Installation Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation Guide 431015"

Transkript

1 Installation Guide

2 ø ( ) min 45 KV ø 15 Spindelrohr Spindle Karaputki Spindelrör Spindelrør Gleitspindel Silding spindle Liukukara Spindel L L Spindelende anfasen Bevel sliding spindle Viistä liukukaran pää Spindelenden faces Fas spindelenden Fasa spindeländan Torque 20 Nm Spindelmutter mit 20 Nm anziehen Lukitusholkin kiristysmomentti 20 Nm Spindelmutter dras til med 20 Nm Pakmøtrik spændes med 20 Nm Boxmutter dras åt till med 20 Nm 2

3 Aussenwandzapfventil DN 15 DE Allgemeines Das Außenwandzapfventil DN 15 wird für Außenzapfstellen von Einfamilien bzw. Reihenhäusern verwendet. Das Ventil ist mit Rückflußerhinderer, Schließventil, Rohrbelüfter und Schlauchanschluß Ø 13 mm ausgestattet (Aufzählung in Strömungsrichtung). Technische Daten Max. Betriebsdruck: 1 MPa (10 bar) Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing Max. Wanddicke der Außenwand: 450 mm (431015) Empfehlung für die Installation: 0.2 l/s / 160 kpa Installation Als Verbindung zur Versorgungsleitung dient eine Quetschver-schraubung Ø 15 mm. Die Montage erfolgt gemäß folgender Anleitung. Die Montagerichtung der Versorgungsleitung ist frei. 1. Loch (min. Ø 20 mm ) durch die Wand bohren (wegen Frostgefahr mit einem Gefälle von 2 zur Außenfassade). Die Zapfseite von außen in das Bohrloch schieben und die Bohrlöcher an dem Befestigungsflansch markieren. Löcher bohren und den Flansch an der Fassade befestigen. 2. Auf der Innenseite der Wand muß das Rohr mindestens 45 mm überstehen. Die Rosette auf das Rohr schieben. Das Innenrohr mit der Spindel in das Wandrohr stecken und mit der Quetschverschraubung Ø 18 mm festziehen. 3. Kaltwasseranschlußrohr Ø 15 mm anschließen und auf Dichtigkeit prüfen. Wandstärke unter 250 mm Wenn die Wandstärke weniger als 250 mm beträgt, muß die Spindel und die Gleitspindel entsperchend gekürzt werden (L = 250 mm abzüglich Wandstärke) Ansonsten der obigen Montageanweisung folgen. Hinweis: Nur für Aufputzmontage geeignet V V

4 GB Hydrant valve DN 15 General This valve is ment for outdoor use in one family and terraced houses. The valve incorporartes in the direction of flow the following functions: non return valve, stop valve, vacuum breaker and hose connection Ø 13 mm and as a closing element is used a valve of disc type with telescopic spindle. Onto the internal part fastened pipe penetration the wall is of copper Ø 18 mm. Technical data Max. service pressure 1 MPa (10 bar) Material special brass Wall thickness max 450 mm (No ) Recommendation for installation 0.2 l/s / 160 kpa Installation Connection pipe joint is Ø 15 mm compression joint.the valve is connected according to installation guide, installation direction free. 1. Drill a hole of min. Ø 20 mm through the wall (to eliminate the risk of freezing the hydrant valve must be installed whith an about 2 downward slope towards the outside of the building). Push the outer part with flange into the hole and mark the flange screw hole positions. Drill the holes and fasten the screws to the flange. 2. Cut the pipe on the inside to a min. 45 mm from the wall and push the flange onto the pipe. Push the internal vave body with the spindle onto the wall pipe and tighten Ø 18 mm compression joint. 3. Connect the inlet pipe Ø 15 mm to the internal body and check that the joints are tight. Wall thickness less than 250 mm When the wall thickness is less than 250 mm, the lenghts of spindel and sliding spindle must be cut to the corresponding measure (250 mm wall thickness = L) Otherwise the installation like above. 4

5 Vesipostiventtiili DN 15 FI Yleistä Venttiili on tarkoitettu omakoti ja rivitalojen pihojen vedenotto-paikkoihin. Venttiilissä on virtaussunnassa seuraavat toiminnot: yksisuuntaventtiili, sulkuventtiili, imusuoja ja letkuliitin Ø 13 mm, sulkuna toimii teleskooppikaralla varustettu lautasventtiili. Ulkorunkoon kiinnitetty seinän lävistysputki on kuparia (Ø 18 ). Tekniset tiedot Rakennepaine 1 MPa (10 bar) Raaka aine erikoismessinki Seinän paksuus max. 450 mm (no ) Mitoitussuositus 0.2 l/s / 160 kpa Asennus Kytkentäjohdon liitos on Ø 15 mm puserrusliitin. Ventiiili kytketään asennusohjeen mukaisesti, tuloputken asennus-suunta on vapaa. 1. Poraa min. Ø 20 mm reikä seinään (jäätymisvaaran takia laskua n. 2 ulospäin). Työnnä laipallinen ulkorunko reikään ja merkitse kiinnityslaipasta reikien paikat. Poraa reiät ja kiinnitä ruuvit laippaan. 2. Katkaise putki sisäpuolelta min 45 mm seinästä ja työnnä peitelaippa putkeen. Työnnä karalla varustettu sisärunko seinäputken sisälle ja kiristä Ø 18 mm puserrusliitos. 3. Kytke Ø 15 mm tuloputki sisärunkoon ja varmista liitosten pitävyys. Seinän paksuus pienempi kuin 250 mm Seinän paksuuden ollessa pienempi kun 250 mm on karan ja liukukaran pituutta katkaistava tätä seinien eroa vastaava määrä (eli 250 mm seinän paksuus = L) Asennus muilta osin on samanlainen kuin edellä. 5

6 SE Vattenutkastare DN 15 Allmänt Denna vattenutkastare är avsedd att monteras på villor och radhus, och är försedd med back och avstängningsventil. Avstängning sker med teleskopspindel och kägla. Tekniska data Max. arbetstryck 1 MPa (10 bar) Råmaterial Specialmässing Väggrör DN 15 = Ø 18 Cu Backventil fjäderbelastad För väggtjocklek max. 450 mm (nr ) Rekommendation för installation 0.2 l/s / 160 kpa Montering 1. Borra ett min. Ø 20 mm hål i väggen. För att eliminera frysrisk, monteras vattenutkastaren med ca 2 lutning nedåt på utsidan. Stick in den yttre utkastardelen i de borrade hålet tillsammans med den Ø 110 mm:s täckplattan och markera skruvhålen i väggen. Borra 2st skruvhål i väggen och skruva fast den yttre utkastardelen. 2. Kontrollera på insidan om kapning av röret är nödvändigt. Röret ska sticka fram minst 45 mm på väggens insida. Placera sedan täckbrickan kring röret. Stick in det inre ventilhuset med spindeln, i väggröret och dra till den Ø 18 mm klämringskopplingen. 3. Montera ihop Ø 15 mm:s inloppsrör på det inre ventilhuset. Kontrollera att anslutningen är tät. Väggtjocklek 250 mm eller mindre Kapa av en lämplig bit på spindel och spindelröret (L) (L= 250 mm väggtjocklek) Montering i övrigt samma som ovan. 6

7 DK Slangekran DN 15 Generelt Denne gårdhane er beregnet till villaer og rækkehuse, og er udstyret med kontra og afspærringsventil. Afsp ærringen foregår via teleskopspindel og kegle. Tekniske data Max. arbejdstryk 1 MPa (10 bar) Råmateriale specialmessing Vægrør DN 15 = Ø 18 Cu Kontraventil fjederbelastet For vægtykkelse max. 450 mm (nr ) Anbefalet vandmængde 0.2 l/s / 160 kpa Montering 1. Bor et min. Ø 20 mm hul gennem væggen. For at eliminere frostrisikoen, skal gårdhanen monteres med ca 2 hælding nedad mod ydersiden. Skyd den ydre del af gårdhanen gennem hullet og marker skruehullerne for Ø 110 mm dækpladen. Bor skruehullerne i væggen og skru den ydre del af gårdhanen fast. 2. Afkort røret på den indvendige side af væggen til min. 45 mm fra væggen og sæt dækrosetten på røret. Skyd det indvendige ventilhus med spindel ind i vægrøret og spænd Ø 18 mm klemringskoblingen fast. 3. Sæt tilgangsrøret Ø 15 mm sammen med det indvendige ventilhus. Kontroller at samlingen et tæt. Vægtykkelse 250 mm eller mindre: Afkort en passende del af spindlen og spindelrøret (L) (L = 250 mm vægtykkelse) Montering iøvrigt som 2. 7

8 NO Gårdhane DN 15 Generelt Den frostfrie slangekran er beregnet til å innstalleres i eneboliger og rekkehus. Den er utstyrt med tilbakeslagsventil og har klem-kuplinger som tilfredsstiller NS Avstegningen skjer med teleskopspindel og stempel. Kranen leveres med G 1/2 utløp og overgang til G 3/4. Tekniske data Maks. arbeidstrykk 1 MPa (10 bar) Råmateriale spesialmessing Veggrør Ø 18 X 1 Tilbakeslagsventil Fjærbelastet Anslutningskupling Ø 15 /12 NS 1756 Beregnet veggtykkelse max. 450 mm (no ) Anbefalt installasjon 0.2 l/s / 160 kpa Montering 1. Bor et min. Ø 20 mm hull gjennom veggen. For å eliminere frostrisiko skal slangekranen monteres med 2 hellning utover. Fest den rustfrie dekkplaten til det ytre kranhuset med vedlagte skruer. (Dekkplaten kan utelates). Skyv røret på den ytre krandelen gjennom hullet i veggen fra utsiden. Marker skruehullene. Bor skruehullene og skru fast platen. 2. Veggtykkelse mm Kapp veggrøret på innsiden av veggen minimum 45 mm fra veggen og skyv den grå dekkskiven på plass mot veggen. Skyv det indre ventilhuset med spindelen halveis inn i veggrøret. Monter støttehylsen og kelmringskuplingen. Skyv ventilhuset helt inn på veggrøret og dra til klemringskuplingen. 3. Monter sammen innløpsrør og indre ventilhus. Dra til klemringskuplingen. Kontroller at slutningen og veggkuplingen er tett. Veggtykelse mm Kapp av en lengde (L) både av spindelen og spindelrøret. (L = 250 mm veggtykkelse). Monter videre som 2.. Obs. Ved å montere slangekranen med 2 helling hindres vannansamling i veggrøret. Slange må ikke være fast tilkoblet om vinteren. 8

9 9

10 Oras is a significant developer, manufacturer and marketer of sanitary fittings. Since its founding in 1945 the company has introduced high-quality design products featuring user-friendly technical solutions that contribute to savings of water and energy. As early as in the in the 1990s, Oras introduced the first touchless electronic faucets in the market. Oras is owned by Oras Invest, a family company. In September 2013 Oras acquired Hansa Metallwerke AG, a German faucet manufacturer, with its subsidiaries, and together the companies form the new Oras Group. The head office of the Group is located in Rauma, Finland, and the company s factories are located in Rauma, Burglengenfeld (Germany), Kralovice (Czech Republic) and Olesno (Poland). The Group employs about people. Det Norske Veritas Certification OY/AB certifies that the Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS standard. The certificates are valid for development, manufacture, marketing, sales and after sales services of faucets, accessories and valves. The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbh certifies that the Quality Management System of Oras Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS standard. The certificates are valid for manufacture, storage, marketing, sales and after sales services of faucets, valves and accessories. ORAS GROUP Isometsäntie 2, P.O. Box 40 FI Rauma Finland Tel Fax /06/14

Installation Guide 431015

Installation Guide 431015 Installation Guide 431015 431015 ø 20-25 ( 150-250 ) 250-450 1 min 45 KV ø 15 Spindelrohr Spindle Karaputki Spindelrör Spindelrør Gleitspindel Silding spindle Liukukara Spindel Spindelende anfasen Bevel

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Ny Oras Cubista tidløst design til alle formål

Ny Oras Cubista tidløst design til alle formål Ny Oras Cubista tidløst design til alle formål Ny Oras Cubista komplet program af armaturer til alle formål Designet på de nye Oras Cubista armaturer er inspireret af kubismens geometriske former: Kegler,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Modulerende kuglehane

Modulerende kuglehane 690 Modulerende kuglehane Cim 690 Modulerende kugleventil Cim 690 kuglehane er en modulerende ventil på grund af venturi boring som gør det muligt at op linear eller logaritmisk flow. Cim 690 kuglehaner

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Oras Green Building og LEED armaturer

Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Højteknologi og omtanke for miljøet, har altid været hovedfaktorerne i succesen ved Oras produkter. Som verdens ledende producent

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 04-08-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 03-08-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

DN150: 1.4581/1.4581 DN 200: 1.4408/1.4571 POM/NBR POM/NBR POM/NBR POM/NBR

DN150: 1.4581/1.4581 DN 200: 1.4408/1.4571 POM/NBR POM/NBR POM/NBR POM/NBR Gustaf Fagerberg A/S ornmarksvej 8-10 Tlf: 43 9 0 00 605 Brøndby Fax: 43 9 0 0 fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk GEFA Butterflyventil DN 40 - DN 300 V-.075.5 Erstatter V-.075.4 Side 1 af 6 Type

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

ORAS SIGNA. Noget nyt, HVER DAG.

ORAS SIGNA. Noget nyt, HVER DAG. ORAS SIGNA. Noget nyt, HVER DAG. ORAS SIGNA er et organisk inspireret armatur, som passer ind i badeværelset, der længes efter et smukt design. Det fås som hybrid og som manuelt armatur, der begge kan

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Mono Pitch Rooflight - Continuous Skrålys - Endeløse

Mono Pitch Rooflight - Continuous Skrålys - Endeløse Installation instruction 2.6.04 Montagevejledning 2.6.04 Mono Pitch Rooflight - Continuous Skrålys - Endeløse Item 11569 10/13 Content Checking frame, setting-out of kerbs... 4 Checking first module at

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M

ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M Produkt datablad Karakteristika ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved for selektor kontakt Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Fjernvarme. Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S

Fjernvarme. Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S Fjernvarme Sav NAVA helsvejste KUGEVENTIER illerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S SAV Naval helsvejste kugleventiler 3 SAV Naval helsvejst stålkugleventil 7 SAV Naval helsvejst stålkugleventil, FU BORE

Læs mere

design Rodrigo Torres, 2015

design Rodrigo Torres, 2015 design Rodrigo Torres, 2015 RODRIGO TORRES FØDT I BOGOTA, COLOMBIA I 1976 RODRIGO TORRES FIK SIN BACHELORGRAD I INDUSTRIELT DESIGN VED JORGE TADEO LOZANO UNIVERSITETET I BOGOTA OG SIDENHEN SIN KANDIDATGRAD

Læs mere

design Rodrigo Torres, 2015

design Rodrigo Torres, 2015 design Rodrigo Torres, 2015 RODRIGO TORRES FØDT I BOGOTA, COLOMBIA I 1976 RODRIGO TORRES FIK SIN BACHELORGRAD I INDUSTRIELT DESIGN VED JORGE TADEO LOZANO UNIVERSITETET I BOGOTA OG SIDENHEN SIN KANDIDATGRAD

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung.

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung. DOL 15 SENSOR DA Teknisk brugervejledning EN Technical user s guide DE Technisches Bedienungsanleitung www.dol-sensors.com DA TEKNISK BRUGERVEJLEDNING 1 Produktbeskrivelse DOL 15 er en universel fuldelektronisk

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Smarte funktioner og gennemtænkt design gør din hverdag lettere. Tag hensyn til verdenen og spar samtidig penge på dit vand- og energiforbrug

Smarte funktioner og gennemtænkt design gør din hverdag lettere. Tag hensyn til verdenen og spar samtidig penge på dit vand- og energiforbrug Oras Oras Optima Optima Family Disse armaturer har noget nyt, noget smart, noget ekstra i sig de er mere end bare et armatur. De smarte funktioner gør brugen af armaturet lettere, mere sikkert og mere

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Produkt datablad Karakteristika ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved til nødstop trykknap Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium plated

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Produkt datablad Karakteristika ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Head til pilot lys Kompatibilitet Integral LED Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale

Læs mere

ZB5AK1333 Drejegreb ZB5AK1333 grøn med lys

ZB5AK1333 Drejegreb ZB5AK1333 grøn med lys Produkt datablad Karakteristika ZB5AK1333 Drejegreb ZB5AK1333 grøn med lys Primær Produktsortiment Harmony XB5 Produkttype Head til oplyst selector switch Kompatibilitet Integral LED Enhedens korte navn

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Mono Pitch Rooflight - Continuous Skrålys - Endeløse

Mono Pitch Rooflight - Continuous Skrålys - Endeløse Installation instruction 4.6.04 Montagevejledning 4.6.04 Mono Pitch Rooflight - Continuous Skrålys - Endeløse Item 20281 10/13 Content Checking frame, setting-out of kerbs... 4 Checking first module at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere