Skive Jagtforening. Program for året Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:"

Transkript

1 Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07 Dagjagt på Eskjær Gods s. 08 Rågeregulering s. 08 Trykjagt i Tyskland s. 10 Arbejds- og skovdage s. 10 Hundeudvalget s. 10 Skydeudvalget s. 20 Øvrige aktiviteter s. 22 Klubaftener s. 22 Jagthornsblæsning s. 22 Knivkursus s. 23 Generalforsamling s. 25 Medlemsskab s. 26 Udvalgene s. 29 1

2 Bestyrelsen Formand: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive tlf Mail: Næstformand: Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive tlf Mail: Kasserer: Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev Tlf Mail: Bank: Sparekassen Balling Konto nr , CV nr Sekretær: Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev Tlf Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev Tlf Mail: Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive Tlf Mail: Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup Tlf Mail: 2

3 Forord Du sidder nu med Skive Jagtforenings program for den kommende sæson, Det er som tidligere et program spækket med aktiviteter for enhver smag. Aktiviteter, der forhåbentlig tilgodeser næsten alle ønsker om jagt, hundetræning, skydning og meget mere. Er der imidlertid andre ønsker eller bare gode ideer, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. Jagt- og skovudvalget har et bredt udvalg af tilbud. Både drivjagt og riffeljagt. Godsjagten på Eskjær er endnu ikke dato fastsat, så hold øje med hjemmesiden. Er du fyldt 18 år, har du også mulighed for at deltage i rågeregulering i Skive Kommune. Derved får du både nogle spændende og udfordrende morgener i Krabbesholm skov og er samtidig med til at hjælpe kommunen, der velvilligt stiller Skive plantage til rådighed for vores jagter. På hundeområdet, har Skive Jagtforening sat sig selv på Danmarkskortet. Vi er anerkendte for velorganiserede hundeprøver på alle niveauer og indenfor alle kategorier. Men der er især mange muligheder for at deltage i forskellige former for hundetræning. Benyt lejligheden til at få trænet din hund, så den er klar til jagtsæsonen. Er du til riffelskydning, kan du både deltage i skydninger på hjortebanen og på militærets skydebaner. Du kan både få indskudt din riffel og få trænet på forskellige distancer. Bemærk også muligheden for at skyde på hjortebanen, såfremt du får behov for at tjekke din riffel, herunder indskydningen. Du kan også træne med din haglbøsse. Vi har indgået aftale om lån af skydebanen ved Birkesø. Jagthornsudvalget tilbyder jagthornsblæsning på flere niveauer. Lige fra begyndere til øvede. Du kan altså starte fra bunden og lære at blæse på jagthorn. Vores knivkursus er også populært og er en god aktivitet til de mørke vinteraftener. Endelig skal vores tre klubaftener nævnes. Vi arbejder stadig med at få de enkelte foredrag på plads, men der er spændende ideer på bordet. Har du selv en ide, så kontakt bestyrelsen. Vi prøver løbende at forbedre vores kommunikation. Udover dette program, informerer vi løbende via hjemmesiden, nyhedsmail som du kan tilmelde dig på hjemmesiden facebook samt senest via vores nyoprettede sms service. Det er vigtigt for vores forening og for muligheden for at gennemføre aktiviteterne, at der er opbakning fra medlemmer. Så der skal lyde en opfordring til at møde op og hvor det er muligt også til at tage en jagtkammerat med. Bestyrelsen ønsker dig god fornøjelse og knæk og bræk i den kommende sæson. 3

4 Jagt- og skovudvalget Drivjagter i 2014 Skive Jagtforening afholder drivjagter på flg. datoer: Søndag 19/ , kl (efter jagten serveres der suppe eller gule ærter samt 1 øl + 1 snaps for kr. 70,-) Søndag 02/ , kl Søndag 16/ , kl Søndag 07/ , kl Fredag 26/ , kl Kontaktperson: Anders Poulsen, Tlf Mail: Mødested er alle dage i Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Pris: kr. 100,- incl. rundstykker. Jagttegn skal forevises. Hvert medlem kan medtage én gæst. Flere gæster kan evt. medtages efter henvendelse til Anders Poulsen. Egen hund kan medtages efter tilmelding til: Johan Thorsø, tlf Mail: Hunde der ikke er fornøden kontrol over kan bortvises. Mødetid er alle dage kl (26/12 dog kl. 0930), hvor vi starter med rundstykker og kaffe. Kl afholdes der parole for dagens jagt. Egen medbragt frokost indtages i jagthytten. Der må kun anvendes skovpatroner. 4

5 Parole 1. Velkommen til jagt i Skive Jagtforening. Inden vi går over til dagens parole, hejses flaget. Flaget hejses. 2. Der gennemføres i dag flg. såter:. Frokosten afholdes i jagthytten, når vi er færdige med formiddagens såter. Efter dagens sidste såt mødes vi her ved jagthytten, hvor der afholdes vildtparade, uddeling af præmie for bengæt samt auktion over det skudte vildt. 3. Sikkerhed: Alle hundeførere skal bære orange veste, ligesom alle hunde skal bære klokke. Alle skytter skal bære orange afmærkning bånd, hat eller vest. Det anbefales at anlægge sikkerhedsbriller. Skytter stilles for med ryggen mod såten, med mindre andet meddeles af skytteføreren. Der må ikke afgives skud ind i såten. Fuglevildt kan dog påskydes i en vinkel over 45 gr. Der må skydes, når man er sat på post og der har været kontakt med naboposter. Posten må ikke forlades før såten er blæst. Ved behov for affangning, må posten dog forlades kortvarigt, men først efter at kontakt med naboposter er etableret. 4. Der må skydes alt jagtbart vildt. Kommer rå med lam, skydes der til lammet. Vær opmærksomme på skudafstande: maks. 15 m. til råvildt og kun i rent sideskud. Max. 25 m til ræv. Brug en stor haglstørrelse (mindst haglstr. 3). Hver deltager må max. skyde til ét stykke råvildt. Er der således afgivet skud til råvildt uanset om det er forendt eller ej - kan den pågældende ikke afgive skud til yderligere råvildt. Råvildt der ikke er forendt, skal altid eftersøges af schweishund, uanset om skytten mener, der er tale om forbiskud. Skytten afmærker tydeligt skudsted, samt melder til skytte- eller hundeføreren. Herefter afventer skytten schweishund og deltager i eftersøgningen efter hundeførerens anvisninger. Tilsvarende skal påskudt ræv altid eftersøges af egnet hund. Alle afgivne skud meldes til skytte/hundeføreren. Evt. apportering samt eftersøgning iværksættes via skytte/hundeføreren. Der må kun anvendes godkendte skovpatroner. Afskudte patronhylstre afleveres til skytte- hhv. hundeføreren. 5. Drevet startes med 2 lange trut. Ved 1 trut må hundekæden kun skyde bagud og såten afblæses med 3 lange trut. Når såten er afblæst, tages patroner ud og man bevæger sig til det anviste samlingssted. Såfremt vi møder andre gæster i skoven gøres de venligt opmærksomme på, at der er jagt i skoven. Respekteres dette ikke, tages patronerne ud af bøssen, indtil det igen er forsvarligt at afgive skud. 6. Opdeling i hold.skyttefører er: Hundefører er: Evt. transport til Fly, Vandværk, Rønbjerg. Afmarch om 5 min. Knæk og bræk til alle. 5

6 Bukketræf Skive Jagtforening vil i bukkesæsonen 2014 igen være vært ved morgenkaffe og rundstykker til bukkepral. Har du været heldig om morgenen, så kom og vis, hvad du har skudt. Hvis ikke, så kom og fortæl om morgenens oplevelser eller bare en god historie. Sted: Jagthytten på Bjørnevej. Tid: Fredag den 16. maj indtil kl Vi åbner mellem 0700 og Bukkejagt Bukkejagten udøves på foreningens arealer i perioden 16/5-15/7. Information og lodtrækning af stiger og datoer vil finde sted i forlængelse af skovdagen Søndag d. 6/ Dette vil finde sted i jagthytten. Deltagelse i information, påvisning af stiger samt lodtrækning er obligatrisk, såfremt man ønsker at deltage i bukkejagten. Det er endvidere en forudsætning, at den obligatoriske riffelprøve er bestået.gyldigt Jagttegn med riffelprøve bestået samt riffeltilladelse skal forevises. Betaling for deltagelse skal erlægges samme dag. Information og lodtrækning starter kl , når vi er færdige med opgaverne i skoven og vi forventer at være færdige ca Der kan ikke deltages ved stedfortræder. Deltagelse i 1. runde af lodtrækningen forudsætter, at man har deltaget i samme dags aktivitetsdag (se andet steds i bladet). Herefter er lodtrækning åben for alle medlemmer. Antallet af bukke til afskydning afhænger af efterårets jagter og oplyses på informationsmødet. Bukkejagt vil kun finde sted 16/5, i weekends samt på onsdage og kun fra solopgang indtil kl Jagt finder udelukkende sted fra skydestiger. Placering heraf vil fremgå af påvisning på den obligatoriske informationsdag. Pris for deltagelse i bukkejagt: kr. 600,-. Kontaktperson: Anders Poulsen /

7 Retningslinjer for bukkejagt i Skive Jagtforening. 1. Alle medlemmer der har aflagt og bestået riffelprøven, kan deltage i foreningens bukkejagt, idet denne udloddes til foreningens medlemmer. 2. Jagten administreres af jagt- og skovudvalget. 3. Bukkejagten udloddes i blokke af 2 dage (weekend) samt på onsdage. Bukkepremieren afholdes dog uanset ugedag. Der jages kun fra solopgang og indtil kl. syv. Bukkejagten foregår i perioden 16. maj til 15.juli. 4. Fordeling af pladser finder sted ved lodtrækning på én af jagt- og skovudvalget nærmere fastlagt dato. 5. Jagttilladelse meddeles den enkelte efter forevisning af gyldigt jagttegn/riffelprøve samt våbentilladelse. 6. Alle vindere af bukkejagt deltager i en samlet forevisning af stiger samt gennemgang af sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer for jagtens gennemførelse. Personlig deltagelse er en forudsætning for at udøve bukkejagt på foreningens revir. Denne fremvisning finder sted i.f.m lodtrækningen. 7. Den enkelte kan kun udøve bukkejagt fra den eller de stiger han/hun er anvist og i den periode man er tildelt. D.v.s. pürschjagt IKKE må forekomme og at afgivelse af skud kun må finde sted fra stige. 8. Medlemmer der tildeles bukkejagt, afkræves kr. 600,- i skydepenge. Den enkelte kan tildeles flere pladser, så længe der er ledige pladser under lodtrækningen. Et medlem kan maksimalt afskyde én buk på foreningens arealer pr. år. Dette gælder også ved påskudt men ikke fundet buk. Den bukkejagtsansvarlige vurderer i den forbindelse, om bukken medgår i den samlede kvote. 9. Såfremt et medlem skyder en buk, afregnes bukken med kr. 400,-. Den bukkejagtsansvarlige underrettes straks. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Skulle dette alligevel ske, afregnes bukken med kr. 600,-. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til Anders Poulsen med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt. 10. Alle skud hvor bukken ikke umiddelbart findes forendt, SKAL eftersøges med schweiss hund. Den bukkejagtansvarlige skal straks underrettes om alle afgivne skud. 11. Antal bukke til afskydning reguleres fra år til år i forhold til antallet af nedlagt råvildt på foreningens efterårsjagter. Når årets kvote er opbrugt, stopper bukkejagten på foreningens revir. Der finder ikke tilbagebetaling sted. Buejagt Området ved Vandværket er forbeholdt bukkejagt med bue. Jagten foregår under samme betingelser som for øvrig bukkejagt og kræver ligeledes fremmøde til instruktion og lodtrækning 05/

8 Dagjagt på Eskjær Gods Skive jagtforening afholder igen i 2014 fællesjagt på Eskjær Gods. Datoen for jagten er endnu ikke fastlagt, men forventes at være i løbet af oktober måned. Endelig dato vil fremgå af hjemmesiden/nyhedsmail snarest muligt. Der må forventes en prisstigning i forhold til sidste års jagt (her var prisen 600,- pr. deltager). Pris vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. Der kan deltage 25 jægere uden hund i jagten. Kun medlemmer af foreningen kan tilmelde sig. Hvert medlem kan dog tilmelde én betalende gæst. Gæsten behøver ikke at være medlem. Tilmelding sker efter princippet først til mølle og er bindende, dvs. at betaling finder sted uanset fremmøde! Sidste tilmeldingsfrist er d. 1.september 2014, men jo tidligere tilmelding jo bedre! Hundefolk deltager i jagten uden betaling, men medbringer ikke jagtgevær. Jagt og skovudvalget kontakter selv de deltagere, der skal medbringe hund. Tilmelding til jagten er således udelukkende som skytte. Der kan anvendes stålhagl Mødetid: 8.30 i kælderen under godset. Foreningen sørger for rundstykker. Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding sker ved henvendelse til: Jesper Poulsen, tlf.: eller Rågeregulering Rågejagten finder sted jvf. jagtlovens paragraf vedrørende regulering af skadevoldende vildt. Derfor er det kun tilladt for jægere, der er fyldt 18 år. Til rågeregulering i Krabbesholm skov, må der kun anvendes luftgevær med en haglstørrelse på 5,5 millimeter. Dette er et krav fra Skive kommune grundet skovens beliggenhed i forhold til Skive by. Tilmelding til rågeregulering skal ske ved henvendelse til Jesper Poulsen, Tlf eller Mail: Tilmelding senest 01.april

9 9

10 Trykjagt i Tyskland Vi har de sidste par år forsøgt os med trykjagt i Tyskland. Steffen Jensen har givet tilsagn om at gentage succesen. Der er typisk tale om et arrangement af 2-3 dages varighed i november eller december. Der skydes typisk vildsvin og råvildt og hvis det er frigivet også kron- og/eller dåvildt. Prisen er rimelig og er normalt incl. indkvartering. Der vil komme yderligere på vores hjemmeside, når datoer og pris kendes. Så hold øje med hjemmesiden. Yderligere oplysninger: Steffen Jensen, tlf.: Mail: Arbejds-og Skovdag Skoven som vi råder over, skal fortsat plejes og passes, med fældning af træer, plantning af træer, oprydning i skoven, m.m. Også vores jagthytte skal vedligeholdes. Så derfor afholder vi skov- og arbejdsdag søndag 06. april, hvor der også er lodtrækning til bukkejagt, Mød op og hjælp os med at løse disse opgaver, så vi fortsat kan passe vores skov. Efter endt arbejde er vi vært med et lille traktement Nærmere oplysninger ved Johan Thorsø tlf Hundeudvalget Til alle vores hundearrangementer i foreningen kræves det, at hunden er behørigt forsikret og at den er vaccineret inden for de foregående 2 år. Der skal ved dressurens start afleveres den gule seddel med oplysninger om hunden. Den gule seddel kan fås ved dressurstart. Lydighedsdressur for hvalpe og unghund Ridehallen på Rudemøllevej 83. Er åben for alle hunderacer der deles op i 2 hold: Jagthunde og ikke jagthunde Første gang tirsdag 21. januar, kl og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning den 1. april. Instruktører: Hans Jørgensen, Svend Åge Madsen, Per Skov og Anders Laigaard. Pris for medlemmer: 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr. Oplysning og tilmelding til Hans Jørgensen tlf eller Anders Laigaard tlf

11 Danmarks Jægerforbunds markprøve Lørdag den 12. april. Max 5 hold. Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Mødetid kl Der kan købes morgenkaffe fra kl Tilmelding via Hundeweb senest 06. april Har du ikke adgang til internet, kan du alternativt tilmelde til prøveleder på ved at udfylde blanketten som du finder på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter. Betaling overføres til kontonr.: Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf:

12 DKKs Mesterskabsprøve Søndag 13. april kl Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Prøveleder: Anders Laigaard. Tlf.: Udendørs dressur- og hundetræning På terrænet ved Svansøvej 9, Bilstrup. Kun for jagthunderacer. Unghund- og åben klasse. Pris for medlemmer 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr. Første gang tirsdag 08. april kl og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning 10. juni. Ved afslutningen er foreningen vært med en øl/vand og grillpølser. Ungehundehold ledes af Svend Aage Madsen og Jens Bach. Åbenklasse hold ledes af Per Skov og Anders Laigaard. Der vil muligvis også være mulighed for at træne til Jægerforbundets udvidet apporteringsprøve. Evt. oplysning og tilmelding til Svend Aage Madsen tlf.: eller Anders Laigaard tlf.: Schweissprøve Skive Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 15. juni. kl , 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK s tilmeldingsblanket som findes på DKK s hjemmeside under aktiviteter, Schweiss. Blanketten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr.: , senest 01. juni. Efteranmeldelser modtages ikke. Der kan købes morgenkaffe fra kl samt middagsmad ved prøvens afslutning. Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf: Mail: Apporteringsprøve Sted: Svansøvej 9, 7800 Skive. Tirsdag 17. juni kl Tilmelding senest 12. juni til prøveleder Anders Laigaard tlf Mail. Prøvegebyr kan indbetales på kontonr.:

13 Vi har også BONAMAT MATIC TWIN Brygger 2x14 kopper på ca. 8 min. Automatisk vandindtag. Fås også med manuel vandindtag Tilbudpris incl kopper kaffe! Få en snak med os om en kopløsning, hvor vi stiller en maskine til rådighed og du kun betaler for kaffen. Alle priser er excl. moms en smart maskinløsning NOVO 2 HURTIGBRYGGER Ca. 5 min. / 14 kopper Manuel vandindtag Medfølger 2 stk. glaskolber Velegnet til små og mellemstore virksomheder Tilbudpris incl kopper kaffe! Få en snak med os om en kopløsning, hvor vi stiller en maskine til rådighed og du kun betaler for kaffen. Tlf til jeres virksomhed! ENA MICRO 1 Schweizisk kvalitet. Brygger af hele bønner Aroma+ kaffekværn Kaffe og espresso i 2 styrker 3 kopstørrelser Integreret rengøringsprogram Manuel vandindtag B: 23 H: 32,3 D: 44,5 cm. INTROPRIS 3.995,- NYHED IMPRESSA J9 TFT ONETOUCH Fås med blank eller mat front. Schweizisk kvalitet. Automatisk mælkesteamer. Brygger kaffe af hele bønner. Cappuccino med frisk mælk. Mange drikmuligheder, bla. Espresso, kaffe, cafe latte og cappuccino. Derudover varmt vand til f.eks. kakao. Manuel vandindtag ,- Indeholder espressomaskine Den lille kaffebil kan lejes ved arrangementer Kontakt os for nærmere information VI LEVERER: Søde sager Kaffe, the, andre varme drikke og tilbehør Kolde drikke Maskinløsninger Engangsartikler Bordækningsartikler Hygiejneartikler Rengøringsartikler Leveret på angivne plads i jeres virksomhed 13

14 Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve Mødested: Svansøvej 9, 7800 Skive. Søndag 29. juni kl Vi har noteret os kritikken af den hidtil anvendte sø. Derfor anvendes fremover en anden sø. Bedste hund fra kredsen opnår adgang til forbundsmesterskabet. Tilmelding på DJU s blanket som findes på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter senest 19. juni. Blanketten sendes til prøveleder på mail: jens. Betaling overføres på kontonr.: Husk at skrive på tilmeldingen om din hund skal apportere ræv eller kanin. Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf: Racedyst 2014 For DKK registrerede jagthunderacer Sted: Svansøvej Skive. Søndag 27. juli, kl Pris: 225,00 kr. pr. hund. Betales ved tilmelding. Tilmelding til: Annette Rasmussen, Frederiksdalsvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf.: Mail: Betaling ved tilmelding på kontonr.: (husk racebetegnelse) Tilmelding på specialklubbernes tilmeldingsblanket. Der er mulighed for køb af morgenkaffe og pølser til middag. Schweissprøve Skive Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 10. august. kl Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening 3, 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK s tilmeldingsblanket som findes på DKK s hjemmeside under aktiviteter Schweiss, blanketten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr , senest 01. august. De kan købes morgenkaffe fra kl samt middagsmad ved prøvens afslutning. Efteranmeldelser modtages ikke. Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, Halvrimmen Brovst. Tlf: , mobil: Mail: 14

15 2014 Formand: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive tlf Mail: Næstformand: Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive tlf Mail: Kasserer: Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev Tlf Mail: Bank: Sparekassen Balling Konto nr , CV nr Sekretær: Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev Tlf Mail: APRIL MAJ JUNI T 1 Hundedressur T 1 S 1 O 2 Hornblæsning F 2 M T 3 L 3 T 3 Hundedressur r F 4 S 4 O 4 g L 5 M 5 19 T 5 S 6 Skovdag/lodtrækning T 6 Hundedressur F 6 M 7 15 O 7 L 7 T 8 Hundedressur T 8 Hjortebane S 8 Pinsedag O 9 Hornblæsning F 9 M T 10 L 10 Skydning T 10 Hundedressur r F 11 S 11 O 11 g L 12 DJs. Markprøve M 12 Skydning 20 T 12 S 13 DKKs. Mesterskabs T 13 Hundedressur F 13 M O 14 L 14 T 15 Hundedressur T 15 S 15 Schweissprøve O 16 Hornblæsning F 16 Bukketræf M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 Apporteringsprøve r F 18 Langfredag S 18 O 18 g L 19 M T 19 S 20 Påske T 20 Hundedressur F 20 M O 21 L 21 T 22 Hundedressur T 22 S 22 O 23 Hornblæsning F 23 M T 24 JKF Hjortebane L 24 T 24 r F 25 S 25 O 25 g L 26 M T 26 S 27 T 27 Hundedressur F 27 M 28 JKF Skydning 18 O 28 L 28 T 29 Hundedressur T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 DJ udvidet app. O 30 Hornblæsning F 30 M L 31 lørdage 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 19 arbejdsdage ekskl.4 lørdage

16 JULI AUGUST SEPTEMBER OK T 1 F 1 M 1 36 O 1 Horn O 2 L 2 T 2 T 2 T 3 S 3 O 3 Hornblæsning F 3 F 4 M 4 32 T 4 L 4 L 5 T 5 F 5 S 5 S 6 O 6 L 6 DJ. Markprøve M 6 M 7 28 T 7 S 7 T 7 T 8 F 8 M 8 37 O 8 Horn O 9 L 9 JKF Skydning T 9 T 9 T 10 S 10 Schweissprøve O 10 Generalforsamling F 10 F 11 M T 11 L 11 L 12 T 12 F 12 S 12 S 13 O 13 L 13 Korsholm M 13 M 14 JKF Skydning 29 T 14 S 14 T 14 T 15 F 15 M O 15 Horn O 16 L 16 T 16 T 16 T 17 S 17 O 17 Hornblæsning F 17 F 18 M T 18 L 18 L 19 T 19 F 19 S 19 S 20 O 20 flugtskydning L 20 M 20 M T 21 S 21 T 21 T 22 F 22 M O 22 Horn O 23 L 23 JKF hjortebane T 23 T 23 T 24 S 24 O 24 Hornblæsning F 24 F 25 M T 25 Brugsprøve L 25 L 26 T 26 F 26 S 26 S 27 Racedyst O 27 Flugtskydning L 27 Fuldbrugsprøve M 27 M T 28 S 28 Fuldbrugsprøve T 28 T 29 F 29 M O 29 Horn O 30 L 30 T 30 T 30 T 31 S 31 F arbejdsdage ekskl.4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl.5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 23 arbejdsdag

17 Bestyrelsesmedlemmer: Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev Tlf Mail: Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive Tlf.: Mail: Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup Tlf Mail: OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 36 O 1 Hornblæsning L 1 M 1 49 T 2 S 2 Drivjagt T 2 F 3 M 3 45 O 3 Hornblæsning L 4 T 4 T 4 S 5 O 5 Hornblæsning F 5 M 6 41 T 6 L 6 T 7 F 7 S 7 Drivjagt 37 O 8 Hornblæsning L 8 M 8 50 T 9 S 9 T 9 g F 10 M O 10 Hornblæsning L 11 T 11 T 11 S 12 O 12 Hornblæsning F 12 M T 13 L 13 T 14 F 14 S O 15 Hornblæsning L 15 M T 16 S 16 Drivjagt T 16 F 17 M O 17 Hornblæsning L 18 T 18 T 18 S 19 O 19 Hornblæsning F 19 M T 20 L 20 T 21 F 21 S O 22 Hornblæsning L 22 M T 23 S 23 T 23 F 24 M O 24 L 25 T 25 T 25 S 26 O 26 Hornblæsning F 26 Drivjagt M T 27 L 27 T 28 F 28 S O 29 Hornblæsning L 29 M 29 1 T 30 S 30 T 30 F 31 O 31 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

18 JANUAR FEBRUAR MARTS O 1 Nytårsdag L 1 L 1 T 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 3 M 3 6 M 3 10 T 3 L 4 T 4 Hundedressur T 4 Hundedressur F 4 S 5 O 5 Hornblæsning O 5 Hornblæsning L 5 M 6 2 T 6 T 6 Knivkursus S 6 Sk T 7 F 7 F 7 M 7 O 8 Hornblæsning L 8 L 8 T 8 T 9 Knivkursus S 9 S 9 O 9 F 10 M 10 7 M T 10 L 11 T 11 dressur/jkfs årsmøde T 11 Hundedressur F 11 S 12 O 12 Hornblæsning O 12 Hornblæsning L 12 M 13 3 T 13 T 13 Knivkursus S 13 D T 14 F 14 F 14 M 14 O 15 Hornblæsning L 15 L 15 T 15 T 16 Knivkursus S 16 S 16 O 16 F 17 M 17 8 M T 17 L 18 T 18 Hundedressur T 18 Hundedressur F 18 S 19 Drivjagt O 19 Hornblæsning O 19 Hornblæsning L 19 M 20 4 T 20 Knivkursus T 20 Knivkursus S 20 T 21 Hundedressur F 21 F 21 M 21 O 22 Hornblæsning L 22 L 22 T 22 T 23 Knivkursus S 23 S 23 O 23 F 24 M 24 Klubaften 9 M T 24 L 25 T 25 Hundedressur T 25 Hundedressur F 25 S 26 O 26 Hornblæsning O 26 Hornblæsning L 26 M 27 Klubaften 5 T 27 Knivkursus T 27 Knivkursus S 27 T 28 Hundedressur F 28 F 28 M 28 O 29 Hornblæsning L 29 T 29 T 30 Knivkursus S 30 O 30 F 31 M 31 Klubaften arbejdsdage ekskl.4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 19 arbejds

19 Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Mødetid: lørdag den 6. september kl Der kan købes morgenkaffe. Tilmelding senest 01. sep. til prøveleder Anders Laigaard, tlf Mail: Brugsprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Tid: torsdag d. 25. september, kl hold for kontinentale racer. Prøveleder: Anders Laigaard. Fuldbrugsprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Lørdag og søndag, september, kl Prøveleder: Anders Laigaard. OK BYG Lærkeborgvej Højslev Tlf

20 Skydeudvalget Flugtskydning Vi vil igen i år lave et par flugtskydningsaftener på banen ved Birkesø. Der vil udover alm. Jagtskydning også være mulighed for at prøve kræfter med jægertrap og sportingbanen. Benyt disse aftener til at få luftet bøssen og få en rigtig hyggelig aften med dine jagtkammerater Tid og sted: Onsdag d. 20. august 2014 kl Onsdag d. 27. august 2014 kl Skydevogn Foreningens skydevogn kan lejes for 300,- kr. pr. dag. Har du i forbindelse med en jagt brug for et lille nyt tiltag, kan du benytte muligheden for at leje vognen til det. Vognen kan også lejes med 1 instruktør time for 500,- kr. Du lægger selv terræn og patroner til. Duer afregnes til 1,25 kr. pr. stk. Leje af vognen aftales med Roald Davidsen på tlf eller mail: Korsholm Skydearena Skive jagtforening arrangerer en tur til Korsholm skydearena i Skjern, Lørdag 13. september Vi har skydetid fra kl Vi kører samlet og fordeler os i så få biler som muligt. Afgang kl fra jagthytten, Bjørnevej 25 Pris: 200 kr. pr. mand Tilmelding senest d. 5. september 2014 til Roald Davidsen på mail: eller tlf.: Der skal minimum være 8 deltagere. Korsholm Skydearena er en indendørs skydebane, hvor riffeljægere kan træne sine skydefærdigheder på stående og løbende vildt med det mål at blive en bedre skytte. Skydningen foregår med egen riffel og ammunition på et stort filmlærred, hvor der vises en film optaget af vildt i naturen, så det bliver så realistisk en jagtsituation som muligt. 20

21 JKF skydninger 2014 Hjortebanen: Torsdag d. 24. april 2014 fra kl Torsdag d. 08. maj 2014 fra kl Lørdag d. 23. august 2014 fra kl Militærets skydebane: Mandag 28. april 2014, periode Lørdag 10. maj 2014, periode Mandag 12. maj 2014, periode Mandag 14. juli 2014, periode Lørdag 09. august 2014, periode Riffelskytter: Skive jagtforening har lavet en aftale vedr. hjortebanen, så vi fremover kan yde vores medlemmer med riffel hjælp i jagtsæsonen. Så skulle du få uventede problemer med riffel eller kikkert i jagtsæsonen, kan du kontakte skydeudvalget for at få udstyret tjekket og evt. indstillet korrekt. 21

22 Øvrige aktiviteter Klubaftener Vi inviterer til klubaften på følgende datoer: 27/1, 24/2, 31/3. På alle datoer er mødetidspunktet Emner for de enkelte klubaftener vil fremgå af hjemmesiden i løbet af efteråret, ligesom der vil blive udsendt nyhedsmails. Som udgangspunkt finder alle aktiviteter sted i jagthytten på Bjørnevej. Har du selv en god ide til et emne for en klubaften, eller kender du en foredragsholder, er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer. Mød op og tag gerne en jagtkammerat med. Kontaktperson: Jesper Poulsen tlf.: Jagthornsblæsning Der blæses på jagthorn hver onsdag aften. Begyndere starter kl og de lidt mere øvede slutter sig til kl Vi er et blandet hold på personer fra Estvad-Rønbjerg og Skive Jagtforening, som på lige uger blæser i Jægerlunden i Gl. Rønbjerg og på ulige uger i Jagthytten på Bjørnevej 25. Der lægges vægt på kvaliteten, men også på det sociale og et godt kammeratskab på holdene. Begynderholdet ledes af Tue Kristiansen tlf.: Mail: De lidt øvede: Hans Stephansen: Mail.: De mere øvede: Kurt Graugaard.: Mail.: Hvis du har fået lyst til at blæse med, eller vil se/høre, om det er noget for dig, er du meget velkommen. Der er åben for ny tilgang. Der vil også være mulighed for deltagelse ved Danmarks Jægerforbunds mærkeprøve i jagthornsblæsning. Oplysning og tilmelding ved Kurt Graugaard, tlf.:

Skive Jagtforening. Program for året 2010. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2010. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2010 Indhold: - Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer - Kontingent 2010 - Nyt fra formanden - Indlæg fra næstformanden - Hundearbejde - Generalforsamling - Flugtskydning -

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2006. Indhold

Skive Jagtforening. Program for året 2006. Indhold Skive Jagtforening Program for året 2006 Indhold - Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer - Kontingent 2006 - Nyt fra formanden - Hundearbejde - Generalforsamling - Skydevognen - Hjortebanen - Rågejagt - Jagter

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2007. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2007. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2007 1 Indhold: - Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer - Kontingent 2007 - Nyt fra formanden - Hundearbejde - Generalforsamling - Skydeudvalget - Skydevognen - Hjortebanen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2009. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2009. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2009 Indhold: - Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer - Kontingent 2009 - Nyt fra formanden - Hilsen fra næstformanden - Hundearbejde - Generalforsamling - Flugtskydning -

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2016 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information vedr. Årsprogrammet 2017 1. januar 2016 stiger portoen voldsomt. For at

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Foreningsbladet Skovsgård Jagtforening

Foreningsbladet Skovsgård Jagtforening Foreningsbladet Skovsgård Jagtforening VIGTIGT VEDRØRENDE FORENINGSBLADET 2017 ER SIDSTE ÅR BLADET BLIVER SENDT UD I PAPIRFORM, OG VIL FRA JANUAR 2018, BLIVE SENDT PÅ MAIL SE MERE PÅ SIDE 3 April 2017

Læs mere

Sneum Sogns Jagtforening

Sneum Sogns Jagtforening Rapanden Medlemsblad for Sneum Sogns Jagtforening Forår 2016 24 årgang Bestyrelsen Formand Arne Nordby Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg tlf. 22435657 E.mail:Nordby.Arne@gmail. com Kasserer Hans

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL Arbejdsdag ved Jagthytten, Søndag d 10 kl. 9.00 Vi håber I vil støtte op, så vi kan få noget gjort. Vi skal have malet den ny beklædning samt ryddet lidt skov omkring

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012 Knæk & Bræk Årgang: 12 - Marts 2012 Jesper Lauridsen overrækker her Diplom til Erik Smed Nielsen for 52 års uafbrudt bestyrelsesarbejde for Sunds Jagtforening. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk.

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk. Knæk & Aktivitetskalender 2009/2010 Okt. -09 Ny webside 06/10-09 19.00 Korsholm Skydearena 17/10-09 13.30 Jagt i plantagen 08/11-09 09.30 Jagt i plantagen 22/11-09 09.45 Jagt i HJC 05/12-09 13.30 Jagt

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden ALsjægerne Hilsen fra formanden Alsjægerne er en af de største jagtforeninger i Kreds 4. I bestyrelsen har vi igen i år sammensat et program, der kan dække de fleste behov for jagtrelaterede, sportslige

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender Knæk & Bræk Årgang: 10 - Februar 2010 Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen Præstegårdsvænget

Læs mere

Finderup Jagtforening Aktivitetsprogram 2016

Finderup Jagtforening Aktivitetsprogram 2016 Finderup Jagtforening Aktivitetsprogram 2016 Lørdag, den 19. marts kl. 13.00 Klargøring af flugtskydningsbanen på Finderupvej 67. Lørdag, den 9.april - kl. 10.00 13.00: Indskydning af salonriffel for foreningens

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 11 - September 2011 Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper

Læs mere

EFTERÅRSMARKPRØVER 2015

EFTERÅRSMARKPRØVER 2015 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

EFTERÅRSMARKPRØVER 2011

EFTERÅRSMARKPRØVER 2011 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på

Læs mere

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Program 2015-2016 Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Bo afholder i år vores trofæaften i hyggelige og private omgivelser. Medlemmer af Tvis jagtforening har derfor mulighed

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2012/2013 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 1/12 2012 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013 Knæk & Bræk Årgang: 13 - Marts 2013 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej 273 7451 Sunds Tlf.: 97142810 Email: formand@sundsjagtforening.dk Næstformand Henning Skytte Riskærvej

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jag orening

Brændekilde Bellinge Jag orening Brændekilde Bellinge Jag orening Program 2012 Generalforsamling 2016 A oldes i Knaldhy en rsdag den 23. februar 2016 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Referat generalforsamling 2014

Referat generalforsamling 2014 Referat generalforsamling 2014 Velkomst v/formand Peter Holm Til generalforsamlingen fremmødte 31 af foreningens medlemmer, hvilket må siges er rigtig flot fremmøde. Generalforsamlingen startes med at

Læs mere

Knæk & Bræk. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte.

Knæk & Bræk. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte. Knæk & Aktivitetskalender 2008/2009 30/09-08 18.00 Korsholm Skydearena 18/10-08 13.30 Jagt i plantagen 25/10-08 09.45 Jagt i HJC 09/11-08 09.30 Jagt i plantagen 06/12-08 13.30 Jagt i plantagen 07/12-08

Læs mere

Indhold. Side: 1 Side: 2 Side: 3 Side: 4 Side: 5 Side: 6 Side: 7 Side: 8 Side: 9 Side: 10 Side: 11 Side: 12 Side: 13 Side: 14 Side: 15 Side: 16

Indhold. Side: 1 Side: 2 Side: 3 Side: 4 Side: 5 Side: 6 Side: 7 Side: 8 Side: 9 Side: 10 Side: 11 Side: 12 Side: 13 Side: 14 Side: 15 Side: 16 2015 Indhold Forside 2015 Indhold Formanden har ordet. Annonce: Jyske bank. Afholdt generalforsamling. Bestyrelse og udvalg. Påskeskydning 2015. Flugtskydning 2015 og Havjagt 2015. Kalender januar og februar.

Læs mere

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening Formand Leif Thykjær Viborgvej 101 Nørhoved 8766 Nr. Snede mobil. 2125 3888 Næstformand Sebastian Kudsk Ikastvej 12 7361 Ejstrupholm mobil. 2326 2310 Kasserer Ivan

Læs mere

Bording-Engesvang Jagtforening

Bording-Engesvang Jagtforening Medlemsblad for Bording-Engesvang Jagtforening Bestyrelsens beretning...4 Fællesjagter...8-9 www.bejagt.dk Bukkepral...10 www.bejagt.dk 1 Medlemskab eller ekstraordinært medlemskab Flere medlemmer skaber

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: Mail:

Udvalg. Bestyrelsen. Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: Mail: Efterår 2017 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: prebenh.simonsen@gmail.com Næstformand/Jægerråd Rebild: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping

Læs mere

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage

Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage Forår 2015 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen

Læs mere

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2015

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2015 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2015 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Naturtur for jagtelever: Der afholdes hvert år en naturtur for årets jagtelever.

Naturtur for jagtelever: Der afholdes hvert år en naturtur for årets jagtelever. Navn: Ole Kiefert Møller Thomsen Email: formand@aajk.dk Jagtforeningens navn og nr.: Aalborg Jægerklub 1416 Fortæl om jeres indsats for hvervning af medlemmer til foreningen: Aajk er stiftet i 1939. I

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2016

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2016 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede apporteringsprøver,

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Foreningens kontaktpersoner vedrørende:

Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Årgang 2007 Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Bemærk venligst at der i alle e-mail adresser i programmet, som er hentet i Adobe Acrobat format her på hjemmesiden er der en ændring i selve E-mail

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2014/2015 Maskinsnedkeri Alt i tømrer- og snedkerarbejde v/ Snedker Palle Jørgensen Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 2

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Foreningernes Dag: Haslev-Faxe Jagtforening deltager igen i år på Foreningernes Dag søndag den 18. september. Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Vinderup. Jagtforening

Vinderup. Jagtforening Vinderup Jagtforening Program 2013 Vi er inviteret på udflugt til JAFI i Viborg af Hjerm Jagtforening Fredag d. 22. februar. Fælles afgang fra Superbrugsens P-plads kl. 18. Butik åbner kl. 18, hvis man

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 13 nr. 2 Marts Hvad mener du der skal ske i Lyngby-Gladsaxe Jagtforening?

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 13 nr. 2 Marts Hvad mener du der skal ske i Lyngby-Gladsaxe Jagtforening? Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 13 nr. 2 Marts 2014 Hvad mener du der skal ske i Lyngby-Gladsaxe Jagtforening? Hjælp os med at gøre klubben mere attraktiv for medlemmerne. Går du eller nogen

Læs mere

Program for Efter generalforsamlingen 2013 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for Efter generalforsamlingen 2013 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2013 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2. April til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

program www.haderslev-jaegerforening.dk

program www.haderslev-jaegerforening.dk program 2015 HADERSLEV JÆGERFORENING DANMARKS JÆ GERFORBUND www.haderslev-jaegerforening.dk Indhold Bestyrelsen...4 Schweisshunderegistre...6 Riffelskydning 2015....8 Flugtskydning....9 Sol op og ned i

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GJERN/FÅRVANG JAGTFORENING 2017

MEDLEMSBLAD FOR GJERN/FÅRVANG JAGTFORENING 2017 MEDLEMSBLAD FOR GJERN/FÅRVANG JAGTFORENING 2017 www.gfj.dk Formandens beretning 2016 har budt på mange udfordringer for de danske jægere, jagttider bliver ændret, nye lokalfredninger osv. Fælles for alle

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Taarbæk Jagtforening. Årgang 15 nr. 2 April 2016

Jagtnyt. Lyngby-Taarbæk Jagtforening. Årgang 15 nr. 2 April 2016 Jagtnyt Lyngby-Taarbæk Jagtforening Årgang 15 nr. 2 April 2016 TILLYKKE! Foreningsmedlemmer Thomas Bekkevold (tv) og Preben Merrild (th) efter en succesfuld jagt på chinese water deer i Norwich i England.

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41 2770 Greve Tlf. 43 69 74 78 40

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Støjskærme på Kaisholm: Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2016 Låne og leje ting i foreningen Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Låne ting i foreningen 3 Krage/skadefælder, 1 mårfælde, 1 håndsåmaskine,

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010 Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Årsmøde 2015 blev afholdt søndag den 1Marts 2015 kl. 10.00 i Myremalm Plantage, Karupvej 4 Ilskov 7450 Sunds. Som traditionen byder startede mødet 9.30 med

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2015

Samlet træningsplan Efterår 2015 Samlet træningsplan Efterår 2015 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2012 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Udvalg side 4 Generalforsamling 2012 side 5 Generalforsamling 2012 (fortsat) side 6 Formanden har ordet side 7 Svinejagt i Sverige side 8 Bukkemorgen 2012

Læs mere

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING WWW.THORNINGJAGT.DK Bestyrelsen Formand: Andreas Johansen. 40 23 23 99 Næstformand: Ole Høgfeldt. 29 69 64 89 Bestyrelsesmedlem: Torben Bek 72 42 55 76 Bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen 51 60 28 29 Kommunale arealer btm@atp.dk Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 2 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere