DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 3 Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer... 3 Kierkegaard og Løgstrup... 3 Lykken og det gode liv i filosofisk betydning... 4 Sløk... 5 Religion versus naturvidenskab... 6 Træthed, kedsomhed og langsomhed... 6 Store klassiske filosoffer... 7 Eksistentiel filosofi og fænomenologi... 8 Historie... 9 Demokrati og grundlov... 9 Kommunikation og organisation... 9 Coaching - teori og virkelighed. Modul I... 9 Coaching teori og virkelighed. Modul II Coaching - teori og virkelighed. Modul III Paradoksledelse Det effektive lederteam Positiv Power High Performance Team Kultur og samfund Israel Verdens brændpunkter Markante kvinder Demokratiets tilstand Nudging Vanens magt Fra velfærdsstat til konkurrencestat?... 18

2 Naturvidenskab og teknik Den sorte død - Superpest eller ebolas forfader? CSI på Campus Krydderier, krydderurter og kemi Jordens og livets historie Psykologi, sundhed og pædagogik Skærp dine sanser Psykologiens idéhistorie Temalørdag Mindfulness Babybrunch Når opdragelse bliver et projekt Arbejdspladsen som sundhedsarena Kroppen vores fantastiske maskine Omsorgsfuld kommunikation Demens og Alzheimers sygdom Børn og unge med autisme Hjernens gåder Mirakler og tragedier Hvordan passer man på parforholdet, når man er blevet forældre? Motion og viden... 27

3 Filosofi, religion og teologi Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer Hvordan kan filosofien hjælpe os med at forstå og håndtere de samfundsmæssige udfordringer? Vi taler om klima, miljø, velfærd og sammenhængskraft, som noget vi værdsætter, men som også er kommet under pres. Og vi søger indsigt og svar i økonomi, samfunds- og naturvidenskab og politiske ideer, selvom vi ofte kun berører dele af problemerne. Undervejs i de fem forelæsninger vil vi diskutere, hvad nogle af filosofiens store tænkere har at sige til de samfundsmæssige udfordringer. Hvad grunder udfordringerne i, og hvad taler for og imod forskellige løsningsforslag og strategier? Forelæsningerne giver dermed også en række eksempler på, hvordan filosofi kan være relevant uden for en akademisk sammenhæng. FORLØB Man : Migration udfordringer og løsningsmuligheder, Martin Lemberg Pedersen, Post.doc., ph.d. Man : Naturfilosofi, klima og miljø, Jesper Lundsfryd, Cand.mag. Man : Religion og multikulturalisme, Sune Lægaard, Lektor, ph.d. Man : Sammenhængskraft forudsætninger og udfordringer, Kasper Støvring, Ekstern lektor, ph.d. Man ; Økonomisk retfærdighed, Nikolaj Nottelmann, Lektor, ph.d., Syddansk Universitet PRAKTISKE OPLYSNINGER Sted: Syddansk Universitet, Lokale 154, Indg. K, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Mandag d Varighed: 5 gange, kl: 18:00-19:45 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr Kierkegaard og Løgstrup Det er kendetegnende for både Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup, at deres forfatterskaber behandler både teologi og filosofi som et fælles problemfelt. Den eksistentialisme, som Løgstrup voksede op med, var i høj grad præget af Kierkegaards tænkning. Det betød, at Løgstrup selv blev stærkt påvirket af Kierkegaard. Med tiden udviklede dette sig til et reelt opgør med Kierkegaards tænkning, hvilket kulminerede i 1968 med Løgstrups bog Opgør med Kierkegaard. I kurset vil vi først forholde os til selve Løgstrup og Kierkegaard. Hvem var de, og hvad var kernen i deres tænkning? Derefter vil vi se nærmere på Løgstrups kritik af Kierkegaard, som søgte svar på spørgsmål som: Hvad er kærlighed? Hvad er menneskeliv? Og hvad er kristendom?

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Underviser Bjørn Rabjerg, ph.d. og daglig leder af Løgstrup Arkivet Undervisningsgange: 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, og 24/03 kl Sted: Syddansk Universitet, Lokale 153, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Tirsdag d Varighed: 6 gange, kl. 18:15-20:00 Normalpris: 650 kr. DSR-medlemmer: 325 kr. Holdnr Lykken og det gode liv i filosofisk betydning For de gamle græske filosoffer var spørgsmålet om, hvordan man opnår et lykkeligt eller på anden måde godt liv, det vigtigste overhovedet. I den nyere filosofi har det været mindre centralt, men på det seneste er det kommet i centrum igen. Psykologien har nu også vendt sig mod udforskningen af lykke og livskvalitet, hvilket har ført til ny og spændende viden om betydningen af forskellige følelser og livsomstændigheder men også til kritik fra filosoffer, som finder det psykologiske lykkebegreb overfladisk eller vildledende. Også i politik, offentlig debat og kunst og litteratur spiller spørgsmål om fattigdom og velfærd, tryghed, håb og livsudfoldelse og livsbemestring en stor rolle. I forelæsningsrækken vil det bl.a. blive behandlet hvordan og hvorvidt vi kan erkende, hvad der er godt for os selv og andre, hvilken rolle dyderne positive karakteregenskaber spiller i det gode liv, hvad håbet betyder, hvordan man skal forstå og håndtere fattigdom og velfærd, samt hvilke psykiske tilstande og betingelser der indgår i lykken. FORLØB Ons : Dyderne og det gode liv, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, ph.d. Ons : Håbet og det gode liv, Signe Wolsgaard Krøyer, Phd.-stipendiat Ons : Hvordan kan vi erkende det gode?, Søren Engelsen, Ekstern lektor, Syddansk Universitet Ons : Lykkens psykologi: Behag, tilfredshed, emotioner og livsudfoldelse, Søren Harnow Klausen, Professor, dr.phil. Ons : Velfærd og fattigdom, Rasmus Balder, Cand.mag. PRAKTISKE OPLYSNINGER Sted: Syddansk Universitet, Lokale 147, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Onsdag d Varighed: 5 gange, kl. 18:30-20:15 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr

5 Sløk Vil du vide mere om den store danske teolog og idéhistoriker Johannes Sløk? Nu får du muligheden for at dykke ned i Sløks liv, når Folkeuniversitetet samler fire eksperter, der hver kan belyse et interessant aspekt ved den nu afdøde teolog. Få mere at vide om mennesket Sløk, hans forhold til Løgstrup, inspirationen fra Karen Blixen og Sløk prædikener. Tor : Mennesket Sløk, Kjeld Holm, Biskop Kjeld Holm vil i sit foredrag fortælle om en af sidste århundredes største kulturpersonligheder i Danmark, teologen, filosoffen og idehistorikeren, professor Johannes Sløk, der døde i Han vil fortælle om Sløks anliggende med de 60 bøger, han skrev og forsøge at skildre, hvor tæt forfatterskabet og tænkningen var forbundet med Sløks liv og dets problemer. Det handler om et menneskes lidenskab og kriserne i hans liv. Det har Kjeld Holm et førstehåndskendskab til, fordi han var Sløks nære ven gennem mere end 30 år, hvilket han har fortalt om i sin meget roste bog, Mennesket er en misforståelse mit venskab med Johannes Sløk. Tor : Sløks teologi inspirationen fra Karen Blixen, Lars Sandbeck, Teolog, ph.d. Johannes Sløk udviklede i sine senere år en narrativ teologi, der betragter kristendommen som en frelsende fortælling. I den forbindelse var han i høj grad inspireret af Karen Blixens opfattelse af fortællingens meningsgivende, eksistentielle rolle en opfattelse, Sløk overtog og videreførte i sin egen teologi. Foredraget vil se nærmere på Sløks brug af Karen Blixen og pege på nogle af de teologiske problemer, der ligger i denne brug Tor : Hvem var Sløk set med Løgstrups øjne? Ole Morsing, Lektor Få måneder før Løgstrup dør i 1981, skriver han i en notits, at Sløk er et one-man-show. Født dertil eller øvet (tugtet) dertil af Kierkegaard, der har absorberet ham for hele livet. Dette foredrag vil uddybe, hvordan Løgstrup forstår Sløks teologi, filosofi og mere bredt livsanskuelse, men også fortælle om, hvordan deres konkrete ven-og fjendskab udvikler sig. Tor : Sløk som prædikant en homiletisk rekonstruktion, Anders Kjærsig, Sognepræst og debattør Johannes Sløk var systematikker, idehistorikker og retorikker. Præst blev han aldrig. Til gengæld prædikede har flere gange i forskellige kirker specielt i Århus. Han skrev også prædikenvejledning til Præste- Foreningens-Blad. Og endeligt blev disse vejledninger udgivet som bog for en del år siden. Ellers regnede Sløk ikke den praktiske teologi i almindelighed og homiletikken prædikenkunsten i særdeleshed for noget. Der er med andre ord ikke særlig meget at holde sig til, når man skal forholde sig til Sløk som prædikant. Foredraget vil derfor prøve på at se, om man kan udlede nogle homiletiske perspektiver af Sløks forfatterskab. Ligeledes vil foredraget se på den måde, Sløks prædikerne og prædikenvejledninger er skruet sammen på. Hvordan forholdet er mellem teologi, formidling, billedsprog og erfaringslag. Foredraget er for alle, som er interesseret i Sløks tænkning og i prædikenkunst.

6 PRAKTISKE OPLYSNINGER Sted: Syddansk Universitet, Lokale 144, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Torsdag d Varighed: 4 gange, kl. 19: Normalpris: 450 kr. DSR-medlemmer: 225 kr. Holdnr Religion versus naturvidenskab Religion stilles ofte overfor naturvidenskab som en slags modsætning. Hver gang dette sker, taber religionen. De videnskabelige argumenter er for gode og for velunderbyggede og tvinger derfor teologier og mytologier af banen. Ikke desto mindre er religion en langt større succes end videnskab. Langt de fleste mennesker i verden er religiøse, mens langt færre har forstand på naturvidenskab. Hvordan kan det være? Er der grund til bekymring? Hvordan bør tingene analyseres? Forelæsningen går religionshistorisk til værks og tilbyder en videnskabelig humanistisk forklaring på tingene. PRAKTISKE OPLYSNINGER Forelæsere: Olav Hammer, Professor og professor Mikael Rothstein, Lektor, ph.d. Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Onsdag d Varighed: Kl. 18:30-20:15 Normalpris: 150 kr. DSR-medlemmer: 75 kr. Holdnr Træthed, kedsomhed og langsomhed Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Forelæsningerne tager afsæt i spørgsmål, som kan hægtes op på nogle underlige, tvetydige tilstande, som mange mennesker kender til i vor tid. Livslede, nedstemthed og træthed virker som tungt ørkensand. Sorgen opleves som sorg uden årsag. Tungsindet ses som den skuffende indsigt i alt det, jeg ikke har nået, det der er slået fejl eller blot er en urealistisk drøm. Det påstås, at vi lever i kedsomhedens tidsalder, fordi også kedsomheden spreder sig som en epidemi, der udvikler erfaring af tomhed og mangel på mening i livet. Kedsomheden skåner ikke noget menneske. Den sætter sig som kedsomhed uden efterklang midt i en stadig mere opfindsom underholdningskultur. Hvordan lærer man kunsten at kede sig, så kedsomhed igen bliver en skabende kraft? Og hvad er det lige den hurtige tid gør med os og vort liv med hinanden? Skal vi vente med at leve vores liv til den dag, hvor vi får tid? Svaret giver sig selv. Eller gør det nu også det, når vi kan se, hvordan hurtighedens dyre pris består i

7 fravær og tab, som igen svækker erindringen om alt det vigtige her i livet. Ved hjælp af tværfaglige indsigter, herunder kulturanalytiske, filosofiske og teologiske, kastes der lys over disse spørgsmål. Tir : Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Tir : Kedsomhed som springbræt eller hindring Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Tir : Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet? Forelæser: Jørn Henrik Olsen, cand.theol., ph.d., billedkunstner og forfatter Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Tirsdag d Varighed: 3 gange, kl. 18:30-20:15 Normalpris: 350 kr. DSR-medlemmer 175 kr. Holdnr Store klassiske filosoffer Ikke alle fire- eller femstjernede filosoffer opnåede i deres egen samtid den opmærksomhed, som de senere blev genstand for. Hobbes grundlagde den moderne samfundsvidenskab, som Marx senere kritiserede. Universalgeniet Leibniz blev genopdaget af de analytiske filosoffer i begyndelsen af det 20. århundrede. Og den betydeligste af de britiske empirister, David Hume, var i samtiden mest kendt for sin Englandshistorie. Herder inspirerede romantikerne og regnes af mange i dag blandt de første, der diskuterede de humanistiske videnskaber og deres politiske baggrund. Disse fem er valgt her for at vise, at der var flere end de største filosoffer, der var med til at sætte afgørende præg på den tidlige moderne tid. FORLØB Tor : Hobbes: Det mekaniske verdensbillede den sekulære stat, Bjørn Rabjerg, Daglig leder, ph.d. Tor : Leibniz: Universalmatematik; problemet om det onde (theodicéproblemet), Jørgen Hass, Ekstern lektor, mag.art. Tor : Hume: Erkendelsespsykologi og moralsk naturalisme, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, ph.d. Tor : Herder: Sprog og folkeånd ; kultur og historie, Peter Wolsing, Lektor, ph.d. Tor : Marx: Religion og fremmedgørelse. Økonomiens logik, Nikolaj Nottelmann, Lektor, ph.d.

8 Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Torsdag d Varighed: 5 gange, kl. 19:00-20:45 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr Eksistentiel filosofi og fænomenologi Den eksistentielle filosofi og fænomenologi har været en af de dominerende filosofiske retninger inden for de seneste 150 år. Dette skyldes bl.a., at det moderne menneske bliver nødt til at forholde sig til sig selv og det uvisse i tilværelsen. Derfor har en del af filosofien også sat sig for at spørge til menneskets konkrete eksistens og oplevelse af virkeligheden. Hvad er meningen med livet, og hvilken betydning har uvisheden, døden, valget og friheden? Kurset tager kursisterne med på en rejse gennem den eksistentielle filosofis og fænomenologis landskab: Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Albert Camus, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber og Emmanuel Levinas. Lokale kan endnu ikke oplyses! Forelæser: Anders Dræby Sørensen, Cand.mag. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Lokale oplyses senere Dato: Lørdag d og Lørdag den Varighed: 2 gange, kl. 10:00-16:00 Normalpris: 650 kr. DSR-medlemmer: 325 kr. Holdnr

9 Historie Demokrati og grundlov Grundloven er det juridiske fundament for det danske demokrati. I 2015 skal vi markere 100-året for grundloven af 1915, som bl.a. gav kvinderne stemmeret. I denne forelæsningsrække ser vi nærmere på grundlovens historie fra grundloven af 1849 og den konservative grundlovsrevision i 1866, over forfatningskampen, kampen for kvindernes valgret og grundloven af 1915, videre til den gældende grundlov fra 1953 og derfra til nutidens debat om demokrati. FORLØB Ons : Grundloven af 1849, Jeppe Nevers, Lektor, ph.d. Ons : 1866 og forfatningskampen, Jens Wendel Hansen, Ph.d.-studerende Ons : Kvindevalgretten og 1915, Lone Kølle Martinsen, Adjunkt Ons : 1953-grundloven, Jeppe Nevers, Lektor, ph.d. Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Onsdag d Varighed: 4 gange, kl. 18:00-19:45 Normalpris: 450 kr. DSR-medlemmer: 225 kr. Holdnr Kommunikation og organisation Coaching - teori og virkelighed. Modul I Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation, læring og ejerskab på arbejdspladser, i organisationer og i institutioner. Kurserne er for dig, der vil have de coachende værktøjer ind under huden og bruge dem konkret i din hverdag. Alle, der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle medarbejdere/mennesker, kan med fordel deltage. Coaching forudsætter dog, at man kender de grundlæggende principper, teknikker, teorier og metoder, samt at man har en forståelse for, hvordan coaching adskiller fra andre metoder. I løbet af modulerne oparbejdes viden og færdigheder i coaching og en forståelse for, hvordan coachingens kommunikative færdigheder giver dig en større gennemslagskraft. Dét, du lærer her, skal gøre en forskel. Det sker, når teorien bliver til praksis nær virkelighed. Metoder og værktøjer virker og bliver effektive, når de bliver til mere end blot ord. Derfor vil du opleve teoretiske indlæg, kombineret med praktisk træning, som giver dig indsigt i coachingens muligheder, styrker/begrænsninger i coachrollen, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en kompetent, professionel og etisk forsvarlig måde.

10 Indhold modul I: Hvad er coaching? Og hvad er forskellen på coaching og andre ledelsesværktøjer? Betydningen af vores forskelligartede måde at opfatte verdenen på Coachingens filosofi, teori og grundlæggende arbejdsprincipper Konkrete færdigheder til at coache Coachingroller Spørgeteknikker Coachingens strukturen Værdier og visioner Coachingens kompetencer Feed back Konkrete færdigheder til at coache Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 99, Campusvej 55, 5230 Odense M Dato: Onsdag d og torsdag d Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlem: 1500 kr. Holdnr Coaching teori og virkelighed. Modul II Coaching II er en forsættelse af Coaching I, og vil give en dybere indsigts i coaching elementerne med fokus på at deltagerne bliver i stand til at omsætte teori til praksisnær handling. På dette kursus vil vi arbejde med overbevisninger, begrænsende tanker samt uhensigtsmæssige mønstre, og se på hvilken betydning, det har, at få identificeret disse, før man kan begynde at ændre dem. Vi vil udarbejde en handlingsplan for vores egne langsigtede mål/drømme, kigge på motivationen for at nå disse, samt sætte fokus på hvad der er rigtige spørgsmål i coaching sammenhæng. Vi fortsætter den intensive praktiske træning fra det foregående kursus. Medbring igen gode emner fra din egen virkelighed, som kan være genstand for den gensidige coaching. Medbring tillige også materialet fra coaching I. Yderligere relevant materiale vil blive tilsendt inden kurset samt udleveret på selve kurset. På modul II får du: Forståelse for hvordan coaching fremmer bevidstheden, dermed styrker beslutningen og leder til de ønskede forandringer. Viden, indsigt og forståelse for hvilken betydning det har at kunne motivere sine kollegaer, medarbejdere, elever, patienter m.m., samt hvordan.

11 En udfordring ved at skulle se på dine egne mere ukendte adfærdsmønstre, som samtidig for omverdenen ofte er meget åbenlys. Oprigtig forståelse for hvilket uudnyttet potentiale og ressourcer der ligger i at kunne bruge forskelligheder i en coachende tilgang. Indsigt i hvilken betydning det har for dine omgivelser, hvordan dit billede af og din tilgang til dem er. Udarbejdet dit personlige 10 års samt, samt planlagt delmålene og vejen dertil. Flere du nye erfaringer ud fra konkrete oplevelser som ikke kun er foregået på det tankemæssige plan, men blevet ført ud i praksis Mere træning, både ud fra modeller samt free style coaching med konstruktiv feed back Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 97, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1Startdato: Dato: Mandag d og tirsdag d Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlemmer: 1500 kr. Holdnr Coaching - teori og virkelighed. Modul III Coaching III er et intensivt forsættelseskursus, som bygger på den viden og erfaring med forskellige coachingredskaber, som du har fået på Folkeuniversitetets coachingkursus I og II. Coaching handler om at udvikle en kultur, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab og individuelt fremmer en løsningsorienteret og fremadrettet vinderkultur og mindsker en problemorienteret og reaktiv "find fem fejl"-mentalitet. Med udgangspunkt i det, der fungerer i organisationen, på arbejdspladsen, samt at ledere og medarbejdere i fællesskab indeholder nøglen til at skabe positiv udvikling, handler det om at undersøge, hvad der fungerer bedst og systematisk arbejde med at sprede "best practice". Derudover at udvikle ambitiøse og realistiske forventninger til fremtiden og iværksætte handlinger, der sikrer, at forventninger bliver til virkelighed. Coaching skaber på den måde en effektiv og resultatorienteret læring med ægte engagement. På kurset vil der blive endnu mere fokus på træningsdelen, således at I får teknikkerne og tilgangen mere ind under huden. Temaer som vi vil arbejde dybere med er bl.a. værdier og overbevisninger, som er nogle af de kraftigste værktøjer til at fremme motivationen.

12 Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 95, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1Startdato: Dato: Mandag d og tirsdag d Varighed: 2 gange, kl Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlem: 1500 kr. Holdnr Paradoksledelse Forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, tydelig ledelse, coachende ledelse, mulighedsledelse. Diskurserne og teorierne er mange. Og den enkelte leder står ofte midt i en række paradokser: Man skal gå foran og holde sig i baggrunden, være tydelig og lyttende, skære igennem og være involverende, være visionær og holde benene på jorden, lægge planer og være fleksibel, skabe stabilitet og nyskabe mv. Paradokserne stiller skarpt på udfordringen for mange ledere i dag: at skulle balancere mellem at være fornyende og skabe stabilitet, samt at fokusere på både relationer og resultater. Forelæsningen vil sætte fokus på paradoksledelse som et redskab og tankesæt ift. forandringsledelse, og introducere deltagerne til et konkret testredskab der kan anvendes til ledelsesudvikling samt lederteamudvikling. Undervisere: Thomas Lundby, Erhvervspsykolog, cand.psych.aut og Morten Novrup Henriksen, Erhvervspsykolog, cand.psych.,aut Sted: Syddansk Universitet, Lokale 99, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Mandag d Varighed: Kl. 17:30-19:15 Normalpris: 175 kr. DSR-medlemmer: 87,50 kr. Inklusiv: Vand Holdnr Det effektive lederteam Forskning viser, at lederteam kan være som oliefelter: kæmpe ressourcer, men også kæmpe ressourcespild. Og desværre oftest det sidstnævnte. Det skyldes at lederteam ikke formår at håndtere uenigheder og konflikter uden at det går ud over sammenhængskraften. Kompleksiteten og forandringshastigheden gør det svært for én leder, at udstikke kursen for organisationen og sikre, at den bliver fulgt. Det er nødvendigt med tværgående samarbejde i og mellem organisationer. Eksempelvis på sygehuse, hvor samarbejdet mellem læger, forskere, sygeplejersker, radiologer m.m. er afgørende. Eller skoler hvor behovet for samarbejde mellem lærere og pædagoger er blevet større. Lederteamet er afgørende i forhold til at skabe kurs, sammenhæng og fælles forpligtigelse på helheden.

13 Når vi skeler til den nyeste internationale forskning indenfor feltet, så peges der på at den danske litteratur om udvikling af lederteams med primært fokus på teamets kommunikation, konflikter, tillid, samspil mm. er forkert! På kurset præsenteres en model, der indfanger de faktorer, som skal være til stede for at udvikle effektive lederteam. Konkret rettes opmærksomheden bl.a. mod teamets forudsætninger, herunder at de har et klart formål som team og arbejder med de korrekte sager på møder. Desuden skal det enkelte medlem have noget ud af at være en del af teamet, heri indbefattet at opleve, at medlemskabet af teamet bidrager til trivsel, motivation, læring og udvikling i sin ledelse. Undervisere: Thomas Lundby, Erhvervspsykolog, cand.psych.aut og Morten Novrup Henriksen, Erhvervspsykolog, cand.psych.,aut Sted: Syddansk Universitet, Lokale 96, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Torsdag d Varighed: Kl. 17:30-19:15 Normalpris: 175 kr. DSR-medlemmer: 87,50. Inklusiv: Vand Holdnr Positiv Power Flyt dig mellem ørerne, og resten følger med af sig selv! Positiv power er dér, det hele starter. Hvordan tænker vi, hvad gør vi ved det? Der er evidens for, at positive forventninger skaber positive resultater. Når du fodrer hjernen med positive og realistiske forventninger, er der langt større sandsynlighed for, at du kommer i mål, med det du gerne vil. Du kommer til at tro mere på dig selv, bekymre dig mindre, udnytte dit potentiale. Du får ganske enkelt større succes, fordi dine tanker bliver til virkelighed. Omvendt ved vi også, at man kun bruger 10 % af hjernens kapacitet, når man er bange, er skeptisk, bekymret eller på anden måde er styret af negativt ladede følelser. I løbet af disse to kursusdag vil du få teorier, indsigt og værktøjer til at vende negative tanker til et positivt mindset. Du bliver i stand til at omsætte teori til handling og ved at kombinere synergier mellem positiv psykologi, coaching, mental træning og en styrkebaseret tilgang, vil du blive i stand til at udnytte 90 % af hjernens kapacitet i positiv retning. Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 95, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Tirsdag d og tirsdag den Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlemmer: 1500 kr. Holdnr

14 High Performance Team På arbejdspladser og i mange stillinger stilles der krav om, at medarbejderne skal kunne arbejde i teams, grupper og projekter. Et velfungerende team opstår dog ikke af sig selv. Der er mange styrker og facetter, som vi bør have viden om, og vide hvornår er til stede, før at fundamentet for et High Performance Team er skabt. Definition af High Performance Team stammer fra Jon R. Katzenbach og Gouglas K. Smith (1993), som bakkes op af nyere studier fra Gallup og Marcus Buckingham (2008). På kurset kommer vi omkring disse emner: Hvordan kommer vi fra arbejdsgruppe til High Performance Team? Og hvordan er performance contra teameffektivitet på rejsen? Hvilken udvikling og hvilke faser går det stærke team igennem? Vi kigger på de typiske udviklingsfaser i teams og på, hvordan performance er i et teams livsfaser. Hvad er kendetegnende ved et stærkt team? Her tager vi afsæt i Martin Seligmann definition af de 24 styrker hentet fra den positive psykologi. Hvilken betydning har et teams performance i forhold til, hvor meget de enkelte teammedlemmers styrker er sat i spil? Hvordan identificeres såvel det enkelte teammedlems som teamets samlede styrker? Alle deltagere vil opnå større bevidsthed, viden og indsigt i egne og potentielle teamets styrker og behov.hvilke forskelle og faktorer skal være til stede i sammensætningen af et team? Udover styrkerne fra den positive psykologi er faglige, personlige forskelle og roller vigtige ingredienser til det stærke team. Det får du på kurset High Performance Team: Sikkerhed i at arbejde med og i teams - med succes Større viden om kompleksiteten i teams Konkrete modeller og værktøjer, du kan overføre direkte til brug i hverdagen. Bevidsthed omkring faglige, personlige, holdningsmæssige forskelle. Kortlægning af egne styrker Forskelle i forhold til foretrukken rolle i teamet Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 96, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Onsdag d og torsdag d Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlemmer: 1500 kr. Holdnr

15 Kultur og samfund Israel Få steder i verden rummer så store kulturelle konflikter på så få kvadratkilometer som Israel. Det kan være komplekst at forstå den moderne jødiske stat og ikke mindst den langvarige konflikt. Det er 100 år siden konflikten begyndte, 20 år siden Osloaftalen blev underskrevet, men hvor går vejen mod fred? Hanne Foighel er på hjemmebane, når hun stiller skarpt på den aktuelle udvikling vejen mod fred i Israel. Efter over 25 år i landet inviterer hun os også ind bag facaden på Israels kultur, der er udviklet i konfliktens skygge. Det er et kludetæppe af indvandrere fra alle verdenshjørner og umage modersmål, omdannet til én stat, ét samfund én hebraisk kultur skabt på grundlag af et sprog, der i 2000 år ikke var blevet brugt. Der vises klip fra israelske film. Forelæser: Hanne Foighel, Mellemøstkorrespondent, journalist Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Onsdag d Varighed: Kl: 17:00-21:00 Normalpris: 400 kr. DSR-medlemmer: 200 kr. Inklusiv: Sandwich, vand, kaffe og kage Holdnr Verdens brændpunkter De seneste år har nyhedsudsendelserne gang på gang bragt nyt fra verdens brændpunkter. Borgerkrig, død og ødelæggelse er overskrifterne, og Vestens rolle i kampene bliver til stadighed diskuteret. Hvor meget skal vi blande os? Kommer krigene i det hele taget os ved? Og hvad med de mange flygtninge der nu kommer til Europa som følge af uroligheder og borgerkrig? Tag med tre af Danmarks dygtigste forskere til Ukraine, Syrien og Irak og få overblik over, hvordan situationen i de pågældende lande udvikler sig. FORLØB Ons : Ukraine, Søren Riishøj, Lektor emeritus, cand.mag. Ons : Syrien, Peter Seeberg, Lektor, ph.d. Ons : Irak. Søren Schmidt, Lektor PRAKTISK INFORMAITON Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Onsdag d Varighed: 3 gange, 18:00-19:45 Normalpris: 350 kr. DSR-medlemmer: 175 kr. Holdnr

16 Markante kvinder Med revisionen af grundloven i 1915 fik de danske kvinder stemmeret til folketinget. Forud var gået en langvarig kamp for kvindesagen og kvindernes ret til at blande sig og deltage i samfundet på lige vilkår med mændene. Vi sætter fokus på de kvinder, som var de første på toneangivende poster i samfundet, og som var med til at bryde mændenes monopol. Når talen falder på markante kvinder og pionerer, kommer man ikke uden om Mathilde Fibiger, som de fleste sikkert kender som forfatter og feminist. Hendes roman Clara Raphael fra 1849 skabte stor debat om kvindernes stilling. I 1866 blev Mathilde den første kvindelige tjenestemand, da hun blev ansat som telegrafist ved statstelegrafen. i 1885 indtog Nielsine Nielsen et mandsdomineret fag, da hun blev Danmarks første kvindelige læge. I øvrigt efter, at hun som den første havde søgt og fået dispensation fra loven om, at kun mænd havde adgang til universitetet. Nielsine Nielsen var præstedatter fra Svendborg og aktiv kvindesagsforkæmper, bl.a. som formand for Kvindevalgretsforeningen. Vi slutter af med Nina Bang, der i 1924 satte sig på taburetten som den første kvindelige minister i en demokratisk funderet regering. Hun var cand.mag. og journalist og på alle måder en kvinde, der brød med datidens billede af kvinders muligheder og evner. FORLØB Man : Mathilde Fibiger - feminist i romantikken, Lise Busk-Jensen, Litteraturforsker, Dr.phil. Man : Nielsine Nielsen: Bente Danneskiold-Samsøe, Forskningschef, professor, dr.med Man : Nina Bang - mennesket, politikeren, ministeren, Karsten Faurholdt, Cand.mag. i historie og visuel kommunikation PRAKTISK INFORMAITON Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Mandag d Varighed: 3 gange, 18:00-19:45 Normalpris: 350 kr. DSR-medlem: 175 kr. Holdnr Demokratiets tilstand Det danske demokrati betragtes i almindelighed som et af verdens bedste. Deltagelsen i folketingsvalg er meget høj, og aldrig har befolkningen været så veluddannet som nu - så derfor er alt tilsyneladende godt. Men medaljen har en bagside. Hvor folketingsmedlemmer og ministre tidligere oftest havde en fortid i lokalpolitikken eller i faglige organisationer, så er der i dag flere der begynder en politisk karriere under eller straks efter uddannelse. Herved kommer der en manglende forbindelse mellem Christiansborg og befolkningen. Og trods den høje deltagelse ved valgene, så er antallet af partimedlemmer og dermed

17 borgernes aktive deltagelse i det politiske liv faldet drastisk gennem de seneste årtier. Endelig har partierne vanskeligt ved at formulere nye visioner - de gamle mål er stort set nået, men hvad med fremtiden? Et andet aspekt, som kan svække demokratiet er, at topembedsmændenes rolle også har ændret sig. I stigende grad kommer de til at fungere som politiske sparringspartnere for ministrene. Eller som De er med til at lægge den politiske kurs - uden at få et ansvar over for vælgerne og befolkningen. Senest er begrebet "nødløgn" blevet accepteret! Netop nu er spørgsmålet om topembedsmændenes (det er mest mænd!) politiske rolle under debat. Bliver staten stadig mere elitært og teknokratisk styret i afstand fra borgerne? Det er nogle af de vinkler, som professor Tim Knudsen vil behandle denne temaaften, om "Demokratiets tilstand i 2015" - og tilhørerne vil få noget at tænke over. Der vil afslutningsvis være mulighed for at stille spørgsmål. Forelæser: Professor Tim Knudsen, Københavns Universitet Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Mandag d Varighed: Kl Normalpris: 200 kr. DSR-medlem: 100 kr. Inklusiv: Vin og vand Holdnr Nudging Vanens magt Står du ofte i den situation, at du har brug for et kærligt skub for at omsætte de gode intentioner til handling? Hvordan får man folk til at spise sundere, agere mere miljørigtigt og køre sikkert i trafikken? Forbud, fedtafgifter og fartbøder er klassiske værktøjer, men en prisstigning resulterer ikke altid i skrabet smør på brødet, og muligheden for en fartbøde får ikke alle til at løfte foden fra speederen. Nudging er et nyt værktøj til adfærdsforandring. Et 'nudge' er et velment puf i den rigtige retning. I praksis kan det fx være farvede fodspor på gaden, der fører til en skraldespand. Dette puf kan få flere mennesker til følge sporene og smide affald i skraldespanden i stedet for at smide det tilfældigt på gaden. Livsstilsekspert Anne Glad og nudging-ekspert Sille Krukow stiller skarpt på vores vaner og hvordan vi ved hjælp af nudging kan blive puffet i en sundere og mere hensigtsmæssig retning. Vand og frugt er inkluderet i prisen. Forelæsere: Anne Glad, Livsstilsekspert og Sille Krukow, Nudging-ekspert Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Mandag d Varighed: Kl. 18:00-20:00 Inklusiv: Vand og frugt Normalpris: 200 kr. DSR-medlem: 100 kr. Holdnr

18 Fra velfærdsstat til konkurrencestat? Professor Jørn Henrik Petersen fra Center for Velfærdsforskning lægger denne aften op til debat, når han kaster et kritisk blik på velfærdsstaten og spørger: Hvad er kernen i den klassiske velfærdsstat, når vi graver et spadestik ned under overfladen? Hvad var velfærdsstatens oprindelige, etiske grundlag? Og krævede denne velfærdsstat, at vi som mennesker agerede på en bestemt måde? På baggrund af disse overvejelser ser Jørn Henrik Petersen på de omlægninger, der har fundet sted over de sidste år og skabt en bevægelse mod det, nogle kalder for konkurrencestaten. Efter oplægget er ordet frit, og vi slutter aftenen af med et glas vin og en god debat. Forelæser: Jørn Henrik Petersen, Professor, Syddansk Universitet Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Mandag d kl. 19:00 Varighed: Kl. 19:00-21:00 Normalpris: 200 kr. DSR-medlem: 100 kr. Inklusiv: Et glas vin/vand Holdnr Naturvidenskab og teknik Den sorte død - Superpest eller ebolas forfader? Den sorte død, også kendt som pesten, dræbte op mod 100 millioner mennesker i Europa og Asien i midten af 1300-tallet. Hvad der forårsagede den smitsomme, voldsomme, byldefremkaldende og dødelige sygdom har været et mysterie i århundreder, som moderne DNA-teknik og epidemiologisk forskning først de seneste år har åbnet op for. Hidtil har forskere været overbevist om, at Yersinia pestis, en bakterie båret af rotter, stod bag den dødelige himlens straf fra Øst. Men nye teorier har sået tvivl om, hvorvidt en bakterie overhovedet kunne dræbe så effektivt i et pandemisk niveau, som middelalderens Europa oplevede det. Professor Hans Jørn Kolmos, medicinhistoriker og overlæge på mikrobiologisk afdeling, OUH, tegner et signalement af middelalderens mytiske massedræber og spørger: Stod et hæmoragisk virus, som eksempelvis ebola, bag pandemien over dem alle? Forelæser: Professor, Hans Jørn Kolmos, OUH Sted: Syddansk Universitet, Lokale 140, Campusvej 55, Indgang K, parkering 1, 5230 Odense M Dato: Mandag d Varighed: Kl. 18:30-20:15 Normalpris: 150 kr. DSR-medlem: 75 kr. Holdnr

19 CSI på Campus Hvis man ser CSI eller en af de mange lignende serier, er man næppe i tvivl om, at naturvidenskab er en vigtig del af moderne politiarbejde, i form af eksempelvis retsmedicin, retskemi, antropologi og kriminalteknik. I virkeligheden render det videnskabelige personale (heldigvis) ikke så meget rundt og sparker døre ind eller bliver skudt på, og det kan godt være, at det tager lidt længere end 45 minutter at finde ud af, hvad der er sket i en given sag. Dette ændrer dog ikke på, at det både er spændende og vigtigt arbejde. Denne aften kan du møde retskemiker Martin Worm-Leonhard og få et overblik over, hvad virkelighedens retsmedicinere og retskemikere foretager sig i forbindelse med drab, forgiftninger, personfarlig kriminalitet, misbrug og misbrugsstoffer - naturligvis krydret med relevante eksempler og røverhistorier. Forelæser: Retskemiker, cand. polyt. Martin Worm-Leonhard, Syddansk Universitet Sted: Syddansk Universitet, Lokale 151, Campusvej 55, 5230 Odense M Dato: Mandag d Varighed: 18:30-20:15 Normalpris: 150 kr. DSR-medlemmer: 75 kr. Holdnr Krydderier, krydderurter og kemi Hvorfor bliver kød mørt, når det koges med ingefær? Hvorfor hjælper chili på fordøjelsen? Hvorfor hjælper citronmelisse mod forkølelsessår? Hvad er det ginseng kan? Krydderier og krydderurter har været brugt til madlavning og som lægemidler i tusindvis af år, men hvad er det egentlig de kan, udover det åbenlyse at dufte og smage godt? Tag med på en rejse ind i krydderiernes verden, og hør om deres indholdsstoffer, virkninger og kulturhistorie. Program Kl. 10:00-12:30: Krydderiernes kemi og kulturhistorie Carl Th. Pedersen, Lektor, dr.phil. Carl Th. Pedersen, Syddansk Universitet Kl. 13:30-16:00: Krydderurter som lægeplanter Rikke Goerlich, daglig leder, phytoterapeut, biopat og kostvejleder Eftermiddagskaffe/kage er inkluderet i prisen. Frokost kan købes i kantinen. Sted: Syddansk Universitet, Lokale 150, indg. K, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Lørdag d Varighed: Kl. 10:00-16:00 Normalpris: 400 kr. DSR-medlem: 200 kr. Inklusiv: Kaffe og kage Holdnr

20 Jordens og livets historie Hvordan opstod Jorden? Hvordan blev kontinenter, havene og atmosfæren skabt? Hvordan opstod livet, og hvordan har det udviklet sig frem til i dag? Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og i dette enorme tidsrum er der sket voldsomme geologiske og biologiske forandringer. Forandringer, der skabte de rette betingelser, for at liv kunne opstå. Tag med fem forskere på en rejse tilbage i tiden, og hør om de vigtigste begivenheder i planeten Jordens udvikling fra Solsystemets dannelse til nutiden. Hør, hvordan et bombardement af is-meteoritter fra rummet dannede Jordens oceaner, om vulkansk aktivitet og vanddamp, der skabte en atmosfære, som var afgørende for livets opståen, om dannelsen af den første encellede organisme, som var kimen til evolution, og hør om fotosyntese, der førte til Jordens nuværende iltrige atmosfære, der skabte betingelserne for det liv vi kender i dag. Kort sagt: Lær Jordens og livets historie at kende! FORLØB Man : Jordens dannelse og udvikling, Niels Balling, Lektor Man : Jordens indre vulkaner og jordskælv, Henning Andersen, Geolog Man : Klimaet gennem jordens historie, Marit-Solveig Seidenkrantz, Professor Man : Livet under vand, Thomas Kiørboe, Professor, centerleder Man : Livets opståen og udvikling, Tobias Wang Nielsen, Professor Sted: Syddansk Universitet, Lokale 147, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Mandag d Varighed: 5 gange, 17:30-19:15 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr Psykologi, sundhed og pædagogik Skærp dine sanser Se, hør, duft, smag og føl. Vi oplever verden gennem vores sanser, som dagligt bombarderes med tusindvis af forskellige informationer. I det moderne informationssamfund udfordres og stimuleres sanserne som aldrig før. Mobile medier er altid klar med nye indtryk. Vi ser film i 3D, bruger både sødt, surt og umami i madlavningen og forkæler sanserne med wellness. Men hvordan fungerer sanserne egentlig, og hvilke funktioner har de i vores hverdag? Hvordan er vi i stand til at se et væld af farvenuancer? Hvorfor smager sukker sødt og citroner surt? Og hvordan reagerer huden på behagelig og ubehagelig berøring?

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET -

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 2 Filosofiens historie ANTIKKEN... 2 Demokratiets idéhistorie Hvad er demokrati?... 3 Historie... 3 Nina Bang Vores første kvindelige

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere