Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Marts KF - Temadrøftelse. Introduktion af området for det nye udvalg KF - Temadrøftelse. Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus KF - Godkendelse af Lejre Musikskoles reviderede vedtægter KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad KF - Ansøgning til pulje til andre kulturelle opgaver - Vandreudstilling, KulturLink Femern Bælt KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Ensemble Lydenskab KF - Ansøgning til puljen for andre kuturelle opgaver - Kulturnat KF - Eventuelt...19

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Dagsorden godkendt, idet sagerne nr. 5 (Osted Kulturhus) og 7 (Fliser i Sæby) udsættes, da udvalget forud for beslutning har behov for at kende Lejres praksis i sager, der vedrører bygningsvedligeholdelse, herunder praksis for finansiering på kultur- og fritidsområderne. Sagerne genoptages når udvalget har fået en nærmere indføring i dette. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - Marts Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til udvalget. Marts 2014 A. Oplev Lejre - plakat for marts 2014 B. Orientering fra Idrætshallerne C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv D. Orientering fra Musikskolen E. Gode gerninger for kr. I forbindelse med Danmarks Indsamlingen udførte Lejre Kommunes børn 1642 gode gerninger, som blev omsat til et flot bidrag til den landsdækkende indsamling. F. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde G. Adresseliste til møde vedr. kultur- og fritidspolitikken. Oplæg til liste over inviterede til møde vedrørende kultur- og fritidspolitikken. H. Notat vedrørende Hallernes drift I. Orientering vedr. kunstgræsbane 2. Opfølgning på sidste møde Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Nyhedsbrev_marts 14_Orientering UKF.pdf 2. Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde 3. (Lukket bilag) 4. Notat vedr. forespørgsel på drift af hallerne

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området for det nye udvalg Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Introduktion af institutionerne på Kultur & Fritids område for det nye udvalg. Introduktion til: Musikskole Bibliotek Lokalarkiv Idrætshaller Folkeoplysningsområdet og de grønne områder Børnekultur Ansatte i Center for Kultur & Fritid deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 4. KF - Temadrøftelse. Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser 2014 Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser Kulturkonsulent, Trine Lindhardt-Roux deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 5. KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus Sagsnr.: 11/18884 Resumé: Der udestår opgaver til lovliggørelse af Osted Kulturhus, som bestyrelsen fremsender ansøgning på. Der søges om kr. Endvidere søger bestyrelsen om et fast driftstilskud på kr., på lige fod med de øvrige kulturhuse. Dette behandles når politikprocessen for 2015 kendes. Udvalget for Kultur & Fritid skal således tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge ekstra midler til lovliggørelse af Kulturhuset i Osted. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om kr. til lovliggørelse af Osted Kulturhus imødekommes, 2. at beløbet finansieres dels fra pulje til andre kulturelle opgaver, , tilskud/kulturelle opgaver, kr. og dels fra lokaletilskudskontoen, , kr. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: På baggrund af en henvendelse fra borgere i Osted, blev der i forbindelse med budgetforhandling for 2013, afsat kr. til kulturhus, Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2013 blev det vedtaget, at de kr. skulle bruges til etablering af indvendige faciliteter, samt til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Bestyrelsen for Kulturhuset har prioriteret en stor del af midlerne til opstart af Kulturhuset. Bygningen Alfarvejen 13, Osted er oprindelig en skolebygning. Efterfølgende blev huset brugt til administrationsbygning/kommunehus for den gamle sognekommune Osted. Da Lejre Kommune blev dannet, flyttede administrationen til Allerslev og bygningen på Alfarvejen 13 blev brugt til forskellige interessegrupper, cafe, ungdomsklub, spillested, Lions domicil og mødested for det frivillige foreningsliv i Osted. I 2007 flyttede Heldagsskolen ind i lokalerne, og de andre aktiviteter måtte flytte ud. Heldagsklassen er nu flyttet til Skolevang 1, Kr. Sonnerup. Huset kan derfor igen benyttes til beboerhus. Det arbejde der mangler at blive udført, vil i videst muligt omfang blive udført af frivillig arbejdskraft. Dog er der også udgifter til byggesagsbehandling og udgifter til bygherrerådgivning indeholdt i beløbet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Følgende skal etableres for at bygningen kan lovliggøres: 2 handicapramper Spindeltrappe, ny flugtvej fra 1. sal Udvendig dør til spindeltrappe 2 branddøre på 1. sal 8 stk. dørpumper til branddøre Ombygning af handicaptoilet Trappelift til 1. sal (er etableret) Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at lovliggørelsen af bygningen bør igangsættes snarest muligt, da der er stor efterspørgsel for benyttelse af lokalerne. Handicappolitik: Der etableres 2 handicapramper og 1 stolelift til 1. sal inden for afsat budget. Økonomi og finansiering: Kommunalbestyrelsen afsatte den 28. januar kr., hvoraf kr. var til etablering af indvendige faciliteter og kr. til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Den samlede udgift til at færdiggøre lovliggørelsen af bygningen i forhold til tilgængelighed og brandsikkerhed vil være kr., som bestyrelsen for Kulturhuset søger om. Af de kr. er der forbrugt ca kr. Der er indkøbt stole, borde, køleskab, opvaskemaskine mm for den kr., og handicaprampe, stolelift og flugtvejstrappe fra 1. sal er bestilt. Administrationen peger på, at udgiften til lovliggørelse dækkes via pulje til andre kulturelle opgaver, kr., samt fra lokaletilskudskontoen, kr. Det er administrationens vurdering, at et eventuelt forbrug på kr. kan holdes inden for lokaletilskudsbudgettet. Administrationen foreslår, at ønsket om kr. til driftstilskud fremsendes som budgetønske for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 6. KF - Godkendelse af Lejre Musikskoles reviderede vedtægter Sagsnr.: 12/21036 Resumé: På baggrund af ny bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014, som erstatter tidligere Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning og Vejledende standardvedtægter for musikskoler, ønsker musikskolens bestyrelse og ledelse at revidere skolens vedtægter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de reviderede vedtægter godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen anbefales. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: På baggrund af ny bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014, som erstatter tidligere Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning og Vejledende standardvedtægter for musikskoler, har bestyrelsen for Lejre Kommunale Musikskole gennemgået musikskolens vedtægter sammen med musikskolens ledelse og fundet det hensigtsmæssigt at revidere dem. Musikskolens eksisterende vedtægter blev godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 7. februar Sammensætning af bestyrelsen Som en del af kommunesammenlægningen blev de tre eksisterende musikskoler og deres bestyrelser fusioneret til én musikskole med én bestyrelse. For at imødekomme en bekymring om lokal forankring, blev det besluttet at Lejre, Bramsnæs og Hvalsø, blev repræsenteret af hver 2 forældrerepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Dette har vist sig i praksis at være svært at rekruttere til, og musikskolen oplever ikke, at bekymringen om lokal forankring er relevant længere. Musikskolen har opbygget en samlet identitet med omdrejningspunkt i en stærk lokal forankring. Musikskolens bestyrelse og ledelse ønsker på baggrund af dette fundament at rette blikket udadtil og invitere repræsentanter med relevante kompetencer på det musikpædagogiske/videnskabelige område til at deltage i bestyrelsens arbejde om den videre udvikling af musikskolen. Musikskolen mener, at skolens personalestruktur i form af faggrupper, MED-udvalg, TR og arbejdsmiljørepræsentanter og andre interessegrupper, skaber et fundament og en arbejdsgang, hvor det giver mening for lærerne at deltage i bestyrelsen med 1 lærerrepræsentant. Musikskolen ønsker på baggrund af ovenstående vurderinger at musikskolens bestyrelse sammensættes således: 3 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter med særlig indsigt til virke for musikskolens fremme 1 musikskolelærer

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 1 elevrepræsentant over 16 år til en etårig valgperiode 2 overordnede suppleanter for forældrerepræsentanterne. Øvrige ændringer I vedtægterne er tilføjet en ny paragraf; 4 Overgangen til nye vedtægter. Derudover er proceduren for valg beskrevet mere indgående med et nyt punkt; 5a Valg til bestyrelse. Udover de væsentlige ændringer omkring ovennævnte, er der i oplægget til nye vedtægter tilrettet i teksten, primært med en mere uddybende tekst. I bilag Oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole er ændringer i teksten fremhævet med rødt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være formålstjenligt at revidere musikskolens vedtægter, som det fremgår af oplægget. Det nye oplæg giver mulighed for en mere fleksibel sammensætning af bestyrelsen, gør valgproceduren mere tidssvarende og imødekommer ny bekendtgørelse for musikskoler. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole_januar 2014.pdf 2. VEDTÆGTER LEJRE KOMMUNALE MUSIKSKOLE_pr pdf 3. Bekendtgørelse om lov om musikskoler, ny gældende fra pdf

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 7. KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad Sagsnr.: 14/1097 Resumé: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad fremsender ansøgning om tilskud til anlæggelse af flisebelægning under solceller. Der søges om kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til anlæggelse af flisebelægning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at udgiften på kr. finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Lejre Kommune ejer Sæby Svømmebad, men udlejer det til bestyrelsen for Sæby Svømmebad. Udlejningen er vederlagsfrit og bestyrelsen modtager et driftstilskud, fra Lejre Kommune, på kr. årligt (2013-pris). I forbindelse med energioptimering ved Børnehaven Birken, Multisalen og Svømmebadet er der opsat solceller på 100 kvm på et grønt område, der støder op til Svømmebadet. Bestyrelsen ser en mulighed i, at solcellerne kan fungere som skygge for gæsterne i Svømmebadet. Det er planlagt, at der skal sås græs, under solcellerne, men bestyrelsen for Svømmebadet ønsker, at der anlægges fliser for at undgå, at der slæbes jord med ud i badet. Bestyrelsens begrundelse er, at der vil gå mindst en sæson før græsset er stærkt nok til at græsarealet kan benyttes, og bestyrelsen mener, at der vil være stor risiko for at gæsterne slæber jord med ud i badet. Det kan endvidere være tvivlsomt om græsset kan gro under solcellerne. Bestyrelsen oplyser, at såfremt der kommer jord eller grus i det tekniske udstyr til badet, er bestyrelsen nød til at lukke badet ned i en eller flere dage. Bestyrelsen har ikke selv midler til at anlægge flisebelægningen, da bestyrelsen også står over for investering af ny dug til badet. Såfremt der ikke etableres fliser vil bestyrelsen etablere hegn/afspærring således, at der ikke bliver adgang til arealet. Administrationens vurdering:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ligger udover principper for pulje til andre kulturelle opgaver, men Udvalget kan dispensere. Principper for pulje til andre kulturelle opgaver er vedlagt sagen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud. Det billigste lyder på kr. ex. Moms. Bestyrelsen oplyser, at den har mulighed for at betale kr. fra egen kassebeholdning. Der søges derfor om kr. Der kan ikke umiddelbart findes midler på budget 2014 til anlæggelse af flisebelægning, derfor foreslår administrationen at beløbet bevilges via Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er forbrugt. Herefter resterer der kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Tilbud 3. Tilbud 2 4. Principper for tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver 5. Puljen - Økonomisk oversigt

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til pulje til andre kulturelle opgaver - Vandreudstilling, KulturLink Femern Bælt Sagsnr.: 14/1090 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra KulturLINK Femern Bælt om kr. til at finansiere en vandreudstilling med udstilling af danske og tyske kunstnere. Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål, at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen og gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til gennemførelse af vandreudstillingen, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver, 3. at Lejre Kommune dækker driftsomkostninger ved udstillingens afvikling: Elektricitet, pladsforhold, bemanding af udstillingen, aflåsning, evt. lokale forsikringsforhold, strømforsyning samt gennemførelse af lokale aktiviteter. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen. Projektet omfatter 14 kommuner i Danmark fra Odsherred til Lolland, kommunerne i Kreis Ostholstein og Plön samt byen Lübeck. KulturLINK gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august 2014 KulturLINK Femern Bælt ansøger om penge til at finansiere en vandreudstilling med udstilling af danske og tyske kunstnere. Vandreudstillingen finder sted fra maj august 2014 og besøger undervejs minimum 12 af de nuværende 15 aktive partnere bag KulturLINK-projektet. Vandreudstillingen er planlagt til at komme til Lejre i juli måned. Vandreudstillingen Som optakt til afslutningen af KulturLINK-projektet i august 2014 har projektets partnere besluttet at gennemføre en vandreudstilling igennem regionen i en mobil enhed, der kan placeres på offentlige og lettilgængelige steder i de enkelte deltagende byer. Den mobile vandreudstilling skal skabe synlighed omkring KulturLINK-projektet og de gennemførte kulturelle samarbejder samt pege frem mod udviklingen af nye aktiviteter efter Vandreudstillingen indrettes i en lastbilanhænger. Udstillingens indre bygges op som en oplevelsestunnel, hvor besøgeren får mulighed for at mærke KulturLINK på egen krop. (Jf. bilag; Koncept). Konceptets grundidé er mødet det at mødes med det fremmede eller anderledes. Igennem udstillingen får publikum mulighed for at møde Femern Bælt regionen og de

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 kultursamarbejder, som har fundet sted i regi af KulturLINK. Samtidig kan publikum møde hinanden og kunstnere fra regionen. På pladsen foran anhængeren opsættes informationstavler, caféborde, parasoller mv. Der etableres en bred trappe med rampe til indgangspartiet ved anhængerens bagklap, som samtidig kan udgøre en mindre scene ved optrædener mv. Der vil blive monteret aflåselig dør ved indgangspartiet. Lokale aktiviteter KulturLINK vandreudstillingen skal være med til at styrke det netværk af kulturelle aktører i Femern Bælt regionen, som er blevet opbygget i kraft af KulturLINK Femern Bælt projektet. Hver partnerkommune er derfor ansvarlig for at arrangere lokale kulturelle aktiviteter i forbindelse med vandreudstillingens besøg. Primær målgruppe: kulturelle aktører i regionen Sekundær målgruppe: kulturelt interesserede samt almindelige borgere fra regionen Forventet samlet antal besøgende: ca Praktisk gennemførelse KulturLINK sørger for opbygning og klargøring af udstilling samt for materiale til brug uden for udstillingen. Anhængeren transporteres rundt af den udvalgte vognmand, som sørger for korrekt montering og opsætning ved ankomst til den enkelte by. De enkelte partnere skal udpege relevant placering af udstillingen samt sørge for klargøring af udstillingssted med elektricitet, pladsforhold mv. De lokale partnere har herefter ansvaret for bemanding af udstillingen, aflåsning, evt. lokale forsikringsforhold, strømforsyning samt gennemførelse af de lokale aktiviteter. Ved udgangen af februar 2014 skal det endeligt besluttes om den nødvendige finansiering er til stede, eller om vandreudstillingen i stedet skal gennemføres i eksisterende lokaler og med færre genstande. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at et udstillingsarrangement i form af vandreudstillingen, vil være med at informere Lejre kommunes beboere om det fremtidige kulturelle potentiale som ligger i at forbindelsen FemernBælt etableres. Et muligt udviklingspotentiale for kommunens kulturbrugere, såvel som kulturproducenter. Det vurderes dog at timingen for udstillingen er afgørende af hensyn til tilstedeværelse af potentielt publikum. Derfor bør udstillingen ligge op af enten kulturdage eller øvrige arrangementer. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Da udstillingen er i form af en mobil lastvogn (jævnfør Bilag), vil adgang for handicappede i kørestol, forsøges afhjulpet med trappe med slisker til kørestole. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for vandreudstillingen beløber sig til ca , hvortil kommer lokale udgifter til strøm, personale mv. (Jf. bilag; Budget) Vandreudstillingen var ikke en del af KulturLINKs oprindelige budget og skal derved finansieres ved ikke-forbrugte midler fra 2013 samt eksterne midler (sponsering mv.).

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 13 Der er dertil behov for, at de enkelte partnerkommuner bidrager med hver kr til gennemførelse af vandreudstillingen samt afsætter egne midler til gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med vandreudstillingen. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Bilag 1 Koncept for kulturlink vandreudstilling.pdf

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Ensemble Lydenskab Sagsnr.: 14/2290 Resumé: Ensemble Lydenskab har den 11. januar 2014 sendt en ansøgning om støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud med koncerter og kultur i tomme butikker i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Projektet søger om kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr til projektet, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Pop-up koncertsal er koncerter og kultur i tomme butikker i 5 kommuner i region Midtog Vestsjælland med et afsluttende større event. Projekt løber fra juli 2014 til januar Pop-up koncertsalen er et kulturtilbud til Lejre, Kalundborg, Slagelse, Odsherred og Roskilde. Projektet dyrker mødet mellem lokale og nationale kunstnere og skaber kulturelle bånd på tværs af kommunerne. Børn og unge involveres og deltager på lige fod med de professionelle kunstnere. Formålet er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet. Skabe forløb hvor kunst og musik produceres i åbne og inviterende processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag kunst og erhverv. I hver by slår Ensemble Lydenskab sig ned i en uge i et tomt lokale i midtbyen. Her præsenteres en uges koncerter, foredrag og opsætninger i samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. I dagtimerne vil der være koncerter, workshops og performances for børn og unge, mens der eftermiddage og aftener er stilet mod et voksent publikum, der kommer til at opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på i helt nye rammer. Ugen kommer til at bestå af omkring 15 forskellige små opsætninger, workshops og koncerter. Projektet søger at skabe en kunstnerisk dialog og rød tråd gennem regionens kommuner. I forbindelse med Pop-up koncerterne inviteres kommunens politikere og erhvervsliv til at udvælge en stafet, som sendes videre til næste by. Den bedste koncertoplevelse eller en lokal kunstner fx. Projektet afsluttes med en større begivenhed i Roskilde, hvor alle by-stafetterne vises frem til en visuel koncert. Administrationens vurdering:

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Administrationen vurderer, at arrangementet er spændende og vil kunne skabe samarbejde på tværs såvel lokalt mellem institutioner, kunstnere og borgere som regionalt mellem kommunerne. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Projektet søger om kr. Projektet søger de deltagende kommuner om 15% af det samlede budget. De resterende midler finansieres med 50% fra regionen og 35% fra private fonde og lokale sponsorater. Se vedlagte budget. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ensemble Lydenskab_Ansøgning 2. Ensemble Lydenskab_Budget

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kuturelle opgaver - Kulturnat 2014 Sagsnr.: 14/1545 Resumé: Koordinationsgruppen bag Kulturnatten i Hvalsø v/ Anja Svane Breum og Caroline L. Møller har sendt en ansøgning om underskudgaranti på kr. for I 2013 har projektet søgt og fået underskudsgaranti på kr. fra Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til kulturnatten i Hvalsø, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Hvalsø Kulturnat er en begivenhed, som i gennem en lang række år har fundet sted i Hvalsø den sidste fredag i august. Hovedgaden lukkes for trafik, og der opstilles scener, kulturtelte mm. Kulturnatten er vokset støt igennem de sidste år både i antallet af aktive bidragere, i antallet af besøgende og i bredden. Årligt har der været besøgende. Kulturnatten har et alsidigt program for alle aldersgrupper sammensat af musik, litteratur, drama, idræt, spejder- og naturaktiviteter, kulturarv mv. På den store scene arrangeres et musikalsk hovednavn med bred appel i samarbejde med de lokale handlende. I 2014 vil Kulturnatten sætte fokus på aktiv deltagelse af kommunens børn, deres forældre og kommunens daginstitutioner. Både i form af underholdning for børn og i form af aktiviteter hvor det er børn og forældre, der er aktive. Derudover arbejder koordinationsgruppen på at få engageret flere lokale kunstnere. Koordinationsgruppen bag Kulturnatten består af 5-7 personer, og hele arrangementet er netværksbaseret. Gruppen laver den overordnede planlægning af aktiviteterne og indhenter tilladelser fra kommune, politi, brandmyndighed mv. Der ud over bruger gruppen tid på markedsføring og på kontakten til mulige bidragsydere til Kulturnatten. Gruppens ambition er at motivere kunstnere, foreninger, handlende og andre, der kunne have lyst til at bidrage, ved at skabe attraktive rammer. Læs mere på om arrangementet og programmet på hvalsoekulturnat.dk Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Kommunen har bevilget støtte til Kulturnatten hvert år siden 2007.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Budgettet for 2014 forventes sammensat af: Underskudsgaranti fra Lejre Kommune kr. Bidrag fra lokale sponsorer kr. Afventer budget for 2014 I 2013 har projektet søgt og fået underskudsgaranti på kr. fra Lejre Erhverv og kr. fra Lejre Kommune. Se vedlagte regnskab for I 2014 søges der også underskudsgaranti fra Lejre Erhverv på kr. Lejre Erhverv står dog overfor at sammensætte en ny bestyrelse, derfor er koordinationsgruppen bekymret for det fortsatte tilskud fra Lejre Erhverv. Gruppen sender en ansøgning til Lejre Erhverv. Hvis gruppen får denne underskudsgaranti fra Lejre Erhverv, nedsættes ansøgningen til Udvalget for Kultur & Fritid til kroner. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Kulturnat i Hvalsø_Budget

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : BIF ønsker besøg af udvalget. Formøde vedr. stormøde den 24. marts kl. 16 i Allerslev. Udvalget for Erhverv og Turisme inviteres også til dette møde. Vedr. Kulturregion. Anders Nielsen fra Slagelse valgt som formand. Torben Lolikke, Ringsted, valgt som næstformand. Temadrøftelsesspørgsmålene drøftes på kommende udvalgsmøde. Formanden har været på besøg i Osted kulturhus. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

21 Bilag: 2.1. Nyhedsbrev_marts 14_Orientering UKF.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 05. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20204/14

22 A. Se Oplev Lejre plakat februar 2014 OplevLejre - marts B. Orientering fra Hallerne Drift: Personalet bliver mødt med ros i både Lejrehallen og Såbyhallen. Begge steder kommenterer brugerne af hallerne, at der er en mærkbar forbedring af serviceniveauet efter at driften af hallerne er overgået til kommunens personale. Hallerne har lagt et bud ind på at overtage Bibliotekernes kørsel af bøger mellem de forskellige biblioteker. Der er umiddelbar god synergi i at udnytte hallernes biler endnu mere, og det er vores vurdering, at vi forholdsvist let kan tilrettelægge vores ruter til også at omfatte kørsel til bibliotekerne.

23 Der har været afholdt møde med Bestyrelse for aktivitetshuset og salen i Kirke Sonnerup vedrørende en eventuel overtagelse af driften. Der udestår stadig en række uafklarede punkter, før den endelige beslutning kan træffes. Aktiviteter: Kommunen har afholdt en stor konference for alle kommunens MED-udvalg i Hvalsøhallerne. Der er forhandlinger i gang med Midtsjællands Politi om at afholde en række messer i Lejre kommunes haller. Messerne er for private og handler om sikkerhed i eget hjem. Motionsløbet Fjorden rundt, som hallerne er med til at arrangere, løber af staben lørdag den 21. juni. Det bliver en smuk løbetur hele fjorden rundt med mulighed for at stå af 4 steder, så løbeturen kan tilpasses den enkeltes niveau. Der er mulighed for at løbe mellem 10 og 70 km. Der er allerede tilsagn fra to lokalpolitikere fra fjordkommunerne, og der er plads til flere Kontakt Rene Emil Andersen for mere information. C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv Nederlaget i 1864 har 150 års jubilæum. Det er den første lidt større formidling arkiverne laver i samarbejde med Hvalsø bibliotek. Arkivet vil vise nogle breve/erindringer/skillingsviser. Biblioteket vil vise bøger/tegneserier/film som viser sider fra forskellige krige. Udstillingen bliver vist i perioden 26. april 5. maj, hvor Lejre Kulturdage foregår. Vi vil sende information ud til skolerne vedr. materiale omkring 1864 krigen og generelt om krige. Som led i bestræbelserne på at øge aktivitetsniveauet har vi booket en af Danmarks mest populære forfattere, Hanne Vibeke Holst, som har sagt ja til at optræde i Hvalsø Kulturhus d. 1. oktober Vi har også booket arrangementer forfatteren og Afghanistan-veteranen Anne-

24 Cathrine Riebnitzsky, der optræder på Kirke Hyllinge Bibliotek i efteråret, og med den litterære og skæve forfatter Jens Blendstrup, som kommer til Kirke Hyllinge d. 21. maj. Læsekredsen i Rye Præstegård, som køres af Kirke Hyllinge Bibliotek og præsten i fællesskab, afholder en forfatteraften i Rye Kirke onsdag d. 19. marts kl Det er forfatteren Katrine Marie Guldager, der, på baggrund af romanen ULVEN, kommer og fortæller om sit forfatterskab. Alle er velkomne og det er gratis. Der er en lokalhistorisk udstilling om Livet hos en fotohandler fra på Hvalsø Bibliotek med fotografier, fotoapparater og andet fotoudstyr. Udstillingen kører d. 8. marts - d. 31. marts 2014 i bibliotekets åbningstid. Fri entre. Allerslevs Skoles SFO har pyntet op til fastelavn på Lejre Bibliotek. Fredag den 28. februar klokken vil der være fernisering, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, lærere, pædagoger og lånere bydes på saftevand, kaffe/te og småkager. D. Orientering fra Musikskolen Foråret byder vanen tro på mange aktiviteter i musikskolen. Der afholdes bl.a. mange instrumental-koncerter; det er her alle elever kan komme til at optræde store som små, garvede som nybegyndere. Lærerne går sammen i mindre grupper og afholder koncerterne under hyggelige rammer rundt omkring i kommunen, hvor eleverne plejer at få undervisning. Det er af stor betydning at eleverne på denne måde hører hinanden. Det er også i foråret at de efterhånden traditionsfaste strygerdage går løs. I år

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf.

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. Servicekatalog for LOKALEUDLÅN LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. 46 46 48 14 BOOKING FOR EN SÆSON Skolelokaler: Skolens kontor. Ønsker for kommende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 23. april 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 23. april 2014 Referat onsdag den 23. april 2014 Kl. 18:00 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Valg af formand og næstformand til... 2 3. FOU - Orientering... 4 4.

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering

Læs mere

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser Nye kursuskataloger December, nr. 2, 2010 I begyndelsen af januar 2011 sender vi kursuskatalogerne for både Uddannelsespuljen og Foreningshøjskolen på gaden. Har du tidligere modtaget katalogerne fra os,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016 Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring 10.-18. september 2016 1 Indhold Temaet for Vestegnens Kulturuge... 4 Idéer til aktiviteter... 4 Hvor og hvornår foregår det?...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce:

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce: NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 SE KALUNDBORG KOMMUNES NYE FRIVILLIG-SIDE: www.kalundborg.dk/ frivillig Annonce: Frivilligt socialt

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere