Bilag. Spørgeskema Bilag 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Spørgeskema Bilag 1:"

Transkript

1 Bilag Spørgeskema Bilag 1: Medarbejder interview Vi er en Projektgruppe fra RUC og er i gang med at skrive et projekt omkring forandringsledelse. Vores interesseområde er digital forandring, i jeres tilfælde, og hvad det har medført, derfor kommer vi i dag og snakker med dig og vi håber at du kan fortælle lidt om det her møde med forandringer. Omdrejningspunktet for samtalen vil være digital post. Vi er ikke interesseret i at udlevere nogen og vi vil bare gerne høre om dine erfaringer med mødet med Digital Post, er der spørgsmål du ikke ønsker at svare på så siger du bare fra. Interviewet vil blive optaget og tager cirka 30 min. Arbejdsstilling: Forandring: Hvad bruger du Digital post til i din dagligdag? Hvornår begyndte du at bruge Digital post? Hvilke positive ting kan du nævne ved overgangen til Digital post? Hvilke negative ting har der været ved overgangen til Digital post? Har der været én overordnet ansvarlig eller har det været delt ud på flere niveauer? Vi har brug for lidt hjælp til, at få tegnet strukturen over Digital post implementeringsprocessen. Kan du skitsere, hvordan det er blevet organiseret - ala. et organisationsdiagram? (De første spørgsmål er for at indlede samtalen, så vi kommer ind på det emne vi ønsker at tale om. Dernæst ønsker vi en beskrivelse af hvordan medarbejderen/lederen forestiller sig organisationsdiagrammet i forhold til digital post, da der kan være forskellige syn på dette, især i forhold til leder vs. medarbejder. ) Kommunikation Kan du fortælle os lidt om hvordan kommunikationen af digital post har været? (Afdelingsmøder, mail, undervisning etc. - har i haft ekstern eller intern konsulenter?) Hvis du skulle have gjort noget anderledes, hvad havde du så gjort? (Her ønsker vi at se på hvor deres viden kommer fra? Dette er interessant for at forstå hvilken process systemet er blevet introduceret på, og hvordan medarbejderen har oplevet det? Videre vil det også give os indsigt i hvordan ledelsens styring af processen er.) Organisationen Hvilke reaktioner har du oplevet i organisationen/(omkring dig) i henhold til den forandring som er gennemgået? (Svaret kan fortælle os noget om den usikkerhed medarbejderne har oplevet. Hvad har folk haft svært ved, hvad har været godt. ) Ledelse Hvilke forventninger havde du til ledelsen ved implementeringen af Digital Post? Er de blevet indfriet? Hvis ikke - Hvorfor, hvad har manglet? Hvis ja - hvad er blevet gjort godt? (Her forventer vi at få svar på hvilken rolle ledelsen har spillet i processen. Ligeledes hvad der har været effektivt og mindre effektivt fra ledelsens side)

2 Hvis du til slut skal nævne hvad det bedste ledelsen har gjort for at klæde jer ordentlig på til denne her forandring - hvad er det så? Ledelses interview Vi er en Projektgruppe fra RUC og er i gang med at skrive et projekt omkring forandringsledelse. Vores interesseområde er digital forandring, i jeres tilfælde, og hvad det har medført, derfor kommer vi i dag og snakker med dig og vi håber at du kan fortælle lidt om det her møde med forandringer. Omdrejningspunktet for samtalen vil være digital post. Vi er ikke interesseret i at udlevere nogen og vi vil bare gerne høre om dine erfaringer med mødet med Digital Post, er der spørgsmål du ikke ønsker at svare på så siger du bare fra. Interviewet vil blive optaget og tager cirka 30 min. Navn: Arbejdsstilling: Forandring: Hvad er din rolle i fht. Digital post og indførelsen af Digital Post? Hvilke positive ting kan du nævne ved overgangen til Digital post? Hvilke negative ting har der været ved overgangen til Digital post? Har der været én overordnet ansvarlig eller har det været delt ud på flere niveauer? Vi har brug for lidt hjælp til, at få tegnet strukturen over Digital post. Kan du skitsere, hvordan det er blevet organiseret - ala. et organisations diagram? (De første spørgsmål er for at indlede samtalen, så vi kommer ind på det emne vi ønsker at tale om. Dernæst ønsker vi en beskrivelse af hvordan medarbejderen/lederen forestiller sig organisationsdiagrammet i forhold til digital post, da der kan være forskellige syn på dette, især i forhold til leder vs. medarbejder. ) Kommunikation Kan du fortælle os lidt om hvordan kommunikationen af digital post har været, og hvordan er det blevet kommunikeret det ud til medarbejderne? (Afdelingsmøder, mail, undervisning etc. - har i haft ekstern eller intern konsulenter?) Hvordan har du været med til at forankre Digital Post? Hvad har du fået stillet til rådighed? Har du fået noget undervisning, værktøjer til at implementering etc. Hvis du skulle have gjort noget anderledes, hvad havde du så gjort? (Her ønsker vi at se på hvor deres viden kommer fra? Dette er interessant for at forstå hvilken process systemet er blevet introduceret på, og hvordan lederen har oplevet det? Videre vil det også give os indsigt i hvordan ledelsen styring er af processen er.) Organisationen Hvilke reaktioner har du oplevet i organisationen/(omkring dig) i henhold til den forandring som er gennemgået? (Svaret kan fortælle os noget om den usikkerhed medarbejderne og lederen har oplevet) Udfordringer Hvilke udfordringer har du mødt ved implementeringen af digital post? Hvad har været særligt udfordrende? Hvad har været det sværeste for medarbejderne? (Vi spørger om dette for at få lederens point of view på forandringen.)

3 Besvarelser på spørgeskema Bilag 2: Samlet status - Svarprocent Spørgsmål 1: "Har du været underlagt omstilling af digital forvaltning herunder Digital Post?" Spørgsmål 2: "I hvilken grad har implementeringen af Digital Post haft betydning for din nuværende arbejdsgang?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 2.g: "I hvilken grad har implementeringen af Digital Post haft betydning for din nuværende arbejdsgang?" Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat?

4 Spørgsmål 3: "I hvilken grad føler du, at ledelsen har leveret tilstrækkelig information om digitaliseringen af papirbårne og portobaserede post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 3.g: "I hvilken grad føler du, at ledelsen har leveret tilstrækkelig information om digitaliseringen af papirbårne og portobaserede post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 4: "I hvilken grad føler du, at implementeringen af Digital Post har været nødvendig?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 4.g: "I hvilken grad føler du, at implementeringen af Digital Post har været nødvendig?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

5 Spørgsmål 5: "Har du på noget tidspunkt følt en form for usikkerhed i forbindelse med omstilling til Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 6: "Hvorfor har du følt dig usikker?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 6.1: "Hvorfor har du følt dig usikker? - Andet" Fordi ikke alle arbejdsgange / spørgsmål er afklaret, inden den digital postkasse gik i luften. Løsningen kan kun skrive til een ad gangen omstilling kan altid give mulighed for usikkerhed Det er mere besværligt - usikkert om modtages Fordi borgerne føler sig usikre Ved udsendelse af høringsbreve indledningsvis afhængig af bistand fra ressourceperson Fordi modtageren ikke altid var klar til den nye teknologi Det er en ny arbejdsgang, der skal fungere sammen med de andre it-systemer der anvendes. Det er ikke altid det fungere optimalt. Indtil det fungere ordentligt har jeg været usikker pa om borgerne fik deres post. Endnu en ny procedure Ikke helt gennemskueligt hvornår det skulle bruges, hvilke krav, konsekvenser det har for os. har ikke sat mig ind i det endnu Fordi IT ikke altid er til at stole pa, og man ikke har nogen umiddelbar dokumentation for at det er levet. Fordi systemet ike tager højde for alle de juridiske spidsfindigheder der kan være med konkrete sager procedure vedr. digitalt post var ikke entydige. Systemet er ikke bygget til mine opgaver fordi jeg ikke ved hvem præcist der skal have sikker post mellem firmaer

6 Manglende info om fremtidig procedure Har svært ved se hvornår jeg kan bruge det manglende information Fordi det ikke har været meldt klart ud, hvem der behøver at modtage dig. post og hvem der ikke behøver dvs. hvem der fortsat bare kan modtage almindelige mails. Har oplevet at posten ikke er modtaget/læst Ændret arbejdsgang, som kræver tilvænning og måske føles besværlig. Hvilke dokumenter skal sendes via doc to mail? ikke ved om de er alle man skal sende sikkerpost eller kun borger Jeg er ikke sikker pa om jeg gør det korrekt sender meget fa breve usikker pa havd der skal sendes som sikkerpost Fordi ikke alt i de tekniske løsninger er klar til brug Vi har ikke fa et nok informationer Blot fordi det er nyt og derfor altid med en vis spænding i opstartsfasen fordi jeg ikke kan ga tilbage 7-8 mdr i doc2mail og a bne de dokumenter som blev sendt pa dette tidspunkt. Det giver en masse ekstra arbejde na r borgere spørger ind til gammel sendt post. fordi systemer/arbejds processer ikke har været klar til digitalpost Borger er meget vrede over det fordi vores it systemer ikke er klargjort til DP Man er altid lidt usikker, indtil man fa r styr pa det Fordi de nødvendige it-værktøjer ikke har været tilstrækkelige usikker pa om folk fik deres post Nogle af omstillingerne har skulle forega meget hurtigt, fra det ene øjeblik til det andet Fordi det ikke helt virkede som om der var tjek pa at vi skulle behandle personføsomme oplysninger, hvilket vi i Miljø og teknik ikke ellers har gjrot Usikkerhed om borgere/virksomheder fa r læst evnetuelle vigtige meddelelser m.m. Fordi borger fa r uforsta elige tomme mails, na r det ikke virker Tvivl om hvad og hvorna r! Nervøs for om brevene reelt kom ud til borgeren. mangler oplæring det var de tekniske ting i det usikkerhed om arbejdsgange og det juridiske For hvordan modtageren vil tage det sender ikke breve, men er superbruger usikkerhed mht. brevfletning og digital post i begyndelsen indtil vejledning forela Fa r borgeren overhovedet mit brev! fordi jeg endnu ikke har sendt digital post og tænker jeg har glemt den nye viden, na r jeg første gang skal sende digital post Usiiker pa hvorvidt forsendelsen er afsendt og miodtaget korrekt Borgerne har svært ved det Stoler bare ikke helt pa teknologien na r det er nyt implementeringen af den Indenfor mine arbejdsomra der er det meget omstændeligt at sende posten digitalt Var usikker pa om teknikken fejlede na r "posten" skulle ud. alt nyt er jo en tilvænningssag

7 Spørgsmål 7: "I hvilken grad har du følt dig usikker?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 7.g: "I hvilken grad har du følt dig usikker?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 8: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 8.1: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed? - Andet" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Manglede oplysninger om hvordan vi fandt de korrekte cpr.nr./cvr. nr. som jo er en "sideoplysning" og ikke det centrale. Derfor mente ledelsen ikke der var grund til at undervise i det...! Usikkerheden omkring om brevet bliver set af modtager Begrænset behov, derfor ikke en fast rutine Modtager og afsender bør være pa samme "kanal". Meget forega r allerede pa mail, men Mangler arbejdstid til at sætte sig ind i noget nyt

8 Manglende tillid til IT baseret pa tidligere refaringer manglende retningslinijer Bliver posten modtaget! se tidligere svar Det er ikke sa tit jeg har brug for det sa jeg opna r ikke rutinen ved ikke Mangler grydeklar løsning for henvisning i breve til at finde skemaer mv. pa hjemmesiden mgl. muligheder i doc2mail for at kunde fremfinde ganmel dokumenter fa r vi de nødvendige oplysninger? overholder vi stadigvæk forvaltningsloven og borgeres retsikkerhed Nye arbejdsgange Ikke ressourcer til at hjælp borger manglende brugbare it løsninger lidt af det hele Nye arbejdsgange og rutiner Almindlig usikkerhed, til jeg har styr pa det De systemer der trods alt er tilstede er for tunge at arbejde med synes ikke jeg er usikker se tidligere svar Modtager problemer hos borgere, giver følelses af da rlig service. Opgaverne er blevet forandret ved at man skal hjælpe borgere pa pc og ikke har den samme sagbehandling som før. men det er pga. at der er kommet flere selvbetjeningsløsninger og ikke kun digital post. undersøgelse af regler og arbejdsgange pa et specifikt omra de bruger det ikke at turde stole pa teknologien se tidligere svar Manglende overensstemmelse mellem lov on digital post og ansættelsesretlige overenkomster og aftaler Det lægger et pres pa min arbejdsdag na r borgerne ikke kan eller vil Det er ikke gennemtænkt, hvordan vi som medarbejdere er digitale, na r vi skal sende blanketter o.a. ud til borgerne. Systemerne synes ikke at være klar til at ha ndtere opgaven Var usikker pa om teknikken fejlede -fejlpost jeg skal bare lige konstatere at jeg godt kan Spørgsmål 9: "I hvilken grad føler du, at jeres samarbejdsevner er blevet forbedret eller forringet efter indførelsen af Digital Post Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat?

9 Spørgsmål 9.g: "I hvilken grad føler du, at jeres samarbejdsevner er blevet forbedret eller forringet efter indførelsen af Digital Post Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat? Spørgsmål 10: "Er dine daglige arbejdsopgaver blevet ændret efter implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat? Spørgsmål 11: "I hvilken grad har du følt dig klar til at håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 11.g: "I hvilken grad har du følt dig klar til at håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

10 Spørgsmål 12: "I hvilken grad har ledelsen positivt medvirket til, at du har føt dig klar til håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 12.g: "I hvilken grad har ledelsen positivt medvirket til, at du har føt dig klar til håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 13: "I hvilken grad synes du, at implementering af Digital Post gik som forventet?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

11 Spørgsmål 13.g: "I hvilken grad synes du, at implementering af Digital Post gik som forventet?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 14: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 14.1: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen? - Andet" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Forskellige arrangementer Det blev forventet, at vi kunne selv. Jeg føler ikke det er ledelsen der har båret projektet frem Har sat en medarbejder til at undervise alle i afdelingen (ca 90 personer) Ved ikke hvad de har gjort godt Ingen erfaring ansvaret er givet videre til enkelte medarbejdere Ledelsen har ikke været synlig omkring digitalpost Det er en medarbejder og ikke ledelsen der har styret implementeringen har ikke fulgt sa godt med, men har en kollega at spørge, hvis jeg fa r brug for det Nej, jeg synes ikke ledelse har været synlig omkring brugen af digitalpost. Den viden jeg har opnået har jeg faået fra mine jobs i andre kommuner. uddelegeret ansvaret Overdraget opgaven intet Ledelsen har ikke været særlig synlig har uddeligeret opgaven til kompetente medarbejdere, der har gjort det godt ved ikke ved ikke ved ikke Intet Bedt medarb holde et oplæg

12 Ved ikke tage kuverterne Ledelsen har ikke været meget pa banen der er nok noget på intra Har ikke specielt kendskab til hvad ledelsen har gjort Har informeret Ledelsen har været ret usynlig Ved Ikke Oplyst pa intranet om digital post ved ikke ved ikke de har vist ikke forsøgt noget Se næste spørgsmål Kurser i bruge af hjælpeværktøjer mm Arrangeret kurser. De havde sat en dygtig medarbejder til at sta for det De har ikke gjort noget Har ikke modtaget ret meget information fra ledelsen Nedsat en projektgruppe som stod for implementeringen Har ikke taget stilling? Gruppen omkring digitalisering har styret det ok De har intet gjort andet end at sige vi skulle bruge det. Spørgsmål 15: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 15.1: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post? - Andet" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" ingen ingen mangler ingen Først efter implementereingen, har vi fa et informationer om hvordan vi forholder os til borgere, der ma ske ikke reagerer pa det fremsendt. Ved ikke ingen problemer se forega ende svar Der har ikke været mangler det har været ok fraværende

13 ingen kommentar fraværende for tidligt at sige noget om manglende overblik over vores opgaver ved ikke ved ikke ikke nogen mangler Ved ikke - ved ikke ved ikke Synes ikke der var nogle mangler. ingen mangler Ikke nogen jeg kan komme i tanker om Vores egen IT til borgerne er ikke opdateret godt nok for sa vidt ingen af mangler.. Ved ikke Forvirring omkring hvilke systemer der kan hvad og hvorna r Ok Interesse og opbakning Ledelsen har ikke været et problem. Implemeteringen er overvejende styret af Digitaliseringsstyrelsen ikke noget ingen Der har været ekstremt mange tekniske udfordringer hos os. Umiddelbart er det her den egentlige udfordring ligger - altsa systemmæssigt. Ikke synlig der har ikke manglet noget x processen har været o.k. Har ikke taget stilling? Ved ikke ved ikke pa nær det it-tekniske mht. brevflet i starten har implementeringen været OK forklare min rolle som medarbejder ift borgerens krav xx ingen Kan ikke svare Der har ikke været nogen mangel Ingen mangler ingen mangler Ledelsen altid til ra dighed hvis spørgsma l

14 Spørgsmål 16: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en leder, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 16.g: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en leder, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 17: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en kollega, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 17.g: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en kollega, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

15 Spørgsmål 18: "Hvilke(n) af følgende udsagn om din daglige leder er du enig i:" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 19: "Hvilke af følgende udsagn om din afdeling er du enig i:" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 20: "I hvilken grad føler du, at dine kollegaer har gode samarbejdsevner?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

16 Spørgsmål 20.g: "I hvilken grad føler du, at dine kollegaer har gode samarbejdsevner?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 21: "Hvad er din seneste afsluttede uddannelse?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 22: "Hvad er dit biologiske køn?" Spørgsmål 24: "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 27: "Du er velkommen til at knytte en kommentar til omstillingen af arbejdsgang i forbindelse med Digital Post." Obs. har været som elev i 2 a r og efterfølgende ansat som assistent i et a r. Det er blevet meget nemmere at skulle sende post til borgerne. Ikke alle de ark og kuverter mere. I har rykket for et svar, men jeg har svaret tidligere, sa ma ske har I fa et to svar. Det er ikke vigtigt med ledelse i forbindelse med digital post. Det vigtigste er, at teknikken virker og at medarbejderen bliver undervist i, hvordan man anvender digital post. Det største problem er, at man sidder tilbage med en følelse af, at modtager ma ske ikke læser posten. Især na r vi sender breve til ældre mennesker.

17 Holbæk Kommune er "ga et i luften" med digital post - inden vi har oprettet postkasser sa borgerne kan rette henvendelse til os. Dvs. vi foreventer at kunne skrive ud til borgerne - men er ikke selv klar til, at de skriver til os.det er egentlig ikke ok. Ja, der er en del ældre borgere som ikke har PC og adgang til internettet. De vil ikke fa gavn af digital post. Derfor er jeg stadigvæk nødt til sende almindelige breve til borgere. Oftest vil de virksomheder, jeg samarbejder med hellere modtage deres post via deres arbejds-mail. Det er hurtigere at sende en mail, fremfor at bruge Digital post. Hvor man skal finde/have et cpr.nr. eller cvr.nr. parat for at kunne bruge Digital post. Sa er det samtidigt billigere for kommunen at sende post via mail, istedet for at anvende KMD's digitale løsning. En del forsendelser tager forholdsvis meget tid - Masse forsendelser. Vi skal passe pa at vi ikke spammer borgerne med digital post fordi det nu er lettere og billigere. Har selv modtaget post fra det offentlig indenfor den sidste ma ned, der minder om spam. Det er blevet tusind gange lettere at sende breve til borgerne. Ikke mere papir og kuvertpjat. Det er en længere proces, at sende med digitalpost end almindelig print. Hvordan skulle I kunne stille mig opklarende spørgsma l, na r nu undersøgelsen skal forestille at være anonym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Digital forvaltning er som begreb meget opreklameret i forhold til hvad de nuværende systemer kan bære. Det sa kaldte NEM-ID/E-boks mv. er jo hverken nemt eller sikkert. Hverken som modtager eller afsender: Min a-kasse har afskrevet E-boks som kommunikations-kanal, Udbetaling Danmark kan ikke SENDE breve til E- post, Skat-Erhverv tilbyder pinkode i stedet for NEM-ID. Den mulighed vi her i kommunen har for at sende til E-boks er uhyre tung og bøvlet. Hvis man medregner det forøgede tidsforbrug til at sende breve med i regnskabet, er der bestemt ingen økonomisk fordel med at bruge det nuværende system. Ydermere kan vi ikke journalisere kvittering for afsendelse. Har ikke sa meget erfaring med at bruge det da jeg kun sender mails med firmaer vedr. bestilling af opgaver og tegneopgaver Na r man skal sende digital post til en borger vedrørende tekniske trafik spørgsma l, er det besværligt at skulle skrive borgerens personnummer pa et stykke papir, sa det efterfølgende kan skrives ind i den skabelon, hvorfra brevet sendes. Besværlig arbejdsgang. 0% 25% 50% 75% 100% 27. Du er velkommen til at knytte en kommentar til omstillingen af arbejdsgange i forbindelse med Digital Post. Obs. har været som elev i 2 a r og efterfølgende ansat som assistent i et a r. Det er blevet meget nemmere at skulle sende post til borgerne. Ikke alle de ark og kuverter mere. I har rykket for et svar, men jeg har svaret tidligere, sa ma ske har I fa et to svar. Det er ikke vigtigt med ledelse i forbindelse med digital post. Det vigtigste er, at teknikken virker og at jeg har ikke særlig meget erfaring med digital post da jeg tegner mest sender ikke særlig mange breve Ingen. har modtaget en del telefon opringninger vedr. post som borger ikke kan a bne. og sa mangler borger en printer. Jeg har markeret nej for yderligere kontakt grundet travlhed Det allerstørste problem er helt klart vores it løsninger, som slet ikke er gearet til DP. Vores afdeling er klar til DP, men systemerne er alt for tunge. Vi har fx ville ligge links i vores standardbreve, men vi kan ikke fa brugbare links, som fører borgeren direkte over pa den digitale løsning. Det er for gammeldags at vi i brevene skal beskrive hvordan borgeren finder den digitale løsning pa kommunens hjemmeside.

18 Ingen. Det har gjort hele min arbejdsgang lettere og hurtigere Formuleringen i nogle spørgsma l er en smule kringlet og i et spørgsma l var der et par bogstaver for meget. Der sta r "samarbejdsevnerne", men sammenhængen dikterer at der skal sa "samarbejdsevner". Omstillingen har været sjov og udfordrende, ba de for borgerne og for os selv som borgerra dgiver. Det har stillet en del krav til os som medarbejder især for dem der ikke er sa omstillingsparate, eller har sa meget digital flair. Vi fa r nu besøg af de " svage" borgere, som nok aldrig bliver digitale, eller som er i gang med at lære det inden for de næste 2 a r,hvor de er blevet fritaget. Vi har allerede en aftale om at snakke sammen. Jeg har været projektleder pa inplementeringen. Anga ende spørgsma let om at digital post har ændret vores arbejdsgang - svarmuligheder var kun ja eller nej. Jeg synes ikke at vores arbejdsgang er ændret markant. Da vi i Odense Kommune har arbejdet MEGET med at fa borgerne gjort digitale. Vi snakket min. to a r. Sa det er selvfølgelig meget nemmere at ALLE har den digitale postkasse nu. Men vi har sendt størstedelen af vores breve digitalt i lang tid. Da mange af vores borger har haft e-boks, hvor de har sagt ja til at kommunen ma tte sende igennem der. Og størstedelen af vores systemer er og har i lang tid været sat op til de digitale løsninger. Det vil være en god ide at I fa r checket jeres skriftlige information mht. stavning og formulering, inden I sender det ud... Super godt tiltag, men det havde været dejligt, hvis vi havde haft nogle tekniske løsninger, der gjorde at sagsha ndteringen ikke blev tidsmæssigt fordoblet efter indførelsen af digital Post. Jeres spørgsma l er lidt pudsige, da jeg ikke rigtig synes de forholder sig til fordele/ ulemper ved at ga over til digtital post. Men til f.eks. arbejdsopgaver. Jeg har jo ikke fa et nye arbejdsopgaver, fordi posten blvier digital. Digital post er et værktøj - ikke et arbejdspladsomstrukturerende elemenet. Og digital post er genial - hvis man vel at mærke har gode værktøjer til at finde de nødvendige oplysninger om modtagerne nemt og fikst. digital post er ikke en frivilig ordning men et "must" som kommunerne har fa et lagt ned over os. Samtidig er der økonomisk frataget bevillinger fra kommunerne som følge af den besparelse man skal opna.jeres spørgsma l er derfor ikke helt relevante. Vi oplever at borgerne har problemer med at finde deres post, der giver en række ekstra henvendelser. en god opfindelse Da vi først fik teknikken pa plads/implementeret var det legende let og meget nemmere kun at trykke pa et par knapper frem for at pakke i kuverter. Spørgsmål 28: "Alder" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

19 Spørgsmål 29: "Hvor længe har du været ansat?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Halsnæs Kommune: Samlet status - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 1: "Har du været underlagt omstillingen af digital forvaltning herunder Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 2: "I hvilket grad har implementeringen af Digital Post haft betydning for din nuværende arbejdsgang?" - Filter: "Halsnæs Kommune"

20 Spørgsmål 3: "I hvilken grad føler du, at ledelsen har leveret tilstrækkelig information om digitaliseringen af papirbårne og portobaserede post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 4: "I hvilken grad føler du, at implementeringen af Digital Post har været nødvendig?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 5: "Har du på noget tidspunkt følt en form for usikkerhed i forbindelse med omstillingen til Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 6: "Hvorfor har du følt dig usikker?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 6.1: "Hvorfor har du følt dig usikker? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" Fordi det ikke helt virkede som om der var tjek på at vi skulle behandle personføsomme oplysninger, hvilket vi i Miljø og teknik ikke ellers har gjrot Usikkerhed om borgere/virksomheder får læst evnetuelle vigtige meddelelser m.m. Fordi borger får uforståelige tomme mails, når det ikke virker Tvivl om hvad og hvornår! Nervøs for om brevene reelt kom ud til borgeren.

21 usikkerhed om arbejdsgange og det juridiske For hvordan modtageren vil tage det sender ikke breve, men er superbruger usikkerhed mht. brevfletning og digital post i begyndelsen indtil vejledning forelå Får borgeren overhovedet mit brev! Usiiker på hvorvidt forsendelsen er afsendt og miodtaget korrekt Stoler bare ikke helt på teknologien når det er nyt Spørgsmål 7: "I hvilken grad har du følt dig usikker?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 8: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 8.1: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" se tidligere svar Modtager problemer hos borgere, giver følelses af dårlig service. undersøgelse af regler og arbejdsgange på et specifikt område bruger det ikke at turde stole på teknologien Manglende overensstemmelse mellem lov on digital post og ansættelsesretlige overenkomster og aftaler

22 Spørgsmål 9: "I hvilken grad føler du, at jeres samarbejdsevner er blevet forbedret eller forringet efter indførelsen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 10: "Er dine daglige arbejdsopgaver blevet ændret efter implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 11: "I hvilken grad har du følt dig klar til at håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 12: "I hvilken grad har ledelsen positivt medvirket til, at du har følt dig klar til håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune"

23 Spørgsmål 13: "I hvilken grad synes du, at implementeringen af Digital Post gik som forventet?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 14: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 14.1: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" Nedsat en projektgruppe som stod for implementeringen Har ikke taget stilling? Gruppen omkring digitalisering har styret det ok Spørgsmål 15: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 15.1: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" ingen

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014 Ellen Andersen, Vejle Kommune Program Hvem er vi? Hvordan arbejder vi med digitalisering? Hvilke mål har vi og hvordan måler vi?

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere

Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere Overblik over vidensniveau skaber målrettet indsats Oplægsholdere: Ole Ryssel Rasmussen, seniorkonsulent Alectia A/S Tove Andersen, arbejdsmiljøkonsulent Carlsberg

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter Projekt: Fagspecifikke tiltag i kanalstrategi 2012 Fase/ aktivitet/ milepæl Ansvarlig 2012 Bemærkninger J F MA MJ J A S O N D Plan og byg: aftaler fra møde ml.nels, Laura og Rikke og Mie 24/8 A1 Byggesagsansøgninger

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet Spørgeskemaundersøgelse - Tandplejens interne kommunikation 77 medarbejdere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der løb fra den 13/10 2010 til den 3/11 2010. For at øge antallet af respondenter

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere