Forside B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside B E R E T N I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Forside BERETNING 2013

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen...4 Årets brøl...4 Udviklingsprojekter...6 P Renovering...8 Kildeparken Boligsocialt overblik...12 Det Østlige Aalborg Samarbejde med AaB...13 Sundparken...14 Imødegåelse af udsættelser...14 Svenstrup Nybyggeri Udlejningssituationen...18 Opnotering...18 Udlejningssituationen...18 Fraflytninger...20 Restancer...20 Driftsafdelingen...22 Serviceudvikling...23 Andre tiltag Regnskab...24 Boligorganisationen En tur rundt i Himmerland...26 Præsentationsfilm om Golfparken blev overdraget til Aalborg Stadsarkiv...26 Rejsegilde på Liselund i solskin og kulde...26 Nøgle Bingo med ANR og Himmerland Boligforening...27 Rejsegilde på Sallingsundvej...28 Fremtidens almene bolig bygges på Roskilde Festival...29 Fællesferie i Sundparken...30 Larsen Waterfront modtog de første beboere til jul...30 Gamle byhuse bliver til 32 ungdomsboliger...32 Rejsegilde på Filstedvej Bilag 1 - Økonomiske nøgletal - Graf Bilag 2 - Økonomiske nøgletal - Specifikation Bilag 3 - Hovedtal og fælles formueforvaltning Bilag 4 - Huslejeoversigt Bilag 5 - Varme- og vandforbrug Bilag 6 - Antal fraflytninger Bilag 7 - Tab ved fraflytning - Graf Bilag 8 - Tab ved fraflytning Bilag 9 - Himmerlands ledelse Bilag 10 - Administrative medarbejdere Bilag 11 - Afdelingsoversigt...50 Side 3

4 1. Organisationen Vi giver tid til livet... med boliger i Aalborg og omegn, et særdeles vigtigt og essentielt budskab Gennem dette års beretning vil vi beskrive hvorledes dette budskab støtter sig til, og giver mening i forhold til Himmerlands kerneværdi Muligheder. Vores vision: Ingen i Nordjylland er i tvivl om, hvad Himmerland Boligforening står for Vores mission: Himmerland Boligforening skaber boliger for mennesker, som ønsker tid til livet... er naturligvis ganske forpligtende, men absolut realistiske mål, hvilket i det forløbne år er blevet anerkendt på bedste vis. af ÅRETS BRØL-juryen skåret ned til tre og i finalen slog Himmerland så en serie imageannoncer fra betonvirksomheden Ambercon og en stillingsannonce fra Weber Stephen Nordic - det er dem med Weber-grillen. Årets brøl Himmerlands imageannoncer, der i første omgang forventes at løbe året ud, er udviklet i samarbejde med kommunikationsrådgiver Steen Bjerre. Det grafiske arbejde er udført af Leo Griffin, der i sin tid stod for Himmerlands nye visuelle identitet, mens billederne er taget af Nils Krogh, begge fra Clienti. Himmerlands imageannonce vinder den nordjyske reklamebranches svar på en Oscar Himmerland kunne gå hjem med laurbærrene i kategorien "Print", da den første udgave af den nordjyske kreative pris ÅRETS BRØL holdt afsluttende prisfest i Aalborg Kongres & Kultur Center, fredag 30. august Himmerlands imageannonce var i første omgang i konkurrence med flere end 20 andre bidrag i "Print"-kategorien, der var blandt de mest omfangsrige. Dette felt blev Juryformand Thomas Hoffmann fra det københavnske reklamebureau &Co. motiverede juryens beslutning om at vælge Himmerlands imageannonce som vinder. Med direkte adresse til fotoet i annoncen med manden under køkkenvasken ("Før Himmerland sku' Henrik selv rode med rør") sagde han: Et glimt i øjet også selvom det ikke lige er det, man kan se på den vindende annonce er sammen med afsenderens stærke grafiske identitet hovedrolleindehaver i en løsning, der indgår i en længere række af imageannoncer. Det er usædvanligt at se denne type virksomhed annoncere for sig selv og befriende at se den gøre det med humor. Målet er langsigtet: At bekræfte nuværende kunder i deres valg og få potentielle kunder til at anerkende de fordele, der er forbundet med denne løsning. Side 4

5 Også når det drejer sig om præmieringer har vi i 2013 været i front. Ungdomsboligerne Kvadratet modtog Aalborg Kommunes præmiering med følgende motivering: Markedsføring på alle platforme er en vigtig del af vores kontakt til potentielle beboere, men At bo i en boligforening gi r dig en lang række fordele. Der er en masse ting, som du får mulighed for. Og der er meget, som du ikke behøver bekymre dig om. For eksempel er det ikke dig, der skal skifte pakningen, rense tagrenden eller klare kummen. Eller rode med rør. er samtidigt også et særdeles vigtig værktøj til fortsat trimning af steen-bjerre.dk / clienti.dk Før Himmerland sku Henrik selv rode med rør Himmerland giver dig tid til alt det andet. Tid til livet. Himmerland Boligforening Sankelmarksgade Aalborg. Tlf vores selvopfattelse af måden vi arbejder på. Vi har i 2013 fået udarbejdet en kendskabs-/imageanalyse blandt 500 tilfældigt udvalget borgere i Aalborg Kommune. Analysen, som blev gennemført ved telefoninterviews udført af 4B Research, viste overordnet set, at Himmerland er særdeles velkendt i Aalborg Kommune. Eksempelvis kan nævnes at 4 ud af 10 respondenter kender Himmerland Boligforening. Dette ud fra spørgsmålet nævn en boligforening i Aalborg. Kvadratet er et arkitektonisk gennemført projekt, hvor gårdrummet indbyder til et levende fællesskab. Arkitekterne Friis & Moltke A/S stod for den heldige streg. Det lød endvidere i motiveringen: Hvad der udad til ser ud til at være en stram og enkel form, der lukker sig ude fra omverdenen, er indad til et levende byggeri med særlig fokus på fællesskabet mellem beboerne. Man ankommer gennem sprækker i byggeriet til byggeriets hjerte gården hvor den stramme struktur løsnes op, og der er skabt en særlig ramme til fællesskabet. Inde i bygningerne findes igen en sjælden god ramme for de unge studerende, som bor tæt på uddannelsesinstitutionerne, men længere væk fra midtbyens offentlige rum. Der er placeret gode og brugbare fællesrum overalt i byggeriet, og selve designet såvel ude som inde er udført med sikker hånd. Ja i sandhed pæne, men absolut velfortjente ord. Vores enorme aktivitetsniveau fremgår meget tydeligt af beretningen mange arbejdspladser skabes som en følge af vores store projekter. Et naturligt spørgsmål kan derfor være: Hvordan forholder Himmerland sig til sociale klausuler i forhold til vore mange udbud? Vi er absolut opmærksomme på de stigende problemer med uorganiseret arbejdskraft samt mangel på praktikpladser. Og arbejder derfor meget tæt sammen med Boligselskabernes Landsforening om netop disse problemstillinger. Konkret har vi indført følgende forpligtelse i vores udbud: Det er rigtig rart, men også forpligtende med den store opmærksomhed omkring Himmerland Boligforening ja, de har også fået øje på os udenfor Nordjylland. I november 2013 havde vi fornøjelsen af at modtage statsminister Helle Thorning-Smith på vores nybyggeri Larsen Waterfront. Ledsaget af borgmester Thomas Kastrup-Larsen tog hun byggepladselevatoren op til 16. etage, hvorfra hun kunne nyde den imponerende udsigt. Statsministeren spurgte meget interesseret til Himmerlands mange aktiviteter i Aalborg. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Side 5

6 Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at denne klausul tilgodeser kravene i ILOkonvention nr. 94, som ministeriet har henvist til i forbindelse med de statslige bygge- og anlægsarbejder. Med særligt fokus på praktikpladser har BL indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri om styrket samarbejde for at skabe praktikpladser i forbindelse med de mange store bygge- og renoveringsarbejder i de almene boligafdelinger. Himmerland har naturligvis tilsluttet sig denne aftale, hvilket bl.a. giver sig udtryk i følgende status i december 2013: Med nybyggerier og gennemgribende renoveringer for omkring 4,5 mia. kr. frem mod 2020 er Himmerland Boligforening aktuelt regionens største bygherre, hvilket naturligvis forpligter, når det gælder beskæftigelse af lærlinge og praktikanter. Vi er i gang med en stribe større nybygnings- og renoveringsprojekter. I alt er der hos de virksomheder, der i december 2013 arbejdede på Himmerlands byggepladser, beskæftiget 249 mand, hvoraf 46 er lærlinge eller praktikanter inden for byggefag eller rådgivning. Set over de seneste måneder i 2013, har fordelingen af beskæftigede på vores byggepladser været 15 procent lærlinge og praktikanter. Det var vi rigtig godt tilfredse med, for det er klart, at vi som den p.t. vægtigste bygherre i Nordjylland har et stort ansvar, når det gælder såvel vores egen som vores samarbejdspartneres indsats for uddannelse af kommende medarbejdere, ikke mindst til byggeriet. Reelt var procenttallet lidt højere, for hos Himmerland havde vi selv syv unge under uddannelse. Personalet i alle områder indenfor organisationen - har igen ydet en fantastisk indsats. Vi lever i en tid af forandringer og tilpasninger, hvilket naturligvis ikke kan undgå at påvirke den enkelte, men vi oplever en positivitet og parathed i forbindelse med forandringer som alle bygger på vores støtteværdier udvikling, ansvarlighed, service og mangfoldighed. Dette giver vores beboere tid til alt det andet. Tid til livet. Side 6 Udviklingsprojekter En innovativ vej til effektiv drift Forsøgsprojektet "En innovativ vej til effektiv drift" startede i januar 2013 og løber frem til sommeren Projektets overordnede målsætning er at undersøge, hvordan man i fremtiden kan sikre en daglig drift som både er bedst og billigst. Projektet er det eneste forsøgsprojekt i sektoren med fokus på effektiviseringer og billiggørelse af driften, der retter sig mod organiseringen af den daglige drift, og som gennem konkrete forsøg måler på effektiviseringspotentialer i.f.m. forskellige driftsmodeller. Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forsøgspulje med 1 mio. kr. Motivationen for nærværende projekt tager afsæt i et ønske om at billiggøre driften for beboerne i den almene sektor og fortsat garantere en daglig drift med fokus på høj tilfredshed blandt beboerne og med et fortsat fokus på det gode boligliv. Så hvordan kan vi, ved at se på organiseringen af driften, enten sænke udgifterne eller øge kvaliteten? Konkret er projektet inddelt i fire faser: En undersøgelsesfase, en udviklingsfase, en forsøgsfase og en afsluttende evalueringsfase. Et typisk forløb for et udvalgt område vil være: Forholde sig til de overordnede rammer og målsætninger for fremtidens drift i en given afdeling. Følgende aktiviteter vil blive gennemført, og vil danne grundlag for det konkrete forsøgs målsætninger og metoder: - Forundersøgelse (geografi, byggeriart, afdelingsstørrelser etc.) - Workshop med beboerdemokrater (om målsætninger og overordnede metoder) - Workshop med ansatte (om målsætninger og konkrete metoder) Beskrivelsen bliver stillet sådan op, at der for hvert besparelsesområde er beskrevet et forslag til en overordnet strategi eller metode.

7 P23 P23 er betegnelsen for et projekt, vi deltager i sammen med syv andre boligorganisationer i Danmark. Projektet er overordnet ledet af Boligkontoret Danmark og understøttet af BL og Fonden Realdania. Det har form som en uddannelse, hvor repræsentanter for de deltagende boligorganisationer deltager i seminarer og undervisningsdage, og hvor der udveksles erfaringer på tværs af boligorganisationer. Hver deltagende boligorganisation formulerer et projekt for egen organisation, som de implementerer hjemme i egen organisation. Det overordnede formål med Himmerlands deltagelse er at udvikle, således at vi bliver bedre rustet til fremtidens forandringer. Projektet har indtil videre omfattet en række løbende udviklede tiltag: - En strategi for organisationsforandring - At skabe ejerskab til projektopgaverne i hele den administrative organisation, således at organisationens ressourcer udnyttes på en optimal måde, via en styrkelse af de interne processer - At etablere en teknisk infrastruktur (projektstyringssystem) som grundlag for organisatorisk læring og informationsforvaltning - At forankre et læringsperspektiv i virksomheden via implementering af AlmenNets vejledninger (findes på almennet.dk) - Sammenhæng mellem de selvstændige tiltag fremgår af nedenstående figur. Forandringsstrategi Styrkelse af interne processer Et eksempel på projektets resultater er nedenstående tidslinje, som anvendes i inddragelsen af en større medarbejdergruppe, når vi udvikler nybyggeri eller renovering. Dette styrker vores interne processer og skaber bedre kvalitet. Tidslinje - Projektgennemgang Tidslinje Projektgennemgang Personalemøder med fagligt indhold Projektstyringssystem Implementering af 4Projects i byggeog udviklingsopgaver Læring Implementering af AlmenNets vejledninger Skema A Skema B Før byggestart Skema C Program Udbud og efterspørgsel her under: Udearealer, lejemålstyper/indretning Tidsplan Servicefaciliteter Forsyningsanlæg Overflader Før udbud Materialevalg eller overflader Servicefaciliteter Tekniske installationer Lejemålstyper/indretning Tidsplan Før byggestart/ Efter licitation Økonomi og projektændringer Leverancer/ Aflevering Fra byggeri til drift herunder: DV-materiale, serviceaftaler, inddrage vm + inspektør De fire punkter peger frem mod en mere trimmet og parat boligorganisation, som med kompetencer og motivation er klar til opgaverne. Deltagere Ledergruppen Deltagere Afdelingsansvarlige Deltagere Afdelingsansvarlige Deltagere Driftsansvarlige Projektet afsluttes i Afholdes i forlængelse af dialogmøde med AAK - Inspektør - Udlejningsmedarb. - Økonomikonsulent - Varmemester - Inspektør - Udlejningsmedarb. - Økonomikonsulent - Varmemester - Inspektør - Udlejningsmedarb. - Økonomikonsulent - VM + Ejendomsf. Himmerland giver nøglen dig tid til er alt nøglen det andet. Tid til livet. Side 7

8 2. Renovering Det største renoveringsprojekt i Himmerland indtil nu, er den samlede renovering af afd. 19, Sallingsundvej og afd. 22, Tambosundvej i Aalborg Øst. Næsten 400 boliger er omfattet af renovering og genhusning en kæmpeopgave for alle involverede. Byggeriet blev igangsat i efteråret Hele sagen forventes afsluttet i 2015/16, hvor begge afdelinger vil fremstå markant anderledes end i dag. De første boliger på Sallingsundvej blev klar til indflytning medio En del af planen for 19 og 22 er også et nyt aktivitetshus for beboerne, som bliver taget i brug i starten af I afd. 6, Filstedvej blev en omfattende renovering påbegyndt af facader og installationer i de 48 rækkehuse. Denne renovering forventes afsluttet i foråret I efteråret 2013 blev renoveringen af afd. 16, Magisterparken igangsat på baggrund af skema A, som blev godkendt af beboerne i Især højhuset er omfattet af gennemgribende renovering, der vil forandre bygningens udseende markant. Endvidere vil en række af de meget små lejligheder blive sammenlagt til større. I de lave blokke udføres en omfattende renovering af facaderne samt badeværelser. For afdelingerne 3, 8, 10, 11, 12 og 13 i Søheltekvarteret blev der i 2013 indledt forhandlinger med Landsbyggefonden om tidsplan for kommende renoveringer. Beslutning om renovering af afd. 3, Hennings Smiths Vej forventes truffet inden udgangen af 2014 og de øvrige afdelinger indenfor en kortere årrække afhængigt af det aktivitetsniveau for Landsbyggefonden, som Folketinget træffer beslutning om. For afd. 39, Danagården i Svenstrup blev der i 2013 igangsat teknisk undersøgelse med henblik på at indsende ansøgning om støtte til renovering fra Landsbyggefonden. Side 8

9 2013 var præget af, at en række store renoveringssager for alvor tog fart Side 9

10 Side 10 Kildeparken 2020

11 Kildeparken 2020 Folketingets beslutning i 2012 om at fremrykke renovering af almene boliger betød, at beboerne i afdeling 50, 51 og 52 kunne træffe beslutning i november 2012 på baggrund af en overordnet helhedsplan for de 3 afdelinger under navnet Kildeparken I alle 3 afdelinger blev planen godkendt ved urafstemning med stort flertal, således at byrådet i december 2012 kunne godkende et skema A, som er grundlag for en samlet investering på ca. 1,3 mia. kr. Målsætningen med projektet er ved renovering og nybyggeri at forvandle et meget stort, ensartet og socialt udsat boligområde til et mere varieret byområde med både boliger og arbejdspladser. Det er vurderingen, at beslutningen om etableringen af et nyt universitetshospital i det østlige Aalborg og andre store investeringer bl.a. AAU og kollektiv trafik vil kunne understøtte Kildeparken 2020 visionen som det hidtil største og mest ambitiøse renoveringsprojekt for almene boliger i Nordjylland. Til Kildeparken 2020 er knyttet en række innovationsprojekter, hvor udviklingsarbejdet er støttet fra ekstern side. - Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Målsætningen med projektet er at undersøge muligheden for at nedsive regnvand fra tage og belægninger lokalt i stedet for at lede det i den offentlige kloak. Resultaterne af undersøgelserne i projektet har været positive og i første omgang søges de implementeret i renoveringen af afd. 19 og 22 og dernæst i afd. 51, Blåkildevej. Projektet støttes af Landsbyggefondens Innovationspulje. - Sportshangar. Målsætningen er at udvikle et nyskabende hus, som kan rumme en lang række idrætsog kulturaktiviteter i boligområdet. Projektet støttes af Landsbyggefonden og der ansøges om støtte fra andre fonde, når konceptet er færdigudviklet i samarbejde med Aalborg Kommune. - Erhvervsboliger. En ny boligtype, hvor beboere med egen virksomhed kan bo og arbejde. Konceptet planlægges afprøvet i forbindelse med den kommende renovering af afd. 52 på Fyrkildevej. Projektet støttes af Fonden Realdania under programmet Det gode boligliv. - Smart Grid Projektet skal afklare, hvorledes boligerne i Kildeparken kan energirenoveres på en smart måde, der tilgodeser den lokale forsyningsstruktur og boligområdets særlige forudsætninger. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. AAU og støttes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet forventes gennemført i flere etaper frem til Første etape omfatter afd. 51, Blåkildevej, hvor der i 2013 blev gennemført en arkitektkonkurrence som grundlag for det konkrete projekt. Vinderprojektet peger på en markant forandring af de eksisterende blokke og angiver muligheder for at tilføre afdelingen nye bygninger i op til 8 etager med nye både private og almene boliger. I 2013 indledte Himmerland Boligforening et samarbejde med Aalborg Kommune om dels at styrke Tornhøj på begge sider af Humlebakken som bydelscenter for Aalborg Øst og dels at etablere en lokal kollektiv trafikforbindelse mellem de almene boligområder mod nord og bydelen med AAU og Gigantium mod syd. I første omgang er målet med samarbejdet at ansøge Fonden Realdania om støtte til en række anlægsarbejder, der vil være nødvendige i forhold til at kickstarte den ønskede udvikling. I løbet af 2014 afklares det, om der kan findes finansiering til projektet. Side 11

12 3. Boligsocialt overblik Generelt om den boligsociale situation i Himmerland Boligforening: De fleste afdelinger, som har boligsociale problemstillinger, er i dag omfattet af en eller anden form for indsats i Svenstrup og Aalborg Øst af såkaldte boligsociale helhedsplaner. Boligsociale helhedsplaner er, som fysiske helhedsplaner, en mulighed for boligorganisationer med problemramte afdelinger. Mod at afdelingerne stiller en lokal medfinansiering til rådighed, kan der ydes tilskud fra Landsbyggefonden til boligsociale aktiviteter. En anden mulighed, vi benytter i Himmerland, er tilskud fra statslige puljer, som det sker i forhold til imødegåelse af udsættelser. Vi kan gruppere de problemramte afdelinger i to hovedgrupper: Afdelinger med boligsociale udfordringer og afdelinger med enkelte faresignaler men uden aktuelle boligsociale problemer. Den sidste gruppe holdes der øje med, således vi sikrer mulighed for at gribe ind i tide inden problemerne er uoverstigelige. Det Østlige Aalborg Finansieringen af den boligsociale helhedsplan for Aalborg Øst udløb i 2012, hvorfor der i 2011 blev startet et arbejde op for at forlænge indsatsen Projekt 9220 gennem en ny helhedsplan, der hedder Velkommen til Det Østlige Aalborg. I 2012 blev disse bestræbelser udmøntet i en ny boligsocial helhedsplan for hele Aalborg Øst, godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden. Bevillingen over en fireårig tilskudsperiode er næsten 16 mio. kr. Helhedsplanen er et samarbejde mellem fire boligorganisationer, hvor Himmerland er den største og også administrerer indsatsen. Helhedsplanen i Aalborg Øst omfatter ud over Himmerlands afdelinger 19, 22, 50, 51 og 52, Lejerbos afd. 158, Fjordblinks afd. 14 og 15 samt Vanggårdens afd. 8, som vi har et udmærket samarbejde med. Det daglige udgangspunkt har siden sommeren 2012 været projektsekretariatet i Sundheds- & Kvartershuset. Projektsekretariatet er rigtig mange borgeres indgang til bydelen. Side 12

13 Samarbejde med AaB Som led i helhedsplanen for Aalborg Øst har vi sammen med 9220-projektet og Aalborg Kommune etableret en ny platform for fritidsjob til udsatte unge, We Care. Det er et samarbejde, som skal sikre stadig flere fritidsjobs til udsatte børn og unge i Aalborg Øst. Det er vigtigt, at vi i Himmerland støtter op om, at lokale børn og unge også får chancen for at få et fritidsjob. AaB har tilknyttet nuværende bestyrelsesmedlem og mangeårig sportsdirektør Lynge Jakobsen til samarbejdet med os. I 2013 har 9220 fokuseret på: - Udvidet opsøgende arbejde i forhold til udsatte unge - Opstart af forældrenetværk i bydelens daginstitutioner og skoler - Udvikling af beboerkonsulentordninger i de enkelte områder i Aalborg Øst - Udvikling af nye kommunale tilbud - Støtte op om det frivillige liv i Aalborg Øst - Kulturelt formidlingsarbejde - Lokale kulturproduktioner, hvor lokale børn, unge og voksne medvirker I 2013 var fodboldklubberne AaB og KB81, understøttet af Himmerland, værter for den største fodboldskole i Nordjylland. I uge 27 var mere end 300 børn fra lokalområdet Aalborg Øst på en fælles fodboldskole, som de to klubber arrangerede. Fodboldskolen var målrettet børn og unge fra socialt udsatte familier i Aalborg Øst, som hermed fik en chance for at deltage i en fodboldskole med en meget lille egenbetaling. Med i pakken indgik der også sund kost i hele fodboldskoleugen samt fodboldudstyr. Aalborg Kommune stod for at visitere deltagerne. Fodboldskolen understøttedes også af Danmarks Idræts Forbund og Social- og Integrationsministeriet. - Udgivelse af 9220 Magasinet, som husstandsomdeles, fire gange årligt Den boligsociale indsats i Aalborg Øst blev startet i 2008 og skal virke på langt sigt i kombination med en forstærket politimæssig indsats og en tuning af den kommunale forebyggende indsats. I 2013 kom der, oven på en sommer med meget negativ omtale af bydelen i form af kriminalitet, ildspåsættelser og uro, den gode nyhed fra Nordjyllands Politi, at kriminaliteten i bydelen er stærkt faldende. Vi håber, at denne tendens bider sig fast, og vi tolker den gode nyhed som et resultat af vores og vores mange samarbejdspartneres indsats. Side 13

14 Sundparken Som led i 9220-helhedsplanen har vi ansat en boligsocial medarbejder i Sundparken, med en faglig baggrund som socialrådgiver, men jobbet er meget bredere end det. En af hovedaktiviteterne er ferieoplevelser for udsatte børnefamilier i området. I løbet af sommerferien 2013, blev der rejst midler til, at ialt 63 børn og voksne fra området kom på ferieophold. Medarbejderen står for at koordinere de sociale aktiviteter i det nye Aktivitetshus i Sundparken. I 2013 var der også fokus på: - Opstart af et fælles aktivitetsudvalg for alle seks afdelinger i Sundparken - Aktivitetscenter for socialt udsatte grønlændere, i samarbejde med Kofoeds Skole - Ferieaktiviteter og korte udflugter - Kulturopgang i renoveringsklar lejlighed, i samarbejde med 9220-projektet Imødegåelse af udsættelser Vi fik i 2011 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en bevilling til et pilotprojekt til at forebygge udsættelse af lejere på grund af restance. Projektet er finansieret eksternt frem til udgangen af Udsættelser grundet lejerestancer er et stort enkeltstående boligsocialt problem. Vi er som boligorganisation en vigtig brik i at imødegå det tragiske forhold, at vi fra tid til anden må sætte vores beboere ud af boligen på baggrund af huslejerestance. Oven på et par hårde år med mange udsættelser, 2008 og 2009, kom krisen, der kostede mange jobs, og oven i det offentlige besparelser på dagpenge, førtidspension og kontanthjælp. Alt sammen faktorer, som burde forøge antallet af restancebegrundede udsættelser. Udviklingen i 2013 er positiv, forstået således, at antallet af nye udsættelsessager er faldende, om end tendensen er svag. På den anden side er der i 2013 sket en stor stigning i antallet af effektive udsættelser i Himmerland, altså udsættelser som eksekveres. Svenstrup Børnefamilierne i centrum er navnet på den boligsociale helhedsplan for afdelingerne i Svenstrup, som løber frem til midten af Helhedsplanen omfatter afd. 35, Runddyssen, afd. 36, Runddyssen, afd. 37, Hellekisten og afd. 39, Danagården. I 2013 har der været fokus på sociale aktiviteter i afdelingerne. 25 lokale børn og unge, med særlige behov, har været på skiferie. Dette var arrangeret i samarbejde med Fritidscenter Højvang. Side 14

15 4. Nybyggeri I 2013 blev i alt ca. 700 nye ungdomsboliger taget i brug. Det drejede sig om: - Henius House på den gamle Eternit-grund. Det er en bebyggelse med 240 boliger, fordelt på 5 blokke, hvor tagarealer i betydeligt omfang anvendes til aktiviteter og ophold. Alle boliger er 2 rums. Arkitekturen er meget markant, dels præget af rå beton med reference til Aalborgs industrielle kulturarv og dels præget af facadebeklædning i mange stærke farver ved fællesområderne, der har reference til Aalborgs nye identitet som international uddannelsesby. Byggeriet er tæt koordineret og ligger sammen med de 40 almene familieboliger i området. Side 15

16 - Larsen Waterfront, hvor de første 62 boliger blev taget brug 1. december Det drejede sig om den del af byggeriet, der ligger på den gamle Kvægtorvs grund. Stueetagen i samme bygning ejes af privat investor, som tages i brug til restaurant m.v. i løbet af Resten af byggeriet 192 ungdomsboliger tages i brug pr. 1. september 2014 og stueetagen medio juni 2014 til Himmerlands nye administration. Også nabobygningerne Musikkens Hus, Aalborg Universitets City Campus samt de tilhø- Side 16 rende byrum og parkeringskælder bliver taget fuldt i brug i løbet af 2014.

17 - Idrætsbyen som det største ungdomsboligprojekt med ca. 460 ungdomsboliger på Hadsundvej i de tidligere KMD bygninger. "Idrætsbyen" er en bebyggelse med en stor variation af boliger i forskellige størrelser og pris og mange fællesfaciliteter herunder fitness m.v. Fittnesscenteret drives i samarbejde med FOKUS Fittness og indeholder desuden et renoveret swimming-pool til bl.a. vandgymnastik. Dele af byggeriet blev allerede taget i brug i 2012 herunder et kollegium for unge enlige mødre, som er etableret i samarbejde med Aalborg Kommune. I en anden del af Idrætsbyen ligger Elitesport og Idrætscollege, som et særligt botilbud lavet i samarbejde med Aalborg Kommune - for studerende, som også dyrker idræt på eliteplan. Derved er alle byggerier til ungdomsboliger, som blev godkendt af byrådet i 2010, endelig udført. I 2013 blev et af byggerierne fra 2012 nemlig Kvadratet på Ribevej i Aalborg Øst hædret med kommunens arkitekturpris. De øvrige byggerier med fysisk aktivitet i 2013 var: - Byggeriet af et bofællesskab med 18 boliger for døve på Eternitgrunden, som er udført i samarbejde Ældre- og Handicapforvaltningen, og som blev taget i brug i starten af året. - Byggeriet af 69 nye familieboliger på Liselund, afd. 6 som blev igangsat i Disse erstatter de 69 fritliggende familieboliger, som efter flere års undersøgelser viste sig at være for omkostningstunge at renovere. De første etaper blev taget i brug i løbet af 2013 og de resterende forventes færdige medio Ved vedtagelsen af Aalborg Kommunes budget for blev det besluttet på baggrund af det stigende optag af studerende på de videregående uddannelser at igangsætte yderligere ca nye ungdomsboliger i de kommende år, således at den store satsning i kommunen på nybyggede ungdomsboliger kommer til omfatte i alt ca boliger. Himmerlands andel heraf er 2 projekter med tilsammen ca. 100 boliger henholdsvis beliggende på Tiendeladen i Aalborg Centrum og på havnefronten ved siden af Aalborg Universitets kommende City Campus. Tiendeladen forventes igangsat i 2014 og byggeriet ved City Campus i Side 17

18 5. Udlejningssituationen 2400 Himmerland Boligforening Nye opnoteringer i perioden Opnotering I 2013 kunne vi byde velkommen til nye ansøgere, samtidig med at ca foretog fornyelse af deres opnotering. Det totale ansøgerantal ligger således på niveau med 2012, og må ses som en følge af, at der ikke p.t. er igangværende/planlagte nybyggerier, når det gælder familieboliger. Vi har dog en forventning om, at antallet af nye ansøgere vil vokse i 2014, da det her bliver muligt at se de endelige resultater af de store renoveringer i bl.a. afd. 6/Filstedvej, afd. 16/Magisterparken og afd. 19/Sallingsundvej. Udlejningssituationen Udlejningsmæssigt har 2013 været et fantastisk år, da der har været fuld udlejning i næsten alle afdelinger. Periodevis har der dog været udlejningsvanskeligheder i Kildeparken, men udelukkende i de boliger der midlertidigt udlejes som studieboliger. (Boliger, opdelt i værelser m. fælles køkken/bad). Side 18 Glædeligt er dog, at generelt er søgningen til Kildeparken for første gang i mange år steget markant. En bemærkelsesværdig situation for et område, som står overfor en meget stor og omfattende renovering. Forhåbentligt et tegn på, at hele det østlige Aalborg er inde i en optimistisk/positiv udvikling. Svenstrup-afdelingerne, som også tidligere har haft udlejningsvanskeligheder, er inde i en gunstig periode, således der har været ansøgere til de forholdsvis mange boliger, der løbende opsiges. Som forventet har der været rigtig mange ansøgere til de nyopførte huse i afd. 70/Liselund, så mange, at boligerne udelukkende er udlejet til allerede bolighavende i Himmerland. Til de mange nye ungdomsboliger har der også været stor søgning, og så godt som alle boliger er blevet udlejet fra færdiggørelsestidspunktet. Vores store afdeling i Idrætsbyen er nu endelig færdigbygget og mange unge mennesker er indflyttet. En så stor koncentration af unge mennesker har naturligvis budt på forskellige udfordringer, men i samarbejde med en meget engageret afdelingsbestyrelse, ser det nu ud til, at tingene begynder at udvikle sig i den rigtige retning.

19 Side 19

20 Fraflytninger i 2013 fordelt på flyttetype Intern i foreningen Andre boligorg. i Aalborg Kommune Fraflyttet Aalborg Kommune Ældrebolig Ejerbolig Stukket af Sat ud pga restance Sat ud pga husordensag Afgået ved døden 7 17 Aldrig indflyttet Andet Fraflytninger I 2013 blev ca boliger fraflyttet mod ca i Stigningen er udelukkende genereret af ungdomsboligerne, da der total set er sket et mindre fald, når det gælder antallet af fraflytningerne i familieboligerne. Isoleret set har eksempelvis afd. 21/Næssundvej og afd. 36/Runddyssen haft et markant fald i antallet af fraflytninger. En udvikling, som er en medvirkende årsag til at skabe stabilitet og gunstig udvikling i afdelingerne. Som nævnt i tidligere beretninger skete der pr. 01. januar 2011 en forhøjelse af langt de fleste afdelingers beboer-indskud. Den gunstige udvikling kræver naturligvis, at vi fortsat har fokus på beboernes Resultatet heraf slår nu kraftigt igennem, når det gælder tab i forbindelse med fraflytninger. For 2013 udgør det samlede tab ca. kr. 1,7 mill. mod ca. kr. 5,6 mill. i juridiske pligt til at ren- og vedligeholde det lejede i botiden, således der gribes ind i tilfælde, hvor der konstateres alvorlig/grov misligholdelse. Ad denne vej forbygges, at afdelingen i forbindelse med fraflytning lades tilbage med en stor istandsættelsesregning, som fraflytter i mange tilfælde ikke er i stand til at betale. Restancer I lighed med tidligere år, har vi stadig beboere, som har svært ved at betale deres husleje rettidigt. Positivt er dog, at restancerne er stadig faldende. For 2013 udgør det gennemsnitlige restancebeløb ca. kr ,00/md.. Et mindre fald i forhold til 2012, hvor tallet var ca. kr ,00. Pr. 01. januar 2013 vedtog Folketinget en lovændring, således forfaldsdagen for indbetaling af husleje blev ændret til den 1. hverdag i måneden (tidligere den 5. hverdag i måneden). Intentionen med lovændringen var, at den skulle sikre, at huslejen blev betalt så hurtigt som muligt, efter udbetaling af indkomst, da risikoen for, at lejeren når at bruge pengene til anden side derved skulle blive væsentlig mindre. For Himmerlands vedkommende må vi desværre konstatere, at virkningen af den nye regel har været minimal. På trods af et fald i de månedlige restancer, steg antallet af effektive udsættelser i 2013 til 32. I 2012 var dette tal 13. Side 20

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Avis NY 03/05/06 16:04 Side 1 Nøglen er nøglen Annoncetillæg til Nordjyske Stiftstidende søndag 21. maj 2006

Avis NY 03/05/06 16:04 Side 1 Nøglen er nøglen Annoncetillæg til Nordjyske Stiftstidende søndag 21. maj 2006 Nøglen er nøglen Annoncetillæg til Nordjyske Stiftstidende søndag 21. maj 2006 Medbestemmelse, tryghed, service og dialog er mere end flotte ord Nøgleordene for Andelsboligforeningen Himmerland er medbestemmelse,

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere