Arrow lederskabsprogram arrow lederskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab"

Transkript

1 1 Arrow lederskabsprogram arrow lederskab

2 Arrow lederskabsprogram - det første mentorbaserede lederudviklingsprogram i Danmark Peter Götz Formand, Arrow Danmark Jesper Oehlenschläger Teamleder, Arrow Danmark Kristent lederskab handler om mere end bare færdigheder. Det handler om vores forståelse af, hvem vi er som kristne ledere, vores identitet, vores kald og hvordan vi udvikler vores karakter og kompetencer. At møde Guds kærlighed i Kristus er at møde et kald. Et kald til en ny livsstil, et kald til at plante Guds Rige og lede andre mennesker til at blive hans disciple. Men hvordan sker det i praksis? Et samfund i konstant forandring rejser en række udfordringer for både den lokale kirke og de kirkelige organisationer. Måden at være kirke på og dagligdagens livsmønstre ændrer sig hele tiden og udfordrer enhver kristen leder, der har fingeren på pulsen. Derfor er det afgørende, at ledere hele tiden udvikler deres lederkompetencer, for bedst at imødegå tidens udfordringer. Arrow lederskabsprogrammet er ikke et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på. Vision Visionen for Arrow programmet er at udvikle missionale ledere til det 21. århundrede. Det gennemgående fokus er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.

3 Arrow lederskabsprogram At blive ledt mere af, lede mere som og lede mere til Jesus Ønsker du at... opdage og udvikle dine evner og nådegaver? udvikle din karakter som menneske og som leder? udvikle dine kompetencer som leder? blive endnu dygtigere til at arbejde og lede i teams? sætte dybere rødder som kristen leder? erfare rigere og dybere liv med Gud gennem bøn, bibelstudie, stilhed og refleksion - sammen med andre og for dig selv? blive inspireret til en missional livsstil og få redskaber til at lede et fællesskab, en organisation eller kirke i mission? være en del af et lærende fællesskab med andre ledere, i et miljø med høj fortrolighed, hvor du kan arbejde med de vigtigste områder af dit liv og din tjeneste?... så er Arrow noget for dig. En vedvarende personlig udvikling Ønsket med Arrow programmet er at se en livsforandring hos dig som leder. Arrow er ikke endnu et kursus, der bare giver dig et par ekstra færdigheder. Derimod sigter forløbet mod en vedvarende personlig udvikling og modning gennem et mentorbaseret program, med temaer som identitet, kald og karakter. Erfaringen viser, at dybtgående, vedvarende forandrings- og modningsprocesser i livet sker over længere tid. Udviklingen opnås gennem interaktiv undervisning, bibelundervisning, lovsang, bøn, fordybelse, refleksion i grupper, projektarbejde såvel som gennem fællesskab og farverige oplevelser. Arrow er et trygt sted, hvor du som leder ærligt kan dele dine udfordringer i tjenesten med andre, som er samme sted i livet. Arrow er samtidig et sted med åndelig fordybelse, hvor vi sammen søger et dybere liv med Gud. Arrow programmet ledes af et engageret og dygtigt team af erfarne kristne ledere. Retning og mål Arrow programmet henter sit navn fra Esajas Bog 49:2... Han gjorde mig til en spids pil (arrow), i sit kogger holdt Han mig gemt. Vores ønske for dig som deltager er, at du gennem de to år, programmet strækker sig over, vil erfare Guds virke i dit liv, få klarhed over retningen for din tjeneste og gøre dig mere kompetent som leder, så du på den måde bliver spidset til som en pil. 3

4 P H 1. Forberedelsesdagen Alle deltagere mødes til en dag som giver en indføring i programmet, samt introduktion til de første hjemmeopgaver. Her ser du også for første gang den mindre mentorgruppe, som du bliver en del af. Deltagerne opmuntres til at tage ægtefælle eller en nær ven med til forberedelsesdagen, for Arrow programmet sigter på en personlig udvikling og forandring, der bedst finder sted med støtte og opbakning fra ens nærmeste. Forberedelsesdagen foregår på Sjælland. 2. Fire internatophold I løbet af de to år mødes Arrow programmets deltagere fire gange på et fem dages internatophold. Internaterne finder sted på Ådalen Retræte fra søndag aften til fredag middag. Ådalen Retræte er et nyt fælleskirkeligt retrætecenter, som ligger i smukke naturskønne omgivelser i udkanten af Fussingø Skov i den lille landsby Ålum 12 km vest fra Randers. Den nybyggede værelsesfløj rummer både enkelt- og dobbeltværelser med udsigt over marker og det kuperede terræn. Den skønne natur giver rig mulighed for gode gåture og tid til fordybelse. Læs mere om stedet på På internaterne medvirker en række dygtige og erfarne danske og udenlandske ledere og undervisere. En typisk internatdag består af morgentimen med bibelforedrag, meditation og lovsang og herefter en række undervisningsmoduler resten af dagen. Ind imellem vil der være mulighed for personlig refleksion, samtaler eller arbejde i mentorgrupperne. Arrow programmet er et lærende fællesskab, hvor deltagernes erfaringer og refleksioner sættes i spil. På det første internatophold er deltagerne desuden på en udfordrende teambuildingstur.

5 PROGRAMMETS HOVEDELEMENTER 3. Mentorbaseret læring Arrow programmet er et mentorbaseret lederudviklings- tes i den konkrete dagligdag. Endelig udfordres du til at større 360 Arrow lederskabsprofil med feedback som 5 program. Det betyder, at der arbejdes i mentorrelationer finde måder, hvorpå du selv kan investere tid i ledere og hjælper dig til større selvindsigt som baggrund for den på forskellige niveauer. (som spirende mentor) udvikle mennesker omkring dig. videre udvikling. Først og fremmest bliver alle deltagere en del af en mindre mentorgruppe på ca. fire personer, som mødes 4. Person- og lederprofil 5. Projekter under hvert internat, samt indimellem internaterne - an- En væsentlig del af Arrow programmet er, at du kom- Forud for hvert internatophold vil der være bøger og sigt til ansigt eller via skype. Desuden er alle deltagere mer til at arbejde med din egen person- og leder profil. artikler du skal læse, eller film du skal se, som har rela- tildelt en internatmentor, som man mødes med under Det sker blandt andet gennem en række ledelsestests tion til det pågældende undervisningsmodul. Alle men- hvert internatophold, og som hjælper med at omsætte og værktøjer, som hjælper dig til større selvindsigt og til torgrupper udarbejder i fællesskab et afgangsprojekt på undervisningen. Derudover mødes du ca. en gang om at kende dine styrker og evner som leder. Hver delta- baggrund af den givne undervisning. måneden med en lokal mentor i nærheden af, hvor du ger udformer sin biografi med refleksioner over sin egen bor. Din mentor hjælper med at undervisningen omsæt- tros- og livsvandring. Det sker blandet andet igennem en

6 ROGRAMMETS FOKUSOMRÅDER 1. Personlig udvikling Selvindsigt - For at kunne lede andre er det vigtigt at kende og forstå sig selv. Gennem forskellige ledelsestests hjælpes du til større selvindsigt og til at udfærdige en lederskabsplan for din videre udvikling. Et personligt trosliv - Som leder skal man hele tiden give ud til andre. Vi ser på, hvordan vi selv bevarer en levende gudsrelation og et tjenende hjerte over for andre. Vi ser blandt andet indgående på de åndelige discipliner som veje til at leve med Gud i hverdagen og til at sætte dybe rødder. Et fokuseret liv - Vi arbejder med, hvordan vi tager vare på os selv, vores krop, seksualitet, relationer og evne til fortsat at udvikle sig som leder. 2. Kald og karakter En forståelse af din egen karakter - Vi hjælper dig til bedre at få øje på og erkende dine egne skyggesider som menneske og leder, og hvordan du kan leve et liv som discipel af Jesus, så du lader dig forme af Ham og lærer at lede mere som Ham. Lederskab handler ikke bare om hvad og hvorhen, men ligeså meget om hvordan man leder andre. Vejledning til at finde dit kald - Du hjælpes til at finde ud af, hvilke evner og nådegaver du har, at kende dit kald, og dermed blive bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver og håndtere stress.

7 3. Ledelseskompetencer: Kristent lederskab i dag - vi analyserer tendenserne i vores tid og reflekterer over, hvordan vi bevarer vores rødder som kristne ledere i en verden, der er i konstant forandring. Udrustende lederskab - vi sætter fokus på, hvordan vi som ledere bliver bedre til at involvere og udvikle ansatte og frivillige medarbejdere. Vi ser også på, hvordan mentorrelationer kan være et nyttigt redskab til at udvikle ledere lokalt. Vision og strategisk planlægning - vi lærer, hvordan vi i fællesskab med andre ledere formulerer en vision, lægger en strategi og formulerer en handlingsplan, der kan udføres i praksis. Teamledelse - vi ser på ledermønstre i Det Nye Testamente og arbejder med at forstå os selv i samspil med andre, så vi bliver bedre til at lede og tjene i teams. Forandringsledelse - vi ser på de ledelsesmæssige kompetencer, det kræver at lede kirker og organisationer igennem forandringsprocesser. Konflikthåndtering - vi arbejder indgående med, hvordan vi bliver vi bedre til at lære af vores problemer og til at håndtere de konflikter, der uundgåeligt opstår, hvor mennesker arbejder sammen. Ledelse med tværkulturel forståelse - vi sætter fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at arbejde på tværs af kulturelle forskelle. 4. Mission og evangelisation Mission er selve pulsslaget i enhver kirke og kristen organisation. Derfor må det også være pulsslaget for en kristen leder. Vi ser på, hvilken rolle mission bør have i en kristen leders forståelse af lederskab og hvordan en organisation eller kirke kan blive mere skarp på sin missionale profil. Guds Rige er det fokus, som Jesus efterlader sine disciple med. Hvordan bevarer vi det fokus i vores tjeneste som ledere? Hvordan kan vi have øje for global mission og lokalt arbejde på samme tid? Tro omsat til hverdagsliv er det livsmønster, en Jesu discipel er kaldet til. At give de gode nyheder videre handler dybest set ikke om programmer og aktiviteter men om en måde at leve sit liv på i hverdagen. Vi giver inspiration til, hvordan vi kan dele vores tro med mennesker omkring os og gøre det til en naturlig del af det at være en kristen leder. 7

8 ROGRAMMETS MÅLGRUPPE Arrow programmet henvender sig til Sognepræster, funktionspræster og andre præster i Folkekirken Frikirkepræster og frikirkeledere Valg- og frimenighedspræster Præster og menighedsledere i internationale og migrant menigheder Ledere i kristne organisationer Ledere af børne- og ungdomsarbejde i en kirke Skoleledere samt lærere på kristne skoler Sognemedhjælpere Diakoner og ledere i kristne humanitære organisationer Kristne ledere i sekulære organisationer som ønsker et anderledes lederudviklingsforløb. Arrow lederskabsprogrammet er for dig som Er i alderen 25 til 45 år og har erfaring med ledelse i en kirke eller kirkelig organisation og til daglig har ansvar for andre ledere. Har minimum en mellemlang uddannelse, er i stand til at forstå undervisning på engelsk samt forudsætning for at læse engelsk litteratur. Har lyst til at indgå i et dynamisk fællesskab med andre ledere med anden kirkelig, kulturel eller etnisk baggrund. Har et ønske om at blive ledt mere af Jesus, lede mere som Jesus og lede til Jesus. Arrow programmet tilsigter en bred fordeling af mænd og kvinder, med forskellig kirkelig baggrund, da dette skaber den bedste dynamik. Der optages ca. 20 ledere på holdet.

9 Praktiske oplysninger for Arrow lederskabsprogram Ansøgning Besøg vores hjemmeside - - og udfyld ansøgningen inden d. 1. november Pris Prisen pr. deltager på Arrow lederskabsprogram er kr ,- (6.975,- pr. halvår). Prisen dækker: Forberedelsesdag med fuld forplejning og materialer samt fire internatsophold på Ådalen Retræte med fuld forplejning som indeholder: inspirerende og udrustende undervisningsmoduler ved dygtige danske og internationale ledere samt undervisningsmaterialer. Lederskabstest, 360 lederskabsprofil, personlig mentoring og udvikling. Beløbet kan efter aftale betales i rater. Herudover vil der være udgifter til indkøb af bøger forud for de enkelte internater. Der vil i særlige tilfælde være mulighed for at søge økonomisk tilskud hos Arrow Danmarks bestyrelse. Datoer for Arrow lederskabsprogram Forberedelsesdag lørdag 9. februar 2013 Internat 1 søndag 14. april til fredag 19. april 2013 Internat 2 søndag 3. november til fredag 8. november 2013 Internat 3 søndag 27. april til fredag 2. maj 2014 Internat 4 søndag 2. november til fredag 7. november 2014 Mere information Kontakt teamleder Jesper Oehlenschläger, hvis du ønsker at vide mere om Arrow lederskabsprogrammet: Arrow Danmark. c/o Karlslunde Strandkirke. Karlslunde Mosevej Karlslunde. tlf.:

10 Hvis man ved, at man kommer til at stå som den naturlige leder i en række situationer i fremtiden, skylder man sig selv at udvikle sig som leder. Man skylder også dem, man skal lede, at gøre det godt - og så skylder man sagen, uanset hvilken sag det er, at kunne lede med omhu og med ildhu. Et Arrow forløb udvikler sine deltagere som ledere med et værdisæt, som hentes ud fra Evangeliet. Her kommer man til at kende sig selv og sit kald. Her bliver man konfronteret med sin karakters svagheder og styrker. Og her får man hjælp til at udvikle de kompetencer, der er nødvendige. Med mange års erfaring i kirker og kirkelige organisationer er det min iagttagelse, at de allerfleste glimrende initiativer mislykkedes grundet dårlig ledelse. Derfor skal lederkrisen knækkes - så flere forstår sig på ledelse - så meget mere lykkes - og så mange flere får lyst til at give af deres tid og kræfter. Peter Götz, Formand for Arrow Danmarks bestyrelse og præst i Det Danske Missionsforbund In a day and age where information is available by the click of a mouse and exchanged through a copy-paste society, depth of character and clarity of conviction is becoming more and more extinct. The concepts of discipleship based mentorship where instead of reinventing the wheel we can learn better ways of maximizing its potential. I would recommend and encourage leaders of our current generation to grasp the opportunity to be inspired by one another and the principles of God s Word, in order to apply them to a world that is longing for reality. Our leadership styles have to be realistic, practical and down-to-earth, based on heavenly principles. Ravi Chandran, Senior Pastor International Christian Community Copenhagen OK, du står og skal planlægge et halvt år frem... Du skal holde andagt og undervise en del af aftenerne som så mange gange før... Du googler gode vitser, små historier, måder at indlede på, skraber sammen. Men indeni mangler noget. Glæden? Tilliden? Ordet? Ånden? Og måske er det her, at Arrow programmet kunne komme på bane for dig eller andre i lignende situationer. En ledertræning, der ikke bare er et koncept, men en træning, der går et spadestik dybere og vover at kalde dig til ny længsel og håb efter kirkens Herre Jesus. Arrow er som en pil, der rammer dét sted, hvor al lederpotentiale i kirken begynder og ender - med julens baby og påskens Herre, der kalder mennesker og fornyr os ved sin Ånd, Jesus Kristus. Det er derfor med glæde, at jeg anbefaler Arrow. Signe Dorthe Voldby, Sognepræst i Græse/Sigerslevvester, Frederikssund

11 En af mine store bekymringer er, at jeg På et tidspunkt, i en travl hverdag som inspirerende undervisning, samtaler med erfarne ledere, ender som en ensom leder, der ikke har taget hånd præst, blev det klart for mig, at hvis jeg skulle blive ved refleksion sammen med andre ledere, er jeg blevet hjul- om sit eget discipelskab i tide! at være præst med glæde, energi og ny inspiration på pet til at finde et klarere fokus for min egen tjeneste som Jeg synes, at Arrow lederskabsprogrammet er sær- den lange bane, var jeg nødt til at tage ansvar for min leder og præst. Jeg har læst meget om lederskab, væ- deles interessant netop på grund af forløbets stærke egen menneskelige og åndelige udvikling. Igennem Ar- ret på mange konferencer, men Arrow programmet er fokus på udviklingen af den kristne leders karakter, row programmet har jeg selv erfaret et dybere liv med uden sammenligning det mest inspirerende, udfordrende både igennem undervisning, bibelstudie og fælles- Gud og konkret hjælp til at holde det levende midt i en og forvandlende, der er sket i mit liv som kristen leder. skab. hverdag med mange ting at gøre. Arrow programmet Arrow har desuden givet mig en solid værktøjskasse Daniel Hougaard, handler ikke bare om at udvikle nogle færdigheder som leder, men ligeså meget om at vokse menneskeligt og med mange gode ledelsesredskaber, jeg kan bruge i min hverdag. Jeg gennemførte selv Arrow programmet i 11 Cand.theol. KFS sekretær arbejde med sine egne styrker og svagheder som men- USA/Canada og er utrolig begejstret over, at det nu er neske, og det har jeg i den grad selv erfaret. Gennem tilgængeligt i Danmark. Jesper Oehlenschläger, Leder af det danske Arrow team og sognepræst i Karlslunde Strandkirke ANBEFALINGER

12 Historien bag Arrow Danmark Arrow lederskabsprogrammet er udsprunget af en vision hos den canadiske kirkeleder Leighton Ford, som i en årrække arbejdede sammen med evangelisten Billy Graham. På et tidspunkt oplevede hans Guds kald til målrettet at udvikle og udruste Bestyrelsen bag Arrow Danmark Formand for bestyrelsen Peter Götz, præst i Det Danske Missionsforbund og formand for Evangelisk Alliance missionale ledere. Programmet findes i dag i USA, Canada, England, Irland, Polen, Norge og Australien, og hundredvis af ledere har igennem årene gennemført Arrow programmet. I Danmark var det Jesper Oehlenschläger, sognepræst ved Karlslunde Strandkirke og Peter Götz, præst i Det Danske Missionsforbund og formand for Evangelisk Alliance, som tog initiativ til at samle et team og lancere en dansk udgave af Arrow programmet. Arrow Danmark en arbejdsgruppe med tæt relation til Evangelisk Alliance og har Lausannepagten som teologisk grundlag. Arrow Danmark er desuden en del af den internationale Arrow Alliance. Præstenetværkskoordinator Helle Pahus (Dansk Oase) KFS-sekretær Daniel Hougaard, Frikirkepræst Henrik Friberg (Apostolsk kirke) Sognepræst Signe Voldby (Folkekirken) Direktør Helge Munch (Metodistkirken) Direktør Per Aasbjerg Mikkelsen (Karlslunde Strandkirke) Direktør Herman Christensen (Baptistkirken) Freelance præst Thomas Baldur (Nazaræerens kirke) Sognepræst Jesper Oehlenschläger (Folkekirken) sidelmanns.dk arrow lederskab

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

/tema2. baptist.dk. MAGASINET/tema ISSN 1603 1954

/tema2. baptist.dk. MAGASINET/tema ISSN 1603 1954 1/tema ISSN 1603 1954 Abonnement Temabladet er en del af det gældende abonnement for hhv. baptist.dk for BaptistKirken og Magasinet for DDM. Særskilt abonnement koster kr. 125,- pr. år. Henvendelse til

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LTC-mappen E15 F16. 2. Et LTC-ophold 5 måneder eller 9 måneder du bestemmer!

LTC-mappen E15 F16. 2. Et LTC-ophold 5 måneder eller 9 måneder du bestemmer! LTC-mappen E15 F16 Indholdsfortegnelse: 1. LTC - Hvem er vi, og hvad vil vi? 2. Et LTC-ophold 5 måneder eller 9 måneder du bestemmer! 3. LTC-livet i praksis 4. Økonomi skoleåret 2015-2016 5. Opstarts-

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere