Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud"

Transkript

1 Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011

2 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm, Dagtilbud Bornholm og Børne- og Skolesekretariatet. Projektet er godkendt af Børne- og Skoleudvalget juni Formål At opkvalificere alle pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet på Bornholm i inklusion og anerkendende relationer At skabe en fælles inklusionsprofil i Dagtilbud Bornholm At øge mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i dagtilbud: Tilstedeværelse betyder, at så mange børn og unge som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almindelige dagtilbud Deltagelse betyder, at alle børn oplever sig som værdifulde deltagere i dagtilbuddenes faglige og sociale fællesskab Læring betyder, at alle børn tilbydes vilkår, så de lærer og udvikler sig mest muligt At bruge naturen, samt kreativ og musisk udfoldelse som redskaber i inklusionsarbejdet At ledige medlemmer af FOA og BUPL og kontanthjælpsmodtagere gennem jobrotation, er vikarer for de medarbejdere der deltager i projektets kurser 2

3 Faser Projektet er opdelt i fire faser Forankring Specialisering Udvikling Implementering Forankring Startskuddet på projektet er et internatkursus for alle afdelings og distriktsledere. Det er en forudsætning for projektets succes, at afdelingslederne opnår indsigt i og ejerskab for projektforløbet. Et element i kurset vil være processtyring herunder fastholdelse og perspektivering. Internatet vil foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvori kursuslokalet flyttes ud i naturen. Internat: For afdelings og virksomhedsledere Tid: Torsdag den 1. september og fredag den 2. september Sted: Hotel Abildgård eller Hotel Friheden Torsdag: 08.30: Indkvartering på enkeltværelser for alle 09.00: Velkomst og morgenbord 3

4 10.00: Oplæg v/ucc, NVIE - Center for Inklusion og Diversitet 12.00: Frokost 13.00: Walk and talk i grupper, indslag fra naturvejleder v/natur Bornholm 15.00: Kaffe og kage i det grønne 16.00: Opsamling og oplæg v/ucc, NVIE - Center for Inklusion og Diversitet 17.00: Hygge og afslapning 19.00: Middag 20.30: Syng sammen, styrk dine musiske kompetencer 21.30: Fri leg Fredag: 08.00: Morgenmad 09.00: Forandringsledelse og morgendagens ledelse 12.00: Frokost (eventuelt i det grønne) 13.00: Oplæg/dialog/aftaler 14.00: Farvel Specialisering Uddannelse af pædagoger i social inklusion I hver afdeling uddannes en pædagog på diplomniveau i modulet: Social inklusion Uddannelsen foregår på Bornholm under UCC, NVIE - Center for Inklusion og Diversitet Udannelsen starter 24. oktober 2011 og løber over 7 uger og 3 eksamensdage VEU godtgørelse bruges til dækning af udgifter til vikar Spydspidsen i afdelingen skal Samarbejde med ledelse og kolleger om, at løfte institutionen i forhold til udvikling af en inkluderende praksis Sammen med afdelingsleder sikre fortsat fokus på inklusion i den daglige pædagogik 4

5 Læringsmål for diplommodul social inklusion Den studerende: Har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i en samfundsmæssig kontekst Har viden om centrale teorier og begreber om normalitet og afvigelse Kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge Kan inddrage de analytiske overvejelser konstruktivt forhold til formulering af og udvikling af en inkluderende indsats Emner indeholdt i uddannelsen Inklusion og eksklusion, herunder marginaliseringsprocesser Inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber Normalitet og afvigelse før og nu. Anderledes børns sociale relationer i almen- og specialgrupper Normalitet og afvigelse i en samfundsmæssig kontekst Udvikling af social deltagelse, iagttagelses og indsatsformer Inklusions og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske sammenhænge Supervision, konsultation, forældreinddragelse og andre former for strategier og metoder til udvikling af inkluderende indsats Institutionens strategier og metoder til udvikling af inkluderende indsats Som opstart til diplommodulet er indlagt en studieforberedende dag: At være studerende. Dagen indeholder studieteknik, notatteknik, problemformulering, vejledning i opgaveskrivning og eksamen. Udvikling Opkvalificering af pædagogiske medarbejdere Samtlige pædagogiske medarbejdere, deltager i opkvalificeringskursus af en uges varighed i Ugerne er placeret i ugerne: 7,9,10,11,12,13,16,17,19,21,24 og 25. Kurserne foregår på tværs af afdelinger og distrikter. 5

6 Ugekursus for alle Dag 1 Introduktionsdag om inklusion, herunder inkluderende pædagogik, inklusion, udsathed og eksklusionsmekanismer, differentierede fællesskaber v/ UCC, NVIE - Center for Inklusion og diversitet. Fuld forplejning. Dag 2 Inklusion i den pædagogiske praksis relateret til et af følgende temaer: 1) Sundhed, krop og bevægelse Dag 3 2) Værksted, natur og teknik Dag 4 3) Udtryk, musik og drama Forplejning medbringes disse 3 dage. Dag 5 Opsamling: Erfaringsopsamling og videndelen. Implementering og praksisudvikling i egen institution v/ UCC, NVIE - Center for Inklusion og diversitet. Fuld forplejning. I dagene undervises af lokale kapaciteter indenfor hvert tema. Undervisningen sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis, underordnet begrebet inklusion og anerkendende fællesskaber. Der etableres 12 kursusuger i alt, 4 uger med hvert tema. Implementering Fælles arrangement for alle: En dag i september 2012: Sådan danner vi netværk, festmiddag og underholdning. Program udsendes. 6

7 Jobrotation Ved medarbejdernes deltagelse i uddannelses og opkvalificeringsprojektet, erstattes de af ledige eller kontanthjælpsmodtagere der gennem et kursus og praktikforløb opkvalificeres, til deres funktion som vikarer. Vikarerne finansieres af VEU midler i perioden hvor pædagogerne er på diplomuddannelse og ansættes i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation i den 12 ugers periode, hvor alle pædagogiske medarbejdere er på kursus. Formål Understøtte den lediges overgang til ordinær beskæftigelse Opkvalificere almene kompetencer indenfor dansk og IT Opkvalificere personlige kompetencer i forhold til kommunikation og samarbejde Opkvalificering indenfor det pædagogiske fagområde Synliggøre de pædagogiske uddannelsesmuligheder Ledige med erfaring fra eller interesse for det pædagogiske område inviteres til et introduktionsmøde, hvor de præsenteres for projektet som er et 6 ugers kursus i ugerne 36,37,38,39 med praktik ude i afdelingerne i uge 40 og 41. Kurset indeholder undervisning i dansk og IT, Hvad er pædagogik, Det lille barns udvikling, De pædagogiske læreplaner, Hverdagen i en vuggestue, Hverdagen i en børnehave, herunder inklusion og anerkendende relationer. Kursusforløbet finansieres af Jobcenter Bornholm og afvikles på AOF, Snorrebakken. Underviserne er tale- hørekonsulent, afdelingsledere og pædagoger fra Bornholms Regionskommune, samt lærere fra AOF og PAU uddannelsen. Efterfølgende ansættes de som vikarer i uge 43 og 6 uger frem, når en pædagog fra hver afdeling er på diplomuddannelse i modulet Social inklusion. Ansættelsen finansieres af VEU godtgørelsen 7

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere