Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse"

Transkript

1 Excellence Modellen som værktøj til forandringsledelse Den 19. august 2004 Direktør Palle Juliussen 1

2 Disposition Kort om Posten TIK-processen Udvikling af lederskab Excellencemodellens rolle i Post Danmark Koncernselvevaluering, prisansøgninger Afrunding og læring 2

3 Grundlag for Post Danmark A/S Postvæsenet stiftet 1624 Post Danmark A/S stiftet juni 2002 (pr ) Eneret på breve under 100 g. Indskrænkes i 2005 til 50 g. Befordringspligt for breve og pakker under 20 kg. Post Danmark skal drives på et forretningsmæssigt grundlag Ejer (trafikministeren) kan sælge op til 25% af aktierne 3

4 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Kommunikation Direktionssekretariatet Finans og Økonomi Logistik Personale Produktledelse/ Marketing Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Informationsteknologi Kurer, Ekspres, Pakker International Post Erhvervskunder Privatkunder Brevproduktionsområder Postcentre Transport Postområder Ejendomme Service Indkøb Service Center Kunde Københavns Pakkecenter Postcentre, pakker Budstikken A/S INC Forretningspost Mediapost Bladpost ekommunikation Postservice Filialområder Post Danmark Frimærker Service Center Administration Storkundesalg PDL A/S Erhvervssalg Salgsområder

5 Post Danmarks nettoindtægter (2003) I alt 10,6 mia. kr. Blade 8% Bank & Filialnet 5% Adresseløse 7% Øvrige 3% Pakker 12% Breve 65% 5

6 Alliancer og akkvisitioner Akkvisitioner Alliancer First International Bancorp

7 TIK-processen Opstart Indgik i strategiprojekt 1997 Godkendt af direktion hhv. bestyrelse ultimo 1997 Igangsat af direktion primo 1998 Total Involvering i Kvalitet I produkter I processer I partnerskaber I arbejdslivet Baggrund Utryghed og mistillid pga. nye arbejdsmetoder. Forskellige målsætninger hos ledelse hhv. medarbejdere. Forandringsforstoppelse i virksomheden. Formål Skabe en virksomhedskultur med fokus på løbende forbedringer i Post Danmark i takt med udviklingen hos kunder og i samfundet. Konkurrenceevne 7

8 Ledelse i Post Danmark (TQM) er ledelsesfilosofien INDSATS 500 points RESULTATER 500 points Lederskab 100 points Medarbejdere Politik & Strategi 80 points Processer 140 points Medarbejder Kunde 200 points Nøgle- 150 points er ledelsessystemet til at realisere filosofi Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points INNOVATION OG LÆRING 8

9 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Lederskab Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Den nye måde at bedrive ledelse på TIK (TQM) som ledelsesfilosofi satte nye krav til chefer og ledere. Målstyring for alle chefer og ledere - struktur efter E-modellen. Nye kurser for arbejdsledere (niveau 4) - særligt fokusområde. 10 nye Leveregler (adfærdsregulerende normer) indført. Post Danmarks 10 leveregler for god ledelse: 1. Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige result ater 2. Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3. Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedri nger 4. Alle enheder, teamog medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5. Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6. Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7. Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle iveauer n 8. Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle, på en måde der gør det nemt at være kunde 9. Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks ituation s 10. Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organ isation Massiv kursusindsats gennem 1½ år for alle fastansatte med chefer og ledere i aktiv rolle som medunderviser: Niveau 1-2 : 5 dage inkl. motivationspsykologi Niveau 3-4 : 2 dage Overordnet formål: alle har samme billede af TIK og af fremtidens udfordringer Uddannelses-kaskaden Direktionen 1. ledelsesniveau 2. ledelsesniveau 3. ledelsesniveau ca Medarbejdere 70 ledere ledere 1500 ledere

10 TIK-processen Alles deltagelse Selvbærende Team Kaizen - Løbende forbedringer Tavlemøder Forslagssystem Løbende forbedringer Procesorientering - PDCA Kaizen - Løbende forbedringer Benchmarking Forslagssystem Miljøledelse Fokus på kunden og medarbejderen Kundetilfredshedsanalyse Procesorientering Kvalitetsstyring Medarbejdertilfredshedsanalyse Ledelsesudvikling Selvbærende Team Arbejdsmiljø Det sociale kapitel Alles deltagelse Fokus på kunde og medarbejder Ledelsens engagement Ledelsens engagement Ledelsesudvikling Uddannelseskaskade Leveregler Lean Målstyring Selvevaluering Løbende forbedringer Fokus på facts Ledelsens engagement Fokus på facts Kundetilfredshedsanalyse Medarbejdertilfredshedsanalyse Selvevaluering - Excellence Benchmarkingsystem Målstyringsaftaler 10

11 Grundlaget for Post Danmarks ledelse er Excellencemodellen INDSATS 500 points RESULTATER 500 points Medarbejdere Medarbejder Lederskab 100 points Politik & Strategi 80 points Processer 140 points Kunde 200 points Nøgle- 150 points Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points INNOVATION OG LÆRING 11

12 Excellencemodellen Integreret i Styringsprocessen i Post Danmark Styringsprocessens forløb i 2003 i sammenhæng med strategiudviklingsprocessen samt MKA og KTA Fe b Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Strategiproces Strategiarbejde Hovedmål kerneprocesser Styringsproces Økonomi- Selvevalue. Budget Planer styring Koncern Enhe der Intern Intern Årsrapport Udarbejdelse af SE Forslag til prisændringer Indika Rammeforslag tioner til bestyrelsen Udarbejdelse Udarbejdelse af SE af SE og prisansøgning Assesment Intern Intern Kvartals- Halvårs Kvartals- - forvent- forvent- ninger ninger Forretnings- og procesplaner planer Enheder- Best nes bud- yrel get forslag -sen Intern Kvartalsforventninger Virksomhedsplan Målstyringsaftaler Konsolidering - Regsnskab Ekstern årsrapport Ekstern kvartalsrapport Ekstern halvårsrapport Ekstern kvartalsrapport KTA MKA KTA IKTA 12

13 Leder skab 100poin t s I ND S A T S points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr oces ser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG RESULTATER points Medarbejd er Re s ult a ter 90 poin t s Kun de Re s ult a ter 200poin t s Sa mf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I ND S A T S points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr ocesser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG RE SULT AT ER points Medarbejd er Res ult a ter 90 poin t s Ku n de Re s ult a ter 200poin t s Samf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I N DS AT S points Medarbejd er e 90 poin t s Polit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressour cer 90 poin t s Pr ocesser 140poin t s I N NO V A TIO NOG I ND LÆ RI NG RE SULT AT ER5 0 0 points Medarbejd er Res ult a ter 90 poin t s Ku n de Res ult a ter 200poin t s Samf unds Res ult a ter 60 poin t s Re s ult a ter 150poin t s Leder skab 100poin t s I ND S A T S5 0 0 points RESULTATER5 ER points Medarbejd er e 90 poin t s Po lit ik & St rategi 80 poin t s Pa rt n er skaber & Ressourcer 90 poin t s Pr oces ser 140poin t s I NNO V ATIO NOG I NDLÆ RI NG Medarbejd er Re s ult a ter 90 poin t s Ku n de Re s ult a ter 200poin t s Sa mf unds Re s ult a ter 60 poin t s Res ult a ter 150poin t s Excellencemodellen Selvevaluering - overblik Enheder Koncern 382 point 434 point Excellence Modellen 303 point Excellence Modellen 254 point Excellence Modellen Excellence Modellen point point Ledersk ab 100 p Personaleledelse 90 p 467 point Indsats 500 p Resultat500 p Ledersk ab 100 p Proc es ser 140 p Personaleledelse 90 p Re ss ou rcer 90 p Medarbejdertilfredshed 90 p Kundetilfredshed 200 p Effek tpå samfundet 60 p Virksomhedens resultater 150 p 385 point Indsats 500 p Resultat500 p

14 Excellencemodellen - Enheder Selvevalueringsrapporten Indsatser 1b Ledere er personligt involveret i at sikre, at organisationens ledelsessystem udvikles, implementeres og kontinuerligt forbedres Emne 1 Fremgangsmåde Udbredelse Evaluering og vurdering Alle obligatoriske målepunkter for enhedstypen + evt. tilvalgte. 14

15 Excellencemodellen - Enheder Interne assessorer Obligatorisk kursus for alle chefer Alle enheder har mindst 1 assessor Samlet styrke p.t. 168 assessorer (de 110 blev anvendt i 2003) Intern læring en stor sidegevinst Retningslinier for Assessorer Post Danmark LOGISTIK & D ISTRIBUTION DATO FEBRUAR 2000 TIK-staben er ansvarlig for proces, værktøjer, uddannelse, teamsammensætning, besøgsplan, afklaring af evt. uenigheder, evaluering og evt. udskiftning af assessorer. 15

16 Excellencemodellen - Koncern Koncern -selvevaluering 2003 Drejebog Post Danmark A/S /

17 Excellencemodellen - Koncern Koncern-selvevaluering 2003 Arbejdsproces fredag 1. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 2, 2 4, 3 1, 4 5 og 5 3. Læs det nye materiale i lokalet Diskuter styrker / forbedringer / rapporttekst for kriteriet Skriv ændringer og tilføjelser på PC i lokalet. 2. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 5, 2 3, 3 2, 4 1 og 5 4. Do 1. Lederskab Helge Israelsen Anders Due Jørgen Sondrup Bo H. N ielsen Martin von Horsten 2. Politik/Strategi Bjarne Wind Jørn Schmidt Henning Rabjerg Jesper Bremholm Jens Heurlin 3. Medarbejdere Hans Erik Nielsen Søren Ravn Jensen Kent G. Kristensen Ole Schmidt Pedersen Benny Nielsen 4. Partnere/Ressourcer 5. Processer K.B. Pedersen Mogens Madsen Finn Hansen Carsten Dalbo Pedersen Gert Thomsen Søren Rasmussen 6. Resultat er Kun der Medarbejdere Sam f u n d Økono mi m v. Anders Jeppesen Søren-Michael Pihl Herman Petersson Birgitte Munksgaard Linda Rosenkrantz Hanne Vibeke Pedersen 3. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 4, 2 1, 3 5, 4 3 og 5 2. Do 4. Kriterium-rokade kl : Gruppe 1 3, 2 5, 3 4, 4 2 og 5 1. Do Palle Juliussen Torsten Fels Sune Stausholm Jens Risgaard Helle N ielsen Resultatgruppen kl : Opsaml resultater og ensret resultatvisning. Afdæk mangler af samt udarbejd forslag til mål. Prioriter emner til rapporttekst og scor resultatkriterier. Udarbejd præsentation for 4 resultatkriterier til lørdag (i Powerpoint). Kriterium-gruppe kl : Saml op på 4 x ændringer og tilføjelser. Færdiggør styrker og forbedringer. Prioriter emner til rapporttekst. Scor eget kriterium. Udarbejd præsentation for eget kriterium til lørdag (i Powerpoint). 5 styrker 5 forbedringer Mangle r der nogl e resultater? Score 5 17

18 Mål- og resultatstyringsaftalen Alle målepunkter angår resultatkriterierne i EFQM-modellen Eksempler for en niveau 1 chef KTA-resultat resultatkriterium 6a MKA-index Resultatoverholdelse Årsforventning Kvalitet, rettidighed, servicemål mv 7a 9a 9a 9b Målepunkter nedbrydes til performancedrivere En postmester, måles eksempelvis på Udbytte af MKA Værdier MKA Arbejdstilrettelæggelse MKA Ledelse MKA Dialog /kommunikation MKA SBT profilen, på team 18

19 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Politik og strategi Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Strategi 2006 Markederne Volumen afgør lønsomhed Liberalisering Elektronisk substitution International konsolidering Kunderne Differentiering HR-forhold 4 Strategiske fokusområder Effektivisere og markedstilpasse Udvikle nye ydelser - til både afsender og modtager Søge alliance med betydende international postaktør Fokusere og accelerere HR-udvikling Interne styrkepositioner Velfungerende, landsdækkende distributionsnet Teknologisk avanceret produktionsapparat Sund postvirksomhed med høj værdiskabelse TIK-proces med øget kunde- og medarbejdertilfredshed Arbejdsmarkedet stiller nye og skærpede krav 19

20 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Medarbejdere Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Selvbærende Team Medarbejderne får ansvar og kompetence til at løse en given driftsopgave inden for afstukne rammer. Teamet lægger selv planer og fordeler arbejdsopgaver indbyrdes (traditionelle arbejdslederfunktioner) SBT-profiteamet samt anvise næste udviklingstrin. nyt værktøj I 2001 til at måle status for Status primo 2003: Samlet SBT-nøgletal 2,28 Bedste enhed 3,41 SBT -Profilen Fase punkt 1 punkt 2 punkt 3 Te am Opgaver Målsty ring Samarbej de Ledere En he d Coaching Målsty ring Ledelse af individer Ledelse gennem SBT Teamledelse E T L Forslagssystem Hurtig elektronisk behandling, beslutning og tilbagemelding. Belønning af godkendte forslag inden for fælles ramme enkeltforslag (registrerede) summariske forslag i

21 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Processer Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Procesorientering Kortlagt alle centrale processer Udpeget centrale procesansvarlige Opbygget procesovervågning Strategiske processer Kerneprocesser Erhvervsbrevproces Erhvervspakkeproces International brev- og pakkeproces Strategiudviklingsproces Styringsproces Benchmarking Privatkundeproces Håndbog til benchmarking Drejebog for intern benchmarking Internt Benchmarkingsystem Arbejder på at udbrede intern rollemodel-adfærd: stort potentiale Fokus på udbredt ekstern benchmarking næste skridt Transportproces Støtteprocesser Logistikoptimeringsproces Transportproces HRproces ITproces Serviceproces Komm.- proces Driftsprocesser Erhvervssalgsproces Privatsalgsproces Indsamlingsproces Marketingproces Brevsorteringsproces A og B Pakkesorteringsproces Distributionsproces 21

22 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Kunderesultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points KundeTilfredshedsAnalyser Image EPSI-modellen Løbende målinger opdelt i 3 grupper : Erhvervskunder Private kunder (filialer og distribution) Interne kunder (fx postcenter / -område) Kundetilfredshed Forventninger Produkter Værdi Loyalitet Personlig betjening private (overordnede index) Tilfredshed: Loyalitet: Imagekampagne Vi kan mere end du tror stor effekt og betydning for resultatfremgang har haft 22

23 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Kunderesultater (2) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points EU Barometer - overordnet kundetilfredshed med postale ydelser IRL DK L UK TOTAL FIN P B NL GR F * EU 15 D OST A S D WEST D TOTAL E I Satisfied Not satisfied

24 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Medarbejderresultater Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Måling af Kvalitet i Arbejdslivet Måling hvert år - alle medarbejdere Spørges til tilfredshed (skala 1-5) for Arbejdet (8 spm.) Arbejdspladsen (10 spm.) Gruppe / sektion (9 spm.) Nærmeste leder (12 spm.) Hovedresultater Svarprocent: Tilfreds alt i alt : Gns. tilfredshed: ,3 3,77 3, ,7 3,85 3, ,3 3,76 3, ,1 3,87 3, ,2 3,82 3,59 Obligatorisk proces for dialog og målfastsættelse på teamniveau 24

25 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Samfundsresultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Samfundets opfattelse Corporate image blandt befolkningen

26 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Samfundsresultater (2) Priser og anerkendelser Arnold-diplompris (kategori Elevfilm) fra Dansk Reklamefilm Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points HRM-pris fra Dansk Management Forum Arnold-diplompris (kategori Publikumsprisen) fra Dansk Reklamefilm Certificate of Excellence til Internationalt Postecenter fra IPC Arnold-diplompris (kategori Ide-prisen hhv. Specialprisen) fra Dansk Reklamefilm Årets Arbejdsplads til Sydjyllands Postcenter fra SID Det Sociale S til Nordjyllands Postcenter fra Socialministeriet Echo Award (verdens største DM-pris) fra Direct Marketing Association (USA) Echo Award bronze Recognised for Excellence fra Center for Ledelse/EFQM Dansk Design Pris (kategori Trykt kommunikation) fra Dansk Design Center Papyrus Award (kategori Brochurer) fra Papyrus A/S Aurora-pris (kategori b-t-b) fra Jyllands-Posten Integrationspris til Østjyllands Pakkecenter fra Århus Kommune Echo Award sølv 2004 Den Danske Kvalitetspris

27 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (1) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Økonomi Mio. kr Nettoomsætning Resultat af primær drift før engangsposter

28 Omkostningssiden - markante effektiviseringer Antal årsværk Personaleomkostninger udgør 71 pct. af de samlede driftsomkostninger Fortsatte effektiviseringer har reduceret antallet af heltidsbeskæftigede med 6 pct. i 2003 Antal heltidsbeskæftigede reduceret med 15 pct. siden

29 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (3a) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Selvevaluering efter Excellencemodellen - Enheder Stabil udvikling over 6 år Bedste enhed i 2003: 505 point (dårligste: 314) Dokumenterer fornuftig udbredelse i hele virksomheden Enheder i gennemsnit Tal i point Result at Result at Result at Mål Result at Mål Result at Mål Result at Mål Lederskab Medarbejdere Hele Excellencemodellen

30 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Nøgleresultater (3b) Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Det interne kvalitetsmesterskab Årlig tilbagevendende begivenhed En kåring - ikke en ansøgning Fremgangsmåde Højeste score 40% Største forbedring 40% Bedste præcision 20% 30

31 INDSATS 500 points INNOVATION OG INDLÆRING RESULTATER 500 points Excellence Modellen Nøgleresultater (4) Medarbejder Medarbejdere Lederskab Processer 100 points Politik & 140 points Kunde Mini-selvevaluering Strategi 150 points 80 points 200 points Selvevaluering efter Excellencemodellen - Koncern Selvevaluering og ekstern uformel assessment 2000: 385 point Selvevaluering og ekstern uformel assessment 2001/2002: 467 point Recognised for Excellence 2002: point Den Danske Kvalitetspris 2004: point Partnerskaber & Ressourcer Samfunds 60 points Resultat 2001/02 R.F.E Resultat Mål Point Resultat Sporadisk Opstart Alm. veldrevet Udmærket Excellent Prisvinder DK Prisvinder Europa World Class Usandsynligt Ren teori 31

32 32

33 Afrunding og læring 33

34 Læring Post Danmarks erfaringer med Excellencemodellen + Modellen virker! + Godt at starte trinvis + Udbredt forståelse, fælles sprog, gensidig læring + Nyttigt med (aner)kendt model + Godt styringsredskab til at møde de forretningsmæssige udfordringer Ikke et Quick Fix! Undgå at sætte alt ind i 9 kasser Kommunikere sammenhænge og opnåede resultater for at holde gejsten Gennemtænkt Timing af selvevaluering Tilrettelæg selvevaluering så det ikke tager pusten fra folk... 34

35 Gode råd i processen Tænk dig om. Vær sikker på, at omstillingen er noget, du ønsker. Du har kun ét skud i bøssen. Det er svært at komme bagefter og sige: Nu laver vi om igen! Hold fast. Problemer opstår hele tiden, og det er let at falde for fristelsen til at udskyde eller springe over nødvendige beslutninger. Vær konsekvent. Hvis noget viser sig ikke at fungere, så eksekver de nødvendige beslutninger med behørig respekt for alle interessenter. 35

36 Udfordringen! At vinde Den Europæiske Kvalitets Pris

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Business Excellence - hvordan og hvorfor?

Business Excellence - hvordan og hvorfor? Business Excellence - hvordan og hvorfor? RESUMÉ DIEU i tal 1998/99 Artiklen beskriver hvordan DIEU - Dansk International Efteruddannelse, der er den største kursusudbyder i Danmark med 65 fuldtidsmedarbejdere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Kriterium 1 Lederskab Kriterium 2 Politik og Strategi Kriterium 3 Medarbejdere Kriterum 4 Partnerskaber og ressourcer Kriterium 5 Processer Kriterium 6 Kunderesultater Kriterium

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere