Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse"

Transkript

1 Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse Den 19. august 2004 Direktør Palle Juliussen 1

2 Disposition Kort om Posten TIK-processen Udvikling af lederskab Excellencemodellens rolle i Post Danmark Koncernselvevaluering, prisansøgninger Afrunding og læring 2

3 Grundlag for Post Danmark A/S Postvæsenet stiftet 1624 Post Danmark A/S stiftet juni 2002 (pr ) Eneret på breve under 100 g. Indskrænkes i 2005 til 50 g. Befordringspligt for breve og pakker under 20 kg. Post Danmark skal drives på et forretningsmæssigt grundlag Ejer (trafikministeren) kan sælge op til 25% af aktierne 3

4 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Kommunikation Direktionssekretariatet Finans og Økonomi Logistik Personale Produktledelse/ Marketing Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Informationsteknologi Kurer, Ekspres, Pakker International Post Erhvervskunder Privatkunder Brevproduktionsområder Postcentre Transport Postområder Ejendomme Service Indkøb Service Center Kunde Københavns Pakkecenter Postcentre, pakker Budstikken A/S INC Forretningspost Mediapost Bladpost ekommunikation Postservice Filialområder Post Danmark Frimærker Service Center Administration Storkundesalg PDL A/S Erhvervssalg Salgsområder

5 Post Danmarks nettoindtægter (2003) I alt 10,6 mia. kr. Blade 8% Bank & Filialnet 5% Adresseløse 7% Øvrige 3% Pakker 12% Breve 65% 5

6 Alliancer og akkvisitioner Akkvisitioner Alliancer First International Bancorp

7 TIK-processen Opstart Indgik i strategiprojekt 1997 Godkendt af direktion hhv. bestyrelse ultimo 1997 Igangsat af direktion primo 1998 Total Involvering i Kvalitet I produkter I processer I partnerskaber I arbejdslivet Baggrund Utryghed og mistillid pga. nye arbejdsmetoder. Forskellige målsætninger hos ledelse hhv. medarbejdere. Forandringsforstoppelse i virksomheden. Formål Skabe en virksomhedskultur med fokus på løbende forbedringer i Post Danmark i takt med udviklingen hos kunder og i samfundet. Konkurrenceevne 7

8 Ledelse i Post Danmark (TQM) er ledelsesfilosofien INDSATS 500 points RESULTATER 500 points Lederskab 100 points Medarbejdere Politik & Strategi 80 points Processer 140 points Medarbejder Kunde 200 points Nøgle- 150 points er ledelsessystemet til at realisere filosofi Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points INNOVATION OG LÆRING 8

9 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Lederskab Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Den nye måde at bedrive ledelse på TIK (TQM) som ledelsesfilosofi satte nye krav til chefer og ledere. Målstyring for alle chefer og ledere - struktur efter E-modellen. Nye kurser for arbejdsledere (niveau 4) - særligt fokusområde. 10 nye Leveregler (adfærdsregulerende normer) indført. Post Danmarks 10 leveregler for god ledelse: 1. Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige result ater 2. Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3. Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedri nger 4. Alle enheder, teamog medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5. Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6. Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7. Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle iveauer n 8. Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle, på en måde der gør det nemt at være kunde 9. Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks ituation s 10. Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organ isation Massiv kursusindsats gennem 1½ år for alle fastansatte med chefer og ledere i aktiv rolle som medunderviser: Niveau 1-2 : 5 dage inkl. motivationspsykologi Niveau 3-4 : 2 dage Overordnet formål: alle har samme billede af TIK og af fremtidens udfordringer Uddannelses-kaskaden Direktionen 1. ledelsesniveau 2. ledelsesniveau 3. ledelsesniveau ca Medarbejdere 70 ledere ledere 1500 ledere

10 TIK-processen Alles deltagelse Selvbærende Team Kaizen - Løbende forbedringer Tavlemøder Forslagssystem Løbende forbedringer Procesorientering - PDCA Kaizen - Løbende forbedringer Benchmarking Forslagssystem Miljøledelse Fokus på kunden og medarbejderen Kundetilfredshedsanalyse Procesorientering Kvalitetsstyring Medarbejdertilfredshedsanalyse Ledelsesudvikling Selvbærende Team Arbejdsmiljø Det sociale kapitel Alles deltagelse Fokus på kunde og medarbejder Ledelsens engagement Ledelsens engagement Ledelsesudvikling Uddannelseskaskade Leveregler Lean Målstyring Selvevaluering Løbende forbedringer Fokus på facts Ledelsens engagement Fokus på facts Kundetilfredshedsanalyse Medarbejdertilfredshedsanalyse Selvevaluering - Excellence Benchmarkingsystem Målstyringsaftaler 10

11 Grundlaget for Post Danmarks ledelse er Excellencemodellen INDSATS 500 points RESULTATER 500 points Medarbejdere Medarbejder Lederskab 100 points Politik & Strategi 80 points Processer 140 points Kunde 200 points Nøgle- 150 points Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points INNOVATION OG LÆRING 11

12 Excellencemodellen Integreret i Styringsprocessen i Post Danmark Styringsprocessens forløb i 2003 i sammenhæng med strategiudviklingsprocessen samt MKA og KTA Fe b Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Strategiproces Strategiarbejde Hovedmål kerneprocesser Styringsproces Økonomi- Selvevalue. Budget Planer styring Koncern Enhe der Intern Intern Årsrapport Udarbejdelse af SE Forslag til prisændringer Indika Rammeforslag tioner til bestyrelsen Udarbejdelse Udarbejdelse af SE af SE og prisansøgning Assesment Intern Intern Kvartals- Halvårs Kvartals- - forvent- forvent- ninger ninger Forretnings- og procesplaner planer Enheder- Best nes bud- yrel get forslag -sen Intern Kvartalsforventninger Virksomhedsplan Målstyringsaftaler Konsolidering - Regsnskab Ekstern årsrapport Ekstern kvartalsrapport Ekstern halvårsrapport Ekstern kvartalsrapport KTA MKA KTA IKTA 12

13 Leder skab 100poin t s I ND S A T S points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr oces ser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG RESULTATER points Medarbejd er Re s ult a ter 90 poin t s Kun de Re s ult a ter 200poin t s Sa mf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I ND S A T S points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr ocesser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG RE SULT AT ER points Medarbejd er Res ult a ter 90 poin t s Ku n de Re s ult a ter 200poin t s Samf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I N DS AT S points Medarbejd er e 90 poin t s Polit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressour cer 90 poin t s Pr ocesser 140poin t s I N NO V A TIO NOG I ND LÆ RI NG RE SULT AT ER5 0 0 points Medarbejd er Res ult a ter 90 poin t s Ku n de Res ult a ter 200poin t s Samf unds Res ult a ter 60 poin t s Re s ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I ND S A T S5 0 0 points RESULTATER5 ER points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr oces ser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG Medarbejd er Re s ult a ter 90 poin t s Ku n de Re s ult a ter 200poin t s Sa mf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Excellencemodellen Selvevaluering - overblik Enheder Koncern 382 point 434 point Excellence Modellen 303 point Excellence Modellen 254 point Excellence Modellen Excellence Modellen point point Ledersk ab 100 p Personaleledelse 90 p 467 point Indsats 500 p Resultat500 p Ledersk ab 100 p Proc es ser 140 p Personaleledelse 90 p Re ss ou rcer 90 p Medarbejdertilfredshed 90 p Kundetilfredshed 200 p Effek tpå samfundet 60 p Virksomhedens resultater 150 p 385 point Indsats 500 p Resultat500 p

14 Excellencemodellen - Enheder Selvevalueringsrapporten Indsatser 1b Ledere er personligt involveret i at sikre, at organisationens ledelsessystem udvikles, implementeres og kontinuerligt forbedres Emne 1 Fremgangsmåde Udbredelse Evaluering og vurdering Alle obligatoriske målepunkter for enhedstypen + evt. tilvalgte. 14

15 Excellencemodellen - Enheder Interne assessorer Obligatorisk kursus for alle chefer Alle enheder har mindst 1 assessor Samlet styrke p.t. 168 assessorer (de 110 blev anvendt i 2003) Intern læring en stor sidegevinst Retningslinier for Assessorer Post Danmark LOGISTIK & D ISTRIBUTION DATO FEBRUAR 2000 TIK-staben er ansvarlig for proces, værktøjer, uddannelse, teamsammensætning, besøgsplan, afklaring af evt. uenigheder, evaluering og evt. udskiftning af assessorer. 15

16 Excellencemodellen - Koncern Koncern -selvevaluering 2003 Drejebog Post Danmark A/S /

17 Excellencemodellen - Koncern Koncern-selvevaluering 2003 Arbejdsproces fredag 1. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 2, 2 4, 3 1, 4 5 og 5 3. Læs det nye materiale i lokalet Diskuter styrker / forbedringer / rapporttekst for kriteriet Skriv ændringer og tilføjelser på PC i lokalet. 2. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 5, 2 3, 3 2, 4 1 og 5 4. Do 1. Lederskab Helge Israelsen Anders Due Jørgen Sondrup Bo H. N ielsen Martin von Horsten 2. Politik/Strategi Bjarne Wind Jørn Schmidt Henning Rabjerg Jesper Bremholm Jens Heurlin 3. Medarbejdere Hans Erik Nielsen Søren Ravn Jensen Kent G. Kristensen Ole Schmidt Pedersen Benny Nielsen 4. Partnere/Ressourcer 5. Processer K.B. Pedersen Mogens Madsen Finn Hansen Carsten Dalbo Pedersen Gert Thomsen Søren Rasmussen 6. Resultat er Kun der Medarbejdere Sam f u n d Økono mi m v. Anders Jeppesen Søren-Michael Pihl Herman Petersson Birgitte Munksgaard Linda Rosenkrantz Hanne Vibeke Pedersen 3. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 4, 2 1, 3 5, 4 3 og 5 2. Do 4. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 3, 2 5, 3 4, 4 2 og 5 1. Do Palle Juliussen Torsten Fels Sune Stausholm Jens Risgaard Helle N ielsen Resultatgruppen kl : Opsaml resultater og ensret resultatvisning. Afdæk mangler af samt udarbejd forslag til mål. Prioriter emner til rapporttekst og scor resultatkriterier. Udarbejd præsentation for 4 resultatkriterier til lørdag (i Powerpoint). Kriterium-gruppe kl : Saml op på 4 x ændringer og tilføjelser. Færdiggør styrker og forbedringer. Prioriter emner til rapporttekst. Scor eget kriterium. Udarbejd præsentation for eget kriterium til lørdag (i Powerpoint). 5 styrker 5 forbedringer Mangle r der nogl e resultater? Score 5 17

18 Mål- og resultatstyringsaftalen Alle målepunkter angår resultatkriterierne i EFQM-modellen Eksempler for en niveau 1 chef KTA-resultat resultatkriterium 6a MKA-index Resultatoverholdelse Årsforventning Kvalitet, rettidighed, servicemål mv 7a 9a 9a 9b Målepunkter nedbrydes til performancedrivere En postmester, måles eksempelvis på Udbytte af MKA Værdier MKA Arbejdstilrettelæggelse MKA Ledelse MKA Dialog /kommunikation MKA SBT profilen, på team 18

19 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Politik og strategi Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Strategi 2006 Markederne Volumen afgør lønsomhed Liberalisering Elektronisk substitution International konsolidering Kunderne Differentiering HR-forhold 4 Strategiske fokusområder Effektivisere og markedstilpasse Udvikle nye ydelser - til både afsender og modtager Søge alliance med betydende international postaktør Fokusere og accelerere HR-udvikling Interne styrkepositioner Velfungerende, landsdækkende distributionsnet Teknologisk avanceret produktionsapparat Sund postvirksomhed med høj værdiskabelse TIK-proces med øget kunde- og medarbejdertilfredshed Arbejdsmarkedet stiller nye og skærpede krav 19

20 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Medarbejdere Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Selvbærende Team Medarbejderne får ansvar og kompetence til at løse en given driftsopgave inden for afstukne rammer. Teamet lægger selv planer og fordeler arbejdsopgaver indbyrdes (traditionelle arbejdslederfunktioner) SBT-profiteamet samt anvise næste udviklingstrin. nyt værktøj I 2001 til at måle status for Status primo 2003: Samlet SBT-nøgletal 2,28 Bedste enhed 3,41 SBT -Profilen Fase punkt 1 punkt 2 punkt 3 Te am Opgaver Målsty ring Samarbej de Ledere En he d Coaching Målsty ring Ledelse af individer Ledelse gennem SBT Teamledelse E T L Forslagssystem Hurtig elektronisk behandling, beslutning og tilbagemelding. Belønning af godkendte forslag inden for fælles ramme enkeltforslag (registrerede) summariske forslag i

21 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Processer Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Procesorientering Kortlagt alle centrale processer Udpeget centrale procesansvarlige Opbygget procesovervågning Strategiske processer Kerneprocesser Erhvervsbrevproces Erhvervspakkeproces International brev- og pakkeproces Strategiudviklingsproces Styringsproces Benchmarking Privatkundeproces Håndbog til benchmarking Drejebog for intern benchmarking Internt Benchmarkingsystem Arbejder på at udbrede intern rollemodel-adfærd: stort potentiale Fokus på udbredt ekstern benchmarking næste skridt Transportproces Støtteprocesser Logistikoptimeringsproces Transportproces HRproces ITproces Serviceproces Komm.- proces Driftsprocesser Erhvervssalgsproces Privatsalgsproces Indsamlingsproces Marketingproces Brevsorteringsproces A og B Pakkesorteringsproces Distributionsproces 21

22 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Kunderesultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points KundeTilfredshedsAnalyser Image EPSI-modellen Løbende målinger opdelt i 3 grupper : Erhvervskunder Private kunder (filialer og distribution) Interne kunder (fx postcenter / -område) Kundetilfredshed Forventninger Produkter Værdi Loyalitet Personlig betjening private (overordnede index) Tilfredshed: Loyalitet: Imagekampagne Vi kan mere end du tror stor effekt og betydning for resultatfremgang har haft 22

23 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Kunderesultater (2) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points EU Barometer - overordnet kundetilfredshed med postale ydelser IRL DK L UK TOTAL FIN P B NL GR F * EU 15 D OST A S D WEST D TOTAL E I Satisfied Not satisfied

24 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Medarbejderresultater Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Måling af Kvalitet i Arbejdslivet Måling hvert år - alle medarbejdere Spørges til tilfredshed (skala 1-5) for Arbejdet (8 spm.) Arbejdspladsen (10 spm.) Gruppe / sektion (9 spm.) Nærmeste leder (12 spm.) Hovedresultater Svarprocent: Tilfreds alt i alt : Gns. tilfredshed: ,3 3,77 3, ,7 3,85 3, ,3 3,76 3, ,1 3,87 3, ,2 3,82 3,59 Obligatorisk proces for dialog og målfastsættelse på teamniveau 24

25 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Samfundsresultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Samfundets opfattelse Corporate image blandt befolkningen

26 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Samfundsresultater (2) Priser og anerkendelser Arnold-diplompris (kategori Elevfilm) fra Dansk Reklamefilm Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points HRM-pris fra Dansk Management Forum Arnold-diplompris (kategori Publikumsprisen) fra Dansk Reklamefilm Certificate of Excellence til Internationalt Postecenter fra IPC Arnold-diplompris (kategori Ide-prisen hhv. Specialprisen) fra Dansk Reklamefilm Årets Arbejdsplads til Sydjyllands Postcenter fra SID Det Sociale S til Nordjyllands Postcenter fra Socialministeriet Echo Award (verdens største DM-pris) fra Direct Marketing Association (USA) Echo Award bronze Recognised for Excellence fra Center for Ledelse/EFQM Dansk Design Pris (kategori Trykt kommunikation) fra Dansk Design Center Papyrus Award (kategori Brochurer) fra Papyrus A/S Aurora-pris (kategori b-t-b) fra Jyllands-Posten Integrationspris til Østjyllands Pakkecenter fra Århus Kommune Echo Award sølv 2004 Den Danske Kvalitetspris

27 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Økonomi Mio. kr Nettoomsætning Resultat af primær drift før engangsposter

28 Omkostningssiden - markante effektiviseringer Antal årsværk Personaleomkostninger udgør 71 pct. af de samlede driftsomkostninger Fortsatte effektiviseringer har reduceret antallet af heltidsbeskæftigede med 6 pct. i 2003 Antal heltidsbeskæftigede reduceret med 15 pct. siden

29 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (3a) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Selvevaluering efter Excellencemodellen - Enheder Stabil udvikling over 6 år Bedste enhed i 2003: 505 point (dårligste: 314) Dokumenterer fornuftig udbredelse i hele virksomheden Enheder i gennemsnit Tal i point Result at Result at Result at Mål Result at Mål Result at Mål Result at Mål Lederskab Medarbejdere Hele Excellencemodellen

30 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (3b) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Det interne kvalitetsmesterskab Årlig tilbagevendende begivenhed En kåring - ikke en ansøgning Fremgangsmåde Højeste score 40% Største forbedring 40% Bedste præcision 20% 30

31 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Nøgleresultater (4) Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Selvevaluering efter Excellencemodellen - Koncern Selvevaluering og ekstern uformel assessment 2000: 385 point Selvevaluering og ekstern uformel assessment 2001/2002: 467 point Recognised for Excellence 2002: point Den Danske Kvalitetspris 2004: point Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Resultat 2001/02 R.F.E Resultat Mål Point Resultat Sporadisk Opstart Alm. veldrevet Udmærket Excellent Prisvinder DK Prisvinder Europa World Class Usandsynligt Ren teori 31

32 32

33 Afrunding og læring 33

34 Læring Post Danmarks erfaringer med Excellencemodellen + Modellen virker! + Godt at starte trinvis + Udbredt forståelse, fælles sprog, gensidig læring + Nyttigt med (aner)kendt model + Godt styringsredskab til at møde de forretningsmæssige udfordringer Ikke et Quick Fix! Undgå at sætte alt ind i 9 kasser Kommunikere sammenhænge og opnåede resultater for at holde gejsten Gennemtænkt Timing af selvevaluering Tilrettelæg selvevaluering så det ikke tager pusten fra folk... 34

35 Gode råd i processen Tænk dig om. Vær sikker på, at omstillingen er noget, du ønsker. Du har kun ét skud i bøssen. Det er svært at komme bagefter og sige: Nu laver vi om igen! Hold fast. Problemer opstår hele tiden, og det er let at falde for fristelsen til at udskyde eller springe over nødvendige beslutninger. Vær konsekvent. Hvis noget viser sig ikke at fungere, så eksekver de nødvendige beslutninger med behørig respekt for alle interessenter. 35

36 Udfordringen! At vinde Den Europæiske Kvalitets Pris

Post Danmarks rejse mod Excellence

Post Danmarks rejse mod Excellence Post Danmarks rejse mod Excellence Post Danmarks rejse mod Excellence af underdirektør Anders Jeppesen, asj@post.dk 1. Introduktion Post Danmark startede i 1998 en massiv forandringsproces baseret på ledelsesfilosofien

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Postnord Omsætning 39.400mio. DKK Ebit 1.571 mio. DKK BESTYRELSE Antal ansatte 40.000 INTERN REVISION Antal m2 1.650.000 KONCERNCHEF FINANS / ØKONOMI BIS KOMMUNIKATION

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Den gode samtale i FTF-A

Den gode samtale i FTF-A Den gode samtale i FTF-A Medarbejderkompetencer og ledelse 23. Oktober 2013 Teamleder Poul-Erik Jeppesen FTF-A og Den gode samtale 136.000 medlemmer fordelt på 59 brancher 26 vejledere og 6 ledere fordelt

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LP I VEJDIREKTORATET Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LEADERSHIP PIPELINE I VEJDIREKTORATET AGENDA Erfaring

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

LederNetværk. Kick Off Rødovregaard 19. marts 2015

LederNetværk. Kick Off Rødovregaard 19. marts 2015 LederNetværk Kick Off Rødovregaard 19. marts 2015 Program 17.30 Ankomst og introduktion til LederNetværk 18.00 Introduktion til netværksbegrebet og hvor du og dine medarbejdere kan få mere ud af at netværke

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Mandag den 19. januar 2009

Mandag den 19. januar 2009 Mandag den 19. januar 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten Palle Christoffersen, seniorkonsulent, 09:10 Hvad skal vi med lean? Om at sætte retning og rammer

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere