Varmepumpeinstallationer i Smart Grid Undersøgelser og anbefalinger til fremtidige varmepumpeinstallationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumpeinstallationer i Smart Grid Undersøgelser og anbefalinger til fremtidige varmepumpeinstallationer"

Transkript

1 Varmepumpeinstallationer i Smart Grid Undersøgelser og anbefalinger til fremtidige varmepumpeinstallationer Delrapport til READY - Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Støttet af NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A, 1. sal DK-2450 København SV Tel: CVR:

2 December 2014 Side 2 af 19

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord Smart Grid ready installationer - indledning Resume Data og beregningsmodeller Valg af elpriser Variation af varmepumpe og varmeakkumulering Akkumulering i vandtanke og / eller bygningsmasse Er det en fordel at installerer solvarme? Analyser på målte data fra StyrDinVarmepumpe.dk Varmepumpens effekt og bygningens varmebehov COP for varmepumper i projektet Fabrikanters muligheder ift. regulering Vølund / NIBE Danfoss Bosch IVT Andre om Smart Grid Ready varmepumper Rekvirent ForskEl projekt READY Kontaktperson: PlanEnergi: Jakob Worm Projektleder, READY: Lotte Holmberg Rasmussen NEAS Energy Rapport udarbejdet af PlanEnergi Jakob Worm Tlf.: Kvalitetssikret af Morten Vang Jensen Tlf: og READY-projektgruppen Projekt ref. 715 Side 3 af 19

4 Forord Denne rapport er en del af READY-projektet, hvor der er udviklet storskala styring af individuelle varmepumper. Varmepumperne er fjernstyret i forhold til både spotpriserne på NordPool elmarkedet og i forhold til regulerkraftmarkedet som anvendes til at holde balancen i elsystemet i driftstimen. Samtidig er der taget hensyn til forbrugernes krav til komfortgrænser, således at temperaturen i huset har skal ligge indenfor et på forhånd fastsat bånd. READY er et ForskEl-projekt støttet af PSO-midlerne som administreres af Energinet.dk. Projektpartnerne er: Neas Energy, Neogrid Technologies, PlanEnergi, Ea Energianalyse, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport er en del af de danske varmepumpeproducenter og varmepumpeimportører besøgt. Side 4 af 19

5 1. Smart Grid ready installationer - indledning Målet med denne delrapport er at undersøge nogle af de parametre som har betydning for Smart Grid ready drift af en varmepumpe herunder at give input til retningslinjer for fremtidige varmepumpeinstallationer. Dette kan både være med til at sikre varmepumpernes ydeevne og dermed forbrugernes økonomi og komfort og være med til at gøre varmepumperne mere optimale i forhold til elsystemet og implementering af mere vindkraft. Ved varmepumpeanlæg er der en række parametre, der påvirker, hvor godt varmepumperne er i stand til at indgå i balanceringen i elmarkederne. Desuden er der også stor forskel på, hvor effektivt varmepumper fungerer generelt. Det afhænger af varmepumperne, men mest af den installation og den bygning varmepumpen er placeret i. Den optimale varmepumpeinstallation afhænger således af en række parametre: Selve tilslutningen, bygningens varmetab, varmeakkumulering, fordeling af varme i gulvvarme eller radiatorer. Desuden spiller adfærd, antal beboere og individuelt forbrug ind. I nærværende rapport er der analyseret på data fra StyrDinVarmepumpe -platformen 1. Disse data er anvendt i en model, hvor forskellige installationssammensætninger kan beregnes. For at give anbefalinger til en fremtidig varmepumpeinstallation er der udført modelberegninger på en række alternativer, hvor der både er varieret på størrelsen af varmepumpen (kompressoreffekt) samt størrelse og mulighed for akkumulering af varme i beholdere eller betongulve. 2. Resume Analyserne viser generelt, at der pt. er utilstrækkelig økonomi for forbrugerne i optimering af en varmepumpeinstallation i forhold til elmarkeder med de nuværende prisniveauer, tarif- og afgiftsforhold. For det fremtidige elsystem med mere vind er det dog vigtigt, at varmepumpernes drift er fleksibel. For elsystemet er det således betydningsfuldt, at varmepumpeinstallationer allerede nu bliver forberedt til bedre at kunne indgå aktivt i elsystemet (i forhold til timeafregnet el). Ud fra analyserne i nærværende rapport kan følgende konkluderes: En større varmepumpe og større varmeakkumuleringskapacitet giver mere reguleringskapacitet i elsystemet. Dette øger muligheden for at producere varme, når elprisen er lav. Der er dog ikke nogen økonomisk incitament for forbrugeren ved at investere i en større varmepumpe eller akkumuleringsbeholder i forhold til besparelser på spotmarkedet. Varme kan akkumuleres i en beholder (buffer) og / eller i bygningsmassen. Med en større akkumuleringstank og en større installation kan de lavere priser bedre udnyttes. Hvis der i forvejen er gulvvarme i et betongulv, er det den billigste akkumulering. Selv med et betongulv kan det dog ikke betale sig at investere i en større varmepumpe. Solvarme i forbindelse med en varmepumpe er et fint tiltag, der sparer el, men sammenholdt med timeafregning af el til varmepumpen, er der ikke økonomi i merinvesteringen i solvarme. Det skyldes, at det er el med relativ lav pris som solvarmen erstatter. 1 https://www.styrdinvarmepumpe.dk/ og https://www.styrdinvarmepumpe.dk/ Side 5 af 19

6 Varmepumpeproducenterne har generelt ikke fokus på Smart Grid, men er så småt kommet i gang med at udvikle styring som kan tilgås via internet ydelser eller Apps dog i begrænset omfang. Enkelte fabrikanter kan også hente elspotpriser fra NordPool mv. Systemerne er dog foreløbig proprietære og der er ikke åben adgang for 3. part Varmepumpeproducenter er generelt positive over for overvågning af varmepumper og erfaringer med online opsamling af driftsdata kan være med til fremme fabrikanternes tilgang til aktiv styring som en del af fremtidens energisystem. 3. Data og beregningsmodeller Som baggrund for anbefalingerne til fremtidens varmepumpeinstallation er der anvendt en beregningsmodel og foretaget beregninger af forskellige driftssituationer. Det har ikke været muligt med målingerne fra StyrDinVarmepumpe at sammenligne huse, som virker ens, da alle huse og installationer er forskellige, og der er for mange forskellige parametre, der spiller ind på resultaterne. Derfor er der opstillet en model, hvor variationerne kan styres under de givne forhold. Modellen er opsat i EnergyPRO, som er et software udviklet af EMD. EnergyPRO anvendes oftest til at designe og analysere driftsmønstre for kraftvarmeværker mm. Modellen simulerer varmepumpens drift, time for time, over et helt år. Der er således regnet på et varierende varmebehov i forhold til årets udetemperatur samt et indlagt forbrugsmønstre for varmt brugsvand. Desuden forudsættes at el timeafregnes i spotmarkedet. Figur 1: Tegning af den anvendte EnergyPro model. I simuleringen tages udgangspunkt i et standardhus med et årsforbrug på 18,1 MWh, hvoraf de 2,1 MWh er til opvarmning af brugsvandet og de 16 MWh er til rumopvarmning. Varmepumpen er beregningsteknisk delt i to, da det er forskellige driftssituationer om der produceres rumvarme eller varmt brugsvand. Varmepumpens ydelse er simuleret ved en carnot- Side 6 af 19

7 virkningsgrad, der afhænger af de temperaturer som varmepumpen arbejder ved, samt en kompressorvirkningsgrad, som er sat til 40 %. Carnot-værdierne er udregnet for hver måned i forhold til den typiske jordtemperatur ved jordvarmeanlæg. Desuden er den beregnet for varmeleverancer ved hhv. 55 o C (brugsvand), 45 o C (radiatorvarme) og 35 o C (gulvvarme). 4. Valg af elpriser I modellen skal der vælges en tidsserie med elpriser. I den forbindelse er der set på de seneste års udvikling i spotmarkedet. I nedenstående figur er elspotpriser for årene 2011, 2012, 2013 samt perioden september 2013 til august 2014, sorteret fra de laveste til de højeste timepriser (priser fra Energinet.dk). Figur 2: sortering af elpriser for Vestdanmark for årene 2011, 2012, 2013 samt perioden september2013 til august x-aksen er årets timer og y-aksen er spot-elprisen i kr/mwh. Det ses i grafen, at elpriserne generelt er faldet gennem de sidste år. Desuden ses det, at de fleste af årets timer har temmelig ens priser. I samme periode er kommet en øget andel af vind i elsystemet. Generelt er fleksible forbrugsenheder, som individuelle varmepumper, afhængige af varierende priser for at der er økonomisk incitament i at flytte forbruget. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i priserne fra Variation af varmepumpe og varmeakkumulering Formålet med dette afsnit er at analysere om en større varmepumpe eller en større bufferbeholder har en positiv effekt på økonomien. For at bedømme det økonomiske incitament er der sat pris på investeringerne i de forskellige alternativer. Der er gennemført en række beregninger med følgende variationer: Side 7 af 19

8 Variation af varmepumpe og buffertank Beregninger med spot 2011 Alternativ 1a 2a 1b 2b 1c 2c Varmepumpe SVK-5 v/v SVK-7 v/v SVK-5 v/v SVK-7 v/v SVK-5 v/v SVK-7 v/v VP eleffekt, kw 1,63 2,07 1,63 2,07 1,63 2,07 Buffertank, l Varmepumpepris, kr Tank pris, kr KO; Lån til investering, kr./år PO; Produktionsomkost. i kr./år heraf køb af el på spot i kr./år PO+KO Elforbrug i alt i kwh/år Gennemsnitlig elpris i kr./mwh Tabel 1: Sæt af beregninger med to størrelser af varmepumper og to størrelser af buffertanke. For varmepumpen er der regnet på en rå investeringspris på de to størrelser af varmepumper af fabrikat SVK (http://www.borea.dk/varmep/jord_spec.php). Priserne for bufferbeholderne stammer fra KO er udregnet med en rente på 4 % og en løbetid for et lån på 20 år. PO, produktionsomkostninger er udregnet i EnergyPro. Der er ikke er stor forskel på økonomien i alternativerne, se tabellen. Dét der spares i driftsudgifter med større varmepumpe og buffertank koster det i afdrag på højere investering. Et udtryk for hvor godt alternativet spiller sammen med elnettet, er den gennemsnitlige elpris i kr./mwh som vist i Figur 3. Figur 3: Den gennemsnitlige elpris for elforbrug, i kr./mwh. Prisen er udregnet fra den årlige eludgift beregnet i energypro delt med elforbruget i hvert alternativ Det ses i figuren, at gennemsnitsprisen på elforbruget falder jo større effekt varmepumpen har og jo større akkumulering. Den laveste elpris i alternativ 2c kan tolkes således, at den største varmepumpe og det største lager i alternativerne giver den bedste indpasning til elsystemet. Side 8 af 19

9 For at se, hvad der skal til for at se en tydelig forskel i økonomien i den bedste Smart Grid installation er alternativerne udregnet med følgende ændringer: Basis med spotpriser fra 2011, som vist ovenfor. De dobbelte spotpriser som kan illustrere større variation mellem høje og lave priser. Beregning det den halve investering. Der er i basis regnet med dages prisniveau, men ved en effektivisering og større salg kan resultere i lavere priser. Sidste sæt beregninger er både større udsving i elpriserne og halv investeringsomkostning. Figur 4: 4 sæt beregninger med dobbelte elpriser og ½ merinvestering med de tidligere variationen af størrelse af varmepumpe og bufferbeholder. y-aksen viser en årlig udgift i kr. for et standardhus. Omkostningerne i hvert sæt beregninger er temmelig ens. Det ses at produktionsomkostningerne (som primært er til køb af el) falder når varmepumperne og bufferbeholderen bliver større. Samtidig stiger investeringerne så det samlede resultat næsten udlignes. Figuren viser, at der først kan ses et økonomisk incitament i 4. sæt beregninger med ½ investering og 2x spotprisen - altså hvis der bliver større variation i elprisen samt lavere investeringsomkostning. Det ses ved, at det er det eneste sæt beregninger, hvor de samlede omkostninger falder inden for gruppen. Det er stadig ikke et markant fald. 6. Akkumulering i vandtanke og / eller bygningsmasse Det at gemme energi i akkumuleringstanke indgår som standard i EnergyPRO-modellen. For at estimere kapaciteten i bygningsmassen (for eksempel et betongulv) er der udregnet et ækvivalent for denne. Der er forudsat et hus med et gulvvarme i et betondæk på 130 m 2 og en tykkelse på 5 cm. Det svarer til at der kan akkumuleres varme i 6,5 m 3 beton. I virkeligheden varierer betondækket fra hus til hus og den del af betonen der er tættest på overfladerne akkumulerer mere varme, end den del af betonen der er placeret i større dybde fra overfladen. Ved gulvvarme er der desuden regnet med et varmetab gennem soklen, da der ofte er en ringe isolering mellem gulvvarmefla- Side 9 af 19

10 de og fundament i huset. Varmetabet ved et ny hus er i EnergyPro beregnet til ca. 1 % af det øvrige varmeforbrug. De 6,5 m 3 beton er ækvivalent til 3,7 m 3 vand og bruges i EnergyPROmodellen. For at få et indtryk af evnen til at akkumulere varme med de forskellige metoder, er der regnet på det antal timer den akkumulerede varme kan opvarme huset. Figur 5: Antal timer som varmepumpen kan stoppes ved forskellige størrelser af akkumuleringstank / gulvvarme i forhold til udetemperaturen. Ved beregningen er der regnet med, at beholderen kan rumme varme mellem 25 og 45 o C. Ved gulvvarmen er der regnet med temperaturer mellem 21og 26 o C. På figuren ses for eksempel en udetemperatur på 0 o C kan være ca. 3½ timers varme i en beholder på 500 l og ca. 5½ timers i en beholder på 800 l. Beregningen er lavet på et standard hus. For gulvvarme kan der være store forskelle i, hvor meget varme der tabes fra et betongulv ud gennem soklen. Derfor kan nogle huse med gulvvarme have langt mindre akkumuleringstid end angivet i figuren. I Danmark er udetemperaturen store dele af året mellem 0 og 10 o C og der giver selv en beholder på 500 l timer nok til at undgå varmepumpedrift i dyre timer i en kogespids fra kl. 17 til 19. I det følgende er der regnet på et års drift for at sammenligne standardhuset med radiatorvarme og beholderakkumulering med gulvvarme Variation med kompressor og akkumulering Beregninger med 2 x spot 2011 Beregninger med 2 x spot 2011 og gulvvarme Alternativ 1a 2a 1b 2b 1c 2c 1g 2g 3g 4g 5g Varmepumpe SVK-5 v/v SVK-7 v/v SVK-5 v/v SVK-7 v/v SVK-5 v/v SVK-7 v/v SVK-5 v/v SVK-7 v/v SVK-9 v/v SVK-12 v/v SVK-18 v/v VP eleffekt, kw 1,63 2,07 1,63 2,07 1,63 2,07 1,63 2,07 2,52 2,99 4,24 kw Elpatron effekt, kw kw Rumopvarmning Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator Gulvvarme Gulvvarme Gulvvarme Gulvvarme Gulvvarme Fremløb temp varme, gr.c gr.c Temperatur brugsvand, gr.c gr.c Buffertank, l l Gulvvarmelager, l l Brugsvandslager, l l COP Hele installationen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Tabel 2: Sammenligning af varmefordeling med radiatorer eller gulvvarme Side 10 af 19

11 Figur 6: Sammenligning mellem anlæg med radiatorer og gulvvarme. Der er anvendt 2xspotpriserne fra Det ses, at det er markant billigere at opvarme standardhuset, hvis det har gulvvarme. Det ses også, at merinvesteringen i en større varmepumpe i gulvvarmeserien ikke kan betale sig med de forudsatte elpriser (2 x Spot2011). I scenariet med gulvvarme er det forudsat, at gulvvarmen allerede er installeret og betalt. Udgifterne stiger pga. den større varmepumpe. I b og c- scenarierne er der investeringer i buffertanken. 7. Er det en fordel at installerer solvarme? Umiddelbart er det besnærende at tilkøbe solvarme i forbindelse med varmepumpe hvis ønskes en miljørigtig varmeforsyning. Der er foretaget beregninger på samme sæt af alternativer som tidligere og de er suppleret med et lille solvarmeanlæg til brugsvand (4m 2 ). Der er forudsat en merinvestering til solfangere mv. på kr. Figur 7: Alternativerne fra tidligere med 2 x spotprisen suppleret med solvarme. y-aksen viser en årlig udgift i kr. for et standard hus. Der ses den samme tendens som tidligere, at alternativerne er næsten ens. Solvarmen giver en driftsbesparelse på ca. 640 kr./år, men betalingen for lånet på investeringen på de kr. er kr/år. Når det økonomiske regnestykke ikke hænger sammen i beregningerne med solvarme skyldes det dels, at COP for varmepumpen er højere om sommeren og dels, at elpriserne ofte er lidt lavere i perioder med sol. Side 11 af 19

12 I praksis kan COP om sommeren dog variere noget på grund af de korte driftstider. Figur 8: Gennemsnitsprisen på den forbrugte el (2xspot2012) i alternativerne med og uden solvarme. En anden årsag til den dårligere økonomi med solvarme er, at det er relativ billig el der fortrænges om sommeren. Det ses i figuren, at den gennemsnitlige pris på den forbrugte el er højere i solvarmealternativerne. Solvarme kan givetvis være en god idé hos familier eller institutioner, hvor der er et stort forbrug af brugsvand i sommerperioden. I beregningerne er der taget udgangspunkt i et jordvarmeanlæg. Hvis der var regnet på et luft/vand anlæg ville COP for varmepumpen have været højere om sommeren og økonomien for solvarmen endnu ringere. 8. Analyser på målte data fra StyrDinVarmepumpe.dk Via platformen StyrDinVarmepumpe er der adgang til en stor pulje af data fra de næsten 300 varmepumper der er blevet målt på i de seneste år. Målinger er dog behæftet med en vis usikkerhed. Dels på grund af sensorer og dels på grund af de meget forskellige typer af installationer som varmepumperne indgår i. For eksempel kan brug af brændeovn samtidig med varmepumpe give et forkert indtryk af temperaturforholdene i huset. Derfor har der ligget et væsentligt arbejde i at sortere data. Data er analyseret i MatLab. 8.1 Varmepumpens effekt og bygningens varmebehov Forholdet mellem varmepumpens effekt og bygningens varmebehov beskrives i det følgende PmaxVP/Pmaxheat. Forholdet indikerer, om varmepumpen er i stand til at levere den ønskede varmemængde i en given bygning, samt om der er overskudskapacitet til at producere varme til akkumulering i tank eller bygning. For at bestemme dette forhold er den koldeste periode i 2012 anvendt, hvor gennemsnitstemperaturen i starten af februar var -6,4 C. Side 12 af 19

13 Figur 9: COP, PmaxVP/Pmaxheat og Duty cycle for installationer med jordvarme og gulvvarme i perioden 1.februar til 8. februar Målingerne viser, at ved kolde temperaturer er nogle varmepumper presset tæt på deres max effekt. Duty cyclen er den andel af tiden hvor varmepumpen er i drift. Den viser at nogle varmepumper er tæt på at køre konstant i perioden. Ca. halvdelen af varmepumperne kører mindre end 75 % af tiden og der burde være yderligere kapacitet til rådighed - dette er godt set i forhold til at kunne flytte forbruget, idet det giver mulighed for at udnytte overskudskapaciteten sammen med varmeakkumulering i bygninger/tanke. Så selv i en kold periode vil der ofte være mulighed for at udnytte de lavere spotpriser henover døgnet. Figur 10: COP, PmaxVP/Pmaxheat og Duty cycle for installationer med Jordvarme og gulvvarme i hele Målinger for at bestemme dette forhold på årsbasis er lavet for hele 2012, hvor den målte gennemsnitstemperatur ved installationerne i perioden var 5,4 C. Her ses, at den gennemsnitlige duty cycle er lavere end for den kolde periode. Side 13 af 19

14 8.2 COP for varmepumper i projektet I det følgende vises data for året 2012 for en gruppe af jordvarmeanlæg. Her er der udtaget installationer hvor varmen fordeles gennem både gulvvarme og radiatorer. Denne blandede type varmefordeling er typisk i ældre huse, som efterfølgende er blevet renoveret. Der vises en graf for fordelingen med den gennemsnitlige COP for året også kaldet SCOP. Figur 11: COP for 125 installationer med kombination af gulvvarme og radiatorer (combi) i Som det ses i figuren er der meget stor variation i COP-faktoren. Det skyldes givetvis de forskellige installationsforhold. Forholdene omkring jordslagerne (længde og jordens beskaffenhed), temperaturforhold i huset og måleusikkerhed. Til forskel fra laboratoriemålinger, er hele varmepumpeinstallationen med tilhørende akkumuleringstanke mv. inkluderet i disse målinger. Det kan resultere i et større varmetab end der ellers medtages ved angivelse af COP. Den gennemsnitlige års-cop for jordvarme med både gulvvarme og radiatorer er 2,6. Nedenfor er resultaterne for de forskellige installationstyper listet. Varmepumpe COP data 2012 COP gennemsnit Antal Fremløbs temperatur/ C Retur temperatur/ C Jordvarme til vand gulvvarme 2, ,7 30,5 Jordvarme til vand combi 2, ,8 33,7 Jordvarme til vand radiatorer 2, ,1 34,2 Luft til vand radiatorer 2, ,5 39,0 Luft til vand combi 2, ,3 34,2 Luft til vand gulvvarme 2, ,7 29,1 Gennemsnit 2, ,2 33,5 Tabel 3: COP og installationsantal for de forskellige installationstyper. Ovenstående tabel viser gennemsnitsdata for de forskellige installationstyper. Det bemærkes at installationstypen med den bedste gennemsnitlige COP, jordvarme til gulvvarme. Dette er forventeligt, idet fremløbstemperaturen ved gulvvarme er relativ lav i forhold til radiatorer hvilket giver en bedre COP. Data i ovenstående figur og tabel er filtreret ved at fjerne data hvor: COP > 5, COP < 1, T fremløb -T retur < 2. Side 14 af 19

15 9. Fabrikanters muligheder ift. regulering I projektet er der arbejdet aktivt med puljen af varmepumper i regi af StyrDinVarmepumpe.dk. De næsten 300 varmepumper på denne platform blev installeret i perioden i forbindelse med Energistyrelsens skrotningstilskud til ejendomme med oliefyr. På det tidspunkt blev de enkelte fabrikanter spurgt om deres modeller var parate til fjernstyring. I praksis blev der udlagt til om modellerne havde den såkaldte EVU indgang. Det svarede en lang række af fabrikanter ja til, men det viste sig senere, at det kunne ikke alle modellerne leve op til. Dels var der tilfælde, hvor den pågældende model alligevel ikke var forberedt, og dels var der tilfælde hvor nogle varmepumper ikke blev monteret med den pågældende klemrække da de ikke skulle sælges på det tyske marked. En stor del af de 300 varmepumper i platformen var dog forberedt med EVU-indgangen således, at de kunne forbindes til den eksterne styrerboks, som er en del af det set up der er anvendt i StyrDinVarmepumpe. De sidste 3-5 år siden varmepumperne i platformen blev solgt, er der dog sket en teknologisk udvikling, således af flere fabrikanter har udviklet mere intelligente og kommuniker-bare varmepumper. I opsætningen til fjernstyring var det nødvendigt at besøge de fleste af de ca. 100 husstande igen for at gøre dem klar til fjernstyring. Oprindeligt var det meningen at den elektrikker, der monterede styreboksen også skulle gøre varmepumpens egen styring åben overfor kommandoer udefra til EVU-relæet. I en række tilfælde havde elektrikkeren ikke trukket de nødvendige styrekabler mellem boksen og varmepumpen eller undladt at forberede til fjernstyring. Derfor var et ekstra besøg nødvendigt. Det viste sig dog, at denne opsætning ikke i alle tilfælde var helt enkelt. Det var ArosTeknik, der var rundt ved disse varmepumper. Erfaringen med nogle af fabrikanter er beskrevet i de følgende afsnit. 9.1 Vølund / NIBE For Vølund (NIBE) var tilkoblingen til EVU relativt enkelt. Der var dog enkelte gamle udgaver som ikke var monteret med EVU-indgang. På de nyere modeller var det i orden. Der blev løbende forbedret på styringerne således, at det blev muligt at indlægge ugeplaner i varmepumpens egen styring. Desuden blev det muligt at blokere både kompressor og elpatron samtidig. Der er dog stadig en prioritering af varmt brugsvand. I perioden med aktiv fjernstyring, er der oplevet flere fejl, hvor nogle af varmpumperne er startet alligevel, men det forventes at de nyeste opdateringer råder bod på dette. Der er mulighed for at blokere for brug af elpatronen, men der er en problematik omkring legionella: Ca. hvert 14. dag vil varmepumpen hæve brugsvandstemperaturen til omkring 60 o C, hvilket kræver, at elpatronen giver det sidst løft af temperaturen. Hvis elpatronen blokeres gennemføres denne legionella-gymnastik ikke. For at give et eksempel på hvordan en enkelt af de nuværende varmepumper på det danske marked kan styres, er følgende gengivet fra Vølunds brugermanual for modellen NIBE F1245: SG Ready: Denne funktion kan kun benyttes i elnet, der understøtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). Her foretager du indstillinger for funktionen "SG Ready". Side 15 af 19

16 Påvirk rumtemperatur : Her vælges, om rumtemperaturen må påvirkes ved aktivering af "SG Ready". Ved lavprisindstilling pa "SG Ready" øges parallelforskydningen for indetemperaturen med "+1". Hvis der er installeret og aktiveret en rumføler, øges i stedet den ønskede rumtemperatur med 1 C. Påvirk varmtvand : Her vælges, om varmtvandstemperaturen må påvirkes ved aktivering af "SG Ready". Ved lavprisindstilling på "SG Ready" sættes stoptemperaturen på varmtvandet så højt som muligt ved kun kompressordrift (el-patron tillades ikke). Ved overkapacitetsindstilling på "SG Ready" sættes varmtvandet i "Luksus" (el-patron tillades). Fra NIBEs installatørhåndbog beskrives følgende: "SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din el-leverandør kan påvirke inde-, varmtvands og/ eller pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren pa visse tidspunkter af døgnet. Blokering (A: Sluttet, B: Åben) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilskudsvarme blokeres som dagens tarifblokering. Normalindstilling (A: Åben, B: Åben) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning af systemet. Lavprisindstilling (A: Åben, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer pa omkostningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra elleverandøren eller overkapacitet fra eventuel egen strømkilde. Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet får tilladelse til at køre med fuld kapacitet ved overkapacitet hos el-leverandøren. Kontakt for ekstern blokering af varme. Hvis der anvendes ekstern blokering af varme, kan denne tilsluttes på klemrække X2. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. 9.2 Danfoss Varmepumperne fra Danfoss er også lette at koble på EVU-indgangen. Ved blokering af driften er der mulighed for at indstille en forsinkelse af opvarmningen når blokeringen af EVU- Side 16 af 19

17 indgangen stopper. Det betyder at forsinkelsen skal indstilles, så det ikke er elpatronen der tager over, men det bliver kompressoren der står for at hæve temperaturen igen. Det er muligt at indstille gradminutter. For eksempel kan man indstille grænsen til 90 gradminutter, dvs. at hvis rumtemperaturen er sænket med 3 o C så vil kompressoren arbejde i 30 minutter med at hæve temperaturen til det ønskede niveau inden elpatronen sætter ind. Med tilbehøret Danfoss OnLine kan der via en hvilken som helst internetopkoblet computer fjernstyres og overvåges et varmepumpesystem. Programmet muliggør kommunikation mellem varmepumpesystemet og computeren i realtid. Er beboerne bortrejst, kan de for eksempel sænke indendørstemperaturen i løbet af denne periode og hæve den igen lige inden hjemkomsten. Forskellige historiske værdier kan gemmes i en database og herfra er det muligt at få vist et resumé i diagramform. Danfoss OnLine kan sende en alarm via SMS eller , hvis der opstår en fejl. Programmet giver også mulighed for at fjernudføre visse former for servicearbejde. Værdier, der kan overvåges og styres, er: Rumtemperatur Udendørstemperatur Varmtvandstemperatur Driftsstatus Driftstider 9.3 Bosch Varmepumperne fra Bosch/IVT er også blevet forbedret i løbet af de år som projektet har forløbet i. ArosTeknik oplevede at gamle modeller ikke var klar til EVU-styring, men at de nyeste modeller har mulighed for styring. Bosch har en smartphone-applikation til styring og overvågning af deres varmepumper. Dette gælder varianterne Compress 6000 serien og Compress AWO. Det er muligt både at fjernstyre luft/vand-varmepumper og jordvarmepumper. Varmepumpen regulerer sig selv, men komfortniveauet styres af smartphonen. Der kan bla. indstilles: Rumtemperatur i ºC - tilgængelig, hvis rumsensor er installeret Rumtemperatur efter skala, hvis rumsensor ikke er installeret Varmtvandstemperatur Ekstra varmt vand (on/off) Feriefunktion (on/off) Klokkeslæt-program Temperaturniveau for klokkeslæt-program App'en er tilgængelig til både Android og iphone, men fungerer kun med en Bosch ProControl Gateway som opsættes af installatøren. 9.4 IVT IVT Anywhere er et software som tillader direkte betjening af varmepumpen via smartphone. Alle styrefunktioner er indbygget i applikationen. For eksempel kan temperaturen for varme og varmt vand reguleres. Side 17 af 19

18 Feriefunktionen indebærer at varmepumpen holder en temperatur på 15 C når huset står tomt, og øger automatisk varmen afpasset til hjemkomst. Ingen data lagres centralt. Al information findes i stedet i brugerens kommunikationsenhed. Datatrafikken mellem smartphone og kommunikationsenheden er forsøgt minimeret. Fjernstyringssystemet består af en gateway (kommunikationsenhed) og en applikation til smartphone. Kommunikationsenheden kobles til varmepumpen og tilsluttes via et internetkabel. Systemet er tilpasset IVT varmepumper med Rego Denne styring sidder indbygget i IVT Greenline HE og IVT PremiumLine A. Figur 12: Eksempel på annonce fra IVT-varmepumper. IVT skriver i en pressemeddelelse fra 2013: Undersøgelser fra det svenske Elforsk viser, at et almindeligt hus kan spare mellem Skr. årligt med Smart Grid installeret. - Det afhænger selvfølgelig af, hvad mønster, de har i deres familie. Men dette er noget, du ikke ønsker at være uden, siger Styrbjörn Drugge, markedschef for IVT og fortsætter: - Og udover at kunder kan spare penge, er der også socioøkonomiske fordelene ved Smart Grid. Det er i el-leverandørernes interesse at sprede elforbruget over dagen. Hvis du vil udnytte Smart Grid skal varmesystemet suppleres med IVT Anywhere, og et abonnement (som kan hentes som en app til Android og iphone), som koster 39 Skr. om året. 9.5 Andre om Smart Grid Ready varmepumper I rapporten : Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners, Brædstrup Fjernvarme og Insero Energi for Energistyrelsen Februar 2014, er beskrevet det nuværende stade for overvågning og smartgrid ready varmepumper. Ingen af de undersøgte varmepumpeproducenter leverer på nuværende tidspunkt en central Side 18 af 19

19 serverløsning, der kan tilgås af 3-partsudstyr eller tilbyder et åbent API, således at M2M fjernoptimering og -overvågning af varmepumpedriften kan tilvejebringes. Ingen af de undersøgte producenter tilbyder målinger af produceret varme eller optaget elforbrug. Dette kan dog relativt let påmonteres på fabrik og gøres tilgængeligt online via IT udstyr fra eksempelvis Develco, North Q, Green Wave Reality eller et udstyr som blev udviklet ifm. Energinet.dk s projekt (StyrDinVarmepumpe.dk red.). Flere aktører har dog meddelt, at de selvsagt vil levere kundespecifikke versioner med bl.a. monterede måler, hvis kunden ønsker dette i forbindelse med en ordre af rimelig størrelse. Man må formode, at hvis der viser sig et marked for central fjernoptimering af varmepumpedrift, så vil det være muligt for en overvejende del af varmepumpe-producenterne at udvikle en sådan styring med udgangspunkt i de nuværende online-styringssystemer. En mindre del af varmepumpeproducenterne tilbyder servicering ved at serviceudbyderen og/eller installatøren via PC manuelt kan tilgå varmepumpen online. Her kan vedkommende aflæse diverse overvågningsparametre og genindstille varmepumpens styring ud fra disse. Side 19 af 19

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør Balancering af energisystemer elmarkedernes rolle for fleksibel gas 15.

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør Balancering af energisystemer elmarkedernes rolle for fleksibel gas 15. Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør Balancering af energisystemer elmarkedernes rolle for fleksibel gas 15. marts 2012 Dansk Gas Forening - Gastekniske Dage 2012 - Vejle INDHOLD

Læs mere

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy 1 En gennemgang af mulighederne, intentionerne og resultaterne bag den åbne og standardiserede IT-platform udviklet

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER Nettemadag om fremtiden elsystem Trinity 24. november 2011

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) ForskEl projekt 10490 v/ Søren Poulsen, Teknologisk Institut Statusmøde Energinet.dk 08-05-2012 Projektpartnere EN SAMLET BRANCHE Teknologisk

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. (jord/vand)

...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. (jord/vand) v e d va r e n d e va r m e f o r s y n i n g - u a f h æ n g i g - u d e n m i l j ø b e l a s t n i n g...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Et spørgeskema er blevet rundsendt blandt deltagerne i StyrDinVarmePumpe - projektet, for at kortlægge elementer af følgende:

Et spørgeskema er blevet rundsendt blandt deltagerne i StyrDinVarmePumpe - projektet, for at kortlægge elementer af følgende: Indledning Et spørgeskema er blevet rundsendt blandt deltagerne i StyrDinVarmePumpe - projektet, for at kortlægge elementer af følgende: - Brugsmønstre - Brugerinvolvering - Brugerinformationer - Brugertilfredshed

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Lars Olsen Energi og Klima lo@teknologisk.dk Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Introduktion Bestemmelse af varmekapacitet I

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat 10. februar 2010 SUB/SUB Indhold og formål Dette baggrundsnotat gør rede for de langsigtede muligheder i et elsystem baseret på store mængder

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere