Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14"

Transkript

1 Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreassen, Dorthe Elleby, Irene Bendtsen, Agnete Neidel, Helle Obbekær, Kristine Backholm, Lene Kalstrup, Helle Vase, Frederick Juliussen & Mette Strunge Dubert Afbud: Ruth Thygesen / Nina Borum Nielsen Mødeleder: Frederick Juliussen Referent: Mette Strunge Dubert Punkt Indhold 1. Velkomst Frederick fortæller kort om traditionen på 1. møder med at bruge meget tid på at høre om hinanden - både faglig og privat - for at have et godt afsæt for fremtidig samarbejde. Knud fortæller om historikken tilbage fra Konferencen i Torvehallerne i 2010 afholdt af selskabet, hvor initiativet til gruppen blev taget. Gruppen udvides med 4 deltagere og har nu et samlet antal på 14 personer. 2. Præsentation af gruppens medlemmer Lea uddannnelseskonsulent ved. Rehabiliteringscenter i Esbjerg Kommune. Er uddannet pædagog og er ved at tage en diplom i pædagogik. Har været med i netværket fra start. Har Masterplan som fundament for arbejdet i det socialfaglige område - ser på funktionsnedsættelser og ikke diagnoser. Socialpsykiatrien er derved Igennem stor udvikling. Står for efteruddannelse, undervisning og kompetenceudvikling på alle niveauer. Er fagligt optaget af netværksfamilier - har indgået samarbejde med Michael Freisleben. Søgt og fået midler i 15 M puljen. Udfordringen er at finde familier - ikke at få borgere med. Er ligeledes med i pulje 19 M om social færdighedstræning - skal være underviser - glæder sig til at blive klogere på metoden. Skal afholde Kenderseminar. Knud - er seniorkonsulent i region midt timer om måneden. Pt deltager i praksisforskning omkring mennesker med autisme når de bliver gamle. Skal evaluere 3 årig praksisforskningsprojekt. Privat medlem af selskabet - arbejder som frivillig i selskabet Er deltagende i netværket pga. nysgerrighed om netværket kan lykkes og om netværket kan producere produkter. Er tovholder i netværket. Sidder i andet netværk - VEGA - hverdags liv hos gamle. Har eksisteret i 20 år Medlem af FUAM - foreningen til udvikling til alderdommens muligheder eksisteret i 35 år. Interesserer sig for eksistens i alderdommen. Været i psykiatrien i mange år og er specialiseret i organisationspsykologi. Skrivende menneske - optaget af koblingen mellem praksis og forskning. Mette faglig konsulent i Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune Er optaget af recovery rejsen som medarbejderne er på Rehabiliteringsstrategi er stort fokus i hele socialafdelingen og det kobler sig godt op af arbejde i socialpsykiatrien. Har sammen med Lea udarbejdet lokale undersøgelser omkring dokumentationens betydning for borgerens recoveryproces. Arbejdet pt. med evaluering af nyt kursuscenter ud fra metoden Spotevaluering - metode udarbejdet af Knud med udvikling af evalueringsredskab til nye kurser samt brugerundersøgelse som grundlag for 1

2 forandringer på et støttecenter m.m. Har deltaget i netværket siden starten og fortæller, at det giver god mening i forhold til at sidde meget alene i egen funktion. Netværket arbejder ud fra at det skal give mening lokalt og oplever, at det gør det med de ting, som netværket har beskæftiget sig med til dato. Afholder kenderseminar i maj måned, og har egen leders fokus herpå. Helle - ansat i udviklingsafdeling i center for socialfaglig udvikling i Århus Kommune. Arbejdede som studentermedhjælper Center for evaluering for 10 år siden. Fik her interesse for data fra mennesker og det blev indgangen til socialpsykiatrien. Har læst Statskundskab og forandringsledelse. Lavede speciale i Socialpsykiatrien - aktionsforskning. Drømmestartjob i Aalborg Koordineringsrolle - fik et stort råderum i organisationen - spurgte ind til recovery på de 20 tilbud - inkluderede livsfortælling. Arbejder med recoveryscreening - standardiseret materiale - arbejder med både kvantitativ og kvalitativ tilbagemelding på, hvad der understøtter recovery. Deltager i kompetenceudviklingsdelen omkring Åben Dialog. Midler fra Socialstyrelsen. Lisbeth afdelingsleder og stedfortræder på socialpsykiatrisk botilbud i Vejle. Deltaget i netværket fra 2. År. Sygeplejerske siden 93 arbejdet i voksen og børne/unge psykiatrien. Optaget af dokumentation og deltaget i Kurser omkring research light. Deltaget i afprøvning af Gennembrudsmetoden i forhold til tvang. Meget optaget af fokus på borgerperspektivet, dokumentation, kompetenceudvikling og kommunikation Er optaget af Udviklingsprojekter omkring effektmåling - eks. systemiske samtaler og kropterapeutisk behandling. Kan man booste et recoveryforløb gennem ovenstående? Dorte Udviklingskonsulent på botilbuds området - 6 tilbud og 108 i Århus på 5. år. Uddannet pædagog - arbejdet selv på botilbud og været leder. Arbejder med forandring, udvikling, processer og ledelsesudvikling. Afholder temadage på tilbudene og med tværgående projekter. Koblet på et botilbud med opkvalificering af spiseforstyrelsesområdet. Har lavet en lille praksisopsamling. Giv 3 eks. hvor det har været godt og 3 hvor det har hæmmet. Uddybet svar. Variant af SPOT evaluering. God proces og god indsamling af viden. Åben dialogprojekt gennem Socialstyrelsen - spændende og samtidig en udfordring. Har medarbejder på 2 årig uddannelse i Århus - frihed i tilgang. Skal nu til at følge manual - og hvor stringent er den. Hvordan vil det spille sammen? Deltagelse i gruppen. Dels at høre og få inspiration af hinanden. faglig inspiration og udvikling Lave praksisforskning og på hvilke niveauer - få taget det første skridt og få sparring. Frederick Uddannet organisationspsykolog. ansat i 5 år med SCS, da Recovery kom til Slagelse. Har fokus på Kompetenceudvikling af medarbejderne og på at få sat ord på recovery mhp. at opnå fælles sprog. Har tidligere arbejdet med organisationen og strategiudvikling. Er optaget af Hvordan kan vi være mere sikre på det vi gør og hvad man får ud af det. Mener derfor at netværksgruppen derved har stor berettigelse. Arbejder meget med dokumentation - FUR (ISO plus) - funktionsudredning der ligner VUM. Mål i samarbejdet med borgeren du fra drømme og ønsker.. Myndighed og medarbejdere sætter mål sammen med borgeren. Proces på 3 mdr. til mål FIT skemaer - kørt 1 år. Kan være svært, at det er medarbejderne der skal måles. Det er det ikke for 2

3 borgerne. Når medarbejderne kommer i gang oplever de det også godt. Dialogen og samarbejdet der skal evalueres.. Irene - Ergoterapeut - arbejde i socialpsykiatrien i 22 år. Er i dag leder af Idrætshuset i Københavns Kommune. Deltaget 1 år i netværket. Har i sin dagligdag fokus på Life Style redesign træning af funktioner. Mental sundhed - kropsterapeut, der laver traumebehandling. og Nada - stor efterspørgsel. Ved at samle data - anvender FIT skemaer - prøve at lave effektmåling gennem forløbet. Borger selv der definerer, hvornår de har nået deres funktionsniveau. Sidder i selskabets bestyrelse som repræsentant og selv optaget af dokumentation. Oplever en systematik af at indhente data og anvende den. så best practse bliver til next practice. Afholder Kenderseminar - stort engagement i medarbejdergruppen. Optaget af medarbejder med brugererfaring... forstå recoveryorientering. Meget inspireret at Knuds Videnskabende netværk. Koblet det med Kenderseminar om at samle viden som kan gives videre Kristine - Socialfaglig konsulent i privat virksomhed - type 2 dialog Implementering og praksisprocesser i mange af landets kommuner. Virksomhed startet for 11 år siden. Fokus på rehabilitering har arbejdet med rehabilitering på Socialområdet. Arbejdet med og for mennesker i år. Ældre og socialområdet. SSA assistent og socialpædagog. Arbejdet med demens og i socialpsykiatrien. Er Cand pæd psyck m. forandringsledelse Fingrene i praksis kombineret med strategi, dokumentation og effekt. Projekt i Sønderborg om kompetenceudvikling - implementerer rehabilitering i recoveryperspektiv. Kører pilot projekt med 30 borgere og arbejdet med organisatorisk ændring Type 2 dialog har sæde i Lyngby og Haderslev interne konsulenter. Eksterne konsulenter omkring 100. Agnete Phd i recovery og rehabilitering Rundt om det socialpsykiatriske felt siden som studerende i Videnscenteret. Arbejdet rundt om og ikke i socialpsykiatrien. Socialstyrelsen pt. - i stigende grad en organisation, der vil finde og udbrede metoder og effekt. I denne gruppe intension og ambition om at styrke vidensgrundlaget for den praksis der er i socialpsykiatrien. Ønske om at for at få en større udsigelseskraft - hvad er der i forvejen i verden vi kan bygge videre på, og hvordan kan egen praksis løftes højere op og får en større udsigelseskraft. Hvordan kan vi skabe en stærkere connection mellem forskning og praksis. Ser et potentiale i gruppen. Går ofte i stå med finansiering. Kan være med til at skabe forbindelser med forskningsverdenen. Lene Kalstrup - ansat i Ålborg kommune - stedfortæder i Socialpsykiatrien og Leder af kompetencecenter Optaget af hvordan systemer spiller sammen. Tænker man kan hvad man vil - også selvom det er et politisk system. 3

4 Socialrådgiver.. arbejdet i akut og distriktspsyk. Arbejdet som familieterapeut i systemisk ramme. Borgerens stemme driver. Er optaget af ledelse som profession og hvad faglig ballast kan bruges til? Helle - ergoterapeut - færdig i 90. Været 10 år i socialpsykiatrien i Lyngby. i 2008 startet på master i rehabilitering. Implementeret FIT skemaer i praksis på 107 tilbud og brugen heraf blev til et master speciale. Knud var vejleder - 4 case studier. Der spørges til om Helle vil dele sit Speciale med gruppen? Helle bliver snart certificeret til at supervisere andre i brugen af FIT skemaet. Deltager i netværket på på egne vilkår og med egen interesse ikke fra et arbejdssted. Sidder med i bestyrelsen i EFS (ergoteraperuter) planlægger stort 2 dages seminar i maj med stor kanon fra New Zealand Daniel Sutton om doing recovery. 3. Kendersemin ar Den nye netværksgruppe orienteres om processen og indholdet med Kenderseminarer. Fra lokale undersøgelser af fremmende og hæmmende faktorer omkring dokumentation som understøttelse af recovery for borgeren, til beslutning om landsdækkende seminar som blev ændret til lokale seminarer i stedet. Der afholdes i alt 5 Kenderseminarer: Århus (9. Maj), Esbjerg (18. Juni), Vejle (28. Maj), Svendborg (20. Maj) og København (juni måned). Til hvert seminar vil 2-3 hjælpere fra gruppen være en god hjælp. Interesserede melder sig selv på banen ligesom at tovholderne selv markerer, hvis der er behov for hjælp. 4. Nye temaer Grundet det store antal i netværket giver det muligheder for at lave undergrupperinger og arbejde med emner, som en mindre gruppe er optaget af. Knud siger; at erfaringen er, at arbejdet i netværket skal være produktorienteret ellers glider engagementet væk. Forslag til drøftelse: Hvad vil man bruge hinanden til i den kommende periode? At den enkelte melder sig ind med et tema, også selvom man ikke ved hvordan det skal bruges. Det drivende er lysten til ville være med til at det bliver til noget. Partnerskaber: 2 og 2 eller 3 og 3 eller alene. Skal være relevant til det man laver i sin hverdag - og skal have ledelsesmæssig interesse. Det er derfor vigtigt at hvert medlem melder egen interesse ud og hvad man er optaget af. Forslåede temaer: Hvordan oplever en 65 årig recoverybegrebet - hvad gør man ved de gamle? Hvad med dem hvor recovery slet ikke er noget... lever de et andet liv? Kræver det at man er bekendende sindsyg eller kan man være i en recoveryproces uden at man har valgt at leve en med sin sårbarhed på? Hvad tænker kropsterapeuter om sit arbejde og hvad tænker musikterapeuter? Knud vil stå for en diskussionstråd - valg af temaer hvor vi melder ind. Kan også melde ting ind på dagsordenen, som man ønsker at få sparring på eller sende ud pr. Mail. 4

5 Forpligtigelse til at melde ind i løbet af 8 dage. Materiale mellem hinanden kan lægges ud på nettet og gøre opmærksom hvor det ligger. Dem der er interesseret kan sende efter link. Knud vil stå for vidensbanken. Agnete spørger om netværket kan være med til at styrke connection mellem forskningsverdenen og hverdags praksis? Opsummering Knud ligger tråd ud på mail - og ud af den kommer der en dagsorden ud til næste møde. 5. Evaluering af mødet Mødet d. august Evaluering Næste møde Indkaldelse til næste møde Der er enighed om, at præsentationen af gruppen medlemmer har været spændende, og at det er dejligt at møde nye mennesker - især de nye gode kræfter. I Svendborg hos Mette Blev ikke nået D. 22. maj i Esbjerg hos Lea Lea udarbejder en dagsorden. Punkter til dagsordenen modtages gerne ultimo. maj 5

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse Af GAS-NETVÆRKET 2005 Kolofon GAS - Danmark Af Karen Johansen (red.) Arbejdsgruppe: Andreas Kilden Bente Rasmussen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og kort nyt fra deltagerne 2. esundhedskompetence ehealth literacy en ny dimension

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014 Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Evaluering af Impuls 1. leveår... 3 Metode og læsevejledning... 3 Valg af SPOT evaluering... 3 Tematisering

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere