Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen"

Transkript

1 Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

2 Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Thomas Møller Hansen Emne: Management Afleverings dato: Antal normal sider: 28 sider af 2400 tegn Underskrift: Rasmus Nordentoft Nielsen 2

3 Forord Denne rapport er mit afgangsprojekt fra Aarhus Maskinmester Skole. Projektet omhandler forandringsledelse, hvilket var et emne, jeg ikke tidligere havde beskæftiget mig med. Interessen opstod under mit praktikforløb ved Samson Agro, og tager også udgangspunkt i denne virksomhed. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til de ansatte på Samson Agro, for den gode modtagelse og behandling jeg fik i virksomheden. 3

4 Abstract This Bachelor report is based on the company Samson Agro, and will deal with change management and how John P. Kotter s 8-step model can be used to achieve the desired change. Samson Agro has more than 65 years of experience in developing and manufacturing agricultural machinery and equipment for distributing manure. Over the past few years, the company has initiated a number of new initiatives, but how can these changes be implemented? According to Kurt Lewin all change projects have to go through 3 phases; the unfreezing phase, the transition phase and the freezing phase. Many things have an influence on a change process. With the 8-step model, Kotter gives an estimate of how this change can happen. The first 4 steps are the unfreezing phase and are about how to unfreeze the organization and convince the employees why the changes are necessary. The first 4 steps are; step 1 create urgency, step 2 form a powerful coalition, step 3 create a vision for change, step 4 communicate the vision. The next 2 steps are about the transition phase and are about how to implement the changes by developing new behaviors, values and attitudes. This can be obtained by creating short-terms wins and to make sure the employees have the right skills. The 2 steps are; step 5 remove obstacles, step 6 create short-term wins. The last 2 steps are the freezing phase. The freezing phase has to ensure that you will not fall back into the old habits again by making the new way of doing the things, a part for the culture. It is important the leaders continue to support the change and victory is not declared too early. The last 2 steps are; step 7 build on the change, step 8 anchor the changes in corporate culture. Kotter s 8 step model deals with the factors which may have an influence on change process, and it will help to create the desired change. 4

5 Indhold Titelblad... 2 Forord... 3 Abstract... 4 Indledning... 7 Problemstilling... 8 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 8 Metode... 9 Positivisme... 9 Hermeneutik Samson Agro Produktionen Kvalitet & eftermarked Modstand mod forandring Er ikke klar over hvorfor Føler ikke der blive lyttet til dem og ikke tilstrækkelig information Forandringsteori Forandringsprocessens forløb Forandringsstrategier Kotters otte trins model Etablering af en oplevelse af nødvendighed Oprettelse af den styrende koalition Udvikling af en vision og strategi

6 Formidling af forandringsvisionen Styrkelse af medarbejdernes kompetencer Generering af kortsigtede gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen Kritik af Kotters ottetrinsproces Motivation Maslows behovshieraki Alderfers ERG teori Målteorien Konklusion Kildeliste

7 Indledning Denne rapport tager udgangspunkt i virksomheden Samson-Agro A/S, og vil beskæftige sig med forandringsledelse. Samson-Agro udvikler, fremstille, distribuerer og servicerer landbrugsmaskiner til håndtering af naturgødning, og har sine rødder helt tilbage til 1920 erne hvor den lokale landsbysmed Tange Specialværksted servicerede omegnens landmænd, og andre der havde brug for en smed. Virksomheden er i fuld udvikling, og har gennem de sidste par år, og er stadigvæk i gang med at gennemfører en række forandringer, såvel produktionsmæssig samt administrative. For at følge med udviklingen og den skærpede konkurrence, er forandring blevet et nøgleord for mange virksomheder. Virksomheder og organisationer oplever at forandringer er nødvendige. Dette kan omhandle alt lige fra store fusioner til implementering af it og kvalitetsstyrings systemer, personlig udvikling og organisatoriske omlægninger. Samson Agro har i de seneste år og side krisen ramte dem i 2009, påbegyndt en række nyt tiltag, for stadigvæk at sikre dem, den førende position inden for håndtering af udendørs naturgødning. Der er blevet oprettet en ny afdeling, en kvalitet & eftermarked afdeling, hvor der også er blevet ansat en ny leder til denne afdeling. I den forbindelse er der kommet en række nye ændringer og tiltag, der krævet en forandring af arbejdsgangen i virksomheden. ( Ringgaard, 2012) 7

8 Problemstilling Forandringsledelse handler om at lede en virksomhed og dens medarbejder mod et fælles mål. Virksomheder skal i et stadig stigende tempo kunne forny sig. Lederne og medarbejderne skal derfor havde evnen og viljen til at gennemføre en forandringsproces. Det handler om at man vedvarende arbejder med virksomhedens kultur, holdninger og tankegang. Dette skal være med til at gøre forankring af nye fremgangsmåder til en del af virksomhedskulturen. I den forbindelsen vil der belyses nogle af de elementer og faktorer der har indflydelse på forandringsprocessen. Problemformulering Hvordan kan John P. Kotters ottetrinsproces være medvirkende til at skabe forandring på Samson Agro? Hvad kan Samson Agro gøre, for at skabe beder forståelse af forandringerne blandt medarbejderne? Afgrænsning Rapporten vil tage udgangs punkt i forandringsledelsen, og hvilke metoder og teorier, der kan havde en indflydelsen, når der blive skabt ændringer i en virksomhed. Emmet er stort og indeholde også mange andre emner, men grundet rapportens omfang og tidsbegrænsninger på dette semester, vil rapporten ikke redegøre for overordnet emner som Ledelse, Kommunikation, Strategi, Organisationsstruktur og lignende. Ydermere vil rapporten kun omhandle produktionsafdelingen og kvalitet & eftermarked afdelingen. 8

9 Metode For at kunne besvare problemformuleringen, vil der blive indhentet teori og erfaringer gjort af anerkendte forfatter inden for området. Dette har til formål at: At indhente viden om relevante teorier, metoder og processer der kan havde en indflydelse på forandringsarbejde Teori valg/ litteratur valg John P Kotters teorier omkring forandringsledelse er valgt, da de belyser mange af de emner, der kan havde betydningen for forandringsprocessen. Der vil løbende blive inddraget anden teori, der kan havde relevans for emnet. Videnskabelig tilgang For en videnskabelig tilgang til teori og egen skabt empiri, arbejdes der mod to videnskabelige hovedretninger, positivisme og hermeneutik. Positivisme Positivismen beskæftiger sig med to kilder til erkendelse, iagttagelse og logik. Den ønsker at skabe en sikker viden, velvidende at helt sikker viden, er uopnåelig. Iagttagelse, den empiriske viden, er den viden, vi får via vores fem sanser. Det er ved hjælp af den, vi fastslår hvad der er kendsgerninger. Hvad vi kan se, høre osv. Dette betyder dog ikke, at alt hvad man ser eller høre, behøver at være sandt. Positivisten har en kritisk tilgang til tingene. De logiske sandheder er af en helt anden karakter end de empiriske. De har intet med iagttagelse af virkeligheden at gøre, men med vores intellekt. Empiriske påstande kan være usandsynlig, men tænkelige, uanset hvor absurde de kan være. Derimod er en påstand, der ikke opfylder logikkens krav utænkelig. To plus to kan aldrig blive andet end fire. I positivismen er der flere måde at opnå et resultat på: Induktion. Der drages slutninger bygget på empiriske fakta. Det er altså sandsynligheder baseret på iagttagelse 9

10 Deduktion. Der drages slutninger bygget på logisk sans. Logikken betragtes som gyldig, hvis den er sammenhængende. Den behøver dog ikke at stemme overens med virkeligheden Kombineres disse to metoder, fås den hypotetiske-deduktive metode. Den opstiller hypoteser, antagelser, som præmisser. Derefter fortager man en deduktiv slutning, og til sidst undersøger man, om det stemmer overens med virkeligheden. Det vil sige, at der opstilles hypoteser, som observeres og konkluderes. På denne måde anvendes der både empiri og logik. Hermeneutik Det er langtfra altid, at fornuften er tilstrækkelig til at forstå et menneske. Ud over empiri og logik, bygger hermeneutikken på endnu en erkendelseskilde, nemlig indføling. Forskellig fra positivismen, ønsker hermeneutikken at tage stilling til empatien. Den ønsker altså et forstå følelser og oplevelser, ikke bare at begribe kolde facts. Hermeneutisk tolkning er vigtig, når det handler om at forstå mennesker, menneskers handlinger og resultatet af menneskers handlinger. Dette gør den særligt egent til samfundsvidenskab. Men tolkningerne kan være usikker, og kan sjældent testes intersubjektivt, fordi den påvirkes af følgende: Fortolkerens vurdering Fortolkerens forforståelse Konteksten Dette er vigtigt at tage med når der arbejdes med den hermeneutiske videnskab. Da denne opgave har mennesket i fokus, anvendes der en hermeneutisk tilgang til teori og empiri, da der ønskes, at forstå hvad de involverede føler og tænker. Udtalelser fra de ansatte og alle iagttagelser vil blive forsøgt fortolket så objektivt som muligt. Selvom der ikke er lavet spørgeskema undersøgelser og lignende, vil der løbende i opgaven blive refereret til udsagn fra medarbejderne, der er opnået gennem samtaler og iagttagelser i dagligdagen. Disse udsagn er ikke gældende for alle i virksomheden, men er blevet hørt så mange gange, at de vil havde relevans for opgaven. Med en hermeneutisk tilgang til teori og empiri, vil opgaven forsøges løst, på bedst mulig måde. 10

11 Samson Agro Samson-Agro startet som en lokal landsby smed, Tange Specialværksted, der op gennem 1920 erne og 1930 erne servicerede omegnens landmænd, og andre der havde brug for en smed. I 1943 bliver landsbyens meden til Samson som producerede kobindsler, mælkefalskestativer, hegnspæle og hegntrådsstrammer. Figur 1 Samson logo Gennem 1950 erne og 60 erne er virksomheden fokuseret på kerneområdet, som er møgspredere på 3 m 3, hvor kunderne er landmænd og de første maskinstationer. I 1970 erne vokser området inden for gylle og maskinerne vokser i størrelsen, sammen med maskinstationerne. Samson tager hurtigt dette område ind som et nyt forretningsområde. I 1980 erne udvikler Samson de første nedfælder og slæbeslangebomme, for at imødekomme kravene til miljørigtig udbringning af gylle, og den stigende mængde gylle. Samson bliver de første til at producerer møgspreder med lodretstående valser, og dette bliver et unikt SAMSON produkt. I 1986 bliver SAMSON Tange A/S noteret på Københavns Fondsbørs. Frem til år 2000 er der fokus på større kapacitet, miljørigtig udbringning og computerstyring, og også i år 2000 fusionere fire virksomheder fra Brønderslev, Langå, Løgstør og Tange under det samme og nuværende navn, Samson Agro A/S. Figur 2 Samson logo I år 2003 bliver Samson Agro A/S afnoteret fra Københavns Fondsbørs og Glerup A/S opkøber aktier, så Glerup A/S herefter ejer 94 % af aktierne i Samson Agro A/S. 11

12 I 2005 opføres der en helt ny og moderne fabrik på m 2 på Vestermarksvej i Viborg. Her samles produktionen fra de fire virksomheder der fusionerede i Samme år opkøber Samson Agro A/S RKM Agro Technic ApS i Egtved. I dag er virksomheden så en sammensætning af fire tidligere selvstændige produktionsenheder. En producerede gyllevogne, en anden møgspreder, en tredje pumper og en fjerde producerede maskindele. Så i dag udvirker, fremstiller, distribuerer og servicerer virksomheden landsbrugsmaskiner til håndtering af naturgødning. Virksomhedens vision er: Figur 3 Samson Agro vision Billed fra intern dokument Samson Agro A/S har mere end 65 års erfaring med udvikling og fremstilling af landsbrugs maskiner og redskaber til udbringning af naturgødning. Samson Agro A/S har et omfattende produktprogram der indeholder gyllevogne, redskaber, møgspreder, røreværker og computerudstyr. I disse kategorier kan man finde følgende inddelinger: (samson-agro.com, 2012) Gyllevogne Maskiner med en kapacitet mellem m 3 Møgspreder Maskiner med en kapacitet mellem 9 29 m 3 Nedfælder Et redskab der spændes efter gyllevognen Røreværker Til omrøring af gyllen for at sikre ensartethed Virksomheden har haft en lang tradition for selv at producerer størstedelen af alle delene der indgår i produkterne. Hovedfokus i produktionen havde således været på metal bearbejdning. I dag er store dele outsourcet til underleverandører, så hovedfokus nu ligger på slutbearbejdning og samling af de færdige enheder. 12

13 Samson Agro A/S distributioner produkterne til kunderne, som hovedsagligt befinder sig i Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrig. Der distribueres også til andre lande, under kategorien øvrig eksport. Der er tale om store og kostbare produkter, og der produceres mellem enheder af de enkelte maskintyper årligt. Samson Agro A/S ser sig selv som værende en af de førende virksomheder, inden for deres forretningsområde. (Ringgaard, 2012) I dag er der 124 ansatte i Samson Agro A/S, hvor største delen er beskæftiget i produktionen. Den resterende del er beskæftiget med områderne udvikling, salg, indkøb, økonomi, logistik, marketing, HR og kvalitet. Nettoomsætningen i var på 231 mio. kr. (samson-agro.com, 2012) Figur 4 Samson Agro i nuværende lokaler fra

14 Produktionen Produktionen er del af Supply Chain systemet, og den overordnede leder er derfor Supply Chain manageren. Produktionen er opdelt i tre afdelingerne, og det er de tre teamleder for hver afdeling, der varetager med daglige drift og ledelse. De tre afdelinger er: produktion I, produktion II og produktion III, der henholdsvis producer gyllevogne, møgspreder og redskaber. En anden afdeling i Supply Chain systemet er Back Office. De varetager planlægning, indkøb og salgs administration, derunder også styring af lageret og plukkerne. Plukkerne er en support til produktionen. De indsamler alle de dele og komponenter der skal bruges i produktionen, og leverer dem fra lageret til den korrekte plads i produktionen. Supply Chain SC Manager Back Office Planlægning, indkøb os salgs administration Teamleder Produktion I Gyllevogne Teamleder Produktion II Møgspreder Teamleder Produktion III Redskaber Teamleder Figur 5 Org. diagram SCM - egen illustration Gennem de sidste par år har Samson gennemgået en række omlægninger. Arbejdsgangen med at plukkerne bringer dele og komponenter ud til produktionsmedarbejderne er ny. Førhen hentede de selv alle dele. Der er også nogle standart moduler, der går igen på flere maskiner. De er nu gået over til at producere flere af disse moduler i træk, i stedet for at producer dem enkelt hvis, når der skulle bruges en. Stemningen i produktionen: Der er overordnet en positiv og god stemning blandt medarbejderne i produktionen. Selvom de er inddelt i tre forskellige afdelinger, kan de stadigvæk arbejder på tværs af disse grupper, hvis nødvendigt. Man oplever ikke en opdeling og konkurrence blandt medarbejderne, op trods af at de arbejder i forskellige afdelinger. Dette er med til at opretholde den gode stemning i produktionen. Men man mærker, at der er en opdeling mellem produktionsmedarbejderne og plukkerne på lageret. Dette grunder i, at produktionsmedarbejderne mener at plukkerne er overflødige, de kan, som nogle næver det selv hente hvad de skal bruge. Ydermere giver nogle medarbejder også udtryk for, at de ikke kan se nødvendigheden i, at havde en kvalitetsafdeling. 14

15 De ansatte i produktionen giver til tider udtryk for nogle frustrationer. Dette skyldes, at de ikke føler de blive taget med på råd eller lyttet til, når der skal træffes beslutninger der vedrører dem, eller de mener de kan bidrage med nyttig viden, omkring et igangværende projekt. De giver også udtryk for, at de ikke kan se meningen, med de forandringer der er sket. Overordnet set er produktionen en velfungerende afdeling, men som så mange andre steder, er der plads til forbedring. 15

16 Kvalitet & eftermarked Kvalitet & eftermarked afdelingen varetager alle opgave vedrørende kvalitet og service, og det er kvalitet & eftermarkeds manageren der har ansvaret for medarbejderne i afdelingen. Afdelingen er opdelt i fire grupper: Teknisk Support, Kvalitetskontrol, Service Danmark og Service Eksport. Kvalitet & eftermarked Kvalitet & eftermarked manager Teknisk support Kvalitetskontrol Service Danmark Service Eksport Figur 6 Org. diagram kvalitet & eftermarked - egen illustration Den tekniske support vejleder kunder og bruger via telefon og mail, hvis de oplever problemer med maskinerne. Det er også dem der står for koordineringen af arbejdsopgaverne, samt i samarbejde med sælgerne, at arrangerer seminarier for forhandler og slutkunderne i brugen af maskinerne. Sker der nedbrud på maskinerne, fortager forhandlerne de reparationer eller kalibreringer de har kompetencer til, med vejledning fra den tekniske support, hvis nødvendig. Opstår der problemer som forhandlerne ikke selv kan løse, sørger medarbejderne i den tekniske support for, at der bliver sendt en service teknikker fra enten Service Danmark eller Service Eksport for at sikre at problemet bliver løst korrekt. Service Eksport dækker Tyskland og Frankrig og Service Danmark yder service til danske kunder, samt kunder i de øvrige lande. Kvalitetskontrollen laver indgangs kvalitetskontrol af de dele der er blevet outsourcet, og som nu leveres til Samson. Ydermere laver de også en sluttest af alle færdig produceret maskiner. Service teknikkerne i service danmark, service eksport og i kvalitetskontrollen skal digitalt registrer alle de fejl der opstår, i et kvalitetssystem. Ud fra de data udarbejder kvalitet & eftermarked manageren systematisk en rapport, der synliggøre de omkostninger der har været i forbindelse med udbedring af disse fejl. Alle omkostninger vil derefter blive stillet til den pågældende afdeling, hvor fejlen er sket. Kvalitet & eftermarked manageren skal også sørge for, at alle komponenter der er leveret af underleverandører, og som ikke opfylder de aftalte krav, bliver sendt retur. 16

17 Kvalitet & Eftermarked afdelingen er ny. Førhen var det en service afdelingen, der stod for teknisk support, service og reparationer. Fejl og mangler, både internt og eksternt, blev ikke registret, og der var ikke en gruppe der udførte kvalitetskontrol. Stemningen i Kvalitet & Eftermarked: Stemningen i Kvalitet & Eftermarked er rigtig god. De arbejder meget selvstændig, og planlægger meget af deres tid selv. På trods af denne selvstændige arbejdsgang, er der et tæt samarbejde på tværs af grupperne og med manageren. De er gode til at drøfte problemstilling med hinanden i afdelingen. Der bliver også lyttet til de ansatte i afdelingen, da mange af dem har direkte kontakt med kunderne, og kan derfor bringe nyttigt feedback tilbage til virksomheden. Dog er der en enkelt medarbejder der har tendens til at brokke sig unødvendigt, men på trods af dette, prøver vedkommende ikke at spille folk ud mod hinanden. 17

18 Modstand mod forandring Der vil ofte være en modstand eller modvilje mod forandringer. Modstanden kan svinge lige fra aktiv modstand som nedsættelse af arbejdshastighed og bevidst lave fejl, til passiv modstand som ligegyldighed. Modstanden kan skyldes, at al forandring er en trussel mod trygheden. Det er derfor vigtigt at forstå, hvorfor nogle medarbejder reagerer som de gør. Men modstand mod forandringen kan også bare være ledelsens dårlige undskyldning for, at de ikke har planlagt gennemførelsen af forandringen på en korrekt måde. (Kai Hansen m.fl., 2007) På Samson er det heller ikke alle medarbejderne der er begejstret for forandringerne. Gennem løbende uformelle samtale med medarbejderne og iagttagelser, viser det sig, at der er nogle meninger og udtalelser der går igen blandt medarbejderne. Er ikke klar over hvorfor Alle er ikke klar over, hvorfor der er blevet lavet om i arbejdsgangen, eller hvad målet med forandringerne skal være. Flere medarbejder mener, at det virkede fint på den måde det fungerede på før. Dette tyder på, at de har oplevet en følelse af unødvendighed, overfor forandrings initiativerne. Føler ikke der blive lyttet til dem og ikke tilstrækkelig information Flere medarbejder føler ikke der bliver lyttet til dem, når de komme med ideer eller påpeger problemer. De føler sig overhørt, selvom de prøver at bidrage med nyttig viden. Dette er med til at skabe en ligegyldighed, der kan medføre passiv modstand mod forandringerne. Ydermere føler de ikke, at der er tilstrækkelig med information om, hvad formålet med forandringerne er, og om hvad det er de arbejder mod, altså hvad er målet. Ser man på, hvordan medarbejderne oplever forandringerne, lyder det til at der ikke har været en tilfredsstillende kommunikation mellem medarbejderne og ledelsen. Ledelsen har måske ikke haft en klar plan for, hvordan de kunne sikre sig medarbejdernes opbakning til forandringsprocessen, og derfor bare trukket forandringerne ned over hovedet på de ansatte. Medarbejderne har derfor ikke haft en mulighed for, at forstå formålet og nødvendigheden af forandringerne. 18

19 Forandringsteori Når en virksomhed eller organisation står overfor at skulle tilpasse sig nye vilkår, og skal gennemføre forandringer, kan det være nødvendigt med nogle relevante metoder og teorier. Der findes i dag mange forskellige metoder og teorier om, hvordan man bedst mulig sikrer den ønskede forandring. Men alle arbejdspladser er forskellige, og mennesker er ikke ens. Der kan være forskellige processer, der skal arbejdes mere med end andre, men der findes også nogle helt grundlægende processer, der kan være behjælpelige til at opnå den ønskede forandring. Forandringsprocessens forløb Det er ikke uden betydning, hvordan forandringsprocessen forløber. Kurt Lewin, en tysk-amerikansk psykolog, anses for at være fader til teorien om organisationsudvikling. Han udviklede en grundlæggende model for ændringer i sociale systemer. Udviklingsmodeller der er kommet til senere, er alle en tilpasning eller forfinelse af Kurt Lewins grundlæggende model. Ifølge Lewin består enhver forandringsproces af tre faser: Fase 1 Optøning Figur 7 Forandringsprocessen egen illustration Første fase består i at optø den nuværende organisation og indstille medarbejderne mentalt på, at der skal forandringer til. Man skal gøre op med den måde, tingene er blevet gjort på tidligere, og organisationen skal ændre på gamle vaner og tænkemåder. Ved større ændringer skal der samtidig skabes en fælles vision, så alle ved, hvad de skal bevæge sig imod. I ethvert socialt system, vil der være modtand mod forandring, og man skal skabe en tro på, at man bevæger sig mod noget nyt og bedre, inden man begynder at ændre på noget. 19

20 Fase 2 Bevægelse Bevægelse fasen består i at gennemføre selve forandringen. Det kan både være tidskrævende og konfliktfyldt at ændre på kulturen i en virksomhed. Man kan i nogle tilfælde vælge en trinvis overgang eller i andre tilfælde en springvis overgang, f. eks ved at omformulere virksomhedens idé, der derved vil få konsekvenser for organisationen. Fase 3 Fastfrysning Fastfrysningsfasen skal sikre, at man ikke falder tilbage til de gamle vaner igen. Den nye måde at gøre tingene på, skal være en del af kulturen på arbejdspladsen. Det sker ved at motivere og efteruddanne medarbejderne. Motivationen kan ske gennem belønning, og det er vigtigt at ledelsen kun belønner de nye ting, og fjerner belønningen fra den gamle måde at gøre tingene på. Belønningen og motivationen kan blandt andet opnås gennem løn, ansvar, anerkendelse, udfordring og forfremmelse. Forandringsstrategier Når man står overfor at skulle gennemføre en forandring, er der overordnet tre forandringsstrategier, man kan anvende: Rationel strategi Mentalitetsstrategi Magtstrategi Rationel strategi Ved den rationelle strategi er det faglige eksperter, der laver en analyserer, og ud fra den vurderes, om der skal forandringer til. Derfor kaldes den rationelle strategi også for ekspertstrategien. Ud fra analysen udarbejdes der en løsning, der så skal implementeres via den formelle organisation. Der bliver ofte hyret eksterne konsulenter, der skal hjælpe med forandringsprocessen. Mentalitetsstrategi Grundantagelse i mentalitetsstrategien er, at al organisationsudvikling er stærkt forbundet med de enkelte individer, der er i organisationen. Der er derfor meget stor fokus på, hvordan forandringsprocessen foregår. Medarbejderne inddrages i forandringsprocessen, og det er fordelagtigt, når der skal ændres i værdierne og tænkemåden. 20

21 Magtstrategi I magtstrategien starter optøningsprocessen ofte oppefra, og bevæger sig ned gennem organisationen. Forandringerne gennemtvinges af ledelsen, og kan ske ved hjælp af forflyttelser, trusler og fyringer. Med magtstrategien er det muligt, at man kan fortage hurtige ændringer. Der er fordele og ulemper ved alle tre strategier, og i praksis vil man også bruge en kombination. Med den rationelle strategi sikrer man en faglig rigtig løsning, men en ulempe er, at man ikke inddrager medarbejderne. Så skal man efterfølgende ud og overbevise medarbejderne om, at dette er den rigtige løsning. Ved mentalitetsstrategien involveres medarbejderne, og man er fælles om opfattelsen af problemet og løsningsmulighederne. Men forandringsprocessen kan her blive meget lang, hvis et stort antal medarbejder skal involveres. Det kan ydermere gå ud over fagligheden, hvis der undervejs skal indgås for mange kompromiser. Magtstrategien gør, at man kan lave nogle hurtige ændringer, men her vil modstanden mod forandringen vokse, da det er noget, der bliver påtvunget medarbejderne, som ingen indflydelse har på dette. (Kai Hansen m.fl., 2007) 21

22 Kotters otte trins model John P. Kotter er en forhenværende professor i ledelse på Harvard Business School. Kotter er kendt for studier og tanker omkring forandringsledelse. I 1994 skrev han en artikel i Harvard Business Review med titlen Ledelse af forandring: Hvorfor bestræbelser på forandring mislykkes. Artiklen blev senere hen til bogen Leading Change, der på dansk hedder I spidsen for forandringer, og i det følgende afsnit er det Kotters teori der vil blive anvendt. Bogen, I spidsen for forandringer, omhandler forandring gennem ottetrinsprocessen. Kotters model har den store fordel, at den synliggør forandringsprocessen overfor medarbejderne, og giver dem et indblik i, hvorfor det kan være nødvendigt med forandringer i virksomheden. De otte trin 1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed 2. Oprettelse af den styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Styrkelse af medarbejdernes kompetencer 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultatet og produktion af mere forandring 8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Kotters otte trin passer godt sammen med de tre faser i Lewins forandringsproces. Kotter har delt det op i otte mere oprationelle termer. Trin 1-4 knytter sig til optøningsfasen, trin 5 og 6 til bevægelsesfasen og til sidst trin 7 og 8 til fastfrysningsfasen. Kotters forandringsmodel gennem ottetrinsprocessen vil være et godt værktøj for alle virksomheder, der står overfor forandringer. I det efterfølgende vil der blive kigget nærmere på hvert af de otte bud, og hvordan Samson med fordel kan benytte sig af denne model. 22

23 Etablering af en oplevelse af nødvendighed Opgaver omkring forandringer kræver stort samarbejde, initiativ og mange menneskers villighed til at yde en ekstra indsats. I en organisation med 100 medarbejdere, vil der mindst skulle være 25% af medarbejderne, der skal yde langt mere, end hvad der normalt kræves, hvis der skal laves en markant ændring. Hvis medarbejderne ikke oplever en nødvendighed af forandringer, vil det blive meget svært at gennemføre. Etablering af en oplevelse af tvingende nødvendighed er af afgørende betydning for at få det nødvendige samarbejde. Kotter understreger, at den største faktor, til en manglende oplevelse af nødvendighed er selvtilfredshed. Hvis der er en stor selvtilfredshed, det vil sige, at hvis virksomheden ikke opfatter nogle problemer, er der ingen krise, og det hele går rigtig godt, vil forandringerne sjældent komme i gang. Kun meget få vil være interesseret i, og synes det er nødvendigt at arbejde med forandringsinitiativer, da de simpelthen ikke kan se nødvendigheden i det. Kilder til selvtilfredshed: For meget ubekymret snak fra den overordnede leder Fravær af en større og synlig krise For mange synlige ressourcer Menneskets evne til at fornægte, især i pressede eller stressede situationer Selvtilfredshed Lave præstationsnormer En kultur, der er præget af dræb-budbringeren-meddårlige-nyheder, mangel på åbenhed og undgåelse af konfrontationer Organisationsstrukturer, der får de ansatte til at fokusere på snævre, funktionelle mål En mangel på tilstrækkelig præstationsfeedback fra eksterne kilder Interne vurderingssystemer, som fokuserer på forkerte præstationskriterier 23

24 I Samsons tilfælde: Blandt medarbejderne i produktionen hører man nogle gange Hvorfor er der blevet lavet om på det? Det fungerede da fint før. Dette grunder i uvidenhed. De ansatte ved ikke hvorfor, de nye tiltag er blevet påtvunget dem, og kan derfor ikke se nødvendigheden i forandringerne. Styrkelse af oplevelsen af nødvendighed For at få startet på en forandringsproces, kræver det at man fjerner kilder til for stor selvtilfredshed eller minimerer deres indvirkning på forandringssprossen. Dette vil være med til at skabe en styrkelse af følelsen af nødvendighed. Man kan selv aktivt gøre noget for at hæve nødvendighedsniveauet. Der er flere måder at hæve nødvendigheds- niveauet på: 1. Fremkald en krise ved at tillade et økonomisk tab, påpeg en stor svaghed i forhold til konkurrenter eller tillad fejl at udvikle sig i stedet for at rette dem i sidste øjeblik. 2. Eliminér åbenlyse eksempler på udskejelser (f.eks. firmafly, firmabiler i luksusklassen, frokostservering på gourmetniveau). 3. Sæt målene for omsætning, indtjening, produktivitet, kundetilfredshed og udviklingstid så højt, at de ikke kan opfyldes, hvis man blot gør, hvad man plejer at gøre. 4. Hold op med at måle de mindre enheders resultater ud fra snævre funktionsmål. Insistér på, at flere medarbejdere bliver gjort ansvarlige for en bedre vurdering af præstationer. 5. Send flere data vedrørende kundetilfredshed og økonomiske resultater til flere medarbejdere, især informationer, der demonstrerer en svaghed i forhold til konkurrenter. 6. Insistér på, at medarbejderne regelmæssigt taler med utilfredse kunder, misfornøjede leverandører og gnavne aktionærer. 7. Brug konsulenter og andre midler til at opnå mere relevante data og ærlige diskussioner på ledelsesmøder. 8. Gengiv de mere ærlige diskussioner om virksomhedens problemer i personaleblade og i topledelses taler. Brems de overordnede lederes her går det godt -snak. 9. Bombardér medarbejderne med oplysninger om fremtidige muligheder, om belønninger ved realisering af disse muligheder og om organisationens nuværende, manglende evner til at forfølge disse muligheder. 24

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Struktureret vedligehold

Struktureret vedligehold AARHUS MASKINMESTERSKOLE Struktureret vedligehold Bachelorprojekt Nikolaj Madsen, A10581 16-12-2013 Vision 2025 Bygningsservice@mch.dk Vedligehold Økonomi Ledelse og management [ Vedligeholdelsesstrukturering

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere