Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller"

Transkript

1 Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept Vindenergi Danmark Navn Dato

2 Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter Valg af salgsaftale Lone Buur Thygesen 2

3 VINDENERGI DANMARK Vindmølleejernes eget elhandelsselskab Vi varetager vindmølleejernes økonomiske interesser på elmarkedet. Har siden 2003 afregnet strøm fra vindmøller på markedsvilkår Vores mål er at skabe værdi for vindmølleejerne. Omsætning i 2012 på 1 mia. kr. Lone Buur Thygesen 3

4 VINDENERGI DANMARK Mere end 2000 andelshavere Mere end vindmøller i Danmark. En installeret effekt over 2000 MW. En årsproduktion i 2012 på TWh. Produceret, hvad der svarer til 13 % af det samlede danske elforbrug i Lone Buur Thygesen 4

5 VINDENERGI DANMARK Efterbetaling øre/kwh 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Lone Buur Thygesen 5

6 VINDENERGI DANMARK Værdiskabelse Grundig og seriøs rådgivning med vægt på tilgængelighed Prissikringer tilbydes i konkurrence mellem to samarbejdspartnere, og foretages i ehandel Stort produktudbud tilpasse vores forskellige andelshaver og vindmøller med forskellige pristillæg Regulering af vindmøller, stop ved negative priser. Salg af det grønne element Lone Buur Thygesen 6

7 VINDENERGI DANMARK Fordele ved e-handel Personligt login Priser i konkurrence Overblik over handler og priser Daglig markedskommentar Prisservice per og sms Vi kan håndtere et ubegrænset antal fastprisaftaler Overblik over tidligere afregninger Lone Buur Thygesen 7

8 Nye vindmøller efter Vindenergi Danmark Navn Dato

9 Det nordiske elmarked Pristillæg for møller opsat efter 1. jan 2014 Forudsætninger for udbetaling af pristillæg For at få udbetalt pristillæg for vindmøller, der er omfattet af værditabsordningen og køberetsordningen, skal følgende være opfyldt: 1. Energinet.dk har godkendt annoncering og materiale til brug for det offentlige møde om værditabsordningen jf. VE-lovens 9, stk Opstilleren har gennemført det offentlige møde om værditabsordningen efter VE-lovens 9, stk Energinet.dk har godkendt, at udbudsmaterialet er udarbejdet, og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med VE-lovens 14 og 15, jf. 13, stk. 4 Vindenergi Danmark Side

10 Det nordiske elmarked Pristillæg for møller opsat efter 1. jan a. Stk. 2. Der ydes pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 for summen af en elproduktion i timer med vindmøl lens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 5,6 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning. Stk. 3. Pristillægget efter stk. 2 udgør 25 øre pr. kwh, dog således at pristillægget og den efter 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 58 øre pr. kwh. Stk. 4. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kwh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1. Vindenergi Danmark Side

11 Det nordiske elmarked Eksempel beregning af fuldlasttimer Værdi Fakt or Fuldlast t imer Møllens rotordiameter: m Møllens installerede effekt: kw Beregnet fuldlasttimer: kwh Forventet årsproduktion: kwh Forventet antal år med pristillæg: år 5,5 Vindenergi Danmark Side

12 Det nordiske elmarked Valg af prissikringsstrategi Budgetsikkerhed Krav fra finansiering Sikre en minimumsafregning Kortsigtet udnyttelse af skævhed i markeder. Vindenergi Danmark Side

13 Det nordiske elmarked Valg af prissikringsstrategi Langt handels perspektiv Mellemlangt handels perspektiv Kort handels perspektiv Længere horisonter Halvårs horisont Månedog kvartals horisont Højere Risiko i fht. spot Mindre Højere Budgetsikkerhed Mindre Vindenergi Danmark Side

14 Det nordiske elmarked Afregning ved spotpris Spotpris mellem 33 og 58 øre/kwh giver stabil afregning Nuværende spotprisniveau 26 øre/kwh Spotpris øre/kwh Spotpris Pristillæg Afregning Afreg ning Øre/ kwh Vindenergi Danmark Side

15 Det nordiske elmarked Afregning ved Fastpris Eksempel. Fastpris 28 øre/kwh Spotpris øre/kwh Fastpris Pristillæg Afregning Afregning Øre/ kwh Beskytter mod faldende priser og godt i lavprisniveau langt fra 33 øre. Hvis spotpris kommer ud over 33 øre/kwh falder afregningen. Skidt på kort sigt Men på længere sigt positivt, da det løfter afregningen i fremtiden og der kan laves nye fastpriser på højere niveauer Vindenergi Danmark Side

16 Det nordiske elmarked Afregning ved Fastpris Fastpris langt fra markedspris på 33 øre/kwh -> lang vej til man begynder at miste tillæg Men ved fastpris over 33 øre/kwh gør en markedspris over 33 ondt med det samme Spotpris øre/kwh Afregning Øre/ kwh Afregning 50 øre/ kwh Afregning 33 øre/kwh Afregning 28 øre/kwh Afregning spot Vindenergi Danmark Side

17 Det nordiske elmarked 50 % upside Spotpris øre/ kwh Minimumspris Pristillæg Afregning Afregning Øre/ kwh Eksempel: Minimumspris 27,5 øre/kwh Får lidt mindre end fastpris ved lave spotpriser, men får halvdelen over minimumsprisen ved højere spotpriser Vindenergi Danmark Side

18 Det nordiske elmarked Afregning ved minimumspris fast præmie Minimumspris Spotpris øre/kwh Afreg ning Øre/ kwh Eksempel: Minimumspris 25 øre/kwh. Præmie 2 øre/kwh Minimumspris kan justeres så præmien bliver acceptabel. Får lidt mindre end fastpris ved lave spotpriser, men får minimumsprisen-spotpræmien ved højere spotpriser Vindenergi Danmark Side

19 Det nordiske elmarked Afregning ved Prissikring inkl. tillæg Spot inkl. tillæg Pristillæg Spotpris øre/kwh Prissikring inkl. pristillæg Afregning Øre/ kwh Man skal lave en bund på 33 øre/kwh mod opgivelse af opsiden over xx øre. Ej muligt pt. Først relevant, når fastprisen kommer op over 45 øre! Eksempel: Prissikring inkl. tillæg: 50 øre/kwh. Vindenergi Danmark Side

20 Det nordiske elmarked Historisk fordeling af spotafregning (M) DK1 Antal m åneder: 120 Median: 26 øre/ kwh Min: 15 øre/ kwh Maks: 57 øre/ kwh 91 % mellem 16 og 36 øre/ kwh Afregnet sportpris øre/kwh Antal måneder siden 2003 Nuværende spotprisniveau øre/kwh. Forventet udfaldsrum = Historisk median +/- 10 øre = øre/kwh Nuværende fastpriser: 2014: 27 øre/kwh 2015: 26 øre/kwh 2016: 25 øre/kwh Husk vinden +/- 50% Vindenergi Danmark Side

21 Det nordiske elmarked Sammenligning i interval 26+/- 10 øre Afregningsform Udfalsrum Spotafregning 17 Fastpris 28 øre/ kwh 3 Minimumspris 50 % up; 27 øre/kwh 3 Minimum spris 25 øre/kwh; Fast præmie 2 øre/ kwh 7 Prissikring inkl. pristillæg Spotpris øre/ kwh Afregning Øre/ kwh Spotafregning Afregning minimumspris 50 % up; 27,5 øre/kwh Afregning fastp ris 28 øre/kwh Afregning minimumspris fast præmie; 25 øre/kwh Afreg ning Prissikring inkl. pristillæg Vindenergi Danmark Side

22 Det nordiske elmarked Prissikring er dynamisk! Prissikringer Variabelt lån/kassekredit Fast lån Pristillæg 5-7 år Møllens levetid: 25 - år Vindenergi Danmark Side

23 Det nordiske elmarked Prissikring er dynamisk! Fastpris i 5 år eller 3 år budgetsikkerhed/krav fra finansieringen. Krav om hurtig afdrag kan betyde et kompromis med den samlede afregning da der er risiko for mistet pristillæg Husk vinden er også usikker Pristillæg i 5-7 år Møllens levetid: 25 år. Det kan synes negativt, hvis prisen stiger i den første fastprisperiode, men det er kun kortsigtet. På længere sigt er positivt, da det løfter afregningen i fremtiden og der kan laves nye fastpriser på højere niveauer Vindenergi Danmark Side

24 Det nordiske elmarked Og valg afhængigt af finansiering. Fast eller variabel rente eller kombination? Faste ydelser eller kassekredit eller kombination? Tilbagebetalingstid? Prissikringen kan også være en kombination! Hvad er kravet fra finansieringen/bank? For hvilken andel af investeringen? Hvad er afdragsfrekvensen (kvartals månedlig)? Kassekredit kan håndtere udsvingene. Vindenergi Danmark Side

25 Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept Vindenergi Danmark Navn Dato

26 Det nordiske elmarked Andre valgmuligheder Fast balanceomkostninger Uden volumenfleksibilitet Dvs. sælger kun den forventede produktion (justeret for månedsforskel) på fastpris. I princippet afregnes man spot for den faktiske produktion og afregnes desuden difference mellem fastpris-spot * faktisk produktion. Husk Efterbetaling kommer oveni. XX øre/kwh (0,3 øre/kwh) Fradrag for adm, nettarif: 0,56 øre/kwh Kompensation for balance omkostninger fra energinet.dk 2,3 øre/kwh Vindenergi Danmark Side

27 Det nordiske elmarked Forbrug og produktion af el Denmark Finland Norway Sweden Total Befolkning mill. 5,5 5,3 4,8 9,3 24,9 % 22% 21% 19% 37% Totalt forbrug TWh % 9% 22% 33% 36% ElProduktion TWh % 9% 19% 36% 37% Fordeling af produktion Denmark Finland Norway Sweden Total Tyskland Vand % - 23% 98% 45% 56% 3% Atomkraft % - 30% - 42% 21% 17% Kraftværker % 72% 47% 1% 8% 19% 58% Vind % 28 % 1% 5% 5% 8% Sol % 4 % Vindenergi Danmark Side 27

28 Danmarks forbindelser med omverden Vindenergi Danmark Det nordiske elmarked 1000 MW 740 (690) MW 1700 (1300) MW 590 (600) MW 1780MW (1500 MW) 400MW Vindenergi Danmark Side

29 Det nordiske elmarked Spotmarkedet Spotpriser for det kommende døgn fastsættes hver dag kl En spotpris for hver time det kommende døgn På basis af samlet tilbud om produktion og forbrugskundernes bud I første omgang findes den fælles nordisk pris (systemprisen) under antagelse af ingen flaskehalse (ingen begrænsninger på kabler) Efter hensyn til tilgængelige transmissionskapaciteter mellem områder findes områdepriserne. I Danmark en for vest (DK1) og en for øst (DK2) Vindenergi Danmark Side 29

30 Det nordiske elmarked Prisfastsættelse i teorien* Nord Pool Spot s beregning sikrer, at der produceres fra den billigste produktionsenhed for at matche købernes bud Den sidste MWh produceret el sætter prisen for al tidligere produktion Forbrug * *Denne graf er kun til forklarende formål og afspejler ikke de faktiske produktionsomkostninger. Vindenergi Danmark Side 30

31 Det nordiske elmarked Spotpriserne for d. 23. april DK1 Vindprognose Gennemsnit spot 22,1 øre/kwh. Vindspot: 21,2 øre/kwh Vindenergi Danmark Side 31

32 Det nordiske elmarked Historisk fordeling af spotafregning (M) DK1 Antal m åneder: 120 Median: 26 øre/ kwh Min: 15 øre/ kwh Maks: 57 øre/ kwh 91 % mellem 16 og 36 øre/ kwh Afregnet sportpris øre/kwh Antal måneder siden 2003 Nuværende spotprisniveau øre/kwh. Forventet udfaldsrum = Historisk median +/- 10 øre = øre/kwh Nuværende fastpriser: 2014: 24,7 øre/kwh 2015: 24,3 øre/kwh 2016: 23,6 øre/kwh : 24,25 øre/kwh Vindenergi Danmark Side 32

33 Det nordiske elmarked Balanceomkostninger for vind De indmeldte forventninger til produktionen og faktisk produktion i de enkelte timer stemmer sjældent. Så for at få balance i systemet skal nogle regulere op eller ned, så der bliver balance med produktion og forbrug. Ved generelt op-/nedregulering kan det koste-> balanceomkostning. Vi begynder at kunne nedregulere. Historisk årsgennemsnit 1,6 øre/kwh, men store udsving ses. Kompensation fra Energinet.dk på 2,3 øre/kwh Vindenergi Danmark Side 33

34 Det nordiske elmarked Historiske balanceomkostninger Vindenergi Dan mark Års gns Kompensation Års gennemsnit siden 2003: 1,6 øre/kwh. Kompensation fra Energinet.dk 2,3 øre/kwh Vindenergi Danmark Side 34

35 Markedsopdatering Hvad flytter priserne på den korte bane? Forbruget af strøm Vejret (Koldt -> opvarmning i Norden, Varmt -> aircondition i syd) Produktionsmiks Vand (Vandmagasiner og nedbør) Sol Udfald fra produktionsenheder (kernekraft, DK kraftværk..) Marginalomkostningerne på kul- og gasfyrede værker Kulpriser (fragtraterne) og gaspriser (olieprisen) CO2 kvoterne Kablerne (Er der begrænsninger?) Lone Buur Thygesen 35

36 Markedsopdatering Hvad flytter priserne - det længere sigt Forbruget De økonomiske udsigter /den fremtidige vækst Smartgrid og fleksible afgifter Ændringen i produktionsmikset Udfasning af atomkraft i Tyskland og Belgien Mere kul, vind og sol Mange flere vindmøller i DK (Anholtparken MW) og Norden/DE Marginalomkostningerne på kul- og gasfyrede værker Kulpriser, fragtrater, Gaspriser (olieprisen) CO2 kvoterne Kabeludbygningen Lone Buur Thygesen 36

37 Prisudvikling Vindenergi Danmark Navn Dato

38 Markedsopdatering Status Pt. Vandmagasinernes fyldningsgrad 2013 = 70 % (90 % i 2012 og 80 % i normal år) Produktionskapacitet Masser af A-kraf til rådighed Kabelforbindelser Planlagt kabelarbejde Generel lav efterspørgsel i forhold til udbud Økonomi, Vindenergi og CO2 Lone Buur Thygesen 38

39 Markedsopdatering Det kommende kvartal (Q4 2013) 26,17 øre/kwh Lone Buur Thygesen 39

40 Markedsopdatering Næstkommende kvartal (Q1 2014) 25,9 øre/kwh Lone Buur Thygesen 40

41 Markedsopdatering 2 kvartaler Q4 og Q1, 26,74 øre/kwh Lone Buur Thygesen 41

42 Markedsopdatering Det kommende år (2014), 25,9 øre/kwh Lone Buur Thygesen 42

43 Markedsopdatering 5 år ( ), 25,71 øre/kwh Lone Buur Thygesen 43

44 Markedsopdatering Udbygning af kablerne til DK DK1 -> Holland Undersøges 700 MW Storebælt Udvidelse ej rentabel Lone Buur Thygesen 44

45 Markedsopdatering Samlet Nye kabler Kabel Område Kapacitet Startup Opgradering af DK- DE DK1-DE /2013 NORBALT SE-LIT NORGER NO2-DE Opgradering af DK- DE DK1-DE NORNED 2 NO2-NE NSN NO-UK NO2-UK South Westlink, fase 1 SE3-SE Skagerak 4 NO2-DK South Westlink, fase 1 NO1-SE Ørskog-Fardal N03-NO Syd-midt Norge NO1-NO Lyse-Sauda- Samnanger NO3-NO Arctic circle NO4-FI Lone Buur Thygesen 45

46 Markedsopdatering Opsummering - Længere sigt: Der er indpriset mange negative forhold. Økonomisk krise i Europa Den manglende økonomiske vækst i hele verden Pressede råvarepriser (kulprisen og CO2 kvoteprisen) Usikkerhed om indpasningen af mere vindkraft? Udfasningen af atomkraft i Tyskland hvordan og hvornår skal det erstattes? Udbygning af kablerne: NO1 -> DK MW 1. januar Mere? Lone Buur Thygesen 46

47 Forventningerne til de fremtidige priser PRISSIKRE SIG ELLER SPOT? Vindenergi Danmark Navn Dato

48 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Muligheder Spot Fast pris Q4 13 og Q1 14 Fra Q2 kvartalspulje Vindenergi Danmark Sep-12

49 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Kvartalspulje En fast pris et kvartal ad gangen. Uden selv at skulle bekymre sig om timingen. Salget samles i en pulje og spredes Forvalter sidder tæt på markedet, hver dag. 1. kvartal, der blev solgt var 2. kvartal Vi har nu mere end et helt års historik. Vindenergi Danmark Sep-12

50 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Kvartalspulje måned for måned Øre/ kwh DK1 PULJE-SPOT DK2 PULJE-SPOT Vindenergi Danmark Sep-12

51 Regionsmøde MARKEDSOPDATERING Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept Vindenergi Danmark Navn Dato

52 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Ændring i Produktionsmiks Udbygningen af vindkraft: Energiforliget: Fordobling af vindkraft frem mod 2020 Udbygning med 500 MW på land,hvoraf 1800 MW nye og 1300 MW nedtagning. På hav MW (inkl. Anholt 400MW) Atomkraft Udfasningen i Tyskland Udbygning i Finland Sol Vindenergi Danmark Sep-12

53 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Mulige tiltag til indpasning af mere vind Regulering med vindmøller Større og flere transmissionsforbindelser til udlandet Mere prisafhængigt forbrug Lagring af el Øget varmeproduktion Vindenergi Danmark Sep-12

54 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Effekt af regulering med vindmøller Højere gennemsnitlig spotpris, da bunden løftes op mod 0. Lavere balanceomkostninger, da der kommer en bund på nedreguleringsprisen tættere på 0. Højere faste priser for vind, da disse afspejler forventningerne til spotprisen. Eksempel: -3 øre/kwh i dec 2012 => -1 øre/kwh på et vinterkvartal. Regulering kan blive en forsikring i fremtiden! I kommer til at høre mere. Afventer pt. VESTAS! Vindenergi Danmark Sep-12

55 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Vindenergi Danmark Sep-12

56 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Forbrug og produktion af el Denmark Finland Norway Sweden Total Befolkning mill. 5,5 5,3 4,8 9,3 24,9 % 22% 21% 19% 37% Totalt forbrug TWh % 9% 22% 33% 36% ElProduktion TWh % 9% 19% 36% 37% Fordeling af produktion Denmark Finland Norway Sweden Total Tyskland Vand % - 23% 98% 45% 56% 3% Atomkraft % - 30% - 42% 21% 17% Kraftværker % 72% 47% 1% 8% 19% 58% Vind % 28 % 1% 5% 5% 8% Sol % 4 % Vindenergi Danmark Sep-12

57 Danmarks forbindelser med omverden Vindenergi Danmark Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening 1000 MW 740 (690) MW 1700 (1300) MW 590 (600) MW 1780MW (1500 MW) 400MW Vindenergi Danmark Sep-12

58 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Spotmarkedet Spotpriser for det kommende døgn fastsættes hver dag kl En spotpris for hver time det kommende døgn På basis af samlet tilbud om produktion og forbrugskundernes bud I første omgang findes den fælles nordisk pris (systemprisen) under antagelse af ingen flaskehalse (ingen begrænsninger på kabler) Efter hensyn til tilgængelige transmissionskapaciteter mellem områder findes områdepriserne. I Danmark en for vest (DK1) og en for øst (DK2) Vindenergi Danmark Sep-12

59 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Prisfastsættelse i teorien* Nord Pool Spot s beregning sikrer, at der produceres fra den billigste produktionsenhed for at matche købernes bud Den sidste MWh produceret el sætter prisen for al tidligere produktion Forbrug * *Denne graf er kun til forklarende formål og afspejler ikke de faktiske produktionsomkostninger. Vindenergi Danmark Sep-12

60 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Spotpriserne for d. 23. april DK1 Vindprognose Gennemsnit spot 22,1 øre/kwh. Vindspot: 21,2 øre/kwh Vindenergi Danmark Sep-12

61 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Historisk fordeling af spotafregning (M) DK1 Antal m åneder: 120 Median: 26 øre/ kwh Min: 15 øre/ kwh Maks: 57 øre/ kwh 91 % mellem 16 og 36 øre/ kwh Afregnet sportpris øre/kwh Antal måneder siden 2003 Nuværende spotprisniveau øre/kwh. Forventet udfaldsrum = Historisk median +/- 10 øre = øre/kwh Nuværende fastpriser: 2014: 24,7 øre/kwh 2015: 24,3 øre/kwh 2016: 23,6 øre/kwh : 24,25 øre/kwh Vindenergi Danmark Sep-12

62 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Balanceomkostninger for vind De indmeldte forventninger til produktionen og faktisk produktion i de enkelte timer stemmer sjældent. Så for at få balance i systemet skal nogle regulere op eller ned, så der bliver balance med produktion og forbrug. Ved generelt op-/nedregulering kan det koste-> balanceomkostning. Vi begynder at kunne nedregulere. Historisk årsgennemsnit 1,6 øre/kwh, men store udsving ses. Kompensation fra Energinet.dk på 2,3 øre/kwh Vindenergi Danmark Sep-12

63 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Historiske balanceomkostninger Vindenergi Dan mark Års gns Kompensation Års gennemsnit siden 2003: 1,6 øre/kwh. Kompensation fra Energinet.dk 2,3 øre/kwh Vindenergi Danmark Sep-12

64 Regionsmøde Danmarks Vindmølleforening Hvad flytter priserne på den korte bane? Forbruget af strøm Vejret (Koldt -> opvarmning i Norden, Varmt -> aircondition i syd) Produktionsmiks Vand (Vandmagasiner og nedbør) Sol Udfald fra produktionsenheder (kernekraft, DK kraftværk..) Marginalomkostningerne på kul- og gasfyrede værker Kulpriser (fragtraterne) og gaspriser (olieprisen) CO2 kvoterne Kablerne (Er der begrænsninger?) Vindenergi Danmark Sep-12

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Vindkraft og CO2-kvoter

Vindkraft og CO2-kvoter Faktablad M 7 Vindkraft og CO2-kvoter Siden Klimakonventionen blev forhandlet på plads i FN og underskrevet i Rio i 1992, er der gennemført en række internationale forhandlinger for at konkretisere aftalen

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Risø-R-59(DA) Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Poul Erik Morthorst Stine Grenaa Jensen Peter Meibom Forskningscenter Risø Roskilde Danmark Maj 25 Forfatter: Poul Erik Morthorst

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Århus Universitet

Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Århus Universitet Risikoledelse i Elmarkedet Optioner, et redskab eller en illusion? (Risk Management in the Power Market Options, a tool or an Illusion?) Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Århus Universitet Forfatter:

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere