Forside B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside B E R E T N I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Forside BERETNING 2013

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen...4 Årets brøl...4 Udviklingsprojekter...6 P Renovering...8 Kildeparken Boligsocialt overblik...12 Det Østlige Aalborg Samarbejde med AaB...13 Sundparken...14 Imødegåelse af udsættelser...14 Svenstrup Nybyggeri Udlejningssituationen...18 Opnotering...18 Udlejningssituationen...18 Fraflytninger...20 Restancer...20 Driftsafdelingen...22 Serviceudvikling...23 Andre tiltag Regnskab...24 Boligorganisationen En tur rundt i Himmerland...26 Præsentationsfilm om Golfparken blev overdraget til Aalborg Stadsarkiv...26 Rejsegilde på Liselund i solskin og kulde...26 Nøgle Bingo med ANR og Himmerland Boligforening...27 Rejsegilde på Sallingsundvej...28 Fremtidens almene bolig bygges på Roskilde Festival...29 Fællesferie i Sundparken...30 Larsen Waterfront modtog de første beboere til jul...30 Gamle byhuse bliver til 32 ungdomsboliger...32 Rejsegilde på Filstedvej Bilag 1 - Økonomiske nøgletal - Graf Bilag 2 - Økonomiske nøgletal - Specifikation Bilag 3 - Hovedtal og fælles formueforvaltning Bilag 4 - Huslejeoversigt Bilag 5 - Varme- og vandforbrug Bilag 6 - Antal fraflytninger Bilag 7 - Tab ved fraflytning - Graf Bilag 8 - Tab ved fraflytning Bilag 9 - Himmerlands ledelse Bilag 10 - Administrative medarbejdere Bilag 11 - Afdelingsoversigt...50 Side 3

4 1. Organisationen Vi giver tid til livet... med boliger i Aalborg og omegn, et særdeles vigtigt og essentielt budskab Gennem dette års beretning vil vi beskrive hvorledes dette budskab støtter sig til, og giver mening i forhold til Himmerlands kerneværdi Muligheder. Vores vision: Ingen i Nordjylland er i tvivl om, hvad Himmerland Boligforening står for Vores mission: Himmerland Boligforening skaber boliger for mennesker, som ønsker tid til livet... er naturligvis ganske forpligtende, men absolut realistiske mål, hvilket i det forløbne år er blevet anerkendt på bedste vis. af ÅRETS BRØL-juryen skåret ned til tre og i finalen slog Himmerland så en serie imageannoncer fra betonvirksomheden Ambercon og en stillingsannonce fra Weber Stephen Nordic - det er dem med Weber-grillen. Årets brøl Himmerlands imageannoncer, der i første omgang forventes at løbe året ud, er udviklet i samarbejde med kommunikationsrådgiver Steen Bjerre. Det grafiske arbejde er udført af Leo Griffin, der i sin tid stod for Himmerlands nye visuelle identitet, mens billederne er taget af Nils Krogh, begge fra Clienti. Himmerlands imageannonce vinder den nordjyske reklamebranches svar på en Oscar Himmerland kunne gå hjem med laurbærrene i kategorien "Print", da den første udgave af den nordjyske kreative pris ÅRETS BRØL holdt afsluttende prisfest i Aalborg Kongres & Kultur Center, fredag 30. august Himmerlands imageannonce var i første omgang i konkurrence med flere end 20 andre bidrag i "Print"-kategorien, der var blandt de mest omfangsrige. Dette felt blev Juryformand Thomas Hoffmann fra det københavnske reklamebureau &Co. motiverede juryens beslutning om at vælge Himmerlands imageannonce som vinder. Med direkte adresse til fotoet i annoncen med manden under køkkenvasken ("Før Himmerland sku' Henrik selv rode med rør") sagde han: Et glimt i øjet også selvom det ikke lige er det, man kan se på den vindende annonce er sammen med afsenderens stærke grafiske identitet hovedrolleindehaver i en løsning, der indgår i en længere række af imageannoncer. Det er usædvanligt at se denne type virksomhed annoncere for sig selv og befriende at se den gøre det med humor. Målet er langsigtet: At bekræfte nuværende kunder i deres valg og få potentielle kunder til at anerkende de fordele, der er forbundet med denne løsning. Side 4

5 Også når det drejer sig om præmieringer har vi i 2013 været i front. Ungdomsboligerne Kvadratet modtog Aalborg Kommunes præmiering med følgende motivering: Markedsføring på alle platforme er en vigtig del af vores kontakt til potentielle beboere, men At bo i en boligforening gi r dig en lang række fordele. Der er en masse ting, som du får mulighed for. Og der er meget, som du ikke behøver bekymre dig om. For eksempel er det ikke dig, der skal skifte pakningen, rense tagrenden eller klare kummen. Eller rode med rør. er samtidigt også et særdeles vigtig værktøj til fortsat trimning af steen-bjerre.dk / clienti.dk Før Himmerland sku Henrik selv rode med rør Himmerland giver dig tid til alt det andet. Tid til livet. Himmerland Boligforening Sankelmarksgade Aalborg. Tlf vores selvopfattelse af måden vi arbejder på. Vi har i 2013 fået udarbejdet en kendskabs-/imageanalyse blandt 500 tilfældigt udvalget borgere i Aalborg Kommune. Analysen, som blev gennemført ved telefoninterviews udført af 4B Research, viste overordnet set, at Himmerland er særdeles velkendt i Aalborg Kommune. Eksempelvis kan nævnes at 4 ud af 10 respondenter kender Himmerland Boligforening. Dette ud fra spørgsmålet nævn en boligforening i Aalborg. Kvadratet er et arkitektonisk gennemført projekt, hvor gårdrummet indbyder til et levende fællesskab. Arkitekterne Friis & Moltke A/S stod for den heldige streg. Det lød endvidere i motiveringen: Hvad der udad til ser ud til at være en stram og enkel form, der lukker sig ude fra omverdenen, er indad til et levende byggeri med særlig fokus på fællesskabet mellem beboerne. Man ankommer gennem sprækker i byggeriet til byggeriets hjerte gården hvor den stramme struktur løsnes op, og der er skabt en særlig ramme til fællesskabet. Inde i bygningerne findes igen en sjælden god ramme for de unge studerende, som bor tæt på uddannelsesinstitutionerne, men længere væk fra midtbyens offentlige rum. Der er placeret gode og brugbare fællesrum overalt i byggeriet, og selve designet såvel ude som inde er udført med sikker hånd. Ja i sandhed pæne, men absolut velfortjente ord. Vores enorme aktivitetsniveau fremgår meget tydeligt af beretningen mange arbejdspladser skabes som en følge af vores store projekter. Et naturligt spørgsmål kan derfor være: Hvordan forholder Himmerland sig til sociale klausuler i forhold til vore mange udbud? Vi er absolut opmærksomme på de stigende problemer med uorganiseret arbejdskraft samt mangel på praktikpladser. Og arbejder derfor meget tæt sammen med Boligselskabernes Landsforening om netop disse problemstillinger. Konkret har vi indført følgende forpligtelse i vores udbud: Det er rigtig rart, men også forpligtende med den store opmærksomhed omkring Himmerland Boligforening ja, de har også fået øje på os udenfor Nordjylland. I november 2013 havde vi fornøjelsen af at modtage statsminister Helle Thorning-Smith på vores nybyggeri Larsen Waterfront. Ledsaget af borgmester Thomas Kastrup-Larsen tog hun byggepladselevatoren op til 16. etage, hvorfra hun kunne nyde den imponerende udsigt. Statsministeren spurgte meget interesseret til Himmerlands mange aktiviteter i Aalborg. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Side 5

6 Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at denne klausul tilgodeser kravene i ILOkonvention nr. 94, som ministeriet har henvist til i forbindelse med de statslige bygge- og anlægsarbejder. Med særligt fokus på praktikpladser har BL indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri om styrket samarbejde for at skabe praktikpladser i forbindelse med de mange store bygge- og renoveringsarbejder i de almene boligafdelinger. Himmerland har naturligvis tilsluttet sig denne aftale, hvilket bl.a. giver sig udtryk i følgende status i december 2013: Med nybyggerier og gennemgribende renoveringer for omkring 4,5 mia. kr. frem mod 2020 er Himmerland Boligforening aktuelt regionens største bygherre, hvilket naturligvis forpligter, når det gælder beskæftigelse af lærlinge og praktikanter. Vi er i gang med en stribe større nybygnings- og renoveringsprojekter. I alt er der hos de virksomheder, der i december 2013 arbejdede på Himmerlands byggepladser, beskæftiget 249 mand, hvoraf 46 er lærlinge eller praktikanter inden for byggefag eller rådgivning. Set over de seneste måneder i 2013, har fordelingen af beskæftigede på vores byggepladser været 15 procent lærlinge og praktikanter. Det var vi rigtig godt tilfredse med, for det er klart, at vi som den p.t. vægtigste bygherre i Nordjylland har et stort ansvar, når det gælder såvel vores egen som vores samarbejdspartneres indsats for uddannelse af kommende medarbejdere, ikke mindst til byggeriet. Reelt var procenttallet lidt højere, for hos Himmerland havde vi selv syv unge under uddannelse. Personalet i alle områder indenfor organisationen - har igen ydet en fantastisk indsats. Vi lever i en tid af forandringer og tilpasninger, hvilket naturligvis ikke kan undgå at påvirke den enkelte, men vi oplever en positivitet og parathed i forbindelse med forandringer som alle bygger på vores støtteværdier udvikling, ansvarlighed, service og mangfoldighed. Dette giver vores beboere tid til alt det andet. Tid til livet. Side 6 Udviklingsprojekter En innovativ vej til effektiv drift Forsøgsprojektet "En innovativ vej til effektiv drift" startede i januar 2013 og løber frem til sommeren Projektets overordnede målsætning er at undersøge, hvordan man i fremtiden kan sikre en daglig drift som både er bedst og billigst. Projektet er det eneste forsøgsprojekt i sektoren med fokus på effektiviseringer og billiggørelse af driften, der retter sig mod organiseringen af den daglige drift, og som gennem konkrete forsøg måler på effektiviseringspotentialer i.f.m. forskellige driftsmodeller. Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forsøgspulje med 1 mio. kr. Motivationen for nærværende projekt tager afsæt i et ønske om at billiggøre driften for beboerne i den almene sektor og fortsat garantere en daglig drift med fokus på høj tilfredshed blandt beboerne og med et fortsat fokus på det gode boligliv. Så hvordan kan vi, ved at se på organiseringen af driften, enten sænke udgifterne eller øge kvaliteten? Konkret er projektet inddelt i fire faser: En undersøgelsesfase, en udviklingsfase, en forsøgsfase og en afsluttende evalueringsfase. Et typisk forløb for et udvalgt område vil være: Forholde sig til de overordnede rammer og målsætninger for fremtidens drift i en given afdeling. Følgende aktiviteter vil blive gennemført, og vil danne grundlag for det konkrete forsøgs målsætninger og metoder: - Forundersøgelse (geografi, byggeriart, afdelingsstørrelser etc.) - Workshop med beboerdemokrater (om målsætninger og overordnede metoder) - Workshop med ansatte (om målsætninger og konkrete metoder) Beskrivelsen bliver stillet sådan op, at der for hvert besparelsesområde er beskrevet et forslag til en overordnet strategi eller metode.

7 P23 P23 er betegnelsen for et projekt, vi deltager i sammen med syv andre boligorganisationer i Danmark. Projektet er overordnet ledet af Boligkontoret Danmark og understøttet af BL og Fonden Realdania. Det har form som en uddannelse, hvor repræsentanter for de deltagende boligorganisationer deltager i seminarer og undervisningsdage, og hvor der udveksles erfaringer på tværs af boligorganisationer. Hver deltagende boligorganisation formulerer et projekt for egen organisation, som de implementerer hjemme i egen organisation. Det overordnede formål med Himmerlands deltagelse er at udvikle, således at vi bliver bedre rustet til fremtidens forandringer. Projektet har indtil videre omfattet en række løbende udviklede tiltag: - En strategi for organisationsforandring - At skabe ejerskab til projektopgaverne i hele den administrative organisation, således at organisationens ressourcer udnyttes på en optimal måde, via en styrkelse af de interne processer - At etablere en teknisk infrastruktur (projektstyringssystem) som grundlag for organisatorisk læring og informationsforvaltning - At forankre et læringsperspektiv i virksomheden via implementering af AlmenNets vejledninger (findes på almennet.dk) - Sammenhæng mellem de selvstændige tiltag fremgår af nedenstående figur. Forandringsstrategi Styrkelse af interne processer Et eksempel på projektets resultater er nedenstående tidslinje, som anvendes i inddragelsen af en større medarbejdergruppe, når vi udvikler nybyggeri eller renovering. Dette styrker vores interne processer og skaber bedre kvalitet. Tidslinje - Projektgennemgang Tidslinje Projektgennemgang Personalemøder med fagligt indhold Projektstyringssystem Implementering af 4Projects i byggeog udviklingsopgaver Læring Implementering af AlmenNets vejledninger Skema A Skema B Før byggestart Skema C Program Udbud og efterspørgsel her under: Udearealer, lejemålstyper/indretning Tidsplan Servicefaciliteter Forsyningsanlæg Overflader Før udbud Materialevalg eller overflader Servicefaciliteter Tekniske installationer Lejemålstyper/indretning Tidsplan Før byggestart/ Efter licitation Økonomi og projektændringer Leverancer/ Aflevering Fra byggeri til drift herunder: DV-materiale, serviceaftaler, inddrage vm + inspektør De fire punkter peger frem mod en mere trimmet og parat boligorganisation, som med kompetencer og motivation er klar til opgaverne. Deltagere Ledergruppen Deltagere Afdelingsansvarlige Deltagere Afdelingsansvarlige Deltagere Driftsansvarlige Projektet afsluttes i Afholdes i forlængelse af dialogmøde med AAK - Inspektør - Udlejningsmedarb. - Økonomikonsulent - Varmemester - Inspektør - Udlejningsmedarb. - Økonomikonsulent - Varmemester - Inspektør - Udlejningsmedarb. - Økonomikonsulent - VM + Ejendomsf. Himmerland giver nøglen dig tid til er alt nøglen det andet. Tid til livet. Side 7

8 2. Renovering Det største renoveringsprojekt i Himmerland indtil nu, er den samlede renovering af afd. 19, Sallingsundvej og afd. 22, Tambosundvej i Aalborg Øst. Næsten 400 boliger er omfattet af renovering og genhusning en kæmpeopgave for alle involverede. Byggeriet blev igangsat i efteråret Hele sagen forventes afsluttet i 2015/16, hvor begge afdelinger vil fremstå markant anderledes end i dag. De første boliger på Sallingsundvej blev klar til indflytning medio En del af planen for 19 og 22 er også et nyt aktivitetshus for beboerne, som bliver taget i brug i starten af I afd. 6, Filstedvej blev en omfattende renovering påbegyndt af facader og installationer i de 48 rækkehuse. Denne renovering forventes afsluttet i foråret I efteråret 2013 blev renoveringen af afd. 16, Magisterparken igangsat på baggrund af skema A, som blev godkendt af beboerne i Især højhuset er omfattet af gennemgribende renovering, der vil forandre bygningens udseende markant. Endvidere vil en række af de meget små lejligheder blive sammenlagt til større. I de lave blokke udføres en omfattende renovering af facaderne samt badeværelser. For afdelingerne 3, 8, 10, 11, 12 og 13 i Søheltekvarteret blev der i 2013 indledt forhandlinger med Landsbyggefonden om tidsplan for kommende renoveringer. Beslutning om renovering af afd. 3, Hennings Smiths Vej forventes truffet inden udgangen af 2014 og de øvrige afdelinger indenfor en kortere årrække afhængigt af det aktivitetsniveau for Landsbyggefonden, som Folketinget træffer beslutning om. For afd. 39, Danagården i Svenstrup blev der i 2013 igangsat teknisk undersøgelse med henblik på at indsende ansøgning om støtte til renovering fra Landsbyggefonden. Side 8

9 2013 var præget af, at en række store renoveringssager for alvor tog fart Side 9

10 Side 10 Kildeparken 2020

11 Kildeparken 2020 Folketingets beslutning i 2012 om at fremrykke renovering af almene boliger betød, at beboerne i afdeling 50, 51 og 52 kunne træffe beslutning i november 2012 på baggrund af en overordnet helhedsplan for de 3 afdelinger under navnet Kildeparken I alle 3 afdelinger blev planen godkendt ved urafstemning med stort flertal, således at byrådet i december 2012 kunne godkende et skema A, som er grundlag for en samlet investering på ca. 1,3 mia. kr. Målsætningen med projektet er ved renovering og nybyggeri at forvandle et meget stort, ensartet og socialt udsat boligområde til et mere varieret byområde med både boliger og arbejdspladser. Det er vurderingen, at beslutningen om etableringen af et nyt universitetshospital i det østlige Aalborg og andre store investeringer bl.a. AAU og kollektiv trafik vil kunne understøtte Kildeparken 2020 visionen som det hidtil største og mest ambitiøse renoveringsprojekt for almene boliger i Nordjylland. Til Kildeparken 2020 er knyttet en række innovationsprojekter, hvor udviklingsarbejdet er støttet fra ekstern side. - Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Målsætningen med projektet er at undersøge muligheden for at nedsive regnvand fra tage og belægninger lokalt i stedet for at lede det i den offentlige kloak. Resultaterne af undersøgelserne i projektet har været positive og i første omgang søges de implementeret i renoveringen af afd. 19 og 22 og dernæst i afd. 51, Blåkildevej. Projektet støttes af Landsbyggefondens Innovationspulje. - Sportshangar. Målsætningen er at udvikle et nyskabende hus, som kan rumme en lang række idrætsog kulturaktiviteter i boligområdet. Projektet støttes af Landsbyggefonden og der ansøges om støtte fra andre fonde, når konceptet er færdigudviklet i samarbejde med Aalborg Kommune. - Erhvervsboliger. En ny boligtype, hvor beboere med egen virksomhed kan bo og arbejde. Konceptet planlægges afprøvet i forbindelse med den kommende renovering af afd. 52 på Fyrkildevej. Projektet støttes af Fonden Realdania under programmet Det gode boligliv. - Smart Grid Projektet skal afklare, hvorledes boligerne i Kildeparken kan energirenoveres på en smart måde, der tilgodeser den lokale forsyningsstruktur og boligområdets særlige forudsætninger. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. AAU og støttes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet forventes gennemført i flere etaper frem til Første etape omfatter afd. 51, Blåkildevej, hvor der i 2013 blev gennemført en arkitektkonkurrence som grundlag for det konkrete projekt. Vinderprojektet peger på en markant forandring af de eksisterende blokke og angiver muligheder for at tilføre afdelingen nye bygninger i op til 8 etager med nye både private og almene boliger. I 2013 indledte Himmerland Boligforening et samarbejde med Aalborg Kommune om dels at styrke Tornhøj på begge sider af Humlebakken som bydelscenter for Aalborg Øst og dels at etablere en lokal kollektiv trafikforbindelse mellem de almene boligområder mod nord og bydelen med AAU og Gigantium mod syd. I første omgang er målet med samarbejdet at ansøge Fonden Realdania om støtte til en række anlægsarbejder, der vil være nødvendige i forhold til at kickstarte den ønskede udvikling. I løbet af 2014 afklares det, om der kan findes finansiering til projektet. Side 11

12 3. Boligsocialt overblik Generelt om den boligsociale situation i Himmerland Boligforening: De fleste afdelinger, som har boligsociale problemstillinger, er i dag omfattet af en eller anden form for indsats i Svenstrup og Aalborg Øst af såkaldte boligsociale helhedsplaner. Boligsociale helhedsplaner er, som fysiske helhedsplaner, en mulighed for boligorganisationer med problemramte afdelinger. Mod at afdelingerne stiller en lokal medfinansiering til rådighed, kan der ydes tilskud fra Landsbyggefonden til boligsociale aktiviteter. En anden mulighed, vi benytter i Himmerland, er tilskud fra statslige puljer, som det sker i forhold til imødegåelse af udsættelser. Vi kan gruppere de problemramte afdelinger i to hovedgrupper: Afdelinger med boligsociale udfordringer og afdelinger med enkelte faresignaler men uden aktuelle boligsociale problemer. Den sidste gruppe holdes der øje med, således vi sikrer mulighed for at gribe ind i tide inden problemerne er uoverstigelige. Det Østlige Aalborg Finansieringen af den boligsociale helhedsplan for Aalborg Øst udløb i 2012, hvorfor der i 2011 blev startet et arbejde op for at forlænge indsatsen Projekt 9220 gennem en ny helhedsplan, der hedder Velkommen til Det Østlige Aalborg. I 2012 blev disse bestræbelser udmøntet i en ny boligsocial helhedsplan for hele Aalborg Øst, godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden. Bevillingen over en fireårig tilskudsperiode er næsten 16 mio. kr. Helhedsplanen er et samarbejde mellem fire boligorganisationer, hvor Himmerland er den største og også administrerer indsatsen. Helhedsplanen i Aalborg Øst omfatter ud over Himmerlands afdelinger 19, 22, 50, 51 og 52, Lejerbos afd. 158, Fjordblinks afd. 14 og 15 samt Vanggårdens afd. 8, som vi har et udmærket samarbejde med. Det daglige udgangspunkt har siden sommeren 2012 været projektsekretariatet i Sundheds- & Kvartershuset. Projektsekretariatet er rigtig mange borgeres indgang til bydelen. Side 12

13 Samarbejde med AaB Som led i helhedsplanen for Aalborg Øst har vi sammen med 9220-projektet og Aalborg Kommune etableret en ny platform for fritidsjob til udsatte unge, We Care. Det er et samarbejde, som skal sikre stadig flere fritidsjobs til udsatte børn og unge i Aalborg Øst. Det er vigtigt, at vi i Himmerland støtter op om, at lokale børn og unge også får chancen for at få et fritidsjob. AaB har tilknyttet nuværende bestyrelsesmedlem og mangeårig sportsdirektør Lynge Jakobsen til samarbejdet med os. I 2013 har 9220 fokuseret på: - Udvidet opsøgende arbejde i forhold til udsatte unge - Opstart af forældrenetværk i bydelens daginstitutioner og skoler - Udvikling af beboerkonsulentordninger i de enkelte områder i Aalborg Øst - Udvikling af nye kommunale tilbud - Støtte op om det frivillige liv i Aalborg Øst - Kulturelt formidlingsarbejde - Lokale kulturproduktioner, hvor lokale børn, unge og voksne medvirker I 2013 var fodboldklubberne AaB og KB81, understøttet af Himmerland, værter for den største fodboldskole i Nordjylland. I uge 27 var mere end 300 børn fra lokalområdet Aalborg Øst på en fælles fodboldskole, som de to klubber arrangerede. Fodboldskolen var målrettet børn og unge fra socialt udsatte familier i Aalborg Øst, som hermed fik en chance for at deltage i en fodboldskole med en meget lille egenbetaling. Med i pakken indgik der også sund kost i hele fodboldskoleugen samt fodboldudstyr. Aalborg Kommune stod for at visitere deltagerne. Fodboldskolen understøttedes også af Danmarks Idræts Forbund og Social- og Integrationsministeriet. - Udgivelse af 9220 Magasinet, som husstandsomdeles, fire gange årligt Den boligsociale indsats i Aalborg Øst blev startet i 2008 og skal virke på langt sigt i kombination med en forstærket politimæssig indsats og en tuning af den kommunale forebyggende indsats. I 2013 kom der, oven på en sommer med meget negativ omtale af bydelen i form af kriminalitet, ildspåsættelser og uro, den gode nyhed fra Nordjyllands Politi, at kriminaliteten i bydelen er stærkt faldende. Vi håber, at denne tendens bider sig fast, og vi tolker den gode nyhed som et resultat af vores og vores mange samarbejdspartneres indsats. Side 13

14 Sundparken Som led i 9220-helhedsplanen har vi ansat en boligsocial medarbejder i Sundparken, med en faglig baggrund som socialrådgiver, men jobbet er meget bredere end det. En af hovedaktiviteterne er ferieoplevelser for udsatte børnefamilier i området. I løbet af sommerferien 2013, blev der rejst midler til, at ialt 63 børn og voksne fra området kom på ferieophold. Medarbejderen står for at koordinere de sociale aktiviteter i det nye Aktivitetshus i Sundparken. I 2013 var der også fokus på: - Opstart af et fælles aktivitetsudvalg for alle seks afdelinger i Sundparken - Aktivitetscenter for socialt udsatte grønlændere, i samarbejde med Kofoeds Skole - Ferieaktiviteter og korte udflugter - Kulturopgang i renoveringsklar lejlighed, i samarbejde med 9220-projektet Imødegåelse af udsættelser Vi fik i 2011 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en bevilling til et pilotprojekt til at forebygge udsættelse af lejere på grund af restance. Projektet er finansieret eksternt frem til udgangen af Udsættelser grundet lejerestancer er et stort enkeltstående boligsocialt problem. Vi er som boligorganisation en vigtig brik i at imødegå det tragiske forhold, at vi fra tid til anden må sætte vores beboere ud af boligen på baggrund af huslejerestance. Oven på et par hårde år med mange udsættelser, 2008 og 2009, kom krisen, der kostede mange jobs, og oven i det offentlige besparelser på dagpenge, førtidspension og kontanthjælp. Alt sammen faktorer, som burde forøge antallet af restancebegrundede udsættelser. Udviklingen i 2013 er positiv, forstået således, at antallet af nye udsættelsessager er faldende, om end tendensen er svag. På den anden side er der i 2013 sket en stor stigning i antallet af effektive udsættelser i Himmerland, altså udsættelser som eksekveres. Svenstrup Børnefamilierne i centrum er navnet på den boligsociale helhedsplan for afdelingerne i Svenstrup, som løber frem til midten af Helhedsplanen omfatter afd. 35, Runddyssen, afd. 36, Runddyssen, afd. 37, Hellekisten og afd. 39, Danagården. I 2013 har der været fokus på sociale aktiviteter i afdelingerne. 25 lokale børn og unge, med særlige behov, har været på skiferie. Dette var arrangeret i samarbejde med Fritidscenter Højvang. Side 14

15 4. Nybyggeri I 2013 blev i alt ca. 700 nye ungdomsboliger taget i brug. Det drejede sig om: - Henius House på den gamle Eternit-grund. Det er en bebyggelse med 240 boliger, fordelt på 5 blokke, hvor tagarealer i betydeligt omfang anvendes til aktiviteter og ophold. Alle boliger er 2 rums. Arkitekturen er meget markant, dels præget af rå beton med reference til Aalborgs industrielle kulturarv og dels præget af facadebeklædning i mange stærke farver ved fællesområderne, der har reference til Aalborgs nye identitet som international uddannelsesby. Byggeriet er tæt koordineret og ligger sammen med de 40 almene familieboliger i området. Side 15

16 - Larsen Waterfront, hvor de første 62 boliger blev taget brug 1. december Det drejede sig om den del af byggeriet, der ligger på den gamle Kvægtorvs grund. Stueetagen i samme bygning ejes af privat investor, som tages i brug til restaurant m.v. i løbet af Resten af byggeriet 192 ungdomsboliger tages i brug pr. 1. september 2014 og stueetagen medio juni 2014 til Himmerlands nye administration. Også nabobygningerne Musikkens Hus, Aalborg Universitets City Campus samt de tilhø- Side 16 rende byrum og parkeringskælder bliver taget fuldt i brug i løbet af 2014.

17 - Idrætsbyen som det største ungdomsboligprojekt med ca. 460 ungdomsboliger på Hadsundvej i de tidligere KMD bygninger. "Idrætsbyen" er en bebyggelse med en stor variation af boliger i forskellige størrelser og pris og mange fællesfaciliteter herunder fitness m.v. Fittnesscenteret drives i samarbejde med FOKUS Fittness og indeholder desuden et renoveret swimming-pool til bl.a. vandgymnastik. Dele af byggeriet blev allerede taget i brug i 2012 herunder et kollegium for unge enlige mødre, som er etableret i samarbejde med Aalborg Kommune. I en anden del af Idrætsbyen ligger Elitesport og Idrætscollege, som et særligt botilbud lavet i samarbejde med Aalborg Kommune - for studerende, som også dyrker idræt på eliteplan. Derved er alle byggerier til ungdomsboliger, som blev godkendt af byrådet i 2010, endelig udført. I 2013 blev et af byggerierne fra 2012 nemlig Kvadratet på Ribevej i Aalborg Øst hædret med kommunens arkitekturpris. De øvrige byggerier med fysisk aktivitet i 2013 var: - Byggeriet af et bofællesskab med 18 boliger for døve på Eternitgrunden, som er udført i samarbejde Ældre- og Handicapforvaltningen, og som blev taget i brug i starten af året. - Byggeriet af 69 nye familieboliger på Liselund, afd. 6 som blev igangsat i Disse erstatter de 69 fritliggende familieboliger, som efter flere års undersøgelser viste sig at være for omkostningstunge at renovere. De første etaper blev taget i brug i løbet af 2013 og de resterende forventes færdige medio Ved vedtagelsen af Aalborg Kommunes budget for blev det besluttet på baggrund af det stigende optag af studerende på de videregående uddannelser at igangsætte yderligere ca nye ungdomsboliger i de kommende år, således at den store satsning i kommunen på nybyggede ungdomsboliger kommer til omfatte i alt ca boliger. Himmerlands andel heraf er 2 projekter med tilsammen ca. 100 boliger henholdsvis beliggende på Tiendeladen i Aalborg Centrum og på havnefronten ved siden af Aalborg Universitets kommende City Campus. Tiendeladen forventes igangsat i 2014 og byggeriet ved City Campus i Side 17

18 5. Udlejningssituationen 2400 Himmerland Boligforening Nye opnoteringer i perioden Opnotering I 2013 kunne vi byde velkommen til nye ansøgere, samtidig med at ca foretog fornyelse af deres opnotering. Det totale ansøgerantal ligger således på niveau med 2012, og må ses som en følge af, at der ikke p.t. er igangværende/planlagte nybyggerier, når det gælder familieboliger. Vi har dog en forventning om, at antallet af nye ansøgere vil vokse i 2014, da det her bliver muligt at se de endelige resultater af de store renoveringer i bl.a. afd. 6/Filstedvej, afd. 16/Magisterparken og afd. 19/Sallingsundvej. Udlejningssituationen Udlejningsmæssigt har 2013 været et fantastisk år, da der har været fuld udlejning i næsten alle afdelinger. Periodevis har der dog været udlejningsvanskeligheder i Kildeparken, men udelukkende i de boliger der midlertidigt udlejes som studieboliger. (Boliger, opdelt i værelser m. fælles køkken/bad). Side 18 Glædeligt er dog, at generelt er søgningen til Kildeparken for første gang i mange år steget markant. En bemærkelsesværdig situation for et område, som står overfor en meget stor og omfattende renovering. Forhåbentligt et tegn på, at hele det østlige Aalborg er inde i en optimistisk/positiv udvikling. Svenstrup-afdelingerne, som også tidligere har haft udlejningsvanskeligheder, er inde i en gunstig periode, således der har været ansøgere til de forholdsvis mange boliger, der løbende opsiges. Som forventet har der været rigtig mange ansøgere til de nyopførte huse i afd. 70/Liselund, så mange, at boligerne udelukkende er udlejet til allerede bolighavende i Himmerland. Til de mange nye ungdomsboliger har der også været stor søgning, og så godt som alle boliger er blevet udlejet fra færdiggørelsestidspunktet. Vores store afdeling i Idrætsbyen er nu endelig færdigbygget og mange unge mennesker er indflyttet. En så stor koncentration af unge mennesker har naturligvis budt på forskellige udfordringer, men i samarbejde med en meget engageret afdelingsbestyrelse, ser det nu ud til, at tingene begynder at udvikle sig i den rigtige retning.

19 Side 19

20 Fraflytninger i 2013 fordelt på flyttetype Intern i foreningen Andre boligorg. i Aalborg Kommune Fraflyttet Aalborg Kommune Ældrebolig Ejerbolig Stukket af Sat ud pga restance Sat ud pga husordensag Afgået ved døden 7 17 Aldrig indflyttet Andet Fraflytninger I 2013 blev ca boliger fraflyttet mod ca i Stigningen er udelukkende genereret af ungdomsboligerne, da der total set er sket et mindre fald, når det gælder antallet af fraflytningerne i familieboligerne. Isoleret set har eksempelvis afd. 21/Næssundvej og afd. 36/Runddyssen haft et markant fald i antallet af fraflytninger. En udvikling, som er en medvirkende årsag til at skabe stabilitet og gunstig udvikling i afdelingerne. Som nævnt i tidligere beretninger skete der pr. 01. januar 2011 en forhøjelse af langt de fleste afdelingers beboer-indskud. Den gunstige udvikling kræver naturligvis, at vi fortsat har fokus på beboernes Resultatet heraf slår nu kraftigt igennem, når det gælder tab i forbindelse med fraflytninger. For 2013 udgør det samlede tab ca. kr. 1,7 mill. mod ca. kr. 5,6 mill. i juridiske pligt til at ren- og vedligeholde det lejede i botiden, således der gribes ind i tilfælde, hvor der konstateres alvorlig/grov misligholdelse. Ad denne vej forbygges, at afdelingen i forbindelse med fraflytning lades tilbage med en stor istandsættelsesregning, som fraflytter i mange tilfælde ikke er i stand til at betale. Restancer I lighed med tidligere år, har vi stadig beboere, som har svært ved at betale deres husleje rettidigt. Positivt er dog, at restancerne er stadig faldende. For 2013 udgør det gennemsnitlige restancebeløb ca. kr ,00/md.. Et mindre fald i forhold til 2012, hvor tallet var ca. kr ,00. Pr. 01. januar 2013 vedtog Folketinget en lovændring, således forfaldsdagen for indbetaling af husleje blev ændret til den 1. hverdag i måneden (tidligere den 5. hverdag i måneden). Intentionen med lovændringen var, at den skulle sikre, at huslejen blev betalt så hurtigt som muligt, efter udbetaling af indkomst, da risikoen for, at lejeren når at bruge pengene til anden side derved skulle blive væsentlig mindre. For Himmerlands vedkommende må vi desværre konstatere, at virkningen af den nye regel har været minimal. På trods af et fald i de månedlige restancer, steg antallet af effektive udsættelser i 2013 til 32. I 2012 var dette tal 13. Side 20

Byudvikling i Det østlige Aalborg. Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening

Byudvikling i Det østlige Aalborg. Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Byudvikling i Det østlige Aalborg Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening - Traditionelle, rå beton-elementer, der løfter sig op i æstetisk særklasse

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Redegørelse: Himmerland Boligforening Styringsdialogmøde

Redegørelse: Himmerland Boligforening Styringsdialogmøde ReferatRe Redegørelse: Himmerland Boligforening Styringsdialogmøde Tid 18-04-2013, kl. 13.00-15.00 Sted Deltagere Stigsborg Brygge 5, Lokale 60, i stuen Ole Nielsen, Direktør, Himmerland Boligforening.

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Det østlige Aalborg en bydel i udvikling

Det østlige Aalborg en bydel i udvikling Seniorbofælleskab Beskrivelse Blåkildevej, 9220 Aalborg Ø Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Indledning... 2 Det østlige Aalborg en bydel i udvikling... 3 Sundheds og Kvartershuset på Fyrkildevej... 4 Seniorbofællesskab

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Når sundhed bliver en del af en helhedsplan

Når sundhed bliver en del af en helhedsplan Når sundhed bliver en del af en helhedsplan Almene boligdage 2011 nøglen er nøglen Hvem er vi så? Ole Nielsen, direktør Sven Buch, udviklingschef nøglen er nøglen Programmet Himmerland generel præsentation

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Partnerskabs aftale mellem Aalborg Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i de udsatte by og boligområder

Partnerskabs aftale mellem Aalborg Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i de udsatte by og boligområder Samspil i hverdagen Forvaltningens strategiske og praktiske samspil i hverdagen med Boligselskaberne, og øvrige aktører i bydelene. Eksempler på konkrete tiltag, både i det centrale Aalborg og i den ydre

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Administrationens bidrag til afdelingsmødet d. 8. september 2010

Administrationens bidrag til afdelingsmødet d. 8. september 2010 Administrationens bidrag til afdelingsmødet d. 8. september 2010 Medlemsudvikling: I 2009 fik Himmerland 1862 nye medlemmer. Det betyder, at der for første gang siden 2002 er sket et fald i nyindmeldelserne.

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation oktober 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 6. oktober 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.265 pt. Ungdomsboliger, der pt. ikke er lejet ud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart,

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, Punkt 9. Himmerland Boligforening, Afdeling 66, Stuhrsvej, Aalborg - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart - 254 almene ungdomsboliger ved Musikkens Hus (skema B). 2011-43076. Teknik-

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Bebyggelsen Rosenhøj er en del af Viby Syd, der består af ca. 5.300 boliger I Rosenhøj er der 840

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2013

Bestyrelsens årsberetning for året 2013 Bestyrelsens årsberetning for året 2013 Regnskaber: Regnskaberne for 2013 viser følgende resultater Afdeling 21 59.056 Afdeling 22 154.318 Afdeling 23 142.520 Overskud 2013 Underskud 2013 Afdeling 24 119.300

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere