Bilag. Spørgeskema Bilag 1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Spørgeskema Bilag 1:"

Transkript

1 Bilag Spørgeskema Bilag 1: Medarbejder interview Vi er en Projektgruppe fra RUC og er i gang med at skrive et projekt omkring forandringsledelse. Vores interesseområde er digital forandring, i jeres tilfælde, og hvad det har medført, derfor kommer vi i dag og snakker med dig og vi håber at du kan fortælle lidt om det her møde med forandringer. Omdrejningspunktet for samtalen vil være digital post. Vi er ikke interesseret i at udlevere nogen og vi vil bare gerne høre om dine erfaringer med mødet med Digital Post, er der spørgsmål du ikke ønsker at svare på så siger du bare fra. Interviewet vil blive optaget og tager cirka 30 min. Arbejdsstilling: Forandring: Hvad bruger du Digital post til i din dagligdag? Hvornår begyndte du at bruge Digital post? Hvilke positive ting kan du nævne ved overgangen til Digital post? Hvilke negative ting har der været ved overgangen til Digital post? Har der været én overordnet ansvarlig eller har det været delt ud på flere niveauer? Vi har brug for lidt hjælp til, at få tegnet strukturen over Digital post implementeringsprocessen. Kan du skitsere, hvordan det er blevet organiseret - ala. et organisationsdiagram? (De første spørgsmål er for at indlede samtalen, så vi kommer ind på det emne vi ønsker at tale om. Dernæst ønsker vi en beskrivelse af hvordan medarbejderen/lederen forestiller sig organisationsdiagrammet i forhold til digital post, da der kan være forskellige syn på dette, især i forhold til leder vs. medarbejder. ) Kommunikation Kan du fortælle os lidt om hvordan kommunikationen af digital post har været? (Afdelingsmøder, mail, undervisning etc. - har i haft ekstern eller intern konsulenter?) Hvis du skulle have gjort noget anderledes, hvad havde du så gjort? (Her ønsker vi at se på hvor deres viden kommer fra? Dette er interessant for at forstå hvilken process systemet er blevet introduceret på, og hvordan medarbejderen har oplevet det? Videre vil det også give os indsigt i hvordan ledelsens styring af processen er.) Organisationen Hvilke reaktioner har du oplevet i organisationen/(omkring dig) i henhold til den forandring som er gennemgået? (Svaret kan fortælle os noget om den usikkerhed medarbejderne har oplevet. Hvad har folk haft svært ved, hvad har været godt. ) Ledelse Hvilke forventninger havde du til ledelsen ved implementeringen af Digital Post? Er de blevet indfriet? Hvis ikke - Hvorfor, hvad har manglet? Hvis ja - hvad er blevet gjort godt? (Her forventer vi at få svar på hvilken rolle ledelsen har spillet i processen. Ligeledes hvad der har været effektivt og mindre effektivt fra ledelsens side)

2 Hvis du til slut skal nævne hvad det bedste ledelsen har gjort for at klæde jer ordentlig på til denne her forandring - hvad er det så? Ledelses interview Vi er en Projektgruppe fra RUC og er i gang med at skrive et projekt omkring forandringsledelse. Vores interesseområde er digital forandring, i jeres tilfælde, og hvad det har medført, derfor kommer vi i dag og snakker med dig og vi håber at du kan fortælle lidt om det her møde med forandringer. Omdrejningspunktet for samtalen vil være digital post. Vi er ikke interesseret i at udlevere nogen og vi vil bare gerne høre om dine erfaringer med mødet med Digital Post, er der spørgsmål du ikke ønsker at svare på så siger du bare fra. Interviewet vil blive optaget og tager cirka 30 min. Navn: Arbejdsstilling: Forandring: Hvad er din rolle i fht. Digital post og indførelsen af Digital Post? Hvilke positive ting kan du nævne ved overgangen til Digital post? Hvilke negative ting har der været ved overgangen til Digital post? Har der været én overordnet ansvarlig eller har det været delt ud på flere niveauer? Vi har brug for lidt hjælp til, at få tegnet strukturen over Digital post. Kan du skitsere, hvordan det er blevet organiseret - ala. et organisations diagram? (De første spørgsmål er for at indlede samtalen, så vi kommer ind på det emne vi ønsker at tale om. Dernæst ønsker vi en beskrivelse af hvordan medarbejderen/lederen forestiller sig organisationsdiagrammet i forhold til digital post, da der kan være forskellige syn på dette, især i forhold til leder vs. medarbejder. ) Kommunikation Kan du fortælle os lidt om hvordan kommunikationen af digital post har været, og hvordan er det blevet kommunikeret det ud til medarbejderne? (Afdelingsmøder, mail, undervisning etc. - har i haft ekstern eller intern konsulenter?) Hvordan har du været med til at forankre Digital Post? Hvad har du fået stillet til rådighed? Har du fået noget undervisning, værktøjer til at implementering etc. Hvis du skulle have gjort noget anderledes, hvad havde du så gjort? (Her ønsker vi at se på hvor deres viden kommer fra? Dette er interessant for at forstå hvilken process systemet er blevet introduceret på, og hvordan lederen har oplevet det? Videre vil det også give os indsigt i hvordan ledelsen styring er af processen er.) Organisationen Hvilke reaktioner har du oplevet i organisationen/(omkring dig) i henhold til den forandring som er gennemgået? (Svaret kan fortælle os noget om den usikkerhed medarbejderne og lederen har oplevet) Udfordringer Hvilke udfordringer har du mødt ved implementeringen af digital post? Hvad har været særligt udfordrende? Hvad har været det sværeste for medarbejderne? (Vi spørger om dette for at få lederens point of view på forandringen.)

3 Besvarelser på spørgeskema Bilag 2: Samlet status - Svarprocent Spørgsmål 1: "Har du været underlagt omstilling af digital forvaltning herunder Digital Post?" Spørgsmål 2: "I hvilken grad har implementeringen af Digital Post haft betydning for din nuværende arbejdsgang?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 2.g: "I hvilken grad har implementeringen af Digital Post haft betydning for din nuværende arbejdsgang?" Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat?

4 Spørgsmål 3: "I hvilken grad føler du, at ledelsen har leveret tilstrækkelig information om digitaliseringen af papirbårne og portobaserede post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 3.g: "I hvilken grad føler du, at ledelsen har leveret tilstrækkelig information om digitaliseringen af papirbårne og portobaserede post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 4: "I hvilken grad føler du, at implementeringen af Digital Post har været nødvendig?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 4.g: "I hvilken grad føler du, at implementeringen af Digital Post har været nødvendig?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

5 Spørgsmål 5: "Har du på noget tidspunkt følt en form for usikkerhed i forbindelse med omstilling til Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 6: "Hvorfor har du følt dig usikker?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 6.1: "Hvorfor har du følt dig usikker? - Andet" Fordi ikke alle arbejdsgange / spørgsmål er afklaret, inden den digital postkasse gik i luften. Løsningen kan kun skrive til een ad gangen omstilling kan altid give mulighed for usikkerhed Det er mere besværligt - usikkert om modtages Fordi borgerne føler sig usikre Ved udsendelse af høringsbreve indledningsvis afhængig af bistand fra ressourceperson Fordi modtageren ikke altid var klar til den nye teknologi Det er en ny arbejdsgang, der skal fungere sammen med de andre it-systemer der anvendes. Det er ikke altid det fungere optimalt. Indtil det fungere ordentligt har jeg været usikker pa om borgerne fik deres post. Endnu en ny procedure Ikke helt gennemskueligt hvornår det skulle bruges, hvilke krav, konsekvenser det har for os. har ikke sat mig ind i det endnu Fordi IT ikke altid er til at stole pa, og man ikke har nogen umiddelbar dokumentation for at det er levet. Fordi systemet ike tager højde for alle de juridiske spidsfindigheder der kan være med konkrete sager procedure vedr. digitalt post var ikke entydige. Systemet er ikke bygget til mine opgaver fordi jeg ikke ved hvem præcist der skal have sikker post mellem firmaer

6 Manglende info om fremtidig procedure Har svært ved se hvornår jeg kan bruge det manglende information Fordi det ikke har været meldt klart ud, hvem der behøver at modtage dig. post og hvem der ikke behøver dvs. hvem der fortsat bare kan modtage almindelige mails. Har oplevet at posten ikke er modtaget/læst Ændret arbejdsgang, som kræver tilvænning og måske føles besværlig. Hvilke dokumenter skal sendes via doc to mail? ikke ved om de er alle man skal sende sikkerpost eller kun borger Jeg er ikke sikker pa om jeg gør det korrekt sender meget fa breve usikker pa havd der skal sendes som sikkerpost Fordi ikke alt i de tekniske løsninger er klar til brug Vi har ikke fa et nok informationer Blot fordi det er nyt og derfor altid med en vis spænding i opstartsfasen fordi jeg ikke kan ga tilbage 7-8 mdr i doc2mail og a bne de dokumenter som blev sendt pa dette tidspunkt. Det giver en masse ekstra arbejde na r borgere spørger ind til gammel sendt post. fordi systemer/arbejds processer ikke har været klar til digitalpost Borger er meget vrede over det fordi vores it systemer ikke er klargjort til DP Man er altid lidt usikker, indtil man fa r styr pa det Fordi de nødvendige it-værktøjer ikke har været tilstrækkelige usikker pa om folk fik deres post Nogle af omstillingerne har skulle forega meget hurtigt, fra det ene øjeblik til det andet Fordi det ikke helt virkede som om der var tjek pa at vi skulle behandle personføsomme oplysninger, hvilket vi i Miljø og teknik ikke ellers har gjrot Usikkerhed om borgere/virksomheder fa r læst evnetuelle vigtige meddelelser m.m. Fordi borger fa r uforsta elige tomme mails, na r det ikke virker Tvivl om hvad og hvorna r! Nervøs for om brevene reelt kom ud til borgeren. mangler oplæring det var de tekniske ting i det usikkerhed om arbejdsgange og det juridiske For hvordan modtageren vil tage det sender ikke breve, men er superbruger usikkerhed mht. brevfletning og digital post i begyndelsen indtil vejledning forela Fa r borgeren overhovedet mit brev! fordi jeg endnu ikke har sendt digital post og tænker jeg har glemt den nye viden, na r jeg første gang skal sende digital post Usiiker pa hvorvidt forsendelsen er afsendt og miodtaget korrekt Borgerne har svært ved det Stoler bare ikke helt pa teknologien na r det er nyt implementeringen af den Indenfor mine arbejdsomra der er det meget omstændeligt at sende posten digitalt Var usikker pa om teknikken fejlede na r "posten" skulle ud. alt nyt er jo en tilvænningssag

7 Spørgsmål 7: "I hvilken grad har du følt dig usikker?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 7.g: "I hvilken grad har du følt dig usikker?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 8: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 8.1: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed? - Andet" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Manglede oplysninger om hvordan vi fandt de korrekte cpr.nr./cvr. nr. som jo er en "sideoplysning" og ikke det centrale. Derfor mente ledelsen ikke der var grund til at undervise i det...! Usikkerheden omkring om brevet bliver set af modtager Begrænset behov, derfor ikke en fast rutine Modtager og afsender bør være pa samme "kanal". Meget forega r allerede pa mail, men Mangler arbejdstid til at sætte sig ind i noget nyt

8 Manglende tillid til IT baseret pa tidligere refaringer manglende retningslinijer Bliver posten modtaget! se tidligere svar Det er ikke sa tit jeg har brug for det sa jeg opna r ikke rutinen ved ikke Mangler grydeklar løsning for henvisning i breve til at finde skemaer mv. pa hjemmesiden mgl. muligheder i doc2mail for at kunde fremfinde ganmel dokumenter fa r vi de nødvendige oplysninger? overholder vi stadigvæk forvaltningsloven og borgeres retsikkerhed Nye arbejdsgange Ikke ressourcer til at hjælp borger manglende brugbare it løsninger lidt af det hele Nye arbejdsgange og rutiner Almindlig usikkerhed, til jeg har styr pa det De systemer der trods alt er tilstede er for tunge at arbejde med synes ikke jeg er usikker se tidligere svar Modtager problemer hos borgere, giver følelses af da rlig service. Opgaverne er blevet forandret ved at man skal hjælpe borgere pa pc og ikke har den samme sagbehandling som før. men det er pga. at der er kommet flere selvbetjeningsløsninger og ikke kun digital post. undersøgelse af regler og arbejdsgange pa et specifikt omra de bruger det ikke at turde stole pa teknologien se tidligere svar Manglende overensstemmelse mellem lov on digital post og ansættelsesretlige overenkomster og aftaler Det lægger et pres pa min arbejdsdag na r borgerne ikke kan eller vil Det er ikke gennemtænkt, hvordan vi som medarbejdere er digitale, na r vi skal sende blanketter o.a. ud til borgerne. Systemerne synes ikke at være klar til at ha ndtere opgaven Var usikker pa om teknikken fejlede -fejlpost jeg skal bare lige konstatere at jeg godt kan Spørgsmål 9: "I hvilken grad føler du, at jeres samarbejdsevner er blevet forbedret eller forringet efter indførelsen af Digital Post Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat?

9 Spørgsmål 9.g: "I hvilken grad føler du, at jeres samarbejdsevner er blevet forbedret eller forringet efter indførelsen af Digital Post Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat? Spørgsmål 10: "Er dine daglige arbejdsopgaver blevet ændret efter implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. I hvilken kommune er du ansat? Spørgsmål 11: "I hvilken grad har du følt dig klar til at håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 11.g: "I hvilken grad har du følt dig klar til at håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

10 Spørgsmål 12: "I hvilken grad har ledelsen positivt medvirket til, at du har føt dig klar til håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 12.g: "I hvilken grad har ledelsen positivt medvirket til, at du har føt dig klar til håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 13: "I hvilken grad synes du, at implementering af Digital Post gik som forventet?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

11 Spørgsmål 13.g: "I hvilken grad synes du, at implementering af Digital Post gik som forventet?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 14: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 14.1: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen? - Andet" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Forskellige arrangementer Det blev forventet, at vi kunne selv. Jeg føler ikke det er ledelsen der har båret projektet frem Har sat en medarbejder til at undervise alle i afdelingen (ca 90 personer) Ved ikke hvad de har gjort godt Ingen erfaring ansvaret er givet videre til enkelte medarbejdere Ledelsen har ikke været synlig omkring digitalpost Det er en medarbejder og ikke ledelsen der har styret implementeringen har ikke fulgt sa godt med, men har en kollega at spørge, hvis jeg fa r brug for det Nej, jeg synes ikke ledelse har været synlig omkring brugen af digitalpost. Den viden jeg har opnået har jeg faået fra mine jobs i andre kommuner. uddelegeret ansvaret Overdraget opgaven intet Ledelsen har ikke været særlig synlig har uddeligeret opgaven til kompetente medarbejdere, der har gjort det godt ved ikke ved ikke ved ikke Intet Bedt medarb holde et oplæg

12 Ved ikke tage kuverterne Ledelsen har ikke været meget pa banen der er nok noget på intra Har ikke specielt kendskab til hvad ledelsen har gjort Har informeret Ledelsen har været ret usynlig Ved Ikke Oplyst pa intranet om digital post ved ikke ved ikke de har vist ikke forsøgt noget Se næste spørgsmål Kurser i bruge af hjælpeværktøjer mm Arrangeret kurser. De havde sat en dygtig medarbejder til at sta for det De har ikke gjort noget Har ikke modtaget ret meget information fra ledelsen Nedsat en projektgruppe som stod for implementeringen Har ikke taget stilling? Gruppen omkring digitalisering har styret det ok De har intet gjort andet end at sige vi skulle bruge det. Spørgsmål 15: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 15.1: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post? - Andet" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" ingen ingen mangler ingen Først efter implementereingen, har vi fa et informationer om hvordan vi forholder os til borgere, der ma ske ikke reagerer pa det fremsendt. Ved ikke ingen problemer se forega ende svar Der har ikke været mangler det har været ok fraværende

13 ingen kommentar fraværende for tidligt at sige noget om manglende overblik over vores opgaver ved ikke ved ikke ikke nogen mangler Ved ikke - ved ikke ved ikke Synes ikke der var nogle mangler. ingen mangler Ikke nogen jeg kan komme i tanker om Vores egen IT til borgerne er ikke opdateret godt nok for sa vidt ingen af mangler.. Ved ikke Forvirring omkring hvilke systemer der kan hvad og hvorna r Ok Interesse og opbakning Ledelsen har ikke været et problem. Implemeteringen er overvejende styret af Digitaliseringsstyrelsen ikke noget ingen Der har været ekstremt mange tekniske udfordringer hos os. Umiddelbart er det her den egentlige udfordring ligger - altsa systemmæssigt. Ikke synlig der har ikke manglet noget x processen har været o.k. Har ikke taget stilling? Ved ikke ved ikke pa nær det it-tekniske mht. brevflet i starten har implementeringen været OK forklare min rolle som medarbejder ift borgerens krav xx ingen Kan ikke svare Der har ikke været nogen mangel Ingen mangler ingen mangler Ledelsen altid til ra dighed hvis spørgsma l

14 Spørgsmål 16: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en leder, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 16.g: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en leder, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 17: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en kollega, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 17.g: "I hvor høj grad føler du, at du kan henvende dig til en kollega, når du har brug for hjælp til en opgave (ikke kun i forhold til Digital Post)?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

15 Spørgsmål 18: "Hvilke(n) af følgende udsagn om din daglige leder er du enig i:" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 19: "Hvilke af følgende udsagn om din afdeling er du enig i:" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 20: "I hvilken grad føler du, at dine kollegaer har gode samarbejdsevner?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

16 Spørgsmål 20.g: "I hvilken grad føler du, at dine kollegaer har gode samarbejdsevner?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 21: "Hvad er din seneste afsluttede uddannelse?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 22: "Hvad er dit biologiske køn?" Spørgsmål 24: "I hvilken kommune er du ansat?" Spørgsmål 27: "Du er velkommen til at knytte en kommentar til omstillingen af arbejdsgang i forbindelse med Digital Post." Obs. har været som elev i 2 a r og efterfølgende ansat som assistent i et a r. Det er blevet meget nemmere at skulle sende post til borgerne. Ikke alle de ark og kuverter mere. I har rykket for et svar, men jeg har svaret tidligere, sa ma ske har I fa et to svar. Det er ikke vigtigt med ledelse i forbindelse med digital post. Det vigtigste er, at teknikken virker og at medarbejderen bliver undervist i, hvordan man anvender digital post. Det største problem er, at man sidder tilbage med en følelse af, at modtager ma ske ikke læser posten. Især na r vi sender breve til ældre mennesker.

17 Holbæk Kommune er "ga et i luften" med digital post - inden vi har oprettet postkasser sa borgerne kan rette henvendelse til os. Dvs. vi foreventer at kunne skrive ud til borgerne - men er ikke selv klar til, at de skriver til os.det er egentlig ikke ok. Ja, der er en del ældre borgere som ikke har PC og adgang til internettet. De vil ikke fa gavn af digital post. Derfor er jeg stadigvæk nødt til sende almindelige breve til borgere. Oftest vil de virksomheder, jeg samarbejder med hellere modtage deres post via deres arbejds-mail. Det er hurtigere at sende en mail, fremfor at bruge Digital post. Hvor man skal finde/have et cpr.nr. eller cvr.nr. parat for at kunne bruge Digital post. Sa er det samtidigt billigere for kommunen at sende post via mail, istedet for at anvende KMD's digitale løsning. En del forsendelser tager forholdsvis meget tid - Masse forsendelser. Vi skal passe pa at vi ikke spammer borgerne med digital post fordi det nu er lettere og billigere. Har selv modtaget post fra det offentlig indenfor den sidste ma ned, der minder om spam. Det er blevet tusind gange lettere at sende breve til borgerne. Ikke mere papir og kuvertpjat. Det er en længere proces, at sende med digitalpost end almindelig print. Hvordan skulle I kunne stille mig opklarende spørgsma l, na r nu undersøgelsen skal forestille at være anonym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Digital forvaltning er som begreb meget opreklameret i forhold til hvad de nuværende systemer kan bære. Det sa kaldte NEM-ID/E-boks mv. er jo hverken nemt eller sikkert. Hverken som modtager eller afsender: Min a-kasse har afskrevet E-boks som kommunikations-kanal, Udbetaling Danmark kan ikke SENDE breve til E- post, Skat-Erhverv tilbyder pinkode i stedet for NEM-ID. Den mulighed vi her i kommunen har for at sende til E-boks er uhyre tung og bøvlet. Hvis man medregner det forøgede tidsforbrug til at sende breve med i regnskabet, er der bestemt ingen økonomisk fordel med at bruge det nuværende system. Ydermere kan vi ikke journalisere kvittering for afsendelse. Har ikke sa meget erfaring med at bruge det da jeg kun sender mails med firmaer vedr. bestilling af opgaver og tegneopgaver Na r man skal sende digital post til en borger vedrørende tekniske trafik spørgsma l, er det besværligt at skulle skrive borgerens personnummer pa et stykke papir, sa det efterfølgende kan skrives ind i den skabelon, hvorfra brevet sendes. Besværlig arbejdsgang. 0% 25% 50% 75% 100% 27. Du er velkommen til at knytte en kommentar til omstillingen af arbejdsgange i forbindelse med Digital Post. Obs. har været som elev i 2 a r og efterfølgende ansat som assistent i et a r. Det er blevet meget nemmere at skulle sende post til borgerne. Ikke alle de ark og kuverter mere. I har rykket for et svar, men jeg har svaret tidligere, sa ma ske har I fa et to svar. Det er ikke vigtigt med ledelse i forbindelse med digital post. Det vigtigste er, at teknikken virker og at jeg har ikke særlig meget erfaring med digital post da jeg tegner mest sender ikke særlig mange breve Ingen. har modtaget en del telefon opringninger vedr. post som borger ikke kan a bne. og sa mangler borger en printer. Jeg har markeret nej for yderligere kontakt grundet travlhed Det allerstørste problem er helt klart vores it løsninger, som slet ikke er gearet til DP. Vores afdeling er klar til DP, men systemerne er alt for tunge. Vi har fx ville ligge links i vores standardbreve, men vi kan ikke fa brugbare links, som fører borgeren direkte over pa den digitale løsning. Det er for gammeldags at vi i brevene skal beskrive hvordan borgeren finder den digitale løsning pa kommunens hjemmeside.

18 Ingen. Det har gjort hele min arbejdsgang lettere og hurtigere Formuleringen i nogle spørgsma l er en smule kringlet og i et spørgsma l var der et par bogstaver for meget. Der sta r "samarbejdsevnerne", men sammenhængen dikterer at der skal sa "samarbejdsevner". Omstillingen har været sjov og udfordrende, ba de for borgerne og for os selv som borgerra dgiver. Det har stillet en del krav til os som medarbejder især for dem der ikke er sa omstillingsparate, eller har sa meget digital flair. Vi fa r nu besøg af de " svage" borgere, som nok aldrig bliver digitale, eller som er i gang med at lære det inden for de næste 2 a r,hvor de er blevet fritaget. Vi har allerede en aftale om at snakke sammen. Jeg har været projektleder pa inplementeringen. Anga ende spørgsma let om at digital post har ændret vores arbejdsgang - svarmuligheder var kun ja eller nej. Jeg synes ikke at vores arbejdsgang er ændret markant. Da vi i Odense Kommune har arbejdet MEGET med at fa borgerne gjort digitale. Vi snakket min. to a r. Sa det er selvfølgelig meget nemmere at ALLE har den digitale postkasse nu. Men vi har sendt størstedelen af vores breve digitalt i lang tid. Da mange af vores borger har haft e-boks, hvor de har sagt ja til at kommunen ma tte sende igennem der. Og størstedelen af vores systemer er og har i lang tid været sat op til de digitale løsninger. Det vil være en god ide at I fa r checket jeres skriftlige information mht. stavning og formulering, inden I sender det ud... Super godt tiltag, men det havde været dejligt, hvis vi havde haft nogle tekniske løsninger, der gjorde at sagsha ndteringen ikke blev tidsmæssigt fordoblet efter indførelsen af digital Post. Jeres spørgsma l er lidt pudsige, da jeg ikke rigtig synes de forholder sig til fordele/ ulemper ved at ga over til digtital post. Men til f.eks. arbejdsopgaver. Jeg har jo ikke fa et nye arbejdsopgaver, fordi posten blvier digital. Digital post er et værktøj - ikke et arbejdspladsomstrukturerende elemenet. Og digital post er genial - hvis man vel at mærke har gode værktøjer til at finde de nødvendige oplysninger om modtagerne nemt og fikst. digital post er ikke en frivilig ordning men et "must" som kommunerne har fa et lagt ned over os. Samtidig er der økonomisk frataget bevillinger fra kommunerne som følge af den besparelse man skal opna.jeres spørgsma l er derfor ikke helt relevante. Vi oplever at borgerne har problemer med at finde deres post, der giver en række ekstra henvendelser. en god opfindelse Da vi først fik teknikken pa plads/implementeret var det legende let og meget nemmere kun at trykke pa et par knapper frem for at pakke i kuverter. Spørgsmål 28: "Alder" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?"

19 Spørgsmål 29: "Hvor længe har du været ansat?" - Krydset med: 24. "I hvilken kommune er du ansat?" Halsnæs Kommune: Samlet status - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 1: "Har du været underlagt omstillingen af digital forvaltning herunder Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 2: "I hvilket grad har implementeringen af Digital Post haft betydning for din nuværende arbejdsgang?" - Filter: "Halsnæs Kommune"

20 Spørgsmål 3: "I hvilken grad føler du, at ledelsen har leveret tilstrækkelig information om digitaliseringen af papirbårne og portobaserede post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 4: "I hvilken grad føler du, at implementeringen af Digital Post har været nødvendig?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 5: "Har du på noget tidspunkt følt en form for usikkerhed i forbindelse med omstillingen til Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 6: "Hvorfor har du følt dig usikker?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 6.1: "Hvorfor har du følt dig usikker? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" Fordi det ikke helt virkede som om der var tjek på at vi skulle behandle personføsomme oplysninger, hvilket vi i Miljø og teknik ikke ellers har gjrot Usikkerhed om borgere/virksomheder får læst evnetuelle vigtige meddelelser m.m. Fordi borger får uforståelige tomme mails, når det ikke virker Tvivl om hvad og hvornår! Nervøs for om brevene reelt kom ud til borgeren.

21 usikkerhed om arbejdsgange og det juridiske For hvordan modtageren vil tage det sender ikke breve, men er superbruger usikkerhed mht. brevfletning og digital post i begyndelsen indtil vejledning forelå Får borgeren overhovedet mit brev! Usiiker på hvorvidt forsendelsen er afsendt og miodtaget korrekt Stoler bare ikke helt på teknologien når det er nyt Spørgsmål 7: "I hvilken grad har du følt dig usikker?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 8: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 8.1: "Hvad ligger til grund for din usikkerhed? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" se tidligere svar Modtager problemer hos borgere, giver følelses af dårlig service. undersøgelse af regler og arbejdsgange på et specifikt område bruger det ikke at turde stole på teknologien Manglende overensstemmelse mellem lov on digital post og ansættelsesretlige overenkomster og aftaler

22 Spørgsmål 9: "I hvilken grad føler du, at jeres samarbejdsevner er blevet forbedret eller forringet efter indførelsen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 10: "Er dine daglige arbejdsopgaver blevet ændret efter implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 11: "I hvilken grad har du følt dig klar til at håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 12: "I hvilken grad har ledelsen positivt medvirket til, at du har følt dig klar til håndtere nye arbejdsopgaver som følge af implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune"

23 Spørgsmål 13: "I hvilken grad synes du, at implementeringen af Digital Post gik som forventet?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 14: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 14.1: "Hvad har ledelsen gjort godt for at styre implementeringen? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" Nedsat en projektgruppe som stod for implementeringen Har ikke taget stilling? Gruppen omkring digitalisering har styret det ok Spørgsmål 15: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post?" - Filter: "Halsnæs Kommune" Spørgsmål 15.1: "Hvilke mangler synes du at der har været fra ledelsens side af mht. implementeringen af Digital Post? - Andet" - Filter: "Halsnæs Kommune" ingen

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Lønmedarbejderen 2014

Lønmedarbejderen 2014 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne

Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne 15. april 2015 Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne I forbindelse med urafstemningen om overenskomsten, OK15, har FOA gennemført en undersøgelse om afstemningen generelt og den elektroniske

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Holbæk Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning 85 støtte hjemmevejleder Hjemmevejleder 76 + 85 Akuttilbud Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering Bilag 4.1.2.e Udkast til brugerundersøgelse (fremlagt 11102013 som bilag 7.2.2 Udkast til brugerundersøgelse) Bestyrelsesmøde den 24. september 2014 Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Temamøde i netværket Digital post til virksomheder Mandag den 26. marts 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.10 Velkomst & Introduktion v/ Sibel Kl. 10.10-10.50 Præsentationsrunde

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Personlighedstest Iværksætterprofil i projektarbejde

Personlighedstest Iværksætterprofil i projektarbejde Personlighedstest Iværksætterprofil i projektarbejde Først kommer en række spørgsmål om dig som person. Du skal vælge det af de to udsagn, der bedst beskriver dig. 1. Hvilket udsagn beskriver dig bedst

Læs mere

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer:

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 8. marts -7- Status på evalueringsprojekt i byggesager marts Teknik og Miljøforvaltningen igangsatte pr.. januar en tilfredshedsundersøgelse med henblik

Læs mere

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2 Bilag 13 Transskription: Firstline medarbejder 2 Hej og velkommen til. Tusinde tak fordi du vil hjælpe med at besvare en række spørgsmål i forbindelse med vores afhandling på uddannelsen IT, Kommunikation

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ DIT NYE FÆLLESSKAB DET ER MIN OPGAVE AT SØRGE FOR, AT DU OG DINE KOLLEGER FØLER JER HJEMME OG FÅR ET GODT ARBEJDSLIV I ALLIANCE+ Hjerteligt

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning 1. Tjek dit Jobmål mht. Jobtype Arbejdsopgaver Geografi 2. Find interessante virksomheder via: Krak Navne, Numre og Erhverv (NNE) Købmandstandens

Læs mere

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence : Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence Om dig Hvad er dit navn? Hvor gammel er du? Dit køn Kvinde Mand 1 Kategori 1 Kunne bruge IT Jeg bruger IT til at søge efter informationer.

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012 Forandringsledelse At gøre det nye og anderledes almindeligt Sabine Madsen, RUC Lidt om mig Sabine Madsen PhD fra CBS: Brug af metoder i praksis vs. Deres beskrivelse i litteratur Nu, Lektor på RUC Underviser

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere