsen. GM-kredsen inviteres til at deltage i arbejdet med hovedlinjerne på gildemesterstævnet og efterfølgende medvirke i processen med den endelige redigering. Programmet for gildemesterstævnet blev gennemgået. Rodbjerggaard; status er, at Gildecenterfonden afventer svar fra Civilstyrelsen. Før svaret foreligger, kan vi ikke komme videre med salgsplanerne. LGUS fortalte om arbejdet i DUS-kredsen med henblik på Friluftsdagen. LGL værdsatte arbejdet og håber på, at det vil medvirke til succeser rundt om i landet. Håndbog for gildeledelser er stort set færdig, der mangler to afsnit. Håndbogen blev godkendt og lægges snarest ud på hjemmesiden. LGUS fremlagde tanker om vores arbejde med den personlige udvikling, og herunder en revision af vores S/V/R trin. LGUS blev bedt om at arbejde videre med sagen. LGS gennemgik vores periodiserede budget og regnskab. Det blev med tilfredshed konstateret, at vi ikke har rørt budgetloftet. LGIS orienterede fra UNICEFs årsmøde. LGK konstaterede, at der var kommet een reaktion på opfordringen i Infobrev nr. 4 om at deltage i et netværk omkring spejderkontakt. Alle ansøgninger til Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond blev afslået. Næste møde (6. LGL-møde) er august på Bygholm Parkhotel, som også er rammen for gildemesterstævnet. 4

5 What s on international En gang spejder - altid spejder - einmal Pfadfinder - immer Pfadfinder Af Birgit Jønsson, 2. Hillerød gilde Som GIM i nogle år og nu som DIS blev jeg opmærksom på behovet for at få mere kendskab til det internationale arbejde og fællesskab landene imellem. Derfor deltog jeg som førstegangsdeltager i det 42. Europæiske Gilde Forum i ugen juni 2010 i Grossarl i Østrig. Jeg havde inden afrejsen fået nogen orientering af LGIS Anne Haastrup-Nielsen, som grundet Kiss og Erik Messmanns afbud, var Danmarks delegationsleder, og det var således med positiv forventning jeg tog af sted. Bortset fra at jeg havde fået af vide, at det ikke var en guidet turisttur man kunne deltage på, så må jeg konstatere, at det var et program, der i den grad opfyldte alle mine forventninger, og det var så bare op til mig selv at udvælge, hvad jeg fandt mest interessant af udflugter, vandreture, informationsaftener og underho ldningsarrangementer. Grossarl ligger i Salzburgland nær St. Johann in Pongau, ca. 60 km. syd for Salzburg. En by ca. 900 meter over havet med 6000 indbyggere og med rigtig mange vinterturister. Der er mange hoteller, men jeg observerede ikke én reel souvenirbutik, hvilket betyder, at byen forsøger at beholde den oprindelige og lokalsamfundsmæssige opbygning. Byen syntes således at modtage os med megen varme og gæstfrihed. Der var omkring 200 deltagere fra 15 europæiske lande (og én australier, som har været med i mange år). Ved indtjekningen fik alle udleveret skilt med navn, hjemlandets flag og med bemærkning om, hvilke(t) sprog man mere eller mindre beherskede. Dette gjorde kommunikationen ulig nemmere. Endvidere fik vi om halsen et badge, der viste, at man var en del af gruppen. Jeg kunne fylde flere sider her i Sct. Georg med beskrivelser af disse aktiviteter af såvel det gilderelaterede samvær som de natur- og kulturrelaterede oplevelser, jeg fik. Det er ikke hensigten med dette indlæg, men kun kort at beskrive en førstegangsdeltagelse i dette storslåede arrangement. Så hermed er en god oplevelse givet videre, og jeg kan kun opfordre alle til at deltage i det 43. Europæiske Gilde Forum, der finder sted i tiden den juni 2011 i Grossarl. Fotos: Birgit Jønsson 5

6 Højskoleudvalget Gildernes Højskole 2010 / 2011 Fra Højskolegruppen v/margrethe Gybel og Sten Frost Hermed indbyder Højskolegruppen til den sjette højskolesæson. Højskolesæsonen starter den 1. oktober 2010 med afslutning den 1. maj 2011 og indeholder tankevækkende og provokerende oplæg, debat, brevudvekslinger med partnergrupper og en helstøbt højskoleweekend. Denne gang zoomer vi fra det brede fællesskab til det nære fællesskab, og temaet er derfor Du og jeg Foto: Erik Brig Jensen I overvejelserne frem til denne højskolesæson har vi blandt andet talt om, at i den digitale verden er tingene meget anderledes end for ganske få år siden. Vi har ekstreme muligheder for at stifte bekendtskab med det globale samfund og dets beboere. Viden om vor næste og hans/hendes livsbetingelser, udfordringer, kulturmønstre og udtryksmuligheder er ikke et spørgsmål om teknisk mulighed for at tilegne sig viden, men alene vores egen tilskyndelse og nysgerrighed for at opnå viden.. og, hvad har det ført med sig? Blander vi os positivt i hinandens gøren og laden, eller bygger vi bolværker for ikke at miste integritet? Har vores tolerancetærskler fået andre højder? Er du og jeg part i et fællesskab, eller hytter vi vort eget skind? Er vi ved at ophæve fællesskabsværdier og kræve vor egen ret til at fylde hele billedet? Hvordan sørger vi for, at vi alle tillægges den samme værdi som menneske? Hvordan passer vi godt på hinanden? Hvem træder til, når vi ikke magter det? Flere spørgsmål kommer til - det kan slet ikke undgås! I Sct. Georg, juninummeret, præsenterede vi triumviratet, nemlig: Tidligere biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt, som skriver det første debatoplæg. Sendes ud til højskoledeltagerne ca. 1. oktober Historiker og forfatter Henrik Jensen skriver andet oplæg, som udsendes ca. 1. december Overlæge Ole Johannes Hartling skriver det tredie debatoplæg, som udsendes ca. 1. marts De tre oplægsgivere vil med tre forskellige og skæve vinkler angribe temaet, og der er ingen tvivl om, at der vil blive provokeret til gode debatter. 6

7 Ideen i højskoleforløbet er, at de skriftlige oplæg debatteres i grupper, og gruppernes kommentarer/ konklusioner udveksles skriftligt med partnergrupper et andet sted i landet. Gildernes Højskole Højskolegruppen har et godt tilbud til dig Artikellæsning i din egen lænestol Diskussion i din egen højskolegruppe Diskussion med en partnergruppe Foredrag på Gildernes Højskole Debat på Gildernes Højskole Film på Gildernes Højskole Samtale på Gildernes Højskole Samvær på Gildernes Højskole Ønsker du dig mere på Gildernes Højskole, så føj til listen - næsten alt forefindes nemlig i Gildernes Højskole Den rette højskole med de skæve vinkler Klip kuponen ud eller tag en fotokopi. Send kuponen med tilmelding, så den er landsgildekontoret i hænde senest den 15. september. Husk overførsel pr. giro eller bank skal indeholde afsendernavn. Der afsluttes med en weekend den 29. april - 1. maj 2011 i et rigtig godt højskolemiljø - Rødding Højskole, hvor deltagerne mødes med hinanden og forfatterne til oplæggene. Fredag aften vil være dedikeret til møde med partnergrupperne. Lørdag er den store foredragsdag, og søndag afslutter vi med indledningsforedrag til den kommende højskolesæson og til slut en frokost. Hvem kan modstå denne fristelse til at debattere, høre gode foredrag, give sin mening til kende og i det hele taget være med i et godt samvær? Ægtefæller, der ikke er gildemedlemmer, er meget velkomne til at deltage. Der er mulighed for, enten som enkeltperson eller som en gruppe, at deltage i højskoleforløbet uden at deltage i den afsluttende weekend. Deltagelse på denne måde kan være med eller uden partnergruppe. Tilmelding til Gildernes Højskole Tilmelding kan foretages enkeltvis eller gruppevis. Ønsker man at deltage alene, finder Højskolegruppen deltagere i nærheden, som man kan kobles med, hvis der er ønske om det. Kapaciteten i weekenden er 175 deltagere. Det er derfor nødvendigt at anvende først-til-mølle princippet. Ingen har på forhånd haft mulighed for at tilmelde sig. Brug tilmeldingskuponen fra Sct. Georg. Kuponen findes også elektronisk på hjemmesiden i fanebladet Aktiviteter og laug - højskolen. Eller send en mail. Hvis der anvendes mail, så skal denne indeholde de samme oplysninger, som indgår i kuponen på næste side. Er der særlige forhold, som Højskolegruppen skal tage hensyn til, så vedhæft en seddel eller skriv det i mailen. Det kan være et særligt ønske om gruppedannelse eller kobling til partnergruppe. Mere praktiske forhold i forbindelse med transport og indkvartering, vil vi håndtere, når deltagerlisten er udarbejdet, og grupperne er dannet. Af kapacitetsgrunde er det sådan, at vi indkvarteres på dobbeltværelser. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der ydes enkeltværelse. 7

8 Pris og betaling Prisen for deltagelse i Gildernes Højskole er kr. Prisen inkluderer oplæg og weekend, dog ikke drikkevarer til måltider, transport og linned. Transport fra og til Vejen Station/Rødding Højskole er dog inkluderet. Beløbet betales med 450 kr. ved tilmeldingen og med 500 kr. ved udsendelsen af hvert af de tre oplæg. Ved ønske om deltagelse uden den afsluttende weekend, skal der ikke bruges tilmeldingsblanket, men send i stedet et brev eller en mail til landsgildekontoret. Prisen for deltagelse i Gildernes Højskole uden deltagelse i den afsluttende weekend er 550 kr. Startbeløbet betales senest den 15. september sammen med tilmeldingen. De tre oplæg vedlægges girokort, som skal være indbetalt senest månedsdagen efter modtagelsen. Tilmelding er bindende. Læs mere på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside hvor der findes et faneblad med Gildernes Højskole, ligesom der er debatmulighed i Gildernes Debatforum på hjemmesiden. Tilmeldingsblanket Gildernes Højskole 2010/2011 Navn Adresse Postnr. og by Gilde Telefon Mail-adresse Tilmelding alene, i gruppe sammensat af KU Indbetalt startgebyr 450 kr. Tilmeldt som gruppe / antal medlemmer Indbetalt startgebyr for gruppe = antal * 450 kr. Startgebyr er Vedlagt i check Indbetalt på girokonto Indbetalt i Danske Bank, reg kto Tilmelding er bindende Sæt X Antal Sæt X Deltager i gruppe med (navn og gilde): NB: Der skal udfyldes og indsendes tilmeldingskupon for hvert enkelt medlem. 8

9 Rodbjerggaard BB Træf 2010 på Rodbjerggaard - et tilbud til bedsteforældre/oldeforældre og børnebørn/oldebørn Vi vil tilrettelægge dagene med forskellige aktiviteter såvel indendørs som ude. Hvad det er, vil vi lade være en hemmelighed, men vi lover, at vi nok skal få det sjovt. Aktiviteterne vil blive tilrettelagt, når vi ved, hvor gamle deltagerne er. Foto: Ingrid Danstrup Der vil også være plads til egne ideer. Vi vil dog gøre opmærksom på, at aktiviteterne er baseret på, at alle - både børn og voksne - deltager af hensyn til fællesskabet. Ankomst mandag den 18. oktober 2010 kl.12, hvor medbragt frokost nydes. Afrejse torsdag den 21. oktober 2010 efter frokost og oprydning. Pris: Voksne 600 kr., børn under 12 år 500 kr. Tilmelding senest den 1. oktober 2010 til Else Sudergaard, Elmegade 29, 5500 Middelfart, tlf , Ved tilmeldingen skal vi vide navn, adresse og -adresse, antal voksne samt antal børn og deres alder. Tilmeldingen er bindende. Først til mølle princippet gælder, da pladserne er begrænset. Besked om betalingen samt deltagerliste tilsendes direkte til de tilmeldte. På gensyn på BB- Træf 2010, Rodbjerggaards Venner 9

10 Gilderne og de andre Åbent hus i naturen den 12. september Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer børnefamilier på naturoplevelser på Naturens Dag, søndag den 12. september. Formålet er at bringe børn tættere på naturen, da børn i dag bruger halvt så meget tid i naturen som deres bedsteforældre gjorde, da de var børn. Hør kronhjorten brøle, rid på en islænder, byg en hule i et træ eller fang en fisk. Det er bare nogle af de oplevelser, børnefamilier kan få på Naturens Dag, søndag den 12. september. Her åbner Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet naturen i hele landet med guidede oplevelser i børnehøjde og hjælper samtidig familierne med ideer til naturoplevelser på egen hånd. Formålet med dagen er at få børn ud i naturen for børnenes og naturens skyld. Børn, der opholder sig i naturen, er sundere, gladere og mere fantasifulde. De har også bedre mulighed for at vokse op som ansvarlige voksne, der benytter og beskytter naturen, siger Ida Kryger, konsulent i Friluftsrådet. Børn er mindre i naturen En Gallupundersøgelse fra efteråret 2009 viser, at børns dagligdag har ændret sig markant de seneste år. I dag er børn kun halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn. Bedsteforældregenerationen var ude i naturen mange gange om ugen og havde frihed og fritid til at opdage naturen på egen hånd. Siden er der sket et voldsomt fald i den tid, børn opholder sig i naturen. Børns hverdag er i dag mere travl, overvåget og skemalagt end nogensinde før, og børn bruger en stor del af deres fritid på elektroniske medier og organiserede aktiviteter frem for at lege i og opleve naturen, forklarer Ole Laursen, leder af Børn og Unge i Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Pia Matthiessen Ud med institutionerne Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, inviterer de to foreninger børn ud i naturen med deres skoler og institutioner i ugen op til Naturens Dag. Det sker med en inspirationspakke, som institutionerne og skolerne kan rekvirere gratis. 10

11 Vi forældre har hovedansvaret for at få vores børn ud i naturen, men børnene tilbringer en meget stor del af deres tid i skoler og institutioner, og derfor vil vi også gerne hjælpe landets lærere og pædagoger til at afholde en Naturens Dag med børnene. Naturen er et fantastisk læringsmiljø og verdens største legeplads, slutter Ole Laursen. Find en oplevelse i børnehøjde på og deltag i en konkurrence om et gavekort på kr. til en naturrejse. Mere information: Danmarks Naturfredningsforening Ole Laursen, leder af Børn og Unge, mobil: Louise Elver, kampagneleder, mobil: Friluftsrådet Ida Kryger, konsulent, telefon: Marie Staun, konsulent, telefon: Fakta: Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedag for naturoplevelser den anden søndag i september - i år den 12. september Temaet for Naturens Dag i 2010 er børns naturoplevelser En Gallupundersøgelse af tre generationers oplevelser i den danske natur viser, at børn i dag bruger naturen halvt så meget, som deres bedsteforældre gjorde, da de var børn Det er først og fremmest forældrenes prioriteringer, der bestemmer, hvor meget børnene kommer ud i deres fritid - både alene og sammen med familien. Andre hindringer, for at børn kommer ud, er, at børn vælger elektroniske medier som computer, tv og spilkonsoller frem for oplevelser i naturen. Desuden er børnene meget i institutionerne. Forældrene angiver også, at de mangler tid og nedprioriterer oplevelser i naturen, og at deres børn går til mange organiserede aktiviteter. Moderne forældre føler derudover et stigende behov for at overvåge børnene. Udlejningspriser for gilder/distrikter Sommeren er over os. Hvad med at leje Rodbjerggaard? Prisen er 50 kr. pr. gildebror pr. nat, min kr. pr. nat + forbrug Foto: Ingrid Danstrup Altså min kr. for en weekend med 2 overnatninger + forbrug. Henvendelse til landsgildekontoret tlf eller 11

12 Tydal i sommertøj Af Tim Riediger, Dansk Spejderkorps Sydslesvig naturen: telte bliver rejst imellem træerne, store raftekonstruktioner prøver at overtrumfe træerne samtidig med, at en sær lugt fra lejrbålene gennemtrænger hele stedet. Der findes et sted i Sydslesvig, hvis skønhed næsten kan slå benene væk under en, når man bevæger sig mellem de dybgrønne skove, de frodige enge langs Trenens klare vand. Nogle af spejderne ses for første gang på stedet, det er dem, der virker lidt desorienterede i starten. Nogle farer endda vild på området. Det er ikke fordi spejderne har dårlige sanser, men fordi Tydals grund er på hele 75 hektar. Her sker til sommerferiens start noget, man kun oplever få steder i denne verden. Skønt naturen er midt i sin sommerglæde, er stedet alligevel i en slags forårsdvale. Men så starter menneskernes sommerferie, og pludselig forandrer sig naturen markant. Små mennesker med tørklæder om halsene bosætter sig midt i naturen. Tydal er blevet beriget med en yderligere dyreart: spejdere. Flittige som myrer starter de at forandre Et så stort areal giver plads til udfoldelse. Spejdere, der hyppigt er ude på stedet, opdager stadigvæk hjørner, som de ikke har opdaget før. Andre steder er så godt gemt væk, at man føler sig som opdagelsesrejsende, for her kan der ikke have været mennesker før. Fascinerende er, at kendte steder i de sidste år har gennemgået markante forandringer. 12

13 Tydal har nu i en årrække haft samarbejde med kommunen med omtrent 30 langtidsarbejdsløse under 25 år. De unge bliver kvalificeret igennem meningsfyldt arbejde. Arbejdet er ikke kun et beskæftigelsesprojekt, men resulterer i produkter, som alle involverede med stolthed gerne viser til andre: en stor a- potekerhave, insekthoteller, samt tre natur- og sansestier med en samlet længde på 10 km. Tydal Tydal tilhører Dansk Spejderkorps Sydslesvig og fungerer dels som korpsets samlingssted, dels som et mødested for spejdere fra nord og syd, for lejrskoler og foreninger. Tydal ligger i den naturfredede Trenedal i Eggebek sogn og er på ca. 75 ha. jord - umiddelbarat syd for den dansk-tyske grænse. Tydal er en gammel udflyttergård fra 1863 fra den gamle Tydal-landsby, der lå ved Angelbo-vejens vadested over Trenen. De gamle bygninger blev dels nedrevet og genopført dels restaureret, således at byggestilen fra 1863 blev bevaret. De mange skove på spejdergårdens område bliver plejet, gamle træer bliver fældet, nye bliver plantet. Ikke alle træstammer ender som opfyringsmiddel under spejdernes gryder, men som kunstværker. En gruppe arbejdsløse har masseproduceret skilte med korpslogo, som nu markerer vandrestierne. Andre stammer bliver til legeredskaber på naturlegepladsen eller bliver til fantasifulde bænke. Der siges, at der et eller andet sted på Tydal snart vil kunne mødes en troldfamilie, som er ved at finde sig en hule som bopæl. Tydal har: En hovedbygning med max. 41 sengepladser. 4 hytter med max. 36 sengepladser. Opholdsrum, køkken, toiletter og bad. Efter aftale: undervisningslokaler. Lejrpladser til op til 800 deltagere. Selvforplejning Men Tydal er selvfølgelig flottest i realiteten. Enhver oplever stedet på en anden måde - og oplever andre eventyr. Hvilke eventyr mon der venter på dig? Fotos: Tim Riediger 13

14 Børn og nye medier Af Malene Erkmann, Børns Vilkår Jonas går i niende klasse og har lige fået en ny mobiltelefon. På vej til klassefest stopper Jonas mor ham og beder ham lade den dyre mobiltelefon blive hjemme. Han vil både blive bragt og hentet og får ikke brug for telefonen. Modvilligt lader Jonas mobilen blive hjemme, sætter håret og tager af sted. Da han kommer hjem hænger Jonas med hovedet. Var det ikke en god fest? spørger hans mor. Festen var god nok, men Jonas kunne ikke byde pigerne op til dans uden sin mobiltelefon. Når vi er til fest, sender vi en sms og spørger, om pigerne vil danse. Så gør det ikke så meget, hvis de siger nej. Historien viser, at børn og unge bruger mobiltelefonen på nye og overraskende måder til at skabe og vedligeholde netværket til deres kammerater. Børn og unge skelner ikke mellem det, de gør på skærmen og det, de gør i virkeligheden. de kroner blev betalt over regningen hos telefonselskabet. Egentlig har hun brugt 1500 kroner på at købe noget, der ikke findes, men i hendes virtuelle univers findes både heste og hø. De er med til at skabe hendes online verden og give hende en profil i forhold til sine online venner. Foto: Malene Erkmann Der er som hovedregel to måder ens børn og børnebørn kan komme til at bruge penge på internettet. Enten ved hjælp af et kreditkort eller ved hjælp af mobilen. Mobilen kan nemlig bruges til at sende overtakserede sms er. En sms kan fx være overtakseret med 100 kroner, som så kan bruges til at betale for varer eller services på internettet. Det skal dog tydeligt fremgå, at der er tale om en overtakseret sms. Kik derfor med, når dit barn eller barnebarn finder et nummer og sender en sms. I et andet tilfælde brugte en 10-årig pige på kort tid mere end kroner på at købe virtuelt hø til sine virtuelle heste på Habbo Hotel. Habbo Hotel er en hjemmeside, hvor børn og unge mødes for at chatte og spille. Du får din egen figur, som du kan indrette en lille verden til på Habbo Hotel. Du kan købe møbler og fx heste, som du kan fylde din verden med. Men ikke alt er gratis. Fx viste halm til hesten sig at være meget dyrt. Pigen havde nemlig betalt med sin mobiltelefon og Det er vigtigt at kunne skabe sig selv på nettet. Man skal ikke kun kunne fortælle, hvem man er, man skal kunne vise det. Man kan f.eks. vise det ved at lave en liste over ens favoritmusik, ved at vise hvilke grupper man er medlem af og især ved at vise, hvem man er venner med. Man kan også skabe sig selv en profil ved at være rigtig god til at finde sjove videoklip på siden YouTube eller ved at have den bedste samling af gode link til andre sider på internettet. 14

15 Børn og unge skal derfor mestre mange kompetencer. De skal kunne navigere i de mange sider på nettet, de skal kunne redigere musik, billeder og video, og de skal være bevidste om, hvilke signaler de sender til andre på nettet. Endelig skal de være gode til at beskytte sig selv. Når børn og unge er på nettet, har de pludselig fået et verdensomspændende publikum. Det er helt anderledes, end at skrive sedler til hinanden i klasseværelset. Her skriver man på en gigantisk opslagstavle, som hele verden kan se, og hvor opslag kan være næsten umulige at tage ned igen. Den absolut vigtigste regel man skal lære sine børn og børnebørn er, at man aldrig skal møde en ven fra internettet alene første gang. Mind dem om at de altid skal tage en ven med, give de voksne besked og sørge for at mødes på et offentligt sted fx et bibliotek eller en cafe. Mobiltelefoner og computere har gjort det nemt at være online hele tiden og dermed i kontakt med sine venner hele tiden. Det har både fordele og ulemper. På mange måder lever nutidens børn og unge, som man gjorde i landsbysamfundene i gamle dage: der er altid en hjælpende hånd i nærheden, men til gengæld ved alle alt, om alle! Gode link: Medierådet for børn og unge: Facebook: Bogen Børn og nye medier fra Børns Vilkår: bornsvilkaar.webhotel.net/catalog/ Fra landsgildekontoret til gildeledelserne Ved indrapportering af ændringer vedrørende gildebrødre (nye, udmeldte, døde, adresseændring, s-v-r, jubilæer, osv.) kan den hidtidige papirrapport stadig benyttes, men der er også mulighed for at gildekanslerne kan indrapportere direkte via mail til blot skal kanslerne her huske, at enhver rapportering skal afsluttes med at angive gildets medlemstal. Vedrørende personjubilæer, som skal markeres, beder vi kanslerne om hjælp, hvis personen undervejs har været udmeldt. Ved udmeldelse har vi ikke mulighed for automatisk at finde en jubilar, og i disse tilfælde, må gildekanslerne indrapportere til os. Ud i det grønne Af Niels Oluf Andersen, Sct. Georgs Gildet i Hirtshals De grønne Pigespejdere her i Hirtshals bad os om hjælp til afslutning på fødselsdagsstafet en søndag i juni. Vi sagde selvfølgelig ja tak og planlagde to opgaver. De ældste spejderes opgave gik ud på at rense, tilberede og spise friskfangede makrel. De små lavede collager af flade sten opsamlet på stranden. Pigerne gik friske til opgaverne og alt forløb med succes. Mens vi ventede på de grillede fisk blev der sunget spejdersange. Det hele foregik i klitterne neden for Hirtshals Fyr i skønt solskin og lidt vind. Vi ca. 15 gildebrødre havde også nogle gode timer med de engagerede spejderpiger. Til en duft af grillede makrel. Foto: Niels Oluf Andersen 15

16 Fra gildebror til gildebror Gruppearbejde - spændende broer Af gruppe 1, Greve-Solrødgildet Vores snart 43 år gamle Sct. Georgs gilde er på ca. tyve personer, undertiden lidt fle-re, enkelte gange lidt færre. Vi er opdelt i tre grupper, har et tværgående vandrelaug. Vi gennemfører forskellige gildearbejder også uden for gildet, ligesom vi selvfølgelig medvirker i arbejdet i vores distrikt. Upåvirket af vekslende opfattelser har vi altid afholdt vores gildehaller lige efter bogen. Det giver os den gode fornemmelse af noget stadigt og for os vedkommende. En lille afvigelse/forbedring har vi dog for nylig indført: Vi sidder nu i en halvcirkel omkring højsædet - endda med et lille bord (kendt fra ridderhallen) med et par lys (lejrbål) i midten. Det giver større nærvær for den enkelte og for den fælles oplevelse. Et umådeligt vanskeligt terræn med dybe kløfter og hårde klimatiske betingelser. Broens konstruktion brød med verdensrekorder: To af bropillerne (244 og 221 meter) er de højeste i verden og brovejsdækket verdens højeste med dets 270 meter over Tarnfloden. Broen er dobbelt så høj som Europabrücke i Østrig. Vejbanen der vejer tons, er 2,4 km. lang og holdes udover kablerne på plads ved hydraulisk hjælp. Et tre meter højt læhegn hele vejen gør, at man trods rusk og storm kan køre ubesværet over broen, noget man undertiden godt kunne have tænkt sig, når man kører over vores Storebæltsbro. Og prisen: 294 millioner Euro. Et besøg værd og kommer man nordfra, har man bagefter kun 100 km til Middelhavet. Foto: Vejle Museum Ravningbroen over Vejle Ådal Nå, et par af os løste gruppeopgaven dels ved at kopiere gode gamle sider om broer fra det ærværdige Salmonsens Leksikon. Sjovt og spændende at dykke ned i gamle billeder og beskrivelser (Salmonsen er stadig god og grundig). Dels ved med blyant og papir at belære os om de forskellige metoder for moderne brobygning. Napoleon havde en smart måde at forcere mindre overgange. Hans soldater kunne udlægge lange brædder, og med at trekantbræddelåse uden søm kunne disse fastholdes i den ene side. (Jeg forstod det vist ikke helt; men over kom hans krigsfolk jo). Inspireret af de nye pengesedler med gennemgang af danske broer, har brobygning været emnet i vores gruppe. (Hver enkelt gruppe vælger deres eget emne til sæsonens møder.) Der blev lagt ud med den helt betagende, svimlende høje Le viaduct de Millau, der er opført i Aveyron i Sydfrankrig og indviet (før tid) i 2004 af præsident Chirac (ligger ved afslutningen af motorvej A75 ved Tarndalen). Aldrig har land, vand og bro klædt hinanden så smukt, som det er tilfældet med vores Lillebæltsbro. Dens enkelt opfattelige konstruktion (træk- og trykstænger) fremhæver skønheden i landskabet deromkring (og så er broen lige netop lige så gammel som mig). Der var ellers bøvl nok, dengang den skulle bygges. Statsbanerne ønskede en jernbanebro og syntes ikke, man også ville bygge for bilerne - for konkurrenterne. De par biler 16

17 Foto: Jesper Matthiessen kunne man jo bare tage med på en af jernbanens fladvogne! Den samme opfattelse kom i øvrigt frem igen, da Lillebæltsforbindelsen skulle planlægges. Dér ønskede man sig først en jernbanebro. Påbegyndt i 1927 og færdig i Strejker ind imellem, da broarbejderne (børsterne) frygtede anvendelsen af nymodens gravemaskiner, betonblandere, tipvognsspor og meget andet, der i deres øjne tog arbejdet fra dem. Så var der de ekstremt store vanddybder og den stærke strøm, at tage hensyn til. De enorme sænkekasser, der blev anvendt (á tons og 17 meter høje) blev bugseret på plads og stablet på bunden. De var meget ubehagelige at arbejde i (samlet højde på 35 meter og meget lidt luft dernede.) Kasserne blev siden fyldt med beton og blev broens fundamenter. Jernbetonbuer på Fyns- og Jyllandssiden, 4 bropiller midt i strømmen og en 82,5 meter lang overbygning i 33 meters højde, så skibe kunne sejle derunder. Men færdig blev den, indviet med de røde lyntog, dannebrogsflag og smukke taler. Og stadig en fryd for øje og for forbipasserende. Povlsbro på Hærvejen At bygge en bro er jo den opgave, at komme fra A til B uden at få våde fødder og uden at skulle kravle langt ned, hen langs bunden og hele vejen op igen. Den opgave har vi også løst mange gange her i Danmark. Her skal blot nævnes nogle af de helt gamle, dem man træffer på, når man følger Hærvejen op gennem Jylland. I Sønderjylland, de kendte Immervad Bro, Povlsbro og Gejlaa Bro. Alle bygget med kampesten med store tilhugne granitpæle og granitplanker op til 4 meters længde. Gejlaa bro på Hærvejen Mest betagende (og vi har besøgt den på en gildetur) er nok Ravningbroen over Vejle Ådal. Glemt og overdækket i næsten 1000 år, dukkede den i 1972 frem igen delvist udgravet af Nationalmuseet. Bygget - hold fast - af Harald Blåtand i 979/80 ca. 10 km. fra hans kongsborg i Jelling. 760 meter lang og 5 meter bred med 280 brofag båret af egestolper. Indtil Lillebæltsbroen kom, var Ravningbroen Danmarks længste bro! Der blev anvendt over 1100 store egetræer, der skulle fældes i området, tilhugges, transporteres og placeres i bygværket. Et imponerende ingeniørarbejde. Tilsyneladende blev broen kun anvendt i 5 år! Måske fordi man senere fandt et nemmere vadested over ådalen; men den ligger her altså endnu i dag og er absolut et spændende besøg værd. Gruppen mangler endnu vores to store broer, den over Øresund og den over Storebælt. Jeg husker tidligere tiders togrejse fra København til Korsør, kufferten i hånden og om bord på færgen. Færgekaffe (jo, indrøm, vi savner den stadig), mågefodring, af igen i Nyborg og i løb for at finde en plads i toget derovre. Det er jo fagre nye verden med de broer - uanset, hvornår de er fra. Foto: Jesper Matthiessen 17

18 Foto: Ingrid Danstrup Også en slags gruppearbejde Af Ingrid Danstrup, redaktør Det kunne ligne et gruppearrangement - og det kunne det også lige så godt have været. Fire gildebrødre fra Vojens gildet - endog fra samme gruppe - tog ud i det grønne for at nyde det danske sommerland sammen med en gammel oldefar, som trængte til at blive luftet efter længere tids rekonvalescens. Og så skulle vi jo naturligvis både have noget godt at spise og besøge de lokale seværdigheder. Vi havde valgt at lægge turen op langs vestkysten, hvorfor det var nærliggende også at dreje ind ved skiltet mod Vedersø Præstegård, for hvem har ikke hørt om Kaj Munk. Desværre var der lukket, da vi kom, men så kunne vi da studere den spændende nyopførte museumsbygning og gå en tur rundt om den. Også præstegården kunne vi studere - om end udefra. Vores to mænd forsvandt pludselig - de havde fået øje på en gammel Ford 29, der stod i en carport i en af præstegårdens lader, men det fandt vi først ud af lidt senere. Til vores store forbavselse blev vi nemlig budt på rundtur i præstegården - bare os. Og det af den daglige leder Lisbeth Lunde Lauridsen - som hun dog kunne fortælle. Stedet var først for nylig blevet åbnet for offentligheden. Den gamle bil i laden var Kaj Munks Ford 29, som museet havde fået lov at låne, hvorfor man havde besluttet, at den var bedst beskyttet ved at komme ind i den nye museumsbygning. 18 Nu viste sig, at vores mænd var blevet shanghajet til at assistere to af Ringkøbing-Skjerns Museers folk med at få bilen sikkert i hus. Måske var der ikke taget højde for denne transaktion, da bygningen blev projekteret. Dørene i den ene ende af bygningen måtte demonteres - nu var åbningen 2 gange 12 mm bredere end bilen. Hvor svært kan det være? Der blev lavet en rampe, hvorefter bilen ganske langsom blev trillet gennem åbningen, mens der blev holdt et vagtsomt øje med, at bilen ikke fik den mindste ridse. Det blev en lidt anderledes museumstur, som vi næppe glemmer igen. Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til Han blev født i Maribo på Lolland den 13. januar Kun to år gammel, mister han sin far, og som femårig dør hans mor. Kaj blev adopteret af Marie og Peter Munk, der drev et lille landbrug ved Opager Skov. Herved får han navnet Munk. Marie Munk kunne se Kaj Munks evner - Han skal være præst, sagde hun til Kajs lærer. Marie var en stærk kvinde, som forstod at sætte sin vilje igennem. I 1924 er han færdig med teologistudiet og ser en annonce, hvor præstestillingen i Vedersø er opslået. Han søger denne stilling, selv om det var langt fra Lolland, hvor Marie og Peter ellers havde håbet, han havde fået embede. Kaj Munk forbliver præst i Vedersø til sin død 4. januar 1944, hvor han bliver henrettet af den tyske besættelsesmagt for den ånd og livskraft han gav modstandskampen i Danmark under besættelsen. Kaj Munk var udover præst bl.a. også digter og dramatiker. Han er til dags dato den mest opsatte danske dramatiker i Norden. Hans skuespil Ordet er kommet med i den danske kulturkanon for scenekunst. Ordet blev opført med autentiske effekter på en friluftsscene i præstegårdens have denne sommer. Kilde:

19 Når jeg kigger på gildeloven - af LGPR Kjeld Krabsen, og LGUS Sten Frost Når vi blander vores handlingsplan og vores gildelov, så er der tre pinde i gildeloven der træder frem i første række. Det er: At have respekt for det, der har værdi for andre At være venlig og forstående over for andre At gøre livet gladere og lysere for andre Vi har med handlingsplan vedtaget et ønske om, at udvikle gilderne så flere ønsker at deltage, og vi bliver en naturlig fortsættelse af spejdertiden. Hvis det skal lykkes, så skal vi efter vores mening tillade andre aktiviteter og arbejdsformer end dem, der er normale i de nuværende gilder. Vi skal følge vores gildelov og have respekt for dem, der vil gøre det anderledes. Vi skal være venlige og forstående og give plads til dem, som vil arbejde for vores idegrundlag og formål. Så kan vi måske opnå, at deres liv bliver gladere og lysere. Vi skal give plads til gilder: - der har specialiseret sig med særlige aktiviteter, eksempelvis aktiviteter på vandet, træ- og bjergklatring eller naturaktiviteter. - der ser hjælp til en lokal spejdergruppe som deres vigtigste aktivitet. - der bruger andre metoder end svend - væbner - ridder som deres arbejdsform. - der bruger andre mødeformer end gildehaller. - der er opdelt i grupper efter interesse, og hvor den enkelte kan være med i flere grupper. - der bruger andre betegnelser end mester, kansler og skatmester for gildets ledelse. Det vigtigste er, at vi i gildet arbejder i fællesskab med personlig udvikling, at vi støtter spejderarbejdet og løser humanitære og andre samfundsopgaver. Men fælles for alle er vores gildelov og gildeløfte. Det er netop her, vi har beskrevet vore værdier. Vores arbejdsform skal give støtte til gildets medlemmer i det praktiske arbejde med at efterleve gildeløftet og gildernes formål. Vi er nødt til at være rummelige. Vi er nødt til at give plads og opmærksomhed, da næppe to gilder har de samme vilkår og udfordringer: - Nogle gilder er ret nye, andre er gamle. Arbejdsformer og mødeformer er sandsynligvis forskellige, men tilpasset gildet. - Nogle gilder er små, andre er store. Også her tilpasses efter forholdene. - Nogle gilder er i vækst, andre i tilbagegang. Hos nogen tilpasses efter forholdene, hos andre kniber det måske. I dette at give plads skal accept af forskellighed være i fokus. Det skal være på sin plads at arbejde med vore værdier i forskellige rammer. Nogen vil gerne ud i det fri, lugte godt af bål og nyde naturen. Inviterer måske en spejderleder eller en spejderforælder på besøg i gildet. Andre vil samle sig i interessegrupper for at opnå nye færdigheder og viden. Inviterer måske naboen eller kollegaen på besøg i gildet. Andre igen vil fastholde og forfine vore traditionelle mødeformer i gildehallen. Nyder at være fri for at invitere og at skulle være vært. Alt dette kan sagtens finde sted samtidigt. Der er ikke noget, der er finere eller vigtigere end andet. Der er helt sikkert en skatkiste med det 19

20 kosteligste indhold i hvert gilde. De gode ideer, der ustandseligt og engageret dukker op, er lagt omhyggeligt i kisten med mærkesedler: Det har vi prøvet før, Det er for anstrengende, Tænk, hvis nogen opdagede os. Slå låsen af kisten. Hvis vort mål er at holde bevægelsen i bevægelse, så skal vi til stadighed se til, at organisationen er smidig og elastisk nok til, at nye ideer og traditioner kan trives med lige stort værd. Forudsætningen er dog det grundlæggende, at vi er rummelige, at vi giver plads til hinanden, og at vi hver især gør vort bedste for - at have respekt for det, der har værdi for andre - at være venlig og forstående over for andre - at gøre livet lysere og gladere for andre. Narkolauget Af Ebbe Kaysen, Formand for Narkolauget Tak til alle de gilder der har støttet eller svaret på vores opfordring om at støtte Narkolauget økonomisk. Der er kommet kr. ind på vores konto ( ) til nu. Nogle gilder har spurgt til vores arbejde. Vi er ved at lave et link til vores hjemmeside, som vil fortælle, hvad der sker eller er sket. Det, gilderne kan hjælpe os med, er at være med til at skabe kontakt til spejdere, skoler, ungdomsskoler, efterskoler eller privatskoler. Hvis der er nogen, som er interesseret i at være med i vores arbejde med information om narkomisbrug, vil jeg gerne have en e- mail. Vi mangler især kontakter i Midt- og Nordjylland samt på Sjælland. Det positive ved vores arbejde er, når vi år efter år kommer på den samme skole, vi har skoler hvor vi er kommet i 11 år. Vor ild er tændt for kampen mod narkotika Annoncering i Sct. Georg Retningslinier for annoncering i Sct. Georg samt priser se Sct. Georg nr side 18 Træskomandens Hus Hyggeligt vinkelhus på ca. 65m². Flot natur, fossiljagt, kystfiskeri og ikke mindst vort gode øl. Restaureret i 02, med stue/køkken, opholds- og spiseplads. Pris pr. uge kr. Lars Nyborg, Stenøre 13, 7884 Fur Tlf Hvordan opfatter du begrebet Rummelighed? Vi vil gerne lave endnu et roll-up display denne gang med temaet Rummelighed Giv dit besyv med og lad os se, hvordan du ser begrebet illustreret. Så hvis du har et billede, vi må låne, så send det til Husk at dokumentere rettigheden til billedet. med gildehilsen PR-udvalget 20

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

At udvikle gildearbejdet Godt nyt fra Gambia Formidling af værdier

At udvikle gildearbejdet Godt nyt fra Gambia Formidling af værdier At udvikle gildearbejdet Godt nyt fra Gambia Formidling af værdier NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Juni 2010 77. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

REFUGIEUGE MARTS

REFUGIEUGE MARTS ROLD SKOV REFUGIUM REFUGIEUGE 6. - 10. MARTS 2017 1517-2017 Nøje at skelne det sande fra dets skin Dengang og nu: Reformationens betydning for samfund, kirke, identitet, bevidsthed Dagsprogram: Morgenmad

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

En forårsdag i TIVOLI

En forårsdag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En forårsdag i TIVOLI Tirsdag den 12. april fra kl. 11.00-17.00 byder vi alle medlemsfamilier velkommen til en herlig dag i Danmarks verdensberømte forlystelsespark

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2008 UGERNE 27 OG 28 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Information PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse bosiddende i Middelfart

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

AKTIVLEJR. Velkommen til aktivlejr 2013. Vigtige ændringer. Program 2013 20.-22. SEPTEMBER 2013 HOLDLEDER INFORMATION

AKTIVLEJR. Velkommen til aktivlejr 2013. Vigtige ændringer. Program 2013 20.-22. SEPTEMBER 2013 HOLDLEDER INFORMATION 20.-22. SEPTEMBER 2013 AKTIVLEJR HOLDLEDER INFORMATION Så er det igen tid til aktivlejr i landsdel 1. Derfor modtager du en indbydelse, som vi håber du vil dele ud til dine væbnere og seniorvæbnere, samt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2010 UGERNE 26 OG 27 INFORMATION SOMMERSKOLEN 2010 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27. HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

En dejlig dag i TIVOLI

En dejlig dag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En dejlig dag i TIVOLI Tirsdag den 13. april fra kl. 11.00 17.00 byder vi hele familien velkommen til et lukket arrangement, hvor man kan tilbringe en herlig dag

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere