Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35."

Transkript

1 Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids forårsprogram Fortsat gymnastik i BMI? årgang Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerforening Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup LandsbyLaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Amatørteatret Spiren Andelsboligforening Majsvænget Askelunden Grundejerforening Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Centerforening Beder Børnecirkus Beder Dagtilbud Beder Fritids- og ungdomsklub Beder-Malling Egnsarkiv Beder NV. Grundejerforening Beder Skolebestyrelse Beder Skole SFO Beder Øst Ejerlav Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder- Malling Pensionistforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligforening Byagerparken, Afdelingsbestyrelse Byagervænget Grundejerforening Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Cantabile-koret Chrysilliskoret Det Kreative Værksted Digevænget Grundejerforening Efterskolen for Scenekunst Egelundparken, Afdelingsbestyrelse Erik den Røde FDF Beder-Malling Friluftsgården, Fløjstrup Fritids- og Ungdomsskolen, Aarhus syd Fulden Bakker Grundejerforening Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsforening Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Gartnergården Andelsboligforening Grundejerforeningen Amalieparken Grundejerforening Engdalgårdsvej Grundejerforening Mariendal Havbakker Grundejerforeningen Vilhelmsborg Grundejerforeningen Vilhelmsborgvænget Vest Hyttefonden Egehytten Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerforening Kirkebakken 80, Bofælleden Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalcentrene Syd, Eskegården Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsforening Majsvænget Grundejerforening Malling Bios Venner Malling Dagtilbud Malling Fritids- og ungdomsklub Malling Menighedsråd Malling Skole Malling Syd Beboerforening Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Malling Østerskov Grundejerforening Mallinghuse Andelsboligforening Menighedsrådet Beder Midgården Morænen Grundejerforening Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligforening Præstelodden Grundejerforening Regnbuen Grundejerforening Seldrup Bakker Ejerlaug Skovlyst Grundejerforening Skovly Grundejerforening Socialdemokratiet, Beder-Malling Sol og Vind Bofællesskab Stenhøjgård Børnehave Malling Stenhøj Beboerforening Svendgård, Legeplads Vejlgårdens Grundejerforening Venstre Århus, sydkredsen Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr feb. udk. 20. marts nr april udk. 15. maj nr juni udk. 7. aug. nr aug. udk. 25. sep. nr okt. udk. 20. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet har brug for dig Fællesbladet går nu ind i sit 25. år - og gennem alle årene er det blevet skruet sammen af lutter frivillige hænder. Mange ildsjæle har lagt kræfter i bladet - og lige nu er der brug for et par ekstra frivillige hænder. Er det måske dig? Vi siger blandt andet tak for en stor hjælp som korrekturlæser gennem mange år til John Kaltoft, der takker af. Så har du lyst til at finde fejlene, før bladet går i trykken, hører vi gerne fra dig. Vi kan også bruge en, der vil hjælpe med Indlæg til bladet Stof sendes pr. til gmail.com eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have fil formatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. at håndtere annoncerne og holde løbende kontakt til annoncørerne. Ligesom vi også har brug for ekstra hjælp til det redaktionelle arbejde - redigering som layout. Vi glæder os til at høre fra dig! Godt nytår til alle jer fra alle os i redaktionen. Artikler Medborgercenter i Egelund?... 3 Kommnueplan i høring... 3 Prøv Fællesrådets nye hjemmeside... 4 Spiren på vej med ny revy... 9 Generalforsamling i Beder-Malling Pensionistforening Ny bedemand i Beder-Malling Chrysilliskoret starter ny sæson generations dagplejebarn Kvindekoret Englevild søger primært alter Nye hold i aftenskolen Fælles Fritid Fælles Fritids forårsprogram Egnsarkivet fortæller: Købmandsgårdene i Beder Oddergrisens endeligt Flagdage i 2013 i Beder og Malling Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket... 9 Eskegården Kalender Malling Skole Beder Skole Kirke & Sogn - Malling Pastorat Legepladsen Svendgård i Beder Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet Telefonliste Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Artikler og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet. 2 Nummer 1/2013

3 Medborgercenter i Egelund? Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Aarhus Kommune har haft en ny sports- og fritidspolitik til høring før jul. Overskriften er Forpligtende fællesskaber et fælles ansvar. Et af de interessante elementer i forslaget er udbygning af idrætscentre til medborgercentre, som kan rumme andre fritidsog kulturaktiviteter. Det passer jo fantastisk ind i den Vision som BMI udarbejdede i 2008, hvor en udbygning af Egelund blev foreslået netop med de elementer, som ligger bag ved et medborgercenter. Forretningsudvalget har derfor indsendt et høringssvar, hvor vi støtter op om de intentioner, der ligger i politikken, og Kommuneplan i høring Frem til den 6. marts er forslaget til kommuneplan i høring. Kommuneplanen indeholder blandt andet en temaplanlægning om Kystområdet, Kulturmiljøet, Jordbruget og Landskabet. De fire emner er alle af stor interesse hvor vi peger på Vision som et fundament for opbygning af et medborgercenter. Som antydet i politikkens overskrift lægges der op til en udstrakt borgerinddragelse. Vi har ganske vist allerede blandt andet en stor og aktiv idrætsforening, en levende aftenskole og et godt brugt bibliotek (på mange måder). Hvis du har en idé, kunne vi måske sætte gang i andre spændende aktiviteter. Kommunen har rakt hånden frem. Men altså: det kræver at du gør en indsats, du kan ikke bare kræve ind. for Beder-Malling-Ajstrup, og Fællesrådet vil derfor udarbejde et høringssvar. Hvis du er interesseret i disse emner, vil vi opfordre dig til at gå ind på læse forslaget, og eventuelt aflevere dine kommentarer. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af Fællesrådet? Så find ud af, hvem der er din foreningsrepræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! Fællesrådets generalforsamling onsdag d. 13. marts kl på Malling Kro. Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 82 K, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 1/2013 3

4 Prøv Fællesrådets nyrenoverede hjemmeside Af Jørgen Hesselbjerg, Fællesrådets forretningsudvalg Fremover kan du finde cenrale, lokale oplysninger og nyheder på Fællesrådets nyrenoverede hjemmeside Vi har valgt at nedlægge vores gamle hjemmeside fordi vi havde brug for en platform, som er nemmere at arbejde med. Den gamle side var både teknisk vanskelig og omfattende at holde ajour. Det var ikke muligt for os at overkomme som frivillige, så vi har nu valgt et mere begrænset ambitionsniveau, som vi alle kan håndtere. Vi vil bestræbe os på at holde den nyrenoverede side aktuel og vil, i den udstrækning det er muligt, linke til lokale sider, som de forskellige foreninger og lokale aktører selv holder ajour. Er der forslag til forbedringer eller ændringer hører vi meget gerne om det. Skriv til os på den nye side under kontakt, eller under ris og ros. Vi ses på Se også vores side på Facebook: Den er tilgængelig for alle, også hvis man ikke er Facebook-bruger. 4 Nummer 1/2013

5 februar/marts 2013»Denne historie om Jesus ved Brylluppet i Kana den må bestemt passe. Den er så usandsynlig, at den aldrig kan være opdigtet.«sådan har Kaj Munk et sted skrevet om beretningen om brylluppet i byen Kana, hvor Jesus ifølge evangelisten Johannes lavede vand til vin. Og vi må da i det mindste medgive, at beretningen på mange måder forekommer mærkværdig men som netop derfor er værd at lægge mærke til. Beretningen er da også blevet skænket en del opmærksomhed i tidens løb. Mange har eksempelvis fundet det anstødeligt, at Jesus ved den famøse bryllupsfest tilsyneladende forvaltede sine guddommelige evner på en temmelig letsindig måde. For tænk, at netop han, som i Lukasevangeliet er citeret for at have sagt:»tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab«at netop han, Herren selv, bidrager til svir og drukkenskab ved at forsyne et i forvejen godt bedugget bryllupsselskab med vin i anselige mængder! Og senere hen skrev Paulus oven i købet til menigheden i Galatien, at alle de, der giver sig af med svir og drukkenskab, ikke skal arve Guds rige. Jamen, hvordan kan man da næsten andet end at finde beretningen om Jesu omdannelse af vand til vin anstødelig? Glædens drik Men hertil må man dog sige, at hvis beretningen om brylluppet i Kana giver anledning til, at man synes, at Jesus begik en skævert, da han forvandlede vand til vin, ja, så har man ganske enkelt ikke begrebet, hvad det er, beretningen om brylluppet i Kana dybest set handler om. Beretningen handler såmænd om, at vinen slap op, men at Jesus er den, der bringer den ny, liflige vin. Og hvad skal det så betyde? må man spørge. Svaret kan man imidlertid ikke sådan uden videre læse ud af beretningen selv. For da Jesus lavede vand til vin, var der nemlig tale om et tegn og et tegn skal tydes. Og spørgsmålet er da: Hvad er dette tegn, Jesu underfulde frembringelse af vin, et tegn på? Det er besvarelsen af dét spørgsmål, beretningen drejer sig om. Brylluppet i Kana, her gengivet på et maleri fra senrenæssancen af hollænderen Maarten de Vos ( ). På de allerførste sider i Det Gamle Testamente kan vi læse, at Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden og alt det andet, der hører skaberværket til. Da Gud var færdig med at skabe, så han, hvor godt det var. Alt det skabte, hele skaberværket, er fundamentalt set godt, fordi det hviler på den grundlæggende godhed, som er Guds. Det gælder også vinstokken: Også den er blevet til ud af Guds godhed. Og vinen er symbol på glæden. Det er derfor ikke underligt, at salmisten i Det Gamle Testamente takker Gud for vinen, som giver mennesker glæde. Og den frelsens og glædens tid, der vil indfinde sig, når Messias, også kaldet Kristus, kommer, er i Det Gamle Testamente bl.a. beskrevet ved, at der er vin nok til alle. På en af de første sider i Johannesevangeliet kan vi altså læse, at Jesus som begyndelsen på sine tegn skabte vin ud af vand ved den omtalte bryllupsfest. Og der ligger en væsentlig pointe i, at det netop er de vandkar, som jøderne brugte til deres renselse, vinen kommer til at flyde fra. For dermed signaleres, at den rituelle lovoverholdelse nu har udspillet sin rolle og er blevet afløst af frelsens nærværende tid, symboliseret ved, at vinen flyder i stride strømme, og at der er vin nok til alle. Jesus forvandlede det rituelle rensevand til glædens drik som et første tegn på, at frelsens tid er inde. Jesus frembragte symbolet på glæden, altså vin, for at vise, at glæden fundamentalt set hører med til menneskelivet. Jesus bidrager til vor livsfest og tilbyder os den gode vin, så vi ikke behøver at nøjes med den ringere. Har vor livsglæde derfor sin kilde i glædens Gud, da skal vi aldrig frygte, at glæden slipper op. Jesus har åbenbaret sin herlighed og skænket os glædens drik»og den, der tror på mig, skal aldrig tørste«, har Jesus sagt. Derfor kan vi alle i troen på, at Jesus bringer os den gode vin gribe vort drikkebæger og tage en ordentlig slurk af livets kilde! Da skal vor Herre, Jesu Kristi glæde være i os, for at vor glæde kan blive fuldkommen en glæde, der aldrig slipper op. Skål! Brian Ravn Pedersen Nummer 1/2013 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Matt 17,1-9 Søndag , kl Søndag septuagesima Brian Ravn Pedersen Matt 20,1-16 Søndag , kl Søndag seksagesima Brian Ravn Pedersen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Familiegudstjeneste Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Matt 4,1-11 Kirkefrokost Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Luk 11,14-28 Søndag , kl Midfaste søndag Emmy Haahr Jensen Joh 6,1-15 Kirkekaffe Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Brian Ravn Pedersen Luk 1,26-38 Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Se rubrikken Søndag , kl Palmesøndag Emmy Haahr Jensen Matt 21,1-9 Eskegården 5/2 og 5/3 kl BABY-SANG I BEDER KIRKE Nyt fra menighedsrådet Det nye menighedsråd, der i november blev valgt for en fireårig periode, består af Ruth Brohus, Stationsvej 5 Else Marie Fisker, Byagervænget 15 Torkild Hoffmann-Sørensen, Skoleparken 42 Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50 Johannes Mortensen, Byagervej 197 Hanne Pedersen, Byagervej 212, 1.th Marianne Rolander, Kirkeager 4 Helen Stenholt, Agernvej 22 Karsten Tügel, Byagervej 58A De nyvalgte rådsmedlemmer er: Else Marie Fisker Knud Jespersen Torkild Hoffmann- Sørensen Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 4. februar: Jens Grøn: N.F.S. Grundtvig fyrtårn eller lyseslukker? Kyndelmisse Rådet har den 29. november holdt konstituerende møde, hvor følgende blev valgt: Formand: Johannes Mortensen Næstformand: Knud Jespersen Kirkeværge: Karsten Tügel Kontaktperson og kasserer: Marianne Rolander Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget: Hanne Pedersen Fordelingen af de øvrige formandsposter kan ses på Beder kirkes hjemmeside: Menighedsrådet består af de ni valgte medlemmer, de to præster og en repræsentant for kirkens ansatte. Antallet af valgte medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og kan derfor variere fra valgperiode til valgperiode. Menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes i Beder sognegård. Mødedatoerne for 2013 er ligeledes anført på hjemmesiden. Johannes Mortensen For tiden diskuteres det atter livligt, om Grundtvig fortsat har eller blot har haft betydning. Hvem var han egentlig? Hvad var han provokeret af? I svarene på disse spørgsmål ligger nøglen til forståelse af den afgørende betydning, som Jens Grøn mener, Grundtvig fortsat har i forhold til mennesket af i dag. Mandag d. 4. marts: Helge Qvist Frandsen: Den nye verden og det, vi tror på Vi møder fremmede kulturer og religioner herhjemme og ude omkring i verdenen. Vi er gennem internettet og de mere traditionelle medier koblet sammen med den store verden på godt og ondt. Vi bliver let flygtige og overfladiske og klarer alt i forbifarten. Der er brug for besindelse på og fordybelse i det, vi tror på, og der er brug for, at vi er opmærksomme på de nære ting og de nære mennesker. fejres i Beder Kirke Lørdag d. 2. februar kl Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Vi vil igen fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. 6 Nummer 1/2013

7 Stillegudstjeneste Søndag den 17. marts kl TEMA: Kærlighedens gerninger I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel Kirken er åben fra kl Indsamling i Beder til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts Vil du give en hånd med? Henvendelse til Ruth Brohus, tlf HØJSKOLEDAG FOR BEDER OG MALLING SOGNE Søren Kierkegaards univers manden og værket Lørdag den 2. marts kl i Beder sognegård med idéhistoriker Flemming Houe I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel har vi til forårets højskoledag inviteret cand.mag. og idéhistoriker Flemming Houe, der i omkring 20 år har holdt forelæsninger om Kierkegaard på Folkeuniversitetet i Aarhus. Flemming Houe vil i sit foredrag kaste lys over 200-års jubilaren og hans særegne forfatterskab. Som optakt til sit foredrag skriver Flemming Houe:»Hvad vil det sige at blive sig selv - at leve sit liv i alvor og i glæde og at leve det som sit eget? Det spørgsmål kredser hele Kierkegaards forfatterskab om. Det rækker fra den afgrundsdybe fortvivlelse i oplevelsen af at være forladt af Gud og mennesker og fremmed fra sig selv, til den helt modsatte grunderfaring af at være elsket og at kunne elske - fra Prædikerens Alt er tomhed til Johannesbrevets Gud er kærlighed. Mellem disse poler udfoldes Kierkegaards mangestemmige analyser af den menneskelige eksistens. Det er for Kierkegaard dybt personlige, eksistentielle spørgsmål. Hvad han skrev hører sammen med det liv han levede. Så vi vil også stille spørgsmålet om, hvem han var som menneske. Hans liv var i det ydre udramatisk, men indvortes et af de mest bevægede Liv, der er ført i Danmark (Brandes). En sårbar psyke, et dybt problematisk forhold til en elsket og hadet fader, en livslang ulykkelig forelskelse i en pige, han ikke vovede at gifte sig med, og så med en styrke til ud af dette forviklede liv at skabe et af de betydeligste forfatterskaber i vores historie.«det er ikke forbeholdt eksperter at filosofere, skriver Flemming Houe og fortsætter: Alle mennesker tænker over tilværelsen og forsøger at få rede på, hvad der er ondt, og hvad der er godt. Enhver er selvsagt velkommen til at deltage i forårets højskoledag. Forløb af højskoledagen: Velkomst, højskolesang samt kaffe m. brød Foredrag ved Flemming Houe med indlagt pause og spørgetid Frokostbuffet og højskolesang Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 60,- Tilmelding: Beder sogn: Ruth Brohus, tlf , Malling sogn: Pia Qvist, tlf , mobil: , ORGELKAVALKADENS Koncertrække fortsætter: Søndag d. 3. februar 2013 kl. 16 Fastelavn Søndag d. 10. februar kl Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller m.m. i sognegården. FDF hjælper traditionen tro med afviklingen af tøndeslagningen. Alle er velkomne. Til denne koncert vil orglet kunne høres både solistisk og i duo med saxofon i smukke satser fra barokken, romantikken og fra vor tid, med italiensk, nordisk og fransk musik af bl.a. Vivaldi, Sköld, Lindberg, Franck, Guilmant og Lioncourt. Med disse unge og meget dygtige musikere er der lagt op til en virtuos koncert. MEDVIRKENDE: Tina Christiansen: Orgel Henriette Jensen: Sopran, alt og tenor saxofon Nummer 1/2013 7

8 Døbte siden sidst Johanne Skou Sørensen Victor Klyvø Petersen Frida Klyvø Petersen Astrid Harrov Bertelsen Gry Richardy Yde Mikkel Havgaard Smit Vi fortsætter i foråret med at synge efter højskolesangbogen og traditionen tro, er det den sidste søndag i månederne januar og februar. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 27. januar: Magda Jensen: Vinter Søndag d. 24. februar: Karl Voss: Den danske sangskat KEND DIN KIRKE Familiegudstjeneste fredag den 15. marts kl med efterfølgende spisning i sognegården. Kend din kirke - sådan kalder vi denne gudstjeneste, som er for hele familien. Forårets minikonfirmander fra 3. A og C får deres debut som skuespillere i kirkens rum ved opførelsen af et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Minikonfirmanderne vil også fortælle om Beder kirke, selve bygningen og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor, under ledelse af organist Winni Kilsgaard, vil vi synge nye og gamle salmer. Kl. 18 samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: Spaghetti med kødsovs og Onsdag d. 16. januar Menighedsrådsmøde Søndag d. 27. januar Syng med Lørdag d. 2. februar Kyndelmisse Søndag d. 3. februar Orgelkoncert Mandag d. 4. februar Mandagstræf Torsdag d. 21. februar Menighedsrådsmøde Søndag d. 17. februar Kirkefrokost Søndag d. 24. februar Syng med Minikonfirmandhold fra efteråret 2012 salatbar. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, og det er gratis at deltage. Kend din kirke er en åben familiegudstjeneste, og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. Arrangementet slutter kl. 19. Kalenderen Lørdag d. 2. marts Højskoledag Mandag d. 4. marts Mandagstræf Søndag d. 10. marts Kirkekaffe Søndag d. 10. marts Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Fredag d. 15. marts Kend din kirke Søndag d. 17. marts Stillegudstjeneste Tirsdag d. 19. marts Menighedsrådsmøde Søndag d. 24. marts Orgelkoncert KORSANG Rytmisk korstævne, Silkeborg kirke, oktober 2012 Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 1/2013

9 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Fra stregkode til chip og tilbage igen Lige som brugerne var ved at vænne sig til de nye selvbetjeningsautomater, går vi nu tilbage til de gamle! Som man måske har læst i pressen, har bibliotekerne i Aarhus opsagt kontrakten med det firma, som bl.a. har leveret chip-løsningen og altså også de nye maskiner. Der skal gang i et nyt EU udbud, og indtil nyt firma er fundet, sætter vi de gamle maskiner ind igen i al fald det næste halve år. Vi beklager meget de gener, det har medført, men den bedste løsning er at få et nyt og velfungerende system. Åbne biblioteker Der har unægtelig været en del problemer og klager over de nu skrottede chip-baserede selvbetjeningsautomater. På trods af dette har brugerne taget godt imod den nye selvbetjente åbningstid. Vi hører, at man savner personalet, men glæder sig over den udvidede adgang til biblioteket. Åbne biblioteker trådte først i kraft efter sommerferien, så det er endnu for tidligt at sige noget om udviklingen i besøgs- og udlånstal. Husk altid at medbringe låner- eller sundhedskort. Det er ærgerligt at stå uden for døren, og ikke kunne logge sig ind. Magi i luften Torsdag d kl. 10 spiller Guldlok Dukketeater De små alfer for de 2-5 årige. Der var i den grad julemagi til Eventyrteatrets juleforestilling for de små. Hele marts måned står ligeledes i magiens og mystikkens tegn. Bl.a. er der for de større børn en magisk quiz, som kan løses ved hjælp af bøger udstillet i børnebiblioteket og der trækkes lod om præmier! De mindre børn kan gå på opdagelse i vores nye Magiske Kuffert med udklædningstøj, trylleting og magiske billedbøger. Spiren på vej med ny revy Af Lone Sønder Andersen Når I læser dette, har Spirens skuespillere allerede kastet sig ud i at lære nogle nyskrevne tekster til vores revy, som traditionen tro kommer til at foregå i foråret, men alligevel bliver der tale om noget helt nyt. Vi har aftalt med Efterskolen for Scenekunst, at vi må opføre vores revy i deres teatersal og det er vi bare SÅ glade for. Vi forventer selvfølgelig, at revyen kan leve op til den store succes, vi havde i 2012, men mon ikke de nye rammer kan gøre sit til en endnu større succes det håber vi. Derfor håber vi også i år, at rigtig mange af jer har lyst til at komme og se vores forestillinger, som er: onsdag den 10. april (forpremiere) for byens pensionister, fredag den 12. april (premiere) med spisning og lørdag den 13. april med spisning. Billetpriserne har vi endnu ikke lagt fast, så det må I holde jer orienteret om på vores hjemmeside eller hos Ariana Blomster i Malling, som har lovet at sælge billetter for os igen i år. Vi har de skuespillere, der skal bruges til årets revy, men vi søger stadig hjælpende hænder til det praktiske omkring revyen. Vi har det altid sjovt under hele forløbet, så tøv ikke med at melde dig til hos en af nedenstående personer: Lone S. Andersen tlf eller Tove Pedersen tlf Vi øver om mandagen i Beder Sognegård, Kirkebakken, Beder kl Stationspladsen Malling Tlf.: Ole Mikkelsen Entreprenør ENTREPRENØRFIRMAET Ole Mikkelsen A/S Tofteledet Beder Tlf Fax Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: Nybyggeri & renovering Efterisolering af tagrum Genvex boligventilation Tag/Gulve/Vinduer Totalentrepriser Skoleparken Beder Tlf TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Nummer 1/2013 9

10 Lokalcenter Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf.: Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf: (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf.: Formand for Brugerrådet Carsten Schou tlf.: eller Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30 9:00 tlf.: Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. tlf.: Sundhedsklinik ved Eskegården, tlf Malling Plejehjem tlf Åbningstider: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen tlf.: Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf.: alle hverdage kl. 8:00-15:00. Malling Plejehjem og Kristiansgården Teamleder Hanne Nisgaard tlf.: Brugerrådet informerer Valg til Beboer-pårørenderåd på Malling Plejehjem og Kristiansgården Følgende personer blev valgt til det nye beboer-pårørenderåd for Malling Plejehjem og Kristiansgården fra den : Jørgen Jespersen, Gunnar Rosenstedt Nielsen, Solveig Nielsen, Mikka Christensen, Anne Birgitte Methling, Anders Bay-Andersen, Anders Peter Andersen. Introduktionsmøde om vågetjenesten og palliativ pleje Leder af vågetjenesten under Dansk Røde Kors, Emmy Arnkvist holder oplæg og deler ud af sin mange års erfaringer fra vågetjenesten og palliativ pleje. Alle er velkomne. Mødet holdes torsdag den 7. februar kl på Malling Plejehjem i hovedbygningens fællesstue. Hvis du vil vide mere om dette åbent møde, er du velkommen til at kontakte Pia Koller på tlf Malling Plejehjem status Der er nedsat et byggeudvalg der skal se på ombygning af plejehjemsboligerne og hovedbygningen. Byggeudvalget skal undersøge de muligheder der ligger i at kunne bruge huset som et aktivitetshus/medborgerhus for alle i lokalområdet. Når vi er sikre på hvad der er muligt, vil der blive inviteret til et borgermøde. Vi håber på at blive mere konkret i det næste nummer af Fællesbladet. Flere frivillige i vores plejeboliger Vi søger frivillige til at hygge om vores beboere i plejeboligerne i Beder og Malling i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer. Kontakt teamleder Hanne Nisgaard tlf eller frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: for at høre nærmere. Julebuffeten i caféen En stor TAK til alle jer der var så venlig at give en forhåndstilmelding til julebuffeten. Det er en stor hjælp i forhold til planlægning. Fremover vil der være forhåndstilmeldinger (ikke bindende) ved alle buffeterne og andre større arrangementer på Eskegården. Tilmeldingslisten vil ligge ved siden af kasseapparatet. Tak til Lions Club Beder-Malling En stor tak for de fine julestjerner og chokolade, som I forærede beboerne i ældre- og plejeboligerne i lokalområdet. Dette er en dejlig tradition og er til stor glæde for de mange beboere. Julestjerner fra Beder Gartnerskolen! Tak til Beder Gartnerskole for deres flotte julestjerner, som lyste op på fællesarealerne på Lokalcenter Eskegården, på Kristiansgården og Malling Plejehjem i julemåneden. Fredagsspisning Fredagsspining på Eskegården sidste fredag i måneden starter vintersæsonen igen fredag d. 25. januar kl De efterfølgende fredage er d. 22. februar, d. 22. marts og d. 19. april. Vi håber, at der er mange, som vil deltage og få en fornøjelig aften. Tilmelding til Jens Karl Rasmussen senest fredagen før kl Gerne før. Tlf mob.: Nummer 1/2013

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 3 maj 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Alli Fabrin Malling har fået sit helt eget vægmaleri, skabt af Carl Krull. Det kan ses på gavlen af Multihallen ved Malling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22 Nr. 2 marts 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Flest ønsker, at den nye sø kaldes "Egelundssøen" 3 Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere