Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse"

Transkript

1 Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse Den 19. august 2004 Direktør Palle Juliussen 1

2 Disposition Kort om Posten TIK-processen Udvikling af lederskab Excellencemodellens rolle i Post Danmark Koncernselvevaluering, prisansøgninger Afrunding og læring 2

3 Grundlag for Post Danmark A/S Postvæsenet stiftet 1624 Post Danmark A/S stiftet juni 2002 (pr ) Eneret på breve under 100 g. Indskrænkes i 2005 til 50 g. Befordringspligt for breve og pakker under 20 kg. Post Danmark skal drives på et forretningsmæssigt grundlag Ejer (trafikministeren) kan sælge op til 25% af aktierne 3

4 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Kommunikation Direktionssekretariatet Finans og Økonomi Logistik Personale Produktledelse/ Marketing Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Informationsteknologi Kurer, Ekspres, Pakker International Post Erhvervskunder Privatkunder Brevproduktionsområder Postcentre Transport Postområder Ejendomme Service Indkøb Service Center Kunde Københavns Pakkecenter Postcentre, pakker Budstikken A/S INC Forretningspost Mediapost Bladpost ekommunikation Postservice Filialområder Post Danmark Frimærker Service Center Administration Storkundesalg PDL A/S Erhvervssalg Salgsområder

5 Post Danmarks nettoindtægter (2003) I alt 10,6 mia. kr. Blade 8% Bank & Filialnet 5% Adresseløse 7% Øvrige 3% Pakker 12% Breve 65% 5

6 Alliancer og akkvisitioner Akkvisitioner Alliancer First International Bancorp

7 TIK-processen Opstart Indgik i strategiprojekt 1997 Godkendt af direktion hhv. bestyrelse ultimo 1997 Igangsat af direktion primo 1998 Total Involvering i Kvalitet I produkter I processer I partnerskaber I arbejdslivet Baggrund Utryghed og mistillid pga. nye arbejdsmetoder. Forskellige målsætninger hos ledelse hhv. medarbejdere. Forandringsforstoppelse i virksomheden. Formål Skabe en virksomhedskultur med fokus på løbende forbedringer i Post Danmark i takt med udviklingen hos kunder og i samfundet. Konkurrenceevne 7

8 Ledelse i Post Danmark (TQM) er ledelsesfilosofien INDSATS 500 points RESULTATER 500 points Lederskab 100 points Medarbejdere Politik & Strategi 80 points Processer 140 points Medarbejder Kunde 200 points Nøgle- 150 points er ledelsessystemet til at realisere filosofi Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points INNOVATION OG LÆRING 8

9 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Lederskab Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Den nye måde at bedrive ledelse på TIK (TQM) som ledelsesfilosofi satte nye krav til chefer og ledere. Målstyring for alle chefer og ledere - struktur efter E-modellen. Nye kurser for arbejdsledere (niveau 4) - særligt fokusområde. 10 nye Leveregler (adfærdsregulerende normer) indført. Post Danmarks 10 leveregler for god ledelse: 1. Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige result ater 2. Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3. Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedri nger 4. Alle enheder, teamog medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5. Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6. Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7. Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle iveauer n 8. Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle, på en måde der gør det nemt at være kunde 9. Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks ituation s 10. Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organ isation Massiv kursusindsats gennem 1½ år for alle fastansatte med chefer og ledere i aktiv rolle som medunderviser: Niveau 1-2 : 5 dage inkl. motivationspsykologi Niveau 3-4 : 2 dage Overordnet formål: alle har samme billede af TIK og af fremtidens udfordringer Uddannelses-kaskaden Direktionen 1. ledelsesniveau 2. ledelsesniveau 3. ledelsesniveau ca Medarbejdere 70 ledere ledere 1500 ledere

10 TIK-processen Alles deltagelse Selvbærende Team Kaizen - Løbende forbedringer Tavlemøder Forslagssystem Løbende forbedringer Procesorientering - PDCA Kaizen - Løbende forbedringer Benchmarking Forslagssystem Miljøledelse Fokus på kunden og medarbejderen Kundetilfredshedsanalyse Procesorientering Kvalitetsstyring Medarbejdertilfredshedsanalyse Ledelsesudvikling Selvbærende Team Arbejdsmiljø Det sociale kapitel Alles deltagelse Fokus på kunde og medarbejder Ledelsens engagement Ledelsens engagement Ledelsesudvikling Uddannelseskaskade Leveregler Lean Målstyring Selvevaluering Løbende forbedringer Fokus på facts Ledelsens engagement Fokus på facts Kundetilfredshedsanalyse Medarbejdertilfredshedsanalyse Selvevaluering - Excellence Benchmarkingsystem Målstyringsaftaler 10

11 Grundlaget for Post Danmarks ledelse er Excellencemodellen INDSATS 500 points RESULTATER 500 points Medarbejdere Medarbejder Lederskab 100 points Politik & Strategi 80 points Processer 140 points Kunde 200 points Nøgle- 150 points Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points INNOVATION OG LÆRING 11

12 Excellencemodellen Integreret i Styringsprocessen i Post Danmark Styringsprocessens forløb i 2003 i sammenhæng med strategiudviklingsprocessen samt MKA og KTA Fe b Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Strategiproces Strategiarbejde Hovedmål kerneprocesser Styringsproces Økonomi- Selvevalue. Budget Planer styring Koncern Enhe der Intern Intern Årsrapport Udarbejdelse af SE Forslag til prisændringer Indika Rammeforslag tioner til bestyrelsen Udarbejdelse Udarbejdelse af SE af SE og prisansøgning Assesment Intern Intern Kvartals- Halvårs Kvartals- - forvent- forvent- ninger ninger Forretnings- og procesplaner planer Enheder- Best nes bud- yrel get forslag -sen Intern Kvartalsforventninger Virksomhedsplan Målstyringsaftaler Konsolidering - Regsnskab Ekstern årsrapport Ekstern kvartalsrapport Ekstern halvårsrapport Ekstern kvartalsrapport KTA MKA KTA IKTA 12

13 Leder skab 100poin t s I ND S A T S points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr oces ser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG RESULTATER points Medarbejd er Re s ult a ter 90 poin t s Kun de Re s ult a ter 200poin t s Sa mf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I ND S A T S points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr ocesser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG RE SULT AT ER points Medarbejd er Res ult a ter 90 poin t s Ku n de Re s ult a ter 200poin t s Samf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I N DS AT S points Medarbejd er e 90 poin t s Polit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressour cer 90 poin t s Pr ocesser 140poin t s I N NO V A TIO NOG I ND LÆ RI NG RE SULT AT ER5 0 0 points Medarbejd er Res ult a ter 90 poin t s Ku n de Res ult a ter 200poin t s Samf unds Res ult a ter 60 poin t s Re s ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I ND S A T S5 0 0 points RESULTATER5 ER points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr oces ser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG Medarbejd er Re s ult a ter 90 poin t s Ku n de Re s ult a ter 200poin t s Sa mf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Excellencemodellen Selvevaluering - overblik Enheder Koncern 382 point 434 point Excellence Modellen 303 point Excellence Modellen 254 point Excellence Modellen Excellence Modellen point point Ledersk ab 100 p Personaleledelse 90 p 467 point Indsats 500 p Resultat500 p Ledersk ab 100 p Proc es ser 140 p Personaleledelse 90 p Re ss ou rcer 90 p Medarbejdertilfredshed 90 p Kundetilfredshed 200 p Effek tpå samfundet 60 p Virksomhedens resultater 150 p 385 point Indsats 500 p Resultat500 p

14 Excellencemodellen - Enheder Selvevalueringsrapporten Indsatser 1b Ledere er personligt involveret i at sikre, at organisationens ledelsessystem udvikles, implementeres og kontinuerligt forbedres Emne 1 Fremgangsmåde Udbredelse Evaluering og vurdering Alle obligatoriske målepunkter for enhedstypen + evt. tilvalgte. 14

15 Excellencemodellen - Enheder Interne assessorer Obligatorisk kursus for alle chefer Alle enheder har mindst 1 assessor Samlet styrke p.t. 168 assessorer (de 110 blev anvendt i 2003) Intern læring en stor sidegevinst Retningslinier for Assessorer Post Danmark LOGISTIK & D ISTRIBUTION DATO FEBRUAR 2000 TIK-staben er ansvarlig for proces, værktøjer, uddannelse, teamsammensætning, besøgsplan, afklaring af evt. uenigheder, evaluering og evt. udskiftning af assessorer. 15

16 Excellencemodellen - Koncern Koncern -selvevaluering 2003 Drejebog Post Danmark A/S /

17 Excellencemodellen - Koncern Koncern-selvevaluering 2003 Arbejdsproces fredag 1. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 2, 2 4, 3 1, 4 5 og 5 3. Læs det nye materiale i lokalet Diskuter styrker / forbedringer / rapporttekst for kriteriet Skriv ændringer og tilføjelser på PC i lokalet. 2. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 5, 2 3, 3 2, 4 1 og 5 4. Do 1. Lederskab Helge Israelsen Anders Due Jørgen Sondrup Bo H. N ielsen Martin von Horsten 2. Politik/Strategi Bjarne Wind Jørn Schmidt Henning Rabjerg Jesper Bremholm Jens Heurlin 3. Medarbejdere Hans Erik Nielsen Søren Ravn Jensen Kent G. Kristensen Ole Schmidt Pedersen Benny Nielsen 4. Partnere/Ressourcer 5. Processer K.B. Pedersen Mogens Madsen Finn Hansen Carsten Dalbo Pedersen Gert Thomsen Søren Rasmussen 6. Resultat er Kun der Medarbejdere Sam f u n d Økono mi m v. Anders Jeppesen Søren-Michael Pihl Herman Petersson Birgitte Munksgaard Linda Rosenkrantz Hanne Vibeke Pedersen 3. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 4, 2 1, 3 5, 4 3 og 5 2. Do 4. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 3, 2 5, 3 4, 4 2 og 5 1. Do Palle Juliussen Torsten Fels Sune Stausholm Jens Risgaard Helle N ielsen Resultatgruppen kl : Opsaml resultater og ensret resultatvisning. Afdæk mangler af samt udarbejd forslag til mål. Prioriter emner til rapporttekst og scor resultatkriterier. Udarbejd præsentation for 4 resultatkriterier til lørdag (i Powerpoint). Kriterium-gruppe kl : Saml op på 4 x ændringer og tilføjelser. Færdiggør styrker og forbedringer. Prioriter emner til rapporttekst. Scor eget kriterium. Udarbejd præsentation for eget kriterium til lørdag (i Powerpoint). 5 styrker 5 forbedringer Mangle r der nogl e resultater? Score 5 17

18 Mål- og resultatstyringsaftalen Alle målepunkter angår resultatkriterierne i EFQM-modellen Eksempler for en niveau 1 chef KTA-resultat resultatkriterium 6a MKA-index Resultatoverholdelse Årsforventning Kvalitet, rettidighed, servicemål mv 7a 9a 9a 9b Målepunkter nedbrydes til performancedrivere En postmester, måles eksempelvis på Udbytte af MKA Værdier MKA Arbejdstilrettelæggelse MKA Ledelse MKA Dialog /kommunikation MKA SBT profilen, på team 18

19 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Politik og strategi Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Strategi 2006 Markederne Volumen afgør lønsomhed Liberalisering Elektronisk substitution International konsolidering Kunderne Differentiering HR-forhold 4 Strategiske fokusområder Effektivisere og markedstilpasse Udvikle nye ydelser - til både afsender og modtager Søge alliance med betydende international postaktør Fokusere og accelerere HR-udvikling Interne styrkepositioner Velfungerende, landsdækkende distributionsnet Teknologisk avanceret produktionsapparat Sund postvirksomhed med høj værdiskabelse TIK-proces med øget kunde- og medarbejdertilfredshed Arbejdsmarkedet stiller nye og skærpede krav 19

20 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Medarbejdere Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Selvbærende Team Medarbejderne får ansvar og kompetence til at løse en given driftsopgave inden for afstukne rammer. Teamet lægger selv planer og fordeler arbejdsopgaver indbyrdes (traditionelle arbejdslederfunktioner) SBT-profiteamet samt anvise næste udviklingstrin. nyt værktøj I 2001 til at måle status for Status primo 2003: Samlet SBT-nøgletal 2,28 Bedste enhed 3,41 SBT -Profilen Fase punkt 1 punkt 2 punkt 3 Te am Opgaver Målsty ring Samarbej de Ledere En he d Coaching Målsty ring Ledelse af individer Ledelse gennem SBT Teamledelse E T L Forslagssystem Hurtig elektronisk behandling, beslutning og tilbagemelding. Belønning af godkendte forslag inden for fælles ramme enkeltforslag (registrerede) summariske forslag i

21 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Processer Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Procesorientering Kortlagt alle centrale processer Udpeget centrale procesansvarlige Opbygget procesovervågning Strategiske processer Kerneprocesser Erhvervsbrevproces Erhvervspakkeproces International brev- og pakkeproces Strategiudviklingsproces Styringsproces Benchmarking Privatkundeproces Håndbog til benchmarking Drejebog for intern benchmarking Internt Benchmarkingsystem Arbejder på at udbrede intern rollemodel-adfærd: stort potentiale Fokus på udbredt ekstern benchmarking næste skridt Transportproces Støtteprocesser Logistikoptimeringsproces Transportproces HRproces ITproces Serviceproces Komm.- proces Driftsprocesser Erhvervssalgsproces Privatsalgsproces Indsamlingsproces Marketingproces Brevsorteringsproces A og B Pakkesorteringsproces Distributionsproces 21

22 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Kunderesultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points KundeTilfredshedsAnalyser Image EPSI-modellen Løbende målinger opdelt i 3 grupper : Erhvervskunder Private kunder (filialer og distribution) Interne kunder (fx postcenter / -område) Kundetilfredshed Forventninger Produkter Værdi Loyalitet Personlig betjening private (overordnede index) Tilfredshed: Loyalitet: Imagekampagne Vi kan mere end du tror stor effekt og betydning for resultatfremgang har haft 22

23 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Kunderesultater (2) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points EU Barometer - overordnet kundetilfredshed med postale ydelser IRL DK L UK TOTAL FIN P B NL GR F * EU 15 D OST A S D WEST D TOTAL E I Satisfied Not satisfied

24 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Medarbejderresultater Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Måling af Kvalitet i Arbejdslivet Måling hvert år - alle medarbejdere Spørges til tilfredshed (skala 1-5) for Arbejdet (8 spm.) Arbejdspladsen (10 spm.) Gruppe / sektion (9 spm.) Nærmeste leder (12 spm.) Hovedresultater Svarprocent: Tilfreds alt i alt : Gns. tilfredshed: ,3 3,77 3, ,7 3,85 3, ,3 3,76 3, ,1 3,87 3, ,2 3,82 3,59 Obligatorisk proces for dialog og målfastsættelse på teamniveau 24

25 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Samfundsresultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Samfundets opfattelse Corporate image blandt befolkningen

26 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Samfundsresultater (2) Priser og anerkendelser Arnold-diplompris (kategori Elevfilm) fra Dansk Reklamefilm Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points HRM-pris fra Dansk Management Forum Arnold-diplompris (kategori Publikumsprisen) fra Dansk Reklamefilm Certificate of Excellence til Internationalt Postecenter fra IPC Arnold-diplompris (kategori Ide-prisen hhv. Specialprisen) fra Dansk Reklamefilm Årets Arbejdsplads til Sydjyllands Postcenter fra SID Det Sociale S til Nordjyllands Postcenter fra Socialministeriet Echo Award (verdens største DM-pris) fra Direct Marketing Association (USA) Echo Award bronze Recognised for Excellence fra Center for Ledelse/EFQM Dansk Design Pris (kategori Trykt kommunikation) fra Dansk Design Center Papyrus Award (kategori Brochurer) fra Papyrus A/S Aurora-pris (kategori b-t-b) fra Jyllands-Posten Integrationspris til Østjyllands Pakkecenter fra Århus Kommune Echo Award sølv 2004 Den Danske Kvalitetspris

27 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Økonomi Mio. kr Nettoomsætning Resultat af primær drift før engangsposter

28 Omkostningssiden - markante effektiviseringer Antal årsværk Personaleomkostninger udgør 71 pct. af de samlede driftsomkostninger Fortsatte effektiviseringer har reduceret antallet af heltidsbeskæftigede med 6 pct. i 2003 Antal heltidsbeskæftigede reduceret med 15 pct. siden

29 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (3a) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Selvevaluering efter Excellencemodellen - Enheder Stabil udvikling over 6 år Bedste enhed i 2003: 505 point (dårligste: 314) Dokumenterer fornuftig udbredelse i hele virksomheden Enheder i gennemsnit Tal i point Result at Result at Result at Mål Result at Mål Result at Mål Result at Mål Lederskab Medarbejdere Hele Excellencemodellen

30 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (3b) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Det interne kvalitetsmesterskab Årlig tilbagevendende begivenhed En kåring - ikke en ansøgning Fremgangsmåde Højeste score 40% Største forbedring 40% Bedste præcision 20% 30

31 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Nøgleresultater (4) Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Selvevaluering efter Excellencemodellen - Koncern Selvevaluering og ekstern uformel assessment 2000: 385 point Selvevaluering og ekstern uformel assessment 2001/2002: 467 point Recognised for Excellence 2002: point Den Danske Kvalitetspris 2004: point Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Resultat 2001/02 R.F.E Resultat Mål Point Resultat Sporadisk Opstart Alm. veldrevet Udmærket Excellent Prisvinder DK Prisvinder Europa World Class Usandsynligt Ren teori 31

32 32

33 Afrunding og læring 33

34 Læring Post Danmarks erfaringer med Excellencemodellen + Modellen virker! + Godt at starte trinvis + Udbredt forståelse, fælles sprog, gensidig læring + Nyttigt med (aner)kendt model + Godt styringsredskab til at møde de forretningsmæssige udfordringer Ikke et Quick Fix! Undgå at sætte alt ind i 9 kasser Kommunikere sammenhænge og opnåede resultater for at holde gejsten Gennemtænkt Timing af selvevaluering Tilrettelæg selvevaluering så det ikke tager pusten fra folk... 34

35 Gode råd i processen Tænk dig om. Vær sikker på, at omstillingen er noget, du ønsker. Du har kun ét skud i bøssen. Det er svært at komme bagefter og sige: Nu laver vi om igen! Hold fast. Problemer opstår hele tiden, og det er let at falde for fristelsen til at udskyde eller springe over nødvendige beslutninger. Vær konsekvent. Hvis noget viser sig ikke at fungere, så eksekver de nødvendige beslutninger med behørig respekt for alle interessenter. 35

36 Udfordringen! At vinde Den Europæiske Kvalitets Pris

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Post Danmarks rejse mod Excellence

Post Danmarks rejse mod Excellence Post Danmarks rejse mod Excellence Post Danmarks rejse mod Excellence af underdirektør Anders Jeppesen, asj@post.dk 1. Introduktion Post Danmark startede i 1998 en massiv forandringsproces baseret på ledelsesfilosofien

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Tandplejen i Aalborg Kommune anerkendes for deres excellente resultater.

Tandplejen i Aalborg Kommune anerkendes for deres excellente resultater. Tandplejen i Aalborg Kommune anerkendes for deres excellente resultater. Gerd Bangsbo, overtandlæge, Aalborg Kommunes Tandpleje. Pia Clemmensen, souschef Aalborg Kommunes Tandpleje er en stærk organisation

Læs mere

GODSKONFERENCEN 2005 STRATEGISKE UDFORDRINGER PÅ PAKKEMARKEDET V/ Direktør Palle Juliussen, Post Danmark A/S 27. januar 2005

GODSKONFERENCEN 2005 STRATEGISKE UDFORDRINGER PÅ PAKKEMARKEDET V/ Direktør Palle Juliussen, Post Danmark A/S 27. januar 2005 GODSKONFERENCEN 2005 STRATEGISKE UDFORDRINGER PÅ PAKKEMARKEDET V/ Direktør Palle Juliussen, Post Danmark A/S 27. januar 2005 Strategiske udfordringer i pakkemarkedet 2 PALLE JULIUSSEN Direktør Ansvarsområde

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen

Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen Randers Tekniske Skoles kvalitetsrejse Tankegodset Opstart og proces, succeser og snublesten undervejs ESB-netværket HTX-vejen Kvalitetskonference

Læs mere

Udfordringer i styring og overblik over processer. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004

Udfordringer i styring og overblik over processer. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004 Udfordringer i styring og overblik over processer Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004 Processer i en Excellence sammenhæng 2 Indsats Resultater Medarbejdere Medarbejderresultater

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport november Udgivet 6. november af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport november CHR Driftsmålstyring november 2 DRIFTSMÅLSTYRING

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Det strategiske perspektiv

Det strategiske perspektiv Det strategiske perspektiv Se det ske hos TDC Oktober 2007 Supply Chain Direktør Jan Heltborg Indhold Den strategiske betydning af Supply Chain Management Strategiske Supply Chain initiativer Målstyring

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Introduktion til KVIK

Introduktion til KVIK Introduktion til KVIK -Selvevaluering fra start til slut Torsdag d. 3. april 2008 kl.13-16 SCKK Introduktion til KVIK -Selvevaluering fra start til slut Nyt program 13.00-13.15: Velkomst og gennemgang

Læs mere

LEAN i stor skala. Patientoplevet kvalitet DSKS 10 01 2015

LEAN i stor skala. Patientoplevet kvalitet DSKS 10 01 2015 LEAN i stor skala Patientoplevet kvalitet DSKS 10 01 2015 Baggrund Driftsledelse Budgetoverholdelse Fagligledelse Høj Kvalitet Høj Produktivitet Begrænset ledelsesrum Andre sætter dagsorden Defensiv adfærd

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport september Udgivet 13. september af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport september 2 DRIFTSMÅLSTYRING CENTER FOR HR AMBITIONSMÅL

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Projekt Social Kapital i mejeriindustrien

Projekt Social Kapital i mejeriindustrien Projekt Social Kapital i mejeriindustrien Samarbejde mellem 6 ARLA-mejerier, Holstebro Mejeri og NFA samt Mejeribrugets Samarbejdsforum 1 Klaus Jeppesen og Jan Andersen Holstebro Mejeri Vilhelm Borg NFA

Læs mere

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012 Bilag 1 Resultater fra intern og ekstern evaluering Projekt Sprog April 2011 August 2012 LocusInspire og Afdeling for Neurorehabilitering v. Frederikssund sygehus Resultater fra intern evaluering v. Afdeling

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Excellence modellen. Væksthus Hovedstadsregionen Execon 1

Excellence modellen. Væksthus Hovedstadsregionen Execon 1 Excellence modellen Væksthus Hovedstadsregionen 08-04-2008 Execon 1 Excellence - begrebet En ramme for strategisk udvikling og drift af en virksomhed med balanceret fokus på interessenternes tilfredshed:

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Anlægsområdets arbejde med Committed to Excellence

Anlægsområdets arbejde med Committed to Excellence Anlægsområdets arbejde med Committed to Excellence SCKKs C2E-netværk 2006 Torben Weinkouff Rasmussen Landinspektør 1991 Kvalitetsledelseskonsulent Selvevalueringer i ANL 1999 -Selvevalueringer i de enkelte

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Kundeforum. 14. december 2016

Kundeforum. 14. december 2016 Kundeforum 14. december 2016 AGENDA 1. Status - flytning af opgaver 2. Status - tilbagemelding ifm. Årsafslutning 3. Status - Løn og Refusion 4. Status - Regnskab 5. Ressortændringer 6. Kundeinitiativer

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Nyt fælles forsyningsselskab 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Politisk beslutning Den xx dato vedtog Kommunalbestyrelsen/byrådet, at vores forsyningsselskab(er) bliver en del af Nyt Fælles Forsyningsselskab

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSINESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Teknisk Designer (EUD) ved Randers Tekniske

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Brugerdialogen og den gode cirkel. Skolechef Bodil Birn Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet

Brugerdialogen og den gode cirkel. Skolechef Bodil Birn Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet Brugerdialogen og den gode cirkel Skolechef Bodil Birn Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet SCKK Kvalitetskonference Tema: Brugerdialogen og den gode

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Ledelsesinstrumentbræt

Ledelsesinstrumentbræt R A P P O R T Ledelsesinstrumentbræt Udarbejdet af Viden og Strategi og Intern Udvikling og Personale, maj 2013, senest opdateret september 2015 L e d e l s e s i n s t r u m e n t b r æ t S i d e 2 I

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen og få succes med dine projekter med

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Women in Progress. Kønsbalance i finanssektoren 12. marts 2010. erfaringer og udfordringer. Bent Jespersen SVP, Group HR

Women in Progress. Kønsbalance i finanssektoren 12. marts 2010. erfaringer og udfordringer. Bent Jespersen SVP, Group HR Women in Progress erfaringer og udfordringer Kønsbalance i finanssektoren 12. marts 2010 Bent Jespersen SVP, Group HR Agenda Baggrund HR strategien og talentudviklingen Talentudvikling for kvindelige før-ledere

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 13. august 2015. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 1. Generelt. Foreningen gennemførte udvidet bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2015. Mødet gennemførtes i Fredskoven. Mødet startede

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI. Vores rejse for at skabe en sund arbejdsmiljøkultur

ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI. Vores rejse for at skabe en sund arbejdsmiljøkultur ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI Vores rejse for at skabe en sund arbejdsmiljøkultur Ansvarlig for Holstebro mejeri Produkter Salg i 80 lande Kompleks produktion med 51 recepter og 378 forskelige varenumre.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag. Benny Sell, Teamleder Folkesundhed, Lolland Kommune

Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag. Benny Sell, Teamleder Folkesundhed, Lolland Kommune Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag { Benny Sell, Teamleder Folkesundhed, Lolland Kommune Sundhed på arbejdspladsen: TV2 Øst Motion på arbejdspladsen 040516 Artikel Folketidende 030516 Folketidende

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere