DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 3 Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer... 3 Kierkegaard og Løgstrup... 3 Lykken og det gode liv i filosofisk betydning... 4 Sløk... 5 Religion versus naturvidenskab... 6 Træthed, kedsomhed og langsomhed... 6 Store klassiske filosoffer... 7 Eksistentiel filosofi og fænomenologi... 8 Historie... 9 Demokrati og grundlov... 9 Kommunikation og organisation... 9 Coaching - teori og virkelighed. Modul I... 9 Coaching teori og virkelighed. Modul II Coaching - teori og virkelighed. Modul III Paradoksledelse Det effektive lederteam Positiv Power High Performance Team Kultur og samfund Israel Verdens brændpunkter Markante kvinder Demokratiets tilstand Nudging Vanens magt Fra velfærdsstat til konkurrencestat?... 18

2 Naturvidenskab og teknik Den sorte død - Superpest eller ebolas forfader? CSI på Campus Krydderier, krydderurter og kemi Jordens og livets historie Psykologi, sundhed og pædagogik Skærp dine sanser Psykologiens idéhistorie Temalørdag Mindfulness Babybrunch Når opdragelse bliver et projekt Arbejdspladsen som sundhedsarena Kroppen vores fantastiske maskine Omsorgsfuld kommunikation Demens og Alzheimers sygdom Børn og unge med autisme Hjernens gåder Mirakler og tragedier Hvordan passer man på parforholdet, når man er blevet forældre? Motion og viden... 27

3 Filosofi, religion og teologi Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer Hvordan kan filosofien hjælpe os med at forstå og håndtere de samfundsmæssige udfordringer? Vi taler om klima, miljø, velfærd og sammenhængskraft, som noget vi værdsætter, men som også er kommet under pres. Og vi søger indsigt og svar i økonomi, samfunds- og naturvidenskab og politiske ideer, selvom vi ofte kun berører dele af problemerne. Undervejs i de fem forelæsninger vil vi diskutere, hvad nogle af filosofiens store tænkere har at sige til de samfundsmæssige udfordringer. Hvad grunder udfordringerne i, og hvad taler for og imod forskellige løsningsforslag og strategier? Forelæsningerne giver dermed også en række eksempler på, hvordan filosofi kan være relevant uden for en akademisk sammenhæng. FORLØB Man : Migration udfordringer og løsningsmuligheder, Martin Lemberg Pedersen, Post.doc., ph.d. Man : Naturfilosofi, klima og miljø, Jesper Lundsfryd, Cand.mag. Man : Religion og multikulturalisme, Sune Lægaard, Lektor, ph.d. Man : Sammenhængskraft forudsætninger og udfordringer, Kasper Støvring, Ekstern lektor, ph.d. Man ; Økonomisk retfærdighed, Nikolaj Nottelmann, Lektor, ph.d., Syddansk Universitet PRAKTISKE OPLYSNINGER Sted: Syddansk Universitet, Lokale 154, Indg. K, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Mandag d Varighed: 5 gange, kl: 18:00-19:45 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr Kierkegaard og Løgstrup Det er kendetegnende for både Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup, at deres forfatterskaber behandler både teologi og filosofi som et fælles problemfelt. Den eksistentialisme, som Løgstrup voksede op med, var i høj grad præget af Kierkegaards tænkning. Det betød, at Løgstrup selv blev stærkt påvirket af Kierkegaard. Med tiden udviklede dette sig til et reelt opgør med Kierkegaards tænkning, hvilket kulminerede i 1968 med Løgstrups bog Opgør med Kierkegaard. I kurset vil vi først forholde os til selve Løgstrup og Kierkegaard. Hvem var de, og hvad var kernen i deres tænkning? Derefter vil vi se nærmere på Løgstrups kritik af Kierkegaard, som søgte svar på spørgsmål som: Hvad er kærlighed? Hvad er menneskeliv? Og hvad er kristendom?

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Underviser Bjørn Rabjerg, ph.d. og daglig leder af Løgstrup Arkivet Undervisningsgange: 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, og 24/03 kl Sted: Syddansk Universitet, Lokale 153, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Tirsdag d Varighed: 6 gange, kl. 18:15-20:00 Normalpris: 650 kr. DSR-medlemmer: 325 kr. Holdnr Lykken og det gode liv i filosofisk betydning For de gamle græske filosoffer var spørgsmålet om, hvordan man opnår et lykkeligt eller på anden måde godt liv, det vigtigste overhovedet. I den nyere filosofi har det været mindre centralt, men på det seneste er det kommet i centrum igen. Psykologien har nu også vendt sig mod udforskningen af lykke og livskvalitet, hvilket har ført til ny og spændende viden om betydningen af forskellige følelser og livsomstændigheder men også til kritik fra filosoffer, som finder det psykologiske lykkebegreb overfladisk eller vildledende. Også i politik, offentlig debat og kunst og litteratur spiller spørgsmål om fattigdom og velfærd, tryghed, håb og livsudfoldelse og livsbemestring en stor rolle. I forelæsningsrækken vil det bl.a. blive behandlet hvordan og hvorvidt vi kan erkende, hvad der er godt for os selv og andre, hvilken rolle dyderne positive karakteregenskaber spiller i det gode liv, hvad håbet betyder, hvordan man skal forstå og håndtere fattigdom og velfærd, samt hvilke psykiske tilstande og betingelser der indgår i lykken. FORLØB Ons : Dyderne og det gode liv, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, ph.d. Ons : Håbet og det gode liv, Signe Wolsgaard Krøyer, Phd.-stipendiat Ons : Hvordan kan vi erkende det gode?, Søren Engelsen, Ekstern lektor, Syddansk Universitet Ons : Lykkens psykologi: Behag, tilfredshed, emotioner og livsudfoldelse, Søren Harnow Klausen, Professor, dr.phil. Ons : Velfærd og fattigdom, Rasmus Balder, Cand.mag. PRAKTISKE OPLYSNINGER Sted: Syddansk Universitet, Lokale 147, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Onsdag d Varighed: 5 gange, kl. 18:30-20:15 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr

5 Sløk Vil du vide mere om den store danske teolog og idéhistoriker Johannes Sløk? Nu får du muligheden for at dykke ned i Sløks liv, når Folkeuniversitetet samler fire eksperter, der hver kan belyse et interessant aspekt ved den nu afdøde teolog. Få mere at vide om mennesket Sløk, hans forhold til Løgstrup, inspirationen fra Karen Blixen og Sløk prædikener. Tor : Mennesket Sløk, Kjeld Holm, Biskop Kjeld Holm vil i sit foredrag fortælle om en af sidste århundredes største kulturpersonligheder i Danmark, teologen, filosoffen og idehistorikeren, professor Johannes Sløk, der døde i Han vil fortælle om Sløks anliggende med de 60 bøger, han skrev og forsøge at skildre, hvor tæt forfatterskabet og tænkningen var forbundet med Sløks liv og dets problemer. Det handler om et menneskes lidenskab og kriserne i hans liv. Det har Kjeld Holm et førstehåndskendskab til, fordi han var Sløks nære ven gennem mere end 30 år, hvilket han har fortalt om i sin meget roste bog, Mennesket er en misforståelse mit venskab med Johannes Sløk. Tor : Sløks teologi inspirationen fra Karen Blixen, Lars Sandbeck, Teolog, ph.d. Johannes Sløk udviklede i sine senere år en narrativ teologi, der betragter kristendommen som en frelsende fortælling. I den forbindelse var han i høj grad inspireret af Karen Blixens opfattelse af fortællingens meningsgivende, eksistentielle rolle en opfattelse, Sløk overtog og videreførte i sin egen teologi. Foredraget vil se nærmere på Sløks brug af Karen Blixen og pege på nogle af de teologiske problemer, der ligger i denne brug Tor : Hvem var Sløk set med Løgstrups øjne? Ole Morsing, Lektor Få måneder før Løgstrup dør i 1981, skriver han i en notits, at Sløk er et one-man-show. Født dertil eller øvet (tugtet) dertil af Kierkegaard, der har absorberet ham for hele livet. Dette foredrag vil uddybe, hvordan Løgstrup forstår Sløks teologi, filosofi og mere bredt livsanskuelse, men også fortælle om, hvordan deres konkrete ven-og fjendskab udvikler sig. Tor : Sløk som prædikant en homiletisk rekonstruktion, Anders Kjærsig, Sognepræst og debattør Johannes Sløk var systematikker, idehistorikker og retorikker. Præst blev han aldrig. Til gengæld prædikede har flere gange i forskellige kirker specielt i Århus. Han skrev også prædikenvejledning til Præste- Foreningens-Blad. Og endeligt blev disse vejledninger udgivet som bog for en del år siden. Ellers regnede Sløk ikke den praktiske teologi i almindelighed og homiletikken prædikenkunsten i særdeleshed for noget. Der er med andre ord ikke særlig meget at holde sig til, når man skal forholde sig til Sløk som prædikant. Foredraget vil derfor prøve på at se, om man kan udlede nogle homiletiske perspektiver af Sløks forfatterskab. Ligeledes vil foredraget se på den måde, Sløks prædikerne og prædikenvejledninger er skruet sammen på. Hvordan forholdet er mellem teologi, formidling, billedsprog og erfaringslag. Foredraget er for alle, som er interesseret i Sløks tænkning og i prædikenkunst.

6 PRAKTISKE OPLYSNINGER Sted: Syddansk Universitet, Lokale 144, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Torsdag d Varighed: 4 gange, kl. 19: Normalpris: 450 kr. DSR-medlemmer: 225 kr. Holdnr Religion versus naturvidenskab Religion stilles ofte overfor naturvidenskab som en slags modsætning. Hver gang dette sker, taber religionen. De videnskabelige argumenter er for gode og for velunderbyggede og tvinger derfor teologier og mytologier af banen. Ikke desto mindre er religion en langt større succes end videnskab. Langt de fleste mennesker i verden er religiøse, mens langt færre har forstand på naturvidenskab. Hvordan kan det være? Er der grund til bekymring? Hvordan bør tingene analyseres? Forelæsningen går religionshistorisk til værks og tilbyder en videnskabelig humanistisk forklaring på tingene. PRAKTISKE OPLYSNINGER Forelæsere: Olav Hammer, Professor og professor Mikael Rothstein, Lektor, ph.d. Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Onsdag d Varighed: Kl. 18:30-20:15 Normalpris: 150 kr. DSR-medlemmer: 75 kr. Holdnr Træthed, kedsomhed og langsomhed Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Forelæsningerne tager afsæt i spørgsmål, som kan hægtes op på nogle underlige, tvetydige tilstande, som mange mennesker kender til i vor tid. Livslede, nedstemthed og træthed virker som tungt ørkensand. Sorgen opleves som sorg uden årsag. Tungsindet ses som den skuffende indsigt i alt det, jeg ikke har nået, det der er slået fejl eller blot er en urealistisk drøm. Det påstås, at vi lever i kedsomhedens tidsalder, fordi også kedsomheden spreder sig som en epidemi, der udvikler erfaring af tomhed og mangel på mening i livet. Kedsomheden skåner ikke noget menneske. Den sætter sig som kedsomhed uden efterklang midt i en stadig mere opfindsom underholdningskultur. Hvordan lærer man kunsten at kede sig, så kedsomhed igen bliver en skabende kraft? Og hvad er det lige den hurtige tid gør med os og vort liv med hinanden? Skal vi vente med at leve vores liv til den dag, hvor vi får tid? Svaret giver sig selv. Eller gør det nu også det, når vi kan se, hvordan hurtighedens dyre pris består i

7 fravær og tab, som igen svækker erindringen om alt det vigtige her i livet. Ved hjælp af tværfaglige indsigter, herunder kulturanalytiske, filosofiske og teologiske, kastes der lys over disse spørgsmål. Tir : Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Tir : Kedsomhed som springbræt eller hindring Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Tir : Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet? Forelæser: Jørn Henrik Olsen, cand.theol., ph.d., billedkunstner og forfatter Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Tirsdag d Varighed: 3 gange, kl. 18:30-20:15 Normalpris: 350 kr. DSR-medlemmer 175 kr. Holdnr Store klassiske filosoffer Ikke alle fire- eller femstjernede filosoffer opnåede i deres egen samtid den opmærksomhed, som de senere blev genstand for. Hobbes grundlagde den moderne samfundsvidenskab, som Marx senere kritiserede. Universalgeniet Leibniz blev genopdaget af de analytiske filosoffer i begyndelsen af det 20. århundrede. Og den betydeligste af de britiske empirister, David Hume, var i samtiden mest kendt for sin Englandshistorie. Herder inspirerede romantikerne og regnes af mange i dag blandt de første, der diskuterede de humanistiske videnskaber og deres politiske baggrund. Disse fem er valgt her for at vise, at der var flere end de største filosoffer, der var med til at sætte afgørende præg på den tidlige moderne tid. FORLØB Tor : Hobbes: Det mekaniske verdensbillede den sekulære stat, Bjørn Rabjerg, Daglig leder, ph.d. Tor : Leibniz: Universalmatematik; problemet om det onde (theodicéproblemet), Jørgen Hass, Ekstern lektor, mag.art. Tor : Hume: Erkendelsespsykologi og moralsk naturalisme, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, ph.d. Tor : Herder: Sprog og folkeånd ; kultur og historie, Peter Wolsing, Lektor, ph.d. Tor : Marx: Religion og fremmedgørelse. Økonomiens logik, Nikolaj Nottelmann, Lektor, ph.d.

8 Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Torsdag d Varighed: 5 gange, kl. 19:00-20:45 Normalpris: 550 kr. DSR-medlemmer: 275 kr. Holdnr Eksistentiel filosofi og fænomenologi Den eksistentielle filosofi og fænomenologi har været en af de dominerende filosofiske retninger inden for de seneste 150 år. Dette skyldes bl.a., at det moderne menneske bliver nødt til at forholde sig til sig selv og det uvisse i tilværelsen. Derfor har en del af filosofien også sat sig for at spørge til menneskets konkrete eksistens og oplevelse af virkeligheden. Hvad er meningen med livet, og hvilken betydning har uvisheden, døden, valget og friheden? Kurset tager kursisterne med på en rejse gennem den eksistentielle filosofis og fænomenologis landskab: Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Albert Camus, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber og Emmanuel Levinas. Lokale kan endnu ikke oplyses! Forelæser: Anders Dræby Sørensen, Cand.mag. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Lokale oplyses senere Dato: Lørdag d og Lørdag den Varighed: 2 gange, kl. 10:00-16:00 Normalpris: 650 kr. DSR-medlemmer: 325 kr. Holdnr

9 Historie Demokrati og grundlov Grundloven er det juridiske fundament for det danske demokrati. I 2015 skal vi markere 100-året for grundloven af 1915, som bl.a. gav kvinderne stemmeret. I denne forelæsningsrække ser vi nærmere på grundlovens historie fra grundloven af 1849 og den konservative grundlovsrevision i 1866, over forfatningskampen, kampen for kvindernes valgret og grundloven af 1915, videre til den gældende grundlov fra 1953 og derfra til nutidens debat om demokrati. FORLØB Ons : Grundloven af 1849, Jeppe Nevers, Lektor, ph.d. Ons : 1866 og forfatningskampen, Jens Wendel Hansen, Ph.d.-studerende Ons : Kvindevalgretten og 1915, Lone Kølle Martinsen, Adjunkt Ons : 1953-grundloven, Jeppe Nevers, Lektor, ph.d. Sted: Syddansk Universitet, Lokale 152, Campusvej 55, Indg. O, parkering 5, 5230 Odense M Startdato: Onsdag d Varighed: 4 gange, kl. 18:00-19:45 Normalpris: 450 kr. DSR-medlemmer: 225 kr. Holdnr Kommunikation og organisation Coaching - teori og virkelighed. Modul I Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation, læring og ejerskab på arbejdspladser, i organisationer og i institutioner. Kurserne er for dig, der vil have de coachende værktøjer ind under huden og bruge dem konkret i din hverdag. Alle, der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle medarbejdere/mennesker, kan med fordel deltage. Coaching forudsætter dog, at man kender de grundlæggende principper, teknikker, teorier og metoder, samt at man har en forståelse for, hvordan coaching adskiller fra andre metoder. I løbet af modulerne oparbejdes viden og færdigheder i coaching og en forståelse for, hvordan coachingens kommunikative færdigheder giver dig en større gennemslagskraft. Dét, du lærer her, skal gøre en forskel. Det sker, når teorien bliver til praksis nær virkelighed. Metoder og værktøjer virker og bliver effektive, når de bliver til mere end blot ord. Derfor vil du opleve teoretiske indlæg, kombineret med praktisk træning, som giver dig indsigt i coachingens muligheder, styrker/begrænsninger i coachrollen, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en kompetent, professionel og etisk forsvarlig måde.

10 Indhold modul I: Hvad er coaching? Og hvad er forskellen på coaching og andre ledelsesværktøjer? Betydningen af vores forskelligartede måde at opfatte verdenen på Coachingens filosofi, teori og grundlæggende arbejdsprincipper Konkrete færdigheder til at coache Coachingroller Spørgeteknikker Coachingens strukturen Værdier og visioner Coachingens kompetencer Feed back Konkrete færdigheder til at coache Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 99, Campusvej 55, 5230 Odense M Dato: Onsdag d og torsdag d Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlem: 1500 kr. Holdnr Coaching teori og virkelighed. Modul II Coaching II er en forsættelse af Coaching I, og vil give en dybere indsigts i coaching elementerne med fokus på at deltagerne bliver i stand til at omsætte teori til praksisnær handling. På dette kursus vil vi arbejde med overbevisninger, begrænsende tanker samt uhensigtsmæssige mønstre, og se på hvilken betydning, det har, at få identificeret disse, før man kan begynde at ændre dem. Vi vil udarbejde en handlingsplan for vores egne langsigtede mål/drømme, kigge på motivationen for at nå disse, samt sætte fokus på hvad der er rigtige spørgsmål i coaching sammenhæng. Vi fortsætter den intensive praktiske træning fra det foregående kursus. Medbring igen gode emner fra din egen virkelighed, som kan være genstand for den gensidige coaching. Medbring tillige også materialet fra coaching I. Yderligere relevant materiale vil blive tilsendt inden kurset samt udleveret på selve kurset. På modul II får du: Forståelse for hvordan coaching fremmer bevidstheden, dermed styrker beslutningen og leder til de ønskede forandringer. Viden, indsigt og forståelse for hvilken betydning det har at kunne motivere sine kollegaer, medarbejdere, elever, patienter m.m., samt hvordan.

11 En udfordring ved at skulle se på dine egne mere ukendte adfærdsmønstre, som samtidig for omverdenen ofte er meget åbenlys. Oprigtig forståelse for hvilket uudnyttet potentiale og ressourcer der ligger i at kunne bruge forskelligheder i en coachende tilgang. Indsigt i hvilken betydning det har for dine omgivelser, hvordan dit billede af og din tilgang til dem er. Udarbejdet dit personlige 10 års samt, samt planlagt delmålene og vejen dertil. Flere du nye erfaringer ud fra konkrete oplevelser som ikke kun er foregået på det tankemæssige plan, men blevet ført ud i praksis Mere træning, både ud fra modeller samt free style coaching med konstruktiv feed back Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 97, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1Startdato: Dato: Mandag d og tirsdag d Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlemmer: 1500 kr. Holdnr Coaching - teori og virkelighed. Modul III Coaching III er et intensivt forsættelseskursus, som bygger på den viden og erfaring med forskellige coachingredskaber, som du har fået på Folkeuniversitetets coachingkursus I og II. Coaching handler om at udvikle en kultur, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab og individuelt fremmer en løsningsorienteret og fremadrettet vinderkultur og mindsker en problemorienteret og reaktiv "find fem fejl"-mentalitet. Med udgangspunkt i det, der fungerer i organisationen, på arbejdspladsen, samt at ledere og medarbejdere i fællesskab indeholder nøglen til at skabe positiv udvikling, handler det om at undersøge, hvad der fungerer bedst og systematisk arbejde med at sprede "best practice". Derudover at udvikle ambitiøse og realistiske forventninger til fremtiden og iværksætte handlinger, der sikrer, at forventninger bliver til virkelighed. Coaching skaber på den måde en effektiv og resultatorienteret læring med ægte engagement. På kurset vil der blive endnu mere fokus på træningsdelen, således at I får teknikkerne og tilgangen mere ind under huden. Temaer som vi vil arbejde dybere med er bl.a. værdier og overbevisninger, som er nogle af de kraftigste værktøjer til at fremme motivationen.

12 Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 95, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1Startdato: Dato: Mandag d og tirsdag d Varighed: 2 gange, kl Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlem: 1500 kr. Holdnr Paradoksledelse Forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, tydelig ledelse, coachende ledelse, mulighedsledelse. Diskurserne og teorierne er mange. Og den enkelte leder står ofte midt i en række paradokser: Man skal gå foran og holde sig i baggrunden, være tydelig og lyttende, skære igennem og være involverende, være visionær og holde benene på jorden, lægge planer og være fleksibel, skabe stabilitet og nyskabe mv. Paradokserne stiller skarpt på udfordringen for mange ledere i dag: at skulle balancere mellem at være fornyende og skabe stabilitet, samt at fokusere på både relationer og resultater. Forelæsningen vil sætte fokus på paradoksledelse som et redskab og tankesæt ift. forandringsledelse, og introducere deltagerne til et konkret testredskab der kan anvendes til ledelsesudvikling samt lederteamudvikling. Undervisere: Thomas Lundby, Erhvervspsykolog, cand.psych.aut og Morten Novrup Henriksen, Erhvervspsykolog, cand.psych.,aut Sted: Syddansk Universitet, Lokale 99, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Mandag d Varighed: Kl. 17:30-19:15 Normalpris: 175 kr. DSR-medlemmer: 87,50 kr. Inklusiv: Vand Holdnr Det effektive lederteam Forskning viser, at lederteam kan være som oliefelter: kæmpe ressourcer, men også kæmpe ressourcespild. Og desværre oftest det sidstnævnte. Det skyldes at lederteam ikke formår at håndtere uenigheder og konflikter uden at det går ud over sammenhængskraften. Kompleksiteten og forandringshastigheden gør det svært for én leder, at udstikke kursen for organisationen og sikre, at den bliver fulgt. Det er nødvendigt med tværgående samarbejde i og mellem organisationer. Eksempelvis på sygehuse, hvor samarbejdet mellem læger, forskere, sygeplejersker, radiologer m.m. er afgørende. Eller skoler hvor behovet for samarbejde mellem lærere og pædagoger er blevet større. Lederteamet er afgørende i forhold til at skabe kurs, sammenhæng og fælles forpligtigelse på helheden.

13 Når vi skeler til den nyeste internationale forskning indenfor feltet, så peges der på at den danske litteratur om udvikling af lederteams med primært fokus på teamets kommunikation, konflikter, tillid, samspil mm. er forkert! På kurset præsenteres en model, der indfanger de faktorer, som skal være til stede for at udvikle effektive lederteam. Konkret rettes opmærksomheden bl.a. mod teamets forudsætninger, herunder at de har et klart formål som team og arbejder med de korrekte sager på møder. Desuden skal det enkelte medlem have noget ud af at være en del af teamet, heri indbefattet at opleve, at medlemskabet af teamet bidrager til trivsel, motivation, læring og udvikling i sin ledelse. Undervisere: Thomas Lundby, Erhvervspsykolog, cand.psych.aut og Morten Novrup Henriksen, Erhvervspsykolog, cand.psych.,aut Sted: Syddansk Universitet, Lokale 96, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Torsdag d Varighed: Kl. 17:30-19:15 Normalpris: 175 kr. DSR-medlemmer: 87,50. Inklusiv: Vand Holdnr Positiv Power Flyt dig mellem ørerne, og resten følger med af sig selv! Positiv power er dér, det hele starter. Hvordan tænker vi, hvad gør vi ved det? Der er evidens for, at positive forventninger skaber positive resultater. Når du fodrer hjernen med positive og realistiske forventninger, er der langt større sandsynlighed for, at du kommer i mål, med det du gerne vil. Du kommer til at tro mere på dig selv, bekymre dig mindre, udnytte dit potentiale. Du får ganske enkelt større succes, fordi dine tanker bliver til virkelighed. Omvendt ved vi også, at man kun bruger 10 % af hjernens kapacitet, når man er bange, er skeptisk, bekymret eller på anden måde er styret af negativt ladede følelser. I løbet af disse to kursusdag vil du få teorier, indsigt og værktøjer til at vende negative tanker til et positivt mindset. Du bliver i stand til at omsætte teori til handling og ved at kombinere synergier mellem positiv psykologi, coaching, mental træning og en styrkebaseret tilgang, vil du blive i stand til at udnytte 90 % af hjernens kapacitet i positiv retning. Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 95, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Tirsdag d og tirsdag den Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlemmer: 1500 kr. Holdnr

14 High Performance Team På arbejdspladser og i mange stillinger stilles der krav om, at medarbejderne skal kunne arbejde i teams, grupper og projekter. Et velfungerende team opstår dog ikke af sig selv. Der er mange styrker og facetter, som vi bør have viden om, og vide hvornår er til stede, før at fundamentet for et High Performance Team er skabt. Definition af High Performance Team stammer fra Jon R. Katzenbach og Gouglas K. Smith (1993), som bakkes op af nyere studier fra Gallup og Marcus Buckingham (2008). På kurset kommer vi omkring disse emner: Hvordan kommer vi fra arbejdsgruppe til High Performance Team? Og hvordan er performance contra teameffektivitet på rejsen? Hvilken udvikling og hvilke faser går det stærke team igennem? Vi kigger på de typiske udviklingsfaser i teams og på, hvordan performance er i et teams livsfaser. Hvad er kendetegnende ved et stærkt team? Her tager vi afsæt i Martin Seligmann definition af de 24 styrker hentet fra den positive psykologi. Hvilken betydning har et teams performance i forhold til, hvor meget de enkelte teammedlemmers styrker er sat i spil? Hvordan identificeres såvel det enkelte teammedlems som teamets samlede styrker? Alle deltagere vil opnå større bevidsthed, viden og indsigt i egne og potentielle teamets styrker og behov.hvilke forskelle og faktorer skal være til stede i sammensætningen af et team? Udover styrkerne fra den positive psykologi er faglige, personlige forskelle og roller vigtige ingredienser til det stærke team. Det får du på kurset High Performance Team: Sikkerhed i at arbejde med og i teams - med succes Større viden om kompleksiteten i teams Konkrete modeller og værktøjer, du kan overføre direkte til brug i hverdagen. Bevidsthed omkring faglige, personlige, holdningsmæssige forskelle. Kortlægning af egne styrker Forskelle i forhold til foretrukken rolle i teamet Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Sted: Syddansk Universitet, Lokale 96, Campusvej 55, Hovedindgangen/indg. H, parkering P1 Dato: Onsdag d og torsdag d Varighed: 2 gange, kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Morgenmad, frugt, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage Normalpris: 3000 kr. DSR-medlemmer: 1500 kr. Holdnr

15 Kultur og samfund Israel Få steder i verden rummer så store kulturelle konflikter på så få kvadratkilometer som Israel. Det kan være komplekst at forstå den moderne jødiske stat og ikke mindst den langvarige konflikt. Det er 100 år siden konflikten begyndte, 20 år siden Osloaftalen blev underskrevet, men hvor går vejen mod fred? Hanne Foighel er på hjemmebane, når hun stiller skarpt på den aktuelle udvikling vejen mod fred i Israel. Efter over 25 år i landet inviterer hun os også ind bag facaden på Israels kultur, der er udviklet i konfliktens skygge. Det er et kludetæppe af indvandrere fra alle verdenshjørner og umage modersmål, omdannet til én stat, ét samfund én hebraisk kultur skabt på grundlag af et sprog, der i 2000 år ikke var blevet brugt. Der vises klip fra israelske film. Forelæser: Hanne Foighel, Mellemøstkorrespondent, journalist Sted: Syddansk Universitet, Lokale 100, Campusvej 55, Hovedindgangen, 5230 Odense M Dato: Onsdag d Varighed: Kl: 17:00-21:00 Normalpris: 400 kr. DSR-medlemmer: 200 kr. Inklusiv: Sandwich, vand, kaffe og kage Holdnr Verdens brændpunkter De seneste år har nyhedsudsendelserne gang på gang bragt nyt fra verdens brændpunkter. Borgerkrig, død og ødelæggelse er overskrifterne, og Vestens rolle i kampene bliver til stadighed diskuteret. Hvor meget skal vi blande os? Kommer krigene i det hele taget os ved? Og hvad med de mange flygtninge der nu kommer til Europa som følge af uroligheder og borgerkrig? Tag med tre af Danmarks dygtigste forskere til Ukraine, Syrien og Irak og få overblik over, hvordan situationen i de pågældende lande udvikler sig. FORLØB Ons : Ukraine, Søren Riishøj, Lektor emeritus, cand.mag. Ons : Syrien, Peter Seeberg, Lektor, ph.d. Ons : Irak. Søren Schmidt, Lektor PRAKTISK INFORMAITON Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Startdato: Onsdag d Varighed: 3 gange, 18:00-19:45 Normalpris: 350 kr. DSR-medlemmer: 175 kr. Holdnr

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET -

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære DSR-medlem Få ny viden

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab,

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab, fyraftensmøder, karriereworkshop, karrieresparring, netværk, karriererådgivning, kompetenceafklaring, arbejdsmarkedskendskab, netværk, job søgning, ansøgningstjek, cv-tjek, jobsamtalen, forhandling, karrieremål,

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12 dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære

Læs mere

Særforanstaltninger. Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008

Særforanstaltninger. Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008 Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008 Særforanstaltninger Man etablerer aldrig en særforanstaltning af pædagogiske årsager. Man etablerer den som en nødvendighed for ikke at skabe førtidspensionister blandt

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere