Skive Jagtforening. Program for året Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:"

Transkript

1 Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07 Dagjagt på Eskjær Gods s. 08 Rågeregulering s. 08 Trykjagt i Tyskland s. 10 Arbejds- og skovdage s. 10 Hundeudvalget s. 10 Skydeudvalget s. 20 Øvrige aktiviteter s. 22 Klubaftener s. 22 Jagthornsblæsning s. 22 Knivkursus s. 23 Generalforsamling s. 25 Medlemsskab s. 26 Udvalgene s. 29 1

2 Bestyrelsen Formand: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive tlf Mail: Næstformand: Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive tlf Mail: Kasserer: Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev Tlf Mail: Bank: Sparekassen Balling Konto nr , CV nr Sekretær: Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev Tlf Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev Tlf Mail: Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive Tlf Mail: Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup Tlf Mail: 2

3 Forord Du sidder nu med Skive Jagtforenings program for den kommende sæson, Det er som tidligere et program spækket med aktiviteter for enhver smag. Aktiviteter, der forhåbentlig tilgodeser næsten alle ønsker om jagt, hundetræning, skydning og meget mere. Er der imidlertid andre ønsker eller bare gode ideer, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. Jagt- og skovudvalget har et bredt udvalg af tilbud. Både drivjagt og riffeljagt. Godsjagten på Eskjær er endnu ikke dato fastsat, så hold øje med hjemmesiden. Er du fyldt 18 år, har du også mulighed for at deltage i rågeregulering i Skive Kommune. Derved får du både nogle spændende og udfordrende morgener i Krabbesholm skov og er samtidig med til at hjælpe kommunen, der velvilligt stiller Skive plantage til rådighed for vores jagter. På hundeområdet, har Skive Jagtforening sat sig selv på Danmarkskortet. Vi er anerkendte for velorganiserede hundeprøver på alle niveauer og indenfor alle kategorier. Men der er især mange muligheder for at deltage i forskellige former for hundetræning. Benyt lejligheden til at få trænet din hund, så den er klar til jagtsæsonen. Er du til riffelskydning, kan du både deltage i skydninger på hjortebanen og på militærets skydebaner. Du kan både få indskudt din riffel og få trænet på forskellige distancer. Bemærk også muligheden for at skyde på hjortebanen, såfremt du får behov for at tjekke din riffel, herunder indskydningen. Du kan også træne med din haglbøsse. Vi har indgået aftale om lån af skydebanen ved Birkesø. Jagthornsudvalget tilbyder jagthornsblæsning på flere niveauer. Lige fra begyndere til øvede. Du kan altså starte fra bunden og lære at blæse på jagthorn. Vores knivkursus er også populært og er en god aktivitet til de mørke vinteraftener. Endelig skal vores tre klubaftener nævnes. Vi arbejder stadig med at få de enkelte foredrag på plads, men der er spændende ideer på bordet. Har du selv en ide, så kontakt bestyrelsen. Vi prøver løbende at forbedre vores kommunikation. Udover dette program, informerer vi løbende via hjemmesiden, nyhedsmail som du kan tilmelde dig på hjemmesiden facebook samt senest via vores nyoprettede sms service. Det er vigtigt for vores forening og for muligheden for at gennemføre aktiviteterne, at der er opbakning fra medlemmer. Så der skal lyde en opfordring til at møde op og hvor det er muligt også til at tage en jagtkammerat med. Bestyrelsen ønsker dig god fornøjelse og knæk og bræk i den kommende sæson. 3

4 Jagt- og skovudvalget Drivjagter i 2014 Skive Jagtforening afholder drivjagter på flg. datoer: Søndag 19/ , kl (efter jagten serveres der suppe eller gule ærter samt 1 øl + 1 snaps for kr. 70,-) Søndag 02/ , kl Søndag 16/ , kl Søndag 07/ , kl Fredag 26/ , kl Kontaktperson: Anders Poulsen, Tlf Mail: Mødested er alle dage i Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Pris: kr. 100,- incl. rundstykker. Jagttegn skal forevises. Hvert medlem kan medtage én gæst. Flere gæster kan evt. medtages efter henvendelse til Anders Poulsen. Egen hund kan medtages efter tilmelding til: Johan Thorsø, tlf Mail: Hunde der ikke er fornøden kontrol over kan bortvises. Mødetid er alle dage kl (26/12 dog kl. 0930), hvor vi starter med rundstykker og kaffe. Kl afholdes der parole for dagens jagt. Egen medbragt frokost indtages i jagthytten. Der må kun anvendes skovpatroner. 4

5 Parole 1. Velkommen til jagt i Skive Jagtforening. Inden vi går over til dagens parole, hejses flaget. Flaget hejses. 2. Der gennemføres i dag flg. såter:. Frokosten afholdes i jagthytten, når vi er færdige med formiddagens såter. Efter dagens sidste såt mødes vi her ved jagthytten, hvor der afholdes vildtparade, uddeling af præmie for bengæt samt auktion over det skudte vildt. 3. Sikkerhed: Alle hundeførere skal bære orange veste, ligesom alle hunde skal bære klokke. Alle skytter skal bære orange afmærkning bånd, hat eller vest. Det anbefales at anlægge sikkerhedsbriller. Skytter stilles for med ryggen mod såten, med mindre andet meddeles af skytteføreren. Der må ikke afgives skud ind i såten. Fuglevildt kan dog påskydes i en vinkel over 45 gr. Der må skydes, når man er sat på post og der har været kontakt med naboposter. Posten må ikke forlades før såten er blæst. Ved behov for affangning, må posten dog forlades kortvarigt, men først efter at kontakt med naboposter er etableret. 4. Der må skydes alt jagtbart vildt. Kommer rå med lam, skydes der til lammet. Vær opmærksomme på skudafstande: maks. 15 m. til råvildt og kun i rent sideskud. Max. 25 m til ræv. Brug en stor haglstørrelse (mindst haglstr. 3). Hver deltager må max. skyde til ét stykke råvildt. Er der således afgivet skud til råvildt uanset om det er forendt eller ej - kan den pågældende ikke afgive skud til yderligere råvildt. Råvildt der ikke er forendt, skal altid eftersøges af schweishund, uanset om skytten mener, der er tale om forbiskud. Skytten afmærker tydeligt skudsted, samt melder til skytte- eller hundeføreren. Herefter afventer skytten schweishund og deltager i eftersøgningen efter hundeførerens anvisninger. Tilsvarende skal påskudt ræv altid eftersøges af egnet hund. Alle afgivne skud meldes til skytte/hundeføreren. Evt. apportering samt eftersøgning iværksættes via skytte/hundeføreren. Der må kun anvendes godkendte skovpatroner. Afskudte patronhylstre afleveres til skytte- hhv. hundeføreren. 5. Drevet startes med 2 lange trut. Ved 1 trut må hundekæden kun skyde bagud og såten afblæses med 3 lange trut. Når såten er afblæst, tages patroner ud og man bevæger sig til det anviste samlingssted. Såfremt vi møder andre gæster i skoven gøres de venligt opmærksomme på, at der er jagt i skoven. Respekteres dette ikke, tages patronerne ud af bøssen, indtil det igen er forsvarligt at afgive skud. 6. Opdeling i hold.skyttefører er: Hundefører er: Evt. transport til Fly, Vandværk, Rønbjerg. Afmarch om 5 min. Knæk og bræk til alle. 5

6 Bukketræf Skive Jagtforening vil i bukkesæsonen 2014 igen være vært ved morgenkaffe og rundstykker til bukkepral. Har du været heldig om morgenen, så kom og vis, hvad du har skudt. Hvis ikke, så kom og fortæl om morgenens oplevelser eller bare en god historie. Sted: Jagthytten på Bjørnevej. Tid: Fredag den 16. maj indtil kl Vi åbner mellem 0700 og Bukkejagt Bukkejagten udøves på foreningens arealer i perioden 16/5-15/7. Information og lodtrækning af stiger og datoer vil finde sted i forlængelse af skovdagen Søndag d. 6/ Dette vil finde sted i jagthytten. Deltagelse i information, påvisning af stiger samt lodtrækning er obligatrisk, såfremt man ønsker at deltage i bukkejagten. Det er endvidere en forudsætning, at den obligatoriske riffelprøve er bestået.gyldigt Jagttegn med riffelprøve bestået samt riffeltilladelse skal forevises. Betaling for deltagelse skal erlægges samme dag. Information og lodtrækning starter kl , når vi er færdige med opgaverne i skoven og vi forventer at være færdige ca Der kan ikke deltages ved stedfortræder. Deltagelse i 1. runde af lodtrækningen forudsætter, at man har deltaget i samme dags aktivitetsdag (se andet steds i bladet). Herefter er lodtrækning åben for alle medlemmer. Antallet af bukke til afskydning afhænger af efterårets jagter og oplyses på informationsmødet. Bukkejagt vil kun finde sted 16/5, i weekends samt på onsdage og kun fra solopgang indtil kl Jagt finder udelukkende sted fra skydestiger. Placering heraf vil fremgå af påvisning på den obligatoriske informationsdag. Pris for deltagelse i bukkejagt: kr. 600,-. Kontaktperson: Anders Poulsen /

7 Retningslinjer for bukkejagt i Skive Jagtforening. 1. Alle medlemmer der har aflagt og bestået riffelprøven, kan deltage i foreningens bukkejagt, idet denne udloddes til foreningens medlemmer. 2. Jagten administreres af jagt- og skovudvalget. 3. Bukkejagten udloddes i blokke af 2 dage (weekend) samt på onsdage. Bukkepremieren afholdes dog uanset ugedag. Der jages kun fra solopgang og indtil kl. syv. Bukkejagten foregår i perioden 16. maj til 15.juli. 4. Fordeling af pladser finder sted ved lodtrækning på én af jagt- og skovudvalget nærmere fastlagt dato. 5. Jagttilladelse meddeles den enkelte efter forevisning af gyldigt jagttegn/riffelprøve samt våbentilladelse. 6. Alle vindere af bukkejagt deltager i en samlet forevisning af stiger samt gennemgang af sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer for jagtens gennemførelse. Personlig deltagelse er en forudsætning for at udøve bukkejagt på foreningens revir. Denne fremvisning finder sted i.f.m lodtrækningen. 7. Den enkelte kan kun udøve bukkejagt fra den eller de stiger han/hun er anvist og i den periode man er tildelt. D.v.s. pürschjagt IKKE må forekomme og at afgivelse af skud kun må finde sted fra stige. 8. Medlemmer der tildeles bukkejagt, afkræves kr. 600,- i skydepenge. Den enkelte kan tildeles flere pladser, så længe der er ledige pladser under lodtrækningen. Et medlem kan maksimalt afskyde én buk på foreningens arealer pr. år. Dette gælder også ved påskudt men ikke fundet buk. Den bukkejagtsansvarlige vurderer i den forbindelse, om bukken medgår i den samlede kvote. 9. Såfremt et medlem skyder en buk, afregnes bukken med kr. 400,-. Den bukkejagtsansvarlige underrettes straks. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Skulle dette alligevel ske, afregnes bukken med kr. 600,-. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til Anders Poulsen med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt. 10. Alle skud hvor bukken ikke umiddelbart findes forendt, SKAL eftersøges med schweiss hund. Den bukkejagtansvarlige skal straks underrettes om alle afgivne skud. 11. Antal bukke til afskydning reguleres fra år til år i forhold til antallet af nedlagt råvildt på foreningens efterårsjagter. Når årets kvote er opbrugt, stopper bukkejagten på foreningens revir. Der finder ikke tilbagebetaling sted. Buejagt Området ved Vandværket er forbeholdt bukkejagt med bue. Jagten foregår under samme betingelser som for øvrig bukkejagt og kræver ligeledes fremmøde til instruktion og lodtrækning 05/

8 Dagjagt på Eskjær Gods Skive jagtforening afholder igen i 2014 fællesjagt på Eskjær Gods. Datoen for jagten er endnu ikke fastlagt, men forventes at være i løbet af oktober måned. Endelig dato vil fremgå af hjemmesiden/nyhedsmail snarest muligt. Der må forventes en prisstigning i forhold til sidste års jagt (her var prisen 600,- pr. deltager). Pris vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. Der kan deltage 25 jægere uden hund i jagten. Kun medlemmer af foreningen kan tilmelde sig. Hvert medlem kan dog tilmelde én betalende gæst. Gæsten behøver ikke at være medlem. Tilmelding sker efter princippet først til mølle og er bindende, dvs. at betaling finder sted uanset fremmøde! Sidste tilmeldingsfrist er d. 1.september 2014, men jo tidligere tilmelding jo bedre! Hundefolk deltager i jagten uden betaling, men medbringer ikke jagtgevær. Jagt og skovudvalget kontakter selv de deltagere, der skal medbringe hund. Tilmelding til jagten er således udelukkende som skytte. Der kan anvendes stålhagl Mødetid: 8.30 i kælderen under godset. Foreningen sørger for rundstykker. Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding sker ved henvendelse til: Jesper Poulsen, tlf.: eller Rågeregulering Rågejagten finder sted jvf. jagtlovens paragraf vedrørende regulering af skadevoldende vildt. Derfor er det kun tilladt for jægere, der er fyldt 18 år. Til rågeregulering i Krabbesholm skov, må der kun anvendes luftgevær med en haglstørrelse på 5,5 millimeter. Dette er et krav fra Skive kommune grundet skovens beliggenhed i forhold til Skive by. Tilmelding til rågeregulering skal ske ved henvendelse til Jesper Poulsen, Tlf eller Mail: Tilmelding senest 01.april

9 9

10 Trykjagt i Tyskland Vi har de sidste par år forsøgt os med trykjagt i Tyskland. Steffen Jensen har givet tilsagn om at gentage succesen. Der er typisk tale om et arrangement af 2-3 dages varighed i november eller december. Der skydes typisk vildsvin og råvildt og hvis det er frigivet også kron- og/eller dåvildt. Prisen er rimelig og er normalt incl. indkvartering. Der vil komme yderligere på vores hjemmeside, når datoer og pris kendes. Så hold øje med hjemmesiden. Yderligere oplysninger: Steffen Jensen, tlf.: Mail: Arbejds-og Skovdag Skoven som vi råder over, skal fortsat plejes og passes, med fældning af træer, plantning af træer, oprydning i skoven, m.m. Også vores jagthytte skal vedligeholdes. Så derfor afholder vi skov- og arbejdsdag søndag 06. april, hvor der også er lodtrækning til bukkejagt, Mød op og hjælp os med at løse disse opgaver, så vi fortsat kan passe vores skov. Efter endt arbejde er vi vært med et lille traktement Nærmere oplysninger ved Johan Thorsø tlf Hundeudvalget Til alle vores hundearrangementer i foreningen kræves det, at hunden er behørigt forsikret og at den er vaccineret inden for de foregående 2 år. Der skal ved dressurens start afleveres den gule seddel med oplysninger om hunden. Den gule seddel kan fås ved dressurstart. Lydighedsdressur for hvalpe og unghund Ridehallen på Rudemøllevej 83. Er åben for alle hunderacer der deles op i 2 hold: Jagthunde og ikke jagthunde Første gang tirsdag 21. januar, kl og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning den 1. april. Instruktører: Hans Jørgensen, Svend Åge Madsen, Per Skov og Anders Laigaard. Pris for medlemmer: 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr. Oplysning og tilmelding til Hans Jørgensen tlf eller Anders Laigaard tlf

11 Danmarks Jægerforbunds markprøve Lørdag den 12. april. Max 5 hold. Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Mødetid kl Der kan købes morgenkaffe fra kl Tilmelding via Hundeweb senest 06. april Har du ikke adgang til internet, kan du alternativt tilmelde til prøveleder på ved at udfylde blanketten som du finder på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter. Betaling overføres til kontonr.: Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf:

12 DKKs Mesterskabsprøve Søndag 13. april kl Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Prøveleder: Anders Laigaard. Tlf.: Udendørs dressur- og hundetræning På terrænet ved Svansøvej 9, Bilstrup. Kun for jagthunderacer. Unghund- og åben klasse. Pris for medlemmer 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr. Første gang tirsdag 08. april kl og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning 10. juni. Ved afslutningen er foreningen vært med en øl/vand og grillpølser. Ungehundehold ledes af Svend Aage Madsen og Jens Bach. Åbenklasse hold ledes af Per Skov og Anders Laigaard. Der vil muligvis også være mulighed for at træne til Jægerforbundets udvidet apporteringsprøve. Evt. oplysning og tilmelding til Svend Aage Madsen tlf.: eller Anders Laigaard tlf.: Schweissprøve Skive Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 15. juni. kl , 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK s tilmeldingsblanket som findes på DKK s hjemmeside under aktiviteter, Schweiss. Blanketten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr.: , senest 01. juni. Efteranmeldelser modtages ikke. Der kan købes morgenkaffe fra kl samt middagsmad ved prøvens afslutning. Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf: Mail: Apporteringsprøve Sted: Svansøvej 9, 7800 Skive. Tirsdag 17. juni kl Tilmelding senest 12. juni til prøveleder Anders Laigaard tlf Mail. Prøvegebyr kan indbetales på kontonr.:

13 Vi har også BONAMAT MATIC TWIN Brygger 2x14 kopper på ca. 8 min. Automatisk vandindtag. Fås også med manuel vandindtag Tilbudpris incl kopper kaffe! Få en snak med os om en kopløsning, hvor vi stiller en maskine til rådighed og du kun betaler for kaffen. Alle priser er excl. moms en smart maskinløsning NOVO 2 HURTIGBRYGGER Ca. 5 min. / 14 kopper Manuel vandindtag Medfølger 2 stk. glaskolber Velegnet til små og mellemstore virksomheder Tilbudpris incl kopper kaffe! Få en snak med os om en kopløsning, hvor vi stiller en maskine til rådighed og du kun betaler for kaffen. Tlf til jeres virksomhed! ENA MICRO 1 Schweizisk kvalitet. Brygger af hele bønner Aroma+ kaffekværn Kaffe og espresso i 2 styrker 3 kopstørrelser Integreret rengøringsprogram Manuel vandindtag B: 23 H: 32,3 D: 44,5 cm. INTROPRIS 3.995,- NYHED IMPRESSA J9 TFT ONETOUCH Fås med blank eller mat front. Schweizisk kvalitet. Automatisk mælkesteamer. Brygger kaffe af hele bønner. Cappuccino med frisk mælk. Mange drikmuligheder, bla. Espresso, kaffe, cafe latte og cappuccino. Derudover varmt vand til f.eks. kakao. Manuel vandindtag ,- Indeholder espressomaskine Den lille kaffebil kan lejes ved arrangementer Kontakt os for nærmere information VI LEVERER: Søde sager Kaffe, the, andre varme drikke og tilbehør Kolde drikke Maskinløsninger Engangsartikler Bordækningsartikler Hygiejneartikler Rengøringsartikler Leveret på angivne plads i jeres virksomhed 13

14 Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve Mødested: Svansøvej 9, 7800 Skive. Søndag 29. juni kl Vi har noteret os kritikken af den hidtil anvendte sø. Derfor anvendes fremover en anden sø. Bedste hund fra kredsen opnår adgang til forbundsmesterskabet. Tilmelding på DJU s blanket som findes på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter senest 19. juni. Blanketten sendes til prøveleder på mail: jens. Betaling overføres på kontonr.: Husk at skrive på tilmeldingen om din hund skal apportere ræv eller kanin. Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf: Racedyst 2014 For DKK registrerede jagthunderacer Sted: Svansøvej Skive. Søndag 27. juli, kl Pris: 225,00 kr. pr. hund. Betales ved tilmelding. Tilmelding til: Annette Rasmussen, Frederiksdalsvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf.: Mail: Betaling ved tilmelding på kontonr.: (husk racebetegnelse) Tilmelding på specialklubbernes tilmeldingsblanket. Der er mulighed for køb af morgenkaffe og pølser til middag. Schweissprøve Skive Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 10. august. kl Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening 3, 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK s tilmeldingsblanket som findes på DKK s hjemmeside under aktiviteter Schweiss, blanketten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr , senest 01. august. De kan købes morgenkaffe fra kl samt middagsmad ved prøvens afslutning. Efteranmeldelser modtages ikke. Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, Halvrimmen Brovst. Tlf: , mobil: Mail: 14

15 2014 Formand: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive tlf Mail: Næstformand: Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive tlf Mail: Kasserer: Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev Tlf Mail: Bank: Sparekassen Balling Konto nr , CV nr Sekretær: Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev Tlf Mail: APRIL MAJ JUNI T 1 Hundedressur T 1 S 1 O 2 Hornblæsning F 2 M T 3 L 3 T 3 Hundedressur r F 4 S 4 O 4 g L 5 M 5 19 T 5 S 6 Skovdag/lodtrækning T 6 Hundedressur F 6 M 7 15 O 7 L 7 T 8 Hundedressur T 8 Hjortebane S 8 Pinsedag O 9 Hornblæsning F 9 M T 10 L 10 Skydning T 10 Hundedressur r F 11 S 11 O 11 g L 12 DJs. Markprøve M 12 Skydning 20 T 12 S 13 DKKs. Mesterskabs T 13 Hundedressur F 13 M O 14 L 14 T 15 Hundedressur T 15 S 15 Schweissprøve O 16 Hornblæsning F 16 Bukketræf M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 Apporteringsprøve r F 18 Langfredag S 18 O 18 g L 19 M T 19 S 20 Påske T 20 Hundedressur F 20 M O 21 L 21 T 22 Hundedressur T 22 S 22 O 23 Hornblæsning F 23 M T 24 JKF Hjortebane L 24 T 24 r F 25 S 25 O 25 g L 26 M T 26 S 27 T 27 Hundedressur F 27 M 28 JKF Skydning 18 O 28 L 28 T 29 Hundedressur T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 DJ udvidet app. O 30 Hornblæsning F 30 M L 31 lørdage 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 19 arbejdsdage ekskl.4 lørdage

16 JULI AUGUST SEPTEMBER OK T 1 F 1 M 1 36 O 1 Horn O 2 L 2 T 2 T 2 T 3 S 3 O 3 Hornblæsning F 3 F 4 M 4 32 T 4 L 4 L 5 T 5 F 5 S 5 S 6 O 6 L 6 DJ. Markprøve M 6 M 7 28 T 7 S 7 T 7 T 8 F 8 M 8 37 O 8 Horn O 9 L 9 JKF Skydning T 9 T 9 T 10 S 10 Schweissprøve O 10 Generalforsamling F 10 F 11 M T 11 L 11 L 12 T 12 F 12 S 12 S 13 O 13 L 13 Korsholm M 13 M 14 JKF Skydning 29 T 14 S 14 T 14 T 15 F 15 M O 15 Horn O 16 L 16 T 16 T 16 T 17 S 17 O 17 Hornblæsning F 17 F 18 M T 18 L 18 L 19 T 19 F 19 S 19 S 20 O 20 flugtskydning L 20 M 20 M T 21 S 21 T 21 T 22 F 22 M O 22 Horn O 23 L 23 JKF hjortebane T 23 T 23 T 24 S 24 O 24 Hornblæsning F 24 F 25 M T 25 Brugsprøve L 25 L 26 T 26 F 26 S 26 S 27 Racedyst O 27 Flugtskydning L 27 Fuldbrugsprøve M 27 M T 28 S 28 Fuldbrugsprøve T 28 T 29 F 29 M O 29 Horn O 30 L 30 T 30 T 30 T 31 S 31 F arbejdsdage ekskl.4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl.5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 23 arbejdsdag

17 Bestyrelsesmedlemmer: Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev Tlf Mail: Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive Tlf.: Mail: Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup Tlf Mail: OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 36 O 1 Hornblæsning L 1 M 1 49 T 2 S 2 Drivjagt T 2 F 3 M 3 45 O 3 Hornblæsning L 4 T 4 T 4 S 5 O 5 Hornblæsning F 5 M 6 41 T 6 L 6 T 7 F 7 S 7 Drivjagt 37 O 8 Hornblæsning L 8 M 8 50 T 9 S 9 T 9 g F 10 M O 10 Hornblæsning L 11 T 11 T 11 S 12 O 12 Hornblæsning F 12 M T 13 L 13 T 14 F 14 S O 15 Hornblæsning L 15 M T 16 S 16 Drivjagt T 16 F 17 M O 17 Hornblæsning L 18 T 18 T 18 S 19 O 19 Hornblæsning F 19 M T 20 L 20 T 21 F 21 S O 22 Hornblæsning L 22 M T 23 S 23 T 23 F 24 M O 24 L 25 T 25 T 25 S 26 O 26 Hornblæsning F 26 Drivjagt M T 27 L 27 T 28 F 28 S O 29 Hornblæsning L 29 M 29 1 T 30 S 30 T 30 F 31 O 31 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

18 JANUAR FEBRUAR MARTS O 1 Nytårsdag L 1 L 1 T 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 3 M 3 6 M 3 10 T 3 L 4 T 4 Hundedressur T 4 Hundedressur F 4 S 5 O 5 Hornblæsning O 5 Hornblæsning L 5 M 6 2 T 6 T 6 Knivkursus S 6 Sk T 7 F 7 F 7 M 7 O 8 Hornblæsning L 8 L 8 T 8 T 9 Knivkursus S 9 S 9 O 9 F 10 M 10 7 M T 10 L 11 T 11 dressur/jkfs årsmøde T 11 Hundedressur F 11 S 12 O 12 Hornblæsning O 12 Hornblæsning L 12 M 13 3 T 13 T 13 Knivkursus S 13 D T 14 F 14 F 14 M 14 O 15 Hornblæsning L 15 L 15 T 15 T 16 Knivkursus S 16 S 16 O 16 F 17 M 17 8 M T 17 L 18 T 18 Hundedressur T 18 Hundedressur F 18 S 19 Drivjagt O 19 Hornblæsning O 19 Hornblæsning L 19 M 20 4 T 20 Knivkursus T 20 Knivkursus S 20 T 21 Hundedressur F 21 F 21 M 21 O 22 Hornblæsning L 22 L 22 T 22 T 23 Knivkursus S 23 S 23 O 23 F 24 M 24 Klubaften 9 M T 24 L 25 T 25 Hundedressur T 25 Hundedressur F 25 S 26 O 26 Hornblæsning O 26 Hornblæsning L 26 M 27 Klubaften 5 T 27 Knivkursus T 27 Knivkursus S 27 T 28 Hundedressur F 28 F 28 M 28 O 29 Hornblæsning L 29 T 29 T 30 Knivkursus S 30 O 30 F 31 M 31 Klubaften arbejdsdage ekskl.4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 19 arbejds

19 Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Mødetid: lørdag den 6. september kl Der kan købes morgenkaffe. Tilmelding senest 01. sep. til prøveleder Anders Laigaard, tlf Mail: Brugsprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Tid: torsdag d. 25. september, kl hold for kontinentale racer. Prøveleder: Anders Laigaard. Fuldbrugsprøve Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. Lørdag og søndag, september, kl Prøveleder: Anders Laigaard. OK BYG Lærkeborgvej Højslev Tlf

20 Skydeudvalget Flugtskydning Vi vil igen i år lave et par flugtskydningsaftener på banen ved Birkesø. Der vil udover alm. Jagtskydning også være mulighed for at prøve kræfter med jægertrap og sportingbanen. Benyt disse aftener til at få luftet bøssen og få en rigtig hyggelig aften med dine jagtkammerater Tid og sted: Onsdag d. 20. august 2014 kl Onsdag d. 27. august 2014 kl Skydevogn Foreningens skydevogn kan lejes for 300,- kr. pr. dag. Har du i forbindelse med en jagt brug for et lille nyt tiltag, kan du benytte muligheden for at leje vognen til det. Vognen kan også lejes med 1 instruktør time for 500,- kr. Du lægger selv terræn og patroner til. Duer afregnes til 1,25 kr. pr. stk. Leje af vognen aftales med Roald Davidsen på tlf eller mail: Korsholm Skydearena Skive jagtforening arrangerer en tur til Korsholm skydearena i Skjern, Lørdag 13. september Vi har skydetid fra kl Vi kører samlet og fordeler os i så få biler som muligt. Afgang kl fra jagthytten, Bjørnevej 25 Pris: 200 kr. pr. mand Tilmelding senest d. 5. september 2014 til Roald Davidsen på mail: eller tlf.: Der skal minimum være 8 deltagere. Korsholm Skydearena er en indendørs skydebane, hvor riffeljægere kan træne sine skydefærdigheder på stående og løbende vildt med det mål at blive en bedre skytte. Skydningen foregår med egen riffel og ammunition på et stort filmlærred, hvor der vises en film optaget af vildt i naturen, så det bliver så realistisk en jagtsituation som muligt. 20

21 JKF skydninger 2014 Hjortebanen: Torsdag d. 24. april 2014 fra kl Torsdag d. 08. maj 2014 fra kl Lørdag d. 23. august 2014 fra kl Militærets skydebane: Mandag 28. april 2014, periode Lørdag 10. maj 2014, periode Mandag 12. maj 2014, periode Mandag 14. juli 2014, periode Lørdag 09. august 2014, periode Riffelskytter: Skive jagtforening har lavet en aftale vedr. hjortebanen, så vi fremover kan yde vores medlemmer med riffel hjælp i jagtsæsonen. Så skulle du få uventede problemer med riffel eller kikkert i jagtsæsonen, kan du kontakte skydeudvalget for at få udstyret tjekket og evt. indstillet korrekt. 21

22 Øvrige aktiviteter Klubaftener Vi inviterer til klubaften på følgende datoer: 27/1, 24/2, 31/3. På alle datoer er mødetidspunktet Emner for de enkelte klubaftener vil fremgå af hjemmesiden i løbet af efteråret, ligesom der vil blive udsendt nyhedsmails. Som udgangspunkt finder alle aktiviteter sted i jagthytten på Bjørnevej. Har du selv en god ide til et emne for en klubaften, eller kender du en foredragsholder, er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer. Mød op og tag gerne en jagtkammerat med. Kontaktperson: Jesper Poulsen tlf.: Jagthornsblæsning Der blæses på jagthorn hver onsdag aften. Begyndere starter kl og de lidt mere øvede slutter sig til kl Vi er et blandet hold på personer fra Estvad-Rønbjerg og Skive Jagtforening, som på lige uger blæser i Jægerlunden i Gl. Rønbjerg og på ulige uger i Jagthytten på Bjørnevej 25. Der lægges vægt på kvaliteten, men også på det sociale og et godt kammeratskab på holdene. Begynderholdet ledes af Tue Kristiansen tlf.: Mail: De lidt øvede: Hans Stephansen: Mail.: De mere øvede: Kurt Graugaard.: Mail.: Hvis du har fået lyst til at blæse med, eller vil se/høre, om det er noget for dig, er du meget velkommen. Der er åben for ny tilgang. Der vil også være mulighed for deltagelse ved Danmarks Jægerforbunds mærkeprøve i jagthornsblæsning. Oplysning og tilmelding ved Kurt Graugaard, tlf.:

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2014 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 4 23. årg. Oktober 2013 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 4. kvartal 2013 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Max Elbæk Lundtoftegårdsvej

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

15. Årgang-2014 Juli Kvartal

15. Årgang-2014 Juli Kvartal Jagtbladet 3 15. Årgang-2014 Juli Kvartal ALSLEV - BILLUM - HORNE - JANDERUP - THORSTRUP - TINGHØJ Jagt - Sport - Hobby - Natur - TISTRUP - VARDE HJÆLP! Ny opsætter af Jagtbladet søges! Jagtbladet står

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Grejs-Holtum Jagtforening

Grejs-Holtum Jagtforening Grejs-Holtum Jagtforening G R E J S - H O L T U M J A G T F O R E N I N G INDHOLD Bestyrelsen... 4 Velkommen fra formanden... 5 Bukkejagt for enden af landingsbanen... 6 Diplomuddeling, GHJ... 9 Pokalskydning...

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2014 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE BESTYRELSEN (nov. 2013) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning

Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning osv. Vi er fælles om noget socialt, noget, som giver os en masse gode oplevelser. Det kan være den svære

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 34. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2009 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 34. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2009 www.dmk-online.dk Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 34. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2009 www.dmk-online.dk Leder... side 3 Bestyrelsen...

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

BUKKEN. 2/2011 September 15. årgang. Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk

BUKKEN. 2/2011 September 15. årgang. Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk BUKKEN 2/2011 September 15. årgang Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk 0 BUKKEN e-mail: Strandberg@live.dk Udgives af Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk e-mail:

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummers forside billede er DKCH MARKPR DKV11 Fuglevang s Jack Dk09707/2009. Jack

Læs mere

Jagthunden. Danmarks bedste Fyldige reportager fra FUME og Danmarksmesterskabet.

Jagthunden. Danmarks bedste Fyldige reportager fra FUME og Danmarksmesterskabet. Nummer 6 december 2014 Jagthunden Jagt på skoleskemaet De lærte om stående jagthunde, da Jagthunden besøgte efterskolen. Danmarks bedste Fyldige reportager fra FUME og Danmarksmesterskabet. Udgives af

Læs mere