UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012"

Transkript

1 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

2 På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give et overblik over hovedparten af de aktiviteter og uddannelser, som vi gennemfører i UniQ regi. UniQ er betegnelsen for et uddannelses- og udviklingsprogram, der eksperimenterer med at finde nye måder at professionalisere ledelse på, som samtidig forankrer fornyelsen af ledelseskapaciteten i det daglige arbejde som leder. UniQ udbyder bl.a. kompetencegivende lederuddannelse med afsluttende eksamen på både akademi- og diplomniveau med ECTS point. UniQ ejes og udvikles i et privilegeret partnerskab i Midt- og Vestjylland. I partnerskabet indgår Herning Kommune, Lemvig Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Aarhus Universitet Herning (AU Herning) og VIA University College (VIA UC). Når du har fundet den aktivitet det modul du ønsker, udfylder du ansøgningsblanketten bagest i brochuren og sender den til din lokale HR-konsulent, som du finder bagest i brochuren. Du vil forud for uddannelsesstart modtage et velkomstbrev og password til opkobling på den elektroniske studieportal, Studienet. Af velkomstbrevet fremgår det også, hvilke grundbøger du selv kan anskaffe. Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til enten at kontakte din lokale UniQ HR-konsulent eller undertegnede projektleder i UniQ på følgende mailadresse: Vel mødt på uddannelse Anders Secher, Indhold Forord... 2 Kursusforløb: Lederaspirant... 3 Akademiniveau: Akademiuddannelsen i ledelse, Organisation... 4 Diplom i ledelse: Ledelse og organisation for ledere... 5 Ledelse og organisation for medarbejdere... 6 Ledelse og medarbejdere... 7 Det personlige lederskab... 8 Viden- og innovationsledelse... 9 Ledelse og filosofi Strategisk ledelse Afgangsprojekt...12 Praktiske oplysninger: Frekvensoversigt Kontaktpersoner Ansøgningsformular

3 UniQ Lederaspirant Program for lederaspiranter Har tanken om et lederjob strejfet dig? Forløbet gennemføres i foråret Lederaspirant forløbet tilbyder dig en mulighed for at blive afklaret i forhold til et lederjob. Forløbet er bygget op omkring en række situationer/oplevelser. Med udgangspunkt i disse og dine personlige refleksioner, sættes du stand til at sætte dit lederpotentiale i centrum. Lederaspirantforløbet sætter dig i situationer, hvor dine talenter prøves af: Hvorfor vil du gerne lede andre? Hvorfor tror du andre gerne vil ledes af dig? Tør du lede? Kan du lede? Vil du lede? Tør du selv ledes? Kan du mestre det krydspres, der ligger i at lede andre og selv være underlagt en leder? Kan du lede ansatte, som tidligere var dine kolleger? Kan du gennemføre den svære samtale? Programmet rummer en introduktionsdag og fem undervisningsdage med forberedelse og mulighed for sparring på konkrete karrieremæssige udfordringer. Desuden inviteres du og din nærmeste leder til et afsluttende arrangement, hvor formålet fx kan være at undersøge/afklare hvilke muligheder der er for at arbejde med ledelse p.t. Andre emner kunne fx være: Hvad kræver det af yderligere kvalificering, hvis du skal være leder? Forløbet består af et informationsmøde, to moduler á to dage, en ledelsespraktikdag i en anden organisation og et modul af en enkelt dags varighed. Undervisere på modulet er cand. psyk. Jørgen Filtenborg, AU Herning og adjunkt Anders Secher, VIA UC. 3

4 UniQ Aktivitetsnummer Akademiuddannelsen i ledelse, Organisation Uddannelsen skal kvalificere dig til at kunne tage professionel del i løsningen af ledelsesmæssige problemstillinger, primært på teamleder/teamkoordinator niveau, både i dagligdagens driftsopgaver, samt i organisatoriske forandringsprocesser. Forløbet vil give dig en række grundlæggende værktøjer du kan bruge i din dagligdag som teamleder/koordinator, samtidig med at du får den nødvendige viden om organisationsteoretiske emner. Processen er tilrettelagt således, at den danner den naturlige ramme for din videre udvikling som teamleder. Gennem forløbet får du mulighed for at udfordre dig selv, og det er derfor vigtigt at du går ind i forløbet med et reelt ønske om at indlede en ledelsesmæssig udviklingsproces på flere planer teoretisk og praktisk, og at du er indstillet på at dele denne udviklingsproces med dine medstuderende. Du vil få mulighed for at diskutere dine ledelsesudfordringer med andre studerende i mindre studiegrupper på forløbet. Forløbet er praksisforankret. Derfor er dine og de øvrige deltageres erfaringer og systematiske refleksioner over egen ledelsespraksis afgørende elementer i undervisningen såvel som i de aktiviteter, der gennemføres i perioderne mellem undervisningsdagene. Du skal være indstillet på at eksperimentere - både med nye måde at tænke på og med din egen ageren i din organisation. På modulet arbejdes med En helhedsforståelse af din afdelings strukturer, kulturer og processer, samt dens forhold til omverdenen Anvendelse af forskellige metoder til personlig udvikling og til udvikling af samspillet i teams Analyse af samspillet med virksomhedens struktur, processer og kultur i forhold til rollen som teamleder/mellemleder Værdibaseret og anerkendende ledelse Anvendelse af ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med praktisk problemløsning Analyse af virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling og innovation og vurdere løsninger herpå. Refleksion over egen personlighed og lederstil i forhold til rollen som teamleder/mellemleder Forandringsledelse og konflikthåndtering Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse. Modulet gennemføres primært på enkeltstående undervisningsdage i tidsrummet Hertil kommer selvstudie, litteraturlæsning, opgaveløsninger, vejledning og eksamen. Modulet gennemføres på følgende dage: Informationsmøde 15. august ( ), 4., 5., 25. og 26. september, 25. og 26. oktober og 5. november. Der skal afleveres en skriftlig opgave (20. november) og den mundtlige eksamen gennemføres den 4. og 5. december. Undervisere på modulet er lektor Peter Jespersen og adjunkt Anders Secher, begge VIA UC. Deltagerpris: kr. 4

5 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og organisation for ledere Forstå din organisation og vælg dine ledelsesveje. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Og vi arbejder med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. På modulerne arbejdes med Hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af beslutninger, fortællinger og fortolkninger om offentlige og private virksomheders identitet konstant er til forhandling og genforhandling. Det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier med henblik på at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource. Hvordan strategisk ledelse og styring af organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter. Strategisk ledelse og styring, herunder betydningen af valg/fravalg af forskellige strategiske og styringsmæssige perspektiver på egen organisation. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 22., 23. og 29. august, 12. og 26. september, 10. og 24. oktober, 7. november. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og adjunkt Anders Secher, VIA UC. Deltagerpris: kr. 5

6 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og organisation for medarbejdere Forstå din organisation og vælg dine ledelsesveje. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Og vi arbejder med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. På modulerne arbejdes med Hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af beslutninger, fortællinger og fortolkninger om offentlige og private virksomheders identitet konstant er til forhandling og genforhandling. Det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier med henblik på at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource. Hvordan strategisk ledelse og styring af organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter. Strategiske ledelse og styring, herunder betydningen af valg/fravalg af forskellige strategiske og styringsmæssige perspektiver på egen organisation. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse. Modulet henvender sig fx til medarbejdere i stabsfunktioner, HR-konsulenter, projektledere og ACmedarbejdere. Modulet gennemføres på følgende dage: 20. og 21. august, 6. og 20. september, 4., 11. og 25. oktober, 8. november. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og adjunkt Anders Secher, VIA UC. Deltagerpris: kr. 6

7 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og medarbejdere Ledelse i og af relationer, samt ledelse af læring og kompetenceudviklingsprocesser bliver sat i fokus og gennem forskellige perspektiver, begreber og vinkler på det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som skabt af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation. Desuden er det modulets formål at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som konstitueret af og som medskabende for organisatoriske udviklingstænkninger og udviklingsmuligheder i egen organisation. På modulet arbejder vi med Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes. Ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering Hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling i de studerendes egen organisation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber. Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på hvordan magt, konflikter og forhandling er centrale fokuspunkter for forståelsen af den måde, hvorpå ledere og medarbejdere beslutninger kommunikeres og beslutningsgrundlag synliggøres. Med udgangspunkt i iagttagelser i de studerendes egne organisationer, udvikles de studerendes forståelse af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres mellem forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger. Ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om læring og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelsen af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer Forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling. At udvikle kompetencer til at identificere, reflektere og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling, samt HR-koncepter og deres implementering i de studerendes egne organisationer hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etikker og værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 21., 22. og 28. august, 11. og 25. september, 9. og 23. oktober, 6. november. Underviser på modulet er lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA UC. Deltagerpris: kr. 7 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE IKAST-BRANDE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE HERNING KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE STRUER KOMMUNE LEMVIG KOMMUNE AU HERNING VIA uc

8 UniQ Aktivitetsnummer Det personlige lederskab Dit personlige lederskab bliver sat i fokus og gennem forskellige perspektiver på ledelse, ledelsesopgaven og kommunikation i ledelse får du mulighed for at udvikle dig selv og dit personlige lederskab. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Hensigten er at udvikle de studerendes forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Det er desuden modulets formål, at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring, og forståelse af, det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Hensigten hermed er at udvikle de studerendes forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige forståelser af det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer. Der arbejdes med at udvikle de studerendes kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen praksis og i forhold til områder for egen kommunikativ kompetenceudvikling Der fokuseres på, hvordan det professionelle lederskabs forskellige betydninger kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisations- og samfundsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Der fokuseres på forskellige historisk forankrede ledelsesteorier. Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at iagttage og forstå egen ledelsespraksis i forhold til forskellige historisk forankrede ledelsesteorier, herunder på betydningen af valg/ fravalg af forskellige teoretiske perspektiver til iagttagelse af egen ledelsespraksis. Der arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem forestillinger om et kompetent professionelt lederskab og deres nuværende praksis identificerer områder for kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab. Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 20., 21. og 28. august, 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 5. november. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA UC. Deltagerpris: kr. 8

9 UniQ Aktivitetsnummer Viden- og innovationsledelse Hvad gør man som leder, når der på en og samme tid er forventninger om, at man håndterer nutiden og er medskaber af fremtiden? På valgmodulet Viden og innovationsledelse, må du være forberedt på at møde nye perspektiver på, tilgange til og forestillinger om hvad ledelse er og kan. Du vil blive mødt med det underfundige og undersøgende spørgsmål; Hvad nu hvis og du vil blive klædt på til at genkende, fremkalde og støtte innovation i din egen organisations praksis. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af viden- og innovationsledelse. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 23. og 30. august, 13. og 27. september. Undervisere på modulet er lektor Michael Nørager og lektor Henrik Knudsen, begge AU Herning. Deltagerpris: kr. Vi vil på modulet forholde os til vigtige spørgsmål og temaer som fx. Viden - og innovationsledelse i et omverdens- og historisk perspektiv Videns- og innovationsbegrebers kompleksitet herunder kategorier, barrierer og drivkræfter. Vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring. Ledelse af viden og innovation i relation til den specifikke organisatoriske kontekst 9

10 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og filosofi På modulet ser vi på, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse kan bidrage til den ledelsesmæssige praksis og hvordan en filosofisk tilgang kan sættes i spil i organisationen med henblik på i et fremadrettet perspektiv, at udfordre dens gode grunde til at være til med sin mission, vision, værdier og strategier. Vi sætter fokus på det praktiske arbejde med etikken, på lederens etiske dialog med sig selv og andre og på lederens dømmekraft. Den etiske dimension i lederskabet er uomgængelig og må medtænkes i alle lederens virkefelter. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse og filosofi. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 23. og 30. august, 13. og 27. september. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA UC. Deltagerpris: kr. På modulet vil vi bl.a. arbejde med Hvad er filosofi og hvilke sammenhænge mellem filosofi og ledelse kan gøres gældende. Teoridannelser indenfor praktisk filosofi, etik og politisk filosofi og den historiske og samfundsmæssige kontekst, hvori de er indlejret. Etisk argumentation, dømmekraft, anerkendelse og etiske dilemmaer og hvordan vi anvender og møder det i vor organisation. Etiske og værdimæssige idealer for en ledelsespraksis og hvordan vi skaber sammenhæng og mening mellem værdierne og virkeligheden i organisationen. 10

11 UniQ Aktivitetsnummer Strategisk ledelse Strategisk ledelse er en proces, der skaber udvikling og retning. Med udgangspunkt i centrale organisations- og strategiteorier knyttes an til empiri om strategier og strategisk ledelse fra din egen organisation. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse. Vi vil arbejde med forskellige teoretiske perspektiver, der kan give forståelse for de vilkår, strategisk ledelse opererer under. Vi arbejder med forskellige perspektiver på de strategiske udfordringer organisationen og lederen står med og i, samt veje til at operationalisere strategisk ledelse i egen praksis. Forudsætninger for deltagelse Akademimerkonom eller videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse. Modulet gennemføres overvejende som et internetbaseret forløb. Der er opstart 20. august og herefter ca. hver 14. dag på internettet. Undervisere på modulet er adjunkt Torben Olsen og adjunkt Anders Secher, begge VIA UC. Deltagerpris: kr. På modulet vil vi bl.a. interessere os for Organisationens mission, vision og politikker Operationalisering af strategisk ledelse Strategiske styringskoncepter og -værktøjer Strategisk ledelse når sigtet er forandring og innovation 11

12 UniQ Aktivitetsnummer deltid Aktivitetsnummer fuld tid Afgangsprojekt I afgangsprojektet arbejder du med afsæt i det/de spørgsmål, som du brænder mest for at finde svar og perspektiver på. Du inddrager teorier og erfaringer fra uddannelsens øvrige moduler, læser nyt, undersøger praksis, skaber helhed og går i dybden. Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. I arbejdet med afgangsprojektet relateres til studiets øvrige moduler og der arbejdes med videnskabsteoretiske, og metodiske perspektiver projektopgaveskrivning den studerendes professionelle kompetenceudvikling Afgangsprojektet kan gennemføres på del- eller fuldtid. For at starte op på afgangsprojektet skal du have gennemført de obligatoriske moduler og tilvalgsmoduler så ECTS summen tilsammen udgør 45 ECTS point. Hver enkelt eksamen skal være bestået med min talkarakteren 02 (7-trinsskalaen). Der kan være enkelte studerende, som inden afgangsprojektet ikke har opnået 45 ECTS point grundet ændringer i Studieordningen. For disse studerende er der lavet en særlig overgangsordning, der sikrer de manglende ECTS point via udarbejdelse af en synopsis ifm. afgangsprojektet. Læs mere på: Der gennemføres en introduktionsdag for begge moduler den 15. juni. Modulet (både fuldtid og deltid) gennemføres på følgende dage: 21. august, 3. og 10. september. For studerende på fuld tid skal afgangsprojektet afleveres den 23. oktober med mundtlig eksamen enten 1. eller 2. november. For studerende på deltid skal afgangsprojektet afleveres den 4. december med mundtlig eksamen enten 17. eller 18. december. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA UC. I forbindelse med første undervisningsgang er det muligt at ønske en bestemt vejleder. Der er normalt i alt seks vejledere fra AU Herning og VIA UC. Det er kutyme, at man laver en prioriteret liste med de tre vejledere man foretrækker. Deltagerpris: kr. 12

13 Frekvensoversigt Aktivitet 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Lederaspirant X X 1. kvartal kvartal kvartal 2014 Akademi, Organisation X X X X X X Det personlige lederskab (10 ECTS) Modul 1 Modul 2 Modul 1 Modul 2 Modul 1 Modul 2 Modul 1 Modul 2 Modul 1 Modul 2 Ledelse og medarbejdere (10 ECTS) Modul 3 Modul 4 Modul 3 Modul 4 Modul 3 Modul 4 Modul 3 Modul 4 Modul 3 Modul 4 Ledelse og organisation (10 ECTS) Modul 5 Modul 6 Modul 5 Modul 6 Modul 5 Modul 6 Modul 5 Modul 6 Modul 5 Modul 6 Ledelse og organisation (10 ECTS) Modul 5 Modul 6 Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS) X X Forandringsledelse (5 ECTS) X X Ledelse og coaching (5 ECTS) X X Projektledelse (5 ECTS) Videns- og innovationsledelse (5 ECTS) X X X Ledelse og filosofi (5 ECTS) X X X Institutionsledelse (5 ECTS) X X Strategisk Ledelse (5 ECTS), internetbaseret X Strategisk Ledelse (5 ECTS) X X Afgangsprojekt fuld tid (15 ECTS) X X X X X Afgangsprojekt deltid (15 ECTS) X X X X X X X X X X X 4. kvartal 2014 Kursusforløb Akademiniveau Obligatoriske diplommoduler for ledere Obligatoriske diplommoduler for medarbejdere Valgfrie diplommoduler 13

14 Kontaktpersoner Herning Kommune Lene Krogh Tlf Lemvig Kommune Eva Brøndum Jørgensen Tlf Skive Kommune Maria Østergaard Olesen Tlf Holstebro Kommune Helene Nygaard Tlf Ringkøbing-Skjern Kommune Henrik Melbye Madsen Tlf VIA UC Runa Fogtmann, projektsekretær Tlf Ikast-Brande Kommune Lisa Gramkow Østergaard Tlf Struer Kommune Martin Møller Tlf

15 Ansøgning UniQ Modul navn + aktivitetsnr. Navn Frist for tilmelding: 21. maj 2012 CPR-nr. Adresse Postnr. Tlf. privat By Tlf. arbejde Nuværende arbejdområde og stillingsbetegnelse Ansættelsessted Nærmeste leders navn, tlf. og Betalende EAN-nr. Ordre nr lens Adgangsgivende uddannelse Relevant erhvervserfaring (min. 2 år): Periode Periode Tilmeldningen sendes til din kommunale kontaktperson Ved ansøgning til et diplommodul skal dokumentation for eksamen (min. kort, videregående uddannelse) og min. 2 års relevant erhvervserfaring medsendes, hvis du ikke tidligere har indsendt dette i forbindelse med optagelse i UniQ. AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING 15

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud (2014) Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere