Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser i mere overskuelig målestok præger mange andre og mindre eller halvstore forandringer burde præge endnu flere organisationer, hvis man vil være beredt til de nye udfordringer, vores samfund står over for i morgen I dette nummer vil vi sætte fokus på forandringer. Først et meget kort teoretisk fundament for forandringsledelse dels fra John P. Kotter og dels L*Profils eget diagnoseredskab til at håndtere forandringer. Dernæst vil vi søge at skitsere omridset til en drejebog for forandringer såvel de store som de små! Og så er enhver meget velkommen til at skrive og få tilsendt de omtalte forandringsredskaber. God læselyst! Mr. Change = John P. Kotter? Næppe nogen teoretiker har sat så dybe spor overalt i verden blandt forskere og praktikere, der har forandringsledelse på dagsordenen, som netop John P. Kotter. Vi skal her pege på et par vigtige elementer fra ham. Hos Kotter: Leading Change er der otte vigtige elementer til forandring, som ledelsen grundigt må vurdere: 1. Brændende platform Etablering af oplevelse af nødvendighed. Sker ved undersøgelse af marked, konkurrence, krisesignaler, muligheder 2. Oprette styregruppe Sammensætte en ledende gruppe, som er motiveret og har gennemslagskraft til at lede forandringen 3. Udvikle vision og strategi for forandringen Langsigtet vision med forandringens retning og strategi for at virkeliggøre visionen 4. Formidling af forandrings-visionen Kommunikation af visionen på alle måder og ved alle lejligheder, og bruge styregruppens medlemmer som rollemodeller for den ønskede adfærd 5. Udruste til handling på bred basis Fjerne forhindringer for forandring. Herunder ændre systemer, der modarbejder, og øge risikovillighed og utraditionelle ideer 6. Generere kortsigtede gevinster Synliggør kortsigtede sejre, høste lavthængende frugter for at øge motivationen. 7. Konsolidere resultater og skabe mere forandring Bruge den opnåede troværdighed omkring forandringen til at understøtte alt det forandringsvillige i organisationen 8. Forankre nye arbejdsmåder i kulturen Nu gælder det om, at alle nyudviklede arbejdsmetoder, systemer og strukturer forankres i virksomhedens forandringskultur! Opdateret Lederskab, Nr. 1/2008 Side 1 af 5

2 ISSN Vær opmærksom på Quick Wins! Et andet vigtigt element ved forandringsledelse er også ansvaret for, at der fra ledelsens side bliver indbygget kortsigtede gevinster, milepæle som gør det muligt at plukke nogle lavthængende frugter, Quick Wins, som kan sætte yderligere fart i forandringsprocessen. Illustrationen fra John P. Kotter viser tre situationer Situation 1, hvor der ikke var indbygget milepæle med motivationsskabende Quick Wins Situation 2, hvor der efter 14 måneder var indbygget én og så ikke flere Situation 3, hvor der var indbygget milepæle med Quick Wins både efter 14 måneder og efter 26 måneder. Illustrationen taler sit tydelige sprog om værdien heri! Afgørende faser i forandringsledelse 0 1 John P. Kotter: Leading Change, Harvard Business School Press 2 På side 3 har vi forsøgt med en meget overskuelig og skematisk oversigt over afgørende 3 Situation 1: Ingen kortsigtede gevinster Situation 2: Efter ca. 14 mdr. ellers ikke Situation 3: Efter 14 mdr. og 26 mdr. Situation nr. 3 Situation nr. 2 Situation nr. 1 elementer, der må være til stede, hvis en forandring skal lykkes og bære frugt. Og modsat: hvad der sker ved fravær af enkelte af de bærende elementer. Det er en slags diagnoseredskab ved forandringer. De vitale elementer disponerer sig overordnet inden for ledelsens område og medarbejdernes område. Ledelsens område Lederskab : Synliggøre behovet for forandring. Meget vigtigt : Fremlægge og skabe accept af en vision for forandringen. Retning, hvor vil vi hen? Management Personaleledelse, som både handler om at etablere en motivationsgruppe, styregruppe og til stadighed at sikre den rette placering af den enkelte medarbejder, som må synliggøres i hele organisationen, og som må kommunikeres og evalueres Medarbejdernes område At ville, som skal sikre motivation til ansvarlighed, som begynder med inddragelse af den enkelte, som motiverer til hurtigere forandringer også ved at synliggøre kortsigtede gevinster At kunne, som til stadighed optimerer lærings-udfordringen for organisationen Opdateret Lederskab, Nr. 1/2008 Side 2 af 5

3 ISSN Forandrings-ledelse Lederskab Ledelse Management At ville Medarbejdere At kunne Konsekvenser ved mangler: Personaleledelse () Forandring! Passivitet Forvirring Interne magtkampe Dårlig start eller ingen Uforpligtende, no-commitment Langsommelighed Uro Frustration Hvis flere mangler multipliceres konsekvenserne!, som synliggør de samlede ressourcer, der afsættes til forandringen, og som derved sender signal om ledelsens reelle vilje til forandring. Hvis man oplever en holdning, som er præget af Uforpligtende, nocommitment, så mangler man at arbejde målrettet for at give de implicerede. Ved mangler flere steder forstærkes problemerne. Vil man anvende ovenstående redskab som diagnose-redskab, skal man læse det fra højre mod venstre, f.eks.: Hvis man oplever Passivitet i processen, så mangler ledelsen at tydeliggøre for forandringen. Emotionelt plan John P. Kotter er i bogen The Heart of Change stærkt inde på to forskellige motivationsfaktorer for forandring: Analyser, som kan bidrage til at ændre medarbejderes tænkning Opdateret Lederskab, Nr. 1/2008 Side 3 af 5

4 ISSN At få vist en sandhed og sammenhæng, som influerer på medarbejdernes følelser. For Kotter er det klart det sidste, der rykker! Dermed være ikke sagt, at analyser og logiske argumenter er uinteressante. Tværtimod skal forandringsprocessen gerne understøttes af sådanne. Men i kommunikationsprocessen er det klart på et emotionelt plan, de stærkeste kræfter aktiveres. Konkret drejebog til ledelse af forandringer Hvad Alle forslag og ideer på bordet: Brainstorme på forandringens temaer, områder og konkrete aktiviteter. Forslag og ideer systematiseres: Det hele sættes ind i en sammenhæng og forbindes emnemæssigt. Nu skal de prioriteres: Herefter placeres de enkelte i en matrix: Kan/skal mindre vigtigt/meget vigtigt. Skal (Bestil gerne dette redskab: Forandringsredskab I, send os en mail). Hvorfor Klargøre årsagen til de enkelte forandringselementer. (Hvorfor denne forandring? Hvad vil vi med den?) Skabe et klart billede af nødvendighed, en slags brændende platform. Kommunikere denne nødvendighed ved at få kontakt med det emotionelle niveau hos de involverede. Fra hvad til hvad Synliggøre processen fra A til B med de enkelte faser. Hvor er vi så helt konkret nu og hvor er det helt konkret, vi gerne vil bevæge os hen til? Og hvordan kan vi komme det? Hvem skal inddrages Interessentanalyse prioriteret Hvem vil blive påvirket af forandringen? Sæt grupperne i prioriteret orden Mindre vigtigt Meget vigtigt Hvem vil kunne påvirke forandringen positivt? Sæt grupperne i prioriteret orden Hvem andre skal inddrages? Kan Hvorfra vil vi møde indvendinger mod forandringen? Hvordan tackle sådanne indvendinger: Hvilke indvendinger fra hvilke grupper? Opdateret Lederskab, Nr. 1/2008 Side 4 af 5

5 ISSN Hvordan søge at tackle indvendinger? Finde forandrings-agenter i de respektive grupper. Konkrete step i processen med ressourcer Hvornår gør vi hvad over for hvem? (handlings- og tidsplan) Litteratur Et par gode bøger, som arbejder med temaet: John P. Kotter: Leading Change (Harvard Business School Press, 1996) John P. Kotter: The Heart of Change (Harvard Business School Press, 2002) Steen Hildebrandt og Søren Brandi: Ledelse af forandring, Børsen Hvem gør hvad? (ansvarlig) Indsatsområde: xxxxxx Aktivitet Beskrivelse, stikord Hvem andre inddrages Hvornår skal det være gennemført (deadline) Ansvarlig Tidsplan Start - Slut (Bestil gerne dette redskab: Forandringsredskab II, send os en mail) Husk: Indbyggede quickwins (ved 14 og 26 mdr.), som kan bidrage til yderligere fremdrift! Hvornår evaluerer vi de enkelte faser? Hvad evaluerer vi på? Over for hvem? På baggrund af evalueringen justeres planen evt. en smule. Disponér med konkret opmærksomhed på at fejre succes er. Konkret tilbud til dig som leder eller chef: Hjælp til forandrings-proces L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i forandringsprocesser og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og derved rekruttere de rette ledere og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil og kommunikation en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! Vi har også stor erfaring i MUS-kurser! Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer ultimo februar Opdateret Lederskab, Nr. 1/2008 Side 5 af 5

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab.

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab. ISSN 1901- Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Fremtidens forandringsledelse

Fremtidens forandringsledelse Puk Scharbau Puk Scharbau Kommunikationsrådgiver og indehaver af konsulentfirmaet Puk Scharbau ApS - associeret Senior Advisor hos Advice A/S. B.A Film, medier, retorik Kbh Uni - Lederuddannelsesforløb

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere