Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION"

Transkript

1 Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Hvorfor taler vi om forandringsledelse? Hvorfor taler vi overhovedet om forandringsledelse? Man kan vel stort set sige, at alt forandrer sig hele tiden ergo er al ledelse lig forandringsledelse. Alligevel fremhæves forandringsledelse som noget særligt. I mine øjne er forskellen ikke så stor. Enhver leder skal dagligt evne at gennemføre store og små forandringer. Uanset om forandringen er stor eller lille skal en leder evne at gøre opgaverne/ændringerne meningsfulde involvere medarbejdere og andre ressourcer ændre på omgivelser, arbejdsgange, kompetencer og værdier sikre at opgaver/ændringer er med til at støtte kundeorientering og resultatskabelse holde fast og sikre at de ønskede effekter indfries Generelt kan vi sige, at lederens emotionelle intelligens dagligt sættes på prøve. Hvorfor er det svært? Forandringer kræver mod og klarsyn. Jeg siger ikke at forandringsledelse er svært. MEN jeg erkender, at større forandringer kan kræve mod. Mod til at træffe beslutninger, hvor vi måske ikke har alle de nødvendige informationer til rådighed. Mod til at gå ad ukendte stier. Ikke mindst kræver forandringsledelse at lederen selv er overbevist om, at forandringen er nødvendig. Hvilken leder har ikke ligget hjemme i sengen og haft et par overvejelser i retning af: Gør vi det rigtige? Bliver jeg den eneste, der skal omvende alle de andre? Flytter vi på magtbaser og hvad får vi så i stedet? Er al den modstand og uro overhovedet nødvendig?

2 Evner jeg at holde ved - med alle de andre bolde vi har i luften? Formår jeg at gøre det komplekse tilgængeligt for alle? Meningsfulde forandringer Hvem har ikke siddet med følelsen af, at denne forandring kunne undværes? De fleste af os vil meget gerne være med til at skabe meningsfulde forandringer. Hvis viljen er tilstede kan vejen ofte også findes. Ofte ønsker vi at involvere os i aktiviteter, som vi er enige i eller som vi bliver overbevist om er vigtige. Vi stiller naturligt en række spørgsmål, når vi bliver præsenteret for en forandring: Hvorfor denne forandring? - er det mest centrale spørgsmål de fleste stiller? Hvad betyder forandringen for mig? Hvordan hænger forandringen sammen med mine egne overbevisninger og værdier? Hvilke evner og færdigheder kræves der af mig fremover? Hvordan skal jeg agere anderledes i fremtiden? Hvordan vil forandringen se ud rent fysisk? Når du som leder formidler budskabet om forandring vil det være en fordel, at du netop tager alle disse HV..spørgsmål med i din præsentation. Jo flere af disse spørgsmål du kan svare på, jo mindre modstand vil du opleve. Forandringer og følelsernes magt Ifølge en ny ph.d.-afhandling af Poul Poder (se litteraturlisten nedenfor) har håndteringen af følelser under en organisationsforandring, afgørende betydning for om udfaldet bliver godt. Følelser er nemlig afgørende for hvordan medarbejdere opfatter sig selv, andre og deres rolle i organisationen. Via sociologisk teori om følelser påviser Poul Poder hvilke forhindringer der møder selv den bedste organisation på personaleområdet, når følelsernes magt bliver undervurderet. Han anlægger 3 perspektiver på følelser: Kulturel norm, magtstatus og social interaktion.

3 Vi har alle normer for hvilke følelser det er passende at udtrykke hvornår. Fx er det vigtigt at være positiv på sin arbejdsplads. De følelser vi viser, hænger også sammen med hvilken status vi har. Det er fx mere accepteret at en overordnet udtrykker vrede, end at en underordnet gør det. Gennem social interaktion kan vi både opbygge og nedbryde hinandens selvtillid. Lederen skal lære at anerkende medarbejdernes følelser og differentiere imellem dem. Der er fx forskel på at være skuffet, frustreret eller vred. Vrede er en moralsk begrundet følelse, fx som følge af en uretfærdighed, og er langt stærkere end blot at være frustreret. Tolker lederen alle udtryk for negative følelser, som frustration over forandrings-processen, drukner medarbejderens reelle problem. Der skal ikke kun tages vare på de negative følelser. Lederen skal også fremme medarbejdernes selvtillid, tillid til ledelsen og loyalitet overfor organisationen. - Uden at være bevidste om det, ligger lederne under for et dogme i forandringsforskningen. Dogmet er, at medarbejderne generelt har modstand mod forandring. Ifølge dette klassiske perspektiv, er mennesker per definition konservative og bange for forandringer. Den opfattelse hindrer et mere nuanceret syn på forandringer i organisationer. For forandringer kan også medføre lettelse, entusiasme og kreativitet hos medarbejderne, fx hvis de er mere på bølgelængde med en ny leder i afdelingen. - Konsekvensen er, at følelser udelukkende bliver forstået som psykologiske reaktioner på utryghed, frem for svar, der tages for pålydende og rummer en informationsværdi. Folk har ikke nødvendigvis modstand mod forandring, men de har måske nogle alternative forslag til hvilken forandring der er ønskelig. Forandringer er the name of the game, det ved medarbejderne godt. Deres reaktioner rummer svar på forandringen og er ikke modstand for modstandens skyld, derfor skal de tages alvorligt. Kommunikerer man sin vrede over en uretfærdighed, eller sine forslag til forbedringer af arbejdsgangen, risikerer man at blive overhørt og kategoriseret som en utryg modstander af forandring. Poul Poders observationer er at de fleste vælger den modsatte strategi: at fremstå positive. Selvom såvel struktur som kultur taler imod at lufte sine mere negative følelser, betaler det sig at gøre det. Negative følelser forsvinder nemlig ikke ved at man ignorerer dem. Den energi det koster at undertrykke sin negativitet går til gengæld ud over kreativiteten.

4 - Strukturelle forhold som magt og status, influerer på hvilke følelser vi tør udtrykke og til hvem. Men både ledelse og medarbejdere er forsigtige med at fremstå negative. For negativitet kolliderer med vores ideal om, at man helst skal være positiv. Derfor passer man på med at udtrykke sine følelser af bitterhed, skuffelse og angst. To erfarne medarbejdere kom med en fagligt begrundet indvending til et afdelingsmøde. Alligevel indledte de med at sige Ikke for at være negativ, men. Vi har en kultur der fremmer positivitet, men hele den Have a nice day-culture, er psykisk krævende. Det koster energi at skjule og undertrykke sin vrede. Undersøgelser peger endda på, at de arbejdspladser hvor man kan udtrykke en større spændvidde af følelser fra tvivl til lede er mere kreative. Derfor er der en pointe i at forstå sine egne og andres følelser, såvel de negative som de positive. Poul Poder mener at vi forholder os for negativt til negative følelser. Selvom det er godt at have en positiv attitude på arbejdspladsen, bliver det anstrengende hvis den ikke er reel. I så fald skal man kunne tale med sin ledelse uden, at blive kategoriseret som negativ overfor forandringer. For det er sjældent forandringer som sådan der er problemet, men de specifikke konsekvenser det medfører for den enkelte. Sådanne konsekvenser kan der oftest rettes op på, eller i det mindste tages hensyn til. Men det kræver en anerkendende ledelsesstil der giver plads til medarbejdernes følelser af fx vrede, frustration eller skuffelse. Og en ledelse der anerkender at negative følelser ikke er farlige elementer der skal undertrykkes, men tværtimod kan rumme nøglen til nyttig information om forbedrede arbejdsgange eller kommunikationsveje. Forskning viser at det er nemmere at tale differentieret om positive følelser end om negative. Måske er det derfor megen konstruktiv negativitet bliver til brok i krogene. Bliv i stedet bedre til at finde årsagerne og gøre noget ved dem. Modstand mod forandringer Når forandringer gør ondt Selv de mindste forandringer kan gøre ondt. Når en forandring rykker rundt på noget jeg kendte, noget jeg kunne lide, noget jeg havde det godt med skabes der en usikkerhed for en stund. Nogle forandringer opleves som fordele for den ene og som rene katastrofer for den anden. Som leder må du evne at være omsorgsfuld og skabe en tryghed på rejsen. Enhver medarbejder forventer, at du har indlevelse og kan skabe tillid til, at den enkelte ender med at få det godt igen.

5 Du forventes at kunne stimulere de eventyrlystne samtidig med at du giver en støttende arm til de usikre. Du forventes at have konkrete anvisninger til praktisk anlagte og samtidig have fakta og argumenter til de rationelle. Den svenske krisepsykolog Cullberg fortæller, at en meget gængs traumereaktion på noget ubehageligt er at gå i chok. Eller at starte med at yde modstand og fornægte, at forandringen overhovedet er en god ide. Den første reaktion kan altså være meget voldsom. Af lederen kan det let tolkes som modstand. Selvom det måske i højere grad er udtryk for bekymring. For nogle vil der derefter ske det, at man går i kulkælderen altså at man bliver f.eks. ked af det, forvirret, ærgerlig, vred, indadvendt, arrig, grædende, usikker etc. I denne tilstand af fortvivlelse synes forandringen måske fuldstændig uoverskuelig. Efter nogen tid vil de fleste udforske og undersøge. De vil deltage i kurser eller forandringsaktiviteter og dermed blive overbevist om, at det nok skal lykkes eller blive meningsfuldt. Når forandringen er på plads vil de fleste have flyttet sig op i stueetagen igen. Og måske helt have glemt, hvor svært de føltes i starten. Lederens rolle er som sagt at huske på, at nogle overhovedet ikke oplever forandringen som noget særligt, mens andre skal skubbes blidt op af kulkælderen igen.

6 Fornægtelse Fortpligtelse Fortvivlelse Udforske Involvering af nøglepersoner fra start Kick-start forandringen Indkald alle nøglepersoner til møde/seminar. Afsæt tid til at lave en opstart, hvor alle involveres. Din agenda for mødet: Præsenter budskabet. Sørg for at give svar på Hvorfor denne forandring er vigtig for virksomheden altså formålet med forandringen. Sørg for at alle kender målet altså den effekt vi ønsker at opnå. Sørg for at give svar på fordele for den enkelte (What s in it for me?) Sørg for at gøre forandringen let forståelig skab en metafor/en analogi. Skab en analogi, der kan bruges igen og igen. Sørg for at fortælle om andres erfaringer i lignende situationer eller om andre konkrete betragtninger.

7 Sørg for fortæl om de mulige fordele og visioner. Sørg for at fremhæv data og fakta, der giver anledning til forandringen. Sørg for at fremhæve værdier og overbevisninger, der understøtter beslutningen om forandring. Stil et par spørgmål for at sikre forståelsen Find frem til umiddelbare bekymringer Inddel deltagerne i 3 personers grupper og sørg for at alle afleverer minimum 2 gule lapper på mulige bekymringer. Fremlæg alle gule lapper. Gennemgå bekymringerne i plenum. Diskuter fordele og perspektiver ved budskabet. Udarbejd løsningsskitser til bekymringer og perspektiver. Find de 2 vigtigste fordele og de 2 største bekymringer. Lad deltagerne udarbejde ideer til håndtering af alle 4. Fremlæg handlingsplaner. Fasthold dit forandringsfokus Du har brug for at formidle budskaber løbende til alle interessenter. Hvad sker der? Hvilken fremdrift er der? Hvad lærer vi undervejs? Hvordan påvirker det kunderne? Osv. Osv. Denne interne markedsføring er med til at sikre dit eget forandringsfokus. Du skal igennem hele forandring sikre, at du fortsat har adgang til de nødvendige ressourcer. Du skal sikre, at du skaber resultater og fremdrift. Du skal sørge for at gennemføre de relevante målinger, der giver dig taletid, når beslutningstagerne skal tildele dig ressourcer. Ikke mindst skal målingerne skabe energi til forandringens næste etape. Kundeorientering og resultatskabelse Netop kunder og resultater bør være et vigtigt element i dine forandringsaktiviteter. Hvem efterspørger denne forandring? Hvem er kunden? Hvad lægger kunden vægt på? Hvad er vigtigst for kunden? Hvordan kan forandringen medvirke til at skabe forretningsmæssige resultater?

8 Jo oftere du kan fremvise tal og dokumentere, at du taler kundens sag jo lettere får du adgang til de nødvendige ressourcer til at gennemføre forandringen. Hold fast længe nok Hvis du har fastlagt et mål for forandringen en effekt eller et målbart result som forandringen skal skabe har du letteree ved at følge op på om der er fremdrift. Ikke mindst vil du undervejs kunne monitorere om målet fortsat er vigtigt eller om andre forandringer har gjort dette mål uinteressant. Hvis du ikke har et målbart resultatmål risikerer du let, at din forandringsaktivitet blot er en bold blandt mange andre bolde. Måske en bold som andre ikke engang lægger mærke til. Forandringer ifølge Kotter John P. Kotter har skrevet flere bøger om forandringsledelse. Han fremhæver bl.a. følgende gode råd: 1. Etablering af oplevet nødvendighed 2. Oprettelse af den styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Skabe grundlag for handling på bred basis 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen [Gode forandringer ifølge Cummings & Worley] Et andet sted at finde gode råd er hos Cummings & Worley. De har udarbejdet følgende beskrivelser af de gode forandringer:

9 Fastholde processen Skaffe ressourcer Støtte til Change Agents Udvikle nye kompetencer Forstærke ny adfærd Skabe politisk støtte Change Agents..magt Nøgleinteressenter Påvirke interessenter Lede forløbet Aktivitetsplanlægning Commitment planlægning Ledelsesstruktur Skabe en vision Beskrive værdier Forestilling om fremtiden Motivere forandring Gøde/skabe oplevelse af nødvendighed Overvinde modstand Litteratur om forandringsledelse Leading Change, John P. Kotter, Harvard Business School Press Harvard Business Review on Change, Harvard Business School Press Hvem har flyttet min ost, Dr. Spencer Johnson,Børsen Resultater med forandringsledelse, Alan Warner, Forlaget Centrum Erfaringer fra forandringsprocesser, Mette Morsing, AMU Randers Poul Poder: Feelings of Power and the Power of Feelings - Handling Emotion in Organisational Change, 2004, Ph.d.-afhandling Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Pris 130 kr. Bestilles hos

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere