Arrow lederskabsprogram arrow lederskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab"

Transkript

1 1 Arrow lederskabsprogram arrow lederskab

2 Arrow lederskabsprogram - det første mentorbaserede lederudviklingsprogram i Danmark Peter Götz Formand, Arrow Danmark Jesper Oehlenschläger Teamleder, Arrow Danmark Kristent lederskab handler om mere end bare færdigheder. Det handler om vores forståelse af, hvem vi er som kristne ledere, vores identitet, vores kald og hvordan vi udvikler vores karakter og kompetencer. At møde Guds kærlighed i Kristus er at møde et kald. Et kald til en ny livsstil, et kald til at plante Guds Rige og lede andre mennesker til at blive hans disciple. Men hvordan sker det i praksis? Et samfund i konstant forandring rejser en række udfordringer for både den lokale kirke og de kirkelige organisationer. Måden at være kirke på og dagligdagens livsmønstre ændrer sig hele tiden og udfordrer enhver kristen leder, der har fingeren på pulsen. Derfor er det afgørende, at ledere hele tiden udvikler deres lederkompetencer, for bedst at imødegå tidens udfordringer. Arrow lederskabsprogrammet er ikke et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på. Vision Visionen for Arrow programmet er at udvikle missionale ledere til det 21. århundrede. Det gennemgående fokus er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.

3 Arrow lederskabsprogram At blive ledt mere af, lede mere som og lede mere til Jesus Ønsker du at... opdage og udvikle dine evner og nådegaver? udvikle din karakter som menneske og som leder? udvikle dine kompetencer som leder? blive endnu dygtigere til at arbejde og lede i teams? sætte dybere rødder som kristen leder? erfare rigere og dybere liv med Gud gennem bøn, bibelstudie, stilhed og refleksion - sammen med andre og for dig selv? blive inspireret til en missional livsstil og få redskaber til at lede et fællesskab, en organisation eller kirke i mission? være en del af et lærende fællesskab med andre ledere, i et miljø med høj fortrolighed, hvor du kan arbejde med de vigtigste områder af dit liv og din tjeneste?... så er Arrow noget for dig. En vedvarende personlig udvikling Ønsket med Arrow programmet er at se en livsforandring hos dig som leder. Arrow er ikke endnu et kursus, der bare giver dig et par ekstra færdigheder. Derimod sigter forløbet mod en vedvarende personlig udvikling og modning gennem et mentorbaseret program, med temaer som identitet, kald og karakter. Erfaringen viser, at dybtgående, vedvarende forandrings- og modningsprocesser i livet sker over længere tid. Udviklingen opnås gennem interaktiv undervisning, bibelundervisning, lovsang, bøn, fordybelse, refleksion i grupper, projektarbejde såvel som gennem fællesskab og farverige oplevelser. Arrow er et trygt sted, hvor du som leder ærligt kan dele dine udfordringer i tjenesten med andre, som er samme sted i livet. Arrow er samtidig et sted med åndelig fordybelse, hvor vi sammen søger et dybere liv med Gud. Arrow programmet ledes af et engageret og dygtigt team af erfarne kristne ledere. Retning og mål Arrow programmet henter sit navn fra Esajas Bog 49:2... Han gjorde mig til en spids pil (arrow), i sit kogger holdt Han mig gemt. Vores ønske for dig som deltager er, at du gennem de to år, programmet strækker sig over, vil erfare Guds virke i dit liv, få klarhed over retningen for din tjeneste og gøre dig mere kompetent som leder, så du på den måde bliver spidset til som en pil. 3

4 P H 1. Forberedelsesdagen Alle deltagere mødes til en dag som giver en indføring i programmet, samt introduktion til de første hjemmeopgaver. Her ser du også for første gang den mindre mentorgruppe, som du bliver en del af. Deltagerne opmuntres til at tage ægtefælle eller en nær ven med til forberedelsesdagen, for Arrow programmet sigter på en personlig udvikling og forandring, der bedst finder sted med støtte og opbakning fra ens nærmeste. Forberedelsesdagen foregår på Sjælland. 2. Fire internatophold I løbet af de to år mødes Arrow programmets deltagere fire gange på et fem dages internatophold. Internaterne finder sted på Ådalen Retræte fra søndag aften til fredag middag. Ådalen Retræte er et nyt fælleskirkeligt retrætecenter, som ligger i smukke naturskønne omgivelser i udkanten af Fussingø Skov i den lille landsby Ålum 12 km vest fra Randers. Den nybyggede værelsesfløj rummer både enkelt- og dobbeltværelser med udsigt over marker og det kuperede terræn. Den skønne natur giver rig mulighed for gode gåture og tid til fordybelse. Læs mere om stedet på På internaterne medvirker en række dygtige og erfarne danske og udenlandske ledere og undervisere. En typisk internatdag består af morgentimen med bibelforedrag, meditation og lovsang og herefter en række undervisningsmoduler resten af dagen. Ind imellem vil der være mulighed for personlig refleksion, samtaler eller arbejde i mentorgrupperne. Arrow programmet er et lærende fællesskab, hvor deltagernes erfaringer og refleksioner sættes i spil. På det første internatophold er deltagerne desuden på en udfordrende teambuildingstur.

5 PROGRAMMETS HOVEDELEMENTER 3. Mentorbaseret læring Arrow programmet er et mentorbaseret lederudviklings- tes i den konkrete dagligdag. Endelig udfordres du til at større 360 Arrow lederskabsprofil med feedback som 5 program. Det betyder, at der arbejdes i mentorrelationer finde måder, hvorpå du selv kan investere tid i ledere og hjælper dig til større selvindsigt som baggrund for den på forskellige niveauer. (som spirende mentor) udvikle mennesker omkring dig. videre udvikling. Først og fremmest bliver alle deltagere en del af en mindre mentorgruppe på ca. fire personer, som mødes 4. Person- og lederprofil 5. Projekter under hvert internat, samt indimellem internaterne - an- En væsentlig del af Arrow programmet er, at du kom- Forud for hvert internatophold vil der være bøger og sigt til ansigt eller via skype. Desuden er alle deltagere mer til at arbejde med din egen person- og leder profil. artikler du skal læse, eller film du skal se, som har rela- tildelt en internatmentor, som man mødes med under Det sker blandt andet gennem en række ledelsestests tion til det pågældende undervisningsmodul. Alle men- hvert internatophold, og som hjælper med at omsætte og værktøjer, som hjælper dig til større selvindsigt og til torgrupper udarbejder i fællesskab et afgangsprojekt på undervisningen. Derudover mødes du ca. en gang om at kende dine styrker og evner som leder. Hver delta- baggrund af den givne undervisning. måneden med en lokal mentor i nærheden af, hvor du ger udformer sin biografi med refleksioner over sin egen bor. Din mentor hjælper med at undervisningen omsæt- tros- og livsvandring. Det sker blandet andet igennem en

6 ROGRAMMETS FOKUSOMRÅDER 1. Personlig udvikling Selvindsigt - For at kunne lede andre er det vigtigt at kende og forstå sig selv. Gennem forskellige ledelsestests hjælpes du til større selvindsigt og til at udfærdige en lederskabsplan for din videre udvikling. Et personligt trosliv - Som leder skal man hele tiden give ud til andre. Vi ser på, hvordan vi selv bevarer en levende gudsrelation og et tjenende hjerte over for andre. Vi ser blandt andet indgående på de åndelige discipliner som veje til at leve med Gud i hverdagen og til at sætte dybe rødder. Et fokuseret liv - Vi arbejder med, hvordan vi tager vare på os selv, vores krop, seksualitet, relationer og evne til fortsat at udvikle sig som leder. 2. Kald og karakter En forståelse af din egen karakter - Vi hjælper dig til bedre at få øje på og erkende dine egne skyggesider som menneske og leder, og hvordan du kan leve et liv som discipel af Jesus, så du lader dig forme af Ham og lærer at lede mere som Ham. Lederskab handler ikke bare om hvad og hvorhen, men ligeså meget om hvordan man leder andre. Vejledning til at finde dit kald - Du hjælpes til at finde ud af, hvilke evner og nådegaver du har, at kende dit kald, og dermed blive bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver og håndtere stress.

7 3. Ledelseskompetencer: Kristent lederskab i dag - vi analyserer tendenserne i vores tid og reflekterer over, hvordan vi bevarer vores rødder som kristne ledere i en verden, der er i konstant forandring. Udrustende lederskab - vi sætter fokus på, hvordan vi som ledere bliver bedre til at involvere og udvikle ansatte og frivillige medarbejdere. Vi ser også på, hvordan mentorrelationer kan være et nyttigt redskab til at udvikle ledere lokalt. Vision og strategisk planlægning - vi lærer, hvordan vi i fællesskab med andre ledere formulerer en vision, lægger en strategi og formulerer en handlingsplan, der kan udføres i praksis. Teamledelse - vi ser på ledermønstre i Det Nye Testamente og arbejder med at forstå os selv i samspil med andre, så vi bliver bedre til at lede og tjene i teams. Forandringsledelse - vi ser på de ledelsesmæssige kompetencer, det kræver at lede kirker og organisationer igennem forandringsprocesser. Konflikthåndtering - vi arbejder indgående med, hvordan vi bliver vi bedre til at lære af vores problemer og til at håndtere de konflikter, der uundgåeligt opstår, hvor mennesker arbejder sammen. Ledelse med tværkulturel forståelse - vi sætter fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at arbejde på tværs af kulturelle forskelle. 4. Mission og evangelisation Mission er selve pulsslaget i enhver kirke og kristen organisation. Derfor må det også være pulsslaget for en kristen leder. Vi ser på, hvilken rolle mission bør have i en kristen leders forståelse af lederskab og hvordan en organisation eller kirke kan blive mere skarp på sin missionale profil. Guds Rige er det fokus, som Jesus efterlader sine disciple med. Hvordan bevarer vi det fokus i vores tjeneste som ledere? Hvordan kan vi have øje for global mission og lokalt arbejde på samme tid? Tro omsat til hverdagsliv er det livsmønster, en Jesu discipel er kaldet til. At give de gode nyheder videre handler dybest set ikke om programmer og aktiviteter men om en måde at leve sit liv på i hverdagen. Vi giver inspiration til, hvordan vi kan dele vores tro med mennesker omkring os og gøre det til en naturlig del af det at være en kristen leder. 7

8 ROGRAMMETS MÅLGRUPPE Arrow programmet henvender sig til Sognepræster, funktionspræster og andre præster i Folkekirken Frikirkepræster og frikirkeledere Valg- og frimenighedspræster Præster og menighedsledere i internationale og migrant menigheder Ledere i kristne organisationer Ledere af børne- og ungdomsarbejde i en kirke Skoleledere samt lærere på kristne skoler Sognemedhjælpere Diakoner og ledere i kristne humanitære organisationer Kristne ledere i sekulære organisationer som ønsker et anderledes lederudviklingsforløb. Arrow lederskabsprogrammet er for dig som Er i alderen 25 til 45 år og har erfaring med ledelse i en kirke eller kirkelig organisation og til daglig har ansvar for andre ledere. Har minimum en mellemlang uddannelse, er i stand til at forstå undervisning på engelsk samt forudsætning for at læse engelsk litteratur. Har lyst til at indgå i et dynamisk fællesskab med andre ledere med anden kirkelig, kulturel eller etnisk baggrund. Har et ønske om at blive ledt mere af Jesus, lede mere som Jesus og lede til Jesus. Arrow programmet tilsigter en bred fordeling af mænd og kvinder, med forskellig kirkelig baggrund, da dette skaber den bedste dynamik. Der optages ca. 20 ledere på holdet.

9 Praktiske oplysninger for Arrow lederskabsprogram Ansøgning Besøg vores hjemmeside - - og udfyld ansøgningen inden d. 1. november Pris Prisen pr. deltager på Arrow lederskabsprogram er kr ,- (6.975,- pr. halvår). Prisen dækker: Forberedelsesdag med fuld forplejning og materialer samt fire internatsophold på Ådalen Retræte med fuld forplejning som indeholder: inspirerende og udrustende undervisningsmoduler ved dygtige danske og internationale ledere samt undervisningsmaterialer. Lederskabstest, 360 lederskabsprofil, personlig mentoring og udvikling. Beløbet kan efter aftale betales i rater. Herudover vil der være udgifter til indkøb af bøger forud for de enkelte internater. Der vil i særlige tilfælde være mulighed for at søge økonomisk tilskud hos Arrow Danmarks bestyrelse. Datoer for Arrow lederskabsprogram Forberedelsesdag lørdag 9. februar 2013 Internat 1 søndag 14. april til fredag 19. april 2013 Internat 2 søndag 3. november til fredag 8. november 2013 Internat 3 søndag 27. april til fredag 2. maj 2014 Internat 4 søndag 2. november til fredag 7. november 2014 Mere information Kontakt teamleder Jesper Oehlenschläger, hvis du ønsker at vide mere om Arrow lederskabsprogrammet: Arrow Danmark. c/o Karlslunde Strandkirke. Karlslunde Mosevej Karlslunde. tlf.:

10 Hvis man ved, at man kommer til at stå som den naturlige leder i en række situationer i fremtiden, skylder man sig selv at udvikle sig som leder. Man skylder også dem, man skal lede, at gøre det godt - og så skylder man sagen, uanset hvilken sag det er, at kunne lede med omhu og med ildhu. Et Arrow forløb udvikler sine deltagere som ledere med et værdisæt, som hentes ud fra Evangeliet. Her kommer man til at kende sig selv og sit kald. Her bliver man konfronteret med sin karakters svagheder og styrker. Og her får man hjælp til at udvikle de kompetencer, der er nødvendige. Med mange års erfaring i kirker og kirkelige organisationer er det min iagttagelse, at de allerfleste glimrende initiativer mislykkedes grundet dårlig ledelse. Derfor skal lederkrisen knækkes - så flere forstår sig på ledelse - så meget mere lykkes - og så mange flere får lyst til at give af deres tid og kræfter. Peter Götz, Formand for Arrow Danmarks bestyrelse og præst i Det Danske Missionsforbund In a day and age where information is available by the click of a mouse and exchanged through a copy-paste society, depth of character and clarity of conviction is becoming more and more extinct. The concepts of discipleship based mentorship where instead of reinventing the wheel we can learn better ways of maximizing its potential. I would recommend and encourage leaders of our current generation to grasp the opportunity to be inspired by one another and the principles of God s Word, in order to apply them to a world that is longing for reality. Our leadership styles have to be realistic, practical and down-to-earth, based on heavenly principles. Ravi Chandran, Senior Pastor International Christian Community Copenhagen OK, du står og skal planlægge et halvt år frem... Du skal holde andagt og undervise en del af aftenerne som så mange gange før... Du googler gode vitser, små historier, måder at indlede på, skraber sammen. Men indeni mangler noget. Glæden? Tilliden? Ordet? Ånden? Og måske er det her, at Arrow programmet kunne komme på bane for dig eller andre i lignende situationer. En ledertræning, der ikke bare er et koncept, men en træning, der går et spadestik dybere og vover at kalde dig til ny længsel og håb efter kirkens Herre Jesus. Arrow er som en pil, der rammer dét sted, hvor al lederpotentiale i kirken begynder og ender - med julens baby og påskens Herre, der kalder mennesker og fornyr os ved sin Ånd, Jesus Kristus. Det er derfor med glæde, at jeg anbefaler Arrow. Signe Dorthe Voldby, Sognepræst i Græse/Sigerslevvester, Frederikssund

11 En af mine store bekymringer er, at jeg På et tidspunkt, i en travl hverdag som inspirerende undervisning, samtaler med erfarne ledere, ender som en ensom leder, der ikke har taget hånd præst, blev det klart for mig, at hvis jeg skulle blive ved refleksion sammen med andre ledere, er jeg blevet hjul- om sit eget discipelskab i tide! at være præst med glæde, energi og ny inspiration på pet til at finde et klarere fokus for min egen tjeneste som Jeg synes, at Arrow lederskabsprogrammet er sær- den lange bane, var jeg nødt til at tage ansvar for min leder og præst. Jeg har læst meget om lederskab, væ- deles interessant netop på grund af forløbets stærke egen menneskelige og åndelige udvikling. Igennem Ar- ret på mange konferencer, men Arrow programmet er fokus på udviklingen af den kristne leders karakter, row programmet har jeg selv erfaret et dybere liv med uden sammenligning det mest inspirerende, udfordrende både igennem undervisning, bibelstudie og fælles- Gud og konkret hjælp til at holde det levende midt i en og forvandlende, der er sket i mit liv som kristen leder. skab. hverdag med mange ting at gøre. Arrow programmet Arrow har desuden givet mig en solid værktøjskasse Daniel Hougaard, handler ikke bare om at udvikle nogle færdigheder som leder, men ligeså meget om at vokse menneskeligt og med mange gode ledelsesredskaber, jeg kan bruge i min hverdag. Jeg gennemførte selv Arrow programmet i 11 Cand.theol. KFS sekretær arbejde med sine egne styrker og svagheder som men- USA/Canada og er utrolig begejstret over, at det nu er neske, og det har jeg i den grad selv erfaret. Gennem tilgængeligt i Danmark. Jesper Oehlenschläger, Leder af det danske Arrow team og sognepræst i Karlslunde Strandkirke ANBEFALINGER

12 Historien bag Arrow Danmark Arrow lederskabsprogrammet er udsprunget af en vision hos den canadiske kirkeleder Leighton Ford, som i en årrække arbejdede sammen med evangelisten Billy Graham. På et tidspunkt oplevede hans Guds kald til målrettet at udvikle og udruste Bestyrelsen bag Arrow Danmark Formand for bestyrelsen Peter Götz, præst i Det Danske Missionsforbund og formand for Evangelisk Alliance missionale ledere. Programmet findes i dag i USA, Canada, England, Irland, Polen, Norge og Australien, og hundredvis af ledere har igennem årene gennemført Arrow programmet. I Danmark var det Jesper Oehlenschläger, sognepræst ved Karlslunde Strandkirke og Peter Götz, præst i Det Danske Missionsforbund og formand for Evangelisk Alliance, som tog initiativ til at samle et team og lancere en dansk udgave af Arrow programmet. Arrow Danmark en arbejdsgruppe med tæt relation til Evangelisk Alliance og har Lausannepagten som teologisk grundlag. Arrow Danmark er desuden en del af den internationale Arrow Alliance. Præstenetværkskoordinator Helle Pahus (Dansk Oase) KFS-sekretær Daniel Hougaard, Frikirkepræst Henrik Friberg (Apostolsk kirke) Sognepræst Signe Voldby (Folkekirken) Direktør Helge Munch (Metodistkirken) Direktør Per Aasbjerg Mikkelsen (Karlslunde Strandkirke) Direktør Herman Christensen (Baptistkirken) Freelance præst Thomas Baldur (Nazaræerens kirke) Sognepræst Jesper Oehlenschläger (Folkekirken) sidelmanns.dk arrow lederskab

Arrow lederskabsprogram arrow lederskab

Arrow lederskabsprogram arrow lederskab 1 Arrow lederskabsprogram 2013-2014 arrow lederskab Arrow lederskabsprogram Arrow lederskabsprogram En vedvarende personlig udvikling - det første mentorbaserede lederudviklingsprogram i Danmark At blive

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006 Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten November 2006 TILLYKKE MED DIT NYE LEDERJOB Staten har brug for gode ledere, for god ledelse er en forudsætning for en professionel opgaveløsning

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2 Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1 Følges ad i hverdagen - hænger ud og deler liv Inddrage børnene i kirkearbejde - mere ansvar - Tween gruppe (TeenKatsj børnene bliver til medarbejdere)

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Den stærke kristne fællesskabsdimension giver os en enestående chance for at

Den stærke kristne fællesskabsdimension giver os en enestående chance for at Side 1 Fra David Benners bog: At vandre sammen Om åndeligt venskab og åndelig Kære allesammen Det har været en god tid, som jeg har fået lov til at opleve sammen med jer siden lejren i Svendborg 2013,

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Lederdag Aarhus Bykirke Lørdag den 9. maj 2015 Vejen en bevidst vandring mod et mål! (ApG 11,26) Tema: Som leder må du være klædt godt på!

Lederdag Aarhus Bykirke Lørdag den 9. maj 2015 Vejen en bevidst vandring mod et mål! (ApG 11,26) Tema: Som leder må du være klædt godt på! Lederdag Aarhus Bykirke Lørdag den 9. maj 2015 Vejen en bevidst vandring mod et mål! (ApG 11,26) Tema: Som leder må du være klædt godt på! 13.00-13.55: Udfordring som leder: At drage omsorg for sig selv

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Livet har mange faser - hver med deres skønhed

Livet har mange faser - hver med deres skønhed Livet har mange faser - hver med deres skønhed SommerCamp glæder sig til at få besøg af Thomas Hansen, ledende præst i Hillsong København. Thomas er opvokset i Apostolsk Kirke og har været elev på bibelskolen

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

ANSGAR. - Et fællesskab i folkekirken PROGRAM FOR FORÅRET Indre Mission i Birkerød

ANSGAR. - Et fællesskab i folkekirken PROGRAM FOR FORÅRET Indre Mission i Birkerød ANSGAR - Et fællesskab i folkekirken PROGRAM FOR FORÅRET 2018 Indre Mission i Birkerød INFORMATION Hvem er vi? Ansgar er et missionshus - et hus, hvor mennesker mødes for at høre, fortælle og tale sammen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 Luk 5,1-11, s.1 Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 PÅ DYBT VAND Jesus i Peters båd Der er en skubben og en masen. Alle vil gerne tæt på. Vi er ikke til koncert

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

VISION Vi bygger kirke for fremtiden

VISION Vi bygger kirke for fremtiden VISION 2020 Vi bygger kirke for fremtiden Jerusalems fald og genoprejsning. I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både templet og byen lægges

Læs mere