Skive Jagtforening. Program for året Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:"

Transkript

1 Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07 Dagjagt på Eskjær Gods s. 08 Rågeregulering s. 08 Trykjagt i Tyskland s. 10 Arbejds- og skovdage s. 10 Hundeudvalget s. 10 Skydeudvalget s. 20 Øvrige aktiviteter s. 22 Klubaftener s. 22 Jagthornsblæsning s. 22 Knivkursus s. 23 Generalforsamling s. 25 Medlemsskab s. 26 Udvalgene s. 29 1

2 Bestyrelsen Formand: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive tlf Mail: Næstformand: Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive tlf Mail: Kasserer: Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev Tlf Mail: Bank: Sparekassen Balling Konto nr , CV nr Sekretær: Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev Tlf Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev Tlf Mail: Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive Tlf Mail: Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup Tlf Mail: 2

3 Forord Du sidder nu med Skive Jagtforenings program for den kommende sæson, Det er som tidligere et program spækket med aktiviteter for enhver smag. Aktiviteter, der forhåbentlig tilgodeser næsten alle ønsker om jagt, hundetræning, skydning og meget mere. Er der imidlertid andre ønsker eller bare gode ideer, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. Jagt- og skovudvalget har et bredt udvalg af tilbud. Både drivjagt og riffeljagt. Godsjagten på Eskjær er endnu ikke dato fastsat, så hold øje med hjemmesiden. Er du fyldt 18 år, har du også mulighed for at deltage i rågeregulering i Skive Kommune. Derved får du både nogle spændende og udfordrende morgener i Krabbesholm skov og er samtidig med til at hjælpe kommunen, der velvilligt stiller Skive plantage til rådighed for vores jagter. På hundeområdet, har Skive Jagtforening sat sig selv på Danmarkskortet. Vi er anerkendte for velorganiserede hundeprøver på alle niveauer og indenfor alle kategorier. Men der er især mange muligheder for at deltage i forskellige former for hundetræning. Benyt lejligheden til at få trænet din hund, så den er klar til jagtsæsonen. Er du til riffelskydning, kan du både deltage i skydninger på hjortebanen og på militærets skydebaner. Du kan både få indskudt din riffel og få trænet på forskellige distancer. Bemærk også muligheden for at skyde på hjortebanen, såfremt du får behov for at tjekke din riffel, herunder indskydningen. Du kan også træne med din haglbøsse. Vi har indgået aftale om lån af skydebanen ved Birkesø. Jagthornsudvalget tilbyder jagthornsblæsning på flere niveauer. Lige fra begyndere til øvede. Du kan altså starte fra bunden og lære at blæse på jagthorn. Vores knivkursus er også populært og er en god aktivitet til de mørke vinteraftener. Endelig skal vores tre klubaftener nævnes. Vi arbejder stadig med at få de enkelte foredrag på plads, men der er spændende ideer på bordet. Har du selv en ide, så kontakt bestyrelsen. Vi prøver løbende at forbedre vores kommunikation. Udover dette program, informerer vi løbende via hjemmesiden, nyhedsmail som du kan tilmelde dig på hjemmesiden facebook samt senest via vores nyoprettede sms service. Det er vigtigt for vores forening og for muligheden for at gennemføre aktiviteterne, at der er opbakning fra medlemmer. Så der skal lyde en opfordring til at møde op og hvor det er muligt også til at tage en jagtkammerat med. Bestyrelsen ønsker dig god fornøjelse og knæk og bræk i den kommende sæson. 3

4 Jagt- og skovudvalget Drivjagter i 2014 Skive Jagtforening afholder drivjagter på flg. datoer: Søndag 19/ , kl (efter jagten serveres der suppe eller gule ærter samt 1 øl + 1 snaps for kr. 70,-) Søndag 02/ , kl Søndag 16/ , kl Søndag 07/ , kl Fredag 26/ , kl Kontaktperson: Anders Poulsen, Tlf Mail: Mødested er alle dage i Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Pris: kr. 100,- incl. rundstykker. Jagttegn skal forevises. Hvert medlem kan medtage én gæst. Flere gæster kan evt. medtages efter henvendelse til Anders Poulsen. Egen hund kan medtages efter tilmelding til: Johan Thorsø, tlf Mail: Hunde der ikke er fornøden kontrol over kan bortvises. Mødetid er alle dage kl (26/12 dog kl. 0930), hvor vi starter med rundstykker og kaffe. Kl afholdes der parole for dagens jagt. Egen medbragt frokost indtages i jagthytten. Der må kun anvendes skovpatroner. 4

5 Parole 1. Velkommen til jagt i Skive Jagtforening. Inden vi går over til dagens parole, hejses flaget. Flaget hejses. 2. Der gennemføres i dag flg. såter:. Frokosten afholdes i jagthytten, når vi er færdige med formiddagens såter. Efter dagens sidste såt mødes vi her ved jagthytten, hvor der afholdes vildtparade, uddeling af præmie for bengæt samt auktion over det skudte vildt. 3. Sikkerhed: Alle hundeførere skal bære orange veste, ligesom alle hunde skal bære klokke. Alle skytter skal bære orange afmærkning bånd, hat eller vest. Det anbefales at anlægge sikkerhedsbriller. Skytter stilles for med ryggen mod såten, med mindre andet meddeles af skytteføreren. Der må ikke afgives skud ind i såten. Fuglevildt kan dog påskydes i en vinkel over 45 gr. Der må skydes, når man er sat på post og der har været kontakt med naboposter. Posten må ikke forlades før såten er blæst. Ved behov for affangning, må posten dog forlades kortvarigt, men først efter at kontakt med naboposter er etableret. 4. Der må skydes alt jagtbart vildt. Kommer rå med lam, skydes der til lammet. Vær opmærksomme på skudafstande: maks. 15 m. til råvildt og kun i rent sideskud. Max. 25 m til ræv. Brug en stor haglstørrelse (mindst haglstr. 3). Hver deltager må max. skyde til ét stykke råvildt. Er der således afgivet skud til råvildt uanset om det er forendt eller ej - kan den pågældende ikke afgive skud til yderligere råvildt. Råvildt der ikke er forendt, skal altid eftersøges af schweishund, uanset om skytten mener, der er tale om forbiskud. Skytten afmærker tydeligt skudsted, samt melder til skytte- eller hundeføreren. Herefter afventer skytten schweishund og deltager i eftersøgningen efter hundeførerens anvisninger. Tilsvarende skal påskudt ræv altid eftersøges af egnet hund. Alle afgivne skud meldes til skytte/hundeføreren. Evt. apportering samt eftersøgning iværksættes via skytte/hundeføreren. Der må kun anvendes godkendte skovpatroner. Afskudte patronhylstre afleveres til skytte- hhv. hundeføreren. 5. Drevet startes med 2 lange trut. Ved 1 trut må hundekæden kun skyde bagud og såten afblæses med 3 lange trut. Når såten er afblæst, tages patroner ud og man bevæger sig til det anviste samlingssted. Såfremt vi møder andre gæster i skoven gøres de venligt opmærksomme på, at der er jagt i skoven. Respekteres dette ikke, tages patronerne ud af bøssen, indtil det igen er forsvarligt at afgive skud. 6. Opdeling i hold.skyttefører er: Hundefører er: Evt. transport til Fly, Vandværk, Rønbjerg. Afmarch om 5 min. Knæk og bræk til alle. 5

6 Bukketræf Skive Jagtforening vil i bukkesæsonen 2014 igen være vært ved morgenkaffe og rundstykker til bukkepral. Har du været heldig om morgenen, så kom og vis, hvad du har skudt. Hvis ikke, så kom og fortæl om morgenens oplevelser eller bare en god historie. Sted: Jagthytten på Bjørnevej. Tid: Fredag den 16. maj indtil kl Vi åbner mellem 0700 og Bukkejagt Bukkejagten udøves på foreningens arealer i perioden 16/5-15/7. Information og lodtrækning af stiger og datoer vil finde sted i forlængelse af skovdagen Søndag d. 6/ Dette vil finde sted i jagthytten. Deltagelse i information, påvisning af stiger samt lodtrækning er obligatrisk, såfremt man ønsker at deltage i bukkejagten. Det er endvidere en forudsætning, at den obligatoriske riffelprøve er bestået.gyldigt Jagttegn med riffelprøve bestået samt riffeltilladelse skal forevises. Betaling for deltagelse skal erlægges samme dag. Information og lodtrækning starter kl , når vi er færdige med opgaverne i skoven og vi forventer at være færdige ca Der kan ikke deltages ved stedfortræder. Deltagelse i 1. runde af lodtrækningen forudsætter, at man har deltaget i samme dags aktivitetsdag (se andet steds i bladet). Herefter er lodtrækning åben for alle medlemmer. Antallet af bukke til afskydning afhænger af efterårets jagter og oplyses på informationsmødet. Bukkejagt vil kun finde sted 16/5, i weekends samt på onsdage og kun fra solopgang indtil kl Jagt finder udelukkende sted fra skydestiger. Placering heraf vil fremgå af påvisning på den obligatoriske informationsdag. Pris for deltagelse i bukkejagt: kr. 600,-. Kontaktperson: Anders Poulsen /

7 Retningslinjer for bukkejagt i Skive Jagtforening. 1. Alle medlemmer der har aflagt og bestået riffelprøven, kan deltage i foreningens bukkejagt, idet denne udloddes til foreningens medlemmer. 2. Jagten administreres af jagt- og skovudvalget. 3. Bukkejagten udloddes i blokke af 2 dage (weekend) samt på onsdage. Bukkepremieren afholdes dog uanset ugedag. Der jages kun fra solopgang og indtil kl. syv. Bukkejagten foregår i perioden 16. maj til 15.juli. 4. Fordeling af pladser finder sted ved lodtrækning på én af jagt- og skovudvalget nærmere fastlagt dato. 5. Jagttilladelse meddeles den enkelte efter forevisning af gyldigt jagttegn/riffelprøve samt våbentilladelse. 6. Alle vindere af bukkejagt deltager i en samlet forevisning af stiger samt gennemgang af sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer for jagtens gennemførelse. Personlig deltagelse er en forudsætning for at udøve bukkejagt på foreningens revir. Denne fremvisning finder sted i.f.m lodtrækningen. 7. Den enkelte kan kun udøve bukkejagt fra den eller de stiger han/hun er anvist og i den periode man er tildelt. D.v.s. pürschjagt IKKE må forekomme og at afgivelse af skud kun må finde sted fra stige. 8. Medlemmer der tildeles bukkejagt, afkræves kr. 600,- i skydepenge. Den enkelte kan tildeles flere pladser, så længe der er ledige pladser under lodtrækningen. Et medlem kan maksimalt afskyde én buk på foreningens arealer pr. år. Dette gælder også ved påskudt men ikke fundet buk. Den bukkejagtsansvarlige vurderer i den forbindelse, om bukken medgår i den samlede kvote. 9. Såfremt et medlem skyder en buk, afregnes bukken med kr. 400,-. Den bukkejagtsansvarlige underrettes straks. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Skulle dette alligevel ske, afregnes bukken med kr. 600,-. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til Anders Poulsen med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt. 10. Alle skud hvor bukken ikke umiddelbart findes forendt, SKAL eftersøges med schweiss hund. Den bukkejagtansvarlige skal straks underrettes om alle afgivne skud. 11. Antal bukke til afskydning reguleres fra år til år i forhold til antallet af nedlagt råvildt på foreningens efterårsjagter. Når årets kvote er opbrugt, stopper bukkejagten på foreningens revir. Der finder ikke tilbagebetaling sted. Buejagt Området ved Vandværket er forbeholdt bukkejagt med bue. Jagten foregår under samme betingelser som for øvrig bukkejagt og kræver ligeledes fremmøde til instruktion og lodtrækning 05/

8 Dagjagt på Eskjær Gods Skive jagtforening afholder igen i 2014 fællesjagt på Eskjær Gods. Datoen for jagten er endnu ikke fastlagt, men forventes at være i løbet af oktober måned. Endelig dato vil fremgå af hjemmesiden/nyhedsmail snarest muligt. Der må forventes en prisstigning i forhold til sidste års jagt (her var prisen 600,- pr. deltager). Pris vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. Der kan deltage 25 jægere uden hund i jagten. Kun medlemmer af foreningen kan tilmelde sig. Hvert medlem kan dog tilmelde én betalende gæst. Gæsten behøver ikke at være medlem. Tilmelding sker efter princippet først til mølle og er bindende, dvs. at betaling finder sted uanset fremmøde! Sidste tilmeldingsfrist er d. 1.september 2014, men jo tidligere tilmelding jo bedre! Hundefolk deltager i jagten uden betaling, men medbringer ikke jagtgevær. Jagt og skovudvalget kontakter selv de deltagere, der skal medbringe hund. Tilmelding til jagten er således udelukkende som skytte. Der kan anvendes stålhagl Mødetid: 8.30 i kælderen under godset. Foreningen sørger for rundstykker. Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding sker ved henvendelse til: Jesper Poulsen, tlf.: eller Rågeregulering Rågejagten finder sted jvf. jagtlovens paragraf vedrørende regulering af skadevoldende vildt. Derfor er det kun tilladt for jægere, der er fyldt 18 år. Til rågeregulering i Krabbesholm skov, må der kun anvendes luftgevær med en haglstørrelse på 5,5 millimeter. Dette er et krav fra Skive kommune grundet skovens beliggenhed i forhold til Skive by. Tilmelding til rågeregulering skal ske ved henvendelse til Jesper Poulsen, Tlf eller Mail: Tilmelding senest 01.april

9 9

10 Trykjagt i Tyskland Vi har de sidste par år forsøgt os med trykjagt i Tyskland. Steffen Jensen har givet tilsagn om at gentage succesen. Der er typisk tale om et arrangement af 2-3 dages varighed i november eller december. Der skydes typisk vildsvin og råvildt og hvis det er frigivet også kron- og/eller dåvildt. Prisen er rimelig og er normalt incl. indkvartering. Der vil komme yderligere på vores hjemmeside, når datoer og pris kendes. Så hold øje med hjemmesiden. Yderligere oplysninger: Steffen Jensen, tlf.: Mail: Arbejds-og Skovdag Skoven som vi råder over, skal fortsat plejes og passes, med fældning af træer, plantning af træer, oprydning i skoven, m.m. Også vores jagthytte skal vedligeholdes. Så derfor afholder vi skov- og arbejdsdag søndag 06. april, hvor der også er lodtrækning til bukkejagt, Mød op og hjælp os med at løse disse opgaver, så vi fortsat kan passe vores skov. Efter endt arbejde er vi vært med et lille traktement Nærmere oplysninger ved Johan Thorsø tlf Hundeudvalget Til alle vores hundearrangementer i foreningen kræves det, at hunden er behørigt forsikret og at den er vaccineret inden for de foregående 2 år. Der skal ved dressurens start afleveres den gule seddel med oplysninger om hunden. Den gule seddel kan fås ved dressurstart. Lydighedsdressur for hvalpe og unghund Ridehallen på Rudemøllevej 83. Er åben for alle hunderacer der deles op i 2 hold: Jagthunde og ikke jagthunde Første gang tirsdag 21. januar, kl og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning den 1. april. Instruktører: Hans Jørgensen, Svend Åge Madsen, Per Skov og Anders Laigaard. Pris for medlemmer: 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr. Oplysning og tilmelding til Hans Jørgensen tlf eller Anders Laigaard tlf

11 Danmarks Jægerforbunds markprøve Lørdag den 12. april. Max 5 hold. Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Mødetid kl Der kan købes morgenkaffe fra kl Tilmelding via Hundeweb senest 06. april Har du ikke adgang til internet, kan du alternativt tilmelde til prøveleder på ved at udfylde blanketten som du finder på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter. Betaling overføres til kontonr.: Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf:

12 DKKs Mesterskabsprøve Søndag 13. april kl Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Prøveleder: Anders Laigaard. Tlf.: Udendørs dressur- og hundetræning På terrænet ved Svansøvej 9, Bilstrup. Kun for jagthunderacer. Unghund- og åben klasse. Pris for medlemmer 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr. Første gang tirsdag 08. april kl og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning 10. juni. Ved afslutningen er foreningen vært med en øl/vand og grillpølser. Ungehundehold ledes af Svend Aage Madsen og Jens Bach. Åbenklasse hold ledes af Per Skov og Anders Laigaard. Der vil muligvis også være mulighed for at træne til Jægerforbundets udvidet apporteringsprøve. Evt. oplysning og tilmelding til Svend Aage Madsen tlf.: eller Anders Laigaard tlf.: Schweissprøve Skive Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 15. juni. kl , 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK s tilmeldingsblanket som findes på DKK s hjemmeside under aktiviteter, Schweiss. Blanketten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr.: , senest 01. juni. Efteranmeldelser modtages ikke. Der kan købes morgenkaffe fra kl samt middagsmad ved prøvens afslutning. Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf: Mail: Apporteringsprøve Sted: Svansøvej 9, 7800 Skive. Tirsdag 17. juni kl Tilmelding senest 12. juni til prøveleder Anders Laigaard tlf Mail. Prøvegebyr kan indbetales på kontonr.:

13 Vi har også BONAMAT MATIC TWIN Brygger 2x14 kopper på ca. 8 min. Automatisk vandindtag. Fås også med manuel vandindtag Tilbudpris incl kopper kaffe! Få en snak med os om en kopløsning, hvor vi stiller en maskine til rådighed og du kun betaler for kaffen. Alle priser er excl. moms en smart maskinløsning NOVO 2 HURTIGBRYGGER Ca. 5 min. / 14 kopper Manuel vandindtag Medfølger 2 stk. glaskolber Velegnet til små og mellemstore virksomheder Tilbudpris incl kopper kaffe! Få en snak med os om en kopløsning, hvor vi stiller en maskine til rådighed og du kun betaler for kaffen. Tlf til jeres virksomhed! ENA MICRO 1 Schweizisk kvalitet. Brygger af hele bønner Aroma+ kaffekværn Kaffe og espresso i 2 styrker 3 kopstørrelser Integreret rengøringsprogram Manuel vandindtag B: 23 H: 32,3 D: 44,5 cm. INTROPRIS 3.995,- NYHED IMPRESSA J9 TFT ONETOUCH Fås med blank eller mat front. Schweizisk kvalitet. Automatisk mælkesteamer. Brygger kaffe af hele bønner. Cappuccino med frisk mælk. Mange drikmuligheder, bla. Espresso, kaffe, cafe latte og cappuccino. Derudover varmt vand til f.eks. kakao. Manuel vandindtag ,- Indeholder espressomaskine Den lille kaffebil kan lejes ved arrangementer Kontakt os for nærmere information VI LEVERER: Søde sager Kaffe, the, andre varme drikke og tilbehør Kolde drikke Maskinløsninger Engangsartikler Bordækningsartikler Hygiejneartikler Rengøringsartikler Leveret på angivne plads i jeres virksomhed 13

14 Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve Mødested: Svansøvej 9, 7800 Skive. Søndag 29. juni kl Vi har noteret os kritikken af den hidtil anvendte sø. Derfor anvendes fremover en anden sø. Bedste hund fra kredsen opnår adgang til forbundsmesterskabet. Tilmelding på DJU s blanket som findes på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter senest 19. juni. Blanketten sendes til prøveleder på mail: jens. Betaling overføres på kontonr.: Husk at skrive på tilmeldingen om din hund skal apportere ræv eller kanin. Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf: Racedyst 2014 For DKK registrerede jagthunderacer Sted: Svansøvej Skive. Søndag 27. juli, kl Pris: 225,00 kr. pr. hund. Betales ved tilmelding. Tilmelding til: Annette Rasmussen, Frederiksdalsvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf.: Mail: Betaling ved tilmelding på kontonr.: (husk racebetegnelse) Tilmelding på specialklubbernes tilmeldingsblanket. Der er mulighed for køb af morgenkaffe og pølser til middag. Schweissprøve Skive Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 10. august. kl Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening 3, 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK s tilmeldingsblanket som findes på DKK s hjemmeside under aktiviteter Schweiss, blanketten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr , senest 01. august. De kan købes morgenkaffe fra kl samt middagsmad ved prøvens afslutning. Efteranmeldelser modtages ikke. Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, Halvrimmen Brovst. Tlf: , mobil: Mail: 14

15 2014 Formand: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive tlf Mail: Næstformand: Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive tlf Mail: Kasserer: Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev Tlf Mail: Bank: Sparekassen Balling Konto nr , CV nr Sekretær: Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev Tlf Mail: APRIL MAJ JUNI T 1 Hundedressur T 1 S 1 O 2 Hornblæsning F 2 M T 3 L 3 T 3 Hundedressur r F 4 S 4 O 4 g L 5 M 5 19 T 5 S 6 Skovdag/lodtrækning T 6 Hundedressur F 6 M 7 15 O 7 L 7 T 8 Hundedressur T 8 Hjortebane S 8 Pinsedag O 9 Hornblæsning F 9 M T 10 L 10 Skydning T 10 Hundedressur r F 11 S 11 O 11 g L 12 DJs. Markprøve M 12 Skydning 20 T 12 S 13 DKKs. Mesterskabs T 13 Hundedressur F 13 M O 14 L 14 T 15 Hundedressur T 15 S 15 Schweissprøve O 16 Hornblæsning F 16 Bukketræf M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 Apporteringsprøve r F 18 Langfredag S 18 O 18 g L 19 M T 19 S 20 Påske T 20 Hundedressur F 20 M O 21 L 21 T 22 Hundedressur T 22 S 22 O 23 Hornblæsning F 23 M T 24 JKF Hjortebane L 24 T 24 r F 25 S 25 O 25 g L 26 M T 26 S 27 T 27 Hundedressur F 27 M 28 JKF Skydning 18 O 28 L 28 T 29 Hundedressur T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 DJ udvidet app. O 30 Hornblæsning F 30 M L 31 lørdage 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 19 arbejdsdage ekskl.4 lørdage

16 JULI AUGUST SEPTEMBER OK T 1 F 1 M 1 36 O 1 Horn O 2 L 2 T 2 T 2 T 3 S 3 O 3 Hornblæsning F 3 F 4 M 4 32 T 4 L 4 L 5 T 5 F 5 S 5 S 6 O 6 L 6 DJ. Markprøve M 6 M 7 28 T 7 S 7 T 7 T 8 F 8 M 8 37 O 8 Horn O 9 L 9 JKF Skydning T 9 T 9 T 10 S 10 Schweissprøve O 10 Generalforsamling F 10 F 11 M T 11 L 11 L 12 T 12 F 12 S 12 S 13 O 13 L 13 Korsholm M 13 M 14 JKF Skydning 29 T 14 S 14 T 14 T 15 F 15 M O 15 Horn O 16 L 16 T 16 T 16 T 17 S 17 O 17 Hornblæsning F 17 F 18 M T 18 L 18 L 19 T 19 F 19 S 19 S 20 O 20 flugtskydning L 20 M 20 M T 21 S 21 T 21 T 22 F 22 M O 22 Horn O 23 L 23 JKF hjortebane T 23 T 23 T 24 S 24 O 24 Hornblæsning F 24 F 25 M T 25 Brugsprøve L 25 L 26 T 26 F 26 S 26 S 27 Racedyst O 27 Flugtskydning L 27 Fuldbrugsprøve M 27 M T 28 S 28 Fuldbrugsprøve T 28 T 29 F 29 M O 29 Horn O 30 L 30 T 30 T 30 T 31 S 31 F arbejdsdage ekskl.4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl.5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 23 arbejdsdag

17 Bestyrelsesmedlemmer: Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev Tlf Mail: Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive Tlf.: Mail: Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup Tlf Mail: OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 36 O 1 Hornblæsning L 1 M 1 49 T 2 S 2 Drivjagt T 2 F 3 M 3 45 O 3 Hornblæsning L 4 T 4 T 4 S 5 O 5 Hornblæsning F 5 M 6 41 T 6 L 6 T 7 F 7 S 7 Drivjagt 37 O 8 Hornblæsning L 8 M 8 50 T 9 S 9 T 9 g F 10 M O 10 Hornblæsning L 11 T 11 T 11 S 12 O 12 Hornblæsning F 12 M T 13 L 13 T 14 F 14 S O 15 Hornblæsning L 15 M T 16 S 16 Drivjagt T 16 F 17 M O 17 Hornblæsning L 18 T 18 T 18 S 19 O 19 Hornblæsning F 19 M T 20 L 20 T 21 F 21 S O 22 Hornblæsning L 22 M T 23 S 23 T 23 F 24 M O 24 L 25 T 25 T 25 S 26 O 26 Hornblæsning F 26 Drivjagt M T 27 L 27 T 28 F 28 S O 29 Hornblæsning L 29 M 29 1 T 30 S 30 T 30 F 31 O 31 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

18 JANUAR FEBRUAR MARTS O 1 Nytårsdag L 1 L 1 T 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 3 M 3 6 M 3 10 T 3 L 4 T 4 Hundedressur T 4 Hundedressur F 4 S 5 O 5 Hornblæsning O 5 Hornblæsning L 5 M 6 2 T 6 T 6 Knivkursus S 6 Sk T 7 F 7 F 7 M 7 O 8 Hornblæsning L 8 L 8 T 8 T 9 Knivkursus S 9 S 9 O 9 F 10 M 10 7 M T 10 L 11 T 11 dressur/jkfs årsmøde T 11 Hundedressur F 11 S 12 O 12 Hornblæsning O 12 Hornblæsning L 12 M 13 3 T 13 T 13 Knivkursus S 13 D T 14 F 14 F 14 M 14 O 15 Hornblæsning L 15 L 15 T 15 T 16 Knivkursus S 16 S 16 O 16 F 17 M 17 8 M T 17 L 18 T 18 Hundedressur T 18 Hundedressur F 18 S 19 Drivjagt O 19 Hornblæsning O 19 Hornblæsning L 19 M 20 4 T 20 Knivkursus T 20 Knivkursus S 20 T 21 Hundedressur F 21 F 21 M 21 O 22 Hornblæsning L 22 L 22 T 22 T 23 Knivkursus S 23 S 23 O 23 F 24 M 24 Klubaften 9 M T 24 L 25 T 25 Hundedressur T 25 Hundedressur F 25 S 26 O 26 Hornblæsning O 26 Hornblæsning L 26 M 27 Klubaften 5 T 27 Knivkursus T 27 Knivkursus S 27 T 28 Hundedressur F 28 F 28 M 28 O 29 Hornblæsning L 29 T 29 T 30 Knivkursus S 30 O 30 F 31 M 31 Klubaften arbejdsdage ekskl.4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 19 arbejds

19 Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Mødetid: lørdag den 6. september kl Der kan købes morgenkaffe. Tilmelding senest 01. sep. til prøveleder Anders Laigaard, tlf Mail: Brugsprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Tid: torsdag d. 25. september, kl hold for kontinentale racer. Prøveleder: Anders Laigaard. Fuldbrugsprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Lørdag og søndag, september, kl Prøveleder: Anders Laigaard. OK BYG Lærkeborgvej Højslev Tlf

20 Skydeudvalget Flugtskydning Vi vil igen i år lave et par flugtskydningsaftener på banen ved Birkesø. Der vil udover alm. Jagtskydning også være mulighed for at prøve kræfter med jægertrap og sportingbanen. Benyt disse aftener til at få luftet bøssen og få en rigtig hyggelig aften med dine jagtkammerater Tid og sted: Onsdag d. 20. august 2014 kl Onsdag d. 27. august 2014 kl Skydevogn Foreningens skydevogn kan lejes for 300,- kr. pr. dag. Har du i forbindelse med en jagt brug for et lille nyt tiltag, kan du benytte muligheden for at leje vognen til det. Vognen kan også lejes med 1 instruktør time for 500,- kr. Du lægger selv terræn og patroner til. Duer afregnes til 1,25 kr. pr. stk. Leje af vognen aftales med Roald Davidsen på tlf eller mail: Korsholm Skydearena Skive jagtforening arrangerer en tur til Korsholm skydearena i Skjern, Lørdag 13. september Vi har skydetid fra kl Vi kører samlet og fordeler os i så få biler som muligt. Afgang kl fra jagthytten, Bjørnevej 25 Pris: 200 kr. pr. mand Tilmelding senest d. 5. september 2014 til Roald Davidsen på mail: eller tlf.: Der skal minimum være 8 deltagere. Korsholm Skydearena er en indendørs skydebane, hvor riffeljægere kan træne sine skydefærdigheder på stående og løbende vildt med det mål at blive en bedre skytte. Skydningen foregår med egen riffel og ammunition på et stort filmlærred, hvor der vises en film optaget af vildt i naturen, så det bliver så realistisk en jagtsituation som muligt. 20

21 JKF skydninger 2014 Hjortebanen: Torsdag d. 24. april 2014 fra kl Torsdag d. 08. maj 2014 fra kl Lørdag d. 23. august 2014 fra kl Militærets skydebane: Mandag 28. april 2014, periode Lørdag 10. maj 2014, periode Mandag 12. maj 2014, periode Mandag 14. juli 2014, periode Lørdag 09. august 2014, periode Riffelskytter: Skive jagtforening har lavet en aftale vedr. hjortebanen, så vi fremover kan yde vores medlemmer med riffel hjælp i jagtsæsonen. Så skulle du få uventede problemer med riffel eller kikkert i jagtsæsonen, kan du kontakte skydeudvalget for at få udstyret tjekket og evt. indstillet korrekt. 21

22 Øvrige aktiviteter Klubaftener Vi inviterer til klubaften på følgende datoer: 27/1, 24/2, 31/3. På alle datoer er mødetidspunktet Emner for de enkelte klubaftener vil fremgå af hjemmesiden i løbet af efteråret, ligesom der vil blive udsendt nyhedsmails. Som udgangspunkt finder alle aktiviteter sted i jagthytten på Bjørnevej. Har du selv en god ide til et emne for en klubaften, eller kender du en foredragsholder, er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer. Mød op og tag gerne en jagtkammerat med. Kontaktperson: Jesper Poulsen tlf.: Jagthornsblæsning Der blæses på jagthorn hver onsdag aften. Begyndere starter kl og de lidt mere øvede slutter sig til kl Vi er et blandet hold på personer fra Estvad-Rønbjerg og Skive Jagtforening, som på lige uger blæser i Jægerlunden i Gl. Rønbjerg og på ulige uger i Jagthytten på Bjørnevej 25. Der lægges vægt på kvaliteten, men også på det sociale og et godt kammeratskab på holdene. Begynderholdet ledes af Tue Kristiansen tlf.: Mail: De lidt øvede: Hans Stephansen: Mail.: De mere øvede: Kurt Graugaard.: Mail.: Hvis du har fået lyst til at blæse med, eller vil se/høre, om det er noget for dig, er du meget velkommen. Der er åben for ny tilgang. Der vil også være mulighed for deltagelse ved Danmarks Jægerforbunds mærkeprøve i jagthornsblæsning. Oplysning og tilmelding ved Kurt Graugaard, tlf.:

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2009. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2009. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2009 Indhold: - Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer - Kontingent 2009 - Nyt fra formanden - Hilsen fra næstformanden - Hundearbejde - Generalforsamling - Flugtskydning -

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Program. Hyllested og Omegns jagtforening

Program. Hyllested og Omegns jagtforening Program Hyllested og Omegns jagtforening 2015 1 Bestyrelsen består af: Hyllested & Omegns jagtforening Formand: Christian Brøgger tlf. 86 33 60 27 broeggerskovly@mail.dk Næstformand: Poul Quist Rasmussen

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling Forår 2011 Bestyrelsen Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping tlf: 98391709

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri NÆSTFORMANDEN HAR ORDET Når dette nummer af Veggerby Jagtforenings medlemsblad går i trykken,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM. www.saeby-omegnsjagt.dk EFTERÅR 2011 / FORÅR 2012

EFTERÅRSPROGRAM. www.saeby-omegnsjagt.dk EFTERÅR 2011 / FORÅR 2012 EFTERÅRSPROGRAM www.saeby-omegnsjagt.dk EFTERÅR 2011 / FORÅR 2012 Formanden har ordet Kære medlem så er jagtsæsonen så småt i gang, de hurtige ænder i sensommerblæsten kræver et godt hold i bøssen og det

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Forår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Rævestreger www.jagtforening.dk

Rævestreger www.jagtforening.dk Rævestreger Nr. 35 januar 2015 19. Årgang Medlemsblad for medlemmer af Støvring & Omegns Jagtforening www.jagtforening.dk Formandens side Endnu et travlt men også meget spændende år er ved at rinde ud,

Læs mere

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132 BESTYRELSEN Formand Næstformand Kasserer Lene Kristensen Vagn Nykjær Lotte Brønd Sønderborgvej 102 Smuthusvej 7 Tjørnevej 16 7441 Bording 7430 Ikast 7442 Engesvang 86862282/26414200 97155014/51503895 86865104/61665104

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 1 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 15. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2015 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når du kære læser har indeværende forårs udgave af foreningsbladet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: HeKj En mild vinter har sat gang i skovduerne. Her er det skovdue på æg. Billedet er taget den 20

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Deltagere: Knud Pedersen (kredsformand), Lars Jensen (hovedbestyrelsesmedlem), Lars Pultz Knudsen (JKF formand Struer), Vagn Olesen

Læs mere

15. Årgang-2014 Juli Kvartal

15. Årgang-2014 Juli Kvartal Jagtbladet 3 15. Årgang-2014 Juli Kvartal ALSLEV - BILLUM - HORNE - JANDERUP - THORSTRUP - TINGHØJ Jagt - Sport - Hobby - Natur - TISTRUP - VARDE HJÆLP! Ny opsætter af Jagtbladet søges! Jagtbladet står

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 12. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2012 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. Formanden har ordet Efter foreningens generalforsamling i januar skulle bestyrelsen konstituere

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Medlemsblad Nr. 2 April 2007 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Ndr. Klintevej 4 4673 Rødvig Stevns Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aktivitets Program 2014

Aktivitets Program 2014 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2014 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. April 2015 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: Olav Hulstrøm En flot udfarvet edderfuglekok klar til kurmageri. www.sydvestjagt.dk Deadline

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere