Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35."

Transkript

1 Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids forårsprogram Fortsat gymnastik i BMI? årgang Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerforening Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup LandsbyLaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Amatørteatret Spiren Andelsboligforening Majsvænget Askelunden Grundejerforening Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Centerforening Beder Børnecirkus Beder Dagtilbud Beder Fritids- og ungdomsklub Beder-Malling Egnsarkiv Beder NV. Grundejerforening Beder Skolebestyrelse Beder Skole SFO Beder Øst Ejerlav Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder- Malling Pensionistforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligforening Byagerparken, Afdelingsbestyrelse Byagervænget Grundejerforening Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Cantabile-koret Chrysilliskoret Det Kreative Værksted Digevænget Grundejerforening Efterskolen for Scenekunst Egelundparken, Afdelingsbestyrelse Erik den Røde FDF Beder-Malling Friluftsgården, Fløjstrup Fritids- og Ungdomsskolen, Aarhus syd Fulden Bakker Grundejerforening Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsforening Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Gartnergården Andelsboligforening Grundejerforeningen Amalieparken Grundejerforening Engdalgårdsvej Grundejerforening Mariendal Havbakker Grundejerforeningen Vilhelmsborg Grundejerforeningen Vilhelmsborgvænget Vest Hyttefonden Egehytten Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerforening Kirkebakken 80, Bofælleden Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalcentrene Syd, Eskegården Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsforening Majsvænget Grundejerforening Malling Bios Venner Malling Dagtilbud Malling Fritids- og ungdomsklub Malling Menighedsråd Malling Skole Malling Syd Beboerforening Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Malling Østerskov Grundejerforening Mallinghuse Andelsboligforening Menighedsrådet Beder Midgården Morænen Grundejerforening Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligforening Præstelodden Grundejerforening Regnbuen Grundejerforening Seldrup Bakker Ejerlaug Skovlyst Grundejerforening Skovly Grundejerforening Socialdemokratiet, Beder-Malling Sol og Vind Bofællesskab Stenhøjgård Børnehave Malling Stenhøj Beboerforening Svendgård, Legeplads Vejlgårdens Grundejerforening Venstre Århus, sydkredsen Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr feb. udk. 20. marts nr april udk. 15. maj nr juni udk. 7. aug. nr aug. udk. 25. sep. nr okt. udk. 20. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet har brug for dig Fællesbladet går nu ind i sit 25. år - og gennem alle årene er det blevet skruet sammen af lutter frivillige hænder. Mange ildsjæle har lagt kræfter i bladet - og lige nu er der brug for et par ekstra frivillige hænder. Er det måske dig? Vi siger blandt andet tak for en stor hjælp som korrekturlæser gennem mange år til John Kaltoft, der takker af. Så har du lyst til at finde fejlene, før bladet går i trykken, hører vi gerne fra dig. Vi kan også bruge en, der vil hjælpe med Indlæg til bladet Stof sendes pr. til gmail.com eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have fil formatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. at håndtere annoncerne og holde løbende kontakt til annoncørerne. Ligesom vi også har brug for ekstra hjælp til det redaktionelle arbejde - redigering som layout. Vi glæder os til at høre fra dig! Godt nytår til alle jer fra alle os i redaktionen. Artikler Medborgercenter i Egelund?... 3 Kommnueplan i høring... 3 Prøv Fællesrådets nye hjemmeside... 4 Spiren på vej med ny revy... 9 Generalforsamling i Beder-Malling Pensionistforening Ny bedemand i Beder-Malling Chrysilliskoret starter ny sæson generations dagplejebarn Kvindekoret Englevild søger primært alter Nye hold i aftenskolen Fælles Fritid Fælles Fritids forårsprogram Egnsarkivet fortæller: Købmandsgårdene i Beder Oddergrisens endeligt Flagdage i 2013 i Beder og Malling Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket... 9 Eskegården Kalender Malling Skole Beder Skole Kirke & Sogn - Malling Pastorat Legepladsen Svendgård i Beder Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet Telefonliste Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Artikler og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet. 2 Nummer 1/2013

3 Medborgercenter i Egelund? Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Aarhus Kommune har haft en ny sports- og fritidspolitik til høring før jul. Overskriften er Forpligtende fællesskaber et fælles ansvar. Et af de interessante elementer i forslaget er udbygning af idrætscentre til medborgercentre, som kan rumme andre fritidsog kulturaktiviteter. Det passer jo fantastisk ind i den Vision som BMI udarbejdede i 2008, hvor en udbygning af Egelund blev foreslået netop med de elementer, som ligger bag ved et medborgercenter. Forretningsudvalget har derfor indsendt et høringssvar, hvor vi støtter op om de intentioner, der ligger i politikken, og Kommuneplan i høring Frem til den 6. marts er forslaget til kommuneplan i høring. Kommuneplanen indeholder blandt andet en temaplanlægning om Kystområdet, Kulturmiljøet, Jordbruget og Landskabet. De fire emner er alle af stor interesse hvor vi peger på Vision som et fundament for opbygning af et medborgercenter. Som antydet i politikkens overskrift lægges der op til en udstrakt borgerinddragelse. Vi har ganske vist allerede blandt andet en stor og aktiv idrætsforening, en levende aftenskole og et godt brugt bibliotek (på mange måder). Hvis du har en idé, kunne vi måske sætte gang i andre spændende aktiviteter. Kommunen har rakt hånden frem. Men altså: det kræver at du gør en indsats, du kan ikke bare kræve ind. for Beder-Malling-Ajstrup, og Fællesrådet vil derfor udarbejde et høringssvar. Hvis du er interesseret i disse emner, vil vi opfordre dig til at gå ind på læse forslaget, og eventuelt aflevere dine kommentarer. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af Fællesrådet? Så find ud af, hvem der er din foreningsrepræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! Fællesrådets generalforsamling onsdag d. 13. marts kl på Malling Kro. Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 82 K, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 1/2013 3

4 Prøv Fællesrådets nyrenoverede hjemmeside Af Jørgen Hesselbjerg, Fællesrådets forretningsudvalg Fremover kan du finde cenrale, lokale oplysninger og nyheder på Fællesrådets nyrenoverede hjemmeside Vi har valgt at nedlægge vores gamle hjemmeside fordi vi havde brug for en platform, som er nemmere at arbejde med. Den gamle side var både teknisk vanskelig og omfattende at holde ajour. Det var ikke muligt for os at overkomme som frivillige, så vi har nu valgt et mere begrænset ambitionsniveau, som vi alle kan håndtere. Vi vil bestræbe os på at holde den nyrenoverede side aktuel og vil, i den udstrækning det er muligt, linke til lokale sider, som de forskellige foreninger og lokale aktører selv holder ajour. Er der forslag til forbedringer eller ændringer hører vi meget gerne om det. Skriv til os på den nye side under kontakt, eller under ris og ros. Vi ses på Se også vores side på Facebook: Den er tilgængelig for alle, også hvis man ikke er Facebook-bruger. 4 Nummer 1/2013

5 februar/marts 2013»Denne historie om Jesus ved Brylluppet i Kana den må bestemt passe. Den er så usandsynlig, at den aldrig kan være opdigtet.«sådan har Kaj Munk et sted skrevet om beretningen om brylluppet i byen Kana, hvor Jesus ifølge evangelisten Johannes lavede vand til vin. Og vi må da i det mindste medgive, at beretningen på mange måder forekommer mærkværdig men som netop derfor er værd at lægge mærke til. Beretningen er da også blevet skænket en del opmærksomhed i tidens løb. Mange har eksempelvis fundet det anstødeligt, at Jesus ved den famøse bryllupsfest tilsyneladende forvaltede sine guddommelige evner på en temmelig letsindig måde. For tænk, at netop han, som i Lukasevangeliet er citeret for at have sagt:»tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab«at netop han, Herren selv, bidrager til svir og drukkenskab ved at forsyne et i forvejen godt bedugget bryllupsselskab med vin i anselige mængder! Og senere hen skrev Paulus oven i købet til menigheden i Galatien, at alle de, der giver sig af med svir og drukkenskab, ikke skal arve Guds rige. Jamen, hvordan kan man da næsten andet end at finde beretningen om Jesu omdannelse af vand til vin anstødelig? Glædens drik Men hertil må man dog sige, at hvis beretningen om brylluppet i Kana giver anledning til, at man synes, at Jesus begik en skævert, da han forvandlede vand til vin, ja, så har man ganske enkelt ikke begrebet, hvad det er, beretningen om brylluppet i Kana dybest set handler om. Beretningen handler såmænd om, at vinen slap op, men at Jesus er den, der bringer den ny, liflige vin. Og hvad skal det så betyde? må man spørge. Svaret kan man imidlertid ikke sådan uden videre læse ud af beretningen selv. For da Jesus lavede vand til vin, var der nemlig tale om et tegn og et tegn skal tydes. Og spørgsmålet er da: Hvad er dette tegn, Jesu underfulde frembringelse af vin, et tegn på? Det er besvarelsen af dét spørgsmål, beretningen drejer sig om. Brylluppet i Kana, her gengivet på et maleri fra senrenæssancen af hollænderen Maarten de Vos ( ). På de allerførste sider i Det Gamle Testamente kan vi læse, at Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden og alt det andet, der hører skaberværket til. Da Gud var færdig med at skabe, så han, hvor godt det var. Alt det skabte, hele skaberværket, er fundamentalt set godt, fordi det hviler på den grundlæggende godhed, som er Guds. Det gælder også vinstokken: Også den er blevet til ud af Guds godhed. Og vinen er symbol på glæden. Det er derfor ikke underligt, at salmisten i Det Gamle Testamente takker Gud for vinen, som giver mennesker glæde. Og den frelsens og glædens tid, der vil indfinde sig, når Messias, også kaldet Kristus, kommer, er i Det Gamle Testamente bl.a. beskrevet ved, at der er vin nok til alle. På en af de første sider i Johannesevangeliet kan vi altså læse, at Jesus som begyndelsen på sine tegn skabte vin ud af vand ved den omtalte bryllupsfest. Og der ligger en væsentlig pointe i, at det netop er de vandkar, som jøderne brugte til deres renselse, vinen kommer til at flyde fra. For dermed signaleres, at den rituelle lovoverholdelse nu har udspillet sin rolle og er blevet afløst af frelsens nærværende tid, symboliseret ved, at vinen flyder i stride strømme, og at der er vin nok til alle. Jesus forvandlede det rituelle rensevand til glædens drik som et første tegn på, at frelsens tid er inde. Jesus frembragte symbolet på glæden, altså vin, for at vise, at glæden fundamentalt set hører med til menneskelivet. Jesus bidrager til vor livsfest og tilbyder os den gode vin, så vi ikke behøver at nøjes med den ringere. Har vor livsglæde derfor sin kilde i glædens Gud, da skal vi aldrig frygte, at glæden slipper op. Jesus har åbenbaret sin herlighed og skænket os glædens drik»og den, der tror på mig, skal aldrig tørste«, har Jesus sagt. Derfor kan vi alle i troen på, at Jesus bringer os den gode vin gribe vort drikkebæger og tage en ordentlig slurk af livets kilde! Da skal vor Herre, Jesu Kristi glæde være i os, for at vor glæde kan blive fuldkommen en glæde, der aldrig slipper op. Skål! Brian Ravn Pedersen Nummer 1/2013 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Matt 17,1-9 Søndag , kl Søndag septuagesima Brian Ravn Pedersen Matt 20,1-16 Søndag , kl Søndag seksagesima Brian Ravn Pedersen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Familiegudstjeneste Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Matt 4,1-11 Kirkefrokost Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Luk 11,14-28 Søndag , kl Midfaste søndag Emmy Haahr Jensen Joh 6,1-15 Kirkekaffe Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Brian Ravn Pedersen Luk 1,26-38 Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Se rubrikken Søndag , kl Palmesøndag Emmy Haahr Jensen Matt 21,1-9 Eskegården 5/2 og 5/3 kl BABY-SANG I BEDER KIRKE Nyt fra menighedsrådet Det nye menighedsråd, der i november blev valgt for en fireårig periode, består af Ruth Brohus, Stationsvej 5 Else Marie Fisker, Byagervænget 15 Torkild Hoffmann-Sørensen, Skoleparken 42 Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50 Johannes Mortensen, Byagervej 197 Hanne Pedersen, Byagervej 212, 1.th Marianne Rolander, Kirkeager 4 Helen Stenholt, Agernvej 22 Karsten Tügel, Byagervej 58A De nyvalgte rådsmedlemmer er: Else Marie Fisker Knud Jespersen Torkild Hoffmann- Sørensen Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 4. februar: Jens Grøn: N.F.S. Grundtvig fyrtårn eller lyseslukker? Kyndelmisse Rådet har den 29. november holdt konstituerende møde, hvor følgende blev valgt: Formand: Johannes Mortensen Næstformand: Knud Jespersen Kirkeværge: Karsten Tügel Kontaktperson og kasserer: Marianne Rolander Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget: Hanne Pedersen Fordelingen af de øvrige formandsposter kan ses på Beder kirkes hjemmeside: Menighedsrådet består af de ni valgte medlemmer, de to præster og en repræsentant for kirkens ansatte. Antallet af valgte medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og kan derfor variere fra valgperiode til valgperiode. Menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes i Beder sognegård. Mødedatoerne for 2013 er ligeledes anført på hjemmesiden. Johannes Mortensen For tiden diskuteres det atter livligt, om Grundtvig fortsat har eller blot har haft betydning. Hvem var han egentlig? Hvad var han provokeret af? I svarene på disse spørgsmål ligger nøglen til forståelse af den afgørende betydning, som Jens Grøn mener, Grundtvig fortsat har i forhold til mennesket af i dag. Mandag d. 4. marts: Helge Qvist Frandsen: Den nye verden og det, vi tror på Vi møder fremmede kulturer og religioner herhjemme og ude omkring i verdenen. Vi er gennem internettet og de mere traditionelle medier koblet sammen med den store verden på godt og ondt. Vi bliver let flygtige og overfladiske og klarer alt i forbifarten. Der er brug for besindelse på og fordybelse i det, vi tror på, og der er brug for, at vi er opmærksomme på de nære ting og de nære mennesker. fejres i Beder Kirke Lørdag d. 2. februar kl Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Vi vil igen fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. 6 Nummer 1/2013

7 Stillegudstjeneste Søndag den 17. marts kl TEMA: Kærlighedens gerninger I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel Kirken er åben fra kl Indsamling i Beder til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts Vil du give en hånd med? Henvendelse til Ruth Brohus, tlf HØJSKOLEDAG FOR BEDER OG MALLING SOGNE Søren Kierkegaards univers manden og værket Lørdag den 2. marts kl i Beder sognegård med idéhistoriker Flemming Houe I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel har vi til forårets højskoledag inviteret cand.mag. og idéhistoriker Flemming Houe, der i omkring 20 år har holdt forelæsninger om Kierkegaard på Folkeuniversitetet i Aarhus. Flemming Houe vil i sit foredrag kaste lys over 200-års jubilaren og hans særegne forfatterskab. Som optakt til sit foredrag skriver Flemming Houe:»Hvad vil det sige at blive sig selv - at leve sit liv i alvor og i glæde og at leve det som sit eget? Det spørgsmål kredser hele Kierkegaards forfatterskab om. Det rækker fra den afgrundsdybe fortvivlelse i oplevelsen af at være forladt af Gud og mennesker og fremmed fra sig selv, til den helt modsatte grunderfaring af at være elsket og at kunne elske - fra Prædikerens Alt er tomhed til Johannesbrevets Gud er kærlighed. Mellem disse poler udfoldes Kierkegaards mangestemmige analyser af den menneskelige eksistens. Det er for Kierkegaard dybt personlige, eksistentielle spørgsmål. Hvad han skrev hører sammen med det liv han levede. Så vi vil også stille spørgsmålet om, hvem han var som menneske. Hans liv var i det ydre udramatisk, men indvortes et af de mest bevægede Liv, der er ført i Danmark (Brandes). En sårbar psyke, et dybt problematisk forhold til en elsket og hadet fader, en livslang ulykkelig forelskelse i en pige, han ikke vovede at gifte sig med, og så med en styrke til ud af dette forviklede liv at skabe et af de betydeligste forfatterskaber i vores historie.«det er ikke forbeholdt eksperter at filosofere, skriver Flemming Houe og fortsætter: Alle mennesker tænker over tilværelsen og forsøger at få rede på, hvad der er ondt, og hvad der er godt. Enhver er selvsagt velkommen til at deltage i forårets højskoledag. Forløb af højskoledagen: Velkomst, højskolesang samt kaffe m. brød Foredrag ved Flemming Houe med indlagt pause og spørgetid Frokostbuffet og højskolesang Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 60,- Tilmelding: Beder sogn: Ruth Brohus, tlf , Malling sogn: Pia Qvist, tlf , mobil: , ORGELKAVALKADENS Koncertrække fortsætter: Søndag d. 3. februar 2013 kl. 16 Fastelavn Søndag d. 10. februar kl Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller m.m. i sognegården. FDF hjælper traditionen tro med afviklingen af tøndeslagningen. Alle er velkomne. Til denne koncert vil orglet kunne høres både solistisk og i duo med saxofon i smukke satser fra barokken, romantikken og fra vor tid, med italiensk, nordisk og fransk musik af bl.a. Vivaldi, Sköld, Lindberg, Franck, Guilmant og Lioncourt. Med disse unge og meget dygtige musikere er der lagt op til en virtuos koncert. MEDVIRKENDE: Tina Christiansen: Orgel Henriette Jensen: Sopran, alt og tenor saxofon Nummer 1/2013 7

8 Døbte siden sidst Johanne Skou Sørensen Victor Klyvø Petersen Frida Klyvø Petersen Astrid Harrov Bertelsen Gry Richardy Yde Mikkel Havgaard Smit Vi fortsætter i foråret med at synge efter højskolesangbogen og traditionen tro, er det den sidste søndag i månederne januar og februar. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 27. januar: Magda Jensen: Vinter Søndag d. 24. februar: Karl Voss: Den danske sangskat KEND DIN KIRKE Familiegudstjeneste fredag den 15. marts kl med efterfølgende spisning i sognegården. Kend din kirke - sådan kalder vi denne gudstjeneste, som er for hele familien. Forårets minikonfirmander fra 3. A og C får deres debut som skuespillere i kirkens rum ved opførelsen af et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Minikonfirmanderne vil også fortælle om Beder kirke, selve bygningen og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor, under ledelse af organist Winni Kilsgaard, vil vi synge nye og gamle salmer. Kl. 18 samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: Spaghetti med kødsovs og Onsdag d. 16. januar Menighedsrådsmøde Søndag d. 27. januar Syng med Lørdag d. 2. februar Kyndelmisse Søndag d. 3. februar Orgelkoncert Mandag d. 4. februar Mandagstræf Torsdag d. 21. februar Menighedsrådsmøde Søndag d. 17. februar Kirkefrokost Søndag d. 24. februar Syng med Minikonfirmandhold fra efteråret 2012 salatbar. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, og det er gratis at deltage. Kend din kirke er en åben familiegudstjeneste, og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. Arrangementet slutter kl. 19. Kalenderen Lørdag d. 2. marts Højskoledag Mandag d. 4. marts Mandagstræf Søndag d. 10. marts Kirkekaffe Søndag d. 10. marts Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Fredag d. 15. marts Kend din kirke Søndag d. 17. marts Stillegudstjeneste Tirsdag d. 19. marts Menighedsrådsmøde Søndag d. 24. marts Orgelkoncert KORSANG Rytmisk korstævne, Silkeborg kirke, oktober 2012 Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 1/2013

9 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Fra stregkode til chip og tilbage igen Lige som brugerne var ved at vænne sig til de nye selvbetjeningsautomater, går vi nu tilbage til de gamle! Som man måske har læst i pressen, har bibliotekerne i Aarhus opsagt kontrakten med det firma, som bl.a. har leveret chip-løsningen og altså også de nye maskiner. Der skal gang i et nyt EU udbud, og indtil nyt firma er fundet, sætter vi de gamle maskiner ind igen i al fald det næste halve år. Vi beklager meget de gener, det har medført, men den bedste løsning er at få et nyt og velfungerende system. Åbne biblioteker Der har unægtelig været en del problemer og klager over de nu skrottede chip-baserede selvbetjeningsautomater. På trods af dette har brugerne taget godt imod den nye selvbetjente åbningstid. Vi hører, at man savner personalet, men glæder sig over den udvidede adgang til biblioteket. Åbne biblioteker trådte først i kraft efter sommerferien, så det er endnu for tidligt at sige noget om udviklingen i besøgs- og udlånstal. Husk altid at medbringe låner- eller sundhedskort. Det er ærgerligt at stå uden for døren, og ikke kunne logge sig ind. Magi i luften Torsdag d kl. 10 spiller Guldlok Dukketeater De små alfer for de 2-5 årige. Der var i den grad julemagi til Eventyrteatrets juleforestilling for de små. Hele marts måned står ligeledes i magiens og mystikkens tegn. Bl.a. er der for de større børn en magisk quiz, som kan løses ved hjælp af bøger udstillet i børnebiblioteket og der trækkes lod om præmier! De mindre børn kan gå på opdagelse i vores nye Magiske Kuffert med udklædningstøj, trylleting og magiske billedbøger. Spiren på vej med ny revy Af Lone Sønder Andersen Når I læser dette, har Spirens skuespillere allerede kastet sig ud i at lære nogle nyskrevne tekster til vores revy, som traditionen tro kommer til at foregå i foråret, men alligevel bliver der tale om noget helt nyt. Vi har aftalt med Efterskolen for Scenekunst, at vi må opføre vores revy i deres teatersal og det er vi bare SÅ glade for. Vi forventer selvfølgelig, at revyen kan leve op til den store succes, vi havde i 2012, men mon ikke de nye rammer kan gøre sit til en endnu større succes det håber vi. Derfor håber vi også i år, at rigtig mange af jer har lyst til at komme og se vores forestillinger, som er: onsdag den 10. april (forpremiere) for byens pensionister, fredag den 12. april (premiere) med spisning og lørdag den 13. april med spisning. Billetpriserne har vi endnu ikke lagt fast, så det må I holde jer orienteret om på vores hjemmeside eller hos Ariana Blomster i Malling, som har lovet at sælge billetter for os igen i år. Vi har de skuespillere, der skal bruges til årets revy, men vi søger stadig hjælpende hænder til det praktiske omkring revyen. Vi har det altid sjovt under hele forløbet, så tøv ikke med at melde dig til hos en af nedenstående personer: Lone S. Andersen tlf eller Tove Pedersen tlf Vi øver om mandagen i Beder Sognegård, Kirkebakken, Beder kl Stationspladsen Malling Tlf.: Ole Mikkelsen Entreprenør ENTREPRENØRFIRMAET Ole Mikkelsen A/S Tofteledet Beder Tlf Fax Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: Nybyggeri & renovering Efterisolering af tagrum Genvex boligventilation Tag/Gulve/Vinduer Totalentrepriser Skoleparken Beder Tlf TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Nummer 1/2013 9

10 Lokalcenter Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf.: Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf: (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf.: Formand for Brugerrådet Carsten Schou tlf.: eller Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30 9:00 tlf.: Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. tlf.: Sundhedsklinik ved Eskegården, tlf Malling Plejehjem tlf Åbningstider: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen tlf.: Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf.: alle hverdage kl. 8:00-15:00. Malling Plejehjem og Kristiansgården Teamleder Hanne Nisgaard tlf.: Brugerrådet informerer Valg til Beboer-pårørenderåd på Malling Plejehjem og Kristiansgården Følgende personer blev valgt til det nye beboer-pårørenderåd for Malling Plejehjem og Kristiansgården fra den : Jørgen Jespersen, Gunnar Rosenstedt Nielsen, Solveig Nielsen, Mikka Christensen, Anne Birgitte Methling, Anders Bay-Andersen, Anders Peter Andersen. Introduktionsmøde om vågetjenesten og palliativ pleje Leder af vågetjenesten under Dansk Røde Kors, Emmy Arnkvist holder oplæg og deler ud af sin mange års erfaringer fra vågetjenesten og palliativ pleje. Alle er velkomne. Mødet holdes torsdag den 7. februar kl på Malling Plejehjem i hovedbygningens fællesstue. Hvis du vil vide mere om dette åbent møde, er du velkommen til at kontakte Pia Koller på tlf Malling Plejehjem status Der er nedsat et byggeudvalg der skal se på ombygning af plejehjemsboligerne og hovedbygningen. Byggeudvalget skal undersøge de muligheder der ligger i at kunne bruge huset som et aktivitetshus/medborgerhus for alle i lokalområdet. Når vi er sikre på hvad der er muligt, vil der blive inviteret til et borgermøde. Vi håber på at blive mere konkret i det næste nummer af Fællesbladet. Flere frivillige i vores plejeboliger Vi søger frivillige til at hygge om vores beboere i plejeboligerne i Beder og Malling i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer. Kontakt teamleder Hanne Nisgaard tlf eller frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: for at høre nærmere. Julebuffeten i caféen En stor TAK til alle jer der var så venlig at give en forhåndstilmelding til julebuffeten. Det er en stor hjælp i forhold til planlægning. Fremover vil der være forhåndstilmeldinger (ikke bindende) ved alle buffeterne og andre større arrangementer på Eskegården. Tilmeldingslisten vil ligge ved siden af kasseapparatet. Tak til Lions Club Beder-Malling En stor tak for de fine julestjerner og chokolade, som I forærede beboerne i ældre- og plejeboligerne i lokalområdet. Dette er en dejlig tradition og er til stor glæde for de mange beboere. Julestjerner fra Beder Gartnerskolen! Tak til Beder Gartnerskole for deres flotte julestjerner, som lyste op på fællesarealerne på Lokalcenter Eskegården, på Kristiansgården og Malling Plejehjem i julemåneden. Fredagsspisning Fredagsspining på Eskegården sidste fredag i måneden starter vintersæsonen igen fredag d. 25. januar kl De efterfølgende fredage er d. 22. februar, d. 22. marts og d. 19. april. Vi håber, at der er mange, som vil deltage og få en fornøjelig aften. Tilmelding til Jens Karl Rasmussen senest fredagen før kl Gerne før. Tlf mob.: Nummer 1/2013

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side 36-46

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30 Nr. 6 december 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kan du kende huset? Historisk vandring i Beder 24 Bornholm erstattet med Aarhus 16 Forfra med cykelstien 4 og 17 23. årgang

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet APRIL 2006 1 APRIL 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

FEBRUAR 2005 www.maarslet-bladet.dk

FEBRUAR 2005 www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2005 1 FEBRUAR 2005 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MÅRSLET FEBRUAR VANDVÆRK 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere