PELSAVISEN. Hedensted Gruppen Marts Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PELSAVISEN. Hedensted Gruppen Marts 2015. Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften"

Transkript

1 PELSAVISEN Hedensted Gruppen Marts 2015 Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften Og det er noget, der skal tages alvorligt, siger Hedensted Gruppens salgschef i Norden, Jens Villadsen. Foder har altid været og er også i 2015 den største omkostning på en minkfarm, men de sidste 15 år har lønomkostningen halet en del ind på udgiften til foder. Og fortsætter udviklingen hvad der må forventes så kan de to udgiftsposter blive lige store i Udgiften til foder var i 2000 på 75 kr. pr. skind. I 2015 forventes den at ligge på ca. 120 kr. pr. skind. Den gennemsnitlige lønudgift på farmen (excl. pelsning) var i 2000 på kr. pr. skind. I 2015 bliver den kr. pr. skind, incl. ejerløn. Hvor forholdet mellem udgiften til foder og udgiften til løn i 2000 var 2:1, bliver den i 2015 nærmere 1,5:1. Og forventes som nævnt af være 1:1 i Lønomkostning steget med 80 pct. Lønomkostningen pr. skind er således gennemsnitligt steget med 80 pct. i perioden fra Den generelle lønudvikling er i Danmark på 15 år steget med pct., incl. pensioner og andre sociale omkostninger. De andre stigninger kommer fra indsatsen mod at undgå anmærkninger på kontrolbesøg, og måske har eftervirkninger fra de gode tider bevirket, at der på nogle minkfarme har været en halv mand mere end strengt nødvendigt. Det er selvfølgelig ideelt med lidt ekstra kapacitet når blot der er råd til det! Forskellige måder at indrette farmene på påvirker effektiviteten og dermed lønomkostningen pr. skind. I de nyere farmanlæg med længere haller og cementgulv i køregangene kan man køre hurtigere med maskinerne. Specielt, når der skal hentes foder i siloen. Desuden er det nemmere at gøre rent for halm under burene. Og med et automatisk udmugningsanlæg er der yderligere tid at spare. 10 pct. i forhold til at muge ud manuelt, siger Jens Villadsen, HG s salgschef i Norden, og tilføjer: Systematisk registrering af arbejdstiden Hvad man sådan i det hele taget bruger tiden til, er der formentlig ikke så mange, der har tænkt voldsomt meget over. I hvert fald ikke i detaljer, for de fleste har sikkert nok andet at tage sig til. Der er dog én minkavler, som helt systematisk har registreret, hvordan arbejdstiden i minkhallerne fordeler sig på de forskellige processer. Det har han gjort i en del år. Ham har vi besøgt. (fortsættes side 2) Produktivitet farm og pelseri Skind pr. år pr. medarbejder u Farm u Pelseri Skind i timen Quick Cut er blevet 25% hurtigere. De første erfaringer med HG Quick Skin 14. HG lancerer nyt servicekoncept Vi sparer to-tre sekunder pr. skind, og når vi pelser godt dyr om dagen, så løber det op i en hel del sparet tid. Den nye flåmaskine fra HG er blevet testet i 12 danske pelserier, og vi har talt med nogle af avlerne. Et nyt servicekoncept skal sikre, at foder- og pelsningsmaskiner bliver billigere i drift og får kortere nedbrudstid.

2 FODRING FLYTNING AF DYR PARRING RENGØRING / PAKNING UDMUGNING Her i foråret bliver der på en farm testkørt en fodermaskine med to foderpumper, som gør det muligt at fodre to bure ad gangen i stedet for kun ét. Vi har taget tid på det, og rent faktisk går det næsten dobbelt så hurtigt at fodre to rum ad gangen. Samlet set er det vores mål at bringe udfodringstiden ned med 40 pct. Johnny Madsen driver minkfarmen Rughave Mink i Langeskov på Fyn, hvor han har tæver og sælger avlsdyr ved siden af. Managementplan for hele året Fra min tid som murermester, hvor det var vigtigt hele tiden at have styr på timerne, har jeg været vant til at skrive ned hver dag, hvad der bliver lavet. Det har jeg gjort de sidste år og lige fra starten af min tid som minkavler. Gennem årene har jeg fulgt op herpå og udvidet min registrering, så jeg i dag har en managementplan for hele året, hvor der er plottet ind måned for måned, hvad der skal laves på farmen, fortæller Johnny Madsen og siger videre: Det er fint at have det hele i hovedet, men jeg foretrækker at have det nedfældet. Som jeg ser det, inddrager vi medarbejderne mere end andre minkfarme. Og vi gør det enklere og nemmere for dem at træde til, hvis en kollega skal afløses, fordi vedkommende er blevet syg, går på ferie eller skal noget andet. Det er bare at gå ind i skemaet og se, hvad der skal laves den eller de dage, kollegaen er fraværende. Skemaet er en køreplan for det daglige arbejde. Efter min mening har man mere føling med tingene, når man har det hele registreret. Man ved, hvad der foregår på alle tider af dagen, og man har nogle værktøjer til at styre med og planlægge ud fra. F.eks. kan man planlægge, hvornår man skal bruge sine folk og hvor mange, pointerer Johnny Madsen. Det betyder, at man ikke spilder tid, ikke bruger flere timer end nødvendigt og ikke er nødt til at opfinde noget arbejde for at holde sine folk beskæftiget i perioder. Vi udliciterer en del arbejde, og skemaet giver et præcist billede af, hvad vi har brug for. Også i forbindelse med vedligeholdelse virker det godt, for vi sætter timer af til formålet i skemaet. Og med myndighedernes kiggen os over skuldrene hele tiden er det godt at vide, hvad vi laver hen over dagen, siger han. Besøg af Væksthus Syddanmark Johnny Madsen har haft besøg af folk fra Væksthus Syddanmark, som prøvede at betragte arbejdet på hans minkfarm ud fra en LEAN-synsvinkel. LEAN er en metode til at forenkle og effektivisere produktionsprocesser. Hvorfor gør I det? Hvor mange gange går I fra A til B? Et det nu nødvendigt, det I gør der? Sådanne spørgsmål blev jeg bombarderet med, og selv om det næppe er så ligetil at indføre LEAN på en minkfarm, så var det en interessant og udbytterig oplevelse for mig, understreger den fynske minkavler. LEAN-tankegangen på minkfarmen er et spændende input. Specielt med den oplevelse in mente, som vores polske fabrik har haft med 20 pct. effektivitetsfremgang efter LEAN, tilføjer Jens Villadsen. Fordelingen af arbejdet Sådan ser fordelingen af arbejdet hos Rughave Mink ud i procent, idet vi til forskel fra Johnny Madsens registrering har slået rengøring sammen til én proces i stedet for tre: Arbejdets art Fordeling i % Fodre 30 Muge ud (manuelt skub i render) 10 Gøre rent (haller + redekasser) og pakke redekasser 10 Parre 8 Sætte dyr på plads / flytte dyr 8 Skrive kort og sætte kort op; lægge hvalpenet ud; vaccinere; tage blodprøver (hanner); checke sten 5 Sortere 5 Flytte hvalpe 4 Passe hvalpe 4 Aflive 3 Gøre klar til hvalpe 3 Reparere/vedligeholde haller og inventar 3 Køre halm ud 2 Vaske hvalpenet 2 Strø 2 Slå græs 1 Total 100 Måske kan tallene svinge omkring 20 pct. fra farm til farm, men det er vores faste overbevisning, at de giver et meget præcist billede af arbejdsfordelingen, siger Jens Villadsen, der ser et markant behov for øget effektivitet i minkhallerne. Arbejder på at knække kurven Vi arbejder på at knække kurven for effektivitet. Automatisk udmugningsanlæg er en del af løsningen. Kun ca. en tredjedel af de danske farme har et sådant. Vi har tal fra andre avlere, der viser forskellen på at gøre det manuelt og automatisk. Fodring er den helt store tidsrøver. De 30 pct. af tiden, der går til fodring, er incl. fordeling af foder, justering af den rette fodermængde og selve udfodringen. Da størrelsen er så afgørende for skindprisen, vælger mange at fodre flere gange om dagen. En tendens, som nok er kommet for at blive, forklarer han og fortsætter: En anden ting, som har overrasket lidt med tidsmålinger, er, at pct. af tiden, man kører på en fodermaskine, er transporttid. Jens Villadsen understreger videre, at man hos Hedensted Gruppen går efter det der rykker, uden at det går ud over dyrevelfærden, og han slutter med denne opfordring: At udgiften til arbejdsløn nærmer sig udgiften til foder er noget, der skal tages alvorligt. PelsAvisen udgives af Hedensted Gruppen A/S Oplag DK: UK: Redaktion Jens Jørgen Madsen (ansv.) Jens Villadsen Gert Thomsen Henrik Mortensen Tina Mott Fotos Tekst Tryk HG arkiv Knud Erik Jensen OTM AVISTRYK Herning-Ikast En stor tak til annoncørerne Betafence BKI Dansk Træmel Granly Ivarsson Letbæk Plast Otto Schachner Peter T. Thomsen Transport PMC Q8 Roust Spær SMG Norden Stark Sydbank Sækko Industri Technoflex Vilofarm/Trinol Og en særlig tak til Johnny Madsen, Rughave Mink Kim Jensen Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen, Østerkær A/S Anders Bjork Christensen, Vejgård Mink Nikos Giannakidis, G&L Mink Coorporation Jan Lillsund, Furfix OY Peter Steenberg, Midtsjællands Pelseri Jens Erik Thomsen, Stigshøj Minkfarm Hans Østergaard Vejlevej 15 DK-8722 Hedensted Telefon (+45) Telefax (+45)

3 Tilbage til madpakkerne dan kan man i øvrigt optimere de 270 DKK (+/- 10%), som er den typiske, aktuelle totalomkostning for at producere et minkskind i Danmark? De største poster foder og løn udgør 75% (+/-) af de samlede omkostninger. Enhedsomkostningen DKK pr. kilo foder og pr. arbejdstime er der måske ikke så meget at gøre ved, men mon ikke der er mange muligheder for at optimere, hvor meget der bruges, og hvordan det bruges, uanset om det gælder fodermængde eller timer? Den 3. største post er afskrivninger med 10-15%, og på den korte bane er det en konsekvens af tidligere investeringer, som der ikke kan gøres noget ved. Det er de fremadrettede investeringer, der skal være fokus på. Investeringer, der er rettet mod 1) rationalisering af driften eller 2) en støre produktion med lavere marginalomkostninger. Begge dele vil give lavere driftsomkostninger pr. skind. Sikke et år med den største rutsjetur i 25 år for skindprisen. Et fald fra godt 600 DKK i september 2013 til under det halve i april/juni Her ser det heldigvis ud til, at bunden blev nået i denne omgang. Efterfølgende er prisen jo steget til at være på den gode side af 400 DKK efter auktionen i februar. Sådan en rutsjetur giver udfordringer både for pelsdyravleren og i allerhøjste grad for os leverandører. Hvis vi kunne se, hvordan prisen vil ændre sig de kommende 6-9 måneder, ville vi have rigtigt gode muligheder for at tilpasse vores indkøb og organisation efter det. Trods mange gode og fornuftige forsøg er det endnu ikke lykkedes at klare den udfordring. Vi kender den nærmeste fremtid, når vi kender auktionsresultatet. Vi har lang og god erfaring med, hvordan skindprisen vil påvirke kundernes investeringsplaner. Ved prisfald og de skal ikke være ret store sker der øjeblikkeligt en meget kraftig nedgang i nye ordrer. Ved prisstigning stor forsigtighed sker der en svag stigning i ordretilgangen. Vi skal lige vente at se, hvordan det går på de næste auktioner. Det prisfald, vi oplevede for et år siden, gav en øjeblikkelig, kæmpestor udfordring for os. Det har vi prøvet før; dog på et noget lavere aktivitetsniveau. For det er en del af branchens vilkår, at der er store uvarslede udsving både hurtigt ned og langsomt op. Derfor tilstræber vi at drive en virksomhed med en fleksibel omkostningsstruktur med både evne og vilje til at reagere hurtigt, når der sker konjunkturændringer. Vi har altid en Plan B i skuffen. Den blev effektueret dagen efter auktionen i december I samme skuffe lå Plan C, og den blev gennemført få måneder efter. Vi har det bedst med en virksomhed, der er trimmet på omkostningssiden, specielt under lavkonjunkturer. Derfor blev der også sat et mål om at finde 20% samlet på alle omkostninger bortset fra materialer og personale (hvor vi havde tilpasset til et absolut minimum). 20% er nærmest et umuligt højt niveau. Alle konti blev endevendt. Alle de gode vaner, vi havde taget til os i de gode tider, blev udfordret. Intet var fredet. Intet var for stort og absolut intet var for småt. Varmebudgettet skulle reduceres med 33% og el med 20%. For at undgå dobbelt af- og pålæsning samt ekstra fragt besluttede vi i størst muligt omfang at sende produkterne direkte til kunderne fra vores polske fabrik. Kvalitetskontrollen på produktionsstedet blev intensiveret. Antallet af sprogversioner på varekataloger kunne reduceres til tre sprog pr. år. Ingen servicebiler skulle stå stille i 10 måneder om året. Ingen farveprint til internt brug det koster en krig. Og så den svære: Slut med medarbejdernes frokostordning og tilbage til madpakken med leverpostej og spegepølse. Og mange andre tiltag. Så kom overraskelsen! I løbet af ganske få uger var målet indfriet. Vi må konstatere, at vi havde haft travlt med at sælge, producere og levere og ikke havde brugt den nødvendige tid på at være omkostningskritiske. Det er i sidste ende kunderne, der betaler vores omkostninger. Og det vil de kun, hvis det giver værdi for dem direkte eller indirekte. Og ejerne vil da slet ikke betale for en omkostning, der ikke er værdiskabende. Er der lighedspunkter mellem vores og din omkostningsstyring, eller? Selvfølgelig har du et budget for, hvordan økonomien ser ud ved de forskellige prisniveauer. Og selvfølgelig har du regnet på, hvad det betyder at øge hvalpegennemsnittet, skindstørrelsen og/eller Velvetprocenten og skindkvaliteten. Men hvor- Og så kommer vi til alle småposterne. De betyder jo ikke så meget, og det er småpenge i den store sammenhæng: Det er jo kun DKK fordelt på mange forskellige konti. Kan det overhovedet svare sig at gå dem kritisk igennem? Men hvornår har du sidst været igennem dit elforbrug? Eller set på, hvor lidt varme der er brug for i pelseriet. Hvad med bilkontoen? Og revisorregningen og nye muligheder for begrænset revision? Har du herudover forbrugskonti, der har været præget af tiden med opgang, så der er kommet lidt for meget huld på, og måske har der sneget sig lidt magelighed ind hist og pist for ejeren? Så er vores råd: Gå alle dine småkonti igennem. Sæt dig et høj mål for din besparelse, f.eks. 25%. Det giver det bedste pres til at se nye muligheder. Vær kritisk ved hver enkelt post: Giver den værdi for din farm? Tør du bytte regnskabstal med en eller flere af dine kollegaer i ERFA-gruppen? Der er sikkert en, der lige har tænkt en bedre tanke end dig selv. En femmer pr. skind bliver immervæk til over kr. årligt for mange pelsdyravlere. Ikke et dårligt afkast af et par dages kontorarbejde. Du vil blive overrasket over, hvor meget du kan finde hvis du vil og tør. God fornøjelse! Hilsen fra en, der har prøvet det selv. Gert Thomsen Økonomidirektør 3

4 Securing Vi sikrer What dine værdier Matters Betafence producerer produces all alle types former of for security sikkerhedshegn, fencing, forest-area skovhegn, fencing, pigtråd, barbed havehegn, wire, mink- garden og rævetråd fencing, samt mink en and lang fox række wire, and svejste a broad og vævede assortment produkter of welded til landbruget woven og products industrien. for the farming industry. Betafence is the undisputed world leader in the production of wire mesh solutions - largely because the Betafence company never er den compromises absolut førende on standards trådproducent and quality især targets. fordi virksomheden aldrig går på kompromis, når det gælder standard- og kvalitetsmål. With 11 manufacturing units and a worldwide sales network, Betafence is represented in more than 100 countries. Med ni produktionsenheder og en verdensomspændende salgsorganisation er Betafence repræsenteret Betafence is the only company on the market that manufactures all wire grades used in the fur industry: Zinc Aluminium, i mere end 100 Zincalu10*, lande. galvanised, stainless steel, woven and plastic-coated. Betafence er den eneste trådproducent på markedet, der fremstiller alle trådkvaliteter til pelsdyrbranchen: Alu-zink, Zincalu10 is a new coating developed by Betafence. It has an increased aluminium percentage ZinkAlu10, in the galvaniseret, coating compared rustfri, vævet with the og traditional plastbelagt. Galfan Den plastbelagte or Zincalu coatings. tråd udføres Salt i dag spray med testing den according stærke ZinkAlu10 to ISO 9227 under shows coatingen. an improved corrosion resistance. This new type of coating, together with a proprietary production process of Betafence guarantees an excellent corrosion resistance. *NEW: Securing Vi sikrer What dine værdier Matters 4

5 Opskæring med Quick Cut 25 pct. hurtigere Opskæringsmaskinen har fået ny kropholder, og to processer er slået sammen. Det har øget kapaciteten væsentligt, siger minkavler Kim Jensen En ny kropholder, som svinger ind på ryggen af dyret og holder det fast, mens poterne bliver skåret af. To processer, som er blevet slået sammen, idet afskæring af poter og hale foregår samtidigt. Det er baggrunden for, at opskæringsmaskinen Quick Cut nu kan reducere procestiden med ikke mindre end 25 pct. Opgraderingen betyder, at poterne slippes, før maskinens cyklus er færdig, og et nyt dyr kan sættes i maskinen markant hurtigere end før. Tidligere kunne det ikke ske, før cyklussen var helt afsluttet, fordi dyret hang i poterne. Alle nye modeller er siden efteråret blevet solgt med de nye faciliteter, mens ældre Quick Cut-modeller kan opdateres for 9.995,- kr., incl. ny software, oplyser Hedensted Gruppen. Unødige bevægelser og gentagelser Minkavler Kim Jensen, der driver minkfarm med tæver lidt uden for Varde og pelser for fem avlere på sit kvalitetssikrede pelseri i alt mink i år startede med en Combi Cut og skiftede så til Quick Cut for snart syv år siden. Han har i alt haft tre Quick Cutter og undervejs ærgret sig over nogle unødige bevægelser og gentagelser, som skabte lidt stilstand, før dyrene kunne gå videre til næste step. Fint, at de lytter Jeg har snakket med Hedensted Gruppen om at få det til at gå lidt hurtigere, og med den nye opdaterede Quick Cut er det nu sket. Det er fint, at de lytter til os og reagerer på det, vi siger til dem, siger Kim Jensen og fortsætter: Jeg købte den nye Quick Cut op til pelstiden og har gennem sæsonen kunnet konstatere, at kapaciteten er øget væsentligt. Der spares to-tre sekunder pr. skind, og når vi pelser dyr om dagen løber det op i en hel del sparet tid. I hvert fald pct. hurtigere går det. Vi bruger Quick Cutten sammen med to rygkroge og tre flåbænke og har måttet sætte flere maskiner ind efter den for at kunne holde den kørende. Der skal være kapacitet til at tage fra bagefter, så vi ikke bruger unødig tid i processen. Desuden er maskinerne koblet sammen med transportbånd for at undgå, at folkene skal gå og løfte for meget på minkene. HYDRAULIK til den professionelle bruger Industri Service Mobil Rådgivning Reparation Salg 5

6 350 skind i timen med HG-flålinje Det er så effektivt, som vi kan ønske os, siger Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen fra Gjøl En flålinje bestående af to Cumbi Cutter og to HG Quick Skin 14 flåmaskiner. Det er opstillingen, som Frank Andersen, Kim Ørbæk Pedersen og fem andre minkavlere kører med på deres fælles pelseri lige uden for Gjøl, og som har bragt deres kapacitet op på 350 skind i timen. Vi har flået og skrabet på en HG 8 Hot Spray skrabemaskine og en ældre skrabemaskine i alt dyr i sæsonen 2014 med en daglig kapacitet på ca og med syv mand involveret. Det er så effektivt, som vi kan ønske os. Vi har ikke behov for yderligere, eftersom det for os drejer sig om at få lavet noget kvalitetspelsning til en fornuftig pris. Man kan smide mange penge væk med en dårlig pelsning. Og det vil vi ikke, siger Frank Andersen, og Kim Ørbæk Pedersen tilføjer: Selv om vores folk havde prøvet at flå og skrabe før, skulle de lige lære de nye maskiner at kende, men efter et par dage havde de fået noget rutine og kunne køre for fuld skrue med en kapacitet på 350 skind i timen. Alt i alt må vi sige, at det er gået godt. Vi er godt tilfredse med maskinerne, og vi har fået en god service. Nyt pelseri og nye maskiner Oprindelig pelsede Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen hver især sammen med to andre avlere, men i april sidste år, hvor Frank Andersen lige havde bestilt en ny HG 8 Hot Spray skrabemaskine, fik de sig en snak om tingene og blev enige om, at det ville være en god idé at lave noget i fællesskab og udnytte maskinerne bedre. Det var de andre avlere med på, og endnu én kom til, så de endte med at være syv om at starte selskabet Østerkær ApS med hjemsted i Gjøl. Vi købte et nedlagt landbrug og byggede en ny hal, hvor vi indrettede 330 kvm. pelseri. Maskinerne fik vi også købt, og en HG kropstromle, to Cumbi Cutter og de to HG Quick Skin 14 flåmaskiner blev koblet sammen med transportbånd. Da vi har problemer med smitsom sygdom i området, står også alle kropscontainere indenfor, så håndteringen af minkene foregår i et lukket system. Det hele stod klar til pelssæsonen, siger Frank Andersen og gør opmærksom på, at der skal være en god kemi mellem de involverede parter i en konstellation som den, de syv minkavlere har lavet. Der skal være nogle klare spilleregler, så går det bedst, supplerer Kim Ørbæk Pedersen. Sprang lidt ud i det En anden af dem, som har købt, været på introduktionskursus og medvirket i den efterfølgende evaluering af HG Quick Skin 14, er Anders Bjork Christensen fra Vejgård Mink ved Strandby lidt nord for Frederikshavn. Her op til sidste sæson skulle vi have en ny flålinje, og jeg havde egentlig købt et af de gamle tårne, da HG-sælgeren gjorde mig opmærksom på den nye model. Den er nem og hurtig og uden manuelt træk, sagde han, så jeg tænkte, at den måtte jeg prøve. Faktisk sprang jeg lidt ud i det, havde hverken set eller Selv om vores folk havde prøvet at flå og skrabe før, skulle de lige lære de nye maskiner at kende, men efter et par dage havde de fået noget rutine og kunne køre for fuld skrue med en kapacitet på 350 skind i timen. hørt om den før, så det var en chance at tage. Men det er altid spændende at prøve noget nyt, og så kunne vi samtidig være med til at videreudvikle på den, fortæller Anders Bjork Christensen og siger videre: Da vi fik den, havde der kun kørt test på en enkelt HG Quick Skin 14 hos en avler, men vi kunne hurtigt se, at den er god. Vores mand, der kørte med den, var glad for den, og vi er rigtigt godt tilfredse. Den har bare kørt og kørt. Den er nem og brugervenlig. Man sidder godt på den og kan derfor sidde i lang tid uden at få ondt. Den er absolut en af de bedste på markedet. Den ultimative maskine, vil jeg sige. For mig er der ingen tvivl om, at jeg skal have en HG Quick Skin 14 igen, når den her er slidt op. Hen over sæsonen 2014 har man pelset dyr, og Anders Bjork Christensen konkluderer, at HG Quick Skin 14 sagtens kan magte de dyr, der skal flås hos Vejgård Mink. Vigtigt er det også, at vi har kunnet klare det med blot to mand. En mand til Combi Cut og en mand til HG Quick Skin dyr om dagen nåede vi op på, siger han. Småting og en enkelt større Under den efterfølgende evaluering i december sidste år var det kun en enkelt større ting, Anders Bjork Christensen havde på sin ønskeliste over rettelser til HG Quick Skin m Den havde det med at rykke halerne af de sarte skind, og det er selvfølgelig alvorligt og kan komme til at koste lidt penge, men ellers var der kun tale om småting. På evalueringsmødet så vi en HG Quick Skin 14 monteret med en ekstra skindtang, så problemet med halerne er løst. En løsning, som vil blive monteret også på min uden beregning. Det har været rigtigt fint hele vejen fra introduktion til evaluering. Også servicen er i top, siger Anders Bjork Christensen og henviser bl.a. til, at HGmontører midt i sæsonen kom på besøg for at se, hvordan det gik. Samtidig foretog de en softwareopdatering. Det tog et kvarter, så kunne vi køre igen, slutter han. Potentialet pr. time? Hvad er potentialet pr. time? Det spørgsmål bliver vi som sælgere ofte stillet over for, siger salgsdirektør Henrik Mortensen og tilføjer, at det varierer fra minkfarm til minkfarm, eftersom det er meget individuelt, hvilke andre opgaver operatøren har de forskellige steder. Hos Nikos Giannakidis på G&L Pelseri i Grækenland og Jan Lillsund på pelseriet Furfix i Finland, hvor operatøren ikke har andre opgaver end Combi Cut, er kapaciteten således 250 skind i timen i gennemsnit på otte timer. Det giver de bedste forudsætninger for at øge kapaciteten, når operatørerne er koncentreret om det ene gøremål at betjene den enkelte maskine, har deres faste pladser og bliver stående ved hver deres maskine, vurderer Henrik Mortensen og siger videre: Tilbagemeldingerne fra de 12 teststeder for HG Quick Skin 14 var en gennemsnitlig kapacitet på 170 pr. time. Så mon ikke fem mand, to Combi Cutter og tre HG Quick Skin 14 med den rigtige logistik kan flå 500 mink i timen. Med HG flålinjen opnår du en kapacitet på ca. 500 mink i timen med 5 mand i pelseriet. Transport- og ristebånd mellem maskinerne sikrer et let og hurtigt arbejdsflow. Indretning af flålinje 7 m 6

7 Opdateringer og forbedringer på HG 8 Hot Spray skrabemaskinen Det er mere finjusteringer, der er tale om. Småfinesser, som vi ikke tænker så meget over i hverdagen, men som gør det hele lidt nemmere, siger Peter Steenberg fra Midtsjællands Pelseri Med et stort salg i hele Europa af HG 8 Hot Spray skrabemaskiner i sæsonen 2013 har der været godt med nye brugere at trække på i Hedensted Gruppens bestræbelser på hele tiden at forbedre og opdatere både maskiner, service og kommunikation med minkfarmerne. Efter sæsonen har man forhørt sig hos de nye brugere og lyttet til deres erfaringer med HG 8 Hot Spray skrabemaskinen. Resultatet er blevet en liste med 20 punkter, og efterfølgende har man været rundt hos disse minkfarmere for at opdatere deres skrabemaskiner. Det sker helt uden beregning, hvilket er en service, minkfarmere på de hjemlige breddegrader vel efterhånden tager som en naturlig del af samarbejdet med Hedensted Gruppen. De fem vigtigste punkter De fem vigtigste punkter på listen over forbedringer og opdateringer var hurtigere returhastighed på stokken (= øget kapacitet); ændret styring af de nederste valser for at undgå slip; ændret snudeholder for at undgå ca. 0,5 pct. ødelagte skind; bedre aftrækkere, så skindene ikke vender i tromlen; mindre vandforbrug og vandspild; og endelig problemer med rullede bugskind. Problemet med rullede bugskind er blevet løst ved at sætte en plade under bugen. Derved opsamles savsmuld, som påføres bugskindet, og det forhindrer, at skindet ruller sammen. Stokkens hastighed er blevet øget. Og vandforbruget er blevet reduceret med 25 pct. ved at optimere tilførslen af vand, ligesom der er lavet et bedre opsamlingssystem til vand. Skærmene nedenunder er blevet skiftet ud, så der ikke længere løber vand ved siden af. Finjusteringer, der er tale om Peter Steenberg, som ejer Midtsjællands Pelseri i Jystrup sammen med tre andre minkavlere og skraber omkring mink om året, har denne kommentar til opdateringerne på HG 8 Hot Spray skrabemaskinen: Det største problem var nok, at den tidligere svinede en del med vand og fedt, men nu sker det ikke mere. Og det er et stort plus, for det sparer os for noget tid til rengøring. Ellers er det mere finjusteringer, der er tale om. Småfinesser, som vi ikke tænker så meget over i hverdagen, men som gør det hele lidt nemmere. F.eks. har udskiftningen af en lille bolt til en større gjort maskinen lidt nemmere at servicere og arbejde med. Følger godt op på tingene Den sjællandske minkavler siger videre, at det her ikke er noget, man skal diskutere med Hedensted Gruppen. De gør det bare, følger godt op på tingene. Sælger ikke bare en maskine, men følger op og yder desuden god service og god support. Man kan ringe på alle tider af døgnet og får hjælp med det samme, så man kan komme videre. Opdateringerne giver samtidig den fordel, at ens skrabemaskine altid er fuldt opdateret, og det gælder alle maskiner, der er ude og køre. Det sidste er en fordel, når man snakker med kollegerne om maskinen, slutter Peter Steenberg. 7

8 Nyt HG servicekoncept Grundtanken er, at minkavleren skal klare lidt mere selv, og derfor tilbyder Hedensted Gruppen kurser i at vedligeholde foder- og pelsningsmaskiner. Vi pelser mink om året, og da vores pelsningsmaskiner er seks-otte år gamle, er de ved at være godt slidte. Hvordan man skal køre med maskinerne, ved vi alt om, men fejlfinding har vi ikke gjort så meget i. Efter at have været med på kurset, vidste Johnny, hvor han skulle kigge efter fejl, da vi tilkaldte ham i forbindelse med et nedbrud. Denne viden kombineret med telefonkontakt til Kent på kontoret hos Hedensted Gruppen var årsag til, at maskinen kom op at køre igen i løbet af en times tid. Og den har kørt upåklageligt lige siden. Kursus på farmen Kortere nedbrudstid og billigere drift. Det er formålet med et nyt servicekoncept, som Hedensted Gruppen nu lancerer, og som bygger på en grundtanke om, at minkavleren kan gøre lidt mere selv: vedligeholde, reparere og udskifte dele ved bl.a. akut nedbrud. Derfor tilbyder vi kurser til vores kunder og gør dem i stand til at klare flere ting selv. Ideelt set kommer vi på besøg én gang om året og laver eftersyn og service på maskinerne og sikrer, at de er i tilfredsstillende stand. Det er så tanken, at minkavleren klarer så meget som muligt selv af det, som kommer derudover. Op til 90 pct. heraf, mener vi er realistisk, siger Tom Kristjansen, servicechef i Hedensted Gruppen siden august 2014 og tidligere direktør på HG s polske fabrik i seks år. Tid og omkostninger Ser vi på tiden, hvor maskinerne står stille ved et nedbrud, og omkostningerne til henholdsvis kørsel og servicemontører, så kan begge dele hurtigt løbe op. Den tid, der går, før vi kan være fremme, er kostbar for minkavleren i weekenderne og specielt i pelstiden. Der kan stå måske medarbejdere, som ikke kan foretage sig andet end at vente. Med lidt undervisning vil der med det samme kunne tages hånd om tingene, hvis minkavleren selv kan lave mere. Med kortere nedbrudstid og billigere drift til følge, siger servicechefen videre. I pelstiden har Hedensted Gruppen et team på 22 mand klar til at hjælpe minkavlerne, så deres maskiner hurtigt kan komme op at køre igen, når der sker nedbrud. 80 pct. af henvendelserne klares ved hjælp af telefonsupport, mens de resterende 20 pct. kræver, at en servicemontør kører ud til farmen. - Vi har kørt kurser for de tekniske medarbejdere i pelseriet, hvor vi har gennemgået de ting, der typisk klares via telefonsupport - udskiftning af følere, pakninger osv. Der er mange ting, de selv kan gøre, og tilbagemeldingerne fra disse kurser er så positive, at vi føler os på ret sikker grund, når vi nu begynder også at tilbyde kurser vedr. vores fodermaskiner, fortæller Tom Kristjansen. Et godt udbytte af kurset Jens Erik Thomsen, der er leder af pelseriet på Stigshøj Minkfarm i Nørre Asmindrup på Sjælland, tog sin lokale smed med på kurset i pelsningsmaskiner, og det har han fået et godt udbytte af. Johnny, smeden, var virkelig glad for at få maskinerne gennemgået, og jeg må også sige, at jeg var tilfreds, for kurset som sådan var rigtigt godt. Hedensted Gruppen holder i det hele taget nogle gode kurser. Det gælder også den gennemgang af maskinen, man får, når man lige har købt en ny, siger Jens Erik Thomsen og fortsætter: I modsætning til kurset i pelsningsmaskiner, der finder sted hos Hedensted Gruppen, kommer kurset i fodermaskiner til at foregå på farmen. Efter ønske fra minkavlerne. Og de afvikles i forbindelse med 25 timers eftersyn på den nykøbte maskine, idet minkavleren så har nået at prøve maskinen af og kan få svar på de spørgsmål, der måtte være opstået gennem den første tid. Vi tilbyder kurset gratis ved køb af en årspakke, der koster 2.995,- kr. til Feeder 65 M og 3.499,- kr. til Feeder 100, 125 og 160 M. Årspakken indeholder luft- og oliefiltre til henholdsvis 500 og 1000 driftstimer og de mest gængse dele som vandpumpe, foderslange, dioder, pumpepakning og ventilatorrem. Det mest nødvendige. Som det er i dag, sker det ofte, at vi kører ud for at skifte en del til 100,- kr., hvilket står i skarp kontrast til en kørselsudgift på måske et par tusinde kroner. Og det er sådanne dele, der typisk vil være i årspakken, siger Tom Kristjansen og fortsætter: Kurset omhandler smørring, orientering om intervaller for olieskift, vedligeholdelse, gennemgang af typiske elfejl, herunder også praktiske prøver, anvisning i foderpumpeskift og meget andet. Foretrækker man at købe det to timer lange kursus for sig selv, hvor en HG-montør er på farmen, er prisen 499,- kr. HG-montører i træningstøjet For at kunne afvikle kurserne professionelt og med størst mulig værdi for minkavleren og dennes medarbejdere har de to udfarende HG-montører, Allan Frederiksen og Morten Pedersen, selv været i træningstøjet og er blevet skolet på to interne kurser. KUBOTA Granly Diesel A/S Hovedvejen 233B 4320 Lejre Tlf KAWASAKI 8

Kun 20% virksomheds beskatning

Kun 20% virksomheds beskatning Kun 3 timer til København Kun 20% virksomheds beskatning Gennemsnits høj og Lav temperatur PUBLISHED BY PROMOTE ICELAND Borgartun 35 105 Reykjavík Iceland Tel +354 511 4000 E-mail info@invest.is www.invest.is

Læs mere

Få styr på, hvad du skal nå i foråret

Få styr på, hvad du skal nå i foråret Få styr på, hvad du skal nå i foråret Redekasser Tråd til reparation Ring og få et godt tilbud på redekasser, reparationstråd og færdige bure. Model Holland med 18 mm speciel spånplade Leveres i Hele ruller

Læs mere

PELSAVISEN. Hedensted Gruppen Marts 2014

PELSAVISEN. Hedensted Gruppen Marts 2014 PELSAVISEN Hedensted Gruppen Marts 2014 Kina forbliver et godt vækstmarked for pelse Pelse befinder sig i den mindst udsatte del af markedet for luksusvarer i Kina, fortæller Senior Analyst i Danske Bank,

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Anlæg løfter fiskekasserne

Anlæg løfter fiskekasserne Anlæg løfter fiskekasserne Thyborøn-trawler har været med til at udvikle et løfte-anlæg, der gør det let at stable 50 kilo tunge fiskekasser i lasten. Hermed slipper besætningen for de tunge løft, som

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Olesen Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

EFTERUDDANNELSE ØKONOMI OG BUDGET. Titel om emnet lorem ipsom larum versus del DRIFTSØKONOM PRIMDAHL, CHRISTIAN. T E

EFTERUDDANNELSE ØKONOMI OG BUDGET. Titel om emnet lorem ipsom larum versus del DRIFTSØKONOM PRIMDAHL, CHRISTIAN. T E Titel om emnet lorem ipsom larum versus del EFTERUDDANNELSE ØKONOMI OG BUDGET CHRISTIAN Udbyttet PRIMDAHL, af præsentationen DRIFTSØKONOM T 61315057 E cpr@hflc.dk DISPOSITION Hvem er jeg? Danmark vs. Udland

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

ZitePanel Infoskærme. ZitePanel produkt ark 2011. Alt hvad du skal vide om Zitemedia s infoskærm system ZitePanel!

ZitePanel Infoskærme. ZitePanel produkt ark 2011. Alt hvad du skal vide om Zitemedia s infoskærm system ZitePanel! ZitePanel Infoskærme ZitePanel produkt ark 2011 Alt hvad du skal vide om Zitemedia s infoskærm system ZitePanel! Tak for din interesse i ZitePanel. ZitePanel er Zitemedia s eget udviklede infoskærm system

Læs mere

Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere

Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere Grøndlandsvej 5, 7480 Vildbjerg Tel: 9613 3030 www.pamutec.com pa@pamutec.com Grøndlandsvej 5, 7480 Vildbjerg Tel: 9613 3030 www.pamutec.com pa@pamutec.com

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Serviceaftaler VLT Drives www.vlt.dk

Serviceaftaler VLT Drives www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceaftaler VLT Drives www.vlt.dk Bedre økonomi med serviceaftaler Sikring af oppetid i produktionen Serviceaftaler med dansk support Vi har et hold af danske serviceteknikere,

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget (Omtryk Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget (Omtryk Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4:

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4: Løbsdag d 26.06.15 Kaj Westergaard seler 3 heste ud fra stalden og med et par spændende chancer: 4.løb/2 Sir Diamond: Gik et helt vildt topløb senest, hvor den sad i dødens hele vejen rundt i toptempo

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN LANDSDÆKKENDE DØGNSERVICE BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE VI ER EKSPERTER I MATERIALEFLOW

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger 1. Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds 2. At alt bare altid fungere. 3. At de kommer når vi kalder 4. At der altid

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual

FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual FIX GØR DIG»AFHÆNGIG«AF KVALITET Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Indstillinger / Indstilling af håndtag... side 5 Konditioner i tørrerum...

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Kopenhagen Fur -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Vi har gode historier Tonsvis af god presseomtale Frederik IX s eksportpris.. Og landbrugets vækstpris Politiken giver os

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Den store forskel er detaljen

Den store forskel er detaljen Den store forskel er detaljen Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det; Det særlige ved en traverskran fra CERTEX A/S ligger i detaljen. Du kan ikke nøjes med en kran med den rigtige bæreevne

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Customer Success Story. Vendelbo Cykler. webcrm forbedrede butiks effektivitet og kundefastholdelse

Customer Success Story. Vendelbo Cykler. webcrm forbedrede butiks effektivitet og kundefastholdelse Customer Success Story Vendelbo Cykler webcrm forbedrede butiks effektivitet og kundefastholdelse CRM-SYSTEM FORBEDREDE EFFEKTIVITET OG KUNDEFAST- HOLDELSE FOR DETAILHANDEL Vendelbo Cykler brugte for lang

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse. LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet

Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse. LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning er den vigtigste på farmen

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Profil Kuvatek er en nordjysk virksomhed med en stor forkærlighed for koldt og friskt drikkevand. Derfor bruger vi det meste af vores

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Hvad data viser om fodring op til fødsel

Hvad data viser om fodring op til fødsel Hvad data viser om fodring op til fødsel Årsmøde i Vet-Team Holstebro 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning er den vigtigste på farmen Hvalperesultatet

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER FortiusFitness.dk GARANTI FOR RESULTATER Velkommen til det første skridt i retning af den krop, du ønsker Et forløb hos Fortius Fitness er et samarbejde, hvor alt er

Læs mere

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg Om Alcon A/S I 1978 trængte ingeniør Svend Bisgaard Kristensen til at prøve noget nyt. Han købte et skrantende smedeværksted, og da energikrisen samtidig

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Eltronic Industrial Service & Assembly. Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Call Center (hverdage 7-15)

Eltronic Industrial Service & Assembly. Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Call Center (hverdage 7-15) RETHINKING ENGINEERING Eltronic Industrial Service & Assembly Eltronics serviceafdeling er specialiseret i drift, vedligehold og montage hos produktionsvirksomheder. Eltronic Industrial Service & Assembly

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere