PELSAVISEN. Hedensted Gruppen Marts Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PELSAVISEN. Hedensted Gruppen Marts 2015. Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften"

Transkript

1 PELSAVISEN Hedensted Gruppen Marts 2015 Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften Og det er noget, der skal tages alvorligt, siger Hedensted Gruppens salgschef i Norden, Jens Villadsen. Foder har altid været og er også i 2015 den største omkostning på en minkfarm, men de sidste 15 år har lønomkostningen halet en del ind på udgiften til foder. Og fortsætter udviklingen hvad der må forventes så kan de to udgiftsposter blive lige store i Udgiften til foder var i 2000 på 75 kr. pr. skind. I 2015 forventes den at ligge på ca. 120 kr. pr. skind. Den gennemsnitlige lønudgift på farmen (excl. pelsning) var i 2000 på kr. pr. skind. I 2015 bliver den kr. pr. skind, incl. ejerløn. Hvor forholdet mellem udgiften til foder og udgiften til løn i 2000 var 2:1, bliver den i 2015 nærmere 1,5:1. Og forventes som nævnt af være 1:1 i Lønomkostning steget med 80 pct. Lønomkostningen pr. skind er således gennemsnitligt steget med 80 pct. i perioden fra Den generelle lønudvikling er i Danmark på 15 år steget med pct., incl. pensioner og andre sociale omkostninger. De andre stigninger kommer fra indsatsen mod at undgå anmærkninger på kontrolbesøg, og måske har eftervirkninger fra de gode tider bevirket, at der på nogle minkfarme har været en halv mand mere end strengt nødvendigt. Det er selvfølgelig ideelt med lidt ekstra kapacitet når blot der er råd til det! Forskellige måder at indrette farmene på påvirker effektiviteten og dermed lønomkostningen pr. skind. I de nyere farmanlæg med længere haller og cementgulv i køregangene kan man køre hurtigere med maskinerne. Specielt, når der skal hentes foder i siloen. Desuden er det nemmere at gøre rent for halm under burene. Og med et automatisk udmugningsanlæg er der yderligere tid at spare. 10 pct. i forhold til at muge ud manuelt, siger Jens Villadsen, HG s salgschef i Norden, og tilføjer: Systematisk registrering af arbejdstiden Hvad man sådan i det hele taget bruger tiden til, er der formentlig ikke så mange, der har tænkt voldsomt meget over. I hvert fald ikke i detaljer, for de fleste har sikkert nok andet at tage sig til. Der er dog én minkavler, som helt systematisk har registreret, hvordan arbejdstiden i minkhallerne fordeler sig på de forskellige processer. Det har han gjort i en del år. Ham har vi besøgt. (fortsættes side 2) Produktivitet farm og pelseri Skind pr. år pr. medarbejder u Farm u Pelseri Skind i timen Quick Cut er blevet 25% hurtigere. De første erfaringer med HG Quick Skin 14. HG lancerer nyt servicekoncept Vi sparer to-tre sekunder pr. skind, og når vi pelser godt dyr om dagen, så løber det op i en hel del sparet tid. Den nye flåmaskine fra HG er blevet testet i 12 danske pelserier, og vi har talt med nogle af avlerne. Et nyt servicekoncept skal sikre, at foder- og pelsningsmaskiner bliver billigere i drift og får kortere nedbrudstid.

2 FODRING FLYTNING AF DYR PARRING RENGØRING / PAKNING UDMUGNING Her i foråret bliver der på en farm testkørt en fodermaskine med to foderpumper, som gør det muligt at fodre to bure ad gangen i stedet for kun ét. Vi har taget tid på det, og rent faktisk går det næsten dobbelt så hurtigt at fodre to rum ad gangen. Samlet set er det vores mål at bringe udfodringstiden ned med 40 pct. Johnny Madsen driver minkfarmen Rughave Mink i Langeskov på Fyn, hvor han har tæver og sælger avlsdyr ved siden af. Managementplan for hele året Fra min tid som murermester, hvor det var vigtigt hele tiden at have styr på timerne, har jeg været vant til at skrive ned hver dag, hvad der bliver lavet. Det har jeg gjort de sidste år og lige fra starten af min tid som minkavler. Gennem årene har jeg fulgt op herpå og udvidet min registrering, så jeg i dag har en managementplan for hele året, hvor der er plottet ind måned for måned, hvad der skal laves på farmen, fortæller Johnny Madsen og siger videre: Det er fint at have det hele i hovedet, men jeg foretrækker at have det nedfældet. Som jeg ser det, inddrager vi medarbejderne mere end andre minkfarme. Og vi gør det enklere og nemmere for dem at træde til, hvis en kollega skal afløses, fordi vedkommende er blevet syg, går på ferie eller skal noget andet. Det er bare at gå ind i skemaet og se, hvad der skal laves den eller de dage, kollegaen er fraværende. Skemaet er en køreplan for det daglige arbejde. Efter min mening har man mere føling med tingene, når man har det hele registreret. Man ved, hvad der foregår på alle tider af dagen, og man har nogle værktøjer til at styre med og planlægge ud fra. F.eks. kan man planlægge, hvornår man skal bruge sine folk og hvor mange, pointerer Johnny Madsen. Det betyder, at man ikke spilder tid, ikke bruger flere timer end nødvendigt og ikke er nødt til at opfinde noget arbejde for at holde sine folk beskæftiget i perioder. Vi udliciterer en del arbejde, og skemaet giver et præcist billede af, hvad vi har brug for. Også i forbindelse med vedligeholdelse virker det godt, for vi sætter timer af til formålet i skemaet. Og med myndighedernes kiggen os over skuldrene hele tiden er det godt at vide, hvad vi laver hen over dagen, siger han. Besøg af Væksthus Syddanmark Johnny Madsen har haft besøg af folk fra Væksthus Syddanmark, som prøvede at betragte arbejdet på hans minkfarm ud fra en LEAN-synsvinkel. LEAN er en metode til at forenkle og effektivisere produktionsprocesser. Hvorfor gør I det? Hvor mange gange går I fra A til B? Et det nu nødvendigt, det I gør der? Sådanne spørgsmål blev jeg bombarderet med, og selv om det næppe er så ligetil at indføre LEAN på en minkfarm, så var det en interessant og udbytterig oplevelse for mig, understreger den fynske minkavler. LEAN-tankegangen på minkfarmen er et spændende input. Specielt med den oplevelse in mente, som vores polske fabrik har haft med 20 pct. effektivitetsfremgang efter LEAN, tilføjer Jens Villadsen. Fordelingen af arbejdet Sådan ser fordelingen af arbejdet hos Rughave Mink ud i procent, idet vi til forskel fra Johnny Madsens registrering har slået rengøring sammen til én proces i stedet for tre: Arbejdets art Fordeling i % Fodre 30 Muge ud (manuelt skub i render) 10 Gøre rent (haller + redekasser) og pakke redekasser 10 Parre 8 Sætte dyr på plads / flytte dyr 8 Skrive kort og sætte kort op; lægge hvalpenet ud; vaccinere; tage blodprøver (hanner); checke sten 5 Sortere 5 Flytte hvalpe 4 Passe hvalpe 4 Aflive 3 Gøre klar til hvalpe 3 Reparere/vedligeholde haller og inventar 3 Køre halm ud 2 Vaske hvalpenet 2 Strø 2 Slå græs 1 Total 100 Måske kan tallene svinge omkring 20 pct. fra farm til farm, men det er vores faste overbevisning, at de giver et meget præcist billede af arbejdsfordelingen, siger Jens Villadsen, der ser et markant behov for øget effektivitet i minkhallerne. Arbejder på at knække kurven Vi arbejder på at knække kurven for effektivitet. Automatisk udmugningsanlæg er en del af løsningen. Kun ca. en tredjedel af de danske farme har et sådant. Vi har tal fra andre avlere, der viser forskellen på at gøre det manuelt og automatisk. Fodring er den helt store tidsrøver. De 30 pct. af tiden, der går til fodring, er incl. fordeling af foder, justering af den rette fodermængde og selve udfodringen. Da størrelsen er så afgørende for skindprisen, vælger mange at fodre flere gange om dagen. En tendens, som nok er kommet for at blive, forklarer han og fortsætter: En anden ting, som har overrasket lidt med tidsmålinger, er, at pct. af tiden, man kører på en fodermaskine, er transporttid. Jens Villadsen understreger videre, at man hos Hedensted Gruppen går efter det der rykker, uden at det går ud over dyrevelfærden, og han slutter med denne opfordring: At udgiften til arbejdsløn nærmer sig udgiften til foder er noget, der skal tages alvorligt. PelsAvisen udgives af Hedensted Gruppen A/S Oplag DK: UK: Redaktion Jens Jørgen Madsen (ansv.) Jens Villadsen Gert Thomsen Henrik Mortensen Tina Mott Fotos Tekst Tryk HG arkiv Knud Erik Jensen OTM AVISTRYK Herning-Ikast En stor tak til annoncørerne Betafence BKI Dansk Træmel Granly Ivarsson Letbæk Plast Otto Schachner Peter T. Thomsen Transport PMC Q8 Roust Spær SMG Norden Stark Sydbank Sækko Industri Technoflex Vilofarm/Trinol Og en særlig tak til Johnny Madsen, Rughave Mink Kim Jensen Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen, Østerkær A/S Anders Bjork Christensen, Vejgård Mink Nikos Giannakidis, G&L Mink Coorporation Jan Lillsund, Furfix OY Peter Steenberg, Midtsjællands Pelseri Jens Erik Thomsen, Stigshøj Minkfarm Hans Østergaard Vejlevej 15 DK-8722 Hedensted Telefon (+45) Telefax (+45)

3 Tilbage til madpakkerne dan kan man i øvrigt optimere de 270 DKK (+/- 10%), som er den typiske, aktuelle totalomkostning for at producere et minkskind i Danmark? De største poster foder og løn udgør 75% (+/-) af de samlede omkostninger. Enhedsomkostningen DKK pr. kilo foder og pr. arbejdstime er der måske ikke så meget at gøre ved, men mon ikke der er mange muligheder for at optimere, hvor meget der bruges, og hvordan det bruges, uanset om det gælder fodermængde eller timer? Den 3. største post er afskrivninger med 10-15%, og på den korte bane er det en konsekvens af tidligere investeringer, som der ikke kan gøres noget ved. Det er de fremadrettede investeringer, der skal være fokus på. Investeringer, der er rettet mod 1) rationalisering af driften eller 2) en støre produktion med lavere marginalomkostninger. Begge dele vil give lavere driftsomkostninger pr. skind. Sikke et år med den største rutsjetur i 25 år for skindprisen. Et fald fra godt 600 DKK i september 2013 til under det halve i april/juni Her ser det heldigvis ud til, at bunden blev nået i denne omgang. Efterfølgende er prisen jo steget til at være på den gode side af 400 DKK efter auktionen i februar. Sådan en rutsjetur giver udfordringer både for pelsdyravleren og i allerhøjste grad for os leverandører. Hvis vi kunne se, hvordan prisen vil ændre sig de kommende 6-9 måneder, ville vi have rigtigt gode muligheder for at tilpasse vores indkøb og organisation efter det. Trods mange gode og fornuftige forsøg er det endnu ikke lykkedes at klare den udfordring. Vi kender den nærmeste fremtid, når vi kender auktionsresultatet. Vi har lang og god erfaring med, hvordan skindprisen vil påvirke kundernes investeringsplaner. Ved prisfald og de skal ikke være ret store sker der øjeblikkeligt en meget kraftig nedgang i nye ordrer. Ved prisstigning stor forsigtighed sker der en svag stigning i ordretilgangen. Vi skal lige vente at se, hvordan det går på de næste auktioner. Det prisfald, vi oplevede for et år siden, gav en øjeblikkelig, kæmpestor udfordring for os. Det har vi prøvet før; dog på et noget lavere aktivitetsniveau. For det er en del af branchens vilkår, at der er store uvarslede udsving både hurtigt ned og langsomt op. Derfor tilstræber vi at drive en virksomhed med en fleksibel omkostningsstruktur med både evne og vilje til at reagere hurtigt, når der sker konjunkturændringer. Vi har altid en Plan B i skuffen. Den blev effektueret dagen efter auktionen i december I samme skuffe lå Plan C, og den blev gennemført få måneder efter. Vi har det bedst med en virksomhed, der er trimmet på omkostningssiden, specielt under lavkonjunkturer. Derfor blev der også sat et mål om at finde 20% samlet på alle omkostninger bortset fra materialer og personale (hvor vi havde tilpasset til et absolut minimum). 20% er nærmest et umuligt højt niveau. Alle konti blev endevendt. Alle de gode vaner, vi havde taget til os i de gode tider, blev udfordret. Intet var fredet. Intet var for stort og absolut intet var for småt. Varmebudgettet skulle reduceres med 33% og el med 20%. For at undgå dobbelt af- og pålæsning samt ekstra fragt besluttede vi i størst muligt omfang at sende produkterne direkte til kunderne fra vores polske fabrik. Kvalitetskontrollen på produktionsstedet blev intensiveret. Antallet af sprogversioner på varekataloger kunne reduceres til tre sprog pr. år. Ingen servicebiler skulle stå stille i 10 måneder om året. Ingen farveprint til internt brug det koster en krig. Og så den svære: Slut med medarbejdernes frokostordning og tilbage til madpakken med leverpostej og spegepølse. Og mange andre tiltag. Så kom overraskelsen! I løbet af ganske få uger var målet indfriet. Vi må konstatere, at vi havde haft travlt med at sælge, producere og levere og ikke havde brugt den nødvendige tid på at være omkostningskritiske. Det er i sidste ende kunderne, der betaler vores omkostninger. Og det vil de kun, hvis det giver værdi for dem direkte eller indirekte. Og ejerne vil da slet ikke betale for en omkostning, der ikke er værdiskabende. Er der lighedspunkter mellem vores og din omkostningsstyring, eller? Selvfølgelig har du et budget for, hvordan økonomien ser ud ved de forskellige prisniveauer. Og selvfølgelig har du regnet på, hvad det betyder at øge hvalpegennemsnittet, skindstørrelsen og/eller Velvetprocenten og skindkvaliteten. Men hvor- Og så kommer vi til alle småposterne. De betyder jo ikke så meget, og det er småpenge i den store sammenhæng: Det er jo kun DKK fordelt på mange forskellige konti. Kan det overhovedet svare sig at gå dem kritisk igennem? Men hvornår har du sidst været igennem dit elforbrug? Eller set på, hvor lidt varme der er brug for i pelseriet. Hvad med bilkontoen? Og revisorregningen og nye muligheder for begrænset revision? Har du herudover forbrugskonti, der har været præget af tiden med opgang, så der er kommet lidt for meget huld på, og måske har der sneget sig lidt magelighed ind hist og pist for ejeren? Så er vores råd: Gå alle dine småkonti igennem. Sæt dig et høj mål for din besparelse, f.eks. 25%. Det giver det bedste pres til at se nye muligheder. Vær kritisk ved hver enkelt post: Giver den værdi for din farm? Tør du bytte regnskabstal med en eller flere af dine kollegaer i ERFA-gruppen? Der er sikkert en, der lige har tænkt en bedre tanke end dig selv. En femmer pr. skind bliver immervæk til over kr. årligt for mange pelsdyravlere. Ikke et dårligt afkast af et par dages kontorarbejde. Du vil blive overrasket over, hvor meget du kan finde hvis du vil og tør. God fornøjelse! Hilsen fra en, der har prøvet det selv. Gert Thomsen Økonomidirektør 3

4 Securing Vi sikrer What dine værdier Matters Betafence producerer produces all alle types former of for security sikkerhedshegn, fencing, forest-area skovhegn, fencing, pigtråd, barbed havehegn, wire, mink- garden og rævetråd fencing, samt mink en and lang fox række wire, and svejste a broad og vævede assortment produkter of welded til landbruget woven og products industrien. for the farming industry. Betafence is the undisputed world leader in the production of wire mesh solutions - largely because the Betafence company never er den compromises absolut førende on standards trådproducent and quality især targets. fordi virksomheden aldrig går på kompromis, når det gælder standard- og kvalitetsmål. With 11 manufacturing units and a worldwide sales network, Betafence is represented in more than 100 countries. Med ni produktionsenheder og en verdensomspændende salgsorganisation er Betafence repræsenteret Betafence is the only company on the market that manufactures all wire grades used in the fur industry: Zinc Aluminium, i mere end 100 Zincalu10*, lande. galvanised, stainless steel, woven and plastic-coated. Betafence er den eneste trådproducent på markedet, der fremstiller alle trådkvaliteter til pelsdyrbranchen: Alu-zink, Zincalu10 is a new coating developed by Betafence. It has an increased aluminium percentage ZinkAlu10, in the galvaniseret, coating compared rustfri, vævet with the og traditional plastbelagt. Galfan Den plastbelagte or Zincalu coatings. tråd udføres Salt i dag spray med testing den according stærke ZinkAlu10 to ISO 9227 under shows coatingen. an improved corrosion resistance. This new type of coating, together with a proprietary production process of Betafence guarantees an excellent corrosion resistance. *NEW: Securing Vi sikrer What dine værdier Matters 4

5 Opskæring med Quick Cut 25 pct. hurtigere Opskæringsmaskinen har fået ny kropholder, og to processer er slået sammen. Det har øget kapaciteten væsentligt, siger minkavler Kim Jensen En ny kropholder, som svinger ind på ryggen af dyret og holder det fast, mens poterne bliver skåret af. To processer, som er blevet slået sammen, idet afskæring af poter og hale foregår samtidigt. Det er baggrunden for, at opskæringsmaskinen Quick Cut nu kan reducere procestiden med ikke mindre end 25 pct. Opgraderingen betyder, at poterne slippes, før maskinens cyklus er færdig, og et nyt dyr kan sættes i maskinen markant hurtigere end før. Tidligere kunne det ikke ske, før cyklussen var helt afsluttet, fordi dyret hang i poterne. Alle nye modeller er siden efteråret blevet solgt med de nye faciliteter, mens ældre Quick Cut-modeller kan opdateres for 9.995,- kr., incl. ny software, oplyser Hedensted Gruppen. Unødige bevægelser og gentagelser Minkavler Kim Jensen, der driver minkfarm med tæver lidt uden for Varde og pelser for fem avlere på sit kvalitetssikrede pelseri i alt mink i år startede med en Combi Cut og skiftede så til Quick Cut for snart syv år siden. Han har i alt haft tre Quick Cutter og undervejs ærgret sig over nogle unødige bevægelser og gentagelser, som skabte lidt stilstand, før dyrene kunne gå videre til næste step. Fint, at de lytter Jeg har snakket med Hedensted Gruppen om at få det til at gå lidt hurtigere, og med den nye opdaterede Quick Cut er det nu sket. Det er fint, at de lytter til os og reagerer på det, vi siger til dem, siger Kim Jensen og fortsætter: Jeg købte den nye Quick Cut op til pelstiden og har gennem sæsonen kunnet konstatere, at kapaciteten er øget væsentligt. Der spares to-tre sekunder pr. skind, og når vi pelser dyr om dagen løber det op i en hel del sparet tid. I hvert fald pct. hurtigere går det. Vi bruger Quick Cutten sammen med to rygkroge og tre flåbænke og har måttet sætte flere maskiner ind efter den for at kunne holde den kørende. Der skal være kapacitet til at tage fra bagefter, så vi ikke bruger unødig tid i processen. Desuden er maskinerne koblet sammen med transportbånd for at undgå, at folkene skal gå og løfte for meget på minkene. HYDRAULIK til den professionelle bruger Industri Service Mobil Rådgivning Reparation Salg 5

6 350 skind i timen med HG-flålinje Det er så effektivt, som vi kan ønske os, siger Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen fra Gjøl En flålinje bestående af to Cumbi Cutter og to HG Quick Skin 14 flåmaskiner. Det er opstillingen, som Frank Andersen, Kim Ørbæk Pedersen og fem andre minkavlere kører med på deres fælles pelseri lige uden for Gjøl, og som har bragt deres kapacitet op på 350 skind i timen. Vi har flået og skrabet på en HG 8 Hot Spray skrabemaskine og en ældre skrabemaskine i alt dyr i sæsonen 2014 med en daglig kapacitet på ca og med syv mand involveret. Det er så effektivt, som vi kan ønske os. Vi har ikke behov for yderligere, eftersom det for os drejer sig om at få lavet noget kvalitetspelsning til en fornuftig pris. Man kan smide mange penge væk med en dårlig pelsning. Og det vil vi ikke, siger Frank Andersen, og Kim Ørbæk Pedersen tilføjer: Selv om vores folk havde prøvet at flå og skrabe før, skulle de lige lære de nye maskiner at kende, men efter et par dage havde de fået noget rutine og kunne køre for fuld skrue med en kapacitet på 350 skind i timen. Alt i alt må vi sige, at det er gået godt. Vi er godt tilfredse med maskinerne, og vi har fået en god service. Nyt pelseri og nye maskiner Oprindelig pelsede Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen hver især sammen med to andre avlere, men i april sidste år, hvor Frank Andersen lige havde bestilt en ny HG 8 Hot Spray skrabemaskine, fik de sig en snak om tingene og blev enige om, at det ville være en god idé at lave noget i fællesskab og udnytte maskinerne bedre. Det var de andre avlere med på, og endnu én kom til, så de endte med at være syv om at starte selskabet Østerkær ApS med hjemsted i Gjøl. Vi købte et nedlagt landbrug og byggede en ny hal, hvor vi indrettede 330 kvm. pelseri. Maskinerne fik vi også købt, og en HG kropstromle, to Cumbi Cutter og de to HG Quick Skin 14 flåmaskiner blev koblet sammen med transportbånd. Da vi har problemer med smitsom sygdom i området, står også alle kropscontainere indenfor, så håndteringen af minkene foregår i et lukket system. Det hele stod klar til pelssæsonen, siger Frank Andersen og gør opmærksom på, at der skal være en god kemi mellem de involverede parter i en konstellation som den, de syv minkavlere har lavet. Der skal være nogle klare spilleregler, så går det bedst, supplerer Kim Ørbæk Pedersen. Sprang lidt ud i det En anden af dem, som har købt, været på introduktionskursus og medvirket i den efterfølgende evaluering af HG Quick Skin 14, er Anders Bjork Christensen fra Vejgård Mink ved Strandby lidt nord for Frederikshavn. Her op til sidste sæson skulle vi have en ny flålinje, og jeg havde egentlig købt et af de gamle tårne, da HG-sælgeren gjorde mig opmærksom på den nye model. Den er nem og hurtig og uden manuelt træk, sagde han, så jeg tænkte, at den måtte jeg prøve. Faktisk sprang jeg lidt ud i det, havde hverken set eller Selv om vores folk havde prøvet at flå og skrabe før, skulle de lige lære de nye maskiner at kende, men efter et par dage havde de fået noget rutine og kunne køre for fuld skrue med en kapacitet på 350 skind i timen. hørt om den før, så det var en chance at tage. Men det er altid spændende at prøve noget nyt, og så kunne vi samtidig være med til at videreudvikle på den, fortæller Anders Bjork Christensen og siger videre: Da vi fik den, havde der kun kørt test på en enkelt HG Quick Skin 14 hos en avler, men vi kunne hurtigt se, at den er god. Vores mand, der kørte med den, var glad for den, og vi er rigtigt godt tilfredse. Den har bare kørt og kørt. Den er nem og brugervenlig. Man sidder godt på den og kan derfor sidde i lang tid uden at få ondt. Den er absolut en af de bedste på markedet. Den ultimative maskine, vil jeg sige. For mig er der ingen tvivl om, at jeg skal have en HG Quick Skin 14 igen, når den her er slidt op. Hen over sæsonen 2014 har man pelset dyr, og Anders Bjork Christensen konkluderer, at HG Quick Skin 14 sagtens kan magte de dyr, der skal flås hos Vejgård Mink. Vigtigt er det også, at vi har kunnet klare det med blot to mand. En mand til Combi Cut og en mand til HG Quick Skin dyr om dagen nåede vi op på, siger han. Småting og en enkelt større Under den efterfølgende evaluering i december sidste år var det kun en enkelt større ting, Anders Bjork Christensen havde på sin ønskeliste over rettelser til HG Quick Skin m Den havde det med at rykke halerne af de sarte skind, og det er selvfølgelig alvorligt og kan komme til at koste lidt penge, men ellers var der kun tale om småting. På evalueringsmødet så vi en HG Quick Skin 14 monteret med en ekstra skindtang, så problemet med halerne er løst. En løsning, som vil blive monteret også på min uden beregning. Det har været rigtigt fint hele vejen fra introduktion til evaluering. Også servicen er i top, siger Anders Bjork Christensen og henviser bl.a. til, at HGmontører midt i sæsonen kom på besøg for at se, hvordan det gik. Samtidig foretog de en softwareopdatering. Det tog et kvarter, så kunne vi køre igen, slutter han. Potentialet pr. time? Hvad er potentialet pr. time? Det spørgsmål bliver vi som sælgere ofte stillet over for, siger salgsdirektør Henrik Mortensen og tilføjer, at det varierer fra minkfarm til minkfarm, eftersom det er meget individuelt, hvilke andre opgaver operatøren har de forskellige steder. Hos Nikos Giannakidis på G&L Pelseri i Grækenland og Jan Lillsund på pelseriet Furfix i Finland, hvor operatøren ikke har andre opgaver end Combi Cut, er kapaciteten således 250 skind i timen i gennemsnit på otte timer. Det giver de bedste forudsætninger for at øge kapaciteten, når operatørerne er koncentreret om det ene gøremål at betjene den enkelte maskine, har deres faste pladser og bliver stående ved hver deres maskine, vurderer Henrik Mortensen og siger videre: Tilbagemeldingerne fra de 12 teststeder for HG Quick Skin 14 var en gennemsnitlig kapacitet på 170 pr. time. Så mon ikke fem mand, to Combi Cutter og tre HG Quick Skin 14 med den rigtige logistik kan flå 500 mink i timen. Med HG flålinjen opnår du en kapacitet på ca. 500 mink i timen med 5 mand i pelseriet. Transport- og ristebånd mellem maskinerne sikrer et let og hurtigt arbejdsflow. Indretning af flålinje 7 m 6

7 Opdateringer og forbedringer på HG 8 Hot Spray skrabemaskinen Det er mere finjusteringer, der er tale om. Småfinesser, som vi ikke tænker så meget over i hverdagen, men som gør det hele lidt nemmere, siger Peter Steenberg fra Midtsjællands Pelseri Med et stort salg i hele Europa af HG 8 Hot Spray skrabemaskiner i sæsonen 2013 har der været godt med nye brugere at trække på i Hedensted Gruppens bestræbelser på hele tiden at forbedre og opdatere både maskiner, service og kommunikation med minkfarmerne. Efter sæsonen har man forhørt sig hos de nye brugere og lyttet til deres erfaringer med HG 8 Hot Spray skrabemaskinen. Resultatet er blevet en liste med 20 punkter, og efterfølgende har man været rundt hos disse minkfarmere for at opdatere deres skrabemaskiner. Det sker helt uden beregning, hvilket er en service, minkfarmere på de hjemlige breddegrader vel efterhånden tager som en naturlig del af samarbejdet med Hedensted Gruppen. De fem vigtigste punkter De fem vigtigste punkter på listen over forbedringer og opdateringer var hurtigere returhastighed på stokken (= øget kapacitet); ændret styring af de nederste valser for at undgå slip; ændret snudeholder for at undgå ca. 0,5 pct. ødelagte skind; bedre aftrækkere, så skindene ikke vender i tromlen; mindre vandforbrug og vandspild; og endelig problemer med rullede bugskind. Problemet med rullede bugskind er blevet løst ved at sætte en plade under bugen. Derved opsamles savsmuld, som påføres bugskindet, og det forhindrer, at skindet ruller sammen. Stokkens hastighed er blevet øget. Og vandforbruget er blevet reduceret med 25 pct. ved at optimere tilførslen af vand, ligesom der er lavet et bedre opsamlingssystem til vand. Skærmene nedenunder er blevet skiftet ud, så der ikke længere løber vand ved siden af. Finjusteringer, der er tale om Peter Steenberg, som ejer Midtsjællands Pelseri i Jystrup sammen med tre andre minkavlere og skraber omkring mink om året, har denne kommentar til opdateringerne på HG 8 Hot Spray skrabemaskinen: Det største problem var nok, at den tidligere svinede en del med vand og fedt, men nu sker det ikke mere. Og det er et stort plus, for det sparer os for noget tid til rengøring. Ellers er det mere finjusteringer, der er tale om. Småfinesser, som vi ikke tænker så meget over i hverdagen, men som gør det hele lidt nemmere. F.eks. har udskiftningen af en lille bolt til en større gjort maskinen lidt nemmere at servicere og arbejde med. Følger godt op på tingene Den sjællandske minkavler siger videre, at det her ikke er noget, man skal diskutere med Hedensted Gruppen. De gør det bare, følger godt op på tingene. Sælger ikke bare en maskine, men følger op og yder desuden god service og god support. Man kan ringe på alle tider af døgnet og får hjælp med det samme, så man kan komme videre. Opdateringerne giver samtidig den fordel, at ens skrabemaskine altid er fuldt opdateret, og det gælder alle maskiner, der er ude og køre. Det sidste er en fordel, når man snakker med kollegerne om maskinen, slutter Peter Steenberg. 7

8 Nyt HG servicekoncept Grundtanken er, at minkavleren skal klare lidt mere selv, og derfor tilbyder Hedensted Gruppen kurser i at vedligeholde foder- og pelsningsmaskiner. Vi pelser mink om året, og da vores pelsningsmaskiner er seks-otte år gamle, er de ved at være godt slidte. Hvordan man skal køre med maskinerne, ved vi alt om, men fejlfinding har vi ikke gjort så meget i. Efter at have været med på kurset, vidste Johnny, hvor han skulle kigge efter fejl, da vi tilkaldte ham i forbindelse med et nedbrud. Denne viden kombineret med telefonkontakt til Kent på kontoret hos Hedensted Gruppen var årsag til, at maskinen kom op at køre igen i løbet af en times tid. Og den har kørt upåklageligt lige siden. Kursus på farmen Kortere nedbrudstid og billigere drift. Det er formålet med et nyt servicekoncept, som Hedensted Gruppen nu lancerer, og som bygger på en grundtanke om, at minkavleren kan gøre lidt mere selv: vedligeholde, reparere og udskifte dele ved bl.a. akut nedbrud. Derfor tilbyder vi kurser til vores kunder og gør dem i stand til at klare flere ting selv. Ideelt set kommer vi på besøg én gang om året og laver eftersyn og service på maskinerne og sikrer, at de er i tilfredsstillende stand. Det er så tanken, at minkavleren klarer så meget som muligt selv af det, som kommer derudover. Op til 90 pct. heraf, mener vi er realistisk, siger Tom Kristjansen, servicechef i Hedensted Gruppen siden august 2014 og tidligere direktør på HG s polske fabrik i seks år. Tid og omkostninger Ser vi på tiden, hvor maskinerne står stille ved et nedbrud, og omkostningerne til henholdsvis kørsel og servicemontører, så kan begge dele hurtigt løbe op. Den tid, der går, før vi kan være fremme, er kostbar for minkavleren i weekenderne og specielt i pelstiden. Der kan stå måske medarbejdere, som ikke kan foretage sig andet end at vente. Med lidt undervisning vil der med det samme kunne tages hånd om tingene, hvis minkavleren selv kan lave mere. Med kortere nedbrudstid og billigere drift til følge, siger servicechefen videre. I pelstiden har Hedensted Gruppen et team på 22 mand klar til at hjælpe minkavlerne, så deres maskiner hurtigt kan komme op at køre igen, når der sker nedbrud. 80 pct. af henvendelserne klares ved hjælp af telefonsupport, mens de resterende 20 pct. kræver, at en servicemontør kører ud til farmen. - Vi har kørt kurser for de tekniske medarbejdere i pelseriet, hvor vi har gennemgået de ting, der typisk klares via telefonsupport - udskiftning af følere, pakninger osv. Der er mange ting, de selv kan gøre, og tilbagemeldingerne fra disse kurser er så positive, at vi føler os på ret sikker grund, når vi nu begynder også at tilbyde kurser vedr. vores fodermaskiner, fortæller Tom Kristjansen. Et godt udbytte af kurset Jens Erik Thomsen, der er leder af pelseriet på Stigshøj Minkfarm i Nørre Asmindrup på Sjælland, tog sin lokale smed med på kurset i pelsningsmaskiner, og det har han fået et godt udbytte af. Johnny, smeden, var virkelig glad for at få maskinerne gennemgået, og jeg må også sige, at jeg var tilfreds, for kurset som sådan var rigtigt godt. Hedensted Gruppen holder i det hele taget nogle gode kurser. Det gælder også den gennemgang af maskinen, man får, når man lige har købt en ny, siger Jens Erik Thomsen og fortsætter: I modsætning til kurset i pelsningsmaskiner, der finder sted hos Hedensted Gruppen, kommer kurset i fodermaskiner til at foregå på farmen. Efter ønske fra minkavlerne. Og de afvikles i forbindelse med 25 timers eftersyn på den nykøbte maskine, idet minkavleren så har nået at prøve maskinen af og kan få svar på de spørgsmål, der måtte være opstået gennem den første tid. Vi tilbyder kurset gratis ved køb af en årspakke, der koster 2.995,- kr. til Feeder 65 M og 3.499,- kr. til Feeder 100, 125 og 160 M. Årspakken indeholder luft- og oliefiltre til henholdsvis 500 og 1000 driftstimer og de mest gængse dele som vandpumpe, foderslange, dioder, pumpepakning og ventilatorrem. Det mest nødvendige. Som det er i dag, sker det ofte, at vi kører ud for at skifte en del til 100,- kr., hvilket står i skarp kontrast til en kørselsudgift på måske et par tusinde kroner. Og det er sådanne dele, der typisk vil være i årspakken, siger Tom Kristjansen og fortsætter: Kurset omhandler smørring, orientering om intervaller for olieskift, vedligeholdelse, gennemgang af typiske elfejl, herunder også praktiske prøver, anvisning i foderpumpeskift og meget andet. Foretrækker man at købe det to timer lange kursus for sig selv, hvor en HG-montør er på farmen, er prisen 499,- kr. HG-montører i træningstøjet For at kunne afvikle kurserne professionelt og med størst mulig værdi for minkavleren og dennes medarbejdere har de to udfarende HG-montører, Allan Frederiksen og Morten Pedersen, selv været i træningstøjet og er blevet skolet på to interne kurser. KUBOTA Granly Diesel A/S Hovedvejen 233B 4320 Lejre Tlf KAWASAKI 8

Dansk Pelsdyravl. Nye alliancer blandt auktionshuse åbner markeder for Kopenhagen Fur

Dansk Pelsdyravl. Nye alliancer blandt auktionshuse åbner markeder for Kopenhagen Fur Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 oktober 2013 Karen Hækkerup: Hatten af for pelsdyravlere / kvalitetsavlere i fremgang Se minkomsætningen i din kommune / NJF-kongres om foder

Læs mere

KATALOG 2015 www.jasopels.dk

KATALOG 2015 www.jasopels.dk KATALOG 2015 INDHOLD 40 38 26 66 54 60 3 Præsentation 4 Bure 6 Redekasser 9 Beslag, fittings og clips 11 Vandingsanlæg 12 Minkhaller 20 Temadag 21 Stålkonsoller 23 Udmugningssystemer 24 Artikel med Kristen

Læs mere

Jasopels. Katalog 2013

Jasopels. Katalog 2013 Jasopels Katalog 2013 Indhold 15 34 49 56 64 26 3 Tiderne er gunstige 5 Tråd 6 Redekasser 8 Beslag og fittings 12 Minkhaller 21 Vandingsanlæg 23 Udmugningssystemer 24 Service 25 Farm Manager 26 Artikel

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm:

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2014 Rekordsalg af avlsdyr til udlandet / Ungt par vil i gang med minkavl trods nyt marked / Status på toldfrit lager i Kina / Skridtet

Læs mere

Jasopels. Katalog 2014

Jasopels. Katalog 2014 Jasopels Katalog 2014 Indhold 24 30 46 48 56 62 65 68 70 3 Markedets stærkeste produktprogram 4 Tråd 6 Redekasser 9 Beslag, fittings og clips 12 Minkhaller 19 Stålkonsoller 21 Udmugningssystemer 22 Hjemmeside

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Pels som kulturarv: Pels på Nationalmuseet

Dansk Pelsdyravl. Pels som kulturarv: Pels på Nationalmuseet Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 oktober 2014 Minkanalyser skaber unødig uro / Sådan får du det bedste ud af indkøbte dyr / Pelsens historie gennem 800 år / Gode råd til pelsningsarbejdet

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Køberen af farmen er fra Hongkong: Fra Bine Hans til Kina Hans

Dansk Pelsdyravl. Køberen af farmen er fra Hongkong: Fra Bine Hans til Kina Hans Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2013 Ny investeringsforening for pelsdyravlere / Nyt kraftcenter for dansk mode Avlsdyrtælling 2013 / Tema: Nordamerika / Fokus på hvalpesyge

Læs mere

DANSK PELSDYRAVL HVEM LYTTER TIL FORSKERNE?

DANSK PELSDYRAVL HVEM LYTTER TIL FORSKERNE? DANSK PELSDYRAVL MEDLEMSBLAD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #3 MARTS 2012 ALT UDSOLGT I MESSECENTER HERNING / MEDIER VAR VILDE MED HÅNDBOLDPIGER I PELS / USÆDVANLIG ALLIANCE I KAMPEN MOD PLASMACYTOSE /

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011. Nr. 5. juni 2011 1

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011. Nr. 5. juni 2011 1 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011 KAMPEN MOD PLASMACYTOSE OPTRAPPES / TEMA: NORDAMERIKA / AVLSDYRTÆLLING 2011 / HENNING CHRISTENSEN NYT MEDLEM AF HOVEDBESTYRELSEN

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION

DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION www.vedligeholddrift.dk Nr. 8 oktober 2007 DRIFT & ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr. 1398-2451 ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET ONE BILLION

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

su siqi blev ny miss happiness

su siqi blev ny miss happiness Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #1 JANUAR 2013 Stigende interesse for livdyrsortering / Nye minkuddannelser på landbrugsskoler/ Fra farmpasser til skilandsholdet/ Kig efter

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. 3F er i arbejde efter minkkursus

Dansk Pelsdyravl. 3F er i arbejde efter minkkursus Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #8 november 2013 Huldstyring giver flere hvalpe / Kasakhstan på landkortet / Sælen skal tilbage Skindudstillinger i 2014 / Tablet til minkregistreringer

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 OKTOBER 2012

Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 OKTOBER 2012 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 OKTOBER 2012 Avlsresultat 2012 / Ny finaniseringsmodel for avlsdyr / Støtte til generationskifte på farmen Rigtigt vintherhuld giver bedre

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN DANSK PELSDYRAVL MEDLEMSBLAD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #2 FEBRUAR 2012 ER KONTROLSAMFUNDET GÅET OVER GEVIND? / PELSDYRERHVERVET SKAL I SKOLE / TO HJØRNESTEN I DIT AVLSARBEJDE / KINESISK SKØNHEDSDRONNING

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere